Vätskekylt vätskekylaggregat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vätskekylt vätskekylaggregat"

Transkript

1 PRI-P.BRH00 02FFT AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation

2 PRI-P.BRH00 02FFT Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion... Tekniska data/allmänt...5 Tekniska data/arbetsområden...7 Tekniska data/ljud...8 Tekniska data/el...9 Tekniska data/mått och vikter...0 Tillval... Beskrivningstext...6 Beteckningsnyckel BRH = Vätskekylt vätskekylaggregat 00 = Storleksbeteckning (00 02) FFT = Standardutförande BRH00FFT 2

3 PRI-P.BRH00 02FFT Funktion Funktionsbeskrivning AQS/Climaveneta BRH-FFT är ett vätskekylt vätskekylaggregat. Aggregatet består av ett eller flera köldmediesystem för mekanisk kylning samt el- och styrutrustning. Köldmediesystemets/-ens huvudkomponenter är: förångare för kylning av vätska, kompressor, vätskekyld kondensor, expansionsventil och köldmedium HFC40A. Köldmediet cirkuleras i respektive köldmediesystem av systemets kompressor. Den håller trycket i förångaren på en så låg nivå att köldmediet bringas att koka och ta upp värme från köldbäraren ) och komprimerar det sedan till en så hög nivå, att det bringas att kondensera till vätska igen och avge den upptagna värmen i kondensorn till kylmedlet*. Från kondensorn strömmar sedan köldmedievätskan via expansionsventilen tillbaka till förångaren, där processen startar om igen. ) Vatten eller vatten blandat med frysskyddsvätska. Systemflödesschema Kylmedelkylare Kylmedelledningar Pump Vätskekylaggregat Köldbärarledningar Pump Kylobjekt Bufferttank Kylobjekt

4 PRI-P.BRH00 02FFT Funktion Aggregatflödesschema TI 4) PI 4) VH 4) KM UT TI 4) PI 4) GK 2) GK 2) M VM ) HC 4) KM IN TT AL VH2 PT PSH KD FT PSL KK T SG TC Ledningar som ingår i standardutförandet Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje EV TT TT2 AL PDS VH2 SÄV GK 2) GK 2) TI 4) PI 4) FS ) TI 4) PI 4) SS ) HC 4) VH SIL VH KB UT KB IN AL = Avluftningsventil EV = Förångare FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter GK = Gummikompensator HC = Reglerventil KB IN/UT = Köldbärare in/ut KD = Kondensor KK = Kompressor KM IN/UT = Kylmedel in/ut PDS = Differenstrycksvakt PI = Tryckmätare PSH = Högtrycksvakt PSL = Lågtrycksvakt PT = Tryckgivare, kondenseringstryck SG = Synglas SIL = Smutsfilter SS = Silsats SÄV = Säkerhetsventil TC = Expansionsventil TI = Termometer TT = Temperaturgivare ingående köldbärare TT2 = Temperaturgivare utgående köldbärare TT = Temperaturgivare utgående kylmedel VH = Avstängningsventil VH2 = Avtappningsventil VM = 2-vägs styrventil ) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) ) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Föreslagen tilläggsutrustning utanför aggregatet. Annan utrustning kan också vara aktuell beroende på systemets utformning och önskemål. Annan leverantör 4

