FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut"

Transkript

1 Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R SOVIS Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens för socialtjänst och vård beslut 1. Nämnden för socialtjänst och vård beslutar att godkänna delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgscollege samt överlämna den för kännedom till landstingsstyrelsen och respektive kommunstyrelse Ärendebeskrivning Från med i år är Nämnden för socialtjänst och vård driftig för regionalt Vård och Omsorgs College. I enlighet med landstingets planerings- och uppföljningsprocess ska verksamheten lämna delårsrapporter och verksamhetsberättelse för sin verksamhet. Bilaga 1. Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och omsorgscollege Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen Samtliga kommunstyrelser Ekonomienheten Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\sovis\nsv nämnd\(3) 22 maj\ 25 Delårsrapport 1, 2015 Vård och Omsorgs College.docx SID 1(1) Utskriftsdatum: :33

2 SOVIS Delår Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

3 1. Återcertifiering Första delåret för Vård och omsorgscollege (VO-C) Sörmland har en stor del av processledarens arbetsuppgifter varit att från lokala college samla in uppgifter för att komplettera ansökningshandlingarna till nationella föreningen i avsikt att bli återcertifierad för en kommande 5 års period. I slutet av första delåret kom också beskedet om att ansökan är godkänd. Återstående för att få ut certifikatet är att skicka in de namnunderskrifter för olika avtal som är gällande för certifikatstiden i länet, vilket görs efter meddelande om godkänd ansökan. En viktig del i ansökan om återcertifiering har varit att visa att det numera finns en tydlig avsikt i länet från ingående parter att finansiera VO-College Sörmland inklusive att resurs som processledare för regionala nivån är avsatt. NSV nämndens bildande samt nämndens sammanträde den 5-6 mars har hänvisats till i kontakterna med nationella föreningen vilket har varit av godo. Målen för VO-College Sörmland för kommande certifieringsperiod har bearbetats i arbetet med att komplettera ansökan och fastställdes av regional styrgrupp i februari. Mål matrisen finns i bilaga Övriga aktuella frågor Tillämning av tidigare beslut gällande kompetenskrav i svenska språket och samhällskunskap för att bli godkänd för VO-College diplom. Årsplanering för 2015 Regional och lokal användning av nationella webben och dess information- och kommunikationsmaterial. Planering av temadag i september Kopplingen VO-College Sörmland och Regionförbundets projekt Attraktiv arbetsgivare vård och omsorg Lokala VO-college frågor och aktiviteter o Eskilstunas VO-C samverkan med MDH om utbildningspaket rörande LLSverksamhet o Södra VO-C där arbetsgrupp har bildats om ny andraspråksanpassad vårdutbildning o Strängnäs arbete med certifieringsansökan för lokalt VO-C Strängnäs 3. Ekonomiskt utfall Det ekonomiska utfallet för delåret uppgår till 101 tkr, där merparten är lön och övriga omkostnader för 50 procent processledare. 4. Avtal om processledare Särskilt avtal tecknades mellan Nyköpings kommun och Landstinget Sörmland om tjänsteköp av processledare 50 procent jan mars 2015 i avvaktan på NSV-nämndens beslut om fortsatt finansiering av VO-College Sörmland. Efter nämndsammanträdet 5-6 mars har nytt avtal för fortsatt tjänsteköp om 50 procent processledare upprättats. 2

4 3

5 SOVIS Bilaga 10.2 Målmatris VO-College Sörmland- Tidsplan för genomförande och uppföljning av mål- Avtalsperiod 2, Matrisen hålls uppdaterad löpande då ärenden påförs, bearbetas och eller slutförs. Mål, alla kriterieområden Mål 1: Antal sökande till Vårdochomsorgsprogrammet ökar med 15% till 2019 Marknadsföring av VO- College sker via sociala medier(blogg, hemsida, facebook, film samt projekt Arbetsmarknadskunskap etc) Hur mäta? När mäta Vem mäta Förväntat resultat Mätningen görs enligt fyra parametrar: Behörig ungdom Behörig vuxen Obehörig ungdom Obehörig vuxen Augusti månad Ansvariga Utbildare Årlig ökning av sökande till vårdoch omsorgsprogrammet Mål 2: 90% av nyanställd personal uppnår kriterierna för anställningsbarhet till Adekvata och attraktiva utbildningar erbjuds Inventering av kompetensen hos personal som anställts sedan 12 mån bakåt från mätning En gång per år God kompetens hos alla anställda

6 SOVIS Mål 3 Öka antal tillsvidareanställda med baskompetens, 100% Initiera fortbildningsinsatser för befintlig personal Mäta antal fortbildningstillfällen samt inventera kompetens hos befintlig personal Minst tre fortbildningskurser tas fram inom VO- College. Exempelvis demens, vårdpedagogik och handledning samt hälso- och sjukvård En gång/år Arbestgivare Nöjda brukare samt medarbetare med hög kompetens Mål 4 Upprätta en strategi för ökad attraktivitet i arbetslivet för vård- och omsorgsyrket. Klart till 2016 Genom att erbjuda spetsutbildningar för medarbetare eller erbjuda ungdomar sommarjobb Göra en uppföljning av elevers sysselsättning sex månader efter avslutad utbildning. Start 2017 Uppföljning år 2018 och 2019 Höjd status för undersköterskor, utveckla karriärvägar förändra titulatur Mål % nöjda elever/studeranden och handledare/valideringshandledare till 2019 Utbildade handledare med tydligt elev Nöjdheten på praktikplatser Efter varje praktikperiod eller två gånger/år God kvalitet på lärandet på arbetsplatserna Mål 6 Garantera tillgången på praktikplatser för utbildningar inom VO- College fram till 2019 Tillgång till KLIPP iga i kommuner, landsting och högskola Två gånger/år Alla studerande får en praktikplats (APL, VFU, LIA)

7 Införa ett ITverktyg Klipp för hantering av APL/LIAVFU platser i regionen. Samordnad övergripande planering av praktikperioder och fördelning av platser i arbetsgruppen APL SOVIS

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN FRAMÅT GENOM SAMVERKAN Mål och Inriktningsdokument för samarbetet mellan Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås Kinda Kommun Kommunfullmäktige 2006-03-27 21 Dessa förslag till Mål och inriktning för detta samarbete

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer