09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A)"

Transkript

1 och 09LH Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 (R404A) Luftkylda kylmedelkylare och kondensorer 09LH är konstruerade för utomhusmontering i kommersiella och industriella kylanläggningar. Flera alternativ med låg ljudnivå möjliggör användning även i ljudtekniskt krävande projekt. Egenskaper 38 storlekar med nominellt kapacitetsområde (enligt Eurovent Rating Standard 7/C/002 och 7/C/003) o kylmedelkylare (vatten, EN 1048) o kondensorer (R404A/ t 1 15 K, EN 327) Konstruktion enligt PED 97/23/ETY Två fläktstorlekar och fem varvtal för att uppnå den önskade ljudnivån. Användning av högeffektiva IEC-motorer garanterar att reservdelsmotorer alltid kan erhållas överallt i världen. Två monteringssätt: V=vertikalt blåsande och H= horisontellt blåsande. Ny blockkonstruktion som reducerar risken för rörskador pga värmeutvidgning (Pat. Pending). Kompletta fläktstyrningssystem, baserande på steglös varvtalsregulering (SVC) eller på stegvis sekvensstyrning av motorerna (SC). Fläktboxarna har tvärgående mellanväggar, och varje fläkt kan styras separat. Värmeöverföringskapaciteten kan under korta belastningstoppar ökas betydligt med ett vattendyssystem. ISO9001: 2000 kvalitetssystem applicerat i produktionen. Höjden kan justeras. Blockkonstruktionen är lätt att rengöra. Lamellerna har ej smutssamlande veck. Produktval kan utföras med Polar Power datorprogrammet som kan erhållas på Tekniska data Värmeöverföringsdelen är tillverkad av kopparrör och aluminiumlameller. Standard lamelldelning är 2.3 mm, det finns olika alternativ för lamellmaterial och lamelldelning. Höljematerial: varmförzinkat stål. Värmeöverföringsdelen kan delas upp i flera kretsar eller utrustas med en underkylningsslinga. Det finns avtappningsoch luftningsnipplar i värmeöverföringsdelen, standardmodellen kan ej tömmas helt. Man måste se till att kylaren fylls med lämpligt frysskyddsmedel. Vidare måste man säkerställa, att köldmediet lämpar sig till värmeväxlaren och att tillverkarens instruktioner om köldmedium följs. Instruktionsboken, som bifogas i leveransen, innehåller nödvändiga installations- och serviceanvisningar.. 12-B/2006

2 12-B/2006 Produktbeteckning 09LHCA V-136-1DN100-D (standardprodukt) 09 LH CA- E V DN100- D Serie 09 Typ LH=kondensor GH=kylmedelkylare Material CA = Cu-rör + Al-lameller CC = Cu -rör och Cu-lameller Ep = Cu -rör + epoxybelagda lameller Specialmodell (blank) = standardmodell E=Specialmodell; skall specificeras i order Storlek Se kapacitetstabeller (09LHCA eller CA:vatten eller etylenglykol) fläktar Fläktstorlek 09 = 914 mm 12 =1240 mm Fläktvarvtal 6 = 15.8 v/s 8 = 12.0 v/s 10 = 9.3 v/s 12 = 7.8 v/s 16 = 5.8 v/s Elnät 9 = 400 V-3 ph-50 Hz (standard) 6 = 440 V-3 ph-60 Hz 8 = 230 V-3 ph-50 Hz (erhålles ej för 11 kw 15.8 v/s fläkt) Monteringsposition H=horisontell luftriktning V=vertikal luftriktning slingor (endast kylmedelkylare ) och storlek av anslutningar (endast kylmedelkylare ) ndnxxx= flänsanslutning; t ex: 2DN100 =2 par anslutningar, fläns:dn100 Tillbehör: J = Uppdelad i kretsar; kretsdelning anges från vänster till höger / uppifrån och nedåt (t ex J22:22:B5) B = Underkylningsdel SC = Sekvensstyrning av fläktmotorer (se separat SC-produktblad!) SVC=Steglös varvtalsreglering (se SVCproduktblad!). Störningsskyddade brytare för varje enskild fläkt finns ej som standard. EMC=EMC-kablar, -genomföringar och -säkerhetsbrytare THC=Motorer med Klixon ledningsförda till säkerhetsbrytaren med hjälpspets MH= Motorvärmare TB = Fläktar kopplade till uttagssplintbox på kylargaveln FD = Blåser genom lamelldelen D = Vattendyssystem T = Vibrationsdämpare Mn = Målning (SFS-EN ISO ), standardfärg:grå RAL 7040; tillbehör n=u,1,2 eller 3 MU=alla synliga delar målas M1 = specialmålning 80, "medium" för miljöklass C3 M2 =specialmålning 160, "high" för miljöklass C4 M3=specialmålning 295, "very high" för miljöklass C5-M och C5-I P32 = 32 bar driftstryck (kondensor) standard driftstryck 26 bar Fläktar Axialfläktar har kortslutna asynkronmotorer enligt IECnormerna. Motorerna är försedda med axeltätningar och dräneringshål. Tekniska data gällande standardmotorer: - Elnät: 380 V-3 ph-50 Hz V-3 ph-50 Hz - Skyddsklass: IP54. - Isolationsklass: F - Driftstemperatur: -35ºC till +60ºC - Motorerna är kopplade till säkerhetsbrytare (IP65), placerade vid varje fläkt. För övriga elnät och driftstemperatur måste fläkten definieras som speciell. Alternativt kan motorer utrustas med värmeskydd (Klixon) tillbehör THC. Kondensorer och kylmedelkylare kan alternativt levereras med EMC-kablar, säkerhetsbrytare och genomföringar (EN ) tillbehör EMC. Som specialmodeller kan de flesta fläktar erhållas med EXmotorer. För fläktmotorer anges ineffekt vid +20ºC. Maximalt strömvärde anges vid 30ºC för dimensionering av överströmsskydd. Strömvärdet ändrar sig proportionellt efter lufttätheten. Strömvärdet kan även ändras pga motorns typändringar, därför skall överströmsskydden ha en reglermöjlighet på ± 20%. För att säkerställa motorernas maximala livslängd måste de köras i 3 till 4 timmar minst en gång per månad..

3 12-B/2006 Prestanda Kyleffekter, luftflöden, ljudeffektnivåer, ljudtrycksnivåer, vätsketryckfall (kylmedelkylare) i Polar Power datorprogrammet och i den här broschyren är angivna enligt Eurovent Certify All 1 -programmet, och granskade med prestandamätningar (EN1048 och EN327) i oberoende testlaboratorier. Kondensorernas nominella effekter är angivna för köldmedium R404A, för kondenseringstemperatur t R +40ºC, och temperatur på inkommande luft t A1 +25ºC. Kylmedelkylarnas nominella effekter är angivna för vatten in/ut +40/35ºC, temperatur på inkommande luft t A1 +25ºC, och för etylenglykol 40 %, in/ut +42/36ºC, temperatur på inkommande luft t A1 +27ºC. Prestandavärdena gäller för havsnivå, med normalt lufttryck. Ljudnivåer (EN13487) är ljudeffektnivån i. Totaltrycksnivån i har definierats som medeltal av flera mätningspunkter enligt Eurovent Punkterna ligger på 10 m avstånd från kylarens yttre kanter, på plan av en sexhörning. Kylaren ligger på en ljudreflekterande yta (halvrymd, se figur 2). I fig. 1 visas korrigering av ljudtrycksnivå ~ jämfört med värdet på 10 m avstånd., [] Avstånd [m] Figur 1 Avståndets inverkan på ljudeffektnivån. Korrigering ~ anges i jämförelse med ljudnivån baserat på 10 m avstånd från kylarens yttre kant (EN13487) 1 Eurovent-CECOMAF, en intresseförening för europeiska tillverkare av ventilations-, klimat- och kylaggregat 10 m 10 m 10 m Figur 2 Schema för definition av ljudtrycksnivån enligt EN13487 Produktval Produktval kan utföras med hjälp av tabeller i denna broschyr eller exaktare med hjälp av Polar Power datorprogram, som kan erhållas antingen på CD-ROM eller på: Med hjälp av tabell 1 kan kyleffekten vid olika lamellmaterial beräknas. Även kondenseringseffekten vid olika kombinationer av köldmedium och temperatur kan beräknas genom korrektionsfaktorer (tabell 1). Utgångsvärden för Polar Power datorprogrammet: temperatur på inkommande luft ljudtrycksnivå i önskad punkt Kylmedelkylare: effekt vätsketemperatur (in/ut) kylmedel Kondensor: kondenseringseffekt kondenseringstemperatur och underkylning köldmedium Programmet väljer produkttyper i önskad ordning och ger prestanda, anslutningsstorlekar, ljudnivåer per oktavband, driftskostnader, energiklass och måttskiss. Lamellmaterial Aluminium 1.00 Epoxybelagd aluminium 0.97 Koppar 1.03 Köld- Temperaturdifferens t1, [K]: medium R404A/ R507A R407C R407A 0.83 R134a R Korrektionsfaktor Tabell 1 Korrektionsfaktorer för lamellmaterial och köldmedium enligt Eurovent (understrukna värden stöds ej från Eurovent).

4 Prestanda 09LHCA R404A, t 1 15 K, driftstryck 26 bar(g), EN 327 Fläktdiameter914 mm, (kod: 09LHCA-storlek-antal_fläktar 09-poltal -9-) Fläktvarvtal 5.8 v/s 7.8 v/s 9.3 v/s 2.0 v/s 5.8 v/s Poltal A 2.6 A 2.9 A 4.8 A 8.3 A 400 V 3 ph-50 Hz Placering 09LH av fläktarna 1-rad x x x x x x x x x x x x x x x rad x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Fläktdiameter 1240 mm, (kod: 09LHCA-storlek-antal_fläktar12-poltal -9-) Fläktvarvtal 5.8 v/s 7.8 v/s 9.3 v/s 12.0 v/s 15.8 v/s Poltal A 7.5 A 11 A 16 A 27.0 A Placering 09LH av fläktarna 1-rad x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ljudtrycksnivåer är angivna enligt Eurovent (EN 13487) = nom.effekt = luftflöde = ljudtrycksnivå = ljudeffektnivå = max. ineffekt

5 Prestanda CA Inkommande luft t A1 +27 C, etylenglykol 40 % +42/36 ºC driftstryck 6 bar(g) 400V 3ph-50 Fläktdiameter 914 mm, (kod: CA-storlek-antal_fläktar 09-poltal- 9-) Fläktvarvtal 5.8 v/s 7.8 v/s 9.3 v/s 12.0 v/s 15.8 v/s Poltal A 2.6 A 2.9 A 4.8 A 8.3 A Fläktarnas placering 1-rad x x x x x x x x x x x x x x x rad x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Fläktdiameter 1240 mm, (kod: CA-storlek -antal_fläktar 12-poltal -9-) Fläktvarvtal 5.8 v/s 7.8 v/s 9.3 v/s 12.0 v/s 15.8 v/s Poltal A 7.5 A 11 A 16 A 27.0 A Fläktarnas placering 1-rad x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ljudtrycksnivåer är angivna enligt Eurovent (EN 13487) = nom. effekt = luftflöde = ljudtrycksnivå = ljudeffektnivå = Max. ineffekt

6 Prestanda CA Inkommande luft t A1 +25 C, vatten +40/35 ºC, driftstryck 6 bar(g), EN 1048 Fläktdiameter 914 mm, (kod: CA-storlek-antal_fläktar 09-poltal -9-) Fläktvarvtal 5.8 v/s 7.8 v/s 9.3 v/s 12.0 v/s 15.8 v/s Poltal A 2.6 A 2.9 A 4.8 A 8.3 A 400 V 3 ph-50 Hz Placering av fläktarna 1-rad x x x x x x x x x x x x x x x rad x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Fläktdiameter 1240 mm, (kod: CA-storlek-antal_fläktar 12-poltal -9-) Fläktvarvtal 5.8 v/s 7.8 v/s 9.3 v/s 12.0 v/s 15.8 v/s Poltal A 7.5 A 11 A 16 A 27.0 A Placering av fläktarna 1-rad x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ljudtrycksnivåer är angivna enligt Eurovent (EN 13487) = nom. effekt = luftflöde = ljudtrycksnivå = ljudeffektnivå = max. ineffekt

7 Kondensor: anslutningsstorlekar PED 26 bar(g) driftstryck, kylmedel R404A Ø914:5.8 v/s (-16) Ø914:7.8 v/s (-12) Ø1240:5.8 v/s (-16) Ø914: 9.3 v/s (-10) Ø1240: 7.8 v/s (-12) Ø914:12.0 v/s (-06) Ø1240:9.3 v/s (-08) Ø914:15.8 v/s (-06) Ø1240:12.0 v/s (-08) Ø1240:15.8 v/s (-06) 09LH Gas Vätska slingor Gas Vätska slingor Gas Vätska slingor Gas Vätska slingor Gas Vätska Anslutningar Ø914 (-09-poltal) x54 2x x54 2x x54 2x x54 2x x63 2x54 44 Anslutningar Ø914 (-09-poltal)/Ø1240 (-12-poltal), om anslutningsstorlekarna varierar slingor Gas Vätska slingor / x42/ 2x x54 2x x54 2x x / 54/ 2x x54 2x x54 2x x54 2x x / / 2x54 2x x54 2x x54 2x x54 2x x54 2x x54 2x x54 2x x54 2x54/ 48 2x63 2x x x54 2x42/ 44 / 2x54 2x x54 2x42/ 44 2x63 2x x63 2x x x x42 2x x54 2x x54 2x x54 2x x63 2x x63 2x x54 2x x54 2x42 48 / 2x54 2x42/ 48 2x63 2x x63 2x x63 2x54 66(¹ 32 2x x54 2x x54 2x x54/ 2x x63 2x x63 2x x76.1 2x x x54 2x x54 2x54/ 66 / 2x63 2x x63 2x x76.1 2x x76.1 2x63 88(¹ 2x x54 2x x54 2x54/ 48 2x63 2x54 66(¹ / 2x63 2x54 66(¹ 2x76.1 2x63 66(¹ 2x76.1 2x63 66(¹ 2x x54 2x x63/ 2x x63 2x x63/ 2x x76.1 2x63 88(¹ 2x76.1 2x (¹ 2x54 2x x54 2x x63 2x x63 2x x76.1 2x63 88(¹ 2x76.1 2x63 88(¹ 2x76.1 2x x54 2x x63 2x54 66(¹ / 2x63 2x54 66(¹ 2x76.1 2x63 66(¹ 2x76.1 2x x76.1 2x x54 2x x63 2x x63/ 2x63 88(¹ 2x76.1 2x63 88(¹ 2x76.1 2x (¹ 2x76.1 2x x x63 2x x63 2x54 88(¹ / 2x76.1 2x63 88(¹ 2x76.1 2x63 88(¹ 2x76.1 2x x76.1 3x x54 2x x63 2x x76.1 2x x76.1 2x63 108(¹ 2x76.1 2x (¹ 3x76.1 3x63 108(¹ 296 2x54 2x x63 2x x76.1 2x x76.1 2x x76.1 2x (¹ 3x76.1 3x63 129(¹ 312 2x63 2x x63 2x x76.1 2x63 108(¹ 2x76.1 2x (¹ 3x76.1 3x63 108(¹ 3x76.1 3x63 108(¹ 318 2x63 2x x63 2x x76.1 2x x76.1 2x (¹ 3x76.1 3x63 129(¹ 3x76.1 3x (¹ 274 2x63 2x54 66(¹ 2x63 2x54 66(¹ 2x76.1 2x x76.1 2x x76.1 2x x76.1 2x x63 2x x63 2x63/ 2x x63 2x x76.1 2x63/ / 2x63 2x x63 2x x76.1 2x63/ / 2x63 2x54 88(¹ / 66 2x76.1 2x63 88(¹ 2x76.1 2x63/ 2x / 88(¹ 2x76.1 2x x76.1 3x x76.1 2x63 108(¹ 2x76.1 2x (¹ 3x76.1 3x63 108(¹ 3x76.1 3x (¹ 98 2x76.1 2x x76.1 2x (¹ 3x76.1 3x63 129(¹ 3x76.1 3x (¹ 1) Anslutningar på båda gavlar

8 Mått och vikt, storlekar Ø20 B och B 1 = transportmått C,C 1,C 3,E och E 1 =fästmått 09LH Max längd Fästpunkter NW IV ²) SA Vattendysor, tillbehör (D) L 1) [mm] C [mm] C 1 [mm] C 2 [mm] C 3 [mm] [kg] [l] [m 2 ] WF [l/min,3bar] TC Ø[mm] 09LHCA/CA , Ø 914 mm (-09) ) Anslutningar på båda gavlar 2) Inre volym beräknad med 9.3 v/s fläkt. Exakt dimensionering erhålls med Polar Power datorprogrammet. SA = yta IV = inre volym WF = vattenflöde TC = ansl.storlek NW = nettovikt

9 Mått och vikt, storlekar mm 1240 mm 20 Ø20 B och B 1 = transportmått C,C 1,C 3,E och E 1 =fästmått 09LH Max.längd Fästpunkter NW IV ²) SA Vattendysor, option (D) L 1) [mm] C [mm] C 1 [mm] C 2 [mm] C 3 [mm] [kg] [l] [m 2 ] WF [l/min,3bar] TC Ø[mm] 09LHCA/CA , Ø 914 mm (-09) och Ø1240 mm (-12) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x15 1) Anslutningar på båda gavlar 2) Inre volym beräknad med 9.3 v/s fläkt. Exakt dimensionering erhålls med Polar Power datorprogrammet. SA = yta IV = inre volym WF = vattenflöde TC = ansl.storlek NW = nettovikt

10 Energiklasser Eurovent har specificerat energiklasser för kondensorer och kylmedelkylare enligt följande: A=ytterst låg energiförbrukning R>110, B=mycket låg energiförbrukning 70<R<110, C=låg energiförbrukning 45<R<70, D=genomsnittlig energiförbrukning 30<R<45 och E= hög energiförbrukning R<30 R=nominell effekt i dimensioneringspunkten/motorernas totala ineffekt Fläktvarvtal Poltal v/s 7.8 v/s 9.3 v/s 12.0 v/s 15.8 v/s LH Placering av fläktarna R404A Vatten Glykol R404A Vatten Glykol R404A Vatten Glykol R404A Vatten Glykol R404A Vatten Glykol 09LHCA/CA , fläktar Ø 914 mm (-09) 20 1x1 B B B B B B C C C D C D E E E 24 1x1 B B B B B B B C C C C D D E E 26 1x1 A B B B B B B B B C C C D D D 40 1x2 B B B B B B C C C C D D E E E 46 1x2 B B B B B B B C C C C C D E E 52 1x2 A B B B B B B B B C C C D D D 62 1x3 B B B B B B C C C C C D E E E 66 1x3 B B B B B B B C C C C C D E E 76 1x3 A B B B B B B B B C C C D D D 80 1x4 B B B B B B C C C D D D E E E 90 1x4 B B B B B B B C C C C C D E E 102 1x4 A B B B B B B B B C C C D D D 96 1x5 B B B B B B C C C C C D E E E 114 1x5 B B B B B B B C C C C D D E E 130 1x5 A B B B B B B B B C C C D D D 09LHCA/CA , fläktar Ø 914 mm (-09) / Ø1240 mm (-12) 84 2x2 B/B B/B B/C B/C B/C C/C C/D C/D C/D C/E D/E D/E E/E E/E E/E 92 2x2 B/B B/B B/B B/C B/C B/C B/C C/C C/D C/D C/E D/E D/E E/E E/E 94 2x2 B/B B/B B/B B/B B/C B/C B/C B/C C/D C/D C/D C/E D/E D/E E/E 118 2x3 B/B B/B B/C B/C B/C B/C C/D C/D C/D C/E D/E D/E E/E E/E E/E 134 2x3 B/B B/B B/B B/C B/C B/C B/C C/C C/D C/D C/E D/E D/E E/E E/E 146 2x3 B/B B/B B/B B/B B/C B/C B/C B/C C/D C/D C/D C/E D/E D/E E/E 158 2x4 B/B B/B B/C B/C B/C B/C C/D C/D C/D C/E D/E D/E E/E E/E E/E 178 2x4 B/B B/B B/B B/C B/C B/C B/C C/C C/D C/D C/E D/E D/E E/E E/E 194 2x4 B/B B/B B/B B/B B/C B/C B/C B/C C/D C/D C/E C/E D/E E/E E/E 198 2x5 B/B B/B B/C B/C B/C B/C C/D C/D C/D C/E D/E D/E E/E E/E E/E 226 2x5 B/B B/B B/C B/C B/C B/C B/C C/D C/D C/D D/E D/E D/E E/E E/E 244 2x5 B/B B/B B/B B/B B/C B/C B/C B/D C/D C/D C/E D/E D/E E/E E/E 240 2x6 B/B B/C B/C B/C B/C C/D C/D C/D C/D C/E D/E D/E E/E E/E E/E 270 2x6 B/B B/B B/B B/C B/C B/C B/C C/D C/D C/D C/E D/E D/E E/E E/E 294 2x6 B/B B/B B/B B/B B/C B/C B/C C/C C/D C/D C/D D/E D/E D/E E/E 284 2x6 B/B B/B B/B B/B B/C B/C B/C C/D C/D C/D C/E C/E D/E E/E E/E 296 2x6 B/B B/B B/B B/B B/C B/C B/C C/C C/C C/D C/D C/E D/E E/E E/E 312 2x6 A/B B/B B/B B/B B/C B/C B/C B/C B/D C/D C/D C/E D/E D/E E/E 306 2x7 A/B B/B B/B B/B B/C B/C B/C B/C B/D C/D C/D C/E D/E D/E E/E 274 2x7 B/B B/C B/C B/C B/C C/C C/D C/D C/D C/E D/E D/E E/E E/E E/E 306 2x7 B/B B/B B/B B/C B/C C/C B/C C/D C/D C/D C/E D/E D/E E/E E/E 332 2x7 B/B B/B B/B B/C B/C B/C B/C C/D C/D C/D C/E D/E D/E E/E E/E 344 2x7 B/B B/B B/B B/B B/C B/C B/C C/C C/D C/D C/D D/E D/E D/E E/E Placering Kondensorer och kylmedelkylare placeras så att luft fritt kan passera över hela batteriytan och, om möjligt, så att vindriktningen ej påverkar utloppsluften, eftersom återcirkulation då kan uppstå. Närmare information anges i de installations- och driftsinstruktioner som bifogas i leveransen, eller erhålls på: Lyft Lyftanvisningar anges i de installations- och driftsinstruktioner som bifogas i leveransen, eller erhålls på: A member of the United Technologies Corporation Family. Carrier Fnc ECR, Vanda, Finland Tel Beställningsnummer: Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Foto på framsidan är inte kontraktsenligt bindande.

DCP 100. Luftkylda kondensorer CERTIFY-ALL DX COOLERS

DCP 100. Luftkylda kondensorer CERTIFY-ALL DX COOLERS Luftkylda kondensorer CERTIFY-ALL DX COOLERS PRESENTATION Kondensorn är konstruerad för utomhusplacering och avsedd för köldmedier, som ej är aggressiva mot koppar. finns i 15 storlekar med följande varvtal;

Läs mer

DXP 100. Kylmedelkylare CERTIFY-ALL DX COOLERS

DXP 100. Kylmedelkylare CERTIFY-ALL DX COOLERS Kylmedelkylare CERTIFY-ALL DX COOLERS PRESENTATION Kylmedelkylaren är konruerad för utomhusplacering och avsedd för kylmedel, som ej är aggressiva mot koppar. finns i 15 orlekar med följande varvtal; 865,

Läs mer

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER TM VÄTSKEKYLARE 30HX I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER 30HX:AVANCERAD STOR PÅLITLIGHET KOMPAKT STORLEK - HÖG PRESTANDA LÖ Fler än 50000 Carrier skruvkompressorer sålda över hela världen

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

Kylbaffel IQ Star STELLA

Kylbaffel IQ Star STELLA Kylbaffel IQ Star STELLA Funktioner Sprinkler Högtalare FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Energy Control Värme Kylbaffel IQ Star STELLA är en multiservicekylbaffel för ventilation, kyla och

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

Kylkassett Flexicool IQCA

Kylkassett Flexicool IQCA Kylkassett Flexicool IQCA Funktioner Coanda safety Control FPC Komfortreglage Styr- och Regler Flexicool kylkassett IQCA är ett integrerat system för ventilation och kyla som löser de flesta klimatbehov.

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Beteckningsnyckel TECS2/W

Läs mer

Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem

Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem VÄGGMODELL NY www.daikin.se FTKS/FTXS-D Daikin har tagit ytterligare ett steg mot den idealiska kombinationen av form och funktion, D-seriens snygga, släta

Läs mer

Kylbaffel iq Star ASTRA

Kylbaffel iq Star ASTRA Kylbaffel iq Star ASTRA Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Sprinkler Boost-funktion Kylbaffel iq Star ASTRA är ett integrerat system för ventilation, kyla och

Läs mer

X2-serien Kylmedelkylare och luftkylda kondensorer www.aia.se

X2-serien Kylmedelkylare och luftkylda kondensorer www.aia.se www.aia.se 61375 Användarmanual 1 Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Allmänt 3 Garanti och reklamation 4 Mottagning 4 Beskrivning av produkten 5 Lyft 6 Förvaring 8 Placering 8 Installation 10 Underhåll

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFC

Kylbaffel Flexicool IQFC Kylbaffel Flexicool IQFC Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFC är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme som löser de flesta

Läs mer

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem DEM user friendly, top quality products will never let you down q Inledning Införandet av frekvensomformare med ett konstant moment för kylkompressorer

Läs mer

GENERATION 5.0 AV GRAM KYL- OCH FRYSSKÅP FÖR PROFESSIONELLA KÖK SUPERIORPLUS SUPERIORTWIN SUPERIOREURO ECOPLUS ECOTWIN ECOEURO ECOMIDI SUPERIOR :: ECO

GENERATION 5.0 AV GRAM KYL- OCH FRYSSKÅP FÖR PROFESSIONELLA KÖK SUPERIORPLUS SUPERIORTWIN SUPERIOREURO ECOPLUS ECOTWIN ECOEURO ECOMIDI SUPERIOR :: ECO GENERATION 5.0 AV GRAM KYL- OCH FRYSSKÅP FÖR PROFESSIONELLA KÖK SUPERIORPLUS SUPERIORTWIN SUPERIOREURO ECOPLUS ECOTWIN ECOEURO ECOMIDI SUPERIOR :: ECO SUPERIOR :: ECO Stora nyheter för personal i storkök

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter VIESMANN VITOCELL -V Stående varmvattenberedare 1 till liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL -V Typ EVA och EVI Stående varmvattenberedare av rostfritt stål 4/215 Produktinformation

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.60202 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.60202 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

Fläktförångare EVS och EVS/B. EVS och EVS/B är avsedda för mindre kyl-, frys- och svalrum inom nominella. = 10 K (och rumstemperatur +2,2 C).

Fläktförångare EVS och EVS/B. EVS och EVS/B är avsedda för mindre kyl-, frys- och svalrum inom nominella. = 10 K (och rumstemperatur +2,2 C). KYL Fläktförångare EVS och EVS/B 4-05 FABRIKANT INTRODUKTION Användningsområde EVS och EVS/B är avsedda för takmontage i mindre kyl-, frys- och svalanläggningar. Förångarna är avsedda för HFC köldmedier.

Läs mer

Kondensor 230 för 230 V 1-fas anslutning

Kondensor 230 för 230 V 1-fas anslutning 7:1 Kondensor 230 för 230 V 1-fas anslutning Kondensor 230 är kompakt byggd med två axialfläktar (IP 44) inbyggda i kondensorchassiet. Elektrisk anslutning sker till en utvändigt monterad kopplingsbox.

Läs mer

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt TM Kondensor 8-1200 kw RC Low upp till 66 kw RC Mid&High upp till 1200 kw Allmänt RC är en serie robusta och pålitliga externa luftkylda kondensorer som kan användas både till luftkonditionering och industriella

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, För köldbärartemperatur 7/17 C, För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw Skystar ECM

Läs mer

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt.

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt. Fancoil KL 1 Beskrivning Väggmonterad med hölje, utblås uppåt 7 Aggregatstrolekar med en luftmängd from.150-1077 m³/h 13,4 kw, kyleffekt tom. 6 kw Värme-/Kyleffekt för 2/4-Rörssystem vid: PVV 70/60 C;

Läs mer

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering SAUTER Valveco PDS 57.003 sv Produktdatablad VDL010...020 Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering Hur energieffektiviteteten förbättras Automatisk dynamisk hydraulisk kalibrering

Läs mer

FLÖDE. Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar

FLÖDE. Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar FLÖDE Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar Flöde Flödessensor FS5/FS5L, FS5LA serie för Gas och vätskor Flödessensorn består av två temperaturberoende

Läs mer

A. INSTALLATIONSANVISNING

A. INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONS- OCH SERVICEANVISNING FLÄKTLUFTVÄRMARE HKP A. INSTALLATIONSANVISNING...1 Allmänt...1 Transport och lagring...1 Placering....1 Måttskiss...1 Värmeöverföringsdel...1 HKP monteringskonsol...2

Läs mer

Säkerhetsventil proportionell

Säkerhetsventil proportionell Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-100 40-60 C till +350 ºC Segjärn DN 25-100 40-85 C till +450 ºC Stål Användningsområde Proportionell säkerhetsventil för hetvattenpannor utan ångrum

Läs mer

Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet -

Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet - ! Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet - Rördimensionering och rördragning Igångkörning Elschema

Läs mer

Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning. Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig

Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning. Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig Varför välja Daikin VRV IV S-serierna? Du kan installera extremt effektiva och tillförlitliga

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

FUTURE DC, DF TEKNISKA DATA

FUTURE DC, DF TEKNISKA DATA FUTURE DC, DF TEKNISKA DATA 2011 08 Tekniska data DC 520, DC 720, DF 520, DF 720 DC 520 DC 720 DF 520 DF 720 Utvändiga mått bredd (mm) 600 850 600 850 djup (mm) 700 700 700 700 höjd (mm) 2030 2030 2030

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 160 till 1 000 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 160 till 1 000 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvatteneredare 16 till 1 liter Datalad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVA/CVAA/CVAA-A Stående varmvatteneredare av stål, med Ceraprotect-emaljering

Läs mer

Luftvärmare ATD(A,G) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare

Luftvärmare ATD(A,G) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare Innehållsförteckning Beskrivning, säkerhetsföreskrifter och varningar... 3 Installation................................... 4 Installationsalternativ......................

Läs mer

HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE

HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE HÖGHASTIGHETSSPINDLAR & FREKVENSOMFORMARE HÖGFREKVENSSPINDLAR Fakta om spindlar och omformare SPV Spintecs spindlar är utvecklade för användare med höga krav på noggrannhet och driftsäkerhet. Spindlarna

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren Berg/jordvärmepumpar 617 kw Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget/jorden levererar

Läs mer

Datablad. Kundens-pos.-nr.:Prevent Systems. Antal: 1 Date: 2011-04-07 Sida: 1 / 6. MovitecV 010/10 B4A13ES04025CW Version nr: 1 Högtryck-Inline-Pump

Datablad. Kundens-pos.-nr.:Prevent Systems. Antal: 1 Date: 2011-04-07 Sida: 1 / 6. MovitecV 010/10 B4A13ES04025CW Version nr: 1 Högtryck-Inline-Pump Datablad Sida: 1 / 6 MovitecV 010/10 B4A13ES04025CW Version nr: 1 Driftsdata Pumpmedia Vatten Flöde 10,08 m³/h Rent vatten Uppfordringshöjd 85,01 m Angriper ej materialet kemiskt Verkningsgrad 67,5 % och

Läs mer

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer.

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer. Datablad Rumsregulator ECC 24 Danfoss VVS Danfoss VVS Användning V5-55 ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 100-B Typ CVB/CVBB Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotectemaljering

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

STAG INJUSTERINGSVENTILER

STAG INJUSTERINGSVENTILER SVENTILER SVENTIL PN SEGJÄRN En injusteringsventil av segjärn med spårförsedda in-/utlopp som ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. STAG är lämpad för användning

Läs mer

Manöverdon Ajac, pneumatiskt

Manöverdon Ajac, pneumatiskt Användningsområde Manöverdon för on-off och reglering av kul-, vridspjäll- och kikventiler eller där 90 vridning erfordras. Programtext UEC.21 Ställdon för ventil, pneumatiska, tvåläges utan fjäderåtergång.

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Manöverdon FieldQ AT 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825

Manöverdon FieldQ AT 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825 Användningsområde Manöverdonskoncept för on/off applikationer där 90 vridning erfordras. Optimalt val som ger en kompakt och flexibel lösning. Programtext UEC.21 Ställdon för ventil, pneumatiska, tvåläges

Läs mer

AC & DC KUGGVÄXELMOTORER

AC & DC KUGGVÄXELMOTORER 4 AC & DC KUGGMOTORER KUGGMOTORER Motortyp Induktionsmotor Denna typ är standard motorn för kontinuerlig drift S. Finns att få som både - och -fas V/5Hz. Skyddsklass IP med kabelutförande och IP54 med

Läs mer

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage Passiv kylbaffel för frihängande montage SNABBFAKTA FRB är en passiv kylbaffel för komfortkyla speciellt designad för synligt/nedpendlat montage i rummet. Hög effekt även vid stora temperaturdifferenser

Läs mer

Optimalt arbetsklimat med öppna portar. Industriella luftridåer Modell IndAC

Optimalt arbetsklimat med öppna portar. Industriella luftridåer Modell IndAC Optimalt arbetsklimat med öppna portar Industriella luftridåer Modell IndAC Industriell luftridå Optimalt arbetsklimat Under lasting och lossning kan porten stå öppen utan att inomhusklimatet störs. Portar

Läs mer

T-26727. Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer

T-26727. Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer Introduktion Denna standard överensstämmer i tillämpliga ej avgränsade delar med DIN 267 del 27 och ISO 10964.

Läs mer

Helhermetiska luftkylda aggregat

Helhermetiska luftkylda aggregat 1.1503.11 Helhermetiska luftkylda aggregat llmänt Electrolux kompressorgruppen är världens största tillverkare av kylkompressorer med sju fabriker i fyra länder. Electrolux kompressorgruppen är ISO9001-

Läs mer

Lintelfer. Lintelfer EUROBLOC VS 630-80000 kg. En ny serie ett nytt koncept. EUROBLOC VS Den kompakta generationen. Karaktäristiska data

Lintelfer. Lintelfer EUROBLOC VS 630-80000 kg. En ny serie ett nytt koncept. EUROBLOC VS Den kompakta generationen. Karaktäristiska data Lintelfer EUROBLOC VS 630-80000 kg Den ledande franska lyftdonstillverkaren Verlinde har centraliserat hela sin tillverkning av lin-, kätting- och bandtelfrar till fabriken i Vernouillet. Alla Verlindes

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400 Injusteringsventiler STAF, STAF-SG Injusteringsventil PN och PN DN 0-00 Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE En flänsad injusteringsventil

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV

INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV INNEHÅLL: DTV Takfläkt, vertikal avluft DTV DTV Takfläkt, vertikal avluft Hämta alla produktdata om DTV takfläkt Kapacitet överblick DTV Kapacitet l/s Min Max. DTV160-4-1 16 88 DTV200-4-1 33 189 DTV250-4-1EC

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Storlek 53 Sida 1 Kund Stenqvist Kundens ref. Vår ref. Anton Svan Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Externt tryckfall 350 Pa Externt tryckfall 350 Pa Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 4601 kg

Läs mer

Cressall Resistors. ES, HP och DBR Series bromsmotstånd. www.chscontrols.se

Cressall Resistors. ES, HP och DBR Series bromsmotstånd. www.chscontrols.se lltid lways tillgänglig available - lltid öppen! - lways open! ES Series - 0,-8 kw kontinuerligt Tekniska data Motståndselement Spiraltrådlindat på keramikbobin Kylning Luft, självkylning Motståndsmaterial

Läs mer

Produktkatalog. AL/AT ALH/ALS/ALP Torra centrifugalpumpar DN32 - DN300

Produktkatalog. AL/AT ALH/ALS/ALP Torra centrifugalpumpar DN32 - DN300 Produktkatalog / H/S/P Torra centrifugalpumpar DN32 - DN300 Innehåll Introduktion...3 Design.....5 A 32......8 A 40......11 A 50......14 A 51......17 A 52......20 A 53......23 A 65......26 A 66......29

Läs mer

Kylprodukter. Q-Cooler. Drifts- och skötselinstruktioner. Objekt:...

Kylprodukter. Q-Cooler. Drifts- och skötselinstruktioner. Objekt:... Kylprodukter Q-Cooler Drifts- och skötselinstruktioner Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Sida Innehållsförteckning. Kyl- och värmepumpsanläggningen. Allmänt. Funktion kylkrets. Funktion styr. Sammanfattning

Läs mer

Miele Torktumlare PT 8000-serien

Miele Torktumlare PT 8000-serien Miele Torktumlare PT 8000-serien Miele kvalitet och mervärde i över 110 år Torktumlarna i PT 8000-serienbygger vidare på Miele-traditionen med många produktfördelar, DryPlus helt enkelt Fem olika storlekar

Läs mer

Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ

Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ Danfoss VVS Användning V3-57B AVTQ är en självverkande termostatisk ventil som reglerar tappvarmvattnet enligt en flödeskompenserande princip. Ventilen är avsedd

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvattenberedare 39 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVW Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotect-emaljering 4/215 Produktinformation

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Värt att notera. Användning. Nyckeltal. lindab architect. Bild 1. Architect Circum, Luna och Prisma.

Värt att notera. Användning. Nyckeltal. lindab architect. Bild 1. Architect Circum, Luna och Prisma. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

8. Kolvackumulatorer. Mobilhydraulik Kolvackumulatorer. Typ Volym Tryck Flöde Sida liter max bar max l/min ACP 0,08-0,95 275 100 8-1-1 8-0- 1

8. Kolvackumulatorer. Mobilhydraulik Kolvackumulatorer. Typ Volym Tryck Flöde Sida liter max bar max l/min ACP 0,08-0,95 275 100 8-1-1 8-0- 1 Index Mobilhydraulik 8. Typ Tryck Flöde Sida max bar max l/min CP 0,08-0,95 275 100 8-1-1 8 8-0- 1 CP-serien P 97/23/G ackumulatorer för arbetstryck upp till 275 bar Katalog HY07-1246/S ugusti 2002 CP-serien

Läs mer

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Energieffektivitet... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 På grund av ständigt stigande energipriser är företagen

Läs mer

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Allmänt är ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

FlowCon UniQ 15-20 mm

FlowCon UniQ 15-20 mm FlowCon marknadsförs i Sverige av TTM. www.ttmenergi.se 15-20 mm Dynamisk självbalanserande styrventil SPECIFIKATIONER Statiskt tryck: 2500 kpa/360 psi Omgivningstemperatur: +1 ºC till +50 ºC/+34 ºF till

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET Kod TC.7.002303:1.0 Datum: 2011-05-16 INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET http://www.wittur.se E-post: info@wittur.se W:\Wittur Sweden AB\6. Teknik\Tekniska dokument\intern produktpärm Wittur\20 Fång HR och

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

Excellence in Performance

Excellence in Performance Excellence in Performance Ecostar Kylaggregat Med varvtalsreglering och intelligent styrenhet Specialnummer 08.2008 KV-0801-D-GB Ecostar kylaggregat - med varvtalsreglering och intelligent styrenhet BITZER

Läs mer

PremiAir. PremiAir. Klimatdon

PremiAir. PremiAir. Klimatdon Klimatdon PremiAir FUNKTION PremiAir är en induktionsapparat/klimatdon för tilluft, kylning och värmning, för integrering i standard undertaksbärverk. Med primärluftsflödet som drivkraft induceras rumsluft

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

GRUNDFOS SQ/SQN. Grundfos 3 djupbrunnspumpar - säker vattenförsörjning

GRUNDFOS SQ/SQN. Grundfos 3 djupbrunnspumpar - säker vattenförsörjning GRUNDFOS SQ/SQN Grundfos 3 djubrunnsumar - säker vattenförsörjning Valet är ditt Grundfos SQ är standardversionen när det gäller 3" dränkbara djubrunnsumar. Tack vare seriens breda kaacitetsområde, kan

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2014 C(2014) 4517 final KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC avseende krav på

Läs mer

Datablad. Sida: 1 / 5. ETL 065-065-160 GG AA11D200552 BIE3 Inlinepump. Driftsdata. Utförande. Uppfordringshöjd vid 21,94 m

Datablad. Sida: 1 / 5. ETL 065-065-160 GG AA11D200552 BIE3 Inlinepump. Driftsdata. Utförande. Uppfordringshöjd vid 21,94 m Datablad Sida: 1 / 5 Driftsdata Erforderligt flöde 22,000 l/s 14,00 m Pumpmedia Vatten Rent vatten Som inte innehåller kemikalier eller partiklar som påverkar materialet Omgivningstemperatur 20,0 C Temperatur

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. PBD SE 1513-1 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns med

Läs mer

2/2-vägs tryckluftstyrda snedsätesventiler KLA-DG2D3

2/2-vägs tryckluftstyrda snedsätesventiler KLA-DG2D3 _tryckluftstyrda_snedsätesventiler_130927 Sida 1(6) Normalt öppen eller normalt stängd Ventilhus av rostfritt stål Storlek DN15 till DN80 Invändig gänga, svetsändar eller flänsar Arbetstryck upp till max

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

SLIMLIFT 6250. Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG

SLIMLIFT 6250. Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG SLIMLIFT 6250 Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG Slimlift 6250 Väggmonterad Bänklyftare SLIMLIFT 6250 är en väggmonterad bänklyftare med stor flexibilitet för anpassning till olika behov. Utrustningen i

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER S-41. Our World is Water

INSTRUKTION ARSENIKFILTER S-41. Our World is Water Instructions D1E-30Aver3 INSTRUKTION ARSENIKFILTER S-41 Our World is Water INSTALLATION OCH SKÖTSELANVISNING ARSENIKFILTER S-41 FIGURLISTA... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 Tabell 1... 2 ALLMÄN INFORMATION...

Läs mer

CCO kit Compact Change Over

CCO kit Compact Change Over kit Compact Change Over 6-vägs växelventil med motor CCO Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en värmeväxlarkrets Exakt flödesreglering För 4-rörssystem kyla/värme Ventil PN10, DN10, Kvs 0,9 m

Läs mer

Atlas Copco Transportabla luftkompressorer

Atlas Copco Transportabla luftkompressorer Atlas Copco Transportabla luftkompressorer XA(T,H)S 106-136 101-135 l/s, 6,1-8,1 m 3 /min vid 7-12 bar(e), 102-175 psig Vi bryr oss om dina tryckluftsbehov XA(S) 106 till 136 Dd är specialkonstruerade

Läs mer

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda Långsamtgående omrörare En serie med överlägsen prestanda 2 Effektivare omrörning och lägre effektförbrukning Dränkbar omrörning Om jetstrålen får utbredas så långt och obehindrat som möjligt leder det

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. LEK PBD SE 1533-3 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns

Läs mer

Välj en högeffektiv elmotor

Välj en högeffektiv elmotor Välj en högeffektiv elmotor 1 Välj en högeffektiv elmotor Elmotorer står för 40 procent av elanvändningen i samhället och så mycket som 70 procent inom industrin. Genom att välja en högeffektiv motor gör

Läs mer

Elektrohydrualiska manöverdon RCE-SR

Elektrohydrualiska manöverdon RCE-SR KLA-_elhydraulmanoverdon_140610/SWE Sida 1(7) Beskrivning Rotork Fluid Systems RCE elektrohydrauliska manöverdon är en serie robusta manöverdon för on/off och reglering med höga vridmoment i förhållande

Läs mer

ADM 322: Vridande ställdon

ADM 322: Vridande ställdon ADM 322: Vridande ställdon Hur energieffektiviteten förbättras Bästa driftsbekvämlighet, precision och hög energieffektivitet med minimal ljudnivå. Funktioner För reglering av vridande ventiler etc. För

Läs mer

Utgått 2006.06 Luftspridare CYLP, CYLO KATALOG 1-2004 sid 53. se ROFA/RPFA

Utgått 2006.06 Luftspridare CYLP, CYLO KATALOG 1-2004 sid 53. se ROFA/RPFA Utgått 06.06 Luftspridare CYLP, CYLO KATALOG 1-04 sid 53 Luftspridare CYLP, CYLO CYLP och CYLO är en serie tysta luftspridare med integrerad anslutningslåda för frihängande montering i tak. Luftspridarna

Läs mer

Kylprodukter. StarCooler. Drifts- och skötselinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kylåtervinning. Objekt:...

Kylprodukter. StarCooler. Drifts- och skötselinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kylåtervinning. Objekt:... Kylprodukter Drifts- och skötselinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kylåtervinning Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Sida Innehållsförteckning 1. Kyl- och värmepumpsanläggningen 1.1 Allmänt 2

Läs mer

D-FILTER FÖR REN TRYCKLUFT

D-FILTER FÖR REN TRYCKLUFT FILTER D DFILTER FÖR REN TRYCKLUFT Tryckluftskvalitet är direkt relaterat till din kompressors driftsförhållanden. De flesta kompressorintagsfilter avlägsnar partiklar större än 2 µm. Mindre partiklar

Läs mer

FORMBLOCK. Anvisningar för dimensionering enlighet med RakMk

FORMBLOCK. Anvisningar för dimensionering enlighet med RakMk FORMBLOCK Anvisningar för dimensionering enlighet med RakMk 2.8.2013 Lakka-formblock 1 Lakka-formblock anvisningar för projektering och byggande Allmänt Lakan Betonis formblock är staplingsbara betongblock

Läs mer

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm 56.126/1 BUS: Flänsad 3-vägs ventil, PN Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga eller luft i HVAC installationer. Vattenkvalitet motsvarande

Läs mer

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet:

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet: ECO-TAKFLÄKT En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor Garanterad VILPE -kvalitet: - 1 års färggaranti - 2 års garanti för teknisk funktionalitet - 2 års garanti för elektriska delar VILPE

Läs mer