VISIONER OCH MÅLBILDER Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för. Vård- och omsorgscollege Västmanland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015. Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för. Vård- och omsorgscollege Västmanland"

Transkript

1 VISIONER OCH MÅLBILDER Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Västmanland, lokala styrgrupper, arbets- och nätverksgrupper samt projektledare. Planering av flertalet avsnitt i detta mål- och visionsdokument förväntas ske även mot bakgrund av idéer och förslag i planen för marknadskommunikation för Vård- och omsorgscollege Västmanland (separat dokument). Sammanställt av Anders Björnstig, projektledare, augusti 2010, reviderat november

2 Pågående aktiviteter och mål APU och APU-dokumentation Enhetlig APU-dokumentation för elevers praktik (APU/APL) introduceras och prövas från januari 2010 i Västmanland, OP vux/ungd. Pågår. Samarbete inleds under vt -10 för att på sikt bidra till riksgiltig normering av dokumentation för APU-området inom VO-Collegesystemet. Frågan drivs av regionala projektledare nationellt. Information om VO-College-materialet till utvalda andra yrkesprogram i Västmanland, som inspiration och idématerial (ht -10). Programrektorsgruppen beslutar. Marknadsinformation (nyhetsbrev, andra källor) om APU-/APL-lösningar inom VO-College. Gymnasiereformen Gy 11 APU-/APL-dokumentation Ev. anpassningar av APU-materialet enligt beslut om Gy 11. Fortsatt aktiv medverkan från VO-C Västmanland nationellt, att frågan om riksgiltig normering av APU-dokumentaton utvecklas och når långsiktig lösning. VO-College Västmanlands APUdokumentaton inspirerar flera andra VO- Collegområden i Sverige, regionalt/lokalt. VO-College känd inspirationskälla för andra program i länet i samband med kraven i Gy 11 på samverkan utbildningar och arbetsliv. Fortsatt marknadsinformation (nyhetsbrev, andra källor) om APU-/APLlösningar inom VO-College Visioner/målbilder APL-dokumentation APU- material och principer en självklar grund i VO-College Västmanlands samtliga verksamheter. Ev. anpassningar till reformeringen Vux 12. Riksgiltig normer av APU-dokumentation finns inom samtliga VO-Collegeområden i Sverige; material där Västmanland varit aktiva i utvecklingsarbetet. Vara fortsatt inspirationskälla för andra yrkesprogram i länet och i nära samarbetsregioner. Riksgiltig normering av APUdokumentation hålls permanent på agendan : utveckling, anpassning. Fortsatt marknadsinformation (nyhetsbrev, andra källor) om APU-/APLlösningar inom VO-College. 2

3 - APU/Handledning - antal platser och godkända handledare - Validering - APU/Handledning - antal platser och godkända handledare - Validering - APU/Handledning - antal platser och godkända handledare - Validering Tillräckligt antal av kvalitetssäkrade APU-platser inom VO-College Västmanland - samverkan påbörjas i länet för att säkra antal platser och hur interkommunal samverkan kan fungera. Arbetslivet ha tilllräckligt antal kvalificerade handledare utbildade enligt VO-College Västmanlands kvalitetssäkringsmodell. Avstämning mot kommande nationella riktlinjer. Handledare/handledarutbildningar. Kvalitetssäkrade handledarutbildningar för samtliga handledare inom VO-College Västman-land påbörjas vt Hel eller del av 100 gyp-kurs enligt kursplan profilerad för VO-College Västmanland. Valideringsinstrument, regionala utvecklas. Valideringssamverkan i länet. Samverkan runt utvecklingsarbete pågår. Avstäms mot nationella förslag till principiella riktlinjer. Rutiner för interkommunal samverkan om APU-/APL-platser prövas mellan flera kommuner och rutiner fastställs regionalt. Antalet utbildade, kvalificerade VO-Collegehandledare täcker behovet i länet. Samtliga fem lokala collegeområden satsar på att alla handledare inom certifierade verksamheter har VO- College Västmanlands handledarutbildning på 100 gymnasiepoäng. Valdieringsprinciper, valideringsinstrument och rutiner fastställda av regionala styrgruppen och används länet runt. Justeringar och förfining av metoder. Harmoniserat gentemot Gy 11 och nationella principer inom VO-College. Interkommunal samverkan om APU- /APL-platser är en naturlig del av samverkan inom VO-College Västmanland. Fortsatt, kompletterande utbildning av certifierade handledare inom VO-College Certifierade handledare inom VO-College har motsvarande 100 gymnasiepoängs utbildning enligt, certifierad modell för VO-College Västmanland. VO-College Västmanlands principer och instrument bidragit till generell länssamverkan, när det gäller validering. 3

4 Utbildningar samverkan inom VO-College Västmanland Utbildningar samverkan inom VO-CollegeVästmanland Utbildningar samverkan inom VO-CollegeVästmanland Skolledarna samverkar runt planering/genomförande/utveckling inom VO-College utifrån gemensam tolkning av uppdraget inom VO-College. Elevflöde möjliggöras mellan kommuner Kurser/profiler/spetsutbildningar kunna genomföras (ekonomiskt, praktiskt) i annan kommun än där huvudutbildningen genomförs. Gymnasierektorerna arbetar med frågan under Spetskompetenskurser i Västmanland. Regional samsyn och fördelning. De första spetskompetenskurserna definieras och inordnas i VO-College, bl.a. psykiatri Sala. Temaveckor inom länet och länsövergripande projekt för elever Gemensamma temaveckor/länsövergripande projekt för elever kunna genomföras mellan några/alla collegeområden i Västmanland. IT som gemensamt kommunikationsmedelpåbörja att söka metoder som underlättar IT-kommunikation inom VO- College Västmanland. Skolledarna inom VO-College Västmanlands utbildningar samverkar kring nya Vård- och omsorgsprogrammets implementering på de olika orterna. Elevflöde utan byråkratiska hinder löst för ytterligare kommuner än under Spetskompetenskurser och Gy 11, avstämning, funktion och möjligheter. Fler spetskompetenskurser definieras och förbereds inom VO-College Västmanland, Jämfört med Temaveckor inom länet och länsövergripande projekt för elever; de första projekten prövas. Fortsatt utveckling av IT, för att underlätta samverkan, även vid distansoch flexutbildningar. Skolledarna/programrektorerna en tydlig samverkansgrupp med delegerat ledningsansvar inom vissa områden av VO-Collegeverksamheten. Elevflöde mellan VO-C Västmanlands samtliga lokala college naturlig, väl fungerande del i samverkan. Utnyttjas främst för profilval, spetskompetenskurser och projektarbeten. Spetskompetenskurser inom VO-College Västmanland en självklar, omtalad och väl utnyttjad möjlighet för studerande på gymnasienivå ungdom/vuxna, för redan verksam personal i verksamheter inom VO-College samt för studerande från Yrkeshögskola och Högskola Temaveckor inom länet och länsövergripande projekt en naturlig och ofta använd arbetsform, för att utveckla pedagogik och manifestera samverkan inom VO-College. Fortsatt utveckling av IT, för att underlätta samverkan, även vid distansoch flexutbildningar. 4

5 Fortsättning 2010 Utbildningar samverkan inom VO-College Västmanland Fortsättning Utbildningar samverkan inom VO-College Västmanland Fortsättning Utbildningar samverkan inom VO-College Västmanland Vuxenutbildningar i länet, inom vård och omsorg Stödja utvecklingen, antal studerande, kvalitet. Under året värdera arbetsmarknadsbehov mot beställda utbildningar hos respektive lokalt college. Samverkan med Mälardalens Högskola Få del av forskning; utveckla möjligheter till validering vid ansökan till Mdh; skapa mötespunkter VO-C och Mdh (kompetensutveckling, expertmedverkan). Reell, kontinuerlig samverkan prövas inom flera områden med Folkhälsoprogrammet. Frisök - konsekvenser Regionala styrgruppen övervaka och förutse konsekvenser/initiera åtgärder vid olika former av frisök.arrangemang. Yrkes-SM, regional angelägenhet Stödja deltagande i Yrkes-SM för vård och omsorg; uttagning i regionen. Första insatserna på området under Yrkesbeteckning gymnasial nivå Verka för att en gemensam yrkesbeteckning skapas, att kunna användas efter fullbordade studier ungd/vux. Omvärldsanalyser inom VO-College Västmanland används för att informera arbetsgivarsidan om balansen mellan utbildningsbehov och arbetsmarknadens behov. Samverkan med Mdh följer ett årsprogram, skapat tillsammans med Folkhälsoprogrammet. Även andra program inom Mdh Akademin HVV kopplas in i denna samverkan. Anpassning till nationella regler för frisök samt regionala lösningar för interkommunal elevrörlighet inom VO-College Västmanland är fullbordad. Samordnad länsuttagning till Yrkes-SM inom VO-College Västmanland. Sträva efter mediauppmärksamhet. Nationell anpassning. Om ingen yrkesbeteckning tas fram nationellt skapar VO-College Västmanland, i samverkan med övriga VO-Collegeregioner en sådan. VO-College Västmanland är en självklar diskussionspartner när arbetsmarknadsutbildningar planeras. VO-College Västmanland och Mälardalens högskola Akademin HVV är marknadsledande inom området samverkan högskola och externa utbildningar inom områden lägre än högskola. Frisök/interkommunal elevrörlighet fungerar smidigt och självklart inom VO-College Västmanland, vilket bidrar till att utbildningarna inom college även sticker ut organisatorsikt och funktionellt. Samordnad länsuttagning till Yrkes-SM inom VO-College Västmanland etablerad som samverkan. Sträva efter mediauppmärksamhet. Yrkesbeteckning lanseras systematiskt i samband med information från VO- College Västmanland. 5

6 Kompetensutveckling Kompetensutveckling Kompetensutveckling Fortbildning/kompetensutveckling för alla verksamma inom VO-College; exempel påviktiga områden. Stödja gemensam kompetensutveckling. Handledarutbildning VO-College. Demenssjukdomar Grundläggande sjukvård Psykiatri, olika specialiteter Fysiska/psykiska funktionsnedsättningar Utvecklingsstörning (inkl. åldrande) Läkemedelskunskaper Etiskt förhållningssätt Datorer/datorkunskap Dokumentation Teknologi i vård-/omsorgsarbete Språkliga kompetenser (svenska och andra språk) Internationalisering, internationellt samarbete; både för personal inom utbildningar och inom vård/omsorg. Arbetsbyte/praktik: lärare ut på arbetsplatser, vård-/omsorgspersonal medverka i skolan, räknas här som kompetensutveckling. Nya områden för kompetensutveckling vilka tillkommer över tid och integreras vartefter i VO-College. Plan för fortbildning/kompetensutveckling inom VO-College Västmanland läggs för. Alla fem collegeområden har planeringar, specifiserade till ämnesinnehåll, utförare och ekonomi. Avtalsfrågor rörande utbildningar inom VO-College Västmanland är lösta. Avtalsinstrumenten utvärderas och förbättras. Informationsvägar om utbildningar är fastställda.utvärderas och förbättras. Insatser inom kompetensutveckling breddas till samarbetsregioner, både som utförare och som mottagare av utbildning. Alla insatser för kompetensutveckling uppmärksammas i nyhetsbrev från VO- College, på VKL:s hemsida och större insatser genom massmediainformation. Planer för fortbildning/kompetensutveckling inom VO-College Västmanland läggs med flerårigt perspektiv för alla fem collegeområden, specificerade till ämnesinnehåll, utförare och ekonomi. Avtalsfrågor rörande utbildningar inom VO-College Västmanland är lösta. Informationsvägar om utbildningar är fastställda och fungerar. Insatser inom kompetensutveckling breddas till samarbetsregioner, både som utförare och som mottagare av utbildning. VO-College Västmanland ses som självklar samarbetspartner när det gäller kompetensutveckling mellan regioner i Västmanlands närområde. Alla insatser för kompetensutveckling uppmärksammas i nyhetsbrev från VO- College, på VKL:s hemsida och större insatser genom massmediainformation. 6

7 Baskompetens Baskompetens Baskompetens Samsyn baskompetens Regional samsyn i Västmanland runt begreppet baskompetens. Regional nätverksgrupp levererar beslutsunderlag till regional styrgrupp. Beslut om definitioner under Interregional samordning runt begreppet baskompetens inleds med närliggande VO-Collegeregioner. Definitioner och principer för begreppet baskompetens arbetas in hos personal och studerande inom VO-College Västmanland. Initiativ tas för seminarier runt baskompetensbegreppet inom VO-College, för intressenter utanför VO-College-organisationen, som t.ex. högskola och yrkeshögskola. Interregional samordning runt begreppet baskompetens fortsätter. Informationsspridning även genom informationsbrevet för VO-College samt genom mediainformation. Samsyn baskompetens fortsatt implementering. VO-College Västmanlands definitioner av baskompetens hålls levande och arbetas in via arbetsplatsträffar och särskilda seminarier för berörd personal och studerande. Personal inom VO-College Västmanland används som inspiratörer i andra VO-Collegeregioner, som behöver stöd i utvecklandet av baskompetensbegreppet. VO-College Västmanland bidrar till nationella definitioner och beskrivingar av baskompetenser inom vård och omsorg. Informationsspridning även genom informationsbrevet för VO-College samt genom mediainformation 7

8 Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning är regelbundet återkommande inom VO-College Västmanland både lokalt och regionalt, med fokus på områden som arbetsmarknad, personalbehov inom vård och omsorg, förändrade brukar- och patientbehov samt bosättnings- och pendlingsvanor hos befolkningen i Västmanland och kringliggande län. Första analys efter ansökan 2008 sker Uppdrage; kvalitetssäkring Aktörerna bygger kontinuerligt gemensam tolkning av uppdraget inom VO-College. Särskilda stödjande forum är program-rektorernas respektive gymnasiechefernas permanenta nätverk samt olika nätverks-grupper för utvecklingsfrågor inom VO-College Västmanland. Enhetliga kvalitetsprinciper arbetas fram enligt VO-College Västmanlands ambitioner angivna i ansökans kriteriebeskrivningar till Nationella Rådet. Omvärldsbevakningens resultat används efter analys för att informera och påverka interna och externa intressenter till VO- College Västmanland, att fatta strategiskt riktiga beslut när det gäller utbildning och arbetsmarknad. Informationsspridning även genom informationsbrevet för VO-College samt genom mediainformation Uppdraget; kvalitetssäkring Fortsatt arbete med gemensam tolkning av uppdraget inom VO-College. Särskilda stödjande forum är programrektorernas respektive gymnasiechefernas permanenta nätverk samt olika nätverksgrupper för utvecklingsfrågor inom VO-College Västmanland. Redovisningar i kommunala kvalitetsredovisningarna/motsvarande av VO-College Västmanlands verksamhet skrivs av lokala collegeverksamheter enligt VO-Collegeprinciper. Omvärldsbevakningen inom VO-College Västmanland förfinas ytterligare och blir en etablerad resurs även för externa intressenter och regioner i närområdet. Informationsspridning även genom informationsbrevet för VO-College samt genom mediainformation Uppdraget; kvalitetssäkring Aktörerna bygger kontinuerligt gemensam tolkning av uppdraget inom VO-College. Särskilda stödjande forum är programrektorernas respektive gymnasiechefernas permanenta nätverk samt olika nätverksgrupper för utvecklingsfrågor inom VO-College Västmanland. Redovisningar i kommunala kvalitetsredovisningarna/motsvarande enligt VO-College Västmanlands principer är en självklar del av verksamheternas kvalitetsredovisningar. 8

9 Nya karriärmöjligheter och individuella utvecklingsplaner Nya karriärmöjligheter och individuella utvecklingsplaner Nya karriärmöjligheter och individuella utvecklingsplaner Verka för att nya karriärmöjligheter utvecklas, för t.ex. handledare och personal med spetskompetenser. VO-College Västmanland är utvecklande organisation; berörda fackliga organisationer och arbetsgivare ansvarar för konkret utveckling av befattningar, inom sina ordinarie verksamheter. Verka för att individuella utvecklingsplaner upprättas även i det samverkande arbetslivet inom VO-College. I utbildningar är detta redan regel enligt fackliga avtal. Verksamheten inom VO-College Västmanland inspirerar arbetsgivare och fackliga organisationer till att individuella utvecklingsplaner för personal inom VO- Collegeverksamheter börjar upprättas samt att nya karriärvägar definieras och införande påbörjas. Individuella utvecklingsplaner för definierade personalgrupper inom VO-Collegeverksamheter är införda. Flera nya karriärvägar för personal inom VO-College är definierade, fackligt förankrade och införda. Dessa förhållanden ingår som viktig information i extern och intern marknadsföring lför VO-College Västmanland. 9

10 Hälsoperspektiv inom VO-College Samlat grepp och helhetssyn på hälsoperspektivet skall genomsyra de lokala verksamheter som ingår i VO-College Västmanland (för berörda elever, personal samt brukare/patienter). Kartläggning över det som redan finns i bruk bland verksamheterna. Utifrån kartläggningen fastställa områden regionala styrgruppen kan vara pådrivande i. Gemensam målbild och handlingsprogram i hälsofrågor för VO-College Västmanlands lokala verksamheter arbetas fram (utbildningar och arbetsplatser) och presenteras för regional styrgrupp hösten Samverkan med Mälardalens högskola, Folkhälsoprogrammet, etableras även i dessa frågor. Hälsoperspektiv inom VO-College Gemensam målbild och principer för handlingsprogram avseende hälsofrågor för VO-College Västmanlands lokala verksamheter slutjusteras och beslutas som riktlinjer inom VO-College (utbildningar och arbetsplatser). Eventuella anpassningar enligt Gy 11. Nya idéer och lärdomar sprids inom VO-College Västmanland och tas emot från samverkande regioner. Idéseminarier i hälsofrågor organiseras, för både utbildningar och arbetsliv, även i samarbete med andra VO-Collegeregioner. Samverkan med Mälardalens högskola, Folkhälsoprogrammet, fördjupas. Information om intressanta, nya grepp i frågor kring hälsoperspektivet förmedlas internt och externt via informationsbrev och mediainformation. Hälsoperspektiv inom VO-College Gemensam målbild för hälsofrågor och principer för lokala handlingsprogram inom VO-College Västmanlands verksamheter är etablerade som en naturlig och levande del i verksamheterna. Kontinuerligt kunskaps- och idéutbyte inom länet och interregionalt i frågor som rör hälsoperspektiv för elever, personal samt brukare/patienter. Idéseminarier i hälsofrågor organiseras, för både utbildningar och arbetsliv, även i samarbete med andra VO-Collegeregioner. Är naturliga och kontinuerliga frågor i utbildningar och arbetsliv. Samverkan med Mälardalens högskola, Folkhälsoprogrammet, är en självklar och återkommande del av arbetet med hälsofrågor inom VO-College Västmanland. Information om intressanta, nya grepp i frågor kring hälsoperspektivet förmedlas internt och externt via informationsbrev och mediainformation. 10

11 Mångfald, genusperspektiv Mångfald, genusperspektiv Mångfald, genusperspektiv Mångfalds- och genusfrågor vilar enligt certifieringarna från Nationella Rådet huvudsakligen på respektive lokalt Vårdoch omsorgscollege. Viktigaste frågorna är att få fler pojkar/män till utbildningar och arbeten inom vård och omsorg, men även personer med utländsk bakgrund. Behovet av strategiska språk-/kulturkompetenser är stort i länet, likaså behovet av välutbildade invandrare med goda språkkunskaper i svenska. VO-College Västmanland verkar för att regionalt uppmuntra och stödja insatser som underlättar för studieupplägg som är flexibla och individuella, något som bedöms ha extra stor betydelse i dessa sammanhang; arbetsprinciper som redan används, men kommer att ytterligare utvecklas inom VO-College. Funktioner för utbyte via IT mellan parter i VO-College utvecklas. Eventuella anpassningar enligt Gy 11, i mångfalds- och genusfrågor. Vårdambassadörers verksamhet utökas; modeller för tjänsteutrymme och inrikting på verksamheten finns framtagna, mellan fackliga organisationer och arbetsgivarparter. Särskild inrikting mot grundskolan. IT-samordning inom VO-College Västmanland, fortsatt utveckling. Modeller/lösningar för flexibla och individuella utbildningar för invandrarelever samlas in i länet och från andra regioner och sprids inom VO-College Västmanland. Information om intressanta, nya grepp i dessa frågor förmedlas internt och externt via informationsbrev. Mångfalds- och genusfrågor inom VO-Collegeverksamheter når en funktion som inspirerar andra utbildningar och verksamheter. Inom VO-College Västmanland utvecklas metoder för att möta genus- och mångfaldsfrågorna och positiva resultat kan under perioden mätas. Vårdambassadörers informationsarbete är en naturlig del av informationsarbetet inom hela länet, både inom grundskolan och i andra verksamheter relevanta för VO- College. IT-samordning inom VO-College Västmanland, fortsatt utveckling och samverkan kring dessa frågor. VO-College Västmanland utvecklar fortsatt interregional samverkan i mångfalds- och genusfrågor. Information om intressanta, fungerande nya grepp i dessa frågor förmedlas internt och externt via informationsbrev och mediainformation. 11

12 VO-Collegeorganisationen i Västmanland VO-Collegeorganisationen i Västmanland VO-Collegeorganisationen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) är ansvarig huvudorganisation bakom VO-College. Ansvar för utvecklingen av VO-College Västmanland 2010: En person som projektledare halvtid för Västmanland, vars tjänst är kombinerad med halvtid för VO-College Västerås. Dessutom projektledare halvtid från Landstinget Västmanland. Möten med regional prägel hålls regelmässigt i VKL:s lokaler. Ekonomi och övergripande ansvar för VO-Collegeverksamheten vilar på VKL. Rutiner för ekonomi och fördelning av interna och externa uppdragsutbildningar inom VO-College arbetas fram. Sidor inom VKL:s hemsida för VO- College Västmanlands information. Årlig utvärdering av regionala styrgruppens funktion och sammansättning införs. Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) är ansvarig huvudorganisation bakom VO-College. Ny organisationsform börjar utredas. Fast kanslifunktion inom VKL, med inrättad tjänst för en samordnare utreds. Samverkansgrupp inom VKL: Projektledare och handläggare inom VKL, med uppdrag som har kopplingar till VO- College Västmanlands verksamhet, bildar en samverkansgrupp tillsammans med samordnaren för VO-College Västmanland.. Möten med regional prägel hålls regelmässigt i VKL:s lokaler. För vissa mötestyper inom VO-College Västmanland prövas turnerande värdskap i länet, som del i internutbildning om varandras verksamheter. Ekonomi och övergripande ansvar för VO-Collegeverksamheten vilar på VKL. VO-College Västmanland och IT- /lärplattform utreds. Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) är ansvarig huvudorganisation bakom VO-College t.o.m. dec. 2012, då ny organisationsform införs. Fast kanslifunktion inom VO-College, med inrättad tjänst för en samordnare. Rullande översyn tjänstens omfattning och innehåll. Samverkansgrupp inom VKL: Projektledare och handläggare inom VKL, med uppdrag som har kopplingar till VO- College Västmanlands verksamhet, bildar sam-verkansgrupp tillsammans med samordnaren för VO-College Västmanland.. Möten med regional prägel hålls regelmässigt i VKL:s lokaler. Turnerande värdskap är rutin i länet, för utvalda mötestyper. Detta som del i kontinuerlig internutbildning i varandras verksamheter. Ekonomi och övergripande ansvar för VO-Collegeverksamheten vilar på VKL t.o.m. dec. 2012, då ny organisationsform införs. VO-CollegeVästmanland fungerar och framstår som en enhetlig utbildningsorganisation även i avtalsfrågor. 12

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Västmanland

Vård- och omsorgscollege Västmanland Vård- och omsorgscollege Västmanland - en snabb presentation Anders Björnstig Projektledare Vård- och omsorgscollege VästmanlandV 073-910 53 92 anders.bjornstig@vasteras.se Välkommen till VästmanlandV

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Västmanland

Vård- och omsorgscollege i Västmanland En snabbguide för alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorgscollege i Västmanland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Vård- och omsorgscollege Anders Björnstig,

Läs mer

Snabbfakta om Vård- och omsorgscollege Västmanland

Snabbfakta om Vård- och omsorgscollege Västmanland Snabbfakta om Vård- och omsorgscollege Västmanland avseende ny certifieringsperiod 2012-2016 Regional organisation Vård- och omsorgscollege Västmanland med följande lokala collegeområden: Vård- och omsorgscollege:

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Snabbfakta om Vård- och omsorgscollege Västmanland

Snabbfakta om Vård- och omsorgscollege Västmanland Snabbfakta om Vård- och omsorgscollege Västmanland avseende ny certifieringsperiod 2012-2016 Regional organisation Vård- och omsorgscollege Västmanland med följande lokala collegeområden: Vård- och omsorgscollege:

Läs mer

Ettårsuppföljning av regionalt Vård- och omsorgscollege

Ettårsuppföljning av regionalt Vård- och omsorgscollege Ettårsuppföljning av regionalt Vård- och omsorgscollege Ettårsuppföljningen skickas åter till Nationella Rådets kansli inom 6 veckor. Utskickad den Ankom VO-C Västmanland 30/9 2009. Region Västmanland

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

En samverkansform för utbildning

En samverkansform för utbildning En samverkansform för utbildning Bakgrund Generationsväxling Personalbrist 2015 2020 Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg med utbildning både på gymnasial nivå kommer att

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post Lokalt VO-College Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post kerstin.persson@sydgym.se Styrgruppens ordförande Kristina Privér

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Vad är Vård- och omsorgscollege idag?

Vad är Vård- och omsorgscollege idag? Vad är Vård- och omsorgscollege idag? 22 regionala college 82 lokala VO-College 176 kommuner 20 landsting/region 114 gymnasieskolor Nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildningar VO-College arbetar

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Enligt särskild överenskommelse mellan landstinget Sörmland och

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0047 Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 1. Återcertifiering Första delåret för Vård och omsorgscollege (VO-C) Sörmland har en stor del av processledarens

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College!

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! Välkommen till Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa startar Planering för utvecklingsarbetet Under september genomförs tre dialogmöten norra, mellersta

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2016

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2016 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2016 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 2. Verksamheten - Regionala styrgruppsmöten - Regionala arbetsutskott - Lokala styrgrupper - Nätverksmöten - Besök i lokala

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna

Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna Övergripande Den lokala VO- Collegeansökan ska ge en beskrivning av utbildningsanordnarens arbete och samverkan med avnämare och övriga utbildningsanordnare

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring. Karin Thapper Teknikföretagen

Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring. Karin Thapper Teknikföretagen Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring Karin Thapper Teknikföretagen Varför Teknikcollege? Mismatch mellan skola och industri http://www.teknikcollege.se Kriterier Regionalt perspektiv Samverkan med

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd, MKHV 2014-12-03 1 1. Bakgrund Den gemensamma satsningen av Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Södermanland och Landstinget

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Kvalitetssäkrad granskningsprocess

Kvalitetssäkrad granskningsprocess Kvalitetssäkrad granskningsprocess Från första ansökan till certifiering Huvudansökan Delansökan Intresseanmälan kommer in Ansökan kommer in Industrirådet granskar ansökan Gransknings -besök i regionen

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Verksamhetsberättelse tvåårsuppföljning

Verksamhetsberättelse tvåårsuppföljning Verksamhetsberättelse tvåårsuppföljning Regional två-årsuppföljning av Vård- och omsorgscollege Västmanland inklusive ett-årsuppföljning av regionens fem lokala collegeområden Regionala styrgruppen Vård-

Läs mer

Vård- och omsorgsutbildning 3 terminer Ett yrke för framtiden!

Vård- och omsorgsutbildning 3 terminer Ett yrke för framtiden! 3 terminer Ett yrke för framtiden! Utbildningen vänder sig till dig som vill ha ett spännande och omväxlande arbete inom vård och omsorg. Kombinationen att jobba med människor och goda möjligheter att

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 2 ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Sökande kommun: Regionförbundet Östsam/Länsbibliotek Östergötland Ansökan

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion i skolan - CIS - för utökade insatser mot grundskolan

Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion i skolan - CIS - för utökade insatser mot grundskolan Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer P-0 Östergren 2012-10-29 BUN-2012-0816 Barn- och ungdomsnämnden Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion

Läs mer

College Väst

College Väst College Väst 2016-2018 GR ESF Collegeparaplyprojekt GR VoC Livsmedel/G röna näringar GRTC Halland GR GR GR i nära samverkan med VGR & Halland samt övriga KF/delregioner inom VGR Syfte Skapa förstärkta

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland Fredag den 20/2-2015, kl. 09.00-11.30 Närvarande Anna Porsaeus, ecilia Östlund, Maud Falk, Eva Saaw, Kristina Holmgren, Susanne

Läs mer