Nyttovärdera och skapa NYTTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyttovärdera och skapa NYTTA"

Transkript

1 PENG Prioritering Efter NyttoGrunder Nyttovärdera och skapa NYTTA Johanna Karlsson Regional GIS- och beslutsfattardag Norrköping 14 november 2012

2 Johanna Karlsson Civilingenjör, Teknisk lantmätare Certifierad PENG-ledare och examinator vid certifiering av PENG-ledare Medarbetarskap, diplomerad LEAD-coach, Utbildare LEAD-coach, Partner SESI (Scandianvian EmployeeShip Institute AB) Styrelsen Kartografiska Johanna Karlsson Konsulttjänster AB, E-post: Telefon:

3 * Nyttovärdering en introduktion * Värderad GIS-nytta * Trender

4 Varför nyttovärdera? Hur stor är/blir nyttan? Vad består den av? Vad är viktigt att genomföra? Är vi överens om vad som skapar nytta? Kan nyttan ökas? Hur ska vi säkerställa nyttan? Hur stor är hela kostnaden för nyttan? Johanna Karlsson Konsulttjänster AB

5 Vad kan PENG-analyseras? Alla typer av investeringar och förändringar IT Organisationsförändringar Nysatsningar Neddragningar Johanna Karlsson Konsulttjänster AB

6 Exempel PENG-analysobjekt Infrastruktur Elektronisk handel Digital röntgen Verksamhetsutveckling Call Center Datalager Brandvarnare Vårdadministrativt system Ärendehantering Behörighetssystem Marknadssystem Projektpärmsystem Kunskapsdatabas Affärssystem CAD-system Minskning av långtidssjuka Workflow-system Skadereglering Globalt nätverk Övervakningssystem Basplattform Förvaltningsstyrning Organisationsförändring Företagssammanslagning Front Office Intranät Elektroniska recept Data Warehouse Journalsystem Kunddatabas Fastighetsdatasystem Portal Riskanalys E-post Ekonomisystem Medborgarterminaler ECDL-körkortet Windows XP GIS Operationsplanering ROT-arbeten CRM Djurförsäkring Självledarskap E-tjänstesatsningar Johanna Karlsson Konsulttjänster AB

7 Vi är många som använder PENG Städer/Kommuner o Asker kommune, Norge o Borlänge kommun o Botkyrka kommun o Bromma stadsdelsförvaltning o Eslövs kommun o Eskilstuna kommun o Göteborgs stad o Halmstads kommun o Hässelby stadsdelsförv. o Malmö stad o Marks kommun o Nacka kommun o Luleå kommun o Sollentuna kommun o Stockholms stad o Sundsvalls kommun o Södertälje kommun o Täby kommun o Uppsala kommun o Älvsbyns kommun o Östersunds kommun Johanna Karlsson Konsulttjänster AB Universitet/Högskolor o Handelshögskolan Stockholm o Högskolan i Gävle o Högskolan i Kalmar o Internat Handelshögskolan i Jönköping o Karlstads universitet o Kungl Tekniska Högskolan o Laurea univ., Finland o Luleå Tekniska universitet o Lunds universitet o Lärarhögskolan o Mittuniversitetet o Sthlms universitet o Uppsala universitet o Örebro universitet Landsting/Regioner o Kalmar läns landsting o Landstinget Sörmland o Landstinget Västmanland o Landstinget Värmland o Västernorrl. läns landsting o Västra Götalandsregionen o Norrbottens läns landsting o Stockholms läns landsting o Uppsala läns landsting o Örebro läns landsting o Landstinget i Östergötland o Länsstyrelserna i Uppsala, Sörmland och Stockholm län o SKL, Sv kommuner o landsting Sjukhus o Akadem. sjukhuset Uppsala o Härnösands sjukhus o Karolinska sjukhuset o Sundsvalls sjukhus o Södersjukhuset Stockholm o Södra Älvsborgs sjukhus o Örnsköldsviks sjukhus o Östersunds sjukhus

8 Vi är många som använder PENG Myndigheter o Arbetsförmedlingen (AMS) o Boverket o CSM o Försvarsmakten o Försvarets Materielverk (FMV) o Lantmäteriet o Migrationsverket o PRV o PPM o Riksgäldskontoret o Försäkringskassan o Regeringskansliet o Rikspolisstyrelsen o Sjöfartsverket o Skatteverket o Statskontoret o Socialstyrelsen o Trafikverket (plus VV och BV) o Tullverket o Utrikesdepartementet o Verket för Högskoleservice Johanna Karlsson Konsulttjänster AB Övriga o Apoteket o AFA o Bankgirocentralen o Brandförsvaret,Stockholm o Folktandvården Skåne o Göteborgs hamn o Posten Sverige o Stockholm Vatten o Sveriges Radio o Systembolaget o Trygg-Hansa Företag o Alecta AB o Carelink AB o Cementa o DeLaval o Devenator/AstraZeneca o Ericsson AB o Swedbank o Handelsbanken o Kvadrat AB o NCC AB o Oden entrepr. anläggn. AB o Praktikertjänst AB o SAAB Venture o Sandvik AB o Scancem AB o Scania o SDC o Skandia o Skanova o Skanska Sverige AB o Skånemejerier o Sveaskog o Sweco o TeliaSonera AB o Vattenfall

9 Hur genomförs PENG? Förberedelsemöte/samtal med uppdragsgivaren 4 halvdagar, helst under en månad 5-8 verksamhetskunniga personer ska delta Ingen förkunskap om PENG behövs Revidering och uppföljning kan göras snabbt 2-3 timmar Johanna Karlsson Konsulttjänster AB

10 Förberedelsefasen Arbetsgång 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt utse deltagare 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektet Genomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för Nyttan Kvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar Johanna Karlsson Konsulttjänster AB

11 Nyttostruktur: offentlig verksamhet Ökad intern nytta (kommun, myndighet, länsstyrelse, sjukhus etc) Ökad bruttonytta Ökad extern nytta (medborgare, brukare, patienter, anhöriga etc) Ökad samhällsnytta (demokrati, miljö, säkerhet etc) Johanna Karlsson Konsulttjänster AB

12 Förberedelsefasen Arbetsgång 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt utse deltagare 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektet Genomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för Nyttan Kvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar Johanna Karlsson Konsulttjänster AB

13 Klassificering av Nyttoeffekter Svårvärderad Indirekt resultatpåverkande Direkt resultatpåverkande Johanna Karlsson Konsulttjänster AB

14 Förberedelsefasen Arbetsgång 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt utse deltagare 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektet Genomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för Nyttan Kvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar Johanna Karlsson Konsulttjänster AB

15 Nyttostapel 15 3 Svårvärderad nytta 7 Indirekt Nettoresultat- nytta 12 påverkande nytta Direkt 5 3 resultatpåverkande Kostnad för nytta nyttan Nyttofaktor = Bruttonytta/Kostnad 15/3 = 5 Johanna Karlsson Konsulttjänster AB

16 Arbetsgång Förberedelsefasen 1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt utse deltagare 3. Bestäm och avgränsa objektet (Processer/System) 4. Beskriv objektet Genomförandefasen 5. Identifiera Nyttoeffekter 6. Strukturera Nyttoeffekter 7. Värdera Nyttoeffekterna 8. Beräkna kostnaderna för Nyttan Kvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra (Hinder) 10. Beräkna Nettonyttan/Fastställ hemtagningsansvar Johanna Karlsson Konsulttjänster AB

17 PENG-analysexempel Geodata Flera olika kommuner Olika länsstyrelser Flera olika myndigheter Flera olika branschorganisationer Privata geodataprodukt- och geodatatjänsteföretag

18 Exempel 1 Ny geodatabaserad investering på nationell nivå En satsad peng ger två tillbaka, oftast i form av frigjord tid En är grön och en är röd

19 Exempel 2 Ny geodatabaserad investering på nationell nivå En satsad peng ger fem tillbaka, oftast i form av frigjord tid En är grön-gul och fyra är röda

20 Exempel 3 Ny geodatainfrastruktur nationell nivå En satsad peng ger tre tillbaka, frigjord tid och andra lägre kostnader Hälften grön-gula och hälften röda

21 Exempel 4 Ny geodatainfrastruktur en kommun En satsad peng ger två tillbaka, frigjord tid och andra lägre kostnader 2/3-delar grön-gula och 1/3-del röda

22 Exempel 5 Ny geodatabaserad investering i en kommun En satsad peng ger sju tillbaka, frigjord tid och andra lägre kostnader Hälften grön-gula och hälften röda

23 Exempel 6 Geodatabaserad produkt, potential för några svenska branscher En satsad peng ger fem tillbaka, frigjord tid och lägre kostnader men framför allt möjlighet till högre intäkter 2 grön-gula och 3 röda

24 Trender och framtid Ökad fokusering på nyttan Tekniken ska stödja verksamheten, inte tvärtom

25 Trender Trender och framtid? och framtid Fler beslutsfattare kräver nyttoanalys före beslut Fler politiker kräver nyttoanalys som del av beslutsunderlag

26 Trender Trender och framtid? och framtid Fler vill nyttovärdera för att: öka nyttan få bättre genomförande få uppföljningsverktyg

27 Trender Trender och framtid? och framtid PENG-analyserna tenderar att bli mer och mer komplexa ISO-certifiering, när?

28 Frågor? E-post: Telefon:

Ramla inte mellan stolarna.

Ramla inte mellan stolarna. Ramla inte mellan stolarna. integration www.pulsen.se » programvaror och tjänster systemintegratörer «atea sverige ab AVTALSNYTT / verva Mikael Larsson Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Behövs en nationell samordning? Carelink

Behövs en nationell samordning? Carelink Carelink SITHS Behövs en nationell samordning? Carelink Apoteket AB Svekom Lf Vårdföretagarna SoS KOMMUNER LANDSTING PRIVATA VÅRDGIVARE Carelink organisation CARELINK INTRESSEFÖRENING Gemensam STYRELSE

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

"Internet leder till ökad service och stora besparingar!"sid 10. WM-datas resa för 24-timmarsmyndigheten Sid 8

Internet leder till ökad service och stora besparingar!sid 10. WM-datas resa för 24-timmarsmyndigheten Sid 8 Nummer 3 År 2003 Öka kommunernas frihet! Landshövding Mats Svegfors utreder hur den offentliga sektorn kan bli effektivare. Sid 4 Flytten av servrar genomfördes exakt på timmen! WM-data kan verkligen det

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 Regeringsuppdrag Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och

Läs mer

Dygnet runt. Anna G Tufvesson/Mira. 24-timmarsdelegationen om utveckling av offentliga e-tjänster.

Dygnet runt. Anna G Tufvesson/Mira. 24-timmarsdelegationen om utveckling av offentliga e-tjänster. Dygnet runt Anna G Tufvesson/Mira 24-timmarsdelegationen om utveckling av offentliga e-tjänster. Varför e-tjänster? Ny informationsteknik gör det enklare för medborgare och företag att ta del av samhällets

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

ehälsa i landstingen

ehälsa i landstingen ehälsa i landstingen Augusti 2014 Inventering på uppdrag av SLIT-gruppen Sammanställd av Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson 1(20) Innehåll Sammanfattning... 3 Fakta i sammadrag.... 3 Bakgrund... 4 Förutsättningar

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS,Swedish Standards Institute ANNONS SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 Foto:Jocke Berglund Årets Bild 2006. Röjningen efter stormen

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR?

VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR? den europeiske patienten VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR? OM LANDSTINGENS SATSNINGAR PÅ FILM- INDUSTRI, STUDIECIRKLAR OCH ANNAT SVEND DAHL www.timbro.se/innehall/isbn=9175667652&flik=4 AUGUSTI

Läs mer

Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011

Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011 Rapport från E-delegationen 2011-09-15 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011 1(53) Uppföljning

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25

E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25 E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25 Strategistudien är sammanställd av Katarina Nordmark, Länsstyrelsen i Värmlands län, inom projektet Baltic Rural

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Rapport 2014:3 Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Inlokalisering är publicerad av Västsvenska Handelskammaren samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 2014. Citera

Läs mer

En digital agenda för Värmland

En digital agenda för Värmland Fakta i korthet Nr. 5 2012 En digital agenda för Värmland Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun ser just nu över förutsättningarna för att ta fram en skräddarsydd

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter

Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter April 2008 Björn Jansson & Gunnel Hedman 1 Innehåll TU1. InledningUT... 3 TU2. Försök med samverkan i SverigeUT... 4 TU2.1. VISAMUT... 4 TUFortsatt

Läs mer

2010/139-5. Genomförande av dynamiska inköpssystem

2010/139-5. Genomförande av dynamiska inköpssystem 2010/139-5 Genomförande av dynamiska inköpssystem MISSIV DATUM DIARIENR 2010-09-17 2010/139-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-07-02 Fi2010/1230 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Genomförande

Läs mer

Att nyttovärdera införandet av en förvaltningsstyrningsmodell. Av: Malin Nordström och Majda Dervisevic, Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning

Att nyttovärdera införandet av en förvaltningsstyrningsmodell. Av: Malin Nordström och Majda Dervisevic, Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning Att nyttovärdera införandet av en förvaltningsstyrningsmodell Av: Malin Nordström och Majda Dervisevic, Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning INNEHÅLL 1. Inledning...2 2. Studiens genomförande...4 2.1

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer