PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem*"

Transkript

1 AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem se separat Produktinformation. Produktinformation

2 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Funktion...4 Uppbyggnad...6 Tekniska data/allmänt...8 Att välja och jämföra fläktkonvektorer...8 Köldbärartemperatur 7/12 C vatten...10 Köldbärartemperatur 7/12 C 35 % etylenglykol...15 Köldbärartemperatur 10/15 C vatten...18 Köldbärartemperatur 14/17 C vatten...23 Köldbärartemperatur 15/18 C vatten...28 Tekniska data/arbetsområden...33 Tekniska data/mått och vikter...34 Tillval/allmänt...38 Tillval/styr- och avstängningsventiler...39 Tillval/styrutrustning/Omnibus...40 Beskrivningstext...48 För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem se separat Produktinformation. Beteckningsnyckel CV110/4/H CH = Fläktkonvektor utan hölje för dold montering i tak CH/AF = Lika CH men med återluftsintaget på undersidan CV = Fläktkonvektor utan hölje för inbyggnad i fönsterbänk CV/AF = Lika CV men med återluftsintaget på fronten 110 = Storleksbeteckning ( ) 4 = 4 rörrader kyla 3+1 = 3 rörrader kyla + 1 rörrad värme 1) H V = Röranslutning på höger sida (standard) = Röranslutning på vänster sida 1) Detta utförande omfattas inte av detta dokument. Notering: Asterisk (*) i en beteckning i dokumentet betyder att informationen gäller för flera alternativ. Vilka alternativ det finns på den aktuella positionen framgår av beteckningsnyckeln ovan. 2

3 Utföranden Utförande för dold montering i tak CH CH/AF Utförande för inbyggnad i fönsterbänk CV CV/AF 3

4 Funktion Funktionsbeskrivning AQS/Eurapo C* är en fläktkonvektor för anslutning till köldbärarsystem. Fläktkonvektorn är en s.k. slutapparat (se rubrik Systemflödesschema nedan). Fläktkonvektorn består av luftfilter (LF), cirkulationsfläkt (TF) och kylbatteri (LK) med droppfat (DF) och kondensavlopp (KA). Konvektorns fläkt suger först rumsluften genom filtret och trycker den sedan genom kylbatterier där den kyls av köldbäraren. Då luften kyls i kylbatteriet händer två saker: luftens temperatur sänks och den fukt som finns i luften kondenserar på batteriets yta. Fukten samlas sedan upp i droppfatet och leds bort genom kondensavloppet. Den kyleffekt som åtgår till att sänka luftens temperatur kallas för temperatursänkningseffekt och den som åtgår för att sänka dess fuktighet för avfuktningseffekt. Fördelningen mellan temperatur- och avfuktningseffekterna beror på den ingående köldbärarens temperatur. Lägre köldbärartemperatur innebär ökad avfuktning och högre köldbärartemperatur minskad avfuktning. Är köldbärartemperaturen tillräckligt hög blir det ingen avfuktning alls. Detta sker i vårt klimat vid ingående köldbärartemperaturer på ca 10 C och högre. Systemflödesschema Ett köldbärarsystem består av ett vätskekylaggregat, som kan vara lufteller vätskekylt, ett slutet rörsystem med cirkulationspump samt ett antal s.k. slutapparater. Exempel på slutapparater är luftbehandlingsaggregat, kyltak och fläktkonvektorer. Köldbärarsystemet är fyllt med en köldbärare, som kan bestå av antingen enbart vatten eller vatten blandat med frysskyddsvätska. Pumpen cirkulerar köldbäraren i köldbärarsystemet. Köldbäraren kyls i vätskekylaggregatet och avger sedan sin kyla, d.v.s. värms upp igen, i de olika slutapparaterna. Vätskekylaggregat Köldbärarledningar Slutapparat Slutapparat Slutapparat Cirkulationspump Aggregatflödesscheman FLÄKTKONVEKTOR UTAN VENTILER LK DF TF KA IN KB eller VB UT DF = Droppfat KA = Kondensavlopp KB IN = Köldbärare in KB UT Köldbärare ut LF = Luftfilter LK = Kylbatteri TF = Tilluftsfläkt LF 4

5 Funktion Aggregatflödesscheman FLÄKTKONVEKTOR MED 2-VÄGS STYRVENTIL OCH AVSTÄNGNINGSVENTILER LK DF TF LF KA VM M VH VH UT IN KB eller VB DF = Droppfat KA = Kondensavlopp KB IN = Köldbärare in KB UT Köldbärare ut LF = Luftfilter LK = Kylbatteri TF = Tilluftsfläkt VH = Avstängningsventil VM = 2-vägs styrventil FLÄKTKONVEKTOR MED 3-VÄGS STYRVENTIL OCH AVSTÄNGNINGSVENTILER LK DF TF LF KA VM M VH VH UT IN KB eller VB DF = Droppfat KA = Kondensavlopp KB IN = Köldbärare in KB UT Köldbärare ut LF = Luftfilter LK = Kylbatteri TF = Tilluftsfläkt VH = Avstängningsventil VM = 3-vägs styrventil 5

6 Uppbyggnad Utförande för dold montering i tak. CH Chassi 2. Fläktpaket 3. Fläktmotor 4. Fläkthjul (storlekar har ett fläkthjul, storlekar har två fläkthjul och storlek 328 har tre fläkthjul) 6. Kondensator fläktmotor 7. Kopplingslåda för elutrustning 8. Värmebatteri 9. Luftfilter 6

7 Uppbyggnad Utförande för inbyggnad i fönsterbänk CV Chassi 2. Fläktpaket 3. Fläktmotor 4. Fläkthjul (storlekar har ett fläkthjul, storlekar har två fläkthjul och storlek 328 har tre fläkthjul) 5. Transformator fläktmotor (storlekar ) 6. Kondensator fläktmotor 7. Kopplingslåda för elutrustning 8. Värmebatteri 9. Luftfilter 7

8 Tekniska data/allmänt Att välja och jämföra fläktkonvektorer Allmänt Vid val av fläktkonvektor utgår man från följande data: Kylbehovet Önskat rumstillstånd (temperatur och relativ fuktighet) Typ av köldbärare (i normalfallet vatten) Ingående köldbärartemperatur Temperaturdifferens över kylbatteriet på köldbärarsidan Högsta tillåtna ljudnivå Att välja fläktkonvektor med utgångspunkt från kylbehovet Alla data i denna produktinformation är angivna vid rumstillstånd 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är ett normalt rumstillstånd vid dimensionering av komfortkylanläggningar i Sverige, samt vid de vanligast förekommande köldbärartemperaturerna. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reducerats och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. Det innebär att det i de flesta fall går att välja fläktkonvektor direkt med utgångspunkt från datatabellerna på de följande sidorna, utan ytterligare beräkningar. För val av fläktkonvektor vid andra data, kontakta vår kundtjänst, som gärna står till förfogande. Att jämföra kyleffekter Eurovent är ett europeiskt organ för certifiering av data för kyl- och ventilationsaggregat. Eurovent testar fläktkonvektorer vid följande driftförhållanden: Rumstillstånd = 27 C torr temperatur och 19 C våt temperatur (= 47 % relativ fuktighet) Köldbärare = Vatten In-/utgående köldbärartemperatur = 7/12 C Många tillverkare anger kyleffekter i sin dokumentation enligt dessa driftförhållanden, eftersom de överensstämmer med driftförhållandena i södra Europa, där den största marknaden för denna typ av produkter finns. Kyleffekter angivna vid dessa driftförhållanden kan emellertid inte användas för val av fläktkonvektorer i Sverige, vilket framgår av nedanstående tabell. Aggregat typ 1) Typ av data 2) C*110/4/* C*112/4/* C*114/4/* C*216/4/* C*218/4/* C*220/4/* C*222/4/* C*224/4/* C*226/4/* C*328/4/* Kyleffekter kw Max. fläkthastighet Med. fläkthastighet Min. fläkthastighet Svenska driftförhållanden 0,70 (2) 3) 0,54 (3) 3) 0,36 (5) 3) Eurovent driftförhållanden 1,36 (2) 3) 1,15 (3) 3) 0,91 (5) 3) Svenska driftförhållanden 1,11 (2) 3) 1,04 (3) 3) 0,69 (5) 3) Eurovent driftförhållanden 2,08 (2) 3) 1,65 (3) 3) 1,29 (5) 3) Svenska driftförhållanden 1,43 (2) 3) 1,18 (3) 3) 0,84 (5) 3) Eurovent driftförhållanden 2,79 (2) 3) 2,40 (3) 3) 1,92 (5) 3) Svenska driftförhållanden 2,20 (2) 3) 1,78 (3) 3) 1,27 (5) 3) Eurovent driftförhållanden 4,11 (2) 3) 3,50 (3) 3) 2,80 (5) 3) Svenska driftförhållanden 2,37 (2) 3) 1,94 (3) 3) 1,42 (5) 3) Eurovent driftförhållanden 4,52 (2) 3) 3,75 (3) 3) 2,99 (5) 3) Svenska driftförhållanden 3,05 (2) 3) 2,43 (3) 3) 1,74 (5) 3) Eurovent driftförhållanden 5,70 (2) 3) 4,79 (3) 3) 3,85 (5) 3) Svenska driftförhållanden 3,86 (2) 3) 3,34 (3) 3) 2,60 (5) 3) Eurovent driftförhållanden 6,90 (2) 3) 6,12 (3) 3) 5,13 (5) 3) Svenska driftförhållanden 4,41 (2) 3) 4,03 (3) 3) 2,89 (5) 3) Eurovent driftförhållanden 7,89 (2) 3) 7,20 (3) 3) 5,49 (5) 3) Svenska driftförhållanden 4,83 (2) 3) 4,52 (3) 3) 3,36 (5) 3) Eurovent driftförhållanden 8,54 (2) 3) 7,96 (3) 3) 6,22 (5) 3) Svenska driftförhållanden 6,70 (2) 3) 4,69 (3) 3) 3,51 (5) 3) Eurovent driftförhållanden 11,42 (2) 3) 8,31 (3) 3) 6,37 (5) 3) 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Svenska driftförhållanden = Rumstillstånd 23 C och 50 % relativ fuktighet, köldbärare vatten, köldbärartemperatur 7/12 C och yttre statiskt tryck 30 Pa. Eurovent driftförhållanden = Rumstillstånd 27 C och 47 % relativ fuktighet, köldbärare vatten, köldbärartemperatur 7/12 C och friblåsande aggregat. 3) Tillverkarens standardhastigheter framgår av siffran inom parantes efter respektive effekt. Tillverkarens standardhastigheter avviker från standardhastigheterna hos de aggregat, som levereras i Sverige, vilka är lägre. Se vidare datatabeller på följande sidor. Att välja fläktkonvektor med utgångspunkt från högsta tillåtna ljudnivå I detta fallet väljer man den fläktkonvektor som ger önskad kyleffekt vid högsta tillåtna ljudnivå. kan redovisas som ljudeffekt eller ljudtryck. Ljudeffekten är den ljudnivå som utgår från ljudkällan, medan ljudtrycket är den nivå som uppmäts på visst avstånd från ljudkällan. Båda typerna av data redovisas i decibel (db). kan redovisas per frekvensband eller sammanlagrat. Sammanlagrade värden redovisas oftast i db(a), vilket ungefär motsvarar hur örat uppfattar ljudet. I datatabellerna i denna produktinformation finns dels data för ljudeffekt, dels data för ljudtryck på 2 m avstånd från ljudkällan i ett slutet rum med ljudabsorbtionsarea 10 m², vilket på ett ungefär motsvarar ett typiskt svenskt kontors- eller hotellrum. Dessa data kan användas vid val av aggregat då ljudnivån inte är kritisk. Om ljudnivån är kritisk, bör ljudnivån i rummet i stället beräknas av en ljudkonsult med utgångspunkt från ljudeffekten. 8

9 Tekniska data/allmänt Att välja och jämföra fläktkonvektorer Att jämföra ljudnivåer Det bästa sättet att jämföra olika fläktkonvektorers ljudnivåer är att utgå från aggregatets ljudeffekt. Att jämföra ljudtrycksnivåer kräver att ljudmätningarna är utförda under identiska förhållanden, d.v.s. på samma avstånd från ljudkällan och under exakt samma förhållanden i övrig, t.ex. vid samma ekvivalenta ljudabsorbtionsarea i m² (Sabine). Det kan vara mycket stor skillnad mellan data angivna på olika sätt med olika ljudabsorbtionsarea och om de anges med närliggande reflekterande ytor eller i fritt fält. Exempel/ljuddata för CV218/4/* vid fläkthastighet 3: Ljudeffekt 42 db(a) Ljudtryck vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorbtionsarea), avstånd 2 m och slutet rum = 38 db(a) Ljudtryck vid avstånd 1 m och fritt fält = 31 db(a) Ljudtrycket i fritt fält blir således 7 db lägre än ljudtrycket i det slutna rummet, trots att avståndet är kortare. 9

10 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 7/12 C vatten C*110/4/* Total kyleffekt 3) kw 0,83 0,70 0,54 0,43 0,36 0,25 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 0,83 0,70 0,53 0,41 0,33 0,24 Luftflöde m³/s 0,064 0,053 0,040 0,030 0,024 0,016 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,040 0,034 0,026 0,021 0,017 0,015 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 1,0 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 2,3 1,6 1,0 0,6 0,4 0,3 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 2,8 2,0 1,3 0,8 0,5 0,4 Köldbäraranslutning med styrventil 4) Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,24 0,22 0,18 0,14 0,13 0,11 C*112/4/* Total kyleffekt 3) kw 1,27 1,11 1,04 0,84 0,69 0,55 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 1,21 1,04 0,77 0,61 0,48 0,34 Luftflöde m³/s 0,091 0,076 0,054 0,043 0,033 0,023 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,061 0,053 0,040 0,033 0,026 0,019 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 2,0 1,6 1,0 0,7 0,5 0,3 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 5,0 3,8 2,3 1,6 1,0 0,6 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 6,3 4,9 2,9 2,0 1,3 0,7 Köldbäraranslutning med styrventil 4) Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,30 0,23 0,18 0,16 0,14 0,12 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 10

11 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 7/12 C vatten C*114/4/* Total kyleffekt 3) kw 1,62 1,43 1,18 0,99 0,84 0,64 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 1,46 1,27 1,03 0,86 0,73 0,55 Luftflöde m³/s 0,103 0,088 0,070 0,058 0,048 0,036 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,078 0,068 0,056 0,047 0,040 0,031 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 4,7 3,8 2,7 2,0 1,5 0,9 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 9,5 7,5 5,2 3,8 2,8 1,6 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 11,7 9,2 6,4 4,6 3,4 2,0 Köldbäraranslutning med styrventil 4) Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,35 0,27 0,22 0,19 0,16 0,15 C*216/4/* Total kyleffekt 3) kw 2,47 2,20 1,78 1,56 1,27 1,11 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 2,35 2,06 1,63 1,40 1,12 0,97 Luftflöde m³/s 0,176 0,151 0,116 0,099 0,077 0,066 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,118 0,105 0,085 0,074 0,061 0,053 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 4,3 3,5 2,4 1,9 1,3 1,1 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 15,5 12,3 8,2 6,3 4,2 3,4 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 20,6 16,4 10,8 8,4 5,6 4,4 Köldbäraranslutning med styrventil 4) Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,41 0,39 0,31 0,27 0,23 0,18 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 11

12 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 7/12 C vatten C*218/4/* Total kyleffekt 3) kw 2,65 2,37 1,94 1,70 1,42 0,96 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 2,63 2,31 1,84 1,58 1,30 0,85 Luftflöde m³/s 0,209 0,179 0,138 0,116 0,093 0,058 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,126 0,113 0,093 0,081 0,068 0,046 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 3,0 2,5 1,7 1,4 1,0 0,5 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 15,8 12,8 8,6 6,7 4,7 2,2 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 21,6 17,5 11,7 9,1 6,4 2,9 Köldbäraranslutning med styrventil 4) Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,43 0,41 0,32 0,29 0,24 0,20 C*220/4/* Total kyleffekt 3) kw 3,56 3,05 2,43 2,08 1,74 1,41 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 3,38 2,84 2,20 1,86 1,53 1,22 Luftflöde m³/s 0,255 0,208 0,157 0,130 0,106 0,083 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,170 0,146 0,116 0,099 0,083 0,067 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 6,4 4,9 3,3 2,5 1,8 1,3 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 15,3 11,4 7,4 5,5 3,9 2,7 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 27,0 20,0 12,9 9,6 6,7 4,5 Köldbäraranslutning med styrventil 4) mm 18 Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,48 0,38 0,29 0,25 0,21 0,19 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 12

13 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 7/12 C vatten C*222/4/* Total kyleffekt 3) kw 4,41 3,86 3,34 2,85 2,60 2,19 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 4,21 3,62 3,07 2,57 2,34 1,94 Luftflöde m³/s 0,324 0,271 0,224 0,184 0,165 0,134 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,211 0,184 0,159 0,136 0,124 0,104 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 10,0 7,9 6,1 4,6 3,9 2,9 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 23,7 18,4 13,9 10,3 8,6 6,3 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 41,7 32,2 24,2 17,8 14,9 10,7 Köldbäraranslutning med styrventil 4) mm 18 Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,68 0,52 0,41 0,33 0,30 0,25 C*224/4/* Total kyleffekt 3) kw 5,50 4,41 4,03 3,42 2,89 2,51 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 5,21 4,06 3,68 3,07 2,56 2,20 Luftflöde m³/s 0,394 0,296 0,264 0,216 0,177 0,150 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,263 0,211 0,193 0,163 0,138 0,120 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 7,6 5,1 4,4 3,3 2,5 1,9 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 28,8 18,7 15,8 11,5 8,4 6,3 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 56,8 36,7 30,8 22,3 16,1 12,1 Köldbäraranslutning med styrventil 4) mm 18 Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,81 0,66 0,59 0,48 0,40 0,34 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 13

14 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 7/12 C vatten C*226/4/* Total kyleffekt 3) kw 5,77 4,83 4,52 3,81 3,36 3,00 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 5,55 4,53 4,20 3,48 3,03 2,67 Luftflöde m³/s 0,430 0,339 0,310 0,251 0,215 0,187 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,276 0,231 0,216 0,182 0,161 0,143 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 7,5 5,5 4,9 3,6 2,9 2,4 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 30,8 21,9 19,2 13,8 10,8 8,7 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 61,7 43,5 38,1 27,3 21,3 17,0 Köldbäraranslutning med styrventil 4) mm 18 Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,88 0,68 0,61 0,49 0,41 0,34 C*328/4/* Total kyleffekt 3) kw 7,64 6,70 4,69 3,94 3,51 2,82 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 7,21 6,21 4,18 3,47 3,06 2,43 Luftflöde m³/s 0,545 0,458 0,293 0,239 0,209 0,163 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,365 0,320 0,224 0,188 0,168 0,135 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 14,7 11,7 6,2 4,6 3,7 2,5 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 55,6 43,2 21,6 15,5 12,3 8,1 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 109,6 84,8 42,0 29,8 23,7 15,5 Köldbäraranslutning med styrventil 4) mm 18 Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 1,10 0,87 0,55 0,44 0,37 0,31 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 14

15 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 7/12 C 35 % etylenglykol C*110/4/* Total kyleffekt 3) kw 0,73 0,62 0,49 0,39 0,32 0,24 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 0,73 0,62 0,49 0,39 0,32 0,24 Köldbärarflöde (35 % etylenglykol) 3) l/s 0,039 0,033 0,026 0,021 0,017 0,012 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 1,3 1,0 0,6 0,4 0,3 0,2 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 2,6 1,9 1,2 0,8 0,6 0,3 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 3,2 2,4 1,5 1,0 0,7 0,4 För övriga data se tabell Köldbärartemperatur 7/12 C vatten för aktuell storlek. C*112/4/* Total kyleffekt 3) kw 1,16 1,00 0,74 0,60 0,47 0,35 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 1,16 1,00 0,73 0,59 0,45 0,32 Köldbärarflöde (35 % etylenglykol) 3) l/s 0,062 0,053 0,039 0,032 0,025 0,019 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 2,7 2,1 1,2 0,9 0,6 0,3 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 6,1 4,6 2,6 1,8 1,1 0,6 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 7,6 5,7 3,2 2,2 1,4 0,8 För övriga data se tabell Köldbärartemperatur 7/12 C vatten för aktuell storlek. C*114/4/* Total kyleffekt 3) kw 1,41 1,25 1,04 0,88 0,76 0,59 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 1,37 1,19 0,97 0,81 0,69 0,52 Köldbärarflöde (35 % etylenglykol) 3) l/s 0,075 0,067 0,056 0,047 0,041 0,032 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 5,8 4,7 3,4 2,5 2,0 1,3 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 10,9 8,7 6,2 4,5 3,5 2,2 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 13,1 10,4 7,4 5,4 4,1 2,6 För övriga data se tabell Köldbärartemperatur 7/12 C vatten för aktuell storlek. C*216/4/* Total kyleffekt 3) kw 2,28 2,00 1,58 1,38 1,10 0,98 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 2,28 2,00 1,56 1,35 1,05 0,92 Köldbärarflöde (35 % etylenglykol) 3) l/s 0,122 0,107 0,084 0,074 0,059 0,052 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 5,9 4,7 3,1 2,4 1,7 1,4 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 18,8 14,7 9,3 7,2 4,7 3,7 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 24,6 19,1 12,0 9,3 6,1 4,8 För övriga data se tabell Köldbärartemperatur 7/12 C vatten för aktuell storlek. 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 15

16 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 7/12 C 35 % etylenglykol C*218/4/* Total kyleffekt 3) kw 2,48 2,19 1,76 1,53 1,24 0,82 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 2,48 2,19 1,76 1,53 1,23 0,79 Köldbärarflöde (35 % etylenglykol) 3) l/s 0,133 0,117 0,094 0,082 0,066 0,044 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 4,2 3,4 2,3 1,8 1,2 0,6 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 19,3 15,2 10,0 7,6 5,0 2,3 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 26,1 20,6 13,5 10,2 6,7 3,0 För övriga data se tabell Köldbärartemperatur 7/12 C vatten för aktuell storlek. C*220/4/* Total kyleffekt 3) kw 3,27 2,77 2,15 1,81 1,53 1,25 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 3,27 2,77 2,12 1,75 1,45 1,16 Köldbärarflöde (35 % etylenglykol) 3) l/s 0,175 0,148 0,115 0,097 0,082 0,067 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 8,7 6,5 4,2 3,1 2,3 1,6 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 19,1 14,0 8,7 6,3 4,6 3,2 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 32,3 23,4 14,5 10,3 7,4 5,1 För övriga data se tabell Köldbärartemperatur 7/12 C vatten för aktuell storlek. C*222/4/* Total kyleffekt 3) kw 4,07 3,52 2,97 2,47 2,28 1,93 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 4,07 3,52 2,94 2,42 2,20 1,83 Köldbärarflöde (35 % etylenglykol) 3) l/s 0,218 0,188 0,159 0,132 0,122 0,103 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 13,6 10,5 7,8 5,7 4,9 3,7 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 29,8 22,7 16,4 11,7 10,0 7,3 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 50,2 38,0 27,3 19,2 16,3 11,9 För övriga data se tabell Köldbärartemperatur 7/12 C vatten för aktuell storlek. C*224/4/* Total kyleffekt 3) kw 5,05 3,92 3,58 2,97 2,54 2,22 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 5,05 3,89 3,53 2,88 2,41 2,08 Köldbärarflöde (35 % etylenglykol) 3) l/s 0,270 0,210 0,192 0,159 0,136 0,119 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 10,3 6,7 5,6 4,0 3,1 2,4 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 34,7 21,3 17,9 12,5 9,3 7,1 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 66,1 40,2 33,7 23,4 17,2 13,2 För övriga data se tabell Köldbärartemperatur 7/12 C vatten för aktuell storlek. 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 16

17 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 7/12 C 35 % etylenglykol C*226/4/* Total kyleffekt 3) kw 5,35 4,40 4,01 3,38 2,92 2,62 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 5,35 4,40 4,00 3,34 2,84 2,51 Köldbärarflöde (35 % etylenglykol) 3) l/s 0,286 0,235 0,214 0,181 0,156 0,140 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 10,1 7,3 6,2 4,6 3,5 2,9 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 35,4 24,3 20,3 14,7 11,0 8,9 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 68,6 46,8 39,0 28,0 20,9 16,9 För övriga data se tabell Köldbärartemperatur 7/12 C vatten för aktuell storlek. C*328/4/* Total kyleffekt 3) kw 7,04 6,02 4,17 3,54 3,17 2,58 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 7,04 5,97 3,96 3,30 2,92 2,33 Köldbärarflöde (35 % etylenglykol) 3) l/s 0,376 0,322 0,223 0,189 0,170 0,138 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 19,9 15,2 7,9 6,0 4,9 3,5 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 63,4 47,0 23,2 17,0 13,8 9,3 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 120,9 89,2 43,4 31,6 25,5 17,1 För övriga data se tabell Köldbärartemperatur 7/12 C vatten för aktuell storlek. 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 17

18 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 10/15 C vatten C*110/4/* Total kyleffekt 3) kw 0,62 0,53 0,41 0,31 0,26 0,20 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 0,62 0,53 0,41 0,31 0,26 0,20 Luftflöde m³/s 0,064 0,053 0,040 0,030 0,024 0,016 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,030 0,025 0,020 0,015 0,013 0,009 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 1,3 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 1,6 1,1 0,8 0,5 0,3 0,3 Köldbäraranslutning med styrventil 4) Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,24 0,22 0,18 0,14 0,13 0,11 C*112/4/* Total kyleffekt 3) kw 0,96 0,82 0,61 0,49 0,38 0,27 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 0,96 0,82 0,61 0,49 0,38 0,27 Luftflöde m³/s 0,091 0,076 0,054 0,043 0,033 0,023 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,046 0,039 0,029 0,023 0,018 0,013 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 1,2 0,9 0,5 0,4 0,2 0,1 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 2,9 2,1 1,2 0,8 0,5 0,2 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 3,6 2,7 1,5 1,0 0,6 0,3 Köldbäraranslutning med styrventil 4) Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,30 0,23 0,18 0,16 0,14 0,12 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 18

19 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 10/15 C vatten C*114/4/* Total kyleffekt 3) kw 1,16 1,01 0,82 0,68 0,58 0,43 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 1,16 1,01 0,82 0,68 0,58 0,43 Luftflöde m³/s 0,103 0,088 0,070 0,058 0,048 0,036 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,056 0,048 0,039 0,033 0,028 0,021 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 2,6 2,0 1,4 1,0 0,8 0,5 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 5,1 3,9 2,6 1,8 1,4 0,8 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 6,2 4,7 3,2 2,2 1,7 1,0 Köldbäraranslutning med styrventil 4) Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,35 0,27 0,22 0,19 0,16 0,15 C*216/4/* Total kyleffekt 3) kw 1,86 1,63 1,29 1,11 0,89 0,77 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 1,86 1,63 1,29 1,11 0,89 0,77 Luftflöde m³/s 0,176 0,151 0,116 0,099 0,077 0,066 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,089 0,078 0,062 0,053 0,043 0,037 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 2,6 2,0 1,3 1,0 0,7 0,5 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 8,9 6,8 4,3 3,3 2,1 1,6 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 11,8 9,1 5,7 4,3 2,8 2,1 Köldbäraranslutning med styrventil 4) Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,41 0,39 0,31 0,27 0,23 0,18 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 19

20 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 10/15 C vatten C*218/4/* Total kyleffekt 3) kw 2,05 1,81 1,45 1,25 1,03 0,67 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 2,05 1,81 1,45 1,25 1,03 0,67 Luftflöde m³/s 0,209 0,179 0,138 0,116 0,093 0,058 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,098 0,086 0,069 0,059 0,049 0,032 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 1,9 1,5 1,0 0,8 0,6 0,3 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 9,6 7,5 4,8 3,6 2,5 1,1 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 13,1 10,2 6,6 4,9 3,4 1,5 Köldbäraranslutning med styrventil 4) Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,43 0,41 0,32 0,29 0,24 0,20 C*220/4/* Total kyleffekt 3) kw 2,66 2,24 1,75 1,48 1,22 0,97 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 2,66 2,24 1,75 1,48 1,22 0,97 Luftflöde m³/s 0,255 0,208 0,157 0,130 0,106 0,083 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,127 0,107 0,083 0,071 0,058 0,046 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 3,8 2,8 1,8 1,3 1,0 0,6 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 8,8 6,3 3,9 2,8 2,0 1,3 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 15,3 11,0 6,8 4,9 3,4 2,1 Köldbäraranslutning med styrventil 4) mm 18 Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,48 0,38 0,29 0,25 0,21 0,19 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 20

21 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 10/15 C vatten C*222/4/* Total kyleffekt 3) kw 3,31 2,85 2,42 2,04 1,85 1,53 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 3,31 2,85 2,42 2,04 1,85 1,53 Luftflöde m³/s 0,324 0,271 0,224 0,184 0,165 0,134 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,158 0,136 0,116 0,097 0,088 0,073 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 5,9 4,5 3,4 2,5 2,1 1,5 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 13,6 10,2 7,5 5,4 4,5 3,1 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 23,7 17,7 12,9 9,2 7,7 5,3 Köldbäraranslutning med styrventil 4) mm 18 Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,68 0,52 0,41 0,33 0,30 0,25 C*224/4/* Total kyleffekt 3) kw 4,11 3,21 2,91 2,43 2,03 1,74 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 4,11 3,21 2,91 2,43 2,03 1,74 Luftflöde m³/s 0,394 0,296 0,264 0,216 0,177 0,150 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,196 0,153 0,139 0,116 0,097 0,083 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 4,4 2,9 2,4 1,8 1,3 1,0 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 16,2 10,1 8,3 5,9 4,2 3,1 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 31,8 19,7 16,2 11,4 8,0 6,0 Köldbäraranslutning med styrventil 4) mm 18 Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,81 0,66 0,59 0,48 0,40 0,34 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 21

22 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 10/15 C vatten C*226/4/* Total kyleffekt 3) kw 4,36 3,57 3,31 2,75 2,40 2,12 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 4,36 3,57 3,31 2,75 2,40 2,12 Luftflöde m³/s 0,430 0,339 0,310 0,251 0,215 0,187 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,208 0,170 0,158 0,131 0,114 0,101 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 4,5 3,2 2,8 2,0 1,6 1,3 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 17,8 12,1 10,5 7,3 5,6 4,4 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 35,4 23,9 20,6 14,3 10,9 8,6 Köldbäraranslutning med styrventil 4) mm 18 Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,88 0,68 0,61 0,49 0,41 0,34 C*328/4/* Total kyleffekt 3) kw 5,67 4,90 3,31 2,75 2,43 1,93 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 5,67 4,90 3,31 2,75 2,43 1,93 Luftflöde m³/s 0,545 0,458 0,293 0,239 0,209 0,163 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,271 0,234 0,158 0,131 0,116 0,092 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 8,5 6,6 3,3 2,4 1,9 1,3 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 31,0 23,4 11,0 7,7 6,0 3,9 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 60,8 45,6 21,1 14,7 11,5 7,3 Köldbäraranslutning med styrventil 4) mm 18 Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 1,10 0,87 0,55 0,44 0,37 0,31 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 22

23 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 14/17 C vatten C*110/4/* Total kyleffekt 3) kw 0,46 0,39 0,31 0,24 0,19 0,13 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 0,46 0,39 0,31 0,24 0,19 0,13 Luftflöde m³/s 0,064 0,053 0,040 0,030 0,024 0,016 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,037 0,031 0,024 0,019 0,015 0,011 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 0,8 0,6 0,04 0,3 0,2 0,1 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 1,9 1,4 0,9 0,6 0,4 0,3 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 2,4 1,7 1,1 0,7 0,5 0,4 Köldbäraranslutning med styrventil 4) Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,24 0,22 0,18 0,14 0,13 0,11 C*112/4/* Total kyleffekt 3) kw 0,70 0,60 0,45 0,35 0,28 0,20 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 0,70 0,60 0,45 0,35 0,28 0,20 Luftflöde m³/s 0,091 0,076 0,054 0,043 0,033 0,023 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,037 0,031 0,024 0,019 0,015 0,011 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 0,8 0,6 0,04 0,3 0,2 0,1 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 1,9 1,4 0,9 0,6 0,4 0,3 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 2,4 1,7 1,1 0,7 0,5 0,4 Köldbäraranslutning med styrventil 4) Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,30 0,23 0,18 0,16 0,14 0,12 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 23

24 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 14/17 C vatten C*114/4/* Total kyleffekt 3) kw 0,85 0,74 0,60 0,49 0,42 0,31 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 0,85 0,74 0,60 0,49 0,42 0,31 Luftflöde m³/s 0,103 0,088 0,070 0,058 0,048 0,036 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,068 0,059 0,048 0,039 0,033 0,025 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 3,6 2,8 1,9 1,4 1,0 0,6 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 7,2 5,5 3,7 2,6 1,9 1,1 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 8,9 6,8 4,5 3,2 2,3 1,3 Köldbäraranslutning med styrventil 4) Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,35 0,27 0,22 0,19 0,16 0,15 C*216/4/* Total kyleffekt 3) kw 1,36 1,19 0,94 0,81 0,65 0,56 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 1,36 1,19 0,94 0,81 0,65 0,56 Luftflöde m³/s 0,176 0,151 0,116 0,099 0,077 0,066 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,108 0,095 0,075 0,065 0,052 0,045 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 3,6 2,8 1,9 1,4 1,0 0,8 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 13,0 10,0 6,4 4,8 3,1 2,4 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 17,3 13,3 8,5 6,3 4,1 3,1 Köldbäraranslutning med styrventil 4) Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,41 0,39 0,31 0,27 0,23 0,18 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 24

25 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 14/17 C vatten C*218/4/* Total kyleffekt 3) kw 1,52 1,33 1,06 0,92 0,75 0,49 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 1,52 1,33 1,06 0,92 0,75 0,49 Luftflöde m³/s 0,209 0,179 0,138 0,116 0,093 0,058 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,121 0,106 0,085 0,073 0,060 0,039 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 2,6 2,1 1,4 1,1 0,8 0,4 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 14,3 11,1 7,1 5,3 3,7 1,6 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 19,6 15,2 9,8 7,3 5,0 2,2 Köldbäraranslutning med styrventil 4) Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,43 0,41 0,32 0,29 0,24 0,20 C*220/4/* Total kyleffekt 3) kw 1,95 1,64 1,27 1,08 0,89 0,71 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 1,95 1,64 1,27 1,08 0,89 0,71 Luftflöde m³/s 0,255 0,208 0,157 0,130 0,106 0,083 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,155 0,130 0,101 0,086 0,071 0,056 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 5,2 3,9 2,5 1,8 1,3 0,9 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 12,6 9,1 5,7 4,0 2,8 1,9 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 22,4 16,0 9,8 7,0 4,9 3,1 Köldbäraranslutning med styrventil 4) mm 18 Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,48 0,38 0,29 0,25 0,21 0,19 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 25

26 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 14/17 C vatten C*222/4/* Total kyleffekt 3) kw 2,42 2,08 1,77 1,48 1,35 1,11 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 2,42 2,08 1,77 1,48 1,35 1,11 Luftflöde m³/s 0,324 0,271 0,224 0,184 0,165 0,134 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,193 0,166 0,141 0,118 0,107 0,089 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 8,2 6,3 4,7 3,5 2,9 2,1 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 19,6 14,8 10,8 7,8 6,4 4,5 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 34,7 25,9 18,9 13,4 11,1 7,7 Köldbäraranslutning med styrventil 4) mm 18 Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,68 0,52 0,41 0,33 0,30 0,25 C*224/4/* Total kyleffekt 3) kw 3,01 2,35 2,13 1,77 1,48 1,27 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 3,01 2,35 2,13 1,77 1,48 1,27 Luftflöde m³/s 0,394 0,296 0,264 0,216 0,177 0,150 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,239 0,187 0,169 0,141 0,118 0,101 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 6,2 4,0 3,4 2,4 1,8 1,3 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 23,8 14,7 12,2 8,5 6,1 4,4 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 47,1 28,9 23,8 16,6 11,7 8,6 Köldbäraranslutning med styrventil 4) mm 18 Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,81 0,66 0,59 0,48 0,40 0,34 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 26

27 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 14/17 C vatten C*226/4/* Total kyleffekt 3) kw 3,20 2,61 2,42 2,01 1,75 1,54 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 3,20 2,61 2,42 2,01 1,75 1,54 Luftflöde m³/s 0,430 0,339 0,310 0,251 0,215 0,187 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,254 0,208 0,193 0,160 0,139 0,123 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 6,3 4,4 3,8 2,8 2,2 1,7 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 26,2 17,7 15,2 10,6 8,1 6,3 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 52,5 35,2 30,2 21,0 16,0 12,4 Köldbäraranslutning med styrventil 4) mm 18 Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 0,88 0,68 0,61 0,49 0,41 0,34 C*328/4/* Total kyleffekt 3) kw 4,15 3,58 2,41 1,99 1,76 1,40 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 4,15 3,58 2,41 1,99 1,76 1,40 Luftflöde m³/s 0,545 0,458 0,293 0,239 0,209 0,163 Köldbärarflöde (vatten) 3) l/s 0,330 0,284 0,191 0,159 0,140 0,111 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 11,8 9,1 4,5 3,3 2,6 1,7 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 45,3 34,0 15,8 11,0 8,6 5,5 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 89,5 66,8 30,6 21,3 16,6 10,5 Köldbäraranslutning med styrventil 4) mm 18 Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Effektbehov W Driftström A 1,10 0,87 0,55 0,44 0,37 0,31 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 3 motsvarar Max, 4 Med och 6 Min på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. Dessutom är alla data angivna vid yttre statiskt tryck 30 Pa för att kompensera för tryckfallet i don m.m., vilket innebär att luftflödena reduceras och därmed kyleffekterna, jämfört med friblåsande aggregat. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 27

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo C*110 328/3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* med värmebatteri för värmevatten utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer

PRI-P.UCS (KBF) AQS/Eurapo UCS storlekar 0,44 1,82 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.UCS (KBF) AQS/Eurapo UCS storlekar 0,44 1,82 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo UCS421 432 3 storlekar 0,44 1,82 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* med värmebatteri för värmevatten för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer

PRI-P.UCS (KBL) AQS/Eurapo UCS storlekar 2,68 7,19 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem*

PRI-P.UCS (KBL) AQS/Eurapo UCS storlekar 2,68 7,19 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem* AQS/Eurapo UCS921 922 2 storlekar 2,68 7,19 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem

Läs mer

PRI-P.UCS (KBL) AQS/Eurapo UCS storlekar 2,52 6,50 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.UCS (KBL) AQS/Eurapo UCS storlekar 2,52 6,50 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo UCS941 942 2 storlekar 2,52 6,50 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* med värmebatteri för värmevatten för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer

PRI-P.UCS921 922 (KBF).150714. AQS/Eurapo UCS921 922 2 storlekar 1,86 5,08 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.UCS921 922 (KBF).150714. AQS/Eurapo UCS921 922 2 storlekar 1,86 5,08 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo UCS921 922 2 storlekar 1,86 5,08 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer för lokala köldbärarsystem

Läs mer

PRI-P.UCS621 623 (KBF).160405. AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.UCS621 623 (KBF).160405. AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer för lokala köldbärarsystem

Läs mer

Multizonsplitsystem med mixade innedelar

Multizonsplitsystem med mixade innedelar AQS/Hitachi SET FREE 7,1 58,2 kw Multizonsplitsystem med mixade innedelar Produktblad innedelar för montering på golv 1.0FSNE 1.5FSNE 2.0FSNE 2.5FSNE Total kyleffekt 1) kw 2,8 4,5 5,6 7,1 1) kw 2,0 3,3

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_/BD 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för inbyggnad i fönsterbänk eller för dold montering i tak * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE*E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för montering i tak * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.60202 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.60202 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/FC/T+/*1502 6002/* 17 storlekar 317 1333 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT/EFCV. Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå 3-hastighetsfläkt

Fläktkonvektor EFCT/EFCV. Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå 3-hastighetsfläkt Fläktkonvektor / Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå -hastighetsfläkt Modellprogrammet motsvarar marknadens högt ställda krav på låg ljudnivå, funktion, kvalité och design. Modell är avseddd för

Läs mer

LK/(VP)*-invertersplitaggregat

LK/(VP)*-invertersplitaggregat AQS/Panasonic PACi Standard U-_PEY1E*/CA-600 2 storlekar 7,7 10,4 kw ed 2 innedelar för infälld ontering i undertak (kassett 600 x 600 ) * Reversibelt aggregat ed både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw Luftkylda serverrumsaggregat* * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt med både kylfunktion och värmepumpfunktion. I

Läs mer

Fläktluftkylare AURORA Carisma

Fläktluftkylare AURORA Carisma Fläktluftkylare AURORA Carisma Komplett hotellaggregat för måttliga effekter Denna hotellapparat kan användas vid våt kylning vid måttliga effekter. Vid större effekter används Aurora hotellapparat. Eftersom

Läs mer

Processvärmepump vätska-vätska

Processvärmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta EW-HT0152 0612 8 storlekar 69 280 kw Processvärmepump vätska-vätska 20 40/78 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Tekniska data/arbetsområden...6

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta NECS/W/H/B1304 2406 8 storlekar Värmeeffekt 386 849 kw Kyleffekt 270 668 kw Värmepump vätska-vätska Produktinformation Beteckningsnyckel NECS/W/H = Värmepump vätska-vätska B = Standard

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw Kassettaggregat för köldbärare Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell

Läs mer

Watt. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

Watt. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, P sens. = 1, 6,6 kw För köldbärartemperatur 7/17 C, P sens. =,9 5,4 kw För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. =,6 3,9 kw Skystar ECM för

Läs mer

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO www.kinnan.se Fläktkonvektorer Ett effektivare element Med en VENETO fläktkonvektor får man ut betydligt mer värmeeffekt än med en

Läs mer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer www.kinnan.se Kinnan AB som är generalagent för Veneto fläktkonvektorer erbjuder ett komplett sortiment för alla behov. Vår leverantör

Läs mer

Luftkonditionering 2009

Luftkonditionering 2009 Luftkonditionering 2009 Innehåll Så här fungerar det!...3 Svalt, skönt och lönsamt!...4 Portabla aggregat...5 Luftkylda paketaggregat... 6 Vattenkylda paketaggregat... 7 Splitaggregat med innedel/-ar för

Läs mer

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Thermiapumpen är mycket mer än enbart värmepump Ett helt klimatsystem som ger värme på vintern och svalka på sommaren Passiv

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

StudioLine flat unit fancoils

StudioLine flat unit fancoils StudioLine flat unit fancoils StudioLine TM Flat Unit en ny generation innovativa fancoils StudioLine TM är en ny förstklassig fancoilfamilj, vilken har utvecklats av Chiller Oy. Aggregatets ljudnivå kan

Läs mer

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE1E*/LBA280 7 storlekar 7,0 25 kw LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, För köldbärartemperatur 7/17 C, För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw Skystar ECM

Läs mer

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ 2400-2560 Serie Z-Flow Kyl AMA PAK.5211 390-550 kw Aggregaten, optimerade för R134a, är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla med köldbärare

Läs mer

PRI-FV.PAW/E-_PKEA AQS/Panasonic PAW/E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw. Serverrumssystem

PRI-FV.PAW/E-_PKEA AQS/Panasonic PAW/E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw. Serverrumssystem AQS/Panasonic PAW/E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw Serverrumssystem med dubbla luftkylda serverrumsaggregat* med inbyggd effektreserv och redundans * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregaten

Läs mer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer Kinnan AB som är generalagent för VENETO fläktkonvektorer erbjuder ett komplett sortiment för alla behov. Vår leverantör är Europas

Läs mer

1 2013-12-13 NYCKELTAL

1 2013-12-13 NYCKELTAL 1 Klimatapparat för montage i undertak är en helt ny typ av klimatapparat som är estetiskt tilltalande och som använder sig av INVENTIAIR-teknik. L NYCKELTAL monteras integrerat i standard undertak eller

Läs mer

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning 2 Vattenburen värme 10 modeller Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning Användningsområden PCW är en flexibel lösning där konvektorn kan användas för uppvärmning alternativt

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/D/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) med hetgasvärmeväxlare Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_*/F 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för montering vid golv (dubbelriktad luftutblåsning uppåt och framåt/neråt) * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR MEGA Power MP10 MP70 Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR INDUSTRIUTFÖRANDE KOMPAKT KRAFTIG KONSTRUKTION LÄTT ATT INSTALLERA ENKEL

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Beteckningsnyckel TECS2/W

Läs mer

LK/VP*-invertermultisplitaggregat

LK/VP*-invertermultisplitaggregat QS/rgo iseries 4 storlekar 1,0 9,6 kw (LK) 0,9 11,2 kw (VP) med 2 4 mixade innedelar * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion och VP = värmepumpsfunktion. LK/VP*-invertermultisplitaggregat

Läs mer

Ljudalstring. Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft. Förtätning

Ljudalstring. Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft. Förtätning 1 Akustik grunder Vad är ljud? 2 Akustik grunder Ljudalstring Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Förtätning Förtunning Förtätning Förtunning 3 Akustik grunder Spridningsvägar 4 Akustik grunder Helheten

Läs mer

Induktionsluftkylare AURORA för hotell

Induktionsluftkylare AURORA för hotell Induktionsluftkylare INDUKTIONSLUFTKYLARE Aurora för hotell DATABLAD Datablad Induktionsluftkylare AURORA för hotell Single Chamber för konstant luftflöde Dual Chamber för sparflöde Denna variant passar

Läs mer

Värmepumpar luft-luft*

Värmepumpar luft-luft* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE1E*/*W 8 storlekar 5,8 26,9 kw Värmepumpar luft-luft* med 1 4 innedel/-ar** för montering på vägg * Aggregatet är reversibelt med både kylfunktion och värmepumpfunktion. Kylfunktionen

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

2011-01-21. Carisma. Installations-, drift- och skötselanvisning. Fläktkonvektor CRR. Golv/väggmodell MV. Återförsäljare

2011-01-21. Carisma. Installations-, drift- och skötselanvisning. Fläktkonvektor CRR. Golv/väggmodell MV. Återförsäljare 2011-01-21 Carisma Installations-, drift- och skötselanvisning Fläktkonvektor CRR Golv/väggmodell MV Återförsäljare Innehållsförteckning Allmänt, huvudkomponenter...2 Märkskylt, mottagande av gods och

Läs mer

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft TM Cirkulärt takdon för tilluft Snabbfakta Tilluftsdon för stora lokaler med högt i tak Manuell omställning av spridning horisontell/vertikal som standard Motormanövrerad omställning som tillbehör Samma

Läs mer

Värmepumpar luft-luft*

Värmepumpar luft-luft* AQS/Panasonic U-_PE1E*/*C 8 storlekar 5,8 26,9 kw Värmepumpar luft-luft* med 1 4 innedel/-ar** för montering i tak * Aggregatet är reversibelt med både kylfunktion och värmepumpfunktion. Kylfunktionen

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten

Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten AQS/Fiorini SMART-HP 4 storlekar 300 1000 l Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Utrustningsspecifikation

Läs mer

VENETO Carisma. Fläktkonvektor CRC. Installations-, drift- och skötselanvisning. Vägg/Golvmodell MV Takmodell MO. Återförsäljare 2011-03-01

VENETO Carisma. Fläktkonvektor CRC. Installations-, drift- och skötselanvisning. Vägg/Golvmodell MV Takmodell MO. Återförsäljare 2011-03-01 VENETO Carisma 2011-03-01 Installations-, drift- och skötselanvisning Fläktkonvektor CRC Vägg/Golvmodell V Takmodell O Återförsäljare Innehållsförteckning Allmänt...2 ärkskylt...3 ottagande av gods och

Läs mer

Fläktkonvektor SL / SLS. Ny serie fläktkonvektorer. SL/SLS-serien

Fläktkonvektor SL / SLS. Ny serie fläktkonvektorer. SL/SLS-serien Fläktkonvektor SL / SLS Ny serie fläktkonvektorer SL/SLS-serien Fricos fläktkonvektorer SL & SLS tål att synas! SL & SLS löser dina värme- och kylbehov! Installationsförslag 1. Solfångare (värme) 2. Mark/sjö-

Läs mer

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. Produktblad Aermec Version: 1.0830.10 Uppdaterad: 2008-10-06 Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21 Allmänt Allmänt Finns i

Läs mer

PRI-FV.PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C (tak) AQS/Panasonic PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw. Serverrumssystem

PRI-FV.PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C (tak) AQS/Panasonic PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw. Serverrumssystem AQS/Panasonic PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw Serverrumssystem med 2 eller 3 luftkylda serverrumsaggregat* med inbyggd effektreserv och redundans * Utförande för kontinuerlig processdrift.

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT ENERGIEFFEKTIVITET EN SJÄLVKLAR SUCCE Den nya IDROFAN passar väl med de nya normerna för energisnåla byggnader. Den erbjuder ökade energibesparingar

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

OptimAir. OptimAir HF. Klimatdon

OptimAir. OptimAir HF. Klimatdon Klimatdon OptimAir HF FUNKTION OptimAir är en induktionsapparat/klimatdon för tilluft, kylning och värmning, anpassad för integrering i standard undertaksbärverk. Med primärluftsflödet som drivkraft induceras

Läs mer

Värmepumpar luft-luft*

Värmepumpar luft-luft* AQS/Panasonic U-_PE1E*/*CA-900 8 storlekar 5,8 26,9 kw Värmepumpar luft-luft* med 1 4 innedel/-ar** för infälld montering i undertak (kassett 900 x 900 mm) * Aggregatet är reversibelt med både kylfunktion

Läs mer

Golvdon PW1. Produktfakta. Snabbval. Golvdon PW1. VVS AMA-kod

Golvdon PW1. Produktfakta. Snabbval. Golvdon PW1. VVS AMA-kod Golvdon PW1 Golvdon PW1 är lämpliga för typer av lokaler som telerum, datacentraler osv överallt där golvzonen måste ha en bra ventilation. Donen har bra förmåga att tillföra luft till anläggningen och

Läs mer

Passiva kylbafflar QPVA och QPBA

Passiva kylbafflar QPVA och QPBA Passiva kylbafflar QPVA och QPBA Funktioner Styr- och reglerutrustning Belysning Flexicool QPVA och QPBA är passiva kylbafflar som tillför rummet kyla. QPVA (bredd 570 mm ) och QPBA (bredd 430 mm ) är

Läs mer

LONGUS. Monteringsbeskrivningar. Komponenter. Tillbehör. Montera lådan Fasadapparat för väggmontage. Anslutningspaket:

LONGUS. Monteringsbeskrivningar. Komponenter. Tillbehör. Montera lådan Fasadapparat för väggmontage. Anslutningspaket: LONGUS Monteringsbeskrivningar Fasadapparat för väggmontage Komponenter Longus med tillhörande kyl- och värmebatteri (stl 800, 0 eller 00 mm lång) Åndlock med mätnippel (ansl. Ø ) Montageskena (tillval)

Läs mer

PremiAir. PremiAir. Klimatdon

PremiAir. PremiAir. Klimatdon Klimatdon PremiAir FUNKTION PremiAir är en induktionsapparat/klimatdon för tilluft, kylning och värmning, för integrering i standard undertaksbärverk. Med primärluftsflödet som drivkraft induceras rumsluft

Läs mer

Bufferttank för tappvarmvattensystem

Bufferttank för tappvarmvattensystem AQS/Fiorini FLEXY200 1000 5 storlekar 200 1000 l Bufferttank för tappvarmvattensystem Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3 Utrustningsspecifikation med

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska PRI-P.BW-HT71 32.17123 AQS/Climaveneta BW-HT71 32 12 storlekar Värmeeffekt 2 79 kw Värmepump vätska-vätska -5/+65 C (bergvärmepump) Produktinformation PRI-P.BW-HT71 32.17123 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta 1301 8404/* 21 storlekar 357 2549 kw Värmepump vätska-vätska (extra hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska data/allmänt...7

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Frisk luft från SAU. Tilluftsaggregat.

Frisk luft från SAU. Tilluftsaggregat. Frisk luft från SAU Tilluftsaggregat www.ostberg.com Innehåll SAU TILLUFTSAGGREGAT.......3 SAU 125 A1......................4 SAU 125 C1......................4 SAU 200 B1/B3..................5 SAU 200 C3......................5

Läs mer

CTE finns både som förångare och fläktluftskylare.

CTE finns både som förångare och fläktluftskylare. Effektområde 0,7 57 kw CTE är kompakta enheter speciellt framtagna att användas i rum för lagring av färska och frysta produkter. Hela serien är utrustad med högeffektiva lameller av aluminium och invändigt

Läs mer

Luftkylda luftkonditioneringsaggregat*

Luftkylda luftkonditioneringsaggregat* AQS/Panasonic E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw (LK) 5,4 5,8 kw (VP) Luftkylda luftkonditioneringsaggregat* med innedel för montering på vägg * Aggregatet är utrustat med både kylfunktion och värmepumpfunktion.

Läs mer

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet 20-04-11 Tilluftsbaffel med extrem kapacitet Nyckeltal Anslutning: 0 mm (luft), 12 mm (vatten) Mått: 230 x 488 x 1 mm (b x h x l) Tilluftflöde: upp till 5 l/s Tryckområde: 40-0 Pa Ljudnivå (Lp): < 30 db(a)

Läs mer

Innehållsförteckning. Översikt, datauppgifter... 43. LPMA Axialfläkt... 47. FML (B,P,R) -1, -3 Radialfläkt... 53. FKL (B,P) -1, -3 Radialfläkt...

Innehållsförteckning. Översikt, datauppgifter... 43. LPMA Axialfläkt... 47. FML (B,P,R) -1, -3 Radialfläkt... 53. FKL (B,P) -1, -3 Radialfläkt... Innehållsförteckning Översikt, datauppgifter... 43 LPMA Axialfläkt... 47 Fläktar FML (B,P,R) -1, -3 Radialfläkt... 53 FKL (B,P) -1, -3 Radialfläkt... 73 RGFA Rökgasfläkt... 83 FAM (B, P, R) -1, -3 Radialfläkt,

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

Fläktburen kyla och värme

Fläktburen kyla och värme Fläktburen kyla och värme Curant Estro samt Areo är ideala lösningar för att kyla och värma alla typer av utrymmen. I det breda modellprogrammet finner du produkter med modern design och låg ljudnivå.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Chillquick vätskekylaggregat

Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Vätskekylaggregaten från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 300 kw, samtliga utrustade med köldmedier

Läs mer

Aktiv kylbaffel CBLA

Aktiv kylbaffel CBLA Aktiv kylbaffel CBLA CBLA Aktiv kylbaffel för synligt montage Kylbaffel CBLA CBLA är en sluten aktiv kylbaffel för spaltinblåsning längs ovandelen. Rumsluften sugs in genom baffelns perforerade undersida.

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat med Turbocor-kompressor/-er Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

CUMULUS CUMULUS. Nyckeltal. Konstruktion. Funktion Klimatapparat för undertaksmontage

CUMULUS CUMULUS. Nyckeltal. Konstruktion. Funktion Klimatapparat för undertaksmontage Klimatapparat för undertaksmontage Nyckeltal Anslutning: (mm) Tilluftflöde: upp till l/s Tryckområde: 40-120 Pa Storlek: 293 x 200 mm (BxH) Längd: 1192 eller 1792 mm Kyleffekt: upp till 0 W Cumulus finns

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Kylkassett Flexicool IQCA

Kylkassett Flexicool IQCA Kylkassett Flexicool IQCA Funktioner Coanda safety Control FPC Komfortreglage Styr- och Regler Flexicool kylkassett IQCA är ett integrerat system för ventilation och kyla som löser de flesta klimatbehov.

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer 2008-09-02 Installationsanvisning för fläktkonvektorer UN-MVP-, UN-MVT-, UN-MOP-, UN-MOF-, UN-IVP-, UN-IVF-, UN-IOP-. Innehåll sid Översikt 2 Montering & vattenventiler 3 Termostat SR, reglerpanel SV/WKSV

Läs mer

Hölje av Aluzink stålplåt, speciellt ljuddämpat. Batteri för vattenburen kyla.

Hölje av Aluzink stålplåt, speciellt ljuddämpat. Batteri för vattenburen kyla. är vårt största aggregat och levereras enbart med kylbatteri. FH 130 kan endast monteras horisontellt om aggregatet önskas med dräneringsplåt för våt kyla. Skall FH 130 användas för torr kyla exkl. dräneringsplåt

Läs mer

Golvdon PWAA. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval

Golvdon PWAA. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval Golvdon PWAA Golvdon PWAA är lämpliga för typer av lokaler som telerum, datacentraler eller liknande överallt där golvzonen måste ha en bra ventilation. Donen har bra förmåga att tillföra luft till anläggningen

Läs mer

ULA - Ventil. Halton ULA. Ventil

ULA - Ventil. Halton ULA. Ventil Halton ULA Ventil Till-/frånluftsventil med reglerbart tryckfall för installation i undertak Kan monteras direkt i kanal eller hålbjälklag utan montageram Spridningsbilden kan ändras Dämpar kanalljud Möjlighet

Läs mer

KOMPONENT MATERIAL ANMÄRKNING. Frontplåt Perforerat, galvaniserad stål Rostfritt stål AISI 316 som alternativ

KOMPONENT MATERIAL ANMÄRKNING. Frontplåt Perforerat, galvaniserad stål Rostfritt stål AISI 316 som alternativ AFP Halvcirkelformat lågimpulsdon Horisontell tillförsel av luft med låg hastighet vid golvnivå Stora luftflöden kan tillföras tack vare en spridningsvinkel på 180 grader och låga lufthastigheter i vistelsezonen

Läs mer

Fläktkonvektorer FWZ-AT/AF FWR-AT/AF FWS-AT/AF FWP-AT. Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter

Fläktkonvektorer FWZ-AT/AF FWR-AT/AF FWS-AT/AF FWP-AT. Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter Fläktkonvektorer Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter Upp till 70% energibesparing med BLDC motorteknik Omedelbar justering till förändringar av temperatur och relativ luftfuktighet Låga

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Guide till dimensionering

Guide till dimensionering Fläktar GA-systemets fläktar är anpassade till de höga krav på verkningsgrad som vår effektmedvetna tid ställer. Ljudnivån hos GAsystemets fläktar är mycket låg. GA-systemet har två olika typer av fläktar:

Läs mer

Frånluftsdon för renrum SPWH, SPWV

Frånluftsdon för renrum SPWH, SPWV Frånluftsdon SPW för renrum är avsedd för tak- eller väggmontering i lokaler där kraven på mycket ren luft är höga, till exempel renrum, läkemedelsindustrier etc. Donet innehåller HEPA-filter i klass H13

Läs mer

Standarder, termer & begrepp

Standarder, termer & begrepp Bilaga 2 Standarder, termer & begrepp Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning

CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning Version: 28.02.2011 CSW är en kompakt klimatmodul som ger tilluft genom virvelinblåsning. Ett kombinerat don för kylning och tilluft för infällt montage i undertak.

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta 1301 9604 24 storlekar 285 2253 kw Vätskekylt vätskekylaggregat (hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Utrustningsspecifikation

Läs mer