Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform"

Transkript

1 Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following settings: Width: 15,4 cm (Important!) Height: 11,2 cm (May be smaller) Top: 5,3 cm (Important!) Left: -0,3 cm (Important!) This text should then be hidden.

2 SV/LZTBS R2A Aastra Telecom Sweden AB Med ensamrätt. 2

3 Innehåll Innehåll sida Välkommen... 4 Beskrivning... 8 Säkerhetsinstruktioner Inkommande samtal Utgående samtal Under samtal Vidarekoppling Frånvaroinformation Brevlådesystem Gruppfunktioner Andra användbara funktioner Sekretess Ekonomivägval Inställningar Tillbehör Praktiska tips Installation Felsökning Ordlista Register

4 Välkommen Välkommen Välkommen till användarhandboken för Dialog 4187 Plus i BusinessPhone-kommunikationsplattformen från Aastra. BusinessPhone-kommunikationsplattformen består av BusinessPhone 50, BusinessPhone 128i och BusinessPhone 250. Funktionerna som beskrivs i denna användarhandbok gäller version 8.0 och uppåt av BusinessPhonekommunikationsplattformen. Vissa av dem kanske inte fungerar i tidigare versioner av systemet och/eller skyddas av en licens som måste köpas separat. I användarhandboken beskrivs funktionerna i BusinessPhonekommunikationsplattformen och Dialog 4187 Plus med standardprogrammering. Din telefon kan vara programmerad på ett sätt som skiljer sig från dessa beskrivningar. Kontakta systemadministratören om du behöver hjälp. Den senaste version av användarhandboken kan hämtas från: 4

5 Välkommen Copyright Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får återges, lagras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning, utan uttryckligt skriftligt medgivande från utgivaren förutom i enlighet med följande villkor. Om denna handbok görs tillgänglig på Aastra-media, ger Aastra tillstånd att denna fil får laddas ner och kopior av dess innehåll får skrivas ut endast för privat bruk och inte för återdistribution. Ingen del av denna handbok får ändras, modifieras eller användas kommersiellt. Aastra ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att en ogiltigt modifierad eller ändrad publikation används. Aastra är ett registrerat varumärke som tillhör Aastra Technologies Limited. Alla övriga varumärken i denna publikation tillhör sina respektive ägare. Garanti AASTRA LÄMNAR INGA SOM HELST GARANTIER GÄLLANDE DETTA MATERIAL, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. Aastra ansvarar inte för fel i materialet eller för skador i samband med eller till följd av anskaffandet eller användningen av detta material. Konformitetsdeklaration Aastra Telecom Sweden AB, SE Hägersten, förklarar härmed att denna telefon uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga regler i R&TTE-direktivet 1999/5/EC. Mer information finns på: 5

6 Välkommen Viktig informtation till användaren Säkerhetsinstruktioner Läs dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder telefonen! Obs! För att undvika risk för brand, elstöt och andra personskador ska följande grundläggande säkerhetsinstruktioner följas när telefonen eller ansluten utrustning används. Följ instruktionerna i användarhandboken eller annan dokumentation till utrustningen. Installera alltid utrustningen på en plats och i en miljö för vilka den har konstruerats. För nätdrivna telefoner: Använd endast telefonen med den nätspänning som ange. Fråga fastighetsskötaren eller aktuellt elbolag om du är osäker på vilken typ av spänning som tillförs. För nätdrivna telefoner: Undvik att placera telefonens nätkabel där den kan utsättas för mekanisk tryck som kan skada den. Om nätkabeln eller stickproppen är skadad ska produkten kopplas bort och behörig servicepersonal kontaktas. Headset som används med den här utrustningen måste överensstämma med EN/IEC och för Australien AS/ NZS 60950: Modifiera inte utrustningen utan godkännande från den part som ansvarar för överensstämmelse. Obehöriga ändringar eller modifieringar kan upphöra användarens rätt att använda utrustningen. Använd inte telefonen för att rapportera en gasläcka i närheten av läckaget. Spill inte vätska av någon sort på produkten. Använd den inte nära vatten t.ex. nära ett badkar, tvättställ, diskho eller i en fuktig källare eller nära en simbassäng. Stoppa inte in något föremål i utrustningens öppningar som inte är en del av produkten eller tillbehör till den. Demontera inte produkten. Kontakta en behörig servicefirma när service eller reparation erfordras. Använd inte en telefon (gäller ej trådlös telefon) under åskväder. 6

7 Välkommen Lurens högtalardel kan dra till sig små metallobjekt. Kassering av produkten Produkten får inte slängas i hushållssoporna. Kontrollera vilka lokala föreskrifter som gäller för kassering av elektroniska produkter. 7

8 Beskrivning Beskrivning (undersida) 20 8

9 Beskrivning 1 Teckenfönster 2x24 tecken. Se avsnittet Information i teckenfönstret på sidan Larm För att ställa in eller visa ett larm. Se avsnittet Larm på sidan Bläddra åt vänster Bläddra åt vänster i repetitionslistor, menyer och telefonboken. 4 Bläddra åt höger Bläddra åt höger i repetitionslistor, menyer och telefonboken. 5 Telefonbok För att öppna den integrerade telefonkatalogen. Se avsnittet Telefonbok på sidan Program a. För att aktivera programmeringsläget. b. För att visa samtalslängden för det senast inkomna samtalet. Se avsnittet Samtalstimer på sidan Radera a. För att radera den senaste inmatningen samt backstegsfunktionen. b. För att avbryta ett larm. Se avsnittet Larm på sidan Paus Används inte i samband med BusinessPhonekommunikationsplattformen. 9 Samtalslista De senaste 50 uppringda/mottagna numren lagras för återuppringning. Se avsnittet Samtalslista på sidan Meddelande väntar En blinkande lampa anger att ett meddelande väntar. Se avsnittet Brevlådesystem på sidan Programmerbara knappar Tio knappar (inklusive Meddelande väntar-knappen) för lagring av nummer som rings ofta. Du kan lagra två nummer per knapp. Se avsnittet Namnval på sidan Sekretess a. För att sätta på eller stänga av lur-, handset- eller handsfreemikrofonen. Se avsnittet Under samtal på sidan 26. b. För att temporärt stänga av ringsignalen. Se avsnittet Sekretess på sidan 27. 9

10 Beskrivning 13 Högtalarknapp För handsfree-läge. Se avsnittet Under samtal på sidan Headset-knapp Se avsnittet Headset på sidan R-knapp För att göra en förfrågan, flytta över ett samtal eller upprätta en konferens. Se avsnittet Under samtal på sidan 26. Obs! I vissa fall måste R-knappens blinktid ändras. Se avsnittet Blinktid på sidan Volymkontroll För att justera volymen i luren, headset och högtalare. Se avsnittet Lur-, högtalar- och headset-volym på sidan Mikrofon 18 Högtalare 19 Prog På/Av-omkopplare För att aktivera eller avaktivera programmeringsknappen. Se avsnittet Inställningar på sidan Meddelande väntar-omkopplare För att aktivera eller avaktivera indikatorn för Meddelande väntar. Används även för att kasta om polaritet i de fall linjekablarna är korsade. Se avsnittet Inställningar på sidan Dataport För anslutning av modem, PC eller annan telefonutrustning. 22 Lur med funktion för hörselskadade Obs! Lurens högtalardel kan dra till sig små metallobjekt. 10

11 Beskrivning Information i teckenfönstret I teckenfönstret får du visuell feedback för de funktioner du utför. När telefonen är i viloläge, visas ditt namn och anknytningsnummer på den övre raden (om det är inprogrammerat, se avsnittet Telefon-ID på sidan 74). På den nedre raden visas datum och tid. LUND :55 Under ett utgående samtal visas det slagna numret på höger sida av den undre raden i teckenfönstret och när samtalet upprättats visas även samtalstimern på höger sida av den övre raden: LUND :01: När telefonen ringer visas uppringarens nummer på höger sida av den övre raden i teckenfönstret. Uppringarens nummer kan vara ett internt eller externt nummer om det tillhandahålls av nätoperatören. Om inte något externt nummer tillhandahålls visas numret för extern linje :55 När samtalet besvaras visas uppringarens nummer på höger sida av den undre raden och samtalstimern på höger sida av den övre raden. Om uppringarens nummer lagras i den integrerade telefonboken, ersätts numret med det dedicerade namnet. LUND :01: I teckenfönstret får du även hjälp under programmering genom att den aktiverade menyn visas, t.ex.: HEADSET PRESET 11

12 Beskrivning Toner och signaler Tonerna hörs i luren. Kopplingston (Systemet är redo, du kan slå önskat nummer) Särskild kopplingston (Systemet redo, du kan slå önskat nummer. Särskild kopplingston indikerar aktiv vidarekoppling, frånvaroinformation eller väntande meddelanden.) Rington (Ringsignal skickas till den uppringda telefonen) Särskild rington - upprepas efter 4 s - upprepas efter 4 s Upptagetton (Det uppringda numret är upptaget) Ton för nummer som inte nås (Det uppringda numret kan inte nås för tillfället eller har inte någon abonnent) Ton för väntande samtal Spärrton (Kopplingsmöjligheter saknas p.g.a. överbelastat nät eller för att det uppringda numret är spärrat) Verifieringston (Bekräftar att den beställda funktionen har kopplats in) Inbrytningston (Skickas till samtliga parter vid inbrytning) Ringsignaler avges från telefonen. Intern ringsignal Extern ringsignal - upprepas efter 4 s - upprepas efter 4 s Signal för automatisk återuppringning Obs! I den här handboken beskrivs standardsystemets toner och signaler. Lokala avvikelser kan förekomma. 12

13 Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsinstruktioner När telefonutrustningen används ska alltid säkerhetsåtgärder vidtas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och personskador. Vänligen observera följande: Använd inte denna produkt nära vatten, t.ex. nära ett badkar, tvättställ, diskho o.dyl. eller i en fuktig källare eller nära en simbassäng. Undvika att använda en telefon (gäller ej trådlös telefon) under åskväder. Det föreligger en liten risk för elektrisk stöt via blixtnedslag. Använd inte telefonen för att rapportera en gasläcka i närheten av läckaget. Använd endast nätadaptern som levereras med telefonen. Lurens högtalardel kan dra till sig små metallobjekt. 13

14 Inkommande samtal Inkommande samtal Vid inkommande interna eller externa samtal ljuder ringsignalen. u Besvara samtal Lyft luren. Â ÄÂ Handsfree Du kan också besvara samtal i handsfree-läge. Tryck utan att lyfta luren. Du samtalar då med uppringaren via högtalaren och mikrofonen. Tryck för att avsluta ett handsfree-samtal. Í ÏÍ Headset Om ett headset är anslutet till telefonen: Tryck utan att lyfta luren. Du samtalar då med uppringaren via headset. Tryck för att avsluta ett headset-samtal. 14

15 Inkommande samtal uz Till en annan anknytning (Ta över samtal) Du kan besvara ett samtal till en annan anknytning från valfri telefon. Lyft luren och ring upp den anknytning som det ringer till. Du får upptagetton. 6 Tryck. Obs! Koden för att besvara samtal till en annan anknytning kan skilja sig från land till land, se tabell Alternativ programmering för avisering, automatisk återuppringning, ta över samtal, inbrytning på sidan 69. Besvara ett andra samtal Se avsnittet Samtal väntar på sidan 31. Tyst uppringning É Denna funktion är användbar när du inte vill bli störd av telefonens ringsignaler. I viloläge: Tryck för att temporärt stänga av ringsignalen. Sekretess-knappen blinkar långsamt och i teckenfönstret visas: LUND 4711 RINGER OFF :55 Om ett samtal kommer in när ringsignalen är avstängd, visas RINGER OFF (ringsignal avstängd) och INCOMING CALL (inkommande samtal) omväxlande i teckenfönstret. Tryck på valfri knapp för att sätta på ringsignalen igen. 15

16 Utgående samtal Utgående samtal u z 0z Ringa samtal Hur man ringer interna och externa samtal: Lyft luren. Slå antingen ett katalognummer för att ringa ett internt samtal. Eller: Knappa in prefix för utgående linje samt önskat externt nummer. Obs! Vilket prefix man ska trycka för att komma ut på linjen beror på hur systemet är konfigurerat. I teckenfönstret visas slaget nummer på den undre raden: d LUND :00: Lägg på luren för att avsluta samtalet. Obs! För snabbare uppringning, se avsnitten Gemensamma kortnummer på sidan 23 och Namnval på sidan

17 Utgående samtal  z Ä Handsfree Du kan också ringa samtal i handsfree-läge. Tryck utan att lyfta luren. Slå numret. Du samtalar då med uppringaren via högtalaren och mikrofonen. Tryck för att avsluta ett handsfree-samtal. Í z ÏÍ Headset Om ett headset är anslutet till telefonen: Tryck utan att lyfta luren. Slå numret. Du samtalar då med uppringaren via headset. Tryck för att avsluta ett headset-samtal. 17

18 Utgående samtal Samtalslista I samtalslistan finns fullständig historik över de senaste samtalen. Via den kommer man åt tidigare uppringda/mottagna, interna/ externa nummer. I samtalslistan finns följande funktioner: Lagring av de senast 50 uppringda/mottagna samtalen (enligt principen först in - först ut). Uppringning eller radering av poster i listan. Bläddring genom listan med start vid det senaste uppringda/ mottagna samtalet. Indikering av tid och datum för samtalen. Indikering av antalet samtalsförsök. Numren på nya obesvarade samtal i listan visas i teckenfönstret. I exemplet nedan visas två nya obesvarade samtal New :35 Tryck på knappen för samtalslista. I teckenfönstret visas det senaste uppringda/mottagna numret. Exempel 1: Inkommande samtal POS 1 N :45 POS 1 Indikerar att numret är lagrat i den första positionen Indikerar uppringarens nummer. N 02 Indikerar att två samtalsförsök mottagits för detta nummer. Maximalt antal samtalsförsök är :45 Indikerar datum och tid för det senaste samtalsförsöket. 18

19 Utgående samtal Exempel 2: Utgående samtal POS 2 00:13: POS 2 Indikerar att numret är lagrat i den andra positionen. 00:13:23 Indikerar samtalslängden Indikerar det uppringda numret. eller u Obs! Utgående samtal som upprepas till samma nummer lagras bara en gång. Tryck för att bläddra genom samtalslistan. När önskad post i samtalslistan visas i teckenfönstret kan du ringa upp eller ta bort den. Obs! När ett nytt obesvarat samtal visats, markeras det som läst och räknaren i teckenfönstrets viloläge räknas ner. Lyft luren för att ringa upp posten Numret visas i teckenfönstret under uppringning och samtalet. Obs! När en samtalslistepost av typen inkommande (se exempel 1 ovan) rings upp, ändras typen automatiskt till utgående (se exempel 2 ovan). Håll nedtryckt i två sekunder för att radera posten När raderingsproceduren är klar Obs! Hela listan raderas om raderingsknappen hålls nedtryckt i åtta sekunder. När raderingsproceduren är klar återgår telefonen till viloläget. 19

20 Utgående samtal Telefonbok Din telefon är utrustad med en telefonbok som kan innehålla upp till 50 poster (namn och nummer). Du kan öppna och redigera telefonboken via telefonboksknappen. I telefonboken visas alla namn i bokstavsordning. Du kan lägga till, ta bort samt ändra namn och nummer i telefonboken. För programmering, se avsnittet Inställningar på sidan 69. Välja en post ± Tryck. I teckenfönstret visas den första posten i telefonboken, med namnet på den övre raden och numret på den undre: BO BLOM eller Om du är ute efter en annan post: Tryck för att söka i telefonboken. Eller: Mata in det första tecknet för en post genom att trycka på en siffra. Hur man anger ett tecken beskrivs i avsnittet Skriva in text på sidan 85. u Ringa ett samtal När önskad post visas i teckenfönstret: Lyft luren. 20

21 Utgående samtal Automatisk återuppringning Du ringer en anknytning och det är upptaget eller ingen svarar. Automatisk återuppringning kan också användas om det inte finns någon ledig extern linje: 5 Tryck. Verifieringston. d u Obs! Koden för automatisk återuppringning kan variera från land till land, se tabell Alternativ programmering för avisering, automatisk återuppringning, ta över samtal, inbrytning på sidan 69. Lägg på luren. Återuppringningen sker då den sökta personen avslutar sitt pågående samtal, alternativt nästa gång han/hon avslutar ett nytt samtal. Du måste svara inom åtta sekunder annars avbryts återuppringningstjänsten. Lyft luren när du blir återuppringd. Anknytningen rings upp automatiskt. 21

22 Utgående samtal Upptagen anknytning Du ringer till en anknytning och det tutar upptaget. Avisering Du kan skicka en tonsignal till en upptagen anknytning för att meddela att ditt samtal väntar (om denna funktion är tillåten). 4 Tryck för avisering. Behåll luren av. Telefonen ringer upp den sökta personen automatiskt så fort han/hon lägger på luren. Obs! Får du upptagetton igen beror det på att den önskade anknytningen inte tillåter avisering. Koden för avisering kan variera från land till land, se tabell Alternativ programmering för avisering, automatisk återuppringning, ta över samtal, inbrytning på sidan 69. Inbrytning Du kan direkt koppla in dig på en upptagen anknytning under pågående samtal (om funktionen är tillåten). 8 Tryck för inbrytning. En varningston för direktinkoppling hörs och ett trepartssamtal upprättas. Behåller du luren av ringer telefonen upp den sökta personen automatiskt så fort han/hon lägger på luren. Obs! Får du fortfarande upptagetton saknar du behörighet för inbrytning, eller också är den sökta anknytningen blockerad för inbrytning. Koden för inbrytning kan variera från land till land, se tabell Alternativ programmering för avisering, automatisk återuppringning, ta över samtal, inbrytning på sidan 69. Vidarekopplad anknytning Se kapitlet Förbigång av vidarekopplig på sidan

23 Utgående samtal Kortnummer Med hjälp av kortnummer kan du slå ett nummer med bara ett par knapptryckningar. Vanliga externa nummer lagras som gemensamma kortnummer i växeln. Externa nummer som du själv ofta ringer kan sparas och användas på telefonens programmerbara knappar eller på knapparna 0 till 9. Gemensamma kortnummer u z Externa nummer lagras centralt i BusinessPhonekommunikationsplattformen. Gemensamma kortnummer kan användas från varje anknytning som har behörighet till det. Lyft luren. Slå det gemensamma kortnumret. Se telefonkatalogen. Enskilda kortnummer Du kan programmera och aktivera de externa nummer du använder ofta, via knappsatsen. u** z Obs! Din anknytning måste auktoriseras av den systemansvarige innan enskilda kortnummer kan programmeras. Lyft luren och tryck. Slå det gemensamma kortnumret. Ett nummer mellan 0 och 9. 23

24 Utgående samtal u Programmera enskilda kortnummer Så här programmerar du externa nummer på sifferknapparna 0 till9: Lyft luren. *51* Öppna programmeringsläget. z* Välj ett kortnummer mellan 0 och 9 och tryck. 0z Knappa in prefix för utgående linje samt det externa numret. Numret kan bestå av upp till 24 siffror. Obs! Vilket prefix man ska trycka för att komma ut på linjen beror på hur systemet är konfigurerat. # Tryck. Verifieringston. d Måste du invänta ny kopplingston för att komma ut på det allmänna nätet trycker du på *. Lägg på luren för att slutföra proceduren. u Ta bort ett visst enskilt kortnummer Lyft luren. #51* Tryck. z# Knappa in ett kortnummer mellan 0 och 9 och tryck. Verifieringston. Ta bort alla enskilda kortnummer u Lyft luren. #51# Tryck. Verifieringston. d Lägg på luren för att slutföra proceduren. 24

25 Utgående samtal Namnval u Huvudkontor î Funktioner eller telefonnummer som du använder ofta kan programmeras in på telefonens programmerbara knappar. Du kan lagra upp till 20 nummer. Respektive nummer kan bestå av maximalt 24 siffror. Hur man programmerar dem beskrivs i kapitlet Antal namnvalsknappar på sidan 75. Lyft luren. Tryck för att ringa upp (förprogrammerad). Obs! Om du trycker en gång aktiveras numret på den övre nivån och trycker du två gånger aktiveras numret på den undre nivån. 25

26 Under samtal Under samtal BusinessPhone-kommunikationsplattformen ger dig möjlighet att hantera samtal på många olika sätt. Du kan växla mellan lur och handsfree, stänga av mikrofonen, göra en förfrågan, flytta över samtalet och upprätta en konferens. Grupplyssning  Ä d Med den här funktionen kan andra personer i ditt rum lyssna på ditt telefonsamtal. Du talar i luren medan den andra partens röst kommer ut från högtalaren. Tryck för att sätta på högtalaren. När knapplampan lyser, kommer den andra partens röst ut via högtalaren. Obs! Du kan justera volymen. Se avsnittet Inställningar på sidan 69. Tryck och lägg på luren för att avsluta samtalet. Ä Från grupplyssning till lur Tryck. 26

27 Under samtal Handsfree-samtal  d Ä Från lur till handsfree Du talar i telefon via luren. Tryck för att sätta på högtalaren. Du är nu i medhörningsläge. Lägg på luren. Handsfree-samtal. Obs! Du kan justera volymen. Se avsnittet Lur-, högtalaroch headset-volym på sidan 70. Tryck för att avsluta samtalet. u  Från handsfree till lur Du talar i telefon i handsfree-läge. Lyft luren. Samtalet går nu via luren. Tryck för att aktivera eller avaktivera handsfree-läget. I handsfree-läget samtalar du med uppringaren via högtalaren och mikrofonen. É Sekretess Du talar i telefon. Tryck för att sätta på eller stänga av mikrofonen. Samtliga mikrofoner lur-, headset- och handsfree-mikrofonen avaktiveras. När lampan lyser hör inte uppringande part vad som sägs i din ände. 27

28 Under samtal Förfrågan z Du talar med en person och vill ringa upp en tredje på en intern anknytning eller extern linje. Tryck. Det första samtalet parkeras. Ring upp tredje part. Invänta svar. Du kan nu pendla mellan de båda samtalen, koppla ett konferenssamtal eller avsluta det ena samtalet. 2 1 Pendla Du kan pendla mellan de båda samtalen: Pendla mellan samtal. Tryck för att avsluta. Det pågående samtalet avslutas. Du får det andra samtalet. 28

29 Under samtal Överflyttning z d Du vill flytta över ett pågående externt eller internt samtal till en annan anknytning. Tryck. Ring upp tredje part. Du kan göra överflyttningen utan att invänta svar eller när den tredje personen har svarat. Obs! Läs anvisningarna och varningarna i avsnittet Praktiska tips på sidan 89. Lägg på luren. Samtalet flyttas över. Överflyttning till en upptagen anknytning Du kan även flytta över ett samtal till en upptagen anknytning. Den som du flyttar över samtalet till hör en samtal väntar-ton och samtalet kopplas så fort det pågående samtalet är avslutat (om avisering är tillåten). Återuppringning Du får återanrop om du har flyttat över ett externt samtal och den påringande inte svarar inom viss tid. Då ringer det hos dig på nytt. 29

30 Under samtal z 3 d Konferens Du vill initiera ett konferenssamtal under pågående samtal. Tryck. Ring upp tredje part. Tryck för att upprätta ett trepartssamtal. Du har nu inlett ett trepartssamtal. Alla deltagare hör en regelbunden konferenston så länge konferensen pågår. Om fler personer ska delta i konferensen upprepar du proceduren. Upp till sex personer kan delta i samtalet. Hur många av anknytningarna som kan vara externa beror på hur systemet är programmerat. Lägg på luren för att lämna konferensen. 30

31 Under samtal Samtal väntar En Samtal väntar-ton under samtalet betyder att du har ett andra samtal som väntar. d u d u d u Så här avslutar du det pågående samtalet och besvarar det väntande samtalet Alternativ 1: Avsluta det pågående samtalet: Lägg på luren. Din telefon ringer. Lyft luren för att ta emot det nya samtalet. Alternativ 2: Be den du pratar med att vänta: Tryck och lägg på luren. Det väntade samtalet kopplas till din telefon, som ringer. Lyft luren för att ta emot det nya samtalet. Gör så här när du har avslutat det nya samtalet: Lägg på luren. Det första samtalet kopplas till din telefon, som ringer. Lyft luren för att ta emot det första samtalet igen. 31

32 Under samtal Skicka meddelande Så här skickar du ett meddelande till en anknytning när det är upptaget eller ingen svarar. Återuppringningsmeddelande Så här skickar du ett Ring mig-meddelande. 9# Tryck för att skicka. d Lägg på luren för att slutföra proceduren. Röstmeddelande Så här skickar du ett röstmeddelande. 99 Tryck och tala. * Tryck för att spela upp och lyssna på din inspelning. 9 Tryck och tala om du vill göra en ny inspelning. # Tryck för att skicka. d Lägg på luren för att slutföra proceduren. 32

33 Under samtal Samtalstimer I telefonens teckenfönster visa samtalslängden för inkommande och utgående samtal. Hur man aktiverar/avaktiverar samtalstimern beskrivs i avsnittet Aktivera/avaktivera timern för samtalslängd på sidan 78. Utgående samtal När du ringer ett utgående samtal, startar samtalstimern efter 10 sekunder och samtalslängden för ditt samtal visas till höger på den övre raden, t.ex.: LUND :01: När samtalet avslutats visas samtalslängden i 15 sekunder. Obs! Timern återstartar inte om du matar in ytterligare siffror efter de första 10 sekunderna. Dessutom lagras det slagna numret i listan över senaste nummer. Se avsnittet Samtalslista på sidan 18. Inkommande samtal När du besvarar ett inkommande samtal, startar samtalstimern när anslutningen upprättats. Om du vill se samtalslängden för ditt senaste samtal (telefon i viloläge): ² Tryck för att visa samtalslängden. Samtalslängden visas till höger på den övre raden, t.ex.: LUND :01:

34 Vidarekoppling Vidarekoppling När du inte kan ta emot samtal, eller vill ta dina samtal på en annan anknytning, kan du vidarekoppla dem till ett annat svarsställe. Det alternativa svarsstället kan vara ett förprogrammerat (ett gemensamt för: Fast vidarekoppling, Vidarekoppling vid inget svar och Vidarekoppling vid upptaget) eller en enskild. Systemet har även en förbigångsfunktion som du kan använda om du behöver få tag i någon som har vidarekopplat sina samtal och det är mycket brådskande. Beroende på vidarekopplingstyp, kan du även spela in ett personligt svarsmeddelande för din brevlåda. Se avsnittet Ändra personligt svarsmeddelande på sidan 49. Obs! Du kan fortfarande ringa samtal som vanligt. Vidarekoppling vid inget svar När du inte har möjlighet att besvara inkommande samtal (interna eller externa) kan du låta systemadministratören programmera din anknytning så att samtalen automatiskt vidarekopplas till en förprogrammerad hänvisningsadress (standardväntetid: 15 sekunder). Vidarekoppling vid upptaget Du kan låta systemadministratören programmera din anknytning så att samtalen automatiskt vidarekopplas till en förprogrammerad hänvisningsadress när någon ringer till dig (internt eller externt) och det är upptaget. 34

35 Vidarekoppling Fast vidarekoppling Med denna funktion vidarekopplas alla samtal direkt till ett förprogrammerat svarsställe (t.ex. brevlådesystem eller sekreterare). u*21# d u#21# d Aktivera fast vidarekoppling Lyft luren och knappa in för att aktivera vidarekoppling. Verifieringston. Du kan ringa ut som vanligt. En särskild kopplingston hörs när vidarekoppling är aktiverad. Lägg på luren för att slutföra proceduren. Avbeställ vidarekoppling Lyft luren och knappa in för att upphäva vidarekoppling. Verifieringston. Lägg på luren för att slutföra proceduren. Telefonen ringer som vanligt vid inkommande samtal. 35

36 Vidarekoppling Enskild hänvisning Funktionen ger dig möjlighet att vidarekoppla dina samtal till ett internt eller externt svarsställe, t.ex. ett valfritt katalognummer, en kollegas anknytning, ett externt nummer eller ett gemensamt kortnummer (t.ex. din mobiltelefon). u Lyft luren. *21* Knappa in. z Programmera och aktivera intern hänvisning Vidarekopplar dina samtal till ett internt svarsställe. Ange den interna hänvisningsadressen. # Tryck för att aktivera enskild hänvisning. Verifieringston. Du kan ringa ut som vanligt. En särskild kopplingston hörs när vidarekoppling är aktiverad. d Obs! En enskild intern hänvisning kan inte aktiveras om en enskild extern hänvisning redan aktiverats. Lägg på luren för att slutföra proceduren. Avbeställ intern hänvisning u Lyft luren. #21# Knappa in. Verifieringston. d Lägg på luren för att slutföra proceduren. 36

37 Vidarekoppling u Lyft luren. *22* Knappa in. 0z Programmera och aktivera en ny extern hänvisningsadress Så här anger du en ny enskild extern hänvisningsadress: Obs! Det går att spärra extern vidarekoppling för anknytningen, för att förhindra missbruk. Se avsnittet Sekretess på sidan 66. Slå prefixet för utgående linje, och sedan den nya externa vidarekopplingsadressen. Högst 24 siffror. Obs! Vilket prefix man ska trycka för att komma ut på linjen beror på hur systemet är konfigurerat. # Tryck för att aktivera enskild hänvisning. Verifieringston. d Lägg på luren för att slutföra proceduren. Obs! Ring din anslutning för att kontrollera att den externa vidarekopplingen är korrekt inställd innan du avslutar. Enskild extern vidarekoppling kan också användas via DISA-funktionen. Se avsnittet Andra användbara funktioner på sidan 57. u Lyft luren. #22# Knappa in. d Avbeställ extern vidarekoppling Obs! Den programmerade hänvisningsadressen tas inte bort från minnet, vidarekopplingen är bara inaktiv. Lägg på luren för att slutföra proceduren. 37

38 Vidarekoppling u Återaktivera extern vidarekoppling Så här vidarekopplar du dina samtal till en extern vidarekopplingsadress: Lyft luren. *22*# Tryck för att aktivera den programmerade externa vidarekopplingen. Verifieringston. Du kan ringa ut som vanligt. En särskild kopplingston hörs när vidarekoppling är aktiverad. d Lägg på luren för att slutföra proceduren. 38

39 Vidarekoppling Följ mig Du kan besvara samtal till din anknytning när du själv sitter i ett annat rum genom att vidarekoppla dem till det rum där du befinner dig. Följ mig kan bara användas om du har aktiverat Enskild intern hänvisning på din egen telefon. u Aktivera Följ mig Lyft luren. *21* Knappa in. Obs! Proceduren måste utföras från den telefon som samtalen ska vidarekopplas till (din definierade hänvisningsadress). z* Slå ditt eget anknytningsnummer och tryck. z# Knappa in den nya hänvisningsadressen och tryck. Verifieringston. d Lägg på luren för att slutföra proceduren. u Avbeställ Följ mig Lyft luren. #21* Knappa in. Det går även att avbeställa Följ mig och enskild hänvisning från svarsstället. z Knappa in ditt eget anknytningsnummer. # Tryck. Verifieringston. d Lägg på luren för att slutföra proceduren. 39

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

DT190. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT190. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT190 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Analoga telefoner. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Analoga telefoner. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Analoga telefoner BsinessPhone-kommnikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care abot ptting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Kommunikationplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

IP-telefon Dialog 3413

IP-telefon Dialog 3413 IP-telefon Dialog 3413 BsinessPhone-kommnikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care abot ptting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 D3-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 Call Center Användarhandbok för övervakare Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 2 Call Center Användarhandbok för övervakare Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony System och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 D4-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX Allmän information T E L I A CENTREX Denna bruksanvisning beskriver handhavande av funktioner i Telia Centrex oavsett anslutningsform. För kunder som har Telia

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering BRUKSANVISNING 1 2 Innehåll sid. E-postavisering 18 Headset 9 Hotline 16 Inkoppling 4 Inställningar 20-21 Kortnummer 12 Namnupplysning 15 Medflyttning 16 Nummerpresentation 13-14 Placering 5 Predial 6

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlös telefon för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient Dialect Unified Användarmanual PC-klient Med Dialect Unified PC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega -

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel First REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Lägg på luren

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

DT412/DT422/DT432. Användarhandbok. Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110

DT412/DT422/DT432. Användarhandbok. Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE och Aastra MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO FREECALL SYSTEM FREECALL ENTRY FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT I FASTIGHETEN. INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN MOBILTELEFON TILL

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

Manual: Work Anyware Portal Ver 081119

Manual: Work Anyware Portal Ver 081119 Manual: Work Anyware Portal Ver 081119 1 (8) Work Anyware Portal DGC Service Desk Telefon: 08-506 502 80 Öppettider: Vardagar 07.00 19.00 Felanmälan: Dygnet runt E-post: drift@dgc.se Inloggning i webbportalen

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen och administrera växeln Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint.

Läs mer

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Ascotel Office 10 Bruksanvisning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem

Ascotel Office 10 Bruksanvisning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem Ascotel Office 10 Bruksanvisning Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem Funktions- och displayknappar Funktions- och displayknappar 1 2 3 4 5 6 7 Vissa system eller versioner stödjer inte alla funktioner.

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben Telia Touchpoint mobil växellösning Handbok för adminwebben Telia Touchpoint Handbok för adminwebben 2 Innehåll 1. Inloggning i adminwebben 3 1.1 Om du har glömt ditt lösenord 4 2. Användare 4 3. Svarsgrupper

Läs mer

Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:...

Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Användarmanual Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Med apparaten Premium REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga tjänster

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Användarmanual Trio Voice Mail

Användarmanual Trio Voice Mail Användarmanual Trio Voice Mail Trio Enterprise 3.1 Dokumentation: Magnus Eriksson, Lars-Gunnar Fredriksson, bost Ändringsdatum: 2010-11-08 Trio Enterprise AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone:

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer