Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s."

Transkript

1 Produktblad Aermec Version: Uppdaterad: Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21

2 Allmänt Allmänt Finns i 9 två-krets storlekar Kylmaskin, värmepump och förångaraggregat (separat kondensor dx) 6 utföranden: NLW: Standard vattentemperatur över +4 C NLW Y: Lågtemperatur, vattentemperatur ned till -6 C NLW D: Med hetgasvärmeväxlare NLW T: Med total värmeåtervinning NLW L: Lågljudutförande NLW E: Förångaraggregat (extern kondesor dx) Scrollkompressor med låg energiförbrukning Högeffektiva värmeväxlare Komplett el-skåp med modulär mikroprocessor, kontrollsystem Pulverlackerat chassi Leveransomfattning Scrollkompressor med låg energiförbrukning, R407C Högeffektiva plattvärmeväxlare (Victaulic anslutningar) Komplett el-skåp, med modulär mikroprocessor, kontrollsystem Förberedd för elmatningsanslutning Monterad vevhusvärmare Alla NLW är Euroventcertifierade (E). Spänning: 400 V 3-fas 50 Hz. Kyla Producerad vattentemperatur 7 C. Ingående kondensorvattentemperatur 30 C. t = +5 C. Värme Producerad vattentemperatur 50 C Ingående förångartemperatur 10 C t = +5 C Kyla (NLW E) Producerad vattentemperatur 7 C Kondenseringstemperatur 45 C Ingående förångarvattentemperatur 12 C t = +5 C Ljuddata Ljudtryck uppmätt i fritt fält på 10 m avstånd med efterklangstid Tr=2 2 Drift- och skötsel Aermec NLW

3 Tekniska data Nominella driftsförhållanden Tekniska data är beräknade enligt följande konditioner: Kapacitet gäller vid följande förhållanden (kyla): Förångare, ingående vätsketemperatur 12 C; utgående vätsketemperatur 7 C. Kondensor, ingående vätsketemperatur 30 C; utgående vätsketemperatur 35 C. Kapacitet gäller vid följande förhållanden (Värme): Förångare, ingående vätsketemperatur 10 C; utgående vätsketemperatur 5 C. Kondensor, ingående vätsketemperatur 45 C; utgående vätsketemperatur 50 C. Ljudeffekt Aermec bestämmer ljudeffekten på basis av mätningar utförda enligt standard 9614 för att möta kraven i Eurovent certifieringsprogram. Ljudtryck Ljudtrycksnivå uppmätt i fritt fält på ett reflekterande underlag (direktionsfaktor Q=2) på ett avstånd av 10m till aggregatets sida, med parallellexpansionsmetoden (box-metoden, ISO 3744). E.S.E.E.R. Det finns en växande medvetenhet även i Europa att energibehovet för luftkonditioneringsanläggningar måste uppmärksammas. I USA har det under många år endast talats om effektivitet men ett indexvärde som tar hänsyn till energibehovet vid både fullast och dellast vid lägre utetemperaturer än den dimensionerade. ESEER står för European Seasonal Efficiency Ratio och är ett verktyg för att jämföra olika vätskekylare med varandra. Aermec har lagt ner stort arbete på att möta kraven på en god verkningsgrad vid fullast såväl som vid dellast vid utetemperatur lägre än den dimensionerade. Efter beräkning av systemets totala energibehov, kw/h, under sommarsäsongen kan säsongens totala energikonsumtion beräknas med formeln i informationsrutan intill. Aktuell energiberäkning kan utföras mer exakt genom att i beräkningen ta med: Belastningsbilden med utelufttemperaturer Den lokala klimatbilden Totalt antal timmar. information Energikonsumtion = Energibehov/ Effektivitetsindex ESEER = (3xEER100%+33xEER75%+41xEER50%+23xEER25%) / 100 Utgående köldbärare 7ºC t vid full last 5ºC Belastning 100% 75% 50% 25% Utelufttemperatur 35ºC 30ºC 25ºC 20ºC Drift- och skötsel Aermec NLW

4 Värmepump R407C Kyldrift Kylkapacitet kw 107,0 117,0 142,0 161,0 184,0 218,0 251,0 279,0 307,0 Totalt effektbehov kw 26,20 28,50 34,50 39,20 45,20 53,60 62,10 68,80 75,50 EER W/W 4,08 4,11 4,12 4,11 4,07 4,07 4,04 4,06 4,07 Vätskeflöde förångare l/h Vätskeflöde kondensor l/h Tryckfall vätskesida förångare kpa 29,00 34,00 37,50 40,00 39,00 33,50 32,90 36,00 32,50 Tryckfall vätskesida kondensor kpa 46,00 54,50 60,00 65,00 63,50 56,00 55,00 60,00 54,00 Värmedrift Värmekapacitet kw 115,0 126,0 153,0 174,0 198,0 238,0 276,0 308,0 340,0 Totalt effektbehov kw 35,40 38,50 46,80 53,00 60,70 71,00 81,40 90,30 99,20 COP W/W 3,25 3,27 3,27 3,28 3,26 3,35 3,39 3,41 3,43 l/h kpa 34,00 41,00 44,50 48,50 46,00 43,00 42,00 46,00 42,50 Tryckfall vätskesida förångare kpa 16,00 19,00 21,00 23,00 21,00 20,00 18,00 20,00 19,00 Vätskeflöde förångare vid 10ºC l/h Tekniska data Kompressor typ Scroll Antal kompressorer st 3/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 antal kretsar st 3/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 Effekt oljevärmare st x W 3 x 75 3 x 75 4 x 75 4 x 75 4 x 75 2 x x 75 4 x x x 130 El - Tekniska data Strömförbrukning 1) A 51,10 54,40 66,10 72,70 85,40 98,30 111,20 123,60 135,90 Strömförbrukning 1) A 62,60 67,00 81,30 90,20 105,4 120,70 135,90 150,30 164,80 Maximal strömförbrukning A Startström 1) A Dimensioner vätskeanslutningar Vätskeanslutning 2 ) Ø 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/ Vätskeanslutning 2 ) typ V Dimensioner version Standard Höjd mm Dimensioner Höjd (L) mm Bredd mm Djup mm Nettovikt 3) kg ) Spänning 400V 3-fas 50Hz. 2) Vätskeanslutning gäller för aggregat version standard, för versioner med hetgasväxlare hänvisas till Placering och mått på vätskeanslutningar". 3) Nettovikt 4 Drift- och skötsel Aermec NLW

5 Vätskekylaggregat för separat kondensor R407C Kyldrift Kylkapacitet C1 + C kw (57+43) (66+43) (66+66) (75+75) (86+86) ( ) ( ) ( ) ( ) Totalt effektbehov kw 28,1 30,6 36,9 41,9 48,4 57, ,2 80,5 EER W/W 3,56 3,56 3,58 3,58 3,55 3,53 3,55 3,55 3,58 Vätskeflöde förångare l/h Tryckfall vätskesida förångare kpa 25,8 30, ,6 34,5 29,7 29,2 31,8 29,1 Tekniska data Kompressor typ Scroll Antal kompressorer st 3/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 antal kretsar st 3/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 Effekt oljevärmare st x W 3 x 75 3 x 75 4 x 75 4 x 75 4 x 75 2 x x 75 4 x x x 130 El-tekniska data Strömförbrukning 1) A 53,2 56,8 69,0 76,2 89,4 102,3 115,3 127,7 140,0 Maximal strömförbrukning A Startström 1) A Dimensioner vätskeanslutningar Vätskeanslutning 2) Ø 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/ Vätskeanslutning 2) typ V Dimensioner version Standard Höjd mm Dimensioner Höjd (L) mm Bredd mm Djup mm Nettovikt 3) kg 602,5 614,1 703,7 740,3 792, ) Spänning 400V 3-fas 50Hz. 2) Vätskeanslutning gäller för aggregat version standard, för versioner med hetgasväxlare hänvisas till Placering och mått på vätskeanslutningar. 3) Nettovikt Angivna data refererar till följande: Ljudtryck uppmätt på ett avstånd på 10 m i fritt fält och direktionsfaktor Q = 2 Kyldrift: producerad vattentemperatur 7 C vid t = 5κ omgivande lufttemperatur: 35 C Värmedrift: producerad vattentemperatur 50 C vid t = 5κ omgivande lufttemperatur: 7 C D.B 6 C W.B Aggergatstorlek Sektion A mm Sektion PE mm IL Amp Drift- och skötsel Aermec NLW

6 El-anslutningar Aggregaten levereras internt elektriskt färdigkopplade. Spänningstyp och erforderlig driftström anges på aggregatets dataskylt. Kraftledningen ska vara korrekt avsäkrad. Kablars sektionering och dimensioner är endast angivna som förslag. Installatören är ansvarig för dimensioneringen av kabeln som är beroende på kabeltyp, aggeratets behov och avstånd till matningens central. Alla el-anslutningar ska utföras enligt gällande lokala lagar och normer. El-schemat i denna manual är endast en första ledning och den slutliga anslutningen ska utföras i enlighet med aggregatet medlevererat schema. OBS! Kontrollera att alla kraftmatningsplintar är dragna vid första start och åter efter en månads drift. Därefter ska kabelanslutningrna kontrolleras en gång i halvåret. Dåligt anslutna kablar kan orsaka överhettning av kablar och komponenter. OBS! Rekommenderade kabelareor i ovanstående tabell gäller endast för kabelängd upp till 50 m. Kabeldimensioner och strömavskiljarens dimensioner är endast vägledande. Installatören är ansvarig för dimensionering av kraftledningen vars dimension är beroende av dess längd till el-centralen, typ av kabel, aggregatets effektbehov och läge. Driftsområde Maximalt vätskeflöde till värmeväxlarna visas i tryckfallsdiagrammet. Driftsbegränsningar visas i följande diagram. OBS! Drift med lägre utgående vattentemperatur än 4 C får endast ske med aggregat typ Y. Kontakta auktoriserad Aermec återförsäljare om drift utanför i diagrammens angivna gränsvärden önskas. information Tc kondenseringstemperatur (NLW E). Twc utgående kylmedeltemperatur från kondensorn. Twe utgående kölbärartemperatur från förångaren. Diagrammet refererar till ett t av 5K över förångare och kondensor (aggregat försett med kondensor). Differens ( tc) mellan inlopp/utlopp vid kondensorfunktion: min. 5K max. 15K Differens ( te) mellan inlopp/utlopp vid förångarfunktion: min. 3K max. 10K 6 Drift- och skötsel Aermec NLW

7 Driftsgränser Högtryckssidan Lågtryckssidan Max. tillåtet tryck, Bar Max. tillåten temperatur, ºC Min. tillåten temperatur, ºC (-10)* *) Version E. Korrektionskoefficienter Kylkapacitet och effektbehov vid kyldrift - Standardaggregat - Värmepump vid kyldrift Kylkapacitet och effektbehov vid ej nominella värden tas fram genom att multiplicera korrektionskoefficienten, Cft och Cpa med respektive nominellt värde, Pf och Pa. Diagrammet ger korrektionskoefficienter för de olika aggregaten vid kyldrift. Vid varje kurva är gällande utelufttemperatur angiven. Vid annat t än 5 C Använd faktorer ur diagram för kyleffekt och effektbehov. Detta gäller även försmutsningsfaktorer i tabell nedan. Kapacitet och effektbehov vid värmedrift. - Värmepump Värmekapacitet och effektbehov vid ej nominella värden tas fram genom att multiplicera korrektionskoefficienten, Cft och Cpa med respektive nominellt värde, Pf och Pa. Diagrammet ger korrektionskoefficienter för aggregaten vid värmedrift. Vid varje kurva är gällande utgående värmebärartemperatur angiven med t 5K. I uppgivna kapaciteter är netto med inräknade avfrostningsperioder. Vid annat t än det nominella Använd faktorer ur diagram för kyleffekt och effektbehov. Detta gäller även försmutsningsfaktorer i tabell nedan. information Förklaring standardaggregat och värmepump vid kyldrift: Cf = Koefficient för kylkapacitet Ca = Koefficient för effektbehov Förklaring Värmepump: Ct = Koefficient för värmekapacitet Ca = Koefficient för effektbehov Drift- och skötsel Aermec NLW

8 Korrektionsfaktorer för kyleffekt och effektbehov 8 Drift- och skötsel Aermec NLW

9 Korrektionsfaktorer för värmeeffekt och effektbehov värmepump Faktorerna för korrigering av flöde och tryck användes direkt på värdena givna för drift utan glykolinblandning. Drift- och skötsel Aermec NLW

10 Korregeringstabell Annat än nominellt t över förångaren Faktor för kylkapacitet 0,99 1 1,02 1,03 Faktor för effektbehov 0,99 1 1,01 1,02 Faktor för värmekapacitet 0,99 1 1,02 1,03 Annat än nominellt t över kondensorn Faktor för kylkapacitet 1 1,01 1,02 Faktor för effektbehov 1 0,99 0,98 Försmutsningsfaktor (K*m 2 )/W 0, , ,00005 Faktor för kylkapacitet 1 0,99 0,98 Faktor för effektbehov Faktor för värmekapacitet 1 1 0,99 Faktor för effektbehov 1 1 1,02 10 Drift- och skötsel Aermec NLW

11 Korrektionsfaktorer för kyleffekt och effektbehov vätskekylare typ E För annat t än standard 5K hänvisas till Korregeringstabell för korrektion av kylkapacitet och effektbehov med respektive avläst faktor. Korregeringstabell innehåller dessutom försmutsningsfaktorer för korrektion av kapaciteter och effektbehov. Drift- och skötsel Aermec NLW

12 Flöden och tryckfall Tryckfall över färångare A B C D E F G H NLW Tryckfallen i diagrammet ovan gäller för en medeltemperatur på vätskan av 10ºC. Följande tabell ger korrektionsfaktorer för tryckfallet vid andra temperaturer. Medeltemperatur 5 C 10 C 15 C 20 C 30 C 40 C 50 C Korrektionsfaktor 1,02 1 0,985 0,97 0,95 0,93 0,91 12 Drift- och skötsel Aermec NLW

13 Tryckfall över kondensor A B C D E F G H NLW Tryckfallen i diagrammet ovan gäller för en medeltemperatur på vätskan av 30ºC. Följande tabell ger korrektionsfaktorer för tryckfallet vid andra temperaturer. Medeltemperatur 5 C 10 C 15 C 20 C 30 C 40 C 50 C Korrektionsfaktor 1,07 1,05 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 Drift- och skötsel Aermec NLW

14 Hetgasväxlare Värmekapacitet med hetgasväxlare För att beräkna hetgasväxlarens värmekapacitet vid andra temperaturförhållande än de nominella multipliceras värde Ptd i tabellen Tekniska data för hetgasvärmeväxlare med korrektionsfaktor Cd ur nedanstående diagram. Diagrammet nedan visar korrektionsfaktorer för olika temperaturer förutsättande att differensen är 5K mellan in- och utloppstemperaturer på hetgasväxlaren och utgående vätsketemperatur från förångaren är 7 C. Utgående vätsketemperatur från kondensorn (NWL) eller kondenseringstemperaturen (NWL E) anges för varje kurva. Korrektionsfaktorer för värmeeffekt och effektbehov värmepump Utgående vätsketemperatur från kondensor (NLW) eller kondenseringstemperatur (NLW E): NLW A B C D E F C = NLW E B C D E F G C = Multiplicera resultatet från beräkning ovan med faktorer i följande tabell vid andra köldbärartemperaturer än 7ºC. Medeltemperatur 5 C 7 C 9 C 11 C 13 C 15 C Korrektionsfaktor 0,95 1 1,06 1,11 1,17 1,23 14 Drift- och skötsel Aermec NLW

15 Tryckfall över hetgasvärmeväxlare A B C D E F G NLW Tryckfallen i diagrammet ovan gäller för en medeltemperatur på vätskan av 50ºC. Följande tabell ger korrektionsfaktorer för tryckfallet vid andra temperaturer. Medeltemperatur 5 C 10 C 15 C 20 C 30 C 40 C 50 C Korrektionsfaktor 1,22 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 Tekniska data för hetgasvärmeväxlare Aggregatstorlek Ptd = Värmekapacitet med hetgasvärmeväxlare kw 24,6 26,7 32,5 37,0 43,6 51,4 55,7 62,0 68,2 Nr = Antal hetgasväxlare 2 Qdt = Totalt vätskeflöde över hetgasvärmeväxlare m3/h 4,23 4,59 5,59 6,36 7,50 8,84 9,58 10,66 11,73 p = Tryckfall över hetgasvärmeväxlare kpa 11,5 11,3 10,5 8,2 11,5 15,0 16,5 20,4 15,5 Uppgifterna gäller vid följande förhållanden: Utgående köldbärartemperatur från förångare 7 C, t = 5K Utgående värmebärartemperatur från kondensor 35 C, t = 5K Utgående varmvattentemperatur från hetgasvärmeväxlaren 50 C, t = 5K Drift- och skötsel Aermec NLW

16 Total värmeåtervinning Värmekapacitet vid värmepumpdrift: Uteffekten vid total värmeåtervinning varierar med temperaturen på utgående värmebärare. För att räkna fram utgående värmeeffekt multipliceras värdet Ptt ur tabell 11 med aktuell faktor Cr ur diagrammet nedan. Diagrammet nedan visar korrektionsfaktorer för olika temperaturer förutsättande att differensen är 5K mellan in- och utloppstemperaturer på kondensorn och utgående vätsketemperatur från förångaren är 7 C. Utgående vätsketemperatur från kondensorn anges för varje kurva. Korrektionsfaktorer för värmeeffekt vid total värmeåtervinning 16 Drift- och skötsel Aermec NLW

17 Tekniska data vid total värmeåtervinning A B C D E F G H NLW Tryckfallen i diagrammet ovan gäller för en medeltemperatur på vätskan av 50ºC. Följande tabell ger korrektionsfaktorer för tryckfallet vid andra temperaturer. Medeltemperatur 5 C 10 C 15 C 20 C 30 C 40 C 50 C Korrektionsfaktor 1,22 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 Aggregatstorlek Ptd = Värmekapacitet med hetgasvärmeväxlare kw Nr = Antal hetgasväxlare 1 Qdt = Totalt vätskeflöde över hetgasvärmeväxlare m 3 /h 21,844 23,908 29,068 33,024 37,496 44,720 51,600 57,620 63,640 p = Tryckfall över hetgasvärmeväxlare kpa 40,0 50,0 56,0 60,0 58,0 51,0 50,0 54,0 50,0 Uppgifterna gäller vid följande förhållanden: Utgående köldbärartemperatur från förångare 7 C, t=5k Utgående värmebärartemperatur från kondensor 35 C, t=5k Utgående varmvattentemperatur från kondensor och hetgasvärmeväxlaren 50 C, t=5k Drift- och skötsel Aermec NLW

18 Diagram och tabeller med faktorer för korrigering Faktorer för korrigering av värden vid kyldrift med glykolblandning Vid drift med endast glykolblandat kylmedel i kondensorn behöver inte kylkapacitet och effektbehov korrigeras. 18 Drift- och skötsel Aermec NLW

19 Faktorer för korrigering av värden vid värmedrift med glykolblandning Pf = Faktor för korrigering av kylkapaciteten. Pt = Faktor för korrigering av värmekapaciteten. Pa = Faktor för korrigering av effektbehovet. Faktorerna för kylkapacitet och effektbehov tar hänsyn till inblandning av glykol. Drift- och skötsel Aermec NLW

20 Faktorer för korrigering av värden vid kyldrift med glykolblandning Kurva A: Faktor för korrigering av tryckfall över förångaren vid drift med medeltemperatur av -3,5 ºC Kurva B: Faktor för korrigering av tryckfall över förångaren vid drift med medeltemperatur av 0,5 ºC Kurva C: Faktor för korrigering av tryckfall över förångaren vid drift med medeltemperatur av 5,5 ºC Kurva D: Faktor för korrigering av tryckfall över förångaren vid drift med medeltemperatur av 9,5 ºC Kurva E: Faktor för korrigering av tryckfall över kondensor, värmepump och hetgasväxlare vid drift med en medeltemperatur av 47,5 ºC Kurva F: Faktor för korrigering av köldbärarflöde över förångaren vid drift med medeltemperatur av 9,5 ºC Kurva G: Faktor för korrigering av värmebärarflöde över kondensor, värmepump och hetgasväxlare vid drift med en medeltemperatur av 47,5 ºC Ljuddata Ljudeffekt Aermec har bestämt ljudeffektvärdena på basis av mätningar utförda i enlighet med Standard UNI EN ISO 9614 och kraven för EUROVENT certifiering. Ljudtryck Ljudtryck på 10 meters avstånd från aggregatets sida vid uppställning i ett obegränsat område på ett reflekterande underlag (direktionsfaktor Q=2) enligt parallellexpansionmetoden, ISO Drift- och skötsel Aermec NLW

21 Måttritning Driftsförhållande Temp. in-/utlopp förångare 12/7 C Vattentemp. kondensor 35 C. Storlek typ Ljudtryck* Ljudtryck frekvensband (Hz) Totalt Ljuddata angivna som total ljudeffektsnivå gäller för aggregatet i kyldrift med nominella värden. *) Ljudtryck i fritt fält på 10 meters avstånd med riktningsfaktor db(a) db db db db db db db db db(a) 0500 standard 55 74,8 70,7 79,4 78,3 75,5 74,5 67,4 84,2 83 L 49 74,3 66,8 75,8 73,1 64,6 64,9 53,3 79, standard 55 74,9 70,5 79,6 78,8 75,8 73,1 65,8 84,3 83 L 49 74,4 66,6 76,0 73,6 64,9 63,5 51,7 80, standard 56 76,4 71,1 80,6 79,7 76,7 74,7 66,6 85,4 84 L 50 75,9 67,2 77,0 74,5 65,8 65,1 52,5 81, standard 57 77,5 73,0 81,3 80,2 77,5 76,9 67,8 86,3 85 L 51 77,0 69,1 77,7 75,0 66,6 67,3 53,7 82, standard 57 74,6 71,2 81,5 80,9 77,0 75,9 68,4 86,0 85 L 51 74,1 67,3 77,9 75,7 66,1 66,3 54,3 81, standard 58 78,0 73,6 82,9 82,1 78,0 75,9 68,4 87,4 86 L 52 77,5 69,7 79,3 76,9 67,1 66,3 54,3 83, standard 60 80,3 75,0 84,9 83,9 79,8 78,6 70,5 89,4 88 L 54 79,8 71,1 81,3 78,7 68,9 69,0 56,4 85, standard 60 80,3 75,0 84,9 83,9 79,8 78,6 70,5 89,4 88 L 54 79,8 71,1 81,3 78,7 68,9 69,0 56,4 85, standard 60 80,3 75,0 84,9 83,9 79,8 78,6 70,5 89,4 88 L 54 79,8 71,1 81,3 78,7 68,9 69,0 56,4 85,2 82 Måttritning Dimensioner Standard aggregat ( ) och värmeåtervinningsaggregat (D)-(T) Aggregatstorlek A mm B mm C mm Apparatskåp * Litet Litet Litet Litet Litet Stort Stort Stort Stort Drift- och skötsel Aermec NLW

22 Måttritning *) Gäller för alla typer av aggregat. Ljuddämpande aggregat (L) Aggregatstorlek A mm B mm C mm Drift- och skötsel Aermec NLW

23 Måttritning Rambalkarnas mått samt placering av vibrationsdämpande maskinskor Standard aggregat ( ) och värmeåtergivningsaggregat (D)-(T) Aggregatstorlek A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm Drift- och skötsel Aermec NLW

24 Måttritning Aggregat med total återvinning (T) Aggregatstorlek A mm B mm C mm D mm E mm F mm ,5 1099,5 1099, G mm ,5 233,5 233, H mm 1494,2 1494,2 1494,2 1494,2 1494, H1 mm I mm L mm Aggregat med hetgasväxlare Aggregatstorlek M mm M1 mm N mm O mm Drift- och skötsel Aermec NLW

25 Kylma AB HUVUDKONTOR Box 4026 Smidesvägen SOLNA Tel: Fax GÖTEBORG Gruvgatan V FRÖLUNDA Tel: Fax: JÖNKÖPING Granitvägen JÖNKÖPING Tel: Fax MALMÖ Höjagatan MALMÖ Tel: Fax STOCKHOLM N Box 4026 Smidesvägen SOLNA Tel: Fax STOCKHOLM S Årsta Skolgränd 14D STOCKHOLM Tel: Fax SUNDSVALL Trafikgatan SUNDSVALL Tel: Fax VÄSTERÅS Sigurdsgatan VÄSTERÅS Tel: Fax Drift- och skötsel Aermec NLW Datum: Ersätter: Copyright Kylma AB Rätt till ändringar förbehålles - ett företag i

Aermec ANL kontrollpanel

Aermec ANL kontrollpanel Instruktionsmanual Version: 1.8082.40 Uppdaterad: 2009-12-03 Ersätter: Aermec ANL kontrollpanel Innehållsförteckning Igångkörning...s. 4 Felsökning...s. 5 Allmänt Igångkörning Funktion Aermecregulatorn

Läs mer

Värmepump luft-vätska

Värmepump luft-vätska PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*022 0302/*/* 5 storlekar 37 08 kw Värmepump luft-vätska Produktinformation PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer

AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion

AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion AW05 Värmepumpar med hög temperatur Nominell värmeeffekt -05 kw 50 Hz Drift- och skötselinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING - INLEDNING...4. - Kontroll av utrustningen vid ankomst...4. - Säkerhetsaspekter

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1341-8 NIBE TM F75 63934 Frånluftsvärmepump NIBE TM F75 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning Energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med inverterstyrd

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210 MOS SE - FIGHTER R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX - Since 1939 ExoAir / ExoAir Polaris GreenEnergy SVERIGES effektivaste LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR! TOPP 2011 PLACERAD EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX 300 FICK EN TOPPLACERING 2011 AV SVENSKA ENERGI- MYNDIGHETENS TEST

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Luftkonditionera din omgivning, maximera din komfort.

Luftkonditionera din omgivning, maximera din komfort. Högeffektiv luft/vattenvärmepump med R410, enhetsaggregat med reversibel design, DC Inverterkompressor, cirkulationspump med variabel hastighet och varvtalsstyrda axiella fläktar. Luftkonditionera din

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR

HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR WZT-SERIEN 1 Reproduktion, datalagring och överföring, ens delvis av denna publikation, i någon som helst form, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från

Läs mer

Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus

Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus M03U40B12-00 INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan 1 av 66 Bäste Kund, Vi gratulerar till ert val av den här produkten. Clivet har

Läs mer

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning.

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. PBD SE 0- Frånluftsvärmepump FIGHTER 0P FIGHTER 0P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 0P är en frånluftsvärmepump. Den har in byggd frånluftsfläkt

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS Drift och skötselinstruktion 38GL GLS/ 38YL YLS Kyl och värmepump utomhusdel Storlek 0718 1fas Puron R410A Feb 1999, rev. jan 2000 klimatstyrning Drift och skötselinstruktion, 38GLS G/38YLYLS, 1fas Denna

Läs mer

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning.

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. PBD SE 0- Frånluftsvärmepump FIGHTER 0P FIGHTER 0P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 0P är en frånluftsvärmepump. Den har in byggd frånluftsfläkt

Läs mer

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning PBD SE 1344-11 NIBE TM F37 639362 Frånluftsvärmepump NIBE TM F37 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning Displayenhet med tydlig färgskärm Lågenergifläkt Hög

Läs mer

CTC EcoAir Polar Edition Modell 107 109 Uteluftsvärmepump

CTC EcoAir Polar Edition Modell 107 109 Uteluftsvärmepump 161 501 96/2 2009-05-11 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Polar Edition Modell 107 109 Uteluftsvärmepump 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER 122 21 NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump

Läs mer

Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem

Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem Kungl. Tekniska Högskolan Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem.......... Verifiering av metod föreslagen av BXV Slutrapport till projekt nr P18 inom Energimyndighetens program Effsys Kungl.

Läs mer

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv Anna Boss, Monica Axell, Caroline Haglund Stignor, Roger Nordman, Lennart

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehåll Stora K...1 Läsanvisning...1 Allmänt Dimensioneringsförfarande...2 Formler...3 Mollierdiagrammet...4 Begreppsförklaringar...5 Alternativ 1. Optimerad beräkning Luftflöde...6

Läs mer

FIGHTER 310P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip Skötsel Installation Utrustning Konstruktion

FIGHTER 310P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip Skötsel Installation Utrustning Konstruktion PB SE 0- Frånluftsvärmepump FIGHTER 0P FIGHTER 0P FLIK FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 0P är en frånluftsvärmepump.

Läs mer

Luft/vatten-värmepump

Luft/vatten-värmepump PBD SE 1449-6 Luft/vatten-värmepump F2300 TM 639451 NIBE F2300 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2300 är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och fastigheter, speciellt framtagen

Läs mer

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2 PBD SE 1408-2 Luft/vatten-värmepump NIBE TM F2030 NIBE TM 639524 F2030 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2030 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2030 utnyttjar utomhusluften

Läs mer