Sunnanbergs skola. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sunnanbergs skola. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs"

Transkript

1 Sunnanbergs skola Läsårsplan Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper 3 st lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal Åk 1-2 Anette Mäkinen Åk 3-4 Bodil Sjögren Åk 5-6 Sonja Svahnström Rektor: Sebastian Ekholm Timlärare i Re och Hi åk 5-6: Anita Ahtiainen Timlärare i Mu åk 3-6: Åsa Hermansson Timlärare i Tx åk 3-6: Ida Runeberg Timlärare i TN åk 3-6: Sebastian Ekholm i EN åk 4-6 i BK åk 5-6 Timresurs Timresurs totalt 89h. Specialundervisning på deltid 8h. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender Arbetsdagar Höstterminen ti lö höstlov to fre Vårterminen ons lö må fr Arbetstider Start och sluttider för läsåret Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

2 start slut start slut start slut start slut start slut Åk Åk Åk Åk Åk Åk Lektionstider Lektion 1 kl Lektion 2 kl Rast kl Lektion 3 kl Lunch kl Lektion 4 kl Rast kl Lektion 5 kl Rast kl Lektion 6 kl Händelsekalender Augusti Simning i Norrby Lägerskola åk 6 Föräldramöte 25.8 September Läskalas på biblioteket Friidrottsdag PIF handboll på besök åk 3-4 till hembyggdsmuséet åk 1-2 miniolympiad med övriga periferiskolor på Pajbacka skolfotografering YLE Hajbo på besök Hem och skola kväll 25.9 Oktober Biblioteksbesök för alla klasser Högläsningsvecka i åldersintegrerade grupper Knattebo besök åk 1-2 November Biblioteksbeök för alla klasser Kura skymning firas med sagostig i skogen Skolhandbollsturnering åk

3 Knattebobesök åk 1-2 Simhallsbesök åk 3-6 December Biblioteksbesök för alla klasser åk 5-6 besöker Företagsbyn Ishallsbesök åk 1-6 Pysseldag åk Julfest i Dalaskog Januari Biblioteksbesök för alla årskurser Ishallsbesök åk 1-6 Konsertbesök i Åbo Skidning i Finby åk 1-6 Februari Biblioteksbesök för alla årskurser Skidning i Finby åk 1-6 Isdisco och uteverksamhetsdag för åk Knattebobesök åk 1-2 Mars Biblioteksbesök för alla årskurser Skiddag på åkrarna i Sunnanberg åk 1-6 SFSI innebandy turnering åk 5-6 Besöker ÅST: Ronja Rövardotter Ishallsbesök åk 1-6 Knattebobesök åk 1-2 April Biblioteksbesök för alla årskurser Simhallsbesök åk 3-6 Knattebobesök åk 1-2 Pysseldag inför påsk åk 1-6 Nationella högläsningsveckan firas med högläsning i åldersintegrerade grupper. Vårfest med Musikcafé i Dalaskog Maj Biblioteksbesök för alla årskurser Knattebobesök åk 1-2 Friidrottsdag på Pajbacka åk 1-6 Sydän Pelissa fotbollsturnering åk 1-6 Skolutfärd åk 1-2 Stafettkarnevalen åk 3-6 (skolutfärd) Skolavslutning 30.5 Skolans händelskalender här eller nedan: https://www.google.com/calendar/embed? Verksamhet utanför skolan Studiebesök

4 Vi strävar till att besöka ett museiutsällning, en konsert och en teaterföreställning med varje klass. Klassläraren ansvarar för sin egen klass under exkursionerna. En skola är så mycket mer än bara fyra väggar. Vi strävar därför till att utvidga lärmiljön till att omfatta även andra byggnader, andra miljöer och andra kommuner. Lägerskolor Åk 6 på lägerskola v. 35 tillsammans med de övriga periferiskolornas sexor. För att lära känna varandra inför åk 7. Skärgården och samarbete är huvudtema. Lägerskoleansvarig Helge Wikström koordinerar programmet. Lärare för respektive skola ansvarar för sina elever. Tävlingar Sfsi innebandy för åk 5-6 i mars. Stafettkarnevalen i maj. Samarbete med andra skolor övriga instanser Vi samarbetar tillsammans med de övriga periferiskolorna bland annat genom gemensam miniolympiad för åk 1-2, fotbollsturnering för åk 3-4, medan åk 5-6 hjälps åt med arrangemangen kring Sfsi innebandy som vi arrangerar i mars. Församlingen håller morgonsamling 1gg/månad och inbjuder till gudstjänst i december och maj. Stadens ungdomsledare besöker skolan och diskuterar bland annat alkohol och droganvändning i förebyggande syfte. Annan verksamhet untanför skolan Tyngdpunktsområden och långsiktiga målsättningar Tyngdpunktsområden och mål för läsåret Tyngdpunktsområden för enheten för svenskspråkig utbildning Läsprojekt För att på lång sikt förbättra inlärningsresultaten fortsätter skolorna sin satsning på läsning. Det här läsåret fokuseras i synnerhet på läsförståelse. Gemensam fortbildning ordnas. Pedagogisk auskultering Skolorna fortsätter med pedagogisk auskultering. Lärare auskulterar hos varandra i den egna skolan, alternativt i någon annan skola, i syfte att utveckla och få tankar kring den egna undervisningen. Uppföljningen av auskulteringen görs i form av samtal och goda idéer ges vidare på t.ex. lärarmöten. It Pedagogiskt it stöd erbjuds skolorna. Inom den grundläggande utbildningen startas upp ett projekt kring programmering. Gymnasiet fortsätter förberedelserna för digitaliseringen av studentexamen. Läroplansarbete Arbetet med revideringen av läroplanen för den grundläggande utbildningen inleds för att tas i bruk i augusti Under

5 hösten 2014 påbörjas arbetet med de allmänna delarna av läroplanen så som värdegrund, framtida kompetenser och lärmiljön. Skolans egna målsättningar Vi har i år valt att inte ha några egna tyngdpunktsområden. Vi anser att de gemensamma tyngdunktsområdena för stadens skolor är tillräckligt och vi sätter vår energi på att förverkliga dem. Läsprojektet förverkligas genom - anordnandet av läskalas i september - högläsningsvecka i oktober i samband med finska litteraturens dag. Eleverna delas in i åldersintegrerade grupper och får lyssna till en högläsningsbok av en finsk författare - kura skymning (gemensam nordisk lässtund) firas genom att skolans naturstig förvandlas till en sagostig - högläsningsvecka v. 12 (nationella läsveckan) tema Tove Jansson - klassvisa mindre projekt - Smarta läsare läsdiplom, utvecklat av undervisningsministeriet och vidareutvecklat av oss själva. Pedagogisk auskultering förverkligas genom - att lärarna auskulterar varandra eller kollega i annan skola minst 3 lektioner. - temat kommer lärarna överens om sinsemellan, men minst 1 av lektionerna ska lärarna iaktta hur och när de ger respons till eleverna under lektionerna. Ikt förverkligas genom - att alla elever har en egen personlig chromebook att använda i skolan - att alla lärare i skolan har en egen personlig chromebook att använda i sitt arbete - att skolan har köpt in minimalt med häften. Eleverna gör sina anteckningar på chromebook - att vi utnyttjar google apps education i undervisningen - att vi utnyttjar programmet Didactor i undervisningen - att alla lärare testar på något nytt som de inte gjort förut inom undervisning med ikt Projekt Skolans projekt Gemensamma projekt Periferiskolorna Kirjala, Skräbböle, Våno och Sunnanberg samarbetar genom att månatligen samlas till gemensamma möten. Vi har gemensamma undervisningsprojekt eller teman som genomförs årskursvis. Dessa planeras och genomförs under läsåret för att presenteras och diskuteras på planeringsdagen i juni. I år kommer tyngdpunkten att ligga på Läroplansarbete inför år 2016 då de nya grunderna träder i kraft. Genom samarbetet får lärarna utbyta idéer och funderingar med varandra som de kan ha nytta av i sin egen yrkesroll. Samarbete med andra instanser Vi samarbetar även med PIF, både med handbollssektionen och fotbollsektionen. Båda sektionerna arrangerar varsin lekfull turnerning. Den förstnämnda på hösten och den senare på våren. Turneringarna är tvåspråkiga och riktade till kommunområdets alla skolor. Handbollsektionen håller dessutom gymnastiklektion för åk 3-6 under höstterminen.

6 Stadens ungdomsledare brukar även besöka skolan under läsåret. De besöker åk 5-6 och pratar om drog- och alkoholförebyggande verksamhet samt den egna personliga utvecklingen och hur det är att bli tonåring. Exakt datum bestäms senare. Ledarskap (kvalitetskort 1) Skolans organisation Vicerektor Bodil Sjögren Ledningsgrupp/samplaneringsgrupp Arbetsgrupper Regelbundet återkommande möten -1ggr/vecka, sammankallas av rektor, som skriver protokoll och delar det på google apps drive. -Elevvårdsgruppens möte 1ggr/termin, sammankallas av rektor som leder mötet. -Periferilärarmöten (samarbetsmöten) 1ggr/mån sammankallas av ordförande för samarbetet, utses årsvis. Ordförande leder mötet och protokollet delas i google apps drive. Personal (kvalitetskort 2) Främjande av arbetshälsa Skolans egna modeller Med kollegiet gör vi något tillsammans varje termin. I höst kommer vi att gå på bio tillsammans med de UUA- pengar vi beviljades i våras På våren kommer vi att gå på restaurang för att äta middag. Därtill deltar vi i Periferiskolornas gemensamma julfest. Fortbildning Tyngdpunktsområden för fortbildningen Modersmål och litteratur med inriktning på läsundervisning. IKT-användningen i undervisningen. Fortbildningsplan Traditionsenlig fortbildningsdag i augusti innan skolstarten och i juni efter skolavslutningen (3+3h) Fortbildningsdagen den handlar om läsförståelse och den kommande ny läroplanen är gemensam för stadens alla lärare.

7 Utvärdering Under vårterminen får lärarna välja sin fortbildningsdag och föreläsare mer fritt. Men målet är att alla hittar något som har med modersmål och litteratur, eller inom IKT-i undervisningen att göra. Skolornas gemensamma tyngdpunktsområden kommer att utvärderas på lärarmöte under våren. Personalen trivsel utvärderas med hjälp av Trivselenkäten som utbildningsstyrelsen har byggt upp. Ikt-användningen i skolan kommer att utvärderas med hjälp av opeka.fi Skolans kvalitetsansvariga Anette Mäkinen Läsårets utvärderingar Inlärningsresultaten i matematik och modersmål Under läsåret testas eleverna i matematik med hjälp av Makeko test (åk 3-6) och LukiMat test (åk 1-2). En gång på hösten och en gång på våren. I modersmål testas eleverna i åk 1-2 på våren med läsförståelse testet Frida och djuren. I åk 3-4 testas under hösten de med och i åk 5-6 på hösten med Ida och Filip. Elevernas trivsel åk 4-6 Utbildningsstyrelsens trivselenkät april Anette Mäkinen åk 1-3 skolans egen trivselenkät april Anette Mäkinen Åk 1-6 Kiva skolas trivselenkät maj Anette Mäkinen Periodiskt återkommande utvärderingar Inlärningsresultat genom nationella prov Läroplanen (kvalitetskort 5) Allmän läroplan för den grundläggande utbildningen i Pargas stad Implementering Skolans mål beträffande hur läroplanen genomförs

8 Undervisning och undervisningsarrangemang (kvalitetskort 6) Flexibel grundläggande utbildning Gemensamma undervisningsarrangemang med andra skolor Stöd för inlärning, tillväxt och välmående (kvalitetskort 7) Elevvård Elevvård Plan för det svenskspråkiga elevvårdsarbetet (bilaga till läroplanen) Elevvårdgruppens medlemmar Ordförande: rektor Permanenta deltagare: skohälsovårdare, kurator, skolpsykolog, kiva-koordinator, speciallärare Sekreterare: kurator Mötestider och möteskutym Elevvårdspersonalen besöker skolan 1ggr per månad för att då kunna delta i Expertgrupps möten angående en elevs hälsa eller i Pedagogiska stödgruppens möte för att diskutera ordnandet av undervisningen för en viss elev. Om ärendet inte är akut samlas de olika grupperna på det förutbestämda datumet. Till Expertgruppen eller den Pedagogiska stödgruppens möte kallas de i elevvårdsteamet som berörs. Sammankallare är den person som känner en oro för eleven i fråga. Sammankallaren bestämmer också vilka ur personalen som kallas till mötet. Skolans mål beträffande elevvården Stödformer för inlärning Stödformer för inlärning beskrivs i kapitel 4 i Läroplanen för den grundläggande utbildningen Allmän läroplan för den grundläggande utbildningen i Pargas stad Skolans mål beträffande stöd för inlärningen Samarbete vid stadieövergångar Skolans mål beträffande samarbetet vid stadieövergångarna Handledning av elever, företagsamhet Skolans mål beträffande handledning och fostran till företagsamhet

9 Verksamhet för främjande av trygghet och trivsel Mobbningsförebyggande plan samt Plan för det svenskspråkiga elevvårdarbetet KiVa-skola Skolans team för mobbningsförebyggande arbete Eftersom vi är en liten tre lärarskola har vi inget regelrätt team. Istället försöker vi arbeta så att om ett mobbningsfall uppdagas i lärare A:s klass så är det lärare B och lärare C som den gången fungerar som mobbningsteam och diskuterar med de inblandade eleverna. Det teamet hålls sedan intakt under hela processen av detta mobbningsfall. Rollerna byts beroende på i vems klass mobbningen uppdagas. Ifall mobbningen sker över klassgränserna t.ex. att en elev i lärare B:s klass mobbar någon i lärare C:s klass. Då leder lärare A teamarbetet tillsammans med lärare B eller C. Skolans mål beträffande mobbning, våld och missbruk Skolhälsovården Skolhälsovård Tandvård Tandvård Morgon-/eftermiddagsverksamhet (kvalitetskort 12) Morgon- och eftermiddagsvård Sunnanbergs skola har varken morris eller eftis. De elever som anhållit om eftis plats styrs i första hand till Baracken i Skräbböle. Klubb- och fritidsverksamhet (kvalitetskort 13) På hösten arrangerar skolan en - Lek och idrottsklubb i samarbete med WAU r.f. (för åk 1-6) Efter sportlovet övergår klubben i att vara en - Stafettkarnevalsklubb som arrangeras i egen regi (åk 3-6) I samarbete med Hem och skola föreningen i Sunnanberg arrangerar vi ytterligare - Matklubb för åk Fredagsklubb för åk 1-6 Skolans mål beträffande klubbverksamheten Skolskjutsar Ansvarsperson trafikassistent Eivor Suominen, tfn Skolskjutsar

10 Skolskjutsprinciper Spelregler i taxi och buss Delaktighet och inflytande (kvalitetskort 8) Elevråd/Elevkår Arbetet sker under ledning av rektor. Elevrådsrepresentanter är åk 1-2: Joel Fröman och Vilma Sirén åk 3-4: Emma Eklund och Felix Fredriksson åk 5-6: Ronja Rekilä och Moa Karlsson Alla mötesprotokoll läggs ut på nätet på adressen Övriga förtroendeuppdrag för elever Skolans mål beträffande delaktighet och inflytande Samarbete Hem-Skola (kvalitetskort 9) Förbundet Hem och Skola Samarbete på skol- och årskursnivå Skolan har en representant i Hem och skola föreningens styrelse. Skolan ordnar en Hem och skola dag på hösten, medan föräldraföreningen ordnar en dag på våren.vi försöker även att föräldrarna känner sig delaktiga i sina barns vardag genom att påminna dem om att skoldörren alltid står öppen samt genom så mångsidig och tydlig information som möjligt. Föräldramöte i början av läsåret. Åk 1-4 skriver och skickar hem veckobrev Rektor skriver månatligen ett månadsbrev. Påminnelser och programändringar skickas hem via Wilma Skolan upprätthåller en hemsida sunnanbergsskola.edu.pargas.fi Skolan upprätthåller sex (6st) olika bloggar. (hittas via hemsidan) - En blogg för varje sammansatt klass. - En bogg för elevrådet så att alla kan följa arbetet och diskussionerna där. - Samt en blogg för läsprojektet Skolan använder sig även av Facebook där vi har grundat en egen sida för att kunna dela med oss av skolvardagen. Informationen på Facebook är av det informella slaget och vi hoppas kunna förmedla stämningar från vardagen. Samarbete på klassnivå Samarbete på familjenivå Skolans mål beträffande samarbetet med hemmen

11 Den fysiska lärmiljön (kvalitetskort 10) Utvecklingsbehov för skolans lärmiljö De båda skolhusen som vi verkar i är mycket gamla och slitna. Ett av klassrummen (där åk 3-4 nu huserar) är på tok för litet för att egentligen fungera som klassrum. Det samma gäller slöjdsalen som är mycket trång. Ingen av dessa utrymmen är särskilt lämpade för undervisning. För elevernas del saknas även ett grupprum (arbetsrum för mindre grupper). Som det nu är har vi ingenstans för elever som skulle behöva få sitta i mindre grupp och jobba emellanåt, att ta vägen. Alla tänkbara vrår som går att utnyttja till någon form av undervisning utnyttjas. Men särskilt integritetsskyddat är det inte. Och inte alltid så bekvämt heller. För lärarnas del finn det inte heller tillräckliga arbetsutrymmen. Lärarrummet är mycket litet och rymmer bara en arbetsstation. Rektor har också sin arbetsstation och allt sitt material i lärarrummet. Med andra ord blir det trångt och oändamålsenligt. Sanitetsutrymmena är också mycket slitna. Toaletterna är mycket slitna. Användbar dusch saknas för både elever och personal. Tilläggsutrymmen är av nöden. Hur hållbar utveckling beaktas i skolans vardag Säkerhet i lärmiljön (kvalitetskort 11) Krisberedskap Arbetarskyddet Allmän läroplan för den grundläggande utbildningen i Pargas stad Krisplan som bilaga till Läroplanen för den grundläggande utbildningen. Anette Mäkinen fungerar som skolans säkerhtsansvariga. Övriga medlemmar i krisgruppen är Sebastian Ekholm, Bodil Sjögren och Annika Nordström (skolkurator) Vi ordnar evakueringsövningar 1ggr/termin. Behandling och utvärdering av läsårsplanen Skolans mål vad beträffar behandlingen av läsårsplanen Bilagor som skickas till bildningsbyrån separat Lärarblanketter (augusti) Elevstatisik (20.9) Skolans förslag till timresurs och hur den skulle användas (februari-mars) Nyckeltal (maj)

Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen

Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen Skräbböle skola 9 Våno skola 13 Sunnanbergs skola 15 Kirjala skola 18 Sarlinska skolan 20 Kyrkbackens skola 24 Skärgårdshavets skola 30 Träsk

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

LÄSÅRSPLAN 2015-16 0

LÄSÅRSPLAN 2015-16 0 LÄSÅRSPLAN 2015-16 0 INNEHÅLL 1. Vår värdegrund och verksamhetsidé s. 2 2. Vår vision om skolutveckling s. 3 3. Tyngdpunktsområden för läsåret s. 6 3.1 Trivsel och välmående 3.2 Högskoleförberedelser 4.

Läs mer

VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister

VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister VANDA Välkommen till skolan 2015 Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister Innehåll sida 4 Att börja skolan sida 9 > Skolarbetet i åk 1 6 sida 8 > Samarbete mellan hem och skola sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 INFORMATION OM STUDIERNA PÅ ÅRSKURSERNA 1 6 Adress: Keisarinmajantie 9 48230 KOTKA www.kotkasamskola.com Telefon/e-mail: 05-219 0812 åk 1 6, klasslärare grundstadiet@kotkasamskola.com

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6 KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN 2009 Förskoleklass skolår 6 Anneli Hultin Januari 2010 Inledning Nationella styrdokument Verksamheten i grundskola, grundsärskola och fritidshem regleras av olika styrdokument

Läs mer

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Myrsjöskolan 2015 2 Innehållsförteckning sid Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3 Organisation och förebyggande arbete 3 Delaktighet

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2012-2013 Avgiven av rektorsämbetet 1 INNEHÅLL Läsåret 2012-2013 3 Administrationen 6 Lärare vid Vasa övningsskola 7 I pension 11 Verksamhet som omspänner hela

Läs mer

Den regionala läroplanen

Den regionala läroplanen Den regionala läroplanen Lovisa, Lappträsk, Mörskom 2011-2012 1 1 DEN REGIONALA LÄROPLANEN... 5 1.1 LÄROPLANENS UTFORMNING... 5 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL... 5 2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014 Inledning...2 Verksamheten 2 Allmänt om skolan...2 Lokaler - miljö...3 Fritidshemmet...4 Personalen...5 Styrelsen -Föräldrainflytande...5

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Vilans skola f-6 Nacka. Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby

Vilans skola f-6 Nacka. Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby Vilans skola f-6 Nacka Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby Vecka 45-46 år 2013 Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 FAKTADEL 4 Fakta om enheten 4 Statistik 4 Organisation /Ledning 4 OBSERVATIONENS

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret

Kvalitetsredovisning för läsåret BILDNINGS- FÖRVALTNINGEN DALSTORP- SKOLAN Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer