Några skillnader mellan svenska och engelska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Några skillnader mellan svenska och engelska"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf December 2011 Några skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning likheter Engelska och svenska är båda germanska språk och deras morfologi och syntax fungerar i stor utsträckning på mycket lika sätt. I stort sett är samma ord- och fraskategorier tillämpliga på båda språken. Det finns dock vissa skillnader vad gäller böjningskategorier, kongruens och syntax. Det finns subtila skillnader i hur t.ex. bestämdhet och tempus används. 2 Ordklasser och böjning 2.1 Substantiv Det finns ingen bestämd form i engelskan. Bestämdhet uttrycks med bestämd artikel (bilen the car). Det finns ingen grammatisk genusdistinktion, som i svenskan. Pluralbildningen är enklare, med -s och -es, än i svenskan. Lite annat utseende på genitiven. Lösa sammansättningar: I engelskan särskriver man ofta sådana förbindelser som skulle uppfattas som sammansatta ord i svenskan. T.ex. svarar error message mot svenskans felmeddelande. Man kan även uppfatta error i error message som en typ av attribut. Det finns även genuina sammansättningar blackboard och football, med dessa är lexikaliserade och kan inte produceras spontant som i svenskan. 2.2 Verb: böjningsformer Engelskan har ingen separat supinumform. Den typ av s-former för passiv diates och deponensverb som finns i svenskan har inga direkta motsvarigheter i engelskan. 1

2 form infinitive tense: present Kongruensböjs! tense: preterit imperative present participle I progressiva konstruktioner past participle Supinum och perfekt particip i ett exempel love, write love, loves, write, writes loved, wrote love, write loving, writing loved, wrote Infinitiv(e): Ungefär som i svenskan. Infinitivmärke: to. Presens/present: Mer strikt om nutid; i svenskan ofta med futural betydelse. Kongruensböjning (agreement), vilket inte finns i modern svenska. Preterit(um): Ungefär som i svenskan. Imperativ(e): Ungefär som i svenskan. Supinum/past participle: Engelskan har ingen distinktion motsvarande den i svenskan mellan supinum (har målat väggen) och perfekt particip (en målad vägg), utan past participle används både adjektiviskt och i perfekt/perfect. Perfekt particip/past participle: Past participle kongruensböjs ej, som perfekt particip i svenskan. Presens particip/present participle: Dessa former är vanliga i engelskan, där de används i progressiva konstruktioner, se nedan, som inte har någon motsvarighet i svenskan. 3 Verb: sammansatta tempus Engelskan har, liksom svenskan, presens/present och preterit(um) som grundläggande enkla tempus. Presens kan dock inte som i svenskan användas i futural bemärkelse. Engelskan har ett mer reguljärt sammansatt futurum med hjälpverbet will och infinitiv(e). Engelskans system av sammansatta tempus är rikare och mer systematisk än svenskans. Grundkomponenter är perfekt, med hjälpverbet have och past participle (som i svenskan med ha och supinum. Dessutom finns progressiv (pågående) aspekt, som konstrueras med hjälpverbet be och present participle. Denna har ingen direkt motsvarighet i svenskan. Konstruktioner med t.ex. hålla på att är mycket mer markerade och ovanliga, medan progressiv aspekt är vanlig i engelskan. 2

3 Tid Pr Pf Term Exempel Now simple present They write. Past simple past They wrote. Future simple future They will write. Now + present progressive They are writing. Past + past progressive They were writing. Future + future progressive They will be writing. Now + present perfect They have written. Past + past perfect They had written. Future + future perfect They will have written. Now + + present perfect progressive They have been writing. Past + + past perfect progressive They had been writing. Future + + future perfect progressive They will have been writing. Engelskan bildar passiv diates (voice/diathesis) med hjälpverbet be och past participle. Även get kan vara hjälpverb. Vi får då dessa varianter. Notera att två infinta former av hjälpverbet be knappast får kombineras (fall märkta med * ). Tid Pr Pf Term Exempel Now passive simple present They are written. Past passive simple past They were written. Future passive simple future They will be written. Now + passive present progressive They are being written. Past + passive past progressive They were being written. Future + *passive future progressive *They will be being written. Now + passive present perfect They have been written. Past + passive past perfect They had been written. Future + passive future perfect They will have been written. Now + + *passive present perfect progressive *They have been being written. Past + + *passive past perfect progressive *They had been being written. Future + + *passive future perfect progressive *They will have been being written. 3.1 Adjektiven Adjektiven kongruensböjs inte i engelskan. Vi har alltså bara komparation, t.ex. small smaller smallest; recent more recent most recent. Adjektiven kan ofta bilda adverb med avledningsändelsen -ly: beautifully, happily, recently. (Dessa är dock adjektiv som bildats ur substantiv: friendly, lovely.) 3.2 Pronomen You: Det gamla personliga pronomenet i andra person singular, thou, har slagits ut av det gamla personliga pronomenet i andra person plural, you, och det finns därför ingen numerusdistinktion där. F.ö. liknar engelskans system av personliga pronomen det i svenskan. 3

4 Ingen motsvarighet till sin: I svenskan finns ett krav på att possessiva pronomen i tredje person som har samma referens som subjektet skall vara det reflexiva sin. I engelskan används vanliga possessiva pronomen i sådana fall. Forskarna beskrev sitt experiment. Forskarna beskrev deras experiment. The reseachers described their experiment. The reseachers described their experiment. Olika former hos possessiva pronomen för attributiv och predikativ ställning: T.ex. Attributiv användning: That s my/your/his book. Predikativ användning: The book is mine/yours/his. 3.3 Artiklar Bestämdhet uttrycks med en artikel, the, inte med böjning, som i svenskan. Skillnaden mellan räkneordet one och artikeln a/an framgår tydligt i tal och skrift. (Inte tvetydigt is skrift som i svenskan.) Distributionen av a (före konsonant) och an (före vokal) är fonologiskt betingad. En sak som underlättar för språkteknologisk behandling av engelska är att artiklarna the, a och an, som är mycket vanliga ord, är entydiga. 3.4 Particip se verb, ovan 4 Syntax 4.1 Striktare subjekt-predikat-ordföljd i satser Svenskan är ett V2-språk (Josefsson, ss. 152 och kapitel 12) där huvudsatser typiskt har en ordföljd där en godtycklig satsdel kommer först, på andra plats finita verbet, och sedan resten av satsdelarna i en ganska bestämd ordning. Engelskan håller hårdare på rak ordföljd, alltså ordningen subjekt (finit) verb. Den förändras oftast inte när en annan satsdel än subjektet hamnar först. Exempel: At the same time we have to realize that an electric car can t offer the same performance as a traditional car. (Svenska: På samma gång måste vi....) 4.2 Do-omskrivning Do-omskrivning, som inte har någon direkt motsvarighet i svenskan, är en viktig sak i engelskans syntax. Do-omskrivning vid negation: I engelskan kan endast hjälpverb och kopula direkt negeras med not. Därför måste ett hjälpverb införas när man skall negera en sats som bara har ett huvudverb: do-omskrivning, med hjälpverbet do och infinitiv. T.ex.: 4

5 They have written. They are kind. They write. They have not written. They are not kind. They do not write. Do-omskrivning i frågesatser: I ja-nej-frågor har engelskan precis som svenskan predikat-subjekt-ordföljd, men endast hjälpverb och kopula får placeras först. Lösningen för frågor som motsvarar satser med utan hjälpverb är do-omskrivning: They have written. They will write. They write. They wrote. Have they written? Will they write? Do they write? Did they write? Även i frågeordsfrågor görs do-omskrivning, så att subjektet kommer före huvudpredikatet: They have written a book. They will write a book. They write a book. They wrote a book. What have they written? What will they write? What do they write? What did they write? Emfatisk do-omskrivning: I övriga fall (när det inte handlar om att negera eller att formulera en fråga) får do-omskrivning en emfatisk innebörd: They do write. 4.3 Tag questions Tag questions är denna typ av satser med innebörden eller-hur?. De har ingen direkt motsvarighet i svenskan. They have written a book, haven t they? They haven t written a book, have they? They wrote a book, didn t they? They didn t write a book, did they? 5

STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER

STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER GRAMMATIK Institutionen för lingvistik 2010 Kompendiet är ursprungligen skrivet av Malin Ericson (1999) och har sin grund i material

Läs mer

Innehåll. Förord 5. Övningar 26. Så här arbetar du med. På G Grammatikövningar 1-25 3. Minigrammatik 9

Innehåll. Förord 5. Övningar 26. Så här arbetar du med. På G Grammatikövningar 1-25 3. Minigrammatik 9 Innehåll Förord 5 Så här arbetar du med På G Grammatikövningar 7 Minigrammatik 9 1 Ordföljd i huvudsatser 9 2 Ordföljd i bisatser 10 3 Satsadverb 11 4 Indirekt tal 11 5 Substantivets former 12 6 Obestämd

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER BOX 200 405 30 GÖTEBORG LITE OM SOMALISKAN. Morgan Nilsson. Uppdaterad 8 oktober 2014

GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER BOX 200 405 30 GÖTEBORG LITE OM SOMALISKAN. Morgan Nilsson. Uppdaterad 8 oktober 2014 GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER BOX 200 405 30 GÖTEBORG LITE OM SOMALISKAN Morgan Nilsson Uppdaterad 8 oktober 2014 Detta är ett pågående arbete. Därför kan vissa uppgifter

Läs mer

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket KVESITIVA SATSER PÅ VIFT En undersökning av kvesitiva bisatser med fa ordföljd Andreas Widoff SPECIALARBETE, 15 poäng Svenska språket, fördjupningskurs

Läs mer

Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska?

Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska? Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska? Svenskundervisning för människor med annat modersmål är en bransch som jag ägnat mig åt i drygt

Läs mer

Svenska motsvarigheter till den engelska ing-satsen som koordinationsfras

Svenska motsvarigheter till den engelska ing-satsen som koordinationsfras Svenska motsvarigheter till den engelska ing-satsen som koordinationsfras En kontrastiv undersökning av syntaxen i två översättningar av Joseph Conrads Lord Jim. Göteborgs universitet HT 2006 Svenska språket

Läs mer

Hur går det till när barn lär sig färger?

Hur går det till när barn lär sig färger? Lunds Universitet Institutionen för lingvistik C Uppsats Allmän språkvetenskap VT 2003 Hur går det till när barn lär sig färger? En studie om hur barn lär sig kopplingen mellan färger och färgtermer Simone

Läs mer

Om språ k och tal. * Ett system av bilder där varje bild representerar ett ord eller ett begrepp.

Om språ k och tal. * Ett system av bilder där varje bild representerar ett ord eller ett begrepp. Om språ k och tal Kommunikation Kommunikation är att ta emot och sända budskap till andra varelser. Det kan ske med hjälp av språ - ket eller med ickesprå kliga medel som gester, ansiktsuttryck eller kroppsrörelser.

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper published in Dyslexi. Citation for the published paper: Österholm, M. (2009) "Kan vi separera

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Att träna den auditiva uppmärksamheten hos barn med språkstörning

Att träna den auditiva uppmärksamheten hos barn med språkstörning Att träna den auditiva uppmärksamheten hos barn med språkstörning Ett försök med trådlös överföring av tal Ulrika Stenvall Institutionen för lingvistik Examensarbete 15 hp Talpedagogik LIS004 Specialutbildning

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

Fakta om dialekter. Utdrag ur Dialekter i skolan ett undervisningsmaterial om svenska dialekter för högstadiet och gymnasiet

Fakta om dialekter. Utdrag ur Dialekter i skolan ett undervisningsmaterial om svenska dialekter för högstadiet och gymnasiet Utdrag ur Dialekter i skolan ett undervisningsmaterial om svenska dialekter för högstadiet och gymnasiet 9 april 2014 Innehåll Vad är en dialekt? 3 Skala från dialekt till standardspråk 3 Variabler på

Läs mer

Kropp, själ och kropp-själ. Descartes och de tre grundläggande kategorierna

Kropp, själ och kropp-själ. Descartes och de tre grundläggande kategorierna Kropp, själ och kropp-själ. Descartes och de tre grundläggande kategorierna Jesper Jerkert I N L E D N I N G En vedertagen uppfattning om Descartes medvetandefilosofi är att han noga skilde mellan den

Läs mer

DER KRIEGER UND DIE KAISERIN

DER KRIEGER UND DIE KAISERIN DER KRIEGER UND DIE KAISERIN En analys av modalpartiklar, tilltal och filmöversättningsproblem i den svenska översättningen av Sara Tellander Resumé: Uppsatsens syfte är att granska den svenska översättningen

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办?

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Chúng ta phải làm gì? 我 々は 何 を 行 うのですか? What do we do? Vad gör vi? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Att rekrytera personer med utländsk bakgrund: arbetsgivares behov, erfarenheter och synpunkter

Läs mer

Demokrati ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem?

Demokrati ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem? UTBILDNING & DEMOKRATI 2003, VOL 12, NR 1, S 59 80 Demokrati ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem? Gert Biesta In this paper I argue that we should not only understand democracy as a

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

Myndigheternas. Myndigheternas skrivregler Ds 2004:45 SKRIV REGLER. Sjätte utökade upplagan. Ds 2004:45

Myndigheternas. Myndigheternas skrivregler Ds 2004:45 SKRIV REGLER. Sjätte utökade upplagan. Ds 2004:45 Myndigheternas skrivregler Ds 2004:45 Myndigheternas SKRIV REGLER Sjätte utökade upplagan Ds 2004:45 Ds 2004:45 Myndigheternas skrivregler Statsrådsberedningen SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Myndigheternas SKRIV REGLER. Sjunde utökade upplagan. Ds 2009:38

Myndigheternas SKRIV REGLER. Sjunde utökade upplagan. Ds 2009:38 Myndigheternas SKRIV REGLER Sjunde utökade upplagan Ds 2009:38 Ds 2009:38 Myndigheternas skrivregler Statsrådsberedningen SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie.

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Magnus Dahlberg Masteravhandling i musikpedagogik Norges Musikkhøgskole

Läs mer

En skola för alla? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Normalisering

En skola för alla? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Normalisering En skola för alla? Helene Tranquist Utifrån en vision om en skola för alla, en skola där barn, ungdomar och vuxna inte särskiljs därför att de har olika förutsättningar och behov, tillsatte regeringen

Läs mer

Kommunikation mellan människor.

Kommunikation mellan människor. PULS Rune Olsson AB, Alvastra www.pulsro.se 1 Denna skrift är avsedd att användas som bakgrundsmaterial och sammanfattning vid träning. Kommunikation mellan människor. Vad är det? Då jag har frågat grupper

Läs mer

Nr 27 Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och årskurs 9. Catharina Nyström Höög

Nr 27 Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och årskurs 9. Catharina Nyström Höög Nr 27 Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och årskurs 9 Catharina Nyström Höög 2010 Abstract Nyström Höög, Catharina, 2010: Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Erfarenhet och meningsskapande

Erfarenhet och meningsskapande Utbildning & Demokrati 2008, vol 17, nr 3, 25 46 Tema: Didaktiska undersökningar Erfarenhet och meningsskapande Johan Öhman Experience and meaning making. The purpose of this article is to contribute to

Läs mer