5 PRI-P.BRH00 02FFT Tekniska data/allmänt Vätskekylaggregat typ 00FFT 002FFT 0025FFT 00FFT 004FFT 005FFT Effektdata (för val av aggregat) ) Kyleffekt kw 5, 5,5 7, 8,6,5 2,9 Effektbehov kw,75,8 2,7 2,7,6 4,20 EER 2,99 2,98,26,8,7,07 Effektdata (enligt EN45-:20 för jämförelser) 2) Kyleffekt kw 5,5 5,9 7,7 9,2 2,,8 Effektbehov kw,56,67 2,00 2,55,4 4,02 EER,5,5,8,62,6,4 ESEER ) 4,0,87 4, 4,05,95,92 Förångardata Förångartyp Plattvärmeväxlare Antal förångare Typ av stryporgan Termostatisk expansionsventil Köldbäraranslutning in 4 " 4 " Köldbäraranslutning ut 4 " 4 " Anslutningstyp Utvändig gänga Köldbärarflöde ) l/s 0,25 0,25 0, 0,42 0,56 0,6 Köldbärartryckfall ) kpa 7,0 8,0 0,7 5,6 9, 8,0 Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 5) l Kompressordata Kompressortyp Scroll Fabrikat Copeland Antal kompressorer Oljetyp Esterolja Oljefyllning l,0,0,0,0 2,0 2,0 Effektreglering 00/0% 00/0% 00/0% 00/0% 00/0% 00/0% Kondensordata Kondensortyp Plattvärmeväxlare Antal kondensorer Kylmedelanslutning in 4 " 4 " Kylmedelanslutning ut 4 " 4 " Anslutningstyp Utvändig gänga Kylmedelflöde ) l/s 0,29 0,2 0,40 0,49 0,66 0,74 Kylmedeltryckfall ) kpa 2,86 4,68 8,86 27,7 4,0 2,4 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC40A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 4) kg,0,20,25,0,46,70 Säkerhetsventil öppningstryck bar 45,0 på högtryckssidan/45,0 på lågtryckssidan Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter BRH Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat ) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 2/7 C, köldbärare vatten, försmutsningsmotstånd 0,00008 m² C/W i förångaren/ -arna, kylmedeltemperatur in/ut /9 C, kylmedel 5 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0,00008 m² C/W i kondensorn/-erna. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 2) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 2/7 C, köldbärare vatten, försmutsningsmotstånd 0,0 m² C/W i förångaren/-arna, kylmedeltemperatur 0/5 C, kylmedel vatten och försmutsningsmotstånd 0,0 m² C/W i kondensorn/-erna. Data för effektbehov inkluderar den teoretiska pumpeffekt som erfordras för att övervinna tryckfallet i förångaren/-arna, respektive kondensorn/-erna.) ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) är en europeisk standard för jämförelse av genomsnittlig energieffektivitet under en hel säsong. 4) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 5) Min. systemvolym med köldbärare vatten. Komplettering med extern bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på m, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Se vidare kapitel "Tekniska data/ljud". 5

6 PRI-P.BRH00 02FFT Tekniska data/allmänt Vätskekylaggregat typ 006FFT 007FFT 009FFT 00FFT 02FFT Effektdata (för val av aggregat) ) Kyleffekt kw 5, 9, 22, 25, 2,7 Effektbehov kw 4,48 5,74 6,48 7,64 9,7 EER,42,6,44,,49 Effektdata (enligt EN45-:20 för jämförelser) 2) Kyleffekt kw 6,4 20,7 2,9 27, 4,9 Effektbehov kw 4,26 5,4 6,2 7,24 8,92 EER,85,8,9,74,9 ESEER ) 4,7 4,26 4,50 4, 4,25 Förångardata Förångartyp Plattvärmeväxlare Antal förångare Typ av stryporgan Termostatisk expansionsventil Köldbäraranslutning in 4 " 4 " 4 " 4 " 4 " Köldbäraranslutning ut 4 " 4 " 4 " 4 " 4 " Anslutningstyp Utvändig gänga Köldbärarflöde ) l/s 0,72 0,92,06,9,56 Köldbärartryckfall ) kpa 20, 22,0 9,0 25,6 26,8 Köldbärarkretsdata Min. systemvolym 5) l Kompressordata Kompressortyp Scroll Fabrikat Copeland Antal kompressorer Oljetyp Esterolja Oljefyllning l 2,0,0,0,0,0 Effektreglering 00/0% 00/0% 00/0% 00/0% 00/0% Kondensordata Kondensortyp Plattvärmeväxlare Antal kondensorer Kylmedelanslutning in 4 " 4 " 4 " 4 " 4 " Kylmedelanslutning ut 4 " 4 " 4 " 4 " 4 " Anslutningstyp Utvändig gänga Kylmedelflöde ) l/s 0,86,09,25,4,8 Kylmedeltryckfall ) kpa 4,52 8,0 2,54 44,6 45,54 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC40A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 4) kg,70 2,40 2,90,50,80 Säkerhetsventil öppningstryck bar 45,0 på högtryckssidan/45,0 på lågtryckssidan Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 6) db(a) Eldata Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Mått och vikter BRH Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat ) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 2/7 C, köldbärare vatten, försmutsningsmotstånd 0,00008 m² C/W i förångaren/ -arna, kylmedeltemperatur in/ut /9 C, kylmedel 5 % etylenglykol, försmutsningsmotstånd 0,00008 m² C/W i kondensorn/-erna. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov i den aktuella driftpunkten. 2) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 2/7 C, köldbärare vatten, försmutsningsmotstånd 0,0 m² C/W i förångaren/-arna, kylmedeltemperatur 0/5 C, kylmedel vatten och försmutsningsmotstånd 0,0 m² C/W i kondensorn/-erna. Data för effektbehov inkluderar den teoretiska pumpeffekt som erfordras för att övervinna tryckfallet i förångaren/-arna, respektive kondensorn/-erna.) ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) är en europeisk standard för jämförelse av genomsnittlig energieffektivitet under en hel säsong. 4) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 5) Min. systemvolym med köldbärare vatten. Komplettering med extern bufferttank erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 6) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på m, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Se vidare kapitel "Tekniska data/ljud". 6

7 PRI-P.BRH00 02FFT Tekniska data/arbetsområden Flöden Köldbärare Vätskekylaggregat typ Min. l/s Max. l/s BRH00FFT 0,6 0,44 BRH002FFT 0,8 0,47 BRH0025FFT 0,2 0,6 BRH00FFT 0,28 0,74 BRH004FFT 0,7 0,99 BRH005FFT 0,4, BRH006FFT 0,49, BRH007FFT 0,62,66 BRH009FFT 0,72,9 BRH00FFT 0,8 2,8 BRH02FFT,05 2,8 7

8 PRI-P.BRH00 02FFT Tekniska data/ljud Ljudeffektnivåer Vätskekylaggregat typ Ljudeffektnivå db Oktavband (Hz) Totalt db(a) BRH00 002FFT BRH FFT BRH FFT BRH006FFT BRH FFT BRH00 02FFT Noteringar: Aggregaten är testade enligt ISO964 och Eurovents akustiska test 8/. Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 2/7 C och kylmedeltemperatur in/ut /9 C. Ljudtrycksnivåer Ljudtrycksnivå db Vätskekylaggregat typ Oktavband (Hz) Totalt db(a) BRH00 002FFT BRH FFT BRH FFT BRH006FFT BRH FFT BRH00 02FFT Noteringar: Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på m, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 2/7 C och kylmedeltemperatur in/ut /9 C. 8

9 PRI-P.BRH00 02FFT Tekniska data/el Vätskekylaggregat typ BRH00FFT BRH002FFT BRH0025FFT BRH00FFT BRH004FFT BRH005FFT Eldata Anslutningsspänning V 20/+N+PE/50 400/+N+PE/50 Märkeffekt kw,,0 4,2 4,0 5,2 6,4 Märkström A Startström A Rekommenderad avsäkring A(t) Vätskekylaggregat typ BRH006FFT BRH007FFT BRH009FFT BRH00FFT BRH02FFT Eldata Anslutningsspänning V 400/+N+PE/50 Märkeffekt kw 8,2 9,0 0,7,8 6, Märkström A Startström A Rekommenderad avsäkring A(t)

10 PRI-P.BRH00 02FFT Tekniska data/mått och vikter BRH00 00FFT , ,5 A B C D E F Vy framifrån Vy från sidan Vy uppifrån W W W4 400 W Erforderligt utrymme för service Alla mått i mm W W4 = Monteringspunkter A = Genomföring för elkabel B = Kylmedel in 4 " C = Kylmedel ut 4 " D = Köldbärare ut 4 " E = Köldbärare in 4 " F = Utlopp säkerhetsventil Vätskekylaggregat typ Vikt kg BRH00FFT 48 BRH002FFT 48 BRH0025FFT 50 BRH00FFT 52 0

11 PRI-P.BRH00 02FFT Tekniska data/mått och vikter BRH FFT Vy framifrån Vy från sidan Vy uppifrån W W ,5 A B C D E F 575 W4 400 W Erforderligt utrymme för service Alla mått i mm W W4 = Monteringspunkter A = Genomföring för elkabel B = Kylmedel in 4 " C = Kylmedel ut 4 " D = Köldbärare ut 4 " E = Köldbärare in 4 " F = Utlopp säkerhetsventil Vätskekylaggregat typ Vikt kg BRH004FFT 60 BRH005FFT 70 BRH006FFT 75

12 PRI-P.BRH00 02FFT Tekniska data/mått och vikter BRH007 02FFT Vy framifrån Vy från sidan Vy uppifrån W W A 000 B C D E F 05 W4 500 W Erforderligt utrymme för service Alla mått i mm W W4 = Monteringspunkter A = Genomföring för elkabel B = Kylmedel ut 4 " C = Kylmedel in 4 " D = Köldbärare in 4 " E = Köldbärare ut 4 " F = Utlopp säkerhetsventil Vätskekylaggregat typ Vikt kg BRH007FFT 220 BRH009FFT 20 BRH00FFT 25 BRH02FFT 250 2

13 PRI-P.BRH00 02FFT Tillval Blandningskärl Köldbärarsystemet VH VB VH P/P VH P/P = Påfyllningspump VB = Backventil VH = Stängventil Köldbäraranslutning DN20 Volym l 60 Driftvikt kg 75 För information om frostskyddsvätska i kylmedlet och för påfyllning av kylmedelsystemet. Se även separat Produktinformation för blandningskärl. Flödesvakt För skydd mot flödesbortfall i köldbärarsystemet. Se även kapitel Funktion, rubrik Aggregatflödesschema:... samt separat Produktinformation för flödesvakter.

