Sunnanbergs skola. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sunnanbergs skola. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs"

Transkript

1 Sunnanbergs skola Läsårsplan Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper 3 st lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal Åk 1-2 Anette Mäkinen Åk 3-4 Bodil Sjögren Åk 5-6 Sonja Svahnström Rektor: Sebastian Ekholm Timlärare i Re och Hi åk 5-6: Anita Ahtiainen Timlärare i Mu åk 3-6: Åsa Hermansson Timlärare i Tx åk 3-6: Ida Runeberg Timlärare i TN åk 3-6: Sebastian Ekholm i EN åk 4-6 i BK åk 5-6 Timresurs Timresurs totalt 89h. Specialundervisning på deltid 8h. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender Arbetsdagar Höstterminen ti lö höstlov to fre Vårterminen ons lö må fr Arbetstider Start och sluttider för läsåret Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

2 start slut start slut start slut start slut start slut Åk Åk Åk Åk Åk Åk Lektionstider Lektion 1 kl Lektion 2 kl Rast kl Lektion 3 kl Lunch kl Lektion 4 kl Rast kl Lektion 5 kl Rast kl Lektion 6 kl Händelsekalender Augusti Simning i Norrby Lägerskola åk 6 Föräldramöte 25.8 September Läskalas på biblioteket Friidrottsdag PIF handboll på besök åk 3-4 till hembyggdsmuséet åk 1-2 miniolympiad med övriga periferiskolor på Pajbacka skolfotografering YLE Hajbo på besök Hem och skola kväll 25.9 Oktober Biblioteksbesök för alla klasser Högläsningsvecka i åldersintegrerade grupper Knattebo besök åk 1-2 November Biblioteksbeök för alla klasser Kura skymning firas med sagostig i skogen Skolhandbollsturnering åk

3 Knattebobesök åk 1-2 Simhallsbesök åk 3-6 December Biblioteksbesök för alla klasser åk 5-6 besöker Företagsbyn Ishallsbesök åk 1-6 Pysseldag åk Julfest i Dalaskog Januari Biblioteksbesök för alla årskurser Ishallsbesök åk 1-6 Konsertbesök i Åbo Skidning i Finby åk 1-6 Februari Biblioteksbesök för alla årskurser Skidning i Finby åk 1-6 Isdisco och uteverksamhetsdag för åk Knattebobesök åk 1-2 Mars Biblioteksbesök för alla årskurser Skiddag på åkrarna i Sunnanberg åk 1-6 SFSI innebandy turnering åk 5-6 Besöker ÅST: Ronja Rövardotter Ishallsbesök åk 1-6 Knattebobesök åk 1-2 April Biblioteksbesök för alla årskurser Simhallsbesök åk 3-6 Knattebobesök åk 1-2 Pysseldag inför påsk åk 1-6 Nationella högläsningsveckan firas med högläsning i åldersintegrerade grupper. Vårfest med Musikcafé i Dalaskog Maj Biblioteksbesök för alla årskurser Knattebobesök åk 1-2 Friidrottsdag på Pajbacka åk 1-6 Sydän Pelissa fotbollsturnering åk 1-6 Skolutfärd åk 1-2 Stafettkarnevalen åk 3-6 (skolutfärd) Skolavslutning 30.5 Skolans händelskalender här eller nedan: https://www.google.com/calendar/embed? Verksamhet utanför skolan Studiebesök

4 Vi strävar till att besöka ett museiutsällning, en konsert och en teaterföreställning med varje klass. Klassläraren ansvarar för sin egen klass under exkursionerna. En skola är så mycket mer än bara fyra väggar. Vi strävar därför till att utvidga lärmiljön till att omfatta även andra byggnader, andra miljöer och andra kommuner. Lägerskolor Åk 6 på lägerskola v. 35 tillsammans med de övriga periferiskolornas sexor. För att lära känna varandra inför åk 7. Skärgården och samarbete är huvudtema. Lägerskoleansvarig Helge Wikström koordinerar programmet. Lärare för respektive skola ansvarar för sina elever. Tävlingar Sfsi innebandy för åk 5-6 i mars. Stafettkarnevalen i maj. Samarbete med andra skolor övriga instanser Vi samarbetar tillsammans med de övriga periferiskolorna bland annat genom gemensam miniolympiad för åk 1-2, fotbollsturnering för åk 3-4, medan åk 5-6 hjälps åt med arrangemangen kring Sfsi innebandy som vi arrangerar i mars. Församlingen håller morgonsamling 1gg/månad och inbjuder till gudstjänst i december och maj. Stadens ungdomsledare besöker skolan och diskuterar bland annat alkohol och droganvändning i förebyggande syfte. Annan verksamhet untanför skolan Tyngdpunktsområden och långsiktiga målsättningar Tyngdpunktsområden och mål för läsåret Tyngdpunktsområden för enheten för svenskspråkig utbildning Läsprojekt För att på lång sikt förbättra inlärningsresultaten fortsätter skolorna sin satsning på läsning. Det här läsåret fokuseras i synnerhet på läsförståelse. Gemensam fortbildning ordnas. Pedagogisk auskultering Skolorna fortsätter med pedagogisk auskultering. Lärare auskulterar hos varandra i den egna skolan, alternativt i någon annan skola, i syfte att utveckla och få tankar kring den egna undervisningen. Uppföljningen av auskulteringen görs i form av samtal och goda idéer ges vidare på t.ex. lärarmöten. It Pedagogiskt it stöd erbjuds skolorna. Inom den grundläggande utbildningen startas upp ett projekt kring programmering. Gymnasiet fortsätter förberedelserna för digitaliseringen av studentexamen. Läroplansarbete Arbetet med revideringen av läroplanen för den grundläggande utbildningen inleds för att tas i bruk i augusti Under

5 hösten 2014 påbörjas arbetet med de allmänna delarna av läroplanen så som värdegrund, framtida kompetenser och lärmiljön. Skolans egna målsättningar Vi har i år valt att inte ha några egna tyngdpunktsområden. Vi anser att de gemensamma tyngdunktsområdena för stadens skolor är tillräckligt och vi sätter vår energi på att förverkliga dem. Läsprojektet förverkligas genom - anordnandet av läskalas i september - högläsningsvecka i oktober i samband med finska litteraturens dag. Eleverna delas in i åldersintegrerade grupper och får lyssna till en högläsningsbok av en finsk författare - kura skymning (gemensam nordisk lässtund) firas genom att skolans naturstig förvandlas till en sagostig - högläsningsvecka v. 12 (nationella läsveckan) tema Tove Jansson - klassvisa mindre projekt - Smarta läsare läsdiplom, utvecklat av undervisningsministeriet och vidareutvecklat av oss själva. Pedagogisk auskultering förverkligas genom - att lärarna auskulterar varandra eller kollega i annan skola minst 3 lektioner. - temat kommer lärarna överens om sinsemellan, men minst 1 av lektionerna ska lärarna iaktta hur och när de ger respons till eleverna under lektionerna. Ikt förverkligas genom - att alla elever har en egen personlig chromebook att använda i skolan - att alla lärare i skolan har en egen personlig chromebook att använda i sitt arbete - att skolan har köpt in minimalt med häften. Eleverna gör sina anteckningar på chromebook - att vi utnyttjar google apps education i undervisningen - att vi utnyttjar programmet Didactor i undervisningen - att alla lärare testar på något nytt som de inte gjort förut inom undervisning med ikt Projekt Skolans projekt Gemensamma projekt Periferiskolorna Kirjala, Skräbböle, Våno och Sunnanberg samarbetar genom att månatligen samlas till gemensamma möten. Vi har gemensamma undervisningsprojekt eller teman som genomförs årskursvis. Dessa planeras och genomförs under läsåret för att presenteras och diskuteras på planeringsdagen i juni. I år kommer tyngdpunkten att ligga på Läroplansarbete inför år 2016 då de nya grunderna träder i kraft. Genom samarbetet får lärarna utbyta idéer och funderingar med varandra som de kan ha nytta av i sin egen yrkesroll. Samarbete med andra instanser Vi samarbetar även med PIF, både med handbollssektionen och fotbollsektionen. Båda sektionerna arrangerar varsin lekfull turnerning. Den förstnämnda på hösten och den senare på våren. Turneringarna är tvåspråkiga och riktade till kommunområdets alla skolor. Handbollsektionen håller dessutom gymnastiklektion för åk 3-6 under höstterminen.

6 Stadens ungdomsledare brukar även besöka skolan under läsåret. De besöker åk 5-6 och pratar om drog- och alkoholförebyggande verksamhet samt den egna personliga utvecklingen och hur det är att bli tonåring. Exakt datum bestäms senare. Ledarskap (kvalitetskort 1) Skolans organisation Vicerektor Bodil Sjögren Ledningsgrupp/samplaneringsgrupp Arbetsgrupper Regelbundet återkommande möten -1ggr/vecka, sammankallas av rektor, som skriver protokoll och delar det på google apps drive. -Elevvårdsgruppens möte 1ggr/termin, sammankallas av rektor som leder mötet. -Periferilärarmöten (samarbetsmöten) 1ggr/mån sammankallas av ordförande för samarbetet, utses årsvis. Ordförande leder mötet och protokollet delas i google apps drive. Personal (kvalitetskort 2) Främjande av arbetshälsa Skolans egna modeller Med kollegiet gör vi något tillsammans varje termin. I höst kommer vi att gå på bio tillsammans med de UUA- pengar vi beviljades i våras På våren kommer vi att gå på restaurang för att äta middag. Därtill deltar vi i Periferiskolornas gemensamma julfest. Fortbildning Tyngdpunktsområden för fortbildningen Modersmål och litteratur med inriktning på läsundervisning. IKT-användningen i undervisningen. Fortbildningsplan Traditionsenlig fortbildningsdag i augusti innan skolstarten och i juni efter skolavslutningen (3+3h) Fortbildningsdagen den handlar om läsförståelse och den kommande ny läroplanen är gemensam för stadens alla lärare.

7 Utvärdering Under vårterminen får lärarna välja sin fortbildningsdag och föreläsare mer fritt. Men målet är att alla hittar något som har med modersmål och litteratur, eller inom IKT-i undervisningen att göra. Skolornas gemensamma tyngdpunktsområden kommer att utvärderas på lärarmöte under våren. Personalen trivsel utvärderas med hjälp av Trivselenkäten som utbildningsstyrelsen har byggt upp. Ikt-användningen i skolan kommer att utvärderas med hjälp av opeka.fi Skolans kvalitetsansvariga Anette Mäkinen Läsårets utvärderingar Inlärningsresultaten i matematik och modersmål Under läsåret testas eleverna i matematik med hjälp av Makeko test (åk 3-6) och LukiMat test (åk 1-2). En gång på hösten och en gång på våren. I modersmål testas eleverna i åk 1-2 på våren med läsförståelse testet Frida och djuren. I åk 3-4 testas under hösten de med och i åk 5-6 på hösten med Ida och Filip. Elevernas trivsel åk 4-6 Utbildningsstyrelsens trivselenkät april Anette Mäkinen åk 1-3 skolans egen trivselenkät april Anette Mäkinen Åk 1-6 Kiva skolas trivselenkät maj Anette Mäkinen Periodiskt återkommande utvärderingar Inlärningsresultat genom nationella prov Läroplanen (kvalitetskort 5) Allmän läroplan för den grundläggande utbildningen i Pargas stad Implementering Skolans mål beträffande hur läroplanen genomförs

8 Undervisning och undervisningsarrangemang (kvalitetskort 6) Flexibel grundläggande utbildning Gemensamma undervisningsarrangemang med andra skolor Stöd för inlärning, tillväxt och välmående (kvalitetskort 7) Elevvård Elevvård Plan för det svenskspråkiga elevvårdsarbetet (bilaga till läroplanen) Elevvårdgruppens medlemmar Ordförande: rektor Permanenta deltagare: skohälsovårdare, kurator, skolpsykolog, kiva-koordinator, speciallärare Sekreterare: kurator Mötestider och möteskutym Elevvårdspersonalen besöker skolan 1ggr per månad för att då kunna delta i Expertgrupps möten angående en elevs hälsa eller i Pedagogiska stödgruppens möte för att diskutera ordnandet av undervisningen för en viss elev. Om ärendet inte är akut samlas de olika grupperna på det förutbestämda datumet. Till Expertgruppen eller den Pedagogiska stödgruppens möte kallas de i elevvårdsteamet som berörs. Sammankallare är den person som känner en oro för eleven i fråga. Sammankallaren bestämmer också vilka ur personalen som kallas till mötet. Skolans mål beträffande elevvården Stödformer för inlärning Stödformer för inlärning beskrivs i kapitel 4 i Läroplanen för den grundläggande utbildningen Allmän läroplan för den grundläggande utbildningen i Pargas stad Skolans mål beträffande stöd för inlärningen Samarbete vid stadieövergångar Skolans mål beträffande samarbetet vid stadieövergångarna Handledning av elever, företagsamhet Skolans mål beträffande handledning och fostran till företagsamhet

