Lokalt styrgruppsmöte, VO-College Norra Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalt styrgruppsmöte, VO-College Norra Kalmar län"

Transkript

1 Lokalt styrgruppsmöte, VO-College Norra Kalmar län Datum: tisdag 12 november 2019 Plats: Oscarsgymnasiet, Oskarshamn Närvarande: Emma Sohlman Komvux Västervik, Mikael Pettersson Hultsfreds gymnasium, Aina Kalle Hultsfreds Lärcenter, Linda Ungsäter Hultsfreds Lärcenter, Marie Emstrand Kommunal Region Kalmar, Ulrika Larsson Hultsfreds kommun, Anette Ekqvist Dahlberg Vimmerby kommun, Karin Gustavsson Mönsterås kommun, Camilla Ustrup Mönsterås kommun, Mikael Karlsson Västerviks sjukhus, Per- Eric Ohlsson Region Kalmar, Magnus Rydhage Oscarsgymnasiet, Christina Henriksson Högsby Utbildningscenter, Sven Tholén Västerviks kommun och Sara Olsson Vimmerby kommun. Val av sekreterare: Sara Olsson Val av justerare: Mikael Karlsson samt Marie Emstrand Föregående protokoll godkändes och lades handlingarna. Godkännande av dagordning med några ägg. Information/diskussionsärenden Återkoppling från återcertifieringsbesöket Sven Tholén återkopplar: I huvudsak positiv återkoppling, vissa kompletteringar har behövts göras. Målmatris/aktivitetsplan (uppföljning) (läggs som bilaga protokollet) Dokumentet gås igenom med följande kompletteringar runt aktiviteter: Mål 2: Högsby kommun en variant för de som har haft extratjänst, Mönsterås kommun en egen variant av FIVO har genomförts, Vimmerby kommun en orienteringskurs inom vård i form av teori och praktik under våren. Mål 4: Positivt med handledarens dag. Flera har lämnat positiv återkoppling. En synpunkt som kom fram nästa år: Visa upp alla nominerade handledare och uppmärksamma dem, inte endast den som blir årets handledare. Mål 5: Vi behöver bli bättre på att visa oss på sociala medier. Ett förslag som lyfts fram är att kommuner kan ha var sin vecka då de skickar material Anja som kan läggas ut på t ex Facebook. Mål 7: Aktiviteten Upplevelseverkstad lyfts fram som genomfördes i södra delen av länet. Är det något som kan genomföras även i vår del av länet? 1

2 Mål 9: Viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för rekrytering av vårdlärare. Som exempel lyfts fram att kombinera arbete som t ex sjuksköterska med att undervisa i kurser på vård- och omsorgsutbildning. APL/handledaravtal reviderat Reflektioner: Hur ställer vi oss de som har en annan handledarutbildning, t ex Novas handledarutbildning? Viktigt att det finns med i handledaravtalet. Kan regionala styrgruppen titta på en formulering kring detta? Förtydliga utbildningsanordnarnas ansvar att använda gemensamma bedömningsdokument för APL. Även ansvaret för att handahålla lärare handledarutbildning i samverkan bör förtydligas. Sven tar med sig detta regionala styrgruppen. Handledarutbildning, rutin för hantering En handledarutbildning Västervik/Vimmerby i Västervik, en handledarutbildning i Oskarshamn. Kan kostnaden fördelas kommunerna emellan då endast vissa kommuner bidrar med utbildningsanordnare? Frågan lyfts i regionala styrgruppen på torsdag. Kan kostnaden faktureras VO-college eller ska kommunerna dela på kostnaden? Sven har haft en samordnande funktion kring hanteringen av handledarutbildningen som t ex planering och fördelningen av antal platser. Så länge ordförandeskapet pågår så kan Sven tänka sig att fortsätta ha uppdraget. Styrgruppen godkänner detta. Anslutningsansökan MoA Lärcentrum VoC-ansökan Norra Kalmar Län och Acceptansavtal har bifogats dagordning. Lokala styrgruppen godkänner deras ansökan och informationen om beslut vidarebefordras regionala styrgruppen. Information ang. Folktandvårdens Folkhälsoklinik Önskar komma alla vård- och omsorgsutbildningar och informera och låta detta ingå i utbildningen. Frågan behöver ställas vårdlärarna om detta kan ingå i någon kurs. Vi tar ett beslut kring detta vid nästa styrgruppsmöte i december. Rapport från nätverksmöte 25/9 Språkombudsutbildningen i januari är fullbokad. En lärare från Vimmerby och en handledare kommer att delta. Hur kan vi sedan utbilda språkombud? Utredning kring vård- och omsorgsutbildningens framtida struktur och innehåll pågår. Ska folkhögskolor kunna ingå i VO-college? Beslut fattas i december. VO-college centralt fattar beslutet. Kommunikationsstrategi pågår. En ny logga är eventuellt på gång. 2

3 Datum styrgruppsmöten våren 2020 Förslaget gås igenom. Inga synpunkter finns på föreslagna datum och dessa godkänns. Utgångspunkten är att styrgrupper sammanträder på plats men möjligheten att kunna vara med på länk undersöks. Övriga frågor Inbjudan deltagande i yrkes-sm ska ha skickats ut via länk. Det kommer att skickas ut på nytt. Åldersgräns på max 21 år under Den som tävlar ska gå tredje året på vård- och omsorgsprogrammet, läsa på vuxenutbildningen eller vara yrkesverksam. Eleven ska ha fått minst godkänt i yrkeskurser. Yrkestävlingar kommer att hållas på fem ställen i Sverige för uttagning Yrkes-SM. Kronoberg kommer att anordna. Finns det någon elev som skulle vara aktuell för att representera Kalmar län? Dokumentbank på hemsidan, se mejl från Anja om Verktygslådan. Vi samtalar om de aktiviteter som genomfördes under VO-collegeveckan 42 och delger varandra. Sven påtalar att han helst vill lämna uppdraget som ordförande vid årsskiftet men fortsätter ett år om ingen annan kandidat finns. Sven Tholén Sara Olsson Ordförande Sekreterare Mikael Karlsson Marie Emstrand Justerare Justerare 3

4 Bilaga: Målmatris för lokal styrgrupp Norr Mål 1 Den arbetsplatsförlagda verksamheten (APL och LIA) håller en hög kvalitet och vi ska öka andelen utbildade handledare i regionen Handledarutbildning Pågår LS/RS 10 Utvärderingar av APL Pågår LS/RS 9, 10 Kontinuerlig samverkan mellan vård- och Pågår LS/RS 2, 9, 10 omsorgslärare, APL-samordnare och handledare Programråd/yrkesråd genomförs 2-3 gånger/år Pågår LS/RS 9, 10 Planeringsmöten för APL-upplägg 3-4 gånger/år Pågår LS/RS 9, 10 Mål 2 De studerande ska spegla mångfalden i samhället Skapa förutsättningar för extra språkstöd i Pågår RS 4 utbildningarna. Specifika utbildningar som riktar sig personer med Pågår LS 4 lägre SFI-nivå såsom MIO, mångfald i omsorgen och FIVO, förberedande inför vård och omsorg Högsby kommun - en variant för de som har haft extratjänst Mönsterås kommun - en egen variant av FIVO har genomförts Vimmerby kommun - en orienteringskurs inom vård i form av teori och praktik under våren. 4

5 Mål 3 Ett gemensamt bedömningsunderlag för APL ska sammanställas och implementeras i verksamheterna Redigera och fastställa det underlag som varit ute på remiss och utvärderats VT 19. Pågår LS/RS 9, 10 Utveckla underlag för bedömning samtliga APLkurser Planeras LS/RS 9, 10 Mål 4 Vård- och omsorgscollege Kalmar län ska minst 1 gång per år samordna en gemensam kompetensutvecklingsinsats Länsgemensam handledardag VO-collegeveckan Positivt med handledarens dag. Flera har lämnat positiv återkoppling. Förbättringsförslag nästa år: Visa upp alla nominerade handledare och uppmärksamma dem, inte bara vinnaren. Pågår RS 4 Mål 5 Antalet besökare på Vård- och omsorgscollege sociala medier ska öka Uppdatera sociala medier och göra dem attraktiva Vi behöver bli bättre på att visa oss på sociala medier. Ett förslag som lyfts fram är att kommunerna kan ha var sin vecka då de skickar material Anja som kan läggas ut på t ex Facebook. Planeras PL 4 Vård- och omsorgslärare informerar i klasser om VOcolleges hemsida Pågår LS 4 5

6 Mål 6 Eleverna som får diplom från VO-college ska vara anställningsbara och ha en god grund för vidare studier Följa upp att utbildning och APL håller hög kvalitet Pågår LS/RS 6, 10 Mål 7 Antalet sökande våra vård- och omsorgsutbildningar ska öka Marknadsföringsinsatser Pågår LS/RS/PL 2, 4 Medverka vid jobb- och utbildningsmässor Pågår LS 2, 4 Uppsökande aktiviteter och studievägledning Pågår LS 2, 4 Information om karriärvägar under utbildningar Pågår LS 2, 4 blivande undersköterskor Styrgruppsmöte Aktiviteten Upplevelseverkstad lyfts fram som genomfördes i södra delen av länet. Är det något som kan genomföras även i vår del av länet? Mål 8 Öka kunskapen kring VO-college och nå nya målgrupper Sprida information på mässor Pågår LS/ PL 1,2 Nyhetsbrev månadsvis för spridning inom VO-college Kalmar län Planeras PL 1,2 Studie- och yrkesvägledare informerar om utbildningar i SFI-klasser Pågår LS 1,2,4 6

7 Mål 9 Skapa goda förutsättningar att få fler utbildade vårdlärare i regionen I samverkan inom VO-college hitta möjligheter för medarbetare att utbilda sig och arbeta som vårdlärare Viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för rekrytering av vårdlärare. Som exempel lyfts fram att kombinera arbete som t ex sjuksköterska med att undervisa i kurser på vård- och omsorgsutbildning. Pågår LS 2, 3 7

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2016-11-07 Plats: Växjö Fria gymnasium, Växjö Närvarande: Anna-Karin Åkesson, Lessebo kommun (ordf.) Helene Tapper,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Vård- och omsorgscollege Kronoberg Vård- och omsorgscollege Kronoberg Verksamhetsbeskrivning med Verksamhetsplan 2019 Innehåll Innehåll 1. Inledning... 3 2. Vision... 3 3. Verksamhet... 3 3.1 Mål... 3 3.2 Beskrivning av VO-College Kronobergs

Läs mer

Sekreterare: Linnéa Haraldsson (lista kommer framöver upprättas för sekreterarskapet)

Sekreterare: Linnéa Haraldsson (lista kommer framöver upprättas för sekreterarskapet) Ordförande: Carina Nygren Edlund Justerare: Robin Stenberg Sekreterare: Linnéa Haraldsson (lista kommer framöver upprättas för sekreterarskapet) Föregående protokoll godkänns Dagordning godkänns 1. Projekt

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 10 maj 09:00-12:00 Plats: Nova Oskarshamn Dagordning Val av sekreterare Emma Sohlman valdes till sekreterare Val av justerare Ida, Elisabeth Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2019-01-14 Plats: Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Närvarande: Frånvarande: Paul Johanneson, ordförande, Region

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Sara Norén 2018-12-06 Protokoll Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: Torsdag den 6 december

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017, Vård-och omsorgscollege i Luleå

Verksamhetsberättelse 2017, Vård-och omsorgscollege i Luleå VO-College, Luleå Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse, Vård-och omsorgscollege i Luleå Inledning Verksamheten under första halvåret kännetecknas av ett intensivt arbete med åter kvalificera lokala

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp VOC

Protokoll regional styrgrupp VOC Protokoll regional styrgrupp VOC Dag: 2018-10-0 Deltagande Caroline Lennemar Thoms Ros Sandra Peters Britt Johansson Christina Högberg Inger Levin Terese Larsson Rune Svanström Anna-Lena Skatt Frida Eliasson

Läs mer

l. Fastställande av dagordning och utse justerare Dagordningen fastställs och justerare för dagens protokoll är Susanne Örkenrud.

l. Fastställande av dagordning och utse justerare Dagordningen fastställs och justerare för dagens protokoll är Susanne Örkenrud. Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2016-09-19 Plats: Teknikum, Växjö Närvarande: Anna-Karin Åkesson, ordförande, Lessebo kommun Helene Tapper, Tingsryd

Läs mer

Vård och Omsorgscollege Styrgruppsmöte den

Vård och Omsorgscollege Styrgruppsmöte den Vård och Omsorgscollege Styrgruppsmöte den 2017.11.20 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/dedrommer-om-en-framtid-inom-varden 2. Föregående protokoll Avser formella kommentarer på protokollet för

Läs mer

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2018-11-19 Plats: Högåsens konferenslokal, Alvesta Närvarande: Paul Johanneson, ordf. Region Kronoberg Anette Cronholm,

Läs mer

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg. Monica Westhoff, Växjö Fria Gymnasium icf/\{\~~rs\a~vcæ,l:t,0 s~f~

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg. Monica Westhoff, Växjö Fria Gymnasium icf/\{\~~rs\a~vcæ,l:t,0 s~f~ Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg S' Datum: 2016-üf-23 Plats: Alvesta omsorgsförvaltning Närvarande: Anneli Hamegård, ordförande, Alvesta kommun Helene Tapper,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län

Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län Tid: 11 maj 10:00-12:00 Plats: Oscarsgymnasiet Dagordning Val av sekreterare Emma Sohlman Val av justerare Jörgen Jonsson, Joakim Nyman Godkännande av

Läs mer

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0047 Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 1. Återcertifiering Första delåret för Vård och omsorgscollege (VO-C) Sörmland har en stor del av processledarens

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Datum för mötet: 2015-03-17 kl. 09:00-12:00 Plats för mötet Oskarshamn Nova s huvudbyggnad (Varvsgatan 15) Närvarande (beslutande): Elisabeth Johansson,

Läs mer

Protokoll regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Protokoll regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Sara Norén 2019-04-01 Protokoll Protokoll regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: Måndag den 1

Läs mer

Höglandsförbundet Eksjö, lokal Majoren

Höglandsförbundet Eksjö, lokal Majoren 2017-11-14 Mötesanteckningar till regionalt styrgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Höglandet Tid 2017-11-13 kl. 08.30-10.30 Plats Kallade Höglandsförbundet Eksjö, lokal Majoren Helena Martinson, arbetsgivare

Läs mer

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren 2017-06-08 Mötesanteckningar från regionalt styrgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Höglandet Tid 2017-06-08 kl. 13.00-15.00 Plats Kallade Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren Helena Martinson,

Läs mer

Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli juni 2021

Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli juni 2021 Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli 2016 30 juni 2021 KRITERIE 1 a. Vård- och omsorgs college Öka attraktionskraften för branschen och utbildningar inom vård och omsorg

Läs mer

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren 2017-12-13 Mötesanteckningar till regionalt styrgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Höglandet Tid 2017-12-12 kl. 09.00-11.00 Plats Kallade Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren Helena Martinson,

Läs mer

Instruktion för ansökan - anslutande utbildare

Instruktion för ansökan - anslutande utbildare November 2018 Instruktion för ansökan - anslutande utbildare Ansökan ska innehålla Namn på aktör och mottagande lokalt VO-College Datum Innehållsförteckning Fakturaadress och mejladress till kontaktperson

Läs mer

Protokoll från lokalt styrgruppsmöte Vård- och Omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll från lokalt styrgruppsmöte Vård- och Omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll från lokalt styrgruppsmöte Vård- och Omsorgscollege Östra Kronoberg Datum; 2017-10-09 Plats; Växjö Fria Gymnasium Närvarande; Amieli Harnegård, ordförande, Alvesta kornmun Catarina Lindahl-Petäjä,

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 6 februari 2014 kl 08.30-15.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, 2016-09-06 Protokoll Linda Carlsson PROTOKOLL 160902 Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Datum för mötet: 2015-02-17 kl. 09:00-12:00 Plats för mötet Oskarshamn Nova s huvudbyggnad (Varvsgatan 15) Närvarande (beslutande): Elisabeth Johansson,

Läs mer

Plats UTBF Skolslussen, Rum 2302, Hornsgatan 124, plan 2. Ej närvarande Lena Asplund, Consensum Maria Berndtson, Kungsholmens västra gymnasium

Plats UTBF Skolslussen, Rum 2302, Hornsgatan 124, plan 2. Ej närvarande Lena Asplund, Consensum Maria Berndtson, Kungsholmens västra gymnasium Arbetsgrupp APL-handledarutbildning-Branschsamverkan, Vård- och omsorgscollege Stockholm Dag och tid Torsdag 24 augusti 2017, 14.00 16.30 Plats UTBF Skolslussen, Rum 2302, Hornsgatan 124, plan 2 Närvarande

Läs mer

Höglandsförbundet Eksjö, lokal Majoren

Höglandsförbundet Eksjö, lokal Majoren 2017-11-14 Mötesanteckningar från regionalt styrgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Höglandet Tid 2017-11-13 kl. 08.30-10.30 Plats Kallade Höglandsförbundet Eksjö, lokal Majoren Helena Martinson, arbetsgivare

Läs mer

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2018-01-29 Plats: Omsorgsförvaltningen, Ljungadalsgatan 2A, Växjö Närvarande: Anneli Harne gård, Ordförande, Alvesta

Läs mer

Aktivitetsplan Vård- och omsorgscollege Stockholm 2019

Aktivitetsplan Vård- och omsorgscollege Stockholm 2019 Aktivitetsplan Vård- och omsorgscollege Stockholm 2019 Syfte: öka intresse och kunskap för och om vård- och omsorgsutbildning hos ungdomar, vuxna och studie- och yrkesvägledare. Mål: öka antalet sökande

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Den lokala styrgruppen består av representanter för parterna i samverkan:

Den lokala styrgruppen består av representanter för parterna i samverkan: April 2019 Lokal ansökan Utvecklingen av VO-College sker i en process vilket innebär att det inte finns en exakt mall för hur det lokala arbetet ska ske. Men det ska finnas en trygg plattform för arbetet.

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

1. När och hur har du lärt dig ett nytt språk senast? 2. Kommer du ihåg hur lång tid det tog innan du började kunna kommunicera på det nya språket?

1. När och hur har du lärt dig ett nytt språk senast? 2. Kommer du ihåg hur lång tid det tog innan du började kunna kommunicera på det nya språket? 1. När och hur har du lärt dig ett nytt språk senast? 2. Kommer du ihåg hur lång tid det tog innan du började kunna kommunicera på det nya språket? 3. Kan du fortfarande kommunicera på det språket? 4.

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplan 2018 Vård och Omsorgscollege Uppsala län Gemensam plattform för att säkra kompetensbehovet inom Vård och Omsorg Samverkan ger bättre framtidsplanering I Uppsala län har vi tydliga och gemensamma

Läs mer

Ulla-Marie hälsar välkommen och öppnar dagens möte. En presentationsrunda då vi har några nya deltagare vid dagens möte.

Ulla-Marie hälsar välkommen och öppnar dagens möte. En presentationsrunda då vi har några nya deltagare vid dagens möte. 1(5) 2016-09-20 Protokoll fört vid möte i Ljungby med VO-College Lokal styrgrupp för den 20 september. Protokoll nr 2/2016 Närvarande Ulla-Marie Sundström-Frisk, Region Kronoberg Catarina Lindahl-Petäjä,

Läs mer

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna V Å R D - O C H O M S O R G S C O L L E G E 2014-05- 12 PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MÅNDAGEN DEN 12 MAJ 2014 Närvarande Frånvarande Anita Andersson Hagsgård, Falköping

Läs mer

Protokoll: Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Protokoll: Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Lena Uvhagen 2017-10-23 Protokoll Protokoll: Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: Fredag den

Läs mer

Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg

Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg Bakgrund Vård- och omsorgscollege är en samverkan mellan arbetsgivare, utbildning, fackförbundet Kommunal och andra aktörer som verkar för kompetensförsörjning

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland Fredag den 20/2-2015, kl. 09.00-11.30 Närvarande Anna Porsaeus, ecilia Östlund, Maud Falk, Eva Saaw, Kristina Holmgren, Susanne

Läs mer

April Regional ansökan

April Regional ansökan April 2019 Regional ansökan Utvecklingen av VO-College sker i en process vilket innebär att det inte finns en exakt mall för hur det regionala och lokala arbetet ska ske. Men det ska finnas en trygg plattform

Läs mer

Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland. Självskattning

Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland. Självskattning Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland Självskattning 2017 Beskrivning Regionalt Vård- och omsorgscollege gör årligen en digital självskattning som är en av två delar i den årliga verksamhetsuppföljningen.

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO College i Kalmar län Datum för mötet: 2015 09 22 Kl. 9:00 12:00 Plats för mötet: Oskarshamn Nova s Huvudbyggnad (Varvsgatan 13) Närvarande: Esbjörn Grandalen, processledare

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Lena Uvhagen 2018-02-08 Protokoll Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: Fredag den 2/2 kl. 13.00-16.00

Läs mer

Information till APL-handledare inom Vård- och omsorgsutbildning

Information till APL-handledare inom Vård- och omsorgsutbildning Information till APL-handledare inom Vård- och omsorgsutbildning Reviderad upplaga Januari 2018 Upplaga 4 Regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Värmland beslutade i september 2011 att en handbok

Läs mer

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsplan 2019 Vård och Omsorgscollege Ska bidra till att lösa framtida rekryteringsbehov Ska vara en kvalitetsstämpel för en attraktivare utbildning för elever Ska vara ett forum för gemensamma

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg

Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Protokoll fört vid lokalt styrgruppsmöte Vård-och omsorgscollege Östra Kronoberg Datum: 2018-06-11 Plats: Odengatan 1, Lessebo Närvarande: Paul Johanneson, Ordförande, Region Kronoberg Anette Cronholm,

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård

Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård Närvarade: Inger Levin Skaraborgs Sjukhus Lena Larsson Skaraborgs Sjukhus Christina Högberg Skaraborgs Sjukhus Lars Stäring Lokalt

Läs mer

- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg!

- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg! - Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg! Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Sveriges

Läs mer

College Väst. Ett projekt i Göteborgsregionen som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege.

College Väst. Ett projekt i Göteborgsregionen som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. College Väst College Väst Ett projekt i Göteborgsregionen som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Tillsammans med Region Halland ska även ett delprojekt genomföras

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp 21 maj

Protokoll regional styrgrupp 21 maj Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Sara Norén 2019-05-21 Protokoll Protokoll regional styrgrupp 21 maj Tid: Tisdag den 21 maj kl 13:30-16:00

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp VO-College Skaraborg

Protokoll regional styrgrupp VO-College Skaraborg Protokoll regional styrgrupp VO-College Skaraborg Dag: 2017-11-30 Deltagare Britt. Johansson Therese Larsson Agneta Harrysson Mikel Fransson Thomas Ros Anette Harrysson Annki Gunnerek Agneta Harrysson

Läs mer

Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande

Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande Avseende vård- och omsorgscollege Fyrbodal Lokalt college Fyrbodal Färgelanda, Orust och Uddevalla Färgelanda kommun Orust kommun 1 Bakgrund Det arbetsplatsförlagda

Läs mer

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs Närvarande: Bertil Lundquist (U), Monica Embretsén (A), Anders Danielsson Lans (U), Gunilla Liljendahl (U), Nina Larsson

Läs mer

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren Mötesanteckningar till regionalt styrgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Höglandet Tid 2018-02-20 kl. 09.00-11.00 Plats Kallade Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren Helena Martinson, arbetsgivare

Läs mer

Planeringsdag med regional styrgrupp för VO-College Örebro län VÄLKOMNA!

Planeringsdag med regional styrgrupp för VO-College Örebro län VÄLKOMNA! Planeringsdag med regional styrgrupp för VO-College Örebro län 2017-11-20 VÄLKOMNA! Dagens program 08.30 Ordförandeskapet 2018-2020 09.30 Fika 10.00 Återblick på 2017, uppföljning av 2016 års sdag 10.40

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG 131127 Närvarande: Anita Andersson Hagsgård, Falköping Anna-Lena Skatt, Tidaholm Lisbet Sjödin, Skövde Lars Stäring, Mariestad

Läs mer

Vad är Vård- och omsorgscollege idag?

Vad är Vård- och omsorgscollege idag? Vad är Vård- och omsorgscollege idag? 22 regionala college 82 lokala VO-College 176 kommuner 20 landsting/region 114 gymnasieskolor Nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildningar VO-College arbetar

Läs mer

3 februari Innehåll. Kort om VO-College. Utvecklingsresan. Eventuellt ESF-projekt. Frågor, synpunkter och medskick

3 februari Innehåll. Kort om VO-College. Utvecklingsresan. Eventuellt ESF-projekt. Frågor, synpunkter och medskick 3 februari 2017 Innehåll Kort om VO-College Utvecklingsresan Eventuellt ESF-projekt Frågor, synpunkter och medskick Vård-och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund

Läs mer

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren

Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren 2017-09-12 Mötesanteckningar från regionalt styrgruppsmöte för Vård- och omsorgscollege Höglandet Tid 2017-09-12 kl. 09.00-11.00 Plats Kallade Höglandets kommunalförbund Eksjö, lokal Majoren Helena Martinson,

Läs mer

Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram. Aktuell rapport från Skolinspektionen 2017

Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram. Aktuell rapport från Skolinspektionen 2017 Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram Aktuell rapport från Skolinspektionen 2017 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat om helhet och sammanhang i utbildningen skapas utifrån den kunskap

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 Kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

Verksamhetsplanering VO-College Västerbotten

Verksamhetsplanering VO-College Västerbotten Verksamhetsplanering VO-College Västerbotten 2017 Innehåll Mål och handlingsplan 2017... 4 Mål 1 Ge den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till jobb direkt eller lägga en god grund för vidare

Läs mer

Internat med regionala samordnare

Internat med regionala samordnare Bilaga. Minnesanteckningar ESF-delprojektens presentationer Internat med regionala samordnare 25 26 september 2018 i Stockholm på Quality Hotel Globe. Deltagare: Elisabeth Adriansson Sandberg, Aisha Amin,

Läs mer

omso L [3 BENGTSFORS VARI Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande oc ~ c cr P7(Y Avseende värd- och omsorgscollege Fyrbodal

omso L [3 BENGTSFORS VARI Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande oc ~ c cr P7(Y Avseende värd- och omsorgscollege Fyrbodal omso L 0 VARI oc ~ s c cr P7(Y FY-RBODAL Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande Avseende värd- och omsorgscollege Fyrbodal Lokalt college Fyrbodal Öst Bengtsfors kommun Dals Eds kommun Melleruds

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 Kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2018 Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen

Verksamhetsberättelse 2018 Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen Verksamhetsberättelse 2018 Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen Stockholm 22 mars 2019 Sammanställd av Aisha Amin, regional samordnare, på uppdrag av regional styrgrupp VO-College Stockholmsregionen

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO Fokus Yrkesutbildning VO Genomförandeprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Mer information finns på: www.vo-college.se/esf Fokus Yrkesutbildning VO

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styr- och arbetsgruppen för

Minnesanteckningar från möte med styr- och arbetsgruppen för Minnesanteckningar från möte med styr- och arbetsgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg. Tid Torsdag den 13/9 kl. 8.30-15.00 2012. Plats Portalen, Gothia Science Park, lokal: Vänern och Vättern

Läs mer

Verksamhetsutvecklare, Ljusdals kommun. verksamhetschef, Arbetsmarknadsenheten

Verksamhetsutvecklare, Ljusdals kommun. verksamhetschef, Arbetsmarknadsenheten Protokoll lokalt styrgruppsmöte VO-College Ljusdal Tid: Tisdag 30/1 2018 kl. 08:15-11 Plats: UC, Ljusdal Närvarande ordinarie ledamöter Arbetsgivare: Marita Wikström Ingrid Johansson Veronica Larsson Birgitta

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege. Anne Sandstedt & Zenita Cider

Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege. Anne Sandstedt & Zenita Cider Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege Anne Sandstedt & Zenita Cider Förslag på nya riktlinjer validering Bakgrund Önskemål om tydligare riktlinjer Arbetsgrupp Catarina Lindahl-Petäjä,

Läs mer

Information till APL-handledare inom Vård- och omsorgsutbildning

Information till APL-handledare inom Vård- och omsorgsutbildning Information till APL-handledare inom Vård- och omsorgsutbildning Reviderad upplaga Mars 2019 Upplaga 5 Regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Värmland beslutade i september 2011 att en handbok

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp VOC

Protokoll regional styrgrupp VOC Protokoll regional styrgrupp VOC 2017-01-27 Dag: 2016-12-06 Tid och Plats: 13.30-16.00 sal Vänern och Vättern, Portalen, Gothia Science Park i Skövde. Närvarande: Christina Bring, Inger Levin, Ulf Cavalli-Björkman,

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län

Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Lena Uvhagen 2017-12-11 Protokoll Regionalt styrgruppsmöte VO-College Örebro län Tid: Fredag den 8/12 kl.

Läs mer

Utlysning ESF Nationellt. Genomförandeprojekt med inriktning "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning

Utlysning ESF Nationellt. Genomförandeprojekt med inriktning Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Utlysning ESF Nationellt Genomförandeprojekt med inriktning "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Övergripande för det nationella programmet Bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 2. Verksamheten - Regionala styrgruppsmöten - Regionala arbetsutskott - Lokala styrgrupper - Nätverksmöten - Besök i lokala

Läs mer

2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet

2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2018 2 (12) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSCOLLEGE. Mark Ulricehamn Svenljunga Tranemo - MUST

VÅRD OCH OMSORGSCOLLEGE. Mark Ulricehamn Svenljunga Tranemo - MUST VÅRD OCH OMSORGSCOLLEGE Mark Ulricehamn Svenljunga Tranemo - Varför ska vi vara med i VOC? För att skapa attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Vad innebär det? Certifierad samverkan mellan

Läs mer

Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom Vård-och omsorgsutbildningar i Norrbotten

Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom Vård-och omsorgsutbildningar i Norrbotten Bilaga 5 Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom Vård-och omsorgsutbildningar i Norrbotten - Redovisning av delprojekt i VO-College om APL-utveckling 2017-02-17 Ingrid Backfjärd Irma Eriksson

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO Fokus Yrkesutbildning VO Genomförandeprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Mer information finns på: www.vo-college.se/esf Fokus Yrkesutbildning VO

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

DOKUMENATATION Verksamhetsplaneringsdag VO-College Örebro län

DOKUMENATATION Verksamhetsplaneringsdag VO-College Örebro län DOKUMENATATION Verksamhetsplaneringsdag VO-College Örebro län 160930 Förväntningar på dagen, samt avbockning Beslut om ekonomisk prioritering för 2017, efter ekonomisk redovisning av Peter Löfsäter, Region

Läs mer

Uppnådda mål

Uppnådda mål Uppnådda mål 2013-2017 Formen för det regionala GRVO-Collegerådet Projektet Rekas med koppling till Kompetensplattformen Samverkansavtal för gymnasieskolan fram till 2017 Tre nya lokala college bedriver

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan 2018 Lokalt Vård- och omsorgscollege Vellinge/ Trelleborg/ Svedala

Verksamhets- och kommunikationsplan 2018 Lokalt Vård- och omsorgscollege Vellinge/ Trelleborg/ Svedala Verksamhets- och kommunikationsplan 2018 Lokalt Vård- och omsorgscollege Vellinge/ Trelleborg/ Svedala Bakgrund Vård- och omsorgscollege (VO- College) är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning och

Läs mer

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Bilaga 5 Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Inledning För att lättare kunna strukturera arbetet kring de kommunikationsinsatser som krävs lokalt i och med certifieringen av

Läs mer

Mötesanteckningar VO-College, styrgrupp söder

Mötesanteckningar VO-College, styrgrupp söder Mötesanteckningar VO-College, styrgrupp söder Datum för mötet: 2015-09-01 kl. 10:00-12:00 Plats för mötet Kalmar, Larmgatan 6. Kunskapsnavet Närvarande: Esbjörn Grandalen, processledare Ewa Ekman, ordförande

Läs mer