Kylbaffel IQ Star STELLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kylbaffel IQ Star STELLA"

Transkript

1 Kylbaffel IQ Star STELLA Funktioner Sprinkler Högtalare FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Energy Control Värme Kylbaffel IQ Star STELLA är en multiservicekylbaffel för ventilation, kyla och värme som löser de flesta klimatbehov. Kylbaffeln är konstruerad att klara mycket stora kyleffeker som genom god inblandning med rumsluften ger hög komfort och låga hastigheter i vistelsezonen. Stella är avsedd för frihängande montage och kan förses med en mängd funktioner till en komplett, multifunktionell kylbaffel. Stella är förberedd för indirekt- och direkt belysning, styr- och reglerutrustning, Energy Control, luftriktare FPC, funktion för högt luftflöde och värme. Dessutom är den konstruerad så att det finns utrymme för sprinklergenomföringar, kablage, högtalare, närvarosensorer mm, samt att den kan seriekopplas upp till tre enheter. Utförligare beskrivning av funktioner finns i separata delar i katalogen. Snabbval Produktfakta Kylbaffel iq Star STELLA för frihängande montage. Mycket flexibel multiservicekylbaffel. Kan levereras med funktionerna belysning, styr- och reglerutrustning, Energy Control, luftriktare, FPC, högt luftflöde och värme. Utrustad med patentsökta funktionen Energy Control. Produktkod exempel Frihängande tilluftsbaffel IQFF Fläkt Woods 8880SE Rätt till ändringar förbehålles.

2 Tekniska data för kyleffekt Kyleffekt för tvåvägs kylbaffel vid statiskt tryckfall på luftsidan 70 Pa Baffellängd = 1,8 m (Batterilängd = 1,5 m) Vattenflöde, q w = 0,1 l/s Tryckfall vatten, Δp w = 5,0 kpa P tot, W P bat, W L A10, Dysa q l, l/s Δt, C Δt, C db(a) ,esm < < < < <20 6,boost Baffellängd = 2,4 m (Batterilängd = 2,1 m) Vattenflöde, q w = 0,1 l/s Tryckfall vatten, Δp w = 6,1 kpa P tot, W P bat, W L A10, Dysa q l, l/s Δt, C Δt, C db(a) ,esm 13, < < < < <20 6,boost Baffellängd = 3,0 m (Batterilängd = 2,7 m) Vattenflöde, q w = 0,1 l/s Tryckfall vatten, Δp w = 7,4 kpa Förutsättningar för tabellerna med kyleffekt Baffelns totala kyleffekt P tot = batteriets kyleffekt, P bat + tilluftens kyleffekt, P luft. Tabellerna förutsätter ett statiskt tryck på luftsidan på 70 Pa. Tilluftens kyleffekt grundar sig på 8ºC undertemperatur på tilluften jämfört med rumsluftens temperatur. Effekter för andra vattenflöden än 0,1 l/s eller vid andra tryck framgår av Fläkt Woods produktvalsprogram. OBS! Tabellerna på detta uppslag bygger på prov enligt EN Denna europastandard används av Eurovent vid certifiering av kylbafflar. Värmeeffekt för tvåvägs kylbaffel STELLA vid statiskt tryckfall på luftsidan 70 Pa Se katalogavsnitt Värme. Beteckningar q l P tot P bat P bat värme Δt Δp w Δt w L A10 Tilluftsflöde, l/s Total kyleffekt, W Batteriets kyleffekt, W Batteriets värmeeffekt, W Skillnad mellan rumsluftens temperatur och medeltemperaturen vatten, C Tryckfall vatten, kpa Vattnets temperaturändring i batteriet, C. Beräknas med formeln: Δtw = P bat / 208 Ljudtrycksnivå i rum med 10 m² rumsabsorption, db(a) P tot, W P bat, W L A10, Dysa q l, l/s Δt, C Δt, C db(a) ,esm 20, < < , < ,boost Fläkt Woods 8880SE Rätt till ändringar förbehålles.

3 Tekniska data för strömningsbilder, ljud, funktion Tekniska data för andra strömningsbilder än tvåvägs luftströmning Använd Fläkt Woods produktvalsprogram för kylbafflar. Ljudeffektsnivå STELLA Korrektion K ok db Oktavband, medelfrekvens, Hz Tol ± Ljudeffektsnivåerna vid olika oktavband erhålls genom att räkna samman ljudtrycksnivån L A10, db(a), och oktavbandens korrektioner K ok i tabellen med hjälp av följande formel: L W = L A10 + K ok Korrektion K ok är medelvärdet för användningsområdet av kylbaffel STELLA. Ljuddämpning Den genomsnittliga ljuddämpningen ΔL av kylbaffel STELLA från kanal till rum innehåller vid takmontering den anslutande kanalens mynningsdämpning. STELLA Ljuddämpning i baffelns tilluftskanal ΔL, db Oktavband, medelfrekvens, Hz Tol ± Material och ytbehandling Kylbaffelstomme, sidoplåtar, bottenplåtar och gavlar består i huvudsak av förzinkad stålplåt medan undersidan i huvudsak består av aluminiumprofiler. Synliga delar är lackerade i vitt, standardfärg RAL 9010, vilket motsvarar NCS 0502-Y, glanstal 30. Batteri av kopparrör med anslutning Øy = 15 mm och aluminiumlammeller. Maximalt arbetstryck 1,6 MPa. Utförande och funktion Kylbaffel STELLA är avsedd för frihängande montage och kan med fördel monteras dikt mot bjälklager. STELLA är också förberedd för att monteras i serie med upp till tre bafflar. Dessutom finns dummy-sektioner att välja som tillbehör. mellanlägen). Luftriktningen genom utloppspalten är snett uppåtriktad vilket ökar möjligheten att få vidhäftning vid taket och därmed en dragfri ventilation av rummet. Luftflödet kan enkelt ställas in genom den patentsökta funktionen Energy Control vilken också möjliggör olika luftspridning (tvåvägs, envägs och mellanlägen). För att ytterligare öka flexibiliteten kan EC förses med motordrivning, MEC (Motorized Energy Control). Genom denna plusfunktion får man ett system för behovsstyrd ventilation där baffeln i normaldrift är inställd på vald dyskonfiguration. Vid hög belastning (ökat behov av tilluft) öppnar baffeln upp till Boostläge via te x tryckknapp eller CO2-givare. Med te x installerad närvarogivare eller tryckknapp i rummet kan baffeln också programmeras att gå ned till Energisparläge, ESM (Energy Saving Mode) vilket innebär ett minflöde på tilluften. Vid olika inställning av Energy Control, på respektive sida av kylbaffeln, krävs ett spjäll vid varje luftanslutning för att kunna göra injustering av luftflödet. Se även separat katalogdel om EC / MEC. STELLA är en Multifunktionskylbaffel där det finns en mängd funktioner att välja till som standard plus att konstruktionen är sådan att det går att anpassa för specialtillbehör. I standardutförande är Stella förberedd för indirekt- och direkt belysning, styr- och reglerutrustning, Energy Control (EC / MEC), luftriktare FPC, funktion för högt luftflöde, värme och sprinkler. Dessutom är den konstruerad så att det finns utrymme för rördragning, kablage, högtalare, rökdetektorer, närvarosensorer mm. Luftningsnippel väljs i huvudkod, men kan inte kombineras med seriemontage. För att underlätta åtkomst av anslutningar och reglage samt underlätta vid rengöring kan bottenplåtarna och sidoplåtarna tas bort. Vid seriekoppling av kylbafflar är dessa förberedda för seriekoppling av luft samt för parallellkoppling av vatten, se bild på produktkodsidan. Tekniska data och dimensionering För dimensionering av kylbafflar använd Fläkt Woods produktvalsprogram. Kontakta vårt närmaste säljkontor för vidare information. Fläkt Woods 8880SE Rätt till ändringar förbehålles.

