Smittskyddsdag Hudiksvall Gävle. Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smittskyddsdag 2014-03-25 Hudiksvall 2014-04-01 Gävle. Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium"

Transkript

1 Smittskyddsdag Hudiksvall Gävle Smittskydd, Vårdhygien, Kliniskt Mikrobiologiskt Laboratorium

2 Agenda Förmiddag STI Fika Inledning 09:35-10:20 Klamydia, GC, syfilis Bakteriologi, diagnostik, ny metod Symtom och behandling Smittspårning och förebyggande arbetet VRE Bakteriolog/Diagnostik Sjukdomsinformation Betydelse Smittspårning Vårdhygieniska aspekter Eftermiddag Blodsmitta HCV, HBV och HIV Virolog/Diagnostik Symtom/ Behandling Smittspårning förebyggande arbete Fika Tillbud AFS2012:7 Förebyggande arbete, Sticksäkra nålar, När ska prov tas efter ev. smittillfälle Hur hanterar vi smittbärare inom vården Diskussion, övriga frågor. Avslutning. 11: LUNCH

3 Klamydia, Gonorré, Syfilis Allmänfarliga Ska lämna prov Läkare ska ta prov Gratis besök Gratis provtagning Gratis behandling Anmälningspliktiga Ska anmälas Smittskyddsanmälan - Landstinget Gävleborg Smittspårningspliktiga Ska smittspåras Utbildade smittspårare Remittera Certifierade smittspårare av klamydia Könsmottagningen Gc och Syfilis

4 Kumulativ klamydia i Gävleborg per månad jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec

5 Klamydia Bakterien Chlamydia trachomatis Chlamydia trachomatis Chlamydia psittaci Chlamydia/Chlamydop hila pneumoni Sexuell kontakt slemhinna - slemhinna eller smittat sekret slemhinna Könsorgan Konjunktiva Ändtarms slemhinna Minst 30% vid ett oskyddat vaginalt/analt samlag Förlossning, från mor till barn

6 Symtom Ofta tyst infektion Ev. symtom 1-3 veckor efter smitta Uretrit med sveda vid vattenkastning och/eller flytning Cervicit med flytning Konjunktivit Annan orsak; 14; 10% Provtagnin g i grupp med högre förväntad prevalens (STI); 16% Orsak till klamydiaprovtagning 2014 t om februari var det 143 st (tom); 13; Uppgiften 9% saknas; 1% Utredning av sjukdoms symptom; 17% Smittspårni ng/ kontaktspår ning; 47%

7

8 Komplikationer Kvinnor Endometrit med smärtor och blödningsrubbningar Salpingit med risk för sterilitet,extrauterin graviditet, långdragna smärttillstånd Perihepatit, perisplenit, periappendicit vid spridning ut i bukhåla Män Epididymit, vanligen ensidig Prostatit Proktit hos MSM

9 Komplikationer oavsett kön Konjunktivit ofta ensidig. Ensidigt rött öga hos ung patient- tänk på chlamydia Nyfödd som smittas vid förlossning kan få konjunktivit vid 5-15 dagars ålder Reiter syndrom med reaktiv artrit, konjunktivit, uretrit och psoriasisliknande utslag

10 Behandling och Smittspårning Doxycyklin 10 tabl à 100mg. 2 tabl dag1 och därefter 1x1 Azitromycin 250 mg, 4x1 när risk för bristande compliance Azitromycin 500mg dag 1 och därefter 250mg x1 i 4d vid samtidig Mg Amoxicillin 500 mg 1x3 i 7 dagar (gravida) SMITTSPÅRA! 70 % symtomfria Kontroll och behandling av fast partner och aktuella partners

11 Uppföljning Vid okomplicerad infektion ingen uppföljning Vid graviditet behandlingskontroll 4-5v efter påbörjad behandling Vid komplicerad infektion undersökning och provtagning ca 5v efter insatt behandling

12 Gonorré Grekiskan = flöde av säd Bakterien Neisseria gonorrhoeae Smittar via samlag Smittar via orogenital kontakt Mor-barn smitta vid förlossning via genitalt sekret Kort inkubationstid, vanl 2-7 dagar

13 Gonorré i Gävleborg inhemsk/utländsk smitta Uppgift saknas Inhemsk smitta Utlandssmitta Gonorré Gävleborg och Sverige 1200 Gävleborg Sverige 40 Antal i Sverige År Antal i Gävleborg

14 Symtom Flytning från uretra - ofta varig riklig flytning Flytning från vagina Sveda vid vattenkastning

15 Komplikationer Salpingit. endometrit Epididymit Proktit hos både kvinnor och män Faryngit Konjunktivit Sepsis Monoartrit

16 Diagnos Direktmikroskopi på metylenblåfärgat preparat PCR analys Ingen resistensbestämning Odling Måste strykas ut på plattor inom 24 timmar

17 Behandling och smittspårning SMITTSPÅRNING På könsmottagning Problem med ökad resistens mot antibiotika Icke behandlingsbar i framtiden? Okomplicerad genital Gonorré behandling Inj Rocephalin (ceftriaxon) 0,5 g i.m som engångsdos Tabl. Suprax (cefixime) 0,4g som engångsdos Amoxicillin 2,0g p.o som engångsdos+ Probenecid 1,0g Ciprofloxacin 0,5g p.o som engångsdos

18 Kontroller av GC behandling 1-2 veckor efter avslutad behandling Ytterligare en odling efter 1 vecka om nedsatt känslighet för antibiotika eller komplicerad infektion Kontroll och behandling av fast partner

19 Syfilis antal i Sverige och Gävleborg,Sverige ej uppdaterad 300 Sverige Gävleborg Antal i Sverige Antal i Gävleborg Antal syfilis bakgrund Gävleborg Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Uppgift saknas

20 Syfilis Lues Treponema pallidum (spiroket - bakterie) Smitta Sexuell aktivitet Blodtransfusion Perinatalt Inkubationstid dagar ( i medeltal 3v) Indelas i 3 stadier: Primärstadiet Sekundärstadiet Tertiärstadiet

21 Primärstadiet Välavgränsat, oömt, hårt knapplikt sår Läker inom 6-8v Såret lokaliserat på platsen för bakteriens inträde Ibland multipla sår

22 Sekundärstadiet 3-6 veckor efter debut av primärsåret Allmänsymtom: som vid viros med trötthet, huvudvärk, halsont, illamående, matleda, subfebrilitet Lymfadenopati: symmetrisk, generell med vanligen fasta oömma körtlar Hud: över 75% har hudförändringar och exantemet kan likna flera hudsjukdoma ofta symmetriskt med rödbrun färgton. Ofta utslag i handflator och fotsulor. Läkning på 2-10v

23 Komplikationer Slemhinneförändringar: ex liknande afte Håravfall: diffust håravfall, ibl. fläckvis Lever: klinisk eller subklinisk hepatit Njurar: ex glomerulonefrit Ögon: irit CNS: lindrig meningit Ibland symtomrecidiv inom 2 år

24 Tertiär syfilis år efter smittotillfället Benign syfilis: hud och skelettengagemang Kardiovaskulär syfilis: aortaaneurysm, aortainsufficiens, koronarstenos Neurosyfilis: ex kramper, personlighetsförändringar, ataktisk gång

25 Syfilis Diagnos Serologi: WR, VDRL, TPPA Vanligen positiva titrar 2-6 v efter smittotillfället Falskt positiva reaktioner är vanliga och diagnostiken svår Behandling Specialistfall Benzatine penicillin (Tardocillin),licensprep Procain-penicillin Tetracyklin/doxycyklin

26 Kontroller Serologisk kontroll: 1, 3, 6 och 12 mån efter behandling Vid sen syfilis även 2 år efter behandling

27 Smittspårning och anmälningsplikt Primär partners 3 mån bakåt + duration av symtom Sekundär + tidig latent Sen partners senaste 1-2 åren provtagning av aktuell partner hos kvinna överväga provtagning av hennes barn Anmälningspliktig inom 2 år från smittotillfället. Sammanhänger med smittsamheten

28

29 Multiresistenta bakterier Sverige, 2014 t om 5 mars ESBL Carba ESBL MRSA PNSP VRE ESBL Carba ESBL MRSA PNSP VRE

30 Multiresistenta bakterier Gävleborg, 2014 t om 5 mars ESBL Carba ESBL MRSA PNSP VRE ESBL Carba ESBL MRSA PNSP VRE

31 Vancomycinresistenta enterokocker Upptäcktes 1988 i Storbritannien Enterokocker tillhör vår normalflora i tarmen. Vanligaste odlingsfynd E. faecalis. E. faecium utgör ca 10-20% av isolaten 8 olika resistens gener Van A och B är vanligast Resistens kan överföras till andra kocker Van A Resistent mot Vancomycin och teicoplanin. Van B Resistent mot Vancomycin men känslig för Teicoplanein De flesta utbrotten i Sverige har orsakats av Van B

32 VRE Patogenicitet Oftast bärarskap Urinvägsinfektion Gallvägsinfektion Sårinfektion hos immunsupprimerad Kateter sepsis Endocardit Ökad lidande Ökade vårdkostnader Smitta Biofilm Indirekt smitta Vårdpersonal Material Direkt smitta

33 VRE utbrottet Gävle Sept Började i slutet av sept. med ett fall v 38. Började att odla alla patienter på den avdelningen senare togs beslut om Veckoodling utskrivningsodling. Odling 7 dagar efter utskrivning Epidemigrupp Styrgrupp Handlingsprogram Få kliniska infektioner Höftprotesinfektion Växt i sår

34 Fall Epidemikurva över nydiagnosticerade VRE Fall i Landstinget Gävleborg v framåt. 18 Van B Egen stam 199 Liknar vår stam 2 17 st 17 Möjliga egna Van B st Van B ej typade 4 16 Van B Uppsala stam 5 15 Van B olika unika Van A stammar st st st 11 st 11 st st 10 st 10 st 10 9 st 9 8st st 6 5 st st K 4 st 4st st 2 1 st 1 st 1 Vecka v 38 v 39 v 40 v 41 v 42 v 43 v 44 v 45 v 46 v 47 v 48 v 49 v 50 v 51 v 52 v 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 12 v 13 Egen Van B stam Liknar Egen Van B stam Uppsala Van B stam Unika Van B stammar Van A stam Van B ej typad Misstänkt ej med i totalantalet

35 Tidslinje- rumsplacering IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA/110 NH110 NH 110NH/ R IVA IVA IVA IVA/ UAS CIVA CIVA/IVA K A 111A/IVA?/ HIA 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A 111A

36 Antal VRE-patienter efter vecka och provtagningsorsak tom vecka 10, n=202 patienter Antal VRE-pat efter första pos provet Kliniskt prov Veckoodl Avd/Utskrivningsodling E 7 dagar E brev Annat

37 Antal negativa VRE prov före 1:a positiva VRE prov neg odl 5 neg odl 4 neg odl 3 negativa 2 negativa 1 negativt Ej odlade 2 0 Vecka 38 Vecka 39 Vecka 40 Vecka 41 Vecka 42 Vecka 43 Vecka 44 Vecka 45 Vecka 46 Vecka 47 Vecka 48 Vecka 49 Vecka 50 Vecka 51 Vecka 52 Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 Vecka 10 Vecka 11

38 Daglig rapportering Avd VREbärare vå rdas /är vå rdad senaste 7 dygnen Ingen känd VRE men Ingen VRE senaste 7 dygnen och ingen VREbärare vå rda s/ä r vå rda d Ingen känd VRE men odlingssva patient senaste 7 odlingssva r inväntas odlas. dygnen r inväntas Ingen VRE senaste 7 dygnen och ingen patient odlas. Ortopedavdelning Gävle (112 O) x x Kir.avd 12 K x x Kir.avd. 11 A + 11 B x x Njur hematologavdelning (110 N/H) x x Dialysavdelning x x Dagsjukvård 110 x x Lungavdelning (109 L) x x Strokeavdelning (109 S) x x Gynekologisk vårdavd Gävle (108) x x BB Gävle x x BUS Allmän x x BUS Neo x x Dagvård reuma/neuro x x Hjärtavdelning Gävle (105) x x HIA Gävle x x IVA x x Förlossning Gävle x x Onklogavdelning (17) x x Geriatrikavdelning (11) x x Infektionsavdelning (120) x x Akutvå rdsa vdelning x x Psykiatri 25 x x Psyk avd. 26 x x Psyk avd. 27 x x Rehabmedicin (Avd 70) x x

39 Vårdhygieniska åtgärder Tidslinje Hygienronder samt askulterat på avd där VRE upptäckts- Uppföljning Städrutiner- toaletter, slutstädning och den dagliga städningen Tagit bort samtliga draperier avtorkningsbara skärmar Köksrutiner på avdelningarna bort med bufféer Väntrum Sanerat tidningar, böcker, leksaker Miljöodlat före och efter städ Samarbete med infoenheten Sett över materialförråd samt behandlingsrum och tvättvagnar Säng och bordsrengöring Info transportpersonalen om basala hygien rutiner Arbete gentemot SÄBO och kortidsboende

40 Agenda Förmiddag STI Fika Inledning 09:35-10:20 Klamydia, GC, syfilis Bakteriologi, diagnostik, ny metod Symtom och behandling Smittspårning och förebyggande arbetet VRE Bakteriolog/Diagnostik Sjukdomsinformation Betydelse Smittspårning Vårdhygieniska aspekter Eftermiddag Blodsmitta HCV, HBV och HIV Virolog/Diagnostik Symtom/ Behandling Smittspårning förebyggande arbete Fika Tillbud AFS2012:7 Förebyggande arbete, Sticksäkra nålar, När ska prov tas efter ev. smittillfälle Hur hanterar vi smittbärare inom vården Diskussion, övriga frågor. Avslutning. 11: LUNCH

41 Hepatit Klinisk bild Asymtomatisk Smittspridare som mår väsentligen bra ASAT och ALAT är stegrade Diagnostiska lab är positiva Symtomatisk Prodromal fas Trötthet, matleda, myalgi, artralgi, ev feber Ikterisk fas Mörk urin, avfärgad avföring, gula ögon, gul hud Akut De första 3-6 månaderna av sjukdomen Akuta besvär vid symtomatisk sjukdom Kronisk Infektion kvarstår efter 6 månader Kan vara symtomlös

42

43 HCV Hepatit C virus infektion Allmänfarlig gratis besök och behandling Smittspridning Blod I.v. missbruk Vid födelsen från mor till barn Anmälan Smittskyddsanmälan på Inkubationstid Varierar 2 v 6 månader (1 år) I medel 6-9 veckor Akut hepatit Cirka 15 %

44 HCV blodsmitta och provtagning Mellan 1962 och 1991 HCV smitta via blodtransfusion Barn som fått blodtransfusion Kvinnor som fött barn och fått blodtransfusion Erbjudas HCV antikroppstest

45 Hepatit C Virus 7 olika genotyper Världen Prevalens 2 % 160 miljoner Sverige Prevalens 0,5 % Cirka Ofta iv missbruk Prognos % spontanläker % kroniska 25 % friska 20 % cirrhos inom 20 år

46 HCV Cirrhos - skrumplever Riskfaktorer för cirrhos Hög ålder vid smitta Alkohol Insulinresistens Co-infektion med HBV eller HIV 3-4 % / år utvecklar HCC 30 % av levertransplantationer i Sverige

47 Behandlingsindikation och utredning Förhindra cirrhos Förhindra HCC Prognosfaktorer Fibrosstadium Kontraindikationer Akut Hepatit C Fibrosskattning HCV genotypning Vid cirrhos Esofagusvaricer HCC Uteslut kontraindikationer Vitamin D-nivå IL28B bestämning

48 Mål med behandlingen SVR Sustained Virological Response Inget Hepatit C virus i plasma med PCR metod 24 veckor efter utsatt behandling

49 Behandlingsalternativ nu Akut HCV Pegylerat interferon 1 ggr/ vecka 24 veckor Kronisk HCV genotyp 2 7 Pegylerat interferon och Ribavirin och Kronisk HCV genotyp 1 Dessutom Proteashämmare telaprevir eller boceprevir

50 Framtida behandlingsalternativ Interferon och Ribavirin fri terapi 24 veckor? med Polymeras hämmare Kombinerat med NS5A replikations komplex hämmare Eller 24 veckor? med Polymerashämmare och Proteashämmare

51 Skillnader Administreringssätt Biverkningar Behandlingstid Effekt Kostnader

52 Förebygga och Smittspåra Hepatit C Narkomaners hälsa Förebygga drogmissbruk Arbeta med drogmissbrukare Vaccin mot Hepatit A och B Erbjuda provtagning Informera om smittvägar Sprutbyte Verktygsbyte Smittspåra Anmäla fynd av HCV Följa upp Behandla HCV bärare

53 Hepatit B Allmänfarlig gratis besök och behandling Smitta Blod i.v. missbruk Mor barn Barn barn Sexuellt Anmälan Smittskyddsanmälan på Inkubationstid 2-6 månader Symtom och kronicitet Barn Ofta asymtomatiska 90 % kroniska Vuxna 50 % symtom < 5 % kroniska Högre risk för kronisk > 70 år Immunsupprimerad

54 Hepatit B virus infektion Världen 1/3 varit infekterade 400 miljoner bärare Sverige > bärare? <0,5 % bärare bland blodgivare Prognos i Sverige 20 % utvecklar allvarlig leversjukdom under sin livstid

55 HBV Komplikationer Akut HBV Fulminant sjukdom Levertransplantation akut Kronisk sjukdom Levercirrhos Hepatocellulär cancer

56 Kronisk HBV Immun- Immun- Immuno- Resolutions- tolerans aktivering/ Reaktivering logisk övervakning fas HBsAg Positiv Positiv Positiv Negativ HBVDNA Hög Sjunkande Låg <10 Lever- Inflammation Minimal Mild - svår Minimal Ingen ALAT Normal Förhöjd Normal Normal HBeAg Positiva Pos/neg Negativ Negativ Prognos Osäker ofta god Långvarigt =Cirrhos eller HCC I regel god God Smittorisk Hög Hög, sjunkande Uppföljning 1-2 ggr/år 2-3 ggr/år Vid cirrhos UL + gastro. Låg 1 gång/år Ingen

57 HBV Behandling Varför? Att minska risken för fortsatt leverskada. Att minska risken för senkomplikationer som cirrhos och HCC (hepatocellulär cancer). Att minska smittsamheten HBsAg anti-hbs HBeAg anti-hbe Indikation Långdragen Immunaktivering eller reaktiveringsfas Högt HBV DNA Försämring av leverhistologi

58 HBV behandling Pegylerat interferon HBV genotyp A 6 månader Nukleosidanaloger Till anti HBe positiv Till HBsAg negativ Nukleosidanaloger Lamuvidin Få biverkningar Resistensutveckling Entecavir Tenofovir Något fler biverkningar Föga resistensutveckling Potenta

59 HBV Smittspårning och Profylax Leta efter sexuell eller blodkontakt (iv) eller om mor var HBsAg bärare vid födelsen 2-6 månader bakåt i tiden vid akut sjukdom Till misstänkt smittillfälle vid kronisk sjukdom Vaccinera Kontakter Nyfödda I arbetslivet Gratis till kontakter till akut HBV och till iv narkomaner Migranter Arbeta drogförebyggande Narkomaners hälsa

60 HIV1 och HIV2 >30 miljoner i Världen 6000 i Sverige Många MSM i Europa HIV1 Centralafrika övriga världen HIV2 Nordvästra Afrika och sedan till Mocambique och Indien HIV 2 långsammare sjukdomsprogress än HIV1 Smittvägar Blod Oskyddat sex Mor-nyfödd Vid smitta Symtom > 50 % Övriga inga symtom Sällan snabb utveckling till AIDS

61 HIV virus knoppas av från cell

62 Blått Hjälpar T-celler Rött HIV RNA mängd

63 OLIKA HIV STADIER PHI Akut mononukleoslik Cirka 1 månad frisk sedan HIV bärare Symptomfri AIDS Förvärvat immunbristtillstånd 10 år medel T CD 4 tal <200 Opportunistiska infektioner Tumörer

64 Primär HIV infektion (PHI) Inkubationstid: 2 v (1-4 v) Sjuk i 1-2 v (dagar månad) Feber, halsont, lgll förstoring, makulösa utslag, enantem, sår i mun och genitalia Lab Hb, vita och TPK sänkta, CRP uva Transaminaser kan vara förhöjda Diagnos HIV antikroppar efter 2 v till 3 månader Antigen och HIV PCR RNA tidigt

65 Akut primär HIV

66

67 Aids Avmagring Feber Pneumocystis Jiroveci pneumoni Herpes zoster Candida infektioner i mun och esofagus Lymfom Kaposi sarkom CMV retinit Toxoplasmos i hjärnan MAC infektioner / Tuberkulos Demens (T-CD 4 = Hjälpar T Celler < 200)

68 Nuvarande rekommendation Diskutera behandling när HIV diagnos upptäcks Starta behandling när TCD4 < 500 eller >500 och HIV symtom Behandla med tre preparat Två NRTI (exempelvis Kivexa eller Truvada) kombinerat med Ett PI/r eller ett NNRTI Integrashämmare HIV RNA < 50 T CD4 skall stiga till normalvärden I alla fall > 200 Inga biverkningar

69 Långtidseffekt av HAART

70 Resistensproblematik Dålig följsamhet (Compliance) Viruset muterar Tål läkemedel Sprids i värsta fall Patienten kan utveckla AIDS sjukdom igen

71 Smittrisk i sjukvårdarbete USA Nålstick episod 0,3 % Mucokutan episod 0,03 % Sverige Inga kända fall av smittöverföring

72 Smittrisk till barn vid graviditet Obehandlad mor med hög virusnivå 20-25% (35% inklusive amning) HIV behandling hos mor med HIVRNA < 50 <5% (0,7 %) Läkemedel till mor från grav v Läkemedel till barnet i 4-6 veckor Kejsarsnitt (Behövs sannolikt ej) Ingen amning Smittskyddse nheten Landstinget 72 72

73 PEP =Postexpositions profylax Smittrisk Oskyddat sex Nålstick Blod på slemhinna 4 veckors antiviral terapi 3 preparat Börja så snart möjligt 2 timmar men senast inom 36 timmar

74 Smittspåra, förebygg Kondom Femidom Manlig omskärelse % risk reduktion för mannen Kvinnors utbildningsnivå Behandla med HIV läkemedel Smittspårning på infektions och barn mottagning Smittskyddsanmälan på Smittskyddsblad Informationsplikt kan tas bort

Sexuellt överförbara sjukdomar

Sexuellt överförbara sjukdomar 483 Magnus Gisslén, Infektionskliniken, SU/Östra, Göteborg Petra Tunbäck, Verksamheten för Hud- och Könssjukvård, SU/Sahlgrenska, Göteborg Inledning Till begreppet STI Sexually Transmitted Infections hänförs

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan STI-kompendium 2009 för läkarstuderande 5:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Augusti 2009 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan STI-kompendium 2012 för läkarstuderande 6:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Juni 2012 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department GynObstetrik Sexuellt överförda infektioner (STI) Health Department Innehållsförteckning 1 Introduktion.......2 Klamydia........2 Gonorré.........4 Syfilis......5 Mycoplasma genitalium.........6 Smittspridningstakt...

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Behandlingsrekommendation

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Behandlingsrekommendation Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner srekommendation De flesta infektioner orsakade av herpes simplexvirus (HSV) och varicellazostervirus (VZV) är lindriga. De terapeutiska

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet 2014-11-12 Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hiv- Humant Immunbrist Virus Isolerades 1983 i Frankrike. Namn HIV-1 1985.

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2012, ÅRGÅNG 23 Tema BARN Tarminfektioner hos barn Barnvaccinationer utanför programmet Resistenta pneumokocker MRSA via tvål- och pappershållare?

Läs mer

Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE

Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE Historia Spreds i Europa på 1500-talet (Columbus?) Stor spridning i Sverige på 1800-talet 1905 påvisades Treponoma Pallidum

Läs mer

Riktlinjer för antiviral terapi

Riktlinjer för antiviral terapi Reviderad upplaga 2010 Terapiriktlinjer Riktlinjer för antiviral terapi Läkemedelsrådet Riktlinjer för antiviral terapi är utarbetade av Terapigruppen Antibiotika/infektioner i samarbete med Strama. 1

Läs mer

Bara för män. Allt om säkrare sex

Bara för män. Allt om säkrare sex Bara för män Allt om säkrare sex innehåll 4 Förord 8 Vanliga missförstånd och fördomar om hiv 9 13 sjukdomar som smittar vid sex 10 PRIMÄR HIVINFEKTION virus 12 HEPATIT A GULSOT virus 14 HEPATIT B GULSOT

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

www.aidsmap.com HIV och sex

www.aidsmap.com HIV och sex www.aidsmap.com HIV och sex Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Första svenska utgåva 2010 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Maria Dalby för översättning

Läs mer

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Hud och mjukdelar Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2015 Gäller: t.o.m. 31 december 2017 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Sår som symtom. Tema. Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens läkekonster / Harpest

Sår som symtom. Tema. Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens läkekonster / Harpest STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2013, ÅRGÅNG 24 Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm Tema Sår som symtom Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens

Läs mer

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom?

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom? Bild: Agnes Moström Kör du med eller utan kondom? Fakta om klamydia Klamydia är en bakterie som smittar vid samlag i både slida och ändtarmsöppning. Petting (smeksex) och munsex kan också sprida smittan.

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2011 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD 2011-03-06 Kontaktperson:

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:60

Regeringens proposition 2005/06:60 Regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december

Läs mer

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål INFEKTIONER Riktlinjer i app Terapirekommendationernas infektionskapitel för öppenvården, riktlinjer för sjukhusvården och vid kirurgisk profylax kan läsas i en app som du kan ladda ner gratis till androidtelefon,

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Herpes i underlivet (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Herpes i underlivet Herpes i underlivet orsakas av ett virus: Herpes simplex, som förekommer

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING Man behöver kunskap om vad det innebär att ha en sexuellt överförd infektion och hur man kan skydda sig själv och sin/sina partner för att kunna bedöma vilka risker

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer