Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218"

Transkript

1 Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland

2 Undersköterska i 11 år Magister examen inom miljömanagement Eget företag, 2002 (miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem) Underleverantör Vägverket sedan 2002 Underleverantör DNV sedan 2005 (ISO 9001:2008 revisor) QIII revisor - upphandling av transporter

3 att belysa de förbättringspotentialer som finns för olika verksamheter som innebär mycket resande (t ex hemsjukvård, möten, konferenser och liknande). att få till ett genombrott och uppmärksamhet för nyttan med logistik i verksamhetsplanering enligt metodiken Bättre Kommunala Tjänsteresor.

4 ekonomi (t ex effektivare användning av fordon och lägre bränsleförbrukning) verksamhet (t ex mer tid till brukare istället för till planering och resor) miljö (t ex lägre bränsleförbrukning och därmed lägre koldioxidutsläpp) arbetsmiljö (t ex säkrare fordon, mindre stress och mindre tid man vistas i trafiken).

5 Bilpool (kort/långlån) Bilersättning för privat bil Extern hyra Avis Hemsjukvård

6 LVN:s resepolicy LVN:s riktlinjer tjänsteresor Förfrågningsunderlag fordonsupphandling Fordonsförteckning Ekonomiredovisningssystem Resersättning egen bil

7 Det fattas fullständigt underlag för en del fordon avseende förbrukning, faktiskt körda km För många personer som har ansvar Bilarna utnyttjas inte optimalt - dyrare Olika rutiner, t ex ett tankort per fordon respektive ett tankkort för flera bilar) Körjournaler ofullständiga, finns i alla varianter Hög förbrukning Bilar utlånade på lång tid (korttidspool), ingen redovisning, servicekontroll

8 60 fordon på långlån (mest Primärvården) 28 fordon har undermil motsvarande mil under hela avtalsperioden mot de avtalade milen 22 fordon tenderar att ha övermil motsvarande mil under avtalsperioden mot vad som är avtalat undermil på en treårsperiod det motsvarar 3 st fordon med avtal på 1500 mil/år Leasingkostnader LVN ca 10 milj/år

9 1039 hyror, 1963 st hyrdagar Kostnad kr (jan okt) Snitt dygnshyra 336 kr Skillnader i omfattningen av hyrdagar mellan orterna Många resor genomförs av ensamåkande under nästan samma tid

10 5 enskilda resor H-sand- Sundsvall, 50 mil t/r Med Avis 5x270= 1350 kr (alt. 270 kr) 40 ggr/år = kr (alt kr) Hur många sådana exempel finns på övriga orter?

11 Utbetald ersättning för resor med egen bil motsvarande mil vilket är ungefär 111 fordon med en årlig sträcka på 1500 mil (jan sept mil/bil). Ur miljösynpunkt sett saknas det uppgifter om bl.a. dessa bilars utsläpp och förbrukning vilket är en brist för den årliga miljöredovisningen. Totalt har man åkt i tjänsten med egen bil 31 varv runt jorden hittills i år!

12 kr totalt hittills 22,5 kr/mil motsvarar mil hittills eller ca 111 fordon med 1500 mil/år Medelbilen ger en utsläpp på 189 g CO2 per km detta ger en total utsläpp för resor med egen bil ca 236 ton CO2 Ford Focus (etanol) 58 g/mil ger 72,5 ton CO2

13 4820 utbetalda reseräkningar till personalen nästan 16 % av reseräkningar saknar uppgift om ort och syfte 83 % har åkt själv, ingen annan passagerare registrerad under juli-aug 492 resor registrerade och då det är semestertider borde det har funnits tillgång till bilpoolsbilarna syftet med resan är väldigt ofta arbete på annan ort, hembesök, olika möten eller utbildning flertal hembesök med egen bil inom t.ex. Härnösand, Sundsvall, mm trots att det borde ha funnits bilpoolsbilar till förfogande många hembesök med egen bil med utgång från VC eller BVC 7 % av resorna är upp till 10 km (t/r) drygt 30 % av resorna är upp till 50 km (t/r)

14 Bättre styrning av vilka färdmedel som gäller i första hand Egen bil i tjänsten begränsas Bättre styrning av samåkning Styra mot användning av bilpool UPPFÖLJNING

15 Förfrågan till verksamhetschefer om att fylla i uppgifter om hur verksamheten planeras idag Södra Sundet vårdcentral har valts ut för uppföljning (7 bilar) Personalen planerar var för sig eller i grupp det dagliga arbetet Även egen bil i tjänst används ibland

16 uppföljning av 6 bilar 229 resor har registrerats total sträcka 1838 km 8 km per resa i snitt för alla bilar tillsammans 3,6 km för bil 1 10,2 km för bil 2 5,1 km för bil 3 13,8 km för bil 4 2,7 km för bil 5 13,1 km för bil 6 flera bilar har stått stilla en dag i veckan vissa dagar har registrerats endast 2 3 resor flertal resor fram och tillbaka till VC mellan besöken

17

18

19 Rutter 5 Turer 5 Skift 5 Övernattning 0 Tid 04:23 Sträcka : Kms 138

20 Rutter 3 Turer 3 Skift 3 Övernattning 0 Tid 03:08 Sträcka : Kms 108

21 Ruttoptimeringsprogrammet visar på 20 till 40 färre km per arbetsdag på 6 bilar Om en minskning med endast 25 km/dag skulle uppnås resulterar det i km/år för dessa 6 bilar ( 916 km/bil/år) På 100 bilar blir det en minskning med km/år (det är vad 6 bilar kör årligen vid 1500 mil/år), ca kr i minskade bränslekostnader, ca 17 ton CO2

22 En person planerar för hela arbetsgruppen Mer tid till personalen för vård Den planerade verksamheten alltid optimal Mindre tid i bilen totalt Distriktsindelning kanske kan ändras på sikt Samarbete med hemtjänsten/kommunen

23 Dagens kostnader åtgärd Dagens kostnad tkr Förklaring beräkning besparing % Kostnad tkr Besparing tkr Drivmedel 5003,4 40% 3002,0 2001,3 fordonsförsä färre kring leasingbilar 949,5 5% 902,0 47,4 färre fordonsskatt leasingbilar 808,8 5% 768,3 40,4 färre hyra leasing leasingbilar 7845,1 5% 7452,8 392,2 nya rutiner bilersätning egen bil för resor med egen bil 2816,1 välja tåg eller buss 35% 1830,0 985,0 resebiljeter fler videokonfer ens 10018,0 10% 9016,2 1001, , ,9 4468,9

24 Ledningen måste vara engagerad Arbetet måste förankras hos alla medarbetare Sätt upp realistiska mål/handlingsplan Prioritera Samarbeta där det är möjligt Attitydförändring!