Luftkylt vätskekylaggregat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftkylt vätskekylaggregat"

Transkript

1 AQS/Climaveneta FX/FC/T+/* /* 17 storlekar kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation

2 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska data/allmänt...9 Tekniska data/arbetsområden...18 Tekniska data/el...20 Tekniska data/ljud...23 Tekniska data/mått och vikter...26 Tillval...29 Utrustningsspecifikation enligt AMA...32 Beteckningsnyckel KB2LP KB2HP FX/FC/T+/NR1502/KB2LP FX = Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus FC = Frikylningsfunktion T+ = Version med extra hög energieffektivitet NR = Låg ljudnivå SL = Extra låg ljudnivå 1502 = Storleksbeteckning ( ) = Dubbla köldbärarpumpar med normal tryckuppsättning = Dubbla köldbärarpumpar med hög tryckuppsättning Notering: Asterisk (*) i en beteckning i dokumentet betyder att informationen gäller för flera alternativ. Vilka alternativ det finns på den aktuella positionen framgår av beteckningsnyckeln ovan. 2

3 Funktion Funktionsbeskrivning AQS/Climaveneta FX/FC/* är ett luftkylt vätskekylaggregat med frikylningsfunktion. Aggregatet består av ett eller flera köldmediesystem för mekanisk kylning, ett eller flera frikylningsbatterier samt el- och styrutrustning. Köldmediesystemets/-ens huvudkomponenter är: förångare för kylning av vätska, kompressor, luftkyld kondensor, expansionsventil och köldmedium HFC134a. Köldmediet cirkuleras i systemet/-n av kompressorn. Den håller trycket i förångaren på en så låg nivå att köldmediet bringas att koka och ta upp värme från köldbäraren* och komprimerar det sedan till en så hög nivå, att det bringas att kondensera till vätska igen och avge den upptagna värmen i kondensorn till uteluften. Från kondensorn strömmar sedan köldmedievätskan via expansionsventilen tillbaka till förångaren, där processen startar om igen. Frikylningsbatteriet/-erna är monterade i serie med kondensorbatteriet/ -erna på luftsidan, så att luften som kyler kondensorn först strömmar genom frikylningsbatteriet/-erna och därefter genom kondensorbatteriet/-erna. Då utetemperaturen är högre än ingående köldbärartemperatur till aggregatet, arbetar det med mekanisk kylning som ett vanligt vätskekylaggregat. Då utetemperaturen sjunker under den ingående köldbärartemperaturen kopplas frikylningsfunktionen in, och köldbäraren börjar förkylas av uteluften i frikylningsbatteriet samtidigt den mekaniska kylningen börjar reduceras. Då utetemperaturen sjunker ytterligare ökar frikylningen och den mekaniska kylningen reduceras ytterligare, för att så småningom upphöra helt då frikylningen klarar hela kylbehovet. * Vatten blandat med frysskyddsvätska. Luftflöde Kompressor Kondensor Förångare TXV Frikylningsbatteri Modulerande trevägsventil Övergripande systemflödesschema Vätskekylaggregat Köldbärarledningar Pump Kylobjekt Bufferttank Kylobjekt 3

4 Funktion Detaljerat systemflödesschema Datorkylning och värmeåtervinning Luftkylt vätskekylaggregat med frikylningsfunktion typ NECS/FC eller FX/FC Komponenter i rörledningarna enligt aktuellt aggregatflödesschema AL AL TI TI VT1 TI Tappvarmvattensystem VV SÄV Eventuell bufferttank Eventuell bufferttank SÄV TT Elpatron VB ÅS P/VVC VB TI VVC KV HC1 Värmepump för tappvarmvattenproduktion typ WW-HT eller EW-HT HC1 TI TI Varmvattenberedare AL TI TT TI SÄV HC1 Komponenter i rörledningarna enligt aktuellt aggregatflödesschema M VM1 HC1 TI TI P/VS Värmebärarsystem för uppvärmning Bufferttank Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem VM1 VM1 VM1 VM1 M M M M HC1 HC1 HC1 HC1 Köldbärarsystem AL = Avluftningsventil HC1 = Reglerventil KV = Kallvatten P/VS = Pump för byggnadens värmesystem P/VVC = Pump för varmvattencirkulation SÄV = Säkerhetsventil TI = Termometer TT = Temperaturgivare VB = Backventil = Avstängningsventil VM1 = 3-vägs styrventil VT1 = Termostatisk 3-vägsventil VV = Varmvatten VVC = Varmvattencirkulation ÅS = Återsugningsskydd 4

5 Funktion Aggregatflödesschema Driftfall/sommar Driftfall/sommar (enbart kyldrift) inträffar då utetemperaturen är högre än den ingående köldbärartemperaturen SÄV KDF KD SÄV 3) 3) PIH 3) TT3 FKB PT PIH 3) TS PSH KK PT PSH BPL 5) P/B VB B PSL PIL 3) 3) SÄV PSL TS PIL 3) 3) KK VM1 SÄV VM1 5) VB BPL 5) VB 5) TCE M VB SG FT FT VB M VM2 TT1 EV PSD TT2 TCE SG VM2 VM2 VB 4) 4) VB 4) 4) P/KB 4) 4) P/KB 4) 4) Ledningar som ingår i standardutförandet Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje GK 2) GK 2) TI 6) PI 6) FS 1) HC 6) KB UT VH2 TI 6) PI 6) AL 6) EXP 6) SÄV 6) SS 1) SIL KB IN AL = Avluftningsventil B = Booster BPL = Bypass-ledning EV = Förångare EXP = Expansionskärl FKB = Frikylningsbatteri FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter GK = Gummikompensator HC = Reglerventil KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KD = Kondensor KDF = Kondensorfläkt/-ar KK = Kompressor = Mätuttag P/B = Boosterpump P/KB = Köldbärarpump PI = Tryckmätare PIH = Högtrycksmanometer PIL = Lågtrycksmanometer PSD = Differenstrycksvakt VH2 6) PSH = Högtrycksvakt PSL = Lågtrycksvakt PT = Högtrycksgivare SG = Synglas SIL = Smutsfilter SS = Silsats SÄV = Säkerhetsventil TCE = Elektronisk expansionsventil TI = Termometer TS = Motorskydd (lindningstemperaturvakt) TT1 = Temperaturgivare ingående köldbärare TT2 = Temperatur-/frysskyddsgivare utgående köldbärare TT3 = Utetemperaturgivare TT4 = Temperaturgivare frikylning VB = Backventil = Avstängningsventil VH2 = Avtappningsventil VM1 = Magnetventil vätskeinsprutning VM2 = Modulerande styrventil köldbärare 1) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) 3) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Ingår i tillvalet dubbla (KB2*P) köldbärarpumpar 5) = Ingår i tillvalet utrustning för köldbärartemperaturer mellan 0 C och 15 C och utomhustemperaturer över 46 C och/eller tillvalet utrustning för köldbärartemperaturer mellan 0 C och 15 C och utomhustemperaturer mellan -15 C och -25 C 6) = Föreslagen tilläggsutrustning utan för aggregatet. Annan utrustning kan också vara aktuell beroende på systemets utformning och önskemål. Annan leverantör. 5

