Vätskekylda vätskekylaggregat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vätskekylda vätskekylaggregat"

Transkript

1 AQS/Climaveneta FOCS2/W/G05-Y/CA storlekar kw Vätskekylda vätskekylaggregat Hög energieffektivitet R513A Produktpresentation

2 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Fördelar...4 Tekniska data/allmänt...6 Beskrivningstext...8 Beteckningsnyckel 1) FOCS2/W/G05-Y/CA1301/D FOCS2/W = Vätskekylt vätskekylaggregat G05 = Köldmedium R513A Y = Utförande för processkylning CA = Hög energieffektivitet CAE = Extra hög energieffektivitet (se separat Produktpresentation ) 1301 = Storleksbeteckning ( ) D = Hetgasvärmeväxlare (partiell värmeåtervinning) 2) R = Värmeåtervinningskondensor (fullständig värmeåtervinning) 2) 1) Denna beteckningsnyckel omfattar alla typer av aggregat i aktuellt utförande. För typer i beteckningsnyckeln, som inte omfattas av detta dokument, se vår webbsida eller kontakta vår kundtjänst för information. 2) Aggregat utan värmeåtervinning saknar denna beteckning. 2

3 Utföranden Standardutförande Utförande med partiell värmeåtervinning (hetgasvärmeväxlare (D)) 1) Utförande med full värmeåtervinning (värmeåtervinningskondensor (R)) 1) 1) Kontakta vår kundtjänst för information. 3

4 Fördelar Fördel Innebär Euroventcertifiering Effektdata är certifierade av Eurovent, vilket innebär att man kan lita på att aggregatet levererar utlovad effekt. Två olika utföranden med olika energieffektivitet: hög (CA) och extra hög (CAE) energieffektivitet /CA /CAE Möjliggör anpassning till användarens krav på energieffektivitet. För information om aggregat för extra hög energieffektivitet (CAE), se separat Produktinformation. BLACK BOX BLACK BOX är ett inbyggt drift- och felanalysminne, som registrerar de senaste 100 händelserna. De händelser som registreras är de första 10 minuterna efter det att aggregatet startats, de senaste 10 minuterna innan ett larm löst ut och de senaste 10 minuterna innan ett larm återställts. Under dessa 10 minuter loggas driftdata var 30:e sekund. BLACK BOX minne kan tas fram och skrivas ut med hjälp av AQS/Climavenetas serviceprogram SW SERVICE. BLACK BOX behåller minnet även vid strömavbrott. Extra ljuddämpning (tillval) Ljudnivån kan sänkas ytterligare med ljuddämpning. Det finns två nivåer: standard ljuddämpning, som sänker ljudnivån med 14 db(a) och integrerad ljuddämpning, som sänker ljudnivån med 18 db(a). Se vidare Produktinformation, kapitel Alternativ och tillval. Elektroniska expansionsventiler Ger större precision och snabbare respons vid förändringar i behovet och kan arbeta med snävare skillnad mellan förångnings- och kondenseringstemperaturerna, vilket bidrar till optimering av effektiviteten under varierande driftsförhållanden. Utökat arbetsområde för aggregatet. Värmeåtervinning med hetgasvärmeväxlare (tillval) Möjliggör återvinning av kompressorns överhettningsvärme (ca 20 % av den totala kondensorvärmen). Den återvunna värmen kan t.ex. användas för uppvärmning av tappvarmvatten. Kontakta vår kundtjänst för ytterligare information. Värmeåtervinning med värmeåtervinningskondensor (alternativt utförande) Möjliggör återvinning av 100 % av kondensorvärmen. Kontakta vår kundtjänst för ytterligare information. 4

5 Fördelar Fördel Köldbärarpumpstyrning för variabelt köldbärarflöde (tillval) Mikroprocessor W3000 compact Innebär Möjliggör användning av köldbärarpump med variabelt varvtal (EC-pump), vilket gör anläggningen ännu mer energieffektiv. Se vidare Produktinformation, kapitel Tillval/detaljer, rubriker Köldbärarpumpstyrning för variabelt köldbärarflöde typ VPF (0 10 V) och Köldbärarpumpstyrning för variabelt köldbärarflöde typ VPF.D (0 10 V). Styrenhet DP3 Styrenhet PL3 M Gör det möjligt att skräddarsy aggregatet efter den enskilda anläggningens behov. Många tillval Se vidare Produktinformation, kapitel Alternativ och tillval. 5

6 Tekniska data/allmänt FOCS2/W/G05-Y/CA Vätskekylaggregat typ Effektdata (för val av aggregat) 1) Kyleffekt kw Effektbehov kw 71,1 80,8 97, EER 3,99 4,00 4,01 4,02 4,02 Effektdata (enligt EN :2011 för jämförelser) 2) Kyleffekt kw Effektbehov kw 65,3 74,2 90, EER 4,67 4,68 4,66 4,69 4,69 ESEER 3) 5,34 5,35 5,16 5,30 5,38 Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l Köldbäraranslutning in DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 Köldbäraranslutning ut DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 Anslutningstyp Victaulic Köldbärarflöde 1) l/s 13,65 15,53 18,75 21,22 23,96 Köldbärartryckfall 1) kpa Kompressordata Kompressortyp Semihermetisk/skruv Fabrikat Bitzer Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning per kompressor l 19,0 19,0 35,0 35,0 35,0 Effektreglering Steglös % Bryt-/larmtryck bar 18,0 på högtryckssidan/0,6 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Tubpannekondensor Antal kondensorer Kylmedelvolym l Kylmedelanslutning in DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 Kylmedelanslutning ut DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 Anslutningstyp Fläns Kylmedelflöde 1) l/s 15,53 17,67 21,33 24,14 27,24 Kylmedeltryckfall 1) kpa Köldmediekretsdata Köldmedietyp R513A Antal köldmediekretsar 1 1 Driftfyllning per krets 4) kg 45,0 46,0 66,0 66,0 69,0 Säkerhetsventil öppningstryck bar 28,0 på högtryckssidan/16,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata 5) Min. systemvolym 6) l 1530/ / / / /3490 Rekommenderad systemvolym 7) l Ljuddata Se även Produktinformation, kapitel Tekniska data/ljud eller kontakta vår kundtjänst Ljudtrycksnivå 8) db(a) 79/65/61 79/65/61 79/65/61 79/65/61 79/65/61 Eldata Mått och vikter Se Produktinformation, kapitel Tekniska data/el eller kontakta vår kundtjänst Se Produktinformation, kapitel Tekniska data/mått och vikter eller kontakta vår kundtjänst 1) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C, köldbärare vatten, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/ -arna, kylmedeltemperatur in/ut 33/39 C, kylmedel 35 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i kondensorn/-erna. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 2) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C, köldbärare vatten, försmutsningsmotstånd 0,0 m² C/W i förångaren/-arna, kylmedeltemperatur 30/35 C, kylmedel vatten och försmutsningsmotstånd 0,0 m² C/W i kondensorn/-erna. Data för effektbehov inkluderar den teoretiska pumpeffekt som erfordras för att övervinna tryckfallet i förångaren/-arna, respektive kondensorn/-erna.3) ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) är en europeisk standard för jämförelse av genomsnittlig energieffektivitet under en hel säsong. 4) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 5) Dessa data gäller vid angivna driftdata enligt not 1. Komplettering med extern bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger angivna volymer. För erforderliga systemvolymer vid andra driftdata se Produktinformation, kapitel Tekniska data/arbetsområden, rubrik Minsta systemvolym i köldbärarsystem. 6) Lägsta tillåtna systemvolym för att skydda aggregatet vid flytande börvärde/stegkontroll. 7) Rekommenderad min. systemvolym för jämnast möjliga drift. 8) Utan ljuddämpande kompressorhuv (standard)/med ljuddämpande kompressorhuv (-14 db(a)) (tillval)/med extra ljuddämpande kompressorhuv (-18 db(a)) (tillval). Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 1 m, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Se vidare Produktinformation, kapitel Tekniska data/ljud. 6

7 Tekniska data/allmänt FOCS2/W/G05-Y/CA Vätskekylaggregat typ Effektdata (för val av aggregat) 1) Kyleffekt kw Effektbehov kw EER 4,03 4,02 4,03 4,02 4,02 Effektdata (enligt EN :2011 för jämförelser) 2) Kyleffekt kw Effektbehov kw EER 4,67 4,71 4,70 4,73 4,72 ESEER 3) 5,32 5,50 5,50 5,68 5,60 Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l Köldbäraranslutning in DN125 DN250 DN250 DN250 DN250 Köldbäraranslutning ut DN125 DN250 DN250 DN250 DN250 Anslutningstyp Victaulic Köldbärarflöde 1) l/s 27,05 90,02 99,45 101,6 107,7 Köldbärartryckfall 1) kpa Kompressordata Kompressortyp Semihermetisk/skruv Fabrikat Bitzer Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning per kompressor l 35,0 38,0 38,0 35,0 35,0 Effektreglering Steglös % Steglös % Steglös 12,5 100 % Bryt-/larmtryck bar 18,0 på högtryckssidan/0,6 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Tubpannekondensor Antal kondensorer Kylmedelvolym l Kylmedelanslutning in DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 Kylmedelanslutning ut DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 Anslutningstyp Fläns Kylmedelflöde 1) l/s 30,75 102,4 113,0 115,5 122,5 Kylmedeltryckfall 1) kpa Köldmediekretsdata Köldmedietyp R513A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 4) kg 58,0 94,3 91,7 70,3 68,3 Säkerhetsventil öppningstryck bar 28,0 på högtryckssidan/16,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata 5) Min. systemvolym 6) l 3030/ / / / /15740 Rekommenderad systemvolym 7) l Ljuddata Se även Produktinformation, kapitel Tekniska data/ljud eller kontakta vår kundtjänst Ljudtrycksnivå 8) db(a) 79/65/61 82/68/64 82/68/64 82/68/64 82/68/64 Eldata Mått och vikter Se Produktinformation, kapitel Tekniska data/el eller kontakta vår kundtjänst Se Produktinformation, kapitel Tekniska data/mått och vikter eller kontakta vår kundtjänst 1) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C, köldbärare vatten, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/ -arna, kylmedeltemperatur in/ut 33/39 C, kylmedel 35 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i kondensorn/-erna. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 2) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C, köldbärare vatten, försmutsningsmotstånd 0,0 m² C/W i förångaren/-arna, kylmedeltemperatur 30/35 C, kylmedel vatten och försmutsningsmotstånd 0,0 m² C/W i kondensorn/-erna. Data för effektbehov inkluderar den teoretiska pumpeffekt som erfordras för att övervinna tryckfallet i förångaren/-arna, respektive kondensorn/-erna.3) ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) är en europeisk standard för jämförelse av genomsnittlig energieffektivitet under en hel säsong. 4) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 5) Dessa data gäller vid angivna driftdata enligt not 1. Komplettering med extern bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger angivna volymer. För erforderliga systemvolymer vid andra driftdata se Produktinformation, kapitel Tekniska data/arbetsområden, rubrik Minsta systemvolym i köldbärarsystem. 6) Lägsta tillåtna systemvolym för att skydda aggregatet vid flytande börvärde/stegkontroll. 7) Rekommenderad min. systemvolym för jämnast möjliga drift. 8) Utan ljuddämpande kompressorhuv (standard)/med ljuddämpande kompressorhuv (-14 db(a)) (tillval)/med extra ljuddämpande kompressorhuv (-18 db(a)) (tillval). Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 1 m, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Se vidare Produktinformation, kapitel Tekniska data/ljud. 7

8 Beskrivningstext Kontakta vår kundtjänst för projektanpassad beskrivningstext Copyright AQS-PRODUKTER AB. Alla rättigheter förbehålles. Rätt till ändringar förbehålles. Distributör: Hulda Mellgrens gata Västra Frölunda Telefon: Telefax: Installation, underhåll och service: 8

Vätskekylda vätskekylaggregat

Vätskekylda vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FOCS2/W/G05/CAE1301 8404 17 storlekar 299 2138 kw Vätskekylda vätskekylaggregat Extra hög energieffektivitet R513A Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Vätskekylda vätskekylaggregat

Vätskekylda vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/W/G04-0551 2002 12 storlekar 86 347 kw Vätskekylda vätskekylaggregat HFO1234ze Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Fördelar...4 Tekniska

Läs mer

Vätskekylda vätskekylaggregat

Vätskekylda vätskekylaggregat AQS/RC i-fr/w(1+i)/g05-z/ca1402 4252 9 storlekar 494 1492 kw Vätskekylda vätskekylaggregat R513A Inverter Hög energieffektivitet Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3

Läs mer

Värmepumpar vätska-vätska

Värmepumpar vätska-vätska AQS/Climaveneta BW-HT0071 0302 12 storlekar Värmeeffekt 20 79 kw Värmepumpar vätska-vätska -5/+65 C Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3 Tekniska data/allmänt...5

Läs mer

Vätskekylda vätskekylaggregat

Vätskekylda vätskekylaggregat AQS/RC NR/W-Z0122 1204 21 storlekar 35 370 kw Vätskekylda vätskekylaggregat Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Fördelar...4 Tekniska data/allmänt...7 Beskrivningstext...13

Läs mer

Luftkylda vätskekylaggregat

Luftkylda vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/G05/K/*0751 1801 10 storlekar 149 423 kw Luftkylda vätskekylaggregat för montering utomhus Normal energieffektivitet R513A Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på

Läs mer

Värmepumpar luft-vätska

Värmepumpar luft-vätska AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*0122 0302 5 storlekar Värmeeffekt 38 102 kw Värmepumpar luft-vätska Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Fördelar...4 Tekniska data/allmänt...6

Läs mer

Luftkylda vätskekylaggregat

Luftkylda vätskekylaggregat AQS/RC FR/FC-Z/T+/*1502 6002 17 storlekar 317 1333 kw a vätskekylaggregat för montering utomhus Frikylningsfunktion Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3...5 Beskrivningstext...15

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/W/B1304 2406 8 storlekar 390 696 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Tekniska data/arbetsområden...5

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta NECS/W/H/B1304 2406 8 storlekar Värmeeffekt 386 849 kw Kyleffekt 270 668 kw Värmepump vätska-vätska Produktinformation Beteckningsnyckel NECS/W/H = Värmepump vätska-vätska B = Standard

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta NECS/W/H/B1304 2406 8 storlekar Värmeeffekt 386 849 kw Kyleffekt 270 668 kw Värmepump vätska-vätska Produktinformation Beteckningsnyckel NECS/W/H = Värmepump vätska-vätska B = Standard

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Beteckningsnyckel TECS2/W

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta NECS/W/H/B0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation Beteckningsnyckel NECS/W/H = Värmepump vätska-vätska B = Standard

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.60202 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.60202 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

Luftkylda kondenseringsaggregat

Luftkylda kondenseringsaggregat AQS/Climaveneta HCAT2/0011 0121TE 11 storlekar 5,7 39,6 kw Luftkylda kondenseringsaggregat för montering utomhus Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

Luftkylda kondenseringsaggregat

Luftkylda kondenseringsaggregat AQS/Airedale CU1 12 12 storlekar 3,6 38,6 kw Luftkylda kondenseringsaggregat för montering utomhus Krävande miljöer Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Funktion...4

Läs mer

Processvärmepump vätska-vätska

Processvärmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta EW-HT0152 0612 8 storlekar 69 280 kw Processvärmepump vätska-vätska 20 40/78 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Tekniska data/arbetsområden...6

Läs mer

Värmepump vätska vätska

Värmepump vätska vätska AQS/Climaveneta NX/W/H0122 1204 22 storlekar Värmeeffekt 42 440 kw Kyleffekt 34 355 kw Värmepump vätska vätska -10/+60 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta 1301 9604 24 storlekar 285 2253 kw Vätskekylt vätskekylaggregat (hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/CA/*1502 6603 20 storlekar 321 1615 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Hög energieffektivitet Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FOCS/W/B040 902 4 storlekar 80 45 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska data/allmänt...8 Tekniska data/arbetsområden...0

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FOCS2/W/CAE1301 8404 17 storlekar 299 2138 kw Vätskekylt vätskekylaggregat (extra hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta FOCS2/W/H/CAE1301 8404 17 storlekar Värmeeffekt 357 2549 kw Kyleffekt 289 2064 kw Värmepump vätska-vätska Extra hög energieffektivitet Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.4069 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5,0 2,4 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.4069 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 32,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Utrustningsspecifikation med alternativ och tillval...5

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/FC/T+/*1502 6002/* 17 storlekar 317 1333 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

Reversibel* värmepump vätska-vätska

Reversibel* värmepump vätska-vätska PRI-P.WWH-HT71 32 (VP).171229 AQS/Climaveneta WWH-HT71 32 12 storlekar Värmeeffekt 28 114 kw Reversibel* värmepump vätska-vätska +5/+65 C * Aggregatet är reversibelt på vätskesidan, vilket innebär att

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FOCS3/W0551 4752 21 storlekar 175 1571 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3 Funktion...4 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FOCS3/W0551 4752 21 storlekar 175 1571 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3 Funktion...4 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta WW-HT71 32 12 storlekar Värmeeffekt 24 114 kw Värmepump vätska-vätska +5/+65 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3 Funktion...5 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/FC/T+/*1502 6002 17 storlekar 317 1333 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska PRI-P.BW-HT71 32.17123 AQS/Climaveneta BW-HT71 32 12 storlekar Värmeeffekt 2 79 kw Värmepump vätska-vätska -5/+65 C (bergvärmepump) Produktinformation PRI-P.BW-HT71 32.17123 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta 0152 1204/*/* 18 storlekar 40 335 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering inomhus (normal ljudnivå) Produktinformation 0152 0182 0202 0252 0302 0352 Kyleffekt kw 40,0 46,0 54,7 61,5

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska PRI-P.BW-HT71 32.192 AQS/Climaveneta BW-HT71 32 12 storlekar Värmeeffekt 2 79 kw Värmepump vätska-vätska -5/+65 C Produktinformation PRI-P.BW-HT71 32.192 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta 1301 8404/* 21 storlekar 357 2549 kw Värmepump vätska-vätska (extra hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska data/allmänt...7

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.0152 1204/*/*.171016 AQS/Climaveneta 0152 1204/*/* 19 storlekar 40 345 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.0152 1204/*/*.171016 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/K/*0152 0802P/D/*/* 14 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med hetgasvärmeväxlare Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3

Läs mer

PRP.MHD2/ AQS/Climaveneta MHD2/ storlekar 2,15 4,63 kw. Fläktkonvektorer. för lokala köld- eller värmebärarsystem

PRP.MHD2/ AQS/Climaveneta MHD2/ storlekar 2,15 4,63 kw. Fläktkonvektorer. för lokala köld- eller värmebärarsystem AQS/Climaveneta MHD2/30 60 4 storlekar 2,15 4,63 kw Fläktkonvektorer för lokala köld- eller värmebärarsystem Montering på vägg Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/W0551 1752 11 storlekar 116 373 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3 Funktion...5 Utrustningsspecifikation med

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*0152 1604 20 storlekar 41 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat med Turbocor-kompressor/-er Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/K/*0614 1214*/D/*/* 7 storlekar 175 350 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med hetgasvärmeväxlare Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

Processvärmepump vätska-vätska

Processvärmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta EW-HT0152 0612 8 storlekar Värmeeffekt 70 279 kw Processvärmepump vätska-vätska 20 40/78 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3 Funktion...5 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Boostervärmepumpar vätska-vätska

Boostervärmepumpar vätska-vätska AQS/Climaveneta EW-HT0152 0612 8 storlekar Värmeeffekt 70 279 kw Boostervärmepumpar vätska-vätska 20 40/78 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3 Funktion...5 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

PRI-O.SPF12-301/300 SPF12-815/ AQS/Climaveneta SPF12-301/300 SPF12-815/ storlekar 1,7 45,0 l/s. Pumpenhet

PRI-O.SPF12-301/300 SPF12-815/ AQS/Climaveneta SPF12-301/300 SPF12-815/ storlekar 1,7 45,0 l/s. Pumpenhet PRI-O.SPF2-30/300 SPF2-85/2500.6037 AQS/Climaveneta SPF2-30/300 SPF2-85/2500 32 storlekar,7 45,0 l/s Pumpenhet för köldbärare för montering utomhus Produktinformation PRI-O.SPF2-30/300 SPF2-85/2500.6037

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta i-nx/*0151 0502P 8 storlekar 46 138 kw Luftkylt vätskekylaggregat med inverterstyrning för montering utomhus Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Enerblue PURPLE INVERTER12.1 80.2 20 storlekar 30 314 kw Luftkylt vätskekylaggregat med inverterstyrning för montering utomhus Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3

Läs mer

Värmepump luft-vätska

Värmepump luft-vätska PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*022 0302/*/* 5 storlekar 37 08 kw Värmepump luft-vätska Produktinformation PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

PRP.i-LIFE2 SLIM AQS/Climaveneta i-life2 SLIM. 5 storlekar 0,33 2,52 kw. Fläktkonvektorer. för köld- eller värmebärarsystem

PRP.i-LIFE2 SLIM AQS/Climaveneta i-life2 SLIM. 5 storlekar 0,33 2,52 kw. Fläktkonvektorer. för köld- eller värmebärarsystem AQS/Climaveneta i-life2 SLIM 5 storlekar 0,33 2,52 kw Fläktkonvektorer för köld- eller värmebärarsystem Montering på/vid golv eller i tak Hölje för synlig montering Produktpresentation Innehållsförteckning

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta i-bx004m 035T 10 storlekar 4,6 36,6 kw Luftkylt vätskekylaggregat med inverterstyrning för montering utomhus Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

PRI-P.SH/SV /3ED/DEX AQS/Eurapo S* /3ED/DEX 10 storlekar 1,67 13,20 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.SH/SV /3ED/DEX AQS/Eurapo S* /3ED/DEX 10 storlekar 1,67 13,20 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo S*110 228/3ED/DEX 10 storlekar 1,67 13,20 kw Fläktkonvektor för DX-system med hölje för synlig montering Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Funktion...4

Läs mer

Fläktkonvektor för lokala köld-/värmebärarsystem för montering på vägg

Fläktkonvektor för lokala köld-/värmebärarsystem för montering på vägg AQS/Climaveneta MHD2/30 60 4 storlekar 2,15 4,63 kw Fläktkonvektor för lokala köld-/värmebärarsystem för montering på vägg Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/D/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) med hetgasvärmeväxlare Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta BRAT2/0021 0121 10 storlekar 6,1 34,1 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Uppbyggnad...8 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Luftkylt kondenseringsaggregat

Luftkylt kondenseringsaggregat PRI-P. 2TE (HSW).9 AQS/Climaveneta 2TE storlekar, 9,6 Luftkylt kondenseringsaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P. 2TE (HSW).9 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

Värmepumpar luft-vätska

Värmepumpar luft-vätska AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*0122 0302 5 storlekar Värmeeffekt 38 102 kw Värmepumpar luft-vätska Produktinformation för projektörer Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Fördelar...4

Läs mer

Luftkylt kondenseringsaggregat

Luftkylt kondenseringsaggregat PRI-P.CU 2.08 AQS/Airedale CU 2 2 storlekar,6 8,6 kw Luftkylt kondenseringsaggregat för montering utomhus i krävande miljöer Produktinformation PRI-P.CU 2.08 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta i-bx004 013 5 storlekar 4,6 13,7 kw Luftkylt vätskekylaggregat med inverterstyrning för montering utomhus Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem*

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem* AQS/Eurapo C*110 328/4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem se separat

Läs mer

Bufferttank för montering utomhus för köldbärarsystem med konstant flöde

Bufferttank för montering utomhus för köldbärarsystem med konstant flöde AQS/Fiorini VKB2 4 storlekar 250 1500 l Bufferttank för montering utomhus för köldbärarsystem med konstant flöde Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3

Läs mer

Bufferttank för tappvarmvattensystem

Bufferttank för tappvarmvattensystem AQS/Fiorini FLEXY200 1000 5 storlekar 200 1000 l Bufferttank för tappvarmvattensystem Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3 Utrustningsspecifikation med

Läs mer

Luftkylt klimataggregat

Luftkylt klimataggregat AQS/Climaveneta MID/*0001 0061 10 storlekar 1,95 14,82 kw Luftkylt klimataggregat för telekommunikationscentraler för montering inomhus genom vägg Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar

Läs mer

Fläktkonvektorer för köld- och/eller värmebärarsystem

Fläktkonvektorer för köld- och/eller värmebärarsystem AQS/Climaveneta a-cnd i-cnd* * EC-motor Fläktkonvektorer för köld- och/eller värmebärarsystem Infälld montering i undertak (kassett) Coanda-effekt Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar

Läs mer

PRI-P.PRE-BW AQS PRE-BW storlekar l. Blandningskärl

PRI-P.PRE-BW AQS PRE-BW storlekar l. Blandningskärl PRI-P.60 1000.180525 AQS 60 1000 6 storlekar 60 1000 l Blandningskärl Produktinformation PRI-P.60 1000.180525 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Uppbyggnad...4 Tekniska data/allmänt...6

Läs mer

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ 2400-2560 Serie Z-Flow Kyl AMA PAK.5211 390-550 kw Aggregaten, optimerade för R134a, är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla med köldbärare

Läs mer

LK/(VP)*-invertersplitaggregat

LK/(VP)*-invertersplitaggregat AQS/Panasonic PACi Standard U-_PEY1E*/CA-600 2 storlekar 7,7 10,4 kw ed 2 innedelar för infälld ontering i undertak (kassett 600 x 600 ) * Reversibelt aggregat ed både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo C*110 328/3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* med värmebatteri för värmevatten utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer

Bufferttankar för köldbärarsystem

Bufferttankar för köldbärarsystem AQS/Fiorini VKX 12 storlekar 100 5000 l Bufferttankar för köldbärarsystem Konstant flöde Rostfri mantel Produktinformation för projektörer Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3

Läs mer

Bufferttank för köldbärarsystem med konstant flöde

Bufferttank för köldbärarsystem med konstant flöde AQS/Fiorini VKG* 15 storlekar 100 10000 l Bufferttank för köldbärarsystem med konstant flöde Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3 Utrustningsspecifikation

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_/BD 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för inbyggnad i fönsterbänk eller för dold montering i tak * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

PRI-FV.UCS900 + UCS/EST900 (KB-VB) storlekar 2,68 7,19 kw 1 storlek 3,39 7,19 kw. 2 storlekar 2,52 6,50 kw 1 storlek 3,18 6,50 kw

PRI-FV.UCS900 + UCS/EST900 (KB-VB) storlekar 2,68 7,19 kw 1 storlek 3,39 7,19 kw. 2 storlekar 2,52 6,50 kw 1 storlek 3,18 6,50 kw AQS/Eurapo UCS (2-rörssystem) AQS/Eurapo UCS/EST* (2-rörssystem) 2 storlekar 2,68 7,19 kw 1 storlek 3,39 7,19 kw AQS/Eurapo UCS (4-rörssystem) AQS/Eurapo UCS/EST* (4-rörssystem) * EC-motor 2 storlekar

Läs mer

PRI-FV.EBH (KB-VB) storlekar 1,37 22,11 kw 5 storlekar 2,00 17,90 kw. Fläktkonvektor

PRI-FV.EBH (KB-VB) storlekar 1,37 22,11 kw 5 storlekar 2,00 17,90 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo EBH AQS/Eurapo EBH/EST* * EC-motor 6 storlekar 1,37 22,11 kw 5 storlekar 2,00 17,90 kw Fläktkonvektor för köldbärarsystem med/utan värmebatteri för värmevatten för dold montering i tak och kanalanslutning

Läs mer

Pump-/bufferttankenhet

Pump-/bufferttankenhet AQS/Fiorini HPT/*100 2500/*/* 64 storlekar 0,4 40 l/s Pump-/bufferttankenhet för köldbärare för montering utomhus Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Uppbyggnad...5

Läs mer

PRI-P.PACi Elite U-_PZH2E*/LBA280M AQS/Panasonic PACi Elite U-_PZH2E*/LBA280M. 9 storlekar 4,0 28,0 kw. Värmepumpsutedelar*

PRI-P.PACi Elite U-_PZH2E*/LBA280M AQS/Panasonic PACi Elite U-_PZH2E*/LBA280M. 9 storlekar 4,0 28,0 kw. Värmepumpsutedelar* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PZH2E*/LBA2M 9 storlekar 4,0 28,0 kw Värmepumpsutedelar* för styrsignal 0 10 V * Värmepumputedelen är reversibel med både komfortkylfunktion och värmepumpfunktion. Kylfunktionen

Läs mer

Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten

Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten AQS/Fiorini SMART-HP 4 storlekar 300 1000 l Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Bufferttank för värmepumpsystem (kyla/värme)

Bufferttank för värmepumpsystem (kyla/värme) AQS/Fiorini VKG-HC 8 storlekar 100 2000 l Bufferttank för värmepumpsystem (kyla/värme) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3 Utrustningsspecifikation med

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_*/F 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för montering vid golv (dubbelriktad luftutblåsning uppåt och framåt/neråt) * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PZH2E*/1C 7 storlekar 3,6 14,4 kw Luftkylda serverrumsaggregat* Innedel för montering i tak * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt med

Läs mer

PRI-P AQS (artikelnummer C ) 0,94 11,67 l/s DN Flödesvakt

PRI-P AQS (artikelnummer C ) 0,94 11,67 l/s DN Flödesvakt AQS 01 (artikelnummer C10131) 0,9 11, l/s DN0 0 Flödesvakt Produktinformation Funktion Funktionsbeskrivning Ändamålet med flödesvakten är att skydda ett vätskekylaggregat eller en värmepump luft/vätska

Läs mer

PRI-FV.CH/CV (KBF) AQS/Eurapo CH/DC CH/AF/DC CV/DC CV/AF/DC CH/EST*/DC CH/AF/EST*/DC CV/EST*/DC CV/AF/EST*/DC.

PRI-FV.CH/CV (KBF) AQS/Eurapo CH/DC CH/AF/DC CV/DC CV/AF/DC CH/EST*/DC CH/AF/EST*/DC CV/EST*/DC CV/AF/EST*/DC. AQS/Eurapo CH/DC CH/AF/DC CV/DC CV/AF/DC CH/EST*/DC CH/AF/EST*/DC CV/EST*/DC CV/AF/EST*/DC * EC-motor Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* utan hölje för dold montering CH CH/AF CV CV/AF * För information

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

PRI-FV.UCS600 + UCS/EST600 (KB-VB) storlekar 0,81 3,06 kw 2 storlekar 0,81 2,66 kw. 3 storlekar 0,66 2,50 kw 2 storlekar 0,66 2,17 kw

PRI-FV.UCS600 + UCS/EST600 (KB-VB) storlekar 0,81 3,06 kw 2 storlekar 0,81 2,66 kw. 3 storlekar 0,66 2,50 kw 2 storlekar 0,66 2,17 kw AQS/Eurapo UCS (2-rörssystem) AQS/Eurapo UCS/EST* (2-rörssystem) 3 storlekar 0,81 3,06 kw 2 storlekar 0,81 2,66 kw AQS/Eurapo UCS (4-rörssystem) AQS/Eurapo UCS/EST* (4-rörssystem) * EC-motor 3 storlekar

Läs mer

Luftkylda kondensorer

Luftkylda kondensorer AQS/ThermoKey TKSmart 10 storlekar 10 100 kw Luftkylda kondensorer Produktinformation för projektörer Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Utrustningsspecifikation med alternativ

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic Z-_TKEA 5 storlekar 2,1 6,5 kw Luftkylda serverrumsaggregat* * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt med både kylfunktion och värmepumpfunktion. I

Läs mer

PRI-FV.CH/CV (KB-VB) AQS/Eurapo CH CH/AF CV CV/AF CH/EST* CH/AF/EST* CV/EST* CV/AF/EST* Fläktkonvektor

PRI-FV.CH/CV (KB-VB) AQS/Eurapo CH CH/AF CV CV/AF CH/EST* CH/AF/EST* CV/EST* CV/AF/EST* Fläktkonvektor * EC-motor AQS/Eurapo CH CH/AF CV CV/AF CH/EST* CH/AF/EST* CV/EST* CV/AF/EST* Fläktkonvektor för köld- och/eller värmebärarsystem* utan hölje för dold montering CH CH/AF CV CV/AF * För information om fläktkonvektorer

Läs mer

PRI-P.Power J AQS/Thermokey Power J 928 storlekar kw. Kylmedelkylare

PRI-P.Power J AQS/Thermokey Power J 928 storlekar kw. Kylmedelkylare AQS/Thermokey Power J 928 storlekar 92 1089 kw Kylmedelkylare Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utrustningsspecifikation med alternativ och tillval...3 Tekniska data/allmänt...4

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE*E*/1W 5 storlekar 3,9 9,4 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för montering på vägg * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw Luftkylda serverrumsaggregat* * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt med både kylfunktion och värmepumpfunktion. I

Läs mer

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE1E*/LBA280 7 storlekar 7,0 25 kw LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE*E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för montering i tak * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt

Läs mer

PRI-FV.SH/SV (KB-VB) AQS/Eurapo SH SH/AF SV SV/AF SH/EST* SH/AF/EST* SV/EST* SV/AF/EST* Fläktkonvektor

PRI-FV.SH/SV (KB-VB) AQS/Eurapo SH SH/AF SV SV/AF SH/EST* SH/AF/EST* SV/EST* SV/AF/EST* Fläktkonvektor * EC-motor AQS/Eurapo SH SH/AF SV SV/AF SH/EST* SH/AF/EST* SV/EST* SV/AF/EST* Fläktkonvektor för köld- och/eller värmebärarsystem* med hölje för synlig montering SH SH/AF SV SV/AF * För information om

Läs mer

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. Produktblad Aermec Version: 1.0830.10 Uppdaterad: 2008-10-06 Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21 Allmänt Allmänt Finns i

Läs mer

Bufferttank för värmepumpsystem (kyla/värme)

Bufferttank för värmepumpsystem (kyla/värme) AQS/Fiorini VKG*-HC 12 storlekar 100 5000 l Bufferttank för värmepumpsystem (kyla/värme) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3 Utrustningsspecifikation

Läs mer

CCU. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 6 Tillbehör...s. 7. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 3 Tekniska data...s.

CCU. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 6 Tillbehör...s. 7. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 3 Tekniska data...s. Produktblad Version: 1.0040.40 Uppdaterad: 2010-01-25 Ersätter: CCU Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 3 Tekniska data...s. 4 Måttritning...s. 6 Tillbehör...s. 7 Allmänt Allmänt

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE2E8A/1D-H 2 storlekar 20,8 26,0 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för dold montering i tak och kanalanslutning Högt tillgängligt yttre statiskt tryck * Utförande

Läs mer