4 Kylbaffel IQ Star STELLA Seriekoppling Montering av kylbafflar i serie Kylbafflar som ska monteras i serie med andra kylbafflar specificeras redan i produktkoden om det är första, mitten eller sista baffel i serien. På det sättet är de förberedda vid leverans och kan dockas ihop på byggplatsen. Som standard kan i produktkoden väljas att seriekoppla luften mellan bafflarna med vanlig Ø125 spirokanal som då medföljer. På vattensidan kommer bafflarna försedda med Ø22 mm kopparrör med flexibla slangar för dockning mot nästa sektion. På vattensidan är kylbafflarna parallellkopplade. Samtliga flexibla slangar är av typen push on vilket medför kortare installationstid. Luftningsnippel väljs i huvudkod, men kan inte kombineras med seriemontage. Seriekoppling av upp till tre kylbafflar är möjlig och som en tumregel bör lufthastigheten i de anslutande Ø125 mm spirokanalerna inte överstiga 3 m/s per anslutning för att inte överstiga LA10 = 35 db(a). I praktiken innebär detta ett luftflöde på cirka 37 l/s per anslutning dvs. totalt 74 l/s till baffeln. Vid installation av bafflar i serie monteras sidopanelerna bort och bafflarna placeras i linje på plant underlag. Bafflarna dockas ihop genom att skjuta dem mot varandra och se till att styrpinnarna går i avsedda spår mot anslutande kylbaffel. Därefter ansluts de flexibla vattenslangarna med rören på nästa kylbaffel och spirorören ansluts med motstående nipplar. Till sist skruvas enheterna ihop till tät skarv med hjälp av två låsskruvar. Dummysektion I de fall då man önskar fylla ut en del av seriemontaget med en inaktiv del kan en sk. Dummysektion väljas som tillbehör. Denna kan på samma sätt som kylbafflarna placeras som första, mittersta eller sista sektion. I koden kan väljas att förbereda denna sektion med seriekoppling av luften, som då består av en monterad spirokanal. På vattensidan kan om så väljs i koden förberedas med Ø22 mm kopparrör med flexibla slangar för dockning mot nästa baffel/dummy. Dockningen sker på samma sätt som för seriemonterade kylbafflar med styrpinnar och låsskruvar. Fläkt Woods 8880SE Rätt till ändringar förbehålles.

5 Belysning, mått- och viktuppgifter STELLA med direkt- och indirekt belysning Baffellängd, m Armaturlängd, mm Antal armaturer Effekt, W / / /54 Armatur levereras komplett med 800 mm lång sladd i båda ändar med Wieland kontakter för seriekoppling. Anslutningssladd är komplett med 6-polig Wieland GST 18 kontakt i båda ändar med dragavlastning. Mått och vikt aaa A B C D Vikt per meter kylbaffel kg/m Torrvikt 42.0 Vattenfylld kyla 43.4 Vattenfylld kyla och värme 43.8 Fläkt Woods 8880SE Rätt till ändringar förbehålles.

6 Produktkod, tillbehör Produktkod Huvudkod Frihängade tilluftsbaffel IQFF-aaa-b-c-d-e-f Nominell längd (aaa) cm 180, 240, 300 Tyb (b) 0 = Singelbaffel 1 = Första baffel. Parallellkoppling vatten 2 = Första baffel. Seriekoppling luft. Parallellkoppling vatten 3 = Mittenbaffel. Parallellkoppling vatten 4 = Mittenbaffel. Seriekoppling luft. Parallellkoppling vatten 5 = Sista baffel. Parallellkoppling vatten 6 = Sista baffel. Seriekoppling luft. Parallellkoppling vatten Förlängning (c) 0 = Standard, ingen förlängning Batteriutförande (d) 1 = Kyla 2 = Kyla med luftningsnippel höger sida (endast b = 0) 3 = Kyla och Värme 4 = Kyla och Värme med luftningsnippel höger sida (endast b = 0) Komfortkontroll (e) 1 = Med EC, normalt luftflöde 2 = Med EC, normalt luftflöde, FPC 3 = Med EC, högt luftflöde 4 = Med EC, högt luftflöde, FPC Tillval (f) 0 = Utan 2 = Förberedd för sprinkler Fläkt Woods 8880SE Rätt till ändringar förbehålles.

7 Produktkod, tillbehör Tillbehör Upphängningsjärn QFAZ-21-bbb-cc Längd (bbb) (aaa i kylbaffelkod) Baffeltyp (cc) 01 = STELLA (IQFF) Upphängningsöra QFAZ-22-bbb-cc Längd (bbb) (aaa i kylbaffelkod) Baffeltyp (cc) 01 = STELLA (IQFF) Motoriserad Energy Control IQAZ c-d-e-f Inkopplade sidor (c) 1 = Båda sidor 2 = Höger sida 3 = Vänster sida Utförande (d) 1 = 24 V, 2-läges On/Off 2 = 230 V, 2-läges On/Off 3 = 24 V, 3-läges variabelt (e = 0; f = 0) Fabriksintälld hålinställning vid normalt driftsfall (e) 1-6 Hålinställning Fabriksintälld hålinställning vid aktiverat driftsfall (f) 1-6 Hålinställning Fläkt Woods 8880SE Rätt till ändringar förbehålles.

8 Produktkod, tillbehör Dummysektioner ovanifrån Sista dummy Mittendummy Första dummy Höger sida Vatten Luft Spirokanal för seriekoppling luft Anslutningsände Luft Vatten Vänster sida Parallellkoppling vatten Dummy IQAZ-25-bbb-cc-d-e Nominell längd (bbb) cm 180, 240, 300 Utförande (cc) 00 = Singeldummy, utan FPC 01 = Singeldummy, med FPC 10 = Första dummy, utan FPC 11 = Första dummy, med FPC 12 = Första dummy. Parallellkoppling kyla, utan FPC 13 = Första dummy. Parallellkoppling kyla, med FPC 14 = Första dummy. Parallellkoppling kyla och värme, utan FPC 15 = Första dummy. Parallellkoppling kyla och värme, med FPC 16 = Första dummy. Seriekoppling luft. Parallellkoppling kyla, utan FPC 17 = Första dummy. Seriekoppling luft. Parallellkoppling kyla, med FPC 18 = Första dummy. Seriekoppling luft. Parallellkoppling kyla och värme, utan FPC 19 = Första dummy. Seriekoppling luft. Parallellkoppling kyla och värme, med FPC 20 = Mittendummy, utan FPC 21 = Mittendummy, med FPC 22 = Mittendummy. Parallellkoppling kyla, utan FPC 23 = Mittendummy. Parallellkoppling kyla, med FPC 24 = Mittendummy. Parallellkoppling kyla och värme, utan FPC 25 = Mittendummy. Parallellkoppling kyla och värme, med FPC 26 = Mittendummy. Seriekoppling luft. Parallellkoppling kyla, utan FPC 27 = Mittendummy. Seriekoppling luft. Parallellkoppling kyla, med FPC 28 = Mittendummy. Seriekoppling luft. Parallellkoppling kyla och värme, utan FPC 29 = Mittendummy. Seriekoppling luft. Parallellkoppling kyla och värme, med FPC 30 = Sista dummy, utan FPC 31 = Sista dummy, med FPC 32 = Sista dummy. Parallellkoppling kyla, utan FPC 33 = Sista dummy. Parallellkoppling kyla, med FPC 34 = Sista dummy. Parallellkoppling kyla och värme, utan FPC 35 = Sista dummy. Parallellkoppling kyla och värme, med FPC 36 = Sista dummy. Seriekoppling luft. Parallellkoppling kyla, utan FPC 37 = Sista dummy. Seriekoppling luft. Parallellkoppling kyla, med FPC 38 = Sista dummy. Seriekoppling luft. Parallellkoppling kyla och värme, utan FPC 39 = Sista dummy. Seriekoppling luft. Parallellkoppling kyla och värme, med FPC Tillval (d) 0 = Utan 2 = Förberedd för sprinkler För kylbaffel (e) 1 = Stella (IQFF) Fläkt Woods 8880SE Rätt till ändringar förbehålles.

9 Produktkod, tillbehör Fabriksinställd Energy Control IQAZ-26-bb-c-d Baffeltyp (bb) 01 = Stella (IQFF) Fabriksinställning höger sida (c) 1-6 = Hålinställning Fabriksinställning vänster sida (d) 1-6 = Hålinställning Fläkt Woods 8880SE Rätt till ändringar förbehålles.

Kylbaffel iq Star ASTRA

Kylbaffel iq Star ASTRA Kylbaffel iq Star ASTRA Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Sprinkler Boost-funktion Kylbaffel iq Star ASTRA är ett integrerat system för ventilation, kyla och

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFC

Kylbaffel Flexicool IQFC Kylbaffel Flexicool IQFC Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFC är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme som löser de flesta

Läs mer

Kylkassett Flexicool IQCA

Kylkassett Flexicool IQCA Kylkassett Flexicool IQCA Funktioner Coanda safety Control FPC Komfortreglage Styr- och Regler Flexicool kylkassett IQCA är ett integrerat system för ventilation och kyla som löser de flesta klimatbehov.

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFD

Kylbaffel Flexicool IQFD Kylbaffel Flexicool IQFD Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Indirekt och direkt belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFD är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFE

Kylbaffel Flexicool IQFE Kylbaffel Flexicool IQFE Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Indirekt och direkt belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFE är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme

Läs mer

Passiva kylbafflar QPVA och QPBA

Passiva kylbafflar QPVA och QPBA Passiva kylbafflar QPVA och QPBA Funktioner Styr- och reglerutrustning Belysning Flexicool QPVA och QPBA är passiva kylbafflar som tillför rummet kyla. QPVA (bredd 570 mm ) och QPBA (bredd 430 mm ) är

Läs mer

Aktiv kylbaffel CBLA

Aktiv kylbaffel CBLA Aktiv kylbaffel CBLA CBLA Aktiv kylbaffel för synligt montage Kylbaffel CBLA CBLA är en sluten aktiv kylbaffel för spaltinblåsning längs ovandelen. Rumsluften sugs in genom baffelns perforerade undersida.

