Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall"

Transkript

1 Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB

2 En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification Risk identifiering Risk Risk assessment värdering Risk Risk management åtgärd 2

3 Agenda 1. Bakgrund 2. Hur såg situationen ut innan ERM 3. ERM-visionen på Vattenfall 4. Hur gick vi tillväga 5. IT-implementeringen 6. ERM på Vattenfall 7. Lärdomar och Rekommendationer 3

4 Det var här det började. 4

5 Ett europeiskt energibolag Vattenfalls verksamhet 5

6 Agenda 1. Bakgrund 2. Hur såg situationen ut innan ERM 3. ERM-visionen på Vattenfall 4. Hur gick vi tillväga 5. IT-implementeringen 6. ERM på Vattenfall 7. Lärdomar och Rekommendationer 6

7 Risker hanterades i separata silos Marknadsrisker Kreditrisker Operationellarisker Politiskarisker Affärsrisker Övriga risker? 7

8 Agenda 1. Bakgrund 2. Hur såg situationen ut innan ERM 3. ERM-visionen på Vattenfall 4. Hur gick vi tillväga 5. IT-implementeringen 6. ERM på Vattenfall 7. Lärdomar och Rekommendationer 8

9 en process som utförs av: Definition av ERM Bolagets högsta ledning, chefer och övrig personal Används i strategiarbetet och genomsyrar hela bolaget Utformad för att identifiera potentiella händelser som kan påverka bolagets mål och avsedd för att hantera risker och möjligheter inom riskaptiten För att säkerställa att företaget når upp till de satta målen Värdeskapande 9

10 Enterprise Risk Management Processen Lägger grunden för hur organisationen ser på risk, riskaptit, riskkultur, ledarskap mm Internal Environment Instruktioner och rutiner Åtgärder för att undvika,minska, acceptera respektive dela på riskexponeringen Control Activities Risk Response Information & Communication Monitoring * Risk Assessment Objective Setting Event Identification Målen stödjer mission/vision och är i linje med riskaptiten Identifiering av händelser som påverkar målens uppfyllnad Uppskatta sannolikhet och konsekvens som grund för att bestämma hur risker ska hanteras 10

11 Syftet med ERM för Vattenfall Ledningens verktyg som stöd för affärsbeslut Ökat riskmedvetande Ökad transparens En gemensam plattform, modell, struktur och process Underlätta jämförelser mellan affärer och projekt Aggregering av risker 11

12 Övergripande mål Vi ska ha en gemensam definierad ERM process på plats beskriven med aktiviteter, ansvar och roller. Denna process ska ha en koppling till planerings- och uppföljningsprocessen Den ska även inkludera en kvartalsvis rapportering till högsta ledning 12

13 Agenda 1. Bakgrund 2. Hur såg situationen ut innan ERM 3. ERM-visionen på Vattenfall 4. Hur gick vi tillväga 5. IT-implementeringen 6. ERM på Vattenfall 7. Lärdomar och Rekommendationer 13

14 Så här gick vi tillväga 1. Samla kunskap om ERM 2. Förstudie- Hur ser det ut idag? 3. ERM-modell - Utvärdera olika modeller - Beslut om modell - Kvantitativ modell för att jämföra mot BU-planer/EBIT 4. Innan Big Bang pröva på en mindre enhet - Pilotprojekt - Pröva olika koncept - Utvärdera fördelar/nackdelar - Utvärdera hela konceptet 14

15 Erfarenheter från pilotprojektet Fungerar bra i verksamheten och går att kommunicera Engagerar folk och riktar fokus på rätt saker Modeller, ramverk och riktlinjer är mycket viktigt Engagemang genom förmågan att påverka Krävs starkt stöd från högsta ledning 15

16 Argumenten för ERM bekräftades Ökar förmågan att styra så att målen uppnås Ger ett grundligare underlag för beslut risk response Ökar förmågan att prioritera mellan olika alternativ Skapar en riskkultur förändrad syn Samma riskspråk underlättar förståelsen och kommunikationen 16

17 Nästa steg Piloten var mycket framgångsrik och gav fullt stöd för en implementering i hela koncernen! Vad börjar vi med? Hur mäter vi framdrift och hur får vi tryck på organisationen? 17

18 Implementera ERM i koncernen 1. Bestäm ramverket och grundförutsättningarna - Planera, Kommunicera, Sätt grundförutsättningarna - Bestäm definitioner och roller i ERM-processen- Instruktion - Första scanning av risker - Första övergripande riskrapport till högsta ledning 2. BU implementering stegen enligt COSO - Event Identification - Risk Assessment - Risk Response - (Information) Slutlig komplett riskrapport - ERM-process beskrivning 3. Inkludera i Affärsplane-processen 4. Implementera IT-plattformen 18

19 Agenda 1. Bakgrund 2. Hur såg situationen ut innan ERM 3. ERM-visionen på Vattenfall 4. Hur gick vi tillväga 5. IT-implementeringen 6. ERM på Vattenfall 7. Lärdomar och Rekommendationer 19

20 IT-visionen ska passa vår ERM-vision Treasury Internal Controls Auditing Trading Projects ERM- Software Plattform Strategy IT-Security Compliance Incidents and Crisis Environment 20

21 IT-utvärderingen Grundförutsättningar redan på plats - organisation och process Verksamheten drev arbetet med stöd från IT-avd och inköp Scanning av leverantörsmarknaden med hjälp av Gartner/Forrester och Risktech + övriga källor En detaljerad kravspecifikation Open tender Beslut att gå vidare med 5 aktörer detaljerad analys Förhandling och beslut Implementering 4 månader, ca 10 personer involverade En databas för 300 användare ca risker 21

22 Agenda 1. Bakgrund 2. Hur såg situationen ut innan ERM 3. ERM-visionen på Vattenfall 4. Hur gick vi tillväga 5. IT-implementeringen 6. ERM på Vattenfall 7. Lärdomar och Rekommendationer 22

23 Ett urval av omfattningen Kompetensrisker Anläggningsrisker IT-risker Politiska risker Tillståndsrisker Miljörisker Avbrottsrisker Kontraktsrisker Elprisrisker Investeringsrisker Leverantörsrisker Bränsleprisrisker 23

24 Risk-klassificering Riskområden Technology Kopplat till all teknik som behövs för att producera, distribuera och sälja el, värme och gas. Infrastructure All infrastruktur som Vattenfall behöver för att kunna driva sin verksamhet. Det innefattar IT-infrastruktur (mjukvara & hårdvara), telecom, fastigheter, säkerhetssystem etc. Politics & Society Vattenfall verkar i en miljö som är påverkad av regional och global politik och sociala trender. Law & Regulation Ramverk rörande lagar och regleringar samt interna styrande dokument som utgör grunden för hur Vattenfall drivs. Personnel & Organisation Innefattar organisation och organisationsstruktur, processer samt anställda, t ex företagskultur, ledarskap och motivation. Market & Financial Innefattar marknaden där Vattenfall är verksamt samt de finansiella förutsättningarna som har en påverkan på hur Vattenfall drivs, t ex konkurrens, priser och försäljningsvolymer, räntor, valutor, krediter och motpartsrisker. 24

25 Roller och ansvar Riskägare(BU): Ytterst ansvarig för risker inom sin enhet som påverkar verksamheten och målen Risk-koordinator (BU): Rapporterar och koordinerar riskerna inom enheten Riskexpert (BU): Värderar riskerna inom sitt specialområde och kommer med rekommendationer om riskhanteringsåtgärder Riskmanager (Group): Ansvarig för att driva ERM-processen och att stötta enheterna med utbildning och workshops 25

26 Agenda 1. Bakgrund 2. Hur såg situationen ut innan ERM 3. ERM-visionen på Vattenfall 4. Hur gick vi tillväga 5. IT-implementeringen 6. ERM på Vattenfall 7. Lärdomar och Rekommendationer 26

27 Fallgropar Börja i mindre skala på en del av verksamheten Lägg mycket tid på att kommunicera budskapet missionera Börja inte med ett IT-projekt, det handlar mer om process och människor Skicka inte ut direktiv och sedan vänta in svar/resultat Var uppmärksam på att alla inte vill ha transparens ERM är inte lösningen på allas problem Underskatta inte vidden av implementeringen det tar tid, tålamod! 27

28 Hur ska du lyckas? Framgångsfaktorer: Starkt stöd från högsta ledning Driv ERM-arbetet som ett projekt med dedikerade resurser skapar fokus Bilda en styrgrupp med beslutsmakt Leta efter affärsexempel utifrån riskperspektivet Road show för olika ledningsgrupper Prioritera och fokusera på det som ger mest värde Använd projektgruppen som stöd åt verksamheten KOMMUNIKATION! 28

29 Tack för uppmärksamheten! tel

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Reflektion. Genom att analysera

Reflektion. Genom att analysera Reflektion M A G A S I N O M L E D A R S K A P, S T R A T E G I O C H T E K N I K F R Å N S A S I N S T I T U T E Genom att analysera kundernas beteendemönster kan vi få en ökad insikt om dem och bli mer

Läs mer

Verksamhetsanalys enligt BABOK Konsten att göra rätt sak!

Verksamhetsanalys enligt BABOK Konsten att göra rätt sak! Verksamhetsanalys enligt BABOK Konsten att göra rätt sak! I den alltmer komplexa organisations- och projektmiljö vi lever i så är det kritiskt att ha kunniga verksamhetsanalytiker som fokuserar på intressenter

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning 1 Innehåll Executive summary... 3 Inledning... 4 Metod... 4 Sammanställning och analys... 5 Projektstyrning... 5 Utmaningar... 5

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Sammanfattning av hållbarhetsarbetet

Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Under 2014 fokuserade TeliaSonera på sex områden i sitt hållbarhetsarbete. Framsteg inom dessa områden presenteras här, tillsammans

Läs mer

Svensk översättning bearbetad av Torbjörn Wikland och accepterad av styrelsen för IIA Sweden för att skickas till COSO för godkännande 2007-01-25

Svensk översättning bearbetad av Torbjörn Wikland och accepterad av styrelsen för IIA Sweden för att skickas till COSO för godkännande 2007-01-25 Enterprise Risk Management Executive Summary September 2004 Integrated Framework Svensk översättning bearbetad av Torbjörn Wikland och accepterad av styrelsen för IIA Sweden för att skickas till COSO för

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning-

Strategisk kompetensförsörjning- Emelie Grehag & Maria Sekula Strategisk kompetensförsörjning- En ständigt pågående process? Human resource planning- A continual process? Arbetsvetenskap C-uppsats Termin: VT 2013-06 Handledare: Birgitta

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

FOKUSREPORT IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG EN PRODUKT FRÅN:

FOKUSREPORT IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG EN PRODUKT FRÅN: FOKUSREPORT IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG EN PRODUKT FRÅN: SPONSOR: IDG.SE PINPOINT SÅ LYCKAS DU MED PROJEKTVERKTYG 2 VÄLKOMMEN TILL IDG.SE PINPOINT! Vår ambition är att Pinpoint ska

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se

Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se 2 KVALITETSHANDBOK VER 3.0 Innehåll Kvalitet är allas vårt ansvar... 3 Vad menar

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult. Förändringsarbete. Kan psykosyntes göra skillnad?

HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult. Förändringsarbete. Kan psykosyntes göra skillnad? HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult Förändringsarbete Kan psykosyntes göra skillnad? Examensuppsats Björn Eklund Grupp: SOKJ 2012 SAMMANFATTNING Uppsatsen handlar om förändringsarbete

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer