Luftkylt vätskekylaggregat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftkylt vätskekylaggregat"

Transkript

1 AQS/Climaveneta NECS/FC/* /* 20 storlekar kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation

2 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Funktion...4 Tekniska data/allmänt...7 Tekniska data/arbetsområden...25 Tekniska data/el...26 Tekniska data/ljud...30 Tekniska data/mått och vikter...32 Utrustningsalternativ...34 Tillval...36 Beskrivningstext...39 Beteckningsnyckel NECS = Luftkylt vätskekylaggregat med frikylningsfunktion för montering utomhus FC = Frikylningsfunktion B = Normal ljudnivå SL = Extra låg ljudnivå 052 = Storleksbeteckning ( ) KBLP = Köldbärarpump med normal tryckuppsättning KBHP = Köldbärarpump med hög tryckuppsättning KB2LP = Dubbla köldbärarpumpar med normal tryckuppsättning KB2HP = Dubbla köldbärarpumpar med hög tryckuppsättning NECS/FC/B052/KBLP Noteringar: Asterisk (*) i en beteckning i dokumentet betyder att informationen gäller för flera alternativ. Vilka alternativ det finns på den aktuella positionen framgår av beteckningsnyckeln ovan. 2

3 Utföranden NECS/FC/* /* NECS/FC/* /* 3

4 Funktion Funktionsbeskrivning AQS/Climaveneta NECS/FC/* är ett luftkylt vätskekylaggregat med frikylningsfunktion. Aggregatet består av ett eller flera köldmediesystem för mekanisk kylning, ett eller flera frikylningsbatterier samt el- och styrutrustning. Köldmediesystemets/-ens huvudkomponenter är: förångare för kylning av vätska, kompressor, luftkyld kondensor, expansionsventil och köldmedium HFC40A. Köldmediet cirkuleras i systemet/-n av kompressorn. Den håller trycket i förångaren på en så låg nivå att köldmediet bringas att koka och ta upp värme från köldbäraren* och komprimerar det sedan till en så hög nivå, att det bringas att kondensera till vätska igen och avge den upptagna värmen i kondensorn till uteluften. Från kondensorn strömmar sedan köldmedievätskan via expansionsventilen tillbaka till förångaren, där processen startar om igen. Frikylningsbatteriet/-erna är monterade i serie med kondensorbatteriet/ -erna på luftsidan, så att luften som kyler kondensorn först strömmar genom frikylningsbatteriet/-erna och därefter genom kondensorbatteriet/-erna. Då utetemperaturen är högre än ingående köldbärartemperatur till aggregatet, arbetar det med mekanisk kylning som ett vanligt vätskekylaggregat. Då utetemperaturen sjunker under den ingående köldbärartemperaturen kopplas frikylningsfunktionen in, och köldbäraren börjar förkylas av uteluften i frikylningsbatteriet samtidigt den mekaniska kylningen börjar reduceras. Då utetemperaturen sjunker ytterligare ökar frikylningen och den mekaniska kylningen reduceras ytterligare, för att så småningom upphöra helt då frikylningen klarar hela kylbehovet. * Vatten blandat med frysskyddsvätska. Luftflöde Kompressor Kondensor Förångare TXV Frikylningsbatteri Modulerande trevägsventil Övergripande systemflödesschema Vätskekylaggregat Köldbärarledningar Pump Kylobjekt Bufferttank Kylobjekt 4

5 Funktion Detaljerat systemflödesschema Datorkylning och värmeåtervinning Luftkylt vätskekylaggregat med frikylningsfunktion typ NECS/FC eller FX/FC Komponenter i rörledningarna enligt aktuellt aggregatflödesschema VH AL AL TI TI VT TI VH Tappvarmvattensystem VV Eventuell bufferttank Eventuell bufferttank TT Elpatron VH ÅS P/VVC VH VH TI VVC KV HC VH Värmepump för tappvarmvattenproduktion typ WW-HT eller EW-HT VH HC TI TI Varmvattenberedare AL TI TT TI VH HC Komponenter i rörledningarna enligt aktuellt aggregatflödesschema M HC TI TI VH P/VS VH Värmebärarsystem för uppvärmning Bufferttank Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem M M M M HC VH HC VH HC VH HC VH Köldbärarsystem AL = Avluftningsventil HC = Reglerventil KV = Kallvatten P/VS = Pump för byggnadens värmesystem P/VVC = Pump för varmvattencirkulation = Säkerhetsventil TI = Termometer TT = Temperaturgivare = Backventil VH = Avstängningsventil = 3-vägs styrventil VT = Termostatisk 3-vägsventil VV = Varmvatten VVC = Varmvattencirkulation ÅS = Återsugningsskydd 5

6 Funktion Aggregatflödesschema NECS/FC/* /* Driftfall/sommar Driftfall/sommar (enbart kyldrift) inträffar då utetemperaturen är högre än den ingående köldbärartemperaturen KDF VH 3) HC KD MU PIH 3) TT3 FKB PT MU PSH PIL 3) PSL VH 6) MU VH 3) T FT VM2 AL TT EV PSD MU TT2 TC SG VM3 3) TT4 VH 4) VH2 4) 5) 3) P P 3) 5) AL 4) VH 4) VH2 EXP 7) AL 7) 7) SS ) VH SIL VH FS ) HC 7) i standardutförandet i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje KB IN KB UT AL = Avluftningsventil EV = Förångare FKB = Frikylningsbatteri FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter HC = Reglerventil KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KD = Kondensor KDF = Kondensorfläkt/-ar = Kompressor MU = Mätuttag P = Pump PI = Tryckmätare PIH = Högtrycksmanometer PIL = Lågtrycksmanometer PSD = Differenstrycksvakt PSH = Högtrycksvakt PSL = Lågtrycksvakt PT = Högtrycksgivare SG = Synglas SIL = Smutsfilter SS = Silsats = Säkerhetsventil TC = Expansionsventil TI = Termometer = Motorskydd (lindningstemperaturvakt) TT = Temperaturgivare ingående köldbärare TT2 = Temperatur-/frysskyddsgivare utgående köldbärare TT3 = Utetemperaturgivare TT4 = Temperaturgivare frikylning = Backventil VH = Avstängningsventil VH2 = Avtappningsventil = Magnetventil kondenseringsreglering VM2 = Styrventil köldbärare VM3 = Magnetventil ) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) 3) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Ingår i tillvalet enkel (KB*P) eller dubbla (KB2*P) köldbärarpump/ -ar 5) = Ingår i tillvalet dubbla (KB2*P) köldbärarpumpar 6) = Ingår i storlekar ) = Annan leverantör 6

7 Funktion Aggregatflödesschema NECS/FC/* /* Driftfall/mellansäsong Driftfall/mellansäsong (reducerad mekanisk kylning med viss frikylning) inträffar då utetemperaturen sjunkit under den ingående köldbärartemperaturen men ännu inte nått den temperatur då frikylningsfunktionen klarar hela kylbehovet (se kapitel Tekniska data/allmänt för aktuell utetemperatur) KDF VH 3) HC KD MU PIH 3) TT3 FKB PT MU PSH PIL 3) PSL VH 6) MU VH 3) T FT VM2 AL TT EV PSD MU TT2 TC SG VM3 3) TT4 VH 4) VH2 4) 5) 3) P P 3) 5) AL 4) VH 4) VH2 EXP 7) AL 7) 7) SS ) VH SIL VH FS ) HC 7) i standardutförandet i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje KB IN KB UT AL = Avluftningsventil EV = Förångare FKB = Frikylningsbatteri FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter HC = Reglerventil KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KD = Kondensor KDF = Kondensorfläkt/-ar = Kompressor MU = Mätuttag P = Pump PI = Tryckmätare PIH = Högtrycksmanometer PIL = Lågtrycksmanometer PSD = Differenstrycksvakt PSH = Högtrycksvakt PSL = Lågtrycksvakt PT = Högtrycksgivare SG = Synglas SIL = Smutsfilter SS = Silsats = Säkerhetsventil TC = Expansionsventil TI = Termometer = Motorskydd (lindningstemperaturvakt) TT = Temperaturgivare ingående köldbärare TT2 = Temperatur-/frysskyddsgivare utgående köldbärare TT3 = Utetemperaturgivare TT4 = Temperaturgivare frikylning = Backventil VH = Avstängningsventil VH2 = Avtappningsventil = Magnetventil kondenseringsreglering VM2 = Styrventil köldbärare VM3 = Magnetventil ) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) 3) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Ingår i tillvalet enkel (KB*P) eller dubbla (KB2*P) köldbärarpump/ -ar 5) = Ingår i tillvalet dubbla (KB2*P) köldbärarpumpar 6) = Ingår i storlekar ) = Annan leverantör 7

8 Funktion Aggregatflödesschema NECS/FC/* /* Driftfall/vinter Driftfall/vinter (enbart frikylning) inträffar då utetemperaturen sjunkit under den temperatur då frikylningsfunktionen klarar hela kylbehovet (se kapitel Tekniska data/allmänt för aktuell utetemperatur) KDF VH 3) HC KD MU PIH 3) TT3 FKB PT MU PSH PIL 3) PSL VH 6) MU VH 3) T FT VM2 AL TT EV PSD MU TT2 TC SG VM3 3) TT4 5) 3) P 4) 4) AL VH VH 4) VH2 4) P 3) 5) VH2 EXP 7) AL 7) 7) SS ) VH SIL VH FS ) HC 7) i standardutförandet i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje KB IN KB UT AL = Avluftningsventil EV = Förångare FKB = Frikylningsbatteri FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter HC = Reglerventil KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KD = Kondensor KDF = Kondensorfläkt/-ar = Kompressor MU = Mätuttag P = Pump PI = Tryckmätare PIH = Högtrycksmanometer PIL = Lågtrycksmanometer PSD = Differenstrycksvakt PSH = Högtrycksvakt PSL = Lågtrycksvakt PT = Högtrycksgivare SG = Synglas SIL = Smutsfilter SS = Silsats = Säkerhetsventil TC = Expansionsventil TI = Termometer = Motorskydd (lindningstemperaturvakt) TT = Temperaturgivare ingående köldbärare TT2 = Temperatur-/frysskyddsgivare utgående köldbärare TT3 = Utetemperaturgivare TT4 = Temperaturgivare frikylning = Backventil VH = Avstängningsventil VH2 = Avtappningsventil = Magnetventil kondenseringsreglering VM2 = Styrventil köldbärare VM3 = Magnetventil ) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) 3) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Ingår i tillvalet enkel (KB*P) eller dubbla (KB2*P) köldbärarpump/ -ar 5) = Ingår i tillvalet dubbla (KB2*P) köldbärarpumpar 6) = Ingår i storlekar ) = Annan leverantör 8

9 Funktion Aggregatflödesschema NECS/FC/* /* Driftfall/sommar Driftfall/sommar (enbart kyldrift) inträffar då utetemperaturen är högre än den ingående köldbärartemperaturen KDF KD VH PSH PT PIH 3) FKB KDF KD VH PIL 3) PTL PSH PT PIH 3) TT3 FKB T PIL 3) TC SG VM3 3) FT VH 6) PTL T VM2 PS 4) VH 4) VH 5) 5) 3) P VH 4) VH 5) TT EV PSD TT2 TC SG VM3 3) FT VH 6) P 3) 5) TT4 EXP 7) AL 7) 7) SS ) VH SIL VH FS ) HC 7) i standardutförandet i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje KB IN KB UT EV = Förångare FKB = Frikylningsbatteri FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter HC = Reglerventil KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KD = Kondensor KDF = Kondensorfläkt/-ar = Kompressor P = Köldbärarpump PI = Tryckmätare PIH = Högtrycksmanometer PIL = Lågtrycksmanometer PS = Tryckvakt, köldbärarpump PSD = Differenstrycksvakt PSH = Högtrycksvakt PT = Högtrycksgivare PTL = Lågtrycksgivare SG = Synglas = Säkerhetsventil SIL = Smutsfilter SS = Silsats TC = Expansionsventil TI = Termometer = Motorskydd (lindningstemperaturvakt) TT = Temperaturgivare ingående köldbärare TT2 = Temperatur-/frysskyddsgivare utgående köldbärare TT3 = Utetemperaturgivare TT4 = Temperaturgivare frikylning = Backventil VH = Avstängningsventil = Magnetventil kondenseringsreglering VM2 = Styrventil köldbärare VM3 = Magnetventil ) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) 3) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Ingår i tillvalet enkel (KB*P) eller dubbla (KB2*P) köldbärarpump/ -ar 5) = Ingår i tillvalet dubbla (KB2*P) köldbärarpumpar 6) = Ingår i storlekar ) = Annan leverantör 9

10 Funktion Aggregatflödesschema NECS/FC/* /* Driftfall/mellansäsong/svalt Driftfall/mellansäsong/svalt (reducerad mekanisk kylning med båda kretsarna i drift och viss frikylning) inträffar då utetemperaturen sjunkit någon eller några grader under den ingående köldbärartemperaturen KDF KD VH PSH PT PIH 3) FKB KDF KD VH PIL 3) PTL PSH PT 3) PIH TT3 FKB T PIL 3) TC SG VM3 3) FT VH 6) PTL T VM2 PS 4) VH 4) VH 5) 5) 3) P VH 4) VH 5) TT EV PSD TT2 TC SG VM3 3) FT VH 6) P 3) 5) TT4 EXP 7) AL 7) 7) SS ) VH SIL VH FS ) HC 7) i standardutförandet i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje KB IN KB UT EV = Förångare FKB = Frikylningsbatteri FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter HC = Reglerventil KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KD = Kondensor KDF = Kondensorfläkt/-ar = Kompressor P = Köldbärarpump PI = Tryckmätare PIH = Högtrycksmanometer PIL = Lågtrycksmanometer PS = Tryckvakt, köldbärarpump PSD = Differenstrycksvakt PSH = Högtrycksvakt PT = Högtrycksgivare PTL = Lågtrycksgivare SG = Synglas = Säkerhetsventil SIL = Smutsfilter SS = Silsats TC = Expansionsventil TI = Termometer = Motorskydd (lindningstemperaturvakt) TT = Temperaturgivare ingående köldbärare TT2 = Temperatur-/frysskyddsgivare utgående köldbärare TT3 = Utetemperaturgivare TT4 = Temperaturgivare frikylning = Backventil VH = Avstängningsventil = Magnetventil kondenseringsreglering VM2 = Styrventil köldbärare VM3 = Magnetventil ) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) 3) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Ingår i tillvalet enkel (KB*P) eller dubbla (KB2*P) köldbärarpump/ -ar 5) = Ingår i tillvalet dubbla (KB2*P) köldbärarpumpar 6) = Ingår i storlekar ) = Annan leverantör 0

11 Funktion Aggregatflödesschema NECS/FC/* /* Driftfall/mellansäsong/kallt Driftfall/mellansäsong/kallt (reducerad mekanisk kylning med bara den ena kretsen i drift och ökad frikylning) inträffar då utetemperaturen sjunkit ytterligare några grader under den ingående köldbärartemperaturen men ännu inte nått den temperatur då frikylningsfunktionen klarar hela kylbehovet (se kapitel Tekniska data/allmänt för aktuell utetemperatur) KDF KD VH PSH PT PIH 3) FKB KDF KD VH PIL 3) PTL PSH PT PIH 3) TT3 FKB T PIL 3) TC SG VM3 3) FT VH 6) PTL T VM2 PS 4) VH 4) VH 5) 5) 3) P VH 4) VH 5) TT EV PSD TT2 TC SG VM3 3) FT VH 6) P 3) 5) TT4 EXP 7) AL 7) 7) SS ) VH SIL VH FS ) HC 7) i standardutförandet i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje KB IN KB UT EV = Förångare FKB = Frikylningsbatteri FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter HC = Reglerventil KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KD = Kondensor KDF = Kondensorfläkt/-ar = Kompressor P = Köldbärarpump PI = Tryckmätare PIH = Högtrycksmanometer PIL = Lågtrycksmanometer PS = Tryckvakt, köldbärarpump PSD = Differenstrycksvakt PSH = Högtrycksvakt PT = Högtrycksgivare PTL = Lågtrycksgivare SG = Synglas = Säkerhetsventil SIL = Smutsfilter SS = Silsats TC = Expansionsventil TI = Termometer = Motorskydd (lindningstemperaturvakt) TT = Temperaturgivare ingående köldbärare TT2 = Temperatur-/frysskyddsgivare utgående köldbärare TT3 = Utetemperaturgivare TT4 = Temperaturgivare frikylning = Backventil VH = Avstängningsventil = Magnetventil kondenseringsreglering VM2 = Styrventil köldbärare VM3 = Magnetventil ) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) 3) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Ingår i tillvalet enkel (KB*P) eller dubbla (KB2*P) köldbärarpump/ -ar 5) = Ingår i tillvalet dubbla (KB2*P) köldbärarpumpar 6) = Ingår i storlekar ) = Annan leverantör

12 Funktion Aggregatflödesschema NECS/FC/* /* Driftfall/vinter Driftfall/vinter (enbart frikylning) inträffar då utetemperaturen sjunkit under den nivå då frikylningsfunktionen klarar hela kylbehovet (se kapitel Tekniska data/allmänt för aktuell utetemperatur) KDF KD VH PSH PT PIH 3) FKB KDF KD VH PIL 3) PTL PSH PT PIH 3) TT3 FKB T PIL 3) TC SG VM3 3) FT VH 6) PTL T VM2 PS 4) VH 4) VH 5) 5) 3) P VH 4) VH 5) TT EV PSD TT2 TC SG VM3 3) FT VH 6) P 3) 5) TT4 EXP 7) AL 7) 7) SS ) VH SIL VH FS ) HC 7) i standardutförandet i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje KB IN KB UT EV = Förångare FKB = Frikylningsbatteri FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter HC = Reglerventil KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KD = Kondensor KDF = Kondensorfläkt/-ar = Kompressor P = Köldbärarpump PI = Tryckmätare PIH = Högtrycksmanometer PIL = Lågtrycksmanometer PS = Tryckvakt, köldbärarpump PSD = Differenstrycksvakt PSH = Högtrycksvakt PT = Högtrycksgivare PTL = Lågtrycksgivare SG = Synglas = Säkerhetsventil SIL = Smutsfilter SS = Silsats TC = Expansionsventil TI = Termometer = Motorskydd (lindningstemperaturvakt) TT = Temperaturgivare ingående köldbärare TT2 = Temperatur-/frysskyddsgivare utgående köldbärare TT3 = Utetemperaturgivare TT4 = Temperaturgivare frikylning = Backventil VH = Avstängningsventil = Magnetventil kondenseringsreglering VM2 = Styrventil köldbärare VM3 = Magnetventil ) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) 3) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Ingår i tillvalet enkel (KB*P) eller dubbla (KB2*P) köldbärarpump/ -ar 5) = Ingår i tillvalet dubbla (KB2*P) köldbärarpumpar 6) = Ingår i storlekar ) = Annan leverantör 2

13 Funktion Aggregatflödesschema NECS/FC/*04 604/* Driftfall/sommar Driftfall/sommar (enbart kyldrift) inträffar då utetemperaturen är högre än den ingående köldbärartemperaturen VH KDF KD PSH PT PIH 3) FKB KDF KD VH PIL 3) PTL PSH PT PIH 3) TT3 FKB PIL 3) T PTL TC SG VM3 3) FT VH 6) EV T VM2 PS 4) VH 4) VH 4) VH 5) VH 5) P 3) 5) TT EV PSD TT2 TT2 TC SG VM3 3) FT VH 6) TT4 5) 3) P EXP 7) AL 7) 7) SS ) VH SIL VH FS ) HC 7) i standardutförandet i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje KB IN KB UT EV = Förångare FKB = Frikylningsbatteri FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter HC = Reglerventil KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KD = Kondensor KDF = Kondensorfläkt/-ar = Kompressor P = Köldbärarpump PI = Tryckmätare PIH = Högtrycksmanometer PIL = Lågtrycksmanometer PS = Tryckvakt, köldbärarpump PSD = Differenstrycksvakt PSH = Högtrycksvakt PT = Högtrycksgivare PTL = Lågtrycksgivare SG = Synglas = Säkerhetsventil SIL = Smutsfilter SS = Silsats TC = Expansionsventil TI = Termometer = Motorskydd (lindningstemperaturvakt) TT = Temperaturgivare ingående köldbärare TT2 = Temperatur-/frysskyddsgivare utgående köldbärare TT3 = Utetemperaturgivare TT4 = Temperaturgivare frikylning = Backventil VH = Avstängningsventil = Magnetventil kondenseringsreglering VM2 = Styrventil köldbärare VM3 = Magnetventil ) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) 3) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Ingår i tillvalet enkel (KB*P) eller dubbla (KB2*P) köldbärarpump/ -ar 5) = Ingår i tillvalet dubbla (KB2*P) köldbärarpumpar 6) = Ingår i storlekar ) = Annan leverantör 3

14 Funktion Aggregatflödesschema NECS/FC/*04 604/* Driftfall/mellansäsong/svalt Driftfall/mellansäsong/svalt (reducerad mekanisk kylning med båda kretsarna i drift och viss frikylning) inträffar då utetemperaturen sjunkit någon eller några grader under den ingående köldbärartemperaturen VH KDF KD PSH PT PIH 3) FKB KDF KD VH PIL 3) PTL PSH PT PIH 3) TT3 FKB PIL 3) T PTL TC SG VM3 3) FT VH 6) EV T VM2 PS 4) VH 4) VH 5) 5) 3) P VH 4) VH 5) TT EV PSD TT2 TT2 TC SG VM3 3) FT VH 6) TT4 5) 3) P EXP 7) AL 7) 7) SS ) VH SIL VH FS ) HC 7) i standardutförandet i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje KB IN KB UT EV = Förångare FKB = Frikylningsbatteri FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter HC = Reglerventil KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KD = Kondensor KDF = Kondensorfläkt/-ar = Kompressor P = Köldbärarpump PI = Tryckmätare PIH = Högtrycksmanometer PIL = Lågtrycksmanometer PS = Tryckvakt, köldbärarpump PSD = Differenstrycksvakt PSH = Högtrycksvakt PT = Högtrycksgivare PTL = Lågtrycksgivare SG = Synglas = Säkerhetsventil SIL = Smutsfilter SS = Silsats TC = Expansionsventil TI = Termometer = Motorskydd (lindningstemperaturvakt) TT = Temperaturgivare ingående köldbärare TT2 = Temperatur-/frysskyddsgivare utgående köldbärare TT3 = Utetemperaturgivare TT4 = Temperaturgivare frikylning = Backventil VH = Avstängningsventil = Magnetventil kondenseringsreglering VM2 = Styrventil köldbärare VM3 = Magnetventil ) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) 3) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Ingår i tillvalet enkel (KB*P) eller dubbla (KB2*P) köldbärarpump/ -ar 5) = Ingår i tillvalet dubbla (KB2*P) köldbärarpumpar 6) = Ingår i storlekar ) = Annan leverantör 4

15 Funktion Aggregatflödesschema NECS/FC/*04 604/* Driftfall/mellansäsong/kallt Driftfall/mellansäsong/kallt (reducerad mekanisk kylning med bara den ena kretsen i drift och ökad frikylning) inträffar då utetemperaturen sjunkit ytterligare några grader under den ingående köldbärartemperaturen men ännu inte nått den temperatur då frikylningsfunktionen klarar hela kylbehovet (se kapitel Tekniska data/allmänt för aktuell utetemperatur) VH KDF KD PSH PT PIH 3) FKB KDF KD VH PIL 3) PTL PSH PT PIH 3) TT3 FKB PIL 3) T PTL TC SG VM3 3) FT VH 6) EV T VM2 PS 4) VH 4) VH 5) 5) 3) P VH 4) VH 5) TT EV PSD TT2 TT2 TC SG VM3 3) FT VH 6) TT4 5) 3) P EXP 7) AL 7) 7) SS ) VH SIL VH FS ) HC 7) i standardutförandet i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje KB IN KB UT EV = Förångare FKB = Frikylningsbatteri FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter HC = Reglerventil KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KD = Kondensor KDF = Kondensorfläkt/-ar = Kompressor P = Köldbärarpump PI = Tryckmätare PIH = Högtrycksmanometer PIL = Lågtrycksmanometer PS = Tryckvakt, köldbärarpump PSD = Differenstrycksvakt PSH = Högtrycksvakt PT = Högtrycksgivare PTL = Lågtrycksgivare SG = Synglas = Säkerhetsventil SIL = Smutsfilter SS = Silsats TC = Expansionsventil TI = Termometer = Motorskydd (lindningstemperaturvakt) TT = Temperaturgivare ingående köldbärare TT2 = Temperatur-/frysskyddsgivare utgående köldbärare TT3 = Utetemperaturgivare TT4 = Temperaturgivare frikylning = Backventil VH = Avstängningsventil = Magnetventil kondenseringsreglering VM2 = Styrventil köldbärare VM3 = Magnetventil ) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) 3) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Ingår i tillvalet enkel (KB*P) eller dubbla (KB2*P) köldbärarpump/ -ar 5) = Ingår i tillvalet dubbla (KB2*P) köldbärarpumpar 6) = Ingår i storlekar ) = Annan leverantör 5

16 Funktion Aggregatflödesschema NECS/FC/*04 604/* Driftfall/vinter Driftfall/vinter (enbart frikylning) inträffar då utetemperaturen sjunkit under den nivå då frikylningsfunktionen klarar hela kylbehovet (se kapitel Tekniska data/allmänt för aktuell utetemperatur) VH KDF KD PSH PT PIH 3) FKB KDF KD VH PIL 3) PTL PSH PT PIH 3) TT3 FKB PIL 3) T PTL TC SG VM3 3) FT VH 6) EV T VM2 PS 4) VH 4) VH 5) 5) 3) P VH 4) VH 5) TT EV PSD TT2 TT2 TC SG VM3 3) FT VH 6) TT4 5) 3) P EXP 7) AL 7) 7) SS ) VH SIL VH FS ) HC 7) i standardutförandet i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje KB IN KB UT EV = Förångare FKB = Frikylningsbatteri FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter HC = Reglerventil KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KD = Kondensor KDF = Kondensorfläkt/-ar = Kompressor P = Köldbärarpump PI = Tryckmätare PIH = Högtrycksmanometer PIL = Lågtrycksmanometer PS = Tryckvakt, köldbärarpump PSD = Differenstrycksvakt PSH = Högtrycksvakt PT = Högtrycksgivare PTL = Lågtrycksgivare SG = Synglas = Säkerhetsventil SIL = Smutsfilter SS = Silsats TC = Expansionsventil TI = Termometer = Motorskydd (lindningstemperaturvakt) TT = Temperaturgivare ingående köldbärare TT2 = Temperatur-/frysskyddsgivare utgående köldbärare TT3 = Utetemperaturgivare TT4 = Temperaturgivare frikylning = Backventil VH = Avstängningsventil = Magnetventil kondenseringsreglering VM2 = Styrventil köldbärare VM3 = Magnetventil ) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) 3) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Ingår i tillvalet enkel (KB*P) eller dubbla (KB2*P) köldbärarpump/ -ar 5) = Ingår i tillvalet dubbla (KB2*P) köldbärarpumpar 6) = Ingår i storlekar ) = Annan leverantör 6

17 Tekniska data/allmänt Aggregat med normal ljudnivå (B) NECS/FC/B Vätskekylaggregat typ 052/* 082/* 0202/* 0252/* 0302/* Effektdata Kyleffekt ) kw 4,7 48,8 58,9 64,8 84,5 Effektbehov ) 2) kw,4 2,7 3,8 6,7 2,8 Förångardata Förångartyp Plattvärmeväxlare Antal förångare Typ av stryporgan Termostatisk expansionsventil Köldbäraranslutning in 2" 2" 2" 2" 2" Köldbäraranslutning ut 2" 2" 2" 2" 2" Anslutningstyp Utvändig gänga Köldbärarflöde ) l/s 2,22 2,58 3,4 3,44 4,50 Köldbärartryckfall ) kpa Kompressordata Kompressortyp Hermetisk/scroll Fabrikat Copeland Antal Oljetyp Esterolja Effektreglering 00/50/0 % 00/50/0 % 00/50/0 % 00/50/0 % 00/50/0 % Bryt-/larmtryck bar 40,5 på högtryckssidan/3,0 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw 0,75 0,75 2,0 2,0 2,0 Luftflöde m³/s 5,2 4,8 0,0 0,0 8,9 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC40A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 8,0 0,0 2,0 3,0 6,0 Säkerhetsventil öppningstryck bar 45,0 på högtryckssidan/28,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar 0//2 0//2 0//2 0//2 0//2 Tillgängligt tryck KB*LP ) 5) kpa Tillgängligt tryck KB*HP ) 5) kpa Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar C,9,9,9,9,9 Utetemperatur då 00 % frikylningseffekt uppnås ) C -,2 -,5 -,8-2,6-3,3 Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat OBS! Vissa angivna data avser tillval. Se vidare aggregatscheman i kapitel Funktion och kapitel Utrustningsspecifikation enligt AMA. ) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 2/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC40A. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 5) Angivet värde är beräknat vid data enligt not. Vid större systemvolym måste det aktuella systemet kompletteras med ytterligare expansionskärl. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 0 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Se vidare kapitel Tekniska data/ljud. 7

18 Tekniska data/allmänt Aggregat med normal ljudnivå (B) NECS/FC/B Vätskekylaggregat typ 0352/* 042/* 0452/* 052/* 0552/* Effektdata Kyleffekt ) kw 99, Effektbehov ) 2) kw 24,2 28,6 3,6 34, 4,0 Förångardata Förångartyp Plattvärmeväxlare Antal förångare Typ av stryporgan Termostatisk expansionsventil Köldbäraranslutning in 2 2 " 2 2 " 2 2 " 2 2 " 2 2 " Köldbäraranslutning ut 2 2 " 2 2 " 2 2 " 2 2 " 2 2 " Anslutningstyp Utvändig gänga Köldbärarflöde ) l/s 5,28 5,83 6,64 7,53 8,44 Köldbärartryckfall ) kpa Kompressordata Kompressortyp Hermetisk/scroll Fabrikat Copeland Antal Oljetyp Esterolja Effektreglering 00/43/0 % 00/50/0 % 00/43/0 % 00/50/0 % 00/43/0 % Bryt-/larmtryck bar 40,5 på högtryckssidan/3,0 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Luftflöde m³/s 0,8 0,8 3,7 5,7 5,7 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC40A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 24,0 25,0 26,0 35,0 36,0 Säkerhetsventil öppningstryck bar 45,0 på högtryckssidan/28,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar 0//2 0//2 0//2 0//2 0//2 Tillgängligt tryck KB*LP ) 5) kpa Tillgängligt tryck KB*HP ) 5) kpa Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar C,9,9,9,9,9 Utetemperatur då 00 % frikylningseffekt uppnås ) C -2,2-3,2-2,9-2,3-3,5 Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat OBS! Vissa angivna data avser tillval. Se vidare aggregatscheman i kapitel Funktion och kapitel Utrustningsspecifikation enligt AMA. ) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 2/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC40A. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 5) Angivet värde är beräknat vid data enligt not. Vid större systemvolym måste det aktuella systemet kompletteras med ytterligare expansionskärl. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 0 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Se vidare kapitel Tekniska data/ljud. 8

19 Tekniska data/allmänt Aggregat med normal ljudnivå (B) NECS/FC/B Vätskekylaggregat typ 062/* 0604/* 0704/* 0804/* 0904/* Effektdata Kyleffekt ) kw Effektbehov ) 2) kw 46,6 43,4 49,0 55,5 6,2 Förångardata Förångartyp Plattvärmeväxlare Antal förångare Typ av stryporgan Termostatisk expansionsventil Köldbäraranslutning in 2 2 " 3" 3" 3" 4" Köldbäraranslutning ut 2 2 " 3" 3" 3" 4" Anslutningstyp Utvändig gänga Utvändig gänga eller fläns Köldbärarflöde ) l/s 9,47 9,00 0,47,83 3,53 Köldbärartryckfall ) kpa Kompressordata Kompressortyp Hermetisk/scroll Fabrikat Copeland Antal Oljetyp Esterolja Effektreglering 00/50/0 % 00/75/50/ 00/75/50/ 00/75/50/ 00/72/50/ 25/0 % 25/0 % 25/0 % 22/0 % Bryt-/larmtryck bar 40,5 på högtryckssidan/3,0 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Luftflöde m³/s 8,4 2,7 2,0 26, 28,5 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC40A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 37,0 4,0 20,0 20,5 23,5 Säkerhetsventil öppningstryck bar 45,0 på högtryckssidan/28,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar 0//2 0//2 0//2 0//2 0//2 Tillgängligt tryck KB*LP ) 5) kpa Tillgängligt tryck KB*HP ) 5) kpa Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar C,9,9,9,9,9 Utetemperatur då 00 % frikylningseffekt uppnås ) C -3,5 -, -2,6-2,2 -, Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat OBS! Vissa angivna data avser tillval. Se vidare aggregatscheman i kapitel Funktion och kapitel Utrustningsspecifikation enligt AMA. ) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 2/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC40A. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 5) Angivet värde är beräknat vid data enligt not. Vid större systemvolym måste det aktuella systemet kompletteras med ytterligare expansionskärl. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 0 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Se vidare kapitel Tekniska data/ljud. 9

20 Tekniska data/allmänt Aggregat med normal ljudnivå (B) NECS/FC/B Vätskekylaggregat typ 004/* 04/* 204/* 404/* 604/* Effektdata Kyleffekt ) kw Effektbehov ) 2) kw 70, 80,8 92, Förångardata Förångartyp Plattvärmeväxlare Antal förångare Typ av stryporgan Termostatisk expansionsventil Köldbäraranslutning in 4" 4" 4" 4" 4" Köldbäraranslutning ut 4" 4" 4" 4" 4" Anslutningstyp Utvändig gänga eller fläns Köldbärarflöde ) l/s 4,83 7,03 9,08 2,8 24,22 Köldbärartryckfall ) kpa Kompressordata Kompressortyp Hermetisk/scroll Fabrikat Copeland Antal Oljetyp Esterolja Effektreglering 00/75/50/ 00/72/50/ 00/75/50/ 00/75/50/ 00/75/50/ 25/0 % 22/0 % 25/0 % 25/0 % 25/0 % Bryt-/larmtryck bar 40,5 på högtryckssidan/3,0 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Luftflöde m³/s 28,5 3, 36,6 45,0 50,9 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC40A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 24,5 30,0 30,5 38,6 40,2 Säkerhetsventil öppningstryck bar 45,0 på högtryckssidan/28,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar 0//2 0//2 0//2 0//2 0//2 Tillgängligt tryck KB*LP ) 5) kpa Tillgängligt tryck KB*HP ) 5) kpa Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar C,9,9,9,9,9 Utetemperatur då 00 % frikylningseffekt uppnås ) C -,9-2,0-2, -,8-2, Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat OBS! Vissa angivna data avser tillval. Se vidare aggregatscheman i kapitel Funktion och kapitel Utrustningsspecifikation enligt AMA. ) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 2/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC40A. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 5) Angivet värde är beräknat vid data enligt not. Vid större systemvolym måste det aktuella systemet kompletteras med ytterligare expansionskärl. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 0 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Se vidare kapitel Tekniska data/ljud. 20

21 Tekniska data/allmänt Aggregat med extra låg ljudnivå (SL) NECS/FC/SL Vätskekylaggregat typ 052/* 082/* 0202/* 0252/* 0302/* Effektdata Kyleffekt ) kw 40,0 47,7 54,8 6,5 8,0 Effektbehov ) 2) kw 2,3 3,2 5,9 8,3 23,6 Förångardata Förångartyp Plattvärmeväxlare Antal förångare Typ av stryporgan Termostatisk expansionsventil Köldbäraranslutning in 2" 2" 2" 2" 2" Köldbäraranslutning ut 2" 2" 2" 2" 2" Anslutningstyp Utvändig gänga Köldbärarflöde ) l/s 2, 2,53 2,92 3,28 4,3 Köldbärartryckfall ) kpa Kompressordata Kompressortyp Hermetisk/scroll Fabrikat Copeland Antal Oljetyp Esterolja Effektreglering 00/50/0 % 00/50/0 % 00/50/0 % 00/50/0 % 00/50/0 % Bryt-/larmtryck bar 40,5 på högtryckssidan/3,0 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw 0,3 0,75 0,75 0,86 0,86 Luftflöde m³/s 3, 4,9 4,3 4,9 6, Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC40A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 0,0 2,0 5,0 5,0 23,0 Säkerhetsventil öppningstryck bar 45,0 på högtryckssidan/28,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar 0//2 0//2 0//2 0//2 0//2 Tillgängligt tryck KB*LP ) 5) kpa Tillgängligt tryck KB*HP ) 5) kpa Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar C,9,9,9,9,9 Utetemperatur då 00 % frikylningseffekt uppnås ) C -3,9-4,0-3,8-3,9-4,0 Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat OBS! Vissa angivna data avser tillval. Se vidare aggregatscheman i kapitel Funktion och kapitel Utrustningsspecifikation enligt AMA. ) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 2/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC40A. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 5) Angivet värde är beräknat vid data enligt not. Vid större systemvolym måste det aktuella systemet kompletteras med ytterligare expansionskärl. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 0 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Se vidare kapitel Tekniska data/ljud. 2

22 Tekniska data/allmänt Aggregat med extra låg ljudnivå (SL) NECS/FC/SL Vätskekylaggregat typ 0352/* 042/* 0452/* 052/* 0552/* Effektdata Kyleffekt ) kw 93, Effektbehov ) 2) kw 26,8 29,8 35,0 38,4 45, Förångardata Förångartyp Plattvärmeväxlare Antal förångare Typ av stryporgan Termostatisk expansionsventil Köldbäraranslutning in 2 2 " 2 2 " 2 2 " 2 2 " 2 2 " Köldbäraranslutning ut 2 2 " 2 2 " 2 2 " 2 2 " 2 2 " Anslutningstyp Utvändig gänga Köldbärarflöde ) l/s 4,97 5,67 6,25 7,03 7,97 Köldbärartryckfall ) kpa Kompressordata Kompressortyp Hermetisk/scroll Fabrikat Copeland Antal Oljetyp Esterolja Effektreglering 00/43/0 % 00/50/0 % 00/43/0 % 00/50/0 % 00/43/0 % Bryt-/larmtryck bar 40,5 på högtryckssidan/3,0 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 Luftflöde m³/s 8,8 8,8 8,8 0,,0 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC40A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 24,0 33,0 34,0 35,0 40,0 Säkerhetsventil öppningstryck bar 45,0 på högtryckssidan/28,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar 0//2 0//2 0//2 0//2 0//2 Tillgängligt tryck KB*LP ) 5) kpa Tillgängligt tryck KB*HP ) 5) kpa Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar C,9,9,9,9,9 Utetemperatur då 00 % frikylningseffekt uppnås ) C -3,8-3,4-4,2-4,2-4,4 Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat OBS! Vissa angivna data avser tillval. Se vidare aggregatscheman i kapitel Funktion och kapitel Utrustningsspecifikation enligt AMA. ) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 2/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC40A. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 5) Angivet värde är beräknat vid data enligt not. Vid större systemvolym måste det aktuella systemet kompletteras med ytterligare expansionskärl. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 0 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Se vidare kapitel Tekniska data/ljud. 22

23 Tekniska data/allmänt Aggregat med extra låg ljudnivå (SL) NECS/FC/SL Vätskekylaggregat typ 062/* 0604/* 0704/* 0804/* 0904/* Effektdata Kyleffekt ) kw Effektbehov ) 2) kw 49,5 48,3 54,9 62,9 70,8 Förångardata Förångartyp Plattvärmeväxlare Antal förångare Typ av stryporgan Termostatisk expansionsventil Köldbäraranslutning in 2 2 " 3" 3" 3" 4" Köldbäraranslutning ut 2 2 " 3" 3" 3" 4" Anslutningstyp Utvändig gänga Utvändig gänga eller fläns Köldbärarflöde ) l/s 9,4 8,50 9,8 0,97 2,39 Köldbärartryckfall ) kpa Kompressordata Kompressortyp Hermetisk/scroll Fabrikat Copeland Antal Oljetyp Esterolja Effektreglering 00/50/0 % 00/75/50/ 00/75/50/ 00/75/50/ 00/72/50/ 25/0 % 25/0 % 25/0 % 22/0 % Bryt-/larmtryck bar 40,5 på högtryckssidan/3,0 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw,0 0,86 0,86 0,86 0,86 Luftflöde m³/s,8,7 4,3 3,6 5,5 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC40A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 50,0 50,0 5,0 5,0 52,0 Säkerhetsventil öppningstryck bar 45,0 på högtryckssidan/28,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar 0//2 0//2 0//2 0//2 0//2 Tillgängligt tryck KB*LP ) 5) kpa Tillgängligt tryck KB*HP ) 5) kpa Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar C,9,9,9,9,9 Utetemperatur då 00 % frikylningseffekt uppnås ) C -5,4-4,3-4,3-5,8-4,3 Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat OBS! Vissa angivna data avser tillval. Se vidare aggregatscheman i kapitel Funktion och kapitel Utrustningsspecifikation enligt AMA. ) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 2/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC40A. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 5) Angivet värde är beräknat vid data enligt not. Vid större systemvolym måste det aktuella systemet kompletteras med ytterligare expansionskärl. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 0 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Se vidare kapitel Tekniska data/ljud. 23

24 Tekniska data/allmänt Aggregat med extra låg ljudnivå (SL) NECS/FC/SL Vätskekylaggregat typ 004/* 04/* 204/* 404/* 604/* Effektdata Kyleffekt ) kw Effektbehov ) 2) kw 77,3 89, Förångardata Förångartyp Plattvärmeväxlare Antal förångare Typ av stryporgan Termostatisk expansionsventil Köldbäraranslutning in 4" 4" 4" 4" 4" Köldbäraranslutning ut 4" 4" 4" 4" 4" Anslutningstyp Utvändig gänga eller fläns Köldbärarflöde ) l/s 4,00 6,00 7,94 20,56 22,8 Köldbärartryckfall ) kpa Kompressordata Kompressortyp Hermetisk/scroll Fabrikat Copeland Antal Oljetyp Esterolja Effektreglering 00/75/50/ 00/72/50/ 00/75/50/ 00/75/50/ 00/75/50/ 25/0 % 22/0 % 25/0 % 25/0 % 25/0 % Bryt-/larmtryck bar 40,5 på högtryckssidan/3,0 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 Luftflöde m³/s 4,9 3, 36,6 23,9 26,4 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC40A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 3,0 38,0 38,5 48,9 49,4 Säkerhetsventil öppningstryck bar 45,0 på högtryckssidan/28,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar 0//2 0//2 0//2 0//2 0//2 Tillgängligt tryck KB*LP ) 5) kpa Tillgängligt tryck KB*HP ) 5) kpa Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar C,9,9,9,9,9 Utetemperatur då 00 % frikylningseffekt uppnås ) C -5,5-5,7-5,6-5,6-5,6 Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat OBS! Vissa angivna data avser tillval. Se vidare aggregatscheman i kapitel Funktion och kapitel Utrustningsspecifikation enligt AMA. ) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 2/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC40A. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 5) Angivet värde är beräknat vid data enligt not. Vid större systemvolym måste det aktuella systemet kompletteras med ytterligare expansionskärl. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 0 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Se vidare kapitel Tekniska data/ljud. 24

25 Tekniska data/arbetsområden Temperaturer Köldbärartemperatur in Köldbärartemperatur ut Temperaturdifferens köldbärare Utetemperatur (storlekar ) Utetemperatur (storlekar ) Min. C Max. C Noteringar: Köldbärartemperaturerna gäller för 30 % etylenglykol. För andra köldbärare kontakta vår kundtjänst. Vid drift under -5 C utetemperatur måste aggregatet kompletteras med ett vindskydd. Flöden Köldbärare Vätskekylaggregat typ Min. l/s Max. l/s NECS/FC/*052/*,22 3,36 NECS/FC/*082/*,44 3,97 NECS/FC/*0202/*,75 4,75 NECS/FC/*0252/*,92 5,22 NECS/FC/*0302/* 2,53 6,83 NECS/FC/*0352/* 2,97 8,03 NECS/FC/*042/* 3,28 8,83 NECS/FC/*0452/* 3,75 0,08 NECS/FC/*052/* 4,25,47 NECS/FC/*0552/* 4,75 2,75 NECS/FC/*062/* 5,33 4,33 NECS/FC/*0604/* 5,00 3,6 NECS/FC/*0704/* 5,83 5,83 NECS/FC/*0804/* 6,67 7,22 NECS/FC/*0904/* 7,78 7,22 NECS/FC/*004/* 8,33 7,22 NECS/FC/*04/* 9,72 2,67 NECS/FC/*204/* 0,83 22,22 NECS/FC/*404/* 2,33 25,00 NECS/FC/*604/* 3,72 26,39 25

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.60202 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.60202 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/FC/T+/*1502 6002/* 17 storlekar 317 1333 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Beteckningsnyckel TECS2/W

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

Värmepump luft-vätska

Värmepump luft-vätska PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*022 0302/*/* 5 storlekar 37 08 kw Värmepump luft-vätska Produktinformation PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta 1301 8404/* 21 storlekar 357 2549 kw Värmepump vätska-vätska (extra hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska data/allmänt...7

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/D/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) med hetgasvärmeväxlare Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_*/F 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för montering vid golv (dubbelriktad luftutblåsning uppåt och framåt/neråt) * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta NECS/W/H/B1304 2406 8 storlekar Värmeeffekt 386 849 kw Kyleffekt 270 668 kw Värmepump vätska-vätska Produktinformation Beteckningsnyckel NECS/W/H = Värmepump vätska-vätska B = Standard

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat med Turbocor-kompressor/-er Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska PRI-P.BW-HT71 32.17123 AQS/Climaveneta BW-HT71 32 12 storlekar Värmeeffekt 2 79 kw Värmepump vätska-vätska -5/+65 C (bergvärmepump) Produktinformation PRI-P.BW-HT71 32.17123 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Processvärmepump vätska-vätska

Processvärmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta EW-HT0152 0612 8 storlekar 69 280 kw Processvärmepump vätska-vätska 20 40/78 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Tekniska data/arbetsområden...6

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta BRAT2/0021 0121 10 storlekar 6,1 34,1 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Uppbyggnad...8 Utrustningsspecifikation

Läs mer

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE1E*/LBA280 7 storlekar 7,0 25 kw LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta 1301 9604 24 storlekar 285 2253 kw Vätskekylt vätskekylaggregat (hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Luftkonditionering 2009

Luftkonditionering 2009 Luftkonditionering 2009 Innehåll Så här fungerar det!...3 Svalt, skönt och lönsamt!...4 Portabla aggregat...5 Luftkylda paketaggregat... 6 Vattenkylda paketaggregat... 7 Splitaggregat med innedel/-ar för

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_/BD 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för inbyggnad i fönsterbänk eller för dold montering i tak * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten

Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten AQS/Fiorini SMART-HP 4 storlekar 300 1000 l Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Kylprodukter. Q-Cooler. Drifts- och skötselinstruktioner. Objekt:...

Kylprodukter. Q-Cooler. Drifts- och skötselinstruktioner. Objekt:... Kylprodukter Q-Cooler Drifts- och skötselinstruktioner Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Sida Innehållsförteckning. Kyl- och värmepumpsanläggningen. Allmänt. Funktion kylkrets. Funktion styr. Sammanfattning

Läs mer

PRI-P.UCS621 623 (KBF).160405. AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.UCS621 623 (KBF).160405. AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer för lokala köldbärarsystem

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

Kylprodukter. StarCooler. Drifts- och skötselinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kylåtervinning. Objekt:...

Kylprodukter. StarCooler. Drifts- och skötselinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kylåtervinning. Objekt:... Kylprodukter Drifts- och skötselinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kylåtervinning Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Sida Innehållsförteckning 1. Kyl- och värmepumpsanläggningen 1.1 Allmänt 2

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Bufferttank för tappvarmvattensystem

Bufferttank för tappvarmvattensystem AQS/Fiorini FLEXY200 1000 5 storlekar 200 1000 l Bufferttank för tappvarmvattensystem Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3 Utrustningsspecifikation med

Läs mer

Serie LV-V. Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering EURONOM XL SERIE LV-V

Serie LV-V. Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering EURONOM XL SERIE LV-V Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE LV-V Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering Luft/vatten Varvtalsreglerad Värmeeffekt 3-57 kw Automatisk

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem*

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem* AQS/Eurapo C*110 328/4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem se separat

Läs mer

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE GV-V Fastighetsvärmepump för grundvatten med VARVTALSREGLERing system Värmeeffekt 4-72 kw Kyleffekt 3-51 kw Elektronisk expansionsventil Styrsystem som styr flera

Läs mer

LK/(VP)*-invertersplitaggregat

LK/(VP)*-invertersplitaggregat AQS/Panasonic PACi Standard U-_PEY1E*/CA-600 2 storlekar 7,7 10,4 kw ed 2 innedelar för infälld ontering i undertak (kassett 600 x 600 ) * Reversibelt aggregat ed både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE*E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för montering i tak * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt

Läs mer

Vätskekylt klimataggregat

Vätskekylt klimataggregat AQS/Climaveneta i-awo018 150 AQS/Climaveneta i-awu018 150 8 storlekar 17 161 kw 8 storlekar 17 161 kw Vätskekylt klimataggregat (inverter) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation Eco

Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Köldbärarstationer med frikyla tillverkas i utförande från 10 till 350 kw, samtliga utrustade med

Läs mer

PRI-O.SPF12-301/300 SPF12-815/ AQS/Climaveneta SPF12-301/300 SPF12-815/ storlekar 1,7 45,0 l/s. Pumpenhet

PRI-O.SPF12-301/300 SPF12-815/ AQS/Climaveneta SPF12-301/300 SPF12-815/ storlekar 1,7 45,0 l/s. Pumpenhet PRI-O.SPF2-30/300 SPF2-85/2500.6037 AQS/Climaveneta SPF2-30/300 SPF2-85/2500 32 storlekar,7 45,0 l/s Pumpenhet för köldbärare för montering utomhus Produktinformation PRI-O.SPF2-30/300 SPF2-85/2500.6037

Läs mer

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo C*110 328/3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* med värmebatteri för värmevatten utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Reodvisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Reodvisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Reodvisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur -20 C Fyra installationsalternativ Telefon 0511-10203

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.052 204/*/*.6030 AQS/Climaveneta 052 204/*/* 9 storlekar 40 345 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.052 204/*/*.6030 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, För köldbärartemperatur 7/17 C, För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw Skystar ECM

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw Luftkylda serverrumsaggregat* * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt med både kylfunktion och värmepumpfunktion. I

Läs mer

Recair Booster Cooler. En ny generation av Cooler aggregat

Recair Booster Cooler. En ny generation av Cooler aggregat Recair Booster Cooler En ny generation av Cooler aggregat Vad är en Cooler? Ett värmeåtervinningsaggregat, som innehåller all kyl- och styrutrustning som behövs för kylning KONDENSBATTERIBATTERI FÖRÅNGNINGSBATTERI

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

LK/VP*-invertermultisplitaggregat

LK/VP*-invertermultisplitaggregat QS/rgo iseries 4 storlekar 1,0 9,6 kw (LK) 0,9 11,2 kw (VP) med 2 4 mixade innedelar * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion och VP = värmepumpsfunktion. LK/VP*-invertermultisplitaggregat

Läs mer

EQKA Kylenhet. Montering- och skötselinstruktion. EQKA Kylenhet Innehållsförteckning Sid

EQKA Kylenhet. Montering- och skötselinstruktion. EQKA Kylenhet Innehållsförteckning Sid Innehållsförteckning Sid Säkerhetsanvisningar Tekniska data Elanslutning 3 Installation och i drifttagning 4 Drift och skötsel 5 Handhavande 6 Underhåll 7 Felsökning 8 Kyltekniskt flödesschema 9 Dockning

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION. Luftkylt VÄTSKEKYLAGGREGAT

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION. Luftkylt VÄTSKEKYLAGGREGAT 2011-09-29 DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Luftkylt VÄTSKEKYLAGGREGAT Performo FC 145-300 2011-09-29 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Uppställning och Installation 3 Rörinstallation 4-5 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw

AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw AZURA STM Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw Allmänt Luft/vätske-multifunktionsaggregat med oberoende produktion av kylvatten och varmvatten. Utrustad med axialfläktar och hermetiska scrollkompressorer.

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

Multizonsplitsystem med mixade innedelar

Multizonsplitsystem med mixade innedelar AQS/Hitachi SET FREE 7,1 58,2 kw Multizonsplitsystem med mixade innedelar Produktblad innedelar för montering på golv 1.0FSNE 1.5FSNE 2.0FSNE 2.5FSNE Total kyleffekt 1) kw 2,8 4,5 5,6 7,1 1) kw 2,0 3,3

Läs mer

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s ILTO-VENTILATIONSAGGREGAT I UTVECKLINGENS CENTRUM ILTO H och H7 VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING För villor, kontors-, affärs- och mötesutrymmen, daghem etc. Kan placeras i kalla utrymmen (eleftervärmemodellen)

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 100-B Typ CVB/CVBB Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotectemaljering

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvattenberedare 39 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVW Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotect-emaljering 4/215 Produktinformation

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Storlek 53 Sida 1 Kund Stenqvist Kundens ref. Vår ref. Anton Svan Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Externt tryckfall 350 Pa Externt tryckfall 350 Pa Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 4601 kg

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter VIESMANN VITOCELL -V Stående varmvattenberedare 1 till liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL -V Typ EVA och EVI Stående varmvattenberedare av rostfritt stål 4/215 Produktinformation

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 4-77 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 4-77 kw Q8RS - Q96RS vrs1010 1 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KÖLDMEDIER : R407C, R404A, R134a Q8RS - Q48RS Q65RS - Q96RS RINGUGNSGATAN Q8RS - Q96RS vrs1010

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

Excellence in Performance

Excellence in Performance Excellence in Performance Ecostar Kylaggregat Med varvtalsreglering och intelligent styrenhet Specialnummer 08.2008 KV-0801-D-GB Ecostar kylaggregat - med varvtalsreglering och intelligent styrenhet BITZER

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

Greenline G. Användarhandledning. Artikel nr: 290423 Utgåva 3.0

Greenline G. Användarhandledning. Artikel nr: 290423 Utgåva 3.0 Greenline G Användarhandledning Artikel nr: 290423 Utgåva 3.0 Innehåll Inledning... 4 Så här fungerar en värmepump... 5 Värmepumpstekniken... 5 Kortfattad beskrivning... 6 Ingående komponenter G13 - G26...

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Ventiler

Optimerande kontrollenheter Ventiler pisave sense, avkänningsventil Vakuumbackventiler som möjliggör att ett fåtal sugkoppar missar objektet/objekten och fortfarande håller tillräcklig vakuumnivå i systemet med snabb svars- och frisläppstid.

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 KYLGGREGT KYL FÖR KLIMT LIVSMEDEL MSKINER OCH PROCESSER Svenska kylaggregat. Mini, Midi, Frigadons sortiment kännetecknas

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Värmepumpar luft-luft*

Värmepumpar luft-luft* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE1E*/*W 8 storlekar 5,8 26,9 kw Värmepumpar luft-luft* med 1 4 innedel/-ar** för montering på vägg * Aggregatet är reversibelt med både kylfunktion och värmepumpfunktion. Kylfunktionen

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s en ny generation med LCC i fokus Ett kompakt luftbehandlingsaggregat med kyla som ett självklart tillval. Envistar-serien bygger på den kunskap

Läs mer

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5 Produktblad Version: 1.0010.13 Uppdaterad: 2012-11-13 Ersätter: 1.0010.12 Kylma Compacta Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 3 Tekniska data...s. 4 Måttritning...s. 4 Flödesschema...s.

Läs mer

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt.

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt. Fancoil KL 1 Beskrivning Väggmonterad med hölje, utblås uppåt 7 Aggregatstrolekar med en luftmängd from.150-1077 m³/h 13,4 kw, kyleffekt tom. 6 kw Värme-/Kyleffekt för 2/4-Rörssystem vid: PVV 70/60 C;

Läs mer

Chillquick vätskekylaggregat

Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Vätskekylaggregaten från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 300 kw, samtliga utrustade med köldmedier

Läs mer

Radonett AirGap 60/5

Radonett AirGap 60/5 Radonett AirGap 60/5 Återströmningsskydd modul AB kategori 5 för brutet vatten enligt SS-EN 1717 Installations-, skötsel- och garantianvisningar www.radonett.com Radonett Radonett tillverkar och säljer

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40)

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 931.2 Användningsområde Funktion VARISHUNT Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) Funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten VARISHUNT är

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 160 till 1 000 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 160 till 1 000 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvatteneredare 16 till 1 liter Datalad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVA/CVAA/CVAA-A Stående varmvatteneredare av stål, med Ceraprotect-emaljering

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09)

6 720 817 577-00.1I 400V, 3N~ / 230V, 1N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW. Användarhandledning 6 720 817 577 (2015/09) 6 720 87 577-00.I 400V, 3N~ / 230V, N~ / 230V, 3~ Compress 4000 2.0 EW Användarhandledning 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 2. Symbolförklaring................................

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Komfortventilation Adconair 76 Nu även med motströmsvärmeväxlare och evaporativ kyla Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Adconair typ 76 AdiabaticPro - förenklad visualisering Adconair lämpligt

Läs mer

Topvex SoftCooler TR09, TR12, 15 Kylmodul

Topvex SoftCooler TR09, TR12, 15 Kylmodul Topvex SoftCooler TR09, TR12, 15 Kylmodul Fig1 Komponenter Beskrivning 1. Kompressor 2. Kondensorbatteri 3. Förångarbatteri 4. Torkfilter med synglas 5. Expansionsventil 6. Droppskål med avlopp 7. Vattenlås

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36 Installationsanvisning Shunt FS 36 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Miljöfysik. Föreläsning 3. Värmekraftverk. Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad

Miljöfysik. Föreläsning 3. Värmekraftverk. Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad Miljöfysik Föreläsning 3 Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad Värmekraftverk Växthuseffekten https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics Simuleringsprogram

Läs mer