Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s."

Transkript

1 Produktblad Aermec Version: Uppdaterad: Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21

2 Allmänt Allmänt Finns i 9 två-krets storlekar Kylmaskin, värmepump och förångaraggregat (separat kondensor dx) 6 utföranden: NLW: Standard vattentemperatur över +4 C NLW Y: Lågtemperatur, vattentemperatur ned till -6 C NLW D: Med hetgasvärmeväxlare NLW T: Med total värmeåtervinning NLW L: Lågljudutförande NLW E: Förångaraggregat (extern kondesor dx) Scrollkompressor med låg energiförbrukning Högeffektiva värmeväxlare Komplett el-skåp med modulär mikroprocessor, kontrollsystem Pulverlackerat chassi Leveransomfattning Scrollkompressor med låg energiförbrukning, R407C Högeffektiva plattvärmeväxlare (Victaulic anslutningar) Komplett el-skåp, med modulär mikroprocessor, kontrollsystem Förberedd för elmatningsanslutning Monterad vevhusvärmare Alla NLW är Euroventcertifierade (E). Spänning: 400 V 3-fas 50 Hz. Kyla Producerad vattentemperatur 7 C. Ingående kondensorvattentemperatur 30 C. t = +5 C. Värme Producerad vattentemperatur 50 C Ingående förångartemperatur 10 C t = +5 C Kyla (NLW E) Producerad vattentemperatur 7 C Kondenseringstemperatur 45 C Ingående förångarvattentemperatur 12 C t = +5 C Ljuddata Ljudtryck uppmätt i fritt fält på 10 m avstånd med efterklangstid Tr=2 2 Drift- och skötsel Aermec NLW

3 Tekniska data Nominella driftsförhållanden Tekniska data är beräknade enligt följande konditioner: Kapacitet gäller vid följande förhållanden (kyla): Förångare, ingående vätsketemperatur 12 C; utgående vätsketemperatur 7 C. Kondensor, ingående vätsketemperatur 30 C; utgående vätsketemperatur 35 C. Kapacitet gäller vid följande förhållanden (Värme): Förångare, ingående vätsketemperatur 10 C; utgående vätsketemperatur 5 C. Kondensor, ingående vätsketemperatur 45 C; utgående vätsketemperatur 50 C. Ljudeffekt Aermec bestämmer ljudeffekten på basis av mätningar utförda enligt standard 9614 för att möta kraven i Eurovent certifieringsprogram. Ljudtryck Ljudtrycksnivå uppmätt i fritt fält på ett reflekterande underlag (direktionsfaktor Q=2) på ett avstånd av 10m till aggregatets sida, med parallellexpansionsmetoden (box-metoden, ISO 3744). E.S.E.E.R. Det finns en växande medvetenhet även i Europa att energibehovet för luftkonditioneringsanläggningar måste uppmärksammas. I USA har det under många år endast talats om effektivitet men ett indexvärde som tar hänsyn till energibehovet vid både fullast och dellast vid lägre utetemperaturer än den dimensionerade. ESEER står för European Seasonal Efficiency Ratio och är ett verktyg för att jämföra olika vätskekylare med varandra. Aermec har lagt ner stort arbete på att möta kraven på en god verkningsgrad vid fullast såväl som vid dellast vid utetemperatur lägre än den dimensionerade. Efter beräkning av systemets totala energibehov, kw/h, under sommarsäsongen kan säsongens totala energikonsumtion beräknas med formeln i informationsrutan intill. Aktuell energiberäkning kan utföras mer exakt genom att i beräkningen ta med: Belastningsbilden med utelufttemperaturer Den lokala klimatbilden Totalt antal timmar. information Energikonsumtion = Energibehov/ Effektivitetsindex ESEER = (3xEER100%+33xEER75%+41xEER50%+23xEER25%) / 100 Utgående köldbärare 7ºC t vid full last 5ºC Belastning 100% 75% 50% 25% Utelufttemperatur 35ºC 30ºC 25ºC 20ºC Drift- och skötsel Aermec NLW

4 Värmepump R407C Kyldrift Kylkapacitet kw 107,0 117,0 142,0 161,0 184,0 218,0 251,0 279,0 307,0 Totalt effektbehov kw 26,20 28,50 34,50 39,20 45,20 53,60 62,10 68,80 75,50 EER W/W 4,08 4,11 4,12 4,11 4,07 4,07 4,04 4,06 4,07 Vätskeflöde förångare l/h Vätskeflöde kondensor l/h Tryckfall vätskesida förångare kpa 29,00 34,00 37,50 40,00 39,00 33,50 32,90 36,00 32,50 Tryckfall vätskesida kondensor kpa 46,00 54,50 60,00 65,00 63,50 56,00 55,00 60,00 54,00 Värmedrift Värmekapacitet kw 115,0 126,0 153,0 174,0 198,0 238,0 276,0 308,0 340,0 Totalt effektbehov kw 35,40 38,50 46,80 53,00 60,70 71,00 81,40 90,30 99,20 COP W/W 3,25 3,27 3,27 3,28 3,26 3,35 3,39 3,41 3,43 l/h kpa 34,00 41,00 44,50 48,50 46,00 43,00 42,00 46,00 42,50 Tryckfall vätskesida förångare kpa 16,00 19,00 21,00 23,00 21,00 20,00 18,00 20,00 19,00 Vätskeflöde förångare vid 10ºC l/h Tekniska data Kompressor typ Scroll Antal kompressorer st 3/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 antal kretsar st 3/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 Effekt oljevärmare st x W 3 x 75 3 x 75 4 x 75 4 x 75 4 x 75 2 x x 75 4 x x x 130 El - Tekniska data Strömförbrukning 1) A 51,10 54,40 66,10 72,70 85,40 98,30 111,20 123,60 135,90 Strömförbrukning 1) A 62,60 67,00 81,30 90,20 105,4 120,70 135,90 150,30 164,80 Maximal strömförbrukning A Startström 1) A Dimensioner vätskeanslutningar Vätskeanslutning 2 ) Ø 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/ Vätskeanslutning 2 ) typ V Dimensioner version Standard Höjd mm Dimensioner Höjd (L) mm Bredd mm Djup mm Nettovikt 3) kg ) Spänning 400V 3-fas 50Hz. 2) Vätskeanslutning gäller för aggregat version standard, för versioner med hetgasväxlare hänvisas till Placering och mått på vätskeanslutningar". 3) Nettovikt 4 Drift- och skötsel Aermec NLW

5 Vätskekylaggregat för separat kondensor R407C Kyldrift Kylkapacitet C1 + C kw (57+43) (66+43) (66+66) (75+75) (86+86) ( ) ( ) ( ) ( ) Totalt effektbehov kw 28,1 30,6 36,9 41,9 48,4 57, ,2 80,5 EER W/W 3,56 3,56 3,58 3,58 3,55 3,53 3,55 3,55 3,58 Vätskeflöde förångare l/h Tryckfall vätskesida förångare kpa 25,8 30, ,6 34,5 29,7 29,2 31,8 29,1 Tekniska data Kompressor typ Scroll Antal kompressorer st 3/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 antal kretsar st 3/2 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 Effekt oljevärmare st x W 3 x 75 3 x 75 4 x 75 4 x 75 4 x 75 2 x x 75 4 x x x 130 El-tekniska data Strömförbrukning 1) A 53,2 56,8 69,0 76,2 89,4 102,3 115,3 127,7 140,0 Maximal strömförbrukning A Startström 1) A Dimensioner vätskeanslutningar Vätskeanslutning 2) Ø 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/ Vätskeanslutning 2) typ V Dimensioner version Standard Höjd mm Dimensioner Höjd (L) mm Bredd mm Djup mm Nettovikt 3) kg 602,5 614,1 703,7 740,3 792, ) Spänning 400V 3-fas 50Hz. 2) Vätskeanslutning gäller för aggregat version standard, för versioner med hetgasväxlare hänvisas till Placering och mått på vätskeanslutningar. 3) Nettovikt Angivna data refererar till följande: Ljudtryck uppmätt på ett avstånd på 10 m i fritt fält och direktionsfaktor Q = 2 Kyldrift: producerad vattentemperatur 7 C vid t = 5κ omgivande lufttemperatur: 35 C Värmedrift: producerad vattentemperatur 50 C vid t = 5κ omgivande lufttemperatur: 7 C D.B 6 C W.B Aggergatstorlek Sektion A mm Sektion PE mm IL Amp Drift- och skötsel Aermec NLW

6 El-anslutningar Aggregaten levereras internt elektriskt färdigkopplade. Spänningstyp och erforderlig driftström anges på aggregatets dataskylt. Kraftledningen ska vara korrekt avsäkrad. Kablars sektionering och dimensioner är endast angivna som förslag. Installatören är ansvarig för dimensioneringen av kabeln som är beroende på kabeltyp, aggeratets behov och avstånd till matningens central. Alla el-anslutningar ska utföras enligt gällande lokala lagar och normer. El-schemat i denna manual är endast en första ledning och den slutliga anslutningen ska utföras i enlighet med aggregatet medlevererat schema. OBS! Kontrollera att alla kraftmatningsplintar är dragna vid första start och åter efter en månads drift. Därefter ska kabelanslutningrna kontrolleras en gång i halvåret. Dåligt anslutna kablar kan orsaka överhettning av kablar och komponenter. OBS! Rekommenderade kabelareor i ovanstående tabell gäller endast för kabelängd upp till 50 m. Kabeldimensioner och strömavskiljarens dimensioner är endast vägledande. Installatören är ansvarig för dimensionering av kraftledningen vars dimension är beroende av dess längd till el-centralen, typ av kabel, aggregatets effektbehov och läge. Driftsområde Maximalt vätskeflöde till värmeväxlarna visas i tryckfallsdiagrammet. Driftsbegränsningar visas i följande diagram. OBS! Drift med lägre utgående vattentemperatur än 4 C får endast ske med aggregat typ Y. Kontakta auktoriserad Aermec återförsäljare om drift utanför i diagrammens angivna gränsvärden önskas. information Tc kondenseringstemperatur (NLW E). Twc utgående kylmedeltemperatur från kondensorn. Twe utgående kölbärartemperatur från förångaren. Diagrammet refererar till ett t av 5K över förångare och kondensor (aggregat försett med kondensor). Differens ( tc) mellan inlopp/utlopp vid kondensorfunktion: min. 5K max. 15K Differens ( te) mellan inlopp/utlopp vid förångarfunktion: min. 3K max. 10K 6 Drift- och skötsel Aermec NLW

7 Driftsgränser Högtryckssidan Lågtryckssidan Max. tillåtet tryck, Bar Max. tillåten temperatur, ºC Min. tillåten temperatur, ºC (-10)* *) Version E. Korrektionskoefficienter Kylkapacitet och effektbehov vid kyldrift - Standardaggregat - Värmepump vid kyldrift Kylkapacitet och effektbehov vid ej nominella värden tas fram genom att multiplicera korrektionskoefficienten, Cft och Cpa med respektive nominellt värde, Pf och Pa. Diagrammet ger korrektionskoefficienter för de olika aggregaten vid kyldrift. Vid varje kurva är gällande utelufttemperatur angiven. Vid annat t än 5 C Använd faktorer ur diagram för kyleffekt och effektbehov. Detta gäller även försmutsningsfaktorer i tabell nedan. Kapacitet och effektbehov vid värmedrift. - Värmepump Värmekapacitet och effektbehov vid ej nominella värden tas fram genom att multiplicera korrektionskoefficienten, Cft och Cpa med respektive nominellt värde, Pf och Pa. Diagrammet ger korrektionskoefficienter för aggregaten vid värmedrift. Vid varje kurva är gällande utgående värmebärartemperatur angiven med t 5K. I uppgivna kapaciteter är netto med inräknade avfrostningsperioder. Vid annat t än det nominella Använd faktorer ur diagram för kyleffekt och effektbehov. Detta gäller även försmutsningsfaktorer i tabell nedan. information Förklaring standardaggregat och värmepump vid kyldrift: Cf = Koefficient för kylkapacitet Ca = Koefficient för effektbehov Förklaring Värmepump: Ct = Koefficient för värmekapacitet Ca = Koefficient för effektbehov Drift- och skötsel Aermec NLW

8 Korrektionsfaktorer för kyleffekt och effektbehov 8 Drift- och skötsel Aermec NLW

9 Korrektionsfaktorer för värmeeffekt och effektbehov värmepump Faktorerna för korrigering av flöde och tryck användes direkt på värdena givna för drift utan glykolinblandning. Drift- och skötsel Aermec NLW

10 Korregeringstabell Annat än nominellt t över förångaren Faktor för kylkapacitet 0,99 1 1,02 1,03 Faktor för effektbehov 0,99 1 1,01 1,02 Faktor för värmekapacitet 0,99 1 1,02 1,03 Annat än nominellt t över kondensorn Faktor för kylkapacitet 1 1,01 1,02 Faktor för effektbehov 1 0,99 0,98 Försmutsningsfaktor (K*m 2 )/W 0, , ,00005 Faktor för kylkapacitet 1 0,99 0,98 Faktor för effektbehov Faktor för värmekapacitet 1 1 0,99 Faktor för effektbehov 1 1 1,02 10 Drift- och skötsel Aermec NLW

11 Korrektionsfaktorer för kyleffekt och effektbehov vätskekylare typ E För annat t än standard 5K hänvisas till Korregeringstabell för korrektion av kylkapacitet och effektbehov med respektive avläst faktor. Korregeringstabell innehåller dessutom försmutsningsfaktorer för korrektion av kapaciteter och effektbehov. Drift- och skötsel Aermec NLW

12 Flöden och tryckfall Tryckfall över färångare A B C D E F G H NLW Tryckfallen i diagrammet ovan gäller för en medeltemperatur på vätskan av 10ºC. Följande tabell ger korrektionsfaktorer för tryckfallet vid andra temperaturer. Medeltemperatur 5 C 10 C 15 C 20 C 30 C 40 C 50 C Korrektionsfaktor 1,02 1 0,985 0,97 0,95 0,93 0,91 12 Drift- och skötsel Aermec NLW

13 Tryckfall över kondensor A B C D E F G H NLW Tryckfallen i diagrammet ovan gäller för en medeltemperatur på vätskan av 30ºC. Följande tabell ger korrektionsfaktorer för tryckfallet vid andra temperaturer. Medeltemperatur 5 C 10 C 15 C 20 C 30 C 40 C 50 C Korrektionsfaktor 1,07 1,05 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 Drift- och skötsel Aermec NLW

14 Hetgasväxlare Värmekapacitet med hetgasväxlare För att beräkna hetgasväxlarens värmekapacitet vid andra temperaturförhållande än de nominella multipliceras värde Ptd i tabellen Tekniska data för hetgasvärmeväxlare med korrektionsfaktor Cd ur nedanstående diagram. Diagrammet nedan visar korrektionsfaktorer för olika temperaturer förutsättande att differensen är 5K mellan in- och utloppstemperaturer på hetgasväxlaren och utgående vätsketemperatur från förångaren är 7 C. Utgående vätsketemperatur från kondensorn (NWL) eller kondenseringstemperaturen (NWL E) anges för varje kurva. Korrektionsfaktorer för värmeeffekt och effektbehov värmepump Utgående vätsketemperatur från kondensor (NLW) eller kondenseringstemperatur (NLW E): NLW A B C D E F C = NLW E B C D E F G C = Multiplicera resultatet från beräkning ovan med faktorer i följande tabell vid andra köldbärartemperaturer än 7ºC. Medeltemperatur 5 C 7 C 9 C 11 C 13 C 15 C Korrektionsfaktor 0,95 1 1,06 1,11 1,17 1,23 14 Drift- och skötsel Aermec NLW

15 Tryckfall över hetgasvärmeväxlare A B C D E F G NLW Tryckfallen i diagrammet ovan gäller för en medeltemperatur på vätskan av 50ºC. Följande tabell ger korrektionsfaktorer för tryckfallet vid andra temperaturer. Medeltemperatur 5 C 10 C 15 C 20 C 30 C 40 C 50 C Korrektionsfaktor 1,22 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 Tekniska data för hetgasvärmeväxlare Aggregatstorlek Ptd = Värmekapacitet med hetgasvärmeväxlare kw 24,6 26,7 32,5 37,0 43,6 51,4 55,7 62,0 68,2 Nr = Antal hetgasväxlare 2 Qdt = Totalt vätskeflöde över hetgasvärmeväxlare m3/h 4,23 4,59 5,59 6,36 7,50 8,84 9,58 10,66 11,73 p = Tryckfall över hetgasvärmeväxlare kpa 11,5 11,3 10,5 8,2 11,5 15,0 16,5 20,4 15,5 Uppgifterna gäller vid följande förhållanden: Utgående köldbärartemperatur från förångare 7 C, t = 5K Utgående värmebärartemperatur från kondensor 35 C, t = 5K Utgående varmvattentemperatur från hetgasvärmeväxlaren 50 C, t = 5K Drift- och skötsel Aermec NLW

16 Total värmeåtervinning Värmekapacitet vid värmepumpdrift: Uteffekten vid total värmeåtervinning varierar med temperaturen på utgående värmebärare. För att räkna fram utgående värmeeffekt multipliceras värdet Ptt ur tabell 11 med aktuell faktor Cr ur diagrammet nedan. Diagrammet nedan visar korrektionsfaktorer för olika temperaturer förutsättande att differensen är 5K mellan in- och utloppstemperaturer på kondensorn och utgående vätsketemperatur från förångaren är 7 C. Utgående vätsketemperatur från kondensorn anges för varje kurva. Korrektionsfaktorer för värmeeffekt vid total värmeåtervinning 16 Drift- och skötsel Aermec NLW

17 Tekniska data vid total värmeåtervinning A B C D E F G H NLW Tryckfallen i diagrammet ovan gäller för en medeltemperatur på vätskan av 50ºC. Följande tabell ger korrektionsfaktorer för tryckfallet vid andra temperaturer. Medeltemperatur 5 C 10 C 15 C 20 C 30 C 40 C 50 C Korrektionsfaktor 1,22 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 Aggregatstorlek Ptd = Värmekapacitet med hetgasvärmeväxlare kw Nr = Antal hetgasväxlare 1 Qdt = Totalt vätskeflöde över hetgasvärmeväxlare m 3 /h 21,844 23,908 29,068 33,024 37,496 44,720 51,600 57,620 63,640 p = Tryckfall över hetgasvärmeväxlare kpa 40,0 50,0 56,0 60,0 58,0 51,0 50,0 54,0 50,0 Uppgifterna gäller vid följande förhållanden: Utgående köldbärartemperatur från förångare 7 C, t=5k Utgående värmebärartemperatur från kondensor 35 C, t=5k Utgående varmvattentemperatur från kondensor och hetgasvärmeväxlaren 50 C, t=5k Drift- och skötsel Aermec NLW

18 Diagram och tabeller med faktorer för korrigering Faktorer för korrigering av värden vid kyldrift med glykolblandning Vid drift med endast glykolblandat kylmedel i kondensorn behöver inte kylkapacitet och effektbehov korrigeras. 18 Drift- och skötsel Aermec NLW

19 Faktorer för korrigering av värden vid värmedrift med glykolblandning Pf = Faktor för korrigering av kylkapaciteten. Pt = Faktor för korrigering av värmekapaciteten. Pa = Faktor för korrigering av effektbehovet. Faktorerna för kylkapacitet och effektbehov tar hänsyn till inblandning av glykol. Drift- och skötsel Aermec NLW

20 Faktorer för korrigering av värden vid kyldrift med glykolblandning Kurva A: Faktor för korrigering av tryckfall över förångaren vid drift med medeltemperatur av -3,5 ºC Kurva B: Faktor för korrigering av tryckfall över förångaren vid drift med medeltemperatur av 0,5 ºC Kurva C: Faktor för korrigering av tryckfall över förångaren vid drift med medeltemperatur av 5,5 ºC Kurva D: Faktor för korrigering av tryckfall över förångaren vid drift med medeltemperatur av 9,5 ºC Kurva E: Faktor för korrigering av tryckfall över kondensor, värmepump och hetgasväxlare vid drift med en medeltemperatur av 47,5 ºC Kurva F: Faktor för korrigering av köldbärarflöde över förångaren vid drift med medeltemperatur av 9,5 ºC Kurva G: Faktor för korrigering av värmebärarflöde över kondensor, värmepump och hetgasväxlare vid drift med en medeltemperatur av 47,5 ºC Ljuddata Ljudeffekt Aermec har bestämt ljudeffektvärdena på basis av mätningar utförda i enlighet med Standard UNI EN ISO 9614 och kraven för EUROVENT certifiering. Ljudtryck Ljudtryck på 10 meters avstånd från aggregatets sida vid uppställning i ett obegränsat område på ett reflekterande underlag (direktionsfaktor Q=2) enligt parallellexpansionmetoden, ISO Drift- och skötsel Aermec NLW

21 Måttritning Driftsförhållande Temp. in-/utlopp förångare 12/7 C Vattentemp. kondensor 35 C. Storlek typ Ljudtryck* Ljudtryck frekvensband (Hz) Totalt Ljuddata angivna som total ljudeffektsnivå gäller för aggregatet i kyldrift med nominella värden. *) Ljudtryck i fritt fält på 10 meters avstånd med riktningsfaktor db(a) db db db db db db db db db(a) 0500 standard 55 74,8 70,7 79,4 78,3 75,5 74,5 67,4 84,2 83 L 49 74,3 66,8 75,8 73,1 64,6 64,9 53,3 79, standard 55 74,9 70,5 79,6 78,8 75,8 73,1 65,8 84,3 83 L 49 74,4 66,6 76,0 73,6 64,9 63,5 51,7 80, standard 56 76,4 71,1 80,6 79,7 76,7 74,7 66,6 85,4 84 L 50 75,9 67,2 77,0 74,5 65,8 65,1 52,5 81, standard 57 77,5 73,0 81,3 80,2 77,5 76,9 67,8 86,3 85 L 51 77,0 69,1 77,7 75,0 66,6 67,3 53,7 82, standard 57 74,6 71,2 81,5 80,9 77,0 75,9 68,4 86,0 85 L 51 74,1 67,3 77,9 75,7 66,1 66,3 54,3 81, standard 58 78,0 73,6 82,9 82,1 78,0 75,9 68,4 87,4 86 L 52 77,5 69,7 79,3 76,9 67,1 66,3 54,3 83, standard 60 80,3 75,0 84,9 83,9 79,8 78,6 70,5 89,4 88 L 54 79,8 71,1 81,3 78,7 68,9 69,0 56,4 85, standard 60 80,3 75,0 84,9 83,9 79,8 78,6 70,5 89,4 88 L 54 79,8 71,1 81,3 78,7 68,9 69,0 56,4 85, standard 60 80,3 75,0 84,9 83,9 79,8 78,6 70,5 89,4 88 L 54 79,8 71,1 81,3 78,7 68,9 69,0 56,4 85,2 82 Måttritning Dimensioner Standard aggregat ( ) och värmeåtervinningsaggregat (D)-(T) Aggregatstorlek A mm B mm C mm Apparatskåp * Litet Litet Litet Litet Litet Stort Stort Stort Stort Drift- och skötsel Aermec NLW

22 Måttritning *) Gäller för alla typer av aggregat. Ljuddämpande aggregat (L) Aggregatstorlek A mm B mm C mm Drift- och skötsel Aermec NLW

23 Måttritning Rambalkarnas mått samt placering av vibrationsdämpande maskinskor Standard aggregat ( ) och värmeåtergivningsaggregat (D)-(T) Aggregatstorlek A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm Drift- och skötsel Aermec NLW

24 Måttritning Aggregat med total återvinning (T) Aggregatstorlek A mm B mm C mm D mm E mm F mm ,5 1099,5 1099, G mm ,5 233,5 233, H mm 1494,2 1494,2 1494,2 1494,2 1494, H1 mm I mm L mm Aggregat med hetgasväxlare Aggregatstorlek M mm M1 mm N mm O mm Drift- och skötsel Aermec NLW

25 Kylma AB HUVUDKONTOR Box 4026 Smidesvägen SOLNA Tel: Fax GÖTEBORG Gruvgatan V FRÖLUNDA Tel: Fax: JÖNKÖPING Granitvägen JÖNKÖPING Tel: Fax MALMÖ Höjagatan MALMÖ Tel: Fax STOCKHOLM N Box 4026 Smidesvägen SOLNA Tel: Fax STOCKHOLM S Årsta Skolgränd 14D STOCKHOLM Tel: Fax SUNDSVALL Trafikgatan SUNDSVALL Tel: Fax VÄSTERÅS Sigurdsgatan VÄSTERÅS Tel: Fax Drift- och skötsel Aermec NLW Datum: Ersätter: Copyright Kylma AB Rätt till ändringar förbehålles - ett företag i

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Varvtalsstyrda, vätskekylda vätskekylare och värmepumpar. 580 1700 kw 30XW-V/30XWHV

Varvtalsstyrda, vätskekylda vätskekylare och värmepumpar. 580 1700 kw 30XW-V/30XWHV LUFTKONDITIONERING Solutions de traitement & VÄRMELÖSNINGAR de l air Varvtalsstyrda, vätskekylda vätskekylare och värmepumpar 580 1700 kw 30XW-V/30XWHV Den senaste AquaForce generationen: Carriers expertis

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Chillquick vätskekylaggregat

Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Vätskekylaggregaten från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 300 kw, samtliga utrustade med köldmedier

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Kyla & värme. Värmepumpar FVXS-F F U LL R A NGE A CLASS ENERGY LABEL. Golvmonterad enhet. » Komfortabelt värmesystem.

Kyla & värme. Värmepumpar FVXS-F F U LL R A NGE A CLASS ENERGY LABEL. Golvmonterad enhet. » Komfortabelt värmesystem. Värmepumpar Kyla & värme Golvmonterad enhet F U LL R A NGE A CLASS ENERGY LABEL» Komfortabelt värmesystem» Inverterteknik» Samma sköna känsla i hela rummet» Flexibel installation» Låg ljudnivå www.daikin.se

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Värmepump luft-vätska

Värmepump luft-vätska PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*022 0302/*/* 5 storlekar 37 08 kw Värmepump luft-vätska Produktinformation PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP Z-POWER Z-FLOW Z-POWER Z-FLOW Teknologi och effektivitet är vinnare. Z-POWER (R134a) och Z-FLOW vätskekylaggregat från RHOSS har konstruerats för att erbjuda effektiva, mångsidiga och teknologiskt avancerade

Läs mer

Multizonsplitsystem med mixade innedelar

Multizonsplitsystem med mixade innedelar AQS/Hitachi SET FREE 7,1 58,2 kw Multizonsplitsystem med mixade innedelar Produktblad innedelar för montering på golv 1.0FSNE 1.5FSNE 2.0FSNE 2.5FSNE Total kyleffekt 1) kw 2,8 4,5 5,6 7,1 1) kw 2,0 3,3

Läs mer

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Utbud för alla behov 32 1600kW GULLBERG & JANSSON AB Smältaregatan 6 S-263 39 HÖGANÄS Tel +46 (0)42 34 05 90 +46 (0)42 34 02 10 www.gullbergjansson.se info@gullbergjansson.se

Läs mer

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Ny inverterkompressorteknik Idag visar Daikin vägen mot en effektivare och mer kostnadseffektiv komfortlösning. Alla Daikins produkter

Läs mer

Värmepump vätska-vätska

Värmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta 1301 8404/* 21 storlekar 357 2549 kw Värmepump vätska-vätska (extra hög energieffektivitet) Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska data/allmänt...7

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer www.kinnan.se Kinnan AB som är generalagent för Veneto fläktkonvektorer erbjuder ett komplett sortiment för alla behov. Vår leverantör

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se

Läs mer

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt TM Kondensor 8-1200 kw RC Low upp till 66 kw RC Mid&High upp till 1200 kw Allmänt RC är en serie robusta och pålitliga externa luftkylda kondensorer som kan användas både till luftkonditionering och industriella

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

Serie VV. bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft

Serie VV. bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE VV Fastighetsvärmepump för bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft Bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft Värmeeffekt 19-144 kw Kyleffekt 13-101 kw

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

BERGVÄRMEPUMP WDH-SERIEN

BERGVÄRMEPUMP WDH-SERIEN BERGVÄRMEPUMP WDH-SERIEN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord... 4 1.1. Den här manualens syfte och innehåll... 4 1.2. Hur manualen ska förvaras... 4 1.3. Grafiska symboler... 4 1.4. Säkerhetslagar... 5 1.5.

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Aermec ANL kontrollpanel

Aermec ANL kontrollpanel Instruktionsmanual Version: 1.8082.40 Uppdaterad: 2009-12-03 Ersätter: Aermec ANL kontrollpanel Innehållsförteckning Igångkörning...s. 4 Felsökning...s. 5 Allmänt Igångkörning Funktion Aermecregulatorn

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie RS/2

Qvantum V.I.P. Serie RS/2 RS-0 Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft Qvantum V.I.P. Serie RS/ värmepump med Economizer Qvantum Q5 RS/ - Q8 RS/ Qvantum Q65 RS/ - Q96 RS/ RS-0 -stegs economizer värmepump Serie RS/ Qvantum Serie

Läs mer

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet Klas Berglöf, ClimaCheck Sweden AB klas@climacheck.com www.climacheck.com 1 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning,

Läs mer

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem Luft-luftvärmepump Premium Performance En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem INNEHÅLL Energieffektiva värmepumpslösningar Livet börjar hemma. Därför erbjuder vi ett brett utbud av marknadens

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

Trygga och innovativa tekniklösningar. inom pooluppvärmning. Brett sortiment av värmepumpar, värmeväxlare och tillbehör för pool.

Trygga och innovativa tekniklösningar. inom pooluppvärmning. Brett sortiment av värmepumpar, värmeväxlare och tillbehör för pool. logotype Smart uppvärmning till rätt pris www.gullbergjansson.se Produktkatalog Poolvärme -- Utomhuspool -- Inomhuspool -- Offentlig pool -- Ovanmarkspool -- Spa Trygga och innovativa tekniklösningar för

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med TOSHIBA POLAR - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C I samarbete med TOSHIBA Made in Japan Toshiba är idag en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

Qvantum FREKVENS Serie VS

Qvantum FREKVENS Serie VS VS0 Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft Qvantum FREKVENS Serie VS Frekvensreglerad värmepump Qvantum Q5VS Qvantum QVS - Q65VS Tillverkad i Sverige VÄRMEEFFEKT - 5 kw VS0 Qvantum Serie VS är avsedd

Läs mer

Installation och reklamationsdokument

Installation och reklamationsdokument Installation och reklamationsdokument OBS! Vid reklamation krävs ett ifyllt installationsprotokoll Sid 1 av installationsprotokollet vid en sammanbyggd tank. Sid 1 och sid 2 vid separat kylaggregat Reklamationsformuläret

Läs mer

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se Användarhandledning Energiberäkningar 1.0 Beta Rolf Löfbom 2013 ver 1 2013-05-21 www.lofbom.se Innehållsförteckning 1. Allmänt om Energiberäkningar 1.0 Beta... 3 1.1 Allmänt... 3 2. Dialogrutor... 4 2.1

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

Serie VV-V. bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft

Serie VV-V. bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE VV-V Fastighetsvärmepump för bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft med varvtalsreglering Bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och frånluft Varvtalsreglerad

Läs mer

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se Investera i en luft/luft värmepump 1 Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? www..se Så fungerar en luft/luft värmepump 2 Kompressorn (1) tillförs en mindre mängd energi, komprimerar köldmediegasen,

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering! Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa

Läs mer

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy LIGHT LIGHT-ECM KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt 100% Made in Italy 1.5 kw 5.47 kw 1.9 kw 6.5 kw LIGHT STÄLLBARA LUFTRIKTARE SE VIDEON NEW LIGH WATERCASSE 600x60 ENKEL INSTALLATION OCH UNDERHÅLL LIGHT,

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

DISKRET & MINIMALISTISK KASSETT. Design & genialitet i ett

DISKRET & MINIMALISTISK KASSETT. Design & genialitet i ett DISKRET & MINIMALISTISK KASSETT Design & genialitet i ett Slät kassett Design och genialitet i ett Som en marknadsledande visar Daikin återigen vägen genom att lansera ännu en kassett i världsklass som

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Redovisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur - 35 C Fyra installationsalternativ Telefon

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie RK/2

Qvantum V.I.P. Serie RK/2 RK-0 Grundva envärmepump Qvantum V.I.P. Serie RK/ värmepump med Economizer Qvantum Q5 RK/ - Q8 RK/ Qvantum Q65 RK/ - Q96 RK/ Tillverkad i Sverige RK-0 -stegs economizervärmepump Serie RK/ Qvantum Serie

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 FRYSAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 FRYSAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 FRYSRET KYL FÖR KLIMT LIVSMEDEL MSKINER OCH PROCESSER Svenska frysaggregat. Mini, Midi, Frigadons sortiment kännetecknas

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge

Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge Världens första luftvärmepump som har tilldelats energiklass A+++ Den högsta ErP-rankingen. Marknadens största besparing gör du med nya VE-serien från Panasonic med modeller

Läs mer

Värme & kyla. Luftkonditionering FHQ-B. Takmonterad kassett. » Energiklass: Upp till klass A. » Värmepumpsystem. » Årstidsrelaterad verkningsgrad

Värme & kyla. Luftkonditionering FHQ-B. Takmonterad kassett. » Energiklass: Upp till klass A. » Värmepumpsystem. » Årstidsrelaterad verkningsgrad Luftkonditionering Värme & kyla Takmonterad kassett» Energiklass: Upp till klass A» Värmepumpsystem» Årstidsrelaterad verkningsgrad» Den idealiska lösningen för större rum» Kan installeras både i nya &

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Qvantum FREKVENS Serie VK

Qvantum FREKVENS Serie VK VK0 GRUNDVATTENVÄRMEPUMP Qvantum FREKVENS Serie VK Frekvensreglerad värmepump Qvantum Q5VK Qvantum QVK - Q65VK Tillverkad i Sverige VÄRMEEFFEKT 6-7 kw VK0 Serie:VK - kapacitetsreglerad grundvattenvärmepump

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie LI/2

Qvantum V.I.P. Serie LI/2 LI2-1301 1 Uteluft / vatten värmepump Qvantum V.I.P. Serie LI/2 värmepump med Economizer Q15LI/2-Q21LI/2 Q25LI/2-Q41LI/2 Q48LI/2 LI2-1301 2 2-stegs värmepump med economizer Serie LI/2 2 STEGS KOMPRESSOR

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

30XA 252-1702. Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt 270-1700 kw

30XA 252-1702. Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt 270-1700 kw Luftkyld vätskekylare 30XA 252-702 Nominell kyleffekt 270-700 kw Aquaforce vätskekylare är den idealiska lösningen för industriella och kommersiella applikationer: optimal prestanda och maximal kvalitet.

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 4-77 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 4-77 kw Q8RS - Q96RS vrs1010 1 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KÖLDMEDIER : R407C, R404A, R134a Q8RS - Q48RS Q65RS - Q96RS ENERGI AB RINGUGNSGATAN Q8RS

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump

Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump Thermia Robust En högeffektiv fastighetsvärmepump Thermia Robust för plånboken och miljön Fastighetsvärmepumpen Thermia Robust är en smart investering både på kort och lång sikt. Den betalar sig snabbt

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Luftkonditionera din omgivning, maximera din komfort.

Luftkonditionera din omgivning, maximera din komfort. Högeffektiv luft/vattenvärmepump med R410, enhetsaggregat med reversibel design, DC Inverterkompressor, cirkulationspump med variabel hastighet och varvtalsstyrda axiella fläktar. Luftkonditionera din

Läs mer

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem Luft-luftvärmepump Premium Performance En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem InNEHÅLL Energieffektiva värmepumpslösningar Livet börjar hemma. Därför erbjuder vi ett brett utbud av marknadens

Läs mer

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Thermiapumpen är mycket mer än enbart värmepump Ett helt klimatsystem som ger värme på vintern och svalka på sommaren Passiv

Läs mer

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fumex FB är en serie av radialfläktar för evakuering av gaser, rök och lättare partiklar. För luftflöden från 200 m³/h (55l/s) till 1 m³/h (3050 l/s)

Läs mer

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft TM Cirkulärt takdon för tilluft Snabbfakta Tilluftsdon för stora lokaler med högt i tak Manuell omställning av spridning horisontell/vertikal som standard Motormanövrerad omställning som tillbehör Samma

Läs mer

MOTTAGNING INNEHÅLL: VIKTIGT

MOTTAGNING INNEHÅLL: VIKTIGT VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 102-142-182-202-242 MOTTAGNING 1.0 INSPEKTION VID MOTTAGNING 2.0 HANTERING 2.1 Lyft med truck eller liknande 2.2 Lyft med kran

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem

Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem PRELIMINÄR INFO Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem VÄGGMODELL www.daikin.se FTKS/FTXS-C FTKS/FTXS-F Daikins luftkonditionerare är branschledande på energibesparingar och brett modellutbud.

Läs mer

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus?

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Hur välja v rätt r lösning l när n r både b teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Per Jonasson Kyl & VärmepumpfV rmepumpföretagenretagen Swegon Air Academy - november 2011 Nyckeln till en lyckad installation

Läs mer