14 PRI-P.BRH00 02FFT Tillval Gummikompensatorer Typ AMU Gummikompensator Aggregat typ Antal Typ Anslutningsdimension BRH00FFT 4 AMU-20TQ 20 BRH002FFT 4 AMU-20TQ 20 BRH0025FFT 4 AMU-20TQ 20 BRH00FFT 4 AMU-20TQ 20 BRH004FFT 4 AMU-20Q 2 BRH005FFT 4 AMU-20Q 2 BRH006FFT 4 AMU-20Q 2 BRH007FFT 4 AMU-20Q 2 BRH009FFT 4 AMU-20Q 2 BRH000FFT 4 AMU-20Q 2 BRH002FFT 4 AMU-20Q 2 För vibrationsdämpning i in- och utgående köldbärar- och kylmedelledningar. Se även separat Produktionformation för gummikompensatorer. 4

15 PRI-P.BRH00 02FFT Tillval Silsats Aggregat typ Silsats typ ) dimension Anslutnings- Kv-värden Filter Ventiler 2) BRH00FFT SS , 6 BRH002FFT SS , 6 BRH0025FFT SS , 6 BRH00FFT SS , 6 BRH004FFT SS2 2 7,0 96 BRH005FFT SS2 2 7,0 96 BRH006FFT SS2 2 7,0 96 BRH007FFT SS2 2 7,0 96 BRH009FFT SS2 2 7,0 96 BRH000FFT SS2 2 7,0 96 BRH002FFT SS ,5 60 ) Erfordras för att skydda förångaren mot skador p.g.a.spånor och eventuellt andra föremål i köldbärarsystemet. Se även separat Produktionformation för silsatser. 2) Per ventil. 5

16 PRI-P.BRAT2/ Beskrivningstext Kontakta vår kundtjänst för projektanpassad beskrivningstext 6

17 7

18 8

19 9

20 PRI-P.BRH00 02FFT Copyright AQS-PRODUKTER AB. Alla rättigheter förbehålles. Rätt till ändringar förbehålles. Distributör: Hulda Mellgrens gata 42 2 Västra Frölunda Telefon: Telefax: Installation, underhåll och service: 20

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Beteckningsnyckel TECS2/W

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/FC/T+/*1502 6002/* 17 storlekar 317 1333 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

Vätskekylda vätskekylaggregat

Vätskekylda vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/W/G04-0551 2002 12 storlekar 86 347 kw Vätskekylda vätskekylaggregat HFO1234ze Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Fördelar...4 Tekniska

Läs mer

Vätskekylda vätskekylaggregat

Vätskekylda vätskekylaggregat AQS/RC i-fr/w(1+i)/g05-z/ca1402 4252 9 storlekar 494 1492 kw Vätskekylda vätskekylaggregat R513A Inverter Hög energieffektivitet Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3

Läs mer

Vätskekylda vätskekylaggregat

Vätskekylda vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FOCS2/W/G05/CAE1301 8404 17 storlekar 299 2138 kw Vätskekylda vätskekylaggregat Extra hög energieffektivitet R513A Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Värmepumpar vätska-vätska

Värmepumpar vätska-vätska AQS/Climaveneta BW-HT0071 0302 12 storlekar Värmeeffekt 20 79 kw Värmepumpar vätska-vätska -5/+65 C Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3 Tekniska data/allmänt...5

Läs mer

Vätskekylda vätskekylaggregat

Vätskekylda vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FOCS2/W/G05-Y/CA1301 9604 10 storlekar 285 2253 kw Vätskekylda vätskekylaggregat Hög energieffektivitet R513A Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Värmepump luft-vätska

Värmepump luft-vätska PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*022 0302/*/* 5 storlekar 37 08 kw Värmepump luft-vätska Produktinformation PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta NECS/W/H/B1304 2406 8 storlekar Värmeeffekt 386 849 kw Kyleffekt 270 668 kw Värmepump vätska-vätska Produktinformation Beteckningsnyckel NECS/W/H = Värmepump vätska-vätska B = Standard

Läs mer

Processvärmepump vätska-vätska

Processvärmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta EW-HT0152 0612 8 storlekar 69 280 kw Processvärmepump vätska-vätska 20 40/78 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Tekniska data/arbetsområden...6

Läs mer

Värmepumpar luft-vätska

Värmepumpar luft-vätska AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*0122 0302 5 storlekar Värmeeffekt 38 102 kw Värmepumpar luft-vätska Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Fördelar...4 Tekniska data/allmänt...6

Läs mer

Vätskekylda vätskekylaggregat

Vätskekylda vätskekylaggregat AQS/RC NR/W-Z0122 1204 21 storlekar 35 370 kw Vätskekylda vätskekylaggregat Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Fördelar...4 Tekniska data/allmänt...7 Beskrivningstext...13

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta 1301 8404/* 21 storlekar 357 2549 kw Värmepump vätska-vätska (extra hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska data/allmänt...7

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat med Turbocor-kompressor/-er Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.4069 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5,0 2,4 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.4069 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

Luftkylda vätskekylaggregat

Luftkylda vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/G05/K/*0751 1801 10 storlekar 149 423 kw Luftkylda vätskekylaggregat för montering utomhus Normal energieffektivitet R513A Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/W/B1304 2406 8 storlekar 390 696 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Tekniska data/arbetsområden...5

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 32,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Utrustningsspecifikation med alternativ och tillval...5

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta NECS/W/H/B1304 2406 8 storlekar Värmeeffekt 386 849 kw Kyleffekt 270 668 kw Värmepump vätska-vätska Produktinformation Beteckningsnyckel NECS/W/H = Värmepump vätska-vätska B = Standard

Läs mer

Luftkylda kondenseringsaggregat

Luftkylda kondenseringsaggregat AQS/Airedale CU1 12 12 storlekar 3,6 38,6 kw Luftkylda kondenseringsaggregat för montering utomhus Krävande miljöer Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Funktion...4

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta WW-HT71 32 12 storlekar Värmeeffekt 24 114 kw Värmepump vätska-vätska +5/+65 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3 Funktion...5 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Luftkylda kondenseringsaggregat

Luftkylda kondenseringsaggregat AQS/Climaveneta HCAT2/0011 0121TE 11 storlekar 5,7 39,6 kw Luftkylda kondenseringsaggregat för montering utomhus Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

Reversibel* värmepump vätska-vätska

Reversibel* värmepump vätska-vätska PRI-P.WWH-HT71 32 (VP).171229 AQS/Climaveneta WWH-HT71 32 12 storlekar Värmeeffekt 28 114 kw Reversibel* värmepump vätska-vätska +5/+65 C * Aggregatet är reversibelt på vätskesidan, vilket innebär att

Läs mer

Värmepump vätska vätska

Värmepump vätska vätska AQS/Climaveneta NX/W/H0122 1204 22 storlekar Värmeeffekt 42 440 kw Kyleffekt 34 355 kw Värmepump vätska vätska -10/+60 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_*/F 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för montering vid golv (dubbelriktad luftutblåsning uppåt och framåt/neråt) * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*0152 1604 20 storlekar 41 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska PRI-P.BW-HT71 32.17123 AQS/Climaveneta BW-HT71 32 12 storlekar Värmeeffekt 2 79 kw Värmepump vätska-vätska -5/+65 C (bergvärmepump) Produktinformation PRI-P.BW-HT71 32.17123 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FOCS/W/B040 902 4 storlekar 80 45 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska data/allmänt...8 Tekniska data/arbetsområden...0

Läs mer

Luftkylda vätskekylaggregat

Luftkylda vätskekylaggregat AQS/RC FR/FC-Z/T+/*1502 6002 17 storlekar 317 1333 kw a vätskekylaggregat för montering utomhus Frikylningsfunktion Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3...5 Beskrivningstext...15

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska PRI-P.BW-HT71 32.192 AQS/Climaveneta BW-HT71 32 12 storlekar Värmeeffekt 2 79 kw Värmepump vätska-vätska -5/+65 C Produktinformation PRI-P.BW-HT71 32.192 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta NECS/W/H/B0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation Beteckningsnyckel NECS/W/H = Värmepump vätska-vätska B = Standard

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/D/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) med hetgasvärmeväxlare Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta 1301 9604 24 storlekar 285 2253 kw Vätskekylt vätskekylaggregat (hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/K/*0614 1214*/D/*/* 7 storlekar 175 350 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med hetgasvärmeväxlare Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/FC/T+/*1502 6002 17 storlekar 317 1333 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3

Läs mer

Processvärmepump vätska-vätska

Processvärmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta EW-HT0152 0612 8 storlekar Värmeeffekt 70 279 kw Processvärmepump vätska-vätska 20 40/78 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3 Funktion...5 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Boostervärmepumpar vätska-vätska

Boostervärmepumpar vätska-vätska AQS/Climaveneta EW-HT0152 0612 8 storlekar Värmeeffekt 70 279 kw Boostervärmepumpar vätska-vätska 20 40/78 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3 Funktion...5 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/CA/*1502 6603 20 storlekar 321 1615 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Hög energieffektivitet Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Bufferttank för montering utomhus för köldbärarsystem med konstant flöde

Bufferttank för montering utomhus för köldbärarsystem med konstant flöde AQS/Fiorini VKB2 4 storlekar 250 1500 l Bufferttank för montering utomhus för köldbärarsystem med konstant flöde Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3

Läs mer

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE1E*/LBA280 7 storlekar 7,0 25 kw LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.0152 1204/*/*.171016 AQS/Climaveneta 0152 1204/*/* 19 storlekar 40 345 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.0152 1204/*/*.171016 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta FOCS2/W/H/CAE1301 8404 17 storlekar Värmeeffekt 357 2549 kw Kyleffekt 289 2064 kw Värmepump vätska-vätska Extra hög energieffektivitet Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta BRAT2/0021 0121 10 storlekar 6,1 34,1 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Uppbyggnad...8 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Bufferttank för köldbärarsystem med konstant flöde

Bufferttank för köldbärarsystem med konstant flöde AQS/Fiorini VKG* 15 storlekar 100 10000 l Bufferttank för köldbärarsystem med konstant flöde Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Bufferttankar för köldbärarsystem

Bufferttankar för köldbärarsystem AQS/Fiorini VKX 12 storlekar 100 5000 l Bufferttankar för köldbärarsystem Konstant flöde Rostfri mantel Produktinformation för projektörer Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3

Läs mer

Bufferttank för värmepumpsystem (kyla/värme)

Bufferttank för värmepumpsystem (kyla/värme) AQS/Fiorini VKG-HC 8 storlekar 100 2000 l Bufferttank för värmepumpsystem (kyla/värme) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3 Utrustningsspecifikation med

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/K/*0152 0802P/D/*/* 14 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med hetgasvärmeväxlare Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta 0152 1204/*/* 18 storlekar 40 335 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering inomhus (normal ljudnivå) Produktinformation 0152 0182 0202 0252 0302 0352 Kyleffekt kw 40,0 46,0 54,7 61,5

Läs mer

Fläktkonvektor för lokala köld-/värmebärarsystem för montering på vägg

Fläktkonvektor för lokala köld-/värmebärarsystem för montering på vägg AQS/Climaveneta MHD2/30 60 4 storlekar 2,15 4,63 kw Fläktkonvektor för lokala köld-/värmebärarsystem för montering på vägg Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FOCS3/W0551 4752 21 storlekar 175 1571 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3 Funktion...4 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FOCS3/W0551 4752 21 storlekar 175 1571 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3 Funktion...4 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Enerblue PURPLE INVERTER12.1 80.2 20 storlekar 30 314 kw Luftkylt vätskekylaggregat med inverterstyrning för montering utomhus Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3

Läs mer

LK/(VP)*-invertersplitaggregat

LK/(VP)*-invertersplitaggregat AQS/Panasonic PACi Standard U-_PEY1E*/CA-600 2 storlekar 7,7 10,4 kw ed 2 innedelar för infälld ontering i undertak (kassett 600 x 600 ) * Reversibelt aggregat ed både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

PRP.i-LIFE2 SLIM AQS/Climaveneta i-life2 SLIM. 5 storlekar 0,33 2,52 kw. Fläktkonvektorer. för köld- eller värmebärarsystem

PRP.i-LIFE2 SLIM AQS/Climaveneta i-life2 SLIM. 5 storlekar 0,33 2,52 kw. Fläktkonvektorer. för köld- eller värmebärarsystem AQS/Climaveneta i-life2 SLIM 5 storlekar 0,33 2,52 kw Fläktkonvektorer för köld- eller värmebärarsystem Montering på/vid golv eller i tak Hölje för synlig montering Produktpresentation Innehållsförteckning

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FOCS2/W/CAE1301 8404 17 storlekar 299 2138 kw Vätskekylt vätskekylaggregat (extra hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Värmepumpar luft-vätska

Värmepumpar luft-vätska AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*0122 0302 5 storlekar Värmeeffekt 38 102 kw Värmepumpar luft-vätska Produktinformation för projektörer Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Fördelar...4

Läs mer

PRI-O.SPF12-301/300 SPF12-815/ AQS/Climaveneta SPF12-301/300 SPF12-815/ storlekar 1,7 45,0 l/s. Pumpenhet

PRI-O.SPF12-301/300 SPF12-815/ AQS/Climaveneta SPF12-301/300 SPF12-815/ storlekar 1,7 45,0 l/s. Pumpenhet PRI-O.SPF2-30/300 SPF2-85/2500.6037 AQS/Climaveneta SPF2-30/300 SPF2-85/2500 32 storlekar,7 45,0 l/s Pumpenhet för köldbärare för montering utomhus Produktinformation PRI-O.SPF2-30/300 SPF2-85/2500.6037

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer

Bufferttank för värmepumpsystem (kyla/värme)

Bufferttank för värmepumpsystem (kyla/värme) AQS/Fiorini VKG*-HC 12 storlekar 100 5000 l Bufferttank för värmepumpsystem (kyla/värme) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta i-bx004m 035T 10 storlekar 4,6 36,6 kw Luftkylt vätskekylaggregat med inverterstyrning för montering utomhus Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

PRI-P.UCS621 623 (KBF).160405. AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.UCS621 623 (KBF).160405. AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer för lokala köldbärarsystem

Läs mer

PRI-P.PACi Elite U-_PZH2E*/LBA280M AQS/Panasonic PACi Elite U-_PZH2E*/LBA280M. 9 storlekar 4,0 28,0 kw. Värmepumpsutedelar*

PRI-P.PACi Elite U-_PZH2E*/LBA280M AQS/Panasonic PACi Elite U-_PZH2E*/LBA280M. 9 storlekar 4,0 28,0 kw. Värmepumpsutedelar* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PZH2E*/LBA2M 9 storlekar 4,0 28,0 kw Värmepumpsutedelar* för styrsignal 0 10 V * Värmepumputedelen är reversibel med både komfortkylfunktion och värmepumpfunktion. Kylfunktionen

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta i-nx/*0151 0502P 8 storlekar 46 138 kw Luftkylt vätskekylaggregat med inverterstyrning för montering utomhus Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3

Läs mer

Luftkonditionering 2009

Luftkonditionering 2009 Luftkonditionering 2009 Innehåll Så här fungerar det!...3 Svalt, skönt och lönsamt!...4 Portabla aggregat...5 Luftkylda paketaggregat... 6 Vattenkylda paketaggregat... 7 Splitaggregat med innedel/-ar för

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

PRI-P.PRE-BW AQS PRE-BW storlekar l. Blandningskärl

PRI-P.PRE-BW AQS PRE-BW storlekar l. Blandningskärl PRI-P.60 1000.180525 AQS 60 1000 6 storlekar 60 1000 l Blandningskärl Produktinformation PRI-P.60 1000.180525 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Uppbyggnad...4 Tekniska data/allmänt...6

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta i-bx004 013 5 storlekar 4,6 13,7 kw Luftkylt vätskekylaggregat med inverterstyrning för montering utomhus Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

PRP.MHD2/ AQS/Climaveneta MHD2/ storlekar 2,15 4,63 kw. Fläktkonvektorer. för lokala köld- eller värmebärarsystem

PRP.MHD2/ AQS/Climaveneta MHD2/ storlekar 2,15 4,63 kw. Fläktkonvektorer. för lokala köld- eller värmebärarsystem AQS/Climaveneta MHD2/30 60 4 storlekar 2,15 4,63 kw Fläktkonvektorer för lokala köld- eller värmebärarsystem Montering på vägg Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3

Läs mer

Bufferttank för tappvarmvattensystem

Bufferttank för tappvarmvattensystem AQS/Fiorini FLEXY200 1000 5 storlekar 200 1000 l Bufferttank för tappvarmvattensystem Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3 Utrustningsspecifikation med

Läs mer

PRI-FV.UCS900 + UCS/EST900 (KB-VB) storlekar 2,68 7,19 kw 1 storlek 3,39 7,19 kw. 2 storlekar 2,52 6,50 kw 1 storlek 3,18 6,50 kw

PRI-FV.UCS900 + UCS/EST900 (KB-VB) storlekar 2,68 7,19 kw 1 storlek 3,39 7,19 kw. 2 storlekar 2,52 6,50 kw 1 storlek 3,18 6,50 kw AQS/Eurapo UCS (2-rörssystem) AQS/Eurapo UCS/EST* (2-rörssystem) 2 storlekar 2,68 7,19 kw 1 storlek 3,39 7,19 kw AQS/Eurapo UCS (4-rörssystem) AQS/Eurapo UCS/EST* (4-rörssystem) * EC-motor 2 storlekar

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.052 204/*/*.6030 AQS/Climaveneta 052 204/*/* 9 storlekar 40 345 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.052 204/*/*.6030 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten

Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten AQS/Fiorini SMART-HP 4 storlekar 300 1000 l Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/K/*0152 1214* 20 storlekar 42,2 350 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med normal energieffektivitet Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_/BD 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för inbyggnad i fönsterbänk eller för dold montering i tak * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

PRI-P.SH/SV /3ED/DEX AQS/Eurapo S* /3ED/DEX 10 storlekar 1,67 13,20 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.SH/SV /3ED/DEX AQS/Eurapo S* /3ED/DEX 10 storlekar 1,67 13,20 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo S*110 228/3ED/DEX 10 storlekar 1,67 13,20 kw Fläktkonvektor för DX-system med hölje för synlig montering Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Funktion...4

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE*E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för montering i tak * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt

Läs mer

Fläktkonvektorer för köld- och/eller värmebärarsystem

Fläktkonvektorer för köld- och/eller värmebärarsystem AQS/Climaveneta a-cnd i-cnd* * EC-motor Fläktkonvektorer för köld- och/eller värmebärarsystem Infälld montering i undertak (kassett) Coanda-effekt Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/W0551 1752 11 storlekar 116 373 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Fördelar...3 Funktion...5 Utrustningsspecifikation med

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE*E*/1W 5 storlekar 3,9 9,4 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för montering på vägg * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt

Läs mer

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem*

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem* AQS/Eurapo C*110 328/4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem se separat

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE2E8A/1D-H 2 storlekar 20,8 26,0 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för dold montering i tak och kanalanslutning Högt tillgängligt yttre statiskt tryck * Utförande

Läs mer

Pump-/bufferttankenhet

Pump-/bufferttankenhet AQS/Fiorini HPT/*100 2500/*/* 64 storlekar 0,4 40 l/s Pump-/bufferttankenhet för köldbärare för montering utomhus Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Uppbyggnad...5

Läs mer

Multizonsplitsystem med mixade innedelar

Multizonsplitsystem med mixade innedelar AQS/Hitachi SET FREE 7,1 58,2 kw Multizonsplitsystem med mixade innedelar Produktblad innedelar för montering på golv 1.0FSNE 1.5FSNE 2.0FSNE 2.5FSNE Total kyleffekt 1) kw 2,8 4,5 5,6 7,1 1) kw 2,0 3,3

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE*E*/1CA-900 7 storlekar 3,9 13,9 kw Luftkylda serverrumsaggregat* Innedel för infälld montering i undertak (kassett) 900 x 900 mm * Utförande för kontinuerlig processdrift.

Läs mer

PRI-FV.CH/CV (KBF) AQS/Eurapo CH/DC CH/AF/DC CV/DC CV/AF/DC CH/EST*/DC CH/AF/EST*/DC CV/EST*/DC CV/AF/EST*/DC.

PRI-FV.CH/CV (KBF) AQS/Eurapo CH/DC CH/AF/DC CV/DC CV/AF/DC CH/EST*/DC CH/AF/EST*/DC CV/EST*/DC CV/AF/EST*/DC. AQS/Eurapo CH/DC CH/AF/DC CV/DC CV/AF/DC CH/EST*/DC CH/AF/EST*/DC CV/EST*/DC CV/AF/EST*/DC * EC-motor Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* utan hölje för dold montering CH CH/AF CV CV/AF * För information

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PZH2E*/1C 7 storlekar 3,6 14,4 kw Luftkylda serverrumsaggregat* Innedel för montering i tak * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt med

Läs mer

Kylprodukter. StarCooler. Drifts- och skötselinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kylåtervinning. Objekt:...

Kylprodukter. StarCooler. Drifts- och skötselinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kylåtervinning. Objekt:... Kylprodukter Drifts- och skötselinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kylåtervinning Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Sida Innehållsförteckning 1. Kyl- och värmepumpsanläggningen 1.1 Allmänt 2

Läs mer

Luftkylt kondenseringsaggregat

Luftkylt kondenseringsaggregat PRI-P.CU 2.08 AQS/Airedale CU 2 2 storlekar,6 8,6 kw Luftkylt kondenseringsaggregat för montering utomhus i krävande miljöer Produktinformation PRI-P.CU 2.08 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE2E5A/1CA-600 2 storlekar 3,9 5,4 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för infälld montering i undertak (kassett) 600 x 600 mm * Utförande för kontinuerlig processdrift.

Läs mer

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo C*110 328/3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* med värmebatteri för värmevatten utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer