Luftkonditionering 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftkonditionering 2009"

Transkript

1 Luftkonditionering 2009

2 Innehåll Så här fungerar det!...3 Svalt, skönt och lönsamt!...4 Portabla aggregat...5 Luftkylda paketaggregat... 6 Vattenkylda paketaggregat... 7 Splitaggregat med innedel/-ar för montering på golv Splitaggregat med innedel/-ar för montering på vägg Splitaggregat med innedel/-ar för montering i tak Splitaggregat med innedel/-ar för infälld montering i undertak Splitaggregat med innedel/-ar för dold montering i tak Multisplitaggregat med mixade innedelar Multizonsplitsystem med mixade innedelar Komplettering av befintlig tilluftsanläggning...23 Angivna data är nominella. För data vid specifika driftförhållanden kontakta vår kundtjänst. I datatabellerna finns en kolumn med rumsstorlekar. Den lägre siffran avser en lokal med högt kylbehov och den högre siffran en lokal med lågt kylbehov. Kylbehovet i de flesta lokaler hamnar inom detta intervall, men givetvis finns det lokaler med både lägre och högre kylbehov. 2

3 Så här fungerar det! 6 3 T Luftkonditioneringssystem Ett luftkonditioneringssystem består i huvudsak av återluftsgaller (1), filter (2), förångare med tillhörande köldmediesystem (3), cirkulationsfläkt (4), tilluftsgaller (5) och styrutrustning (6). Fläkten (4) suger in rumsluft genom återluftsgallret (1), den passerar genom filtret (2) där den filtreras, genom förångaren (3) där den kyls och avfuktas och distribueras slutligen tillbaka till rummet igen genom tilluftsgallret (5). Styrutrustningen (6) reglerar temperaturen i rummet genom att koppla in och ur kylan. Kondens från förångaren leds bort genom kondensavloppet (7). Luftkonditioneringssystemets utrustning kan antingen vara innesluten i ett gemensamt hölje (paketaggregat) eller uppdelad på en utedel och en eller flera innedelar (splitaggregat). INNE UTE 3.3 Paketaggregat Splitaggregat med två innedelar Köldmediesystem Köldmediesystem Köldmediesystemet är den del i luftkonditioneringssystemet som kyler och avfuktar luften. Dess huvudkomponenter är förångare (3.1), kompressor (3.2), luft- eller vattenkyld kondensor (3.3) och expansionsventil (3.4) samt ledningar som förbinder de olika komponenterna. Inne i systemet cirkulerar ett köldmedium, vars tryck- och temperaturegenskaper är optimerade för luftkonditionering. Köldmediet kokar (förångas) i förångaren (3.1) och tar upp värme från luften, som strömmar genom aggregatet (luften kyls). Köldmedieångan sugs efter förångningen till kompressorn (3.2), som komprimerar den och pumpar den vidare till kondensorn (3.3). I kondensorn kondenserar ångan och blir till vätska igen, varvid den värme som togs upp i förångaren överförs till kondensorns kylmedel (luft eller vatten). Från kondensorn strömmar köldmedie - vätskan därefter vidare genom vätskeledningen till expansions - ventilen (3.4), som reglerar köldmedieflödet till förångaren. I förångaren (3.1) startar sedan processen om igen. 3

4 Svalt, skönt och lönsamt! I ett kontor är luftkonditionering en av de bästa arbetsmiljöinvesteringar man kan göra trivseln påverkas positivt och de som arbetar där blir effektivare. I butiker och restauranger ökar dessutom försäljningen och i maskinmiljöer fungerar utrustningen bättre och säkrare. Faktum är att kontorspersonal bara behöver bli någon enstaka procent effektivare för att en luftkonditioneringsanläggning skall betala sig. I en butik eller restaurang ökar dessutom intäkterna och i en maskinmiljö minskar drifts- och servicekostnaderna. Lönsamhetskalkyl Beräkningen utgår från ett kontor på 32 m 2 utrustat med ett luftkylt splitaggregat med innedel för montering på vägg. Ett sådant är enkelt att placera och installera och är därför den vanligaste aggregattypen. Kylbehov I rummet, som är orienterat åt sydväst, arbetar tre personer, det finns solavskärmning i form av persienner och belysningen är normal. Kylbehovet är ca 3,5 kw. Årlig kostnad/kapital Installationen kostade totalt :- exkl. moms. Med avskrivningstid 10 år och ränta på 3% blir kapitalkostnaden 2.931:- per år. Årlig kostnad/drift Aggregatet är i drift från början av april, då solen börjar lysa in genom fönstren, till slutet av september. Den årlig nyttjandetiden är ca 840 timmar (105 arbetsdagar, 8 timmar per dag, 4 veckors semester). Under denna tid är det bara aggregatets fläkt som arbetar hela tiden, kompressorn och kondensorfläkten är bara i drift då det finns kylbehov (ungefär en tredjedel av tiden). Aggregatets märkeffekter är: fläkten 0,02 kw, kompressorn 1,23 kw och kondensorfläkten 0,03 kw. Detta ger en årlig energiförbrukning på 370 kwh och en årlig driftskostnad på 370:- exkl. moms (energipris 1:- per kwh). Årlig kostnad/periodisk läcksökning Enligt EU:s förordning om F-gaser 842/2006 ställs krav på periodisk läcksökning en gång per år om aggregatets/systemets köldmediefyllning är större än 3 kg och två gånger per år om köldmediefyllningen är större än 30 kg. I detta fall understiger aggregatets/systemets köldmediefyllning dessa krav och därmed krävs ingen årlig periodisk läcksökning. Summa årlig kostnad Ränta och avskrivningar 2.931:- Drift 370:- Summa 3.301:- Slutsats Den genomsnittliga lönen för de tre som arbetar i rummet är :- per månad plus sociala kostnader (ca 49,7 % inkl. semesterkostnader). Detta ger en årlig personalkostnad på :- under den tid aggregatet används (semestermånaden är inte inräknad). Det behövs alltså inte mer än 0,82 % effektivitetsökning (3.301/ x 100) under den tid aggregatet används, för att investeringen skall betala sig! I kontor ökas personalens effektivitet. I butiker ökar försäljningen. I maskinmiljöer arbetar utrustningen bättre och dess livslängd ökar. 4

5 Portabla aggregat Paketaggregat TCT014M Splitaggregat STCF014M Splitaggregat ULISSE Värmen transporteras bort genom en luftslang, vars munstycke kläms fast mellan fönster och karm. Kondensvattnet samlas upp i en behållare och då behållaren är full stoppar aggregatet och en lampa tänds på manöverpanelen. Det enklaste sättet att snabbt åstadkomma ett behagligt inneklimat till låg kostnad. Inne- och utedelarna förbinds med flexibel slang, som antingen kan klämmas fast mellan fönster och karm eller dras genom ett hål i väggen. Kondensvattnet pumpas ut genom slangen till utedelen där det förångas. Inne- och utedelarna förbinds med flexibel slang, som antingen kan klämmas fast mellan fönster och karm eller dras genom ett hål i väggen. Kondensvattnet pumpas ut genom slangen till utedelen där det förångas. Det mest eleganta portabla aggregatet med den lägsta ljudnivån. INNE UTE INNE Flödesschema paketaggregat Flödesschema splitaggregat Ljudtrycksnivå Mått innedel Kyleffekt Rumsstorlek innedel Bredd x Djup x Höjd Typ kw m 2 db(a) mm TCT014M 2, / x 400 x 750 STCF014M 2, / x 400 x 750 ULISSE10A 3, /41/ x 245 x 790 ULISSE13PCLA 4, /41/ x 245 x 790 5

6 Paketaggregat luftkylda INNE UTE Flödesschema Genomväggaggregat Monteras genom fönster eller vägg. Ett enkelt sätt att åstadkomma ett behagligt klimat till låg kostnad. Ljudtrycksnivå Mått Kyleffekt Rumsstorlek inomhus Bredd x Djup x Höjd Typ kw m 2 db(a) mm W09AC 2, x 530 x 353 W18AC 5, x 674 x 428 6

7 Paketaggregat vattenkylda Lämpliga i alla typer av lokaler där det är komplicerat att installera ett luftkylt aggregat. Enkel installation, aggregatet ställs på golvet med ryggen mot en vägg och ansluts till vatten- och avloppsnätet. Flödesschema INNE Vattenkylt paketaggregat Mått Kyleffekt Rumsstorlek Ljudtrycksnivå Bredd x Djup x Höjd Typ kw m 2 db(a) mm AOV25S 3, /44/ x 235 x 600 AOV55 4, /46/ x 235 x 600 7

8

9 Splitaggregat med innedel/-ar för montering på golv Lämpliga i lokaler där det finns tillgängligt utrymme på golvet och där det är möjligt att dra kondensavlopp i våningen under. Finns både med hölje och utan hölje för t.ex. in byggnad i en fönsterbänk. Innedel Fjärrkontroll Innedel för inbyggnad i fönsterbänk I större lokaler kan effekten delas upp på flera mindre innedelar i stället för en stor innedel, vilket ger bättre spridning av kylan och lägre ljudnivå. Manöverpanel Utedel Flödesschema en innedel Flödesschema två innedelar Flödesschema tre innedelar Flödesschema fyra innedelar Innedel med hölje Innedel för inbyggnad LK-aggregat* LK-aggregat* Antal Ljudtrycks- Mått innedel Kyleffekt innedelar Rumsstorlek nivå innedel Bredd x Djup x Höjd Typ kw st m 2 db(a) mm RAS2.5HNE/A/1F 6, /38/ x 220 x 630 RAS4HNE/A/2F 10, /36/ x 220 x 630 RAS5HNE/A/2F 12, /38/ x 220 x 630 *Luftkonditioneringsfunktion Antal Ljudtrycks- Mått innedel Kyleffekt innedelar Rumsstorlek nivå innedel Bredd x Djup x Höjd Typ kw st m 2 db(a) mm RAS2.5HNE/A/1FC 6, /38/ x 220 x 620 RAS4HNE/A/2FC 10, /36/ x 220 x 620 RAS5HNE/A/2FC 12, /38/ x 220 x 620 *Luftkonditioneringsfunktion LK/VP-aggregat** (med DC-inverter) Kyleffekt Antal arbets- inne- Rums- Ljudtrycks- Mått innedel Kyleffekt område delar storlek nivå innedel Bredd x Djup x Höjd Typ kw kw st m 2 db(a) mm RAC25FX8N/A/1F 2,5 0,9 3, /31/26/ x 215 x 590 RAC35FX8N/A/1F 3,5 0,9 4, /31/26/ x 215 x 590 RAC50FX8N/A/1F 5,0 0,9 5, /36/29/ x 215 x 590 RAS2HVRN1/A/1F 5,0 2,2 5, /36/ x 220 x 630 RAS2.5HVRN1/A/1F 6,0 2,2 6, /38/ x 220 x 630 RAS3HVRNME/A/2F 7,1 3,2 8, /35/ x 220 x 630 RAS4HRNME/A/2F 10,0 4,9 11, /36/ x 220 x 630 RAS5HRNME/A/2F 12,5 5,7 14, /38/ x 220 x 630 RAS6HRNME/A/3F 14,0 6,0 16, /36/ x 220 x 630 RAS8HRNM/A/4F 20,0 9,0 22, /36/ x 220 x 630 LK/VP-aggregat** (med DC-inverter) Kyleffekt Antal arbets- inne- Rums- Ljudtrycks- Mått innedel Kyleffekt område delar storlek nivå innedel Bredd x Djup x Höjd Typ kw kw st m 2 db(a) mm RAS2HVRN1/A/1FC 5,0 2,2 5, /36/ x 220 x 620 RAS2.5HVRN1/A/1FC 6,0 2,2 6, /38/ x 220 x 620 RAS3HVRNME/A/2FC 7,1 3,2 8, /35/ x 220 x 620 RAS4HRNME/A/2FC 10,0 4,9 11, /36/ x 220 x 620 RAS5HRNME/A/2FC 12,5 5,7 14, /38/ x 220 x 620 RAS6HRNME/A/3FC 14,0 6,0 16, /36/ x 220 x 620 RAS8HRNM/A/4FC 20,0 9,0 22, /36/ x 220 x 620 RAS10HRNM/A/4FC 25,0 11,2 28, /38/ x 220 x 620 **Reversibelt aggregat med både luftkonditionerings- och värmepumpsfunktioner RAS10HRNM/A/4F 25,0 11,2 28, /38/ x 220 x 630 **Reversibelt aggregat med både luftkonditionerings- och värmepumpsfunktioner 9