6 Funktion Aggregatflödesschema Driftfall/mellansäsong/svalt Driftfall/mellansäsong/svalt (reducerad mekanisk kylning med båda kretsarna i drift och viss frikylning) inträffar då utetemperaturen sjunkit någon eller några grader under den ingående köldbärartemperaturen SÄV KDF KD SÄV 3) 3) PIH 3) TT3 FKB PT PIH 3) TS PSH KK PT PSH BPL 5) P/B VB B PSL PIL 3) 3) SÄV PSL TS PIL 3) 3) KK VM1 SÄV VM1 5) VB BPL 5) VB 5) TCE M VB SG FT FT VB M VM2 TT1 EV PSD TT2 TCE SG VM2 VM2 VB 4) 4) VB 4) 4) P/KB 4) 4) P/KB 4) 4) Ledningar som ingår i standardutförandet Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje GK 2) GK 2) TI 6) PI 6) FS 1) HC 6) KB UT VH2 TI 6) PI 6) AL 6) EXP 6) SÄV 6) SS 1) SIL KB IN AL = Avluftningsventil B = Booster BPL = Bypass-ledning EV = Förångare EXP = Expansionskärl FKB = Frikylningsbatteri FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter GK = Gummikompensator HC = Reglerventil KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KD = Kondensor KDF = Kondensorfläkt/-ar KK = Kompressor = Mätuttag P/B = Boosterpump P/KB = Köldbärarpump PI = Tryckmätare PIH = Högtrycksmanometer PIL = Lågtrycksmanometer PSD = Differenstrycksvakt VH2 6) PSH = Högtrycksvakt PSL = Lågtrycksvakt PT = Högtrycksgivare SG = Synglas SIL = Smutsfilter SS = Silsats SÄV = Säkerhetsventil TCE = Elektronisk expansionsventil TI = Termometer TS = Motorskydd (lindningstemperaturvakt) TT1 = Temperaturgivare ingående köldbärare TT2 = Temperatur-/frysskyddsgivare utgående köldbärare TT3 = Utetemperaturgivare TT4 = Temperaturgivare frikylning VB = Backventil = Avstängningsventil VH2 = Avtappningsventil VM1 = Magnetventil vätskeinsprutning VM2 = Modulerande styrventil köldbärare 1) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) 3) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Ingår i tillvalet dubbla (KB2*P) köldbärarpumpar 5) = Ingår i tillvalet utrustning för köldbärartemperaturer mellan 0 C och 15 C och utomhustemperaturer över 46 C och/eller tillvalet utrustning för köldbärartemperaturer mellan 0 C och 15 C och utomhustemperaturer mellan -15 C och -25 C 6) = Föreslagen tilläggsutrustning utan för aggregatet. Annan utrustning kan också vara aktuell beroende på systemets utformning och önskemål. Annan leverantör. 6

7 Funktion Aggregatflödesschema Driftfall/mellansäsong/kallt Driftfall/mellansäsong/kallt (reducerad mekanisk kylning med bara den ena kretsen i drift och ökad frikylning) inträffar då utetemperaturen sjunkit ytterligare några grader under den ingående köldbärartemperaturen men ännu inte nått den temperatur då frikylningsfunktionen klarar hela kylbehovet (se kapitel Tekniska data/allmänt för aktuell utetemperatur) SÄV KDF KD SÄV 3) 3) PIH 3) TT3 FKB PT PIH 3) TS PSH KK PT PSH BPL 5) P/B VB B PSL PIL 3) 3) SÄV PSL TS PIL 3) 3) KK VM1 SÄV VM1 5) VB BPL 5) VB 5) TCE M VB SG FT FT VB M VM2 TT1 EV PSD TT2 TCE SG VM2 VM2 VB 4) 4) VB 4) 4) P/KB 4) 4) P/KB 4) 4) Ledningar som ingår i standardutförandet Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje GK 2) GK 2) TI 6) PI 6) FS 1) HC 6) KB UT VH2 TI 6) PI 6) AL 6) EXP 6) SÄV 6) SS 1) SIL KB IN AL = Avluftningsventil B = Booster BPL = Bypass-ledning EV = Förångare EXP = Expansionskärl FKB = Frikylningsbatteri FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter GK = Gummikompensator HC = Reglerventil KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KD = Kondensor KDF = Kondensorfläkt/-ar KK = Kompressor = Mätuttag P/B = Boosterpump P/KB = Köldbärarpump PI = Tryckmätare PIH = Högtrycksmanometer PIL = Lågtrycksmanometer PSD = Differenstrycksvakt VH2 6) PSH = Högtrycksvakt PSL = Lågtrycksvakt PT = Högtrycksgivare SG = Synglas SIL = Smutsfilter SS = Silsats SÄV = Säkerhetsventil TCE = Elektronisk expansionsventil TI = Termometer TS = Motorskydd (lindningstemperaturvakt) TT1 = Temperaturgivare ingående köldbärare TT2 = Temperatur-/frysskyddsgivare utgående köldbärare TT3 = Utetemperaturgivare TT4 = Temperaturgivare frikylning VB = Backventil = Avstängningsventil VH2 = Avtappningsventil VM1 = Magnetventil vätskeinsprutning VM2 = Modulerande styrventil köldbärare 1) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) 3) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Ingår i tillvalet dubbla (KB2*P) köldbärarpumpar 5) = Ingår i tillvalet utrustning för köldbärartemperaturer mellan 0 C och 15 C och utomhustemperaturer över 46 C och/eller tillvalet utrustning för köldbärartemperaturer mellan 0 C och 15 C och utomhustemperaturer mellan -15 C och -25 C 6) = Föreslagen tilläggsutrustning utan för aggregatet. Annan utrustning kan också vara aktuell beroende på systemets utformning och önskemål. Annan leverantör. 7

8 Funktion Aggregatflödesschema Driftfall/vinter Driftfall/vinter (enbart frikylning) inträffar då utetemperaturen sjunkit under den nivå då frikylningsfunktionen klarar hela kylbehovet (se kapitel Tekniska data/allmänt för aktuell utetemperatur) SÄV KDF KD SÄV 3) 3) PIH 3) TT3 FKB PT PIH 3) PSH TS KK PT PSH BPL 5) P/B VB B PSL PIL 3) 3) PSL SÄV TS PIL 3) 3) KK VM1 SÄV VM1 5) VB BPL 5) VB 5) TCE M VB SG FT FT VB M VM2 TT1 EV PSD TT2 TCE SG VM2 VM2 VB 4) 4) VB 4) 4) P/KB 4) 4) P/KB 4) 4) Ledningar som ingår i standardutförandet Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje GK 2) GK 2) TI 6) PI 6) FS 1) HC 6) KB UT VH2 TI 6) PI 6) AL 6) EXP 6) SÄV 6) SS 1) SIL KB IN AL = Avluftningsventil B = Booster BPL = Bypass-ledning EV = Förångare EXP = Expansionskärl FKB = Frikylningsbatteri FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter GK = Gummikompensator HC = Reglerventil KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KD = Kondensor KDF = Kondensorfläkt/-ar KK = Kompressor = Mätuttag P/B = Boosterpump P/KB = Köldbärarpump PI = Tryckmätare PIH = Högtrycksmanometer PIL = Lågtrycksmanometer PSD = Differenstrycksvakt VH2 6) PSH = Högtrycksvakt PSL = Lågtrycksvakt PT = Högtrycksgivare SG = Synglas SIL = Smutsfilter SS = Silsats SÄV = Säkerhetsventil TCE = Elektronisk expansionsventil TI = Termometer TS = Motorskydd (lindningstemperaturvakt) TT1 = Temperaturgivare ingående köldbärare TT2 = Temperatur-/frysskyddsgivare utgående köldbärare TT3 = Utetemperaturgivare TT4 = Temperaturgivare frikylning VB = Backventil = Avstängningsventil VH2 = Avtappningsventil VM1 = Magnetventil vätskeinsprutning VM2 = Modulerande styrventil köldbärare 1) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) 3) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Ingår i tillvalet dubbla (KB2*P) köldbärarpumpar 5) = Ingår i tillvalet utrustning för köldbärartemperaturer mellan 0 C och 15 C och utomhustemperaturer över 46 C och/eller tillvalet utrustning för köldbärartemperaturer mellan 0 C och 15 C och utomhustemperaturer mellan -15 C och -25 C 6) = Föreslagen tilläggsutrustning utan för aggregatet. Annan utrustning kan också vara aktuell beroende på systemets utformning och önskemål. Annan leverantör. 8

9 Tekniska data/allmänt Aggregat med normal ljudnivå FX/FC/T+ Vätskekylaggregat typ 1502/* 1702/* 1902/* 2002/* 2202/* 2602/* Effektdata Kyleffekt 1) kw Effektbehov 1) 2) kw 81,4 93, Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l Köldbäraranslutning in DN125 DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 Köldbäraranslutning ut DN125 DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 Anslutningstyp Fläns Köldbärarflöde 1) l/s 16,83 18,61 21,58 24,03 26,42 31,03 Köldbärartryckfall exkl. frikylning (utetemperatur över 11 C 1) ) kpa 61,7 75,3 69,5 76,8 55,9 69,4 Köldbärartryckfall inkl. frikylning (utetemperatur under 11 C 1) ) kpa 143,9 175,7 161,7 178,2 130,3 144,2 Kompressordata Kompressor fabrikat och typ Bitzer semihermetisk/skruv Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning per kompressor l 15,0 15,0 15,0 15,0 22,0 22,0 Effektreglering aggregatet Steglös % Bryt-/larmtryck bar 18,0 på högtryckssidan/0,6 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw Luftflöde m³/s 35,93 43,27 47,48 54,88 58,82 64,28 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC134a Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 42,5 45,0 54,0 59,5 64,0 70,5 Säkerhetsventil öppningstryck bar 22,0 på högtryckssidan/16,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar Tillgängligt tryck KB2LP 1) 5) kpa Tillgängligt tryck KB2HP 1) 5) kpa Säkerhetsventil öppningstryck bar Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar 1) C Utetemperatur då 100 % frikylningseffekt uppnås 1) C -1,4-1,1-1,2-1,1-1,0-0,7 Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat 1) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC134a. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 10 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Se vidare kapitel Tekniska data/ljud. 9

10 Tekniska data/allmänt Aggregat med normal ljudnivå FX/FC/T+ Vätskekylaggregat typ 2702/* 3002/* 3202/* 3402/* 3602/* 3902/* Effektdata Kyleffekt 1) kw Effektbehov 1) 2) kw Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l Köldbäraranslutning in DN150 DN150 DN150 DN150 DN150 DN200 Köldbäraranslutning ut DN150 DN150 DN150 DN150 DN150 DN200 Anslutningstyp Fläns Köldbärarflöde 1) l/s 33,33 34,86 37,75 41,39 44,28 47,5 Köldbärartryckfall exkl. frikylning (utetemperatur över 11 C 1) ) kpa 58,3 63,9 55,8 67,1 69,3 85,6 Köldbärartryckfall inkl. frikylning (utetemperatur under 11 C 1) ) kpa 137,2 150,3 158,3 161,2 190,6 226,2 Kompressordata Kompressor fabrikat och typ Bitzer semihermetisk/skruv Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning per kompressor l 19,0 19,0 19,0 24,5 30,0 30,0 Effektreglering aggregatet Steglös % Bryt-/larmtryck bar 18,0 på högtryckssidan/0,6 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw Luftflöde m³/s 67,43 67,43 77,2 90,75 88,23 88,23 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC134a Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 72,5 87,5 90,0 95,0 99,5 110 Säkerhetsventil öppningstryck bar 22,0 på högtryckssidan/16,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar Tillgängligt tryck KB2LP 1) 5) kpa Tillgängligt tryck KB2HP 1) 5) kpa Säkerhetsventil öppningstryck bar Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar 1) C Utetemperatur då 100 % frikylningseffekt uppnås 1) C -0,8-1,1-0,8-1,3-1,0-1,5 Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat 1) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC134a. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 10 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Se vidare kapitel Tekniska data/ljud. 10

11 Tekniska data/allmänt Aggregat med normal ljudnivå FX/FC/T+ Vätskekylaggregat typ 4202/* 4502/* 4802/* 5402/* 6002/* Effektdata Kyleffekt 1) kw Effektbehov 1) 2) kw Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l Köldbäraranslutning in DN200 DN200 DN200 DN150 DN150 Köldbäraranslutning ut DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 Anslutningstyp Fläns Köldbärarflöde 1) l/s 50,86 54,83 59,39 66,39 70,78 Köldbärartryckfall exkl. frikylning (utetemperatur över 11 C 1) ) kpa 88,2 74,7 87,6 80,3 91,2 Köldbärartryckfall inkl. frikylning (utetemperatur under 11 C 1) ) kpa 207,6 213,3 185,0 170,0 231,8 Kompressordata Kompressor fabrikat och typ Bitzer semihermetisk/skruv Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning per kompressor l 30,0 30,0 30,0 30,0 32,0 Effektreglering aggregatet Steglös % Bryt-/larmtryck bar 18,0 på högtryckssidan/0,6 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw Luftflöde m³/s 92,43 106,08 132,98 128,57 134,86 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC134a Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 122,0 145,0 147,5 155,0 165,0 Säkerhetsventil öppningstryck bar 22,0 på högtryckssidan/16,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar Tillgängligt tryck KB2LP 1) 5) kpa Tillgängligt tryck KB2HP 1) 5) kpa Säkerhetsventil öppningstryck bar Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar 1) C Utetemperatur då 100 % frikylningseffekt uppnås 1) C -1,5-1,2-1,2-1,2-1,2 Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat 1) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC134a. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 10 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Se vidare kapitel Tekniska data/ljud. 11

12 Tekniska data/allmänt Aggregat med låg ljudnivå FX/FC/T+/NR Vätskekylaggregat typ 1502/* 1702/* 1902/* 2002/* 2202/* 2602/* Effektdata Kyleffekt 1) kw Effektbehov 1) 2) kw 80,3 92, Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l Köldbäraranslutning in DN125 DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 Köldbäraranslutning ut DN125 DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 Anslutningstyp Fläns Köldbärarflöde 1) l/s 16,19 17,97 20,86 23,19 25,56 29,75 Köldbärartryckfall exkl. frikylning (utetemperatur över 11 C 1) ) kpa 57,1 70,3 64,9 71,5 52,3 63,8 Köldbärartryckfall inkl. frikylning (utetemperatur under 11 C 1) ) kpa 133,2 163,9 151,1 166,0 121,8 132,5 Kompressordata Kompressor fabrikat och typ Bitzer semihermetisk/skruv Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning per kompressor l 15,0 15,0 15,0 15,0 22,0 22,0 Effektreglering aggregatet Steglös % Bryt-/larmtryck bar 18,0 på högtryckssidan/0,6 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Luftflöde m³/s 27,63 32,46 36,33 41,23 45,09 48,31 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC134a Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 42,5 45,0 54,0 59,5 64,0 70,5 Säkerhetsventil öppningstryck bar 22,0 på högtryckssidan/16,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar Tillgängligt tryck KB2LP 1) 5) kpa Tillgängligt tryck KB2HP 1) 5) kpa Säkerhetsventil öppningstryck bar Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar 1) C Utetemperatur då 100 % frikylningseffekt uppnås 1) C -2,8-2,5-2,6-2,6-2,5-2,3 Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat 1) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC134a. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 10 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. 12

13 Tekniska data/allmänt Aggregat med låg ljudnivå FX/FC/T+/NR Vätskekylaggregat typ 2702/* 3002/* 3202/* 3402/* 3602/* 3902/* Effektdata Kyleffekt 1) kw Effektbehov 1) 2) kw Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l Köldbäraranslutning in DN150 DN150 DN150 DN150 DN150 DN200 Köldbäraranslutning ut DN150 DN150 DN150 DN150 DN150 DN200 Anslutningstyp Fläns Köldbärarflöde 1) l/s 31,94 33,36 36,19 39,89 42,36 45,25 Köldbärartryckfall exkl. frikylning (utetemperatur över 11 C 1) ) kpa 53,6 58,3 51,3 62,4 63,4 77,7 Köldbärartryckfall inkl. frikylning (utetemperatur under 11 C 1) ) kpa 126,1 137,3 145,5 149,8 174,4 205,3 Kompressordata Kompressor fabrikat och typ Bitzer semihermetisk/skruv Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning per kompressor l 19,0 19,0 19,0 24,5 30,0 30,0 Effektreglering aggregatet Steglös % Bryt-/larmtryck bar 18,0 på högtryckssidan/0,6 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Luftflöde m³/s 51,02 51,02 58,17 69,06 66,47 66,47 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC134a Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 72,5 87,5 90,0 95,0 99,5 110 Säkerhetsventil öppningstryck bar 22,0 på högtryckssidan/16,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar Tillgängligt tryck KB2LP 1) 5) kpa Tillgängligt tryck KB2HP 1) 5) kpa Säkerhetsventil öppningstryck bar Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar 1) C Utetemperatur då 100 % frikylningseffekt uppnås 1) C -2,4-2,7-2,4-2,7-2,5-3,1 Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat 1) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC134a. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 10 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. 13

14 Tekniska data/allmänt Aggregat med låg ljudnivå FX/FC/T+/NR Vätskekylaggregat typ 4202/* 4502/* 4802/* 5402/* 6002/* Effektdata Kyleffekt 1) kw Effektbehov 1) 2) kw Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l Köldbäraranslutning in DN200 DN200 DN200 DN150 DN150 Köldbäraranslutning ut DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 Anslutningstyp Fläns Köldbärarflöde 1) l/s 48,61 52,42 57,42 63,61 67,69 Köldbärartryckfall exkl. frikylning (utetemperatur över 11 C 1) ) kpa 80,6 68,2 81,9 73,7 83,5 Köldbärartryckfall inkl. frikylning (utetemperatur 1 under 11 C 1) ) kpa 189,6 194,9 172,9 156,0 212,2 Kompressordata Kompressor fabrikat och typ Bitzer semihermetisk/skruv Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning per kompressor l 30,0 30,0 30,0 30,0 32,0 Effektreglering aggregatet Steglös % Bryt-/larmtryck bar 18,0 på högtryckssidan/0,6 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Luftflöde m³/s 70,6 79,23 100,49 96,62 102,04 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC134a Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 122,0 145,0 147,5 155,0 165,0 Säkerhetsventil öppningstryck bar 22,0 på högtryckssidan/16,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar Tillgängligt tryck KB2LP 1) 5) kpa Tillgängligt tryck KB2HP 1) 5) kpa Säkerhetsventil öppningstryck bar Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar 1) C Utetemperatur då 100 % frikylningseffekt uppnås 1) C -3,1-2,9-2,7-2,8-2,9 Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat 1) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC134a. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 10 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. 14

15 Tekniska data/allmänt Aggregat med extra låg ljudnivå (SL) FX/FC/T+/SL Vätskekylaggregat typ 1502/* 1702/* 1902/* 2002/* 2202/* 2602/* Effektdata Kyleffekt 1) kw Effektbehov 1) 2) kw 81,7 99, Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l Köldbäraranslutning in DN125 DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 Köldbäraranslutning ut DN125 DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 Anslutningstyp Fläns Köldbärarflöde 1) l/s 16,69 18,64 21,39 23,89 26,08 Köldbärartryckfall exkl. frikylning (utetemperatur 31,36 över 11 C 1) ) kpa 60,7 75,5 68,2 75,9 54,5 70,9 Köldbärartryckfall inkl. frikylning (utetemperatur under 11 C 1) ) kpa 141,7 144,1 158,7 136,4 127,0 176,2 Kompressordata Kompressor fabrikat och typ Bitzer semihermetisk/skruv Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning per kompressor l 15,0 15,0 15,0 15,0 22,0 22,0 Effektreglering aggregatet Steglös % Bryt-/larmtryck bar 18,0 på högtryckssidan/0,6 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Luftflöde m³/s 30,1 33,68 38,26 41,46 46,3 55,35 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC134a Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 49,0 52, ,5 73,5 81,0 Säkerhetsventil öppningstryck bar 22,0 på högtryckssidan/16,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar Tillgängligt tryck KB2LP 1) 5) kpa Tillgängligt tryck KB2HP 1) 5) kpa Säkerhetsventil öppningstryck bar Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar 1) C Utetemperatur då 100 % frikylningseffekt uppnås 1) C -2,0-1,9-1,9-2,0-1,9-2,1 Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata 7) Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat 1) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC134a. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 10 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. 15

16 Tekniska data/allmänt Aggregat med extra låg ljudnivå (SL) FX/FC/T+/SL Vätskekylaggregat typ 2702/* 3002/* 3202/* 3402/* 3602/* 3902/* Effektdata Kyleffekt 1) kw Effektbehov 1) 2) kw Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l Köldbäraranslutning in DN150 DN150 DN150 DN150 DN150 DN200 Köldbäraranslutning ut DN150 DN150 DN150 DN150 DN150 DN200 Anslutningstyp Fläns Köldbärarflöde 1) l/s 33,00 35,72 37,47 39,75 44,22 47,36 Köldbärartryckfall exkl. frikylning (utetemperatur över 11 C 1) ) kpa 57,1 66,9 55,0 61,9 63,1 78,2 Köldbärartryckfall inkl. frikylning (utetemperatur under 11 C 1) ) kpa 134,4 137,8 142,9 160,8 169,7 200,8 Kompressordata Kompressor fabrikat och typ Bitzer semihermetisk/skruv Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning per kompressor l 19,0 19,0 19,0 24,5 30,0 30,0 Effektreglering aggregatet Steglös % Bryt-/larmtryck bar 18,0 på högtryckssidan/0,6 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Luftflöde m³/s 53,57 63,26 61,22 61,22 73,33 73,33 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC134a Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 83,5 100,5 103,5 109,5 114,5 126,5 Säkerhetsventil öppningstryck bar 22,0 på högtryckssidan/16,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar Tillgängligt tryck KB2LP 1) 5) kpa Tillgängligt tryck KB2HP 1) 5) kpa Säkerhetsventil öppningstryck bar Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar 1) C Utetemperatur då 100 % frikylningseffekt uppnås 1) C -1,7-1,9-1,7-2,0-1,7-2,1 Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat 1) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC134a. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 10 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. 16

17 Tekniska data/allmänt Aggregat med extra låg ljudnivå (SL) FX/FC/T+/SL Vätskekylaggregat typ 4202/* 4502/* 4802/* 5402/* Effektdata Kyleffekt 1) kw Effektbehov 1) 2) kw Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l Köldbäraranslutning in DN200 DN200 DN200 DN150 Köldbäraranslutning ut DN200 DN200 DN200 DN200 Anslutningstyp Fläns Köldbärarflöde 1) l/s 49,81 55,11 57,28 64,89 Köldbärartryckfall exkl. frikylning (utetemperatur över 11 C 1) ) kpa 84,6 75,5 81,5 76,7 Köldbärartryckfall inkl. frikylning (utetemperatur under 11 C 1) ) kpa 199,1 135,9 146,8 162,5 Kompressordata Kompressor fabrikat och typ Bitzer semihermetisk/skruv Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning per kompressor l 30,0 30,0 30,0 30,0 Effektreglering aggregatet Steglös % Bryt-/larmtryck bar 18,0 på högtryckssidan/0,6 på lågtryckssidan Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktvarvtal rpm Fläktmotorstorlek kw 1,1 1,1 1,1 1,1 Luftflöde m³/s 73,33 88,76 88,76 94,13 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC134a Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 3) kg 140,5 167,0 169,5 178,5 Säkerhetsventil öppningstryck bar 22,0 på högtryckssidan/16,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 4) l Antal pumpar Tillgängligt tryck KB2LP 1) 5) kpa Tillgängligt tryck KB2HP 1) 5) kpa Säkerhetsventil öppningstryck bar Frikylningsdata Batterityp Kopparrör med aluminiumlameller Antal batterier Utetemperatur då frikylningen startar 1) C Utetemperatur då 100 % frikylningseffekt uppnås 1) C -2,5-1,8-2,0-2,6 Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat 1) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C, köldbärare 30 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C och köldmedium HFC134a. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 2) Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 3) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 4) Min. systemvolym med köldbärare 30 % etylenglykol. Komplettering med bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 5) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 10 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. 17

18 Tekniska data/arbetsområden Temperaturer Utetemperatur ( C) Normalt arbetsområde/ aggregat med normal ljudnivå eller låg ljudnivå (NR) Köldbärartemperatur ( C) Utetemperatur ( C) Normalt arbetsområde/ aggregat med extra låg ljudnivå (SL) Köldbärartemperatur ( C) Aggregatet uppfyller inte kravet för extra låg ljudnivå (SL) inom detta temperaturområde 18

19 Tekniska data/arbetsområden Temperaturer Flöden Vätskekylaggregat typ Min. l/s Köldbärare Max. l/s FX/FC/T+/*1502/* 13,50 27,22 FX/FC/T+/*1702/* 13,50 27,22 FX/FC/T+/*1902/* 15,00 33,06 FX/FC/T+/*2002/* 15,00 33,06 FX/FC/T+/*2202/* 8,89 41,94 FX/FC/T+/*2602/* 11,11 46,94 FX/FC/T+/*2702/* 11,39 50,28 FX/FC/T+/*3002/* 11,39 50,28 FX/FC/T+/*3202/* 13,61 54,44 FX/FC/T+/*3402/* 13,61 54,44 FX/FC/T+/*3602/* 13,61 56,11 FX/FC/T+/*3902/* 13,61 58,33 FX/FC/T+/*4202/* 13,61 58,33 FX/FC/T+/*4502/* 18,06 74,72 FX/FC/T+/*4802/* 18,06 74,72 FX/FC/T+/*5402/* 45,28 100,83 FX/FC/T+/*6002/* 45,28 100,83 19

20 Tekniska data/el Aggregat med normal ljudnivå FX/FC/T+ Vätskekylaggregat typ Konfiguration 1502/* 1702/* 1902/* 2002/* 2202/* 2602/* Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 400/3+PE/50 Märkeffekt kw FX/FC/T FX/FC/T /KB2*P Märkström A FX/FC/T FX/FC/T /KB2*P Startström A FX/FC/T FX/FC/T /KB2*P Max. kabelarea (Cu) mm² FX/FC/T x 185 FX/FC/T /KB2*P Rek. avsäkring A(t) FX/FC/T FX/FC/T /KB2*P FX/FC/T+ Vätskekylaggregat typ Konfiguration 2702/* 3002/* 3202/* 3402/* 3602/* 3902/* Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 400/3+PE/50 Märkeffekt kw FX/FC/T FX/FC/T /KB2*P Märkström A FX/FC/T FX/FC/T /KB2*P Startström A FX/FC/T FX/FC/T /KB2*P Max. kabelarea (Cu) mm² FX/FC/T x x 300 FX/FC/T /KB2*P Rek. avsäkring A(t) FX/FC/T FX/FC/T /KB2*P FX/FC/T+ Vätskekylaggregat typ Konfiguration 4202/* 4502/* 4802/* 5402/* 6002/* Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 400/3+PE/50 Märkeffekt kw FX/FC/T FX/FC/T /KB2*P Märkström A FX/FC/T FX/FC/T /KB2*P Startström A FX/FC/T FX/FC/T /KB2*P Max. kabelarea (Cu) mm² FX/FC/T x x 185 FX/FC/T /KB2*P Rek. avsäkring A(t) FX/FC/T FX/FC/T /KB2*P 20

21 Tekniska data/el Aggregat med låg ljudnivå FX/FC/T+/NR Vätskekylaggregat typ Konfiguration 1502/* 1702/* 1902/* 2002/* 2202/* 2602/* Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 400/3+PE/50 Märkeffekt kw FX/FC/T+/NR FX/FC/T+/NR /KB2*P Märkström A FX/FC/T+/NR FX/FC/T+/NR /KB2*P Startström A FX/FC/T+/NR FX/FC/T+/NR /KB2*P Max. kabelarea (Cu) mm² FX/FC/T+/NR x 185 FX/FC/T+/NR /KB2*P Rek. avsäkring A(t) FX/FC/T+/NR FX/FC/T+/NR /KB2*P FX/FC/T+/NR Vätskekylaggregat typ Konfiguration 2702/* 3002/* 3202/* 3402/* 3602/* 3902/* Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 400/3+PE/50 Märkeffekt kw FX/FC/T+/NR FX/FC/T+/NR /KB2*P Märkström A FX/FC/T+/NR FX/FC/T+/NR /KB2*P Startström A FX/FC/T+/NR FX/FC/T+/NR /KB2*P Max. kabelarea (Cu) mm² FX/FC/T+/NR x x 300 FX/FC/T+/NR /KB2*P Rek. avsäkring A(t) FX/FC/T+/NR FX/FC/T+/NR /KB2*P FX/FC/T+/NR Vätskekylaggregat typ Konfiguration 4202/* 4502/* 4802/* 5402/* 6002/* Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 400/3+PE/50 Märkeffekt kw FX/FC/T+/NR FX/FC/T+/NR /KB2*P Märkström A FX/FC/T+/NR FX/FC/T+/NR /KB2*P Startström A FX/FC/T+/NR FX/FC/T+/NR /KB2*P Max. kabelarea (Cu) mm² FX/FC/T+/NR x x 185 FX/FC/T+/NR /KB2*P Rek. avsäkring A(t) FX/FC/T+/NR FX/FC/T+/NR /KB2*P 21

22 Tekniska data/el Aggregat med extra låg ljudnivå (SL) FX/FC/T+/SL Vätskekylaggregat typ Konfiguration 1502/* 1702/* 1902/* 2002/* 2202/* 2602/* Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 400/3+PE/50 Märkeffekt kw FX/FC/T+/SL FX/FC/T+/SL /KB2*P Märkström A FX/FC/T+/SL FX/FC/T+/SL /KB2*P Startström A FX/FC/T+/SL FX/FC/T+/SL /KB2*P Max. kabelarea (Cu) mm² FX/FC/T+/SL x 185 FX/FC/T+/SL /KB2*P Rek. avsäkring A(t) FX/FC/T+/SL FX/FC/T+/SL /KB2*P FX/FC/T+/SL Vätskekylaggregat typ Konfiguration 2702/* 3002/* 3202/* 3402/* 3602/* 3902/* Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 400/3+PE/50 Märkeffekt kw FX/FC/T+/SL FX/FC/T+/SL /KB2*P Märkström A FX/FC/T+/SL FX/FC/T+/SL /KB2*P Startström A FX/FC/T+/SL FX/FC/T+/SL /KB2*P Max. kabelarea (Cu) mm² FX/FC/T+/SL x x 300 FX/FC/T+/SL /KB2*P Rek. avsäkring A(t) FX/FC/T+/SL FX/FC/T+/SL /KB2*P FX/FC/T+/SL Vätskekylaggregat typ Konfiguration 4202/* 4502/* 4802/* 5402/* Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 400/3+PE/50 Märkeffekt kw FX/FC/T+/SL FX/FC/T+/SL /KB2*P Märkström A FX/FC/T+/SL FX/FC/T+/SL /KB2*P Startström A FX/FC/T+/SL FX/FC/T+/SL /KB2*P Max. kabelarea (Cu) mm² FX/FC/T+/SL x x 185 FX/FC/T+/SL /KB2*P Rek. avsäkring A(t) FX/FC/T+/SL FX/FC/T+/SL /KB2*P 22

23 Tekniska data/ljud Aggregat med normal ljudnivå Ljudeffektnivåer Vätskekylaggregat typ Ljudeffektnivå db Oktavband (Hz) Totalt db(a) FX/FC/T+1502/* FX/FC/T /* FX/FC/T+2202/* FX/FC/T /* FX/FC/T /* FX/FC/T+4502/* FX/FC/T /* Noteringar: Aggregaten är testade enligt ISO3744. Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 15/10 C och ingående lufttemperatur till kondensorn 35 C. Ljudtrycksnivåer Ljudtrycksnivå db Vätskekylaggregat typ Oktavband (Hz) Totalt db(a) FX/FC/T+1502/* FX/FC/T /* FX/FC/T+2202/* FX/FC/T+2602/* FX/FC/T /* FX/FC/T /* FX/FC/T+4502/* FX/FC/T /* Noteringar: Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 10 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 15/10 C och ingående lufttemperatur till kondensorn 30 C. 23

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.60202 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.60202 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta 1301 8404/* 21 storlekar 357 2549 kw Värmepump vätska-vätska (extra hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska data/allmänt...7

Läs mer

Värmepump luft-vätska

Värmepump luft-vätska PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*022 0302/*/* 5 storlekar 37 08 kw Värmepump luft-vätska Produktinformation PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/D/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) med hetgasvärmeväxlare Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat med Turbocor-kompressor/-er Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

Processvärmepump vätska-vätska

Processvärmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta EW-HT0152 0612 8 storlekar 69 280 kw Processvärmepump vätska-vätska 20 40/78 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Tekniska data/arbetsområden...6

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Beteckningsnyckel TECS2/W

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska PRI-P.BW-HT71 32.17123 AQS/Climaveneta BW-HT71 32 12 storlekar Värmeeffekt 2 79 kw Värmepump vätska-vätska -5/+65 C (bergvärmepump) Produktinformation PRI-P.BW-HT71 32.17123 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta NECS/W/H/B1304 2406 8 storlekar Värmeeffekt 386 849 kw Kyleffekt 270 668 kw Värmepump vätska-vätska Produktinformation Beteckningsnyckel NECS/W/H = Värmepump vätska-vätska B = Standard

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta 1301 9604 24 storlekar 285 2253 kw Vätskekylt vätskekylaggregat (hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta BRAT2/0021 0121 10 storlekar 6,1 34,1 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Uppbyggnad...8 Utrustningsspecifikation

Läs mer

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE1E*/LBA280 7 storlekar 7,0 25 kw LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_/BD 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för inbyggnad i fönsterbänk eller för dold montering i tak * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_*/F 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för montering vid golv (dubbelriktad luftutblåsning uppåt och framåt/neråt) * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem*

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem* AQS/Eurapo C*110 328/4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem se separat

Läs mer

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo C*110 328/3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* med värmebatteri för värmevatten utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer

Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten

Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten AQS/Fiorini SMART-HP 4 storlekar 300 1000 l Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Vätskekylt klimataggregat

Vätskekylt klimataggregat AQS/Climaveneta i-awo018 150 AQS/Climaveneta i-awu018 150 8 storlekar 17 161 kw 8 storlekar 17 161 kw Vätskekylt klimataggregat (inverter) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

LK/(VP)*-invertersplitaggregat

LK/(VP)*-invertersplitaggregat AQS/Panasonic PACi Standard U-_PEY1E*/CA-600 2 storlekar 7,7 10,4 kw ed 2 innedelar för infälld ontering i undertak (kassett 600 x 600 ) * Reversibelt aggregat ed både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ 2400-2560 Serie Z-Flow Kyl AMA PAK.5211 390-550 kw Aggregaten, optimerade för R134a, är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla med köldbärare

Läs mer

Bufferttank för tappvarmvattensystem

Bufferttank för tappvarmvattensystem AQS/Fiorini FLEXY200 1000 5 storlekar 200 1000 l Bufferttank för tappvarmvattensystem Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3 Utrustningsspecifikation med

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE*E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för montering i tak * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw Luftkylda serverrumsaggregat* * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt med både kylfunktion och värmepumpfunktion. I

Läs mer

PRI-O.SPF12-301/300 SPF12-815/ AQS/Climaveneta SPF12-301/300 SPF12-815/ storlekar 1,7 45,0 l/s. Pumpenhet

PRI-O.SPF12-301/300 SPF12-815/ AQS/Climaveneta SPF12-301/300 SPF12-815/ storlekar 1,7 45,0 l/s. Pumpenhet PRI-O.SPF2-30/300 SPF2-85/2500.6037 AQS/Climaveneta SPF2-30/300 SPF2-85/2500 32 storlekar,7 45,0 l/s Pumpenhet för köldbärare för montering utomhus Produktinformation PRI-O.SPF2-30/300 SPF2-85/2500.6037

Läs mer

LK/VP*-invertermultisplitaggregat

LK/VP*-invertermultisplitaggregat QS/rgo iseries 4 storlekar 1,0 9,6 kw (LK) 0,9 11,2 kw (VP) med 2 4 mixade innedelar * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion och VP = värmepumpsfunktion. LK/VP*-invertermultisplitaggregat

Läs mer

Multizonsplitsystem med mixade innedelar

Multizonsplitsystem med mixade innedelar AQS/Hitachi SET FREE 7,1 58,2 kw Multizonsplitsystem med mixade innedelar Produktblad innedelar för montering på golv 1.0FSNE 1.5FSNE 2.0FSNE 2.5FSNE Total kyleffekt 1) kw 2,8 4,5 5,6 7,1 1) kw 2,0 3,3

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Serie LV-V. Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering EURONOM XL SERIE LV-V

Serie LV-V. Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering EURONOM XL SERIE LV-V Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE LV-V Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering Luft/vatten Varvtalsreglerad Värmeeffekt 3-57 kw Automatisk

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

PRI-P.UCS921 922 (KBF).150714. AQS/Eurapo UCS921 922 2 storlekar 1,86 5,08 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.UCS921 922 (KBF).150714. AQS/Eurapo UCS921 922 2 storlekar 1,86 5,08 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo UCS921 922 2 storlekar 1,86 5,08 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer för lokala köldbärarsystem

Läs mer

PRI-P.Turbo J AQS/Thermokey Turbo J 117 storlekar kw. Luftkyld kondensor

PRI-P.Turbo J AQS/Thermokey Turbo J 117 storlekar kw. Luftkyld kondensor AQS/Thermokey Turbo J 117 storlekar 106 1943 kw Luftkyld kondensor Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utrustningsspecifikation med alternativ och tillval...3 Tekniska data/allmänt...4

Läs mer

PRI-P.Turbo AQS/Thermokey Turbo 756 storlekar kw. Luftkyld kondensor

PRI-P.Turbo AQS/Thermokey Turbo 756 storlekar kw. Luftkyld kondensor AQS/Thermokey Turbo 756 storlekar 17 1225 kw Luftkyld kondensor Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Utrustningsspecifikation med alternativ och tillval...4 Tekniska

Läs mer

Luftkonditionering 2009

Luftkonditionering 2009 Luftkonditionering 2009 Innehåll Så här fungerar det!...3 Svalt, skönt och lönsamt!...4 Portabla aggregat...5 Luftkylda paketaggregat... 6 Vattenkylda paketaggregat... 7 Splitaggregat med innedel/-ar för

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

PRI-FV.PAW/E-_PKEA AQS/Panasonic PAW/E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw. Serverrumssystem

PRI-FV.PAW/E-_PKEA AQS/Panasonic PAW/E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw. Serverrumssystem AQS/Panasonic PAW/E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw Serverrumssystem med dubbla luftkylda serverrumsaggregat* med inbyggd effektreserv och redundans * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregaten

Läs mer

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE GV-V Fastighetsvärmepump för grundvatten med VARVTALSREGLERing system Värmeeffekt 4-72 kw Kyleffekt 3-51 kw Elektronisk expansionsventil Styrsystem som styr flera

Läs mer

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. Produktblad Aermec Version: 1.0830.10 Uppdaterad: 2008-10-06 Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21 Allmänt Allmänt Finns i

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Luftkylda luftkonditioneringsaggregat*

Luftkylda luftkonditioneringsaggregat* AQS/Panasonic E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw (LK) 5,4 5,8 kw (VP) Luftkylda luftkonditioneringsaggregat* med innedel för montering på vägg * Aggregatet är utrustat med både kylfunktion och värmepumpfunktion.

Läs mer

Kylprodukter. StarCooler. Drifts- och skötselinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kylåtervinning. Objekt:...

Kylprodukter. StarCooler. Drifts- och skötselinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kylåtervinning. Objekt:... Kylprodukter Drifts- och skötselinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kylåtervinning Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Sida Innehållsförteckning 1. Kyl- och värmepumpsanläggningen 1.1 Allmänt 2

Läs mer

PRI-P.Power J AQS/Thermokey Power J 928 storlekar kw. Kylmedelkylare

PRI-P.Power J AQS/Thermokey Power J 928 storlekar kw. Kylmedelkylare AQS/Thermokey Power J 928 storlekar 92 1089 kw Kylmedelkylare Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utrustningsspecifikation med alternativ och tillval...3 Tekniska data/allmänt...4

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Topvex SoftCooler TR09, TR12, 15 Kylmodul

Topvex SoftCooler TR09, TR12, 15 Kylmodul Topvex SoftCooler TR09, TR12, 15 Kylmodul Fig1 Komponenter Beskrivning 1. Kompressor 2. Kondensorbatteri 3. Förångarbatteri 4. Torkfilter med synglas 5. Expansionsventil 6. Droppskål med avlopp 7. Vattenlås

Läs mer

Chillquick vätskekylaggregat

Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Vätskekylaggregaten från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 300 kw, samtliga utrustade med köldmedier

Läs mer

PRI-P.UCS (KBF) AQS/Eurapo UCS storlekar 0,44 1,82 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.UCS (KBF) AQS/Eurapo UCS storlekar 0,44 1,82 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo UCS421 432 3 storlekar 0,44 1,82 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* med värmebatteri för värmevatten för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer

Kylprodukter. Q-Cooler. Drifts- och skötselinstruktioner. Objekt:...

Kylprodukter. Q-Cooler. Drifts- och skötselinstruktioner. Objekt:... Kylprodukter Q-Cooler Drifts- och skötselinstruktioner Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Sida Innehållsförteckning. Kyl- och värmepumpsanläggningen. Allmänt. Funktion kylkrets. Funktion styr. Sammanfattning

Läs mer

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5 Produktblad Version: 1.0010.13 Uppdaterad: 2012-11-13 Ersätter: 1.0010.12 Kylma Compacta Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 3 Tekniska data...s. 4 Måttritning...s. 4 Flödesschema...s.

Läs mer

Värmepumpar luft-luft*

Värmepumpar luft-luft* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE1E*/*W 8 storlekar 5,8 26,9 kw Värmepumpar luft-luft* med 1 4 innedel/-ar** för montering på vägg * Aggregatet är reversibelt med både kylfunktion och värmepumpfunktion. Kylfunktionen

Läs mer

Qvantum FREKVENS Serie VS

Qvantum FREKVENS Serie VS VS0 Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft Qvantum FREKVENS Serie VS Frekvensreglerad värmepump Qvantum Q5VS Qvantum QVS - Q65VS Tillverkad i Sverige VÄRMEEFFEKT - 5 kw VS0 Qvantum Serie VS är avsedd

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

PRI-P.UCS621 623 (KBF).160405. AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.UCS621 623 (KBF).160405. AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer för lokala köldbärarsystem

Läs mer

Hybritemp 97 och 98 TOTAL KYLEFFEKT: 33 kw 455 kw

Hybritemp 97 och 98 TOTAL KYLEFFEKT: 33 kw 455 kw ompakt vattenkylare för uppställning inomhus med frikyla, evaporativ kyla och integrerad kompressordriven kylanläggning Väljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 98 93 01 - förenklad visualisering

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation Eco

Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Köldbärarstationer med frikyla tillverkas i utförande från 10 till 350 kw, samtliga utrustade med

Läs mer

PRI-FV.PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C (tak) AQS/Panasonic PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw. Serverrumssystem

PRI-FV.PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C (tak) AQS/Panasonic PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw. Serverrumssystem AQS/Panasonic PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw Serverrumssystem med 2 eller 3 luftkylda serverrumsaggregat* med inbyggd effektreserv och redundans * Utförande för kontinuerlig processdrift.

Läs mer

Värmepumpar luft-luft*

Värmepumpar luft-luft* AQS/Panasonic U-_PE1E*/*C 8 storlekar 5,8 26,9 kw Värmepumpar luft-luft* med 1 4 innedel/-ar** för montering i tak * Aggregatet är reversibelt med både kylfunktion och värmepumpfunktion. Kylfunktionen

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

30RA Luftkyld vätskekylare AQUASNAP JUNIOR. Nominell kyleffekt 5-15 kw. (Storlekar ) (Storlek 015)

30RA Luftkyld vätskekylare AQUASNAP JUNIOR. Nominell kyleffekt 5-15 kw. (Storlekar ) (Storlek 015) Luftkyld vätskekylare Carrier deltar i urovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i urovents register för registrerade produkter. (Storlekar 5-13) QUSNP JUNIOR (Storlek 15) 3R 5-15

Läs mer

Serie VV. bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft

Serie VV. bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE VV Fastighetsvärmepump för bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft Bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft Värmeeffekt 19-144 kw Kyleffekt 13-101 kw

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie RS/2

Qvantum V.I.P. Serie RS/2 RS-0 Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft Qvantum V.I.P. Serie RS/ värmepump med Economizer Qvantum Q5 RS/ - Q8 RS/ Qvantum Q65 RS/ - Q96 RS/ RS-0 -stegs economizer värmepump Serie RS/ Qvantum Serie

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

EURONOM XL SERIE GV. Försprång genom kvalitet. Serie GV. Fastighetsvärmepump för grundvatten

EURONOM XL SERIE GV. Försprång genom kvalitet. Serie GV. Fastighetsvärmepump för grundvatten Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE GV Fastighetsvärmepump för grundvatten system Värmeeffekt 6-220 kw Kyleffekt 5-170 kw Elektronisk expansionsventil Styrsystem som styr flera värmepumpar lokalt

Läs mer

CTE finns både som förångare och fläktluftskylare.

CTE finns både som förångare och fläktluftskylare. Effektområde 0,7 57 kw CTE är kompakta enheter speciellt framtagna att användas i rum för lagring av färska och frysta produkter. Hela serien är utrustad med högeffektiva lameller av aluminium och invändigt

Läs mer

Värmepumpar luft-luft*

Värmepumpar luft-luft* AQS/Panasonic U-_PE1E*/*CA-900 8 storlekar 5,8 26,9 kw Värmepumpar luft-luft* med 1 4 innedel/-ar** för infälld montering i undertak (kassett 900 x 900 mm) * Aggregatet är reversibelt med både kylfunktion

Läs mer

Installation Drift Underhåll

Installation Drift Underhåll Installation Drift Underhåll Luftkylt vätskekylaggregat i serie R med helirotorkompressor RTAD 085-180 (50 Hz) Standard-, frikylnings- och värmeåtervinningsmodeller RTAD-SVX01F-SV Allmänt Förord De här

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 4-77 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 4-77 kw Q8RS - Q96RS vrs1010 1 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KÖLDMEDIER : R407C, R404A, R134a Q8RS - Q48RS Q65RS - Q96RS ENERGI AB RINGUGNSGATAN Q8RS

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Serie VV-V. bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft

Serie VV-V. bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE VV-V Fastighetsvärmepump för bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft med varvtalsreglering Bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft Varvtalsreglerad

Läs mer

Vi tror fortfarande att Sverige är det energisnålaste landet på jorden men vi tillhör de stora busarna. Toe kwh/capita Ton CO2/capita.

Vi tror fortfarande att Sverige är det energisnålaste landet på jorden men vi tillhör de stora busarna. Toe kwh/capita Ton CO2/capita. Bild 1 Energieffektiva kylanläggningar. Lennart Asteberg Svenska Kyltekniska Föreningen Göteborg 091109 Här kommer några tips om hur vi skall göra våra kylanläggningar mera energieffektiva. Det är ju roligt

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie LI/2

Qvantum V.I.P. Serie LI/2 LI2-1301 1 Uteluft / vatten värmepump Qvantum V.I.P. Serie LI/2 värmepump med Economizer Q15LI/2-Q21LI/2 Q25LI/2-Q41LI/2 Q48LI/2 LI2-1301 2 2-stegs värmepump med economizer Serie LI/2 2 STEGS KOMPRESSOR

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation

Chillquick Köldbärarstation Chillquick Köldbärarstation Chillquick köldbärarstation Tillförlitlig och innovativ lösning för komfortkyla Köldbärarstationerna från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 250 kw, samtliga utrustade

Läs mer

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, För köldbärartemperatur 7/17 C, För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw Skystar ECM

Läs mer

Q8RK - Q96RK. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT kw KYLEFFEKT 5-76 kw

Q8RK - Q96RK. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT kw KYLEFFEKT 5-76 kw Q8RK - Q96RK vrk00 VÄRMEPUMP Serie RK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT 6-0 kw KYLEFFEKT 5-76 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RK - Q8RK Q65RK - Q96RK TEL:00-5 0 Q8Rk - Q96Rk vrk00 SERIE:RK grundvattenvärmepump

Läs mer

Recair Booster Cooler. En ny generation av Cooler aggregat

Recair Booster Cooler. En ny generation av Cooler aggregat Recair Booster Cooler En ny generation av Cooler aggregat Vad är en Cooler? Ett värmeåtervinningsaggregat, som innehåller all kyl- och styrutrustning som behövs för kylning KONDENSBATTERIBATTERI FÖRÅNGNINGSBATTERI

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie RK/2

Qvantum V.I.P. Serie RK/2 RK-0 Grundva envärmepump Qvantum V.I.P. Serie RK/ värmepump med Economizer Qvantum Q5 RK/ - Q8 RK/ Qvantum Q65 RK/ - Q96 RK/ Tillverkad i Sverige RK-0 -stegs economizervärmepump Serie RK/ Qvantum Serie

Läs mer

09GDV och 09LDV. Luftkylda kylmedelkylare och kondensorer

09GDV och 09LDV. Luftkylda kylmedelkylare och kondensorer Luftkylda kylmedelkylare och kondensorer Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 09GDV och 09LDV Nominell kyleffekt

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer