Landstingsstyrelsens personalutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens personalutskott"

Transkript

1 PROTOKOLL (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen, Ingelstadsvägen 9, Växjö Sven Sunesson (C), ordförande Suzanne Frank (M) Anna Fransson (S) Eva Johnsson (KD) Monica Haider (S), Anette Johannesson (delvis), Marianne Johansson-Hellström, Catarina Lindahl Petäjä (delvis), Jennie Nyquist Schroff (delvis) 4 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Landstingsstyrelsens personalutskott utsåg Anna Fransson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering av protokollet sker tisdagen den 22 april. 5 Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes med tillägg av Information Bemanningsföretag samt Information Projekt Kompetensförsörjningsstrategi. 6 Information Medarbetarenkät 2013 Åtgärder utifrån resultat HR-konsult Anette Johannesson redogjorde för bakgrund till genomförandet av medarbetarenkät och att det genomförts två enkäter i den form som presenteras. Tre frågor att ställa sig inför resultatet av en enkät är hur har det gått? - vad har vi gjort? och hur tänker vi framåt?

2 2 (5) Presentation av resultatet är chefens ansvar och det är viktigt att det avsätts tid för att arbeta med resultatet. Kan ingå i APT, avdelningsdagar och i systematiskt arbetsmiljöarbete. Enkäten 2013 har bestått av 44 grundfrågor samt 13 egna frågor. Anette Johannesson informerade om resultat för 2013 som visar - att målkvalitet och delaktighet är två områden som behöver utvecklas - att medarbetarkraft, effektivitet, socialt klimat, lärande i arbetet och återkoppling är starka områden - att förbättringsbehov finns på arbetsrelaterad utmattning, arbetstakt, ledarskap och medarbetarskap. Enkätens resultat presenteras i grönt, gult och rött. Ett antal arbetsgrupper har genomgående rött resultat vilket innebär arbetsplats med låg prestationsnivå där förutsättningarna för att utföra sitt arbete är dåliga. Orsaker kan vara ledarskapet, kommunikation, samarbetsklimat, organisationsförutsättningar, stora grupper eller för hög arbetsbelastning. Åtgärder med anledning av resultat och uppföljning av dessa läggs in i handlingsplan. En redovisning angående vad som hänt utifrån enkätens röda grupper kommer att ske vid landstingsstyrelsens personalutskotts möte i december Information Inför medarbetarenkät 2015 HR-konsult Anette Johannesson informerade om kommande medarbetarenkät Enkäten kommer att skickas ut tidigt under våren Detta blir den tredje enkäten med samma koncept. Fördelen är att kunna jämföra mellan åren. 8 Information Inför sommaren 2014

3 3 (5) Personaldirektör Marianne Johansson-Hellström redogjorde för planering inför sommaren Hon informerade om överrekrytering av sjuksköterskor, erbjudanden till dem som avstår från semester någon eller några veckor under sommarperioden och till dem som eventuellt höjer sin sysselsättningsgrad. 9 Information Administration inför Region 2015 Personaldirektör Marianne Johansson-Hellström informerade om planering inför en gemensam tjänstemannaorganisation i Region Kronoberg från och med Marianne Johansson-Hellström har haft ett första möte med regionförbundets personalchef. Ett första möte planeras i maj med centrala fackliga organisationer med flera. Enligt Marianne Johansson-Hellström måste en kartläggning ske över de båda organisationernas medarbetare inför arbetet med kompetens, behov och ev. pensionsavgångar. 10 Information Vård- och omsorgscollege - nulägesbeskrivning Projektledare Catarina Lindahl Petäjä redogjorde för Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Hon informerade bland annat om: - Vård och omsorgcollege som är ett koncept där utbildningssamordnare arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. - Anledningar - bland annat personalförsörjning, samverkan, skapa intresse för vård och omsorg, status för yrkesområdet. - Föreningen Vård- och omsorgscollege med egen styrelse, VD och kansli dessutom regionala samordnare, regionala college och lokala college. I regional styrgrupp har alla representanter en plats arbetsgivare måste vara i majoritet. - Uppdraget nationellt är: att skapa förutsättningar för hållbara regionala och lokala VO-College, ansvara för kvalitetskriterierna, bidra till att utbildningar och jobb inom vård och omsorg är attraktiva, stimulerande och intressanta, informerar om yrkesintroduktionsavtalen

4 4 (5) - Vad behövs? Bland annat regional samordnare, regional styrgrupp, engagemang från alla parter - Resultat - bland annat bredare kontaktnät, korta beslutsvägar, förbättrad kompetensförsörjning. I Kronobergs län har det skett en positiv förändring. Vård- och omsorgsprogrammet har också ökat med tre procent nationellt. - Vision Ett gott liv i södra Småland genom kompetenta och stolta medarbetare - Syfte bland annat god vård och omsorg till kronobergarna, öka status och kvalitet i vård- och omsorgsutbildningarna m.m. Dessutom redogjorde Catarina Lindahl Petäjä för marknadsföring genom facebook, reportage på internet, broschyrer. Hon informerade också om vad som är på gång och tiden för certifiering av regionalt och lokalt college. 11 Information DO:s granskning angående lönekartläggning Förhandlingsstrateg Jennie Nyquist Schroff informerade om diskrimineringsombudsmannens (DO) granskning av landstingens lönekartläggning. Samtliga landsting har granskats av DO. Landstinget Kronoberg lever inte upp till lagens krav enligt DO:s bedömning vad gäller - Lika arbete analys av löneskillnader - Likvärdiga arbeten analys av löneskillnader - Handlingsplan för jämställda löner som en följd av ovan båda analyser. Efter DO:s bedömning måste landstinget senast den 20 juni 2014 redovisa hur bristerna har åtgärdats. Enligt Jennie Nyquist Schroff behövs tydligare motiveringar och förklaringar till svaren. Av hittills 5 landsting som fått DO:s ställningstagande har inget klarat att leva upp till lagens krav. Sveriges Kommuner och Landsting kommer med anledning av detta att anordna en konferens den 5 maj 2014 och arbetet har påbörjats med att hantera DO:s synpunkter. 12 Information Bemanningsföretag

5 5 (5) Personaldirektör Marianne Johansson-Hellström informerade om situationen kring läkare från bemanningsföretag och hyrsjuksköterskor. Nationellt är kostnaderna stora för läkare och sjuksköterskor från bemanningsföretag. Landstinget Kronoberg gick 2013 emot trenden gällande läkare och hade nästan inga hyrsjuksköterskor. 13 Information Projekt Regional kompetensförsörjningsstrategi Personaldirektör Marianne Johansson-Hellström informerade om projektet - regional kompetensförsörjningsstrategi - som startat och som kommer att pågå fram till Arbetet har påbörjats med framtagande och förankring av en regional kompetensförsörjningsstrategi med tillhörande handlingsplaner. I projektet ingår Regionförbundet södra Småland, Arbetsförmedlingen, näringslivet och offentlig sektor. Vid protokollet Sven Sunesson Ordförande Anna Fransson 2:a vice ordförande Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson 2013-11-21 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 21 november 2013, kl. 13.00 14.30 Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Tjänstgörandeersättare

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-05-10 1(17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Regional styrgrupp VO-College Uppland 2012-11-19

Regional styrgrupp VO-College Uppland 2012-11-19 Regional styrgrupp VO-College Uppland 2012-11-19 Närvarande: Monica Jonsson, Monica Söderström, Ulrika Norman, Ingrid Berglin-Eriksson, Kerstin Kallin-Nilsson, Christina Hanson, Christina Ekman, Ulla Andersson.

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer