Sunnanbergs skola. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sunnanbergs skola. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs"

Transkript

1 Sunnanbergs skola Läsårsplan Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper 3 st lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal Åk 1-2 Anette Mäkinen Åk 3-4 Bodil Sjögren Åk 5-6 Sonja Svahnström Rektor: Sebastian Ekholm Timlärare i Re och Hi åk 5-6: Anita Ahtiainen Timlärare i Mu åk 3-6: Åsa Hermansson Timlärare i Tx åk 3-6: Ida Runeberg Timlärare i TN åk 3-6: Sebastian Ekholm i EN åk 4-6 i BK åk 5-6 Timresurs Timresurs totalt 89h. Specialundervisning på deltid 8h. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender Arbetsdagar Höstterminen ti lö höstlov to fre Vårterminen ons lö må fr Arbetstider Start och sluttider för läsåret Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

2 start slut start slut start slut start slut start slut Åk Åk Åk Åk Åk Åk Lektionstider Lektion 1 kl Lektion 2 kl Rast kl Lektion 3 kl Lunch kl Lektion 4 kl Rast kl Lektion 5 kl Rast kl Lektion 6 kl Händelsekalender Augusti Simning i Norrby Lägerskola åk 6 Föräldramöte 25.8 September Läskalas på biblioteket Friidrottsdag PIF handboll på besök åk 3-4 till hembyggdsmuséet åk 1-2 miniolympiad med övriga periferiskolor på Pajbacka skolfotografering YLE Hajbo på besök Hem och skola kväll 25.9 Oktober Biblioteksbesök för alla klasser Högläsningsvecka i åldersintegrerade grupper Knattebo besök åk 1-2 November Biblioteksbeök för alla klasser Kura skymning firas med sagostig i skogen Skolhandbollsturnering åk

3 Knattebobesök åk 1-2 Simhallsbesök åk 3-6 December Biblioteksbesök för alla klasser åk 5-6 besöker Företagsbyn Ishallsbesök åk 1-6 Pysseldag åk Julfest i Dalaskog Januari Biblioteksbesök för alla årskurser Ishallsbesök åk 1-6 Konsertbesök i Åbo Skidning i Finby åk 1-6 Februari Biblioteksbesök för alla årskurser Skidning i Finby åk 1-6 Isdisco och uteverksamhetsdag för åk Knattebobesök åk 1-2 Mars Biblioteksbesök för alla årskurser Skiddag på åkrarna i Sunnanberg åk 1-6 SFSI innebandy turnering åk 5-6 Besöker ÅST: Ronja Rövardotter Ishallsbesök åk 1-6 Knattebobesök åk 1-2 April Biblioteksbesök för alla årskurser Simhallsbesök åk 3-6 Knattebobesök åk 1-2 Pysseldag inför påsk åk 1-6 Nationella högläsningsveckan firas med högläsning i åldersintegrerade grupper. Vårfest med Musikcafé i Dalaskog Maj Biblioteksbesök för alla årskurser Knattebobesök åk 1-2 Friidrottsdag på Pajbacka åk 1-6 Sydän Pelissa fotbollsturnering åk 1-6 Skolutfärd åk 1-2 Stafettkarnevalen åk 3-6 (skolutfärd) Skolavslutning 30.5 Skolans händelskalender här eller nedan: https://www.google.com/calendar/embed? Verksamhet utanför skolan Studiebesök

4 Vi strävar till att besöka ett museiutsällning, en konsert och en teaterföreställning med varje klass. Klassläraren ansvarar för sin egen klass under exkursionerna. En skola är så mycket mer än bara fyra väggar. Vi strävar därför till att utvidga lärmiljön till att omfatta även andra byggnader, andra miljöer och andra kommuner. Lägerskolor Åk 6 på lägerskola v. 35 tillsammans med de övriga periferiskolornas sexor. För att lära känna varandra inför åk 7. Skärgården och samarbete är huvudtema. Lägerskoleansvarig Helge Wikström koordinerar programmet. Lärare för respektive skola ansvarar för sina elever. Tävlingar Sfsi innebandy för åk 5-6 i mars. Stafettkarnevalen i maj. Samarbete med andra skolor övriga instanser Vi samarbetar tillsammans med de övriga periferiskolorna bland annat genom gemensam miniolympiad för åk 1-2, fotbollsturnering för åk 3-4, medan åk 5-6 hjälps åt med arrangemangen kring Sfsi innebandy som vi arrangerar i mars. Församlingen håller morgonsamling 1gg/månad och inbjuder till gudstjänst i december och maj. Stadens ungdomsledare besöker skolan och diskuterar bland annat alkohol och droganvändning i förebyggande syfte. Annan verksamhet untanför skolan Tyngdpunktsområden och långsiktiga målsättningar Tyngdpunktsområden och mål för läsåret Tyngdpunktsområden för enheten för svenskspråkig utbildning Läsprojekt För att på lång sikt förbättra inlärningsresultaten fortsätter skolorna sin satsning på läsning. Det här läsåret fokuseras i synnerhet på läsförståelse. Gemensam fortbildning ordnas. Pedagogisk auskultering Skolorna fortsätter med pedagogisk auskultering. Lärare auskulterar hos varandra i den egna skolan, alternativt i någon annan skola, i syfte att utveckla och få tankar kring den egna undervisningen. Uppföljningen av auskulteringen görs i form av samtal och goda idéer ges vidare på t.ex. lärarmöten. It Pedagogiskt it stöd erbjuds skolorna. Inom den grundläggande utbildningen startas upp ett projekt kring programmering. Gymnasiet fortsätter förberedelserna för digitaliseringen av studentexamen. Läroplansarbete Arbetet med revideringen av läroplanen för den grundläggande utbildningen inleds för att tas i bruk i augusti Under

5 hösten 2014 påbörjas arbetet med de allmänna delarna av läroplanen så som värdegrund, framtida kompetenser och lärmiljön. Skolans egna målsättningar Vi har i år valt att inte ha några egna tyngdpunktsområden. Vi anser att de gemensamma tyngdunktsområdena för stadens skolor är tillräckligt och vi sätter vår energi på att förverkliga dem. Läsprojektet förverkligas genom - anordnandet av läskalas i september - högläsningsvecka i oktober i samband med finska litteraturens dag. Eleverna delas in i åldersintegrerade grupper och får lyssna till en högläsningsbok av en finsk författare - kura skymning (gemensam nordisk lässtund) firas genom att skolans naturstig förvandlas till en sagostig - högläsningsvecka v. 12 (nationella läsveckan) tema Tove Jansson - klassvisa mindre projekt - Smarta läsare läsdiplom, utvecklat av undervisningsministeriet och vidareutvecklat av oss själva. Pedagogisk auskultering förverkligas genom - att lärarna auskulterar varandra eller kollega i annan skola minst 3 lektioner. - temat kommer lärarna överens om sinsemellan, men minst 1 av lektionerna ska lärarna iaktta hur och när de ger respons till eleverna under lektionerna. Ikt förverkligas genom - att alla elever har en egen personlig chromebook att använda i skolan - att alla lärare i skolan har en egen personlig chromebook att använda i sitt arbete - att skolan har köpt in minimalt med häften. Eleverna gör sina anteckningar på chromebook - att vi utnyttjar google apps education i undervisningen - att vi utnyttjar programmet Didactor i undervisningen - att alla lärare testar på något nytt som de inte gjort förut inom undervisning med ikt Projekt Skolans projekt Gemensamma projekt Periferiskolorna Kirjala, Skräbböle, Våno och Sunnanberg samarbetar genom att månatligen samlas till gemensamma möten. Vi har gemensamma undervisningsprojekt eller teman som genomförs årskursvis. Dessa planeras och genomförs under läsåret för att presenteras och diskuteras på planeringsdagen i juni. I år kommer tyngdpunkten att ligga på Läroplansarbete inför år 2016 då de nya grunderna träder i kraft. Genom samarbetet får lärarna utbyta idéer och funderingar med varandra som de kan ha nytta av i sin egen yrkesroll. Samarbete med andra instanser Vi samarbetar även med PIF, både med handbollssektionen och fotbollsektionen. Båda sektionerna arrangerar varsin lekfull turnerning. Den förstnämnda på hösten och den senare på våren. Turneringarna är tvåspråkiga och riktade till kommunområdets alla skolor. Handbollsektionen håller dessutom gymnastiklektion för åk 3-6 under höstterminen.

6 Stadens ungdomsledare brukar även besöka skolan under läsåret. De besöker åk 5-6 och pratar om drog- och alkoholförebyggande verksamhet samt den egna personliga utvecklingen och hur det är att bli tonåring. Exakt datum bestäms senare. Ledarskap (kvalitetskort 1) Skolans organisation Vicerektor Bodil Sjögren Ledningsgrupp/samplaneringsgrupp Arbetsgrupper Regelbundet återkommande möten -1ggr/vecka, sammankallas av rektor, som skriver protokoll och delar det på google apps drive. -Elevvårdsgruppens möte 1ggr/termin, sammankallas av rektor som leder mötet. -Periferilärarmöten (samarbetsmöten) 1ggr/mån sammankallas av ordförande för samarbetet, utses årsvis. Ordförande leder mötet och protokollet delas i google apps drive. Personal (kvalitetskort 2) Främjande av arbetshälsa Skolans egna modeller Med kollegiet gör vi något tillsammans varje termin. I höst kommer vi att gå på bio tillsammans med de UUA- pengar vi beviljades i våras På våren kommer vi att gå på restaurang för att äta middag. Därtill deltar vi i Periferiskolornas gemensamma julfest. Fortbildning Tyngdpunktsområden för fortbildningen Modersmål och litteratur med inriktning på läsundervisning. IKT-användningen i undervisningen. Fortbildningsplan Traditionsenlig fortbildningsdag i augusti innan skolstarten och i juni efter skolavslutningen (3+3h) Fortbildningsdagen den handlar om läsförståelse och den kommande ny läroplanen är gemensam för stadens alla lärare.

7 Utvärdering Under vårterminen får lärarna välja sin fortbildningsdag och föreläsare mer fritt. Men målet är att alla hittar något som har med modersmål och litteratur, eller inom IKT-i undervisningen att göra. Skolornas gemensamma tyngdpunktsområden kommer att utvärderas på lärarmöte under våren. Personalen trivsel utvärderas med hjälp av Trivselenkäten som utbildningsstyrelsen har byggt upp. Ikt-användningen i skolan kommer att utvärderas med hjälp av opeka.fi Skolans kvalitetsansvariga Anette Mäkinen Läsårets utvärderingar Inlärningsresultaten i matematik och modersmål Under läsåret testas eleverna i matematik med hjälp av Makeko test (åk 3-6) och LukiMat test (åk 1-2). En gång på hösten och en gång på våren. I modersmål testas eleverna i åk 1-2 på våren med läsförståelse testet Frida och djuren. I åk 3-4 testas under hösten de med och i åk 5-6 på hösten med Ida och Filip. Elevernas trivsel åk 4-6 Utbildningsstyrelsens trivselenkät april Anette Mäkinen åk 1-3 skolans egen trivselenkät april Anette Mäkinen Åk 1-6 Kiva skolas trivselenkät maj Anette Mäkinen Periodiskt återkommande utvärderingar Inlärningsresultat genom nationella prov Läroplanen (kvalitetskort 5) Allmän läroplan för den grundläggande utbildningen i Pargas stad Implementering Skolans mål beträffande hur läroplanen genomförs

8 Undervisning och undervisningsarrangemang (kvalitetskort 6) Flexibel grundläggande utbildning Gemensamma undervisningsarrangemang med andra skolor Stöd för inlärning, tillväxt och välmående (kvalitetskort 7) Elevvård Elevvård Plan för det svenskspråkiga elevvårdsarbetet (bilaga till läroplanen) Elevvårdgruppens medlemmar Ordförande: rektor Permanenta deltagare: skohälsovårdare, kurator, skolpsykolog, kiva-koordinator, speciallärare Sekreterare: kurator Mötestider och möteskutym Elevvårdspersonalen besöker skolan 1ggr per månad för att då kunna delta i Expertgrupps möten angående en elevs hälsa eller i Pedagogiska stödgruppens möte för att diskutera ordnandet av undervisningen för en viss elev. Om ärendet inte är akut samlas de olika grupperna på det förutbestämda datumet. Till Expertgruppen eller den Pedagogiska stödgruppens möte kallas de i elevvårdsteamet som berörs. Sammankallare är den person som känner en oro för eleven i fråga. Sammankallaren bestämmer också vilka ur personalen som kallas till mötet. Skolans mål beträffande elevvården Stödformer för inlärning Stödformer för inlärning beskrivs i kapitel 4 i Läroplanen för den grundläggande utbildningen Allmän läroplan för den grundläggande utbildningen i Pargas stad Skolans mål beträffande stöd för inlärningen Samarbete vid stadieövergångar Skolans mål beträffande samarbetet vid stadieövergångarna Handledning av elever, företagsamhet Skolans mål beträffande handledning och fostran till företagsamhet

9 Verksamhet för främjande av trygghet och trivsel Mobbningsförebyggande plan samt Plan för det svenskspråkiga elevvårdarbetet KiVa-skola Skolans team för mobbningsförebyggande arbete Eftersom vi är en liten tre lärarskola har vi inget regelrätt team. Istället försöker vi arbeta så att om ett mobbningsfall uppdagas i lärare A:s klass så är det lärare B och lärare C som den gången fungerar som mobbningsteam och diskuterar med de inblandade eleverna. Det teamet hålls sedan intakt under hela processen av detta mobbningsfall. Rollerna byts beroende på i vems klass mobbningen uppdagas. Ifall mobbningen sker över klassgränserna t.ex. att en elev i lärare B:s klass mobbar någon i lärare C:s klass. Då leder lärare A teamarbetet tillsammans med lärare B eller C. Skolans mål beträffande mobbning, våld och missbruk Skolhälsovården Skolhälsovård Tandvård Tandvård Morgon-/eftermiddagsverksamhet (kvalitetskort 12) Morgon- och eftermiddagsvård Sunnanbergs skola har varken morris eller eftis. De elever som anhållit om eftis plats styrs i första hand till Baracken i Skräbböle. Klubb- och fritidsverksamhet (kvalitetskort 13) På hösten arrangerar skolan en - Lek och idrottsklubb i samarbete med WAU r.f. (för åk 1-6) Efter sportlovet övergår klubben i att vara en - Stafettkarnevalsklubb som arrangeras i egen regi (åk 3-6) I samarbete med Hem och skola föreningen i Sunnanberg arrangerar vi ytterligare - Matklubb för åk Fredagsklubb för åk 1-6 Skolans mål beträffande klubbverksamheten Skolskjutsar Ansvarsperson trafikassistent Eivor Suominen, tfn Skolskjutsar

10 Skolskjutsprinciper Spelregler i taxi och buss Delaktighet och inflytande (kvalitetskort 8) Elevråd/Elevkår Arbetet sker under ledning av rektor. Elevrådsrepresentanter är åk 1-2: Joel Fröman och Vilma Sirén åk 3-4: Emma Eklund och Felix Fredriksson åk 5-6: Ronja Rekilä och Moa Karlsson Alla mötesprotokoll läggs ut på nätet på adressen Övriga förtroendeuppdrag för elever Skolans mål beträffande delaktighet och inflytande Samarbete Hem-Skola (kvalitetskort 9) Förbundet Hem och Skola Samarbete på skol- och årskursnivå Skolan har en representant i Hem och skola föreningens styrelse. Skolan ordnar en Hem och skola dag på hösten, medan föräldraföreningen ordnar en dag på våren.vi försöker även att föräldrarna känner sig delaktiga i sina barns vardag genom att påminna dem om att skoldörren alltid står öppen samt genom så mångsidig och tydlig information som möjligt. Föräldramöte i början av läsåret. Åk 1-4 skriver och skickar hem veckobrev Rektor skriver månatligen ett månadsbrev. Påminnelser och programändringar skickas hem via Wilma Skolan upprätthåller en hemsida sunnanbergsskola.edu.pargas.fi Skolan upprätthåller sex (6st) olika bloggar. (hittas via hemsidan) - En blogg för varje sammansatt klass. - En bogg för elevrådet så att alla kan följa arbetet och diskussionerna där. - Samt en blogg för läsprojektet Skolan använder sig även av Facebook där vi har grundat en egen sida för att kunna dela med oss av skolvardagen. Informationen på Facebook är av det informella slaget och vi hoppas kunna förmedla stämningar från vardagen. Samarbete på klassnivå Samarbete på familjenivå Skolans mål beträffande samarbetet med hemmen

11 Den fysiska lärmiljön (kvalitetskort 10) Utvecklingsbehov för skolans lärmiljö De båda skolhusen som vi verkar i är mycket gamla och slitna. Ett av klassrummen (där åk 3-4 nu huserar) är på tok för litet för att egentligen fungera som klassrum. Det samma gäller slöjdsalen som är mycket trång. Ingen av dessa utrymmen är särskilt lämpade för undervisning. För elevernas del saknas även ett grupprum (arbetsrum för mindre grupper). Som det nu är har vi ingenstans för elever som skulle behöva få sitta i mindre grupp och jobba emellanåt, att ta vägen. Alla tänkbara vrår som går att utnyttja till någon form av undervisning utnyttjas. Men särskilt integritetsskyddat är det inte. Och inte alltid så bekvämt heller. För lärarnas del finn det inte heller tillräckliga arbetsutrymmen. Lärarrummet är mycket litet och rymmer bara en arbetsstation. Rektor har också sin arbetsstation och allt sitt material i lärarrummet. Med andra ord blir det trångt och oändamålsenligt. Sanitetsutrymmena är också mycket slitna. Toaletterna är mycket slitna. Användbar dusch saknas för både elever och personal. Tilläggsutrymmen är av nöden. Hur hållbar utveckling beaktas i skolans vardag Säkerhet i lärmiljön (kvalitetskort 11) Krisberedskap Arbetarskyddet Allmän läroplan för den grundläggande utbildningen i Pargas stad Krisplan som bilaga till Läroplanen för den grundläggande utbildningen. Anette Mäkinen fungerar som skolans säkerhtsansvariga. Övriga medlemmar i krisgruppen är Sebastian Ekholm, Bodil Sjögren och Annika Nordström (skolkurator) Vi ordnar evakueringsövningar 1ggr/termin. Behandling och utvärdering av läsårsplanen Skolans mål vad beträffar behandlingen av läsårsplanen Bilagor som skickas till bildningsbyrån separat Lärarblanketter (augusti) Elevstatisik (20.9) Skolans förslag till timresurs och hur den skulle användas (februari-mars) Nyckeltal (maj)

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender Läsårsplan Iniö skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 19 elever. Antal lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal Klasser och undervisningspersonal Elever Fsk 2 elever Åk 1 5 elever Åk

Läs mer

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Kyrkbackens skola 2014-2015. Studerandeantal: 0

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Kyrkbackens skola 2014-2015. Studerandeantal: 0 Läsårsplan Kyrkbackens skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper 7 Klasser och undervisningspersonal Borg Fredrik slöjd, gymnastik, matematik åk 1-2 Granqvist Stina Hartman Martin

Läs mer

Läsårsplan för Kirjala skola 2015-2016

Läsårsplan för Kirjala skola 2015-2016 Läsårsplan för Kirjala skola 2015-2016 Allmänna uppgifter om skolan Adress: Kårkullavägen 144, 21610 Kirjala Hemsidan uppdateras av: Bo Blomqvist http://kirjalaskola.edu.pargas.fi/home Kontaktuppgifter

Läs mer

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Skärgårdshavets skola 2014-2015. Studerandeantal: 0

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Skärgårdshavets skola 2014-2015. Studerandeantal: 0 Läsårsplan Skärgårdshavets skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper Antal lönegrundsgrupper: 6 Klasser och undervisningspersonal Borg Fredrik; Tn Eklund Tove; åk 5-6, Mo åk7

Läs mer

Eleverna har även rört sig i näromgivningen och lärt sig om växter och djur bl.a. genom ett besök på en hönsgård.

Eleverna har även rört sig i näromgivningen och lärt sig om växter och djur bl.a. genom ett besök på en hönsgård. Läsårsplan Verksamhet utanför skolan Studiebesök Vi strävar till att utvidga lärmiljön till att omfatta även teaterbesök, konsertbesök och muséer. Under året får vi åtminstone ta del av en teaterföreställning

Läs mer

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret LÄSÅRSPLANEN FÖR ISNÄS SKOLA OCH FÖRSKOLA 2012-2013 Behandling: Personalmöte 13.08.2012 Direktionen 01.10.2012 Underskrifter: Isnäs, 01.10.2012 Mikael von Martens direktionsordförande Laura Ståhl tf. föreståndare

Läs mer

Läsårsplan för Skärgårdshavets skola 2015-2016

Läsårsplan för Skärgårdshavets skola 2015-2016 Läsårsplan för Skärgårdshavets skola 2015-2016 Allmänna uppgifter om skolan Adress: Verkanvägen 1, 21710 KORPO Hemsidan uppdateras av: Martin Hartman Kontaktuppgifter Rektor: Martin Hartman Elevhandledare:

Läs mer

Degerby skola Läsårsplan 2015-2016

Degerby skola Läsårsplan 2015-2016 Degerby skola Läsårsplan 2015-2016 Läsårsplan för Degerby skola 2015-2016 Kontaktuppgifter Degerby skola Degerbyvägen 106 10160 Degerby rektor 09-29515230 050-4403978 magnus.ljungqvist@inga.fi lärarrum

Läs mer

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 Innehåll 1. Tyngdpunkter i fostrings- och undervisningsarbetet 2 2. Undervisningsarrangemang 3 2.1 Undervisningsgrupper och gruppstorlekar 3 2.2 Timresursen

Läs mer

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 18.8-22.12 2015 Vårterminen 7.1 4.6 2016 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 LOVDAGAR Höstlov 15.10-16.10 2015 Sportlov 22.2-26.2

Läs mer

KYRKFJÄRDENS FÖRSKOLA OCH SKOLA

KYRKFJÄRDENS FÖRSKOLA OCH SKOLA KYRKFJÄRDENS FÖRSKOLA OCH SKOLA Läsårsplan för läsåret 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TYNGDPUNKTER I FOSTRINGS- OCH UNDERVISNINGSARBETET 2 2. UNDERVISNINGSARRANGEMANG 3 2.1. Elevantal 3 2.2. Fördelningen

Läs mer

Förskolan har arbetsåret , 6 stycken elever och en förskollärare. I gruppen arbetar även en närvårdre som en extra vuxen.

Förskolan har arbetsåret , 6 stycken elever och en förskollärare. I gruppen arbetar även en närvårdre som en extra vuxen. HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2016-2017 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 16.8-20.12 2016 Vårterminen 10.1 3.6 2017 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 Timantal: 700h LOVDAGAR Höstlov 13.10-14.10 2016 Jullov

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016 Sivu 1/5 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016 Information om skolan Skola: Borgby skola Skolform: Grundskola, lågstadium Undervisningsspråk: svenska Skoldistrikt: norra Sibbo Skolans kontaktuppgifter Skolans

Läs mer

Läsårsplan. Verksamhet utanför skolan. Studiebesök. Lägerskolor. Tävlingar. Verksamhetsberättelse. Planen förverkligades delvis.

Läsårsplan. Verksamhet utanför skolan. Studiebesök. Lägerskolor. Tävlingar. Verksamhetsberättelse. Planen förverkligades delvis. Läsårsplan Verksamhet utanför skolan Planen förverkligades delvis. Mästar9 dagen, temadagen i Korpo, ÅST teater kvällstid och församlingens morgonsamlingar förverkligades inte. De övriga planerna förverkligades

Läs mer

ÅRSPLAN 2013-2014. Amosparkens skola

ÅRSPLAN 2013-2014. Amosparkens skola ÅRSPLAN 2013-2014 Amosparkens skola Amosparkens skolas årsplan LÄSÅRET 2013-2014 Amosparkens skola, åk 1-6 Lärarkårens behandling 12 augusti och 29 augusti 2013 Pia Lindfors, rektor Timresursen och dess

Läs mer

Läsårsplan för Malms skola läsåret 2014-2015

Läsårsplan för Malms skola läsåret 2014-2015 Läsårsplan för Malms skola läsåret 2014-2015 Elevantal 330 elever, 167 flickor och 163 pojkar. Antal lönegrundsgrupper 28 st Klasser och undervisningspersonal Malms skola läsåret 2014-2015 Rektor: Saga

Läs mer

Sarlinska skolan. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Studerandeantal: 255

Sarlinska skolan. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Studerandeantal: 255 Sarlinska skolan Läsårsplan Elevantal Studerandeantal: 255 75 elever i åk 7 90 elever i åk 8 90 elever i åk 9 Antal lönegrundsgrupper Sarlinska skolan har 12 lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal

Läs mer

Innehåll. 1 Bakgrund till kvalitetsarbetet inom utbildningstjänsterna... 3 Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen...

Innehåll. 1 Bakgrund till kvalitetsarbetet inom utbildningstjänsterna... 3 Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen... Utbildningstjänsternas kvalitetsplan Uppdatering våren 2014 Innehåll 1 Bakgrund till kvalitetsarbetet inom utbildningstjänsterna... 3 Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen... 3 2 Kvalitetsarbetet

Läs mer

Workshop om elevhälsoplanerna. Helsingfors Vasa

Workshop om elevhälsoplanerna. Helsingfors Vasa Workshop om elevhälsoplanerna Helsingfors 25.4.2017 Vasa 26.4.2017 Ann-Sofi Loo 5.5.2017 1 Enkät i mars till alla tvåspråkiga utbildningsanordnare inom grundläggande utbildningen 11 svar, 10 kommuner/utbildningsanordnare

Läs mer

GRANKULLA STAD GRANHULTSSKOLAN

GRANKULLA STAD GRANHULTSSKOLAN GRANKULLA STAD GRANHULTSSKOLAN LÄSÅRSPLAN 2015-2016 LÄSÅRSPLAN FÖR GRANHULTSSKOLAN 2015-2016 LÄSÅRSPLANENS BEHANDLING OCH GODKÄNNANDE Behandlad av lärarkollegiet GODKÄND AV LÄRARKOLLEGIET I HELHET Behandlad

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer

1. Den lokala läroplanens betydelse och uppgörandet av den

1. Den lokala läroplanens betydelse och uppgörandet av den 1. Den lokala läroplanens betydelse och uppgörandet av den Vi har en skolvis jämställdhetsplan. Den lokala läroplanen skrivs in i verktyget egrunder och följer det format som finns upplagt i tjänsten.

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PÅ KIRJALA SKOLA 2015 2016

ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PÅ KIRJALA SKOLA 2015 2016 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PÅ KIRJALA SKOLA 2015 2016 Enhet: Kirjala skola Gruppens namn: Trollskogen Gruppens storlek: 10 barn varav 7 flickor och 3 pojkar Förskollärare: Hanna Kamlin Närvårdare: Annica

Läs mer

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014. Sammanfattning

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014. Sammanfattning 1 SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning Skolpsykologens och skolkuratorns arbete har bestått dels av arbete inom skolans mångprofessionella elevvårdsgrupp, konsultation

Läs mer

Arbetsplan för Pjukala förskola 2015-16

Arbetsplan för Pjukala förskola 2015-16 Arbetsplan för Pjukala förskola 2015-16 Allmänna uppgifter: Gruppens namn: Svalorna Elevantal: Personal: 16, 10 flickor och 6 pojkar Anne Mikkonen, barnträdgårdslärare Daglig arbetstid: 9-13 Kaati Drugg,

Läs mer

Läsårsplan. Verksamhet utanför skolan. Studiebesök. Lägerskolor. Tävlingar. Verksamhetsplan

Läsårsplan. Verksamhet utanför skolan. Studiebesök. Lägerskolor. Tävlingar. Verksamhetsplan Läsårsplan Verksamhet utanför skolan Studiebesök Alla klasser gör under läsåret utfärder till biblioteket. Åk 6 besöker företagsbyn i Åbo i januari. Hela skolan besöker kyrkan i maj. Planen förverkligades

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2014-2015

Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2014-2015 Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2014-2015 Elevantal Studerandeantal:192 + 10 + 3 ÅK 1 65 ÅK 2 62 ÅK 3 65 Utbytesstuderande 3 Kombistudernaden Axxell: 7 Åbo Yrkesinstitut: 3 Sammanlagt 192 elever

Läs mer

Skolornas verksamhetsberättelser 2013-2014

Skolornas verksamhetsberättelser 2013-2014 Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 20.8.2014 45 Skolornas verksamhetsberättelser 2013-2014 Malms skola Skräbböle skola Våno skola Sunnanbergs skola Kirjala skola Kyrkbackens skola Skärgårdshavets

Läs mer

Arbetsplan för förskolegruppen i Nagu läsåret

Arbetsplan för förskolegruppen i Nagu läsåret Arbetsplan för förskolegruppen i Nagu läsåret 2015-2016. Förskolan i Nagu hör till Kyrkbackens skola. Förskoleverksamheten sker i skolans utrymmen. Förskolan har ett eget rum i nedre huset, ett litet grupprum

Läs mer

Läsårsplan. Allmänna uppgifter om skolan. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender. Kontaktuppgifter. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper

Läsårsplan. Allmänna uppgifter om skolan. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender. Kontaktuppgifter. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper Läsårsplan Allmänna uppgifter om skolan Namn: Träsk skola Adress: Houtskärsvägen 867, FI 21760 Houtskär Hemsida:www.traskskola.edu.pargas.fi Hemsidan uppdateras av: Örjan Ohls Kontaktuppgifter Rektor Örjan

Läs mer

SKOLAS ELEVVÅRDSPLAN

SKOLAS ELEVVÅRDSPLAN SKOLAS ELEVVÅRDSPLAN 2016-2017 Fastställd 1.4.2016 Elevvården är en viktig del av verksamhetskulturen i den grundläggande utbildningen och hänger nära samman med skolans fostrings- och undervisningsuppdrag.

Läs mer

LÄSÅRSPLAN för Kungsgårdsskolan Läsåret

LÄSÅRSPLAN för Kungsgårdsskolan Läsåret 1 LÄSÅRSPLAN för Kungsgårdsskolan Läsåret 2017-2018 1. De allmänna arrangemangen av skolarbetet under läsåret. 1.1 Timfördelning Beviljad resurs 210h Använd resurs 202h timmar anslagna för skolgångsbiträde

Läs mer

S:t Olofsskolan i Åbo. läsåret 2011-2012

S:t Olofsskolan i Åbo. läsåret 2011-2012 S:t Olofsskolan i Åbo läsåret 2011-2012 ARBETSTIDER OCH LOV Höstterminen (period I) 16.8.2011 11.11.2011 Höstlov 20.10.2011 21.10.2011 Vinterterminen (period II) 14.11.2011 2.3.2012 Jullov 23.12.2011 8.1.2012

Läs mer

Donnerska skolans elevvårdsplan

Donnerska skolans elevvårdsplan Donnerska skolans elevvårdsplan 2016 2017 Innehåll Bakgrund... 3 Totala behovet av elevvård och tillgängliga elevvårdstjänster... 3 Den gemensamma elevvården och tillvägagångssätt... 3 Ordnandet av individuell

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

Kapellby skola. Infoblad

Kapellby skola. Infoblad Kapellby skola Infoblad 2011 2012 KAPELLBY SKOLA Kapellby skola är den äldsta svenskspråkiga skolan i Lappträsk. Skolan började sin verksamhet 1876. Den nuvarande skolfastigheten togs i bruk 1957. Ingermansby-Rudom,

Läs mer

Verksamhetsplan för Tessjö förskola

Verksamhetsplan för Tessjö förskola Verksamhetsplan för Tessjö förskola 2012-13 Fostran och undervisning I Tessjö förskola vill vi främja det goda sociala samspelet. Eleverna skall lära sej respektera varandra oberoende av deras olikheter.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET Sivu 1/7 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 Information om skolan Skola: Salpar skola Skolform: grundskola Undervisningsspråk: svenska Skoldistrikt: 01 Sibbo Skolans kontaktuppgifter Skolans namn: Salpar

Läs mer

Läsårsplan för Malms skola 2015-2016

Läsårsplan för Malms skola 2015-2016 Läsårsplan för Malms skola 2015-2016 Allmänna uppgifter om skolan Malms skola Parsbyvägen 12 21 600 Pargas Malms skolas hemsida Hemsidan uppdateras av: Ralf Ahlbäck Jonny Randström Helena Lundström-Kolari

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET Sivu 1/6 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016 Information om skolan Skola: Boxby skola Skolform: 1-6 Undervisningsspråk: Svenska Skoldistrikt: 01 Sibbo Skolans kontaktuppgifter Skolans namn: Boxby skola Adress:

Läs mer

Arbetsplan för förskolegruppen Blåbär

Arbetsplan för förskolegruppen Blåbär Arbetsplan för förskolegruppen Blåbär Knattebo daghem 2015-2016 Allmänna uppgifter om förskolan Enhet: Knattebo daghem Grupp: Blåbär Gruppstorlek: 16 barn (10 flickor och 6 pojkar) Förskolelärare: Annika

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD INLEDNING Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Åbo stads bildningssektorn Bilder: Bildarkiv för Åbo stads bildningssektor och pixhill.com 2 Innehåll Bästa vårdnadshavare... 4 Läroplikt... 4 Skolor...4 Den grundläggande

Läs mer

LÄSÅRSPLAN FÖR SKOLVÄSENDET

LÄSÅRSPLAN FÖR SKOLVÄSENDET LÄSÅRSPLAN FÖR SKOLVÄSENDET Bildningsväsendets policy Beakta allas initiativ- och ansvarstagande för att uppnå gemensamma ambitioner. Verka för samarbete och dialog mellan vårdnadshavare, elever, personal

Läs mer

Elevvårdsplan. Forsby skola

Elevvårdsplan. Forsby skola Elevvårdsplan Forsby skola 2016 2017 Organsation i Forsby skola ELEVVÅRDSGRUPPEN PEDAGOGISK STÖDGRUPP EXPERTGRUPP Rektor Spec.lärare Kurator Hälsovårdare Skolpsykolog Lärare/Förskollärare Rektor leder

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten från 1.8.2016 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och

Läs mer

DAGHEMMET FYRKLÖVERN. Arbetsplan för förskolan

DAGHEMMET FYRKLÖVERN. Arbetsplan för förskolan DAGHEMMET FYRKLÖVERN Arbetsplan för förskolan 2015-2016 Enhet: Daghemmet Fyrklövern Munkvikvägen 31 21600 Pargas 044 788 3698 Gruppens namn: Gruppens storlek: Personal: Trollsländorna 20 barn (15 pojkar

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET Sivu 1/9 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016 Information om skolan Skola: Kyrkoby skola Skolform: Grundskola, åk 1-6 Undervisningsspråk: Svenska Skoldistrikt: Sibbo Skolans kontaktuppgifter Skolans namn:

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Arbetsplan för Pjukala förskola

Arbetsplan för Pjukala förskola Arbetsplan för Pjukala förskola 2016-17 Allmänna uppgifter Gruppens namn: Svalorna Elevantal : 16, 5 flickor och 11 pojkar Personal : Anne Mikkonen, barnträdgårdslärare Lena Engman, närvårdare Daglig arbetstid:

Läs mer

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? ELEVHÄLSA GENOM SAMARBETE OCH DELAKTIGHET Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 Nationella dagar för elev- och studerandevård

Läs mer

LÄSÅRSPLAN Läsåret Boställsskolan

LÄSÅRSPLAN Läsåret Boställsskolan LÄSÅRSPLAN Läsåret 2017-2018 Boställsskolan 1. De allmänna arrangemangen av skolarbetet under läsåret 1.1. Timfördelning klasstimmar 165 vh + 2 vh lk + 3 vh finska/projekt (=1vh åk 1 och 1vh Afi + 1vh

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 Sivu 1/10 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 Information om skolan Skola: Boxby skola Skolform: 1-6 Undervisningsspråk: Svenska Skoldistrikt: 01 Sibbo Utvärdering och åtgärder Inga förändringar i uppgifterna

Läs mer

Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013

Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013 Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013 Åsebro skola Läsåret 12-13 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa kvaliteten för elev- och föräldramedverkan. På Åsebro skola

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan Läsåret 2013/2014 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 90% och Helena Fridsson 80%. Övrig personal: Magdalena Burström

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET Sivu 1/8 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016 Information om skolan Skola: Kyrkoby skola Skolform: Grundskola, åk 1-6 Undervisningsspråk: Svenska Skoldistrikt: Sibbo Skolans kontaktuppgifter Skolans namn:

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Svenskspråkiga utbildningssektionen 11.6.2013 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

Arbetsplan för förskolegruppen i Nagu läsåret

Arbetsplan för förskolegruppen i Nagu läsåret Arbetsplan för förskolegruppen i Nagu läsåret 2016 2017 Förskolan i Nagu hör till Kyrkbackens skola. Förskoleverksamheten sker i skolans utrymmen. Förskolan har ett eget rum i nedre huset, ett litet grupprum

Läs mer

Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier

Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier November 2011 Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier Målsättningen med en handlingsplan är att skydda eleven mot

Läs mer

Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart

Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart Ett mångsidigt samarbete kan illustreras med fyra korgar. Med hjälp av korgarnas olika innehåll får man en klarare bild av samarbetets

Läs mer

Välkomna till år 4! PERSONAL. Vi som arbetar i år 4 är. Mikael Nyberg 0738-130377 mikael.nyberg@edu.boras.se

Välkomna till år 4! PERSONAL. Vi som arbetar i år 4 är. Mikael Nyberg 0738-130377 mikael.nyberg@edu.boras.se Välkomna till år 4! Vi önskar er välkomna till ett nytt läsår och framförallt önskar vi er välkomna till vår nya skola! Vi har väntat länge och äntligen får vi kliva in de nya lokalerna! Vi ser verkligen

Läs mer

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Denna plan gäller för all verksamhet vid Charlottenborgsskolan - förskoleklass,

Läs mer

TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN

TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN 2016-2017 Fastställd 24.5.2016 Studerandevården är en viktig del av verksamhetskulturen i gymnasieutbildningen och hänger nära samman med skolans fostrings- och undervisningsuppdrag.

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2015/16 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Läroplan för gymnasieskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Vänelever. Nyfikenhet. Positivt tänkande. KiVa skola Kunskap. Trivselstunder Skoltrivsel Praktiska färdigheter Vardagsvänlighet

Vänelever. Nyfikenhet. Positivt tänkande. KiVa skola Kunskap. Trivselstunder Skoltrivsel Praktiska färdigheter Vardagsvänlighet 2015 2016 Nyfikenhet Positivt tänkande Vänelever KiVa skola Kunskap Trivselstunder Skoltrivsel Praktiska färdigheter Vardagsvänlighet Vett och etikett Gemenskap uppdaterad september 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Innehåll 1. Utgångspunkter för elevhälsan 1.1 Mål och begrepp 1.2 Nuläge och behov 1.3 Schematisk struktur över organisationen av elevhälsa 2. Generell elevhälsa 3.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET Sivu 1/5 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 Information om skolan Skola:Sibbo gymnasium Skolform:Gymnasium Undervisningsspråk:Svenska Skolans kontaktuppgifter Skolans namn: Sibbo gymnasium Adress:PB 7 04131

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

Sörgårdens arbetsplan 14-15

Sörgårdens arbetsplan 14-15 Sörgårdens arbetsplan 14-15! Svenska Vi kan använda oss utav 4 olika diagnos- undervisningsmaterial. Skolverkets Nya språket lyfter, Stärk språket stärk lärandet (Cirkelmodellen), God läsutveckling, God

Läs mer

Den grundläggande utbildningen i Åbo Elevens vardag Skolans nivå 2015 Bildningssektorn / Svenskspråkig fostran och undervisning

Den grundläggande utbildningen i Åbo Elevens vardag Skolans nivå 2015 Bildningssektorn / Svenskspråkig fostran och undervisning Den grundläggande utbildningen i Åbo Elevens vardag Skolans nivå 2015 Bildningssektorn / Svenskspråkig fostran och undervisning 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Bakgrundsinformationer

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD VN VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD Nr 5 läsåret 2013/14, 21 mars 2014 Rektor har ordet! Tiden går fort när man har roligt, sägs det och vi är redan i mars månad. Det blev inte så mycket snö och kyla men lite skridskoåkning

Läs mer

6. Skolvis elevvårdsplan för Iniö skola

6. Skolvis elevvårdsplan för Iniö skola Sv.sekt. 18.1.2017 6. Skolvis elevvårdsplan för Iniö skola 2016-2017 Den skolvisa elevvårdsplanen utarbetas i samråd med skolans personal, eleverna och vårdnadshavare. Planen ska ses över inom ett år efter

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling BÅSTAD KOMMUN Backaskolan med dess förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling Läsåret 2013/2014 INLEDNING På vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Faktoriet Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Vår vision På vår skola vill vi skapa goda relationer

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Fågelås skola i Gate Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Den lässatsning vi startade gav en större

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad

Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad 1.8.2016 -> 20 Godkänd i Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 19.5.2016, 25 1. Den lokala läroplanen Läroplanen utarbetas och godkänns på finska och svenska

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning. Personalresurser

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning. Personalresurser 1 SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning Skolpsykologernas och skolkuratorernas arbete har bl.a. bestått av samarbete med skolpersonal och av klientarbete med elever

Läs mer

Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen 30 03.05.2016 45 07.06.2016 FÖRSKOLANS LÄROPLAN SVUBS 03.05.2016 30 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström

Läs mer

Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2015-2016

Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2015-2016 Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2015-2016 Allmänna uppgifter om skolan Adress:Skolgatan 14, 21600 Pargas Hemsidan uppdateras av: Annika Gustafsson, Folke Rosenberg pargassvenskagymnasium.edu.pargas.fi

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014, PYTTIS SVENSKA SKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014, PYTTIS SVENSKA SKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014, PYTTIS SVENSKA SKOLA 1. INLEDNING 1.1 INLEDNING (arbetsplan) Grundläggande utbildning Skolåret 2013-2014 kommer skolan att ha tre klasslärare, en förskolelärare och två

Läs mer

Lagmans skola 2014-2015

Lagmans skola 2014-2015 Lagmans skola 2014-2015 LAGMANS SKOLA LÅT ALLA BLOMMOR BLOMMA! Vänskapsveckor Syfte är att arbeta för en god skolanda där alla kan vara vänner och alla kan känna sig trygga en trivsam och glad klassanda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015: S:t Karins svenska skola

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015: S:t Karins svenska skola VERKSAMHETSPLAN 2014-2015: S:t Karins svenska skola Grunduppgifter om skolan Skolan Skola: S:t Karins svenska skola Utbildningsanordnare: S:t Karins stad Skolform: Lågstadieskola Undervisningsspråk: Svenska

Läs mer

Veckobrev (v. 39) Hej!

Veckobrev (v. 39) Hej! Veckobrev (v. 39) Hej! Åter är det fredag igen och dagarna rinner förbi lika snabbt som regndropparna på fönsterrutan. Likt förra veckbrevet ber vi även i detta att se till att era barn har med sig rätt

Läs mer

AKTIVITETSPLAN 2012/2013

AKTIVITETSPLAN 2012/2013 AKTIVITETSPLAN 2012/2013 AKTIVITET Fadderverksamhet Storsamlingar Eq-övningar Idrottsdagar, friluftsdagar Kompissamtal Elevens val Elevråd Vad? Varför? Hur? När? Vem? Uppföljning? För att inge trygghet

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer