IP-telefon Dialog 3413

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IP-telefon Dialog 3413"

Transkript

1 IP-telefon Dialog 3413 BsinessPhone-kommnikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care abot ptting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following settings: Width: 15,4 cm (Important!) Height: 11,2 cm (May be smaller) Top: 5,3 cm (Important!) Left: -0,3 cm (Important!) This text shold then be hidden.?

2 Välkommen Välkommen till användarhandboken för IP-telefonen Dialog 3413 Välkommen i BsinessPhone-kommnikationsplattformen från Ericsson. Kommnikationsplattformen består av BsinessPhone 50, BsinessPhone 128i och BsinessPhone 250. Fnktionerna som beskrivs i denna användarhandbok gäller version 5.1 av BsinessPhone-kommnikationsplattformen. Vissa av dem kanske inte fngerar i tidigare versioner av systemet, och/ eller skyddas av ett maskinvarlås som måste köpas separat. I användarhandboken beskrivs fnktionerna i BsinessPhonekommnikationsplattformen och IP-telefonen tifrån standardinställningarna vid leverans från fabriken. Din telefon kan vara programmerad på ett sätt som skiljer sig från dessa beskrivningar. Kontakta systemadministratören om d behöver hjälp. Den senaste versionen av användarhandboken kan hämtas från: Obs! Dialog 3413 är en IP-telefon som följer standarden H.323, dvs. den kan endast användas i ett lokalt nätverk (LAN) som kan hantera den här typen av telefon. Beskrivningar av fnktioner som inte kräver att d talar i lren beskrivs som off-hook, om inget annat anges. I stället för att trycka på knappen Avslta kan d alltid lägga på lren. ERICSSON LÄMNAR INGA SOM HELST GARANTIER GÄLLANDE DETTA MATERIAL, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. Ericsson svarar inte för fel i materialet eller för skador i samband med eller till följd av anskaffandet eller användningen av detta material. Konformitetsdeklaration: Ericsson Astria GmbH, A-1121 Wien, förklarar härmed att denna telefon ppfyller de grndläggande kraven och andra tillämpliga regler i R&TTE-direktivet 1999/5/EC. SV/LZTBS R1A Ericsson Astria GmbH 2002 Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får återges, lagras, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklsive fotokopiering och inspelning, tan ttryckligt skriftligt medgivande från tgivaren. 2

3 Innehåll Innehåll sida Beskrivning... 4 Logga in / logga t... 6 Inkommande samtal... 7 Utgående samtal... 9 Under samtal Vidarekoppling Information Interna meddelanden Brevlådesystem Kortnmmer Grppfnktioner Andra användbara fnktioner Sekretess Ekonomivägval ISDN-fnktioner Inställningar och programmerbara fnktioner.. 49 Samtalslista Telefonbok Toner och signaler Praktiska tips Installation Felsökning Ordlista Register

4 Beskrivning Beskrivning Alfanmeriskt teckenfönster 3x40 tecken. På första raden visas klockslag och datm. På andra raden visas inkommande samtal eller ansltet nmmer, etc. På sista raden visas menyknapparnas fnktion. Kan tippas i fyra vinklar. 2 Menyknappar Fnktionerna beror på trafikstats. Uppmanas d att (se teckenfönstret) ska d trycka på menyknappen nder namnet på den fnktion d vill använda. 4

5 Beskrivning 3 Programmerbara knappar För lagring av nmmer och programmering av fnktioner. Kan programmeras som snabbppringningsknappar, fnktionsknappar etc. Se avsnitt Programmera en fnktion för en programmerbar knapp på sidan Linje Inleder eller tar emot samtal. 5 Volymkontroll Jsterar lrens och högtalarens ringvolym och inkommande talvolym. 6 Sekretess Aktiverar och avaktiverar mikrofonen nder samtal. Se avsnittet Under samtal på sidan Högtalare på/av Möjliggör ansltning av handsfree/högtalare. 8 C-knapp För att avslta samtalet, eller nollställa teckenfönstret vid programmering. 9 Lr med hörhjälpmedel Obs! Lrens högtalardel kan dra till sig små metallobjekt. 5

6 Logga in / logga t Logga in / logga t Logga in När telefonen är installerad och har ström visas följande inloggningsskärm i teckenfönstret: Användare ej inloggad! 12:11 12 Maj 2001 Ange anknytningsnmmer: Inställn. Radera Logga in Obs! IP-telefonen Dialog 3413 drivs av en extern 24 volts nätadapter. Telefonen måste ha ström för att knna användas. I annat fall fngerar inte IP-telefonen. z Logga in z Logga in Ange ditt anknytningsnmmer och tryck (se teckenfönstret) Ange ditt lösenord och tryck (se teckenfönstret) Kontakta den systemansvarige om d inte känner till ditt lösenord/ anknytningsnmmer, eller om något annat än inloggningsskärmen visas. När inloggningen är klar visas följande skärm. 12:11 12 Maj 2001 ANDREAS ANDERSSON 205 Logga t Inställn. Lista Telefonbok Obs! Denna skärm motsvarar teckenfönstret när telefonen är klar att ringa eller ta emot samtal etc. (normalläge). Logga t Logga t Tryck för att logga t (se teckenfönstret) Utloggningsskärmen visas. 6

7 Inkommande samtal Inkommande samtal Vid inkommande interna samtal ljder ringsignalen och linjeknappen blinkar. Besvara samtal Lyft lren Obs! D kan avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på Avvisa. Det avvisade samtalet läggs till i samtalslistan, se avsnittet Samtalslista på sidan 55. Linje }h s X Handsfree Tryck tan att lyfta lren eller Tryck tan att lyfta lren D står i kontakt med den som ringer via högtalare och mikrofon. Tryck för att avslta ett samtal med handsfree 7

8 Inkommande samtal z Från en annan anknytning D kan besvara ett samtal till en annan anknytning från valfri telefon. Lyft lren och ring pp den anknytning som det ringer till D får pptagetton. 6 Tryck d d Linje }h d Besvara ett andra samtal En Samtal väntar-ton nder samtalet betyder att d har ett andra samtal som väntar. (Se även Avisering.) D har två möjligheter. Alternativ 1: Avslta det pågående samtalet: Lägg på lren Din telefon ringer. Lyft lren för att ta emot det nya samtalet Alternativ 2: Be den d pratar med att vänta: Tryck Lägg på lren Det väntade samtalet kopplas till din telefon, som ringer. Lyft lren för att ta emot det nya samtalet Gör så här när d har avsltat det nya samtalet: Lägg på lren Det första samtalet kopplas till din telefon, som ringer. Lyft lren för att ta emot det första samtalet igen 8

9 Utgående samtal Utgående samtal Den d söker kanske inte är anträffbar när d ringer. Fnktionerna nedan hjälper dig att få kontakt med den sökta personen. z 0z d Ringa samtal Hr man ringer interna och externa samtal. Lyft lren och slå antingen: Ett anknytningsnmmer för att ringa ett internt samtal eller Prefix för tgående linje samt önskat externt nmmer Obs! Vilket prefix man ska trycka för att komma t på linjen beror på hr systemet är konfigrerat. Lägg på lren för att avslta samtalet Obs! Det går snabbare att ringa pp om d använder de gemensamma kortnmren eller programmerar in egna kortnmmer. Handsfree Tryck på en linjeknapp, högtalarknappen eller första siffran i telefonnmret tan att lyfta lren. Samtalet är n i handsfree-läge via högtalare och mikrofon. 9

10 Utgående samtal Repetition av senast slagna externa nmmer När d ringer ett externt samtal sparas det slagna nmret atomatiskt av systemet, vare sig d får svar eller inte. Lagrade nmmer kan bestå av högst 32 siffror. Lyft lren *** Tryck för att repetera det senast slagna externa nmret d Atomatisk återppringning D ringer en anknytning och det är pptaget eller ingen svarar. Fnktionen kan också användas om det inte finns någon ledig extern linje: 5 Tryck Verifieringston. Lägg på lren Återppringningen sker då den sökta personen avsltar sitt pågående samtal, alternativt nästa gång han/hon avsltar ett nytt samtal. Svarar d inte inom åtta seknder avbryts återppringningstjänsten. Lyft lren när d blir återppringd Anknytningen rings pp atomatiskt. 10

11 Utgående samtal Upptagen anknytning D ringer till en anknytning och det ttar pptaget. Avisering En dämpad ringsignal gör den pptagna anknytningen ppmärksam på att ditt samtal väntar (om fnktionen är tillåten). 4 Tryck för avisering (Behåll lren av.) Telefonen ringer pp den sökta personen atomatiskt så fort han/hon lägger på lren. Obs! Får d pptagetton igen beror det på att den önskade anknytningen inte tillåter avisering. Inbrytning D kan direkt koppla in dig på en pptagen anknytning nder pågående samtal (om fnktionen är tillåten). 8 Tryck för inbrytning En varningston för direktinkoppling hörs och ett trepartssamtal pprättas. Behåller d lren av ringer telefonen pp den sökta personen atomatiskt så fort han/hon lägger på lren. Obs! Får d fortfarande pptagetton saknar d behörighet för inbrytning, eller också är den sökta anknytningen blockerad för inbrytning. 11

12 Under samtal Under samtal BsinessPhone-plattformen ger dig möjlighet att hantera samtal på många olika sätt. D kan växla mellan lr och handsfree/ grppsamtal, koppla bort mikrofonen, göra en förfrågan, flytta över samtal eller initiera en konferens. s Grpplyssning D talar i telefon via lren. Tryck för att koppla in eller koppla bort högtalaren När lampan lyser med fast sken går samtalet t via högtalaren för medhörning. Obs! D kan ställa in volymen. Se avsnittet Lr- och högtalarvolym på sidan 53. s d X Från lr till handsfree D talar i telefon via lren. Tryck för att slå på högtalaren D är n i medhörningsläge. Lägg på lren Handsfree-samtal. Obs! D kan ställa in volymen. Se avsnittet Lr- och högtalarvolym på sidan 53. Tryck för att avslta samtalet 12

13 Under samtal Från handsfree till lr D talar i telefon i handsfree-läge. Lyft lren Samtalet går n via lren. m Sekretess D talar i telefon. Tryck för att koppla in eller koppla bort mikrofonen När lampan lyser med fast sken hör personen inte vad som sägs idin ände. Förfrågan Linje }h z D talar med en person och vill ringa pp en tredje på en intern anknytning eller extern linje. Tryck Det första samtalet parkeras. Ring pp tredje part Invänta svar. D kan n pendla mellan de båda samtalen, koppla ett konferenssamtal eller avslta det ena samtalet. Linje }h 2 Linje }h 1 Pendling D kan pendla mellan de båda samtalen: Växla mellan samtal Tryck för att avslta Det pågående samtalet avsltas. D får det andra samtalet. 13

14 Under samtal Överflyttning Linje }h z d D vill flytta över ett pågående externt eller internt samtal till en annan anknytning. Tryck Ring pp tredje part D kan göra överflyttningen tan att invänta svar eller när den tredje personen har svarat Obs! Kontrollera att d är kopplad till önskad part. Läs anvisningarna och varningarna i avsnittet Praktiska tips på sidan 64. Lägg på lren Samtalet flyttas över. Överflyttning till en pptagen anknytning D kan även flytta över ett samtal till en pptagen anknytning. Den som d flyttar över samtalet till hör en dämpad signal (avisering), och samtalet kopplas så fort det pågående samtalet är avsltat (om avisering är tillåten). Återppringning D får återanrop om d har flyttat över ett externt samtal och den påringande inte får svar inom viss tid. Då ringer det hos dig på nytt. 14

15 Under samtal Linje }h z Linje }h 3 d Konferens D vill initiera ett konferenssamtal nder pågående samtal. Tryck Ring pp tredje part Tryck för att pprätta trepartskonferens D har n inlett ett trepartssamtal. Alla deltagare hör en regelbnden konferenston så länge konferensen pågår. Om fler personer ska delta i konferensen pprepar d procedren. Upp till sex personer kan delta i samtalet. Hr många av anknytningarna som kan vara externa beror på hr systemet är programmerat. Lägg på lren för att avslta konferenssamtalet 15

16 Vidarekoppling Vidarekoppling När d inte kan ta emot samtal, eller vill ta dina samtal på en annan anknytning, kan d vidarekoppla dem till ett annat svarsställe. Systemet har även en förbigångsfnktion som d kan använda om d behöver få tag i någon som har vidarekopplat sina samtal och det är mycket brådskande. D har också möjlighet att spela in olika svarsmeddelanden beroende på vilken typ av vidarekoppling som används. Se avsnittet Personligt svarsmeddelande på sidan 31. Obs! D kan fortfarande ringa samtal som vanligt. Vidarekoppling vid inget svar När d inte har möjlighet att besvara inkommande samtal (interna eller externa) kan d låta systemadministratören programmera din anknytning så att samtalen atomatiskt vidarekopplas till en inprogrammerad hänvisningsadress (standardväntetid: 15 seknder). Vidarekoppling vid pptaget D kan låta systemadministratören programmera din anknytning så att samtalen atomatiskt vidarekopplas till en inprogrammerad hänvisningsadress när någon ringer till dig (internt eller externt) och det är pptaget. Fast vidarekoppling Fnktionen vidarekopplar alla samtal direkt till ett förprogrammerat svarsställe (t.ex. en sekreterare). 16

17 Vidarekoppling *21# #21# Aktivera fast vidarekoppling Lyft på lren och slå nmret för att aktivera vidarekopplingen Avbeställ vidarekoppling Lyft på lren och slå nmret för att avaktivera vidarekopplingen Enskild hänvisning Fnktionen ger dig möjlighet att vidarekoppla dina samtal till ett internt eller externt svarsställe, t.ex. ett valfritt katalognmmer, en kollegas anknytning, ett externt nmmer eller ett gemensamt kortnmmer (t.ex. din biltelefon). Obs! Det går att spärra extern vidarekoppling för anknytningen, för att förhindra missbrk. Se avsnittet Sekretess på sidan 43. Lyft lren *21* Knappa in z Programmera in och aktivera intern hänvisning Vidarekoppla dina samtal till ett internt svarsställe. Ange den nya hänvisningsadressen # Tryck för att aktivera enskild hänvisning Verifieringston. D kan ringa som vanligt. En särskild kopplingston hörs när vidarekoppling är aktiverad. Obs! Det går inte att aktivera enskild intern hänvisning om d redan har aktiverat enskild extern vidarekoppling. 17

18 Vidarekoppling Avbeställ intern hänvisning Lyft lren #21# Knappa in Lyft lren *22* Knappa in 0z Programmera in och aktivera en ny extern vidarekopplingsadress Så här ställer d in en ny adress för enskild extern vidarekoppling: Slå prefixet för tgående linje, och sedan det externa nmmer till vilket telefonen ska vidarekopplas Högst 24 siffror. Obs! Måste d invänta ny kopplingston för att komma t på det allmänna nätet trycker d på *. # Tryck för att aktivera enskild hänvisning Verifieringston. Obs! Enskild extern vidarekoppling kan också användas via DISA-fnktionen. Se avsnittet Andra användbara fnktioner på sidan 38. Lyft lren #22# Knappa in Avbeställ extern vidarekoppling Obs! Den programmerade hänvisningsadressen raderas inte r minnet. Vidarekopplingen är bara inaktiv. 18

19 Vidarekoppling Återaktivera extern vidarekoppling Vidarekoppla dina samtal till ett externt svarsställe. Lyft lren *22*# Knappa in för att aktivera den inprogrammerade externa vidarekopplingen D kan ringa som vanligt. En särskild kopplingston hörs när vidarekoppling är aktiverad. Följ mig D kan besvara samtal till din anknytning när d själv sitter i ett annat rm genom att vidarekoppla dem till det rm där d befinner dig. Följ mig kan bara användas om d har aktiverat Enskild hänvisning på din egen telefon. Aktivera följ mig Lyft lren *21* Knappa in Obs! Procedren måste tföras från den telefon som samtalen ska vidarekopplas till. z* Slå ditt nmmer och tryck z Slå det nya nmmer som alla inkommande samtal ska vidarekopplas till # Tryck för att aktivera Följ mig Särskild kopplingston. 19

20 Vidarekoppling Avbeställ Följ mig Lyft lren #21* Knappa in z Det går även att avbeställa Följ mig och enskild hänvisning från svarsstället. Slå ditt nmmer # Tryck för att avbeställa Följ mig Kopplingston. Lyft lren *60* Knappa in z Förbigång av vidarekoppling Med förbigång av vidarekoppling kan d ringa pp en viss anknytning trots att den är vidarekopplad. Ange anknytningsnmret # Tryck D kopplas till den angivna anknytningen oavsett hr den är vidarekopplad. 20

21 Information Information När d inte är inne (t.ex. på grnd av möte, semester, lnch, sjkdom) kan d använda den här fnktionen för att informera dem som söker dig om orsaken till din frånvaro. Externa inkommande samtal kopplas till växeln, där man också har tillgång till ditt frånvaromeddelande. Obs! Är telefonen vidarekopplad med personligt svarsmeddelande kommer den som söker dig att hälsas av detta meddelande, och inte av din frånvaroinformation. D kan informera den som söker dig med: 1) Fördefinierade texter Ange orsaken till din frånvaro samt datm och tid då d beräknas åter. 2) Röstinformation Spela in ett meddelande och berätta varför d är frånvarande. 21

22 Information Ange information Så här sparar d text- eller röstinformation. Lyft lren *23* Knappa in för informationsläge Välj Fördefinierad text eller Röstinformation z z Fördefinierade texter Ange Kod och Ange Kompletterande information i tabellen nedan Kod Kompletterande information Lnch, åter 1 timme (00-23) mint (00-59) Tillfälligt te, åter 2 timme (00-23) mint (00-59) Sammanträde, åter 3 timme (00-23) mint (00-59) Tjänsteresa, åter 4 månad (01-12) dag (01-31) Sjk, åter 5 månad (01-12) dag (01-31) # Semester, åter 6 månad (01-12) dag (01-31) Tryck för att registrera informationen Den som söker dig via en intern anknytning får tillgång till informationen via teckenfönstret (eller som talad information, för telefoner tan teckenfönster). Externa inkommande samtal kopplas till växeln, där man också har tillgång till ditt frånvaromeddelande. *23* Tryck Exempel på fördefinierade texter: Semester, åter 27 jni Lyft lren 6 Ange kod 0627 Ange månad och dag # Tryck Informationen är aktiverad. 22

23 Information Röstinformation Lyft lren *23* Tryck för informationsläge 9 Tryck och tala in meddelandet * Tryck för att spela pp och lyssna på inspelningen 9 Tryck och tala in om d vill göra om meddelandet # Tryck för att aktivera Den som söker dig internt kan lyssna till meddelandet via lren eller högtalaren. Externa inkommande samtal kopplas till växeln, där man också har tillgång till ditt frånvaromeddelande. Obs! Vill d kontrollera ditt meddelande kan d ringa pp ditt eget anknytningsnmmer. #23# Radera / spara information Lyft på lren och tryck för att radera informationen eller Lyft lren #23*# Tryck för att avaktivera och spara för senare brk Informationen är inte aktiverad. Använd sparad information När informationen inte är aktiverad: Lyft lren *23*# Tryck för att aktivera sparad information Informationen är aktiverad. 23

24 Interna meddelanden Interna meddelanden När d har ringt en anknytning och det är pptaget eller ingen svarar kan d skicka ett återppringnings- eller röstmeddelande. I det här avsnittet beskrivs också hr man talar in ett meddelande och vidarekopplar röstmeddelanden. Lösenordsskydd Första gången d använder meddelandesystemet (måste göras från den egna anknytningen) kan d bli ombedd att ändra ditt lösenord från standardlösenordet (0000). Obs! Vissa system har programmerats att tillåta standardlösenordet. d Följ de talade instrktionerna D blir ombedd att ange ett nytt lösenord, bekräfta det och spara det. Anger d standardlösenordet blir d ombedd att försöka igen. Lägg på lren eller tryck för att sltföra procedren eller Fortsätt med någon av meddelandefnktionerna Vill d byta lösenord kan d göra detta i meddelandesystemet eller med fnktionen Välj lösenord på sidan

25 Interna meddelanden Skicka meddelande Så här skickar d ett meddelande till en anknytning när det är pptaget eller ingen svarar. Återppringning Så här skickar d ett Ring mig -meddelande. 9# Tryck för att skicka Röstmeddelande Så här skickar d ett röstmeddelande. 99 Tryck och tala in * Tryck för att spela pp och lyssna på inspelningen 9 Tryck och tala in om d vill göra om meddelandet # Tryck för att skicka Kontrollera och lagra mottagna meddelanden D kan granska och lagra dina mottagna meddelanden. Mottagna meddelanden delas in i följande tre kategorier: Nya meddelanden (ej avlyssnade) Avlyssnade meddelanden Lagrade meddelanden Röstmeddelanden kan också vidarekopplas till andra brevlådenmmer (privata eller gemensamma). Se avsnittet Vidarekoppla ett röstmeddelande på sidan 26. Obs! Meddelanden tas bort från systemet efter en viss tid. Hr länge ett meddelande lagras beror på vilken kategori det tillhör. Systemadministratören kan ge besked om detta. 25

26 Interna meddelanden Lyft lren *59# Knappa in D kan granska och lagra dina mottagna meddelanden. D kan lagra pp till 20 meddelanden. Röstmeddelanden lyssnar d på via högtalaren eller lren. Ring mig -meddelanden ringer pp atomatiskt (meddelanden av denna typ kan inte lagras). Obs! I vissa konfigrationer kan d behöva ange ditt lösenord innan d kan hämta meddelanden. Se avsnittet Sekretess på sidan 43. Lyft lren *59# Knappa in Vidarekoppla ett röstmeddelande D kan vidarekoppla de röstmeddelanden som d har fått (till din privata brevlåda) till andra brevlådenmmer (privata eller gemensamma). Vid vidarekoppling av ett röstmeddelande till någons privata brevlåda är brevlådenmret detsamma som anknytningsnmret. Se även avsnittet Brevlådesystem på sidan 28. Obs! I vissa konfigrationer kan d behöva ange ditt lösenord innan d kan hämta meddelanden. Se avsnittet Sekretess på sidan 43. Följ de talade instrktionerna D kan vidarekoppla nya, avlyssnade eller lagrade röstmeddelanden. Obs! Det meddelande som vidarekopplas är en kopia, d.v.s. man kan ta bort det tan att det rsprngliga meddelandet tas bort. d Upprepa procedren om d vill vidarekoppla meddelandet till en annan brevlåda Lägg på lren eller tryck för att sltföra procedren 26

27 Interna meddelanden Dictaphone-fnktion Vill d spela in och hämta egna röstmeddelanden kan d använda diktafonfnktionen. Diktafonmeddelanden fngerar som vanliga meddelanden. Beträffande hr man hämtar diktafonmeddelanden, se avsnittet Kontrollera och lagra mottagna meddelanden på sidan 25. Spela in meddelande Så här startar d inspelningen: Lyft lren *58# Slå koden och tala in ditt meddelande Inspelningen kan vara högst fyra minter och 15 seknder lång. Välj alternativ enligt nedan: * Tryck för att spela pp 9 Tryck och tala in om d vill göra om meddelandet # Tryck för att stoppa inspelningen och spara meddelandet 27

28 Brevlådesystem Brevlådesystem När d inte är inne kan den som söker dig lämna ett meddelande i din privata brevlåda. D kan också spela in ett eget svarsmeddelande. Se avsnittet Personligt svarsmeddelande på sidan 31. Första gången d använder meddelandesystemet (måste göras från den egna anknytningen) kan d bli ombedd att ändra ditt lösenord från standardlösenordet (0000). Se avsnittet Lösenordsskydd på sidan 24. Brevlådesystemet är en del av meddelandesystemet. System med enskilda brevlådor Den som söker dig kan lämna ett meddelande i din privata brevlåda. *21* z Aktivera Vidarekoppla din anknytning till brevlådesystemet. Lyft på lren och knappa in Slå nmret till brevlådesystemet Fråga systemadministratören om nmret till brevlådesystemet. # Tryck #21# Avaktivera Lyft på lren och knappa in 28

29 Brevlådesystem *59# Hämta meddelanden internt Om en särskild kopplingston hörs när d lyfter på lren, är antingen en vidarekoppling aktiverad, eller så väntar ett meddelande. Lyft på lren och knappa in Se avsnittet Kontrollera och lagra mottagna meddelanden på sidan 25. z z Hämta meddelanden - externt Så här hämtar d dina meddelanden när d inte ringer internt: Slå arbetsplatsens telefonnmmer Slå nmret till brevlådesystemet D blir ombedd att ange ditt anknytningsnmmer och lösenord. Följande brevlådefnktioner kan användas tifrån: Ändra lösenord Kontrollera och lagra mottagna meddelanden Vidarekoppla ett röstmeddelande Skicka meddelande Påminnelse (externt) Personligt svarsmeddelande Påminnelse (externt) Den här fnktionen låter meddelandesystemet avisera dig när d får ett nytt röstmeddelande. D kan ange ett externt nmmer som systemet ringer pp vid en viss, förprogrammerad tidpnkt eller så fort ett nytt meddelande kommer in. Obs! Fnktionen kan kräva särskild behörighet eller är kanske inte tillgänglig. Tala med systemadministratören om d behöver hjälp. 29

30 Brevlådesystem D kan bli nderrättad på två olika sätt (beroende på hr systemet är programmerat): Underrättelse med tillgång till brevlåda: Kvittera nderrättelsen genom att ange ditt lösenord (som inte får vara standardlösenordet 0000). Se avsnittet Välj lösenord på sidan 44 för information om hr man byter lösenord. D har n fll tillgång till brevlådesystemet. Underrättelse tan tillgång till brevlåda: En taltjänst nderrättar dig om att d har fått ett meddelande. D bekräftar meddelandet genom att trycka på valfri knapp. D måste ringa pp brevlådesystemet för att ta emot meddelandet. Obs! Om d inte kvitterar nderrättelsen inom den förprogrammerade tiden bryts förbindelsen och ett nytt försök görs senare (systemadministratören kan pplysa dig om hr många nderrättelseförsök som systemet har programmerats att göra). *59# Programmering Lyft på lren och knappa in Obs! I vissa konfigrationer kan d behöva ange ditt lösenord innan d kan hämta meddelanden. Följ de talade instrktionerna D kan programmera in telefonnmmer och tidpnkt för den externa nderrättelsen och aktivera/avaktivera fnktionen. Det externa nmret (inklsive siffran/siffrorna för att komma t på linjen) kan vara pp till 24 siffror långt. Tidpnkten anges i 24- timmarsformat, t.ex för halv nio på kvällen. Värdet jsteras atomatiskt till närmaste kvart, så att exempelvis 2013 blir d Obs! D måste programmera in telefonnmmer och tidpnkt för nderrättelse innan d aktiverar tjänsten. Lägg på lren eller tryck för att sltföra procedren 30

31 Brevlådesystem Personligt svarsmeddelande Det finns tre olika slags svarsmeddelanden som d kan lämna till den som ringer, beroende på vilket slags vidarekoppling d vill aktivera. D kan ställa in vidarekoppling vid ej svar, vidarekoppling vid pptaget eller en aktiverad enskild hänvisning. Lyft lren *59# Knappa in D blir ombedd att ange ditt anknytningsnmmer och lösenord. 2 Tryck för att konfigrera ditt personliga svarsmeddelande z d Ange vidarekopplingskod Välj ett alternativ nedan och följ de talade instrktionerna. Vidarekopplingstyp Kod Hänvisningsmeddelande vid pptaget 1 Hänvisningsmeddelande vid inget svar 2 Enskilt hänvisningsmeddelande 3 # Tryck för att lagra det inspelade meddelandet Är telefonen vidarekopplad spelas hälsningen pp nästa gång någon ringer. Lägg på lren eller tryck för att sltföra procedren Obs! Är telefonen vidarekopplad med personligt svarsmeddelande kommer den som söker dig att hälsas av detta meddelande, och inte av din frånvaroinformation. 31

32 Kortnmmer Kortnmmer Med hjälp av kortnmmer kan d slå ett nmmer med bara ett par knapptryckningar. Vanliga externa nmmer lagras som gemensamma kortnmmer i växeln. D kan lagra pp till 10 egna kortnmmer (kortnmmer för externa nmmer som d själv ofta ringer) och använda dem med knapparna **0 till **9. Gemensamma kortnmmer z Externa nmmer lagras centralt i BsinessPhonekommnikationsplattformen. Gemensamma kortnmmer kan användas från varje anknytning som har behörighet till det. Lyft lren Slå det gemensamma kortnmret Se telefonkatalogen. 32

33 Kortnmmer Egna kortnmmer ** z D kan programmera in och aktivera dina vanligaste externa nmmer på knapparna **0 till **9. Lyft på lren och knappa in Slå kortnmret Ett nmmer mellan 0 och 9. Programmera in eget kortnmmer Så här programmerar d in externa nmmer på knapparna 0 till 9. Lyft lren *51* Tryck för programmeringsläge z* Välj ett kortnmmer mellan 0 och 9 och tryck 0z Slå prefix för tgående linje, och sedan nmret Nmret kan bestå av pp till 24 siffror. # Tryck Obs! Måste d invänta ny kopplingston för att komma t på det allmänna nätet trycker d på *. #51* Tryck Ta bort ett visst eget kortnmmer Lyft lren z# Ange ett kortnmmer mellan 0 och 9 och tryck Ta bort alla egna kortnmmer Lyft lren #51# Tryck Verifieringston. 33

34 Kortnmmer Namnval Hvdkontoret h D kan programmera in och aktivera katalognmmer (anknytningar och gemensamma kortnmmer) med de programmerbara knapparna. Lagrade nmmer kan bestå av högst 16 siffror. Lyft lren Tryck för att ringa pp (förprogrammerad) Programmera in namnval Så här programmerar d in ett katalognmmer på de programmerbara knapparna. Inställn. Välj h z Spara Avslta Avslta Tryck (se teckenfönstret) Inställningsmenyn visas. Tryck (se teckenfönstret) Följande meny visas. Programmerbara knappar Tryck på knappen som ska programmeras Avslta Tryck på en programmerbar knapp Om knappen har programmerats visas den inprogrammerade fnktionen eller telefonnmret i teckenfönstret. Aktellt nmmer Ange nytt nmmer: Avbryt Slå nmret Vilket katalognmmer som helst kan användas, t.ex. ett gemensamt kortnmmer eller en kollegas anknytningsnmmer. Tryck för att spara nmret (se teckenfönstret) Tryck (se teckenfönstret) Tryck igen för att lämna inställningsmenyn (se teckenfönstret) Spara Obs! Ta bort det genomskinliga plastskyddet och skriv namnen bredvid knapparna. 34

35 Grppfnktioner Grppfnktioner Följande grppfnktioner kan vara mycket användbara när man arbetar i lag. Ta grppsamtal Din anknytning kan ingå i en eller flera samtalsgrpper. Alla medlemmar i en samtalsgrpp representeras av ett gemensamt katalognmmer. 16 samtalsgrpper kan programmeras in, var och en med 1 till 20 medlemmar. Ett anknytningsnmmer, en telefonistkonsol eller ett fiktivt nmmer kan vara medlem. Tala med systemadministratören om d har behov av denna fnktion. Obs! Antalet trådlösa anknytningar i en samtalsgrpp kan inte vara fler än åtta (tandemkonfigreringar inräknade). Inkommande samtal till samtalsgrppen kopplas till lediga anknytningar i grppen. Kopplingsordningen inom grppen kan ändras efter behov. Om samtliga medlemmar i samtalsgrppen är pptagna placeras det inkommande samtalet i kö. Besvarar ingen samtalet inom den förprogrammerade tiden vidarekopplas samtalet till ett förprogrammerat svarsställe (d.v.s. växeln). Obs! Om alla medlemmar i en samtalsgrpp är pptagna kan fnktionerna för återppringning eller inbrytning inte användas. 35

36 Grppfnktioner *28* z Inloggning Innan d kan besvara samtal till en samtalsgrpp måste d logga in. Så här loggar d in i en samtalsgrpp: Lyft på lren och knappa in Slå samtalsgrppens kod Fråga systemadministratören vilket nmmer som används. *28* # Tryck Så här loggar d in i alla samtalsgrpper: Lyft på lren och knappa in *# Tryck Besvara samtal Svara på samtal till samtalsgrppen som på ett vanligt samtal. #28* z Utloggning Så här loggar d t från en samtalsgrpp: Lyft på lren och knappa in Slå samtalsgrppens kod Fråga systemadministratören vilket nmmer som används. #28* # Tryck Så här loggar d t från alla samtalsgrpper: Lyft på lren och knappa in *# Tryck 36

Analoga telefoner. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Analoga telefoner. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Analoga telefoner BsinessPhone-kommnikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care abot ptting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Kommunikationplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

DT190. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT190. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT190 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 D3-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 D4-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony System och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX Allmän information T E L I A CENTREX Denna bruksanvisning beskriver handhavande av funktioner i Telia Centrex oavsett anslutningsform. För kunder som har Telia

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Communicator Telefonist

Communicator Telefonist Communicator Telefonist ShoreTel Communicator kan anpassas efter användarens personliga önskemål för förenklad hantering av den dagliga kommunikationen. För att ladda ner en komplett manual i PDF, tryck

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Skype för företag utbildningsmaterial för PC

Skype för företag utbildningsmaterial för PC Skype för företag utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Skype för företag för PC Utbildningen innehåller följande avsnitt gärna med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för

Läs mer

Manual: Work Anyware Portal Ver 081119

Manual: Work Anyware Portal Ver 081119 Manual: Work Anyware Portal Ver 081119 1 (8) Work Anyware Portal DGC Service Desk Telefon: 08-506 502 80 Öppettider: Vardagar 07.00 19.00 Felanmälan: Dygnet runt E-post: drift@dgc.se Inloggning i webbportalen

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient Dialect Unified Användarmanual PC-klient Med Dialect Unified PC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega -

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 Call Center Användarhandbok för övervakare Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 2 Call Center Användarhandbok för övervakare Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben Telia Touchpoint mobil växellösning Handbok för adminwebben Telia Touchpoint Handbok för adminwebben 2 Innehåll 1. Inloggning i adminwebben 3 1.1 Om du har glömt ditt lösenord 4 2. Användare 4 3. Svarsgrupper

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för PC

Lync 2013 utbildningsmaterial för PC Lync 2013 utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Lync 2013 för PC Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för ljud- och videoenheter

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång utan smartphone

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång utan smartphone Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång utan smartphone Så här använder du Telia Touchpoint utan smartphone Logga in i svarsgruppen från din telefon Du kan alltid logga in i svarsgruppen genom att

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

Ascotel Office 10 Bruksanvisning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem

Ascotel Office 10 Bruksanvisning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem Ascotel Office 10 Bruksanvisning Ascotel IntelliGate Telekommunikationsystem Funktions- och displayknappar Funktions- och displayknappar 1 2 3 4 5 6 7 Vissa system eller versioner stödjer inte alla funktioner.

Läs mer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel First REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Lägg på luren

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Användarmanual MiniVoice Webb

Användarmanual MiniVoice Webb Användarmanual MiniVoice Webb Version 1.1 - Pre Greeting AB minivoice.se Sida 1 av 12 Innehållsförteckning MiniVoice Webb användarmanual Innehåll VÄLKOMMEN!... 3 INLOGGNING - ADMINISTRATION... 4 Inloggning

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Användarhandbok Trio hänvisningssystem

Användarhandbok Trio hänvisningssystem Användarhandbok Trio hänvisningssystem Uppdaterad 2012-09-11 Ansvar Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer