Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2014-2015"

Transkript

1 Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium Elevantal Studerandeantal: ÅK 1 65 ÅK 2 62 ÅK 3 65 Utbytesstuderande 3 Kombistudernaden Axxell: 7 Åbo Yrkesinstitut: 3 Sammanlagt 192 elever som på heltid studerar vid PSG Med kombistuderandena och utbyteseleverna är vi tillsammans 205 studeranden vid PSG Antal lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal 1 A 22 studerande, Sara Enroth 1 B 20 studerande, Johan Ström 1 C 23 studerande, Tove Söderman 2 A 31 studerande, Katarina Ohls-Ahlskog 2 B 31 studerande, Gunilla Palmqvist 3 A 21 studerande, Ditte Nordqvist 3 B 23 studerande, Lena Sahakoski 3 C 21 studerande, Ann-Charlotte Fröberg Calle Björkman, musik Sara Enroth, tyska Mats Fagerholm, historia och samhällslära Clary Fant, i deltidssjukpension, modersmål och litteratur Ann-Charlotte Fröberg, modersmål och litteratur Anna Fröberg, vikarie, gymnastik flickor Roland Karlsson, studiehandledning Kyösti Kurvinen, gymnastik pojkar Ditte Nordqvist, religion, psykologi och livsåskådning Katarina Ohls-Ahlskog, franska, engelska Gunilla Palmqvist, biologi och geografi Folke Rosenberg, matematik och fysik Lena Sahakoski, finska Sara Tobiasson, bildkonst Johan Ström, matematik, fysik Monica Ström - Koivumäki, finska Tove Söderman, engelska Mikael Öhrnberg, matematik, kemi, fysik Undervisning i kurser inom företagsfostran handhas av

2 Sara Enroth Annika Gustafsson Laura Johansson Lena Sahakoski Tove Söderman Timresurs Skolans totala timresursbehov är 310,726 beräknat på ett uppskattat studerandeantal 180 ( = !) Av dessa har 30 timmar reserverats för specialuppgifter. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender Arbetsdagar Arbetsdagar Läsåret inleddes med inskription den kl 12:00 i Sarlinska skolans festsal. Höstlov har skolan den oktober. Jullovet infaller Vårterminen inleds den och avslutas lördagen den kl med studentdimission och våravslutning Sportlov Påsklov 3.4 och lovdag lovdag, Kristi himmelsfärd Arbetstider Lektionstider: 1. 08:05-08: :00-09: :00-10: :25-12: :20-13: :15-14: :15-15: :10-15:55 Lunch kl 10:45-11:25 Periodindelningen läsåret : Period 1 tisdag fredag 3.10 Period 2 måndag onsdag Period 3 torsdag fredag 30.1 Period 4 måndag tisdag 31.3 Period 5 onsdag lördag 30.5 Händelsekalender PSG inledde sitt läsår med en bekantningsvecka för ÅK 1. Målet är att de nya eleverna skall lära känna varandra och lärarna. En grupp tutorer ledde en stor del av programmet. Samtidigt instrueras de nya studerandena i gymnasiestudier, studieteknik samt målfokusering. Fyra f.d. elever besökte skolan och berättade som sina erfarenheter från gymnasietiden samt vad de studerar i dag.

3 Veckan avslutades med en för hela skolan gemensam bekantningseftermiddag på Aktiaplanen. Elevkåren ansvarade för detta evenemang. Dagsverke har ÅK 2 PRAO. Den kl 17:00 firar skolan julfest i PIUG. ÅK 1 står för programmet. Den kl 9 går PSG till julkyrkan. Församlingen samt skolkören står för programmet. Under mellandagarna kommer PSG att ordna en välgörenhetskonsert. För programmet står musik kurs 5 samt nuvarande och f.d. elever. Den sedvanliga Abi-balen är onsdagen den ÅK 2 står för arrangemanget. Den kl. 12:00 åker abiturienterna i väg med lastbil från skolan, den s.k. bänkskuddardagen. Skiddag ordnas den Under skolåret kommer ÅK 1 och ÅK 2 att få besök av Christian Wentzel som informerar om farorna med droger. Under läsåret kommer vi att ha en temadag med polisen kring trafiksäkerhet och trafikvett. Den förväntas elevkårerna från PSG och Lukio ordna Valborgsjippo på Aktiaplanen. Skolans kontakt till det finskspråkiga gymnasiet i Outokumpu fortsätter. Under läsåret kommer elever från Outokumpu på besök till PSG. Lektor Lena Sahakoski står för arrangemangen. Den ordnas en utfärdsdag tillsammans med elevkåren. pargassvenskagymnasium.edu.pargas.fi Verksamhet utanför skolan Studiebesök Inom studiehandledningen görs följande studiebesök under läsåret (övervakare): Högskoledag i Helsingfors för abiturienterna (Roland Karlsson) besök på Studiamässan och JobForum samt YH Arcada i Helsingfors för årskurs 2 (Roland Karlsson) Universitets- och yrkeshögskoledag i Åbo för abiturienterna (Roland Karlsson) - Abiturienterna bereds utöver detta att enligt individuella behov göra studiebesök till högskoledagen i Raseborg och Abi-dagen vid Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola Studiebesöken utgör en del av studiehandledningen och målsättningen med dem är att stöda de studerande i sina kommande karriärval. Tävlingar Andra upplagan av företagsamhetstävlingen Get the deal ordnas under hösten i PSG:s regi, denna gång på Kimitoön. Ifjol ordnades tävlingen i Pargas och tanken är att tävlingen blir roterande och kan ordnas på olika orter. I tävlingen deltar lag från 6 samarbetsskolor: Paraisten lukio, Kimitoöns gymnasium, Axxell, Katedralskolan i Åbo, Åbo Yrkesinstitut och Pargas Svenska Gymnasium. Lagen tilldelas uppdrag av lokala företagare, under tävlingsveckoslutet har de tid på sig att hitta på lösningar till uppdragen. Resultaten presenteras under en final där en jury utser det vinnande laget. Tävlingen ger två kurser i ämnet företagsamhet vid PSG, tävlingen riktar sig till elever i årskurs 3. Tekniska föreningen i Finland (TFiF) ordnar årligen i maj en TekNatur-tävling för de finlandssvenska gymnasierna. Studerande från åk 2 som läst fysik har möjlighet att delta. Den fem bästa eleverna från de tävlande svenskspråkiga gymnasierna vinner en resa till forskningscentret CERN. Tävlingen fungerar också som uttagskriterium för de elever som efter att ha deltagit i CERN-nätkursen på egen bekostnad vill delta i studiebesöket till CERN. Studieresan ordnas i början av december.

4 Varje år deltar de abiturienter som läser lång matematik i den "matematiktäphlan" som de svenskspråkiga teknologerna vid Aalto universitetet (tidigare tekniska högskolan i Helsingfors) ordnar. Först ordnas en uttagning i den egna skolan och de 3-5 bästa inbjuds att delta i finaltävlingen i Otnäs, Helsingfors. Avsikten med tävlingen är att väcka intresse för studier i teknik men också att ge svenskspråkiga abiturienter från hela landet att möjlighet träffas och bli bekanta. Teknologförening står för resekostnaderna, inkvarteringen i Helsingfors och bjuder dessutom på en sits i äkta teknologanda. Samarbete med andra skolor övriga instanser Församlingen besöker skolan ett par gånger per termin under morgonsamlingarna. PSG kommer att ha polisen på besök en dag. Samarbete med Sarlinska skolan; gemensamma utrymmen som gymnastiksal och auditorium Samarbete med Paraisten lukio; planerar den gemensamma skrivningslokalen för de kommande studentskrivningarna som görs på dator. Elevkårerna samarbetar. Erbjuder kurser i företagsamhetsfostran. Samarbete med Malms skola; PSG får hålla en musikkurs i Malms skolas musiksal Samarbete med De ungas akademi; Ledarskapskurs Samarbete inom gymnasieringen NiVå (Katedralskolan, Kimitoöns gymnasium, Raseborgs gymnasium, gymnasiet i Karis, Virkby gymnasium och Hangö gymnasium): nätkurser för studerande och fortbildningar för lärarna Samarbete med Axxell; kombistuderanden, Abi-balen 2015, tävlingen Get the deal Samarbete med Åbo Yrkesinstitut; kombielever, tävlingen Get the deal Samarbete med kommunerna; Pargas, Kimito och Åbo (gäller sponsoreringen av företagsamhetskursen/tävlingen Get the Deal) Samarbete med industri och företag på orten; företagsamhetkurserna Samarbete med Åbo Akademi; laborationskurser, datakurser Outokumpu gymnasium; elev- och lärarutbyten Samarbete med César-Franck-Athenäum i Kelmis, Belgien. På vintern åker en grupp lärare och studerande till Belgien En svarsvisit väntas på våren Samarbete med sjöräddningscentret vid Airisto, Airiston Merikoulutussäätiö, AMKS: Frliluftskurs gymnastik kurs 5 Samarbete med Odd fellow: uppsatstävling hösten 2014 Tyngdpunktsområden och långsiktiga målsättningar Tyngdpunktsområden och mål för läsåret Tyngdpunktsområden för enheten för svenskspråkig utbildning Gemensamma tyngdpunktsområden för de svenskspråkiga skolorna läsåret

5 Läsprojekt För att på lång sikt förbättra inlärningsresultaten fortsätter skolorna sin satsning på läsning. Det här läsåret fokuseras i synnerhet på läsförståelse. Gemensam fortbildning ordnas. Pedagogisk auskultering Skolorna fortsätter med pedagogisk auskultering. Lärare auskulterar hos varandra i den egna skolan, alternativt i någon annan skola, i syfte att utveckla och få tankar kring den egna undervisningen. Uppföljningen av auskulteringen görs i form av samtal och goda idéer ges vidare på t.ex. lärarmöten. It Pedagogiskt it stöd erbjuds skolorna. Inom den grundläggande utbildningen startas upp ett projekt kring programmering. Gymnasiet fortsätter förberedelserna för digitaliseringen av studentexamen. Läroplansarbete Arbetet med revideringen av läroplanen för den grundläggande utbildningen inleds för att tas i bruk i augusti Under hösten 2014 påbörjas arbetet med de allmänna delarna av läroplanen så som värdegrund, framtida kompetenser och lärmiljön. Skolans egna målsättningar Skolans egna målsättningar Pargas svenska gymnasiums tyngdpunktsområden läsåret är läsförståelse, pedagogisk auskultering, it, internationella kontakter, entreprenörskap samt social kompetens. Skolan fortsätter utveckla kurserna i företagsamhetsfostran. Detta läsår erbjuds nio kurser i ämnet. Föreläsare från företagsvärlden kommer att bjudas in på dessa kurser och eleverna kommer att etablera kontakter till företagare genom fadderföretag. Upplysningar om tobaksrökningens och drogernas skadliga inverkan fortsätter. Som ovan nämnts kommer Christian Wenzel att träffa alla i ÅK 1 och Åk 2. Genom upplysning från lärare och elevvårdspersonal kommer vi att påminna eleverna om tobaksrökningens skadeverkningar. Temat trafikvett och trafiksäkerhet samt social kompetens arrangeras under läsåret. Detta sker i samarbete med polisen, Axxell och inbjudna experter på området. Internationella kontakter satsar PSG på genom kontakter till gymnasier i EU. Vi vill genom detta visa vikten av att lära sig främmande språk som engelska, tyska och franska. En stor del av dagens ungdomar kommer efter avslutade studier eller under sin studietid att vistas utomlands. Att under gymnasietiden få lära sig färdigheter i att umgås med andra europeiska kulturer på deras språk är därför viktigt. Projekt Skolans projekt IT- i klassen. Skolan kommer att ansöka om att få vara med i Euroscola Riksdagsvalet Mediafostran. Samarbete med andra instanser

6 För att fullfölja planen att mer och mer använda datorn i undervisningen fortbildas lärarna inom gymnasieringen NiVå. Samarbete med tyska-institutionen vid ÅA Samarbete med Paraisten lukio; valdebatt inför riksdagsvalet Samarbete med ÅU; föreläsare till skolan Samarbete med Yle; mediaskolan Samarbete med sjöfartsläroverket Aboa Mare; inom fysik och matematik Samarbete med Airiston Merikoulutussäätiö, AMKS : kurs 5 i gymnastik, friluftskurs Internationella samarbetsprojekt Samarbetet med César-Franck-Athenäum i Kelmis fortsätter. Ledarskap (kvalitetskort 1) Skolans organisation Annika Gustafsson Rektor tel Vicerektor Vicerektor Katarina Ohls-Ahlskog tel Ledningsgrupp/samplaneringsgrupp Skolans ledningsgrupp består av Annika Gustafsson Katarina Ohls-Ahlskog Folke Rosenberg Gunilla Palmqvist Arbetsgrupper Arbetsgrupper bildas efter behov. Inför speciella skoldagar som självständighetsfest, julfest, temadag och dyl. tillsätts arbetsgrupper bland lärarna som planerar och förverkligar evenemangen tillsammans med elever eller elevkåren. Regelbundet återkommande möten

7 Rektorn för PSG sköter om att sammankalla till lärarmöten. Som ordförande för mötena fungerar rektorn och som sekreterare har vi ett rullande system, så att samtliga lärare turvis protokollför våra möten. Protokollen delges via Google Drive. Samtliga protokoll förvaras även i pappersversion i skolan. Efter varje period samlas lärarna till vitsordskonferens. Därutöver ordnas möten där viktiga frågor tas upp och där vi diskuterar och fattar beslut. Två till tre gånger per läsår kallas även elevkårsstyrelsens ordförande till våra lärarmöten. Under dessa möten delges viktig information som berör eleverna samtidigt som elevkåren kan framföra önskemål beträffande skolans utveckling. Under läsåret kommer lärarkåren att kallas till ett utvecklingssamtal på våren. Personal (kvalitetskort 2) Fortbildning Tyngdpunktsområden för fortbildningen Lärarkåren kommer under läsåret att delta i fortbildningar som berör digitaliseringen av studentskrivningarna. Eftersom den nya läroplanen står inför dörren kommer vi också att satsa på fortbildningar som berör läroplanen.. Eftersom fortbildningen för lärarna i Pargas främst riktar sig till den grundläggande utbildningen ordnar gymnasiet själv sina fortbildningar detta läsår. Studiehandledaren deltar i flera utbildningstillfällen under skolåret. Tyngdpunktsområden för fortbildningen: Digitaliseringen av studentskrivningarna. Läroplanen 2016 Utvärdering Under året kommer PSG att göra en utvärdering av itk användningen i skolorna med hjälp av enkäten Opeka. Läsårets utvärderingar Inlärningsresultaten i matematik och modersmål Det bästa sättet att utvärdera skolans framgångar i matematik och modersmål är studentskrivningarna hösten 2014 och våren Elevernas trivsel I skolan genomförs årligen en nationell skoltrivselundersökning ("Skolans trivselprofil") som administreras av Utbildningsstyrelsen. Läsåret besvaras enkäten fredagen den kl Alla årskurser (inkl. utbytes- och kombielever) deltar i enkäten. Studiehandledare Roland Karlsson ansvarar för genomförandet av trivselenkäten. Periodiskt återkommande utvärderingar Själva undervisningen utvärderas i samband med studentexamen varje år. Lärarna utvärderar tillsammans med eleverna sina kurser vid periodens slut. Grupphandledarna för utvecklingssamtal med sina elever 1-2 gånger per läsår.

8 Rektorn för utvecklingssamtal med lärarna en gång per år. I samband med årsavslutningen delges föräldrarna kortfattat resultaten från årets utvärderingar. Inlärningsresultat genom nationella prov Studentskrivningarna hösten 2014 och våren Läroplanen (kvalitetskort 5) Allmän läroplan för den grundläggande utbildningen i Pargas stad Implementering pargassvenskagymnasium.edu.pargas.fi/laroplanen Skolans mål beträffande hur läroplanen genomförs Det är på lärarnas ansvar att bekanta sig med läroplanen. Inför varje kurs redogör lärarna målen och det centrala innehållet i lärokursen för studerandena. Läroplanen finns som tryckt exemplar i skolan samt på skolans hemsida. Undervisning och undervisningsarrangemang (kvalitetskort 6) Gemensamma undervisningsarrangemang med andra skolor Kurserna i företagsamhetsfostran har bl.a. som mål att samarbetsskolorna skall arrangera gemensamma undervisningstillfällen i företagsamhet. Exempel på detta är kursen Ledarskap och personlighetsutveckling samt tävlingen Get The Deal. Det har visat sig att samarbetet fungerar bäst om kurserna är förlagda till veckoslut. I övrigt påverkar lektionstider, periodindelningar och avstånden menligt på samarbetet. Viljan finns, men logistiken och andra praktiska hinder gör det svårt. I år erbjuder PSG igen kursen Sociala medier och marknadsföring till Lukios och Axxells elever. Kursen kan med fördel gå på två språk. Konkret samarbetet med Sarlinska skolan sker vid schemaläggning, föräldramöten för ÅK 9 och eventuellt inför föreställningar eller festligheter under skolåret. I höst besöker Sarlinska skolans studiehandledare PSG med samtliga elever från ÅK 9. Rektorn informerar om gymnasiestudier och vi gör en rundvandring i skolan. Språkärarna planerar möten på hösten med Sarlinska skolans och Malms skolas lärarkårer vad gäller stadieövergången. PSG saknar utrymmen som gymnastiksal, bildkonstsal, musiksal och auditorium. Dessa utrymmen delar vi med Sarlinska skolan. Eftersom matsalen i gymnasiebyggnaden också används av högstadiet bör vi respektera varandras matturer och ordningsregler. Vi har för tillfället fem lärare som undervisar i bägge skolorna samt en gemensam skolkanslist. Skolornas lärarkårer firar julfest och våravslutningsfest tillsammans. Stöd för inlärning, tillväxt och välmående (kvalitetskort 7) Elevvård

9 Elevvård Plan för det svenskspråkiga elevvårdsarbetet (bilaga till läroplanen) Elevvårdgruppens medlemmar En ny studerandevårdslag trädde i kraft den Under det kommande läsåret förändras därför studerandevården i gymnasiet. I studerandevårdslagen skiljer man mellan det pedagogiska stödet och den individuella studerandehälsan. Därmed existerar tre parallella arbetsgrupper som behandlar studerandevården: 1. Den pedagogiska stödgruppen Rektorn, sammankallare och för protokoll Speciallärare berörd ämneslärare Skolpsykologen Eventuellt förälder och eller studeranden Ev skolkurator 2. Studerandevårdsgruppen Rektor Skolhälsovårdare Skolkurator Lärarrepresentant Speciallärare 3. Expertgruppen Sammansättning enligt behov Ärenden som berör enskild studerandes hälsa Eftersom PSG saknar speciallärare kommer högstadiets speciallärare att konsulteras vid behov. Under läsåret utarbetas den skolvisa studerandevårdsplanen. Delaktighet och inflytande (kvalitetskort 8) Elevråd/Elevkår Elevkårsstyrelsen : Henrik Helenius, ordförande Sven Juslin, viceordförande Jelka Björkqvist, sekreterare William Sundell, kassör Övriga medlemmar: Jonas Lehtinen Tyra Juslin Julia Laaksonen Annika Lindström

10 Handledande lärare: Lena Sahakoski Elevkåren bevakar elevernas intressen i skolan. I viktiga ärenden hörs elevkåren innan beslut fattas. För att öka trivseln i skolan ordnar elevkårens styrelsemedlemmar specialdagar, tex. annorlunda kläder-dagen och trafikljusdagen, och för att öka samhörigheten mellan eleverna ordnar de bekantningsdagen, som infaller under den första skolveckan i augusti. Elevkårens styrelse besluter också om vart pengarna från elevernas dagsverke skall gå. PSG:s elevkårsstyrelse samarbetar med Paraisten Lukios motsvarande och ordnar tillsammans jippon för samtliga elever och tex. valdebatter inför kommunal- och riksdagsval. Samarbete Hem-Skola (kvalitetskort 9) Förbundet Hem och Skola Samarbete på skol- och årskursnivå Detta skolår är Ditte Nordqvist Pargas svenska gymnasiums representant i styrelsen för Hem&Skola. Föreningen prenumererar på dagstidningar till eleverna och delar ut bidrag i form av resestöd vid skolresor och eventuell annan verksamhet. Föräldraföreningen bidrar också med stipendier i samband med skolavslutningen. Tidningen Hem&Skola distribueras via skolan till hemmen. Kallelse till Hem&Skolas möten går via Wilma. Anhöriga välkomnas till skolan på elevkonserten. I vår skola får varje student bjuda in sin familj och eventuellt nära vänner till studentdimissionen. Den fysiska lärmiljön (kvalitetskort 10) Utvecklingsbehov för skolans lärmiljö Gymnasiet står inför nya utmaningar vad gäller de kommande förändringarna i studentskrivningarna. Utrymmet där de elektroniska skrivningarna hålls skall fylla de kriterier som studentexamensnämnden har tillställt skolan. Pargas svenska gymnasium har i dag 192 elever därtill tre utbyteselever och 13 kombielever. Det är väldigt trångt i skolan. Skolan saknar ett gemensamt samlingsutrymme, sal för bildkonst och gymnastik samt musiksal. Bildkonsten har gått att ordna i Sarlinska skolans utrymmen detta läsår. Musiken sköts i Sarlinska skolans auditorium, som tyvärr inte är anpassat för musikundervisning. En tillvalskurs har beretts utrymme i Malms skolas musiksal. Skolan är tvungen att använda Sarlinska skolans gymnastiksal vid studentskrivningarna och vid större evenemang som våravslutning, teaterföreställningar, valdebatter o.dyl. Matsalen fungerar som vårt gemensamma utrymme vid morgonsamlingarna. Dessa störs tyvärr för vi delar utrymmet med Yläkoulu. Sarlinska skolans auditorium kan bokas vid behov. Den har dock begränsat antal sittplatser, ca

11 140. PSG kan ha 205 elever på plats! Eftersom Sarlinska skolans festsal ständigt är upptagen i december ordnas skolans julfest i PIUG. Detta medför extra utgifter för skolan; hyra och lön till en utomstående ljud- och ljustekniker. Skolans teknik är medelmåttlig. Samtliga elever har datorer. Skolans datorer finns utplacerade i två korridorer, ett viktigt komplement för elever som "glömt" sin dator hemma eller vars dator gått sönder. I alla klassrum finns en dator kopplad till en videoprojektor. Skolan har endast en Smartboard. PSG har fyra dokumentkameror. Ändamålsenlig högtalarutrustning saknas i klassrummen. Säkerhet i lärmiljön (kvalitetskort 11) Krisberedskap Arbetarskyddet Allmän läroplan för den grundläggande utbildningen i Pargas stad Krisplan som bilaga till Läroplanen för den grundläggande utbildningen. Skolans säkerhetsmapp finns i lärarrummet. Skolans säkerhetsansvariga är Folke Rosenberg. Beredskapsgruppen Till gymnasiets beredskapsgrupp hör följande lärare: Folke Rosenberg Lena Sahakoski Katarina Ohls-Ahlskog Räddningsgruppen Till gymnasiets räddningsgrupp hör följande personer: Roland Karlsson Folke Rosenberg Lena Sahakoski Katarina Ohls-Ahlskog Annika Gustafsson I september 2014 uppdateras räddningsplanen tillsammans med Sarlinska skolan och Svante Lehtonen, expert på området. Behandling och utvärdering av läsårsplanen Skolans mål vad beträffar behandlingen av läsårsplanen Läsårsplanen har gjorts upp i samarbete med lärarkåren och rektorn. Planen skall delges elevkåren vid ett lärarmöte den Vid samma möte skall planen godkännas. Bilagor som skickas till bildningsbyrån separat Lärarblanketter (augusti) Elevstatisik (20.9)

12 Skolans förslag till timresurs och hur den skulle användas (februari-mars) Nyckeltal (maj)

Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2015-2016

Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2015-2016 Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium 2015-2016 Allmänna uppgifter om skolan Adress:Skolgatan 14, 21600 Pargas Hemsidan uppdateras av: Annika Gustafsson, Folke Rosenberg pargassvenskagymnasium.edu.pargas.fi

Läs mer

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Kyrkbackens skola 2014-2015. Studerandeantal: 0

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Kyrkbackens skola 2014-2015. Studerandeantal: 0 Läsårsplan Kyrkbackens skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper 7 Klasser och undervisningspersonal Borg Fredrik slöjd, gymnastik, matematik åk 1-2 Granqvist Stina Hartman Martin

Läs mer

Sunnanbergs skola. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs

Sunnanbergs skola. Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs Sunnanbergs skola Läsårsplan Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper 3 st lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal Åk 1-2 Anette Mäkinen Åk 3-4 Bodil Sjögren Åk 5-6 Sonja Svahnström

Läs mer

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Skärgårdshavets skola 2014-2015. Studerandeantal: 0

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Skärgårdshavets skola 2014-2015. Studerandeantal: 0 Läsårsplan Skärgårdshavets skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 Antal lönegrundsgrupper Antal lönegrundsgrupper: 6 Klasser och undervisningspersonal Borg Fredrik; Tn Eklund Tove; åk 5-6, Mo åk7

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Gymnasiet Grankulla samskola Studerandevårdsplan 2015 2016

Gymnasiet Grankulla samskola Studerandevårdsplan 2015 2016 Gymnasiet Grankulla samskola Studerandevårdsplan 2015 2016 Gymnasiet Grankulla samskola har knappt 300 studerande. För deras studerandevård anställer Grankulla stad en skolhälsovårdare, en skolpsykolog

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

GRANKULLA STAD GRANHULTSSKOLAN

GRANKULLA STAD GRANHULTSSKOLAN GRANKULLA STAD GRANHULTSSKOLAN LÄSÅRSPLAN 2015-2016 LÄSÅRSPLAN FÖR GRANHULTSSKOLAN 2015-2016 LÄSÅRSPLANENS BEHANDLING OCH GODKÄNNANDE Behandlad av lärarkollegiet GODKÄND AV LÄRARKOLLEGIET I HELHET Behandlad

Läs mer

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden LÄROPLAN 2016 Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015 Mångvetenskapliga lärområden Programmet idag Kl. 9.00-11.00: 1) Var står vi nu i läroplansarbetet? 2) Introduktion till ett ämnesöverskridande

Läs mer

Läsårsplan för Malms skola läsåret 2014-2015

Läsårsplan för Malms skola läsåret 2014-2015 Läsårsplan för Malms skola läsåret 2014-2015 Elevantal 330 elever, 167 flickor och 163 pojkar. Antal lönegrundsgrupper 28 st Klasser och undervisningspersonal Malms skola läsåret 2014-2015 Rektor: Saga

Läs mer

LÄSÅRSPLAN 2014-15 1

LÄSÅRSPLAN 2014-15 1 LÄSÅRSPLAN 2014-15 1 Innehåll 1. Vår värdegrund och verksamhetsidé s. 3 2. Tyngdpunktsområden för läsåret s. 4 2.1 Elevdemokrati 2.2 Högskoleförberedelser 3. Utvärdering s. 5 4. Pedagogisk utveckling s.

Läs mer

Kapellby skola. Infoblad

Kapellby skola. Infoblad Kapellby skola Infoblad 2011 2012 KAPELLBY SKOLA Kapellby skola är den äldsta svenskspråkiga skolan i Lappträsk. Skolan började sin verksamhet 1876. Den nuvarande skolfastigheten togs i bruk 1957. Ingermansby-Rudom,

Läs mer

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Åbo stads bildningssektorn Bilder: Bildarkiv för Åbo stads bildningssektor och pixhill.com 2 Innehåll Bästa vårdnadshavare... 4 Läroplikt... 4 Skolor...4 Den grundläggande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

LÄSÅRSPLAN 2015-16 0

LÄSÅRSPLAN 2015-16 0 LÄSÅRSPLAN 2015-16 0 INNEHÅLL 1. Vår värdegrund och verksamhetsidé s. 2 2. Vår vision om skolutveckling s. 3 3. Tyngdpunktsområden för läsåret s. 6 3.1 Trivsel och välmående 3.2 Högskoleförberedelser 4.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION LYKEION GYMNASIECAMPUS I VASA VASA GYMNASIUM VAASAN LYSEON LUKIO BAKGRUND Vasa stads förvaltning för andra stadiets utbildning tvåspråkig sedan år 2004 År 2009 gjordes ett

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Individuellt inriktad elevhälsa

Individuellt inriktad elevhälsa Individuellt inriktad elevhälsa Helsingfors 4.11.2014 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet /

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Föräldrakväll åk 9 4.10.2011. Välkommen. Program

Föräldrakväll åk 9 4.10.2011. Välkommen. Program Föräldrakväll åk 9 4..2011 Välkommen Program Läsårets tyngdpunktsområden och projekt Enkäten Hälsa i skolan 20, skolrapport Ann-Christin Åsten, rektor Olika stödformer Gustav Laxell, vicerektor 1 Program

Läs mer

SKOLANS VERKSAMHETSKUL- TUR

SKOLANS VERKSAMHETSKUL- TUR SKOLANS VERKSAMHETSKUL- TUR Hur? Hur fungerar detta i skolans vardag? Vad lyckas bra? Vad kan utvecklas? Konkreta förslag: Varför? Hur? När? Vem? 1. Verksamhetskulturen i vår skola befrämjar samarbete

Läs mer

Vi lärare förväntar oss av dig som vårdnadshavare att du...

Vi lärare förväntar oss av dig som vårdnadshavare att du... Rektors hälsning Jag hoppas att du skall ha glädje och nytta av detta informationsblad. Läsåret 2014-2015 kommer vi att ha 365 elever och 38 lärare. Övrig personal består av 10 personer. Tyngdpunktsområden

Läs mer

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor

Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Svenskspråkiga skolan som leverantör av Axlar och Stinor Bengt Stenlund Alumnidagen 26.10.2012 RC 1 DISPOSITION Nationella prov i nian i matem. resp. nat. vet. Gymnasieranking i Svenskfinland Svenskspråkiga

Läs mer

Läsårsplan för Malms skola 2015-2016

Läsårsplan för Malms skola 2015-2016 Läsårsplan för Malms skola 2015-2016 Allmänna uppgifter om skolan Malms skola Parsbyvägen 12 21 600 Pargas Malms skolas hemsida Hemsidan uppdateras av: Ralf Ahlbäck Jonny Randström Helena Lundström-Kolari

Läs mer

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Einar Hansen gymnasiet Natur 2014 Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet

Läs mer

Västerås västra Rotaryklubb Västerås västra Rotaryklubb har beslutat att tilldela Sofia de Waal i SP10D vårt stipendium på 5000kr.

Västerås västra Rotaryklubb Västerås västra Rotaryklubb har beslutat att tilldela Sofia de Waal i SP10D vårt stipendium på 5000kr. Lilla Augustpriset Lilla Augustpriset är en skrivartävling som vänder sig till gymnasieelever i åldern 16 till och med 20 år. Vinnaren får 15 000 kr och prisutdelningen sker vid den stora årliga Augustgalan.

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Beslut: Förslaget omfattades

Beslut: Förslaget omfattades PROTOKOLL 8.12.2011 Styrelsemöte 18/2011 Plats Ålands hotell- och restaurangskola Tid 18.00 21.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Pernilla Söderlund Ulf-Peter

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling FOLKUNGASKOLANS GYMNASIUM Ansvariga för planen Enhetschef: Rektorer: EHT: Ulf Lindberg Sara Frank Gunilla Linder Helena Hultkvist Appelberg skolsköterska

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Självförvaltningsråd, Ede skola

Självförvaltningsråd, Ede skola Protokoll 1 (5) 2009-11-27 Självförvaltningsråd, Plats och tid: Fredag 27 november 2009, kl 08:00-10:00 Närvarande: Ingmarie Månsson, rektor F-6 Mats Svensson, förälder Anna Markgren, förälder Margareta

Läs mer

Välkommen till Kyrkslätts gymnasium!

Välkommen till Kyrkslätts gymnasium! Välkommen till Kyrkslätts gymnasium! Välkommen! Du har tagit emot en studieplats vid Kyrkslätts gymnasium och vi hoppas du ska trivas här. Den här studieguiden är ett av de redskap vi vill ge dig så att

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka. 2. Årskurs

BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka. 2. Årskurs BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka 2. Årskurs Kryssa för endast ett svarsalternativ per fråga om inget annat nämns! 3. Hur länge sitter du vid datorn i

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen. Tina Laiho Grönkullavägen 160, 01190 Box

2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen. Tina Laiho Grönkullavägen 160, 01190 Box Sibbo kommun Datum 2.6.2014 Box barntädgård förskola VERKSAMB. 2013- Läsår 2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen 1. Förundervisningsställets

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten Attitude 2012 Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten deltog. Totalt 1094 svar. Av de svarande var

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

WasaNytt v9 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v9 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v9 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2015 Barn och utbildning Elevforum Vi ändrar tid för nästa elevforummöte. Det blir inget möte den 26 februari. Ny tid: Torsdagen

Läs mer

Plan för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier

Plan för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier Plan för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier I den föreliggande planen beskrivs det förebyggande samt ingripande arbetet mot våld, mobbning och trakasserier som utförs i Gymnasiet

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola)

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) 1. Beskrivning av verksamheten 1.1 Uppgifter om huvudman, skolform, barn-/elevantal, verksamhetsidé/profilering

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen

2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen Sibbo kommun Datum 18.6.201 4 Salpar förskolas ARBETSPLAN 2014- Läsår 2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen 1. Förundervisningsställets

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt?

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt? RÄVNYTT v 22 Kalender v 22 Måndag 25 maj Kyckling- och pastasallad med Rhode Islandsås och mjukt bröd. Salladsbuffé. Dagen soppa. Tisdag 26 maj Krämig tomatsås med pasta. Salladsbuffé. Dagens soppa. Pedagogisk

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Uppföljning av engelska i skolår 1 Webbenkät och kallelse till diskussionsforum

Uppföljning av engelska i skolår 1 Webbenkät och kallelse till diskussionsforum 2010-09-13 Uppföljning av engelska i skolår 1 Webbenkät och kallelse till diskussionsforum Med syfte att erhålla en bild av hur skolor arbetar med lärande i engelska i de tidiga åren kommer undervisningen

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI. Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare.

MÅNADSBREV FEBRUARI. Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare. MÅNADSBREV FEBRUARI 2013 Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare. Viktiga datum: Åk 4 13/2 åker på teater till Tivolihuset på fm. Åk 5 Brandstationen blev inställd förra gången.

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Grunduppgifter Vision Alla har rätt att må bra i skolan. På Katedralskolan är det nolltolerans mot kränkning elevelev,

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Lindeskolan fyller 50 år

Lindeskolan fyller 50 år MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 41 2015 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00 Lindeskolan fyller 50 år Firandet fortsätter! Håll utkik efter vad som händer resten av året! Mer information

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

GYMNASIEUNDERVISNINGEN I ÅBO LÄROPLANENS GEMENSAMMA DEL SAMT DEN SKOLVISA DELEN FÖR KATEDRALSKOLAN I ÅBO

GYMNASIEUNDERVISNINGEN I ÅBO LÄROPLANENS GEMENSAMMA DEL SAMT DEN SKOLVISA DELEN FÖR KATEDRALSKOLAN I ÅBO GYMNASIEUNDERVISNINGEN I ÅBO LÄROPLANENS GEMENSAMMA DEL SAMT DEN SKOLVISA DELEN FÖR KATEDRALSKOLAN I ÅBO Uppdaterad 4.12.2014 INNEHÅLL 1. HUR LÄROPLANEN ÄR UPPBYGGD 3 2. GYMNASIETS UPPGIFT OCH VÄRDEGRUND

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Läsåret 2014 2015 Skolans adresser och telefoner Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13 66240 Petalax fax: 347 1635 e-mail: gymnasiet.petalax@malax.fi www.malaxedu.fi/gymnasiet

Läs mer

HOPLAXSKOLAN. Information om läsåret 2015-16 Sockenbacka-enheten 1-2

HOPLAXSKOLAN. Information om läsåret 2015-16 Sockenbacka-enheten 1-2 HOPLAXSKOLAN Information om läsåret 2015-16 Sockenbacka-enheten 1-2 Välkommen till ett nytt läsår i Hoplaxskolan! Det nya läsåret ser ut att föra med sig massvis med lärorika uppleverser för eleverna,

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou

Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou Introduktion Svenska Skolan i Hongkong och Shekou drivs av Svenska Skolföreningen i Hongkong. Föreningen är ideell och erbjuder svenska barn kompletterande

Läs mer

Skolornas verksamhetsberättelser 2013-2014

Skolornas verksamhetsberättelser 2013-2014 Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 20.8.2014 45 Skolornas verksamhetsberättelser 2013-2014 Malms skola Skräbböle skola Våno skola Sunnanbergs skola Kirjala skola Kyrkbackens skola Skärgårdshavets

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

FÖRÄLDRAFÖRENING. Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening. 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium

FÖRÄLDRAFÖRENING. Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening. 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium Minnesanteckningar vid styrelsemöte i Blackebergs Gymnasium Föräldraförening Tid: Plats: 13 oktober 2014 Blackebergs Gymnasium Närvarande från föreningen: Jens Albråten Susanne Bergfeldt Tomas Cornils

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Protokoll fört vid Grevhagsskolans brukarrådsmöte 21/10-09

Protokoll fört vid Grevhagsskolans brukarrådsmöte 21/10-09 Protokoll fört vid Grevhagsskolans brukarrådsmöte 21/10-09 Närvarande: Peter Wassborg 5B, Mikael Bergkvist FKA, Madelene von Stöckel 1A, Christina Egede Uppström 6A, Maria Khilbaum 3A, Eva Andersson 4B,

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer