PRI-P.UCS (KBF) AQS/Eurapo UCS storlekar 1,86 5,08 kw. Fläktkonvektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRI-P.UCS921 922 (KBF).150714. AQS/Eurapo UCS921 922 2 storlekar 1,86 5,08 kw. Fläktkonvektor"

Transkript

1 AQS/Eurapo UCS storlekar 1,86 5,08 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer för lokala köldbärarsystem se separat Produktinformation. Produktinformation

2 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Uppbyggnad...6 Tekniska data/allmänt...7 Att välja och jämföra fläktkonvektorer...7 Köldbärartemperatur 7/17 C vatten...8 Köldbärartemperatur 8/18 C vatten...9 Köldbärartemperatur 10/20 C vatten...10 Tekniska data/arbetsområden...11 Tekniska data/kondensvattenpump...11 Tekniska data/mått och vikter...12 Utrustningsspecifikation enligt AMA...13 Tillval/allmänt...15 Tillval/styr- och avstängningsventiler...16 Tillval/styrutrustning/Omnibus...17 För information om motsvarande fläktkonvektorer för lokala köldbärarsystem se separat Produktinformation. Beteckningsnyckel UCS921 UCS = Fläktkonvektor för infälld montering i undertak (kassett) 921 = Storleksbeteckning ( ) för aggregat med enbart kylbatteri 941 = Storleksbeteckning ( ) för aggregat med både kyl- och värmebatterier (värmevatten) 1) 1) Detta utförande omfattas inte av detta dokument. 2

3 Funktion Funktionsbeskrivning AQS/Eurapo UCS är en fläktkonvektor för anslutning till köldbärarsytem. Fläktkonvektorn är en s.k. slutapparat (se rubrik Systemflödesschema nedan). Fläktkonvektorn består av luftfilter (LF), cirkulationsfläkt (TF), kylbatteri (LK) med droppfat (DF) och kondensavlopp (KA) samt hölje. Konvektorns fläkt suger först rumsluften genom filtret och trycker den sedan genom kylbatterier där den kyls av köldbäraren. Då luften kyls i kylbatteriet händer två saker: luftens temperatur sänks och den fukt som finns i luften kondenserar på batteriets yta. Fukten samlas sedan upp i droppfatet och pumpas ut genom kondensavloppet. Den kyleffekt som åtgår till att sänka luftens temperatur kallas för temperatursänkningseffekt och den som åtgår för att sänka dess fuktighet för avfuktningseffekt. Fördelningen mellan temperatur- och avfuktningseffekterna beror på den ingående köldbärarens temperatur. Lägre köldbärartemperatur ger ökad avfuktning och högre köldbärartemperatur minskad avfuktning. Är köldbärartemperaturen tillräckligt hög blir det ingen avfuktning alls. Detta sker i vårt klimat vid ingående köldbärartemperaturer på ca 10 C och högre. Systemflödesschema Ett köldbärarsystem består av ett vätskekylaggregat, som kan vara lufteller vätskekylt, ett slutet rörsystem med cirkulationspump samt ett antal s.k. slutapparater. Exempel på slutapparater är luftbehandlingsaggregat, kyltak och fläktkonvektorer. Köldbärarsystemet är fyllt med en köldbärare, som kan bestå av antingen enbart vatten eller vatten blandat med frysskyddsvätska. Pumpen cirkulerar köldbäraren i köldbärarsystemet. Köldbäraren kyls i vätskekylaggregatet och avger sedan sin kyla, d.v.s. värms upp igen, i de olika slutapparaterna. Vätskekylaggregat Köldbärarledningar Slutapparat Slutapparat Slutapparat Cirkulationspump Aggregatflödesscheman FLÄKTKONVEKTOR UTAN VENTILER LK DF TF KA IN KB UT DF = Droppfat KA = Kondensavlopp KB IN = Köldbärare in KB UT Köldbärare ut LF = Luftfilter LK = Kylbatteri TF = Tilluftsfläkt LF 3

4 Funktion Aggregatflödesscheman FLÄKTKONVEKTOR MED 2-VÄGS STYRVENTIL OCH AVSTÄNGNINGSVENTILER LK DF TF LF KA VM M VH VH UT IN KB DF = Droppfat KA = Kondensavlopp KB IN = Köldbärare in KB UT Köldbärare ut LF = Luftfilter LK = Kylbatteri TF = Tilluftsfläkt VH = Avstängningsventil VM = 2-vägs styrventil FLÄKTKONVEKTOR MED 3-VÄGS STYRVENTIL OCH AVSTÄNGNINGSVENTILER LK DF TF LF KA VM M VH VH UT IN KB DF = Droppfat KA = Kondensavlopp KB IN = Köldbärare in KB UT Köldbärare ut LF = Luftfilter LK = Kylbatteri TF = Tilluftsfläkt VH = Avstängningsventil VM = 3-vägs styrventil Luftdistribution UCS är utrustade med till-/återluftspanel, som utnyttjar den s.k. Coanda-effekten. Effekten uppnås genom att den kylda tilluften blåses in utefter undertaket. Detta skapar ett undertryck vid taket, som gör att tilluften hänger kvar och blandar sig med rumsluften, innan den successivt sjunker ner. Blandningen med rumsluft vid taket gör att luften som når vistelsezonen har en behagligare temperatur, än då luften blåses direkt ner i rummet, på traditionellt sätt. 4

5 Funktion Luftdistribution UCS kan integreras i lokalens tilluftssystem för enhetlig och jämn luftströmning. Öppning Ø 100 mm med lock och stos Ø 98 mm (bipackas) Luftflöde 19,5 l/s Erf. statiskt tryck 50 Pa 5

6 Uppbyggnad Återluftsgaller 2. Svart säkerhetslina för återluftsgaller 3. Luftfilter 4. Tilluftsgaller 5. Kylbatteri 6. Fläkthjul 7. Fläktmotor 8. Öppning Ø 150 mm med lock för eventuell distribution av behandlad luft till ett avgränsande utrymme 9. Stos Ø 148 mm (bipackas) 10. Öppning Ø 100 mm med lock för eventuell anslutning av lokalens tilluftssystem till konvektorn (syns ej på bilden). Stos Ø 98 mm ingår (bipackad) 11. Kondensator 12. Plintar 13. Transformator 14. Backventil 15. Nivåvakt 16. Kondensvattenpump 17. Kondensavlopp 18. Hölje 19. Fäste 6

7 Tekniska data/allmänt Att välja och jämföra fläktkonvektorer Allmänt Vid val av fläktkonvektor utgår man från följande data: Kylbehovet Önskat rumstillstånd (temperatur och relativ fuktighet) Typ av köldbärare (i normalfallet vatten) Ingående köldbärartemperatur Temperaturdifferens över kylbatteriet på köldbärarsidan Högsta tillåtna ljudnivå Att välja fläktkonvektor med utgångspunkt från kylbehovet Alla data i denna produktinformation är angivna vid rumstillstånd 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är ett normalt rumstillstånd vid dimensionering av komfortkylanläggningar i Sverige, samt vid de vanligast förekommande köldbärartemperaturerna. Det innebär att det i de flesta fall går att välja fläktkonvektor direkt med utgångspunkt från datatabellerna på de följande sidorna, utan ytterligare beräkningar. För val av fläktkonvektor vid andra data, kontakta vår kundtjänst, som gärna står till förfogande. Att jämföra kyleffekter Eurovent är ett europeiskt organ för certifiering av data för kyl- och ventilationsaggregat. Eurovent testar fläktkonvektorer vid följande driftförhållanden: Rumstillstånd = 27 C torr temperatur och 19 C våt temperatur (= 47 % relativ fuktighet) Köldbärare = Vatten In-/utgående köldbärartemperatur = 7/12 C Många tillverkare anger kyleffekter i sin dokumentation enligt dessa driftförhållanden, eftersom de överensstämmer med driftförhållandena i södra Europa, där den största marknaden för denna typ av produkter finns. Kyleffekter angivna vid dessa driftförhållanden kan emellertid inte användas för val av fläktkonvektorer i Sverige, vilket framgår av nedanstående tabell. Aggregat typ 1) Typ av data 2) UCS921 UCS922 Kyleffekter kw Max. fläkthastighet Med. fläkthastighet Min. fläkthastighet Svenska driftförhållanden 5,93 (2) 3) 4,47 (4) 3) 2,68 (6) 3) Eurovent driftförhållanden 9,08 (2) 3) 6,75 (4) 3) 3,96 (6) 3) Svenska driftförhållanden 7,19 (1) 3) 5,96 (3) 3) 4,11 (5) 3) Eurovent driftförhållanden 11,11 (1) 3) 9,12 (3) 3) 6,18 (5) 3) 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Svenska driftförhållanden = Rumstillstånd 23 C och 50 % relativ fuktighet, köldbärare vatten och köldbärartemperatur in/ut 7/12 C. Eurovent driftförhållanden = Rumstillstånd 27 C och 47 % relativ fuktighet, köldbärare vatten och köldbärartemperatur in/ut 7/12 C. 3) Tillverkarens standardhastigheter framgår av siffran inom parentes efter respektive effekt. TIllverkarens standardhastigheter avviker från standardhastigheterna hos de aggregat, som levereras i Sverige, vilka är lägre. Se vidare datatabeller på följande sidor. Att välja fläktkonvektor med utgångspunkt från högsta tillåtna ljudnivå I detta fallet väljer man den fläktkonvektor som ger önskad kyleffekt vid högsta tillåtna ljudnivå. Ljuddata kan redovisas som ljudeffekt eller ljudtryck. Ljudeffekten är den ljudnivå som utgår från ljudkällan, medan ljudtrycket är den nivå som uppmäts på visst avstånd från ljudkällan. Båda typerna av data redovisas i decibel (db). Ljuddata kan redovisas per frekvensband eller sammanlagrat. Sammanlagrade värden redovisas oftast i db(a), vilket ungefär motsvarar hur örat uppfattar ljudet. I datatabellerna i denna produktinformation finns dels data för ljudeffekt, dels data för ljudtryck på 2 m avstånd från ljudkällan i ett slutet rum med ljudabsorbtionsarea 10 m², vilket på ett ungefär motsvarar ett typiskt svenskt kontors- eller hotellrum. Dessa data kan användas vid val av aggregat då ljudnivån inte är kritisk. Om ljudnivån är kritisk, bör ljudnivån i rummet i stället beräknas av en ljudkonsult med utgångspunkt från ljudeffekten. Att jämföra ljudtrycksnivåer kräver att ljudmätningarna är utförda under identiska förhållanden, d.v.s. på samma avstånd från ljudkällan och under exakt samma förhållanden i övrig, t.ex. vid samma ekvivalenta ljudabsorbtionsarea i m² (Sabine). Det kan vara mycket stor skillnad mellan data angivna på olika sätt med olika ljudabsorbtionsarea och om de anges med närliggande reflekterande ytor eller i fritt fält. Exempel/ljuddata för UCS921 vid fläkthastighet 4: Ljudeffekt 45 db(a) Ljudtryck vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorbtionsarea), avstånd 2 m och slutet rum = 41dB(A) Ljudtryck vid avstånd 1 m och fritt fält = 34 db(a) Ljudtrycket i fritt fält blir således 7 db lägre än ljudtrycket i det slutna rummet, trots att avståndet är kortare. Att jämföra ljudnivåer Det bästa sättet att jämföra olika fläktkonvektorers ljudnivåer är att utgå från aggregatets ljudeffekt. 7

8 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 7/17 C vatten Typ 1) UCS921 Fläkthastighet 2) Effektdata Se även rubrik Att välja och jämföra fläktkonvektorer Total kyleffekt 3) kw 4,63 4,15 3,60 3,13 2,35 1,86 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 4,63 4,15 3,60 3,13 2,35 1,86 Fläktdata Luftflöde m³/s 0,408 0,353 0,292 0,242 0,169 0,128 Filterdata Filtertyp Planfilter/rengöringsbart Filterklass EU2 Kylbatteridata Se även kapitel Tekniska data/kondensvattenpump Köldbärarflöde 3) l/s 0,111 0,099 0,086 0,075 0,056 0,044 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 1,6 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 7,7 6,2 4,7 3,6 2,1 1,3 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 12,2 9,8 7,4 5,6 3,2 2,0 Installationsdata Köldbäraranslutning utan styrventil 3 4 " Köldbäraranslutning med styrventil 4) 1 2 Kondensavlopp mm 12 Ljuddata Se även rubrik Att välja och jämföra fläktkonvektorer Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50 Effektbehov W Driftström A 0,67 0,59 0,49 0,40 0,26 0,18 Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter Typ 1) UCS922 Fläkthastighet 2) Effektdata Se även rubrik Att välja och jämföra fläktkonvektorer Total kyleffekt 3) kw 5,08 4,70 4,17 3,65 2,88 2,36 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 5,08 4,70 4,17 3,65 2,88 2,36 Fläktdata Luftflöde m³/s 0,464 0,417 0,355 0,297 0,217 0,170 Filterdata Filtertyp Planfilter/rengöringsbart Filterklass EU2 Kylbatteridata Se även kapitel Tekniska data/kondensvattenpump Köldbärarflöde 3) l/s 0,121 0,112 0,100 0,087 0,069 0,056 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 1,9 1,7 1,3 1,1 0,7 0,5 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 9,3 8,0 6,3 4,9 3,1 2,1 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 14,7 12,6 9,9 7,7 4,8 3,3 Installationsdata Köldbäraranslutning utan styrventil 3 4 " Köldbäraranslutning med styrventil 4) 1 2 Kondensavlopp mm 12 Ljuddata Se även rubrik Att välja och jämföra fläktkonvektorer Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50 Effektbehov W Driftström A 0,72 0,62 0,51 0,42 0,27 0,19 Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 2 motsvarar Max., 4 Med. och 6 Min. för storlek 921 och 1 Max., 3 Med. och 5 Min. för storlek 922 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 8

9 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 8/18 C vatten Typ 1) UCS921 Fläkthastighet 2) Effektdata Se även rubrik Att välja och jämföra fläktkonvektorer Total kyleffekt 3) kw 4,13 3,71 3,22 2,81 2,12 1,68 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 4,13 3,71 3,22 2,81 2,12 1,68 Fläktdata Luftflöde m³/s 0,408 0,353 0,292 0,242 0,169 0,128 Filterdata Filtertyp Planfilter/rengöringsbart Filterklass EU2 Kylbatteridata Se även kapitel Tekniska data/kondensvattenpump Köldbärarflöde 3) l/s 0,099 0,089 0,077 0,067 0,051 0,040 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 1,3 1,1 0,8 0,7 0,4 0,3 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 6,2 5,0 3,8 3,0 1,7 1,1 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 9,7 7,9 5,9 4,6 2,6 1,7 Installationsdata Köldbäraranslutning utan styrventil 3 4 " Köldbäraranslutning med styrventil 4) 1 2 Kondensavlopp mm 12 Ljuddata Se även rubrik Att välja och jämföra fläktkonvektorer Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50 Effektbehov W Driftström A 0,67 0,59 0,49 0,40 0,26 0,18 Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter Typ 1) UCS922 Fläkthastighet 2) Effektdata Se även rubrik Att välja och jämföra fläktkonvektorer Total kyleffekt 3) kw 4,53 4,19 3,73 3,27 2,58 2,13 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 4,53 4,19 3,73 3,27 2,58 2,13 Fläktdata Luftflöde m³/s 0,464 0,417 0,355 0,297 0,217 0,170 Filterdata Filtertyp Planfilter/rengöringsbart Filterklass EU2 Kylbatteridata Se även kapitel Tekniska data/kondensvattenpump Köldbärarflöde 3) l/s 0,108 0,100 0,089 0,078 0,062 0,051 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 1,6 1,4 1,1 0,9 0,6 0,4 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 7,5 6,4 5,1 4,0 2,5 1,7 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 11,7 10,1 8,0 6,2 3,9 2,6 Installationsdata Köldbäraranslutning utan styrventil 3 4 " Köldbäraranslutning med styrventil 4) 1 2 Kondensavlopp mm 12 Ljuddata Se även rubrik Att välja och jämföra fläktkonvektorer Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50 Effektbehov W Driftström A 0,72 0,62 0,51 0,42 0,27 0,19 Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 2 motsvarar Max., 4 Med. och 6 Min. för storlek 921 och 1 Max., 3 Med. och 5 Min. för storlek 922 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 9

10 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 10/20 C vatten Typ 1) UCS921 Fläkthastighet 2) Effektdata Se även rubrik Att välja och jämföra fläktkonvektorer Total kyleffekt 3) kw 3,06 2,76 2,41 2,12 1,62 1,29 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 3,06 2,76 2,41 2,12 1,62 1,29 Fläktdata Luftflöde m³/s 0,408 0,353 0,292 0,242 0,169 0,128 Filterdata Filtertyp Planfilter/rengöringsbart Filterklass EU2 Kylbatteridata Se även kapitel Tekniska data/kondensvattenpump Köldbärarflöde 3) l/s 0,073 0,066 0,058 0,051 0,039 0,031 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 3,5 2,8 2,2 1,7 0,9 0,7 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 5,4 4,4 3,4 2,6 1,5 1,0 Installationsdata Köldbäraranslutning utan styrventil 3 4 " Köldbäraranslutning med styrventil 4) 1 2 Kondensavlopp mm 12 Ljuddata Se även rubrik Att välja och jämföra fläktkonvektorer Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50 Effektbehov W Driftström A 0,67 0,59 0,49 0,40 0,26 0,18 Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter Typ 1) UCS922 Fläkthastighet 2) Effektdata Se även rubrik Att välja och jämföra fläktkonvektorer Total kyleffekt 3) kw 3,34 3,11 2,78 2,45 1,96 1,62 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 3,34 3,11 2,78 2,45 1,96 1,62 Fläktdata Luftflöde m³/s 0,464 0,417 0,355 0,297 0,217 0,170 Filterdata Filtertyp Planfilter/rengöringsbart Filterklass EU2 Kylbatteridata Se även kapitel Tekniska data/kondensvattenpump Köldbärarflöde 3) l/s 0,080 0,074 0,066 0,058 0,047 0,039 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 0,9 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 4,1 3,6 2,8 2,2 1,4 0,9 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 6,4 5,6 4,4 3,5 2,2 1,5 Installationsdata Köldbäraranslutning utan styrventil 3 4 " Köldbäraranslutning med styrventil 4) 1 2 Kondensavlopp mm 12 Ljuddata Se även rubrik Att välja och jämföra fläktkonvektorer Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50 Effektbehov W Driftström A 0,72 0,62 0,51 0,42 0,27 0,19 Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 2 motsvarar Max., 4 Med. och 6 Min. för storlek 921 och 1 Max., 3 Med. och 5 Min. för storlek 922 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 10

11 Tekniska data/arbetsområden Typ UCS Min. Kylbatteri Max. Ingående lufttemperatur C Ingående relativ luftfuktighet %RH 1 80 Köldbärartemperatur in C 5 20 Köldbärartemperatur ut C 25 Tryckklass PN 10 Tekniska data/kondensvattenpump 2 % max. 850 Max. kondensvattenflöde l/h 30 Max. lyfthöjd 1) mm 850 vid kondensvattenflöde 15 l/h Ljudeffektnivå db(a) 39 vid kondensvattenflöde 15 l/h 1) Mätt från underkant av aggregatet. 11

12 Tekniska data/mått och vikter Ø Köldbärare in 2 Köldbärare ut 3 Elutrustning 4 Kondensavlopp 5 Hål för kabelgenomföring (styrkabel) 6 Hål för kabelgenomföring (kraftkabel) 7 Öppning Ø 150 mm för eventuell distribution av behandlad luft till angränsande utrymme. Stos Ø 148 mm ingår (bipackad) 8 Öppning Ø 100 mm med lock för eventuell anslutning av lokalens tilluftssystem till konvektorn. Stos Ø 98 mm ingår (bipackad) Typ UCS921 UCS922 Vikt kg 45,0 45,0 12

13 Utrustningsspecifikation enligt AMA P PT PTC Kod Pos Text Mängd Enhet APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLED- NINGSNÄT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE RUMSKYLAPPARATER PTC.51 Icke kanalanslutna fläktluftkylare... Typ: AQS/Eurapo UCS st Fläktkonvektor skall vara CE-märkt och uppfylla följande direktiv: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG. EMC-direktivet 2004/108/EG. Fläktkonvektor skall vara utrustad enligt följande: Allmänt Hölje i förzinkad stålplåt med invändig kondensoch ljudisolering och med möjlighet att ansluta lokalens tilluftsystem till konvektorn. Vitt återlufts-/tillluftsgaller. Luftspridning runt om med manuellt justerbara luftspalter. Luftspalterna skall vara utformade för maximal coandaeffekt. Infällningsmått 820 x 820 mm med el- och röranslutningar på samma sida. Allmänt/tillval Återlufts- och tilluftsgaller i annan färg än standard. Fläkt Direktdriven sexhastighetsfläkt av radialtyp och inbyggt termiskt motorskydd. Tre hastigheter används som standard. Omkoppling skall kunna ske på plats. Filter Lätt demonterbart rengöringsbart planfilter av polypropylen (G1). Kylutrustning Kylbatteri av kopparrör och aluminiumlameller. Kylbatteriets utrustning skall inkludera avtappningsventil. Uppsamlingskärl för kondensvatten med pump, nivåvakt och backventil. 13

14 Utrustningsspecifikation enligt AMA Kod Pos Text Mängd Enhet Droppskål i plast för montering under köldbäraranslutningarna (bipackas). Kylutrustning/tillval 2-vägs styrventilsats typ DTH2B2 bestående av 2- vägs till/från styrventil 230 V ¾" typ H2B2 och avstängningsventil (kulventil) ½" typ DT (inbyggd eller bipackas). 2-vägs styrventilsats typ DTJ2BM bestående av 2- vägs modulerande styrventil 24 V (styrsignal 0 10 V) ¾" typ J2BM och avstängningsventil (kulventil) ½" typ DT (inbyggd eller bipackas). 3-vägs styrventilsats typ DTH3B2 bestående av 3- vägs till/från styrventil 230 V ¾" typ H3B2 och avstängningsventil (kulventil) ½" typ DT (inbyggd eller bipackas). 3-vägs styrventilsats typ DTJ3BM bestående av 3- vägs modulerande styrventil 24 V (styrsignal 0 10 V) ¾" typ J3BM och avstängningsventil (kulventil) ½" typ DT (inbyggd eller bipackas). Styrutrustning/tillval Styrutrustning typ Omnibus 0001i bestående av... [för kompletterande text kontakta vår kundtjänst]. Styrutrustning typ Omnibus 0010p bestående av... [för kompletterande text kontakta vår kundtjänst]. Nätverk typ Omnibus 0040ip bestående av... [för kompletterande text kontakta vår kundtjänst]. Nätverk typ Omnibus 0128ip bestående av... [för kompletterande text kontakta vår kundtjänst]. Nätverk typ Omnibus 1024ip bestående av... [för kompletterande text kontakta vår kundtjänst]. Elutrustning Plintar för anslutning av kraft till fläktkonvektorn. Intern elektrisk ledningsdragning. Tekniska data: Luftflöde... m³/s Total kyleffekt... kw Temperatursänkningseffekt... kw Ingående lufttillstånd... C,... % RF Köldbärartemperatur in/ut.../... C Tryckfall köldbärare inkl. köldbärarventil... kpa Ljudeffektnivå... db(a) Anslutningsspänning 230/1+N+PE/50 14

15 Tillval/allmänt Installationsdetaljer Återlufts- och tilluftsgaller i annan färg än standard 1) Bipackas. 15

16 Tillval/styr- och avstängningsventiler 2-vägs styrventilsats typ DTH2B2 bestående av 2-vägs till/från styrventil 230 V ¾" typ H2B2 och avstängningsventil ½" typ DT Tekniska data 2-vägs till/från styrventil H2B2 Tryckklass PN10 Kvs-värde 2,5 Max. differenstryck kpa 50 Öppningstid vid 20 C s 200 Stängningstid vid 20 C s 300 Min./max. arbetstemperatur C 2/95 Min./max. omgivande temperatur C 2/50 Skyddsklass ventildon IP 42 2-vägs styrventilsats typ DTJ2BM bestående av 2-vägs modulerande styrventil 24 V (styrsignal 0 10 V) ¾" typ J2BM och avstängningsventil ½" typ DT Tekniska data 2-vägs modulerande styrventil J2BM Tryckklass PN16 Kvs-värde 2,5 Max. differenstryck kpa 100 Min./max. arbetstemperatur C 2/95 Min./max. omgivande temperatur C 2/50 Skyddsklass ventildon IP 40 3-vägs styrventilsats typ DTH3B2 bestående av 3-vägs till/från styrventil 230 V ¾" typ H3B2 och avstängningsventil ½" typ DT Tekniska data 3-vägs till/från styrventil H3B2 Tryckklass PN16 Kvs-värde 2,5 Max. differenstryck kpa 50 Öppningstid vid 20 C s 200 Stängningstid vid 20 C s 300 Min./max. arbetstemperatur C 2/95 Min./max. omgivande temperatur C 2/50 Skyddsklass ventildon IP 42 3-vägs styrventilsats typ DTJ3BM bestående av 3-vägs modulerande styrventil 24 V (styrsignal 0 10 V) ¾" typ J3BM och avstängningsventil ½" typ DT Tekniska data 3-vägs modulerande styrventil J3BM Tryckklass PN16 Kvs-värde 2,5 Max. differenstryck kpa 100 Min./max. arbetstemperatur C 2/95 Min./max. omgivande temperatur C 2/50 Skyddsklass ventildon IP 40 16

17 Tillval/styrutrustning/Omnibus Allmänt Omnibus är ett flexibelt mikroprocessorbaserat system för styrning av fläktkonvektorer. Systemet finns i flera olika konfigurationer och utföranden. System för enskilda fläktkonvektorer med inbyggd mikroprocessor och inbyggd eller separat manöverpanel för montering på vägg. Mikroprocessorerna i detta system finns dels i standardutförande, dels i utförande för Modbus. System för upp till 10 parallellstyrda fläktkonvektorer (en masterenhet och övriga slavenheter), vardera med inbyggd mikroprocessorer anslutna i ett RS485 nätverk (max. 500 m) till en gemensam separat analog eller digital Omnibus manöverpanel för montering på vägg. Mikroprocessorerna i detta system finns dels i standardutförande, dels i utförande för Modbus. Nätverk för upp till 40 st individuellt styrda fläktkonvektorer, vardera med inbyggd mikroprocessor och med inbyggd eller separat manöverpanel för montering på vägg, anslutna i ett RS485 nätverk (max. 500 m) till en gemensam separat manöverpanel typ Manager OC436 för montering på vägg. Webbaserat nätverk för upp till 1024 individuellt styrda fläktkonvektorer i 8 undersystem med 128 enheter i varje system, vardera enheten med inbyggd mikroprocessor och med inbyggd eller separat manöverpanel för montering på vägg, anslutna i ett BMS-system (Ethernet eller LON). Styrutrustning typ Omnibus 0001i för styrning av en fläktkonvektor Exempel på vanliga komponentkombinationer. För komplett information om möjliga alternativ, se rubrik Omnibus/beteckningsnyckel Mikroprocessor ONU10 Manöverpanel OC736 ONU10 + OC736 Inbyggd mikroprocessor typ ONU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme). + Separat analog manöverpanel typ OC736 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Mikroprocessor OPU10 Manöverpanel OC736 OPU10 + OC736 Lika ONU10 + OC736 men med mikroprocessorn i utförande för Modbus. Mikroprocessor ONU10 Manöverpanel OC236 ONU10 + OC236 Inbyggd mikroprocessor typ ONU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme). + Separat digital manöverpanel typ OC236 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Mikroprocessor OPU10 Manöverpanel OC236 OPU10 + OC236 Lika ONU10 + OC236 men med mikroprocessorn i utförande för Modbus. 17

18 Tillval/styrutrustning/Omnibus Styrutrustning typ Omnibus 0001i för styrning av en fläktkonvektor (forts.) Principschema Manöverpanel RJ11 6P/6C Modularkabel 1) 2) 4 x AWG 24 Mikroprocessor RJ11 6P/6C 1) AWG = American Wire Gauge. 2) Finns som tillval i längderna 5, 10, 15, 20 och 50 m. 18

19 Tillval/styrutrustning/Omnibus Styrning typ Omnibus 0010p för parallellstyrning av upp till 10 fläktkonvektorer i samma zon Exempel på vanliga komponentkombinationer. För komplett information om möjliga alternativ, se rubrik Omnibus/beteckningsnyckel Mikroprocessor ONU10 Manöverpanel OC736 (2 till 10 x ONU10) + OC736 En inbyggd mikroprocessor per fläktkonvektor typ ONU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme). + En separat gemensam analog manöverpanel typ OC736 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Mikroprocessor OPU10 Manöverpanel OC736 (2 till 10 x OPU10) + OC736 Lika 2 10 x ONU10 + OC736 men med mikroprocessorn i utförande för Modbus. Mikroprocessor ONU10 Manöverpanel OC236 (2 till 10 x ONU10) + OC236 En inbyggd mikroprocessor per fläktkonvektor typ ONU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme). + En separat gemensam digital manöverpanel typ OC236 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). RS485-nätverk. Mikroprocessor OPU10 Manöverpanel OC236 (2 till 10 x OPU10) + OC236 Lika 2 10 x ONU10 + OC236 men med mikroprocessorn i utförande för Modbus. Principschema RS485 nätverk (lokalt) (max. 500 m) Manöverpanel Partvinnad styrkabel 2 x AWG 24 1) RJ11 6P/6C J6 slave J6 slave J6 slave Modularkabel 1) 2) 4 x AWG 24 Slavenhet 2 Slavenhet 1 Mikroprocessor Mikroprocessor Mikroprocessor Masterenhet RJ11 6P/6C Max. 9 st slavenheter 1) AWG = American Wire Gauge. 2) Finns som tillval i längderna 5, 10, 15, 20 och 50 m. 19

20 Tillval/styrutrustning/Omnibus Nätverk typ Omnibus 0040ip med upp till 40 individuellt eller parallellt styrda fläktkonvektorer Exempel på vanliga komponentkombinationer. För komplett information om möjliga alternativ, se rubrik Omnibus/beteckningsnyckel Övergripande manöverpanel Manager OC436 Mikroprocessor OPU10 Manöverpanel OC736 Manöverpanel OC236 Utrustning per fläktkonvektor (kan blandas i samma nätverk): Inbyggd mikroprocessor typ OPU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme). + Separat analog manöverpanel typ OC736 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Manöverpanelen kan även användas för grupper av fläktkonvektorer (max. 10 st/grupp). alternativt Inbyggd mikroprocessor typ OPU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme). + Separat digital manöverpanel typ OC236 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Manöverpanelen kan även användas för grupper av fläktkonvektorer (max. 10 st/grupp). Gemensam utrustning: En gemensam övergripande manöverpanel typ Omnibus Manager OC436. RS485-nätverk Principschema RS485 nätverk (Modbus) (max. 500 m) Skärmad partvinnad styrkabel 2 x AWG 24 1) L- L+ + GND L- L+ + GND L- L+ + GND RJ11 6P/6C Skärmad modularkabel 4 x AWG 24 RJ11 6P/4C Övergripande manöverpanel Manager 1) 2) Upp till totalt 40 enheter Mikroprocessor Mikroprocessor Enhet 3 Enhet 2 Mikroprocessor Enhet 1 1) AWG = American Wire Gauge. 2) Finns som tillval i längderna 5, 10, 15, 20 och 50 m. Manöverpanel Manöverpanel 20

21 Tillval/styrutrustning/Omnibus Nätverk typ Omnibus 0128ip med upp till 128 och nätverk typ Omnibus 1024ip med upp till 1024 individuellt eller parallellt styrda fläktkonvektorer (8 x 128) Exempel på vanliga komponentkombinationer. För komplett information om möjliga alternativ, se rubrik Omnibus/beteckningsnyckel Webbserver OCB10 TCP/IP-konverter LON-konverter OCB20 Mikroprocessor OPU10 Mikroprocessor OPU11 Manöverpanel OC736 Manöverpanel OC236 Utrustning per fläktkonvektor (kan blandas i samma nätverk): Inbyggd mikroprocessor typ OPU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme). + Separat analog manöverpanel typ OC736 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Manöverpanelen kan även användas för grupper av fläktkonvektorer (max. 10 st/grupp). alternativt Inbyggd mikroprocessor typ OPU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme). + Separat digital manöverpanel typ OC236 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Manöverpanelen kan även användas för grupper av fläktkonvektorer (max. 10 st/grupp). Gemensam utrustning: Webbserver typ Omnibus OCB10 Ethernet TCP/IP-konverter (1 konverter per 128 fläktkonvektorer) LON-konverter (1 konverter per 10 fläktkonvektorer) RS485-nätverk. Principschema för nätverk typ 0128ip med upp till 128 individuellt eller parallellt styrda fläktkonvektorer RS485 nätverk (Modbus) max. 128 st enheter max. 500 m Webbserver Mikroprocessor Mikroprocessor 21

22 Tillval/styrutrustning/Omnibus Nätverk typ Omnibus 0128ip med upp till 128 och nätverk typ Omnibus 1024ip med upp till 1024 individuellt eller parallellt styrda fläktkonvektorer (8 x 128) (forts.) Principschema för nätverk typ 1024ip med upp till 1024 (8 x 128) individuellt eller parallellt styrda fläktkonvektorer Webbserver Ethernet TCP/IP TCP/IP RS485 konverter RS485 nätverk (Modbus) max. 128 st enheter per konverter max. 500 m RS485 nätverk (Modbus) max. 128 st enheter per konverter max. 500 m Max. 8 st konvertrar TCP/IP RS485 konverter Mikroprocessor Mikroprocessor Mikroprocessor Mikroprocessor 22

23 Omnibus/beteckningsnyckel/allmänt PRI-P.UCS (KBF) Tillval/styrutrustning/Omnibus Typ av mikroprocessor enligt separat beteckningsnyckel (se nedan) ONV10 + OC236 Typ av manöverpanel enligt separat beteckningsnyckel (se nedan) Omnibus/beteckningsnyckel/mikroprocessorer ONV10 O=Omnibus N = Power Omnibus mikroprocessor utan Modbus P = Power Omnibus mikroprocessor med Modbus B = Power Omnibus mikroprocessor med Modbus för fläktkonvektorer med EC-fläkt/-ar V = Utförande för fläktkonvektorer typ CH/CV/SH/SV Notering: U = Utförande för fläktkonvektorer typ UCS De oftast valda alternativen T = Utförande för fläktkonvektorer typ EBH indikeras med fet stil Typ av kretskort 1 = Kretskort med relä/-er 230 V för till/från styrventil/-er + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) 2 = Kretskort för modulerande styrventil/-er (0 10 Vdc) + Transformator 230/24 V för modulerande styrventil/-er + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) 3 = Kretskort med relä/-er 230 V för till/från styrventil-/er + Relä 230 V för elvärme + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) 4 = Kretskort för modulerande styrventil-/er (0 10 Vdc) + Transformator 230/24 V för modulerande styrventil/-er + Relä 230 V för elvärme + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) 5 = Kretskort med relä/-er 230 V för till/från styrventil-/er + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) + Extra kretskort med reläer för stängning av uteluftsspjäll vid frysrisk, för summalarm vid givar- eller motorfel, för start/stopp av extern fläkt för ventilation och för styrning av 24 V till/från styrventil/-er alternativt driftindikering 6 = Kretskort för modulerande styrventil-/er (0 10 Vdc) + Transformator 230/24 V för modulerande styrventil/-er + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) + Extra kretskort med reläer för stängning av uteluftsspjäll vid frysrisk, för summalarm vid givar- eller motorfel, för start/stopp av extern fläkt för ventilation och för styrning av 24 V till/från styrventil/-er alternativt driftindikering 7 = Kretskort med relä/-er 230 V för till/från styrventil-/er + Relä 230 V för elvärme + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) + Extra kretskort med reläer för stängning av uteluftsspjäll vid frysrisk, för summalarm vid givar- eller motorfel, för start/stopp av extern fläkt för ventilation och för styrning av 24 V till/från styrventil/-er alternativt driftindikering 8 = Kretskort för modulerande styrventil-/er (0 10 Vdc) + Transformator 230/24 V för modulerande styrventil/-er + Relä 230 V för elvärme + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) + Extra kretskort med reläer för stängning av uteluftsspjäll vid frysrisk, för summalarm vid givar- eller motorfel, för start/stopp av extern fläkt för ventilation och för styrning av 24 V till/från styrventil/-er alternativt driftindikering Typ av givare 0 = Ingen givare (ingen givare för styrning av rumstemperaturen ingår i detta utförande bör kombineras med manöverpanel med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur). 1 = Givare (AS) i återluften för styrning av rumstemperaturen och för larm vid låg ingående lufttemperatur 2 = Givare (WS) på ingående gemensam köld-/värmebärarledning för automatisk omkoppling kyla eller värme (2-rörssystem) 2) alternativt i kylbatteriet för blockering av fläkten vid värmedrift (modifierat 4-rörssystem där mikroprocessorn styr intern kylfunktion och extern värmefunktion) 3) (ingen givare för styrning av rumstemperaturen ingår i detta utförande bör kombineras med manöverpanel med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur). 3 = Givare (CS) i tilluften för larm vid utebliven kyla eller värme (ingen givare för styrning av rumstemperaturen ingår i detta utförande bör kombineras med manöverpanel med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur). 4 = Givare (AS) i återluften för styrning av rumstemperaturen och för larm vid låg ingående lufttemperatur + Givare (WS) på ingående gemensam köld-/värmebärarledning för automatisk omkoppling kyla eller värme (2-rörssystem) 2) alternativt i kylbatteriet för blockering av fläkten vid värmedrift (modifierat 4-rörssystem där mikroprocessorn styr intern kylfunktion och extern värmefunktion) 3) + Givare (CS) i tillluften för larm vid utebliven kyla eller värme 5 = Givare (AS) i återluften för styrning av rumstemperaturen och för larm vid låg ingående lufttemperatur + Givare (WS) på ingående gemensam köld-/värmebärarledning för automatisk omkoppling kyla eller värme (2-rörssystem) 2) alternativt i kylbatteriet för blockering av fläkten vid värmedrift (modifierat 4-rörssystem där mikroprocessorn styr intern kylfunktion och extern värmefunktion) 3) 6 = Givare (WS) på ingående gemensam köld-/värmebärarledning för automatisk omkoppling kyla eller värme (2-rörssystem) 2) alternativt i kylbatteriet för blockering av fläkten vid värmedrift (modifierat 4-rörssystem där mikroprocessorn styr intern kylfunktion och extern värmefunktion) 3) + Givare (CS) i tilluften för larm vid utebliven kyla eller värme (ingen givare för styrning av rumstemperaturen ingår i detta utförande bör kombineras med manöverpanel med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur). 7 = Givare (AS) i återluften för styrning av rumstemperaturen och för larm vid låg ingående lufttemperatur + Givare (CS) i tilluften för larm vid utebliven kyla eller värme 1) Då kretskortet är utfört för Modbus ingår även ingång för extern kontakt kyla/värme 2) I 2-rörssystem är fläktkonvektorns köld-/värmebärarkrets gemensam. Temperaturen på inkommande media definierar aktuellt driftsätt (låg temperatur = kyldrift och hög temperatur = värmedrift) 3) I 4-rörssystem styr mikroprocessorn internt värmebatteri och i modifierat 4-rörssystem styr mikroprocessorn externt värmebatteri 23

24 Omnibus/beteckningsnyckel/manöverpaneler PRI-P.UCS (KBF) Tillval/styrutrustning/Omnibus O = Omnibus C = Manöverpanel för fläktkonvektorer med standardfläktar Typ av manöverpanel 1 = Saknar funktion 2 = Digitalt utförande med display och inbyggd givare för styrning av rumstemperatur 3 = Digitalt utförande med display och inbyggda givare för styrning av rumstemperatur och relativ fuktighet 4 = Digitalt utförande typ Manager med display, inbyggd givare för styrning av rumstemperatur och övergripande styrning av upp till 40 fläktkonvektorer 5 = Saknar funktion 6 = Utförande med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur utan display 7 = Analogt utförande med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur utan display Färg 1 = Vit 2 = Grå 3 = Vit med Eurapo logotype 4 = Grå med Eurapo logotype Placering 1 = Manöverpanel för inbyggnad i fläktkonvektorer med röranslutningar på höger sida (manöverpanelen på vänster sida) 2 = Manöverpanel för inbyggnad i fläktkonvektorer med röranslutningar på vänster sida (manöverpanelen på höger sida) 3 = Saknar funktion 4 = Saknar funktion 5 = Separat manöverpanel för infälld montering i vägg 6 = Separat manöverpanel för utanpåliggande montering på vägg 7 = Infraröd mottagare infälld i fläktkonvektorns hölje OC236 Notering: De oftast valda alternativen indikeras med fet stil 24

25 25

26 26

27 27

28 Copyright AQS-PRODUKTER AB. Alla rättigheter förbehålles. Rätt till ändringar förbehålles. Distributör: Hulda Mellgrens gata Västra Frölunda Telefon: Telefax: Installation, underhåll och service: 28

PRI-P.UCS621 623 (KBF).160405. AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.UCS621 623 (KBF).160405. AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer för lokala köldbärarsystem

Läs mer

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem*

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem* AQS/Eurapo C*110 328/4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem se separat

Läs mer

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo C*110 328/3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* med värmebatteri för värmevatten utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer

PRI-P.UCS (KBF) AQS/Eurapo UCS storlekar 0,44 1,82 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.UCS (KBF) AQS/Eurapo UCS storlekar 0,44 1,82 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo UCS421 432 3 storlekar 0,44 1,82 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* med värmebatteri för värmevatten för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer

PRI-P.UCS (KBL) AQS/Eurapo UCS storlekar 2,68 7,19 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem*

PRI-P.UCS (KBL) AQS/Eurapo UCS storlekar 2,68 7,19 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem* AQS/Eurapo UCS921 922 2 storlekar 2,68 7,19 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem

Läs mer

PRI-P.UCS (KBL) AQS/Eurapo UCS storlekar 2,52 6,50 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.UCS (KBL) AQS/Eurapo UCS storlekar 2,52 6,50 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo UCS941 942 2 storlekar 2,52 6,50 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* med värmebatteri för värmevatten för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer

LK/(VP)*-invertersplitaggregat

LK/(VP)*-invertersplitaggregat AQS/Panasonic PACi Standard U-_PEY1E*/CA-600 2 storlekar 7,7 10,4 kw ed 2 innedelar för infälld ontering i undertak (kassett 600 x 600 ) * Reversibelt aggregat ed både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE1E*/LBA280 7 storlekar 7,0 25 kw LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

Processvärmepump vätska-vätska

Processvärmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta EW-HT0152 0612 8 storlekar 69 280 kw Processvärmepump vätska-vätska 20 40/78 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Tekniska data/arbetsområden...6

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

Multizonsplitsystem med mixade innedelar

Multizonsplitsystem med mixade innedelar AQS/Hitachi SET FREE 7,1 58,2 kw Multizonsplitsystem med mixade innedelar Produktblad innedelar för montering på golv 1.0FSNE 1.5FSNE 2.0FSNE 2.5FSNE Total kyleffekt 1) kw 2,8 4,5 5,6 7,1 1) kw 2,0 3,3

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT/EFCV. Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå 3-hastighetsfläkt

Fläktkonvektor EFCT/EFCV. Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå 3-hastighetsfläkt Fläktkonvektor / Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå -hastighetsfläkt Modellprogrammet motsvarar marknadens högt ställda krav på låg ljudnivå, funktion, kvalité och design. Modell är avseddd för

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.60202 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.60202 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

LK/VP*-invertermultisplitaggregat

LK/VP*-invertermultisplitaggregat QS/rgo iseries 4 storlekar 1,0 9,6 kw (LK) 0,9 11,2 kw (VP) med 2 4 mixade innedelar * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion och VP = värmepumpsfunktion. LK/VP*-invertermultisplitaggregat

Läs mer

Fläktluftkylare AURORA Carisma

Fläktluftkylare AURORA Carisma Fläktluftkylare AURORA Carisma Komplett hotellaggregat för måttliga effekter Denna hotellapparat kan användas vid våt kylning vid måttliga effekter. Vid större effekter används Aurora hotellapparat. Eftersom

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_*/F 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för montering vid golv (dubbelriktad luftutblåsning uppåt och framåt/neråt) * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw Luftkylda serverrumsaggregat* * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt med både kylfunktion och värmepumpfunktion. I

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_/BD 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för inbyggnad i fönsterbänk eller för dold montering i tak * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE*E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för montering i tak * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/FC/T+/*1502 6002/* 17 storlekar 317 1333 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, För köldbärartemperatur 7/17 C, För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw Skystar ECM

Läs mer

Watt. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

Watt. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, P sens. = 1, 6,6 kw För köldbärartemperatur 7/17 C, P sens. =,9 5,4 kw För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. =,6 3,9 kw Skystar ECM för

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning 2 Vattenburen värme 10 modeller Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning Användningsområden PCW är en flexibel lösning där konvektorn kan användas för uppvärmning alternativt

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO www.kinnan.se Fläktkonvektorer Ett effektivare element Med en VENETO fläktkonvektor får man ut betydligt mer värmeeffekt än med en

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR MEGA Power MP10 MP70 Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR INDUSTRIUTFÖRANDE KOMPAKT KRAFTIG KONSTRUKTION LÄTT ATT INSTALLERA ENKEL

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ 2400-2560 Serie Z-Flow Kyl AMA PAK.5211 390-550 kw Aggregaten, optimerade för R134a, är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla med köldbärare

Läs mer

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Thermiapumpen är mycket mer än enbart värmepump Ett helt klimatsystem som ger värme på vintern och svalka på sommaren Passiv

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt.

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt. Fancoil KL 1 Beskrivning Väggmonterad med hölje, utblås uppåt 7 Aggregatstrolekar med en luftmängd from.150-1077 m³/h 13,4 kw, kyleffekt tom. 6 kw Värme-/Kyleffekt för 2/4-Rörssystem vid: PVV 70/60 C;

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer www.kinnan.se Kinnan AB som är generalagent för Veneto fläktkonvektorer erbjuder ett komplett sortiment för alla behov. Vår leverantör

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Beteckningsnyckel TECS2/W

Läs mer

Kylkassett Flexicool IQCA

Kylkassett Flexicool IQCA Kylkassett Flexicool IQCA Funktioner Coanda safety Control FPC Komfortreglage Styr- och Regler Flexicool kylkassett IQCA är ett integrerat system för ventilation och kyla som löser de flesta klimatbehov.

Läs mer

Värmepumpar luft-luft*

Värmepumpar luft-luft* AQS/Panasonic U-_PE1E*/*C 8 storlekar 5,8 26,9 kw Värmepumpar luft-luft* med 1 4 innedel/-ar** för montering i tak * Aggregatet är reversibelt med både kylfunktion och värmepumpfunktion. Kylfunktionen

Läs mer

Passiva kylbafflar QPVA och QPBA

Passiva kylbafflar QPVA och QPBA Passiva kylbafflar QPVA och QPBA Funktioner Styr- och reglerutrustning Belysning Flexicool QPVA och QPBA är passiva kylbafflar som tillför rummet kyla. QPVA (bredd 570 mm ) och QPBA (bredd 430 mm ) är

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer Kinnan AB som är generalagent för VENETO fläktkonvektorer erbjuder ett komplett sortiment för alla behov. Vår leverantör är Europas

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta NECS/W/H/B1304 2406 8 storlekar Värmeeffekt 386 849 kw Kyleffekt 270 668 kw Värmepump vätska-vätska Produktinformation Beteckningsnyckel NECS/W/H = Värmepump vätska-vätska B = Standard

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Bufferttank för tappvarmvattensystem

Bufferttank för tappvarmvattensystem AQS/Fiorini FLEXY200 1000 5 storlekar 200 1000 l Bufferttank för tappvarmvattensystem Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3 Utrustningsspecifikation med

Läs mer

Luftkonditionering 2009

Luftkonditionering 2009 Luftkonditionering 2009 Innehåll Så här fungerar det!...3 Svalt, skönt och lönsamt!...4 Portabla aggregat...5 Luftkylda paketaggregat... 6 Vattenkylda paketaggregat... 7 Splitaggregat med innedel/-ar för

Läs mer

Värmepumpar luft-luft*

Värmepumpar luft-luft* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE1E*/*W 8 storlekar 5,8 26,9 kw Värmepumpar luft-luft* med 1 4 innedel/-ar** för montering på vägg * Aggregatet är reversibelt med både kylfunktion och värmepumpfunktion. Kylfunktionen

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

StudioLine flat unit fancoils

StudioLine flat unit fancoils StudioLine flat unit fancoils StudioLine TM Flat Unit en ny generation innovativa fancoils StudioLine TM är en ny förstklassig fancoilfamilj, vilken har utvecklats av Chiller Oy. Aggregatets ljudnivå kan

Läs mer

Värmepumpar luft-luft*

Värmepumpar luft-luft* AQS/Panasonic U-_PE1E*/*CA-900 8 storlekar 5,8 26,9 kw Värmepumpar luft-luft* med 1 4 innedel/-ar** för infälld montering i undertak (kassett 900 x 900 mm) * Aggregatet är reversibelt med både kylfunktion

Läs mer

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw Kassettaggregat för köldbärare Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell

Läs mer

CTE finns både som förångare och fläktluftskylare.

CTE finns både som förångare och fläktluftskylare. Effektområde 0,7 57 kw CTE är kompakta enheter speciellt framtagna att användas i rum för lagring av färska och frysta produkter. Hela serien är utrustad med högeffektiva lameller av aluminium och invändigt

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/D/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) med hetgasvärmeväxlare Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat Nya REC Temovex 1S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 1S-EC-RS REC Temovex 1S-EC-RS Används med fördel som trapphusaggregat - Upp till 8 st lägenheter - Kompakt Lättplacerad Kostnadseffektiv

Läs mer

PRI-FV.PAW/E-_PKEA AQS/Panasonic PAW/E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw. Serverrumssystem

PRI-FV.PAW/E-_PKEA AQS/Panasonic PAW/E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw. Serverrumssystem AQS/Panasonic PAW/E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw Serverrumssystem med dubbla luftkylda serverrumsaggregat* med inbyggd effektreserv och redundans * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregaten

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta 1301 8404/* 21 storlekar 357 2549 kw Värmepump vätska-vätska (extra hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska data/allmänt...7

Läs mer

Luftkylda luftkonditioneringsaggregat*

Luftkylda luftkonditioneringsaggregat* AQS/Panasonic E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw (LK) 5,4 5,8 kw (VP) Luftkylda luftkonditioneringsaggregat* med innedel för montering på vägg * Aggregatet är utrustat med både kylfunktion och värmepumpfunktion.

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer 2008-09-02 Installationsanvisning för fläktkonvektorer UN-MVP-, UN-MVT-, UN-MOP-, UN-MOF-, UN-IVP-, UN-IVF-, UN-IOP-. Innehåll sid Översikt 2 Montering & vattenventiler 3 Termostat SR, reglerpanel SV/WKSV

Läs mer

PRI-O.SPF12-301/300 SPF12-815/ AQS/Climaveneta SPF12-301/300 SPF12-815/ storlekar 1,7 45,0 l/s. Pumpenhet

PRI-O.SPF12-301/300 SPF12-815/ AQS/Climaveneta SPF12-301/300 SPF12-815/ storlekar 1,7 45,0 l/s. Pumpenhet PRI-O.SPF2-30/300 SPF2-85/2500.6037 AQS/Climaveneta SPF2-30/300 SPF2-85/2500 32 storlekar,7 45,0 l/s Pumpenhet för köldbärare för montering utomhus Produktinformation PRI-O.SPF2-30/300 SPF2-85/2500.6037

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT ENERGIEFFEKTIVITET EN SJÄLVKLAR SUCCE Den nya IDROFAN passar väl med de nya normerna för energisnåla byggnader. Den erbjuder ökade energibesparingar

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB 00: Installationsanvisning Drift och skötsel Index P Tillverkardeklartion Montage, drift och underhåll Installation Beteckningssystem 5 Elschema 6 Anslutning rör 7 Rengöring 8 Tillverkardeklaration I enlighet

Läs mer

Vätskekylt klimataggregat

Vätskekylt klimataggregat AQS/Climaveneta i-awo018 150 AQS/Climaveneta i-awu018 150 8 storlekar 17 161 kw 8 storlekar 17 161 kw Vätskekylt klimataggregat (inverter) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy LIGHT LIGHT-ECM KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt 100% Made in Italy 1.5 kw 5.47 kw 1.9 kw 6.5 kw LIGHT STÄLLBARA LUFTRIKTARE SE VIDEON NEW LIGH WATERCASSE 600x60 ENKEL INSTALLATION OCH UNDERHÅLL LIGHT,

Läs mer

1 2013-12-13 NYCKELTAL

1 2013-12-13 NYCKELTAL 1 Klimatapparat för montage i undertak är en helt ny typ av klimatapparat som är estetiskt tilltalande och som använder sig av INVENTIAIR-teknik. L NYCKELTAL monteras integrerat i standard undertak eller

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat med Turbocor-kompressor/-er Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

Carisma CRC-MV. Vägg / takmontering. Beskrivning. Installation och reglering

Carisma CRC-MV. Vägg / takmontering. Beskrivning. Installation och reglering Carisma CRC-MV Vägg / takmontering Elegant och mycket tystgående fläktkonvektor för uppvärmning eller kyla i kontor, hotell och bostäder. Carisma finns i 9 storlekar och med eller radigt vattenbatteri.

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

X-Vent II - 500 NEW GENERATIO. X-Vent II - en revolutionerande nyskapelse inom området decentral ventilation

X-Vent II - 500 NEW GENERATIO. X-Vent II - en revolutionerande nyskapelse inom området decentral ventilation X-Vent II - 500 N NEW GENERATIO X-Vent II - en revolutionerande nyskapelse inom området decentral ventilation X-Vent II - 500......... 2 Energidata............. 4 Vägg- och takmodell..... 5 Modellöversikt.........

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare 3 modeller Vattenburen värme Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

Värmepump luft-vätska

Värmepump luft-vätska PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*022 0302/*/* 5 storlekar 37 08 kw Värmepump luft-vätska Produktinformation PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

KVD - Kondenskåpa med tilluft KVD. Kondenskåpa med tilluft

KVD - Kondenskåpa med tilluft KVD. Kondenskåpa med tilluft KVD Kondenskåpa med tilluft KVD-kondenskåpa är speciellt lämpad för att uppfånga, kondensera och avlägsna ånga som kommer från diskmaskiner, kokkärl, och annan utrustning vars fettavgivning ligger på en

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

PRI-FV.PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C (tak) AQS/Panasonic PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw. Serverrumssystem

PRI-FV.PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C (tak) AQS/Panasonic PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw. Serverrumssystem AQS/Panasonic PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw Serverrumssystem med 2 eller 3 luftkylda serverrumsaggregat* med inbyggd effektreserv och redundans * Utförande för kontinuerlig processdrift.

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet 20-04-11 Tilluftsbaffel med extrem kapacitet Nyckeltal Anslutning: 0 mm (luft), 12 mm (vatten) Mått: 230 x 488 x 1 mm (b x h x l) Tilluftflöde: upp till 5 l/s Tryckområde: 40-0 Pa Ljudnivå (Lp): < 30 db(a)

Läs mer

RIRS 350P. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

RIRS 350P. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad RIRS 350P Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! App för att scanna: Mopper iphone & Android RIRS

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Golvdon PWAA. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval

Golvdon PWAA. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval Golvdon PWAA Golvdon PWAA är lämpliga för typer av lokaler som telerum, datacentraler eller liknande överallt där golvzonen måste ha en bra ventilation. Donen har bra förmåga att tillföra luft till anläggningen

Läs mer

Aktiv kylbaffel CBLA

Aktiv kylbaffel CBLA Aktiv kylbaffel CBLA CBLA Aktiv kylbaffel för synligt montage Kylbaffel CBLA CBLA är en sluten aktiv kylbaffel för spaltinblåsning längs ovandelen. Rumsluften sugs in genom baffelns perforerade undersida.

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

CAW Värmefläktar för takmontage med värmevatten som värmekälla

CAW Värmefläktar för takmontage med värmevatten som värmekälla Värmefläktar för takmontage med värme som värmekälla Värmefläktar för värme takmonterade fläktar används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, garage och butiker.

Läs mer

CCO kit Compact Change Over

CCO kit Compact Change Over kit Compact Change Over 6-vägs växelventil med motor CCO Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en värmeväxlarkrets Exakt flödesreglering För 4-rörssystem kyla/värme Ventil PN10, DN10, Kvs 0,9 m

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer VENETO www.kinnan.se

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer VENETO www.kinnan.se Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer VENETO www.kinnan.se Kinnan AB som är generalagent för VENETO fläktkonvektorer erbjuder ett komplett sortiment för alla behov. Vår

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 4S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 4S-EC-RS ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion - Energisparfunktion

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

RCF-serien. Regulatorer och termostater för fan-coil-aggregat

RCF-serien. Regulatorer och termostater för fan-coil-aggregat R C F - S E R I E N RCF-serien Regulatorer och termostater för fan-coil-aggregat R C F - S E R I E N Energieffektiv styrning av fan-coil-aggregat RCF-seriens fristående regulatorer och termostater för

Läs mer