9 Verksamhet för främjande av trygghet och trivsel Mobbningsförebyggande plan samt Plan för det svenskspråkiga elevvårdarbetet KiVa-skola Skolans team för mobbningsförebyggande arbete Eftersom vi är en liten tre lärarskola har vi inget regelrätt team. Istället försöker vi arbeta så att om ett mobbningsfall uppdagas i lärare A:s klass så är det lärare B och lärare C som den gången fungerar som mobbningsteam och diskuterar med de inblandade eleverna. Det teamet hålls sedan intakt under hela processen av detta mobbningsfall. Rollerna byts beroende på i vems klass mobbningen uppdagas. Ifall mobbningen sker över klassgränserna t.ex. att en elev i lärare B:s klass mobbar någon i lärare C:s klass. Då leder lärare A teamarbetet tillsammans med lärare B eller C. Skolans mål beträffande mobbning, våld och missbruk Skolhälsovården Skolhälsovård Tandvård Tandvård Morgon-/eftermiddagsverksamhet (kvalitetskort 12) Morgon- och eftermiddagsvård Sunnanbergs skola har varken morris eller eftis. De elever som anhållit om eftis plats styrs i första hand till Baracken i Skräbböle. Klubb- och fritidsverksamhet (kvalitetskort 13) På hösten arrangerar skolan en - Lek och idrottsklubb i samarbete med WAU r.f. (för åk 1-6) Efter sportlovet övergår klubben i att vara en - Stafettkarnevalsklubb som arrangeras i egen regi (åk 3-6) I samarbete med Hem och skola föreningen i Sunnanberg arrangerar vi ytterligare - Matklubb för åk Fredagsklubb för åk 1-6 Skolans mål beträffande klubbverksamheten Skolskjutsar Ansvarsperson trafikassistent Eivor Suominen, tfn Skolskjutsar

10 Skolskjutsprinciper Spelregler i taxi och buss Delaktighet och inflytande (kvalitetskort 8) Elevråd/Elevkår Arbetet sker under ledning av rektor. Elevrådsrepresentanter är åk 1-2: Joel Fröman och Vilma Sirén åk 3-4: Emma Eklund och Felix Fredriksson åk 5-6: Ronja Rekilä och Moa Karlsson Alla mötesprotokoll läggs ut på nätet på adressen Övriga förtroendeuppdrag för elever Skolans mål beträffande delaktighet och inflytande Samarbete Hem-Skola (kvalitetskort 9) Förbundet Hem och Skola Samarbete på skol- och årskursnivå Skolan har en representant i Hem och skola föreningens styrelse. Skolan ordnar en Hem och skola dag på hösten, medan föräldraföreningen ordnar en dag på våren.vi försöker även att föräldrarna känner sig delaktiga i sina barns vardag genom att påminna dem om att skoldörren alltid står öppen samt genom så mångsidig och tydlig information som möjligt. Föräldramöte i början av läsåret. Åk 1-4 skriver och skickar hem veckobrev Rektor skriver månatligen ett månadsbrev. Påminnelser och programändringar skickas hem via Wilma Skolan upprätthåller en hemsida sunnanbergsskola.edu.pargas.fi Skolan upprätthåller sex (6st) olika bloggar. (hittas via hemsidan) - En blogg för varje sammansatt klass. - En bogg för elevrådet så att alla kan följa arbetet och diskussionerna där. - Samt en blogg för läsprojektet Skolan använder sig även av Facebook där vi har grundat en egen sida för att kunna dela med oss av skolvardagen. Informationen på Facebook är av det informella slaget och vi hoppas kunna förmedla stämningar från vardagen. Samarbete på klassnivå Samarbete på familjenivå Skolans mål beträffande samarbetet med hemmen

11 Den fysiska lärmiljön (kvalitetskort 10) Utvecklingsbehov för skolans lärmiljö De båda skolhusen som vi verkar i är mycket gamla och slitna. Ett av klassrummen (där åk 3-4 nu huserar) är på tok för litet för att egentligen fungera som klassrum. Det samma gäller slöjdsalen som är mycket trång. Ingen av dessa utrymmen är särskilt lämpade för undervisning. För elevernas del saknas även ett grupprum (arbetsrum för mindre grupper). Som det nu är har vi ingenstans för elever som skulle behöva få sitta i mindre grupp och jobba emellanåt, att ta vägen. Alla tänkbara vrår som går att utnyttja till någon form av undervisning utnyttjas. Men särskilt integritetsskyddat är det inte. Och inte alltid så bekvämt heller. För lärarnas del finn det inte heller tillräckliga arbetsutrymmen. Lärarrummet är mycket litet och rymmer bara en arbetsstation. Rektor har också sin arbetsstation och allt sitt material i lärarrummet. Med andra ord blir det trångt och oändamålsenligt. Sanitetsutrymmena är också mycket slitna. Toaletterna är mycket slitna. Användbar dusch saknas för både elever och personal. Tilläggsutrymmen är av nöden. Hur hållbar utveckling beaktas i skolans vardag Säkerhet i lärmiljön (kvalitetskort 11) Krisberedskap Arbetarskyddet Allmän läroplan för den grundläggande utbildningen i Pargas stad Krisplan som bilaga till Läroplanen för den grundläggande utbildningen. Anette Mäkinen fungerar som skolans säkerhtsansvariga. Övriga medlemmar i krisgruppen är Sebastian Ekholm, Bodil Sjögren och Annika Nordström (skolkurator) Vi ordnar evakueringsövningar 1ggr/termin. Behandling och utvärdering av läsårsplanen Skolans mål vad beträffar behandlingen av läsårsplanen Bilagor som skickas till bildningsbyrån separat Lärarblanketter (augusti) Elevstatisik (20.9) Skolans förslag till timresurs och hur den skulle användas (februari-mars) Nyckeltal (maj)

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Kyrkbackens skola 2014-2015. Studerandeantal: 0

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Kyrkbackens skola 2014-2015. Studerandeantal: 0 Läsårsplan Kyrkbackens skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper 7 Klasser och undervisningspersonal Borg Fredrik slöjd, gymnastik, matematik åk 1-2 Granqvist Stina Hartman Martin

Läs mer

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Skärgårdshavets skola 2014-2015. Studerandeantal: 0

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Skärgårdshavets skola 2014-2015. Studerandeantal: 0 Läsårsplan Skärgårdshavets skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper Antal lönegrundsgrupper: 6 Klasser och undervisningspersonal Borg Fredrik; Tn Eklund Tove; åk 5-6, Mo åk7

Läs mer

Läsårsplan för Malms skola läsåret 2014-2015

Läsårsplan för Malms skola läsåret 2014-2015 Läsårsplan för Malms skola läsåret 2014-2015 Elevantal 330 elever, 167 flickor och 163 pojkar. Antal lönegrundsgrupper 28 st Klasser och undervisningspersonal Malms skola läsåret 2014-2015 Rektor: Saga

Läs mer

GRANKULLA STAD GRANHULTSSKOLAN

GRANKULLA STAD GRANHULTSSKOLAN GRANKULLA STAD GRANHULTSSKOLAN LÄSÅRSPLAN 2015-2016 LÄSÅRSPLAN FÖR GRANHULTSSKOLAN 2015-2016 LÄSÅRSPLANENS BEHANDLING OCH GODKÄNNANDE Behandlad av lärarkollegiet GODKÄND AV LÄRARKOLLEGIET I HELHET Behandlad

Läs mer

Skolornas verksamhetsberättelser 2013-2014

Skolornas verksamhetsberättelser 2013-2014 Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 20.8.2014 45 Skolornas verksamhetsberättelser 2013-2014 Malms skola Skräbböle skola Våno skola Sunnanbergs skola Kirjala skola Kyrkbackens skola Skärgårdshavets

Läs mer

Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2014-2015

Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2014-2015 Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2014-2015 Elevantal Studerandeantal:192 + 10 + 3 ÅK 1 65 ÅK 2 62 ÅK 3 65 Utbytesstuderande 3 Kombistudernaden Axxell: 7 Åbo Yrkesinstitut: 3 Sammanlagt 192 elever

Läs mer

Kapellby skola. Infoblad

Kapellby skola. Infoblad Kapellby skola Infoblad 2011 2012 KAPELLBY SKOLA Kapellby skola är den äldsta svenskspråkiga skolan i Lappträsk. Skolan började sin verksamhet 1876. Den nuvarande skolfastigheten togs i bruk 1957. Ingermansby-Rudom,

Läs mer

Läsårsplan för Malms skola 2015-2016

Läsårsplan för Malms skola 2015-2016 Läsårsplan för Malms skola 2015-2016 Allmänna uppgifter om skolan Malms skola Parsbyvägen 12 21 600 Pargas Malms skolas hemsida Hemsidan uppdateras av: Ralf Ahlbäck Jonny Randström Helena Lundström-Kolari

Läs mer

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Åbo stads bildningssektorn Bilder: Bildarkiv för Åbo stads bildningssektor och pixhill.com 2 Innehåll Bästa vårdnadshavare... 4 Läroplikt... 4 Skolor...4 Den grundläggande

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015: S:t Karins svenska skola

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015: S:t Karins svenska skola VERKSAMHETSPLAN 2014-2015: S:t Karins svenska skola Grunduppgifter om skolan Skolan Skola: S:t Karins svenska skola Utbildningsanordnare: S:t Karins stad Skolform: Lågstadieskola Undervisningsspråk: Svenska

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2015-2016

Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2015-2016 Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2015-2016 Allmänna uppgifter om skolan Adress:Skolgatan 14, 21600 Pargas Hemsidan uppdateras av: Annika Gustafsson, Folke Rosenberg pargassvenskagymnasium.edu.pargas.fi

Läs mer

SVENSKA UTBILDNINGSTJÄNSTERNA Verksamhetsplan för psykolog- och kuratorstjänster inom elev- och studerandehälsan, läsåret 2015-16

SVENSKA UTBILDNINGSTJÄNSTERNA Verksamhetsplan för psykolog- och kuratorstjänster inom elev- och studerandehälsan, läsåret 2015-16 SVENSKA UTBILDNINGSTJÄNSTERNA Verksamhetsplan för psykolog- och kuratorstjänster inom elev- och studerandehälsan, läsåret 2015-16 Godkänd av svenska utbildningssektionen xx.xx 2015 Innehåll 1. Vision och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 10/11

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 10/11 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 10/11 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten, elevernas trivselenkät, resultaten från nationella proven, den psyko-sociala

Läs mer

2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen. Tina Laiho Grönkullavägen 160, 01190 Box

2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen. Tina Laiho Grönkullavägen 160, 01190 Box Sibbo kommun Datum 2.6.2014 Box barntädgård förskola VERKSAMB. 2013- Läsår 2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen 1. Förundervisningsställets

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Svenskspråkiga utbildningssektionen 11.6.2013 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

Föräldrakväll åk 9 4.10.2011. Välkommen. Program

Föräldrakväll åk 9 4.10.2011. Välkommen. Program Föräldrakväll åk 9 4..2011 Välkommen Program Läsårets tyngdpunktsområden och projekt Enkäten Hälsa i skolan 20, skolrapport Ann-Christin Åsten, rektor Olika stödformer Gustav Laxell, vicerektor 1 Program

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Handlingsplan mot mobbning i Hangö Centralskola

Handlingsplan mot mobbning i Hangö Centralskola Handlingsplan mot mobbning i Hangö Centralskola Innehåll 1. Målsättningar 2. Juridisk bakgrund 3. Övergripande frågeställningar för handlingsplanen 4. Definition av mobbning 5. Mobbning som gruppfenomen

Läs mer

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt?

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt? RÄVNYTT v 22 Kalender v 22 Måndag 25 maj Kyckling- och pastasallad med Rhode Islandsås och mjukt bröd. Salladsbuffé. Dagen soppa. Tisdag 26 maj Krämig tomatsås med pasta. Salladsbuffé. Dagens soppa. Pedagogisk

Läs mer

2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen

2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen Sibbo kommun Datum 18.6.201 4 Salpar förskolas ARBETSPLAN 2014- Läsår 2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen 1. Förundervisningsställets

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

PYTTIS KOMMUN Bildningsnämnden VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015. Pyttis svenska skola 1. INLEDNING 1.1 INLEDNING (VERKSAMHETSBERÄTTELSE)

PYTTIS KOMMUN Bildningsnämnden VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015. Pyttis svenska skola 1. INLEDNING 1.1 INLEDNING (VERKSAMHETSBERÄTTELSE) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 Pyttis svenska skola 1. INLEDNING 1.1 INLEDNING (VERKSAMHETSBERÄTTELSE) Grundläggande utbildning och förskola (verksamhetsberättelse) Under skolåret har skolan haft 39 elever

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Stångenässkolan. en hälsofrämjande skola

Stångenässkolan. en hälsofrämjande skola Stångenässkolan en hälsofrämjande skola Vi vill att barn och ungdomar ska få uppleva välbefinnandet i att röra på sig, förstå vikten av sömn och mat, samt tränas i, och uppleva glädjen med, det betydelsefulla

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Stödundervisning i medeltal 1-2 vh/bg.

