Sidan 1. Mångtydighet. Ordföljd och informationsstruktur. En situation. Fri ordföljd. Finska kasus. Bunden ordföljd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sidan 1. Mångtydighet. Ordföljd och informationsstruktur. En situation. Fri ordföljd. Finska kasus. Bunden ordföljd"

Transkript

1 Mångtydighet Ordföljd och informationsstruktur Föreläsning 9 Lingvistik grundkurs Magnus Merkel Igår sköt jag en e med gevär på 100 meter. Hade du ett så långt gevär? Nej, jag menar att jag sköt med gevär en e på 100 meter. Jaså, finns det så långa ar? Nej, jag sköt på 100 meter en e med gevär. Då hade du tur att en sköt först. En situation Fri ordföljd Fri ordföljd innebär att ordföljden är grammatikaliserad utan bestäms av externa faktorer t.ex. textsammang. Latin satsled kan vara diskontinuerliga Japanska ordningen mellan alla satsled utom verbleden är fri Rune Andreasson Finska kasus Bunden ordföljd talo (huset) talon (husets) talossa (i huset) talosta (ur huset) talona (som ett hus) etc. Att finska ord oftast är längre än svenska beror bland annat på kasussystemet. Auto betyder bil. Kopplar vi på kasusändelsen "ssa" (inessiv) får vi autossa (i bilen). Lägger vi till ett plural-i blir det autoissa (i bilarna). Så tar vi ägarändelsen "isi" (din) och får autoissasi (i dina bilar). På med ändelsen "kin" (också), vilket ger autoissasikin (också i dina bilar). Vårt ord fullbordas med ett "ko" (som uttrycker fråga) och slutresultatet blir autoissasikinko (också i dina bilar?). Ordföljden i ett språk kan vara mer eller mindre grammatikaliserad, dvs en sats är välformad bara om satsleden står i en viss ordning. signalera särskilda grammatiska egenskaper som t.ex. att vara ekt. Ordföljden då en liknande funktion som kasus. Sidan 1 1

2 Svenskans ledföljd Svenska kallas V2-språk efter den fasta positionen för det finita verbet: Erik fick antagligen vänta länge på Malin Antagligen fick Erik vänta länge på Malin Länge fick Erik antagligen vänta på Malin På Malin fick Erik antagligen vänta länge Malin fick Erik antagligen vänta länge på Men: *Erik antagligen fick vänta länge på Malin Olika sätt att beskriva bunden ordföljd Omskrivningsregler (frasstrukturgrammatik) S --> Subj FinitVb Obj S --> FinitVb Subj Obj Positionsscheman Positionsgrammatik (Diderichsen) Positionsscheman (kallas ibland satsscheman) Ett positionsschema är en linjär struktur av fält och positioner som beskriver den möjliga ordningsföljden i satsen genom att de olika satsleden bara tillåts i vissa positioner. Paul Diderichsen, Elementær Dansk Grammatik, 1946 Positionsscheman kan användas för att karaktärisera olika satstyper. För svenska är två scheman tillräckligt för att beskriva alla vanliga ordföljder: Huvudsatsschema Bisatsschema. Positionsscheman Positionsscheman innehåller ett antal positioner av olika typ: Ett positionsschema ett förfält, ett mittfält (nexusfält) och ett slutfält (innehållsfält). Grovskisser över svenskans ordföljd. Visar grammatiska regler för i vilken ordning satsled placeras. Går att hitta exempel som avviker, om man letar. Huvudsatsschemat Fundamentets möjligheter ADVL/ : : allt som står före första finita verbet (kan vara många olika typer av konstruktioner (NP, PP, AdjP, bisatser osv.). I satser med rak ordföljd står oftast ektet här. : : alltså första finita verbet i huvudsatsen : här står ektet (om det finns med i et). : här står satsadverbial, lätta TSR-adverbial och vissa ektiva predikativ. : : här står verb i inifinit form (ev. del av en verbkedja) : partikel som hör ihop med partikelverb : här står nominala led som alla sorters objekt, egentliga ekt och vissa predikativer ADVL/: här står olika typer av TSR-adverbial och vissa predikativer. Ett led som tillåter utflyttningar utgör en syntaktisk ö, dvs ett satsled som bara kan flyttas som en helhet: Samordnade fraser *Nätterna jobbar både på dagarna och. ok: Både på dagarna och nätterna jobbar. Sammansatta namn *Karlsson heter den nye vd:n för IDL Peter. ok: Peter Karlsson heter den nye vd:n för IDL Sidan 2 2

3 Exempelmeningar (huvudsatser) Exempel på huvudssatsanalyser 1. David vill köpa någon bil ännu. 2. Hon kallas den gåtfulla. 3. På sista tiden börjat tycka om omogna bananer. 4. Efter måltiden gick de mätta in i biblioteket. 5. Den gamle mannens hund var bortsprungen. 6. Om är upptagen tar alltid bussen till stan. 7. Då är nöjd. 8. Det kommer massor av nya filmer till julen. David Hon På sista tiden Efter måltiden Den gamle mannens hund Om är upptagen Då vill kallas gick var tar är de mätta alltid köpa börjat tycka om in någon bil den gåtfulla. omogna bananer. bortsprungen. bussen nöjd. ADVL/ ännu. i biblioteket. till stan. Det kommer massor av nya filmer till julen. Bisatsschemat Exempel på bisatser INLEDAR- FÄLT Bisatsinledare eftersom huset renoverats IKEL ADVL/ på rätt sätt Skillnader mot huvudsatsschemat finns i inledarfältet och mittfältet, i slutfältet: 1. Inledarfält (istället för förfält) som innehåller bisatsinledare (istället för ) 2. I mittfältet är ordningen -- istället för -. Detta speglar BIFF-regeln. Bisatsinledaren: unktion, relativt pronomen, rrogativt pronomen eller pronominaladverb. 1. då David ville köpa någon bil. 2. som ofta kallats den gåtfulla. 3. när börjat tycka om omogna bananer. 4. att de gick hungriga från bordet. 5. vad kände till. 6. vart skulle åka efter mötet 7. om är upptagen på fredag. Bisatsanalyser Grammatik och informationstruktur INLEDAR- FÄLT Bisatsinledare då som när att vad vart David de ofta ville gick kände skulle köpa kallats börjat tycka åka någon bil den gåtfulla om omogna bananer hungriga till ADVL/ från bordet efter mötet Positionsscheman ger grammatisk information men visar också möjligheten att signalera vad som är känt och nytt vad som ska framhävas i sammanget vad som ska vara bakgrundsinformation. om är upptagen på fredag Sidan 3 3

4 Vad blir skillnaden? Först, i mitten eller sist? Rymlingen Utan Trots allt Den stulna bilen Med hög hastighet Rymlingen finit verb trots allt trots allt trots allt trots allt utan ADVL/ trots allt med hög Först (i et): här presenteras det som är känt sedan tidigare, meningens ämne, det man talar om: tema. Resten: det som är nytt om temat: rema. Det viktigaste av den nya information läggs i slutfältet. Kallas tema-rema-principen. I mittfältet finns information som platsar i fältet (alltså helt känt, men heller avgörande för textens fortsättning. Utan hasighet trots allt. Ordföljd och textbyggnad: Binda ihop texter med temaprogression Berätta mer om samma sak: upprepat tema Meningar är isolerade enheter i (goda) texter; de hakar i varandra: 1. Den minskade tillgången kommer tack vare nya metoder att påverka produktionen inom de närmaste åren. I framtiden kan det dock vara så att 2. Den minskade tillgången kommer att påverka produktionen inom de närmaste åren tack vare nya metoder. Den nya teknik som utvecklats 3. Den minskade tillgången kommer inom de närmaste åren tack vare nya metoder att påverka produktionen. Denna väntas nämligen ligga kvar i åtminstone fem år Det som är viktigast för fortsättningen (remat) kommer sist i första meningen och blir utgångspunkten (temat) för nästa mening. Denna strategi kallas för temaprogression (ett led som först är rema blir nytt tema). I den en gång storslagna staden Ayacucho i den torraste och fattigaste delen av peruanska Anderna föddes gerillan Sendero Luminoso. Här råder undantagstillstånd sedan många år, här patrullerar militären bland gummor som säljer frukt och godis. Här finns inget Temat (platsen) upprepas flera gånger eftersom författaren vill berätta mer om detta. Metoder: upprepning av samma ord synonyma begrepp eller ord som syftar på samma sak (statsministern Göran Persson, Göran, Persson, den socialdemokratiske partiledaren, ) Andra sätt att presentera något nytt: Presenteringskonstruktioner Tematisera: lyfta fram temat (ämnet) Presenteringskonstruktioner (tillämpning av principen ny information i slutet : Det börjat komma nya läkemedel på marknaden. Här hamnar ett innehållstomt formellt ekt (det) i et, medan det egentliga ektet hamnar i slutfältets mittkolumn. Kan bara göras om substantivet är nytt eller okänt och obestämd form. (Vi kan säga *Det börjat komma de nya läkemedlen.) Enbart vissa verb i presenteringskonstruktioner: finns, ligga, står, hänger, kommer, dyka upp Jämför även med satser som Det är skönt att bada i havet. Att bada i havet är skönt. Det ska bli gott att äta frukost. Att äta frukost ska bli gott. Passivering (passiv ist.f. aktiv sats): Gästerna togs emot föredömligt Huset byggdes med gamla beprövade metoder. Satsflätor (lyfta fram information från någon bisats och göra den till tema): Lyckliga tror jag att de var. Henne är det uppenbart att som favorit. Samla frimärken tycker jag är det tråkigaste som finns.?i Paris tror man att Mia mötte Per. Dubbelt satsled Erik är riktigt klok. (dubblerat ekt) Lisa, henne hoppas träffa igen. (dubblerat objekt). När bisatsen är lång då kan det vara bra att upprepa enheten på något sätt. (dubblerat adverbial) Sidan 4 4

5 Emfatisk omskrivning (utbrytning) Flyt i en text Har formen Det var X (som), t.ex. Det var Kalle som gjorde första målet. Det var majonnäsen som var pricken över i:t. Det var nya skor hon tänkte köpa Fungerar som ett sätt att fokusera och lyfta fram det viktigaste i en sats. Det - Presenteringskonstruktion Mordet - bestämd form (eftersom det redan presenterats) Det ouppklarade mordet - bestämd form (NP med attribut) för att nämna något som redan är känt) begåtts - passiv eftersom förövaren är okänd är ännu skrämmer ett mord i trakterna kring Sävsjö. - obestämd form eftersom mordet presenterats tidigare - ny information till höger uppklarat predikativ som innehåller ny information. ortsbefolkningen. - ny information till höger. Form och innehåll Grammatik dlar i första d om ordens roll i frasen frasers roll i satser Men ordföljd spelar också roll för informationsstruktur! vad är känt och vad är nytt vad är viktigt och vad är oviktigt Satsledens informationsvärde bestäms också av form (bestämd/obestämd) attribut/predikativ huvudsats/bisats presenteringar emfatiska omskrivningar passiv/aktiv Som språkbrukare kan vi koncentrera innehåll och placera viss information som framhävd/belyst och annan information som bakgrund. Sidan 5 5

En studie av flertydiga satser med en oklar räckviddsrelation

En studie av flertydiga satser med en oklar räckviddsrelation Många vågar inte eller Inte många vågar? En studie av flertydiga satser med en oklar räckviddsrelation Aleksina Puro Pro gradu-avhandling Hösten 2013 Nordiska språk Finska, finskugriska och nordiska institutionen

Läs mer

Innehåll. Förord 5. Övningar 26. Så här arbetar du med. På G Grammatikövningar 1-25 3. Minigrammatik 9

Innehåll. Förord 5. Övningar 26. Så här arbetar du med. På G Grammatikövningar 1-25 3. Minigrammatik 9 Innehåll Förord 5 Så här arbetar du med På G Grammatikövningar 7 Minigrammatik 9 1 Ordföljd i huvudsatser 9 2 Ordföljd i bisatser 10 3 Satsadverb 11 4 Indirekt tal 11 5 Substantivets former 12 6 Obestämd

Läs mer

Ordbildning & morfologi. Morfem, allomorf. Morfologi. Olika typer av morfem. Grammatiska bundna morfem. Fria och bundna morfem

Ordbildning & morfologi. Morfem, allomorf. Morfologi. Olika typer av morfem. Grammatiska bundna morfem. Fria och bundna morfem Morfologi Ordbildning & morfologi Inom morfologin studeras ords olika form, dess inre struktur, hur ord bildas samt indelning i olika klasser Föreläsning (Bolander kapitel 4) Magnus Merkel 2011-09-13 1

Läs mer

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket KVESITIVA SATSER PÅ VIFT En undersökning av kvesitiva bisatser med fa ordföljd Andreas Widoff SPECIALARBETE, 15 poäng Svenska språket, fördjupningskurs

Läs mer

Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad?

Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad? Gisela Håkansson Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad? Inledning från elev till inlärare I den moderna kommunikativa språkundervisningen har eleven fått ett betydligt större eget

Läs mer

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Ämne: Lingvistik Eva-Karin Annemark C-uppsats VT-2004 å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare:

Läs mer

SPETSSTÄLLDA LED OCH REMATISKA RELATIVER En korpusstudie av satsflätor med presenteringsomskrivning/existentialsats

SPETSSTÄLLDA LED OCH REMATISKA RELATIVER En korpusstudie av satsflätor med presenteringsomskrivning/existentialsats GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket SPETSSTÄLLDA LED OCH REMATISKA RELATIVER En korpusstudie av satsflätor med presenteringsomskrivning/existentialsats Filippa Lindahl MAGISTERUPPSATS,

Läs mer

De har ingen koll på dem

De har ingen koll på dem De har ingen koll på dem Ett undervisningsexperiment om de och dem Cornelia Bagler Caroline Standar Examensarbete 15 hp Inom Lärande 3 Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Agneta Nordén Examinator

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER

STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER GRAMMATIK Institutionen för lingvistik 2010 Kompendiet är ursprungligen skrivet av Malin Ericson (1999) och har sin grund i material

Läs mer

Framstegstest 1 Kapitel 1 3

Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Namn: 1 Adjektiv och adverb Skriv orden under raden i rätt form. 1 Det var så att träffa alla kusiner igen! rolig 2 Tycker du att broccoli är? god 3 Marias söner är. ovanlig

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Slutrapport. Översättning på Internet

Slutrapport. Översättning på Internet Slutrapport Översättning på Internet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING (METOD)... 4 SPRÅK... 4 TEXTER... 4 TESTER... 5 TESTMETODIK... 5

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga

Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga med utgångpunkt i bloggar Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Licens: CC BY-NC-SA (2012). Välja och utveckla sitt uppsatsämne Ibland har man bara

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Lättläst i olika texttyper

Lättläst i olika texttyper Lättläst i olika texttyper En jämförande studie av lättlästa texter på Centrum för lättläst Marie Ericson Institutionen för Nordiska språk Examensarbete 15 hp Språkkonsultprogrammet (180 hp) Vårterminen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska?

Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska? Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska? Svenskundervisning för människor med annat modersmål är en bransch som jag ägnat mig åt i drygt

Läs mer

Parlör. Hälsokommunikation. Karin Sjögren. Den som har skon på vet var den klämmer - patienten är experten på sitt liv

Parlör. Hälsokommunikation. Karin Sjögren. Den som har skon på vet var den klämmer - patienten är experten på sitt liv 1 Parlör Hälsokommunikation Karin Sjögren Den som har skon på vet var den klämmer - patienten är experten på sitt liv Empati - en önskan om att försöka se ditt problem ur ditt perspektiv Nyfikenhet och

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer