Smittskyddsdag Hudiksvall Gävle. Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smittskyddsdag 2014-03-25 Hudiksvall 2014-04-01 Gävle. Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium"

Transkript

1 Smittskyddsdag Hudiksvall Gävle Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium

2 Agenda Förmiddag STI Fika Inledning 09:35-10:20 Klamydia, GC, syfilis Bakteriologi, diagnostik, ny metod Symtom och behandling Smittspårning och förebyggande arbetet VRE Bakteriolog/Diagnostik Sjukdomsinformation Betydelse Smittspårning Vårdhygieniska aspekter Eftermiddag Blodsmitta HCV, HBV och HIV Virolog/Diagnostik Symtom/ Behandling Smittspårning förebyggande arbete Fika Tillbud AFS2012:7 Förebyggande arbete, Sticksäkra nålar, När ska prov tas efter ev. smittillfälle Hur hanterar vi smittbärare inom vården Diskussion, övriga frågor. Avslutning. 11: LUNCH

3 Klamydia, Gonorré, Syfilis Allmänfarliga Ska lämna prov Läkare ska ta prov Gratis besök Gratis provtagning Gratis behandling Anmälningspliktiga Ska anmälas Smittskyddsanmälan - Landstinget Gävleborg Smittspårningspliktiga Ska smittspåras Utbildade smittspårare Remittera Certifierade smittspårare av klamydia Könsmottagningen Gc och Syfilis

4 Kumulativ klamydia i Gävleborg per månad jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec

5 Klamydia Bakterien Chlamydia trachomatis Chlamydia trachomatis Chlamydia psittaci Chlamydia/Chlamydop hila pneumoni Sexuell kontakt slemhinna - slemhinna eller smittat sekret slemhinna Könsorgan Konjunktiva Ändtarms slemhinna Minst 30% vid ett oskyddat vaginalt/analt samlag Förlossning, från mor till barn

6 Symtom Ofta tyst infektion Ev. symtom 1-3 veckor efter smitta Uretrit med sveda vid vattenkastning och/eller flytning Cervicit med flytning Konjunktivit Annan orsak; 14; 10% Provtagnin g i grupp med högre förväntad prevalens (STI); 16% Orsak till klamydiaprovtagning 2014 t om februari var det 143 st (tom); 13; Uppgiften 9% saknas; 1% Utredning av sjukdoms symptom; 17% Smittspårni ng/ kontaktspår ning; 47%

7

8 Komplikationer Kvinnor Endometrit med smärtor och blödningsrubbningar Salpingit med risk för sterilitet,extrauterin graviditet, långdragna smärttillstånd Perihepatit, perisplenit, periappendicit vid spridning ut i bukhåla Män Epididymit, vanligen ensidig Prostatit Proktit hos MSM

9 Komplikationer oavsett kön Konjunktivit ofta ensidig. Ensidigt rött öga hos ung patient- tänk på chlamydia Nyfödd som smittas vid förlossning kan få konjunktivit vid 5-15 dagars ålder Reiter syndrom med reaktiv artrit, konjunktivit, uretrit och psoriasisliknande utslag

10 Behandling och Smittspårning Doxycyklin 10 tabl à 100mg. 2 tabl dag1 och därefter 1x1 Azitromycin 250 mg, 4x1 när risk för bristande compliance Azitromycin 500mg dag 1 och därefter 250mg x1 i 4d vid samtidig Mg Amoxicillin 500 mg 1x3 i 7 dagar (gravida) SMITTSPÅRA! 70 % symtomfria Kontroll och behandling av fast partner och aktuella partners

11 Uppföljning Vid okomplicerad infektion ingen uppföljning Vid graviditet behandlingskontroll 4-5v efter påbörjad behandling Vid komplicerad infektion undersökning och provtagning ca 5v efter insatt behandling

12 Gonorré Grekiskan = flöde av säd Bakterien Neisseria gonorrhoeae Smittar via samlag Smittar via orogenital kontakt Mor-barn smitta vid förlossning via genitalt sekret Kort inkubationstid, vanl 2-7 dagar

13 Gonorré i Gävleborg inhemsk/utländsk smitta Uppgift saknas Inhemsk smitta Utlandssmitta Gonorré Gävleborg och Sverige 1200 Gävleborg Sverige 40 Antal i Sverige År Antal i Gävleborg

14 Symtom Flytning från uretra - ofta varig riklig flytning Flytning från vagina Sveda vid vattenkastning

15 Komplikationer Salpingit. endometrit Epididymit Proktit hos både kvinnor och män Faryngit Konjunktivit Sepsis Monoartrit

16 Diagnos Direktmikroskopi på metylenblåfärgat preparat PCR analys Ingen resistensbestämning Odling Måste strykas ut på plattor inom 24 timmar

17 Behandling och smittspårning SMITTSPÅRNING På könsmottagning Problem med ökad resistens mot antibiotika Icke behandlingsbar i framtiden? Okomplicerad genital Gonorré behandling Inj Rocephalin (ceftriaxon) 0,5 g i.m som engångsdos Tabl. Suprax (cefixime) 0,4g som engångsdos Amoxicillin 2,0g p.o som engångsdos+ Probenecid 1,0g Ciprofloxacin 0,5g p.o som engångsdos

18 Kontroller av GC behandling 1-2 veckor efter avslutad behandling Ytterligare en odling efter 1 vecka om nedsatt känslighet för antibiotika eller komplicerad infektion Kontroll och behandling av fast partner

19 Syfilis antal i Sverige och Gävleborg,Sverige ej uppdaterad 300 Sverige Gävleborg Antal i Sverige Antal i Gävleborg Antal syfilis bakgrund Gävleborg Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Uppgift saknas

20 Syfilis Lues Treponema pallidum (spiroket - bakterie) Smitta Sexuell aktivitet Blodtransfusion Perinatalt Inkubationstid dagar ( i medeltal 3v) Indelas i 3 stadier: Primärstadiet Sekundärstadiet Tertiärstadiet

21 Primärstadiet Välavgränsat, oömt, hårt knapplikt sår Läker inom 6-8v Såret lokaliserat på platsen för bakteriens inträde Ibland multipla sår

22 Sekundärstadiet 3-6 veckor efter debut av primärsåret Allmänsymtom: som vid viros med trötthet, huvudvärk, halsont, illamående, matleda, subfebrilitet Lymfadenopati: symmetrisk, generell med vanligen fasta oömma körtlar Hud: över 75% har hudförändringar och exantemet kan likna flera hudsjukdoma ofta symmetriskt med rödbrun färgton. Ofta utslag i handflator och fotsulor. Läkning på 2-10v

23 Komplikationer Slemhinneförändringar: ex liknande afte Håravfall: diffust håravfall, ibl. fläckvis Lever: klinisk eller subklinisk hepatit Njurar: ex glomerulonefrit Ögon: irit CNS: lindrig meningit Ibland symtomrecidiv inom 2 år

24 Tertiär syfilis år efter smittotillfället Benign syfilis: hud och skelettengagemang Kardiovaskulär syfilis: aortaaneurysm, aortainsufficiens, koronarstenos Neurosyfilis: ex kramper, personlighetsförändringar, ataktisk gång

25 Syfilis Diagnos Serologi: WR, VDRL, TPPA Vanligen positiva titrar 2-6 v efter smittotillfället Falskt positiva reaktioner är vanliga och diagnostiken svår Behandling Specialistfall Benzatine penicillin (Tardocillin),licensprep Procain-penicillin Tetracyklin/doxycyklin

26 Kontroller Serologisk kontroll: 1, 3, 6 och 12 mån efter behandling Vid sen syfilis även 2 år efter behandling

27 Smittspårning och anmälningsplikt Primär partners 3 mån bakåt + duration av symtom Sekundär + tidig latent Sen partners senaste 1-2 åren provtagning av aktuell partner hos kvinna överväga provtagning av hennes barn Anmälningspliktig inom 2 år från smittotillfället. Sammanhänger med smittsamheten

28

29 Multiresistenta bakterier Sverige, 2014 t om 5 mars ESBL Carba ESBL MRSA PNSP VRE ESBL Carba ESBL MRSA PNSP VRE

30 Multiresistenta bakterier Gävleborg, 2014 t om 5 mars ESBL Carba ESBL MRSA PNSP VRE ESBL Carba ESBL MRSA PNSP VRE

31 Vancomycinresistenta enterokocker Upptäcktes 1988 i Storbritannien Enterokocker tillhör vår normalflora i tarmen. Vanligaste odlingsfynd E. faecalis. E. faecium utgör ca 10-20% av isolaten 8 olika resistens gener Van A och B är vanligast Resistens kan överföras till andra kocker Van A Resistent mot Vancomycin och teicoplanin. Van B Resistent mot Vancomycin men känslig för Teicoplanein De flesta utbrotten i Sverige har orsakats av Van B

32 VRE Patogenicitet Oftast bärarskap Urinvägsinfektion Gallvägsinfektion Sårinfektion hos immunsupprimerad Kateter sepsis Endocardit Ökad lidande Ökade vårdkostnader Smitta Biofilm Indirekt smitta Vårdpersonal Material Direkt smitta

33 VRE utbrottet Gävle Sept Började i slutet av sept. med ett fall v 38. Började att odla alla patienter på den avdelningen senare togs beslut om Veckoodling utskrivningsodling. Odling 7 dagar efter utskrivning Epidemigrupp Styrgrupp Handlingsprogram Få kliniska infektioner Höftprotesinfektion Växt i sår

34 Fall Epidemikurva över nydiagnosticerade VRE Fall i Landstinget Gävleborg v framåt. 18 Van B Egen stam 199 Liknar vår stam 2 17 st 17 Möjliga egna Van B st Van B ej typade 4 16 Van B Uppsala stam 5 15 Van B olika unika Van A stammar st st st 11 st 11 st st 10 st 10 st 10 9 st 9 8st st 6 5 st st K 4 st 4st st 2 1 st 1 st 1 Vecka v 38 v 39 v 40 v 41 v 42 v 43 v 44 v 45 v 46 v 47 v 48 v 49 v 50 v 51 v 52 v 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 12 v 13 Egen Van B stam Liknar Egen Van B stam Uppsala Van B stam Unika Van B stammar Van A stam Van B ej typad Misstänkt ej med i totalantalet

35 Tidslinje- rumsplacering IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA/110 NH110 NH 110NH/ R IVA IVA IVA IVA/ UAS CIVA CIVA/IVA K A 111A/IVA?/ HIA 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A

36 Antal VRE-patienter efter vecka och provtagningsorsak tom vecka 10, n=202 patienter Antal VRE-pat efter första pos provet Kliniskt prov Veckoodl Avd/Utskrivningsodling E 7 dagar E brev Annat

37 Antal negativa VRE prov före 1:a positiva VRE prov neg odl 5 neg odl 4 neg odl 3 negativa 2 negativa 1 negativt Ej odlade 2 0 Vecka 38 Vecka 39 Vecka 40 Vecka 41 Vecka 42 Vecka 43 Vecka 44 Vecka 45 Vecka 46 Vecka 47 Vecka 48 Vecka 49 Vecka 50 Vecka 51 Vecka 52 Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 Vecka 10 Vecka 11

38 Daglig rapportering Avd VREbärare vå rdas /är vå rdad senaste 7 dygnen Ingen känd VRE men Ingen VRE senaste 7 dygnen och ingen VREbärare vå rda s/ä r vå rda d Ingen känd VRE men odlingssva patient senaste 7 odlingssva r inväntas odlas. dygnen r inväntas Ingen VRE senaste 7 dygnen och ingen patient odlas. Ortopedavdelning Gävle (112 O) x x Kir.avd 12 K x x Kir.avd. 11 A + 11 B x x Njur hematologavdelning (110 N/H) x x Dialysavdelning x x Dagsjukvård 110 x x Lungavdelning (109 L) x x Strokeavdelning (109 S) x x Gynekologisk vårdavd Gävle (108) x x BB Gävle x x BUS Allmän x x BUS Neo x x Dagvård reuma/neuro x x Hjärtavdelning Gävle (105) x x HIA Gävle x x IVA x x Förlossning Gävle x x Onklogavdelning (17) x x Geriatrikavdelning (11) x x Infektionsavdelning (120) x x Akutvå rdsa vdelning x x Psykiatri 25 x x Psyk avd. 26 x x Psyk avd. 27 x x Rehabmedicin (Avd 70) x x

39 Vårdhygieniska åtgärder Tidslinje Hygienronder samt askulterat på avd där VRE upptäckts- Uppföljning Städrutiner- toaletter, slutstädning och den dagliga städningen Tagit bort samtliga draperier avtorkningsbara skärmar Köksrutiner på avdelningarna bort med bufféer Väntrum Sanerat tidningar, böcker, leksaker Miljöodlat före och efter städ Samarbete med infoenheten Sett över materialförråd samt behandlingsrum och tvättvagnar Säng och bordsrengöring Info transportpersonalen om basala hygien rutiner Arbete gentemot SÄBO och kortidsboende

40 Agenda Förmiddag STI Fika Inledning 09:35-10:20 Klamydia, GC, syfilis Bakteriologi, diagnostik, ny metod Symtom och behandling Smittspårning och förebyggande arbetet VRE Bakteriolog/Diagnostik Sjukdomsinformation Betydelse Smittspårning Vårdhygieniska aspekter Eftermiddag Blodsmitta HCV, HBV och HIV Virolog/Diagnostik Symtom/ Behandling Smittspårning förebyggande arbete Fika Tillbud AFS2012:7 Förebyggande arbete, Sticksäkra nålar, När ska prov tas efter ev. smittillfälle Hur hanterar vi smittbärare inom vården Diskussion, övriga frågor. Avslutning. 11: LUNCH

41 Hepatit Klinisk bild Asymtomatisk Smittspridare som mår väsentligen bra ASAT och ALAT är stegrade Diagnostiska lab är positiva Symtomatisk Prodromal fas Trötthet, matleda, myalgi, artralgi, ev feber Ikterisk fas Mörk urin, avfärgad avföring, gula ögon, gul hud Akut De första 3-6 månaderna av sjukdomen Akuta besvär vid symtomatisk sjukdom Kronisk Infektion kvarstår efter 6 månader Kan vara symtomlös

42

43 HCV Hepatit C virus infektion Allmänfarlig gratis besök och behandling Smittspridning Blod I.v. missbruk Vid födelsen från mor till barn Anmälan Smittskyddsanmälan på Inkubationstid Varierar 2 v 6 månader (1 år) I medel 6-9 veckor Akut hepatit Cirka 15 %

44 HCV blodsmitta och provtagning Mellan 1962 och 1991 HCV smitta via blodtransfusion Barn som fått blodtransfusion Kvinnor som fött barn och fått blodtransfusion Erbjudas HCV antikroppstest

45 Hepatit C Virus 7 olika genotyper Världen Prevalens 2 % 160 miljoner Sverige Prevalens 0,5 % Cirka Ofta iv missbruk Prognos % spontanläker % kroniska 25 % friska 20 % cirrhos inom 20 år

46 HCV Cirrhos - skrumplever Riskfaktorer för cirrhos Hög ålder vid smitta Alkohol Insulinresistens Co-infektion med HBV eller HIV 3-4 % / år utvecklar HCC 30 % av levertransplantationer i Sverige

47 Behandlingsindikation och utredning Förhindra cirrhos Förhindra HCC Prognosfaktorer Fibrosstadium Kontraindikationer Akut Hepatit C Fibrosskattning HCV genotypning Vid cirrhos Esofagusvaricer HCC Uteslut kontraindikationer Vitamin D-nivå IL28B bestämning

48 Mål med behandlingen SVR Sustained Virological Response Inget Hepatit C virus i plasma med PCR metod 24 veckor efter utsatt behandling

49 Behandlingsalternativ nu Akut HCV Pegylerat interferon 1 ggr/ vecka 24 veckor Kronisk HCV genotyp 2 7 Pegylerat interferon och Ribavirin och Kronisk HCV genotyp 1 Dessutom Proteashämmare telaprevir eller boceprevir

50 Framtida behandlingsalternativ Interferon och Ribavirin fri terapi 24 veckor? med Polymeras hämmare Kombinerat med NS5A replikations komplex hämmare Eller 24 veckor? med Polymerashämmare och Proteashämmare

51 Skillnader Administreringssätt Biverkningar Behandlingstid Effekt Kostnader

52 Förebygga och Smittspåra Hepatit C Narkomaners hälsa Förebygga drogmissbruk Arbeta med drogmissbrukare Vaccin mot Hepatit A och B Erbjuda provtagning Informera om smittvägar Sprutbyte Verktygsbyte Smittspåra Anmäla fynd av HCV Följa upp Behandla HCV bärare

53 Hepatit B Allmänfarlig gratis besök och behandling Smitta Blod i.v. missbruk Mor barn Barn barn Sexuellt Anmälan Smittskyddsanmälan på Inkubationstid 2-6 månader Symtom och kronicitet Barn Ofta asymtomatiska 90 % kroniska Vuxna 50 % symtom < 5 % kroniska Högre risk för kronisk > 70 år Immunsupprimerad

54 Hepatit B virus infektion Världen 1/3 varit infekterade 400 miljoner bärare Sverige > bärare? <0,5 % bärare bland blodgivare Prognos i Sverige 20 % utvecklar allvarlig leversjukdom under sin livstid

55 HBV Komplikationer Akut HBV Fulminant sjukdom Levertransplantation akut Kronisk sjukdom Levercirrhos Hepatocellulär cancer

56 Kronisk HBV Immun- Immun- Immuno- Resolutions- tolerans aktivering/ Reaktivering logisk övervakning fas HBsAg Positiv Positiv Positiv Negativ HBVDNA Hög Sjunkande Låg <10 Lever- Inflammation Minimal Mild - svår Minimal Ingen ALAT Normal Förhöjd Normal Normal HBeAg Positiva Pos/neg Negativ Negativ Prognos Osäker ofta god Långvarigt =Cirrhos eller HCC I regel god God Smittorisk Hög Hög, sjunkande Uppföljning 1-2 ggr/år 2-3 ggr/år Vid cirrhos UL + gastro. Låg 1 gång/år Ingen

57 HBV Behandling Varför? Att minska risken för fortsatt leverskada. Att minska risken för senkomplikationer som cirrhos och HCC (hepatocellulär cancer). Att minska smittsamheten HBsAg anti-hbs HBeAg anti-hbe Indikation Långdragen Immunaktivering eller reaktiveringsfas Högt HBV DNA Försämring av leverhistologi

58 HBV behandling Pegylerat interferon HBV genotyp A 6 månader Nukleosidanaloger Till anti HBe positiv Till HBsAg negativ Nukleosidanaloger Lamuvidin Få biverkningar Resistensutveckling Entecavir Tenofovir Något fler biverkningar Föga resistensutveckling Potenta

59 HBV Smittspårning och Profylax Leta efter sexuell eller blodkontakt (iv) eller om mor var HBsAg bärare vid födelsen 2-6 månader bakåt i tiden vid akut sjukdom Till misstänkt smittillfälle vid kronisk sjukdom Vaccinera Kontakter Nyfödda I arbetslivet Gratis till kontakter till akut HBV och till iv narkomaner Migranter Arbeta drogförebyggande Narkomaners hälsa

60 HIV1 och HIV2 >30 miljoner i Världen 6000 i Sverige Många MSM i Europa HIV1 Centralafrika övriga världen HIV2 Nordvästra Afrika och sedan till Mocambique och Indien HIV 2 långsammare sjukdomsprogress än HIV1 Smittvägar Blod Oskyddat sex Mor-nyfödd Vid smitta Symtom > 50 % Övriga inga symtom Sällan snabb utveckling till AIDS

61 HIV virus knoppas av från cell

62 Blått Hjälpar T-celler Rött HIV RNA mängd

63 OLIKA HIV STADIER PHI Akut mononukleoslik Cirka 1 månad frisk sedan HIV bärare Symptomfri AIDS Förvärvat immunbristtillstånd 10 år medel T CD 4 tal <200 Opportunistiska infektioner Tumörer

64 Primär HIV infektion (PHI) Inkubationstid: 2 v (1-4 v) Sjuk i 1-2 v (dagar månad) Feber, halsont, lgll förstoring, makulösa utslag, enantem, sår i mun och genitalia Lab Hb, vita och TPK sänkta, CRP uva Transaminaser kan vara förhöjda Diagnos HIV antikroppar efter 2 v till 3 månader Antigen och HIV PCR RNA tidigt

65 Akut primär HIV

66

67 Aids Avmagring Feber Pneumocystis Jiroveci pneumoni Herpes zoster Candida infektioner i mun och esofagus Lymfom Kaposi sarkom CMV retinit Toxoplasmos i hjärnan MAC infektioner / Tuberkulos Demens (T-CD 4 = Hjälpar T Celler < 200)

68 Nuvarande rekommendation Diskutera behandling när HIV diagnos upptäcks Starta behandling när TCD4 < 500 eller >500 och HIV symtom Behandla med tre preparat Två NRTI (exempelvis Kivexa eller Truvada) kombinerat med Ett PI/r eller ett NNRTI Integrashämmare HIV RNA < 50 T CD4 skall stiga till normalvärden I alla fall > 200 Inga biverkningar

69 Långtidseffekt av HAART

70 Resistensproblematik Dålig följsamhet (Compliance) Viruset muterar Tål läkemedel Sprids i värsta fall Patienten kan utveckla AIDS sjukdom igen

71 Smittrisk i sjukvårdarbete USA Nålstick episod 0,3 % Mucokutan episod 0,03 % Sverige Inga kända fall av smittöverföring

72 Smittrisk till barn vid graviditet Obehandlad mor med hög virusnivå 20-25% (35% inklusive amning) HIV behandling hos mor med HIVRNA < 50 <5% (0,7 %) Läkemedel till mor från grav v Läkemedel till barnet i 4-6 veckor Kejsarsnitt (Behövs sannolikt ej) Ingen amning Smittskyddse nheten Landstinget 72 72

73 PEP =Postexpositions profylax Smittrisk Oskyddat sex Nålstick Blod på slemhinna 4 veckors antiviral terapi 3 preparat Börja så snart möjligt 2 timmar men senast inom 36 timmar

74 Smittspåra, förebygg Kondom Femidom Manlig omskärelse % risk reduktion för mannen Kvinnors utbildningsnivå Behandla med HIV läkemedel Smittspårning på infektions och barn mottagning Smittskyddsanmälan på Smittskyddsblad Informationsplikt kan tas bort

Partnerspårning 25-26 april 2013. Smittskydd Gävleborg

Partnerspårning 25-26 april 2013. Smittskydd Gävleborg Partnerspårning 25-26 april 2013 Smittskydd Gävleborg Program Torsdag 25 april 10.15 Samling med kaffe/the och smörgås 10.45 Välkommen/Inledning Signar Mäkitalo 11.00 Nyheter från Smittskydd Signar Mäkitalo

Läs mer

Venereologi. könssjukdomar STD STI

Venereologi. könssjukdomar STD STI Venereologi könssjukdomar VS STD STI Centrum för sexuell hälsa Dermatovenereolog Gynekolog / infektionsläkare Sjuksköterska Barnmorska Kurator / sexolog STI SML (smittskyddslagen) Ej SML n Klamydia n Gonorré

Läs mer

STI inom primärvården klinik och diagnostik

STI inom primärvården klinik och diagnostik STI inom primärvården klinik och diagnostik STI och inte STD. Sexually Transmitted Infections istället för Diseases betonar att det rör sig om just infektioner och att man dessutom kan bära många av dessa

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

Syfilis (lues) Eva Björnelius Överläkare Hud/Sesam Karolinska Huddinge

Syfilis (lues) Eva Björnelius Överläkare Hud/Sesam Karolinska Huddinge Syfilis (lues) 2016-10-18 Eva Björnelius Överläkare Hud/Sesam Karolinska Huddinge Syfilis Ovanligt - men ökar! Syfilis = Stor imitatör Tänk tanken!! Fråga alltid om oskyddat sex om någon har ett sår genitalt

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

Blodsmitta. FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist

Blodsmitta. FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist Blodsmitta FME-dag 16 december 2013 Ann-Louise Svedberg Lindqvist ann-louise.svedberg@nll.se Hepatit B Av vuxna som smittas utvecklar < 5% kronisk hepatit. Störst risk att utveckla kronisk hepatit är det

Läs mer

HIV/AIDS. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Uppsala läns landsting 2015-02-10

HIV/AIDS. Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Uppsala läns landsting 2015-02-10 HIV/AIDS Helena Palmgren Biträdande smittskyddsläkare Uppsala läns landsting 2015-02-10 Sverige 1982 Första fallet av AIDS diagnostiseras i Sverige 1983 HIV viruset upptäcks (Montagnier, Nobelpris 2008)

Läs mer

Blodsmitta. Helena Palmgren Smittskyddsläkare Landstinget i Uppsala län. Smittskyddsenheten

Blodsmitta. Helena Palmgren Smittskyddsläkare Landstinget i Uppsala län. Smittskyddsenheten Blodsmitta Helena Palmgren Smittskyddsläkare Landstinget i Uppsala län Smittväg Bra att veta om alla infektioner För att kunna leta smittkälla Inkubationstid Reservoir För att veta hur lång tid man har

Läs mer

Hepatit grundkurs nov 2017

Hepatit grundkurs nov 2017 Hepatit grundkurs nov 2017 MD, PhD bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hepatit: Provta flera, vaccinera, remittera! A: vaccinera barn inför resa till föräldrars ursprungsländer A+B: vaccinera MSM

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Smittskyddsdag Hudiksvall Gävle. Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium

Smittskyddsdag Hudiksvall Gävle. Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium Smittskyddsdag 2014-03-25 Hudiksvall 2014-04-01 Gävle Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium C. trachomatis, Intracellulär bakterie nuvarande test pcr riktat mot target på genom

Läs mer

Asyl- och migranthälsa

Asyl- och migranthälsa Asyl- och migranthälsa 160919 Program 9.40-10.40 Anders Lindblom Bodil Petersén Läget i Dalarna Smittskydds PM gällande provtagning vid hälsoundersökningar Relevanta informationssidor: FOHM, Rikshandboken

Läs mer

Hepatit A-E, update. Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden

Hepatit A-E, update. Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden Hepatit A-E, update Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden Akut hepatit Symtom: Ikterus, mörk urin, ljus avföring Kan bero på vilken sjukdom

Läs mer

Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE

Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE Historia Spreds i Europa på 1500-talet (Columbus?) Stor spridning i Sverige på 1800-talet 1905 påvisades Treponoma Pallidum

Läs mer

Blodsmitta stick- och skärskador

Blodsmitta stick- och skärskador Blodsmitta stick- och skärskador Blodsmitta Hiv Hepatit B Hepatit C Hiv 30-35 miljoner människor lever med hiv idag 7 000 i Sverige 400-500 nya fall per år majoriteten smittade utomlands Hiv i världen

Läs mer

Flyktingdagen Hepatit, HIV, MRSA, VRE, ESBL, PNSP. 2011-05-05 Smittskyddsenheten

Flyktingdagen Hepatit, HIV, MRSA, VRE, ESBL, PNSP. 2011-05-05 Smittskyddsenheten 1 Flyktingdagen Hepatit, HIV, MRSA, VRE, ESBL, PNSP 2 Hepatit virus Hepatit A B C D E Antal anmälda 2010 3 83 72 1 0 3 Hepatit B Sverige Gävleborg Antal i Sverige 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1990 1995 2000

Läs mer

STI. SML (smittskyddslagen) Ej SML. Klamydia Gonorré Syfilis HIV. Kondylom Herpes Mycoplasma genitalium Trikomonas

STI. SML (smittskyddslagen) Ej SML. Klamydia Gonorré Syfilis HIV. Kondylom Herpes Mycoplasma genitalium Trikomonas STI SML (smittskyddslagen) Ej SML Klamydia Gonorré Syfilis HIV Kondylom Herpes Mycoplasma genitalium Trikomonas Smittskyddslagen Smittspårning Undersökning Anmälan till smittskydd Kostnadsfri undersökning/behandling

Läs mer

SYFILIS Fortfarande aktuell! Marie Jonsson Edfast Överläkare Hud och STI mott Sunderbysjukhus 120116

SYFILIS Fortfarande aktuell! Marie Jonsson Edfast Överläkare Hud och STI mott Sunderbysjukhus 120116 SYFILIS Fortfarande aktuell! Marie Jonsson Edfast Överläkare Hud och STI mott Sunderbysjukhus 120116 Syfilis Kallades först lues venerea (lues = pest på latin) Bevisat att Columbus sjömän tog med den till

Läs mer

Virushepatiter i primärvården. Smittskyddsdagar 151013-14 Jens Rapp, Infektionsläkare, Gävle

Virushepatiter i primärvården. Smittskyddsdagar 151013-14 Jens Rapp, Infektionsläkare, Gävle Virushepatiter i primärvården Smittskyddsdagar 151013-14 Jens Rapp, Infektionsläkare, Gävle Hepatit C Epidemiologi, smittvägar Globalt: 200 miljoner (iatrogen smitta vanligt) Några 100 i Gävleborg? Ca

Läs mer

HIV och virala hepatiter. Anders Lannergård, infektionsläkare Anna Hanehöj Pohjola, infektionssjuksköterska Akademiska sjukhuset

HIV och virala hepatiter. Anders Lannergård, infektionsläkare Anna Hanehöj Pohjola, infektionssjuksköterska Akademiska sjukhuset HIV och virala hepatiter Anders Lannergård, infektionsläkare Anna Hanehöj Pohjola, infektionssjuksköterska Akademiska sjukhuset BMA har stuckit sig på en kanyl i en stickburk Tillbud med exposition för

Läs mer

Sticktillbud Höstmötet 2016

Sticktillbud Höstmötet 2016 Sticktillbud Höstmötet 2016 MD, PhD bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Upplägg Kort om blodsmittor: hiv, hepatit C och hepatit B Rekommenderade åtgärder vid tillbud Att ta med hem Första frågan:

Läs mer

STI. Praktiskt handläggande

STI. Praktiskt handläggande STI Praktiskt handläggande SmL Smittspårning Statistik Riktlinjer Klamydia.se Bemötande Fallbeskrivningar Praktiskt tänk Agenda Smittskyddslagen (SmL ) Omfattar; Klamydia,Gonorre, Hiv, Syfilis, Hepatit

Läs mer

Lokala hiv/sti grupper

Lokala hiv/sti grupper Lokala hiv/sti grupper Signar Mäkitalo Smittskyddsläkare Utbildningsdag Agenda 8.3 Samling med kaffe/te och smörgås 9. Presentation av dagen Elaine Persohn 12.3 Torka alla tårar Ola Lindström 14.3 Fikapaus

Läs mer

Hepatit C Malin Tihane Smittskyddssjuksköterska

Hepatit C Malin Tihane Smittskyddssjuksköterska Hepatit C Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholms Smittspårningskurs April 2017 Hepatit C Akut Hepatit C oftast utan symtom (bara 15% blir gula) du vet inte om att du smittats! De flesta får en

Läs mer

2015-05-29 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!

2015-05-29 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna! Varmt välkomna! Smittskydd Sthlm/Smittskyddsläkaren både en person och en myndighet Medarbetare (ca 30 st) - läkare - sköterskor - epidemiologer - jurist - psykolog - socionom - smittspårningsassistenter

Läs mer

Smittsamma sjukdomar. Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo

Smittsamma sjukdomar. Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo Smittsamma sjukdomar Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo Länkar http://www.lg.se/smittskydd http://www.lg.se/vardhygien http://www.smi.se/ http://www.socialstyrelsen.se/ Smittsamma sjukdomar Kontakt Stafylokocker

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

2015-11-23 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Hepatit A-E. Grundkursen nov 2015. Jenny Stenkvist, bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm

2015-11-23 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Hepatit A-E. Grundkursen nov 2015. Jenny Stenkvist, bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hepatit A-E Grundkursen nov 2015, bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Världshepatitdagen (28/7) 2013: WHO uppmanar regeringar att agera mot hepatit Världshepatitdagen 2014 (WHO) Think again about

Läs mer

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier Multiresistenta bakterier Elisabeth Persson Flodman, hygiensjuksköterska Resistenta bakterier Varför ska vi vara rädda för resistenta bakterier? MRSA VRE ESBL Resistenta bakterier Staphyloccous aureus

Läs mer

Hur och när har HBV spridits?

Hur och när har HBV spridits? Hepatit B och C nytta av diagnostik 130312 Magnus Lindh Avd för infektionssjukdomar, Göteborgs universitet Akut Vid smitta i vuxen ålder 200-250/år i Sverige Injektionsmissbruk, sexuellt Sjuk 2-3 veckor,

Läs mer

VRE =Vancomycinresistenta enterokocker Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

VRE =Vancomycinresistenta enterokocker Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom VRE =Vancomycinresistenta enterokocker Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom sugfötter klibbar fast i miljön Åsa Johansson Smittskyddssjuksköterska 2016-10-25 och26 Bildar biofilm..., blir

Läs mer

STI 2015 - Nuläge. Kärt barn har många namn Venereologi Könssjukdomar STD = Sexually Transmitted Diseases STI = Sexually Transferred Infections

STI 2015 - Nuläge. Kärt barn har många namn Venereologi Könssjukdomar STD = Sexually Transmitted Diseases STI = Sexually Transferred Infections STI 2015 - Nuläge Kärt barn har många namn Venereologi Könssjukdomar STD = Sexually Transmitted Diseases STI = Sexually Transferred Infections 2015-09-18 Marie Jonsson Edfast Överläkare Hud och STI-mott

Läs mer

STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection)

STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection) STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection) Klamydia Gonorré Syfilis HIV Klamydia Anmälningspliktig, smittspårningspliktig och allmänfarlig med förhållningsregler Anmäls

Läs mer

HEPATIT. Behöver du testa dig? Det finns behandling!

HEPATIT. Behöver du testa dig? Det finns behandling! C HEPATIT Behöver du testa dig? Det finns behandling! Denna broschyr är framtagen av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting 2017 Tryckt på tryckeriet Landstingsstyrelsens förvaltning C HEPATIT

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Kan man få klamydia av att spela golf?

Kan man få klamydia av att spela golf? Kan man få klamydia av att spela golf? Klamydia/smittspårning i öppenvård (snabbkurs) Smittskyddsbarnmorska Smittskydd Stockholm Sidan 1 STI - Sexually Transmitted Infections virus, bakterier, protozoer

Läs mer

Virala hepatiter. Anders Lannergård, infektionskliniken, Akademiska

Virala hepatiter. Anders Lannergård, infektionskliniken, Akademiska Virala hepatiter Anders Lannergård, infektionskliniken, Akademiska Vårdprogram för virushepatiter Syfte optimerad handläggning tydlig ansvarsfördelning beskriva vårdkedjan inblandade enheter involveras

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

MRB multiresistenta bakterier. Smittskydd Värmland

MRB multiresistenta bakterier. Smittskydd Värmland MRB multiresistenta bakterier MRB MRSA ESBL ESBLcarba VRE Övriga gramnegativa multiresistenta bakterier MRSA methicillinresistent stafylococcus aureus En hudbakterie Orsakar: - Bölder - Hudinfektioner

Läs mer

Hepatit B. Anders Lannergård, infektionskliniken, Akademiska

Hepatit B. Anders Lannergård, infektionskliniken, Akademiska Hepatit B Anders Lannergård, infektionskliniken, Akademiska HbsAg pos (och HCV-RNA pos) PRIMÄRVÅRD FLYKTINGMOTTAGNING MÖDRAVÅRD Remittera till infektionskliniken Ge smittskyddsinformation till patienten

Läs mer

Hepatit B smitta från mor-till barn: uppdaterat PM

Hepatit B smitta från mor-till barn: uppdaterat PM Hepatit B smitta från mor-till barn: uppdaterat PM Jenny Stenkvist MD, PhD Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Allmänfarliga sjukdomar Hepatit A-E, TBC, hiv, flera sexuellt överförbara sjukdomar/sti

Läs mer

Hepatiter och blodsmitta

Hepatiter och blodsmitta Hepatiter och blodsmitta Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter A-E Smittar via infekterat livsmedel (inkl. dricksvatten) Hepatit A Hepatit E Smittar via blod, sexuella kontakter eller mor-barnsmitta

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Blod och blodsmitta. Ingrid Isaksson Hösten 2016

Blod och blodsmitta. Ingrid Isaksson Hösten 2016 Blod och blodsmitta Ingrid Isaksson Hösten 2016 Blodsmitta - smittväg Blod blod Via sexuell kontakt Mor-barn Inkubationstid Hepatit B Hepatit C Hiv 2-6 månader 2 veckor 3 (6) månader Infektionstillfället

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna! Varmt välkomna! Hiv och hepatit - vad behöver jag som personal veta? 150304, Piperska Muren Överläkare/bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm jenny.stenkvist@sll.se Upplägg Hiv Hepatit C Hepatit B

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vanligaste sexuellt överförda infektionerna (STI) Klamydia Herpes Kondylom

Läs mer

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008 Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Rikspolisstyrelsen december 2008 www.polisen.se Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Information om blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Polisiärt arbete

Läs mer

Hepatit B och C. Smittspårningsutbildning 10 november 2011 Staffan Sylvan. Smittskyddsenheten

Hepatit B och C. Smittspårningsutbildning 10 november 2011 Staffan Sylvan. Smittskyddsenheten Hepatit B och C Smittspårningsutbildning 10 november 2011 Staffan Sylvan Hepatit B - epidemiologi 2 miljarder infekterade 1/3-del jordens befolkning 400 miljoner kroniska bärare av HBV 100 x fler än HIV-infekterade

Läs mer

HÄLSOSAMTALET. Anders Nystedt Smittskydd, Infektion 16 januari 2012

HÄLSOSAMTALET. Anders Nystedt Smittskydd, Infektion 16 januari 2012 HÄLSOSAMTALET Anders Nystedt Smittskydd, Infektion 16 januari 2012 Hepatit B Hepatit C HIV Amöbiasis Giardiasis Gulsot typ B (Hepatit B) Gulsot typ B (Hepatit B) Hepatit; Hepar = levern, -it = inflammation

Läs mer

Hepatit C Malin Tihane Smittskyddssjuksköterska

Hepatit C Malin Tihane Smittskyddssjuksköterska Hepatit C Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholms Smittspårningskurs Mars 2016 Hepatit C Akut hepatit C oftast utan symtom (bara 15% blir gula) man vet inte om att man smittats! De flesta får en

Läs mer

Syfilis - diagnostik och fallbeskrivning Owe Källman, överläkare Specialistläkare i klinisk bakteriologi, klinisk virologi och infektionssjukdomar

Syfilis - diagnostik och fallbeskrivning Owe Källman, överläkare Specialistläkare i klinisk bakteriologi, klinisk virologi och infektionssjukdomar Syfilis - diagnostik och fallbeskrivning Owe Källman, överläkare Specialistläkare i klinisk bakteriologi, klinisk virologi och infektionssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Innehåll Epidemiologi

Läs mer

Blodsmitta. Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015

Blodsmitta. Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015 Blodsmitta Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015 Blodsmitta i vården Hepatit B och C, hiv Risk vid: - stickskada - blodstänk i ögon eller mun (slemhinnor) - blod på öppna sår Blodsmitta i vården

Läs mer

Smittskyddsdag 2015. 11:30-12:30 Lunch

Smittskyddsdag 2015. 11:30-12:30 Lunch Förmiddag Hepatiter 09.00-09:30 Kaffe/the med smörgås 09:30-09:35 Inledning. 09:35-11:30 Hepatit i Primärvården Smittskyddsdag 2015 11:30-12:30 Lunch Eftermiddag Hiv, STI 12:30-14.00 Hiv Snabbtest, kombitest,

Läs mer

Patientinformation. Gonorré. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Gonorré. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Gonorré Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Gonorré en sexuellt överförbar infektion Gonorré förekommer i Sverige, men är vanligare i vissa andra länder. Gonorré kan infektera

Läs mer

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Klamydiainfektion Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Klamydia en mycket vanlig könssjukdom Infektion med klamydia är mycket vanligt. Klamydia smittar främst sexuellt. Klamydiainfektion

Läs mer

STD. Smittvägar. Incidensen av STD. Epidemiologi 20013-03-14. Sexuellt överförbara infektioner (STD eller STI)

STD. Smittvägar. Incidensen av STD. Epidemiologi 20013-03-14. Sexuellt överförbara infektioner (STD eller STI) Målbeskrivning efter den här föreläsningen ska ni kunna redogöra för: Sexuellt överförbara infektioner (STD eller STI) Volkan Özenci, Överläkare, Docent Karolina Hedman, ST-läkare Klinisk Mikrobiologi

Läs mer

HIV. Farshad Azimi Infektionskliniken Gävle

HIV. Farshad Azimi Infektionskliniken Gävle HIV Farshad Azimi Infektionskliniken Gävle Stora utmaningar med HIV-behandling i u-länder 1. På flera ställen har fortfarande endast en minoritet tillgång till bromsmediciner. 2. Flera av mediciner

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Mässling, kikhosta, parotit och röda hund

Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Mässling, kikhosta, parotit och röda hund Grundkursen för lokalt smittskydds/stramaansvariga 2016 Helena Hervius Askling Bitr.smittskyddsläkare Mässling? kontakta infektionsklinik direkt Luftburen smitta,

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Folkhälsomyndigheten, 2014 Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion Denna titel kan beställas från:

Läs mer

Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium

Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium Regional riktlinje för provtagning och behandling av mycoplasma genitalium Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Herpes i underlivet (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Herpes i underlivet Herpes i underlivet orsakas av ett virus: Herpes simplex, som förekommer

Läs mer

Smittspårningskurs. Hepatit A och B Veronica Woxén Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm 2017

Smittspårningskurs. Hepatit A och B Veronica Woxén Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm 2017 Smittspårningskurs Hepatit A och B Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm 2017 Hepatit Hepatit = inflammation i levern (grekiska) Kan vara orsakat av infektioner, autoimmunitet, alkoholmissbruk

Läs mer

Infektionssjukdomar som ger leverpåverkan. Anders Rubenson 150505

Infektionssjukdomar som ger leverpåverkan. Anders Rubenson 150505 Infektionssjukdomar som ger leverpåverkan Anders Rubenson 150505 Kaffe! Kan vara positivt på många sätt gott, uppiggande men även ha skyddande egenskaper vid leversjukdom i alla fall vid viral Infektionssjukdomar

Läs mer

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT Specialitet: Infektion PM Medicinskt Textförfattare: Pär-Inge Bergkvist Faktaansvarig: Pär-Inge Bergkvist Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2009-04-05 Reviderat: 2013-06-01 Bäst före: 2015-11-30 Sökord:

Läs mer

HEPATITENS. för säkerhets skull

HEPATITENS. för säkerhets skull HEPATITENS ABC för säkerhets skull A Hur smittar hepatit A? Hepatit A smittar framför allt genom förorenat vatten och livsmedel, men kan också spridas direkt från person till person vid dålig handhygien,

Läs mer

BLODSMITTA. 1. hiv 2. hepatit B 3. hepatit C. Arne Runehagen

BLODSMITTA. 1. hiv 2. hepatit B 3. hepatit C. Arne Runehagen BLODSMITTA 1. hiv 2. hepatit B 3. hepatit C Arne Runehagen Historik 1981: AIDS beskrevs första gången i USA, året efter även i Sverige. Rubriker från 80-talet Rubriker från 80-talet Rubriker från 80-talet

Läs mer

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet 2014-11-12 Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hiv- Humant Immunbrist Virus Isolerades 1983 i Frankrike. Namn HIV-1 1985.

Läs mer

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Historik 1980 Mycoplasma genitalium isolerades från 2 av 13 män med NGU 1985 Chimpanser inolkulerades

Läs mer

Rådgivningssjuksköterskor

Rådgivningssjuksköterskor Rådgivningssjuksköterskor Strama Signar Mäkitalo Webbsidan www./smittskydd www./strama Man, 23 år, från Somalia Söker för fjärde gången på HC. Smärtstillande har inte hjälpt. Ökande besvär sedan 3 månader.

Läs mer

STI i Sverige oktober 2013 Diagnostik, epidemiologi Hans Fredlund, Docent, smittskyddsläkare Anne Lennell, Epidemisjuksköterska

STI i Sverige oktober 2013 Diagnostik, epidemiologi Hans Fredlund, Docent, smittskyddsläkare Anne Lennell, Epidemisjuksköterska STI i Sverige oktober 2013 Diagnostik, epidemiologi Hans Fredlund, Docent, smittskyddsläkare Anne Lennell, Epidemisjuksköterska Smittskyddsenheten Laboratoriemedicinska länskliniken/mikrobiologi Universitetssjukhuset

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Program. regiongavleborg.se Samling med kaffe och smörgås Aktuellt läge hiv/sti Signar Mäkitalo

Program. regiongavleborg.se Samling med kaffe och smörgås Aktuellt läge hiv/sti Signar Mäkitalo Program 8.3 Samling med kaffe och smörgås 9. Aktuellt läge hiv/sti Signar Mäkitalo 1. Klinisk anmälan, smittskyddsfrågor, fallbeskrivning Åsa Johansson 11. Diskussion kring certifieringsfrågor Signar och

Läs mer

Och hur har vi det här hemma? STI epidemiologin i Sverige och regionalt

Och hur har vi det här hemma? STI epidemiologin i Sverige och regionalt Och hur har vi det här hemma? STI epidemiologin i Sverige och regionalt Hans Fredlund, Docent, smittskyddsläkare Anne Lennell, Epidemisjuksköterska Smittskyddsenheten November 2016 Laboratoriemedicinska

Läs mer

15. Hiv och hepatiter

15. Hiv och hepatiter Kapitel 15 1 15. Hiv och hepatiter Hiv-infektion och aids orsakas av humant immunbristvirus, ett så kallat retrovirus. En Hiv infektion kan förlöpa asymtomatisk under många år. En del nysmittade får en

Läs mer

Bartolinis körtlar kan infekteras och då leda till en Bartolinit med en oftast ensidig labial svullnad.

Bartolinis körtlar kan infekteras och då leda till en Bartolinit med en oftast ensidig labial svullnad. Gonorré Bakgrund och klinik Infektionen orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae, som är en gramnegativ diplokock. Inkubationstiden är vanligen 2-10 dagar. En mindre del av männen och cirka hälften av

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Dokument PM Upprättat av Ann-Marie Cylvén Godkänt av Anders Österlund Giltigt från 2013-11-12 Revideras senast 2014-11-12 Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer

Läs mer

Smittskyddsaktuellt för mödrahälsovården

Smittskyddsaktuellt för mödrahälsovården Smittskyddsaktuellt för mödrahälsovården influensa, kikhosta och zikavirus Per Follin Smittskyddsläkare 17 10 26 6000 5000 5135 Antal anmälningspliktiga sjukdomar per typ av klinik, Stockholms län 2016*

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet. Hepatit B. Folkhälsomyndigheten. Peter Iveroth Smittskyddsläkare. Utbildningsdag i Jönköping

Barnvaccinationsprogrammet. Hepatit B. Folkhälsomyndigheten. Peter Iveroth Smittskyddsläkare. Utbildningsdag i Jönköping Barnvaccinationsprogrammet Hepatit B Folkhälsomyndigheten Utbildningsdag i Jönköping 2014-05-05 Peter Iveroth Smittskyddsläkare (ange enhet via Infoga sidfot) 2014-05-13 Hepatit B - sjukdomsbild Barn under

Läs mer

Mentometerfråga. Nytt om HIV. Hur hittar vi patienterna? Mentometerfråga. Indikatorsjukdomar

Mentometerfråga. Nytt om HIV. Hur hittar vi patienterna? Mentometerfråga. Indikatorsjukdomar Mentometerfråga Nytt om HIV Gunilla Persson Infektionsläkare och bitr smittskyddsläkare 2013-10-02 Hur många HIV-patienter är kända i Västerbotten och följs vid infektionskliniken i Umeå? 1: 83 st 2: 125st

Läs mer

Regional riktlinje för provtagning och behandling av klamydia

Regional riktlinje för provtagning och behandling av klamydia Regional riktlinje för provtagning och behandling av klamydia Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Smittskyddsdag 2013-03-20. Tarminfektioner Resistenta bakterier

Smittskyddsdag 2013-03-20. Tarminfektioner Resistenta bakterier Smittskyddsdag 2013-03-20 Tarminfektioner Resistenta bakterier Dagordning 9.00-9.30 Fika Förmiddag tarmsmitta 9.30-10.00 Salmonella sjukdomsbeskrivning, inkubationstid, frågeformulär Signar, Smittspårning,

Läs mer

Uppdatering hepatit C ny behandling

Uppdatering hepatit C ny behandling Uppdatering hepatit C ny behandling Överläkare/bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm jenny.stenkvist@sll.se Upplägg epidemiologi smittvägar komplikationer ny hepatit C behandling Hepatit C epidemiologi

Läs mer

SEXUALLY TRANSMITTED INFEKTIONS-STI

SEXUALLY TRANSMITTED INFEKTIONS-STI SEXUALLY TRANSMITTED INFEKTIONS-STI GONORRÉ KNAPPT 1000 FALL/ÅR I SVERIGE. FLER MAN ÄN KVINNOR ÄR SMITTADE. UNGEFÄR 1/3 ÄR SMITTADE UTOMLANDS, RESTEN ÄR INHEMSK SMITTA. ETIOLOGI: INFEKTION MED BAKTERIA

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län.

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län. HIV Grundutbildning för lokalt smittskydd och strama ansvariga sjuksköterskor och läkare 14 april 2016 Inger Zedenius sjuksköterska Global estimates for adults and children 2014 People living with HIV

Läs mer

Smittsamhet och hiv-behandling idag

Smittsamhet och hiv-behandling idag Smittsamhet och hiv-behandling idag Anna Mia Ekström Professor, specialistläkare Karolinska Institutet Global Health, HIV/AIDS & SRHR research group & Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Mässling och Kikhosta Finns de?

Mässling och Kikhosta Finns de? Mässling och Kikhosta Finns de? Foto: Public Health Image Library Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Mässling Luftburen smitta, mycket smittsamt! Inkubationstid 8-10 dagar (7-12),

Läs mer

Kan man få klamydia av att spela golf?

Kan man få klamydia av att spela golf? Kan man få klamydia av att spela golf? Klamydia/smittspårning i öppenvård (snabbkurs) Rebecka Vyth Smittskyddsbarnmorska Smittskydd Stockholm Sidan 1 STI - Sexually Transmitted Infections virus, bakterier,

Läs mer

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department GynObstetrik Sexuellt överförda infektioner (STI) Health Department Innehållsförteckning 1 Introduktion.......2 Klamydia........2 Gonorré.........4 Syfilis......5 Mycoplasma genitalium.........6 Smittspridningstakt...

Läs mer

Hiv, läkarinformation

Hiv, läkarinformation Sida 1 (4) Hiv, läkarinformation Allmänfarlig sjukdom och därmed smittspårningspliktig sjukdom Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad Det är viktigt att diagnostisera en hivinfektion så tidigt som möjligt!

Läs mer