Stödundervisning i medeltal 1-2 vh/bg. Verksamhetsplan - Läsårsplanering 2009-2010 Arbetstider och lov Timmar för klasserna Dickursby skola hör med andra skolor vilken lördag som är arbetsdag och följer deras riktlinjer. Ledig dag fredagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Definition av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sävsjö Kristna Skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Läs mer

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden LÄROPLAN 2016 Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015 Mångvetenskapliga lärområden Programmet idag Kl. 9.00-11.00: 1) Var står vi nu i läroplansarbetet? 2) Introduktion till ett ämnesöverskridande

Läs mer

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015. Föreskrifter. Plan. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Arbetsplan Förskoleklassen Castorskolan 2014-2015 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Innehållsförteckning Organisation Personal Klass Arbetslag/samverkan Specialresurser

Läs mer

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier HANDLINGSPLAN VID MOBBNING Godkänd i bildningsnämndens svenska skolsektion 16.5.2012 Stadens skolor är med i Kiva Skola programmet och följer

Läs mer

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Lahtis svenska skola och eftis ligger ett stenkast från järnvägsstationen som jag anländer till efter endast

Läs mer

Arbetsplan. 1. Skolans uppgifter. 2. Läsårets centrala mål. Skola: Sjundeå svenska skola. Utbildningsanordnare: Stadens skola

Arbetsplan. 1. Skolans uppgifter. 2. Läsårets centrala mål. Skola: Sjundeå svenska skola. Utbildningsanordnare: Stadens skola 1 / 15 3.10.2014 14:16 Arbetsplan 1. Skolans uppgifter Skola: Sjundeå svenska skola Utbildningsanordnare: Stadens skola Undervisningsspråk: Svenska 2. Läsårets centrala mål Undervisningspersonalen i Sjundeå

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Eftis i fokus hösten 2010 Haga eftis i Vasa

Eftis i fokus hösten 2010 Haga eftis i Vasa Eftis i fokus hösten 2010 Haga eftis i Vasa Besök 4.10.2010 Text och bild: Monica Martens-Seppelin Det är en vacker höstdag i oktober som jag besöker Vasa. På förmiddagen samlades det svenska regionala

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Gymnasierepresentanter. Frånvarande Ida Nilsson* Felix Nordström* Linus Piggott* Johanna Persson* Frånvarande Kristina Miklja* Gabriel Dahlgren

Gymnasierepresentanter. Frånvarande Ida Nilsson* Felix Nordström* Linus Piggott* Johanna Persson* Frånvarande Kristina Miklja* Gabriel Dahlgren 2015-05-26 1 (9) Tid och plats Tisdag den 26 maj, Brogårdaskolan Närvarande Gymnasierepresentanter Frånvarande Ida Nilsson* Felix Nordström* Linus Piggott* Johanna Persson* Närvarande Varagårdsskolan Isabella

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till LÅNGÄNGSKOLAN. Läsåret 13/14. Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14

VÄLKOMMEN. Till LÅNGÄNGSKOLAN. Läsåret 13/14. Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14 VÄLKOMMEN Till LÅNGÄNGSKOLAN Läsåret 13/14 Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14 Vi strävar efter att Långängskolan ska kännetecknas av Utveckling

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Cygnaeus skola Informationshäfte läsåret 2014-2015

Cygnaeus skola Informationshäfte läsåret 2014-2015 Cygnaeus skola Informationshäfte läsåret 2014-2015 Välkomna till läsåret 2014-2015 Välkomna till läsåret 2014-2015 på Cygnaeus skola. Speciellt vill jag önska våra nya förstaklassister och nya lärare välkomna

Läs mer

Ct-nytt nr 17 Vecka: 21 24

Ct-nytt nr 17 Vecka: 21 24 Ct-nytt nr 17 Vecka: 21 24 Vecka 21 Tis 21 maj KM -terrängstafett år 7-9 Ons 22 maj Uppsamlingsheat Nationella Prov Ons 22 maj Arbetslagskonferens kl.14.30 Vecka 22 On 29 maj Personal + arbetslagskonferens

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 För elever och personal i F 9 Mål Glunten är en frizon På Glunten är ingen diskriminerad eller trakasserad. På Glunten har alla

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet

Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet N Y H E T S B R E V 3 / 2 0 1 5 Skolfredsnytt Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet Skolfredsutlysningen för

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

Tillsammans lyckas vi!

Tillsammans lyckas vi! Tillsammans lyckas vi! GÅRDSAKTUELLT nr 4 2014-2015 Efter en kort tids sjukskrivning har jag varit igång i några veckor och arbetat för fullt igen Såhär i slutet av en termin är det full planering inför

Läs mer

Välkomna till läsåret 2013-2014

Välkomna till läsåret 2013-2014 Välkomna till läsåret 2013-2014 Välkomna till läsåret 2013-2014 på Cygnaeus skola. Speciellt vill jag önska våra nya förstaklassister och nya lärare välkomna till oss. Det skall bli trevligt att få träffa

Läs mer

SKOLANS VERKSAMHETSKUL- TUR

SKOLANS VERKSAMHETSKUL- TUR SKOLANS VERKSAMHETSKUL- TUR Hur? Hur fungerar detta i skolans vardag? Vad lyckas bra? Vad kan utvecklas? Konkreta förslag: Varför? Hur? När? Vem? 1. Verksamhetskulturen i vår skola befrämjar samarbete

Läs mer

Pedagogisk handbok för grundläggande utbildning i Kronoby kommun

Pedagogisk handbok för grundläggande utbildning i Kronoby kommun Pedagogisk handbok för grundläggande utbildning i Kronoby kommun Innehållsförteckning INLEDNING... 1 1. DEN TREDELADE STRATEGIN... 3 2. STÖDFORMER... 5 2.1. Allmänt stöd... 5 2.1.1. Differentiering...

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

HOPLAXSKOLAN. Information om läsåret 2015-16 Sockenbacka-enheten 1-2

HOPLAXSKOLAN. Information om läsåret 2015-16 Sockenbacka-enheten 1-2 HOPLAXSKOLAN Information om läsåret 2015-16 Sockenbacka-enheten 1-2 Välkommen till ett nytt läsår i Hoplaxskolan! Det nya läsåret ser ut att föra med sig massvis med lärorika uppleverser för eleverna,

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Lindeskolan fyller 50 år

Lindeskolan fyller 50 år MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 40 2015 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00 Lindeskolan fyller 50 år Fredagen den 25 september fyller Lindeskolan 50 år. Den dagen ska vi fira tillsammans,

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Cygnaeus skola Språket, Kroppen och olika Sinnen

Cygnaeus skola Språket, Kroppen och olika Sinnen Cygnaeus skola Språket, Kroppen och olika Sinnen Välkomna till läsåret 2015-2016 Välkomna till läsåret 2015-2016 på Cygnaeus skola. Speciellt vill jag önska våra nya förstaklassister och nya lärare välkomna

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA En stiftelse uppstår ur någon eller några personers/stiftares vilja att förverkliga en viss idé, att arbeta för

Läs mer

Elevvårdsplan i S:t Karins svenska skola (Uppdaterad 22.9.2015)

Elevvårdsplan i S:t Karins svenska skola (Uppdaterad 22.9.2015) Elevvårdsplan i S:t Karins svenska skola (Uppdaterad 22.9.2015) 1) Det totala behovet av elevvård och tillgängliga elevvårdstjänster Behov av elevvård läsåret 2015-2016 skolan har 144 elever i åk 1-6 14

Läs mer

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och skolbarnsomsorg, mellanstadieklubb, förskoleklass, Roma kulturklass a

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Velanda skolas fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

GROVPLANERING HT.-11 LINDENS FRITIDSHEM.

GROVPLANERING HT.-11 LINDENS FRITIDSHEM. GROVPLANERING HT.-11 LINDENS FRITIDSHEM. Höstens tema: Natur. Vi fortsätter med vårt tema som bestämdes demokratiskt ihop med Lindens barn. Några rubriker vi kommer att ta upp är: Svampar. Ätliga och giftiga.

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Utvecklingsplan. elev i nykarleby ein.fi. education in nykarleby

Utvecklingsplan. elev i nykarleby ein.fi. education in nykarleby Utvecklingsplan elev i nykarleby ein.fi education in nykarleby 1 Utvecklingsplan för den pedagogiska användningen av utrustning som införskaffas. Innehåll Utvecklingsplan för den pedagogiska användningen

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barkarö Skola Rektor Kristina Gimås Svenson 1(13) Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Barkarö skola och fritidshem Verksamhet

Läs mer