TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000"

Transkript

1 Lars Ahrenberg, sid 1(5) TENTAMEN TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000 Inga hjälpmedel är tillåtna. Maximal poäng är poäng ger säkert godkänt. Del A. Besvara alla frågor i denna del. Maximal poäng på denna del är Rita upp den s.k. vokalfyrsidingen och placera in vokalfonemen [a] (som a i ordet tack) och [y] (som y i ordet ny) i denna. Ge också beskrivningar av dessa båda vokalfonem med hjälp av de artikulatoriska parametrarna som används för vokaler. 2. Ge exempel på (a) två konsonantfonem som har alla parametervärden gemensamma utom artikulationsställe; (b) två konsonantfonem som har alla parametervärden gemensamma utom stämbandston. 3. Ange ordklass för de understrukna orden. Bredbandsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande till regeringen att 1,7 miljarder av de pengar som ska gå till bredbandsutbyggnad fördelas mellan små orter med mindre än invånare. 4. Ge ett exempel vardera från texten i fråga 3 på (a) ett framförställt attribut, (b) ett efterställt attribut.

2 Lars Ahrenberg, sid 2(5) 5. Analysera ordet bredbandsutredningen genom träduppdelning. Markera gränserna mellan morfemen och ange för varje morfem om det är en rot eller affix. Använd AVL för avledning, SMS för sammansättning och BÖJ för böjningsformer i noderna. 6. Vad är skillnaden mellan öppna och slutna ordklasser? 7. Vad säger prototypteorin för ordbetydelser? Vilka aspekter av ordbetydelser fångar den? 8. (a) Skriv en sats med subjekt, aktivt finit verb, direkt objekt och något adverbial samt tala om vad som är vad i satsen. (b) Skriv en annan sats bildad av precis samma satsled men med ett annat fundament. (c) Skriv om den första satsen så att den får passiv diates. 9. Vilka verbroller har de understrukna leden i texten nedan? Du kan välja mellan Agens, Patient, Orsak, Upplevare, Instrument, Plats, Tid, Föremål, Start. Ange också för varje fall om det handlar om en verbberoende eller verboberoende roll. Lisa satt och fiskade med sitt nya metspö. Hon fick upp en stor gädda och blev överlycklig. Pappa såg henne hoppa runt på bryggan. Då blev han också glad. 10. Nedan ges olika exempel på fenomen som behandlas i pragmatiken. Vad kallas dessa fenomen? Genom att yttra någonting tautologiskt som t.ex. att Man är den man är eller Bollen är rund kan man ända mena någonting som går utöver tautologin. Många refererande ord i språket som jag eller här får sin referens bestämd på ett systematiskt sätt av yttrandekontexten. Ord som har en viss grundläggande betydelse kan användas om associerade betydelser där associationen kan vara en del-helhetsrelation eller en närhetsrelation. Svenska idrottslag kan t.ex. kallas för blågult efter färgen på dräkten. Genom att fråga eller påstå någonting tämligen oskyldigt kan man rikta en uppmaning till en person. Ett yttrande av Har du en penna? är exempelvis ofta en begäran om att få låna en penna. 11. Förklara begreppen koherens och kohesion när de används om texter. Ge olika exempel på fenomen som bidrar till att ge en text kohesion.

3 Lars Ahrenberg, sid 3(5) 12. Vad innebär begreppen givet, känt och nytt när de tillämpas på satsled i en text? 13. I en situation av språkkontakt kan språken påverka varandra eller främst det ena språket påverka det andra. Vad består påverkan av? 14. Beskriv kortfattat skillnaden mellan överföringsmodellen och inferensmodellen för språklig kommunikation.

4 Lars Ahrenberg, sid 4(5) Del B. Besvara bara en av frågorna. Denna del ger maximalt 6 poäng. 15. Följande ord är givna: kvinna, flicka, man, pojke, grabb, gubbe, tant, kung, drottning, prinsessa, människa, student, professor, aktiemäklare. Gör en komponentanalys av dessa ord och ange utifrån analysen olika semantiska relationer som finns företrädda bland dem. Argumentera för din analys och valet av komponenter. Ordna orden i en hierarki. 16. Nedan ges en grammatik där varje frasstrukturregel är associerad med en semantisk regel för hur de semantiska värdena av de ingående delarna ska kombineras. NP -> PRO S -> NP VP X X X(Y) X Y NP -> PN VP -> IV X X X X NP -> DET N VP -> COP N X(Y) X Y Y(X) Y X Två ord i lexikon är: någon: PRO slutar: IV λp[ xp(x)] Quit (a) Visa frasstrukturträd och kompositionell härledning av ett semantiskt uttryck för satsen Någon slutar. (b) Ange lämpliga semantiska värden för orden Johan (PN), läkare (N), är (COP) och alla (DET) och visa hur semantiska uttryck kan härledas för nedanstående meningar med hjälp av grammatiken: Johan är läkare. Alla läkare slutar

5 Lars Ahrenberg, sid 5(5) Del C. Besvara bara en av frågorna. Denna del ger maximalt 6 poäng. Oavsett vilken fråga du väljer ska svaret vara utförligt. 17. Uppdelningen av ord i ordklasser som görs i grammatiken stämmer inte alltid överens med den uppdelning som görs i den lexikala semantiken. Hur skiljer de sig och varför? Redogör för de aspekter de olika traditionerna använder vid uppdelningen och vilka regelbundenheter de fångar resp. missar. 18. De flesta vuxna behärskar en eller flera teknolekter. Redogör för vad som är kännetecknande för teknolekter och diskutera de problem som kan uppkomma i en organisation p.g.a. olika kommunikativa gemenskaper. 19. Teorin om talhandlingar (eller talakter) spelar en viktig roll i pragmatiken. Förklara vad en talhandling är och redogör för hur talhandlingar analyseras och beskrivs. Diskutera också sambandet mellan talhandlingar och satstyper.

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket KVESITIVA SATSER PÅ VIFT En undersökning av kvesitiva bisatser med fa ordföljd Andreas Widoff SPECIALARBETE, 15 poäng Svenska språket, fördjupningskurs

Läs mer

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Hanne Fredsted Boken handlar om: Tarik kommer till skolan och vill gärna vara med och spela fotboll, men det är så många nya, och svåra, ord att hålla reda på. Att läsa går bra, och

Läs mer

Något om logik och logisk semantik

Något om logik och logisk semantik UPPSALA UNIVERSITET Semantik och pragmatik (HT 08) Institutionen för lingvistik och filologi Mats Dahllöf http://stp.ling.uu.se/ matsd/uv/uv08/sempht/ Något om logik och logisk semantik 1 Språk och sanning

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen.

Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen. Spågumman Spågumman förutspår vad som ska hända i en text. Hon kan ibland även gissa vad en bok ska handla om genom att titta på bilden som finns på bokens framsida. Spågumman hjälper dig att sätta igång

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad?

Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad? Gisela Håkansson Undervisning eller inte undervisning gör det någon skillnad? Inledning från elev till inlärare I den moderna kommunikativa språkundervisningen har eleven fått ett betydligt större eget

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. Tillgängligheten

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER

STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER GRAMMATIK Institutionen för lingvistik 2010 Kompendiet är ursprungligen skrivet av Malin Ericson (1999) och har sin grund i material

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svenska språkets struktur

Svenska språkets struktur SEKTIONEN FÖR LÄRARUTBILDNINGEN Svenska språkets struktur Ett vidgat grammatikbegrepp Emma Johansson Elin Persson Uppsats avancerad nivå, Svenska 91-120hp, HT 2011 Handledare: Fredrik Hansson Abstract

Läs mer

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Ämne: Lingvistik Eva-Karin Annemark C-uppsats VT-2004 å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare:

Läs mer

Adjektiv i förändring

Adjektiv i förändring GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket Nordiska språk Adjektiv i förändring En studie av betydelseförskjutningar hos ett antal adjektiv och hur dessa kan förklaras med hjälp av några etablerade

Läs mer

SPETSSTÄLLDA LED OCH REMATISKA RELATIVER En korpusstudie av satsflätor med presenteringsomskrivning/existentialsats

SPETSSTÄLLDA LED OCH REMATISKA RELATIVER En korpusstudie av satsflätor med presenteringsomskrivning/existentialsats GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket SPETSSTÄLLDA LED OCH REMATISKA RELATIVER En korpusstudie av satsflätor med presenteringsomskrivning/existentialsats Filippa Lindahl MAGISTERUPPSATS,

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har Britt Holmberg Analysera mera i geometri Inom undervisningen i geometri behöver vi utmana elevernas nyfikenhet med frågeställningar och ge dem tid att undersöka geometriska objekt. Praktiskt arbete där

Läs mer

Sagan om glasögonen. Källa: Jonas Nyström: Att mötas och utvecklas ABC i att bygga interkulturella utbyten.

Sagan om glasögonen. Källa: Jonas Nyström: Att mötas och utvecklas ABC i att bygga interkulturella utbyten. Sagan om glasögonen Tänk dig att alla människor i ditt eget land, från tidernas begynnelse, idag och för all framtid, föddes med två ben, två armar, två ögon, två öron, en näsa, en mun och ett par solglasögon

Läs mer