Läs mer

Tilluftsdon KTI. Produktfakta. Snabbval. VVS AMA-kod. Produktkod exempel

Tilluftsdon KTI. Produktfakta. Snabbval. VVS AMA-kod. Produktkod exempel Tilluftsdon KTI Tilluftsdon KTI passar såväl i kontorsmiljö som i bostäder och har ett brett luftflödesområde mellan 5-100 l/s. Donet är snabbt och enkelt att installera i kanal utan att använda någon

Läs mer

CBM. CBM - tillufts kylbaffel med inbyggd cirkulation av sekundärluft och armatur för direktljus

CBM. CBM - tillufts kylbaffel med inbyggd cirkulation av sekundärluft och armatur för direktljus CBM CBM - tillufts kylbaffel med inbyggd cirkulation av sekundärluft och armatur för direktljus CBM är en kombinerad enhet för kylning, uppvärmning och tilluft, med inbyggd luftväg för sekundärluft samt

Läs mer

Funktion Belysning. Produktfakta. Produktkod exempel: Finns till kylbaffel

Funktion Belysning. Produktfakta. Produktkod exempel: Finns till kylbaffel I vissa fall finns önskemål om att förse kylbaffeln med belysningsfunktion. På detta sätt frigörs takyta och fler funktioner samlas i samma enhet. Installationskostnaderna kan på detta sätt minska eftersom

Läs mer

Utgått 2006.06 Luftspridare CYLP, CYLO KATALOG 1-2004 sid 53. se ROFA/RPFA

Utgått 2006.06 Luftspridare CYLP, CYLO KATALOG 1-2004 sid 53. se ROFA/RPFA Utgått 06.06 Luftspridare CYLP, CYLO KATALOG 1-04 sid 53 Luftspridare CYLP, CYLO CYLP och CYLO är en serie tysta luftspridare med integrerad anslutningslåda för frihängande montering i tak. Luftspridarna

Läs mer

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage Passiv kylbaffel för frihängande montage SNABBFAKTA FRB är en passiv kylbaffel för komfortkyla speciellt designad för synligt/nedpendlat montage i rummet. Hög effekt även vid stora temperaturdifferenser

Läs mer

Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning

Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning Haltons klimatmodul CBX med fyrvägs luftinblåsning Fungerar som en aktiv kylbaffel men med fyrvägs luftinblåsning i stället för tvåvägs. Fyrvägs

Läs mer

Halton Rex for Vario. R6O - Kylbaffel för variabel luftflöde. Halton Rex for Vario kylbaffel är:

Halton Rex for Vario. R6O - Kylbaffel för variabel luftflöde. Halton Rex for Vario kylbaffel är: Halton Rex for Vario R6O - Kylbaffel för variabel luftflöde Halton Rex for Vario kylbaffel är: Ett kombinerat kyl-, värme- och tilluftsbaffel för infällt montage i undertak Väl lämpad för behovsstyrd ventilation

Läs mer

ALAa ---------------------------------------------------------

ALAa --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- ALBATROSS Jetspridare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALA är en riktbar jetspridare för

Läs mer

UDYa --------------------------------------------------------

UDYa -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Väggdon med dysor för utanpåliggande väggmontage och tilluft FUNKTION Rektangulärt

Läs mer

iq Star Stella Energisnål multi-servicebaffel Star by Fläkt Woods

iq Star Stella Energisnål multi-servicebaffel Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star Stella Energisnål multi-servicebaffel Flexibelt, bekvämt och energisnålt inomhusklimat för moderna kontor Stella är vår frihängande multi-servicebaffel i den nya iq Star-familjen.

Läs mer

PremiAir. PremiAir. Klimatdon

PremiAir. PremiAir. Klimatdon Klimatdon PremiAir FUNKTION PremiAir är en induktionsapparat/klimatdon för tilluft, kylning och värmning, för integrering i standard undertaksbärverk. Med primärluftsflödet som drivkraft induceras rumsluft

Läs mer

CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning

CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning Version: 28.02.2011 CSW är en kompakt klimatmodul som ger tilluft genom virvelinblåsning. Ett kombinerat don för kylning och tilluft för infällt montage i undertak.

Läs mer

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

UTGÅTT 2008 Se nytt dat

UTGÅTT 2008 Se nytt dat Dysdon DD,, O, KATALOG 1-2004 sid 129 Dysdon DD,, O, DD O Dessa typer av don är avsedda för publika lokaler med stor rumsvolym. Donens långa kastlängd ger en mycket effektiv luftspridning. Donen som är

Läs mer

Virvelluftspridare NWPplus

Virvelluftspridare NWPplus Virvelluftspridare NWPplus Kylning Värmning Virvelluftspridare NWPplus, vilken är en takluftspridare med integrerad anslutningslåda, är lämplig i lokaler som kontor, hotell, sjukhus, restauranger, konferensrum

Läs mer

Värt att notera. Användning. Nyckeltal. lindab architect. Bild 1. Architect Circum, Luna och Prisma.

Värt att notera. Användning. Nyckeltal. lindab architect. Bild 1. Architect Circum, Luna och Prisma. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

Golvdon PW1. Produktfakta. Snabbval. Golvdon PW1. VVS AMA-kod

Golvdon PW1. Produktfakta. Snabbval. Golvdon PW1. VVS AMA-kod Golvdon PW1 Golvdon PW1 är lämpliga för typer av lokaler som telerum, datacentraler osv överallt där golvzonen måste ha en bra ventilation. Donen har bra förmåga att tillföra luft till anläggningen och

Läs mer

Virvelluftspridare SDZ

Virvelluftspridare SDZ Virvelluftspridare SDZ Virvelluftspridare SDZ är avsedd för publika byggnader med stor volym, till exempel saluhallar, varuhus, offentliga arenor osv. Spridarens funktion kan anpassas till både sommar-

Läs mer

Funktion Högt luftflöde

Funktion Högt luftflöde Funktion Högt För att få ett högt kan IQ-bafflarna förses med dubbla hålrader på båda sidor om baffeln. Högre n kan behövas då enskilda behov styr och ett högt krävs för att täcka ventilationsbehovet samtidigt

Läs mer

iq Star LYRA kylkassett

iq Star LYRA kylkassett iq Star LYRA kylkassett Huvudegenskaper Ventilation Kyla och värme Kompakt kylkassett Justerbart luftflöde Luftriktare - FPC Inbyggd styr Kylkassetten LYRA är en kompakt kassett för ventilation, kyla och

Läs mer

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Astra Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

TSA - Virveldon. Halton TSA. Virveldon

TSA - Virveldon. Halton TSA. Virveldon Halton TSA Virveldon Horisontellt radiellt eller vertikalt luftflöde. Kan även användas för uppvärmning Lämplig för stora och höga lokaler Tilluftens spridningsbild kan ställas in manuellt eller via ställdon

Läs mer

Golvdon PWAA. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval

Golvdon PWAA. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval Golvdon PWAA Golvdon PWAA är lämpliga för typer av lokaler som telerum, datacentraler eller liknande överallt där golvzonen måste ha en bra ventilation. Donen har bra förmåga att tillföra luft till anläggningen

Läs mer

Tilluftsbaffel. Kontakt, översikt, index, Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium.

Tilluftsbaffel. Kontakt, översikt, index, Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Kontakt, översikt, index, Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Drypac Belysning TEKNOsim

Läs mer

NDC. Dyskanal. Effektiv ventilation Kombinarat kanal- och tilluftssystem Lågt tryckfall Enkel installation

NDC. Dyskanal. Effektiv ventilation Kombinarat kanal- och tilluftssystem Lågt tryckfall Enkel installation Dyskanal Effektiv ventilation Kombinarat kanal- och tilluftssystem ågt tryckfall Enkel installation Dyskanal NDC är ett tilluftssystem för både små och stora lokaler. Exempel på applikationer är skolor,

Läs mer

Regler- och mätspjäll IRIS

Regler- och mätspjäll IRIS Regler- och mätspjäll IRIS IRIS är den ideala lösningen för exakt och snabb luftflödesmätning och reglering. IRIS består av reglerskivor, justeringsmutter eller handtag (storlek 80), och justeringsskala

Läs mer

iq Star Wega/Wega Power/Nova Energieffektiva kylbafflar Star by Fläkt Woods

iq Star Wega/Wega Power/Nova Energieffektiva kylbafflar Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star Wega/Wega Power/Nova Energieffektiva kylbafflar Maximal luftkvalitet med minimal energiförbrukning det är dagens baskrav i moderna fastigheter Det perfekta inomhusklimatet uppnås

Läs mer

Jetdysdon DD. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval

Jetdysdon DD. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval Jetdysdon DD DD jetdysdon är avsedda för publika lokaler med stor rumsvolym. Donets långa kastlängd ger en mycket effektiv luftspridning. Donet som är utfört av aluminium, har en justerbar spridningsvinkel

Läs mer

KLBa. KOMBITEC Totalsystemet för kylning, värmning och ventilation. KLBa

KLBa. KOMBITEC Totalsystemet för kylning, värmning och ventilation. KLBa KOMBITEC Totalsystemet för kylning, värmning och ventilation KLBa TOTALSYSTEMET KOMBITEC KLBa KOMBITEC kan monteras i rum med eller utan undertak. En komplett prefabricerad klimatiseringsenhet. FUNKTIONER

Läs mer

Jetdysdon DK. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval

Jetdysdon DK. Produktfakta. Produktkod exempel. Snabbval DK jetdysdon är avsedda för publika lokaler med stor rumsvolym. Donets långa kastlängd ger en mycket effektiv luftspridning. Donet som är utfört av aluminium, har en justerbar spridningsvinkel på ±30.

Läs mer

DFB - Konspridare DFB. Konspridare

DFB - Konspridare DFB. Konspridare DFB Konspridare Horisontell lufttillförsel, kan även användas för frånluft Installeras i undertaket, utförande i aluminium Cirkulär kanalanslutning med inbyggd gummipackning Alla tillgängliga storlekar

Läs mer

lindab takdon Lindab Versio RS14,anpassat till undertakstyp Markant. Rätt till ändringar förbehålles

lindab takdon Lindab Versio RS14,anpassat till undertakstyp Markant. Rätt till ändringar förbehålles Lindab RS,anpassat till undertakstyp Markant. Rätt till ändringar förbehålles Lindab en serie av undertaksanpassade don Don för omblandande system Don Namn Funktioner Sida PS PS RS RS RS NS GS NS-H. NS-R.

Läs mer

Halton CSW. Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning. Klimatmodul är en kompakt klimatmodul som ger tilluft genom virvelinblåsning.

Halton CSW. Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning. Klimatmodul är en kompakt klimatmodul som ger tilluft genom virvelinblåsning. Halton CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning Klimatmodul är en kompakt klimatmodul som ger tilluft genom virvelinblåsning. Ett kombinerat don för kylning, värmning och tilluft för infällt montage

Läs mer

Jetdysdon DD, DK, DKOA, DR, DS

Jetdysdon DD, DK, DKOA, DR, DS DD, DK,, DKOA och DS jetdysdon är avsedda för publika lokaler med stor rumsvolym. Donens långa kastlängd ger en mycket effektiv luftspridning. Donen som är utföra av aluminium, har en justerbar spridningsvinkel

Läs mer

CHC Flexibel aktiv kylbaffel med extra tilluft

CHC Flexibel aktiv kylbaffel med extra tilluft CHC Flexibel aktiv kylbaffel med extra tilluft Version: 30.09.2011 Flexibel kylbaffel för höga ventilationskrav CHC-kylbaffeln är En kylbaffel för kylning, värmning och tilluft för infällt montage i undertak.

Läs mer

Virvelluftspridare UDZ

Virvelluftspridare UDZ Virvelluftspridare UDZ Virvelluftspridare UDZ som är avsett att monteras i ventilationskanal kan användas i lokaler med stor volym, till exempel fabrikslokaler, lagringsutrymmen, stormarknader, hallar

Läs mer

Måttuppgifter. Frånluftskåpa TORNADO

Måttuppgifter. Frånluftskåpa TORNADO Tovenco TORNADO Frånluftskåpa TORNADO Tornado-kåpan BHO som utnyttjar virvelströmsteknik, används för platsutsugning av rökgaser, ångor m.m från arbetsplatser och arbetsprocesser i t ex industrier, laboratorier

Läs mer

Halton CBQ Aktiv kylbaffel med flera funktioner

Halton CBQ Aktiv kylbaffel med flera funktioner Halton CBQ Aktiv kylbaffel med flera funktioner Den aktiva kylbaffeln CBQ representerar den senaste generationen av Haltons flerfunktionsbafflar. Halton, som bedriver ett mångårigt och fortgående utvecklingsprogram,

Läs mer

DIR. VARIZON Plant låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA

DIR. VARIZON Plant låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA VARIZON Plant låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA Omställbar spridningsbild och närzon Passar alla typer av lokaler Enkelt montage Rensbart Inga synliga skruvar Kan fås i alternativa

Läs mer

ALJa -----------------------------------------------------------

ALJa ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ALBATROSS Jetspridare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALJ är en riktbar jetspridare

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering vilket medför en noggrann

Läs mer

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet 20-04-11 Tilluftsbaffel med extrem kapacitet Nyckeltal Anslutning: 0 mm (luft), 12 mm (vatten) Mått: 230 x 488 x 1 mm (b x h x l) Tilluftflöde: upp till 5 l/s Tryckområde: 40-0 Pa Ljudnivå (Lp): < 30 db(a)

Läs mer

Tilluftkanal ROL (BVOL)

Tilluftkanal ROL (BVOL) Tilluftskanal ROL fungerar väl i såväl små som stora lokaler, från kontor, skolor till industri.stor induktions effekt. Donet levereras i 0 mm moduler, montagefärdigt och lackerat. I leveransen ingår muffar

Läs mer

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Badrumsfläktar Kanalfläktar Värmeflyttare FOR EN SUND INNEMILJÖ Moderna och effektiva badrumsfläktar Flexit badrumsfläktar avlägsnar fukt

Läs mer

Aktiv kylbaffel för synligt montage sid 4-5. Aktiva kylbafflar för dolt montage sid 6-7. Passiva kylbafflar för synligt montage sid 8-9

Aktiv kylbaffel för synligt montage sid 4-5. Aktiva kylbafflar för dolt montage sid 6-7. Passiva kylbafflar för synligt montage sid 8-9 Inneklimat Det är av stor vikt att man redan på planerings- och projekteringsstadiet tillgodoser kraven på en god termisk arbetsmiljö och samtidigt skapar en gynnsam energihushållning. Rätt tillämpad är

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat Värmeåtervinningsaggregat Värmeåtervinningsaggregat är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering vilket

Läs mer

Halton CHB Aktiv kylbaffel med boostfläkt som tillval

Halton CHB Aktiv kylbaffel med boostfläkt som tillval Halton CHB Aktiv kylbaffel med boostfläkt som tillval o o o o Kylbaffel för hotellrum. Kombinerad enhet för kylning, värmning och tillluft. Installeras infälld i tak/vägg. Olika storlekar som tillfredsställer

Läs mer

Kylbaffel iq Star NOVA II

Kylbaffel iq Star NOVA II Kylbaffel iq Star NOVA II Huvudegenskaper Ventilation kyla och värme Justerbart luftflöde Luftriktare Tillval: Behovsstyrd ventilation, tryckoberoende, belysning och styr Kylbaffel NOVA II är ett aktivt

Läs mer

Virvelluftsdon VFKB. Produktfakta. Snabbval. Anslutningslåda. Produktkod exempel

Virvelluftsdon VFKB. Produktfakta. Snabbval. Anslutningslåda. Produktkod exempel Virvelluftsdon är ett tyst, takmonterat virvelluftsdon som består av en virvelluftsspridare VFKH och en ljuddämpande anslutningslåda ATTC. Spridarens utformning ger en mycket god inblandning av rumsluft

Läs mer

SWEGONS VATTENBURNA KLI-

SWEGONS VATTENBURNA KLI- ---------------------------------------------------------------------- SWEGONS VATTENBURNA KLIMATSYSTEM PROJEKTERING MED SWEGONS KLIMATBAFFLAR Principen för Swegons klimatbafflar är att primärluften såväl

Läs mer

IBIS. Dyskanaldon för tilluft SNABBFAKTA

IBIS. Dyskanaldon för tilluft SNABBFAKTA Dyskanaldon för tilluft SNABBFAKTA flexibel spridningsbild Frihängande montage Enkelt montage Modullängd 0 mm Kan fås i alternativa färger L U F T F L Ö D E - L J U D N I V Å IBIS db(a) db(a) db(a) Storlek

Läs mer

Kylbaffel iq Star WEGA II

Kylbaffel iq Star WEGA II Huvudegenskaper Kylbaffel WEGA II är ett aktivt kylsystem för ventilation, kylning och uppvärmning. Detta systemet ger komfort och flexibilitet tack vare luftriktare och ställbart flöde. Den avancerade

Läs mer

SDW. Tilluftsdon för väggmontage i små lokaler SNABBFAKTA

SDW. Tilluftsdon för väggmontage i små lokaler SNABBFAKTA Tilluftsdon för väggmontage i små lokaler SNABBFAKTA Tilluftsdon anpassat för små lokaler, t.ex. bostäder och kontor Monteras på vägg nära tak Fronten avtagbar utan verktyg Luftflödet justeras enkelt med

Läs mer

Skiktad SBL-laminärbaffel - med NFT-teknologi

Skiktad SBL-laminärbaffel - med NFT-teknologi Skiktad SBL-laminärbaffel - med NFT-teknologi AIR-CONDITIONING En ny generation luftkylare, SBL-laminärbaffel med NFT-teknologi Chiller Oy har utvecklat en helt ny typ av luftkylare, SBL-laminärbaffel

Läs mer

DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL

DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL . DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL www.climecon.fi Den snygga, tystgående dyskanalen ROL är konstruerad för rum där stora luftvolymer behöver fördelas jämnt och dragfritt. ROL-S justerings-

Läs mer

CBH - Tilluftskylbaffel för synligt montage i takvinkel. Halton CBH. Tilluftskylbaffel för synligt montage i takvinkel

CBH - Tilluftskylbaffel för synligt montage i takvinkel. Halton CBH. Tilluftskylbaffel för synligt montage i takvinkel Halton CBH Tilluftskylbaffel för synligt montage i takvinkel Tilluftskylbaffel för kylning och uppvärmning för synlig vägginstallation Lämplig för hotellrum och kontor med höga krav på termisk komfort

Läs mer

Väggluftspridare SVQC

Väggluftspridare SVQC SVQC är en luftspridare med mycket låg ljudnivå avsedd att placeras i vägg. Spridarna är lämpliga för kontor, hotell, skolor och sjukhus med höga krav på inomhusklimat. är alltid försedd med anslutningslåda

Läs mer

iq Star Wega Energieffektiv kylbaffel Star från Fläkt Woods

iq Star Wega Energieffektiv kylbaffel Star från Fläkt Woods Star från Fläkt Woods iq Star Wega Energieffektiv kylbaffel Wega Flexibelt, bekvämt och energi snålt inomhusklimat för moderna kontor Wega är vår kylbaffel för infällt montage i nya iq Starfamiljen. Den

Läs mer

WEGA II/NOVA II med Pi

WEGA II/NOVA II med Pi INOMHUSKOMFORT KYLBAFFLAR OCH DON WEGA II/NOVA II med Pi» KYLBAFFLAR MED TRYCKOBEROENDE DCV-FUNKTION UTMÄRKT KOMFORT OCH ENKEL INSTALLATION Spara energi, pengar och miljö med Fläkt Woods Energioptimering

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s ILTO-VENTILATIONSAGGREGAT I UTVECKLINGENS CENTRUM ILTO H och H7 VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING För villor, kontors-, affärs- och mötesutrymmen, daghem etc. Kan placeras i kalla utrymmen (eleftervärmemodellen)

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS 2015-02-06. Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS 2015-02-06. Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med ventilation och värme (som tillval). Maimus installeras i kontorsmiljöer och ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Belysning. Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledningen. Plexus. Professor / Professor Plus. Premum / Premax / Solus.

Belysning. Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledningen. Plexus. Professor / Professor Plus. Premum / Premax / Solus. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAA

Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA är försett med värmeåtervinning. Det är främst avsett för energisnål till- och frånluftsventilation av villor, daghem, kiosker mm. RDAA är huvudkomponent

Läs mer

Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll -

Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll - Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll - BRTB 2015-06-18 Tryckklass B < 2500Pa Täthetsklass 1-4 Storlekar Ø100-Ø630 Varmförzinkat alt. Rostfritt Spiroanslutning alt. Flänsanslutning Temperatur max 70 alt. 225

Läs mer

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI KATALOG Produktbeskrivning FFR är ett rektangulärt brand/brandgasspjäll försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång och ändlägeskontakter. FFR s hölje har en sandwich-konstruktion

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB1

Brandgasspjäll EKO-SRB1 Brandgasspjäll EKO-SRB1 Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB1 är ett P- och CE godkänt spjäll i klass E60 avsett att förhindra brandgasspridning i vetilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag.

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

CUMULUS CUMULUS. Nyckeltal. Konstruktion. Funktion Klimatapparat för undertaksmontage

CUMULUS CUMULUS. Nyckeltal. Konstruktion. Funktion Klimatapparat för undertaksmontage Klimatapparat för undertaksmontage Nyckeltal Anslutning: (mm) Tilluftflöde: upp till l/s Tryckområde: 40-120 Pa Storlek: 293 x 200 mm (BxH) Längd: 1192 eller 1792 mm Kyleffekt: upp till 0 W Cumulus finns

Läs mer

Tilluftsdon KTI. Produktfakta. Snabbval. Tilluftsdon KTI. VVS AMA-kod. Produktkod exempel: Tilluftsdon KTI-125, luftspridning

Tilluftsdon KTI. Produktfakta. Snabbval. Tilluftsdon KTI. VVS AMA-kod. Produktkod exempel: Tilluftsdon KTI-125, luftspridning Tilluftsdon KTI Tilluftsdon KTI passar såväl i kontorsmiljö som i bostäder oc ar ett brett luftflödesområde mellan - 0 l/s. Donet som är snabbt oc enkelt att installera i kanal utan att använda någon fästram

Läs mer

Tilluftsdon för renrum SPNH, SPNV

Tilluftsdon för renrum SPNH, SPNV Tilluftsdon för renrum SPNH, SPNV Tilluftsdon SPNH, SPNV för renrum är avsedd för takmontering i lokaler där kraven på mycket ren luft är höga, till exempel renrum, läkemedelsindustrier etc. SPNH har kanalanslutningen

Läs mer

SUPRA SUPRA 2014-05-13. Luftspridare för integrering i undertak

SUPRA SUPRA 2014-05-13. Luftspridare för integrering i undertak 1 Luftspridare för integrering i undertak InventiAir s takdon är ett smart och snyggt tilluftsdon för montering i undertaksplattor 600x600 mm. Denna luftspridare är utformad för att passa alla typer av

Läs mer

Tilluftsdon KTI. Specifikationer. Snabbval. Produktkod exempel Tilluftsdon KTI C

Tilluftsdon KTI. Specifikationer. Snabbval. Produktkod exempel Tilluftsdon KTI C Tilluftsdon KTI Tilluftsdon KTI passar såväl i kontorsmiljö som i bostäder och har ett brett luftflödesområde mellan 5-100 l/s. Donet är snabbt och enkelt att installera i kanal utan att använda någon

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare Vattenburen värme 3 modeller Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

PARASOLTM. - Applikationsguide PARASOL VAV PARASOL. ADAPT Parasol. Komfortmoduler för konferensrum och kontor. www.swegon.com

PARASOLTM. - Applikationsguide PARASOL VAV PARASOL. ADAPT Parasol. Komfortmoduler för konferensrum och kontor. www.swegon.com TM - Applikationsguide Komfortmoduler för konferensrum och kontor VAV ADAPT Parasol www.swegon.com En lösning för varje behov Bilden nedan är ett exempel på hur man kan använda olika Parasol-produkter

Läs mer

Tilluftsdon CTVK. Specifikationer. Snabbval vid fullt öppen spalt. Produktkod exempel Tilluftsdon CTVK Stos KGEZ

Tilluftsdon CTVK. Specifikationer. Snabbval vid fullt öppen spalt. Produktkod exempel Tilluftsdon CTVK Stos KGEZ Tilluftsdon CTVK CTVK är ett mycket tyst tilluftsdon som placeras på vägg. Det används i små lokaler, som t.ex. kontor, bostäder och hotellrum. Donet har stor inblandning av rumsluft, vilket ger en dragfri

Läs mer

IN:LINE -----------------------------------------------------

IN:LINE ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Linjärt spaltdon för Gyprocs IN: tak ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION är ett linjärt spaltdon för estetisk

Läs mer

Flödesvariator EMOS, EMOE

Flödesvariator EMOS, EMOE Flödesvariator EMOS, EMOE EMOS och EMOE är flödesvariatorer för system OPTIVENT och OPTILAB. De används för att styra och reglera tillufts- respektive frånluftsflöden. De kan användas för många olika ändamål,

Läs mer

JBFG FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data

JBFG FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data Air Comfort Air Treatment Housing ventilation JBFG FRÅNLUFTSFLÄKT» Tekniska Data 2 Frånluftsfläkt JBFG Tekniska data Frånluftsfläkt JBFG För en- och tvåplanshus med en area upp till 250 m 2. Takfläkt typ

Läs mer

STRAVENT OPTIMAL. Kyldon för stratifierande ventilation. Effektivare än kylbafflar. Förbättrar inomhusklimatet. Tyst även vid höga tryck

STRAVENT OPTIMAL. Kyldon för stratifierande ventilation. Effektivare än kylbafflar. Förbättrar inomhusklimatet. Tyst även vid höga tryck STRATIFIERANDE VENTILATION OPTIMAL är ett stilrent kyldon för montage i takvinkeln i rummets bakkant. Detta gör Optimal mycket uppskattad bland arkitekter. Optimal passar i miljöer som kontor, konferensrum

Läs mer

Frånluftsdon för renrum SPWH, SPWV

Frånluftsdon för renrum SPWH, SPWV Frånluftsdon SPW för renrum är avsedd för tak- eller väggmontering i lokaler där kraven på mycket ren luft är höga, till exempel renrum, läkemedelsindustrier etc. Donet innehåller HEPA-filter i klass H13

Läs mer

CGV/RGV. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbval

CGV/RGV. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbval Ljuddämpande överluftsdon CGV/ Snabbfakta För överluft genom vägg Flödesområde < 80 l/s Rund alt. rektangulär håltagning Enkelt montage Kan fås i alternativa färger Snabbval LUFTFLÖDE TRYCKFALL R w -VÄRDE

Läs mer

SUPRA SUPRA. Luftspridare för integrering i undertak

SUPRA SUPRA. Luftspridare för integrering i undertak 1 Luftspridare för integrering i undertak InventiAir s takdon är ett smart och snyggt tilluftsdon för montering i undertaksplattor 600x600 mm, anpassade för offentliga miljöer. L NYCKELDATA Denna luftspridare

Läs mer

Tillbehör KOMPONENT MATERIAL YTBEHANDLING ANMÄRKNING

Tillbehör KOMPONENT MATERIAL YTBEHANDLING ANMÄRKNING Halton SLM Spaltspridare Luftinblåsning horisontellt eller vertikalt, även för frånluft Installeras i tak eller vägg. Kan även användas för sammanhängande installation i rad från vägg till vägg Justerbar

Läs mer

Styrluftskåpa CJI och CJT

Styrluftskåpa CJI och CJT Styrluftskåpa CJI och CJT 5:10 Kökskåpa med styrluft för effektiv uppfångning CJT har tilluft utefter kåpsidan Storlekar kan anpassas Typ CJI och CJT Frånluftsdelen fungerar som i en konventionell kåpa

Läs mer

REPUS lågimpulsdon. Projektering

REPUS lågimpulsdon. Projektering REPUS lågimpulsdon Deplacerande ventilation Undanträngande ventilation är den äldsta ventilationsprincipen och kan åstadkommas utan fläktar. Luftrörelserna uppkommer av densitetsskillnaden mellan tilluft

Läs mer

EAGLETMFree. Cirkulärt takdon med dysor för lokaler utan undertak

EAGLETMFree. Cirkulärt takdon med dysor för lokaler utan undertak EAGLETMFree Cirkulärt takdon med dysor för lokaler utan undertak Snabbfakta Vridbara dysor 0 % flexibel spridningsbild Vertikal spridningsmöjlighet Rotationsfunktion Stor induktionseffekt Anpassad för

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSKC60K

Brand-/Brandgasspjäll BSKC60K 12-0273 / Sept. 2012 www.sp.se BSKC60K BSKC60K har samma unika konstruktion och prestanda som BSKC60 men med kort stos på båda sidor vilket underlättar installationen vid trånga utrymmen t.ex. schakt m.m.

Läs mer

Halton Rex 600 Basic R6B - Aktiv kylbaffel

Halton Rex 600 Basic R6B - Aktiv kylbaffel Halton Rex 600 Basic R6B - Aktiv kylbaffel Halton Rex 600 Basic kylbaffel är: En basversion för kombinerad kyl-, värmeoch tilluftsbaffel för infällt montage i undertak. Väl lämpad för utrymmen standardlösningar

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Kylbaffel iq Star WEGA II

Kylbaffel iq Star WEGA II Kylbaffel iq Star WEGA II Huvudegenskaper Ventilation Kyla och värme Justerbart luftflöde Luftriktare Tillval: Behovsstyrd ventilation, tryckoberoende, elvärme, X-Flow och styr Kylbaffeln WEGA II är ett

Läs mer