Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2014-2015"

Transkript

1 Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium Elevantal Studerandeantal: ÅK 1 65 ÅK 2 62 ÅK 3 65 Utbytesstuderande 3 Kombistudernaden Axxell: 7 Åbo Yrkesinstitut: 3 Sammanlagt 192 elever som på heltid studerar vid PSG Med kombistuderandena och utbyteseleverna är vi tillsammans 205 studeranden vid PSG Antal lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal 1 A 22 studerande, Sara Enroth 1 B 20 studerande, Johan Ström 1 C 23 studerande, Tove Söderman 2 A 31 studerande, Katarina Ohls-Ahlskog 2 B 31 studerande, Gunilla Palmqvist 3 A 21 studerande, Ditte Nordqvist 3 B 23 studerande, Lena Sahakoski 3 C 21 studerande, Ann-Charlotte Fröberg Calle Björkman, musik Sara Enroth, tyska Mats Fagerholm, historia och samhällslära Clary Fant, i deltidssjukpension, modersmål och litteratur Ann-Charlotte Fröberg, modersmål och litteratur Anna Fröberg, vikarie, gymnastik flickor Roland Karlsson, studiehandledning Kyösti Kurvinen, gymnastik pojkar Ditte Nordqvist, religion, psykologi och livsåskådning Katarina Ohls-Ahlskog, franska, engelska Gunilla Palmqvist, biologi och geografi Folke Rosenberg, matematik och fysik Lena Sahakoski, finska Sara Tobiasson, bildkonst Johan Ström, matematik, fysik Monica Ström - Koivumäki, finska Tove Söderman, engelska Mikael Öhrnberg, matematik, kemi, fysik Undervisning i kurser inom företagsfostran handhas av

2 Sara Enroth Annika Gustafsson Laura Johansson Lena Sahakoski Tove Söderman Timresurs Skolans totala timresursbehov är 310,726 beräknat på ett uppskattat studerandeantal 180 ( = !) Av dessa har 30 timmar reserverats för specialuppgifter. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender Arbetsdagar Arbetsdagar Läsåret inleddes med inskription den kl 12:00 i Sarlinska skolans festsal. Höstlov har skolan den oktober. Jullovet infaller Vårterminen inleds den och avslutas lördagen den kl med studentdimission och våravslutning Sportlov Påsklov 3.4 och lovdag lovdag, Kristi himmelsfärd Arbetstider Lektionstider: 1. 08:05-08: :00-09: :00-10: :25-12: :20-13: :15-14: :15-15: :10-15:55 Lunch kl 10:45-11:25 Periodindelningen läsåret : Period 1 tisdag fredag 3.10 Period 2 måndag onsdag Period 3 torsdag fredag 30.1 Period 4 måndag tisdag 31.3 Period 5 onsdag lördag 30.5 Händelsekalender PSG inledde sitt läsår med en bekantningsvecka för ÅK 1. Målet är att de nya eleverna skall lära känna varandra och lärarna. En grupp tutorer ledde en stor del av programmet. Samtidigt instrueras de nya studerandena i gymnasiestudier, studieteknik samt målfokusering. Fyra f.d. elever besökte skolan och berättade som sina erfarenheter från gymnasietiden samt vad de studerar i dag.

3 Veckan avslutades med en för hela skolan gemensam bekantningseftermiddag på Aktiaplanen. Elevkåren ansvarade för detta evenemang. Dagsverke har ÅK 2 PRAO. Den kl 17:00 firar skolan julfest i PIUG. ÅK 1 står för programmet. Den kl 9 går PSG till julkyrkan. Församlingen samt skolkören står för programmet. Under mellandagarna kommer PSG att ordna en välgörenhetskonsert. För programmet står musik kurs 5 samt nuvarande och f.d. elever. Den sedvanliga Abi-balen är onsdagen den ÅK 2 står för arrangemanget. Den kl. 12:00 åker abiturienterna i väg med lastbil från skolan, den s.k. bänkskuddardagen. Skiddag ordnas den Under skolåret kommer ÅK 1 och ÅK 2 att få besök av Christian Wentzel som informerar om farorna med droger. Under läsåret kommer vi att ha en temadag med polisen kring trafiksäkerhet och trafikvett. Den förväntas elevkårerna från PSG och Lukio ordna Valborgsjippo på Aktiaplanen. Skolans kontakt till det finskspråkiga gymnasiet i Outokumpu fortsätter. Under läsåret kommer elever från Outokumpu på besök till PSG. Lektor Lena Sahakoski står för arrangemangen. Den ordnas en utfärdsdag tillsammans med elevkåren. pargassvenskagymnasium.edu.pargas.fi Verksamhet utanför skolan Studiebesök Inom studiehandledningen görs följande studiebesök under läsåret (övervakare): Högskoledag i Helsingfors för abiturienterna (Roland Karlsson) besök på Studiamässan och JobForum samt YH Arcada i Helsingfors för årskurs 2 (Roland Karlsson) Universitets- och yrkeshögskoledag i Åbo för abiturienterna (Roland Karlsson) - Abiturienterna bereds utöver detta att enligt individuella behov göra studiebesök till högskoledagen i Raseborg och Abi-dagen vid Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola Studiebesöken utgör en del av studiehandledningen och målsättningen med dem är att stöda de studerande i sina kommande karriärval. Tävlingar Andra upplagan av företagsamhetstävlingen Get the deal ordnas under hösten i PSG:s regi, denna gång på Kimitoön. Ifjol ordnades tävlingen i Pargas och tanken är att tävlingen blir roterande och kan ordnas på olika orter. I tävlingen deltar lag från 6 samarbetsskolor: Paraisten lukio, Kimitoöns gymnasium, Axxell, Katedralskolan i Åbo, Åbo Yrkesinstitut och Pargas Svenska Gymnasium. Lagen tilldelas uppdrag av lokala företagare, under tävlingsveckoslutet har de tid på sig att hitta på lösningar till uppdragen. Resultaten presenteras under en final där en jury utser det vinnande laget. Tävlingen ger två kurser i ämnet företagsamhet vid PSG, tävlingen riktar sig till elever i årskurs 3. Tekniska föreningen i Finland (TFiF) ordnar årligen i maj en TekNatur-tävling för de finlandssvenska gymnasierna. Studerande från åk 2 som läst fysik har möjlighet att delta. Den fem bästa eleverna från de tävlande svenskspråkiga gymnasierna vinner en resa till forskningscentret CERN. Tävlingen fungerar också som uttagskriterium för de elever som efter att ha deltagit i CERN-nätkursen på egen bekostnad vill delta i studiebesöket till CERN. Studieresan ordnas i början av december.

4 Varje år deltar de abiturienter som läser lång matematik i den "matematiktäphlan" som de svenskspråkiga teknologerna vid Aalto universitetet (tidigare tekniska högskolan i Helsingfors) ordnar. Först ordnas en uttagning i den egna skolan och de 3-5 bästa inbjuds att delta i finaltävlingen i Otnäs, Helsingfors. Avsikten med tävlingen är att väcka intresse för studier i teknik men också att ge svenskspråkiga abiturienter från hela landet att möjlighet träffas och bli bekanta. Teknologförening står för resekostnaderna, inkvarteringen i Helsingfors och bjuder dessutom på en sits i äkta teknologanda. Samarbete med andra skolor övriga instanser Församlingen besöker skolan ett par gånger per termin under morgonsamlingarna. PSG kommer att ha polisen på besök en dag. Samarbete med Sarlinska skolan; gemensamma utrymmen som gymnastiksal och auditorium Samarbete med Paraisten lukio; planerar den gemensamma skrivningslokalen för de kommande studentskrivningarna som görs på dator. Elevkårerna samarbetar. Erbjuder kurser i företagsamhetsfostran. Samarbete med Malms skola; PSG får hålla en musikkurs i Malms skolas musiksal Samarbete med De ungas akademi; Ledarskapskurs Samarbete inom gymnasieringen NiVå (Katedralskolan, Kimitoöns gymnasium, Raseborgs gymnasium, gymnasiet i Karis, Virkby gymnasium och Hangö gymnasium): nätkurser för studerande och fortbildningar för lärarna Samarbete med Axxell; kombistuderanden, Abi-balen 2015, tävlingen Get the deal Samarbete med Åbo Yrkesinstitut; kombielever, tävlingen Get the deal Samarbete med kommunerna; Pargas, Kimito och Åbo (gäller sponsoreringen av företagsamhetskursen/tävlingen Get the Deal) Samarbete med industri och företag på orten; företagsamhetkurserna Samarbete med Åbo Akademi; laborationskurser, datakurser Outokumpu gymnasium; elev- och lärarutbyten Samarbete med César-Franck-Athenäum i Kelmis, Belgien. På vintern åker en grupp lärare och studerande till Belgien En svarsvisit väntas på våren Samarbete med sjöräddningscentret vid Airisto, Airiston Merikoulutussäätiö, AMKS: Frliluftskurs gymnastik kurs 5 Samarbete med Odd fellow: uppsatstävling hösten 2014 Tyngdpunktsområden och långsiktiga målsättningar Tyngdpunktsområden och mål för läsåret Tyngdpunktsområden för enheten för svenskspråkig utbildning Gemensamma tyngdpunktsområden för de svenskspråkiga skolorna läsåret

5 Läsprojekt För att på lång sikt förbättra inlärningsresultaten fortsätter skolorna sin satsning på läsning. Det här läsåret fokuseras i synnerhet på läsförståelse. Gemensam fortbildning ordnas. Pedagogisk auskultering Skolorna fortsätter med pedagogisk auskultering. Lärare auskulterar hos varandra i den egna skolan, alternativt i någon annan skola, i syfte att utveckla och få tankar kring den egna undervisningen. Uppföljningen av auskulteringen görs i form av samtal och goda idéer ges vidare på t.ex. lärarmöten. It Pedagogiskt it stöd erbjuds skolorna. Inom den grundläggande utbildningen startas upp ett projekt kring programmering. Gymnasiet fortsätter förberedelserna för digitaliseringen av studentexamen. Läroplansarbete Arbetet med revideringen av läroplanen för den grundläggande utbildningen inleds för att tas i bruk i augusti Under hösten 2014 påbörjas arbetet med de allmänna delarna av läroplanen så som värdegrund, framtida kompetenser och lärmiljön. Skolans egna målsättningar Skolans egna målsättningar Pargas svenska gymnasiums tyngdpunktsområden läsåret är läsförståelse, pedagogisk auskultering, it, internationella kontakter, entreprenörskap samt social kompetens. Skolan fortsätter utveckla kurserna i företagsamhetsfostran. Detta läsår erbjuds nio kurser i ämnet. Föreläsare från företagsvärlden kommer att bjudas in på dessa kurser och eleverna kommer att etablera kontakter till företagare genom fadderföretag. Upplysningar om tobaksrökningens och drogernas skadliga inverkan fortsätter. Som ovan nämnts kommer Christian Wenzel att träffa alla i ÅK 1 och Åk 2. Genom upplysning från lärare och elevvårdspersonal kommer vi att påminna eleverna om tobaksrökningens skadeverkningar. Temat trafikvett och trafiksäkerhet samt social kompetens arrangeras under läsåret. Detta sker i samarbete med polisen, Axxell och inbjudna experter på området. Internationella kontakter satsar PSG på genom kontakter till gymnasier i EU. Vi vill genom detta visa vikten av att lära sig främmande språk som engelska, tyska och franska. En stor del av dagens ungdomar kommer efter avslutade studier eller under sin studietid att vistas utomlands. Att under gymnasietiden få lära sig färdigheter i att umgås med andra europeiska kulturer på deras språk är därför viktigt. Projekt Skolans projekt IT- i klassen. Skolan kommer att ansöka om att få vara med i Euroscola Riksdagsvalet Mediafostran. Samarbete med andra instanser

6 För att fullfölja planen att mer och mer använda datorn i undervisningen fortbildas lärarna inom gymnasieringen NiVå. Samarbete med tyska-institutionen vid ÅA Samarbete med Paraisten lukio; valdebatt inför riksdagsvalet Samarbete med ÅU; föreläsare till skolan Samarbete med Yle; mediaskolan Samarbete med sjöfartsläroverket Aboa Mare; inom fysik och matematik Samarbete med Airiston Merikoulutussäätiö, AMKS : kurs 5 i gymnastik, friluftskurs Internationella samarbetsprojekt Samarbetet med César-Franck-Athenäum i Kelmis fortsätter. Ledarskap (kvalitetskort 1) Skolans organisation Annika Gustafsson Rektor tel Vicerektor Vicerektor Katarina Ohls-Ahlskog tel Ledningsgrupp/samplaneringsgrupp Skolans ledningsgrupp består av Annika Gustafsson Katarina Ohls-Ahlskog Folke Rosenberg Gunilla Palmqvist Arbetsgrupper Arbetsgrupper bildas efter behov. Inför speciella skoldagar som självständighetsfest, julfest, temadag och dyl. tillsätts arbetsgrupper bland lärarna som planerar och förverkligar evenemangen tillsammans med elever eller elevkåren. Regelbundet återkommande möten

7 Rektorn för PSG sköter om att sammankalla till lärarmöten. Som ordförande för mötena fungerar rektorn och som sekreterare har vi ett rullande system, så att samtliga lärare turvis protokollför våra möten. Protokollen delges via Google Drive. Samtliga protokoll förvaras även i pappersversion i skolan. Efter varje period samlas lärarna till vitsordskonferens. Därutöver ordnas möten där viktiga frågor tas upp och där vi diskuterar och fattar beslut. Två till tre gånger per läsår kallas även elevkårsstyrelsens ordförande till våra lärarmöten. Under dessa möten delges viktig information som berör eleverna samtidigt som elevkåren kan framföra önskemål beträffande skolans utveckling. Under läsåret kommer lärarkåren att kallas till ett utvecklingssamtal på våren. Personal (kvalitetskort 2) Fortbildning Tyngdpunktsområden för fortbildningen Lärarkåren kommer under läsåret att delta i fortbildningar som berör digitaliseringen av studentskrivningarna. Eftersom den nya läroplanen står inför dörren kommer vi också att satsa på fortbildningar som berör läroplanen.. Eftersom fortbildningen för lärarna i Pargas främst riktar sig till den grundläggande utbildningen ordnar gymnasiet själv sina fortbildningar detta läsår. Studiehandledaren deltar i flera utbildningstillfällen under skolåret. Tyngdpunktsområden för fortbildningen: Digitaliseringen av studentskrivningarna. Läroplanen 2016 Utvärdering Under året kommer PSG att göra en utvärdering av itk användningen i skolorna med hjälp av enkäten Opeka. Läsårets utvärderingar Inlärningsresultaten i matematik och modersmål Det bästa sättet att utvärdera skolans framgångar i matematik och modersmål är studentskrivningarna hösten 2014 och våren Elevernas trivsel I skolan genomförs årligen en nationell skoltrivselundersökning ("Skolans trivselprofil") som administreras av Utbildningsstyrelsen. Läsåret besvaras enkäten fredagen den kl Alla årskurser (inkl. utbytes- och kombielever) deltar i enkäten. Studiehandledare Roland Karlsson ansvarar för genomförandet av trivselenkäten. Periodiskt återkommande utvärderingar Själva undervisningen utvärderas i samband med studentexamen varje år. Lärarna utvärderar tillsammans med eleverna sina kurser vid periodens slut. Grupphandledarna för utvecklingssamtal med sina elever 1-2 gånger per läsår.

8 Rektorn för utvecklingssamtal med lärarna en gång per år. I samband med årsavslutningen delges föräldrarna kortfattat resultaten från årets utvärderingar. Inlärningsresultat genom nationella prov Studentskrivningarna hösten 2014 och våren Läroplanen (kvalitetskort 5) Allmän läroplan för den grundläggande utbildningen i Pargas stad Implementering pargassvenskagymnasium.edu.pargas.fi/laroplanen Skolans mål beträffande hur läroplanen genomförs Det är på lärarnas ansvar att bekanta sig med läroplanen. Inför varje kurs redogör lärarna målen och det centrala innehållet i lärokursen för studerandena. Läroplanen finns som tryckt exemplar i skolan samt på skolans hemsida. Undervisning och undervisningsarrangemang (kvalitetskort 6) Gemensamma undervisningsarrangemang med andra skolor Kurserna i företagsamhetsfostran har bl.a. som mål att samarbetsskolorna skall arrangera gemensamma undervisningstillfällen i företagsamhet. Exempel på detta är kursen Ledarskap och personlighetsutveckling samt tävlingen Get The Deal. Det har visat sig att samarbetet fungerar bäst om kurserna är förlagda till veckoslut. I övrigt påverkar lektionstider, periodindelningar och avstånden menligt på samarbetet. Viljan finns, men logistiken och andra praktiska hinder gör det svårt. I år erbjuder PSG igen kursen Sociala medier och marknadsföring till Lukios och Axxells elever. Kursen kan med fördel gå på två språk. Konkret samarbetet med Sarlinska skolan sker vid schemaläggning, föräldramöten för ÅK 9 och eventuellt inför föreställningar eller festligheter under skolåret. I höst besöker Sarlinska skolans studiehandledare PSG med samtliga elever från ÅK 9. Rektorn informerar om gymnasiestudier och vi gör en rundvandring i skolan. Språkärarna planerar möten på hösten med Sarlinska skolans och Malms skolas lärarkårer vad gäller stadieövergången. PSG saknar utrymmen som gymnastiksal, bildkonstsal, musiksal och auditorium. Dessa utrymmen delar vi med Sarlinska skolan. Eftersom matsalen i gymnasiebyggnaden också används av högstadiet bör vi respektera varandras matturer och ordningsregler. Vi har för tillfället fem lärare som undervisar i bägge skolorna samt en gemensam skolkanslist. Skolornas lärarkårer firar julfest och våravslutningsfest tillsammans. Stöd för inlärning, tillväxt och välmående (kvalitetskort 7) Elevvård

9 Elevvård Plan för det svenskspråkiga elevvårdsarbetet (bilaga till läroplanen) Elevvårdgruppens medlemmar En ny studerandevårdslag trädde i kraft den Under det kommande läsåret förändras därför studerandevården i gymnasiet. I studerandevårdslagen skiljer man mellan det pedagogiska stödet och den individuella studerandehälsan. Därmed existerar tre parallella arbetsgrupper som behandlar studerandevården: 1. Den pedagogiska stödgruppen Rektorn, sammankallare och för protokoll Speciallärare berörd ämneslärare Skolpsykologen Eventuellt förälder och eller studeranden Ev skolkurator 2. Studerandevårdsgruppen Rektor Skolhälsovårdare Skolkurator Lärarrepresentant Speciallärare 3. Expertgruppen Sammansättning enligt behov Ärenden som berör enskild studerandes hälsa Eftersom PSG saknar speciallärare kommer högstadiets speciallärare att konsulteras vid behov. Under läsåret utarbetas den skolvisa studerandevårdsplanen. Delaktighet och inflytande (kvalitetskort 8) Elevråd/Elevkår Elevkårsstyrelsen : Henrik Helenius, ordförande Sven Juslin, viceordförande Jelka Björkqvist, sekreterare William Sundell, kassör Övriga medlemmar: Jonas Lehtinen Tyra Juslin Julia Laaksonen Annika Lindström

10 Handledande lärare: Lena Sahakoski Elevkåren bevakar elevernas intressen i skolan. I viktiga ärenden hörs elevkåren innan beslut fattas. För att öka trivseln i skolan ordnar elevkårens styrelsemedlemmar specialdagar, tex. annorlunda kläder-dagen och trafikljusdagen, och för att öka samhörigheten mellan eleverna ordnar de bekantningsdagen, som infaller under den första skolveckan i augusti. Elevkårens styrelse besluter också om vart pengarna från elevernas dagsverke skall gå. PSG:s elevkårsstyrelse samarbetar med Paraisten Lukios motsvarande och ordnar tillsammans jippon för samtliga elever och tex. valdebatter inför kommunal- och riksdagsval. Samarbete Hem-Skola (kvalitetskort 9) Förbundet Hem och Skola Samarbete på skol- och årskursnivå Detta skolår är Ditte Nordqvist Pargas svenska gymnasiums representant i styrelsen för Hem&Skola. Föreningen prenumererar på dagstidningar till eleverna och delar ut bidrag i form av resestöd vid skolresor och eventuell annan verksamhet. Föräldraföreningen bidrar också med stipendier i samband med skolavslutningen. Tidningen Hem&Skola distribueras via skolan till hemmen. Kallelse till Hem&Skolas möten går via Wilma. Anhöriga välkomnas till skolan på elevkonserten. I vår skola får varje student bjuda in sin familj och eventuellt nära vänner till studentdimissionen. Den fysiska lärmiljön (kvalitetskort 10) Utvecklingsbehov för skolans lärmiljö Gymnasiet står inför nya utmaningar vad gäller de kommande förändringarna i studentskrivningarna. Utrymmet där de elektroniska skrivningarna hålls skall fylla de kriterier som studentexamensnämnden har tillställt skolan. Pargas svenska gymnasium har i dag 192 elever därtill tre utbyteselever och 13 kombielever. Det är väldigt trångt i skolan. Skolan saknar ett gemensamt samlingsutrymme, sal för bildkonst och gymnastik samt musiksal. Bildkonsten har gått att ordna i Sarlinska skolans utrymmen detta läsår. Musiken sköts i Sarlinska skolans auditorium, som tyvärr inte är anpassat för musikundervisning. En tillvalskurs har beretts utrymme i Malms skolas musiksal. Skolan är tvungen att använda Sarlinska skolans gymnastiksal vid studentskrivningarna och vid större evenemang som våravslutning, teaterföreställningar, valdebatter o.dyl. Matsalen fungerar som vårt gemensamma utrymme vid morgonsamlingarna. Dessa störs tyvärr för vi delar utrymmet med Yläkoulu. Sarlinska skolans auditorium kan bokas vid behov. Den har dock begränsat antal sittplatser, ca

11 140. PSG kan ha 205 elever på plats! Eftersom Sarlinska skolans festsal ständigt är upptagen i december ordnas skolans julfest i PIUG. Detta medför extra utgifter för skolan; hyra och lön till en utomstående ljud- och ljustekniker. Skolans teknik är medelmåttlig. Samtliga elever har datorer. Skolans datorer finns utplacerade i två korridorer, ett viktigt komplement för elever som "glömt" sin dator hemma eller vars dator gått sönder. I alla klassrum finns en dator kopplad till en videoprojektor. Skolan har endast en Smartboard. PSG har fyra dokumentkameror. Ändamålsenlig högtalarutrustning saknas i klassrummen. Säkerhet i lärmiljön (kvalitetskort 11) Krisberedskap Arbetarskyddet Allmän läroplan för den grundläggande utbildningen i Pargas stad Krisplan som bilaga till Läroplanen för den grundläggande utbildningen. Skolans säkerhetsmapp finns i lärarrummet. Skolans säkerhetsansvariga är Folke Rosenberg. Beredskapsgruppen Till gymnasiets beredskapsgrupp hör följande lärare: Folke Rosenberg Lena Sahakoski Katarina Ohls-Ahlskog Räddningsgruppen Till gymnasiets räddningsgrupp hör följande personer: Roland Karlsson Folke Rosenberg Lena Sahakoski Katarina Ohls-Ahlskog Annika Gustafsson I september 2014 uppdateras räddningsplanen tillsammans med Sarlinska skolan och Svante Lehtonen, expert på området. Behandling och utvärdering av läsårsplanen Skolans mål vad beträffar behandlingen av läsårsplanen Läsårsplanen har gjorts upp i samarbete med lärarkåren och rektorn. Planen skall delges elevkåren vid ett lärarmöte den Vid samma möte skall planen godkännas. Bilagor som skickas till bildningsbyrån separat Lärarblanketter (augusti) Elevstatisik (20.9)

12 Skolans förslag till timresurs och hur den skulle användas (februari-mars) Nyckeltal (maj)

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender Läsårsplan Iniö skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 19 elever. Antal lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal Klasser och undervisningspersonal Elever Fsk 2 elever Åk 1 5 elever Åk

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2015-2016

Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2015-2016 Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2015-2016 Allmänna uppgifter om skolan Adress:Skolgatan 14, 21600 Pargas Hemsidan uppdateras av: Annika Gustafsson, Folke Rosenberg pargassvenskagymnasium.edu.pargas.fi

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Kyrkbackens skola 2014-2015. Studerandeantal: 0

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Kyrkbackens skola 2014-2015. Studerandeantal: 0 Läsårsplan Kyrkbackens skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper 7 Klasser och undervisningspersonal Borg Fredrik slöjd, gymnastik, matematik åk 1-2 Granqvist Stina Hartman Martin

Läs mer

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret LÄSÅRSPLANEN FÖR ISNÄS SKOLA OCH FÖRSKOLA 2012-2013 Behandling: Personalmöte 13.08.2012 Direktionen 01.10.2012 Underskrifter: Isnäs, 01.10.2012 Mikael von Martens direktionsordförande Laura Ståhl tf. föreståndare

Läs mer

S:t Olofsskolan i Åbo. läsåret 2011-2012

S:t Olofsskolan i Åbo. läsåret 2011-2012 S:t Olofsskolan i Åbo läsåret 2011-2012 ARBETSTIDER OCH LOV Höstterminen (period I) 16.8.2011 11.11.2011 Höstlov 20.10.2011 21.10.2011 Vinterterminen (period II) 14.11.2011 2.3.2012 Jullov 23.12.2011 8.1.2012

Läs mer

Läsårsplan för Kirjala skola 2015-2016

Läsårsplan för Kirjala skola 2015-2016 Läsårsplan för Kirjala skola 2015-2016 Allmänna uppgifter om skolan Adress: Kårkullavägen 144, 21610 Kirjala Hemsidan uppdateras av: Bo Blomqvist http://kirjalaskola.edu.pargas.fi/home Kontaktuppgifter

Läs mer

Sunnanbergs skola. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs

Sunnanbergs skola. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs Sunnanbergs skola Läsårsplan Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper 3 st lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal Åk 1-2 Anette Mäkinen Åk 3-4 Bodil Sjögren Åk 5-6 Sonja Svahnström

Läs mer

Workshop om elevhälsoplanerna. Helsingfors Vasa

Workshop om elevhälsoplanerna. Helsingfors Vasa Workshop om elevhälsoplanerna Helsingfors 25.4.2017 Vasa 26.4.2017 Ann-Sofi Loo 5.5.2017 1 Enkät i mars till alla tvåspråkiga utbildningsanordnare inom grundläggande utbildningen 11 svar, 10 kommuner/utbildningsanordnare

Läs mer

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Skärgårdshavets skola 2014-2015. Studerandeantal: 0

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Skärgårdshavets skola 2014-2015. Studerandeantal: 0 Läsårsplan Skärgårdshavets skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper Antal lönegrundsgrupper: 6 Klasser och undervisningspersonal Borg Fredrik; Tn Eklund Tove; åk 5-6, Mo åk7

Läs mer

ÅRSPLAN 2013-2014. Amosparkens skola

ÅRSPLAN 2013-2014. Amosparkens skola ÅRSPLAN 2013-2014 Amosparkens skola Amosparkens skolas årsplan LÄSÅRET 2013-2014 Amosparkens skola, åk 1-6 Lärarkårens behandling 12 augusti och 29 augusti 2013 Pia Lindfors, rektor Timresursen och dess

Läs mer

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 18.8-22.12 2015 Vårterminen 7.1 4.6 2016 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 LOVDAGAR Höstlov 15.10-16.10 2015 Sportlov 22.2-26.2

Läs mer

1. Den lokala läroplanens betydelse och uppgörandet av den

1. Den lokala läroplanens betydelse och uppgörandet av den 1. Den lokala läroplanens betydelse och uppgörandet av den Vi har en skolvis jämställdhetsplan. Den lokala läroplanen skrivs in i verktyget egrunder och följer det format som finns upplagt i tjänsten.

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

Förskolan har arbetsåret , 6 stycken elever och en förskollärare. I gruppen arbetar även en närvårdre som en extra vuxen.

Förskolan har arbetsåret , 6 stycken elever och en förskollärare. I gruppen arbetar även en närvårdre som en extra vuxen. HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2016-2017 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 16.8-20.12 2016 Vårterminen 10.1 3.6 2017 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 Timantal: 700h LOVDAGAR Höstlov 13.10-14.10 2016 Jullov

Läs mer

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 Innehåll 1. Tyngdpunkter i fostrings- och undervisningsarbetet 2 2. Undervisningsarrangemang 3 2.1 Undervisningsgrupper och gruppstorlekar 3 2.2 Timresursen

Läs mer

Verksamhetsplan för Tessjö förskola

Verksamhetsplan för Tessjö förskola Verksamhetsplan för Tessjö förskola 2012-13 Fostran och undervisning I Tessjö förskola vill vi främja det goda sociala samspelet. Eleverna skall lära sej respektera varandra oberoende av deras olikheter.

Läs mer

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden LÄROPLAN 2016 Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015 Mångvetenskapliga lärområden Programmet idag Kl. 9.00-11.00: 1) Var står vi nu i läroplansarbetet? 2) Introduktion till ett ämnesöverskridande

Läs mer

Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft. Sibbo Lovisa Kotka Borgå

Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft. Sibbo Lovisa Kotka Borgå Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft Sibbo Lovisa Kotka Borgå Innehållsförteckning 1. Uppgörandet av läroplanen................................ 1 2. Läroplanens innehåll....................................

Läs mer

Läsårsplan. Verksamhet utanför skolan. Studiebesök. Lägerskolor. Tävlingar. Verksamhetsberättelse. Planen förverkligades delvis.

Läsårsplan. Verksamhet utanför skolan. Studiebesök. Lägerskolor. Tävlingar. Verksamhetsberättelse. Planen förverkligades delvis. Läsårsplan Verksamhet utanför skolan Planen förverkligades delvis. Mästar9 dagen, temadagen i Korpo, ÅST teater kvällstid och församlingens morgonsamlingar förverkligades inte. De övriga planerna förverkligades

Läs mer

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014. Sammanfattning

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014. Sammanfattning 1 SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning Skolpsykologens och skolkuratorns arbete har bestått dels av arbete inom skolans mångprofessionella elevvårdsgrupp, konsultation

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN

TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN 2016-2017 Fastställd 24.5.2016 Studerandevården är en viktig del av verksamhetskulturen i gymnasieutbildningen och hänger nära samman med skolans fostrings- och undervisningsuppdrag.

Läs mer

Studerandevårdsplan för Tölö specialiseringsgymnasium

Studerandevårdsplan för Tölö specialiseringsgymnasium 1 Studerandevårdsplan för Tölö specialiseringsgymnasium Planen är uppgjord enligt Lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, läroplanen för gymnasiets läroplan 2003 samt tillägg till denna 2014 och beslut

Läs mer

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? ELEVHÄLSA GENOM SAMARBETE OCH DELAKTIGHET Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 Nationella dagar för elev- och studerandevård

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016 Sivu 1/5 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016 Information om skolan Skola: Borgby skola Skolform: Grundskola, lågstadium Undervisningsspråk: svenska Skoldistrikt: norra Sibbo Skolans kontaktuppgifter Skolans

Läs mer

Läsårsplan för Skärgårdshavets skola 2015-2016

Läsårsplan för Skärgårdshavets skola 2015-2016 Läsårsplan för Skärgårdshavets skola 2015-2016 Allmänna uppgifter om skolan Adress: Verkanvägen 1, 21710 KORPO Hemsidan uppdateras av: Martin Hartman Kontaktuppgifter Rektor: Martin Hartman Elevhandledare:

Läs mer

Degerby skola Läsårsplan 2015-2016

Degerby skola Läsårsplan 2015-2016 Degerby skola Läsårsplan 2015-2016 Läsårsplan för Degerby skola 2015-2016 Kontaktuppgifter Degerby skola Degerbyvägen 106 10160 Degerby rektor 09-29515230 050-4403978 magnus.ljungqvist@inga.fi lärarrum

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Sarlinska skolan. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Studerandeantal: 255

Sarlinska skolan. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Studerandeantal: 255 Sarlinska skolan Läsårsplan Elevantal Studerandeantal: 255 75 elever i åk 7 90 elever i åk 8 90 elever i åk 9 Antal lönegrundsgrupper Sarlinska skolan har 12 lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal

Läs mer

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING savdelningen snämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg Verksamhet Verksamheten omfattar svenskspråkig förskolundervisning, förmiddags- och eftermiddagsvård, grundläggande

Läs mer

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning. Personalresurser

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning. Personalresurser 1 SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning Skolpsykologernas och skolkuratorernas arbete har bl.a. bestått av samarbete med skolpersonal och av klientarbete med elever

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola F-6 Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi kände behov av att prata mer om matematiken

Läs mer

Skolans kontaktuppgifter... 3 Personal... Fel! Bokmärket är inte definierat. Lärare/tränare... 3 Skol- och studerandehälsovård Campus Norrvalla...

Skolans kontaktuppgifter... 3 Personal... Fel! Bokmärket är inte definierat. Lärare/tränare... 3 Skol- och studerandehälsovård Campus Norrvalla... INFOBLAD 2015 16 2 Skolans kontaktuppgifter... 3 Personal... Fel! Bokmärket är inte definierat. Lärare/tränare... 3 Skol- och studerandehälsovård Campus Norrvalla... 4 Lektionstider 2015-2016... 5 Periodindelning

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

S:t Olofsskolan i Åbo. läsåret

S:t Olofsskolan i Åbo. läsåret S:t Olofsskolan i Åbo läsåret 2009-2010 ARBETSTIDER OCH LOV Höstterminen (period I) 18.8 13.11 Höstlov 15.10-16.10 Vinterterminen (period II) 16.11-5.3 Jullov 23.12-6.1 Sportlov 22.2-26.2 Vårterminen (period

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2015/16 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Läroplan för gymnasieskolan

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Läsårsplan. Verksamhet utanför skolan. Studiebesök

Läsårsplan. Verksamhet utanför skolan. Studiebesök Läsårsplan Pargas svenska gymnasium 2015-2016 Verksamhet utanför skolan Studiebesök En grupp på 20 studerande och två lärare, Lena Sahakoski och Gunilla Palmqvist far på en skolresa, som även kan kallas

Läs mer

Föräldraråd den 29 september 2009

Föräldraråd den 29 september 2009 Närvarande: Föräldraråd den 29 september 2009 Föräldrar: Maria Loeb, Helena Gustafsson, Henrik Marken, Anna-Lena Ringsbacka och Mariana Dovebrant. Elever: Hanna Dahlqvist, Rebecca Holmkvist, Anna Carlsson,

Läs mer

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 41 04.06.2014 51 18.08.2014 Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i

Läs mer

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79 1 DEL B, BILAGA 2 DEL B GYMNASIER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. 4 04 04 01 7 Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET Sivu 1/8 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016 Information om skolan Skola:Sibbo gymnasium Skolform:Gymnasium Undervisningsspråk:Svenska Skolans kontaktuppgifter Skolans namn: Sibbo gymnasium Besöksadress:

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

GRANKULLA STAD GRANHULTSSKOLAN

GRANKULLA STAD GRANHULTSSKOLAN GRANKULLA STAD GRANHULTSSKOLAN LÄSÅRSPLAN 2015-2016 LÄSÅRSPLAN FÖR GRANHULTSSKOLAN 2015-2016 LÄSÅRSPLANENS BEHANDLING OCH GODKÄNNANDE Behandlad av lärarkollegiet GODKÄND AV LÄRARKOLLEGIET I HELHET Behandlad

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

Arbetsplan för Pjukala förskola 2015-16

Arbetsplan för Pjukala förskola 2015-16 Arbetsplan för Pjukala förskola 2015-16 Allmänna uppgifter: Gruppens namn: Svalorna Elevantal: Personal: 16, 10 flickor och 6 pojkar Anne Mikkonen, barnträdgårdslärare Daglig arbetstid: 9-13 Kaati Drugg,

Läs mer

Kungsängsskolan. Arbetsplan

Kungsängsskolan. Arbetsplan 2012-09-18 Kungsängsskolan Rambodal 3-6, Smedby F-3, Bitbocken F-2, Bjärby F-2 Arbetsplan Läsåret 2012/2013/(2014) KUNGSÄNGSSKOLAN, RAMBOGATAN 246, 60371 NORRKÖPING, 011-15 34 34, 15 3241 Kommunala utvecklingsområden

Läs mer

Slutförande av studierna i gymnasiet

Slutförande av studierna i gymnasiet Slutförande av studierna i gymnasiet Rektor Marianne Pärnänen 8.11.2017 För att bli dimitterad krävs Avgångsbetyg från gymnasiet minst 75 kurser 48-52 obligatoriska kurser minst 10 riksomfattande fördjupade

Läs mer

Studentexamen. Info för föräldrar

Studentexamen. Info för föräldrar Studentexamen Info för föräldrar 30.8.2016 Tidtabell för skrivningarna Studentprov ordnas på hösten (september/oktober) och våren (februari/mars) Studentexamen kan skrivas på 1-3 tillfällen inom ett år,

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen Utfärdad i Helsingfors den 13 november 2014 I enlighet med statsrådets beslut,

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Föräldramöte Studentskrivningsinfo

Föräldramöte Studentskrivningsinfo Föräldramöte Studentskrivningsinfo 3.3.2016 Aktuellt Ny läroplan 1.8.2016 Digitala studentprov from hösten 2016 6.4 övningsprov tyska och geografi Gymnasiestudier och målsättning Bred allmänbildning Goda

Läs mer

Individuellt inriktad elevhälsa

Individuellt inriktad elevhälsa Individuellt inriktad elevhälsa Helsingfors 4.11.2014 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet /

Läs mer

LÄROPLANEN 2016. Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas

LÄROPLANEN 2016. Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas LÄROPLANEN 2016 Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas REGIONAL LP2016-ORGANISATION Styrgrupp Rikard Lindström, Borgå Thomas Grönholm, Lovisa Hannu Ollikainen, Sibbo Anders Nordström, Kotka

Läs mer

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD VN VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD Nr 5 läsåret 2013/14, 21 mars 2014 Rektor har ordet! Tiden går fort när man har roligt, sägs det och vi är redan i mars månad. Det blev inte så mycket snö och kyla men lite skridskoåkning

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Läsår 2011-2012 1 Innehåll Inledning..S.3 Syfte.S.4 Utvecklingsplanens innehåll.s.5 Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogram

Läs mer

SKOLANS VERKSAMHETSKUL- TUR

SKOLANS VERKSAMHETSKUL- TUR SKOLANS VERKSAMHETSKUL- TUR Hur? Hur fungerar detta i skolans vardag? Vad lyckas bra? Vad kan utvecklas? Konkreta förslag: Varför? Hur? När? Vem? 1. Verksamhetskulturen i vår skola befrämjar samarbete

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

DAGHEMMET FYRKLÖVERN. Arbetsplan för förskolan

DAGHEMMET FYRKLÖVERN. Arbetsplan för förskolan DAGHEMMET FYRKLÖVERN Arbetsplan för förskolan 2015-2016 Enhet: Daghemmet Fyrklövern Munkvikvägen 31 21600 Pargas 044 788 3698 Gruppens namn: Gruppens storlek: Personal: Trollsländorna 20 barn (15 pojkar

Läs mer

Info om övergången till sjuan. Läsåret Från sjuan till nian

Info om övergången till sjuan. Läsåret Från sjuan till nian Info om övergången till sjuan Läsåret 2018 2019 Från sjuan till nian Innehåll 4 5 Viktiga datum 6 7 Hur sker övergången till årskurs 7? 8 9 Vad är nytt i skolan i årskurserna 7 9? 10 11 Språkstudier 2

Läs mer

PLAN FÖR ELEV- OCH STUDERANDEHÄLSA 2016

PLAN FÖR ELEV- OCH STUDERANDEHÄLSA 2016 Bilaga Plan för elev- och studerandehälsa Kotka Svenska Samskola PLAN FÖR ELEV- OCH STUDERANDEHÄLSA 2016 1. Förebyggande gemensam och individuell vård I egenskap av utbildningsanordnare upprätthåller och

Läs mer

6. Skolvis elevvårdsplan för Iniö skola

6. Skolvis elevvårdsplan för Iniö skola Sv.sekt. 18.1.2017 6. Skolvis elevvårdsplan för Iniö skola 2016-2017 Den skolvisa elevvårdsplanen utarbetas i samråd med skolans personal, eleverna och vårdnadshavare. Planen ska ses över inom ett år efter

Läs mer

Slutförande av studierna i gymnasiet

Slutförande av studierna i gymnasiet Slutförande av studierna i gymnasiet Rektor Marianne Pärnänen 9.11.2016 För att bli dimitterad krävs Avgångsbetyg från gymnasiet minst 75 kurser 48-52 obligatoriska kurser minst 10 riksomfattande fördjupade

Läs mer

Läsårsplan för Malms skola läsåret 2014-2015

Läsårsplan för Malms skola läsåret 2014-2015 Läsårsplan för Malms skola läsåret 2014-2015 Elevantal 330 elever, 167 flickor och 163 pojkar. Antal lönegrundsgrupper 28 st Klasser och undervisningspersonal Malms skola läsåret 2014-2015 Rektor: Saga

Läs mer

Föräldrakväll åk 9 4.10.2011. Välkommen. Program

Föräldrakväll åk 9 4.10.2011. Välkommen. Program Föräldrakväll åk 9 4..2011 Välkommen Program Läsårets tyngdpunktsområden och projekt Enkäten Hälsa i skolan 20, skolrapport Ann-Christin Åsten, rektor Olika stödformer Gustav Laxell, vicerektor 1 Program

Läs mer

Innehåll. 1 Bakgrund till kvalitetsarbetet inom utbildningstjänsterna... 3 Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen...

Innehåll. 1 Bakgrund till kvalitetsarbetet inom utbildningstjänsterna... 3 Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen... Utbildningstjänsternas kvalitetsplan Uppdatering våren 2014 Innehåll 1 Bakgrund till kvalitetsarbetet inom utbildningstjänsterna... 3 Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen... 3 2 Kvalitetsarbetet

Läs mer

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret Pilskolans elevhälsoplan Läsåret 2016 2017 Pilskolans vision Alla elever har rätt att lyckas! 2016-09-26 1 Syfte: Syfte med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning.

Läs mer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer Förnamn Efternamn E-post Telefonnummer Välkommen med i vänelevsverksamheten du har ett viktigt uppdrag! Som vänelev bryr du dig om hur andra har det, delar med dig av dina erfarenheter, är med och skapar

Läs mer

Arbetsplan. Sibbo gymnasium. Läsåret

Arbetsplan. Sibbo gymnasium. Läsåret Arbetsplan Sibbo gymnasium Läsåret 2016-2017 1 Innehåll Kontaktuppgifter...3 Grupphandledare...3 Skolans lektionstider...3 Periodindelning läsåret 2016-2017...4 Positionsschema läsåret 2016-2017...4 Speciella

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION LYKEION GYMNASIECAMPUS I VASA VASA GYMNASIUM VAASAN LYSEON LUKIO BAKGRUND Vasa stads förvaltning för andra stadiets utbildning tvåspråkig sedan år 2004 År 2009 gjordes ett

Läs mer

Gymnasiet Grankulla samskola Studerandevårdsplan 2015 2016

Gymnasiet Grankulla samskola Studerandevårdsplan 2015 2016 Gymnasiet Grankulla samskola Studerandevårdsplan 2015 2016 Gymnasiet Grankulla samskola har knappt 300 studerande. För deras studerandevård anställer Grankulla stad en skolhälsovårdare, en skolpsykolog

Läs mer

Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information

Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information Häggviks Gymnasium Lå 14/15 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2014/15 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Lpf 94 (för elever

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen BILAGA 3 Statsrådets förordning om riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen Given i Helsingfors den 14 november 2002 Statsrådets förordning om allmänna

Läs mer

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad LÄRARSPECIFIK BLANKETT Lärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 2008 Lärarens uppgifter A. Lärarens efternamn B. Lärarens förnamn D. Anställningsförhållandets karaktär i den här läroanstalten

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Bengt Stenlund Alumnidagen 26.10.2012 RC 1 DISPOSITION Nationella prov i nian i matem. resp. nat. vet. Gymnasieranking i Svenskfinland Svenskspråkiga

Läs mer

Välkommen till. Åvestadal skolan

Välkommen till. Åvestadal skolan Välkommen till Åvestadal skolan Rektorn har ordet Hej, jag heter Stig-Olof Johansson och har i många år arbetat som lärare och sedan 1994 som rektor på Åvestadal. Vårt gemensamma mål är att ge alla elever

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten från 1.8.2016 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och

Läs mer

Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013

Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013 Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013 Åsebro skola Läsåret 12-13 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa kvaliteten för elev- och föräldramedverkan. På Åsebro skola

Läs mer

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Innehåll 1. Utgångspunkter för elevhälsan 1.1 Mål och begrepp 1.2 Nuläge och behov 1.3 Schematisk struktur över organisationen av elevhälsa 2. Generell elevhälsa 3.

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Brukets skola Betyg och bedömning, skola ÅR 1 Eleverna i år 1 har detta läsår nått ungefär samma måluppfyllelse som tidigare. ÅR 3 Vi tror att

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Gy 11. Förutom den Lokala arbetsplanen

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 2.11.2016 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

1. Behov och behovsdefinition

1. Behov och behovsdefinition BEHOVSUTREDNING 26.8.2015 1/3 Behov Gymnasiet Grankulla samskola ANSKAFFNING AV TEKNIK FÖR DIGITALISERAD STUDENTEXAMEN 1. Behov och behovsdefinition Ett stegvis ibruktagande av informations- och kommunikationsteknik

Läs mer

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan Smålandsstenars skolområde Arbetsplan 2004-2005 1. Elevernas kunskaper - intresse och lust att lära med särskilt fokus på språk och matematik. Allt arbete ska syfta till att på ett lustfyllt sätt skapa

Läs mer

Donnerska skolans elevvårdsplan

Donnerska skolans elevvårdsplan Donnerska skolans elevvårdsplan 2016 2017 Innehåll Bakgrund... 3 Totala behovet av elevvård och tillgängliga elevvårdstjänster... 3 Den gemensamma elevvården och tillvägagångssätt... 3 Ordnandet av individuell

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan Läsåret 2013/2014 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 90% och Helena Fridsson 80%. Övrig personal: Magdalena Burström

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan Kvalitetsdokument 2012, Grundskola Re 337 Kevingeskolan Innehållsförteckning 1 Resultatrapportering och analys... 3 1.1 Resultat på nationella prov...3 1.2 Antalet elever som når kunskapsmålen i åk 6...4

Läs mer