WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24"

Transkript

1 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund, Ingrid Persson, Kerstin Kallin Nilsson, Ingrid Berglin Eriksson, Britt-Inger Sjölund, Susanna Gerhard, Monica Söderström. Processledare: Gudrun Tevell. VAD HAR VI LYCKATS MED I VÅR VERKSAMHET RUNT VO-COLLEGE DE SENASTE ÅREN? SAMVERKAN OCH DIALOG Hopslagning av programråd och möten med Länsarbetsnämnden/Arbetsförmedlingen Samverkan kring validering Nätverk Samverkan Samordning Lyfta de gemensamma frågorna och till en del enas Ökat samarbete utbildning/arbetsgivare En arena där olika parter möts o Utbildning o Arbetsgivare o Arbetsförmedlingen o Arbetstagare (företrädare) Bra arena för frågor som rör vård- och omsorgspersonal Ökat samarbete verksamhet utbildning Delaktighet Börjat närma oss mera arbetsgivare - utbildningsanordnare FÖRSTÅELSE OCH KUNSKAPSFÖRMEDLING Förståelse för behov Bra information om arbetsmarknaden Känsla av sammanhang Kunskapsöverföring Ökad förståelse Tydlig väg in till utbildning Ökat fokus på gymnasieutbildning Grundutbildning gymnasieutbildning AKTIVITETER Bloggare Deltagit i mässor med deltagande av elever från VO-programmet, yrkesambassadörer mm Monica S:s förtjänst Rekryteringsåtgärder

2 NATIONELLT PERSPEKTIV Vara en del i ett nationellt sammahang BEHOVSANPASSNING KVALITET En bild av behoven av kompetensutveckling i regionen En behovsanalys av rekryteringsbehoven i regionen Programinriktningar utifrån arbetsgivarnas behov vid GY11 Givit större överensstämmelse mellan vad arbetsgivare behöver och vad utbildningen ger Handledarutbildning Utbildat undersköterskor till Silvia-systrar VO-College har skapat en gemensam referensram utifrån kriterier Kvalitetskriterier och bedömningsunderlag APL Kvalitetsstämpel att examineras från VO-College Länsgemensam handledarutbildning och kvalitetssäkrad APL Att bli certifierade lokalt och regionalt Länsgemensam handledarutbildning Nästan i mål med valideringsmodell Höja kompetensen för vårdbiträden till undersköterskor APL-förlagd utbildning MARKNADSFÖRING SAMVERKAN Hemsida och bloggare Informativ hemsida VO-College + sociala medier Synlighet t ex media Info i årskurs 9 bloggare och ambassadörer + gymnasiemässa BONUS Plattform för kunskaps/erfarenhetsutbyte Nätverk för vårdlärare Skapat en starkare kontakt och nätverk avseende utbildning och rekrytering lokalt - länet Aktiv samverkan arbetsgivare utbildningsanordnare Skapat en grund för samarbete mellan organisationerna Möjlighet till regionsamverkan och lokalt Skolvärdar på Lundellska genom Navet VAD BEHÖVS FÖR ATT MÅLEN SKA NÅS UNDER KOMMANDE FEMÅRSPERIOD? KOMPETENSUTVECKLING

3 KARRIÄRVÄG Öppna upp arbetsplatser för VO-College för att visa på LUL:s arbeten där Ingrid Persson ansvarar för kontakt med KTC mfl Förslag: pröva på dagar under 2015 Vi måste ta fram tydliga karriärvägar inom vård och omsorg Ingrid Persson är delaktig i att beskriva hur man blir det man vill bli Påverka strukturerna för kompetensutveckling Kombinera arbete med språkutbildning Samarbete ska utveckla UU VO-College kan ha morgondagens sjuksköterskor Validering Satsa på duktiga handledare med intresse för utbildning, bra APL Ökad möjlighet till kompetensutveckling Skapa nya professioner Beslut om vilken/vilka karriärvägar som ska finnas inom VO-College Nya angreppssätt för att utveckla yrkesvalen inom omsorg Höja status inom vårdyrken vidareutbildning för undersköterska Vi ska enas om karriärvägar (i stora drag) först regionalt, sedan nationellt Att fånga intresse för vårdyrken, fler yrkesval alternativ Högskolans VFU-handledning, karriär- och utvecklingsmöjlighet Gy-utbildningar ger högskolebehörighet Arbeta för ökad övergång mellan yrkesverksamma gymnasieutbildade + YH och universitet (inga återvändsgränder) Vi enas om gemensamma karriärvägar i regionen den 11/11. Arbetsgrupp utses att efter det mötet fortsätta arbetet Monica Söderström ansvarar för mötet den 11/11, med stöd av Ingrid Perssons karta HELHETSPERSPEKTIV Öka kopplingen/flödet mellan regionala och lokala grupperna och det nationella arbetet GRUND FÖR UTVECKLING Politisk påverkan Ekonomi Skapa förutsättningar för kompetensutveckling på arbetsplatserna (ges arbetsgivarna) Arbetsmiljön ska vara en attraktionskraft Arbeta med karriär/utvecklingsvägar för undersköterskor, pers ass, bostödjare etc MARKNADSFÖRING/REKRYTERING Ta tillvara branschens kunskapskrav för att bygga på eller byta spår för arbetsgivare Kunskapsutbyte branschens behov tillgängliga arbetssökande Samarbete genom anställningsstöd och påbyggnadsutbildning från Af för personer som står nära, men har svårt att få anställning Ulrika Norman ansvarar för att identifiera målgrupper på Arbetsförmedlingen

4 SAMVERKAN Arbetsförmedling Information till utvalda grupper t ex ungdomar från arbetsgivare, inspiration att välja vård Jobba ännu mera med marknadsföring av Vård- och omsorgsprogrammet Påvisa /lyfta goda exempel från vård och omsorg, reklam Media Omtag i skolor från arbetsgivare Synliggöra yrket Besöka skolor Britt-Inger Sjölund ansvarar Utställning VO-College Fler aktiva Status (måste) Unga Arbeta mer med positiv marknadsföring skapa eget nationellt forum för infospridning Att förändra den offentliga bilden av yrket genom positiv marknadsföring Intensifierad marknadsföring Marknadsföras bättre Tydligare incitament för att stanna i behandlande arbete Tydliggöra utbildningarnas möjligheter och styrkor Bryta bilden av normalanställd i vården, bredda rekrytering Fortsatt arbete för bra samverkan Representation i ledningsgrupp YH, arbete regionalt med frågan Skapa ännu tydligare samarbete arbetsgivare, utbildningsanordnare Ej konkurrera ut varandra vad det gäller APL-platser Identifiera områden där UU och olika parter har gemensamma intressen (och där UU har handlingsfrihet) Identifiera forskning och utveckling på UU som är till ömsesidig nytta VO-Colleges organisation Skapa VO-College-grupper som arbetar mer hans down med frågor/mål Att området avseende funktionshinder, funktionsnedsatta mer tydligt ingår i VO-College Att nationella och regionala college tillåter vissa lokala anpassningar som kan ses som bonus POLITIK Tydligare samverkan med intilliggande branscher Att det avsätts resurser inom området nationellt för att kunna bygga karriärvägar Vi måste ha en kontinuerlig dialog med politiker Draghjälp av politiken Lobbying mot media, politiker etc Tänk framtid i utbildningsutbudet (lagom mycket det ska vara anställningsbart också) SPRÅKSTÖD Högre krav från Arbetsförmedlingen vid upphandling när det kommer till svenska Öka språkkunskaperna hos vux-studerande med utländsk bakgrund Arbetsplatslärande, skola + arbetsplats, en annan pedagogik

5 Vi vill ansöka om ESF-medel för att utveckla språkstödjande arbetsplatser Integrera språkutbildning med praktiskt arbete VALIDERING Omvärldsbevakning inom språkstöd Irene Hansson ansvarar för att kontakta Marie Ardström och bjuda in henne till konferens våren 2014 Gå in med ESF-ansökan till pilotprojekt enligt ArbetsSams modell hösten 2014 Monica Söderström ansvarar Vi behöver hitta finansiering för validering och kompletteringsutbildning (Uppsala kommun) för anställda, eller ställa krav på den enskilde? Beslut om valideringsmodell Vi måste utbilda valideringshandledare enligt kommande nationell modell (Uppsala kommun) Validering mot betyg, både praktisk och teoretisk bedömning Både arbetsgivare och utbildare ansvarar HUR SKA VI UPPNÅ MÅLEN? VILKA ARBETSSÄTT? Goda förebilder - attraktiv bransch Tydliggör vad man kan bli! Besöka skolor Riktad info till riktade grupper Erbjudande prao på något sätt! Studiebesök på arbetsplatser "Öppna" arbetsplatser, t ex på sommaren "Ambassadörer" kopplade till VO- College Tydliggör hur man blir det man vill Britt-Inger Sjölund ansvarar för skolkontakt. Ulrika Norman identifierar målgrupper på Af. Dialog på sjukhuset med personal/ elever Britt-Inger Sjölund ansvarar. Ingrid Persson tar kontakt med KTC och är delaktig i prova på dagar. Ingrid Persson är delaktig Fokus på ett tema per styrgruppsmöte, mer konkret verkstad! Bryta ned allt till mindre delar. Ägna mer styrgruppstid till att planera Omvärldsbevakning

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober.

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. 2011-11-02 Minnesanteckningar Vård- och omsorgscollege Kronoberg Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. Nedan kan du läsa

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer