Verksamhet under fortsatt projekttid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012"

Transkript

1 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid Regionala styrgruppen har ett övergripande och utvecklande ansvar för verksamheten inom VO-College Västmanland samt ett övergripande ansvar för kvalitetssäkringen av verksamheterna i länets fem lokala college. Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) är ansvarig huvudorganisation under projekttiden. De fem lokala collegeområdena ansvarar för det konkreta genomförandet av VO-Collegeverksamhet, lokalt och i regional samverkan. VO-College Västmanland blir permanent verksamhet 1/1 2013, med egen kanslifunktion. En organisationsform som skall arbetas fram under projekttiden. Två halvtids projektledare finns inom VKL för VO-College Västmanland under , varav ena halvtiden tillhandahålls av Landstinget Västmanland. Projektledare: Anders Björnstig och Karin Thunell (LtV). 1

2 Verksamheter som pågår och fortsätter under 2011 och 2012 Utvecklingsområden med befintliga regionala nätverk Ansvar för arbete och genomförande ligger hos regionala styrgruppen och lokala styrgrupper, med stöd av nätverksgrupper och projektledare Validering Regional nätverksgrupp, arbetsgrupper. Dokument framtaget: Struktur, process och principer för validering inom VO-College Västmanland. Dessutom finns kursbeskrivning för valideringsledarutbildning. Bägge dokumenten beslutas av regionala styrgruppen den 8/ Studieplan arbetas fram under våren Baskompetensdefinitioner Regional nätverksgrupp, vilande. Baskompetensdefinitioner beslutades av regionala styrgruppen den 19/ Utvärderas november Kvalitetssäkring av praktik: APU/APL Regional nätverksgrupp. Dokumentsamling (krav, rutiner): Anpassning pågår till Gy 11. Därefter även till Vux 12 ( ). Utbildning av handledare för kvalitetssäkrad APU/APL Regional nätverksgrupp. Samma grupp som ovan Kvalitetssäkring av APU/APL. Handledarutbildningar pågår i hela länet sedan våren Programrektorsnätverk Regionalt nätverk med programrektorer inom Omvårdnadsprogrammet (nya Vård- och omsorgsprogrammet), motsvarande inom vuxenutbildningen samt Yrkeshögskola (YH). Gruppen arbetar bland annat i mixade konstellationer: Programrektorer Kataloggrupp avseende uppdragsutbildningar inom VO-College. Programrektorer Marknadsföringsgrupp: Utredning om Sociala medier, Marknadskommunikation marknadsföringsgrupp Regional marknadsföringsgrupp. (Se även samverkan programrektorer ovan). Kommunikationsplan fastställd av regionala styrgruppen november 2010, revidering november Lathund för marknadskommunikation framtagen och spridd till lokala college i december En kollektion marknadsmaterial är framtagen. Finns även VO-Collegesektioner på VKL:s hemsida. Uppföljningar kontinuerligt/ årsvis. Mälardalens högskola (Mdh) - samverkan Utveckling av samverkan mellan VO-College Västmanland och Mälardalens högskola, genom olika samverkans- och arbetsgrupper tillsammans med Mdh, enligt avsiktsförklaring. Flera aktiviteter hittills genomförda, med bland annat studerande inom VO-College,

3 Lärarnätverk Regional grupp med vård-/omsorgslärare och representanter för avnämarsidan. Tidigare befintlig gruppering som i dag är integrerat nätverk i VO-College Västmanland. IT för information och kommunikation Utvecklingsområde påbörjat 2009; reviderad ambition för Mixad Marknads- och programrektorsgrupp arbetar 2011 med frågan om Sociala medier och VO-College. Se även Marknadskommunikation ovan. Intern samverkan inom Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) Utredare/projektledare, med särskilda regionala uppdrag inom VKL, för vård- och omsorgssektorn, regelbunden samverkan och kontakt med projektledare för VO-College Västmanland. Nationellt nätverk med projektledare/samordnare inom VO-College VO-College Västmanland är genom projektledare och i vissa fall även genom ordförande för regional styrgrupp/ordförande i lokala styrgrupper representerat vid nationella samrådsmöten, rikskonferenser och i interregionalt samarbete. Även i nationella arbetsgrupper (t.ex. validering). Övriga, pågående utvecklingsområden Ansvar för arbete och genomförande ligger hos regionala styrgruppen och lokala styrgrupper, med stöd av nätverksgrupper och projektledare Information/stöd/samverkan Dels till VO-Collegeverksamheter i länet och dels i övriga landet, men även till externa intresserade (telefon, mejl, material). Besvara frågor, distribution av material, samverkansfrågor, råd i VO-Collegefrågor. Kanslifunktion som för närvarande sköts av projektledare. Riktad information internt/externt. Aktuellt om VO-College, informationsinsatser som riktas exempelvis till: Externa, regionalt sammansatta grupper (politiker, berörda tjänstemän, personal inom VO-College). Lokalt inom Västmanlands fem collegeområden samt i lokala grupperingar (politiker, berörda tjänstemän, personal inom VO-College). Interregionalt (samverkan 17 regioner), för närvarande särskilt fokus på VO-Collegeområden i närliggande län som Örebro, Värmland, Sörmland, Uppsala och Stockholm. Nationellt, biträda Nationella Rådet vid informationer i samband med till exempel rikskonferenser. 3

4 Kvalitetssäkring av lokala college Modell framtagen; använd första gången Ansvaret för kvalitetsgranskningen av lokala college har av Nationella Rådet delegerats till de regionala styrgrupperna i landet. Här ingår även regionala styrgruppens granskning, hur frågor hanteras rörande mångfald, genusperspektiv, omvärldsbevakning och internationalisering (områden som ingår certifieringskriterierna från Nationella Rådet). Spetskompetenscentra Driva utveckling av spetskompetenscentra för olika orter. Utvecklingsområden som diskuterats och påbörjats under 2010: Psykiatri och funktionshinder. Uppdrag ligger hos VO-College Sala och Köping. Kompetensutveckling Avser redan verksam personal, hos avnämare och utbildningar. En del av kompetensutvecklingen inom VO-College Västmanland kommer från 2011 att kanaliseras via KIVO-projektet, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL). Uppdragsutbildningar, som genomförs av utbildningar inom VO-College Västmanland, kommer att erbjudas från Hälsoperspektiv Program för idéseminarier och kurser inom VO-College Västmanland arbetas fram, bland annat i samverkan med Mälardalens högskola. Färdigt hösten Återcertifiering - ansökan Ansökan till Nationella Rådet hösten 2011, regionorganisationen och lokala college inom Vård- och omsorgscollege Västmanland. Arbete inleds mars Länsövergripande projekt för elever Ungdoms- och vuxenelever skall enligt certifieringen kunna delta i länsövergripande projekt. Under 2010 och början av 2011 har några länsövergripande aktiviteter (föreläsningar, information) genomförts tillsammans med Mälardalens högskola. Gemensamma temaveckor för studerande kan vara andra exempel. Stödja vård- och omsorgsutbildningar Stödja utvecklingen av vård- och omsorgsutbildningar i Västmanland: Gymnasium och motsvarande inom vuxenutbildningen samt Yrkeshögskola (YH).. Visionsarbete Visions-/målbildsdokument fastställt av regionala styrgruppen Uppföljningsarbete november 2011 och november

5 Övriga, ej påbörjade utvecklingsområden (april 2011) Bör påbörjas 2011 enligt ursprungliga certifieringen Ansvar för genomförande ligger hos regionala styrgruppen och lokala styrgrupper, med stöd av projektledare och vid behov nätverksgrupper Elevflöde möjliggöras mellan kommuner Speciella kurser/profiler/spetsutbildningar skall på sikt kunna genomföras av studerande inom VO-College, i annan kommun än där huvudutbildningen genomförs. Regionala styrgruppen har även ansvar att övervaka andra former av elevrörlighet och vid behov föreslå åtgärder, om utbildningar inom VO-College påverkas. Yrkesbeteckning Verka för att en gemensam yrkesbeteckning skapas, att kunna användas efter godkänd utbildning inom VO-College Västmanland (ungd/vux): Omvårdnadsprogrammet /nya Vård- och omsorgsprogrammet. Individuella utvecklingsplaner Verka för att individuella utvecklingsplaner upprättas även i det samverkande arbetslivet inom VO-College. Nya karriärmöjligheter Stödja att nya karriärmöjligheter utvecklas. Exempel kan vara handledare och personal med spetskompetenser. Yrkes-SM, regional angelägenhet Stödja deltagande i Yrkes-SM för vård och omsorg, genom uttagning i regionen inom Vård- och omsorgscollege Västmanland. 5

VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015. Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för. Vård- och omsorgscollege Västmanland

VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015. Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för. Vård- och omsorgscollege Västmanland VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015 Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Västmanland, lokala styrgrupper, arbets- och nätverksgrupper samt projektledare.

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna. hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren 2014

Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna. hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren 2014 1 Bakgrund Lapplands lärcentra Kiruna är en del av Lapplands lärcentra som ansvarar

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun

Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Regelbunden tillsyn Bilaga 9 Dnr 43-2013:277 Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av underlagen vid tillsynen av er vuxenutbildning.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 1(18) Byggnadsindustrins Yrkesnämnd Verksamhetsplan 2015 Fastställd av BYNs styrelse 2014-09-30 2(18) Verksamhetsplan för Byggnadsindustrins Yrkesnämnd 2015 Verksamhetsplanen beskriver målen för det arbete

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen är ett beredande organ till GRs styrelse. Styrgruppen ska arbeta för -gemensam analys och gemensamt agerande -att skapa arenor

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Slutversion certifieringsdatum 2011-09-20 Kontaktperson för styrgruppen: Lars Åke Gustafsson socialchef Socialförvaltningen Falköpings

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer