Smittskyddsdag Hudiksvall Gävle. Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smittskyddsdag 2014-03-25 Hudiksvall 2014-04-01 Gävle. Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium"

Transkript

1 Smittskyddsdag Hudiksvall Gävle Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium

2 Agenda Förmiddag STI Fika Inledning 09:35-10:20 Klamydia, GC, syfilis Bakteriologi, diagnostik, ny metod Symtom och behandling Smittspårning och förebyggande arbetet VRE Bakteriolog/Diagnostik Sjukdomsinformation Betydelse Smittspårning Vårdhygieniska aspekter Eftermiddag Blodsmitta HCV, HBV och HIV Virolog/Diagnostik Symtom/ Behandling Smittspårning förebyggande arbete Fika Tillbud AFS2012:7 Förebyggande arbete, Sticksäkra nålar, När ska prov tas efter ev. smittillfälle Hur hanterar vi smittbärare inom vården Diskussion, övriga frågor. Avslutning. 11: LUNCH

3 Klamydia, Gonorré, Syfilis Allmänfarliga Ska lämna prov Läkare ska ta prov Gratis besök Gratis provtagning Gratis behandling Anmälningspliktiga Ska anmälas Smittskyddsanmälan - Landstinget Gävleborg Smittspårningspliktiga Ska smittspåras Utbildade smittspårare Remittera Certifierade smittspårare av klamydia Könsmottagningen Gc och Syfilis

4 Kumulativ klamydia i Gävleborg per månad jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec

5 Klamydia Bakterien Chlamydia trachomatis Chlamydia trachomatis Chlamydia psittaci Chlamydia/Chlamydop hila pneumoni Sexuell kontakt slemhinna - slemhinna eller smittat sekret slemhinna Könsorgan Konjunktiva Ändtarms slemhinna Minst 30% vid ett oskyddat vaginalt/analt samlag Förlossning, från mor till barn

6 Symtom Ofta tyst infektion Ev. symtom 1-3 veckor efter smitta Uretrit med sveda vid vattenkastning och/eller flytning Cervicit med flytning Konjunktivit Annan orsak; 14; 10% Provtagnin g i grupp med högre förväntad prevalens (STI); 16% Orsak till klamydiaprovtagning 2014 t om februari var det 143 st (tom); 13; Uppgiften 9% saknas; 1% Utredning av sjukdoms symptom; 17% Smittspårni ng/ kontaktspår ning; 47%

7

8 Komplikationer Kvinnor Endometrit med smärtor och blödningsrubbningar Salpingit med risk för sterilitet,extrauterin graviditet, långdragna smärttillstånd Perihepatit, perisplenit, periappendicit vid spridning ut i bukhåla Män Epididymit, vanligen ensidig Prostatit Proktit hos MSM

9 Komplikationer oavsett kön Konjunktivit ofta ensidig. Ensidigt rött öga hos ung patient- tänk på chlamydia Nyfödd som smittas vid förlossning kan få konjunktivit vid 5-15 dagars ålder Reiter syndrom med reaktiv artrit, konjunktivit, uretrit och psoriasisliknande utslag

10 Behandling och Smittspårning Doxycyklin 10 tabl à 100mg. 2 tabl dag1 och därefter 1x1 Azitromycin 250 mg, 4x1 när risk för bristande compliance Azitromycin 500mg dag 1 och därefter 250mg x1 i 4d vid samtidig Mg Amoxicillin 500 mg 1x3 i 7 dagar (gravida) SMITTSPÅRA! 70 % symtomfria Kontroll och behandling av fast partner och aktuella partners

11 Uppföljning Vid okomplicerad infektion ingen uppföljning Vid graviditet behandlingskontroll 4-5v efter påbörjad behandling Vid komplicerad infektion undersökning och provtagning ca 5v efter insatt behandling

12 Gonorré Grekiskan = flöde av säd Bakterien Neisseria gonorrhoeae Smittar via samlag Smittar via orogenital kontakt Mor-barn smitta vid förlossning via genitalt sekret Kort inkubationstid, vanl 2-7 dagar

13 Gonorré i Gävleborg inhemsk/utländsk smitta Uppgift saknas Inhemsk smitta Utlandssmitta Gonorré Gävleborg och Sverige 1200 Gävleborg Sverige 40 Antal i Sverige År Antal i Gävleborg

14 Symtom Flytning från uretra - ofta varig riklig flytning Flytning från vagina Sveda vid vattenkastning

15 Komplikationer Salpingit. endometrit Epididymit Proktit hos både kvinnor och män Faryngit Konjunktivit Sepsis Monoartrit

16 Diagnos Direktmikroskopi på metylenblåfärgat preparat PCR analys Ingen resistensbestämning Odling Måste strykas ut på plattor inom 24 timmar

17 Behandling och smittspårning SMITTSPÅRNING På könsmottagning Problem med ökad resistens mot antibiotika Icke behandlingsbar i framtiden? Okomplicerad genital Gonorré behandling Inj Rocephalin (ceftriaxon) 0,5 g i.m som engångsdos Tabl. Suprax (cefixime) 0,4g som engångsdos Amoxicillin 2,0g p.o som engångsdos+ Probenecid 1,0g Ciprofloxacin 0,5g p.o som engångsdos

18 Kontroller av GC behandling 1-2 veckor efter avslutad behandling Ytterligare en odling efter 1 vecka om nedsatt känslighet för antibiotika eller komplicerad infektion Kontroll och behandling av fast partner

19 Syfilis antal i Sverige och Gävleborg,Sverige ej uppdaterad 300 Sverige Gävleborg Antal i Sverige Antal i Gävleborg Antal syfilis bakgrund Gävleborg Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Uppgift saknas

20 Syfilis Lues Treponema pallidum (spiroket - bakterie) Smitta Sexuell aktivitet Blodtransfusion Perinatalt Inkubationstid dagar ( i medeltal 3v) Indelas i 3 stadier: Primärstadiet Sekundärstadiet Tertiärstadiet

21 Primärstadiet Välavgränsat, oömt, hårt knapplikt sår Läker inom 6-8v Såret lokaliserat på platsen för bakteriens inträde Ibland multipla sår

22 Sekundärstadiet 3-6 veckor efter debut av primärsåret Allmänsymtom: som vid viros med trötthet, huvudvärk, halsont, illamående, matleda, subfebrilitet Lymfadenopati: symmetrisk, generell med vanligen fasta oömma körtlar Hud: över 75% har hudförändringar och exantemet kan likna flera hudsjukdoma ofta symmetriskt med rödbrun färgton. Ofta utslag i handflator och fotsulor. Läkning på 2-10v

23 Komplikationer Slemhinneförändringar: ex liknande afte Håravfall: diffust håravfall, ibl. fläckvis Lever: klinisk eller subklinisk hepatit Njurar: ex glomerulonefrit Ögon: irit CNS: lindrig meningit Ibland symtomrecidiv inom 2 år

24 Tertiär syfilis år efter smittotillfället Benign syfilis: hud och skelettengagemang Kardiovaskulär syfilis: aortaaneurysm, aortainsufficiens, koronarstenos Neurosyfilis: ex kramper, personlighetsförändringar, ataktisk gång

25 Syfilis Diagnos Serologi: WR, VDRL, TPPA Vanligen positiva titrar 2-6 v efter smittotillfället Falskt positiva reaktioner är vanliga och diagnostiken svår Behandling Specialistfall Benzatine penicillin (Tardocillin),licensprep Procain-penicillin Tetracyklin/doxycyklin

26 Kontroller Serologisk kontroll: 1, 3, 6 och 12 mån efter behandling Vid sen syfilis även 2 år efter behandling

27 Smittspårning och anmälningsplikt Primär partners 3 mån bakåt + duration av symtom Sekundär + tidig latent Sen partners senaste 1-2 åren provtagning av aktuell partner hos kvinna överväga provtagning av hennes barn Anmälningspliktig inom 2 år från smittotillfället. Sammanhänger med smittsamheten

28

29 Multiresistenta bakterier Sverige, 2014 t om 5 mars ESBL Carba ESBL MRSA PNSP VRE ESBL Carba ESBL MRSA PNSP VRE

30 Multiresistenta bakterier Gävleborg, 2014 t om 5 mars ESBL Carba ESBL MRSA PNSP VRE ESBL Carba ESBL MRSA PNSP VRE

31 Vancomycinresistenta enterokocker Upptäcktes 1988 i Storbritannien Enterokocker tillhör vår normalflora i tarmen. Vanligaste odlingsfynd E. faecalis. E. faecium utgör ca 10-20% av isolaten 8 olika resistens gener Van A och B är vanligast Resistens kan överföras till andra kocker Van A Resistent mot Vancomycin och teicoplanin. Van B Resistent mot Vancomycin men känslig för Teicoplanein De flesta utbrotten i Sverige har orsakats av Van B

32 VRE Patogenicitet Oftast bärarskap Urinvägsinfektion Gallvägsinfektion Sårinfektion hos immunsupprimerad Kateter sepsis Endocardit Ökad lidande Ökade vårdkostnader Smitta Biofilm Indirekt smitta Vårdpersonal Material Direkt smitta

33 VRE utbrottet Gävle Sept Började i slutet av sept. med ett fall v 38. Började att odla alla patienter på den avdelningen senare togs beslut om Veckoodling utskrivningsodling. Odling 7 dagar efter utskrivning Epidemigrupp Styrgrupp Handlingsprogram Få kliniska infektioner Höftprotesinfektion Växt i sår

34 Fall Epidemikurva över nydiagnosticerade VRE Fall i Landstinget Gävleborg v framåt. 18 Van B Egen stam 199 Liknar vår stam 2 17 st 17 Möjliga egna Van B st Van B ej typade 4 16 Van B Uppsala stam 5 15 Van B olika unika Van A stammar st st st 11 st 11 st st 10 st 10 st 10 9 st 9 8st st 6 5 st st K 4 st 4st st 2 1 st 1 st 1 Vecka v 38 v 39 v 40 v 41 v 42 v 43 v 44 v 45 v 46 v 47 v 48 v 49 v 50 v 51 v 52 v 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 12 v 13 Egen Van B stam Liknar Egen Van B stam Uppsala Van B stam Unika Van B stammar Van A stam Van B ej typad Misstänkt ej med i totalantalet

35 Tidslinje- rumsplacering IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA/110 NH110 NH 110NH/ R IVA IVA IVA IVA/ UAS CIVA CIVA/IVA K A 111A/IVA?/ HIA 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A

36 Antal VRE-patienter efter vecka och provtagningsorsak tom vecka 10, n=202 patienter Antal VRE-pat efter första pos provet Kliniskt prov Veckoodl Avd/Utskrivningsodling E 7 dagar E brev Annat

37 Antal negativa VRE prov före 1:a positiva VRE prov neg odl 5 neg odl 4 neg odl 3 negativa 2 negativa 1 negativt Ej odlade 2 0 Vecka 38 Vecka 39 Vecka 40 Vecka 41 Vecka 42 Vecka 43 Vecka 44 Vecka 45 Vecka 46 Vecka 47 Vecka 48 Vecka 49 Vecka 50 Vecka 51 Vecka 52 Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 Vecka 10 Vecka 11

38 Daglig rapportering Avd VREbärare vå rdas /är vå rdad senaste 7 dygnen Ingen känd VRE men Ingen VRE senaste 7 dygnen och ingen VREbärare vå rda s/ä r vå rda d Ingen känd VRE men odlingssva patient senaste 7 odlingssva r inväntas odlas. dygnen r inväntas Ingen VRE senaste 7 dygnen och ingen patient odlas. Ortopedavdelning Gävle (112 O) x x Kir.avd 12 K x x Kir.avd. 11 A + 11 B x x Njur hematologavdelning (110 N/H) x x Dialysavdelning x x Dagsjukvård 110 x x Lungavdelning (109 L) x x Strokeavdelning (109 S) x x Gynekologisk vårdavd Gävle (108) x x BB Gävle x x BUS Allmän x x BUS Neo x x Dagvård reuma/neuro x x Hjärtavdelning Gävle (105) x x HIA Gävle x x IVA x x Förlossning Gävle x x Onklogavdelning (17) x x Geriatrikavdelning (11) x x Infektionsavdelning (120) x x Akutvå rdsa vdelning x x Psykiatri 25 x x Psyk avd. 26 x x Psyk avd. 27 x x Rehabmedicin (Avd 70) x x

39 Vårdhygieniska åtgärder Tidslinje Hygienronder samt askulterat på avd där VRE upptäckts- Uppföljning Städrutiner- toaletter, slutstädning och den dagliga städningen Tagit bort samtliga draperier avtorkningsbara skärmar Köksrutiner på avdelningarna bort med bufféer Väntrum Sanerat tidningar, böcker, leksaker Miljöodlat före och efter städ Samarbete med infoenheten Sett över materialförråd samt behandlingsrum och tvättvagnar Säng och bordsrengöring Info transportpersonalen om basala hygien rutiner Arbete gentemot SÄBO och kortidsboende

40 Agenda Förmiddag STI Fika Inledning 09:35-10:20 Klamydia, GC, syfilis Bakteriologi, diagnostik, ny metod Symtom och behandling Smittspårning och förebyggande arbetet VRE Bakteriolog/Diagnostik Sjukdomsinformation Betydelse Smittspårning Vårdhygieniska aspekter Eftermiddag Blodsmitta HCV, HBV och HIV Virolog/Diagnostik Symtom/ Behandling Smittspårning förebyggande arbete Fika Tillbud AFS2012:7 Förebyggande arbete, Sticksäkra nålar, När ska prov tas efter ev. smittillfälle Hur hanterar vi smittbärare inom vården Diskussion, övriga frågor. Avslutning. 11: LUNCH

41 Hepatit Klinisk bild Asymtomatisk Smittspridare som mår väsentligen bra ASAT och ALAT är stegrade Diagnostiska lab är positiva Symtomatisk Prodromal fas Trötthet, matleda, myalgi, artralgi, ev feber Ikterisk fas Mörk urin, avfärgad avföring, gula ögon, gul hud Akut De första 3-6 månaderna av sjukdomen Akuta besvär vid symtomatisk sjukdom Kronisk Infektion kvarstår efter 6 månader Kan vara symtomlös

42

43 HCV Hepatit C virus infektion Allmänfarlig gratis besök och behandling Smittspridning Blod I.v. missbruk Vid födelsen från mor till barn Anmälan Smittskyddsanmälan på Inkubationstid Varierar 2 v 6 månader (1 år) I medel 6-9 veckor Akut hepatit Cirka 15 %

44 HCV blodsmitta och provtagning Mellan 1962 och 1991 HCV smitta via blodtransfusion Barn som fått blodtransfusion Kvinnor som fött barn och fått blodtransfusion Erbjudas HCV antikroppstest

45 Hepatit C Virus 7 olika genotyper Världen Prevalens 2 % 160 miljoner Sverige Prevalens 0,5 % Cirka Ofta iv missbruk Prognos % spontanläker % kroniska 25 % friska 20 % cirrhos inom 20 år

46 HCV Cirrhos - skrumplever Riskfaktorer för cirrhos Hög ålder vid smitta Alkohol Insulinresistens Co-infektion med HBV eller HIV 3-4 % / år utvecklar HCC 30 % av levertransplantationer i Sverige

47 Behandlingsindikation och utredning Förhindra cirrhos Förhindra HCC Prognosfaktorer Fibrosstadium Kontraindikationer Akut Hepatit C Fibrosskattning HCV genotypning Vid cirrhos Esofagusvaricer HCC Uteslut kontraindikationer Vitamin D-nivå IL28B bestämning

48 Mål med behandlingen SVR Sustained Virological Response Inget Hepatit C virus i plasma med PCR metod 24 veckor efter utsatt behandling

49 Behandlingsalternativ nu Akut HCV Pegylerat interferon 1 ggr/ vecka 24 veckor Kronisk HCV genotyp 2 7 Pegylerat interferon och Ribavirin och Kronisk HCV genotyp 1 Dessutom Proteashämmare telaprevir eller boceprevir

50 Framtida behandlingsalternativ Interferon och Ribavirin fri terapi 24 veckor? med Polymeras hämmare Kombinerat med NS5A replikations komplex hämmare Eller 24 veckor? med Polymerashämmare och Proteashämmare

51 Skillnader Administreringssätt Biverkningar Behandlingstid Effekt Kostnader

52 Förebygga och Smittspåra Hepatit C Narkomaners hälsa Förebygga drogmissbruk Arbeta med drogmissbrukare Vaccin mot Hepatit A och B Erbjuda provtagning Informera om smittvägar Sprutbyte Verktygsbyte Smittspåra Anmäla fynd av HCV Följa upp Behandla HCV bärare

53 Hepatit B Allmänfarlig gratis besök och behandling Smitta Blod i.v. missbruk Mor barn Barn barn Sexuellt Anmälan Smittskyddsanmälan på Inkubationstid 2-6 månader Symtom och kronicitet Barn Ofta asymtomatiska 90 % kroniska Vuxna 50 % symtom < 5 % kroniska Högre risk för kronisk > 70 år Immunsupprimerad

54 Hepatit B virus infektion Världen 1/3 varit infekterade 400 miljoner bärare Sverige > bärare? <0,5 % bärare bland blodgivare Prognos i Sverige 20 % utvecklar allvarlig leversjukdom under sin livstid

55 HBV Komplikationer Akut HBV Fulminant sjukdom Levertransplantation akut Kronisk sjukdom Levercirrhos Hepatocellulär cancer

56 Kronisk HBV Immun- Immun- Immuno- Resolutions- tolerans aktivering/ Reaktivering logisk övervakning fas HBsAg Positiv Positiv Positiv Negativ HBVDNA Hög Sjunkande Låg <10 Lever- Inflammation Minimal Mild - svår Minimal Ingen ALAT Normal Förhöjd Normal Normal HBeAg Positiva Pos/neg Negativ Negativ Prognos Osäker ofta god Långvarigt =Cirrhos eller HCC I regel god God Smittorisk Hög Hög, sjunkande Uppföljning 1-2 ggr/år 2-3 ggr/år Vid cirrhos UL + gastro. Låg 1 gång/år Ingen

57 HBV Behandling Varför? Att minska risken för fortsatt leverskada. Att minska risken för senkomplikationer som cirrhos och HCC (hepatocellulär cancer). Att minska smittsamheten HBsAg anti-hbs HBeAg anti-hbe Indikation Långdragen Immunaktivering eller reaktiveringsfas Högt HBV DNA Försämring av leverhistologi

58 HBV behandling Pegylerat interferon HBV genotyp A 6 månader Nukleosidanaloger Till anti HBe positiv Till HBsAg negativ Nukleosidanaloger Lamuvidin Få biverkningar Resistensutveckling Entecavir Tenofovir Något fler biverkningar Föga resistensutveckling Potenta

59 HBV Smittspårning och Profylax Leta efter sexuell eller blodkontakt (iv) eller om mor var HBsAg bärare vid födelsen 2-6 månader bakåt i tiden vid akut sjukdom Till misstänkt smittillfälle vid kronisk sjukdom Vaccinera Kontakter Nyfödda I arbetslivet Gratis till kontakter till akut HBV och till iv narkomaner Migranter Arbeta drogförebyggande Narkomaners hälsa

60 HIV1 och HIV2 >30 miljoner i Världen 6000 i Sverige Många MSM i Europa HIV1 Centralafrika övriga världen HIV2 Nordvästra Afrika och sedan till Mocambique och Indien HIV 2 långsammare sjukdomsprogress än HIV1 Smittvägar Blod Oskyddat sex Mor-nyfödd Vid smitta Symtom > 50 % Övriga inga symtom Sällan snabb utveckling till AIDS

61 HIV virus knoppas av från cell

62 Blått Hjälpar T-celler Rött HIV RNA mängd

63 OLIKA HIV STADIER PHI Akut mononukleoslik Cirka 1 månad frisk sedan HIV bärare Symptomfri AIDS Förvärvat immunbristtillstånd 10 år medel T CD 4 tal <200 Opportunistiska infektioner Tumörer

64 Primär HIV infektion (PHI) Inkubationstid: 2 v (1-4 v) Sjuk i 1-2 v (dagar månad) Feber, halsont, lgll förstoring, makulösa utslag, enantem, sår i mun och genitalia Lab Hb, vita och TPK sänkta, CRP uva Transaminaser kan vara förhöjda Diagnos HIV antikroppar efter 2 v till 3 månader Antigen och HIV PCR RNA tidigt

65 Akut primär HIV

66

67 Aids Avmagring Feber Pneumocystis Jiroveci pneumoni Herpes zoster Candida infektioner i mun och esofagus Lymfom Kaposi sarkom CMV retinit Toxoplasmos i hjärnan MAC infektioner / Tuberkulos Demens (T-CD 4 = Hjälpar T Celler < 200)

68 Nuvarande rekommendation Diskutera behandling när HIV diagnos upptäcks Starta behandling när TCD4 < 500 eller >500 och HIV symtom Behandla med tre preparat Två NRTI (exempelvis Kivexa eller Truvada) kombinerat med Ett PI/r eller ett NNRTI Integrashämmare HIV RNA < 50 T CD4 skall stiga till normalvärden I alla fall > 200 Inga biverkningar

69 Långtidseffekt av HAART

70 Resistensproblematik Dålig följsamhet (Compliance) Viruset muterar Tål läkemedel Sprids i värsta fall Patienten kan utveckla AIDS sjukdom igen

71 Smittrisk i sjukvårdarbete USA Nålstick episod 0,3 % Mucokutan episod 0,03 % Sverige Inga kända fall av smittöverföring

72 Smittrisk till barn vid graviditet Obehandlad mor med hög virusnivå 20-25% (35% inklusive amning) HIV behandling hos mor med HIVRNA < 50 <5% (0,7 %) Läkemedel till mor från grav v Läkemedel till barnet i 4-6 veckor Kejsarsnitt (Behövs sannolikt ej) Ingen amning Smittskyddse nheten Landstinget 72 72

73 PEP =Postexpositions profylax Smittrisk Oskyddat sex Nålstick Blod på slemhinna 4 veckors antiviral terapi 3 preparat Börja så snart möjligt 2 timmar men senast inom 36 timmar

74 Smittspåra, förebygg Kondom Femidom Manlig omskärelse % risk reduktion för mannen Kvinnors utbildningsnivå Behandla med HIV läkemedel Smittspårning på infektions och barn mottagning Smittskyddsanmälan på Smittskyddsblad Informationsplikt kan tas bort

STI inom primärvården klinik och diagnostik

STI inom primärvården klinik och diagnostik STI inom primärvården klinik och diagnostik STI och inte STD. Sexually Transmitted Infections istället för Diseases betonar att det rör sig om just infektioner och att man dessutom kan bära många av dessa

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE

Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE Historia Spreds i Europa på 1500-talet (Columbus?) Stor spridning i Sverige på 1800-talet 1905 påvisades Treponoma Pallidum

Läs mer

STI. SML (smittskyddslagen) Ej SML. Klamydia Gonorré Syfilis HIV. Kondylom Herpes Mycoplasma genitalium Trikomonas

STI. SML (smittskyddslagen) Ej SML. Klamydia Gonorré Syfilis HIV. Kondylom Herpes Mycoplasma genitalium Trikomonas STI SML (smittskyddslagen) Ej SML Klamydia Gonorré Syfilis HIV Kondylom Herpes Mycoplasma genitalium Trikomonas Smittskyddslagen Smittspårning Undersökning Anmälan till smittskydd Kostnadsfri undersökning/behandling

Läs mer

SYFILIS Fortfarande aktuell! Marie Jonsson Edfast Överläkare Hud och STI mott Sunderbysjukhus 120116

SYFILIS Fortfarande aktuell! Marie Jonsson Edfast Överläkare Hud och STI mott Sunderbysjukhus 120116 SYFILIS Fortfarande aktuell! Marie Jonsson Edfast Överläkare Hud och STI mott Sunderbysjukhus 120116 Syfilis Kallades först lues venerea (lues = pest på latin) Bevisat att Columbus sjömän tog med den till

Läs mer

Smittsamma sjukdomar. Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo

Smittsamma sjukdomar. Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo Smittsamma sjukdomar Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo Länkar http://www.lg.se/smittskydd http://www.lg.se/vardhygien http://www.smi.se/ http://www.socialstyrelsen.se/ Smittsamma sjukdomar Kontakt Stafylokocker

Läs mer

STI. Praktiskt handläggande

STI. Praktiskt handläggande STI Praktiskt handläggande SmL Smittspårning Statistik Riktlinjer Klamydia.se Bemötande Fallbeskrivningar Praktiskt tänk Agenda Smittskyddslagen (SmL ) Omfattar; Klamydia,Gonorre, Hiv, Syfilis, Hepatit

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna! Varmt välkomna! Hiv och hepatit - vad behöver jag som personal veta? 150304, Piperska Muren Överläkare/bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm jenny.stenkvist@sll.se Upplägg Hiv Hepatit C Hepatit B

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Sexuellt överförbara infektioner (STI) Lena Marions Docent/överläkare Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vanligaste sexuellt överförda infektionerna (STI) Klamydia Herpes Kondylom

Läs mer

Blodsmitta. Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015

Blodsmitta. Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015 Blodsmitta Hygienombudsutbildning Birgitta Sahlström 2015 Blodsmitta i vården Hepatit B och C, hiv Risk vid: - stickskada - blodstänk i ögon eller mun (slemhinnor) - blod på öppna sår Blodsmitta i vården

Läs mer

Patientinformation. Gonorré. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Gonorré. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Gonorré Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Gonorré en sexuellt överförbar infektion Gonorré förekommer i Sverige, men är vanligare i vissa andra länder. Gonorré kan infektera

Läs mer

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Klamydiainfektion Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Klamydia en mycket vanlig könssjukdom Infektion med klamydia är mycket vanligt. Klamydia smittar främst sexuellt. Klamydiainfektion

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet 2014-11-12 Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hiv- Humant Immunbrist Virus Isolerades 1983 i Frankrike. Namn HIV-1 1985.

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Herpes i underlivet (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Herpes i underlivet Herpes i underlivet orsakas av ett virus: Herpes simplex, som förekommer

Läs mer

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT Specialitet: Infektion PM Medicinskt Textförfattare: Pär-Inge Bergkvist Faktaansvarig: Pär-Inge Bergkvist Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2009-04-05 Reviderat: 2013-06-01 Bäst före: 2015-11-30 Sökord:

Läs mer

Bartolinis körtlar kan infekteras och då leda till en Bartolinit med en oftast ensidig labial svullnad.

Bartolinis körtlar kan infekteras och då leda till en Bartolinit med en oftast ensidig labial svullnad. Gonorré Bakgrund och klinik Infektionen orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae, som är en gramnegativ diplokock. Inkubationstiden är vanligen 2-10 dagar. En mindre del av männen och cirka hälften av

Läs mer

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Historik 1980 Mycoplasma genitalium isolerades från 2 av 13 män med NGU 1985 Chimpanser inolkulerades

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

SEXUALLY TRANSMITTED INFEKTIONS-STI

SEXUALLY TRANSMITTED INFEKTIONS-STI SEXUALLY TRANSMITTED INFEKTIONS-STI GONORRÉ KNAPPT 1000 FALL/ÅR I SVERIGE. FLER MAN ÄN KVINNOR ÄR SMITTADE. UNGEFÄR 1/3 ÄR SMITTADE UTOMLANDS, RESTEN ÄR INHEMSK SMITTA. ETIOLOGI: INFEKTION MED BAKTERIA

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Riktlinjer för skola och barnomsorg angående barn och ungdomar med blodburen smitta (hepatit B, hepatit C och hiv)

Riktlinjer för skola och barnomsorg angående barn och ungdomar med blodburen smitta (hepatit B, hepatit C och hiv) Dnr: 10267.13.G2 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Smittskydd Värmland 4 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Smittskydd Värmland Smittskydd Värmland 2013-08-26

Läs mer

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department GynObstetrik Sexuellt överförda infektioner (STI) Health Department Innehållsförteckning 1 Introduktion.......2 Klamydia........2 Gonorré.........4 Syfilis......5 Mycoplasma genitalium.........6 Smittspridningstakt...

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan Sexlivets risker Infektioner och smärta Skolhälsovårdens Höstupptakt Göteborg 1.9 2010 Eva Rylander, prof em. i obstetrik o gynekologi Sexuellt överförda infektioner = STI Bakterier Klamydia Virus HSV=

Läs mer

Bara för män. Allt om säkrare sex

Bara för män. Allt om säkrare sex Bara för män Allt om säkrare sex innehåll 4 Förord 8 Vanliga missförstånd och fördomar om hiv 9 13 sjukdomar som smittar vid sex 10 PRIMÄR HIVINFEKTION virus 12 HEPATIT A GULSOT virus 14 HEPATIT B GULSOT

Läs mer

Gula villan möte 2013-03-12 och 2013-03-20 Eva Mogard Överläkare Infektionskliniken Karlstad

Gula villan möte 2013-03-12 och 2013-03-20 Eva Mogard Överläkare Infektionskliniken Karlstad Gula villan möte 2013-03-12 och 2013-03-20 Eva Mogard Överläkare Infektionskliniken Karlstad Gav HIV ett ansikte Berättade offentligt 1987 Dog 1989-46 år gammal Globalt lever ca. 33 miljoner individer

Läs mer

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antal fall Antal anmälda fall med resistenta bakterier enligt Smittskyddslagen i Sverige tom 2011-11-25 6000

Läs mer

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få.

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Kvinnor emellan Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Njutning Sex är njutning och lust, kåthet och avkoppling.

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Denna broschyr producerades av

Denna broschyr producerades av Denna broschyr producerades av Lust på resan Det är härligt att resa! Nya platser, nya upplevelser och nya bekantskaper. Det är spännande och berikande. Vare sig du reser i arbete eller för nöjes skull

Läs mer

Fakta om virus, hiv och aids

Fakta om virus, hiv och aids Fakta om virus, hiv och aids Vad är ett virus? Virus är enkla organismer som bara består av arvsmassa omgiven av ett skyddande hölje. Virus kan endast föröka sig inuti levande celler. Virus fäster sig

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Blodburen smitta bland barn och ungdomar Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-100327 Fastställandedatum: 2015-02-05 Giltigt t.o.m.: 2016-02-05 Upprättare: Signar K Mäkitalo Fastställare: Signar Mäkitalo Blodburen smitta bland

Läs mer

Mycoplasma genitalium Knäckefall och resistensproblematik

Mycoplasma genitalium Knäckefall och resistensproblematik Mycoplasma genitalium Knäckefall och resistensproblematik Carin Anagrius, Britta Loré STD-mottagningen, Mikrobiologen Falu lasarett, Sverige JS Jensen SSI,Danmark Knäckefall Negativ index! Index 1 20-årig

Läs mer

Vankomycinresistenta Enterokocker. Utbrott i Västmanland 2008 / 2009

Vankomycinresistenta Enterokocker. Utbrott i Västmanland 2008 / 2009 Vankomycinresistenta Enterokocker Utbrott i Västmanland 2008 / 2009 Daniel Heimer, hygienöverläkare Eva Edberg, hygiensjuksköterska 1 Monet - Water Lillies 2 Superbakterie på Centrallasarettet 3 Invasiva

Läs mer

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Olle Wik, Smittskyddsläkare Värmland Ingela Berggren, Bitr. Smittskyddsläkare Stockholm Leif Dotevall, Bitr. Smittskyddsläkare V:a Götaland Områden inom tuberkulosvården

Läs mer

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Screening av tuberkulos bland gravida Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Perinatal tuberkulos Transplacental spridning genom navelsträng till fostrets lever Nedsväljning

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

EBV och CMV Klinik. Det beror på

EBV och CMV Klinik. Det beror på EBV och CMV Klinik Det beror på EBV Vanlig infektion Seroprevalens: 5 åå 50% 10 åå 60-70% 25 åå 90-95% Oftast subklinisk infektion Om primär infektion vid 15-25 åå, symtomatisk i ca 15-25% Immunkompetenta

Läs mer

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se Kikhosta Anmälnings- och smittspårningspliktig Vad är kikhosta? Kikhosta = Pertussis är en luftvägsinfektion som orsakas av kikhostebakterien Bordetella pertussis. Inkubationstiden 1 2 veckor. Bakterien

Läs mer

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av β- hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn.

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av β- hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn. hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn. Vid positiv odling hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn ska epidemiologisk utredning påbörjas. Åtgärder ska vidtas omgående

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

Skolboksvenereologi för vetgiriga. Per Anders Mjörnberg Överläkare Hudkliniken Ryhov 2012

Skolboksvenereologi för vetgiriga. Per Anders Mjörnberg Överläkare Hudkliniken Ryhov 2012 Skolboksvenereologi för vetgiriga Per Anders Mjörnberg Överläkare Hudkliniken Ryhov 2012 VENERISKA SJUKDOMAR Venereologi = läran om kärleksgiftet Sexually Transmitted Diseases Sexually Transmitted Infections

Läs mer

BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta. Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27

BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta. Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27 BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27 Vilka smittor talar vi om? De tre viktigaste Hepatit B HIV

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hivinfektion,

Läs mer

Vårdhygien - basala kunskaper

Vårdhygien - basala kunskaper Vårdhygien - basala kunskaper Vårdhygieniska åtgärder har som mål att förebygga infektioner hos patienter, hindra smittspridning mellan patienter samt hindra smittspridning från patient till personal och

Läs mer

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Ebolautbrottet i Västafrika 2014 Smittvägar Kontaktsmitta (droppsmitta) Ebolavirus överlever flera dagar både i vätska och intorkat tillstånd Hög risk för smitta

Läs mer

00 3', v 2010-08-30. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t motionen, med vad som anförts, anses besvarad.

00 3', v 2010-08-30. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t motionen, med vad som anförts, anses besvarad. I II l andstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 00 3', BER EDNINGS MEMORIAL Sammanlrädesdalum v 2010-08-30 1O Svar på motion från Ken Swedenborg (-): "Inför automatisk provtagning för Mykoplasma Genitalium

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen KÖNSSJUKDOMAR Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen SEXUELL HÄLSA Kärlek, sexualitet och sex hör till människans liv. Den sexuella hälsan är en viktig del av ens hälsa och livskvalitet. Alla har rätt att

Läs mer

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län.

Vad ingår i hiv-statistiken? I nedanstående statistik ingår samtliga personer som rapporterats och har sin behandlande läkare i Stockholms län. Sammanfattning År 2014 ses en minskning av antalet rapporterade med hiv i Stockholms län. Smitta mellan män som har sex med män (MSM) fortsätter att dominera den inhemska spridningen i länet, men även

Läs mer

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org

Hiv idag. Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Hiv idag Vill du veta mer om hiv? Jukka Aminoff jukka.aminoff@noaksark.org Från GRID till hiv Från GRID till hiv Aids: Acquired Immunodeficiency Syndrome Förvärvat immunbristsyndrom Från GRID till hiv

Läs mer

Ett liv med hiv. Basfakta om hiv och aids VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Basfakta om hiv och aids VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 1 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Basfakta om hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm.

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Årsstatistik för 2013

Årsstatistik för 2013 Årsstatistik för 2013 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013 Klamydia 645 668 541 610 613 HIV 13 2 2 2 8 Gonorré 3 14 5 4 3 Syfilis

Läs mer

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Friskt par i 40-års åldern ska resa 2 v till Tanzania, sol, bad och safari.

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Varför betala för ett klamydiatest på apoteket när man kan ta det gratis inom sjukvården?

Varför betala för ett klamydiatest på apoteket när man kan ta det gratis inom sjukvården? Varför betala för ett klamydiatest på apoteket när man kan ta det gratis inom sjukvården? Lars Falk Överläkare, Hudkliniken, landstinget i Östergötland FoU-handledare FoU-enheten för närsjukvården Vad

Läs mer

Clostridium Difficile

Clostridium Difficile Clostridium Difficile sporbildande tarmbakterie Ses framförallt hos äldre (3/4 av fallen > 60 år) och patienter som fått antibiotika el. andra läkemedel som påverkar den normala tarmfloran Senaste 10 åren

Läs mer

PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus

PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus 2013-03-08 1 (5) Smittskyddsenheten Smitta och smittöverföring Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomar i världen. Infektionen orsakas av ett paramyxovirus, ett enkelsträngat RNA-virus.

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

Patientinformation. Kondylom. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Kondylom. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Kondylom Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Kondylom en vanlig könssjukdom Kondylom är könsvårtor som orsakas av vårt-virus. Det kan ta från två till sex månader, eller upp

Läs mer

Tertiärstadiet Sjukdomsbilden är mycket varierande beroende på vilka organ som angrips och symtom uppträder först flera år efter primärinfektionen.

Tertiärstadiet Sjukdomsbilden är mycket varierande beroende på vilka organ som angrips och symtom uppträder först flera år efter primärinfektionen. 1(7) Syfilis Bakgrund och klinik Syfilis orsakas av en spiroket, Treponema pallidum (T. pallidum). Den sprids genom sexuell kontakt, via blod samt från mor till foster via placenta. I Sverige är syfilis

Läs mer

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 2 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Vård och behandling av hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset,

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Vem ska få behandling? Ett smittskyddsperspektiv

Vem ska få behandling? Ett smittskyddsperspektiv Vem ska få behandling? Ett smittskyddsperspektiv Stephan Stenmark Smittskyddsläkare i Västerbotten Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och

Läs mer

PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus

PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus Smittskyddsenheten 2014-02-21 1 (5) PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus Smitta och smittöverföring Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna i världen. Infektionen orsakas

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM VI OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM Obstetriska och gynekologiska symtom Obs! Innefattar även symtom från bröstkörteln (mammae). 101 Obstetriska symtom symtom vid säker eller misstänkt graviditet Innefattar

Läs mer

Smittspårningskurs 2015

Smittspårningskurs 2015 Smittspårningskurs 2015 Tarminfektioner Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Sidan 1 Var hittar du information? Smittskyddsblad för varje sjukdom med information om smittspårning Patientinformation

Läs mer

Blod och blodsmitta. Elisabeth Persson Flodman 2014

Blod och blodsmitta. Elisabeth Persson Flodman 2014 Blod och blodsmitta Elisabeth Persson Flodman 2014 Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom). Vanligast genom stick- eller skärskador.

Läs mer

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården Vad är vårdhygien Inger Andersson Hygiensjuksköterska Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala Enheten för vårdhygien Vårdhygien i Uppsala län Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Läs mer

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Smittskydd Västra Götaland Information till sjuksköterskor inom beroendevården Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Procent Vaccination mot hepatit A och B till personer som

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan STI-kompendium 2012 för läkarstuderande 6:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Juni 2012 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Tuberkulos. Tuberkulos, hiv och hepatit. Vanliga frågeställningar: Varför undersökning? Vem ska provtas? Från vilka länder?

Tuberkulos. Tuberkulos, hiv och hepatit. Vanliga frågeställningar: Varför undersökning? Vem ska provtas? Från vilka länder? Tuberkulos, hiv och hepatit Vaccination av nyanlända barn och ungdomar Uddevalla 22 oktober 2013 Tuberkulos Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland Avhandling om asylsökandes syn på hiv/aids och tuberkulos

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S Box 5196 200 71 Malmö Tel. 020-22 66 70 08/2005 Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar från munherpes specialisten Sår i ansiktet, på läpparna och i munhålan

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Infektioner och graviditet. Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009

Infektioner och graviditet. Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009 Infektioner och graviditet Gunnar Briheim Infektionskliniken, US 2009 Hepatit A Aldrig kronicitet Kortvarig viremi = liten risk för perinatal smitta Ingen transplacentär överföring Ingen säkert ökad morbiditet

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Infektionssjukdomar hos nyanlända

Infektionssjukdomar hos nyanlända Infektionssjukdomar hos nyanlända Leif Dotevall Smittskydd Västra Götaland Göteborg 20 januari 2015 G-P 20 juni 2014 Avhandling om asylsökandes syn på hiv/aids och tuberkulos (Umeå 2013) Antal rapporterade

Läs mer

Multiresistenta bakterier i Primärvård

Multiresistenta bakterier i Primärvård Multiresistenta bakterier i Primärvård VÅRDHYGIEN SKÅNE Utarbetad av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Godkänd av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Datum: 2011-06-01 Ersätter 2008-06-27 (Rutiner

Läs mer