Luftkylt vätskekylaggregat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftkylt vätskekylaggregat"

Transkript

1 AQS/Climaveneta NX/CA/* T/*/* 7 storlekar kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna. Produktinformation

2 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska data/allmänt...6 Tekniska data/arbetsområden...13 Tekniska data/el...16 Tekniska data/ljud...19 Tekniska data/mått och vikter...22 Utrustningsalternativ...25 Tillval...27 Beskrivningstext...29 Beteckningsnyckel NX/CA/LN0614T/KB1LP/T NX = Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus CA = Hög energieffektivitet K = Standard energieffektivitet 2) LN = Låg ljudnivå 1) SL = Extra låg ljudnivå 1) 0614 = Storleksbeteckning ( ) T = Tubpanneförångare KB1LP = Köldbärarpump med normal tryckuppsättning KB1HP = Köldbärarpump med hög tryckuppsättning KB2LP = Dubbla köldbärarpumpar med normal tryckuppsättning KB2HP = Dubbla köldbärarpumpar med hög tryckuppsättning T = Bufferttank 1) Aggregat med normal ljudnivå saknar denna beteckning. 2) Detta utförande omfattas inte av detta dokument. Noteringar: Asterisk (*) i en beteckning i dokumentet betyder att informationen gäller för flera alternativ. Vilka alternativ det finns på den aktuella positionen framgår av beteckningsnyckeln ovan. 2

3 Funktion Funktionsbeskrivning AQS/Climaveneta NX/CA är ett luftkylt vätskekylaggregat. Aggregatet består av ett eller flera köldmediesystem för mekanisk kylning samt el- och styrutrustning. Köldmediesystemets/-ens huvudkomponenter är: förångare för kylning av vätska, kompressor, luftkyld kondensor, expansionsventil och köldmedium HFC410A. Köldmediet cirkuleras i respektive köldmediesystem av systemets kompressor. Den håller trycket i förångaren på en så låg nivå att köldmediet bringas att koka och ta upp värme från köldbäraren 1) och komprimerar det sedan till en så hög nivå, att det bringas att kondensera till vätska igen och avge den upptagna värmen i kondensorn till uteluften. Från kondensorn strömmar sedan köldmedievätskan via expansionsventilen tillbaka till förångaren, där processen startar om igen. 1) Vatten eller vatten blandat med frysskyddsvätska. Systemflödesscheman Konstant köldbärarflöde med glykol Luftkylt vätskekylaggregat typ NX inkl. pump-/ar och bufferttank LBA FLK Komponenter i rörledningarna enligt aktuellt aggregatflödesschema TI VM1 VM1 M M HC1 TI TI HC1 VH1 HC1 VH1 KB1 Glykol (7/12 C) KB2 Vatten (14/17 C) HC1 VH1 HC1 VH1 P1/KB2 SÄV PI HC1 VM2 M TI TI TI TI M VM1 EXP VH1 Kylbafflar SÄV VH2 Shuntgrupp KBSHGR/VVX+SV VH2 EXP = Expansionskärl FLK = Fläktkonvektor HC1 = Reglerventil LBA = Luftbehandlingsaggregat P1/KB2 = Köldbärarpump 1 SÄV = Säkerhetsventil TI = Termometer VH1 = Avstängningsventil VM1 = 3-vägs styrventil VM2 = 2-vägs styrventil 3

4 Funktion Systemflödesscheman Variabelt köldbärarflöde utan glykol Luftkylt vätskekylaggregat typ NX inkl. pump-/ar och bufferttank LBA FLK Komponenter i rörledningarna enligt aktuellt aggregatflödesschema VM2 M VM1 M TI TI PI TI SÄV TI PI AL HC1 HC1 VH1 HC1 VH1 KB1 Glykol (5/10 C) PI TI VVX TI PI P1/KB2 VH1 VH1 SS VH1 SIL VH1 KB2 Vatten (7/12 C) VH2 VH2 SÄV PI KB2 Vatten (14/17 C) EXP TI VH1 TI HC1 HC1 TI VH1 HC1 VM2 M (variabelt flöde) M P2/KB2 VB VH1 Kylbafflar Shuntgrupp KBSHGR/SV2 AL = Avluftningsventil EXP = Expansionskärl FLK = Fläktkonvektor HC1 = Reglerventil LBA = Luftbehandlingsaggregat P1/KB2 = Köldbärarpump 1 P2/KB2 = Köldbärarpump 2 PI = Tryckmätare SÄV = Säkerhetsventil TI = Termometer VB = Backventil VH1 = Avstängningsventil VH2 = Avtappningsventil VM1 = 3-vägs styrventil VM2 = 2-vägs styrventil VVX = Värmeväxlare 4

5 Funktion Aggregatflödesschema PTH SÄV KDF MU VH1 3) PTH SÄV KDF KD MU MU PIH 3) PSH KK TS MU VH1 3) MU PIL 3) KK VH1 3) PIH 3) MU PSH TS MU KK TS MU VH1 3) KK MU MU TS KD MU VH1 7) FT MU VM 3) SG VH1 7) FT MU VM 3) SG Ledningar som ingår i standardutförandet Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats Aggregatets begränsningslinje PTL SÄV PIL 3) MU MU M PTL SÄV MU M TCE P 3) P 3) TT1 SÄV 4) VB 5) VB 5) PSD EV TT2 TCE BUFFERTTANK 3) 6) 6) PI AL VH3 6) TI 8) PI 8) GK 2) GK 2) TI 8) PI 8) FS 1) SS 1) HC1 8) VH1 SIL VH1 KB UT KB IN EXP SÄV 6) 6) VH2 6) AL = Avluftningsventil EV = Förångare EXP = Expansionskärl FS = Flödesvakt av paddeltyp FT = Torkfilter GK = Gummikompensator HC1 = Reglerventil KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KD = Kondensor KDF = Kondensorfläkt/-ar KK = Kompressor MU = Mätuttag P = Pump PI = Tryckmätare PIH = Högtrycksmanometer PIL = Lågtrycksmanometer PSD = Differenstrycksvakt PSH = Högtrycksvakt PTH = Högtrycksgivare PTL = Lågtrycksgivare SG = Synglas med fuktindikator SIL = Smutsfilter SS = Silsats SÄV = Säkerhetsventil TCE = Elektronisk expansionsventil TI = Termometer TS = Motorskydd (lindningstemperaturvakt) TT1 = Temperaturgivare ingående köldbärarare TT2 = Temperatur-/frysskyddsgivare utgående köldbärarare VB = Backventil VH1 = Avstängningsventil VH2 = Avtappningsventil VH3 = Påfyllningsventil VM = Magnetventil 1) = Tillval (obligatorisk säkerhetsutrustning) 2) = Tillval (rekommenderat tillval) 3) = Tillval (tillval enligt önskemål) 4) = Ingår i tillvalet enkel (KB1*P) eller dubbla (KB2*P) köldbärarpump/ -ar utan bufferttank 5) = Ingår i tillvalet dubbla (KB2*P) köldbärarpumpar 6) = Ingår i tillvalet bufferttank 7) = Ingår i storlekar ) = Föreslagen tilläggsutrustning utanför aggregatet. Annan utrustning kan också vara aktuell beroende på systemets utformning och önskemål. Annan leverantör 5

6 Tekniska data/allmänt Aggregat med normal ljudnivå NX/CA Vätskekylaggregat typ 0614T/*/* 0714T/*/* 0814T/*/* 0914T/*/* Effektdata (för val av aggregat) 1) Kyleffekt kw Effektbehov kw 47,7 56,3 62,6 72,6 EER 3,85 3,85 3,97 3,87 Effektdata (enligt EN :2011 för jämförelser) 2) Kyleffekt kw Effektbehov kw 54,9 65,8 74,1 85,3 EER 3,16 3,11 3,16 3,11 ESEER 3) 4,17 4,06 4,20 4,24 Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l 41,4 41,4 35,8 39,6 Köldbäraranslutningar in 3" 3" 3" 3" Köldbäraranslutningar ut 3" 3" 3" 3" Anslutningstyp Victualic Köldbärarflöde 1) l/s 9,9 11,7 13,4 15,3 Köldbärartryckfall 1) kpa Kompressordata Kompressortyp Scroll Fabrikat Danfoss Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning l 14,4 26,8 26,8 26,8 Effektreglering 100/75/50/25/0 % 100/72/50/22/0 % 100/75/50/25/0 % 100/72/50/22/0 % Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Mikrokanalbatterier i aluminium Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktmotorstorlek kw 2,0 2,0 2,0 2,0 Luftflöde m³/s 22,7 35,0 34,1 34,1 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC410A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 4) kg 11,0 13,8 15,1 15,8 Säkerhetsventil öppningstryck bar 45,0 på högtryckssidan/28,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata med pumpar (tillval) Min. systemvolym 5) l Antal pumpar 0/1/2 0/1/2 0/1/2 0/1/2 Tillgängligt tryck KB*LP 1) 6) kpa Tillgängligt tryck KB*HP 1) 6) kpa Säkerhetsventil öppningstryck bar Köldbärarkretsdata med pumpar (tillval) och bufferttank (tillval) Min. systemvolym 5) l Bufferttank volym l Antal pumpar 1/2 1/2 1/2 1/2 Tillgängligt tryck KB*LP 1) 7) kpa Tillgängligt tryck KB*HP 1) 7) kpa Expansionskärl volym l Expansionskärl förtryck bar 1,5 1,5 1,5 1,5 Expansionskärl max. köldbärarsystemvolym 1) 8) l Säkerhetsventil öppningstryck bar Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 9) db(a) Eldata Mått och vikter Se slutet av kapitlet för förklaring av noterna 1) till 9). Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat 6

7 Tekniska data/allmänt Aggregat med normal ljudnivå NX/CA Vätskekylaggregat typ 1014T/*/* 1114T/*/* 1214T/*/* Effektdata (för val av aggregat) 1) Kyleffekt kw Effektbehov kw 82,9 89,5 96,5 EER 3,86 3,88 3,85 Effektdata (enligt EN :2011 för jämförelser) 2) Kyleffekt kw Effektbehov kw 96, EER 3,11 3,16 3,12 ESEER 3) 4,26 4,17 4,18 Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l 86,0 86,0 86,0 Köldbäraranslutningar in 4" 4" 4" Köldbäraranslutningar ut 4" 4" 4" Anslutningstyp Victualic Köldbärarflöde 1) l/s 17,3 18,8 20,1 Köldbärartryckfall 1) kpa Kompressordata Kompressortyp Scroll Fabrikat Danfoss Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning l 26,8 27,8 28,8 Effektreglering 100/75/50/25/0 % 100/72/50/22/0 % 100/75/50/25/0 % Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Mikrokanalbatterier i aluminium Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktmotorstorlek kw 2,0 2,0 2,0 Luftflöde m³/s 34,1 45,5 45,5 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC410A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 4) kg 17,7 20,5 20,5 Säkerhetsventil öppningstryck bar 45,0 på högtryckssidan/28,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata med pumpar (tillval) Min. systemvolym 5) l Antal pumpar 0/1/2 0/1/2 0/1/2 Tillgängligt tryck KB*LP 1) 6) kpa Tillgängligt tryck KB*HP 1) 6) kpa Säkerhetsventil öppningstryck bar Köldbärarkretsdata med pumpar (tillval) och bufferttank (tillval) Min. systemvolym 5) l Bufferttank volym l Antal pumpar 1/2 1/2 1/2 Tillgängligt tryck KB*LP 1) 7) kpa Tillgängligt tryck KB*HP 1) 7) kpa Expansionskärl volym l Expansionskärl förtryck bar 1,5 1,5 1,5 Expansionskärl max. köldbärarsystemvolym 1) 8) l Säkerhetsventil öppningstryck bar Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 9) db(a) Eldata Mått och vikter Se slutet av kapitlet för förklaring av noterna 1) till 9). Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat 7

8 Tekniska data/allmänt Aggregat med låg ljudnivå (LN) NX/CA/LN Vätskekylaggregat typ 0614T/*/* 0714T/*/* 0814T/*/* 0914T/*/* Effektdata (för val av aggregat) 1) Kyleffekt kw Effektbehov kw 45,9 52,4 59,5 70,4 EER 3,88 4,02 4,06 3,96 Effektdata (enligt EN :2011 för jämförelser) 2) Kyleffekt kw Effektbehov kw 53,3 62,3 71,6 83,9 EER 3,13 3,17 3,16 3,11 ESEER 3) 4,40 4,40 4,44 4,47 Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l 41,4 41,4 35,8 39,6 Köldbäraranslutningar in 3" 3" 3" 3" Köldbäraranslutningar ut 3" 3" 3" 3" Anslutningstyp Victualic Köldbärarflöde 1) l/s 9,6 11,4 13,1 15,1 Köldbärartryckfall 1) kpa Kompressordata Kompressortyp Scroll Fabrikat Danfoss Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning l 14,4 26,8 26,8 26,8 Effektreglering 100/75/50/25/0 % 100/72/50/22/0 % 100/75/50/25/0 % 100/72/50/22/0 % Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Mikrokanalbatterier i aluminium Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktmotorstorlek kw 0,9 0,9 0,9 0,9 Luftflöde m³/s 16,9 26,1 25,4 25,4 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC410A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 4) kg 11,0 13,8 15,1 15,8 Säkerhetsventil öppningstryck bar 45,0 på högtryckssidan/28,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata med pumpar (tillval) Min. systemvolym 5) l Antal pumpar 0/1/2 0/1/2 0/1/2 0/1/2 Tillgängligt tryck KB*LP 1) 6) kpa Tillgängligt tryck KB*HP 1) 6) kpa Säkerhetsventil öppningstryck bar Köldbärarkretsdata med pumpar (tillval) och bufferttank (tillval) Min. systemvolym 5) l Bufferttank volym l Antal pumpar 1/2 1/2 1/2 1/2 Tillgängligt tryck KB*LP 1) 7) kpa Tillgängligt tryck KB*HP 1) 7) kpa Expansionskärl volym l Expansionskärl förtryck bar 1,5 1,5 1,5 1,5 Expansionskärl max. köldbärarsystemvolym 1) 8) l Säkerhetsventil öppningstryck bar Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 9) db(a) Eldata Mått och vikter Se slutet av kapitlet för förklaring av noterna 1) till 9). Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat 8

9 Tekniska data/allmänt NX/CA/LN Vätskekylaggregat typ 1014T/*/* 1114T/*/* 1214T/*/* Effektdata (för val av aggregat) 1) Kyleffekt kw Effektbehov kw 80,1 85,5 93,3 EER 3,91 3,95 3,93 Effektdata (enligt EN :2011 för jämförelser) 2) Kyleffekt kw Effektbehov kw 94, EER 3,12 3,15 3,12 ESEER 3) 4,39 4,43 4,48 Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l 86,0 86,0 86,0 Köldbäraranslutningar in 4" 4" 4" Köldbäraranslutningar ut 4" 4" 4" Anslutningstyp Victualic Köldbärarflöde 1) l/s 16,9 18,3 19,9 Köldbärartryckfall 1) kpa Kompressordata Kompressortyp Scroll Fabrikat Danfoss Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning l 26,8 27,8 28,8 Effektreglering 100/75/50/25/0 % 100/72/50/22/0 % 100/75/50/25/0 % Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Mikrokanalbatterier i aluminium Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktmotorstorlek kw 0,9 0,9 0,9 Luftflöde m³/s 34,7 33,9 33,9 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC410A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 4) kg 20,5 20,5 20,5 Säkerhetsventil öppningstryck bar 45,0 på högtryckssidan/28,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata med pumpar (tillval) Min. systemvolym 5) l Antal pumpar 0/1/2 0/1/2 0/1/2 Tillgängligt tryck KB*LP 1) 6) kpa Tillgängligt tryck KB*HP 1) 6) kpa Säkerhetsventil öppningstryck bar Köldbärarkretsdata med pumpar (tillval) och bufferttank (tillval) Min. systemvolym 5) l Bufferttank volym l Antal pumpar 1/2 1/2 1/2 Tillgängligt tryck KB*LP 1) 7) kpa Tillgängligt tryck KB*HP 1) 7) kpa Expansionskärl volym l Expansionskärl förtryck bar 1,5 1,5 1,5 Expansionskärl max. köldbärarsystemvolym 1) 8) l Säkerhetsventil öppningstryck bar Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 9) db(a) Eldata Mått och vikter Se slutet av kapitlet för förklaring av noterna 1) till 9). Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat 9

10 Tekniska data/allmänt Aggregat med extra låg ljudnivå (SL) NX/CA/SL Vätskekylaggregat typ 0614T/*/* 0714T/*/* 0814T/*/* 0914T/*/* Effektdata (för val av aggregat) 1) Kyleffekt kw Effektbehov kw 45,3 51,6 59,1 69,8 EER 3,92 4,02 4,02 3,95 Effektdata (enligt EN :2011 för jämförelser) 2) Kyleffekt kw Effektbehov kw 52,8 61,7 71,0 83,1 EER 3,16 3,15 3,14 3,11 ESEER 3) 4,52 4,49 4,42 4,47 Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l 41,4 41,4 35,8 39,6 Köldbäraranslutningar in 3" 3" 3" 3" Köldbäraranslutningar ut 3" 3" 3" 3" Anslutningstyp Victualic Köldbärarflöde 1) l/s 9,6 11,2 12,9 14,9 Köldbärartryckfall 1) kpa Kompressordata Kompressortyp Scroll Fabrikat Danfoss Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning l 14,4 26,8 26,8 26,8 Effektreglering 100/75/50/25/0 % 100/72/50/22/0 % 100/75/50/25/0 % 100/72/50/22/0 % Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Mikrokanalbatterier i aluminium Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktmotorstorlek kw 0,5 0,7 0,7 0,7 Luftflöde m³/s 18,9 21,5 29,9 29,9 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC410A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 4) kg 13,8 13,8 17,9 18,6 Säkerhetsventil öppningstryck bar 45,0 på högtryckssidan/28,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata med pumpar (tillval) Min. systemvolym 5) l Antal pumpar 0/1/2 0/1/2 0/1/2 0/1/2 Tillgängligt tryck KB*LP 1) 6) kpa Tillgängligt tryck KB*HP 1) 6) kpa Säkerhetsventil öppningstryck bar Köldbärarkretsdata med pumpar (tillval) och bufferttank (tillval) Min. systemvolym 5) l Bufferttank volym l Antal pumpar 1/2 1/2 1/2 1/2 Tillgängligt tryck KB*LP 1) 7) kpa Tillgängligt tryck KB*HP 1) 7) kpa Expansionskärl volym l Expansionskärl förtryck bar 1,5 1,5 1,5 1,5 Expansionskärl max. köldbärarsystemvolym 1) 8) l Säkerhetsventil öppningstryck bar Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 9) db(a) Eldata Mått och vikter Se slutet av kapitlet för förklaring av noterna 1) till 9). Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat 10

11 Tekniska data/allmänt Aggregat med extra låg ljudnivå (SL) NX/CA/SL Vätskekylaggregat typ 1014T/*/* 1114T/*/* 1214T/*/* Effektdata (för val av aggregat) 1) Kyleffekt kw Effektbehov kw 79,2 85,4 93,3 EER 3,92 3,94 3,93 Effektdata (enligt EN :2011 för jämförelser) 2) Kyleffekt kw Effektbehov kw 93, EER 3,11 3,13 3,11 ESEER 3) 4,55 4,49 4,47 Förångardata Förångartyp Tubpanneförångare Antal förångare Typ av stryporgan Elektronisk expansionsventil Köldbärarvolym l 86,0 86,0 86,0 Köldbäraranslutningar in 4" 4" 4" Köldbäraranslutningar ut 4" 4" 4" Anslutningstyp Victualic Köldbärarflöde 1) l/s 16,8 18,2 19,9 Köldbärartryckfall 1) kpa Kompressordata Kompressortyp Scroll Fabrikat Danfoss Antal Oljetyp Esterolja Oljefyllning l 26,8 27,8 28,8 Effektreglering 100/75/50/25/0 % 100/72/50/22/0 % 100/75/50/25/0 % Kondensordata Kondensortyp Luftkyld Batterityp Mikrokanalbatterier i aluminium Antal batterier Fläkttyp Axial Antal fläktar Fläktdiameter mm Fläktmotorstorlek kw 0,7 0,9 0,9 Luftflöde m³/s 28,6 32,9 32,9 Köldmediekretsdata Köldmedietyp HFC410A Antal köldmediekretsar Driftfyllning per krets 4) kg 20,5 20,5 20,5 Säkerhetsventil öppningstryck bar 45,0 på högtryckssidan/28,0 på lågtryckssidan Köldbärarkretsdata med pumpar (tillval) Min. systemvolym 5) l Antal pumpar 0/1/2 0/1/2 0/1/2 Tillgängligt tryck KB*LP 1) 6) kpa Tillgängligt tryck KB*HP 1) 6) kpa Säkerhetsventil öppningstryck bar Köldbärarkretsdata med pumpar (tillval) och bufferttank (tillval) Min. systemvolym 5) l Bufferttank volym l Antal pumpar 1/2 1/2 1/2 Tillgängligt tryck KB*LP 1) 7) kpa Tillgängligt tryck KB*HP 1) 7) kpa Expansionskärl volym l Expansionskärl förtryck bar 1,5 1,5 1,5 Expansionskärl max. köldbärarsystemvolym 1) 8) l Säkerhetsventil öppningstryck bar Ljuddata Se även kapitel Tekniska data/ljud Ljudtrycksnivå 9) db(a) Eldata Mått och vikter Se slutet av kapitlet för förklaring av noterna 1) till 9). Se kapitel Tekniska data/el samt elscheman för aktuellt aggregat Se kapitel Tekniska data/mått och vikter samt måttritning för aktuellt aggregat 11

12 Tekniska data/allmänt 1) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C, köldbärare etylenglykol 35%, försmutsningsmotstånd 0, m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 27 C. För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. Data för effektbehov avser kompressorns/-ernas effektbehov plus kondensorfläktarnas märkeffekt i den aktuella driftpunkten. 2) Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C, köldbärare vatten, försmutsningsmotstånd 0,0 m² C/W i förångaren/-arna, ingående lufttemperatur till kondensorn 35 C. Data för effektbehov inkluderar den teoretiska pumpeffekt som erfordras för att övervinna tryckfallet i förångaren/-arna plus kondensorfläktarnas teoretiska effektförbrukning. 3) ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) är en europeisk standard för jämförelse av genomsnittlig energieffektivitet under en hel säsong. 4) Angiven köldmediefyllning är indikativ. Exakt fyllning fastställs vid provkörning och intrimning av aggregatet och är angiven på aggregatets dataskylt. 5) Komplettering med bufferttank (tillval) erfordras om systemets totala volym understiger detta värde. 6) Angivna data gäller med det interna tryckfallet i aggregatet avdraget. 7) Angivna data gäller med det internat tryckfallet i aggregatet och bufferttanken avdraget. 8) Vid större systemvolym måste det aktuella systemet kompletteras med ytterligare expansionskärl. 9) Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 10 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Se vidare kapitel Tekniska data/ljud. 12

13 Tekniska data/arbetsområden Temperaturer Utförande med kondenseringsregulator typ DVV (standardutförande) 50 Ingående lufttemperatur till kondensorn [ C] Utgående köldbärartemperatur [ C] DVV: Styrning av kondenseringstrycket sker genom parallell frekvensstyrning av kondensorfläktarnas varvtal. Vindskydd rekommenderas. Utförande med kondenseringsregulator typ DVVF (tillval) 50 Ingående lufttemperatur till kondensorn [ C] Utgående köldbärartemperatur [ C] DVVF: Styrning av kondenseringstrycket sker dels genom start och stopp av kondensorfläktarna i sekvens, dels genom parallell styrning av hastigheten i tre steg hos de kondensorfläktar som är i drift (DVVF är således en kombination av DP och DVV) tillsammans med elektronisk expansionsventil. Vindskydd erfordras. 13

14 Tekniska data/arbetsområden Temperaturer Utförande med kondenseringsregulator typ DVV2F (tillval) 50 Ingående lufttemperatur till kondensorn [ C] Utgående köldbärartemperatur [ C] DVV2F: Styrning av kondenseringstrycket sker genom parallell frekvensstyrning av kondensorfläktarnas varvtal tillsammans med elektronisk expansionsventil. Vindskydd erfordras. Utförande med kondenseringsregulator typ DBA (tillval) 50 Ingående lufttemperatur till kondensorn [ C] Utgående köldbärartemperatur [ C] DBA: Styrning av kondenseringstrycket sker genom DVVF tillsammans med elektronisk expansionsventil och åtgärder på köldmediesidan. Vindskydd erfordras. 14

15 Tekniska data/arbetsområden Flöden Vätskekylaggregat typ Min. l/s Köldbärare Max. l/s NX/CA/*0614T/*/* 5,14 13,92 NX/CA/*0714T/*/* 6,06 16,19 NX/CA/*0814T/*/* 6,89 16,33 NX/CA/*0914T/*/* 7,89 18,94 NX/CA/*1014T/*/* 8,83 23,75 NX/CA/*1114T/*/* 9,72 25,78 NX/CA/*1214T/*/* 10,44 25,78 15

16 Tekniska data/el Aggregat med normal ljudnivå Vätskekylaggregat typ Eldata Konfiguration NX/CA 0614T/ 0714T/ 0814T/ 0914T/ 1014T/ 1114T/ 1214T/ */* Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 400/3+PE/50 Märkeffekt kw NX/CA T NX/CA T/KB*LP/* NX/CA T/KB*HP/* Märkström A NX/CA T NX/CA T/KB*LP/* NX/CA T/KB*HP/* Startström A NX/CA T NX/CA T/KB*LP/* NX/CA T/KB*HP/* Startström/mjukstart 1) A NX/CA T NX/CA T/KB*LP/* NX/CA T/KB*HP/* Max. kabelarea (Cu) mm² NX/CA T 2) 2) 120 2) 240 2) 2) NX/CA T/KB*LP/* 2) 2) 120 2) 240 2) 2) NX/CA T/KB*HP/* 2) 2) 120 2) 240 2) 2) Rek. avsäkring A(t) NX/CA T NX/CA T/KB*LP/* NX/CA T/KB*HP/* ) Tillval. 2) Kontakta vår kundtjänst. 16

17 Tekniska data/el Aggregat med låg ljudnivå (LN) Vätskekylaggregat typ Eldata Konfiguration NX/CA/LN 0614T/ 0714T/ 0814T/ 0914T/ 1014T/ 1114T/ 1214T/ */* Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 400/3+PE/50 Märkeffekt kw NX/CA/LN T NX/CA/LN T/KB*LP/* NX/CA/LN T/KB*HP/* Märkström A NX/CA/LN T NX/CA/LN T/KB*LP/* NX/CA/LN T/KB*HP/* Startström A NX/CA/LN T NX/CA/LN T/KB*LP/* NX/CA/LN T/KB*HP/* Startström/mjukstart 1) A NX/CA/LN T NX/CA/LN T/KB*LP/* NX/CA/LN T/KB*HP/* Max. kabelarea (Cu) mm² NX/CA/LN T 2) 2) 120 2) 240 2) 2) NX/CA/LN T/KB*LP/* 2) 2) 120 2) 240 2) 2) NX/CA/LN T/KB*HP/* 2) 2) 120 2) 240 2) 2) Rek. avsäkring A(t) NX/CA/LN T NX/CA/LN T/KB*LP/* NX/CA/LN T/KB*HP/* ) Tillval. 2) Kontakta vår kundtjänst. 17

18 Tekniska data/el Aggregat med extra låg ljudnivå (SL) Vätskekylaggregat typ Eldata Konfiguration NX/CA/SL 0614T/ 0714T/ 0814T/ 0914T/ 1014T/ 1114T/ 1214T/ */* Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 400/3+PE/50 Märkeffekt kw NX/CA/SL T NX/CA/SL T/KB*LP/* NX/CA/SL T/KB*HP/* Märkström A NX/CA/SL T NX/CA/SL T/KB*LP/* NX/CA/SL T/KB*HP/* Startström A NX/CA/SL T NX/CA/SL T/KB*LP/* NX/CA/SL T/KB*HP/* Startström/mjukstart 1) A NX/CA/SL T NX/CA/SL T/KB*LP/* NX/CA/SL T/KB*HP/* Max. kabelarea (Cu) mm² NX/CA/SL T 2) 2) 120 2) 240 2) 2) NX/CA/SL T/KB*LP/* 2) 2) 120 2) 240 2) 2) NX/CA/SL T/KB*HP/* 2) 2) 120 2) 240 2) 2) Rek. avsäkring A(t) NX/CA/SL T NX/CA/SL T/KB*LP/* NX/CA/SL T/KB*HP/* ) Tillval. 2) Kontakta vår kundtjänst. 18

19 Tekniska data/ljud Aggregat med normal ljudnivå Ljudeffektnivåer Vätskekylaggregat typ Ljudeffektnivå db Oktavband (Hz) Totalt db(a) NX/CA0614T/*/* NX/CA0714T/*/* NX/CA0814T/*/* NX/CA T/*/* NX/CA1114T/*/* NX/CA1214T/*/* Noteringar: Aggregaten är testade enligt ISO9614 och Eurovents akustiska test 8/1. Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C och ingående lufttemperatur till kondensorn 35 C. Ljudtrycksnivåer Ljudtrycksnivå db Vätskekylaggregat typ Oktavband (Hz) Totalt db(a) NX/CA0614T/*/* NX/CA0714T/*/* NX/CA0814T/*/* NX/CA T/*/* NX/CA1114T/*/* NX/CA1214T/*/* Noteringar: Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 10 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C och ingående lufttemperatur till kondensorn 35 C. 19

20 Tekniska data/ljud Aggregat med låg ljudnivå (LN) Ljudeffektnivåer Vätskekylaggregat typ Ljudeffektnivå db Oktavband (Hz) Totalt db(a) NX/CA/LN0614T/*/* NX/CA/LN0714T/*/* NX/CA/LN0814T/*/* NX/CA/LN0914T/*/* NX/CA/LN1014T/*/* NX/CA/LN T/*/* Noteringar: Aggregaten är testade enligt ISO9614 och Eurovents akustiska test 8/1. Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C och ingående lufttemperatur till kondensorn 35 C. Ljudtrycksnivåer Ljudtrycksnivå db Vätskekylaggregat typ Oktavband (Hz) Totalt db(a) NX/CA/LN0614T/*/* NX/CA/LN0714T/*/* NX/CA/LN0814T/*/* NX/CA/LN0914T/*/* NX/CA/LN1014T/*/* NX/CA/LN T/*/* Noteringar: Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 10 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C och ingående lufttemperatur till kondensorn 35 C. 20

21 Tekniska data/ljud Aggregat med extra låg ljudnivå (SL) Ljudeffektnivåer Vätskekylaggregat typ Ljudeffektnivå db Oktavband (Hz) Totalt db(a) NX/CA/SL T/*/* NX/CA/SL0814T/*/* NX/CA/SL0914T/*/* NX/CA/SL1014T/*/* NX/CA/SL T/*/* Noteringar: Aggregaten är testade enligt ISO9614 och Eurovents akustiska test 8/1. Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C och ingående lufttemperatur till kondensorn 35 C. Ljudtrycksnivåer Ljudtrycksnivå db Vätskekylaggregat typ Oktavband (Hz) Totalt db(a) NX/CA/SL T/*/* NX/CA/SL0814T/*/* NX/CA/SL0914T/*/* NX/CA/SL1014T/*/* NX/CA/SL T/*/* Noteringar: Angivna ljudtrycksnivåer är indikativa och beräknade för ett avstånd på 10 m från kondensorsidan, halvsfärisk utbredning och fritt fält med utgångspunkt från angivna ljudeffektnivåer. Ljudberäkningar för ett aktuellt driftfall måste alltid baseras på angivna ljudeffektnivåer. Angivna data gäller vid köldbärartemperatur in/ut 12/7 C och ingående lufttemperatur till kondensorn 35 C. 21

22 Tekniska data/mått och vikter Aggregat med normal ljudnivå NX/CA Vätskekylaggregat typ Konfiguration 0614T/*/* 0714T/*/* 0814T/*/* 0914T/*/* Mått Se även måttritning för aktuellt aggregat Längd mm Bredd mm Höjd mm Driftvikt kg NX/CA T NX/CA T/KB1*P NX/CA T/KB2*P Kontakta vår kundtjänst NX/CA T/KB1*P/T NX/CA T/KB2*P/T Kontakta vår kundtjänst NX/CA Vätskekylaggregat typ Konfiguration 1014T/*/* 1114T/*/* 1214T/*/* Mått Se även måttritning för aktuellt aggregat Längd mm Bredd mm Höjd mm Driftvikt kg NX/CA T NX/CA T/KB1*P NX/CA T/KB2*P Kontakta vår kundtjänst NX/CA T/KB1*P/T NX/CA T/KB2*P/T Kontakta vår kundtjänst Erforderligt utrymme för service 1500 Alla mått i mm 22

23 Tekniska data/mått och vikter Aggregat med låg ljudnivå (LN) NX/CA/LN Vätskekylaggregat typ Konfiguration 0614T/*/* 0714T/*/* 0814T/*/* 0914T/*/* Mått Se även måttritning för aktuellt aggregat Längd mm Bredd mm Höjd mm Driftvikt kg NX/CA/LN T NX/CA/LN T/KB1*P NX/CA/LN T/KB2*P Kontakta vår kundtjänst NX/CA/LN T/KB1*P/T NX/CA/LN T/KB2*P/T Kontakta vår kundtjänst NX/CA/LN Vätskekylaggregat typ Konfiguration 1014T/*/* 1114T/*/* 1214T/*/* Mått Se även måttritning för aktuellt aggregat Längd mm Bredd mm Höjd mm Driftvikt kg NX/CA/LN T NX/CA/LN T/KB1*P NX/CA/LN T/KB2*P Kontakta vår kundtjänst NX/CA/LN T/KB1*P/T NX/CA/LN T/KB2*P/T Kontakta vår kundtjänst Erforderligt utrymme för service 1500 Alla mått i mm 23

24 Tekniska data/mått och vikter Aggregat med extra låg ljudnivå (SL) NX/CA/SL Vätskekylaggregat typ Konfiguration 0614T/*/* 0714T/*/* 0814T/*/* 0914T/*/* Mått Se även måttritning för aktuellt aggregat Längd mm Bredd mm Höjd mm Driftvikt kg NX/CA/SL T NX/CA/SL T/KB1*P NX/CA/SL T/KB2*P Kontakta vår kundtjänst NX/CA/SL T/KB1*P/T NX/CA/SL T/KB2*P/T Kontakta vår kundtjänst NX/CA/SL Vätskekylaggregat typ Konfiguration 1014T/*/* 1114T/*/* 1214T/*/* Mått Se även måttritning för aktuellt aggregat Längd mm Bredd mm Höjd mm Driftvikt kg NX/CA/SL T NX/CA/SL T/KB1*P NX/CA/SL T/KB2*P Kontakta vår kundtjänst NX/CA/SL T/KB1*P/T NX/CA/SL T/KB2*P/T Kontakta vår kundtjänst Erforderligt utrymme för service 1500 Alla mått i mm 24

25 Utrustningsalternativ Riktlinjer för val av kondensorbatteri Beroende på i vilken miljö ett aggregat är placerat, är dess kondensorbatteri/-er utsatta för korrosion. I rena miljöer är korrosionen obetydlig och några särskilda åtgärder behöver inte vidtas. I miljöer med aggressiva substanser i luften, måste emellertid hänsyn till luftens sammansättning tas, vid val av material i kondensorerna och typ av ytbehandling. Det finns ett antal olika material och ytbehandlingar att välja på. I nedanstående tabell finns ett antal riktlinjer för val av kondensorbatterier i olika miljöer. Notera dock att tabellen endast är avsedd som allmän vägledning. Varje enskilt fall måste bedömas utifrån sina egna förutsättningar, t.ex. koncentration av aggressiva substanser, avstånd från utsläppskällan, förhärskande vindriktning etc. Typ av batteri och lämplighet Miljö Aggressiva substanser Noteringar och övrigt Mikrokanalbatterier Mikrokanalbatterier med elektrolytisk epoxipolymerbeläggning Kopparrör med aluminiumlameller Kopparrör med aluminiumlameller belagda med polyesterhartsfärg Kopparrör med aluminiumlameller belagda med polyuretanfärg med metallisk emulsion fin guard silver Kopparrör med kopparlameller Stadsmiljö CO x Ja Ja Ja Ja Ja Ja Lantmiljö Ja Ja Ja Ja Ja Ja Marin miljö en bit från till några mil innanför kustlinjen Klorider Lägre koncentrationer till låga beroende på avståndet från kustlinjen och förhärskande vindriktning Nej Ja Ja/Nej 1) 2) Ja Ja Ja Marin miljö nära havet där det inte blåser saltvatten på utrustningen Klorider Höga koncentrationer Nej Ja Nej Nej Ja Nej Hård marin miljö vid kusten där det blåser saltvatten på utrustningen, på fartyg och på oljeplattformar Klorider Mycket höga koncentrationer Nej Nej Nej Nej Ja/Nej 1) 2) 3) 4) Nej Jordbruk SO x, NO x Gödningsmedel, organiska beståndsdelar Nej Ja Ja/Nej 1) 2) Ja Ja Ja Tung industri, t.ex. järn- och stålindustri Svavel, SO x, NO x Sot Nej Nej Nej Nej Livsmedelsproduktion Fett, fukt Nej Ja Ja/Nej 1) 2) 3) 4) Nej Ja/Nej 1) 2) Ja Ja Ja Avfallshantering Ammoniak Partiklar, organiska substanser Nej Ja Ja/Nej 1) 2) Ja Ja Ja I närheten av avloppsreningsanläggning Svavelföreningar, ammoniak Organiska substanser Nej Nej Nej Nej Ja/Nej 1) 2) 3) 4) Nej PRISRELATION 5) VIKTRELATION 5) KÖLDMEDIEFYLLNING 5) ) Beroende på koncentrationen av aggressiva substanser. 2) Värmeöverföringen försämras efter hand som aluminiumflänsarna korroderas. Så småningom kan byte av batteri erfordras. 3) Rören kan skadas efter hand, med risk för läckage. 4) Batteriet bör underhållsbehandlas med jämna mellanrum. 5) Lägre siffra betyder lägre kostnad/vikt/fyllning. För exakta uppgifter kontakta vår kundtjänst. BESKRIVNING AV BATTERIER Mikrokanalbatterier Mikrokanalbatterier belagda med elektrolytisk epoxipolymerbeläggning Dessa batterier, som är utförda helt i aluminium, har en rad fördelar jämfört med traditionella batterier utförda av kopparrör med aluminiumlameller: bättre värmeöverföring, lägre köldmediefyllning och lägre vikt. Bör väljas i första hand i rena miljöer. Lika ovan men belagda med epoxipolymerbeläggning som klarar mer än timmars sprayning med saltlösning enligt ASTM B117 och som skyddar mot UV-strålning. 25

26 Utrustningsalternativ Riktlinjer för val av kondensorbatteri BESKRIVNING AV BATTERIER (forts.) Batterier utförda av kopparrör med aluminiumlameller Batterier utförda av kopparrör med aluminiumlameller belagda med polyesterhartsfärg Batterier utförda av kopparrör med aluminiumlameller belagda med polyuretanfärg Batterier utförda av kopparrör med kopparlameller Traditionella batterier för användning i rena miljöer. Lika traditionella batterier ovan, men med lamellerna belagda med polyesterhartsfärg, som klarar mer än timmars sprayning med saltlösning enligt ASTM B117 och som skyddar mot UV-strålning. Lika traditionella batterier ovan, men med lamellerna belagda med polyuretanfärg med metallisk emulsion fin guard silver, som klarar mer än timmars sprayning med saltlösning enligt ASTM B117 och som skyddar mot UV-strålning. För maximal hållbarhet i aggressiva miljöer bör dessa batterier underhållsbehandlas med jämna mellanrum. Dessa batterier är betydligt tyngre än övriga batterityper. Hänsyn till viktökningen och den förändrade viktfördelningen i aggregatet måste tas vid val av denna batterityp. 26

27 Tillval Blandningskärl Köldbärarsystemet VH VB VH P/P VH P/P = Påfyllningspump VB = Backventil VH = Stängventil Köldbäraranslutning DN20 Volym l 60 Driftvikt kg 75 För information om frostskyddsvätska i kylmedlet och för påfyllning av kylmedelsystemet. Se även separat Produktinformation för blandningskärl. Flödesvakt För skydd mot flödesbortfall i köldbärarsystemet. Se även kapitel Funktion, rubrik Aggregatflödesschema:... samt separat Produktinformation för flödesvakter. 27

28 Tillval Gummikompensatorer Längdbegränsare (tillval) Typ AMS Gummikompensator Aggregat typ Antal Typ Anslutningsdimension NX/CA/*0614T/*/* 2 AMS NX/CA/*0714T/*/* 2 AMS NX/CA/*0814T/*/* 2 AMS NX/CA/*0914T/*/* 2 AMS NX/CA/*1014T/*/* 2 AMS NX/CA/*1114T/*/* 2 AMS NX/CA/*1214T/*/* 2 AMS För vibrationsdämpning i in- och utgående köldbärarledningar. Se även separat Produktionformation för gummikompensatorer. Silsats Aggregat typ Silsats typ 1) dimension Anslutnings- Kv-värden Filter Ventiler 2) NX/CA/*0614T/*/* SS100/V NX/CA/*0714T/*/* SS100/V NX/CA/*0814T/*/* SS100/V NX/CA/*0914T/*/* SS125/V NX/CA/*1014T/*/* SS125/V NX/CA/*1114T/*/* SS125/V NX/CA/*1214T/*/* SS125/V ) Erfordras för att skydda förångaren mot skador p.g.a.spånor och eventuellt andra föremål i köldbärarsystemet. Se även separat Produktionformation för silsatser. 2) Per ventil. 28

29 Beskrivningstext Kontakta vår kundtjänst för projektanpassad beskrivningstext 29

30 30

31 31

32 Copyright AQS-PRODUKTER AB. Alla rättigheter förbehålles. Rätt till ändringar förbehålles. Distributör: Hulda Mellgrens gata Västra Frölunda Telefon: Telefax: Installation, underhåll och service: 32

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.60202 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.60202 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Beteckningsnyckel TECS2/W

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/FC/T+/*1502 6002/* 17 storlekar 317 1333 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/D/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) med hetgasvärmeväxlare Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta 1301 8404/* 21 storlekar 357 2549 kw Värmepump vätska-vätska (extra hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska data/allmänt...7

Läs mer

Värmepump luft-vätska

Värmepump luft-vätska PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*022 0302/*/* 5 storlekar 37 08 kw Värmepump luft-vätska Produktinformation PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Processvärmepump vätska-vätska

Processvärmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta EW-HT0152 0612 8 storlekar 69 280 kw Processvärmepump vätska-vätska 20 40/78 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Tekniska data/arbetsområden...6

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat med Turbocor-kompressor/-er Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta NECS/W/H/B1304 2406 8 storlekar Värmeeffekt 386 849 kw Kyleffekt 270 668 kw Värmepump vätska-vätska Produktinformation Beteckningsnyckel NECS/W/H = Värmepump vätska-vätska B = Standard

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_*/F 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för montering vid golv (dubbelriktad luftutblåsning uppåt och framåt/neråt) * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska PRI-P.BW-HT71 32.17123 AQS/Climaveneta BW-HT71 32 12 storlekar Värmeeffekt 2 79 kw Värmepump vätska-vätska -5/+65 C (bergvärmepump) Produktinformation PRI-P.BW-HT71 32.17123 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta BRAT2/0021 0121 10 storlekar 6,1 34,1 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Uppbyggnad...8 Utrustningsspecifikation

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta 1301 9604 24 storlekar 285 2253 kw Vätskekylt vätskekylaggregat (hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Utrustningsspecifikation

Läs mer

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE1E*/LBA280 7 storlekar 7,0 25 kw LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

LK/(VP)*-invertersplitaggregat

LK/(VP)*-invertersplitaggregat AQS/Panasonic PACi Standard U-_PEY1E*/CA-600 2 storlekar 7,7 10,4 kw ed 2 innedelar för infälld ontering i undertak (kassett 600 x 600 ) * Reversibelt aggregat ed både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Luftkonditionering 2009

Luftkonditionering 2009 Luftkonditionering 2009 Innehåll Så här fungerar det!...3 Svalt, skönt och lönsamt!...4 Portabla aggregat...5 Luftkylda paketaggregat... 6 Vattenkylda paketaggregat... 7 Splitaggregat med innedel/-ar för

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

PRI-O.SPF12-301/300 SPF12-815/ AQS/Climaveneta SPF12-301/300 SPF12-815/ storlekar 1,7 45,0 l/s. Pumpenhet

PRI-O.SPF12-301/300 SPF12-815/ AQS/Climaveneta SPF12-301/300 SPF12-815/ storlekar 1,7 45,0 l/s. Pumpenhet PRI-O.SPF2-30/300 SPF2-85/2500.6037 AQS/Climaveneta SPF2-30/300 SPF2-85/2500 32 storlekar,7 45,0 l/s Pumpenhet för köldbärare för montering utomhus Produktinformation PRI-O.SPF2-30/300 SPF2-85/2500.6037

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_/BD 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för inbyggnad i fönsterbänk eller för dold montering i tak * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

PRI-P.UCS621 623 (KBF).160405. AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.UCS621 623 (KBF).160405. AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer för lokala köldbärarsystem

Läs mer

PRI-P.Turbo J AQS/Thermokey Turbo J 117 storlekar kw. Luftkyld kondensor

PRI-P.Turbo J AQS/Thermokey Turbo J 117 storlekar kw. Luftkyld kondensor AQS/Thermokey Turbo J 117 storlekar 106 1943 kw Luftkyld kondensor Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utrustningsspecifikation med alternativ och tillval...3 Tekniska data/allmänt...4

Läs mer

PRI-P.Turbo AQS/Thermokey Turbo 756 storlekar kw. Luftkyld kondensor

PRI-P.Turbo AQS/Thermokey Turbo 756 storlekar kw. Luftkyld kondensor AQS/Thermokey Turbo 756 storlekar 17 1225 kw Luftkyld kondensor Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Utrustningsspecifikation med alternativ och tillval...4 Tekniska

Läs mer

PRI-P.Power J AQS/Thermokey Power J 928 storlekar kw. Kylmedelkylare

PRI-P.Power J AQS/Thermokey Power J 928 storlekar kw. Kylmedelkylare AQS/Thermokey Power J 928 storlekar 92 1089 kw Kylmedelkylare Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utrustningsspecifikation med alternativ och tillval...3 Tekniska data/allmänt...4

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem*

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem* AQS/Eurapo C*110 328/4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem se separat

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE*E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för montering i tak * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw Luftkylda serverrumsaggregat* * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt med både kylfunktion och värmepumpfunktion. I

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo C*110 328/3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* med värmebatteri för värmevatten utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Bufferttank för tappvarmvattensystem

Bufferttank för tappvarmvattensystem AQS/Fiorini FLEXY200 1000 5 storlekar 200 1000 l Bufferttank för tappvarmvattensystem Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Systemflödesschema...3 Utrustningsspecifikation med

Läs mer

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

DCP 100. Luftkylda kondensorer CERTIFY-ALL DX COOLERS

DCP 100. Luftkylda kondensorer CERTIFY-ALL DX COOLERS Luftkylda kondensorer CERTIFY-ALL DX COOLERS PRESENTATION Kondensorn är konstruerad för utomhusplacering och avsedd för köldmedier, som ej är aggressiva mot koppar. finns i 15 storlekar med följande varvtal;

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, För köldbärartemperatur 7/17 C, För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw Skystar ECM

Läs mer

Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten

Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten AQS/Fiorini SMART-HP 4 storlekar 300 1000 l Varmvattenberedare med batterislinga för uppvärmning med värmevatten Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Utrustningsspecifikation

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Storlek 53 Sida 1 Kund Stenqvist Kundens ref. Vår ref. Anton Svan Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Externt tryckfall 350 Pa Externt tryckfall 350 Pa Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 4601 kg

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.052 204/*/*.6030 AQS/Climaveneta 052 204/*/* 9 storlekar 40 345 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.052 204/*/*.6030 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Kylprodukter. StarCooler. Drifts- och skötselinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kylåtervinning. Objekt:...

Kylprodukter. StarCooler. Drifts- och skötselinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kylåtervinning. Objekt:... Kylprodukter Drifts- och skötselinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kylåtervinning Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Sida Innehållsförteckning 1. Kyl- och värmepumpsanläggningen 1.1 Allmänt 2

Läs mer

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE GV-V Fastighetsvärmepump för grundvatten med VARVTALSREGLERing system Värmeeffekt 4-72 kw Kyleffekt 3-51 kw Elektronisk expansionsventil Styrsystem som styr flera

Läs mer

Recair Booster Cooler. En ny generation av Cooler aggregat

Recair Booster Cooler. En ny generation av Cooler aggregat Recair Booster Cooler En ny generation av Cooler aggregat Vad är en Cooler? Ett värmeåtervinningsaggregat, som innehåller all kyl- och styrutrustning som behövs för kylning KONDENSBATTERIBATTERI FÖRÅNGNINGSBATTERI

Läs mer

Serie LV-V. Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering EURONOM XL SERIE LV-V

Serie LV-V. Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering EURONOM XL SERIE LV-V Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE LV-V Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering Luft/vatten Varvtalsreglerad Värmeeffekt 3-57 kw Automatisk

Läs mer

Kylprodukter. Q-Cooler. Drifts- och skötselinstruktioner. Objekt:...

Kylprodukter. Q-Cooler. Drifts- och skötselinstruktioner. Objekt:... Kylprodukter Q-Cooler Drifts- och skötselinstruktioner Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Sida Innehållsförteckning. Kyl- och värmepumpsanläggningen. Allmänt. Funktion kylkrets. Funktion styr. Sammanfattning

Läs mer

Multizonsplitsystem med mixade innedelar

Multizonsplitsystem med mixade innedelar AQS/Hitachi SET FREE 7,1 58,2 kw Multizonsplitsystem med mixade innedelar Produktblad innedelar för montering på golv 1.0FSNE 1.5FSNE 2.0FSNE 2.5FSNE Total kyleffekt 1) kw 2,8 4,5 5,6 7,1 1) kw 2,0 3,3

Läs mer

DXP 100. Kylmedelkylare CERTIFY-ALL DX COOLERS

DXP 100. Kylmedelkylare CERTIFY-ALL DX COOLERS Kylmedelkylare CERTIFY-ALL DX COOLERS PRESENTATION Kylmedelkylaren är konruerad för utomhusplacering och avsedd för kylmedel, som ej är aggressiva mot koppar. finns i 15 orlekar med följande varvtal; 865,

Läs mer

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT TILLÄMPADE SYSTEM www.daikin.se ENBART KYLA VÄRMEPUMP EWAQ080-260DAYN - EWYQ080-250DAYN - OM DAIKIN Daikin har ett världsomspännande rykte som är baserat på över 80 års erfarenhet

Läs mer

AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw

AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw AZURA STM Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw Allmänt Luft/vätske-multifunktionsaggregat med oberoende produktion av kylvatten och varmvatten. Utrustad med axialfläktar och hermetiska scrollkompressorer.

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

Vätskekylt klimataggregat

Vätskekylt klimataggregat AQS/Climaveneta i-awo018 150 AQS/Climaveneta i-awu018 150 8 storlekar 17 161 kw 8 storlekar 17 161 kw Vätskekylt klimataggregat (inverter) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s en ny generation med LCC i fokus Ett kompakt luftbehandlingsaggregat med kyla som ett självklart tillval. Envistar-serien bygger på den kunskap

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare Vattenburen värme 3 modeller Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla Nyhet! EcoCooler Helt nya möjligheter med luftburen kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Detta har vi gjort sedan 1969. Produktutveckling

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A)

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A) och 09LH Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 (R404A) Luftkylda kylmedelkylare och kondensorer 09LH är konstruerade för utomhusmontering

Läs mer

Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning

Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning Haltons klimatmodul CBX med fyrvägs luftinblåsning Fungerar som en aktiv kylbaffel men med fyrvägs luftinblåsning i stället för tvåvägs. Fyrvägs

Läs mer

CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning

CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning Version: 28.02.2011 CSW är en kompakt klimatmodul som ger tilluft genom virvelinblåsning. Ett kombinerat don för kylning och tilluft för infällt montage i undertak.

Läs mer

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s ILTO-VENTILATIONSAGGREGAT I UTVECKLINGENS CENTRUM ILTO H och H7 VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING För villor, kontors-, affärs- och mötesutrymmen, daghem etc. Kan placeras i kalla utrymmen (eleftervärmemodellen)

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation Eco

Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Köldbärarstationer med frikyla tillverkas i utförande från 10 till 350 kw, samtliga utrustade med

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt.

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt. Fancoil KL 1 Beskrivning Väggmonterad med hölje, utblås uppåt 7 Aggregatstrolekar med en luftmängd from.150-1077 m³/h 13,4 kw, kyleffekt tom. 6 kw Värme-/Kyleffekt för 2/4-Rörssystem vid: PVV 70/60 C;

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

EQKA Kylenhet. Montering- och skötselinstruktion. EQKA Kylenhet Innehållsförteckning Sid

EQKA Kylenhet. Montering- och skötselinstruktion. EQKA Kylenhet Innehållsförteckning Sid Innehållsförteckning Sid Säkerhetsanvisningar Tekniska data Elanslutning 3 Installation och i drifttagning 4 Drift och skötsel 5 Handhavande 6 Underhåll 7 Felsökning 8 Kyltekniskt flödesschema 9 Dockning

Läs mer

Kylkassett Flexicool IQCA

Kylkassett Flexicool IQCA Kylkassett Flexicool IQCA Funktioner Coanda safety Control FPC Komfortreglage Styr- och Regler Flexicool kylkassett IQCA är ett integrerat system för ventilation och kyla som löser de flesta klimatbehov.

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAA

Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA är försett med värmeåtervinning. Det är främst avsett för energisnål till- och frånluftsventilation av villor, daghem, kiosker mm. RDAA är huvudkomponent

Läs mer

Virvelluftspridare NWPplus

Virvelluftspridare NWPplus Virvelluftspridare NWPplus Kylning Värmning Virvelluftspridare NWPplus, vilken är en takluftspridare med integrerad anslutningslåda, är lämplig i lokaler som kontor, hotell, sjukhus, restauranger, konferensrum

Läs mer

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR MEGA Power MP10 MP70 Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR INDUSTRIUTFÖRANDE KOMPAKT KRAFTIG KONSTRUKTION LÄTT ATT INSTALLERA ENKEL

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 KYLGGREGT KYL FÖR KLIMT LIVSMEDEL MSKINER OCH PROCESSER Svenska kylaggregat. Mini, Midi, Frigadons sortiment kännetecknas

Läs mer

PRI-FV.PAW/E-_PKEA AQS/Panasonic PAW/E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw. Serverrumssystem

PRI-FV.PAW/E-_PKEA AQS/Panasonic PAW/E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw. Serverrumssystem AQS/Panasonic PAW/E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw Serverrumssystem med dubbla luftkylda serverrumsaggregat* med inbyggd effektreserv och redundans * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregaten

Läs mer

CDP 35/45/65/75/125/165 LUFTAVFUKTNING TILL MODERNA SWIMMINGPOOLER

CDP 35/45/65/75/125/165 LUFTAVFUKTNING TILL MODERNA SWIMMINGPOOLER CDP 35/45/65/75/125/165 LUFTVFUKTNING TILL MODERN SWIMMINGPOOLER TEKNISK DT CDP 35/45/65 Dantherms avfuktare typ CDP 35/45/65 är speciellt utvecklade till privata swimmingpooler och bubbelpooler. Varm,

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Ventiler

Optimerande kontrollenheter Ventiler pisave sense, avkänningsventil Vakuumbackventiler som möjliggör att ett fåtal sugkoppar missar objektet/objekten och fortfarande håller tillräcklig vakuumnivå i systemet med snabb svars- och frisläppstid.

Läs mer

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 930.3 REGLERSHUNT Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT O O5M OPTIMASHUNT är en kompakt prefabricerad shuntgrupp för små utrymmen och passar

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS 2015-02-06. Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS 2015-02-06. Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med ventilation och värme (som tillval). Maimus installeras i kontorsmiljöer och ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

PremiAir. PremiAir. Klimatdon

PremiAir. PremiAir. Klimatdon Klimatdon PremiAir FUNKTION PremiAir är en induktionsapparat/klimatdon för tilluft, kylning och värmning, för integrering i standard undertaksbärverk. Med primärluftsflödet som drivkraft induceras rumsluft

Läs mer

Inkopplingsanvisning. VoltAir System, Plintskåp för VSEi, VSEt Aggregat utan styrutrustning. Objekt: 2013 02 21 Sida 1 av 7 Doc. Nr.

Inkopplingsanvisning. VoltAir System, Plintskåp för VSEi, VSEt Aggregat utan styrutrustning. Objekt: 2013 02 21 Sida 1 av 7 Doc. Nr. Inkopplingsanvisning VoltAir System, Plintskåp för VSEi, VSEt Aggregat utan styrutrustning Objekt: 2013 02 21 Sida 1 av 7 Doc. Nr. D1045 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Ytterligare information... 3 Varning!...

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Fläktluftvärmare SWS Funktionell fläktluftvärmare för vattenanslutning

Fläktluftvärmare SWS Funktionell fläktluftvärmare för vattenanslutning Fläktluftvärmare Vattenburen värme 7 modeller Fläktluftvärmare Funktionell fläktluftvärmare för vattenanslning Användningsområden Fläktluftvärmare är avsedd för vattenanslning och är lämplig i lokaler

Läs mer

NIBE ARIA. Utvecklad för nordiskt klimat. Luft/luft-värmepump singelsplit

NIBE ARIA. Utvecklad för nordiskt klimat. Luft/luft-värmepump singelsplit 5 NIBE ARIA Luft/luft-värmepump singelsplit Utvecklad för nordiskt klimat NIBE ARIA är en luft/luft-värmepump utvecklad för den nordiska marknadens kalla och fuktiga klimat med hög kapacitet när det verkligen

Läs mer

LK/VP*-invertermultisplitaggregat

LK/VP*-invertermultisplitaggregat QS/rgo iseries 4 storlekar 1,0 9,6 kw (LK) 0,9 11,2 kw (VP) med 2 4 mixade innedelar * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion och VP = värmepumpsfunktion. LK/VP*-invertermultisplitaggregat

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Osby P500 100 till 1000 kw

Osby P500 100 till 1000 kw Osby P500 00 till 000 kw Optimalt värmeutbyte och låga emissioner. Osby P500 är en fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter, torv och flis med max 30% fukthalt.

Läs mer

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40)

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 931.2 Användningsområde Funktion VARISHUNT Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) Funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten VARISHUNT är

Läs mer