10

11 Splitaggregat med innedel/-ar för montering på vägg Den smidigaste lösningen för att åstadkomma ett behagligt inneklimat med lättplacerad innedel. I större lokaler kan effekten delas upp på flera mindre innedelar i stället för en stor innedel, vilket ger bättre spridning av kylan och lägre ljudnivå. Innedel Fjärrkontroll Utedel Flödesschema en innedel Flödesschema två innedelar Flödesschema tre innedelar Flödesschema fyra innedelar LK-aggregat* LK/VP-aggregat** Antal Ljudtrycksnivå Mått innedel Kyleffekt innedelar Rumsstorlek innedel Bredd x Djup x Höjd Typ kw st m 2 db(a) mm RAC07G4/A/1W 2, /30/ x 210 x 280 RAC09G4/A/1W 2, /35/ x 210 x 280 RAC14G4/A/1W 3, /36/ x 210 x 280 RAC18G4/A/1W 5, /42/ x 201 x 295 RAS2.5HNE/A/1W 6, /40/ x 245 x 333 RAS3HNE/A/1W 7, /40/ x 245 x 333 RAS3HNE/A/2W 7, /38/ x 210 x 280 RAS4HNE/A/1W 10, /46/ x 245 x 333 RAS4HNE/A/2W 10, /39/ x 208 x 295 RAS5HNE/A/2W 12, /40/ x 245 x 333 *Luftkonditioneringsfunktion Kyleffekt Antal Kyl- arbets- inne- Rums- Ljudtrycks- Mått innedel effekt område delar storlek nivå innedel Bredd x Djup x Höjd Typ kw kw st m 2 db(a) mm RAC25WX8N/A/1W 2,5 0,9 3, /32/26/ x 198 x 295 RAC35WX8N/A/1W 3,5 0,9 4, /35/29/ x 198 x 295 RAC50WX8N/A/1W 5,0 0,9 5, /39/31/ x 198 x 295 RAS2HVRN1/A/1W 5,0 2,2 5, /39/ x 208 x 295 RAS2.5HVRN1/A/1W 6,0 2,2 6, /40/ x 245 x 333 RAS3HVRNME/A/1W 7,1 3,2 8, /40/ x 245 x 333 RAS3HVRNME/A/2W 7,1 3,2 8, /38/ x 210 x 280 RAS4HRNME/A/1W 10,0 4,9 11, /46/ x 245 x 333 RAS4HRNME/A/2W 10,0 4,9 11, /39/ x 208 x 295 RAS5HRNME/A/2W 12,5 5,7 14, /40/ x 245 x 333 RAS6HRNME/A/2W 14,0 6,0 16, /40/ x 245 x 333 RAS6HRNME/A/3W 14,0 6,0 16, /39/ x 208 x 295 RAS8HRNM/A/2W 20,0 9,0 22, /46/ x 245 x 333 RAS8HRNM/A/4W 20,0 9,0 22, /39/ x 208 x 295 RAS10HRNM/A/4W 25,0 11,2 28, /40/ x 245 x 333 RAS12HRNM/A/3W 30,0 13,5 33, /46/ x 245 x 333 RAS12HRNM/A/4W 30,0 13,5 33, /40/ x 245 x 333 **Reversibelt aggregat med både luftkonditionerings- och värmepumpsfunktioner 11

12

13 Splitaggregat med innedel/-ar för montering i tak En bra lösning då det saknas utrymme för en golv- eller väggmonterad innedel och det inte finns något undertak. I större lokaler kan effekten delas upp på flera mindre innedelar i stället för en stor innedel, vilket ger bättre spridning av kylan och lägre ljudnivå. Innedel Manöverpanel Utedel Flödesschema en innedel Flödesschema två innedelar Flödesschema tre innedelar Flödesschema fyra innedelar LK-aggregat* Antal Ljudtrycksnivå Mått innedel Kyleffekt innedelar Rumsstorlek innedel Bredd x Djup x Höjd Typ kw st m 2 db(a) mm RAS2.5HNE/A/1C 6, /43/ x 625 x 173 RAS3HNE/A/1C 7, /45/ x 625 x 173 RAS4HNE/A/1C 10, /45/ x 625 x 235 RAS4HNE/A/2C 10, /42/ x 625 x 173 RAS5HNE/A/1C 12, /46/ x 625 x 235 RAS5HNE/A/2C 12, /43/ x 625 x 173 *Luftkonditioneringsfunktion LK/VP-aggregat** Kyleffekt Antal arbets- inne- Rums- Ljudtrycks- Mått innedel Kyleffekt område delar storlek nivå innedel Bredd x Djup x Höjd Typ kw kw st m 2 db(a) mm RAS2HVRN1/A/1C 5,0 2,2 5, /42/ x 625 x 173 RAS2.5HVRN1/A/1C 6,0 2,2 6, /43/ x 625 x 173 RAS3HVRNME/A/1C 7,1 3,2 8, /45/ x 625 x 173 RAS4HRNME/A/1C 10,0 4,9 11, /45/ x 625 x 235 RAS4HRNME/A/2C 10,0 4,9 11, /42/ x 625 x 173 RAS5HRNME/A/1C 12,5 5,7 14, /46/ x 625 x 235 RAS5HRNME/A/2C 12,5 5,7 14, /43/ x 625 x 173 RAS6HRNME/A/1C 14,0 6,0 16, /48/ x 625 x 235 RAS6HRNME/A/2C 14,0 6,0 16, /45/ x 625 x 173 RAS6HRNME/A/3C 14,0 6,0 16, /42/ x 625 x 173 RAS8HRNM/A/2C 20,0 9,0 22, /45/ x 625 x 235 RAS8HRNM/A/4C 20,0 9,0 22, /42/ x 625 x 173 RAS10HRNM/A/2C 25,0 11,2 28, /46/ x 625 x 235 RAS10HRNM/A/4C 25,0 11,2 28, /43/ x 625 x 173 RAS12HRNM/A/2C 30,0 13,5 33, /48/ x 625 x 235 RAS12HRNM/A/3C 30,0 13,5 33, /45/ x 625 x 235 RAS12HRNM/A/4C 30,0 13,5 33, /45/ x 625 x 173 **Reversibelt aggregat med både luftkonditionerings- och värmepumpsfunktioner 13

14

15 Splitaggregat med innedel/-ar för infälld montering i undertak Innedel Utedel En mycket elegant lösning då lokalen har undertak och det finns tillräckligt utrymme ovanför undertaket för innedelen, vars grill är det enda som syns i rummet. Manöverpanel I större lokaler kan effekten delas upp på flera mindre innedelar i stället för en stor innedel, vilket ger bättre spridning av kylan och lägre ljudnivå. Flödesschema en innedel Flödesschema två innedelar Flödesschema tre innedelar Flödesschema fyra innedelar LK-aggregat* Antal Ljudtrycksnivå Mått innedel Kyleffekt innedelar Rumsstorlek innedel Bredd x Djup x Höjd Typ kw st m 2 db(a) mm RAS2.5HNE/A/1CA 6, /30/ x 950 x 285 RAS3HNE/A/1CA 7, /32/ x 950 x 335 RAS3HNE/A/2CA 7, /30/ x 950 x 285 RAS4HNE/A/1CA 10, /35/ x 950 x 335 RAS4HNE/A/2CA 10, /30/ x 950 x 285 RAS5HNE/A/1CA 12, /37/ x 950 x 335 RAS5HNE/A/2CA 12, /30/ x 950 x 285 *Luftkonditioneringsfunktion LK/VP-aggregat** Kyleffekt Antal Kyl- arbets- inne- Rums- Ljudtrycks- Mått innedel effekt område delar storlek nivå innedel Bredd x Djup x Höjd Typ kw kw st m 2 db(a) mm RAC25NH5/A/1CA 2,5 0,9 3, /32/ x 650 x 317 RAC35NH5/A/1CA 3,5 0,9 4, /34/29/ x 650 x 317 RAC50NH5/A/1CA 5,0 0,9 5, /35/ x 650 x 317 RAS2HVRN1/A/1CA 5,0 2,2 5, /30/ x 950 x 285 RAS2.5HVRN1/A/1CA 6,0 2,2 6, /30/ x 950 x 285 RAS3HVRNME/A/1CA 7,1 3,2 8, /32/ x 950 x 335 RAS3HVRNME/A/2CA 7,1 3,2 8, /30/ x 950 x 285 RAS4HRNME/A/1CA 10,0 4,9 11, /35/ x 950 x 335 RAS4HRNME/A/2CA 10,0 4,9 11, /30/ x 950 x 285 RAS5HRNME/A/1CA 12,5 5,7 14, /37/ x 950 x 335 RAS5HRNME/A/2CA 12,5 5,7 14, /30/ x 950 x 285 RAS6HRNME/A/1CA 14,0 6,0 16, /40/ x 950 x 335 RAS6HRNME/A/2CA 14,0 6,0 16, /32/ x 950 x 335 RAS6HRNME/A/3CA 14,0 6,0 16, /30/ x 950 x 285 RAS8HRNM/A/2CA 20,0 9,0 22, /35/ x 950 x 335 RAS8HRNM/A/4CA 20,0 9,0 22, /30/ x 950 x 285 RAS10HRNM/A/2CA 25,0 11,2 28, /37/ x 950 x 335 RAS10HRNM/A/4CA 25,0 11,2 28, /30/ x 950 x 285 RAS12HRNM/A/2CA 30,0 13,5 33, /40/ x 950 x 335 RAS12HRNM/A/3CA 30,0 13,5 33, /35/ x 950 x 335 RAS12HRNM/A/4CA 30,0 13,5 33, /32/ x 950 x 335 **Reversibelt aggregat med både luftkonditionerings- och värmepumpsfunktioner 15

16

17 Splitaggregat med innedel/-ar för dold montering i tak En typ av aggregat som möjliggör en mycket diskret installation. Innedelen kan byggas in eller placeras i ett angränsande utrymme så att endast luftdonen blir synliga i rummet. Innedel Utedel I större lokaler kan effekten delas upp på flera mindre innedelar i stället för en stor innedel, vilket ger bättre spridning av kylan och lägre ljudnivå. Manöverpanel Flödesschema en innedel Flödesschema två innedelar Flödesschema tre innedelar LK-aggregat* LK/VP-aggregat** Flödesschema fyra innedelar Antal Ljudtrycksnivå Mått innedel Kyleffekt innedelar Rumsstorlek innedel Bredd x Djup x Höjd Typ kw st m 2 db(a) mm RAS2.5HNE/A/1D 6, /33/ x 660 x 275 RAS3HNE/A/1D 7, /35/ x 660 x 275 RAS4HNE/A/1D 10, /36/ x 660 x 275 RAS4HNE/A/2D 10, /31/ x 660 x 275 RAS5HNE/A/1D 12, /38/ x 660 x 275 RAS5HNE/A/2D 12, /33/ x 660 x 275 HCAT0071TE/A/1D 20, x 1119 x 510 HCAT0091TE/A/1D 25, x 1119 x 510 HCAT0101TE/A/1D 29, x 1349 x 625 HCAT0121TE/A/1D 36, x 1349 x 625 *Luftkonditioneringsfunktion Kyleffekt Antal arbets- inne- Rums- Ljudtrycks- Mått innedel Kyleffekt område delar storlek nivå innedel Bredd x Djup x Höjd Typ kw kw st m 2 db(a) mm RAS2HVRN1/A/1D 5,0 2,2 5, /31/ x 660 x 275 RAS2.5HVRN1/A/1D 6,0 2,2 6, /33/ x 660 x 275 RAS3HVRNME/A/1D 7,1 3,2 8, /35/ x 660 x 275 RAS3HVRNME/A/2D 7,1 3,2 8, /34/ x 660 x 198 RAS4HRNME/A/1D 10,0 4,9 11, /36/ x 660 x 275 RAS4HRNME/A/2D 10,0 4,9 11, /31/ x 660 x 275 RAS5HRNME/A/1D 12,5 5,7 14, /38/ x 660 x 275 RAS5HRNME/A/2D 12,5 5,7 14, /33/ x 660 x 275 RAS6HRNME/A/1D 14,0 6,0 16, /39/ x 660 x 275 RAS6HRNME/A/2D 14,0 6,0 16, /35/ x 660 x 275 RAS6HRNME/A/3D 14,0 6,0 16, /31/ x 660 x 275 RAS8HRNM/A/1D 20,0 9,0 22, /54/ x 600 x 423 RAS8HRNM/A/2D 20,0 9,0 22, /36/ x 660 x 275 RAS10HRNM/A/1D 25,0 11,2 28, /55/ x 600 x 423 RAS10HRNM/A/2D 25,0 11,2 28, /38/ x 660 x 275 RAS12HRNM/A/2D 30,0 13,5 33, /39/ x 660 x 275 RAS12HRNM/A/3D 30,0 13,5 33, /36/ x 660 x 275 RAS12HRNM/A/4D 30,0 13,5 33, /35/ x 660 x 275 **Reversibelt aggregat med både luftkonditionerings- och värmepumpsfunktioner 17

18

19 Multisplitaggregat med 2 4 mixade innedelar Den bästa lösningen för lokaler med 2 4 mindre närliggande utrymmen med behov av individuell temperaturreglering, t.ex. rum orienterade i olika väderstreck med varierande solbelastning under dagen. Aggregaten är i VP-utförande med DC- inverter med både kyloch värmefunktioner (värmepump). DC-invertern ger suverän steglös effektreglering. Se vidare aggre -gatens arbetsområden i tabellen nedan. Innedel för montering på golv Innedel för infälld montering i undertak Innedel för montering på vägg Utedel Fjärrkontroll Flödesschema två innedelar Flödesschema tre innedelar Flödesschema fyra innedelar Innedelar Utedelar Typ av montering Kyleffekt kw Golv Vägg Infälld i undertak Kyleffekt kw Kyleffekt arbetsområde kw Antal innedelar 1,8 x 2,5 x x x 3,5 x x x 5,0 x x x 4,0 1,5 4,5 2 5,2 1,5 6, ,4 1,5 5,9 2 7,1 2,4 8,

20

21 Multizonsplitsystem med 2 4 mixade innedelar Den bästa lösningen för lokaler med 2 4 större utrymmen med behov av individuell temperaturreglering, t.ex. rum orienterade i olika väderstreck med varierande solbelastning under dagen. Detta system är i VP-utförande med DC-inverter med både kyl- och värmefunktioner (värmepump). DC-invertern ger suverän steglös effektreglering. Se vidare utedelarnas arbetsområde i tabellen nedan. Innedel för infälld montering i undertak (kassett)/2-vägs Innedel för infälld montering i undertak (kassett)/4-vägs Flödesschema två innedelar Innedel för dold montering i tak Innedel för montering i tak Innedel för montering på vägg Innedel för inbyggnad i fönsterbänk Innedel för montering på golv Flödesschema tre innedelar Manöverpanel Utedel Innedelar Typ av montering Flödesschema fyra innedelar Kyleffekt kw Golv Inbyggnad i fönsterbänk Vägg Tak Infälld montering i undertak/2-vägs Infälld montering i undertak/4-vägs Dold montering i tak Utedelar Kyleffekt Kyleffekt arbetsområde Antal kw kw innedelar 3,6 X X X X X X 5,0 X X X X X X X 6,3 X X X X X X X 7,1 X X X X X 10,0 X X X X X 12,5 X X X X 14,0 X X X 7,1 3,2 8,0 2 10,0 4,9 11,2 2 12,5 5,7 14,0 2 14,0 6,0 16, ,0 9,0 22, ,0 11,2 28, ,0 13,5 33,

22 Multizonsplitsystem med upp till 32 mixade innedelar Perfekt lösning för lokaler med upp till 20 blandade mindre och större närliggande utrymmen med behov av individuell temperaturreglering, t. ex. rum orienterade i olika väderstreck med varierande solbelastning under dagen. Detta system finns i två utföranden: 2-rörssystem som kan arbeta med antingen kyla eller värme samt 3-rörssystem som kan arbeta med kyla och värme samtidigt. Båda systemen är i VP-utförande med DCinverter med både kyl- och värmefunktioner (värmepump). DC-invertern ger suverän steglös effektreglering. Se vidare utedelarnas arbetsområde i tabellen nedan. Innedel för infälld montering i undertak (kassett)/2-vägs Innedel för infälld montering i undertak (kassett)/4-vägs Innedel för dold montering i tak Innedel för montering i tak Innedel för montering på vägg Innedel för montering på golv Flödesschema SET FREE 2-rörs (1-32 innedelar) Flödesschema SET FREE 3-rörs (2-32 innedelar) Innedel för inbyggnad i fönsterbänk Manöverpanel Utedelar SET FREE 2-rörs Utedelar SET FREE 3-rörs Kyleffekt Kyleffekt arbetsområde Antal kw kw innedelar Kyleffekt Kyleffekt arbetsområde Antal kw kw innedelar 14,0 2,2 14, ,4 2,2 22, Innedelar SET FREE 22,4 2,2 22, ,0 2,2 28, ,0 2,2 30, ,5 2,2 36, Typ av montering 33,5 2,2 34, ,0 2,2 40, ,0 2,2 45, ,0 2,2 51, Kyleffekt kw Golv Inbyggnad i fönsterbänk Vägg Infälld montering i undertak/2-vägs Infälld montering i undertak/4-vägs 2,2 X 2,8 X X X X X X Tak Dold montering i tak 45,0 2,2 45, ,4 2,2 50, ,0 2,2 56, ,0 2,2 73, ,0 2,2 85, ,0 2,2 90, ,0 2,2 59, ,0 2,2 71, ,0 2,2 85, ,0 2,2 90, ,0 X X X X X X 5,6 X X X X X X X 7,1 X X X X X X X 8,0 X X X X X 11,2 X X X X X 14,0 X X X X 16,0 X X X 22,4 X 28,0 X Utedel SET FREE 2-rörs Utedel SET FREE 3-rörs 22

23 Komplettering av befintlig tilluftsanläggning Den bästa lösningen vid kylning av större lokaler, då det finns en befintlig tilluftsanläggning med tillräckligt luftflöde för att kunna bära kylan och kylbehovet dessutom är likartat i alla delar av lokalerna, alltså inget behov av individuell temperaturstyrning. Innedel (förångare) Utedel Typ Kyleffekt kw RAC07G4 1,9 RAC09G4 2,6 RAC14G4 3,2 RAC18G4 4,3 HCAT0011TE 5,9 Flödesschema HCAT0021TE 7,0 HCAT0025TE 8,9 HCAT0031TE 10,4 HCAT0041TE 12,9 HCAT0051TE 16,1 HCAT0061TE 19,1 HCAT0071TE 23,8 HCAT0091TE 29,9 HCAT0101TE 32,5 HCAT0121TE 42,3 23

24 Distributör: Hulda Mellgrens gata 3, Västra Frölunda Telefon Telefax Dalvägen 14, Solna Telefon Telefax Tryck Typoprint AB

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_*/F 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för montering vid golv (dubbelriktad luftutblåsning uppåt och framåt/neråt) * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Multizonsplitsystem med mixade innedelar

Multizonsplitsystem med mixade innedelar AQS/Hitachi SET FREE 7,1 58,2 kw Multizonsplitsystem med mixade innedelar Produktblad innedelar för montering på golv 1.0FSNE 1.5FSNE 2.0FSNE 2.5FSNE Total kyleffekt 1) kw 2,8 4,5 5,6 7,1 1) kw 2,0 3,3

Läs mer

Bosch Compress 5000/7000 AA Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat

Bosch Compress 5000/7000 AA Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat osch Compress 5000/7000 Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat Vill du ha extra trygghet när du istallerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE*E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för montering i tak * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.60202 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.60202 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

LK/(VP)*-invertersplitaggregat

LK/(VP)*-invertersplitaggregat AQS/Panasonic PACi Standard U-_PEY1E*/CA-600 2 storlekar 7,7 10,4 kw ed 2 innedelar för infälld ontering i undertak (kassett 600 x 600 ) * Reversibelt aggregat ed både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

IVT LUFT/LUFTVÄRMEPUMPAR. Höj värmen och sänk energikostnaderna.

IVT LUFT/LUFTVÄRMEPUMPAR. Höj värmen och sänk energikostnaderna. IVT LUFT/LUFTVÄRMEPUMPR Höj värmen och sänk energikostnaderna. 2 LUFT/LUFT DIN NY LUFT/LUFT VÄRME 3 Litet ingrepp, stor besparing. Det är vad vi kallar smart teknik. Principen med en luft/luftvärmepump

Läs mer

Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick

Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick Mår du som bäst när din lägenhet är rätt tempererad och frisk luft hela tiden cirkulerar i dina rum? I den här foldern har vi samlat tips och information som skapar

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_/BD 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för inbyggnad i fönsterbänk eller för dold montering i tak * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

LUFTKONDITIONERING Prislista 2003

LUFTKONDITIONERING Prislista 2003 LUFTKONDITIONERING Prislista 2003 Enkelsplit DUO-utförande Inverter Kassettmodeller Vägg- / Takmontage Portabla aggregat Tel. 08-445 77 90, Fax 08-445 77 99 - e-post: info@tpiab.com www.tpiab.com Vi har

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer 2008-09-02 Installationsanvisning för fläktkonvektorer UN-MVP-, UN-MVT-, UN-MOP-, UN-MOF-, UN-IVP-, UN-IVF-, UN-IOP-. Innehåll sid Översikt 2 Montering & vattenventiler 3 Termostat SR, reglerpanel SV/WKSV

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Beteckningsnyckel TECS2/W

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

CDP 35/45/65/75/125/165 LUFTAVFUKTNING TILL MODERNA SWIMMINGPOOLER

CDP 35/45/65/75/125/165 LUFTAVFUKTNING TILL MODERNA SWIMMINGPOOLER CDP 35/45/65/75/125/165 LUFTVFUKTNING TILL MODERN SWIMMINGPOOLER TEKNISK DT CDP 35/45/65 Dantherms avfuktare typ CDP 35/45/65 är speciellt utvecklade till privata swimmingpooler och bubbelpooler. Varm,

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Kondensor 230 för 230 V 1-fas anslutning

Kondensor 230 för 230 V 1-fas anslutning 7:1 Kondensor 230 för 230 V 1-fas anslutning Kondensor 230 är kompakt byggd med två axialfläktar (IP 44) inbyggda i kondensorchassiet. Elektrisk anslutning sker till en utvändigt monterad kopplingsbox.

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 KYLGGREGT KYL FÖR KLIMT LIVSMEDEL MSKINER OCH PROCESSER Svenska kylaggregat. Mini, Midi, Frigadons sortiment kännetecknas

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se Utbytesguide Upplev kvalitén! Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3 www.luftmiljo.se Ubytesguide REGO-200VE REGO-200VE-B-C4 Blås bort det gamla, in med nya friska vindar... Effektiv värmeåtervinning, tystare

Läs mer

LK/VP*-invertermultisplitaggregat

LK/VP*-invertermultisplitaggregat QS/rgo iseries 4 storlekar 1,0 9,6 kw (LK) 0,9 11,2 kw (VP) med 2 4 mixade innedelar * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion och VP = värmepumpsfunktion. LK/VP*-invertermultisplitaggregat

Läs mer

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo C*110 328/3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* med värmebatteri för värmevatten utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer

NIBE ARIA. Utvecklad för nordiskt klimat. Luft/luft-värmepump singelsplit

NIBE ARIA. Utvecklad för nordiskt klimat. Luft/luft-värmepump singelsplit 5 NIBE ARIA Luft/luft-värmepump singelsplit Utvecklad för nordiskt klimat NIBE ARIA är en luft/luft-värmepump utvecklad för den nordiska marknadens kalla och fuktiga klimat med hög kapacitet när det verkligen

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem

Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem VÄGGMODELL NY www.daikin.se FTKS/FTXS-D Daikin har tagit ytterligare ett steg mot den idealiska kombinationen av form och funktion, D-seriens snygga, släta

Läs mer

Handbok Byggavfuktare modell Attack

Handbok Byggavfuktare modell Attack Handbok Byggavfuktare modell Attack Drift och underhåll INNEHÅLL SÄKERHET...3 TILLÄMPLIGA TEKNISKA STANDARDER OCH REGELVERK...4 DRIFT OCH UNDERHÅLL...5 INKOPPLING AV DRÄNERINGSRÖR...8 PERIODISKT UNDERHÅLL...9

Läs mer

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem*

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem* AQS/Eurapo C*110 328/4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem se separat

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWS NEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

UTVÄRDERING AV KONDENSFILTER I FÄLT

UTVÄRDERING AV KONDENSFILTER I FÄLT Rydell&Lembke kyl&värmeteknik AB Norsholmsvägen 13 610 21 NORSHOLM Telefon: 011-54150 Fax: 011-543 49 E-post: info@rydell-lembke.nu UTVÄRDERING AV KONDENSFILTER I FÄLT Storkök, kyl och frys. KAPITEL 1

Läs mer

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR MEGA Power MP10 MP70 Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR INDUSTRIUTFÖRANDE KOMPAKT KRAFTIG KONSTRUKTION LÄTT ATT INSTALLERA ENKEL

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic E-_PKEA 4 storlekar 2,4 5,0 kw Luftkylda serverrumsaggregat* * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt med både kylfunktion och värmepumpfunktion. I

Läs mer

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform.

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform. L U F T B E H A N D L I N G I S I M H A L L A R PROBLEMET att välja rätt system och förnuftig driftform. En möjlighet är att ventilera ut fukten. Detta kan kombineras med värmeåtervinning och/eller återluftsdrift.

Läs mer

Energiteknik AB. Krav 1 (5) Byggår: Area: 5404 m 2 A temp Vårdcentral Byggnaden är uppförd. ett styr- och. Töreboda. I byggnaden finns två

Energiteknik AB. Krav 1 (5) Byggår: Area: 5404 m 2 A temp Vårdcentral Byggnaden är uppförd. ett styr- och. Töreboda. I byggnaden finns två Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Fastigheten Blåklinten 1 Töreboda kommun Wermlandskonsult VVS & Energiteknik AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Byggår: 1970 (tillbyggd

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation Eco

Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Köldbärarstationer med frikyla tillverkas i utförande från 10 till 350 kw, samtliga utrustade med

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Gör rent hus med fukt, mögel och dålig lukt

Gör rent hus med fukt, mögel och dålig lukt PRODUKTFAKTA IVT Luftavfuktare Gör rent hus med fukt, mögel och dålig lukt MJ-E16VX Högeffektiv luftavfuktare med toppvärden i Energimyndighetens test BÅTEN TVÄTTSTUGAN HUSVAGNEN FRITIDSHUSET Du behöver

Läs mer

Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning. Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig

Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning. Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig Varför välja Daikin VRV IV S-serierna? Du kan installera extremt effektiva och tillförlitliga

Läs mer

Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB

Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB Kortrapport Totalmetodiken Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: BELOK web Maj 2015 Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer VENETO www.kinnan.se

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer VENETO www.kinnan.se Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer VENETO www.kinnan.se Kinnan AB som är generalagent för VENETO fläktkonvektorer erbjuder ett komplett sortiment för alla behov. Vår

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage Passiv kylbaffel för frihängande montage SNABBFAKTA FRB är en passiv kylbaffel för komfortkyla speciellt designad för synligt/nedpendlat montage i rummet. Hög effekt även vid stora temperaturdifferenser

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 20

Handbok. Avfuktare Attack 20 Handbok Avfuktare Attack 20 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

Comfortinfra CIR För diskret design och funktion

Comfortinfra CIR För diskret design och funktion 500-2000 W Elvärme 12 13 modeller Comfortinfra CIR För diskret design och funktion Användningsområden CIR ger behaglig värme året runt på skyddade terrasser, balkonger och uteserveringar. CIR kan också

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

AC- OCH DC-LUFTKONDITIONERING MED KAPACITETSREGLERING VS. ON/OFF- REGLERING FÖR ELEKTRONIKKYLNING

AC- OCH DC-LUFTKONDITIONERING MED KAPACITETSREGLERING VS. ON/OFF- REGLERING FÖR ELEKTRONIKKYLNING AC- OCH DC-LUFTKONDITIONERING MED KAPACITETSREGLERING VS. ON/OFF- REGLERING FÖR ELEKTRONIKKYLNING EHSAN B. HAGHIGHI Fil. dr., värmespecialist Dantherm Cooling AB CHRISTIAN SAKSTRUP SENIOR PROJEKTLEDARE,

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1923 Area: 30380 m² Atemp Verksamhet: Kontor,

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

Exempel på enrgibesparingar

Exempel på enrgibesparingar 1(9) Exempel på enrgibesparingar Duscha - 1400:-/år Genom att duscha 5 min. istället för 15 min. per dag sparas upp till 2000 kwh/år. Byt till nya strilar och minska vattenåtgången med 1/3-del. Vattenklosett

Läs mer

SÅ LYCKAS VI MED ENERGIBESPARINGAR I ISHALLAR

SÅ LYCKAS VI MED ENERGIBESPARINGAR I ISHALLAR SÅ LYCKAS VI MED ENERGIBESPARINGAR I ISHALLAR Målen. Strategierna. Medlen. Ett föredrag av ÅF infrastruktur. Ishallars energiförbrukning. Vad använder energi. Strategi för effektivisering. Så minskar vi

Läs mer

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S Drift och skötselinstruktion Innehållsförteckning: 1. Allmänna säkerhetsregler 2. Funktionsprincip sorptionsavfuktare 3. Maskinfunktioner 4. Installationsanvisningar 5. Drifttagning,

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. 2 Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Byggnaden:... 3 Fördelning:... 3 Kylaggregat:... 3 Fläkt:... 3 Verkningsgrad:...

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden

Läs mer

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Nr. 01-1602 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Postadress Telefon Bankgiro Org. nr. E-post Box 1026 08-525 099 40 5801-6379 556302-7530 info@fvuab.se 101 38 Stockholm Telefax Internet Besöksadress 08-525 099

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMRT HETING & OOLING Samsung Smart HETING & OOLING värd att längta hem till et är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är det lätt

Läs mer

Energideklaration 232100-0255. Postnummer. Telefonnummer 040-337231. Egen beteckning B63. Prefix byggnadsid Byggnadsid X-koordinat Y-koordinat

Energideklaration 232100-0255. Postnummer. Telefonnummer 040-337231. Egen beteckning B63. Prefix byggnadsid Byggnadsid X-koordinat Y-koordinat Energideklaration Version 1.0.1 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Region Fastigheter Adress Ingång 88 UMAS E-postadress weste.eriksson@skane.se Personnummer/Organisationsnummer 232100-0255

Läs mer

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt.

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt. Fancoil KL 1 Beskrivning Väggmonterad med hölje, utblås uppåt 7 Aggregatstrolekar med en luftmängd from.150-1077 m³/h 13,4 kw, kyleffekt tom. 6 kw Värme-/Kyleffekt för 2/4-Rörssystem vid: PVV 70/60 C;

Läs mer

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

Nyfiken på din nya värme

Nyfiken på din nya värme Nyfiken på din nya värme Värmepumpar för bästa besparing Ditt bästa val för ekonomin och för miljön Redan när IVT startade för mer än 30 år sedan drevs vi av nyfikenhet. Vi ville upptäcka hur värmepumpar

Läs mer

PRI-FV.PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C (tak) AQS/Panasonic PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw. Serverrumssystem

PRI-FV.PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C (tak) AQS/Panasonic PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw. Serverrumssystem AQS/Panasonic PAW/PACi Elite U-_PE1E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw Serverrumssystem med 2 eller 3 luftkylda serverrumsaggregat* med inbyggd effektreserv och redundans * Utförande för kontinuerlig processdrift.

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Fresh air for the future

Fresh air for the future future re future Fresh air for the future Fresh air for the future ALH/ALH1-SERIEN Frisk luft en livsnödvändighet För att våra hus skall erbjuda en frisk och sund miljö omsättning per timme enligt kraven

Läs mer

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, För köldbärartemperatur 7/17 C, För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw Skystar ECM

Läs mer

BEAUTY LINE BRUKSANVISNING. Filtersystem FOR BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT

BEAUTY LINE BRUKSANVISNING. Filtersystem FOR BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT BRUKSANVISNING BEAUTY LINE Filtersystem FILTRONIC AB issgatan 2, Box 2284, 531 02 LIKÖPING Tel: 0510-208 10, Fax: 0510-201 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 2008.05.20 FOR BETTER

Läs mer

ENERGIRAPPORT DIKESRENEN 18. Johan Jergelin 2015-12-09. Johan.Jergelin@engi.se HANDLÄGGARE DATUM UPPDRAGSNR.

ENERGIRAPPORT DIKESRENEN 18. Johan Jergelin 2015-12-09. Johan.Jergelin@engi.se HANDLÄGGARE DATUM UPPDRAGSNR. ENERGIRAPPORT DIKESRENEN 18 HANDLÄGGARE DATUM UPPDRAGSNR. Johan Jergelin 2015-12-09 0703056767 Johan.Jergelin@engi.se INLEDNING Syftet med denna rapport är att övergripande redovisa vad som har genomförts,

Läs mer

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning NeoTherm Golvvärme Ledningsfört styrning S NeoTherm monteringsanvisning Innehållsförteckning Om NeoTherm Golvvärme...2 Teknisk beskrivning...3 Tekniska data...3 Fördelarunit...3 Basisenhet (se särskild

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Suomen Kotikylmiö Oy Ravitie 3 FIN-15860 HOLLOLA, FINLAND Vinskåp 50 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Innehållsförteckning SÄKERHETSÅTGÄRDER... 3 ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER... 3 MONTERING AV VINKYL... 4 Placering...

Läs mer

Projektarbete Kylskåp

Projektarbete Kylskåp TMMI44 Projektarbete Kylskåp Mi 1b Grupp 5 Erik Runesvärd, 950213, eriru231@student.liu.se Mayur Vaghjiani, 940712, mayva604@student.liu.se Filip Naeslund, 930114, filna681@student.liu.se Gustav Larsson,

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen

Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen Birgitta Nordquist Lektor Avd. för Installationsteknik Institutionen för Bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Studie

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

Recair Booster Cooler. En ny generation av Cooler aggregat

Recair Booster Cooler. En ny generation av Cooler aggregat Recair Booster Cooler En ny generation av Cooler aggregat Vad är en Cooler? Ett värmeåtervinningsaggregat, som innehåller all kyl- och styrutrustning som behövs för kylning KONDENSBATTERIBATTERI FÖRÅNGNINGSBATTERI

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Resultatet är en extremt tyst och användarvänlig kompressor med reducerad elförbrukning och återvinningsbara komponenter. = Energibesparingar och lägre CO2 utsläpp

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Komfortventilation Adconair 76 Nu även med motströmsvärmeväxlare och evaporativ kyla Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Adconair typ 76 AdiabaticPro - förenklad visualisering Adconair lämpligt

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Rud 89:27 Adress: Lonsegårdsvägen 17, Västra Frölunda Uppvärmd golvyta (A temp): 128 m 2, byggår 1977. Värmesystem: Direktverkande el, radiatorer. Ventilation:

Läs mer

Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning

Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning Haltons klimatmodul CBX med fyrvägs luftinblåsning Fungerar som en aktiv kylbaffel men med fyrvägs luftinblåsning i stället för tvåvägs. Fyrvägs

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare

Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare 1 VÄLJ RÄTT AVFUKTARE Välj den avfuktare som passar ditt behov bäst. Här får du råd på vägen. Du kan också alltid kontakta oss så hjälper vi dig. KRYPGRUND

Läs mer

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Påvisande av ekonomiska & miljömässiga vinster vid solskyddsinvestering (Arbetet är en del i kursen Diplomerad Solskyddstekniker) Christian Westberg & Jim Eriksson

Läs mer