Jenny Stenkvist Varmt välkomna!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!"

Transkript

1 Varmt välkomna!

2 Hiv och hepatit - vad behöver jag som personal veta? , Piperska Muren Överläkare/bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm

3 Upplägg Hiv Hepatit C Hepatit B Kort om akut hepatit Kort om sticktillbud Fråga gärna!

4 Vad är hiv Hiv = humant immunbrist virus Dök upp på 80-talet (1981 USA) Skadar gradvis vårt immunförsvar (följs med CD4-tal, T hjälpar-celler) Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant -> den smittade bär på viruset resten av livet Långsamt förlopp c:a 8 år, då utvecklas aids

5 Symtom HIV En del nysmittade: feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar och utslag några veckor efter det att de har smittats, en primärinfektion Ofta inga - det kan dröja flera år från smitto-tillfället tills man blir sjuk (därför viktigt testa riskgrupper regelbundet!) Avmagring, symtom på andra infektionssjukdomar (t.ex. bältros, svamp i munnen, lunginflammationer), vissa ovanliga tumörer Det är dessa som ligger bakom det sjukdomstillstånd som kallas aids (acquired immune deficiency syndrome)

6 Hur smittar hiv? (blod och sex!) Smittan kan överföras vid samlag Blod till blod, till exempel om man delar spruta eller får en blodtransfusion Stick av kanyl - liten risk (ca %) Blod till slemhinna i mun/öga - liten risk (0.09%) Mor-barn-smitta under graviditeten, i samband med förlossning eller amning

7 Hur smittar hiv inte? Hiv smittar INTE genom: Sociala kontakter Beröring Kramar Pussar Använt glas eller porslin, dela bestick Vid toalettbesök Genom myggbett

8 Hiv hur vanligt är det? I världen lever ca 35 miljoner med hiv Ca 25 miljoner av dessa lever i Afrika I Sverige lever ca med hiv I Stockholm bor ca 3600 (70% män) 51% heterosexuellt smittade, 31% män som har sex med män, 6% personer som injicerar droger

9 Ca fall/år av hiv i Sverige (Folkhälsomyndigheten)

10 Hiv smittade i Sverige, per smittväg (enligt Folkhälsomyndigheten)

11 Stockholm, antal med hiv

12 Hur har tillvaron för hiv- infekterade förändrats? 94% av patienter i Sverige får hiv-behandling (okt 2014) Behandling förhindrar AIDS och minskar smittsamheten med 96% Behandling botar inte, måste tas livet ut Förväntad livslängd nära normal God livskvalitet!

13 Hiv-behandling 1987 kom AZT, 1995 effektiv kombinations-behandling Nu oftast 1-3 tabletter 1 gång/dygn Vanligaste beh för personer som injicerar: Prezista + Norvir + Kivexa eller Truvada Alternativ: Triumeq Få biverkningar Bör tas ungefär samma tid på dygnet Kan interagera med vissa läkemedel, t.ex. metadon och epilepsi-mediciner

14 Vad göra om hiv-positiv inlagd, inte har sina mediciner Kontakta hiv-mottagningen (mott 2/I56 Karolinska, Huddinge eller Venhälsan) Kolla om anhörig kan komma förbi med läkemedel Ev ha de vanligaste på avdelningen? Går alltid att få tag i via infektionsakuten, Karolinska, Huddinge Om slutar med en sort, bör man sluta med alla samtidigt (men bör helst inte göra behandlingsuppehåll)

15 Uppmuntra till testning för hiv! Det finns effektiv behandling! Sena testare störst risk för att bli svårt sjuka och att sprida smitta Personer som injicerar rekommenderas att testa sig var 6e månad (gratis!) Hiv-testet är säkert 6-8 veckor efter risktillfälle Om pos : hiv-mott tar över

16 Hepatit A, B, C Hepatit= inflammation i levern Olika virus A : tarmsmitta (via vatten och mat eller person-person), läker alltid ut B och C: blodsmittor, kan bli kroniska Vaccin finns mot hepatit A och B Behandling finns mot hepatit C (och B)

17 Jag har alla hepatiter = Hepatit C? Personer som injicerar har: ofta hepatit C! (Men inte alla testa!) ibland hepatit B, men oftare en tidigare genomgången infektion (eftersom vuxna oftast läker ut hepatit B) ökad risk att få hepatit A men den läker ut (det finns inte kronisk hepatit A)

18 Hur smittar hepatit C? Blod! Delade nålar, sprutor och andra injektionsverktyg (tussar, blandningskoppar, vattenglas för rengöring) Blodtransfusion (före 1992 i Sverige) Tatuering/piercing, tandborste, rakhyvel/apparat Sex (ffa vid blödning, slemhinneskada) låg risk Mor-barn (låg risk, <5%) Mer smittsamt än HIV, kan överleva utanför kroppen MEN Hepatit C smittar inte vid sociala kontakter!

19 Varför testa sig för hepatit C? Om har hepatit C: Finns möjlighet till behandling som kan bota infektionen och förhindra att man blir allvarligt leversjuk Kan skydda levern genom att dra ned på/sluta med alkohol (och cannabis) Undvika att smitta andra Om inte har hepatit C: Skydda sig från att få Sluta oroa sig (Från: The hep C handbook, finns på

20 Hur testar man för hepatit C? Anti-HCV (= antikroppar mot hepatit C) Visar bara att personen har träffat på viruset någon gång. Kan vara nuvarande eller en tidigare infektion som nu är borta. HCV-RNA eller HCV antigen/ag (= själva viruset) Visar att någon bär på viruset nu. Betyder oftast att man har en kronisk infektion. Ta reda på om har tidigare eller aktuell infektion!

21 Man kan få hepatit C många gånger! Utläkt hepatit C (antingen av sig självt i akutskedet eller efter hepatit C behandling) ger inte immunitet Man kan alltså infekteras av hepatit C virus flera gånger! Om man har kvar anti-hcv efter en tidigare infektion kan ett nytt HCV RNA test påvisa en ny infektion

22 Hepatit C vad är problemet? Akut hepatit C oftast utan symtom (bara 15% blir gula) Majoriteten (55-85%) får en kronisk infektion (> 6 mån) Oftast symtomfria även vid kronisk infektion (ibland förhöjda ALAT/ALAT) Risk för skrumplever, leversvikt och levercancer efter års infektion Finns inget vaccin, men en behandling som kan bota infektionen!

23 Hur visar sig skrumplever (cirrhos)? Ofta inga symtom alls Trötthet Kan ha tecken såsom: Spiders, röda handflator Kemlab: omvänd kvot ASAT>ALAT Trombocyter sjunker (<150) Lågt albumin, stigande INR och bilirubin-ökning (gulsot) : sena tecken Undersök! Fibroscan bra

24 Långtidskomplikationer till hepatit C (och B) Vätska i buken Blodiga kräkningar från åderbråck i matstrupen Förvirring Infektioner Levercancer (HCC)

25 Vad ska läkare göra om någon har hepatit C? Informera om sjukdomen, smittvägar och att det finns behandling Ge förhållningsregler. Använd smittskyddsbladen (finns på ) Smittskyddsanmälan smittväg, att fått förhållningsregler, om remitterats Provta sexpartner Provta barn till kvinnor med hepatit C Smittspåra (akut hepatit C: 1-3 mån inkubationstid)

26 Vad ska läkare göra om någon har hepatit C? Ge råd om/hjälp till att dra ned på/sluta med alkohol och cannabis Provta för andra blodsmittor (hepatit B och hiv) samt hepatit A Vaccinera mot hepatit A och B Remiss till/kontakta själv infektionskliniken (t.ex. IMB, Karolinska, Huddinge) för att ta reda på hur levern mår och ta ställning till behandling Vid allvarlig leversjukdom/leversvikt : remiss till gastromedicinsk klinik

27 Hepatit C - hur vanligt är det? miljoner infekterade globalt (2.8%) Ca personer i Sverige (0,5-0.6%) De flesta födda på 50- och 60-talet Missbruk dominerande smittväg (minst 70%) I låginkomstländer är det fortfarande vanligt med smitta via sjukvård

28 Smittväg för hepatit C i Stockholm 2013 (där smittväg angivits, n=239 av totalt 587 fall) 11% 5% 7% 5% Övrigt Blod/blodprodukt Heterosexuell smitta Homosexuell smitta Intravenöst missbruk 72%

29 Ny hepatit C behandling 2014 Dagens Medicin,

30 Hepatit C går att behandla bort! Tidigare behandling (interferon-spruta 1 gång/vecka + tabletter) gav 50-80% utläkning på 6-12 månader 2014: bättre behandling bättre svar (>90%), kortare behandlingstid (3 månader), färre biverkningar, bara tabletter Dyr endast de med skrumplever behandlas Rek ej generellt för personer som injicerar, men kan övervägas på individuell basis

31 Hur smittar hepatit B? Blod och sex! Smittan kan överföras vid samlag Blod till blod, till exempel om man delar spruta eller får en blodtransfusion Stick av kanyl (2-20% risk) Blod till slemhinna i mun/öga Mor-barn-smitta under graviditeten, i samband med förlossning MEN Hepatit B smittar inte vid sociala kontakter!

32 Hepatit B - vad är problemet? Risk utveckla kronisk, oftast livslång infektion (> 6 månader): Nyfödda: 90%, Vuxna: <5% De flesta med kronisk hepatit har smittats tidigt, av modern eller av andra barn. I Sverige: ca personer. Framförallt migranter från länder där hepatit B är vanligt (Asien, Afrika) Risk för skrumplever, leversvikt och levercancer på lång sikt. Behöver ibland behandlas för att minska denna risk. Viktigt att inte avbryta behandlingen! Personer som injicerar droger och andra vuxna läker oftast ut hepatit B infektionen, men kan få en allvarlig akut infektion

33 Vad ska läkare göra om patienten har hepatit B? Informera om sjukdomen och smittvägar Ge förhållningsregler. Använd gärna smittskyddsbladen Smittskyddsanmälan smittväg, att fått förhållningsregler, att remitterats, om smittspårning är gjord Smittspåra: provta sexpartner, barn, ursprungsfamilj (HBsAg, anti-hbc, anti-hbs) Vaccinera icke-immuna kontakter (kostnadsfritt) Vid varje besök: förnyad smittskyddsinfo och bed

34 Vad ska läkare göra om patienten har hepatit B? Ge råd om att dra ned på alkohol Provta även för hepatit A, C, D och HIV Vaccinera mot hepatit A om ej redan haft Leverskada? Kontroll 1-2 ggr/år (klinik, kemlab: ALAT/ASAT, INR, alb, tpk ). Fibroscan. Remiss till infektionskliniken för att ta reda på hur levern mår och ta ställning till behandling Vid allvarlig leversjukdom: remiss till gastromedicinsk klinik Ev screening för levercancer med regelbundna ultraljud av levern

35 Akut hepatit symtom Inledande fas: allmän sjukdomskänsla trötthet illamående, aptitlöshet nässelutslag (ffa hep B) feber (ffa hep A) ledvärk klåda

36 Gul fas vid akut hepatit Gula ögonvitor, gul hud, mörk urin, ljus avföring Hepatit A: 75% blir gula Hepatit B: 50% Hepatit C: 15% Yngre (barn) oftare utan symtom Måste ta prov för att veta vilken det är! Akutmärk!

37 Pågående utbrott av akut hepatit B Under 2014 utbrott av akut hepatit B bland personer som injicerar Sörmland, Östergötland, m.fl. samma utbrottsstam I Stockholm minst 8 personer som injicerar + sexpartner till dessa Många födda på 80-talet Alla har inte symtom (ca 50% blir gula) Provta och vaccinera ännu mera!

38 Utbrott akut hepatit B Akut hepatit B i Stockholm 2014 uppdelat på sannolikt smittland och smittväg (n=30) Tyskland Turkiet Thailand Sverige Spanien Somalia Gambia 2 0 Uppgiften okänd n=7 Heterosexuell smitta n=13homosexuell smitta n= 1Intravenöst missbruk n=8tatuering/pearcing n=1

39 Kort om sticktillbud Risksituation för vårdpersonal Stickskada från kanyl Skärskada av blodförorenat föremål (kniv/rakblad) Blod mot slemhinna eller skadad hud Skydd Använd handskar Kunskap och bra rutiner Arbetsmiljölagen

40 Hur gör man vid tillbud? Tvätta och sprita utsatt hud Skölj ögon med ögondusch, koksaltlösning eller vatten Kontakta företagshälsovård för provtagning och hepatit B snabbvaccination eller påfyllnadsdos samt uppföljande provtagning Om HIV positiv person: sök infektionsakuten Profylax med HIV-läkemedel (1 månad) ska ges < 2 tim (<36!) Det tar tre månader att säkert veta att man inte smittats Rapportera till arbetsledare eller skyddsombud Ev prov på smittkällan (= index) med medgivande. Akutsvar.

41 Risk för blodsmitta vid sticktillbud 0,2 % för hiv - kan ge förebyggande läkemedel 5 % för hepatit C - går att behandla bort om man skulle infekteras 2-20% för hepatit B - vaccin finns, kan också ges efteråt. Påfyllnadsdos om redan vaccinerad.

42 Smittskyddslagen Hepatiter och hiv räknas till de allmänfarliga sjukdomarna Patienten har rätt till kostnadsfri undersökning, vård och kostnadsfria läkemedel Patienten har skyldighet att följa givna förhållningsregler, t.ex. informera sjukvårdspersonal om sin infektion vid blodprov, informera sexpartners, inte dela nålar etc. Viktigt informera, anmäla, smittspåra (t.ex. partners)

43 Sammanfattning Testa regelbundet för blodsmittor (1-2 ggr/år) Ta hep A, B, C + hiv samtidigt (om inte redan har känd infektion) Om hiv-diagnos i tid: går bra! Vaccinera mot hepatit A+B Om hepatit B eller C: kontakta infektionskliniken Hepatit C kan botas med behandling Pågående hepatit B utbrott bland personer som injicerar provta och vaccinera mera!

44 IMB - Infektion, Missbruk, Beroende (inf-mott 1, I53) Hiv-mottagningen (inf-mott 2, I56) Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

45 Mer information om hiv och hepatit

46

47 Informationsmaterial riktat till personal (i inbjudan)

48

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och

Läs mer

Riktlinjer för skola och barnomsorg angående barn och ungdomar med blodburen smitta (hepatit B, hepatit C och hiv)

Riktlinjer för skola och barnomsorg angående barn och ungdomar med blodburen smitta (hepatit B, hepatit C och hiv) Dnr: 10267.13.G2 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Smittskydd Värmland 4 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Smittskydd Värmland Smittskydd Värmland 2013-08-26

Läs mer

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Smittskydd Västra Götaland Information till sjuksköterskor inom beroendevården Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Procent Vaccination mot hepatit A och B till personer som

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Blodsmittotillbud och åtgärder därom inom polisen

Blodsmittotillbud och åtgärder därom inom polisen Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2006 Rapport nr. 343 Blodsmittotillbud och åtgärder därom inom polisen Erik Crona Jörgen Axelsson Abstract Inom polisen

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Bara för män. Allt om säkrare sex

Bara för män. Allt om säkrare sex Bara för män Allt om säkrare sex innehåll 4 Förord 8 Vanliga missförstånd och fördomar om hiv 9 13 sjukdomar som smittar vid sex 10 PRIMÄR HIVINFEKTION virus 12 HEPATIT A GULSOT virus 14 HEPATIT B GULSOT

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom?

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom? Bild: Agnes Moström Kör du med eller utan kondom? Fakta om klamydia Klamydia är en bakterie som smittar vid samlag i både slida och ändtarmsöppning. Petting (smeksex) och munsex kan också sprida smittan.

Läs mer

Sållningstest av blodgivare. Kunskapsunderlag från experter

Sållningstest av blodgivare. Kunskapsunderlag från experter Sållningstest av blodgivare Kunskapsunderlag från experter Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

kombinationsbehandlingens

kombinationsbehandlingens kombinationsbehandlingens En väglednig till underlättad behandling av hivinfektion RFSL Posithiva gruppen k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g e n s a b C RFSL Posithiva gruppen Broschyren är framtagen

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Hur använder du detta informations- och

Läs mer

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION. Läkare mot AIDS Noaks Ark

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION. Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Begripa ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Begripa a ATT FÖRSTÅ HIVINFEKTION Utgiven av Föreningen Läkare mot aids

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Till dig som har fått HUMIRA

Till dig som har fått HUMIRA Till dig som har fått HUMIRA Du ska börja få behandling med HUMIRA. Syftet med den här genomgången är att du ska känna dig trygg med din behandling och kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer

- en informationsskrift om hiv/aids

- en informationsskrift om hiv/aids - en informationsskrift om hiv/aids Bilder: Karin Persson och ABCs bildarkiv. Bilderna i häftet är enbart att betrakta som illustrationer till ämnet. De personnamn som nämns i häftet är fingerade. Den

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Artikelnr Publicerad 2 Förord En ny lagstiftning träder i kraft den 1 januari 2013 som innebär att

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING Man behöver kunskap om vad det innebär att ha en sexuellt överförd infektion och hur man kan skydda sig själv och sin/sina partner för att kunna bedöma vilka risker

Läs mer

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Rekommendationer för profylax mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet 2014-11-12 Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hiv- Humant Immunbrist Virus Isolerades 1983 i Frankrike. Namn HIV-1 1985.

Läs mer

Langerhans. Cell-Histiocytos

Langerhans. Cell-Histiocytos Utgiven av Barncancerfonden i samarbete med Svenska Histiocytosgruppen genom docent Jan-Inge Henter, Barncancerforskningsenheten, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Langerhans Cell-Histiocytos Innehåll

Läs mer

Basala hygienrutiner. Dygnet runt. Gäller all personal

Basala hygienrutiner. Dygnet runt. Gäller all personal Basala hygienrutiner Dygnet runt Gäller all personal 1 Vårdhygien Direkt Ring vid frågor och misstänkt magsjuka! 018-611 3902 Har du frågor som handlar om hygien? Då kan du själv ringa till Vårdhygiens

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer