Yrkestrafik och hastighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkestrafik och hastighet"

Transkript

1 Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2004 Rapport 0403

2 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet. Höga hastigheter är en bidragande orsak till många trafikolyckor och är en avgörande faktor för skadeföljden. Detta notat visar att en del av systemanvändarna, i det här fallet många yrkeschaufförer och deras företag, inte visar tillräcklig respekt för hastighetsbegränsningarna och inte heller sin omgivning. Många yrkeschaufförer är dock ett offer för den företagskultur som råder i företaget eller från kunders krav. I denna rapport redovisas mätresultaten från hösten NTF Stockholms län genomförde även hastighetsmätningar under våren 2001, 2002, 2003, 2004 och under hösten 2001, 2002 samt Vissa jämförelser kan göras mellan års höstmätningar. Ytterligare notat finns från höstmätningarna 2001, 2002 och 2003 vilka återfinns på vår hemsida Projektledare har varit Kjell Cronvall som också har stått för analys och dokumentation. Ett tack riktas till Jan Kindgren, Åke Nordgren samt Peter Bodlund som genomfört mätningarna. Solna i november 2004 Hans Norbeck VD NTF Stockholms län 2

3 Innehållsförteckning Förord... 2 Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning Bakgrund och syfte Metod , Resultat Branschindelning 3.2 Medelhastighet bransch för bransch 3.3 Antal över gränsen för körkortsindragning 3.4 Andel fordon som överskridit gällande hastighetsbegränsning 3.5 Högsta notering hastighetsöverträdelse, bransch för bransch 3.6 Av SL upphandlad lokaltrafik 4, Slutdiskussion Referenser Bilagor Bilaga Företagens resultat Bilaga Mätplatser Bilaga Resultat företag för företag. Jämförelser Bilaga Resultat övriga observerade företag/fordon. Jämförelser Bilaga Brev till företagens VD Bilaga Brev till övriga mätta företags VD 3

4 Sammanfattning Under våren 2004 genomfördes hastighetsmätningar på ett 30-tal företag. Företagen tillskrevs resultaten. Under hösten 2004 repeterades mätningarna och även dessa resultat har företagen fått ta del av. Resultatet från mätningarna under hösten redovisas i denna rapport. Mätningarna genomfördes på ett 15-tal platser i länet, främst i Stockholms närförorter. Koncentrerat på 30- och på 50-sträckor där trafikmiljön inte är hastighetssäkrad. Alla redovisade företag har högre medelhastighet på 30- och 50 -sträckor än skyltad hastighet. Företagen är indelade i fyra branscher; taxi, buss, åkeri och bud & service. Av det totala antalet mätta fordon var det endast 25% som höll sig inom gällande hastighetsbestämmelser. Totalt antal noterade fordon i hela mätningen blev (hösten-04) 3891st fördelade på 1196 taxibilar, 512 bussar, 848 från åkeribranschen och 435 fordon från bud & service. I det totala antalet mätningar ingår en hel del små yrkesföretag. Men i stort har vi koncentrerat oss på ca 35 större företag och det är resultatet från dessa som vi presenterar i denna rapport. Drygt 8 av 10 yrkesförare kör för fort på 30- och 50-sträckor. Taxi har en medelhastighet på 30- sträckor på 43 km/h, buss 36 km/h, åkeribranschen 367km/h och bud & service på 39 km/h. På 50- sträckor har taxi en medelhastighet på 60 km/h, buss 55 km/h, åkeribranschen 57 km/h och bud &service 60 km/h. Åkeribranschen och buss har ofta tunga fordon och därför är deras höga medelhastigheter särskilt bekymmersamma. 153 av studerade yrkesförare körde så mycket för fort att gränsen för körkortsindragning överskreds. En oroväckande ökning har skett från 2002 då resultatet var 94 stycken. SL upphandlar lokaltrafik på skattebetalarnas uppdrag. Var fjärde buss upphandlad av SL kör i laglig fart på 30- och 50-sträckor. Medelhastigheten ligger långt över det tillåtna. Vi kan konstatera att trots det intensiva trafiksäkerhetsarbete som gjorts av åkeriföreningar, taxiförbund mfl. har ändå hastigheten på yrkestrafiken i Stockholms län ökat under Den bransch som överlag har ökat mest i hastighet är taxibranschen. Företag som kan anses som särskilt oaktsamma. Vi har då bara lyft fram de företag som i 30 område har en medelhastighet mer än 40 km/h och i 50- område de företag som har en medelhastighet mer än 60 km/h. Det finns dessutom många företag som man skulle kunna omnämna och som ligger i närheten av ovan nämnda resultat.. Coca Cola, Coop, Taxi 020, Taxi Stockholm, Taxi Kurir, Taxi Transfer, Taxi ABC, Ring Taxi, Trabé, Jetpak, A-kopia, Box, Securitas, Stockholms Åkeri, Carrier, ASA Transport, ABT Transporter, Apel n, Liselott Lööf, Sirius Taxi Swerock, Nynäs Taxi, Ryska Posten, Sound Taxi, Wasa Express, Västberga Åkeri, KPK, Kungsbud, MTAB, Märsta Förenade Express, Otis och Spendrups. Se även slutdiskussionen sidan 11. 4

5 1. Bakgrund och syfte Hastighetsöverträdelser tillhör ett av de vanligaste trafikbrotten i Stockholm. Höga hastigheter är en bidragande orsak till många trafikolyckor och avgörande betydelse för skadekonsekvenserna vid en olycka. Detta gäller i särkilt hög grad i olyckor där oskyddade trafikanter är inblandade. Hastigheten vid påkörningsögonblicket kan vara skillnaden mellan liv och död. Yrkestrafikföretagens fordon i Stockholm kör fort, det visar NTF Stockholms läns årliga mätningar. Orsakerna till för höga hastigheter kan vara många, tajta körtider, gammal vana, eller brist på kunskap om hastighetens betydelse för en trafiksäker transport. Ytterligare orsaker kan vara att yrkestrafikföretagen inte kvalitetssäkrat de transporter de säljer utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv eller att transportköpare inte ställer krav på en hastighetssäkrad transport. Yrkestrafikföretagens fordon sätter ofta trafikrytmen i Stockholm. NTF anser att en samhällsbetald transport aldrig får framkalla fara eller ohälsa. Lokaltrafiken i Stockholms län är till hälften finansierad av skattemedel. Bussförarna som kör lokaltrafik i Stockholms län överskrider ofta hastighetsgränserna. Det kan bero på flera orsaker; pressade scheman, företagsledning som ej värderar trafiksäkerhet, orimliga krav från beställare, okunskap från förarna av hastighetens betydelse för trafiksäkerheten etc. Ingen vet dock exakt och till vilken grad vad som påverkar förarnas överskridande av hastigheter. Syfte Att skapa debatt bland företagsledare, köpare av transporter och förare av yrkesfordon om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten. 5

6 2. Metod Under våren 2004 genomfördes en studie av hastighetsanpassningen på ett 30-tal yrkestrafikföretag inklusive företag som inte är att anse som yrkestrafikföretag men har många transporter. Urvalet av företag grundar sig på vilka fordon som passerat mätpunkterna. Mätningarna genomfördes på ett 15- tal platser i länet, främst i Stockholms närförorter. Laserinstrument (ProLaser3) användes som mätinstrument vid mätningarna. Mätningarna är koncentrerade på 30- och på 50-sträckor där trafikmiljön inte är hastighetssäkrad. Endast fordon vars förare själv kunnat bestämma sin hastighet har observerats och noterats. Respektive företag identifieras via logga på fordonet. De aktuella företagen fick vetskap om sitt resultat. Företagen fick i första missivet (juni-04) ingen värdering från NTFs sida om resultatet. Företaget meddelades var och när ett fordon från företaget hade blivit uppmätt samt den uppmätta hastigheten. Företagen meddelades även att en uppföljningsmätning skulle ske under hösten 2004 och att dessa resultat skulle delges allmänheten. I det andra brevet till företagen följde resultat, vilket företags fordon som kört var/när, registreringsnummer motsvarande och i vilken hastighet. Brevet har ställts till respektive företags VD. 3. Resultat 6

7 Resultatet redovisas bransch för bransch. 3.1 Branschindelning Företag Taxibranschen Botkyrka Taxi AB Samtrans AB Stockholm Transfer Taxi AB Taxi ABC Taxi Kurir i Sthlm AB Taxi Stockholms AB Taxi 020 Ring Taxi AB Åkeri ARLA Foods AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RangSells AB Bussbranschen Busslink i Sverige AB Connex Swebus AB Westin Buss Stockholm AB Bud & Service Arkitektkopia Box Delivery SA AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Kommentar: Åkeribranschen har företrädesvis fordon över 3,5 ton och Bud & Service företrädesvis under 3,5 ton. Utöver dessa företag har även ca. 50 andra företag som kan betraktas som yrkestrafikföretag fått brev om sina resultat. Dessa resultat redovisas i bilaga 4. 7

8 3.2 Medelhastighet bransch för bransch/ antal fordon Bransch 30-sträcka 50-sträcka Taxi ,62 km/h519 60,61 km/h/ ,42 km/h/628 59,69 km/h/ km/h/ km/h/826 Buss ,53 km/h183 55,12km/h/ ,55 km/h/220 54,94 km/h/ km/h/ km/h/310 Åkeri ,64 km/h/195 56,75 km/h/ ,15 km/h/295 57,57 km/h/ km/h/ km/h/992 Bud & service ,0 km/h/118 60,1 km/h/ ,15 km/h/152 58,79 km/h/ km/h/ km/h/180 Medelhastighet ,44km/h/ ,15 km/h/ ,1 km/h/ , ,5 km/h/ ,5 km/h/ Antal över gränsen för körkortsindragning Bransch 30-sträcka 50-sträcka Taxi st 16 st st 11 st st 16 st Buss st 0 st st 1 st st 2 st Åkeri st 2 st st 10 st st 5 st Bud & Service st 4 st st 3 st st 2 st Totalt st 22 st 153 st st 25 st 122 st st 25 st 94 st Kommentar: 20 km/h över hastighetsbegränsning på 30-sträckor renderar körkortsindragning vid poliskontroll. 30 km/h över hastighetsbegränsning på 50-sträckor renderar körkortsindragning vid poliskontroll. 8

9 3.4 Andel fordon som överskridit hastighetsbegränsning bransch för bransch Antal fordon som överskridit hast./totalt antal mätta fordon/ procentsats. Bransch 30-sträcka 50-sträcka Taxi /506/90% 547/626/87% /588/81,5% 691/766/90,2% /657/79% 711/826/86% /197/95% 607/652/93% Buss /183/74% 200/329/60% /220/76,3% 248/311/79,7% /260/77% 249/310/80% /86/90% 233/263/89% Åkeri /190/75% 400/518/77% /295/76,3% 700/840/83,3% /264/78% 836/992/84% /48/98% 297/328/91% Bud & Service /118/77% 91/114/80% /154/76,6% 130/153/84,9% /112/82% 156/180/87% /34/100% 93/102/91% Totalt /997/83% 1238/1587/78% /1257/78,9% 1790/2070/86,4% /1293/79% 1952/2308/85% 3.5 Toppnotering bransch för bransch Bransch 30-sträcka 50-sträcka Taxi km/h 112 km/h km/h 94 km/h km/h 97 km/h km/h 90 km/h Buss km/h 78 km/h km/h 80 km/h km/h 98 km/h km/h 83 km/h Åkeri km/h 80 km/h km/h 91 km/h km/h 88 km/h km/h 78 km/h Bud & Service km/h 123 km/h km/h 97 km/h km/h 92 km/h km/h 83 km/h 9

10 3.6 Av SL upphandlad lokaltrafik NTF Stockholms län anser att inga upphandlade transporter för Statliga, Landstings eller Kommunala pengar får framkalla fara eller ohälsa. Medelhastighet 30-sträcka 50-sträcka ,7 km/h 54.9 km/h ,1 km/h 54,8 km/h km/h 55 km/h km/h 57 km/h Andel bussar som överskridit hast /182/74% 176/298/59% /207/75,8% 224/278/80,6% /246/77% 229/283/81% /84/89% 211/240/88% Antal kk-indragning st 0 st st 1 st st 1 st Toppnotering km/h 78 km/h km/h 80 km/h km/h 80 km/h 10

11 4. Slutdiskussion Vid åtta tillfällen under har NTF Stockholms län genomfört hastighetsmätningar på transportföretag i länet. Resultaten av mätningarna har tillskrivits företagen. Inte vid något tillfälle har företag kunnat uppvisa att man till stor del följer de hastighetsbestämmelser som gäller. Hösten 2001 genomfördes ca observationer, hösten 2002 ca observationer, hösten 2003 ca 3900 observationer och hösten 2004 ca 3900 observationer. När NTF Stockholms län kontaktade företagens VD i februari 2001 (Utvärdering Hastighet & Yrkestrafik 2001, notat 0203, NTF Stockholms län) visar det sig att många företag har satt i gång processer för att komma tillrätta med problemet. Åkeriförbundet, ABC åkarna och Taxiförbundet för att nämna några som har avgivit avsiktsförklaringar och verkligen arbetar med frågan. Trots detta, visar denna undersökning att de ansträngningar som genomförts inte har haft något större genomslag i trafiken. Detta går att tolka på fler sätt. Det kan vara att företagen inte gjort tillräckligt, företagen inte prioriterat frågan eller att föraren inte får tillräcklig feedback på sitt beteende. En orsak kan vara att köparen av transporter dessutom inte tar sitt ansvar. Det går heller inte att bortse från förarens ansvar att hålla sig till reglerna och att visa trafiksäkerhetshänsyn. De skulle troligtvis vara en fördel om de fackliga organisationerna påverkar sina medlemmar i högre grad i denna fråga. Positiva händelser och ett bevis på att hårt arbete med trafiksäkerhetsfrågor/åtgärder ger resultat. Tommy s och Förlängda Armen har sänkt sin medelhastighet inom 30 områden till en medelhastighet på 30,2 km/h och SÅAB har sänkt sin medelhastighet till just 30 km/h i 30-områden. Alla redovisade företag (ej SÅAB inom 30-områden) har högre medelhastighet på 30- och 50 - sträckor än skyltad hastighet. De fyra branscherna uppvisar höga medelhastigheter. Det mest beklämmande är att det är så hög andel som kör för fort. (75%) SL upphandlar lokaltrafik på skattebetalarnas uppdrag. Var fjärde buss upphandlad av SL kör i laglig fart på 30- och 50-sträckor. Medelhastigheten på 30- och 50-sträckor ligger långt över det tillåtna. Det är kunderna, offentliga som privata, som i sin upphandling av tjänst i högre utsträckning måste ställa krav på att transporten går lagligt till. Entreprenörerna måste från sin sida på olika sätt bevisa att de kan uppfylla kraven. Visserligen är det föraren som håller i ratten och har foten på gaspedalen. Det går inte att komma tillrätta med problemet, höga hastigheter, om inte företaget, köparen och föraren gör detta i samspel. 11

12 Referenser A B C D E F Hastighetsgränserna ger säkerhet och miljövinster, Vägverket Hastigheter i Stockholm, rapport 4, 2000, NTF Stockholms län, Holmquist A-S Hastighet &Yrkestrafik, notat-7 01, 2001, NTF Stockholms län, Holm L Utvärdering Hastighet &Yrkestrafik 2001, notat 0203, NTF Stockholms län, Jonasson E Utvärdering Hastighet & Yrkestrafik 2002, notat 0211, NTF Stockholms län, Holm L Hastighet & Yrkestrafik 2003, notat 0303, NTF Stockholms län, Cronvall, K 12

13 Resultat företag för företag BILAGA 1 sid 1 ( 8 ) Taxi Företag Medelhast./antal Andel över hast Kk-indrag Botkyrka Taxi 30-sträcka 04 40,1 km/h/18 100% 2 st 03 - km/h/1 100% 0 st km/h/10 100% 1 st 01 - km/h/3 100% 0 st 50-sträcka 04 63,29 km/h/17 100% 2 st km/h/35 94% 2 st km/h/35 94% 2 st km/h/32 100% 0 st SAMTRANS 30-sträcka 04 38,51 km/h/49 80% 5 st km/h/78 87% 4 st km/h/85 74% 6 st 01 (38 km/h/12) 92% 2 st 50-sträcka 04 58,52 km/h/53 90% 0 st 03 58,5 km/h/91 91% 1 st km/h/94 84% 0 st km/h/68 93% 7 st Taxi ABC 30-sträcka 04 52,5 km/h/4 100% 2 st 03 - km/h/1 100% 1 st 02 - km/h/9 100% 0 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 04 69,3 km/h/3 100% 0 st 03 - km/h/1 100% 0 st 02 - km/h/- -% - st 01 - km/h/- -% - st Taxi Transfer 30-sträcka 04 39,9 km/h/10 100% 2 st 03 39,8 km/h/22 77% 5 st km/h/20 95% 5 st 01 - km/h/2 50% 0 st 50-sträcka 04 60,19 km/h/16 100% 0 st km/h/32 100% 1 st km/h/23 87% 1 st 13

14 01 61 km/h/19 100% 1 st Taxi Kurir 30-sträcka 04 43,78 km/h/120 91% 32 st km/h/193 87% 22 st km/h/153 84% 19 st km/h/82 100% 25 st 50-sträcka 04 59,86 km/h/119 87% 3 st km/h/176 92,6% 1 st km/h/192 92% 4 st km/h/171 96% 2 st Taxi Stockholm 30-sträcka 04 40,1 km/h/183 89% 27 st 03 37,7 km/h/206 78,6% 23 st km/h/280 77% 15 st km/h/71 97% 11 st 50-sträcka 04 59,2 km/h/209 85% 6 st km/h/267 88,7% 3 st km/h/267 84% 8 st km/h/239 95% 1 st Taxi sträcka 04 41,39 km/h/120 88% 28 st 03 38,8 km/h/127 81% 16 st km/h/100 78% 5 st km/h/30 93% 2 st 50-sträcka 04 58,34 km/h/186 84% 3 st km/h/192 88% 1 st km/h/172 84% 1 st km/h/149 88% 2 st Ring Taxi AB 30-sträcka 04 49,33 km/h/12 100% 8 st 03 - km/h/- -% - st 02 - km/h/8 75% 2 st 01 - km/h/2 100% 0 st 50-sträcka 04 60,21 km/h/28 89% 2 st 03 - km/h/2 100% 0 st km/h/34 71% 0 st km/h/27 89% 0 st Buss 14

15 Busslink 30-sträcka 04 37,68 km/h/19 85% 1 st km/h/34 55,8% 0 st km/h/66 80% 1 st km/h/60 87% 0 st 50-sträcka 04 56,66 km/h/113 80% 0 st 03 55,8 km/h/132 84% 1 st km/h/87 87% 0 st km/h/194 85% 0 st Connex 30-sträcka 04 34,74 km/h/27 67% 1 st km/h/42 95% 0 st km/h/27 78% 1 st km/h/24 92% 2 st 50-sträcka 04 52,44 km/h/149 59% 0 st km/h/84 78,5% 0 st km/h/71 77% 0 st km/h/16 81% 0 st Swebus 30-sträcka 04 34,71 km/h/136 74% 0 st km/h/131 74,8% 1 st km/h/153 75% 2 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 04 55,54 km/h/37 72% 0 st km/h/62 74% 0 st km/h/125 78%) 2 st) km/h/30 93%) 0 st) Westin Buss 30-sträcka 04 35,0 km/h/1 100% 0 st km/h/13 84% 0 st 02 (35 km/h/14) 86% 0 st 01 (- km/h/2) 100% 0 st 50-sträcka 04 55,84 km/h/31 77% 0 st km/h/33 72,7% 0 st km/h/27 78% 0 st km/h/23 100% 1 st Åkeri 15

16 RangSells 30-sträcka 04 36,28 km/h/25 76% 3 st km/h/25 72% 0 st km/h/19 63% 2 st km/h/12 83% 0 st 50-sträcka 04 56,18 km/h/68 79% 1 st km/h/60 85% st km/h/76 86% 1 st km/h/37 97% 1 st SITA AB 30-sträcka 04 34,84km/h/19 74% 0 st km/h/11 81,68% 1 st km/h/16 88% 1 st 01 - km/h/3 100% 0 st 50-sträcka 04 58,69 km/h/29 90% 0 st 03 57,6 km/h/51 82% 0 st km/h/44 82% 0 st km/h/20 100% 0 st SRV 30-sträcka 04 38,0 km/h/4 100% km/h/6 83% 0 st km/h/10 100% 0 st 01 - km/h/1 100% 0 st 50-sträcka 04 57,39 km/h/51 78% 0 st 03 57,8 km/h/74 86% 2 st km/h/135 84% 1 st km/h/ % 2 st Trabé 30-sträcka 04 47,0 km/h/2 100% 0 st 03 - km/h/3 33% 0 st 02 - km/h/8 100% 0 st 01 - km/h/1 100% 0 st 50-sträcka 04 57,2 km/h/5 100% 0 st 03 -km/h/7 100% 0 st km/h/17 71% 0 st km/h/12 83% 0 st Posten 16

17 30-sträcka 04 33,27 km/h/59 66% 2 st km/h/115 74% 5 st km/h/74 74% 1 st km/h/29 100% 4 st 50-sträcka 04 54,42 km/h/81 60% 1 st km/h/137 80% 2 st km/h/144 79% 0 st km/h/93 96% 0 st Schenker Åkeri AB 30-sträcka 04 34,63 km/h/27 81% 1 st km/h/51 78% 4 st km/h/48 79% 1 st 01 - km/h/8 100% 0 st 50-sträcka 04 58,68 km/h/75 91% 0 st km/h/131 81% 1 st km/h/110 84% 1 st km/h/60 91% 0 st DHL 30-sträcka 04 35,69 km/h/26 73% 1 st km/h/44 84% 3 st km/h/26 62% 1 st 01 - km/h/7 86% 0 st 50-sträcka 04 56,0 km/h/53 77% 0 st km/h/125 81,6% 3 st km/h/101 90% 0 st km/h/56 98% 0 st SÅAB 30-sträcka 04 30,0 km/h/8 50% 0 st 03 - km/h/7 71% 0 st km/h/35 94% 0 st 01 - km/h/1 100% 0 st 50-sträcka 04 57,0 km/h/41 78% 0 st km/h/88 87,5% 0 st km/h/124 83% 1 st km/h/17 94% 0 st Wiklunds Åkeri 30-sträcka 04 37,0 km/h/10 100% 0 st km/h/17 94% 1 st 17

18 02 36 km/h/14 64% 1 st 01 - km/h/1 100% 0 st 50-sträcka 04 57,0 km/h/28 82% 0 st km/h/44 88,6% 0 st km/h/47 87% 0 st km/h/30 100% 0 st COOP 30-sträcka 04 44,0 km/h/3 100% 0 st 03 - km/h/2 100% 0 st 02 - km/h/- -% - st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 04 57,8 km/h/5 100% 0 st 03 -km/h/6 83% 0 st 02 - km/h/- -% - st 01 - km/h/- -% - st DAGAB 30-sträcka 04 33,5 km/h/2 100% 0 st 03 - km/h/1 100% 0 st 02 - km/h/2 100% 0 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 04 55,54 km/h/26 73% 0 st km/h/50 92% 0 st km/h/68 88% 1 st km/h/17 100% 0 st Coca Cola 30-sträcka 04 37,67 km/h/3 100% 0 st 03 - km/h/3 100% 0 st 02 - km/h/5 100% 1 st 01 - km/h- - % - st 50-sträcka 04 59,62 km/h/16 81% 0 st 03 59,5 km/h/19 89% 0 st km/h/33 94% 0 st 01 - km/h/- -% - st ARLA 30-sträcka 04 40,0 km/h/1 100% 0 st 03 - km/h/7 57% 0 st 02 - km/h/3 66% 0 st 01 - km/h/2 100% 0 st 18

19 50-sträcka 04 54,32 km/h/25 64% 0 st km/h/38 71% 0 st km/h/79 77% 0 st km/h/50 76% 0 st ICA 30-sträcka 04 31,0 km/h/1 100% 0 st 03 - km/h/3 33% 0 st 02 - km/h/4 100% 0 st 01 - km/h -% - st 50-sträcka 04 55,1 km/h/15 53% 0 st km/h/10 80% 0 st km/h/14 79% 0 st km/h/10 90% 0 st Bud & Service Förlängda Armen 30-sträcka 04 30,2 km/h/5 20% 1 st 03 - km/h/7 57% 0 st 02 - km/h/3 100% 0 st 50-sträcka 04 65,66 km/h/6 83% 1 st 03 - km/h/5 60% 0 st 02 - km/h/5 80% 0 st Falck Security 30-sträcka 04 38,9 km/h/14 64% 2 st km/h/19 52,6% 0 st km/h/13 85% 1 st km/h/15 100% 6 st 50-sträcka 04 59,33 km/h/15 80% 0 st km/h/18 77,7% 0 st km/h/21 95% 0 st 01 - km/h/5 80% 0 st Securitas 30-sträcka 04 42,17 km/h/6 100% 1 st 03 - km/h/6 83% 1 st 02 - km/h/6 83% 1 st 01 - km/h/3 100% 2 st 19

20 50-sträcka 04 62,36 km/h/11 91% 1 st 03 60,7 km/h/14 85,7% 1 st km/h/16 88% 0 st 01 - km/h/5 100% 0 st Lillebil 30-sträcka 04 37,18 km/h/16 87% 2 st 03 - km/h/9 55,5% 0 st 02 - km/h/9 89% 0 st 01 - km/h/6 100% 0 st 50-sträcka 04 57,36 km/h/19 79% 0 st 03 56,7 km/h/27 88,8% 0 st km/h/32 91% 0 st km/h/30 90% 0 st BOX 30-sträcka 04 42,52 km/h/27 85% 8 st 03 36,76 km/h/21 81% 1 st km/h/32 75% 3 st 01 - km/h/1 100% 0 st 50-sträcka 04 62,17 km/h/18 83% 2 st km/h/35 97% 2 st km/h/21 90% 0 st km/h/16 94% 0 st Arkitektkopia 30-sträcka 04 50,33 km/h/3 100% 1 st 03 - km/h/2 100% 1 st 02 - km/h/1 100% 0 st 01 - km/h/- 100% 1 st 50-sträcka 04 64,0 km/h/2 100% 0 st 03 - km/h/3 33% 0 st km/h/14 93% 0 st km/h/11 100% 0 st Jetpak (Adena Pickos) 30-sträcka 04 42,41 km/h/17 94% 1 st 03 43,85 km/h/20 95% 5 st km/h/12 100% 0 st 01 - km/h/9 89% 1 st 20

21 50-sträcka 04 59,22 km/h/9 89% 0 st km/h/22 91% 0 st km/h/267 85% 0 st km/h/19 95% 0 st UPS 30-sträcka 04 38,23 km/h/13 92% 1 st km/h/32 87,5% 2 st km/h/14 86% 1 st 01 - km/h/3 100% 2 st 50-sträcka 04 57,14 km/h/7 86% 0 st 03 - km/h/9 89% 0 st 02 - km/h/6 83% 0 st 01 - km/h/8 100% 0 st Tommys 30-sträcka 04 30,22 km/h/9 55% 0 st km/h/22 82% 1 st km/h/10 80% 0st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 04 59,83 km/h/6 100% 0 st 03 - km/h/-6 83% 0 st 02 - km/h/- -% - st 01 - km/h/- -% - st Kaffeknappen 30-sträcka 04 38,25 km/h/8 63% 3 st km/h/14 71% 0 st 02 - km/h/7 71% 1 st km/h/10 100% 3 st 50-sträcka 04 53,52 km/h/21 71% 0 st 03 57,5 km/h/14 64% 0 st km/h/18 78% 1 st km/h/48 92% 3 st 21

22 Platsbeskrivningar Platserna beskriver mätpersonalens placering. Bilaga 2 sid 1 (1) 30-sträckor 1, Häradsvägen, Huddinge. Korsningen Kapellvägen. Båda riktningarna. 2, Torshamnsgatan, Kista. Norr om Kistavägen, höjd med gymnasieskolan. Båda riktningarna. 3, Valhallavägen, Gärdet. Höjd med Gärdesskolan. Riktning Stadion. 5, Bällstavägen, korsningen Tappvägen. Båda riktningarna. 6, Täbylundsvägen, i höjd med IP. 7, Ga Tyresövägen, i höjd med Stråvägen. Båda riktningarna. 8, Huddinge Sjukhus, område vid huvudingången. 9, Häradsvägen, Huddinge. Korsningen Chronas väg. Båda riktningarna. 50-sträckor 1, Ekerövägen, Drottningholms Slott. Infart slottet vid Pressbyrån. Båda riktningarna. 2, Glömstavägen, Huddinge. Mellan Hägsvägen och Hagebyvägen. Båda riktningarna. 3, Ga Enköpingsvägen, P ficka. Båda riktningarna. 4, Lännavägen, Huddinge. 300 m söder om bron över Flemingbergsviken. Båda riktningarna. 5, Lännavägen, Huddinge. Höjd med Alunvägen. Båda riktningarna. 6, Enhagsvägen, Täby. 200 öster om Storövägen. Båda riktningarna. 7, Ulvsundavägen, Lillsjön, Shellmacken. Båda riktningarna. 8, Magelungsvägen, Farsta. Höjd med Farsta Idrottsplats. Båda riktningarna 9, Edsbergsvägen, Sollentuna. Korsningen Edsviksvägen. Båda riktningarna. 10, Enskedevägen, Johanneshov. Korsningen Lindevägen. Båda riktningarna. 11, Sockenvägen, korsningen Uleåborgsvägen, Båda riktningarna. 12, Edsbergsvägen, Sollentuna. I höjd med golfklubben. Båda riktningarna. 13, Storängsleden, Huddinge. Hörnet Storängsleden Centralvägen. Båda riktningarna. 14, Norgegatan, Kista. Mittemot Husbybadet. Båda riktningarna 22

23 Bilaga 3 sid 1 (1) Resultat företag för företag. Jämförelser Företag Hösten 2001 Hösten 2002 Hösten 2003 Hösten km/h 50 km/h kk 30 km/h 50 km/h kk 30 km/h 50 km/h kk 30 km/h 50 km/h kk ICA 0 56,8 0 37,25 57, ,3 56,1 0 31,0 55,1 0 Arla 33,5 53,1 0 33,5 58, ,1 54,1 0 40,0 54,32 0 Coca Cola , ,3 59,5 0 37,67 59,62 0 Dagab ,5 59, ,1 0 33,5 55,54 0 Kaffeknappen 46 62, ,14 57,9 2 33,85 57,5 0 38,25 53,52 3 Coop , ,5 59, ,0 57,8 0 Taxi ,23 59, ,82 58, ,85 58, ,39 58,34 31 Taxi Stockholm 39,67 60, ,08 59, ,7 59, ,1 59,2 33 Taxi Kurir 44,43 62, ,82 60, ,1 60, ,78 59,86 36 Taxi Transfer 38 61,1 1 43,85 58, ,8 64,1 6 39,9 60,19 2 Taxi ABC , ,5 69,3 2 Ring Taxi 43,5 61, ,63 57, ,33 60,21 10 Samrans 38 60, ,4 57, , ,51 58,52 5 Botkyrka Taxi ,1 59, ,8 2 40,1 63,29 4 Westin Buss 41 60, ,28 54,8 0 38,2 54, ,0 55,84 0 Wiklunds 36 62, ,57 55, , ,0 56,53 0 SÅAB ,69 57, ,28 57,8 0 30,0 57,0 0 DHL Danzas , ,69 56,0 1 Schenker Åkeri 39,75 59, ,9 57, ,1 57, ,63 58,68 1 Posten, 41,34 57, ,86 59, ,96 56,4 6 33,27 54,42 3 Trabé 34 58,5 0 35,13 56, ,4 0 47,0 57,2 0 UPS 52,67 58, , ,9 55,1 2 38,23 57,14 0 Tommys ,4 60, ,22 59,83 0 Jetpak ,83 54, , ,41 59,22 1 A-kopia 50 60, , , ,33 64,0 1 Box 38 61, ,56 59, ,76 63,2 3 42,52 62,17 10 Förlängda ,93 58, ,6 0 30,2 65,66 1 Armén Lillebil ,67 59, ,66 56,7 0 37,18 57,36 2 SRV ,1 58, ,3 57,8 2 38,0 57,39 0 SITA ,19 57, ,6 1 34,84 58,69 0 RangSells ,89 58, ,96 58,1 2 36,28 56,18 4 Securitas 60,67 61,4 2 38,83 59, ,7 2 42,17 62,36 2 Falck Security 48,53 59,2 6 36,01 59,1 1 33,26 55,1 0 38,9 59,33 2 Swebus 0 57, ,62 55, ,36 54, ,71 55,54 0 Busslink 36,63 56, ,52 56, ,44 55, ,68 56,17 1 Connex 38,46 53, ,22 53,8 0 36,54 54, ,74 52,

24 24 Bilaga 4 sid 1 (2) Resultat övriga observerade företag / fordon. Jämförelser Företag Hösten 2002 Hösten 2003 Hösten km/h 50 km/h kk 30 km/h 50 km/h kk 30 km/h 50 km/h kk NFB 37,7 50,3 1 30,33 69,0 0 Stockholms Åkeri 44 61, ,19 56,14 4 Bravida ,5 1 37,5 60,86 2 Carrier 46, , ,5 61,5 2 Flextronics 40,5 64, , ,16 57,74 1 Fortum 49, ,5 53,7 0 35,58 56,55 0 Best Transport AB 55, ,8 63,7 1 33,88 58,27 1 Bellmans 42,25 65, ,7 1 32,0 52,4 0 ASA Transport ,4 68,1 3 44,45 64,74 5 Järfälla Kommun 0 56, , ,18 0 Reycykling 47, ,8 60, ,33 61,33 1 Ekerö Taxi 44 57, ,8 1 32,66 60,1 1 Selecta ,4 58,8 1 39,89 55,44 2 Sodexho 39, ,0 48,0 0 Stockholm Vatten 32 60,2 0 35,4 55,75 0 Green Cargo ,0 0 ABT 40 68,8 1 43,0 58,77 0 Apeln 35 63, ,0 2 Assistanskåren 0 66, ,8 0 42,0 58,5 0 Ballast 0 64, , ,0 58,5 0 City Mail ,5 53,33 0 Flygbussarna ,83 60,83 0 Haninge Bud Liselott Löf ,5 61,5 0 Motortransport 0 63, , ,0 0 0 Naus ,5 53,8 0 Seppos 34, ,0 0 Sirius Taxi ,0 60,33 1 Skanska 40, ,33 65,0 0 Skubbet ,0 0 Swerock 38 60,5 0 46,0 61,6 2 Nynäs Taxi ,0 58,4 0 TNT 34, ,66 62,5 0 TomtbergaHuge , ,5 51,86 0 Vattenfall ,5 0 Ryska Posten 43,66 61,0 1 Sound Taxi 47,66 68,0 1 Sundsvalls Expres 37,66 55,0 1 Widriksson 32,67 58,0 0 Wasa Express 49,0 57,0 1 Västberga Åkeri 41,0 59,57 0 HÅJ Transport 34,25 59,25 1 KPK 42,33 59,0 2 Kungsbud 42,0 60,5 1 Kyl o Frysexpress 36,0 58,75 0 Lambertsson 33,5 68,0 1 Metro Taxi 36,0 59,25 0 MTAB 43,0 56,25 0

25 Märsta Förenade 43,0 62,5 1 Ombudet 36,2 59,0 0 Otis 40,5 53,71 1 PEX 38,1 54,85 1 YIT 39,75 54,0 0 Värmdö Taxi 38,2 61,0 2 ISS 31,0 58,6 0 Pågens 0 57,2 0 Åbro 0 59,75 0 Stena 0 55,1 0 Spendrups 44,0 62,

26 Bilaga 5 sid 1 (1) Solna onsdagen 24 november 2004 VD YT-Företaget A-gatan SOLNA Som du säkert minns så genomförde NTF Stockholms län hastighetsmätningar på era fordon under maj och juni i år. Vi har under hösten upprepat dessa mätningar. Mätningarna, som utförts med laserinstrument, har genomförts på ett 15-tal platser i länet. Tonvikten har legat på platser där det är hastighetsbegränsat till 30 och 50 km/h. I detta brev bifogar vi ert företags resultat. Torsdagen den 25 november finns ditt företags resultat och ett 50-tal andra företags resultat redovisade på vår hemsida; Samtidigt offentliggörs resultaten i media. I det bifogade resultatet redovisas plats, datum, tidsram och hastighet på de fordon vi har genomfört mätning på. Uppgifter som redovisas till media är ert företags medelhastighet på 30-och 50-sträckor, andel över hastighetsgränsen och hur många som låg över gränsen för körkortsindragning. Fordonen är identifierade genom Företagslogga. Om det finns redovisade registreringsnummer/intern nummer kan dessa vara ej korrekta (pg. a. ibland svårt att avläsa). Syftet med undersökningen är att uppmärksamma problemet med hastighetsanpassning inom yrkestrafiken och att skapa debatt bland företagsledare och förare av yrkesfordon om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten. Har du eller ditt företag frågor om undersökningen, hastighetsanpassning eller trafiksäkerhetsarbete är ni välkomna att kontakta oss. Med vänliga hälsningar Kjell Cronvall Projektledare/yrkestrafik Tel Mobil E-post 26

27 Bilaga 6 sid 1 (1) Solna onsdagen 24 november 2004 Till: VD Under hösten har NTF Stockholms län genomfört hastighetsmätningar på ett 15- tal platser runt om i länet. Vi har mätt hastigheten på fordon från ett 30-tal stora transportföretag. Ert företag ingår inte i den stora mätningen. Vi har ändå tagit tillfället i akt och genomfört mätningar på era fordon när vi ändå har varit på plats. Resultaten redovisas därför separat i vårt notat som offentliggörs i media torsdagen den 25 november. I detta brev bifogas de hastighetsmätningar som vi genomfört på era fordon. Hastighetsmätningarna ingår i ett projekt för att öka trafiksäkerheten. Då yrkestrafiken är trendsättare i trafiken är det viktigt att trafiksäkerhet prioriteras både av transportföretag och deras kunder. Vårt mål är att trafiksäkerhet ska bli ett konkurrensmedel och att kunderna ska ställa krav på de företag de anlitar. NTF Stockholms län arbetar för att skapa opinion för trafiksäkerhet. De mätningar vi gjort nu under hösten är till för att vi ska få en bild över hur situationen ser ut och för att de företag vars resultat visar på alltför höga hastigheter ska kunna starta en process för att få till en förändring. Fordonen är identifierade genom Företagslogga. Om det finns redovisade registreringsnummer/intern nummer kan dessa vara ej korrekta (pg.a ibland svårt att avläsa). NTF Stockholms län genomförde en motsvarande undersökning under 2001, 2002 och2003. Fyra notat om undersökningen finns på vår hemsida, Tre notat handlar om undersökningsresultatet och ett handlar om vad som skedde i företagen (2002) efter att resultaten publicerats. Har du frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta undertecknad. Med vänliga hälsningar Kjell Cronvall Projektledare/yrkestrafik Tel Mobil E-post. 27

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2005 Rapport 09 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2006 Rapport 07 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2007 Kjell Cronvall December 2007 2007 Rapport 09 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Lasse Holm ÅR 2002 Notat 0211 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Lasse Holm ÅR 2001 Notat 7 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet. Höga

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod?

Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod? Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod? En uppföljning av projektet om yrkestrafik och hastighet Eva Jonasson ÅR 2002 Notat 0203 Förord Under våren och hösten 2001

Läs mer

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell Taxiundersökning Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor Helena Hartzell 2001 Rapport 3 Förord Taxitrafiken i Stockholm utgör en betydande del av det totala trafikarbetet

Läs mer

Mätfakta. Mätningarna är genomförda under sammanlagt 24 timmar

Mätfakta. Mätningarna är genomförda under sammanlagt 24 timmar Mätfakta Mätningarna är genomförda under sammanlagt 24 timmar 8 timmar på E18 vid Brottby 03.30-07.30 01.30-05.30 12 timmar på RV73 vid Vega 04.00 08.00 10.00 14.00 16.00 20.00 4 timmar E4-E20 Botkyrka

Läs mer

Skyddsutrustning i taxi

Skyddsutrustning i taxi Skyddsutrustning i taxi En undersökning om förekomsten av skyddsutrustning för barn i taxibilar Lasse Holm ÅR 2001 Notat 5 Förord Det bör vara en självklarhet att alla, även de allra minsta, ska kunna

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Närpolisen hässelby vällingby

Närpolisen hässelby vällingby Närpolisen hässelby vällingby informerar 12 oktober 2012 Anledningen till att månadsbreven har dröjt är att det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt format för brevet men i väntan på detta kommer

Läs mer

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 1 Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 2 Etappmålet En säker trafik Antalet döda och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor skall minska och antalet dödade i

Läs mer

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg Jämställdhet i trafiknämnder Kartläggning av antal kvinnor och män i de nämnder som i Stockholms läns kommuner är ansvariga för trafiksäkerhet och trafikplanering. Linda Hallenberg 2004 Notat 0408 Sammanfattning

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten.

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. En rapport från SEKO juni 2011. Ny undersökning från SEKO Fartsyndare största hotet mot vägarbetare Sveriges trafikanter struntar i hastighetsbegränsningarna vid

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Bältesstudie utvalda områden

Bältesstudie utvalda områden Bältesstudie utvalda områden Resultat av bältesstudie på 28 platser i 16 områden med olika demografisk karaktär. Lotta Frejd November 2001 2001 Rapport 5 1 Innehållsförteckning Förord Sammanfattning...

Läs mer

Trafiksäkerhet som Valfråga 2006

Trafiksäkerhet som Valfråga 2006 Trafiksäkerhet som alfråga 6 onika artinson Rapport aj 6 Innehåll BAKGRUND 5 YFTE 5 ETOD 5 KOUNÖERGRIPANDE REULTAT 5. Bälten, alkolås och sittplatser för alla viktigast 6. ånga positiva till km i tätort

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Minnesanteckningar från mötet 30 augusti, 2006 Yrkestrafikrådet i Jämtlands län Närvarande: Bert Eriksson, Transportarbetareförbundet, Bengt Arnell,

Minnesanteckningar från mötet 30 augusti, 2006 Yrkestrafikrådet i Jämtlands län Närvarande: Bert Eriksson, Transportarbetareförbundet, Bengt Arnell, Minnesanteckningar från mötet 30 augusti, 2006 Yrkestrafikrådet i Jämtlands län Närvarande: Bert Eriksson, Transportarbetareförbundet, Bengt Arnell, Taxi Östersund, Kenneth Peterson, Kommunal, Lennart

Läs mer

Hastigheter i Stockholm

Hastigheter i Stockholm Hastigheter i Stockholm Resultat av hastighetsmätningar 1986-2000 Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Rapport 4 Förord Hastigheten har stor betydelse för såväl risken för trafikolyckor som skadornas

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

PROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748

PROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Kommunstyrelsens arbetsutskott 49 Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-15 Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

Väj 2000 2000 Notat 5

Väj 2000 2000 Notat 5 Väj 2000 Projektrapportering av dialog med yrkesförare Anna-Sofia Holmquist Per-Åke Tjärnberg September 2000 2000 Notat 5 Inledning Under vecka 16-17, 17-28 april, 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Protokoll trygghetsvandring Ubbhult 2013-05-22

Protokoll trygghetsvandring Ubbhult 2013-05-22 Protokoll trygghetsvandring Ubbhult 2013-05-22 En trygghetsvandring är en metod för att skapa bättre närmiljöer med fokus på trygghet, tillgänglighet, och trivsel. Vandringarna kan också ses som ett demokratiskt

Läs mer

Resvaneundersökning. Kungens kurva 2012

Resvaneundersökning. Kungens kurva 2012 Resvaneundersökning Kungens kurva 2012 Syfte Syftet med resvaneundersökningen var att få en samlad bild över hur resvanor och besöksbeteende ser ut i området, samt att ge underlag till framtida trafikplanering

Läs mer

Cykelhjälmsobservationer i Stockholm

Cykelhjälmsobservationer i Stockholm Cykelhjälmsobservationer i Stockholm Resultat av observationer 1999-2002 Per-Åke Tjärnberg Juni 2002 2002 Rapport 0201 Förord Våld mot huvudet till följd av cykelolyckor är vanligt och dessutom ofta allvarligt.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Bilisters beteende vid övergångsställe

Bilisters beteende vid övergångsställe Bilisters beteende vid övergångsställe Observationer av bilisters benägenhet att lämna gående företräde vid fem obevakade övergångsställen i Stockholm stad. Linda Hallenberg RAP. 1 mars 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland 2006

Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland 2006 Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland Halmstad Växjövägen 8/8 kl.-7. Riktning: Mot centrum 8 8 7 - - - - - - - -7 7-7 7-8 MC Antal mätningar: Medelhastighet: Medianhastighet: 7,% höll laglig

Läs mer

Skanskas Kontorsindex våren 2005

Skanskas Kontorsindex våren 2005 Skanskas Kontorsindex våren 2005 1 Skanskas Kontorsindex är en undersökning som Skanska Projektutveckling Sverige genomför två gånger per år (maj och november). Den syftar till att förutse framtida behov

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Skyltfondsprojekt TRV 2013/13966 Eskilstuna kommun 2015 01 27 Förord Eskilstuna kommun framlade i sin ansökan till skyltfonden att de vill testa

Läs mer

Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från Kommunfullmäktige m.fl.

Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från Kommunfullmäktige m.fl. Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2008-06-17 Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Cyklisters synbarhet. Håkan Ter-Borch

Cyklisters synbarhet. Håkan Ter-Borch Cyklisters synbarhet Håkan Ter-Borch RAP. 11 Dec. 2005 SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 UTRUSTNING...7 SYFTE...8 METOD...8 TYP AV OBSERVATIONER...8 MÄTPLATSER:...8 Pendelstråk...8 Övriga cykelvägar...8

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall.

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall. BESLUT 1 (6) Datum 2016-01-22 Beteckning 5622-1101-2016 Enheten för miljöskydd Linn Knutmejer 010-223 14 12 Securitas Sverige AB Lindhagensplan 70 10229 Stockholm Tillstånd till transport av farligt avfall

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Skolskjutsundersökning

Skolskjutsundersökning Skolskjutsundersökning Sammanställning av enkätfrågor till kommunerna i Stockholms län Lasse Holm 2002 Notat 0209 Förord Det bör vara en självklarhet att alla skolbarn ska kunna färdas säkert till och

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Barns säkerhet i bil. vid ankomst till förskolan. Helen Sjöberg

Barns säkerhet i bil. vid ankomst till förskolan. Helen Sjöberg Barns säkerhet i bil vid ankomst till förskolan Helen Sjöberg RAP. 4 juni 2005 Bakgrund NTF Stockholms län gör regelbundet mätningar av i vilken mån barn är fastspända i bil i samband med generella undersökningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 2011-03-24 MN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION... 3 2. BASVERKSAMHET... 3 2.1 OPINION... 3 2.2 KUNSKAP... 3 2.3 INFORMATION... 3 3. NATIONELLA

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År! Informationsbladet för Segelkobben December 2013 Nr 146 God Jul och Gott Nytt År! 1 Segelkobbens Samfällighetsförening är en lagstadgad förening som alla fastigheter i vårt område måste vara medlemmar

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; C:\Users\evhi01\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\8AAMCEQB\konsekvensutredning 41.docx Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson

Läs mer

Har ni inte möjlighet att svara digitalt via länken är ni välkomna att ringa till KFUMs administration 090-18 57 00 vardagar mellan kl. 8.30-12.00.

Har ni inte möjlighet att svara digitalt via länken är ni välkomna att ringa till KFUMs administration 090-18 57 00 vardagar mellan kl. 8.30-12.00. Hej! Välkommen till sommarläger på KFUM Umeås aktivitetscenter på Nydala 2016. Vi ser fram emot att få uppleva några härliga och spännande dagar tillsammans med dig och alla andra lägerdeltagare. Här kommer

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

LVF - Aktuellt nr 5 2013

LVF - Aktuellt nr 5 2013 LVF - Aktuellt nr 5 2013 Långbro Villaförening - er lo kala villaförening sed an 1944 2013-11-27 I detta nummer Ordförande har ordet Stöld ur brevlådor Parkeringsregler Sotning Mer om parkering Tomträtt

Läs mer

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck ISA test på SL bussar Erik Stenbäck AB Storstockholms Lokaltrafik Vad är ISA (Intelligent speed adaptation) Intelligent stöd för anpassning av hastighet ISA är ett GPS-baserat system som i realtid visar

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

MOTORBLOCKET OKTOBER

MOTORBLOCKET OKTOBER MOTORBLOCKET OKTOBER 2002 RESTAD GÅRD 7 SEPTEMBER 2002 Efter inbjudan från Riksbyggen och Västfastigheter har Vänersborgs Motorklubb åter deltagit vid Restad Gård arrangemanget. Flera av klubbens rallyförare

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Charlottenberg

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Charlottenberg Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Charlottenberg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Mittpunktens öppna förskola

Rapport. Grön Flagg. Mittpunktens öppna förskola Rapport Grön Flagg Mittpunktens öppna förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-16 11:18:22: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras?

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Information till Dig som är intresserad att sätta ut blomlådor Låt gatan blomma! Du har anmält intresse av att ställa ut blomlådor på Din gata för att minska

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för transportintensiva verksamheter

Årlig tillsynsrapport för transportintensiva verksamheter 1 DNR 2010-18575 MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga Årlig tillsynsrapport för transportintensiva verksamheter Perioden april 2009 till oktober 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen 1 DNR 2010-18575 Bilaga En

Läs mer

Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda

Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda Innehåll: 1. Introduktion 2. Vem gör vad i säkerhetsarbetet 3. Att förebygga trakasserier, hot och våld 4. Riskbedömning vid möten 5. Vad ni kan/bör göra

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland

Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland Till grund för tjänsteresor inom NTF Västmanland finns: Resepolicy för NTFVästmanland, fastställd av NTFs styrelse, samt NTFs resereglemente. Ansvar

Läs mer

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager OSPA - händelser Infoblad nr 7, april 2014 OSPA Obehöriga stoppsignalpassager Tema Sekundära händelsekategorier Här fortsätter serien med beskrivning av OSPA händelsekategorier. Nu har turen kommit till

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA Att ansöka om förtur till bostad Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

NTF Väst är en fri och idéburen organisation som på ideell grund arbetar för en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka

NTF Väst är en fri och idéburen organisation som på ideell grund arbetar för en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka Så arbetar NTF Väst NTF Väst är en fri och idéburen organisation som på ideell grund arbetar för en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten Stefan för mer Kaleby än en miljon invånare

Läs mer

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Vi skall agera på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett pålitligt och kompetent företag. Vi skall genom utbildning av vår personal öka vårt kunnande om våra kunders

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

BILFRITT. because they re worth it

BILFRITT. because they re worth it BILFRITT because they re worth it BILFRI MÅNAD SÄKER SKOLVÄG Trafiksituationen är farlig för våra barn och det är främst vi föräldrar som är orsaken till detta när vi skjutsar barnen till och från skolan.

Läs mer

Rullskidbana i Sveg - ökad trafiksäkerhet

Rullskidbana i Sveg - ökad trafiksäkerhet Rullskidbana i Sveg - ökad trafiksäkerhet Rapport av NTF Jämtlands län för Vägverket Region mitt 1 Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Sida 4 Sida 5 Sida 7 Sida 8 Sida 10 Bakgrund Före rullskidbanan åkning

Läs mer

Efterstudie av trafikbuller vid kvarteret Örlen i Göteborg

Efterstudie av trafikbuller vid kvarteret Örlen i Göteborg Framnäsgatan Kv. Örlen tillbyggnad Mölndalsvägen Thorburnsgatan Garage 4 Bomgatan Kv. Östen Efterstudie av trafikbuller vid kvarteret Örlen i Göteborg Jens Forssén Andreas Gustafson Teknisk akustik CHALMERS

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

Guide och Handledning

Guide och Handledning Guide och Handledning - för trafikantombudens arbete inom pensionärsföreningarna NTF Skånes Trafikäldreråd December 2006 Möten med varandra behöver vi realisera så ofta det är möjligt. Inom NTF Skåne och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Kommunal Kollektiv Trafikplan

Kommunal Kollektiv Trafikplan Kommunal Kollektiv Trafikplan Åsele kommun 2016 Antagen av kommunstyrelsen 2016 02-09 1 Innehållsförteckning Trafikpolitiska ambitioner 3 Kommunens ambitioner och trafikpolitiska målsättning 3 Kollektivtrafikmyndigheten

Läs mer

HFD 2015 ref 76. Lagrum: 5 kap. 3 1, 5, 6 och 10 körkortlagen (1998:488)

HFD 2015 ref 76. Lagrum: 5 kap. 3 1, 5, 6 och 10 körkortlagen (1998:488) HFD 2015 ref 76 Fråga om synnerliga skäl enligt 5 kap. 10 körkortslagen kan anses föreligga för att begränsa giltighetstiden av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare på grund av grovt rattfylleri.

Läs mer

Här kan du vara med att skapa ditt drömlokal. Denna kontorslokal kan vi anpassa helt efter era önskemål.

Här kan du vara med att skapa ditt drömlokal. Denna kontorslokal kan vi anpassa helt efter era önskemål. Webbadress: www.lokalnytt.se/lokal/267075 Svetsarvägen 10 Kontor, 1470 m 2, Stockholm, Solna Den här ytan kan bli fantastiskt fin och ligger på våning 3.Här kan ni skapa en modern arbetsplats och med ett

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Buss Ifs försäkring för buss är utformad för att passa varje bussägares försäkringsbehov. Försäkringen är flexibelt uppbyggd och kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd

Läs mer

Polisens trafiksäkerhetsarbete. www.polisen.se

Polisens trafiksäkerhetsarbete. www.polisen.se Polisens trafiksäkerhetsarbete www.polisen.se Den folder du har i din hand är en sammanfattning av strategin och handlingsplanen för Polisens trafiksäkerhetsarbete som började att gälla våren 2006. Strategin

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Här kan ni vara med att planera er lokal från grunden till en modern och trivsam lokal mitt i Solna Business Park. Yta: 889 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (7) Om lokalen

Läs mer

Englundavägen 7. Kontor, 1108 m 2, Stockholm, Solna. Webbadress: www.lokalnytt.se/lokal/266657

Englundavägen 7. Kontor, 1108 m 2, Stockholm, Solna. Webbadress: www.lokalnytt.se/lokal/266657 Webbadress: www.lokalnytt.se/lokal/266657 Englundavägen 7 Kontor, 1108 m 2, Stockholm, Solna Den lediga lokalen ligger i Solna Business Park, den dynamiska företagsparken med det bästa företagsklimatet.

Läs mer

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY I Hogslaby järnåldersbyn INFORMATION LÄGERSKOLA WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY BOTKYRKA KOMMUN Informationsmaterial för era besök i Hogslaby I denna mapp har ni all praktisk information ni behöver inför besöket.

Läs mer

Tillsyn vattenmätare 2013

Tillsyn vattenmätare 2013 2013-xx2013-08-xxxx Tillsyn vattenmätare 2013 Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 3.

Läs mer

Slutrapport minfritid.nu 2013

Slutrapport minfritid.nu 2013 Slutrapport minfritid.nu 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNIGNEN Kulturavdelningen 2013 Uppdrag och bakgrund Bakgrund 2011 genomförde sex kommuner och Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting

Läs mer