Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2014-2015"

Transkript

1 Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium Elevantal Studerandeantal: ÅK 1 65 ÅK 2 62 ÅK 3 65 Utbytesstuderande 3 Kombistudernaden Axxell: 7 Åbo Yrkesinstitut: 3 Sammanlagt 192 elever som på heltid studerar vid PSG Med kombistuderandena och utbyteseleverna är vi tillsammans 205 studeranden vid PSG Antal lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal 1 A 22 studerande, Sara Enroth 1 B 20 studerande, Johan Ström 1 C 23 studerande, Tove Söderman 2 A 31 studerande, Katarina Ohls-Ahlskog 2 B 31 studerande, Gunilla Palmqvist 3 A 21 studerande, Ditte Nordqvist 3 B 23 studerande, Lena Sahakoski 3 C 21 studerande, Ann-Charlotte Fröberg Calle Björkman, musik Sara Enroth, tyska Mats Fagerholm, historia och samhällslära Clary Fant, i deltidssjukpension, modersmål och litteratur Ann-Charlotte Fröberg, modersmål och litteratur Anna Fröberg, vikarie, gymnastik flickor Roland Karlsson, studiehandledning Kyösti Kurvinen, gymnastik pojkar Ditte Nordqvist, religion, psykologi och livsåskådning Katarina Ohls-Ahlskog, franska, engelska Gunilla Palmqvist, biologi och geografi Folke Rosenberg, matematik och fysik Lena Sahakoski, finska Sara Tobiasson, bildkonst Johan Ström, matematik, fysik Monica Ström - Koivumäki, finska Tove Söderman, engelska Mikael Öhrnberg, matematik, kemi, fysik Undervisning i kurser inom företagsfostran handhas av

2 Sara Enroth Annika Gustafsson Laura Johansson Lena Sahakoski Tove Söderman Timresurs Skolans totala timresursbehov är 310,726 beräknat på ett uppskattat studerandeantal 180 ( = !) Av dessa har 30 timmar reserverats för specialuppgifter. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender Arbetsdagar Arbetsdagar Läsåret inleddes med inskription den kl 12:00 i Sarlinska skolans festsal. Höstlov har skolan den oktober. Jullovet infaller Vårterminen inleds den och avslutas lördagen den kl med studentdimission och våravslutning Sportlov Påsklov 3.4 och lovdag lovdag, Kristi himmelsfärd Arbetstider Lektionstider: 1. 08:05-08: :00-09: :00-10: :25-12: :20-13: :15-14: :15-15: :10-15:55 Lunch kl 10:45-11:25 Periodindelningen läsåret : Period 1 tisdag fredag 3.10 Period 2 måndag onsdag Period 3 torsdag fredag 30.1 Period 4 måndag tisdag 31.3 Period 5 onsdag lördag 30.5 Händelsekalender PSG inledde sitt läsår med en bekantningsvecka för ÅK 1. Målet är att de nya eleverna skall lära känna varandra och lärarna. En grupp tutorer ledde en stor del av programmet. Samtidigt instrueras de nya studerandena i gymnasiestudier, studieteknik samt målfokusering. Fyra f.d. elever besökte skolan och berättade som sina erfarenheter från gymnasietiden samt vad de studerar i dag.

3 Veckan avslutades med en för hela skolan gemensam bekantningseftermiddag på Aktiaplanen. Elevkåren ansvarade för detta evenemang. Dagsverke har ÅK 2 PRAO. Den kl 17:00 firar skolan julfest i PIUG. ÅK 1 står för programmet. Den kl 9 går PSG till julkyrkan. Församlingen samt skolkören står för programmet. Under mellandagarna kommer PSG att ordna en välgörenhetskonsert. För programmet står musik kurs 5 samt nuvarande och f.d. elever. Den sedvanliga Abi-balen är onsdagen den ÅK 2 står för arrangemanget. Den kl. 12:00 åker abiturienterna i väg med lastbil från skolan, den s.k. bänkskuddardagen. Skiddag ordnas den Under skolåret kommer ÅK 1 och ÅK 2 att få besök av Christian Wentzel som informerar om farorna med droger. Under läsåret kommer vi att ha en temadag med polisen kring trafiksäkerhet och trafikvett. Den förväntas elevkårerna från PSG och Lukio ordna Valborgsjippo på Aktiaplanen. Skolans kontakt till det finskspråkiga gymnasiet i Outokumpu fortsätter. Under läsåret kommer elever från Outokumpu på besök till PSG. Lektor Lena Sahakoski står för arrangemangen. Den ordnas en utfärdsdag tillsammans med elevkåren. pargassvenskagymnasium.edu.pargas.fi Verksamhet utanför skolan Studiebesök Inom studiehandledningen görs följande studiebesök under läsåret (övervakare): Högskoledag i Helsingfors för abiturienterna (Roland Karlsson) besök på Studiamässan och JobForum samt YH Arcada i Helsingfors för årskurs 2 (Roland Karlsson) Universitets- och yrkeshögskoledag i Åbo för abiturienterna (Roland Karlsson) - Abiturienterna bereds utöver detta att enligt individuella behov göra studiebesök till högskoledagen i Raseborg och Abi-dagen vid Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola Studiebesöken utgör en del av studiehandledningen och målsättningen med dem är att stöda de studerande i sina kommande karriärval. Tävlingar Andra upplagan av företagsamhetstävlingen Get the deal ordnas under hösten i PSG:s regi, denna gång på Kimitoön. Ifjol ordnades tävlingen i Pargas och tanken är att tävlingen blir roterande och kan ordnas på olika orter. I tävlingen deltar lag från 6 samarbetsskolor: Paraisten lukio, Kimitoöns gymnasium, Axxell, Katedralskolan i Åbo, Åbo Yrkesinstitut och Pargas Svenska Gymnasium. Lagen tilldelas uppdrag av lokala företagare, under tävlingsveckoslutet har de tid på sig att hitta på lösningar till uppdragen. Resultaten presenteras under en final där en jury utser det vinnande laget. Tävlingen ger två kurser i ämnet företagsamhet vid PSG, tävlingen riktar sig till elever i årskurs 3. Tekniska föreningen i Finland (TFiF) ordnar årligen i maj en TekNatur-tävling för de finlandssvenska gymnasierna. Studerande från åk 2 som läst fysik har möjlighet att delta. Den fem bästa eleverna från de tävlande svenskspråkiga gymnasierna vinner en resa till forskningscentret CERN. Tävlingen fungerar också som uttagskriterium för de elever som efter att ha deltagit i CERN-nätkursen på egen bekostnad vill delta i studiebesöket till CERN. Studieresan ordnas i början av december.

4 Varje år deltar de abiturienter som läser lång matematik i den "matematiktäphlan" som de svenskspråkiga teknologerna vid Aalto universitetet (tidigare tekniska högskolan i Helsingfors) ordnar. Först ordnas en uttagning i den egna skolan och de 3-5 bästa inbjuds att delta i finaltävlingen i Otnäs, Helsingfors. Avsikten med tävlingen är att väcka intresse för studier i teknik men också att ge svenskspråkiga abiturienter från hela landet att möjlighet träffas och bli bekanta. Teknologförening står för resekostnaderna, inkvarteringen i Helsingfors och bjuder dessutom på en sits i äkta teknologanda. Samarbete med andra skolor övriga instanser Församlingen besöker skolan ett par gånger per termin under morgonsamlingarna. PSG kommer att ha polisen på besök en dag. Samarbete med Sarlinska skolan; gemensamma utrymmen som gymnastiksal och auditorium Samarbete med Paraisten lukio; planerar den gemensamma skrivningslokalen för de kommande studentskrivningarna som görs på dator. Elevkårerna samarbetar. Erbjuder kurser i företagsamhetsfostran. Samarbete med Malms skola; PSG får hålla en musikkurs i Malms skolas musiksal Samarbete med De ungas akademi; Ledarskapskurs Samarbete inom gymnasieringen NiVå (Katedralskolan, Kimitoöns gymnasium, Raseborgs gymnasium, gymnasiet i Karis, Virkby gymnasium och Hangö gymnasium): nätkurser för studerande och fortbildningar för lärarna Samarbete med Axxell; kombistuderanden, Abi-balen 2015, tävlingen Get the deal Samarbete med Åbo Yrkesinstitut; kombielever, tävlingen Get the deal Samarbete med kommunerna; Pargas, Kimito och Åbo (gäller sponsoreringen av företagsamhetskursen/tävlingen Get the Deal) Samarbete med industri och företag på orten; företagsamhetkurserna Samarbete med Åbo Akademi; laborationskurser, datakurser Outokumpu gymnasium; elev- och lärarutbyten Samarbete med César-Franck-Athenäum i Kelmis, Belgien. På vintern åker en grupp lärare och studerande till Belgien En svarsvisit väntas på våren Samarbete med sjöräddningscentret vid Airisto, Airiston Merikoulutussäätiö, AMKS: Frliluftskurs gymnastik kurs 5 Samarbete med Odd fellow: uppsatstävling hösten 2014 Tyngdpunktsområden och långsiktiga målsättningar Tyngdpunktsområden och mål för läsåret Tyngdpunktsområden för enheten för svenskspråkig utbildning Gemensamma tyngdpunktsområden för de svenskspråkiga skolorna läsåret

5 Läsprojekt För att på lång sikt förbättra inlärningsresultaten fortsätter skolorna sin satsning på läsning. Det här läsåret fokuseras i synnerhet på läsförståelse. Gemensam fortbildning ordnas. Pedagogisk auskultering Skolorna fortsätter med pedagogisk auskultering. Lärare auskulterar hos varandra i den egna skolan, alternativt i någon annan skola, i syfte att utveckla och få tankar kring den egna undervisningen. Uppföljningen av auskulteringen görs i form av samtal och goda idéer ges vidare på t.ex. lärarmöten. It Pedagogiskt it stöd erbjuds skolorna. Inom den grundläggande utbildningen startas upp ett projekt kring programmering. Gymnasiet fortsätter förberedelserna för digitaliseringen av studentexamen. Läroplansarbete Arbetet med revideringen av läroplanen för den grundläggande utbildningen inleds för att tas i bruk i augusti Under hösten 2014 påbörjas arbetet med de allmänna delarna av läroplanen så som värdegrund, framtida kompetenser och lärmiljön. Skolans egna målsättningar Skolans egna målsättningar Pargas svenska gymnasiums tyngdpunktsområden läsåret är läsförståelse, pedagogisk auskultering, it, internationella kontakter, entreprenörskap samt social kompetens. Skolan fortsätter utveckla kurserna i företagsamhetsfostran. Detta läsår erbjuds nio kurser i ämnet. Föreläsare från företagsvärlden kommer att bjudas in på dessa kurser och eleverna kommer att etablera kontakter till företagare genom fadderföretag. Upplysningar om tobaksrökningens och drogernas skadliga inverkan fortsätter. Som ovan nämnts kommer Christian Wenzel att träffa alla i ÅK 1 och Åk 2. Genom upplysning från lärare och elevvårdspersonal kommer vi att påminna eleverna om tobaksrökningens skadeverkningar. Temat trafikvett och trafiksäkerhet samt social kompetens arrangeras under läsåret. Detta sker i samarbete med polisen, Axxell och inbjudna experter på området. Internationella kontakter satsar PSG på genom kontakter till gymnasier i EU. Vi vill genom detta visa vikten av att lära sig främmande språk som engelska, tyska och franska. En stor del av dagens ungdomar kommer efter avslutade studier eller under sin studietid att vistas utomlands. Att under gymnasietiden få lära sig färdigheter i att umgås med andra europeiska kulturer på deras språk är därför viktigt. Projekt Skolans projekt IT- i klassen. Skolan kommer att ansöka om att få vara med i Euroscola Riksdagsvalet Mediafostran. Samarbete med andra instanser

6 För att fullfölja planen att mer och mer använda datorn i undervisningen fortbildas lärarna inom gymnasieringen NiVå. Samarbete med tyska-institutionen vid ÅA Samarbete med Paraisten lukio; valdebatt inför riksdagsvalet Samarbete med ÅU; föreläsare till skolan Samarbete med Yle; mediaskolan Samarbete med sjöfartsläroverket Aboa Mare; inom fysik och matematik Samarbete med Airiston Merikoulutussäätiö, AMKS : kurs 5 i gymnastik, friluftskurs Internationella samarbetsprojekt Samarbetet med César-Franck-Athenäum i Kelmis fortsätter. Ledarskap (kvalitetskort 1) Skolans organisation Annika Gustafsson Rektor tel Vicerektor Vicerektor Katarina Ohls-Ahlskog tel Ledningsgrupp/samplaneringsgrupp Skolans ledningsgrupp består av Annika Gustafsson Katarina Ohls-Ahlskog Folke Rosenberg Gunilla Palmqvist Arbetsgrupper Arbetsgrupper bildas efter behov. Inför speciella skoldagar som självständighetsfest, julfest, temadag och dyl. tillsätts arbetsgrupper bland lärarna som planerar och förverkligar evenemangen tillsammans med elever eller elevkåren. Regelbundet återkommande möten

7 Rektorn för PSG sköter om att sammankalla till lärarmöten. Som ordförande för mötena fungerar rektorn och som sekreterare har vi ett rullande system, så att samtliga lärare turvis protokollför våra möten. Protokollen delges via Google Drive. Samtliga protokoll förvaras även i pappersversion i skolan. Efter varje period samlas lärarna till vitsordskonferens. Därutöver ordnas möten där viktiga frågor tas upp och där vi diskuterar och fattar beslut. Två till tre gånger per läsår kallas även elevkårsstyrelsens ordförande till våra lärarmöten. Under dessa möten delges viktig information som berör eleverna samtidigt som elevkåren kan framföra önskemål beträffande skolans utveckling. Under läsåret kommer lärarkåren att kallas till ett utvecklingssamtal på våren. Personal (kvalitetskort 2) Fortbildning Tyngdpunktsområden för fortbildningen Lärarkåren kommer under läsåret att delta i fortbildningar som berör digitaliseringen av studentskrivningarna. Eftersom den nya läroplanen står inför dörren kommer vi också att satsa på fortbildningar som berör läroplanen.. Eftersom fortbildningen för lärarna i Pargas främst riktar sig till den grundläggande utbildningen ordnar gymnasiet själv sina fortbildningar detta läsår. Studiehandledaren deltar i flera utbildningstillfällen under skolåret. Tyngdpunktsområden för fortbildningen: Digitaliseringen av studentskrivningarna. Läroplanen 2016 Utvärdering Under året kommer PSG att göra en utvärdering av itk användningen i skolorna med hjälp av enkäten Opeka. Läsårets utvärderingar Inlärningsresultaten i matematik och modersmål Det bästa sättet att utvärdera skolans framgångar i matematik och modersmål är studentskrivningarna hösten 2014 och våren Elevernas trivsel I skolan genomförs årligen en nationell skoltrivselundersökning ("Skolans trivselprofil") som administreras av Utbildningsstyrelsen. Läsåret besvaras enkäten fredagen den kl Alla årskurser (inkl. utbytes- och kombielever) deltar i enkäten. Studiehandledare Roland Karlsson ansvarar för genomförandet av trivselenkäten. Periodiskt återkommande utvärderingar Själva undervisningen utvärderas i samband med studentexamen varje år. Lärarna utvärderar tillsammans med eleverna sina kurser vid periodens slut. Grupphandledarna för utvecklingssamtal med sina elever 1-2 gånger per läsår.

8 Rektorn för utvecklingssamtal med lärarna en gång per år. I samband med årsavslutningen delges föräldrarna kortfattat resultaten från årets utvärderingar. Inlärningsresultat genom nationella prov Studentskrivningarna hösten 2014 och våren Läroplanen (kvalitetskort 5) Allmän läroplan för den grundläggande utbildningen i Pargas stad Implementering pargassvenskagymnasium.edu.pargas.fi/laroplanen Skolans mål beträffande hur läroplanen genomförs Det är på lärarnas ansvar att bekanta sig med läroplanen. Inför varje kurs redogör lärarna målen och det centrala innehållet i lärokursen för studerandena. Läroplanen finns som tryckt exemplar i skolan samt på skolans hemsida. Undervisning och undervisningsarrangemang (kvalitetskort 6) Gemensamma undervisningsarrangemang med andra skolor Kurserna i företagsamhetsfostran har bl.a. som mål att samarbetsskolorna skall arrangera gemensamma undervisningstillfällen i företagsamhet. Exempel på detta är kursen Ledarskap och personlighetsutveckling samt tävlingen Get The Deal. Det har visat sig att samarbetet fungerar bäst om kurserna är förlagda till veckoslut. I övrigt påverkar lektionstider, periodindelningar och avstånden menligt på samarbetet. Viljan finns, men logistiken och andra praktiska hinder gör det svårt. I år erbjuder PSG igen kursen Sociala medier och marknadsföring till Lukios och Axxells elever. Kursen kan med fördel gå på två språk. Konkret samarbetet med Sarlinska skolan sker vid schemaläggning, föräldramöten för ÅK 9 och eventuellt inför föreställningar eller festligheter under skolåret. I höst besöker Sarlinska skolans studiehandledare PSG med samtliga elever från ÅK 9. Rektorn informerar om gymnasiestudier och vi gör en rundvandring i skolan. Språkärarna planerar möten på hösten med Sarlinska skolans och Malms skolas lärarkårer vad gäller stadieövergången. PSG saknar utrymmen som gymnastiksal, bildkonstsal, musiksal och auditorium. Dessa utrymmen delar vi med Sarlinska skolan. Eftersom matsalen i gymnasiebyggnaden också används av högstadiet bör vi respektera varandras matturer och ordningsregler. Vi har för tillfället fem lärare som undervisar i bägge skolorna samt en gemensam skolkanslist. Skolornas lärarkårer firar julfest och våravslutningsfest tillsammans. Stöd för inlärning, tillväxt och välmående (kvalitetskort 7) Elevvård

9 Elevvård Plan för det svenskspråkiga elevvårdsarbetet (bilaga till läroplanen) Elevvårdgruppens medlemmar En ny studerandevårdslag trädde i kraft den Under det kommande läsåret förändras därför studerandevården i gymnasiet. I studerandevårdslagen skiljer man mellan det pedagogiska stödet och den individuella studerandehälsan. Därmed existerar tre parallella arbetsgrupper som behandlar studerandevården: 1. Den pedagogiska stödgruppen Rektorn, sammankallare och för protokoll Speciallärare berörd ämneslärare Skolpsykologen Eventuellt förälder och eller studeranden Ev skolkurator 2. Studerandevårdsgruppen Rektor Skolhälsovårdare Skolkurator Lärarrepresentant Speciallärare 3. Expertgruppen Sammansättning enligt behov Ärenden som berör enskild studerandes hälsa Eftersom PSG saknar speciallärare kommer högstadiets speciallärare att konsulteras vid behov. Under läsåret utarbetas den skolvisa studerandevårdsplanen. Delaktighet och inflytande (kvalitetskort 8) Elevråd/Elevkår Elevkårsstyrelsen : Henrik Helenius, ordförande Sven Juslin, viceordförande Jelka Björkqvist, sekreterare William Sundell, kassör Övriga medlemmar: Jonas Lehtinen Tyra Juslin Julia Laaksonen Annika Lindström

10 Handledande lärare: Lena Sahakoski Elevkåren bevakar elevernas intressen i skolan. I viktiga ärenden hörs elevkåren innan beslut fattas. För att öka trivseln i skolan ordnar elevkårens styrelsemedlemmar specialdagar, tex. annorlunda kläder-dagen och trafikljusdagen, och för att öka samhörigheten mellan eleverna ordnar de bekantningsdagen, som infaller under den första skolveckan i augusti. Elevkårens styrelse besluter också om vart pengarna från elevernas dagsverke skall gå. PSG:s elevkårsstyrelse samarbetar med Paraisten Lukios motsvarande och ordnar tillsammans jippon för samtliga elever och tex. valdebatter inför kommunal- och riksdagsval. Samarbete Hem-Skola (kvalitetskort 9) Förbundet Hem och Skola Samarbete på skol- och årskursnivå Detta skolår är Ditte Nordqvist Pargas svenska gymnasiums representant i styrelsen för Hem&Skola. Föreningen prenumererar på dagstidningar till eleverna och delar ut bidrag i form av resestöd vid skolresor och eventuell annan verksamhet. Föräldraföreningen bidrar också med stipendier i samband med skolavslutningen. Tidningen Hem&Skola distribueras via skolan till hemmen. Kallelse till Hem&Skolas möten går via Wilma. Anhöriga välkomnas till skolan på elevkonserten. I vår skola får varje student bjuda in sin familj och eventuellt nära vänner till studentdimissionen. Den fysiska lärmiljön (kvalitetskort 10) Utvecklingsbehov för skolans lärmiljö Gymnasiet står inför nya utmaningar vad gäller de kommande förändringarna i studentskrivningarna. Utrymmet där de elektroniska skrivningarna hålls skall fylla de kriterier som studentexamensnämnden har tillställt skolan. Pargas svenska gymnasium har i dag 192 elever därtill tre utbyteselever och 13 kombielever. Det är väldigt trångt i skolan. Skolan saknar ett gemensamt samlingsutrymme, sal för bildkonst och gymnastik samt musiksal. Bildkonsten har gått att ordna i Sarlinska skolans utrymmen detta läsår. Musiken sköts i Sarlinska skolans auditorium, som tyvärr inte är anpassat för musikundervisning. En tillvalskurs har beretts utrymme i Malms skolas musiksal. Skolan är tvungen att använda Sarlinska skolans gymnastiksal vid studentskrivningarna och vid större evenemang som våravslutning, teaterföreställningar, valdebatter o.dyl. Matsalen fungerar som vårt gemensamma utrymme vid morgonsamlingarna. Dessa störs tyvärr för vi delar utrymmet med Yläkoulu. Sarlinska skolans auditorium kan bokas vid behov. Den har dock begränsat antal sittplatser, ca

11 140. PSG kan ha 205 elever på plats! Eftersom Sarlinska skolans festsal ständigt är upptagen i december ordnas skolans julfest i PIUG. Detta medför extra utgifter för skolan; hyra och lön till en utomstående ljud- och ljustekniker. Skolans teknik är medelmåttlig. Samtliga elever har datorer. Skolans datorer finns utplacerade i två korridorer, ett viktigt komplement för elever som "glömt" sin dator hemma eller vars dator gått sönder. I alla klassrum finns en dator kopplad till en videoprojektor. Skolan har endast en Smartboard. PSG har fyra dokumentkameror. Ändamålsenlig högtalarutrustning saknas i klassrummen. Säkerhet i lärmiljön (kvalitetskort 11) Krisberedskap Arbetarskyddet Allmän läroplan för den grundläggande utbildningen i Pargas stad Krisplan som bilaga till Läroplanen för den grundläggande utbildningen. Skolans säkerhetsmapp finns i lärarrummet. Skolans säkerhetsansvariga är Folke Rosenberg. Beredskapsgruppen Till gymnasiets beredskapsgrupp hör följande lärare: Folke Rosenberg Lena Sahakoski Katarina Ohls-Ahlskog Räddningsgruppen Till gymnasiets räddningsgrupp hör följande personer: Roland Karlsson Folke Rosenberg Lena Sahakoski Katarina Ohls-Ahlskog Annika Gustafsson I september 2014 uppdateras räddningsplanen tillsammans med Sarlinska skolan och Svante Lehtonen, expert på området. Behandling och utvärdering av läsårsplanen Skolans mål vad beträffar behandlingen av läsårsplanen Läsårsplanen har gjorts upp i samarbete med lärarkåren och rektorn. Planen skall delges elevkåren vid ett lärarmöte den Vid samma möte skall planen godkännas. Bilagor som skickas till bildningsbyrån separat Lärarblanketter (augusti) Elevstatisik (20.9)

12 Skolans förslag till timresurs och hur den skulle användas (februari-mars) Nyckeltal (maj)

Sunnanbergs skola. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs

Sunnanbergs skola. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs Sunnanbergs skola Läsårsplan Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper 3 st lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal Åk 1-2 Anette Mäkinen Åk 3-4 Bodil Sjögren Åk 5-6 Sonja Svahnström

Läs mer

LÄSÅRSPLAN 2015-16 0

LÄSÅRSPLAN 2015-16 0 LÄSÅRSPLAN 2015-16 0 INNEHÅLL 1. Vår värdegrund och verksamhetsidé s. 2 2. Vår vision om skolutveckling s. 3 3. Tyngdpunktsområden för läsåret s. 6 3.1 Trivsel och välmående 3.2 Högskoleförberedelser 4.

Läs mer

Skolornas verksamhetsberättelser 2013-2014

Skolornas verksamhetsberättelser 2013-2014 Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 20.8.2014 45 Skolornas verksamhetsberättelser 2013-2014 Malms skola Skräbböle skola Våno skola Sunnanbergs skola Kirjala skola Kyrkbackens skola Skärgårdshavets

Läs mer

Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen

Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen Skräbböle skola 9 Våno skola 13 Sunnanbergs skola 15 Kirjala skola 18 Sarlinska skolan 20 Kyrkbackens skola 24 Skärgårdshavets skola 30 Träsk

Läs mer

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2006-2007 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när

Läs mer

Välkomna till läsåret 2012-2013

Välkomna till läsåret 2012-2013 Välkomna till läsåret 2012-2013 I den här broschyren finns information om skolans vardag. Skolan informerar också via Wilma och skolans informationsblad Svanen. Lärarna informerar hemmen om aktuella saker

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2013-2014 INNEHÅLL Läsåret 2013-2014 Administrationen Lärare vid Vasa övningsskola I pension Verksamhet som omspänner hela skolan Grundskolan Gymnasiet Elevförteckning,

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2014 2015 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 INFORMATION OM STUDIERNA PÅ ÅRSKURSERNA 1 6 Adress: Keisarinmajantie 9 48230 KOTKA www.kotkasamskola.com Telefon/e-mail: 05-219 0812 åk 1 6, klasslärare grundstadiet@kotkasamskola.com

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2012-2013 Avgiven av rektorsämbetet 1 INNEHÅLL Läsåret 2012-2013 3 Administrationen 6 Lärare vid Vasa övningsskola 7 I pension 11 Verksamhet som omspänner hela

Läs mer

FSS Manual åt elevkårer

FSS Manual åt elevkårer FSS Manual åt elevkårer 1 Sisällys FSS Manual åt elevkårer... 1 Vem bestämmer i skolan?... 5 Elevkåren och elevkårsstyrelsen... 5 Lärarkåren och lärarmöten... 5 Rektor... 5 Övrig personal... 6 Direktion

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

i praktiken Jämställdhetsarbete i praktiken

i praktiken Jämställdhetsarbete i praktiken Guider och handböcker 2012:7 Malin Gustavsson Jämställdhetsarbete i praktiken Erfarenheter från andra stadiets utbildning på svenska Malin Gustavsson Jämställdhetsarbete Malin Gustavsson i praktiken Jämställdhetsarbete

Läs mer

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR LÄROPLANEN FÖR HANGÖ GYMNASIUM 1.VERKSAMHETSIDÉ Hangö gymnasium är en andra stadiets läroanstalt. Studier vid gymnasiet leder till studentexamen och förbereder de studerande för fortsatta högskolestudier.

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse,

Läs mer

Den regionala läroplanen

Den regionala läroplanen Den regionala läroplanen Lovisa, Lappträsk, Mörskom 2011-2012 1 1 DEN REGIONALA LÄROPLANEN... 5 1.1 LÄROPLANENS UTFORMNING... 5 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL... 5 2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL

Läs mer

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 Bästa studerande! Ålands lyceum, som är en del av Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium delar på gymnastik- och

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM STUDIEGUIDE 2014-2015 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2010-2011 Innehållsförteckning Presentation av skolan... 1 Arbetslagen... 2 Viktiga händelser under året... 3 Rutiner för kvalitetsarbetet... 5 Redovisning av arbetet med läroplanens

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Borgarskolan

Kvalitetsredovisning Borgarskolan Kvalitetsredovisning Borgarskolan 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 1. Inledning och bakgrund 2 1. Kvalitet i skolan 2 1.1 Kvalitetsarbetet 2 1.2 Bedömning av måluppfyllelse...3 1.3 Rutiner och

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se Kvalitetsredovisning Högstorps skola Läsåret 2009-2010 Rektor: Tel: E-post: Björn Nilsson 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se 1 Sammanfattning hhhhjhkh Högstorps skola har haft ett år med bra resultat och

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer