Institutionen för lingvistik och filologi HT 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för lingvistik och filologi HT 2009"

Transkript

1 Instruktioner: Du har 15 minuter på dig per prov. Varje fråga har enbart ett rätt svar. För godkänt krävs minst 6 rätta svar/prov. Facit finns i slutet av dokumentet. Miniprov för Dag 1, 1 september 2009: Lingvistik och grammatik, fonetik och fonologi 1. Vad menas med deskriptiv lingvistik? a. En definition av hur ett specifikt språk bör eller ska användas. b. Studiet av mänskliga språk som fenomen. c. En standardsvensk (eller fransk eller tysk, etc.) grammatikbok. d. En beskrivning av hur talare av ett specifikt språk använder ord och uttryck. 2. Vilket av följande begrepp definieras som språkets minsta betydelseskiljande enhet? a. Grafem b. Logogram c. Fonem d. Morfem 3. Genom att byta ut /m/ et i malen mot /g/ kan vi bevisa att a. malen och galen är homonymer. b. /m/ och /g/ är två olika fonem. c. <m> och <g> är vibranter. d. malen och galen är synonymer. 4. Vilken är huvudskillnaden mellan vokaler och konsonanter? a. Vokalerna är tonande, konsonanterna tonlösa. b. Luften passerar fritt genom munhålan hos vokalerna, men hindras hos konsonanterna. c. Vokalerna har inga allofoner. Det har konsonanterna. d. Konsonanter kan bilda stavelser, men inte vokaler. 5. I vilket teckenpar hittar du skillnaden mellan tonande och tonlösa konsonanter? a. /m/ och /n/ b. /d/ och /b/ c. /p/ och /b/ d. /b/ och /b:/ 6. Vad menas med begreppet inre grammatik? a. Att så objektivt som möjligt beskriva hur ett visst språk används. b. En modersmålstalares kunskap om hur det egna språket används. c. Den grammatik som beskrivs i böcker som t.ex. Svenska Akademins Grammatikbok (SAG). d. Studiet av hur ords betydelse har förändrats genom åren, och deras ursprung. 7. Vad av följande faller inte inom ramen för hur det sk. IPA-alfabetet (International Phonetic Alphabet) kan användas?

2 a. För att åskådliggöra ett specifikt språks ljudsystem, dvs. uppsättningen vokaler och konsonanter. b. För att beskriva skillnaderna mellan olika språk när det kommer till uttal av ett särskilt ljud. c. För att redogöra för skillnaderna mellan svenskans olika vokalfonem. d. För att tala om hur bokstaven A på svenska skall uttalas. 8. Studera följande ordpar. Var är skillnaden den mellan lång och kort vokal? a. mitt och mött b. mitt och ditt c. hit och dit d. dit och ditt 9. Vilken av följande nivåer inom ett språk avses med förklaringen språkliga uttrycks betydelse och mening? a. Pragmatik b. Semantik c. Morfologi d. Fonologi 10. På modern italiensk slang används ordet bah [ba ] med betydelsen: Jag har ingen aning, och jag bryr mig inte. Vilken form av lingvistik är den här typen av uttalande ett exempel på? a. Allmän och etymologisk lingvistik. b. Språkspecifik och preskriptiv lingvistik. c. Språkspecifik och deskriptiv lingvistik. d. Allmän och preskriptiv lingvistik. 11. Vad av följande är ett exempel på diakronisk lingvistik? a. Det latinska ordet lingua har gett franska langue, spanska lengua. b. Ordet lingvistik kommer ursprungligen från det latinska ordet lingua tunga. c. Esperanto är ett påhittat språk, med former från olika moderna språk som t.ex. franska, tyska, engelska och ryska. d. Det spanska ordet lengua språk, uttalas med ett nasalt äng-ljud, som i Magnus. Miniprov för Dag 2, 2 september 2007: Morfologi, språktyper och skriftsystem 1. Vad menas med morfologi? a. Studiet av språkets minsta betydelsebärande enheter, t.ex. et i hus-et. b. Studiet av hur ord och uttryck förändras genom århundradena, t.ex. fornsvenska hus thetta för modern svenska detta hus. c. Att varje morfem står som självständigt ord, som på t.ex. vietnamesiska. d. Skillnaden mellan böjningen av det svenska substantivet sko-r-na-s och verbet springa sprang sprungit. 2. Vad av följande är en beskrivning av morfem? a. Ett ljud i ett ljudsystem, t.ex. [a], [b] eller [t]. b. En bokstav i ett alfabet, t.ex. <a>, <g> eller <t>.

3 c. Ett tecken in logografisk skrift, t.ex. 2 eller Ï. d. En ändelse i ett ord, t.ex. -en som markerar bestämd form i penn-an. 3. Vilken av följande former är inte en böjningsform av det svenska substantivet strand? a. strand-en b. stränd-er c. strand-ad d. stränd-er-na-s 4. Vad menas med stavelseskrift? a. Varje skrifttecken motsvarar ett enskilt ljud. b. Varje skrifttecken motsvarar en konsonant (ibland flera2) + vokal. c. Varje skrifttecken är en bild av det föremål som omtalas. d. Varje skrifttecken är en symbol för det föremål som omtalas. 5. På turkiska heter (ett) hus ev och i (ett) hus heter ev-de. Däremot skriver man (flera) hus ev-ler och i (flera) hus ev-ler-de. Baserat på denna information, vilket av följande påståenden är korrekt? a. Turkiska är ett isolerande språk. b. Den turkiska ändelsen ler- betyder i. c. På turkiska markerar en ändelse oftast mer än en sak, t.ex. både flertal och placering. d. Turkiska är ett agglutinerande språk. 6. Det är ett internationellt vedertaget grepp att använda symbolerna < > med betydelsen herr- respektive damtoalett. Detta är ett exempel på a. Stavelseskrift b. Konsonantskrift c. Piktografisk skrift d. Logografisk skrift 7. I vilket av följande exempel är de fetmarkerade orden substantiv? a. Under veckoslutet tog sig gamarna via balkongerna in i presidentpalatset b. Under veckoslutet tog sig gamarna via balkongerna in i presidentpalatset c. Under veckoslutet tog sig gamarna via balkongerna in i presidentpalatset d. Under veckoslutet tog sig gamarna via balkongerna in i presidentpalatset 8. I vilket av följande exempel är de fetmarkerade orden adjektiv? a....i gryningen på måndagen vaknade staden upp ur sin sekler gamla dvala med en ljum och mjuk bris av stor död och rutten storlek b....i gryningen på måndagen vaknade staden upp ur sin sekler gamla dvala med en ljum och mjuk bris av stor död och rutten storlek c....i gryningen på måndagen vaknade staden upp ur sin sekler gamla dvala med en ljum och mjuk bris av stor död och rutten storlek d....i gryningen på måndagen vaknade staden upp ur sin sekler gamla dvala med en ljum och mjuk bris av stor död och rutten storlek 9. På ungerska kan vissa ord bli oerhört långa, i och med att avledningssuffix och partiklar smälter samman med sitt huvudord, som i t.ex.

4 megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért eftersom ni konstant låtsas vara omöjliga att avhelga, från stammen szent helig. Vilken morfologisk språktyp till hör ungerska? a. Isolerande språk b. Polysyntetiska språk c. Agglutinerande språk d. Flekterande språk 10. På japanska skrivs ordet katt (neko). Detta kan, beroende på kontext, stå för (en) katt, (flera) katter, den katten, ett par katter. Japanska är alltså a. Isolerande (språket) och logografiskt (skriften) b. Flekterande (språket) och logografiskt (skriften) c. Agglutinerande (språket) och piktorgrafiskt (skriften) d. Ingetdera 11. Ibland uppstår situationer i språk där olika morfem, som används i böjningen av olika ordklasser och som från början såg olika ut, genom språkförändring kan komma att bli identiska. Vad av följande är exempel på detta i svenskan? a. ar anger plural, pojk-ar (substantiv), och infinitiv, dans-ar (verb) b. en anger bestämd form pojk-en (substantiv) och räkneord en c. or anger plural, sk-or, och är samtidigt en verbstam, or-o. d. nollmorfemet i träd (sg.) träd (pl.) och går (jag) går (du, hon, vi, de etc.) Miniprov för Dag 3, 4 september 2009: Morfologi, ordklasser och satsdelar 1. Vilket av följande påståenden är korrekt i fråga om begreppen ordklass och satsdel? a. ordklass rör bara substantiv och adjektiv, satsdel bara verb. b. ordklass har att göra med ett ords böjning och betydelse, medan satsdel anger hur ett ord används i en sats. c. ordklass markerar om ett substantiv böjs som en eller ett (t.ex. en bil men ett tåg), medan satsdel anger om substantivet är subjekt eller predikat. d. ordklass och satsdel är synonymer 2. Med komparation menas a. böjning av verb i olika tempus, t.ex. läsa läste - läst b. ändelser som läggs till adjektiv för att skapa substantiv, t.ex. god + -het = godhet. c. böjning av adjektiv och adverb som anger en högre grad av deras innebörd, t.ex. liten mindre minst eller snabbt snabbare snabbast. d. ändelser som läggs till substantiv för att skapa nya substantiv, t.ex. ros + -t = rost 3. Analysera det kursiverade elementet i satsen: a. Det utgör satsens subjekt. Vi kallar honom Anna.

5 b. Det utgör satsens objekt. c. Det utgör satsens predikatsfyllnad. d. Det utgör satsens agent. 4. Min grannes hund. I vilket kasus står grannes? a. Nominativ b. Genitiv c. Dativ d. Ackusativ 5. Vilken av ordsekvenserna innehåller inte en finit verbfras? a. Jag hatar myggor. b. Stick! c. Varför dras alla blodsugande insekter alltid till mig? d. Jäkla mygg! 6. Vad avses med termen indikativ? a. ett kasus b. ett modus c. ett tempus d. en satsdel 7. I vilken mening är subjektet kursiverat? a. Tisdagens minnesstund i Los Angeles för Michael Jackson blir inte den sista. b. Tisdagens minnesstund i Los Angeles för Michael Jackson blir inte den sista. c. Tisdagens minnesstund i Los Angeles för Michael Jackson blir inte den sista. d. Tisdagens minnesstund i Los Angeles för Michael Jackson blir inte den sista. 8. I vilken mening är det kursiverade elementet ett predikat? a. Popikonen avled på torsdagen på sjukhus efter att ha drabbats av b. Popikonen avled på torsdagen på sjukhus efter att ha drabbats av c. Popikonen avled på torsdagen på sjukhus efter att ha drabbats av d. Popikonen avled på torsdagen på sjukhus efter att ha drabbats av 9. I vilken av följande grammatiskt felaktiga meningar ligger felet i verbfrasen? a. Igår vi hade utomhusgrillning, mycket trevligt. b. Det rött huset min farfar köpte 15 år sedan. c. Jag skulle ha fått åkt till Torquay på språkresa, men pappa ändrade sig i sista sekund. d. Jag vet inte ingenting, inte fråga mig. 10. Vilken av följande sagotitlar innehåller inte ett exempel på kongruensböjning? a. Sagan om den fule Manfred b. Sagan om busschauffören som tänkte att va fan

6 c. Sagan om apan som tänkte i flera led d. Sagan om Rättvisa Gudrun 11. Studera meningen. Vilken ändelse, eller vilka ändelser, markerar tempus? Vi har lärt oss att vara misstänksamma mot exotiska drömmerier signerade av europeiska män som reser genom orientaliska länder och tillbringar nätter tillsammans med inhemska kvinnor a. ska i exotiska, europeiska, orientaliska, inhemska b. er i drömmerier, nätter, -or i kvinnor c. ade i signerade d. t i lärt, -er i reser, -ar i tillbringar FACIT miniprov Dag1: 1: d, 2: c, 3: b, 4: b, 5: c, 6: b, 7: d, 8: d, 9: b, 10: c, 11: a. FACIT miniprov Dag 2: 1: a, 2: d, 3: c, 4: b, 5: d, 6: d, 7: b, 8: a, 9: b, 10: a, 11: a FACIT miniprov Dag 3: 1: b, 2: c, 3: c, 4: b, 5: d, 6: b, 7: a, 8: b, 9: c, 10: b, 11: d

STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER

STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER GRAMMATIK Institutionen för lingvistik 2010 Kompendiet är ursprungligen skrivet av Malin Ericson (1999) och har sin grund i material

Läs mer

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ordbildning & morfologi. Morfem, allomorf. Morfologi. Olika typer av morfem. Grammatiska bundna morfem. Fria och bundna morfem

Ordbildning & morfologi. Morfem, allomorf. Morfologi. Olika typer av morfem. Grammatiska bundna morfem. Fria och bundna morfem Morfologi Ordbildning & morfologi Inom morfologin studeras ords olika form, dess inre struktur, hur ord bildas samt indelning i olika klasser Föreläsning (Bolander kapitel 4) Magnus Merkel 2011-09-13 1

Läs mer

Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad?

Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad? Gisela Håkansson Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad? Inledning från elev till inlärare I den moderna kommunikativa språkundervisningen har eleven fått ett betydligt större eget

Läs mer

Svensk Grammatik. Ordklasser. Av Jerry Andersson

Svensk Grammatik. Ordklasser. Av Jerry Andersson Svensk Grammatik Ordklasser Av Jerry Andersson Innehållsförteckning Teori Substantiv 1 Adjektiv 3 Räkneord 4 Pronomen 5 Verb 7 Adverb 9 Prepositioner 10 Konjunktioner 11 Integjektioner 12 Övningar Substantiv

Läs mer

Lagom Lätt Corso di lingua svedese

Lagom Lätt Corso di lingua svedese Anna Brännström Celina Bunge Repetto Andrea Meregalli Lagom Lätt Corso di lingua svedese Guida dell insegnante EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO INDICE Kapitel 1 2 Kapitel 2 3 Kapitel 3 3 Kapitel 4 4 Kapitel

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER BOX 200 405 30 GÖTEBORG LITE OM SOMALISKAN. Morgan Nilsson. Uppdaterad 8 oktober 2014

GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER BOX 200 405 30 GÖTEBORG LITE OM SOMALISKAN. Morgan Nilsson. Uppdaterad 8 oktober 2014 GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER BOX 200 405 30 GÖTEBORG LITE OM SOMALISKAN Morgan Nilsson Uppdaterad 8 oktober 2014 Detta är ett pågående arbete. Därför kan vissa uppgifter

Läs mer

Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska?

Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska? Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska? Svenskundervisning för människor med annat modersmål är en bransch som jag ägnat mig åt i drygt

Läs mer

H LH L] fonologikompendium] (x.) (.x) Tomas Riad Sep.tem.ber mcmxcvii

H LH L] fonologikompendium] (x.) (.x) Tomas Riad Sep.tem.ber mcmxcvii σ µµ Svenskt H LH L] fonologikompendium] (x.) (.x) Tomas Riad Sep.tem.ber mcmxcvii Detta kompendium ger en introduktion till svensk fonologi. Förutom att presentera fonologins olika delar har jag har strävat

Läs mer

Mysterier och modiga barn

Mysterier och modiga barn 1 Mysterier och modiga barn MUNTLIGT BERÄTTANDE 1 Blodet droppar A När du lyssnar på någon som berättar är det nästan som om du spelar upp en film i huvudet. Rita en händelse du såg när du lyssnade på

Läs mer

ORDBETYDELSER. 1. Förhållandet mellan ord och verklighet. Tomas Riad

ORDBETYDELSER. 1. Förhållandet mellan ord och verklighet. Tomas Riad ORDBETYDELSER Tomas Riad Vad vet vi när vi anser oss känna till ett ords betydelse? Svaret är: en hel del. Kunskapen om ett ords betydelse innehåller information från olika håll, såsom ordets eget betydelseinnehåll,

Läs mer

Innehåll. Förord 5. Övningar 26. Så här arbetar du med. På G Grammatikövningar 1-25 3. Minigrammatik 9

Innehåll. Förord 5. Övningar 26. Så här arbetar du med. På G Grammatikövningar 1-25 3. Minigrammatik 9 Innehåll Förord 5 Så här arbetar du med På G Grammatikövningar 7 Minigrammatik 9 1 Ordföljd i huvudsatser 9 2 Ordföljd i bisatser 10 3 Satsadverb 11 4 Indirekt tal 11 5 Substantivets former 12 6 Obestämd

Läs mer

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18 Innehåll Förord 2 Vad är språk 4 Tal 8 Språkförsening och avvikande språkutveckling 9 Hur fungerar det egentligen 9 Uttal 11 Den ungefärliga språkutvecklingen 11 Utveckling av språkets delar 12 (fonologisk,

Läs mer

TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000

TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000 Lars Ahrenberg, sid 1(5) TENTAMEN TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000 Inga hjälpmedel är tillåtna. Maximal poäng är 36. 18 poäng ger säkert godkänt. Del A. Besvara alla frågor i denna del.

Läs mer

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Ämne: Lingvistik Eva-Karin Annemark C-uppsats VT-2004 å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare:

Läs mer

Några skillnader mellan svenska och engelska

Några skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf December 2011 Några skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning

Läs mer

Om språ k och tal. * Ett system av bilder där varje bild representerar ett ord eller ett begrepp.

Om språ k och tal. * Ett system av bilder där varje bild representerar ett ord eller ett begrepp. Om språ k och tal Kommunikation Kommunikation är att ta emot och sända budskap till andra varelser. Det kan ske med hjälp av språ - ket eller med ickesprå kliga medel som gester, ansiktsuttryck eller kroppsrörelser.

Läs mer

Svenska språkets struktur

Svenska språkets struktur SEKTIONEN FÖR LÄRARUTBILDNINGEN Svenska språkets struktur Ett vidgat grammatikbegrepp Emma Johansson Elin Persson Uppsats avancerad nivå, Svenska 91-120hp, HT 2011 Handledare: Fredrik Hansson Abstract

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Särtryck ur: Årsbok 2009 KVHAA

Särtryck ur: Årsbok 2009 KVHAA Särtryck ur: Årsbok 2009 KVHAA Stockholm 2009 (isbn 978-91-7402-392-3, issn 0083-6796) E l isa bet E ngda h l Språkkänsla Språkk änsla ett ord sammansatt av språk och känsla används om olika företeelser.

Läs mer

Sidan 1. Mångtydighet. Ordföljd och informationsstruktur. En situation. Fri ordföljd. Finska kasus. Bunden ordföljd

Sidan 1. Mångtydighet. Ordföljd och informationsstruktur. En situation. Fri ordföljd. Finska kasus. Bunden ordföljd Mångtydighet Ordföljd och informationsstruktur Föreläsning 9 Lingvistik grundkurs Magnus Merkel 2006-02-16 Igår sköt jag en e med gevär på 100 meter. Hade du ett så långt gevär? Nej, jag menar att jag

Läs mer

Ryska kort grammatisk översikt

Ryska kort grammatisk översikt Ryska kort grammatisk översikt Revaz Tchantouria Karina Vamling IMER, Malmö högskola, 2007 Förord Denna korta grammatiska översikt är avsedd för studenter som följer distanskursen Ryska på nätet vid IMER,

Läs mer

Förord KERSTIN BALLARDINI

Förord KERSTIN BALLARDINI Förord Det här häftet är avsett för elever som redan har ett visst ordförråd i svenska, men som behöver få en klar bild av språkets tempussystem, lära sig vilka former de regelbundna och oregelbundna verben

Läs mer

Wittingmetoden och dess grundelement

Wittingmetoden och dess grundelement Wittingmetoden och dess grundelement Wittingmetoden är sedan 1970-talet en etablerad metod för arbete med läsning och skrivning. Metoden utvecklades av Maja Witting under ett flerårigt, systematiskt arbete,

Läs mer

Assimilation Analogi Synkope Dissimilation Haplologi Folketymologi

Assimilation Analogi Synkope Dissimilation Haplologi Folketymologi Varför sker förändringar i språk? Bortsett från sociala, kulturella, religiösa, ekonomiska och politiska faktorer (som ju förstås alla är mycket betydelsefulla för ett språksutveckling) finns några rent

Läs mer

Lånord språklig variation eller förändring?

Lånord språklig variation eller förändring? Svenska Handledare: Examinator: 1SV110 7,5 hp G1E G2E Avancerad nivå Lånord språklig variation eller förändring? Le Parkour: ett franskt lånord med fart Förnamn Efternamn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Hugvísindasvið. Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen. Ritgerð til B.A.-prófs. Finnur Þór Helgason

Hugvísindasvið. Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen. Ritgerð til B.A.-prófs. Finnur Þór Helgason Hugvísindasvið Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen Ritgerð til B.A.-prófs Finnur Þór Helgason Maí 2012 Háskóli Íslands Hugvísindadeild Sænska Ey, dela me daj.

Läs mer

Anpassning i språkkontakt

Anpassning i språkkontakt Åsa Mickwitz Anpassning i språkkontakt Morfologisk och ortografisk anpassning av engelska lånord i svenskan Akademisk avhandling som med tillstånd av Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och Område Elevsidor Övrigt Symbolerna och 28 Introbild K 1 Mattelappar 2 A 29 Undersök och K 1 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal eller Öva mer Bonus s 9, K 1 Träna och Räknesätten + och + Lägga till, ökning.

Läs mer