Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg"

Transkript

1 Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat... 6 Inventering av aktiviteter i Gävleborgs län gällande Bilpooler... 7 Sandviken... 7 Hudiksvall... 7 Ljusdal... 8 Söderhamn... 8 Ockelbo... 9 Gävle Ovanåker Nordanstig Bollnäs Hofors Landstinget Gävleborg Inventering av bilpooler i övriga Sverige Sammanfattning Bildelning i företag och offentlig sektor och Bildelning i praktiken. 13 Framgångsfaktorer vid införande av bilpooler Bilpooler och Klimpstöd Samarbete mellan intressenter Föreläsning Bilpooler Möjligheter - Framgångsfaktorer Diskussion Källor

3 Sammanfattning Syftet med förstudien har varit att se över var det redan nu finns bilpooler, även kallat bildelning, i länet och vilka i länet som är intresserade av att starta en bilpool samt att finna möjligheter till samverkan mellan intressenter inom offentlig sektor och näringsliv. Kartläggningen ger en generell bild över hur det ser ut i vårt län, det finns med stor sannolikhet fler bilpooler i länet som inte tas upp i den här rapporten. Förstudien har identifierat framgångsfaktorer i befintliga bilpooler i övriga Sverige, dessa framgångsfaktorer kan sedan användas som stöd och inspirationskälla i arbetet med bilpooler i Gävleborgs län. Kartläggningen av bilpooler och intresset för bilpooler visade att det pågår aktiviteter på många håll både i länet och i resten av landet, dels finns det redan en del bilpooler dels finns planer och intresse att starta upp sådana. Särskilt under de senaste åren har intresset för bilpooler ökat och anledningen bör vara att bilpooler ger vinster på flera sätt. Vanliga motiv till att starta upp en bilpool är: Minskad miljöpåverkan Ökad trafiksäkerhet Bättre arbetsmiljö Sänkta kostnader Den stora fördelen är att vilken anledning det än må vara från början får man allt annat med på köpet. Som tidigare nämndes har förstudien identifierat framgångsfaktorer som gör att en bilpool fungerar bra i praktiken och det krävs vissa åtgärder/faktorer innan den startas upp: Att det görs en rese- och tranportutredning Att det finns en rese- och transportpolicy som plattform Att rese- och transportpolicyn förankras på arbetsplatsen Ett bokningssystem som är anpassat efter behovet Fordonen i bilpoolen ska finnas lättillgängliga Morötter som motiverar att använda bilpoolen Det finns önskemål från kommuner, landsting och privata sektorn i länet att samarbeta och ha gemensamma bilpooler. Fördelarna med att dela bilpool är bland annat: Att användandet av fordonen ökar Att användarna har tillgång till fler fordon Ger ett större utbud av storlek på fordon Ger lägre kostnader Kretslopp Gävleborg har för avsikt att följa upp intresset för samarbete gällande bilpooler genom att starta ett länstäckande nätverk. Visionen är en länstäckande bilpool med ett gemensamt automatiserat bokningssystem. Vinsterna och möjligheterna med bilpooler kan kopplas till de krav som ställs i en Klimpansökan och ett ekonomiskt bidrag från Klimp kan möjliggöra en fysisk investering 3

4 i form av en installation av dator för bokningssystem i kommande bilpoolsfordon. Som första steg mot den visionen är bildandet av nätverket där intressenter från offentliga sektorn och näringsliv kommer att ingå. 4

5 Bakgrund Under våren 2002 har Kretslopp Gävleborg arbetat med att skapa intresse för införskaffande av fordon med alternativa bränslen inom Landsting, kommuner och större företag i Gävleborg. Det har då framkommit att det finns intresse för att starta upp bilpooler, även kallat bildelning, på flera håll i länet men det är en lång process innan det verkligen blir av. Motiven till att skapa bilpooler kan vara skiftande, det största intresset upplevs vara den kostnadsbesparing den kan ge. Ytterligare drivkrafter är att bilpooler kan förbättra arbetsmiljön för de anställda som använder fordon i tjänsten och att den ökade effektiviseringen och planeringen leder till minskade utsläpp från fordonen. Ett av våra största miljöhot är det överflöd av fossil koldioxid som våra bensin- och dieseldrivna fordon släpper ut och transporterna bara ökar. En miljöutredning som genomfördes av Landstinget Gävleborg visade att transporter är en av landstingets betydande miljöaspekter och med anledning av detta genomfördes under år 2000 en transportutredning inom Landstinget. Den visade att cirka hälften av alla tjänsteresor sker med personbil. Av dessa utgör leasingbil cirka 60 procent, resterande del av tjänsteresorna består av eget privatfordon eller hyrbil. Den och andra transportutredningar som gjorts visar att det används mycket fordon både inom den offentliga och privata sektorn och man ser stora möjligheter att både minska och effektivisera användandet av dessa fordon. Genom att minska användandet av privata fordon och effektivisera användandet av de fordon som finns ger det både en ekonomisk vinst och en minskning av fossila koldioxidutsläpp. För syftet med en bilpool är just att den ska effektivisera användandet av befintliga fordon samt att den ska ge ett ekonomiskt och miljömässigt positivt utfall. Metod Nulägesanalys i Gävleborgs län genom telefonkontakt och uppsökande verksamhet inom den offentliga sektorn och näringslivet. Omvärldsanalys av redan befintliga bilpooler i Sverige, främst inom Landsting och kommuner. Informationsträff Bilpooler/Bildelning i början på december

6 Förväntat resultat Kartläggning av intresset att starta bilpool inom landsting, kommuner och företag i Gävleborg. Kartläggning av bilpooler som redan finns i Sverige. Mallar för bilpooler och vad som är tänkvärt innan en bilpool startas upp. Det kan användas som stöd i det fortsatta arbetet med bilpooler i länet. Grundläggande stöd från Kretslopp Gävleborg till dem som vill gå vidare i arbetet med bilpooler. Grundläggning för ansökan om Klimatpengar, Klimatinvesteringsprogram, som kan användas i det fortsatta arbetet för att få bilpooler. Grundläggning för ett samarbete mellan länets intressenter. 6

7 Inventering av aktiviteter i Gävleborgs län gällande Bilpooler Sandviken Landstinget Sandviken Inom Landstinget i Sandviken är fordonen kopplade till enskilda enheter och det är inget samarbete dem emellan idag men det finns tankar att det kan vara möjligt framöver. På de enskilda enheterna kan vissa fordon delas och bokas då oftast i Microsoft Outlook. Sandvikens kommun I Sandviken arbetar man för att upprätta en så kallad transportpool och den ska då innefatta bland annat: En ansvarig person som sitter som spindeln i nätet dit alla anställda inom Sandvikens kommun vänder sig som ska ut och resa. I transportpoolen tas det ekonomiskt och ur miljösynpunkt bästa alternativet fram vilket till exempel kan vara samåkning med bil eller minibuss, tåg, buss eller åka att ensam i bil. Vid årsskiftet ska arbetet sätta igång och då tillsätts en projektledare. Transportpoolen kommer att ligga under kommunens Serviceförvaltning. Det arbetas nu även fram en rese- och transportpolicy som ska godkännas av politikerna. Sandvik På Sandvik finns ett tjugotal fordon i mellansklassstorlek att låna under längre tjänsteresor. Den möjligheten har funnits minst tjugo år tillbaka. Fordonen bokas genom intranätet. Anledningen till att ha lånefordon är att det är ett billigare alternativ än att hyra. Om alla fordon är uppbokade går det att hyra fordon externt. När det gäller korta resor sker det inte mycket resor runt inom kommunen men inom själva området på Sandvik körs det en hel del med bil mellan de olika byggnaderna för området är så stort. Dessa resor sker till största del med eget privat fordon. Det finns cyklar att låna på en del ställen. Hudiksvall Hälsinglands sjukhus Länsservice har det övergripande ansvaret för bilpoolen inom Landstinget Hudiksvall. De har åtta Ford Focus, varav tre är etanolfordon. Fyra av fordonen har fasta kunder. Ytterligare två fordon finns på Vaktmästeriet. Vaktmästeriet servar även samtliga fordon. Alla inom Hälsinglands sjukhus kan använda fordonen, användare är bland annat läkare, sjuksköterskor, sjukhusledning och administrationen. Bokning av bilpoolfordonen sker genom Microsoft Outlook eller genom telefon till Länsservice. Debitering sker från Länsservice genom ett fast pris/dag plus milkostnad. 7

8 Fordonen används både vid kortare och längre resor och de står placerade utomhus på sjukhusområdet med tillgång till motorvärmare. Användenivån är hög och vid toppar hyrs fordon in från Hertz och OKQ8. Privata fordon används sällan. Hudiksvalls kommun Kommunen har cirka 130 egna och leasade fordon. En del fordon delas inom de olika förvaltningarna, men inte mellan förvaltningarna och en del fordon är personbundna men används inte privat. En del förvaltningar har inte egna fordon utan använder privata fordon i tjänsten. Tankar till att samarbeta mellan förvaltningarna finns och det finns ett politiskt beslut att se över bilpoolsmöjligheterna i Hudiksvalls kommun. Ljusdal Ljusdals kommun I Ljusdals kommun finns en lite större bilpool med cirka 6 fordon och den är kopplad till Samhällsbyggnadskontoret. Där sitter bland annat Bygg och Miljö, Tekniska, gatukontoret och flera andra förvaltningar. Det finns olika modeller och storlekar på fordonen i bilpoolen, bland annat en Toyota Prius och det är över 100 personer som har tillgång till den. Det finns även ett par förvaltningar inom kommunen som har fordon de delar på inom respektive förvaltning. För att boka fordon till bilpoolen vid Samhällsbyggnadskontoret fyller man i namn, tid och vart man ska resa i en kalender. Det sistnämnda för att det ska ges möjlighet till samåkning. Ansvar att sköta och tanka fordonen ligger på användarna. Alla fordonen har tillgång till motorvärmare med timer. Bilpoolen används mycket och för att vara säker på att få en bil behöver man vara ute en vecka i förväg. Det ses inte som något större problem då de flesta resorna planeras en tid före. Söderhamn Söderhamns kommun Omvårdnadsförvaltningen och Bygg och Miljö har en bilpool på fem fordon tillsammans sedan oktober 2002 varav tre är FFV-fordon. Det är drygt 50 personer som har tillgång till fordonen och de används väldigt mycket. Det finns funderingar på att utöka bilpoolen. Bokningen sker genom ett bokningssystem på datorn, Lotus Notes. De som inte har tillgång till bokningssystemet tar kontakt med någon som kan boka till dem. Hur debitering ska ske mellan förvaltningarna håller på att ses över. Utvalda personer inom respektive förvaltning ansvarar för skötseln av fordonen. Fordonen rullar i snitt mil/år. De kommer att göra en utvärdering efter 2002 och deras förhoppning är att bilpoolen utökas genom att fler förvaltningar följer med. Visionen är en bilpool som täcker hela den kommunala verksamheten. Fordonen är parkerade i anslutning till förvaltningarna varav två står under carport. Alla fordon har tillgång till motorvärmare. 8

9 FFV-fordonen fungerar mycket bra och bilpoolen fungerar också bra. Ibland uppstår små praktiska problem som att den som använt bilen lämnat skräp kvar, att spolarvätska inte fyllts på och så vidare. Söderhamns sjukhus Söderhamns sjukhus har en bilpool genom Länsservice. De har två fordon, Ford Focus, och alla inom Landstinget i Söderhamn har möjlighet att använda dem. Bokning sker genom Microsoft Outlook. Fordonen är ofta uthyrda och behov av ytterligare ett fordon finns. Om fordonen redan är bokade hyrs fordon på OK. Fordonen finns i anslutning till sjukhuset och nycklar hämtas på Länsservice. Länsservice servar och sköter om fordonen. Företag i Söderhamn I anslutning till Söderhamn finns Flygstaden där för närvarande ett femtiotal företag har kontor. Det finns planer på att företag ute på Flygstaden ska gruppmiljöcertifiera sig. Då Flygstaden ligger en bit utanför Söderhamn och behovet av korta resor med fordon kan uppstå både inom området och in till Söderhamn samt att de har en vision att gruppmiljöcertifiera sig kan en bilpool vara ett alternativ. Både Sune Grahn, VD Flygstaden, och Ingela Nordin, Emerson (vilken ska arbeta som konsult med miljöcertifiering på Flygstaden), ser möjligheter att en bilpool skulle fungera i Flygstaden i framtiden. Ockelbo Ockelbo kommun På kommunkontoret arbetar 30 personer och som delar på ett fordon, en Toyota Corolla. Andra enheter har också tillgång till fordonet men de får bara boka den en dag i förväg. Fordonet bokas genom datorn och är ofta bokad. De har pratat om att ha ett fordon till men de har inte räknat hem det riktigt. Fordonet får inte bokas regelbundet flera veckor i sträck. Service sköts av vaktmästaren. Som policy har de att först välja tåg eller buss, sedan kommunens egna fordon, sedan eget fordon och slutligen fråga en kollega! Bygg och Miljöförvaltningen har ett rabattkort på X-trafik som alla har tillgång till så ingen behöver lägga ut pengar om de ska resa med X-tåget. Ockelbo är en glesbygdskommun där många samåker, bra bussförbindelser (Kuxatrafiken, gratis lokala bussar) och tågförbindelser. 9

10 Gävle Gävle kommun Inom Gävle kommun delas fordon på vissa förvaltningar, bland annat på Bygg o Miljö där det finns två etanolfordon som ingår i en bilpool och det är cirka 70 personer som har tillgång till den. Fordonen används till korta körningar inom kommunen, de bokas i Micorsoft Outlook och nycklar finns att hämta i receptionen. Fordonen står i ett kallgarage utan motorvärmare. Skötseln ligger på varje användare, det vill säga, behöver bilen tankas, tvättas, fyllas på med olja eller spolarvätska får användaren göra det. I första hand ska de anställda åka kollektivt på längre resor. På Gävle Energi finns sedan 8 år tillbaks en bilpool innehållande sju fordon och det är cirka 170 personer, det vill säga all personal inom Gävle Energi, som har tillgång till fordonen. De har en miljöbil, Toyota Prius, i bilpoolen. Gävle Energi har sammanlagt ett sextiotal fordon inom förvaltningen tre av dem är etanoldrivna. De arbetar för att fler fordon ska ingå i poolen och på så sätt minska antalet befintliga fordon. Fordonen i bilpoolen finns i anslutning till Gävle Energi på Näringen och de har tillgång till motorvärmare. De administreras av internserviceavdelningen, servicen sker externt. Fordonen bokas i Microsoft Outlook. Under inventeringen kom det fram att det finns tankar att det skulle fungera att ha en bilpoolgemensamt med några förvaltningar och att även omkringliggande verksamheter skulle kunna samsas om en bilpool. Det finns ungefär fordonen i Gävle kommun och en stor del av dem används mycket lite. Gävle kommun har arbetat på en transport och resepolicy under en lång tid men den är inte klubbad än. Under våren 2001 gjordes ett examensarbete av två högskolestuderande som granskade kommunens möjligheter till bilpool. De slutsatser som dras i rapporten är att möjligheten att uppnå miljömålen angående färdsätt ökar om samordning av fordon mellan förvaltningar sker, detta skulle även ge ekonomiska besparingar. Gävles första bilpool Gävles första bilpool är en ekonomisk förening och den har 19 medlemmar. Den finns på Kristinaplan och har två fordon. Hälften av användarna bor i kollektivhuset Blomstret. Bilpoolen Startade 1998 och från starten var det 8 medlemmar. Kostnaden för att vara med i bilpoolen är följande: kronor deposition, 200 kronor/månad, 20 kronor/mil inklusive bränsle. Bokning och skötsel sker genom OKQ8 och det ingår i leasingavtalet. Fordonen sår parkerade i ett dubbelgarage bredvid Blomstret på Batterigatan. Gunilla Hebert är kontaktperson. Landstingets ledningskontor i Gävle Landstingets ledningskontor har en bilpool som innehåller tre fordon, varav två är etanolfordon. Bokningen sker genom Micorsoft Outlook. Fordonen står placerade utanför Ledningskontoret och har tillgång till motorvärmare. Nycklar och körjournal hämtas i receptionen där kan man även få låna årskort på X-Trafik. Årskorten bokas också över Microsoft Outlook. 10

11 En rese- och transportpolicy har gjorts men är ännu inte klubbad. Jan-Erik Olsson, Upphandlingsenheten, har i uppdrag att se över möjligheter att utöka bilpooler inom Landstinget, se mer under Landstinget Gävleborg. Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävle har en bilpool med åtta fordon varav två är etanolfordon. Det är cirka 200 personer som har tillgång till fordonen och de bokas genom Microsoft Outlook. Genom att fylla i sitt konto vid bokning går det att interndebitera. Man fyller även i mätarställning efter användandet. Fordonen används mycket, de går cirka mil/år. Fordonen leasas. Länstyrelsen har en policy som säger att anställda i första hand ska resa kollektivt och det finns X-Trafikkort att låna i receptionen. Ovanåker Ovanåkers kommun De tittar på möjligheter till bilpool och har kommit så långt att de har en tanke på hur den ska utformas. Den bör innehålla cirka tjugo fordon och tanken är att den först och främst ska ersätta merparten av användningen av privata fordon i tjänsten. Kommunen vill starta upp med fem fordon och är intresserade av att investera i miljöfordon och då med etanoldrift. De vill ställa miljöhänsynen högt och fokusera på fossila koldioxidutsläpp. Ungefär 100 personer kommer att ha tillgång till fordonen. Bokning kommer förmodligen att ske genom Scedule, ett exchange-program. Debiteringsförfarande vid användande är inte klart än. Under tiden pågår en rese- och tranportutredning inom Socialförvaltningen i Ovanåker. Utredningen sker i samarbete med X-MaTs 1 och är delfinansierat av Vägverket. Nordanstig Nordanstigs kommun De har en bilpool som funnits sedan Den är kopplad till Kommunhuset där cirka 60 personer arbetar, bland annat Komvux har också tillgång till poolen. Poolen innehåller cirka 7-10 fordon och bokning sker genom växeln där det finns en kalender. Där hämtas även nycklar och där lämnas det information om hur långt man kört och så vidare. Poolen används flitigt och det kan vara svårt att få ett fordon om man inte har bokat någon dag i förväg. Grundtanken med bilpoolen när den startades upp var att man inte skulle vara tvungen att använda sitt eget fordon i tjänsten samt ur arbets- och trafiksäkerhetssynpunkt. 1 MiljöanpassatTransportsystem I Gävleborgs län 11

12 Bollnäs Bollnäs kommun Det finns ett politiskt beslut i Bollnäs kommun att se över möjligheter till bilpool och det ska göras en inventering av befintliga fordon inom kommunen. En del förvaltningar har ett par fordon som delas inom respektive förvaltning. Tanken är att flera förvaltningar går ihop och det kan då röra sig om att bilpoolen skulle innehålla ungefär en fordon. En stor del av tjänsteresandet sker i nuläget med bil istället för att åka till exempel åka kollektivt. Det finns ingen rese- och transportpolicy och det arbetas inte heller på en sådan. Landstinget i Bollnäs Landstinget har en bilpool genom Länsservice i Bollnäs. Bilpoolen har tre fordon varav en är etanol. Hela sjukhuset har möjlighet att boka fordonen och då genom Micordoft Outlook. Fordonen är placerade vid sjukhuset och servas av Länsservice. Nycklarna hämtas i receptionen på sjukhuset. Hofors Hofors kommun Det finns ingen bilpool i Hofors kommun och en stor del privata fordon används i tjänsten. Det finns ingen policy vad gäller tidslängd på inköpta fordon och inte heller hur de privata fordonen som används i tjänsten bör vara i för skick och så vidare. Än så länge har det inte setts något direkt behov att ha en bilpool. Ovako Steel Poolen har funnits i cirka 6-7 år, och den har elva fordon, två åtta personers bussar, fyra små Renault och tre mellanstora fordon. De byts var tredje år. Det är bestämt att resor inom tjänsten först och främst ska ske med bilpoolens fordon. Man behöver ha en framhållning på cirka 3-4 dagar för att vara säker på att få en bil. Bokningen sker genom en kontaktperson som har ett internt bokningssystem vilket är egentillverkat av en programmerare på Ovako. Personalen upplevs vara mycket positiva till poolen, nackdel kan vara att en del av fordonen är för små för de anställda samåker en hel del. Landstinget Gävleborg Det har gjorts en kartläggning över Landstinget Gävleborgs transporter och den visade att privatbils och leasingbilsanvändandet låg högt. Med kartläggningen som underlag har en arbetsgrupp tillsatts som ska arbeta med att se över möjligheter att minska användandet av personbilar/leasingbilar inom Landstinget. 12

13 Inventering av bilpooler i övriga Sverige I den inventering av bilpooler som gjorts i den här rapporten har mycket material hämtats från två redan gjorda rapporter som innehåller sammanställningar av befintliga bilpooler i Sverige och för att läsa dem finns länkar till rapporterna under Källor. I de rapporterna finns goda exempel på hur bilpooler kan utformas och vad som kan vara av stor vikt att tänka på vid införande av bilpool. Dessa rapporter är: Bildelning i företag och offentlig sektor och Bildelning i praktiken. Sammanfattning Bildelning i företag och offentlig sektor och Bildelning i praktiken Bildelning i företag och offentlig sektor. Grön Tillväxt har gjort en sammanställning av erfarenheter av bilpooler, även kallat bildelning, i företag och offentlig sektor i Sverige. 13 exempel presenteras i deras rapport, sju företag och sex bilpooler inom den offentliga sektorn. Undersökningen är beställd av Trafikkontoret i Göteborg. Bildelning i praktiken. Trivector Traffic AB har gjort en kartläggning av bilpooler/bilkooperativ i Sverige med syfte att visa hur de är organiserade och fungerar idag. De presenterar 29 bilkooperativs organisation och funktion samt lyfter fram vad som kan fungera mer smidigt och effektivt. Idag finns drygt ett fyrtiotal kooperativ med sammanlagt drygt medlemmar i Sverige. Undersökningen är beställd av Vägverket HK, Miljöenheten. Bilpooler, även kallat bildelning, har visat sig vara ett effektivt sätt att minska bilkörningen och då med % 2. Bildelning kan ses som en av många möjligheter till att minska transportsektorns miljöbelastning och förbättring av trafiksäkerheten. Minskad miljöbelastning och förbättrad trafiksäkerhet är två motiv till att bilpooler införs men det finns även fler anledningar som kan vara den bidragande orsaken till bildelning. Vanliga motiv för bildelning kan vara: Minskad miljöpåverkan Ökad trafiksäkerhet Bättre arbetsmiljö Sänkta kostnader Minskad miljöpåverkan Detta är som nämnts ett viktigt argument. Det är främst genom att byta ut gamla fordon mot nya eller använda miljöfordon som ger en miljövinst. Men en bilpool innebär också att körningen planeras på ett annat sätt och genom en ökad planerad körning minskas användandet av fordonen vilket bidrar till en minskad miljöpåverkan. 2 Sperling, D, Shaheen, S, Carsharing, Niche Market or New Pathway? KFB-Rapport 2000:15. Stockholm,

14 Ökad trafiksäkerhet Fordon i bilpooler är i genomsnitt nyare än privata fordon och vid upphandling av fordonen i bilpoolen skall även vissa säkerhetskrav uppfyllas. Arbetsmiljöfrågan ett viktigt motiv till bildelning Det finns en stor risk att gamla fordon med förhållandevis dålig säkerhetsprestanda och komfort nyttjas när arbetsgivaren låter de anställda använda egna fordon. Genom en bilpool på arbetsplatsen får den anställde tillgång till ett fordon med krav på säkerhet och god arbetsmiljö och risken att använda ett äldre, mindre säkert fordon kan undvikas. Sänkta kostnader Många organisationer i undersökningen anför kostnadsbesparingar som ett motiv för att införa bildelning och kostnadsbesparingar kan göras men för att säkerställa den ekonomiska vinsten behövs det en transportutredning innan bilpoolen startas upp. Den stora vinsten görs när antalet fordon minskar och det körs mindre. Framgångsfaktorer vid införande av bilpooler För att en bilpool ska fungera i praktiken finns vissa faktorer att tänka på innan en bilpool startas upp: Att det görs en rese- och tranportutredning Att det finns en rese- och transportpolicy som plattform Förankra rese- och transportpolicy på arbetsplatsen Ett bokningssystem som är anpassat efter behovet Fordonen i bilpoolen ska finnas lättillgängliga Morötter som motiverar att använda bilpoolen Rese- och transportutredning För att arbeta med att minska och effektivisera transporter behövs en rese- och transportutredning som grund som visar hur den nuvarande användningen av arbetsplatsens fordon ser ut. Utifrån det underlaget kan man se var det går att göra insatser som leder till de syftena med utredningen man önskar nå. En rese- och transportutredning kan vara första steget till att en bilpool startas upp och finns en utredning ger den möjlighet att användas vid utvärdering för vad införande av bilpoolen innebär i kostnad, miljömässigt och för personalen. Rese-och transportpolicy I en rese- och transportpolicy kan det vara viktigt att se helheten på resandet inom arbetsplatsen. Vilket är det mest optimala sättet att resa på? Är det bättre att ta tåg, buss eller 14

15 kanske gå eller cykla? En policy kan läggas fram på olika sätt. Ett exempel i grova drag hur en rese- och transportpolicy kan ta upp tjänsteresor är att man i första hand ska välja att åka kollektivt, i andra hand använda företagets egna fordon, i tredje hand sitt privata fordon men att det privata fordonet då skall uppfylla vissa kriterier. Om man tillför organisationen ett/flera fordon i en pool, måste tillgången till privata fordon begränsas för att öka beläggningsgraden på poolens fordon. I vissa fall bedömer man det som positivt att begränsa tillgången till P- platser för att ytterligare styra fordonsanvändningen till fordonen i poolen. Förankra rese-och transportpolicyn Rese-och transportpolicyn kan ses som ett styrdokument men det är då viktigt att förankra policyn på arbetsplatsen för att nå de tänkta de effekterna, som kan vara att sänka kostnader och minska körsträckor och därmed miljöpåverkan. Bokningssystem För att minimera risken att användare upplever en bilpool som negativ rekommenderar de flesta tillfrågade ett bokningssystem som kan nås via Intranät/Internet. Många gånger används enklare varianter av programvara såsom Microsoft Outlook, eller gratistjänster på Internet. Dessa kan fungera när bilpoolen inte är så stor, givet att det finns ett stort mått av disciplin bland användarna. Vidare får inte proceduren med betalning och administration efter avslutad användning vara strulig. En del organisationer löser detta genom att det finns en extern operatör som registrerar den tid och de sträckor som körs, och som sedan skickar en faktura. Då slipper förarna det administrativa arbetet. I andra fall fyller föraren själv i en körjournal vilken används som underlag för bokföring och fakturering. Båda metoderna fungerar, men det blir naturligtvis mindre krångligt för föraren om denne slipper medverka. En tredje metod är att använda ett automatiserat bokningssystem som alla användare har tillgång till dygnet runt. Ett sådant system kan klara av administration, betalning, körjournaler, ge möjlighet att hämta fordonen i bilpoolen under hela dygnet och även andra behov som användarna kan tänkas ha. Användandet av fordonen måste som sagt vara enkelt och finns ett bra bokningssystem löser det en hel del. Fordonen i bilpoolen skall finnas lättillgängliga För många förare är det ett stort steg att avstå från att använda den privata bilen. Det ger en trygghet att veta att man har ett fordon som står uppställd i direkt anslutning till arbetsplatsen, som man också är van att köra. Slutligen ger det en säkerhet att kunna ta fordonet när man vill, och man kan därför vara säker på att de arbetsuppgifter som kräver bil också kommer att utföras i tid. När de privata fordonen byts ut mot bilpool är det därför mycket viktigt att man agerar för att säkerställa tillgängligheten till fordonen för användarna. I de undersökta organisationerna har man använt olika tillvägagångssätt för att hitta en lösning. Ett vanligt sätt är att poolen är något överdimensionerad (särskilt i uppstartsfasen), det vill säga det finns lite fler fordon än vad som egentligen krävs. På så sätt minskar risken att alla fordonen är bokade. Det är också vanligt att man vid toppbelastning använder extra fordon som levereras av en hyrbilsfirma. Företaget kan också erbjuda en buffert i form av alternativa kommunikationsmedel t ex taxi, tjänstecyklar eller videokonferenser som de anställda kan välja mellan. Ytterligare ett sätt är att dela upp förarna/användarna i olika grupper beroende 15

16 på användningsbehov. Förare med stort behov ges ökad tillgänglighet genom att ett färre antal förare delar på ett visst fordon. Ett sätt som är effektivt för att lösa tillgänglighetsfrågan är att man använder fordon med ett inbyggt telematiksystem som kontinuerligt kommunicerar med bokningssystemet. Detta omöjliggör dubbelbokningar, och ger möjlighet för en operatör att köra fram ersättningsfordon om en förare av någon anledning blir försenad. Det ger också möjligheten att hämta och använda fordonen dygnet runt. Nycklarna till fordonen kan då finnas i ett rör bredvid parkeringsplatsen som bara användarna har tillgång till eller den kan finnas inuti bilen i en box som kan låsas upp med hjälp av det bokningssystem som användarna har valt. Använd morötter för att marknadsföra bilpoolen Genom att skapa positiva incitament för förarna ökar bilpoolens status, och det blir lättare att styra användningen. Två typer av positiva incitament har noterats i undersökningen. Det första är att bilpoolen organiseras så att de anställda kan hyra bilen för privat användning under kvällar och helger till ett marknadsmässigt pris. Den anställde slipper därmed en tidskrävande process att boka en bil på traditionellt sätt. På sikt kan privatbokningen göra det möjligt för ett hushåll att slippa andra bilen i hushållet. Det andra incitamentet kan vara att aktivt marknadsföra möjligheten att byta en bilförmån mot höjd lön. Reflektioner från användare av bilpooler på arbetsplatser Det går inte att entydigt säga att personalens attityder är positiva eller negativa till att använda bilpooler. Inom vissa verksamheter som vård och omsorg samt bostadsföretag har reaktionerna varit positiva i princip ända från start. På arbetsplatser där inga begränsningar införts av den privata användningen av fordon i tjänsten är reaktionerna också positiva. Där man infört begränsningar har reaktionerna varit blandade och ibland direkt negativa. Detta märks särskilt i inledningsfasen. Slutligen blir attityderna negativa i de fall då bokningssystem och administrativa rutiner fungerar dåligt. Ett annat mönster är att äldre personer som är vana att ha eget fordon är mer negativa till bilpooler. Detta gäller även anställda med gamla fordon som är billiga i drift, och för vilka milersättningen blir en god affär. Anställda som är positiva är kvinnor och yngre, de yngre är mer vana att vara flexibel samt vana att ha hög tillgänglighet på det man behöver för stunden. Kvinnor är generellt mer positiva att använda bilpoolsfordon eftersom de inte ser förmånsbil lika statusladdat som männen gör. Personer som upplever att det är dyrt att äga ett eget fordon har också en positiv inställning till bilpooler. Även resvägen till arbetsplatsen påverkar attityderna. En positiv kommentar från en användare av bilpool var: Skönt att slippa tidstjuvar som eget fordon medför vid till exempel däckbyte, tvätt, besiktning och underhåll. Företag och kommuner som nämns i rapporten Bildelning i företag och offentlig sektor vilka kan ses som goda exempel I Nacka Strand har Telia Sverige ett projekt, CommIT, som syftar till att optimera tjänsteresorna genom att effektivt utnyttja områdets kommunikationsresurser. Roland Lahti på Telia Megacom var 1998 med och tog initiativ till att starta upp transporttjänsten CommIT och anställda och 700 boende ingår i projektet. Det finns bland annat ett miljökort att köpa som ger rabatt på taxiresor, både med bil och med båt!, förmånlig bilpoolshyra, tillgång 16

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Hur ser bilanvändningen ut i er kommun? Vad kännetecknar en kommunal tjänstebilpool?

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anders Alin POLICY Antagen av Fullmäktige Paragraf 60 1(5) Rese- och trafiksäkerhetspolicy för 2 Omfattning Denna policy gäller samtliga medarbetare i Bengtsfors koncern. Policyn

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 oéîkommvjmvjor Thomas Hylén & Rainer Weich Miljöförvaltningen Stewe Roos Servicekontoret fååéü ää Bilpoolsrapport 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå:

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå: Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2006:110 Siv.Helzen@upplandsvasby.se Resepolicy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner 2003-11-20 1 Leif Pettersson Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen H Kommunstyrelsen Policy för inköp och användande av fordon/maskiner i Haninge kommun. Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning

Läs mer

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan. Kommunala fordon - drift och uppföljning Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.se Tel 031-3399333 God fordonshantering Frigör bilanvändares arbetstid till själva jobbet.

Läs mer

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Undersköterska i 11 år Magister examen inom miljömanagement Eget företag, 2002 (miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem)

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering Färre mil och mer tid med bättre planering Det körs många mil med bil i kommunal verksamhet. Särskilt gäller detta inom socialförvaltningen eller motsvarande. I detta avsnitt beskrivs hur man kan effektivisera

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Regional resepool i Gävleborg

Regional resepool i Gävleborg Rapport 2014:58, Version 1.0 Regional resepool i Gävleborg - en förstudie Dokumentinformation Titel: Regional resepool i Gävleborg en förstudie Serienr: 2014:58 Projektnr: 14079 Författare: Nina Hvitlock

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Två delar: För att identifiera effektiva och lönsamma åtgärder för personalens resor till, från och i arbetet gör vi en enkel kartläggning. De grundar sig på

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se - en målsättning Dokument Lokala miljömål Fordonsupphandling Inköpspolicy för motorfordon Lokala miljömål Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Rese- policy. Falköpings kommun

Rese- policy. Falköpings kommun Rese- policy Falköpings kommun 1 2 Till resepolicyn hör följande dokument 1. Regler för tjänsteresor i Falköpings kommun 2. Råd och tillämpning av resepolicyn 3. Minikrav på bilar som används i tjänsten

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Tekniska nämndens yttrande över revisionens granskningsrapport - efterlevnad av riktlinjer för tjänsteresor

Tekniska nämndens yttrande över revisionens granskningsrapport - efterlevnad av riktlinjer för tjänsteresor YTTRANDE 1 av 7 2015-02-06 Tekniska nämndens yttrande över revisionens granskningsrapport - efterlevnad av riktlinjer för tjänsteresor 1. Beställning av tjänsteresor av upphandlade leverantörer Tekniska

Läs mer

Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation

Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation för bildelning, Genom att aktörer i bildelningsbranschen arbetar tillsammans kan mer åstadkommas - med mindre resurser. Samverkan innebär att aktörer

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

Bilbokningssystem - från ax till limpa

Bilbokningssystem - från ax till limpa Bilbokningssystem - från ax till limpa Under 2005-07 växte behovet att bygga ut bilpoolen Tranemo från 4 till 6 bilar som snart blev 7 Bilbokningen sköttes av vår växel och tog allt mer tid 2007 började

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Kristian Elvefors. Nu händer det!

Kristian Elvefors. Nu händer det! Kristian Elvefors Nu händer det! Gröna Bilister positiva: Helsingborg får bilpool, kommunen uppmanas låta allmänheten hyra bilarna kvällar och helger Under maj månad öppnar Sunfleet bilpool i Helsingborg,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Göteborgs Stads bilpool

Göteborgs Stads bilpool 2007-06-11 Göteborgs Stads bilpool kostnadsutvärdering Sommaren år 2004 startades en gemensam bilpool för sex centrala förvaltningar inom Göteborgs stad: Trafikkontoret, Stadskansliet, Stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se Tala med oss Vill ert företag förbättra era medarbetares hälsa samtidigt som ni minskar resekostnaderna och stärker ert miljöarbete? Det kan ni göra genom kostnadsfri rådgivning. Projektet Bästa Resan

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Åtgärder för att främja bilpoolsutvecklingen

Åtgärder för att främja bilpoolsutvecklingen Sammanträdesdatum Dnr 2127/02 Handläggare: Anders Roth Tel: 031 61 37 03 Trafiknämnden Göteborg Åtgärder för att främja bilpoolsutvecklingen Sammanfattning Med bilpool menas att flera förare använder en

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation

Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation MILJÖFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-03-19 Henric Barkman, 054-540 4706 henric.barkman@karlstad.se Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation Bakgrund och underlag Kommunfullmäktige beslutade år 2008

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

EDA KOMMUN RESEPOLICY 2008-10-23

EDA KOMMUN RESEPOLICY 2008-10-23 EDA KOMMUN RESEPOLICY 2008-10-23 Innehållsförteckning 1.0 Inledning... 3 2.0 Allmänt om tjänsteresor... 3 3.0 Kriterier för val av färdmedel... 3 3.1 Tåg... 4 3.2 Flyg... 4 3.3 Buss... 4 3.4 Bil... 4 3.5

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Din kompletta guide för tjänsteresor

Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Kommer du att göra resor i tjänsten? Vi har satt ihop det viktigaste du behöver för att se till att ditt resande blir både hållbart

Läs mer

Mycket miljö för pengarna - Kostnadseffektiva miljökrav i den offentliga upphandlingen jenny.vonbahr@greenindex.se 1 Presentation Jenny von Bahr, miljöekonom och VD för f Greenindex Rapport: Kostnadseffektiva

Läs mer

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Miljöförvaltningen,

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer