Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2016"

Transkript

1 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege den 18/ beslutat förlänga alla återcertifieringsansökningar från tre till fem år. Vård- och omsorgscollege Västmanland och de fem lokala collegeområdena i länet är således återcertifierade för perioden Vi är så många och har gjort så mycket Enhetschef som sammanfattade den omfångsrika redovisningen - avstampen inför kommande treårsperiod

2 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp Ansökan till Nationella Rådet om återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland Certifieringsperioden förlängd , enl Nationella rådets beslut 18/ Certifieringsgranskning genomförd 14/11-15/ Justeringsperiod i samråd med Nationella rådets certifierare dec feb Kontaktuppgifter Regionorganisationen Vård- och omsorgscollege Västmanland Cecilia Östlund, regionala styrgruppens ordförande Göran Wänglöf, ordförande regionala styrgruppens arbetsutskott Anders Björnstig, projektledare, VO-College Västmanland Karin Thunell, projektledare, VO-College/Landstinget Västmanland Ove Svenson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) Lokala college - ordförande i lokal styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västra Mälardalen (Köping, Arboga, Kungsör) Eva Saaw, utvecklare Vård & Omsorg, Köpings kommun, Vård- och omsorgscollege Västerås Ellinor Öberg, chef hemtjänsten Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo Västerås, Vård- och omsorgscollege Kolbäcksådalen (Hallstahammar, Surahammar) Annelie Andersson, äldreomsorgschef Hallstahammar, Vård- och omsorgscollege Sala Helena Duske, verksamhetschef Omsorg om äldre Sala, Vård- och omsorgscollege Norra Västmanland (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg) Marjo Svensson, socialchef Norbergs kommun,

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Regional ansökan Kontaktuppgifter - regionalt och lokala college 2 Regionala styrgruppen Vård- och omsorgscollege Västmanland 6 Kriteriebeskrivningar - allmän inledning 7 Övergripande utvecklingsområden 7 REGIONALA MÅL EN ÖVERSIKT 108 KRITERIUM 1 - Varför Vård- och omsorgscollege? 8 Problemområden som identifierats 8 Läget inom vård och omsorg och behovet av en samverkansform 8 Förändringar på utbildningssidan i länet 9 Befolkningsläge i Västmanland 9 Samverkande parter inom VO-College Västmanland 10 Verksamhetsmål 2008 grunden för ny certifieringsperiod KRITERIUM 2 Samverkan 12 Organisation för Vård- och omsorgscollege Västmanland 12 Den formella organisationen 12 Regionala utvecklings-/nätverksgrupper 13 VO-College som branschråd 14 KRITERIUM 3 - Regionalt och lokalt perspektiv 14 Marknadskommunikation marknadsföring, IT 14 Nuläge/nya vägar avseende IT och kommunikation internt/externt 14 Ansvar för genomförande av marknadskommunikation 15 Hur vi arbetar med Omvärldsbevakning 15 Kompetensplattform Västmanland - nya kontaktvägar 16 Internationalisering 16 Hur vi arbetar med genus- och mångfaldsfrågor 17 Yrkesbeteckning på undersköterskenivå 17 Handläggning av särskilda krav från Nationella rådet 17 KRITERIUM 4 Infrastruktur 18 Skolor/utbildningar inom VO-College Västmanland 18 Yrkeshögskoleutbildning/YH 18 Samverkan med Mälardalens Högskola (MDH) 19 Samverkan med Landstinget Västmanland 19 Samverkan med Kommunalarbetareförbundet 21 KRITERIUM 5 Hälsoperspektivet 22 Ändrade planer enligt certifieringen Individuella utvecklingsplaner, nya karriärvägar 22 KRITERIUM 6 - Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö 22 KRITERIUM 7 - Lärformer och arbetssätt 23 Baskompetens 23 Programrektorsnätverket 23 KRITERIUM 8 - Lärande i arbete 23 Kvalitetssäkring av praktik (APU/APL) och handledning/handledarutbildning 23 Validering - enhetliga principer, valideringsledarutbildning och 24 nationell samverkan kring validering Nationella nätverket inom VO-College -valideringsfrågan 24 Nationella branschnätverket för validering - YH-myndigheten 24 KRITERIUM 9 - Kvalitetsarbete/uppföljning 25 KRITERIUM 10 - Avtal och överenskommelser 26 3

4 Innehåll beskrivningarna från alla fem lokala college Inledande översikt antal elever som fått diplom Vård- och omsorgscollege Kolbäcksådalen 27 Hallstahammar Surahammar 27 Aktörerna 27 Befolknings-, anställnings- och utbildningsläge 27 Framtida behov inom vård och omsorg om 5-10 år 28 Utbildningen (= vuxenutbildningen) 28 Visioner och mål och för ny treårsperiod Hur samverkan har utvecklats 31 Öka attraktionen utbildning/arbete; syfte, mervärde för arbetsgivaren 31 Attraktiva kommunala arbetsgivare i samverkan med VO-College 32 Marknadsföring 33 Omvärldsbevakning/Internationalisering 34 Genusperspektiv och mångfald 34 Uppföljning av mål och kvalitet 34 Hälsoperspektiv 35 Vård- och omsorgscollege Norra Västmanland 36 Fagersta Norberg Skinnskatteberg Målsättning 2009 fem områden 36 Mål ny treårsperiod Samverkan, lokalt perspektiv 38 Mångfaldsfrågor 39 Hälsoperspektiv 39 Arbets- och lärmiljö 40 Aktivt arbete med jämställdhet 40 Lärformer och lärande i arbetet 40 Handledarutbildning 41 Utvärdering, kvalitetssäkring 41 Samverkan Mälardalens högskola, befolkningsfakta/-utveckling, 41 pensionsavgångar samt viktiga ämnesområden för personals kompetensutveckling, enligt regionansökan Vård- och omsorgscollege Västra Mälardalen 42 Köping Arboga Kungsör Övergripande syfte 42 Aktörerna 42 Befolknings-, anställnings- och utbildningsläge 42 Utbildningen i Västra Mälardalen (då/nu, mål ny treårsperiod ) 43 Handledarutbildning 45 Lärformer och arbetssätt gymnasiet 46 Lärformer och arbetssätt vuxenutbildningen 47 APU/APL, handledning 47 Samverkan 48 Marknadsföring 48 Omvärldsbevakning/Internationalisering 48 Genusperspektiv och mångfald 49 Uppföljning av mål och kvalitet 49 Hälsoperspektiv hos de olika aktörerna 50 Vård- och omsorgscollege Västerås 53 Lokala styrgruppens redovisning Motiv för Vård- och omsorgscollege Västerås 53 Aktörerna 53 Befolknings-, anställnings- och utbildningsläge 53 Visioner och mål Mål för ny tre-årsperiod

5 Öka attraktionskraften för arbete och studier 55 Samverkan 55 Marknadsföring 55 Omvärldsbevakning/Internationalisering 55 Genusperspektiv och mångfald 56 Uppföljning av mål och kvalitet 56 Utbildningarnas beskrivningar 56 Carlforsska gymnasiet 56 Hermods AB 60 MedLearn 63 Arbetsgivarsidan, reflektioner 67 Vård- och omsorgscollege Sala 70 Aktörerna 70 Utbildningsfakta - skolor 70 Befolknings-, anställnings- och utbildningsläge nu och om 5-10 år 71 Framtida behov 71 Visioner och mål och för ny period APU-/APL-frågor 72 Kompetensutveckling 73 Mälardalens Högskola - samverkan 73 Marknadsförings och rekryteringsfrågor 73 Arbets- och lärmiljöer 74 Öka attraktionskraften 76 Hur samverkan utvecklats 76 Omvärldsbevakning/Internationalisering 76 Genusperspektiv och mångfald 76 Hur kvalitetskriterierna följs upp 77 Hälsoperspektivet 77 Samtliga avtal och avsiktsförklaringar 78 Regionalt samarbetsavtal (inbördes VO-College) 79 Regional avsiktsförklaring Mälardalens högskola 82 Regional överenskommelse Landstinget Västmanland 83 Respektive lokalt college: Samverkansavtal plus avtal om APU/APL Vård- och omsorgscollege Kolbäcksådalen 86 (Hallstahammar Surahammar) Vård- och omsorgscollege Norra Västmanland 94 (Fagersta Norberg Skinnskatteberg) Vård- och omsorgscollege Västra Mälardalen 100 (Köping Arboga Kungsör) Vård- och omsorgscollege Västerås 102 Vård- och omsorgscollege Sala 104 Vård- och omsorgscollege Västmanlands mål för ny certifieringsperiod en sammanfattande översikt 108 Appendix Vad eleverna gör efter avslutad utbildning halvårsuppföljning 116 5

6 REGIONAL ANSÖKAN Regionala styrgruppen Vård- och omsorgscollege Västmanland 2011/2012 Representanter för arbetsgivare inom vård och omsorg Cecilia Östlund, enhetschef äldreomsorg, Hallstahammar (ordförande i regionala styrgruppen) Annika Larsson, enhetschef Vård och omsorg, Sala Christina Hjulström, chef Lärcentrum, Landstinget Västmanland Maria Schiller, regionchef, Attendo Lisbet Berg Hedmark, personalchef, Surahammar Eva Saaw, utvecklare Vård & Omsorg, Köping Sara Schelin, verksamhetschef Vård och omsorg, Västerås/Lotta Tronét, utvecklingsledare/medic.ansvarig rehab Vård och omsorg, Västerås Representanter för utbildningar Lena Norling, komvuxlärare, Sala Sven-Erik Gustafsson, programrektor, Ullvigymnasiet, Köping Göran Wänglöf, förbundschef, Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) Bengt Larsson, rektor/enhetschef Vuxenutbildningscentrum (VUC), Västerås Leif Larsson, gymnasiechef kommunala gymnasier och vuxenutbildning, Västerås (Martin Axelsson, utbildningschef, Lernia. Lernia driver vård-/omsorgsutbildningen vux i Hallstahammar från 1/ samt är från 2012 även en av akörerna med jämförlig utbildning i Västerås. Lernia har sökt medlemskap i VO-College Kolbäcksådalen samt i VO-College Västerås, jan Christer Hansson, rektor Kantzowska, Hallstahammar, ledamot fram till 31/ ) Övriga parter i regionala styrgruppen: Högskola: Mälardalens högskola (MDH) Susanne Eriksson, ansvarig externa relationer MDH, Akademin för Vård/Hälsa/Socialt arbete Kommunal Eleonor Wikman, regionombudsman/suppl. Susanne Olsson, lokal ombudsman Västerås Arbetsförmedlingen (AF) Elmira Köhlström, handläggare AF Permanent adjungerade till 31/ Anders Björnstig, projektledare VO-College Västmanland Karin Thunell, projektledare VO-College/Landstinget Västmanland Ove Svenson, utvecklingsstrateg Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) 6

7 Kriteriebeskrivning allmän inledning Under nedanstående kriteriebeskrivningar (1-10, från sidan 7) presenteras sammanfattat regionalt och lokalt: vad vi önskade göra enligt certifieringen 2008 (visioner/mål). vad vi gjort efter certifieringen 2008 (nuläge/uppnådda mål/ändrade mål). vad vi avser att genomföra under kommande certifieringsperiod (mål för ny treårsperiod ). Vår ansökan bygger på uppnådda mål, befintliga visions-/målbildsdokument samt verksamhets- och andra planer, fastställda av regionala styrgruppen. Planer som utgår från certifieringarna från Övergripande utvecklingsområden för VO-College Västmanland enligt ansökan Gäller även under ny certifieringsperiod och redovisas närmare under kriteriebeskrivningarna. 1. Handledare/handledarutbildningar kvalitetssäkring och enhetlig, kvalitetssäkrad dokumentation i hela länet. Tillräckligt antal utbildade handledare enligt vår VO-Collegemodell. 2. APU-/APL-platser kvalitetssäkring, tillräckligt antal platser i länet. 3. Valideringsinstrument/-principer. Likvärdighet regionalt och kvalitetssäkrade utbildningar för valideringsledare, enligt vår VO-collegemodell. 4. Baskompetens, definitioner samsyn i länet (usk-nivå utbildning/arbetsliv). 5. Programrektorer i samverkan - planering/genomförande/utveckling. Bland annat av uppdragsutbildningar, temaveckor inom länet, länsövergripande projekt för elever, spetskompetenskurser. 6. Marknadsföring, marknadskommunikation - gemensam plan, enhetligt material. 7. Kompetensutveckling för VO-College Västmanlands avnämarpersonal och lärare. 8. Högskolesamverkan Mälardalens högskola följer konkreta målområden. 9. IT som informationskanal och för marknadsföring. 10. Hälsoperspektivet inom utbildningar och verksamheter. 11. Branschråd VO-College som branschråd lokalt, regionalt. 12. Omvärldsbevakning metoder relevanta för VO-College. 13. Mångfald, genusperspektiv insatser tillämpliga för VO-College. 14. Individuella utvecklingsplaner personal inom vård-/omsorgsverksamheter. 15. Yrkesbeteckning - undersköterskenivå. 16. Nya karriärmöjligheter inom/från undersköterskenivån. 7

8 KRITERIUM 1 Varför Vård- och omsorgscollege? VO-College Västmanland har från början satsat på helhetsgrepp, när det gäller samverkan och kvalitetsfrågor. Alltså att så många som möjligt i länet skall delta i vår samverkan och att så många centrala problemområden som möjligt skall bearbetas. För att nå detta utvecklades från början en öppen inställning. Alla aktörer inom vård och omsorg i länet skall kunna komma med i gemenskapen, förutsatt att man vill och kan ställa upp för VO-College, enligt certifiering, avtal och avsiktsförklaringar. Bakom denna inställning finns även politiskt stöd. Problemområden identifierades Under 2008 identifierade vi, i regional samverkan, olika problemområden för utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg. Dessa områden förvandlas därefter successivt till fungerande, kvalitetssäkrade samverkansformer för utbildningar och verksamheter. En samverkan som skall övergå från projekt till fast organisation från 1/ Läget inom vård och omsorg och behovet av en samverkansform som Vård- och omsorgscollege Utvecklingen av VO-College Västmanland under första certifieringsperioden inleddes i ett läge där utbildningar och arbetsliv inom vård och omsorg hade gått skilda vägar de senaste tjugo åren, utan djupare kontakt. I klartext, en del aktörer pratade sällan eller aldrig med varandra. personal inom äldreomsorg och omsorgerna om funktionshindrade har för låg kompetensnivå. Beroende på kommun anger personalcheferna att % av personalen inte har adekvat kompetens för sina arbetsuppgifter. Nya behov, med t.ex. fler äldre som bor hemma, medför ökade och nya krav på bland annat kunskaper inom demenssjukdomar, psykiatri, sjukdomslära och funktionshinder samt ett utvecklat empatiskt förhållningssätt. Denna bild av ökande kompetensbehov är densamma i hela länet. Sjukhusen anger för närvarande inga akuta problem eller behov av ovannämnda slag, när det gäller personal på undersköterskenivå, men är införstådda med framtidsscenariot. Behovet av förändring var således stort, inte minst mot bakgrund av ytterligare faktorer som komplicerar situationen för vården och omsorgerna: För få sökande till Omvårdnadsprogrammen på gymnasierna och många inom vuxenutbildningen, som inte siktar på arbeten inom vård och omsorg. Till detta kommer en hög andel invandrarelever/nysvenskar, som inte klarar svenska språket på en nivå som krävs för studier och arbete inom vård och omsorg. Detta enligt rapporter från både utbildarna och verksamheterna inom vård och omsorg i Västmanland. Låg status och låg attraktion, när det gäller utbildning och arbeten på undersköterskenivå, speciellt om målet är arbete inom äldreomsorg och andra omsorger; attityder som rapporteras från hela länet. 8

9 Stora pensionsavgångar väntar den närmaste tioårsperioden (se nedan). Proppen har ännu inte gått ur systemet, eftersom ett antal i denna grupp är från senare hälften av 40-talet. Alltså tydliga effekter redan om 3-5 år. En åldrande befolkning (över 65 år) i högre grad än landet i övrigt. (Se vidare nedan, Befolkningsläge i Västmanland). Dessa fyra faktorer pekar mot ökande brist på kompetent personal inom speciellt äldre- och handikappomsorgerna redan den närmaste femårsperioden. En illustration i siffror till pensionsavgångar i Västmanland, på undersköterskenivå: Arboga 85 Kungsör 155 Köping 83 Hallstahammar 156 Surahammar 80 Västerås stad 1451 Fagersta 136 Norberg 73 Sala 289 Skinnskatteberg 20 Landstinget Västmanland 600 (redan 2011 är reduktion på 350 personer/usk-nivå genomförd) Totalt 3128 personer på undersköterskenivå Förändringar på utbildningssidan i länet Omstruktureringar av vård- och omsorgsutbildningar har inletts i några kommuner redan under första certifieringsperioden, enligt olika kommunala beslut. Så till exempel har Hallstahammar, Surahammar och Sala i dag gymnasieavtal med Västerås om fritt elevflöde mellan orterna. Kolbäcksådalens gymnasieförbund kommer att upplösas. Dessutom har Hallstahammar/Surahammar lagt ned Omvårdnadsprogrammet på ungdomsgymnasiet. Bedömningen är att Västerås kommer att vara magneten i de flöden av elever, som nu öppnas mellan nämnda orter. Vuxenutbildningarna är inte berörda av förändringarna. I Hallstahammar är läget oklart hur driften av vuxenutbildningen kommer att se ut. Under 2011 står även Fagerstaområdet inför förändringar, som påverkar VO-Collegeutbildningarna. Gymnasieförbundet i norra Västmanland (NVU) kan komma att förändras. Nya Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet startar ingen ny årskurs 1 i Fagersta. Man avvaktar i stället utvecklingen och driver vidare sina årskurs 2 och 3 från hösten 2011, inom VO-College Västmanland. Vuxenutbildningen berörs inte. Anpassningar till strukturella förändringar i länet bedömer vi kan hanteras inom VO-College Västmanland, eftersom alla kommuner. landstinget och flertalet aktörer i länet ingår i samarbetet. Under första certifieringsperioden har vi dessutom utvecklat samverkan och kommunikation på ett antal områden, över landstings- och kommungränser. Befolkningsläge i Västmanland Västmanland har invånare. I stort sett jämn fördelning kvinnor män. När det gäller in- och utflyttningsnetto för befolkningen i våra 10 kommuner förväntas inte några dramatiska förändringar den närmaste 10-årsperioden. Några kommuner förväntas öka folkmängden. Samtliga kommuner har arbetspendling, vilken dock är starkt koncentrerad till och från Västerås. Västerås har också en betydande del arbetsresor till Stockholm samt till noder som Uppsala, Örebro och Eskilstuna. 9

10 Över personer i Västmanland (16 %) är utrikes födda med jämn fördelning mellan kvinnor och män. Länet har som helhet en högre andel 65 år och äldre, jämfört med landet i övrigt. Alltså en åldrande befolkning, där åldersgruppen över 65 år redan i dag utgör runt 20 % av befolkningen i Västmanland. Befolkning över 80 år i ordinärt boende, med beviljad hemtjänst, är drygt personer. Vård- och omsorgspersonal, inklusive sjuksköterskor är i Västmanland cirka personer, vilket är cirka 27 % av alla yrken i länet. Därigenom representerar vården och omsorgen yrken som har flest anställda. Kvinnornas andel inom gruppen vård- och omsorgspersonal är cirka (93 %). Männen utgör sålunda 7 % av alla personal inom vård- och omsorg i Västmanland. Samverkande parter inom VO-College Västmanland Samtliga 10 kommuner i Västmanland har kommunstyrelsebeslut från , att delta i och utveckla Vård- och omsorgscollege. Dessutom finns politiska beslut att en fast organisation för VO-College skall vara framtagen till den 1/ Ingen av parterna från certifieringarna har utträtt ur VO-College, men flera nya har tillkommit (se nedan). Vård- och omsorgscollege Västra Mälardalen (Köping, Arboga, Kungsör) Avnämare/facklig organisation Köpings kommun vård & Omsorg Kolsva kommundel, vård/omsorg Arboga kommun vård/omsorg Kungsörs kommun, vård/omsorg Kommunalarbetareförbundet Landstinget Västmanland Utbildningar Ullvigymnasiet; Köping Kompetenscenter/Komvux, Köping Arboga högskolecentrum/komvux Kungsör vuxenutbildning Mälardalens högskola (MDH) Vård- och omsorgscollege Västerås Avnämare/facklig organisation Utbildningar proaros vård/omsorg, Västerås proaros gymnasie- och vuxenutbildning Skultuna Kommundel, vård/omsorg Carlforsska gymnasiet, Västerås Attendo, Västerås MedLearn, Västerås Tillberga GrannskapsService Mälardalens Högskola (MDH) Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo Hermods, Västerås (ansluten 2010) Carema äldreomsorg, Västerås Yrkesgymnasiet, Västerås (söker anslutning Kommunalarbetareförbundet ) Landstinget Västmanland Lernia (söker anslutning 2012) InDies Omsorg, funktionshindrade (ansluten 2011) 10

11 Vård- och omsorgscollege Sala Avnämare/facklig organisation Utbildningar Sala kommun, vård och omsorg Kungsängsgymnasiet, Sala Heby kommun/apu-platser Enheten för vuxnas lärande, Sala Kommunalarbetareförbundet Mälardalens högskola Landstinget Västmanland Attendo, äldreomsorg (ansluten 2010) Inagården, äldreomsorg/apu-platser (ansluten 2011) Heby kommun (Uppsala län) avtal om APU och handledarutbildning (ansluten 2011) Vård- och omsorgscollege Norra Västmanland (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg) Avnämare/facklig organisation Utbildningar Fagersta kommun (vård/omsorg) NVU, Norra Västmanlands Utbildningsförbund Norbergs kommun (vård/omsorg) Brinellgymnasiet, Vuxenundervisningen NVU Skinnskattebergs kommun vård/omsorg) Mälardalens högskola (MDH) Kommunalarbetareförbundet Landstinget Västmanland Vård- och omsorgscollege Kolbäcksådalen (Hallstahammar/Surahammar) Avnämare/facklig organisation Utbildningar Socialförvaltningen Hallstahammar, Kunskapscenter Hallstahammar/Surahammar Verksamheten för äldre och funktions- fram till 31/ Lernia driver motsvarande hindrade, Surahammar utbildning från jan samt söker medlemskap Kommunalarbetareförbundet i VO-College från 2012 Landstinget Västmanland Mälardalens högskola (MDH) Visioner och verksamhetsmål från starten 2008 är grunden även för mål och planer för certifieringsperioden regionalt och lokalt Våra åligganden enligt certifieringen 2008 har hittills genomförts enligt ambitionerna. I några fall har de genomförts/genomförs på andra sätt än som var tänkt från början, där verkligheten kommit att kräva andra lösningar. Även detta redovisas under respektive kriteriebeskrivning. Vi ser en ny certifieringsperiod som ett fortlöpande sammanhang av redan pågående verksamheter och utvecklingsarbeten. Reformerna Gy 11 och Vux 12 har förts/förs successivt in i de regionala nätverksgruppernas arbete. Hittills med god framförhållning, som t.ex. anpassningen av vårt kvalitetssäkrade APU-/APL-material till Gy 11 och motsvarande arbete inför Vux 12. Detta förnyelsearbete inleddes i april Mot bakgrund av det beskrivna läget har Vård- och omsorgscollege Västmanland under första certifieringsperioden systematiskt arbetat sig fram till dagens nära samverkan, med aktörer i länets alla 10 kommuner som deltagare. En samverkan som vi delat in i 26 utvecklingsområden i vår verksamhetsplan gällande från

12 Regionala styrgruppen fastställde dessutom i november 2010 ett Visions- och målbildsdokument för Dessa visioner och mål bygger vidare på samtliga åtaganden i vår ansökan och certifiering från 2008 och det omfattande utvecklingsarbete som genomförts under den gångna certifieringsperioden. Övergripande mål för ny treårsperiod , se sammanställning över mål s KRITERIUM 2 Samverkan Vår organisation, med alla grupperingar för samverkan, har från första början strävat efter att bygga in en medvetenhet om uppdraget hos alla som är engagerade i VO- College: Att skapa en stabil grund för att öka attraktionskraft och intresse för arbete och utbildningar inom vård och omsorg samtidigt som vi bidrar till kvalitetshöjning på dessa områden. Ett mål och tänkande som genomsyrar allt vårt arbete. Organisation för Vård- och omsorgscollege Västmanland Här följer en beskrivning av: Den formella organisationen bakom VO-College Västmanland. Regionala utvecklings-/nätverksgrupper. VO-College som branschråd. Samverkan inom våra lokala college. (Se även Samverkande parter under respektive lokalt collegeområde) Den formella organisationen för VO-College Västmanland vision/nuläge Mål med nedan beskrivna formella organisation är uppnått, enligt ansökan Vår organisationsstruktur fungerar enligt planerna. Länets tio kommunstyrelser har tillskjutit projektmedel från start och under 2011 har dessa kommunstyrelser beslutat om förlängd projekttid ( ), med uppdraget att VO-College Västmanland fr.o.m. 1/ skall övergå till en fast organisation. Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) är ansvarig huvudorganisation bakom VO- College. Den nya organisationsformen börjar utredas hösten 2011, där fast kanslifunktion med inrättad tjänst för en samordnare är målet. Sannolikt organisatoriskt inom Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL). Två halvtids projektledare finns inom VKL för VO-College Västmanland även under , varav ena halvtiden tillhandahålls av Landstinget Västmanland. Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) är ansvarig huvudorganisation under projekttiden. Övriga projektledare och handläggare inom VKL, med uppdrag som har kopplingar till VO-College Västmanlands verksamhet, formerar i dag en samverkansgrupp tillsammans med projektledningen för VO-College Västmanland. En samverkan som började utvecklas under 2010 och som är färdigorganiserad under hösten Regionala styrgruppen har ett övergripande ansvar för utvecklingen av VO-College Västmanland samt ansvar för kvalitetssäkringen av länets fem lokala college. Styrgruppen ansvarar även för regionala arrangemang (som t.ex. samverkan med Mälardalens högskola (MDH), Kompetensplattform Västmanland och Mälardalsrådet. 12

13 Lokalt kan en ordförandepost periodvis, även under ny certifieringsperiod, innehas av t.ex. en rektor, p.g.a. lokala omständigheter. Lokala styrgruppen har då en vice ordförande från någon av verksamheterna inom vård och omsorg. Övervikt av representanter från arbetslivet inom vård och omsorg, både i regional styrgrupp, lokala styrgrupper och nätverksgrupper. Svenska Kommunalarbetareförbundet är representerat i samtliga dessa grupperingar; Mälardalens högskola i regionala styrgruppen. Ett arbetsutskott (AU) inom regionala styrgruppen bildades i juni 2011, med uppgiften att fungera som beredningsutskott till styrgruppen. Arbetsutskottet ansvarar för att punkterna i verksamhetsplanen kommer på dagordningen och bearbetas, som det är planerat. Dessutom förebereder AU nya frågor, innan de tas upp av regionala styrgruppen. De fem lokala collegeområdena ansvarar för det konkreta genomförandet av vår VO-Collegeverksamhet, lokalt och i regional samverkan samt svarar kvalitetsmässigt inför regionala styrgruppen. Dessa collegeområden har följande geografiska indelning: Vård- och omsorgscollege - Västra Mälardalen (Köping, Arboga, Kungsör) - Västerås - Kolbäcksådalen (Hallstahammar, Surahammar) - Sala - Norra Västmanland (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg) Regionala utvecklings-/nätverksgrupper kartlägger och tar fram underlag och kvalitetssäkringsprogram åt regionala styrgruppen. Regional nätverksgrupp Programrektorer Regional nätverksgrupp APU/handledning Validering Regional nätverksgrupper Marknadsföring Regional nätverksgrupp Baskompetens Regionala arbetsgrupper med högskolan (MDH: -Samverkan -Hälsoperspektiv Finns/fortsätter ny treårsperiod Två grupper Finns/fortsätter ny treårsperiod Finns/fortsätter ny treårsperiod Arbete slutfört. Beredskapsläge för bl.a. utvärderingar Samverkansgrupp finns och fortsätter under ny treårsperiod. Arbgr hälsopersp. börjar 2011 Regionala styrgruppen - stöd för regionala samarbetet och utvecklingen lokalt - Regionala styrgruppen tillsätter nätverksgrupper och arbetsgrupper, vilka sätts samman med representanter från våra fem lokala college. Förslagen från dessa analyseras sedan av AU och regionala styrgruppen och läggs till grund för uttalade rekommendationer och uppdrag, som gäller de lokala collegeområdena. Regionala styrgruppen är även den instans som skall lösa eventuella byråkratiska problem, som uppstår mellan collegeområden som vill samverka. 13

14 VO-College fungerar som branschråd - mål enligt ansökan 2008 är uppnått. Viss oklarhet har rått, vad branschråd är och vilka konstellationer som gäller. VO-College Västmanland har utvecklats till att fungera som branschråd, regionalt och lokalt. Denna funktion för VO-College, regionalt och lokalt, har utvecklats under Regional styrgrupp och lokala styrgrupper inom VO-College Västmanland definierar sig från 2011 som branschråd. Exempel på praktisk tillämpning är i samband med: kompetensutveckling av befintlig personal (KIVO - EU/VKL), där regionala styrgruppens arbetsutskott är styrgrupp. handledarutbildningar och kommande utbildningar för valideringsledare. fastställande av baskompetensdefinitioner och principer för validering i länet. principfrågor kring praktikplaceringar. Dessutom ingår VO-College Västmanland, i rollen som branschråd, i nybildade Kompetensplattform Västmanland, under Länsstyrelsen. Vi är så här långt i utvecklingen nöjda med vår organisation och med vilka parter som deltar i samarbetet, både regionalt och lokalt. Ingen förändring av den formella organisationen för VO-College Västmanland planeras i dagsläget. Att vi definierar VO-College som branschråd regionalt och lokalt rimmar även med vår etablerade princip att vara öppna för anslutning av nya intressenter. Se även sammanställning över mål s KRITERIUM 3 Regionalt och lokalt perspektiv Under detta kriterium behandlas marknadskommunikation/marknadsföring, IT, omvärldsbevakning, internationalisering, genus- och mångfaldsfrågor samt yrkesbeteckning på undersköterskenivå. Marknadskommunikation marknadsföring, IT Vision/mål enligt certifiering 2008 är uppnådda, när det gäller att ta fram marknadsföringsmaterial och marknadsplan. När det gäller IT för intern och extern kommunikation (även som pedagogisk plattform ) har vi tvingats söka nya vägar. Aktörernas olika system och reglementen visade sig inte vara kompatibla, något vi i början utredde och trodde. Nuläge/nya vägar avseende IT och kommunikation internt/externt För att komma vidare med IT och information/kommunikation har vi skapat en egen hemsida, i form av en VO-Collegesektion inom VKL:s hemsida. Den har både extern och intern information (= sektion med viktigare dokument). Under vår första certifieringsperiod gjordes dessutom erfarenheten att marknadsgruppen kunde arbeta snabbare och effektivare, om den slogs ihop med programrektorsnätverket. Denna modell har gällt från (Se även programrektorsnätverk nedan s. 23). 14

15 Vi avvaktar för närvarande diskussionen i Nationella projektledarnätverket, om uppbyggnad av en nationell informationsplattform, där alla regioner är delaktiga och delägare. VO-College Västmanland har förklarat sig vilja aktivt ta del i en sådan. Ansvar för genomförande av marknadskommunikation lokalt och regionalt - nuläge och för ny treårsperiod För lokalt genomförande ligget ansvaret redan på våra lokala college (lokala styrgrupperna), med regional styrgrupp och nätverksgrupperna för marknadsföring och programrektorer som stödjande parter vid behov. Vid marknadskommunikation och intern information som rör VO-College som helhet eller regionalt ligger ansvaret på regionala styrgruppen. Styrgruppen kan då ta stöd av regionala nätverksgrupperna Marknadsgruppen och Programrektorsnätverket, i samverkan med Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL). En struktur vi avser behålla under ny certifieringsperiod. Uppföljning av marknadsaktiviteter sker redan och kommer att ske i de årliga, lokala kvalitetsredovisningarna samt vid varje regionalt och lokalt styrgruppsmöte, där även denna typ av aktiviteter avrapporteras. Mål för ny treårsperiod , se sammanställning över mål s Hur vi arbetar med Omvärldsbevakning Våra parter i lokala college är vana att själva vara öppna för möjliga och faktiska förändringar i omvärlden, vilka kan beröra deras verksamheter. I en del fall väcks därför vissa omvärldsfrågor av ett enskilt college och sprids sedan regionalt. I andra fall sprids sådan information via projektledare inom Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL). Resultat från vår omvärldsbevakning används idag för att: Informera och påverka intressenter runt VO-College Västmanland, att fatta strategiskt riktiga beslut, när det gäller utbildning och arbetsmarknad. En viktig part i detta sammanhang är organisationen bakom VO-College: Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL). VKL verkar direkt och långsiktigt gentemot politiker och tjänstemän i kommunerna och inom Landstinget Västmanland. Detta sker bl.a. genom Lärande- och arbetsmarknadsberedningen, Vård- och omsorgsberedningen samt genom Styrelsen för VKL. Förbereda styrgrupper och nätverksgrupper inför förändringar, så att t.ex. utvecklingsarbeten inte stoppas eller fördröjs. Vid behov av insatser beslutar berörda styrgrupper var en fråga skall placeras inom VO-Collegeorganisationen (regionalt och/eller lokalt), för att bearbetas vidare. Exempel på omvärldsinformation, vilken varit av betydelse för vårt arbete i olika styroch nätverksgrupper: - Tidiga besked när beslut varit på gång rörande kommunala omstruktureringar, som berör Omvårdnadsprogrammet/Nya Vård- och omsorgsprogrammet. - Informationer, i god tid, om utvecklingen av Gy 11 och Vux Kontinuerlig information till hela VO-College om framväxten av projekt för kompetensutveckling, som handledarutbildningar, valideringsledarutbildningar/valideringsfrågor, KIVO personalutveckling (EU/VKL) och Omvårdnadslyftet. 15

16 Vision/mål enligt certifiering 2008 är uppnådda - nuläge Mål enligt ansökan 2008 är uppnått, eftersom kunskapsinhämtning och spridning av information skett kontinuerligt genom löpande avrapportering kring lokala och regionala förändringar av betydelse för VO-College. Rapporteringar som skett vid möten med lokala styrgrupper, regionala styrgruppen, vid möten med nätverksgrupper samt vid möten med externa intressenter. i samverkan med institutioner som bl.a. Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Mälardalsrådet, Mälardalens högskola, YH-myndigheten i Västerås samt Nationella Rådet för VO-College. Kompetensplattform Västmanland - nya kontaktvägar för omvärldsorientering, VO-College Västmanland aktiv part En samlad kontaktyta, ett nätverk av organisationer, myndigheter och institutioner, skapas av Länsstyrelsen under 2011: Kompetensplattform Västmanland. Syftet är att sprida information till varandra om de egna verksamheterna och den omvärldsbevakning, som fångas upp hos respektive organisation. I detta nätverk finns t.ex. utbildningar inom arbetsmarknad (gy/vux), högskola, YHmyndigheten, YH-utbildningar, industri samt YH Mälardalen under Handelskammaren Mälardalen. Vår närvaro i detta nya nätverk innebär t.ex. i oktober 2011 en heldag om vård- och omsorgsfrågor med länets samtliga vägledare som inbjudna gäster. Alltså SYO-konsulenter från bl.a. grundskolan samt Arbetsförmedlingens karriär-/yrkesvägledare. Flera av våra verksamheter inom VO-College är då närvarande som seminarieinslag. En aktivitet vi hoppas kunna genomföra årsvis. Parallellt med vårt engagemang i Kompetensplattform Västmanland öppnas under 2012 ytterligare kontaktvägar till regionerna Örebro län och Sörmland. Detta stämmer med vår strävan, att även utveckla interregionalt samarbete. Mål för ny treårsperiod , se sammanställning över mål s Internationalisering Vision/mål enligt certifiering 2008 är uppnådda/nuläge Frågor om internationalisering ligger på lokala styrgrupper och aktörer inom VO-College. Där finns en lång tradition med både sporadiska och regelbundna besök från och till andra länder, samt utlandspraktik vid flera av skolorna inom VO-College Västmanland. Efter diskussioner och analys under 2009 och 2010 beslutade regional styrgrupp och de lokala styrgrupperna, att inga särskilda insatser inom internationalisering i dagsläget skall göras från regionorganisationen för VO-College Västmanland. Detta eftersom vi anser oss redan vara representerade vid internationella kontakter, genom våra lokala aktörers aktiviteter. Regional styrgrupp och lokala styrgrupper planerar under ny treårsperiod inga särskilda insatser på området, administrerade av collegeorganisationen. De aktiviteter som redan genomförs av olika aktörer avrapporteras numera till de lokala styrgrupperna inom VO- 16

17 College och i relevanta fall även till nätverksgrupperna. De lokala styrgrupperna redovisar aktörernas internationella engagemang årligen till regionala styrgruppen. Om viktiga, större frågor av internationell natur uppstår under kommande certifieringsperiod, fångas dessa upp och placeras hos regionala styrgruppen. Sådana frågor kommer sedan att behandlas som övriga större frågor, i en regional nätverksgrupp, som i så fall bildas. Hur vi arbetar med genus- och mångfaldsfrågor vilar enligt certifieringarna från på respektive lokalt Vård- och omsorgscollege. Viktigaste angivna frågor under första certifieringsperioden är att få fler pojkar/män till utbildningar och arbeten inom vård och omsorg. klara behovet av strategiska språk-/kulturkompetenser inom vård och omsorg i länet. få fler välutbildade invandrare med goda språkkunskaper i svenska till arbete i vård och omsorg. Mål enligt ansökan 2008 är inte uppnådda, men regional styrgrupp för VO-College Västmanland släpper inte frågorna utan söker som regional stödorganisation nya vägar tillsammans med våra lokala college. Mål för ny treårsperiod , se sammanställning över mål s Yrkesbeteckning på undersköterskenivå Vision/mål enligt certifiering 2008 är inte uppnådda - nuläge I certifieringen 2008 angav vi en ambition att verka för gemensam yrkesbeteckning för personal på undersköterskenivå, inom omsorgerna. En beteckning man skulle få använda efter godkänd utbildning inom VO-College Västmanland (ungd/vux). Syfte: Att höja status och medvetandegöra att det rör sig om kvalificerad yrkesgrupp. Något resultat finns ännu inte. Vi har dock fortfarande uppfattningen att en yrkesbeteckning vore ytterligare en viktig pusselbit i arbetet, att skapa attraktion och status för arbete och studier inom vård och omsorg. Mål för ny treårsperiod , se sammanställning över mål s Handläggning av särskilda krav/önskemål från Nationella Rådet När nya krav/önskemål från Nationella Rådet har beslutats skickas dessa genom projektledningen till Regionala styrgruppens arbetsutskott (AU), Regionala styrgruppen samt till de lokala styrgrupperna, för vidare handläggning. I dagsläget (december 2011) är följande en sådan information som skickats runt för kännedom: Nationella Rådet beslutade på sitt möte att alla ingående parter och aktörer i regionala och lokala certifierade Vård- och omsorgscollege ska ha tecknade kollektivavtal. Kravet gäller från och med det datum beslutet fattades. Redan ingående parter och aktörer i certifierande regionala och lokala college som saknar tecknade kollektivavtal ska innan den 31 december uppfylla kravet på tecknade kollektivavtal. I annat fall kan man inte kvarstå inom ramen för Vård- och omsorgscollege. 17

18 KRITERIUM 4 Infrastruktur Skolor/utbildningar inom VO-College Västmanland I detta avsnitt presenteras samtliga skolor/utbildningar inom VO-College Västmanland med Omvårdnadsprogrammet/nya Vård- och omsorgsprogrammet och motsvarande utbildningar inom vuxenutbildningen. Vuxenutbildningarna har flex- och distansutbildningar samt möjligheter till gruppundervisning. Yrkeshögskola (YH) och samverkan med Mälardalens högskola (MDH) presenteras därefter i separata avsnitt, liksom vår kompetensutveckling för redan anställd personal. Nedanstående lista över utbildare avser läget i september Några ytterligare aktörer har anmält intresse att, efter etablering på ort inom Västmanland, få bli en del av Vård- och omsorgscollege: Lernia och Yrkesgymnasiet. VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VÄSTRA MÄLARDALEN Arboga högskolecentrum/komvux Kungsporten Kungsör centrum för vuxnas lärande Kompetenscenter i Köping Ullvigymnasiet Köping (ungdom) VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VÄSTERÅS MedLearn Hermods AB Carlforsska gymnasiet (ungdom) VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SALA Vuxenutbildning Sala Kungsängsgymnasiet Sala (ungdom) VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE KOLBÄCKSÅDALEN (Endast vuxenutbildning) Kunskapscenter Hallstahammar Surahammar VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE NORRA VÄSTMANLAND Vuxenutbildningen inom NVU (Norra Västmanlands Utbildningsförbund) Brinellskolan, gymnasiet, NVU (ungdom) Yrkeshögskoleutbildning/YH Måluppfyllelse- Nuläge - Mål ny treårsperiod I certifieringen 2008 informerade regionala styrgruppen om vår öppenhet att på sikt integrera KY-/YH-utbildningar i VO-collegesamarbetet. Inga KY-utbildningar fanns då med. Från 2011 ingår KY/YH - Socialt behandlingsarbete KBT i VO-College Västerås, genom att denna utbildning då administrativt förts till Carlforsska gymnasiet, som är certifierad skola. MedLearn i Västerås har i augusti 2011 startat en YH-utbildning: Medicinsk sekreterare. Regionala styrgruppen har 2011 inlett en diskussion regionalt och lokalt inom VO-College, om och hur vi kan vara pådrivande och stödjande part, för att flera YH-utbildningar inom vård- och omsorg skall kunna utvecklas och startas i Västmanland. Se även mål s

19 Samverkan med Mälardalens Högskola (MDH) Vision/mål enligt certifiering 2008 är hittills uppnådda som planerat, i och med att hälften av punkterna i avsiktsförklaringen mellan VO-College Västmanland och Mälardalens högskola (MDH) är under konkret genomförande. Samverkan prövas inom flera områden sedan hösten 2009, med Folkhälsoprogrammet och från våren 2011 med övriga program inom MDH:s Akademi för Hälsa, Vård och Välfärd (Sjuksköterskeprogrammet, Folkhälsoprogrammet, Sjukgymnastprogrammet och Socionomprogrammet). Högskolan ser i dag Omvårdnadsprogrammet/Nya Vård- och omsorgsprogrammet som en viktig rekryteringsbas, till nämnda högskoleutbildningar. Mål för ny treårsperiod , se sammanställning över mål s Samverkan med Landstinget Västmanland Antal anställda och yrken I Landstinget Västmanland arbetar runt anställda inom cirka 70 olika yrken. 80 procent är kvinnor. Landstinget är den näst största arbetsgivaren i länet. Vilken kompetens behövs nu och om 5 10 år? Inom landstinget finns idag en utveckling mot att en allt större andel av vårdpersonalen på en avdelning ska ha en sjuksköterskeexamen. Redan 2010 började landstinget arbeta med omställning, som en del i den framtida kompetensförsörjningen. Visionen är att på bästa sätt tillvarata kompetens och skapa möjligheter för medarbetarna att utvecklas inom landstinget och samtidigt värna anställningstryggheten. Genom omställning arbetar landstinget med att kunna erbjuda vidareutbildning eller andra arbetsuppgifter inom landstinget. Hur det kommer se ut i framtiden är svårt att säga med tanke på det ekonomiska läget som är idag. Väntade pensionsavgångar 256 undersköterskor förväntas gå i pension perioden Landstingets situation lokalt och regionalt nu och om 5-10 år samt beskrivningen av befolkningsunderlaget i Västmanland speglas i den regionala och de lokala beskrivningarna. Hälsoperspektivet inom Landstinget Västmanland Landstingshälsan är landstingets inbyggda företagshälsovård och kunskapsorganisation inom hälso- och arbetsmiljöområdet. Riktade friskvårdsprogram, utifrån arbetsplatsens behov, utförs av Landstingshälsan. Det finns cirka 230 friskvårdsinspiratörer, som tillsammans med chef driver friskvårdsfrågorna på den egna enheten samt är en länk mellan Landstingshälsan och de anställda. Landstingshälsans tjänster gentemot landstinget ska inriktas mot organisation, ledarskap, arbetsmiljö, hälsa, livsstil, arbetsanpassning och rehabilitering. Landstingshälsan ska vara en strategisk partner för landstinget, ge ett långsiktigt och metodiskt stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och bidra med kunskap om hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för individ och organisation. Förståelse och ansvar för den egna hälsan. Möjlighet till fysiska aktiviteter och träning i arbetslivet. Landstinget ger sina anställda visst stöd för fysisk aktivitet och träning. Hälsolyften är landstingets egna träningsanläggningar, som erbjuder gratis 19

20 träning för alla landstingsanställda och som finns i Västerås, Sala, Köping och Fagersta. Förflyttningsteknik. Målsättningen är att varje anställd ska ha grundutbildning i förflyttningsteknik med årliga repetitioner. Landstinget har egna utbildade instruktörer. Ergonomi. Landstingshälsan har utbildade ergonomer som stödjer verksamheten med ergonomiska arbetsplatser. Kost. Alla anställda har tillgång att värma medtagen mat. Landstingshälsan anordnar utbildning i kosthållning och erbjuder anställda att delta i s.k. viktgrupper om behov finns. Handlingsplaner mot tobak, alkohol, droger och mobbning finns: Landstinget Västmanland har som mål att vara en arbetsplats fri från alkohol och andra droger och förebygga skadligt bruk och beroende hos medarbetare. Detta skall ske genom att erbjuda kunskap och stöd, verka för att medarbetare skall kunna bli fria från skadligt bruk och beroende av alkohol och andra droger, så att de kan stanna kvar i arbetslivet samt förbättra informationen och kunskaperna om alkohol och andra droger. I arbetsmiljöpolicyn står det att ingen medarbetare oavsett kön, sexuell läggning, ålder, etnisk bakgrund eller funktionshinder skall utsättas för diskriminering. Våld, hot, mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier får ej förekomma. Varje division skall ha en arbetsmiljöplan utifrån arbetsmiljölagen och den koncernövergripande arbetsmiljöpolicyns intentioner. Arbetsmiljö som stimulerar kreativitet och engagemang. Landstinget Västmanland och flera av de fackliga organisationerna har gemensamt undertecknat ett samverkansavtal. Målet är en samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och fackliga organisationer. En samverkan som bl.a. ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god hälsa och arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet och skyldighet för alla medarbetare. Modern teknik, utrustning och dokumentationssystem. Inom hälso- och sjukvården pågår en kontinuerlig utveckling av detta. Ett arbete med att införa kompetenskortstagning på bl.a. medicinsk-teknisk utrustning pågår. Under de senaste två åren har en elektronisk journal införts i sjukvården. Handledning/handledarutbildningar avseende APU-/APL-placeringar Vi har följt och avser under ny treårsperiod att följa den överenskommelse som finns inom Vård och omsorgscollege Västmanland. Handledare inom landstinget följer den handledarutbildning, som framtagits gemensamt inom VO-college Västmanland. Kompetensutveckling för redan anställda Visioner/mål enligt certifiering 2008 är uppnådda i och med att kompetensutveckling för redan anställda successivt kommit igång, Först med flera högskoleföreläsningar samt från januari 2010 reguljära handledarutbildningar inom VO-College. Dessa kommer under hösten 2011 att kompletteras med utbildningar för valideringsledare. Därtill kommer de utbildningar som kommer att starta genom KIVO-projektet och Omvårdnadslyftet. Avser redan verksam personal, hos avnämare och utbildningar. Alla utbildningsinsatser rapporteras successivt både till lokala styrgrupper och regional styrgrupp. Se vidare mål för ny treårsperiod , se sammanställning över mål s

21 Samverkan med Kommunalarbetareförbundet Från Kommunals sida vill vi kvalitetssäkra utbildningen för den berörda yrkeskåren inom vård och omsorg samt säkra arbetstillfällena för våra medlemmar. Samarbetet inom VO- College är ett nödvändigt redskap för att kvalitetssäkra utbildningarna. Kommunal anser också att systemet med college är ett bra sätt att anpassa utvecklingen efter de behov som arbetsgivaren efterfrågar. Det ger också fler chansen att pröva på högre utbildningar och stimulera livslångt lärande. Behoven i framtiden kommer att bli stora i de aktuella yrkesgrupperna, dels p.g.a. pensionsavgångar och dels för att det är ett lägre antal sökande till gymnasieutbildning i vård och omsorg. Kommunal samverkar genom att ha ordinarie ledamöter i respektive lokal som regional styrgrupp. Kommunal är också representerat i de olika arbetsgrupperna som bildats och kommer att vara med och utveckla programråden/branschråden inom gymnasieskolan. Kommunal kommer också att vara delaktigt och ta ställning i frågor som kommer upp i olika forum. Ett stort arbete för Vård- och omsorgscollege är Gy 11, där Kommunal kommer att vara med i samverkan runt denna reform. För att öka attraktionskraften arbetar Kommunal med att arbeta med att trygga anställningar i vård och omsorg. Kommunal arbetar aktivt med lönebildning för denna yrkeskår och ser till att arbetsgivarna tecknar kollektivavtal. Detta kommer eleverna inom Vård- och omsorgscollege till gagn. Angående nytillkomna parter inom Vård- och omsorgscollege kommer Kommunal att vara med och påverka att det finns kollektivavtal. Hälsoperspektivet och den kreativa och stimulerande arbets- och lärmiljö handlar för Kommunal om den goda arbetsmiljön. Elever har rätt till en bra arbetsmiljö även i skolan som i arbetslivet. Kommunal är ute i skolor och informerar eleverna om arbetsmiljö. Kommunal arbetar ständigt med arbetsmiljö för våra medlemmar. Kommunal är med och bevakar att arbetsgivare och utbildare har ett levande arbetssätt kring arbetsmiljöfrågor och hälsa i stort. Lärformer och arbetssätt utvecklas redan nu mellan utbildningssamordnare och arbetsliv, dock i liten skala, men kan utvecklas vidare. Genom programråden kan vi utöka studerandeinflytandet. Kommunal har genom att vara delaktig i arbetsgrupp, varit med att ta fram en form för validering inom VO-College Västmanland. Lärande i arbete anser Kommunal vara viktigt, inte minst för elevernas anställningsbarhet. Att de fått den praktiska erfarenheten för att söka en anställning. Detta är något som redan finns i utbildningen. Handledarutbildningen är också något som arbetats fram i arbetsgrupp inom VO-College. Diskussioner har pågått både i lokala och regionala styrgrupper att SFI/språkutbildning för invandrare måste stärkas och ses över. 21

22 KRITERIUM 5 Hälsoperspektivet Under detta kriterium tar vi även upp, som en separat del av hälsoperspektivet, frågan om utvecklingsplaner och nya karriärvägar, för redan verksam personal. Hälsoperspektiv inom VO-College Västmanland Ändrade planer enligt certifieringen 2008 En kartläggning under 2008 visade att samtliga aktörer inom VO-College Västmanland har breda hälsoprogram för sina verksamheter; de flesta likartade. Därför vore ett gemensamt program för VO-College inte fruktbart, vilket vi trodde För att manifestera betydelsen av hälsoperspektivet har VO-College Västmanland ändå, tillsammans med Mälardalens högskola (MDH), genomfört tre större föreläsningar inom hälsoområdet, med regionalt deltagande av VO-Collegeelever och personal från verksamheter. Mål enligt ansökan 2008 har alltså till någon del genomförts men som helhet ändrats. Se vidare mål för ny treårsperiod , sammanställning över mål s Individuella utvecklingsplaner, nya karriärvägar är frågeområden som berörts i olika sammanhang, men inte drivits under första certifieringsperioden. Individuella utvecklingsplaner finns redan inom utbildningarna. I diskussionen om vad nya karriärvägar inom vård och omsorg kan innebära har följande föreslagits: Att vara handledare, valideringsledare eller undersköterska med specialist-/spetskunskaper. Frågorna diskuteras, men har alltså ställts på framtiden av flera skäl. Vi avvaktar nationella och fackliga initiativ. Ifall sådana kommer, bör de vara lättare att genomföra i dag, med en collegeorganisation som håller ihop tänkandet i länet. Mål enligt certifiering 2008 har således inte nåtts. Mål för ny treårsperiod , se sammanställning över mål s KRITERIUM 6 Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö Arbets- och lärmiljö som stimulerar kreativitet och engagemang i utbildningarna, modern teknik, utrustning och dokumentationssystem. Se respektive lokal redovisning. 22

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015. Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för. Vård- och omsorgscollege Västmanland

VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015. Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för. Vård- och omsorgscollege Västmanland VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015 Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Västmanland, lokala styrgrupper, arbets- och nätverksgrupper samt projektledare.

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Slutversion certifieringsdatum 2011-09-20 Kontaktperson för styrgruppen: Lars Åke Gustafsson socialchef Socialförvaltningen Falköpings

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 12 110-1 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Avsiktsförklaring

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Avsiktsförklaring Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Avsiktsförklaring Tuula Björkenor Tel. 021-39 79 43 Ann Tjernberg Tel. 021-39 79 61 2010-05-10 Avsiktsförklaring angående regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Sekretariat FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-04-20 LK/150786 Plats Galaxen Landstingshuset Tid Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar -Region Värmland årsredovisning

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning EVIDENSBASERAD PRAKTIK Inom området funktionsnedsättning Rapport från Forum Carpes arbete på väg mot en evidensbaserad socialtjänst inom funktionsnedsättningsområdet i Stockholms län September December

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål 6 Deltagande aktörer

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun Ökad kompetens om förhållningssätt och bemötande Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Sara Wolff & Ann Katrin Sjöstrand Dalarnas

Läs mer

Verksamhetsberattelse 2011

Verksamhetsberattelse 2011 Verksamhetsberattelse 2011 Effektivitet genom samverkan Foto: Henrik Wester, Åsa Erikols, Johan Lunner, Monika Eriksson-Bertilsson, Susann Levál, Sven-Erik Henriksson Innehåll Förord 5 Samhällsplanering

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Hur kan Socialfonden möta Värmlands utvecklingsbehov?

Hur kan Socialfonden möta Värmlands utvecklingsbehov? Hur kan Socialfonden möta Värmlands utvecklingsbehov? Andreas Sävenstrand Helen Uliczka Sofia Hadders Åsa Johansson Apel FoU September 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTREDNINGENS SYFTE... 3 2. UTREDNINGENS

Läs mer