Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s."

Transkript

1 Produktblad Aermec Version: Uppdaterad: Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21

2 Allmänt Allmänt Finns i 9 två-krets storlekar Kylmaskin, värmepump och förångaraggregat (separat kondensor dx) 6 utföranden: NLW: Standard vattentemperatur över +4 C NLW Y: Lågtemperatur, vattentemperatur ned till -6 C NLW D: Med hetgasvärmeväxlare NLW T: Med total värmeåtervinning NLW L: Lågljudutförande NLW E: Förångaraggregat (extern kondesor dx) Scrollkompressor med låg energiförbrukning Högeffektiva värmeväxlare Komplett el-skåp med modulär mikroprocessor, kontrollsystem Pulverlackerat chassi Leveransomfattning Scrollkompressor med låg energiförbrukning, R407C Högeffektiva plattvärmeväxlare (Victaulic anslutningar) Komplett el-skåp, med modulär mikroprocessor, kontrollsystem Förberedd för elmatningsanslutning Monterad vevhusvärmare Alla NLW är Euroventcertifierade (E). Spänning: 400 V 3-fas 50 Hz. Kyla Producerad vattentemperatur 7 C. Ingående kondensorvattentemperatur 30 C. t = +5 C. Värme Producerad vattentemperatur 50 C Ingående förångartemperatur 10 C t = +5 C Kyla (NLW E) Producerad vattentemperatur 7 C Kondenseringstemperatur 45 C Ingående förångarvattentemperatur 12 C t = +5 C Ljuddata Ljudtryck uppmätt i fritt fält på 10 m avstånd med efterklangstid Tr=2 2 Drift- och skötsel Aermec NLW

3 Tekniska data Nominella driftsförhållanden Tekniska data är beräknade enligt följande konditioner: Kapacitet gäller vid följande förhållanden (kyla): Förångare, ingående vätsketemperatur 12 C; utgående vätsketemperatur 7 C. Kondensor, ingående vätsketemperatur 30 C; utgående vätsketemperatur 35 C. Kapacitet gäller vid följande förhållanden (Värme): Förångare, ingående vätsketemperatur 10 C; utgående vätsketemperatur 5 C. Kondensor, ingående vätsketemperatur 45 C; utgående vätsketemperatur 50 C. Ljudeffekt Aermec bestämmer ljudeffekten på basis av mätningar utförda enligt standard 9614 för att möta kraven i Eurovent certifieringsprogram. Ljudtryck Ljudtrycksnivå uppmätt i fritt fält på ett reflekterande underlag (direktionsfaktor Q=2) på ett avstånd av 10m till aggregatets sida, med parallellexpansionsmetoden (box-metoden, ISO 3744). E.S.E.E.R. Det finns en växande medvetenhet även i Europa att energibehovet för luftkonditioneringsanläggningar måste uppmärksammas. I USA har det under många år endast talats om effektivitet men ett indexvärde som tar hänsyn till energibehovet vid både fullast och dellast vid lägre utetemperaturer än den dimensionerade. ESEER står för European Seasonal Efficiency Ratio och är ett verktyg för att jämföra olika vätskekylare med varandra. Aermec har lagt ner stort arbete på att möta kraven på en god verkningsgrad vid fullast såväl som vid dellast vid utetemperatur lägre än den dimensionerade. Efter beräkning av systemets totala energibehov, kw/h, under sommarsäsongen kan säsongens totala energikonsumtion beräknas med formeln i informationsrutan intill. Aktuell energiberäkning kan utföras mer exakt genom att i beräkningen ta med: Belastningsbilden med utelufttemperaturer Den lokala klimatbilden Totalt antal timmar. information Energikonsumtion = Energibehov/ Effektivitetsindex ESEER = (3xEER100%+33xEER75%+41xEER50%+23xEER25%) / 100 Utgående köldbärare 7ºC t vid full last 5ºC Belastning 100% 75% 50% 25% Utelufttemperatur 35ºC 30ºC 25ºC 20ºC Drift- och skötsel Aermec NLW

4 Värmepump R407C Kyldrift Kylkapacitet kw 107,0 117,0 142,0 161,0 184,0 218,0 251,0 279,0 307,0 Totalt effektbehov kw 26,20 28,50 34,50 39,20 45,20 53,60 62,10 68,80 75,50 EER W/W 4,08 4,11 4,12 4,11 4,07 4,07 4,04 4,06 4,07 Vätskeflöde förångare l/h Vätskeflöde kondensor l/h Tryckfall vätskesida förångare kpa 29,00 34,00 37,50 40,00 39,00 33,50 32,90 36,00 32,50 Tryckfall vätskesida kondensor kpa 46,00 54,50 60,00 65,00 63,50 56,00 55,00 60,00 54,00 Värmedrift Värmekapacitet kw 115,0 126,0 153,0 174,0 198,0 238,0 276,0 308,0 340,0 Totalt effektbehov kw 35,40 38,50 46,80 53,00 60,70 71,00 81,40 90,30 99,20 COP W/W 3,25 3,27 3,27 3,28 3,26 3,35 3,39 3,41 3,43 l/h kpa 34,00 41,00 44,50 48,50 46,00 43,00 42,00 46,00 42,50 Tryckfall vätskesida förångare kpa 16,00 19,00 21,00 23,00 21,00 20,00 18,00 20,00 19,00 Vätskeflöde förångare vid 10ºC l/h Tekniska data Kompressor typ Scroll Antal kompressorer st 3/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 antal kretsar st 3/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 Effekt oljevärmare st x W 3 x 75 3 x 75 4 x 75 4 x 75 4 x 75 2 x x 75 4 x x x 130 El - Tekniska data Strömförbrukning 1) A 51,10 54,40 66,10 72,70 85,40 98,30 111,20 123,60 135,90 Strömförbrukning 1) A 62,60 67,00 81,30 90,20 105,4 120,70 135,90 150,30 164,80 Maximal strömförbrukning A Startström 1) A Dimensioner vätskeanslutningar Vätskeanslutning 2 ) Ø 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/ Vätskeanslutning 2 ) typ V Dimensioner version Standard Höjd mm Dimensioner Höjd (L) mm Bredd mm Djup mm Nettovikt 3) kg ) Spänning 400V 3-fas 50Hz. 2) Vätskeanslutning gäller för aggregat version standard, för versioner med hetgasväxlare hänvisas till Placering och mått på vätskeanslutningar". 3) Nettovikt 4 Drift- och skötsel Aermec NLW

5 Vätskekylaggregat för separat kondensor R407C Kyldrift Kylkapacitet C1 + C kw (57+43) (66+43) (66+66) (75+75) (86+86) ( ) ( ) ( ) ( ) Totalt effektbehov kw 28,1 30,6 36,9 41,9 48,4 57, ,2 80,5 EER W/W 3,56 3,56 3,58 3,58 3,55 3,53 3,55 3,55 3,58 Vätskeflöde förångare l/h Tryckfall vätskesida förångare kpa 25,8 30, ,6 34,5 29,7 29,2 31,8 29,1 Tekniska data Kompressor typ Scroll Antal kompressorer st 3/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 antal kretsar st 3/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 Effekt oljevärmare st x W 3 x 75 3 x 75 4 x 75 4 x 75 4 x 75 2 x x 75 4 x x x 130 El-tekniska data Strömförbrukning 1) A 53,2 56,8 69,0 76,2 89,4 102,3 115,3 127,7 140,0 Maximal strömförbrukning A Startström 1) A Dimensioner vätskeanslutningar Vätskeanslutning 2) Ø 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/ Vätskeanslutning 2) typ V Dimensioner version Standard Höjd mm Dimensioner Höjd (L) mm Bredd mm Djup mm Nettovikt 3) kg 602,5 614,1 703,7 740,3 792, ) Spänning 400V 3-fas 50Hz. 2) Vätskeanslutning gäller för aggregat version standard, för versioner med hetgasväxlare hänvisas till Placering och mått på vätskeanslutningar. 3) Nettovikt Angivna data refererar till följande: Ljudtryck uppmätt på ett avstånd på 10 m i fritt fält och direktionsfaktor Q = 2 Kyldrift: producerad vattentemperatur 7 C vid t = 5κ omgivande lufttemperatur: 35 C Värmedrift: producerad vattentemperatur 50 C vid t = 5κ omgivande lufttemperatur: 7 C D.B 6 C W.B Aggergatstorlek Sektion A mm Sektion PE mm IL Amp Drift- och skötsel Aermec NLW

6 El-anslutningar Aggregaten levereras internt elektriskt färdigkopplade. Spänningstyp och erforderlig driftström anges på aggregatets dataskylt. Kraftledningen ska vara korrekt avsäkrad. Kablars sektionering och dimensioner är endast angivna som förslag. Installatören är ansvarig för dimensioneringen av kabeln som är beroende på kabeltyp, aggeratets behov och avstånd till matningens central. Alla el-anslutningar ska utföras enligt gällande lokala lagar och normer. El-schemat i denna manual är endast en första ledning och den slutliga anslutningen ska utföras i enlighet med aggregatet medlevererat schema. OBS! Kontrollera att alla kraftmatningsplintar är dragna vid första start och åter efter en månads drift. Därefter ska kabelanslutningrna kontrolleras en gång i halvåret. Dåligt anslutna kablar kan orsaka överhettning av kablar och komponenter. OBS! Rekommenderade kabelareor i ovanstående tabell gäller endast för kabelängd upp till 50 m. Kabeldimensioner och strömavskiljarens dimensioner är endast vägledande. Installatören är ansvarig för dimensionering av kraftledningen vars dimension är beroende av dess längd till el-centralen, typ av kabel, aggregatets effektbehov och läge. Driftsområde Maximalt vätskeflöde till värmeväxlarna visas i tryckfallsdiagrammet. Driftsbegränsningar visas i följande diagram. OBS! Drift med lägre utgående vattentemperatur än 4 C får endast ske med aggregat typ Y. Kontakta auktoriserad Aermec återförsäljare om drift utanför i diagrammens angivna gränsvärden önskas. information Tc kondenseringstemperatur (NLW E). Twc utgående kylmedeltemperatur från kondensorn. Twe utgående kölbärartemperatur från förångaren. Diagrammet refererar till ett t av 5K över förångare och kondensor (aggregat försett med kondensor). Differens ( tc) mellan inlopp/utlopp vid kondensorfunktion: min. 5K max. 15K Differens ( te) mellan inlopp/utlopp vid förångarfunktion: min. 3K max. 10K 6 Drift- och skötsel Aermec NLW

7 Driftsgränser Högtryckssidan Lågtryckssidan Max. tillåtet tryck, Bar Max. tillåten temperatur, ºC Min. tillåten temperatur, ºC (-10)* *) Version E. Korrektionskoefficienter Kylkapacitet och effektbehov vid kyldrift - Standardaggregat - Värmepump vid kyldrift Kylkapacitet och effektbehov vid ej nominella värden tas fram genom att multiplicera korrektionskoefficienten, Cft och Cpa med respektive nominellt värde, Pf och Pa. Diagrammet ger korrektionskoefficienter för de olika aggregaten vid kyldrift. Vid varje kurva är gällande utelufttemperatur angiven. Vid annat t än 5 C Använd faktorer ur diagram för kyleffekt och effektbehov. Detta gäller även försmutsningsfaktorer i tabell nedan. Kapacitet och effektbehov vid värmedrift. - Värmepump Värmekapacitet och effektbehov vid ej nominella värden tas fram genom att multiplicera korrektionskoefficienten, Cft och Cpa med respektive nominellt värde, Pf och Pa. Diagrammet ger korrektionskoefficienter för aggregaten vid värmedrift. Vid varje kurva är gällande utgående värmebärartemperatur angiven med t 5K. I uppgivna kapaciteter är netto med inräknade avfrostningsperioder. Vid annat t än det nominella Använd faktorer ur diagram för kyleffekt och effektbehov. Detta gäller även försmutsningsfaktorer i tabell nedan. information Förklaring standardaggregat och värmepump vid kyldrift: Cf = Koefficient för kylkapacitet Ca = Koefficient för effektbehov Förklaring Värmepump: Ct = Koefficient för värmekapacitet Ca = Koefficient för effektbehov Drift- och skötsel Aermec NLW

8 Korrektionsfaktorer för kyleffekt och effektbehov 8 Drift- och skötsel Aermec NLW

9 Korrektionsfaktorer för värmeeffekt och effektbehov värmepump Faktorerna för korrigering av flöde och tryck användes direkt på värdena givna för drift utan glykolinblandning. Drift- och skötsel Aermec NLW

10 Korregeringstabell Annat än nominellt t över förångaren Faktor för kylkapacitet 0,99 1 1,02 1,03 Faktor för effektbehov 0,99 1 1,01 1,02 Faktor för värmekapacitet 0,99 1 1,02 1,03 Annat än nominellt t över kondensorn Faktor för kylkapacitet 1 1,01 1,02 Faktor för effektbehov 1 0,99 0,98 Försmutsningsfaktor (K*m 2 )/W 0, , ,00005 Faktor för kylkapacitet 1 0,99 0,98 Faktor för effektbehov Faktor för värmekapacitet 1 1 0,99 Faktor för effektbehov 1 1 1,02 10 Drift- och skötsel Aermec NLW

11 Korrektionsfaktorer för kyleffekt och effektbehov vätskekylare typ E För annat t än standard 5K hänvisas till Korregeringstabell för korrektion av kylkapacitet och effektbehov med respektive avläst faktor. Korregeringstabell innehåller dessutom försmutsningsfaktorer för korrektion av kapaciteter och effektbehov. Drift- och skötsel Aermec NLW

12 Flöden och tryckfall Tryckfall över färångare A B C D E F G H NLW Tryckfallen i diagrammet ovan gäller för en medeltemperatur på vätskan av 10ºC. Följande tabell ger korrektionsfaktorer för tryckfallet vid andra temperaturer. Medeltemperatur 5 C 10 C 15 C 20 C 30 C 40 C 50 C Korrektionsfaktor 1,02 1 0,985 0,97 0,95 0,93 0,91 12 Drift- och skötsel Aermec NLW

13 Tryckfall över kondensor A B C D E F G H NLW Tryckfallen i diagrammet ovan gäller för en medeltemperatur på vätskan av 30ºC. Följande tabell ger korrektionsfaktorer för tryckfallet vid andra temperaturer. Medeltemperatur 5 C 10 C 15 C 20 C 30 C 40 C 50 C Korrektionsfaktor 1,07 1,05 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 Drift- och skötsel Aermec NLW

14 Hetgasväxlare Värmekapacitet med hetgasväxlare För att beräkna hetgasväxlarens värmekapacitet vid andra temperaturförhållande än de nominella multipliceras värde Ptd i tabellen Tekniska data för hetgasvärmeväxlare med korrektionsfaktor Cd ur nedanstående diagram. Diagrammet nedan visar korrektionsfaktorer för olika temperaturer förutsättande att differensen är 5K mellan in- och utloppstemperaturer på hetgasväxlaren och utgående vätsketemperatur från förångaren är 7 C. Utgående vätsketemperatur från kondensorn (NWL) eller kondenseringstemperaturen (NWL E) anges för varje kurva. Korrektionsfaktorer för värmeeffekt och effektbehov värmepump Utgående vätsketemperatur från kondensor (NLW) eller kondenseringstemperatur (NLW E): NLW A B C D E F C = NLW E B C D E F G C = Multiplicera resultatet från beräkning ovan med faktorer i följande tabell vid andra köldbärartemperaturer än 7ºC. Medeltemperatur 5 C 7 C 9 C 11 C 13 C 15 C Korrektionsfaktor 0,95 1 1,06 1,11 1,17 1,23 14 Drift- och skötsel Aermec NLW

15 Tryckfall över hetgasvärmeväxlare A B C D E F G NLW Tryckfallen i diagrammet ovan gäller för en medeltemperatur på vätskan av 50ºC. Följande tabell ger korrektionsfaktorer för tryckfallet vid andra temperaturer. Medeltemperatur 5 C 10 C 15 C 20 C 30 C 40 C 50 C Korrektionsfaktor 1,22 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 Tekniska data för hetgasvärmeväxlare Aggregatstorlek Ptd = Värmekapacitet med hetgasvärmeväxlare kw 24,6 26,7 32,5 37,0 43,6 51,4 55,7 62,0 68,2 Nr = Antal hetgasväxlare 2 Qdt = Totalt vätskeflöde över hetgasvärmeväxlare m3/h 4,23 4,59 5,59 6,36 7,50 8,84 9,58 10,66 11,73 p = Tryckfall över hetgasvärmeväxlare kpa 11,5 11,3 10,5 8,2 11,5 15,0 16,5 20,4 15,5 Uppgifterna gäller vid följande förhållanden: Utgående köldbärartemperatur från förångare 7 C, t = 5K Utgående värmebärartemperatur från kondensor 35 C, t = 5K Utgående varmvattentemperatur från hetgasvärmeväxlaren 50 C, t = 5K Drift- och skötsel Aermec NLW

16 Total värmeåtervinning Värmekapacitet vid värmepumpdrift: Uteffekten vid total värmeåtervinning varierar med temperaturen på utgående värmebärare. För att räkna fram utgående värmeeffekt multipliceras värdet Ptt ur tabell 11 med aktuell faktor Cr ur diagrammet nedan. Diagrammet nedan visar korrektionsfaktorer för olika temperaturer förutsättande att differensen är 5K mellan in- och utloppstemperaturer på kondensorn och utgående vätsketemperatur från förångaren är 7 C. Utgående vätsketemperatur från kondensorn anges för varje kurva. Korrektionsfaktorer för värmeeffekt vid total värmeåtervinning 16 Drift- och skötsel Aermec NLW

17 Tekniska data vid total värmeåtervinning A B C D E F G H NLW Tryckfallen i diagrammet ovan gäller för en medeltemperatur på vätskan av 50ºC. Följande tabell ger korrektionsfaktorer för tryckfallet vid andra temperaturer. Medeltemperatur 5 C 10 C 15 C 20 C 30 C 40 C 50 C Korrektionsfaktor 1,22 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 Aggregatstorlek Ptd = Värmekapacitet med hetgasvärmeväxlare kw Nr = Antal hetgasväxlare 1 Qdt = Totalt vätskeflöde över hetgasvärmeväxlare m 3 /h 21,844 23,908 29,068 33,024 37,496 44,720 51,600 57,620 63,640 p = Tryckfall över hetgasvärmeväxlare kpa 40,0 50,0 56,0 60,0 58,0 51,0 50,0 54,0 50,0 Uppgifterna gäller vid följande förhållanden: Utgående köldbärartemperatur från förångare 7 C, t=5k Utgående värmebärartemperatur från kondensor 35 C, t=5k Utgående varmvattentemperatur från kondensor och hetgasvärmeväxlaren 50 C, t=5k Drift- och skötsel Aermec NLW

18 Diagram och tabeller med faktorer för korrigering Faktorer för korrigering av värden vid kyldrift med glykolblandning Vid drift med endast glykolblandat kylmedel i kondensorn behöver inte kylkapacitet och effektbehov korrigeras. 18 Drift- och skötsel Aermec NLW

19 Faktorer för korrigering av värden vid värmedrift med glykolblandning Pf = Faktor för korrigering av kylkapaciteten. Pt = Faktor för korrigering av värmekapaciteten. Pa = Faktor för korrigering av effektbehovet. Faktorerna för kylkapacitet och effektbehov tar hänsyn till inblandning av glykol. Drift- och skötsel Aermec NLW

20 Faktorer för korrigering av värden vid kyldrift med glykolblandning Kurva A: Faktor för korrigering av tryckfall över förångaren vid drift med medeltemperatur av -3,5 ºC Kurva B: Faktor för korrigering av tryckfall över förångaren vid drift med medeltemperatur av 0,5 ºC Kurva C: Faktor för korrigering av tryckfall över förångaren vid drift med medeltemperatur av 5,5 ºC Kurva D: Faktor för korrigering av tryckfall över förångaren vid drift med medeltemperatur av 9,5 ºC Kurva E: Faktor för korrigering av tryckfall över kondensor, värmepump och hetgasväxlare vid drift med en medeltemperatur av 47,5 ºC Kurva F: Faktor för korrigering av köldbärarflöde över förångaren vid drift med medeltemperatur av 9,5 ºC Kurva G: Faktor för korrigering av värmebärarflöde över kondensor, värmepump och hetgasväxlare vid drift med en medeltemperatur av 47,5 ºC Ljuddata Ljudeffekt Aermec har bestämt ljudeffektvärdena på basis av mätningar utförda i enlighet med Standard UNI EN ISO 9614 och kraven för EUROVENT certifiering. Ljudtryck Ljudtryck på 10 meters avstånd från aggregatets sida vid uppställning i ett obegränsat område på ett reflekterande underlag (direktionsfaktor Q=2) enligt parallellexpansionmetoden, ISO Drift- och skötsel Aermec NLW

21 Måttritning Driftsförhållande Temp. in-/utlopp förångare 12/7 C Vattentemp. kondensor 35 C. Storlek typ Ljudtryck* Ljudtryck frekvensband (Hz) Totalt Ljuddata angivna som total ljudeffektsnivå gäller för aggregatet i kyldrift med nominella värden. *) Ljudtryck i fritt fält på 10 meters avstånd med riktningsfaktor db(a) db db db db db db db db db(a) 0500 standard 55 74,8 70,7 79,4 78,3 75,5 74,5 67,4 84,2 83 L 49 74,3 66,8 75,8 73,1 64,6 64,9 53,3 79, standard 55 74,9 70,5 79,6 78,8 75,8 73,1 65,8 84,3 83 L 49 74,4 66,6 76,0 73,6 64,9 63,5 51,7 80, standard 56 76,4 71,1 80,6 79,7 76,7 74,7 66,6 85,4 84 L 50 75,9 67,2 77,0 74,5 65,8 65,1 52,5 81, standard 57 77,5 73,0 81,3 80,2 77,5 76,9 67,8 86,3 85 L 51 77,0 69,1 77,7 75,0 66,6 67,3 53,7 82, standard 57 74,6 71,2 81,5 80,9 77,0 75,9 68,4 86,0 85 L 51 74,1 67,3 77,9 75,7 66,1 66,3 54,3 81, standard 58 78,0 73,6 82,9 82,1 78,0 75,9 68,4 87,4 86 L 52 77,5 69,7 79,3 76,9 67,1 66,3 54,3 83, standard 60 80,3 75,0 84,9 83,9 79,8 78,6 70,5 89,4 88 L 54 79,8 71,1 81,3 78,7 68,9 69,0 56,4 85, standard 60 80,3 75,0 84,9 83,9 79,8 78,6 70,5 89,4 88 L 54 79,8 71,1 81,3 78,7 68,9 69,0 56,4 85, standard 60 80,3 75,0 84,9 83,9 79,8 78,6 70,5 89,4 88 L 54 79,8 71,1 81,3 78,7 68,9 69,0 56,4 85,2 82 Måttritning Dimensioner Standard aggregat ( ) och värmeåtervinningsaggregat (D)-(T) Aggregatstorlek A mm B mm C mm Apparatskåp * Litet Litet Litet Litet Litet Stort Stort Stort Stort Drift- och skötsel Aermec NLW

22 Måttritning *) Gäller för alla typer av aggregat. Ljuddämpande aggregat (L) Aggregatstorlek A mm B mm C mm Drift- och skötsel Aermec NLW

23 Måttritning Rambalkarnas mått samt placering av vibrationsdämpande maskinskor Standard aggregat ( ) och värmeåtergivningsaggregat (D)-(T) Aggregatstorlek A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm Drift- och skötsel Aermec NLW

24 Måttritning Aggregat med total återvinning (T) Aggregatstorlek A mm B mm C mm D mm E mm F mm ,5 1099,5 1099, G mm ,5 233,5 233, H mm 1494,2 1494,2 1494,2 1494,2 1494, H1 mm I mm L mm Aggregat med hetgasväxlare Aggregatstorlek M mm M1 mm N mm O mm Drift- och skötsel Aermec NLW

25 Kylma AB HUVUDKONTOR Box 4026 Smidesvägen SOLNA Tel: Fax GÖTEBORG Gruvgatan V FRÖLUNDA Tel: Fax: JÖNKÖPING Granitvägen JÖNKÖPING Tel: Fax MALMÖ Höjagatan MALMÖ Tel: Fax STOCKHOLM N Box 4026 Smidesvägen SOLNA Tel: Fax STOCKHOLM S Årsta Skolgränd 14D STOCKHOLM Tel: Fax SUNDSVALL Trafikgatan SUNDSVALL Tel: Fax VÄSTERÅS Sigurdsgatan VÄSTERÅS Tel: Fax Drift- och skötsel Aermec NLW Datum: Ersätter: Copyright Kylma AB Rätt till ändringar förbehålles - ett företag i

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

Processvärmepump vätska-vätska

Processvärmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta EW-HT0152 0612 8 storlekar 69 280 kw Processvärmepump vätska-vätska 20 40/78 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Tekniska data/arbetsområden...6

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5 Produktblad Version: 1.0010.13 Uppdaterad: 2012-11-13 Ersätter: 1.0010.12 Kylma Compacta Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 3 Tekniska data...s. 4 Måttritning...s. 4 Flödesschema...s.

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.60202 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.60202 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw Kassettaggregat för köldbärare Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Beteckningsnyckel TECS2/W

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Chillquick vätskekylaggregat

Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Vätskekylaggregaten från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 300 kw, samtliga utrustade med köldmedier

Läs mer

SCM FRIGO CO 2. Driftsäkra aggregat med koldioxid, R744 för kommersiell kyla!

SCM FRIGO CO 2. Driftsäkra aggregat med koldioxid, R744 för kommersiell kyla! SCM FRIGO CO 2 Driftsäkra aggregat med koldioxid, R744 för kommersiell kyla! Bitzer/Dorin kompressorer Kolvar Köldmedium R744 Cubo luftkylda aggregat, R744 Transkritisk eller subkritisk drift Varvtalsreglering

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta NECS/W/H/B1304 2406 8 storlekar Värmeeffekt 386 849 kw Kyleffekt 270 668 kw Värmepump vätska-vätska Produktinformation Beteckningsnyckel NECS/W/H = Värmepump vätska-vätska B = Standard

Läs mer

CTE finns både som förångare och fläktluftskylare.

CTE finns både som förångare och fläktluftskylare. Effektområde 0,7 57 kw CTE är kompakta enheter speciellt framtagna att användas i rum för lagring av färska och frysta produkter. Hela serien är utrustad med högeffektiva lameller av aluminium och invändigt

Läs mer

LK/(VP)*-invertersplitaggregat

LK/(VP)*-invertersplitaggregat AQS/Panasonic PACi Standard U-_PEY1E*/CA-600 2 storlekar 7,7 10,4 kw ed 2 innedelar för infälld ontering i undertak (kassett 600 x 600 ) * Reversibelt aggregat ed både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Helhermetiska luftkylda aggregat

Helhermetiska luftkylda aggregat 1.1503.10 Helhermetiska luftkylda aggregat llmänt Electrolux kompressorgruppen är världens största tillverkare av kylkompressorer med sju fabriker i fyra länder. Electrolux kompressorgruppen är ISO9001-

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Varvtalsstyrda, vätskekylda vätskekylare och värmepumpar. 580 1700 kw 30XW-V/30XWHV

Varvtalsstyrda, vätskekylda vätskekylare och värmepumpar. 580 1700 kw 30XW-V/30XWHV LUFTKONDITIONERING Solutions de traitement & VÄRMELÖSNINGAR de l air Varvtalsstyrda, vätskekylda vätskekylare och värmepumpar 580 1700 kw 30XW-V/30XWHV Den senaste AquaForce generationen: Carriers expertis

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo C*110 328/3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* med värmebatteri för värmevatten utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ 2400-2560 Serie Z-Flow Kyl AMA PAK.5211 390-550 kw Aggregaten, optimerade för R134a, är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla med köldbärare

Läs mer

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem*

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem* AQS/Eurapo C*110 328/4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem se separat

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation

Chillquick Köldbärarstation Chillquick Köldbärarstation Chillquick köldbärarstation Tillförlitlig och innovativ lösning för komfortkyla Köldbärarstationerna från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 250 kw, samtliga utrustade

Läs mer

Bitzer skruvkompressorer typ HS

Bitzer skruvkompressorer typ HS 1.11.12 Bitzer skruvkompressorer typ HS Allmänt Bitzers skruvkompressorer typ HS finns i ett antal modeller och två olika typer. Typerna är dels HSK/HSN utan inbyggd oljeavskiljare samt HSKC, en skruvkompressor

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT TILLÄMPADE SYSTEM www.daikin.se ENBART KYLA VÄRMEPUMP EWAQ080-260DAYN - EWYQ080-250DAYN - OM DAIKIN Daikin har ett världsomspännande rykte som är baserat på över 80 års erfarenhet

Läs mer

Helhermetiska kylkompressorer

Helhermetiska kylkompressorer 1.1210.12 Helhermetiska kylkompressorer TAG TFH CAE RK Allmänt L Unité Hermétique / Tecumseh Europe är en av Europas största tillverkare av helhermetiska kompressorer och aggregat. L Unité Hermétique har

Läs mer

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A)

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A) och 09LH Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 (R404A) Luftkylda kylmedelkylare och kondensorer 09LH är konstruerade för utomhusmontering

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

GCAO Series GCAO 7-9-12-15-18-24-30-36-45 KÖLDMEDIUM R410A ENDAST KYLA

GCAO Series GCAO 7-9-12-15-18-24-30-36-45 KÖLDMEDIUM R410A ENDAST KYLA GCAO Series GCAO 7-9-12-15-18-24-30-36-45 KÖLDMEDIUM R410A ENDAST KYLA REV: 1 Augusti 2008 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. PRODUKTDATA... 10 3. MÄRKDATA... 18 4. DIMENSIONER... 19 5. LJUDDATA... 20 6. ELDATA...

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/FC/T+/*1502 6002/* 17 storlekar 317 1333 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Utbud för alla behov 32 1600kW GULLBERG & JANSSON AB Smältaregatan 6 S-263 39 HÖGANÄS Tel +46 (0)42 34 05 90 +46 (0)42 34 02 10 www.gullbergjansson.se info@gullbergjansson.se

Läs mer

Multizonsplitsystem med mixade innedelar

Multizonsplitsystem med mixade innedelar AQS/Hitachi SET FREE 7,1 58,2 kw Multizonsplitsystem med mixade innedelar Produktblad innedelar för montering på golv 1.0FSNE 1.5FSNE 2.0FSNE 2.5FSNE Total kyleffekt 1) kw 2,8 4,5 5,6 7,1 1) kw 2,0 3,3

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Kyla & värme. Värmepumpar FVXS-F F U LL R A NGE A CLASS ENERGY LABEL. Golvmonterad enhet. » Komfortabelt värmesystem.

Kyla & värme. Värmepumpar FVXS-F F U LL R A NGE A CLASS ENERGY LABEL. Golvmonterad enhet. » Komfortabelt värmesystem. Värmepumpar Kyla & värme Golvmonterad enhet F U LL R A NGE A CLASS ENERGY LABEL» Komfortabelt värmesystem» Inverterteknik» Samma sköna känsla i hela rummet» Flexibel installation» Låg ljudnivå www.daikin.se

Läs mer

Bitzer öppna kolvkompressorer

Bitzer öppna kolvkompressorer 1.0102.10 Bitzer öppna kolvkompressorer Allmänt Bitzer är en av de ledande kompressortillverkarna och välkända för sin mycket höga kvalitet och tillförlitlighet. Kompressorerna kännetecknas av en högeffektiv

Läs mer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer www.kinnan.se Kinnan AB som är generalagent för Veneto fläktkonvektorer erbjuder ett komplett sortiment för alla behov. Vår leverantör

Läs mer

2011-01-21. Carisma. Installations-, drift- och skötselanvisning. Fläktkonvektor CRR. Golv/väggmodell MV. Återförsäljare

2011-01-21. Carisma. Installations-, drift- och skötselanvisning. Fläktkonvektor CRR. Golv/väggmodell MV. Återförsäljare 2011-01-21 Carisma Installations-, drift- och skötselanvisning Fläktkonvektor CRR Golv/väggmodell MV Återförsäljare Innehållsförteckning Allmänt, huvudkomponenter...2 Märkskylt, mottagande av gods och

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem DEM user friendly, top quality products will never let you down q Inledning Införandet av frekvensomformare med ett konstant moment för kylkompressorer

Läs mer

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Ny inverterkompressorteknik Idag visar Daikin vägen mot en effektivare och mer kostnadseffektiv komfortlösning. Alla Daikins produkter

Läs mer

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP Z-POWER Z-FLOW Z-POWER Z-FLOW Teknologi och effektivitet är vinnare. Z-POWER (R134a) och Z-FLOW vätskekylaggregat från RHOSS har konstruerats för att erbjuda effektiva, mångsidiga och teknologiskt avancerade

Läs mer

Watt. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

Watt. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, P sens. = 1, 6,6 kw För köldbärartemperatur 7/17 C, P sens. =,9 5,4 kw För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. =,6 3,9 kw Skystar ECM för

Läs mer

Värmepump luft-vätska

Värmepump luft-vätska PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*022 0302/*/* 5 storlekar 37 08 kw Värmepump luft-vätska Produktinformation PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Vätskekylda vätskekylare

Vätskekylda vätskekylare EPLW03-28 Vätskekylda vätskekylare EUW(L)*40-200M(A)XY Indirekta system Daikins unika ställning som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och ozonvänliga köldmedier har lett till dess

Läs mer

30RA Luftkyld vätskekylare AQUASNAP JUNIOR. Nominell kyleffekt 5-15 kw. (Storlekar ) (Storlek 015)

30RA Luftkyld vätskekylare AQUASNAP JUNIOR. Nominell kyleffekt 5-15 kw. (Storlekar ) (Storlek 015) Luftkyld vätskekylare Carrier deltar i urovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i urovents register för registrerade produkter. (Storlekar 5-13) QUSNP JUNIOR (Storlek 15) 3R 5-15

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

OptimAir. OptimAir HF. Klimatdon

OptimAir. OptimAir HF. Klimatdon Klimatdon OptimAir HF FUNKTION OptimAir är en induktionsapparat/klimatdon för tilluft, kylning och värmning, anpassad för integrering i standard undertaksbärverk. Med primärluftsflödet som drivkraft induceras

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE1E*/LBA280 7 storlekar 7,0 25 kw LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

OXFORDTM. Luftkylda vätskekylaggregat, kw. Allmänt Luftkylda vätskekylaggregat med axialfläkt och hermetisk scrollkompressor.

OXFORDTM. Luftkylda vätskekylaggregat, kw. Allmänt Luftkylda vätskekylaggregat med axialfläkt och hermetisk scrollkompressor. TM Luftkylda vätskekylaggregat, 41-125 kw llmänt Luftkylda vätskekylaggregat med axialfläkt och hermetisk scrollkompressor. Versioner : Energiklass HP. Reversibel värme LE: Utan förångare, för anslutning

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta 1301 8404/* 21 storlekar 357 2549 kw Värmepump vätska-vätska (extra hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska data/allmänt...7

Läs mer

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla Nyhet! EcoCooler Helt nya möjligheter med luftburen kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Detta har vi gjort sedan 1969. Produktutveckling

Läs mer

Helhermetiska luftkylda aggregat

Helhermetiska luftkylda aggregat 1.1503.11 Helhermetiska luftkylda aggregat llmänt Electrolux kompressorgruppen är världens största tillverkare av kylkompressorer med sju fabriker i fyra länder. Electrolux kompressorgruppen är ISO9001-

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt.

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt. Fancoil KL 1 Beskrivning Väggmonterad med hölje, utblås uppåt 7 Aggregatstrolekar med en luftmängd from.150-1077 m³/h 13,4 kw, kyleffekt tom. 6 kw Värme-/Kyleffekt för 2/4-Rörssystem vid: PVV 70/60 C;

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

Flödesvariator EMOS, EMOE

Flödesvariator EMOS, EMOE Flödesvariator EMOS, EMOE EMOS och EMOE är flödesvariatorer för system OPTIVENT och OPTILAB. De används för att styra och reglera tillufts- respektive frånluftsflöden. De kan användas för många olika ändamål,

Läs mer

Golvdon PW1. Produktfakta. Snabbval. Golvdon PW1. VVS AMA-kod

Golvdon PW1. Produktfakta. Snabbval. Golvdon PW1. VVS AMA-kod Golvdon PW1 Golvdon PW1 är lämpliga för typer av lokaler som telerum, datacentraler osv överallt där golvzonen måste ha en bra ventilation. Donen har bra förmåga att tillföra luft till anläggningen och

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw

AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw AZURA STM Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw Allmänt Luft/vätske-multifunktionsaggregat med oberoende produktion av kylvatten och varmvatten. Utrustad med axialfläktar och hermetiska scrollkompressorer.

Läs mer

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt TM Kondensor 8-1200 kw RC Low upp till 66 kw RC Mid&High upp till 1200 kw Allmänt RC är en serie robusta och pålitliga externa luftkylda kondensorer som kan användas både till luftkonditionering och industriella

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet Klas Berglöf, ClimaCheck Sweden AB klas@climacheck.com www.climacheck.com 1 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning,

Läs mer

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se Användarhandledning Energiberäkningar 1.0 Beta Rolf Löfbom 2013 ver 1 2013-05-21 www.lofbom.se Innehållsförteckning 1. Allmänt om Energiberäkningar 1.0 Beta... 3 1.1 Allmänt... 3 2. Dialogrutor... 4 2.1

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_*/F 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för montering vid golv (dubbelriktad luftutblåsning uppåt och framåt/neråt) * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Installation och reklamationsdokument

Installation och reklamationsdokument Installation och reklamationsdokument OBS! Vid reklamation krävs ett ifyllt installationsprotokoll Sid 1 av installationsprotokollet vid en sammanbyggd tank. Sid 1 och sid 2 vid separat kylaggregat Reklamationsformuläret

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/D/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) med hetgasvärmeväxlare Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar

Läs mer

STAD INJUSTERINGSVENTILER

STAD INJUSTERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt lämpad för användning på sekundärsidan i värme- och kylanläggningar

Läs mer

KODFÖRKLARING Värmebatteri typ HW

KODFÖRKLARING Värmebatteri typ HW Värmebatteri typ HW TYP TYP HW - G - A - 1400-1000 - 3-20 - 12 - X - R6 Värmebatteri bredd mm höjd mm Exempel: HW-GA-1400-1000-3-20-12-X-R6 anpassas till anläggningens behov eller önskade kanalmått Termodynamiska

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Måttuppgifter. Frånluftskåpa TORNADO

Måttuppgifter. Frånluftskåpa TORNADO Tovenco TORNADO Frånluftskåpa TORNADO Tornado-kåpan BHO som utnyttjar virvelströmsteknik, används för platsutsugning av rökgaser, ångor m.m från arbetsplatser och arbetsprocesser i t ex industrier, laboratorier

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_/BD 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för inbyggnad i fönsterbänk eller för dold montering i tak * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

LUFTKYLD MINI-CHILLER MED INVERTER TILLÄMPADE SYSTEM

LUFTKYLD MINI-CHILLER MED INVERTER TILLÄMPADE SYSTEM LUFTKYLD MINI-CHILLER MED INVERTER TILLÄMPADE SYSTEM www.daikin.se ENBART KYLA EWAQ005-011ACV3 EWAQ009-013ACW1 VÄRMEPUMP EWYQ005-011ACV3 EWYQ009-013ACW1 EWAQ/EWYQ-AC Med utökningen av minichillerserien

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation Eco

Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Köldbärarstationer med frikyla tillverkas i utförande från 10 till 350 kw, samtliga utrustade med

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

61WG/30WG/30WGA. Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor. Nominell kyleffekt 25-95 kw Nominell värmeeffekt 29-117 kw

61WG/30WG/30WGA. Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor. Nominell kyleffekt 25-95 kw Nominell värmeeffekt 29-117 kw Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Enhet med pumpmodul Standardenhet Heating System Manager (fältinstallerade tillbehör)

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

Termostatiska expansionsventiler typ TI

Termostatiska expansionsventiler typ TI 5.0101.13 Termostatiska expansionsventiler typ TI Allmänt Alco TI-expansionsventil är utvecklad för att möta de krav som ställs på en modern expansionsventil med utbytbara dysor. Alcos membrankonstruktion

Läs mer