Yrkestrafik och hastighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkestrafik och hastighet"

Transkript

1 Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2006 Rapport 07

2 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet. Höga hastigheter är en bidragande orsak till många trafikolyckor och är en avgörande faktor för skadeföljden. Detta notat visar att en del av systemanvändarna, i det här fallet många yrkeschaufförer och deras företag, inte visar tillräcklig respekt för hastighetsbegränsningarna och inte heller sin omgivning. Många yrkeschaufförer är dock ett offer för den företagskultur som råder i företaget eller från kunders krav. I denna rapport redovisas mätresultaten från hösten NTF Stockholms län har även genomfört hastighetsmätningar åren under såväl vår som höst. Vissa jämförelser kan göras mellan års höstmätningar. Notat från tidigare höstmätningar åren återfinns på vår hemsida Projektledare har varit Kjell Cronvall som också har stått för analys och dokumentation. Sammanställningen av rapporten är gjord av Nils-Anders Welander och Leif Wahlström. Nils-Anders Welander, Leif Wahlström och Harald Ljung har genomfört mätningarna. Solna i november 2006 Hans Norbeck VD NTF Stockholms län 2

3 Innehållsförteckning Förord... 2 Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning Bakgrund och syfte Metod , Resultat Branschindelning 3.2 Medelhastighet bransch för bransch 3.3 Antal över gränsen för körkortsindragning 3.4 Andel fordon som överskridit gällande hastighetsbegränsning 3.5 Högsta notering hastighetsöverträdelse, bransch för bransch 3.6 Av SL upphandlad lokaltrafik 4, Slutdiskussion Referenser Bilagor Bilaga Mätresultat och diagram 2006 Bilaga Resultat företag för företag. Jämförelser Bilaga Resultat övriga observerade företag/fordon. Jämförelser Bilaga Mätplatser Bilaga Brev till företagens VD Bilaga Brev till övriga mätta företags VD 3

4 Sammanfattning Under våren 2006 genomfördes hastighetsmätningar på 35 företag. Företagen tillskrevs resultaten. Resultaten finns även på vår hemsida. Under hösten 2006 repeterades mätningarna och även dessa resultat får nu företagen ta del av. Resultatet från höstens mätningar redovisas i denna rapport. Mätningarna genomfördes på ett 70-tal platser i länet, främst i Stockholms närförorter. Koncentrerat på 30- och på 50-sträckor där trafikmiljön inte alltid är hastighetssäkrad. De flesta redovisade företag har högre medelhastighet på 30- och 50 -sträckor än skyltad hastighet. Företagen är indelade i fyra branscher; taxi, buss, åkeri och bud & service. Av det totala antalet mätta fordon var det 21% inom 30-områden, 32% inom 50-områden och 56% inom 70- områden som höll sig inom gällande hastighetsbestämmelser. Totalt antal noterade fordon i hela mätningen blev (hösten-06) 2678 st fördelade på 969 taxibilar, 475 bussar, 1111 från åkeribranschen och 123 fordon från bud & service. I mätningarna har vi koncentrerat oss på ca 35 större företag och det är resultatet från dessa som vi presenterar i denna rapport. Vi presenterar också vissa resultat på mätta företag som vi kallar övriga och som inte är med i huvudmätningen. Se bilaga 4. Drygt 7 av 10 yrkesförare kör för fort på 30- och 50-sträckor. Taxi har en medelhastighet på 30-sträckor på 38 km/h, buss 33 km/h, åkeribranschen 38 km/h och bud & service på 42 km/h. På 50-sträckor har taxi en medelhastighet på 55 km/h, buss 50 km/h, åkeribranschen 55 km/h och bud & service 55 km/h. På 70-sträckor har taxi en medelhastighet på 70 km/h, buss 67 km/h, åkeribranschen 70 km/h och bud & service 68 km/h. 84 av studerade yrkesförare körde så mycket för fort att gränsen för körkortsindragning överskreds. Detta innebär att 3,1% skulle förlortat sitt körkort under 2006 mot 2,9 % vid mätningarna SL upphandlar lokaltrafik på skattebetalarnas uppdrag. Nästan 60% av bussarna upphandlade av SL kör i laglig fart på 30-, 50- och 70-sträckor. Medelhastigheten ligger högre än tillåtna. Vi kan konstatera att med det intensiva trafiksäkerhetsarbete som gjorts av åkeriföreningar, taxiförbund, yrkestrafikföretag mfl. har hastigheten på yrkestrafiken i Stockholms län minskat under Företag som kan anses som särskilt oaktsamma. Här är också medtagna företag vars fordon är redovisade på bilaga 4. Vi har då bara lyft fram de företag som i 30 område har en medelhastighet högre än 38 km/h och i 50-område de företag som har en medelhastighet högre än 58 km/h. Det finns dessutom många företag som man skulle kunna omnämna och som ligger i närheten av ovan nämnda resultat.. Taxi Kurir, Taxi ABC, Ring Taxi, Taxi Stockholm, Samtrans, Botkyrka Taxi, Westin Buss, G4S, Tommys, Lillebil, Förlängda Armen, ICA Sverige AB, Schenker, Wiklunds Åkeri, SRV AB, RagnSells AB, COOP, ABT, AD Bud, Ahréns, Aldos Åkeri, Allbröd, Andys Frukt, ASA Transport, Bigger, Carrier, Dahl, Fazer Bageri, Fontana, Fredéns, Frigoscandia, Försvaret, Green Cargo, HA-BE Frakt, IL Recycling, Kungsbud, Kungsholms Express, KungSängen, Lindkvist Busstrafik, Marko Kaj Moving, Märsta Förenade, NFB, Pettersson Bjärnum, PEX, Skanska, Solna Taxi, Spendrups, Sundsvalls Express, Swerock, Sörling, Widriksson, Värmdö Taxi, YIT, Taxi ej identifierade och Lastbil ej identifierade. Företag som bör nämnas för sitt trafiksäkerhetsarbete mot sänkta hastigheter. Swebus, Coca Cola, Stockholms Åkeri och Västberga Åkeri. Se även slutdiskussionen sidan 11. 4

5 1. Bakgrund och syfte Hastighetsöverträdelser tillhör ett av de vanligaste trafikbrotten i Stockholm. Höga hastigheter är en bidragande orsak till många trafikolyckor och avgörande betydelse för skadekonsekvenserna vid en olycka. Detta gäller i särkilt hög grad i olyckor där oskyddade trafikanter är inblandade. Hastigheten vid påkörningsögonblicket kan vara skillnaden mellan liv och död. Yrkestrafikföretagens fordon i Stockholm kör fort, det visar NTF Stockholms läns årliga mätningar. Orsakerna till för höga hastigheter kan vara många, tajta körtider, gammal vana, eller brist på kunskap om hastighetens betydelse för en trafiksäker transport. Ytterligare orsaker kan vara att yrkestrafikföretagen inte kvalitetssäkrat de transporter de säljer utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv eller att transportköpare inte ställer krav på en hastighetssäkrad transport. Yrkestrafikföretagens fordon sätter ofta trafikrytmen i Stockholm. NTF anser att en samhällsbetald transport aldrig får framkalla fara eller ohälsa. Lokaltrafiken i Stockholms län är till hälften finansierad av skattemedel. Bussförarna som kör lokaltrafik i Stockholms län överskrider ofta hastighetsgränserna. Det kan bero på flera orsaker; pressade scheman, orimliga krav från beställare, okunskap från förarna av hastighetens betydelse för trafiksäkerheten etc. Ingen vet dock exakt och till vilken grad vad som påverkar förarnas överskridande av hastigheter. Syfte Att skapa debatt bland företagsledare, köpare av transporter och förare av yrkesfordon om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten. 5

6 2. Metod Under våren 2006 genomfördes en studie av hastighetsanpassningen på ett 30-tal yrkestrafikföretag inklusive företag som inte är att anse som yrkestrafikföretag men har många transporter. Urvalet av företag grundar sig på vilka fordon som passerat mätpunkterna. Mätningarna genomfördes på ett 70-tal platser i länet, främst i Stockholms närförorter. Laserinstrument (ProLaser3) användes som mätinstrument vid mätningarna. Mätningarna är koncentrerade på 30-, 50 och 70-sträckor. Endast fordon vars förare själv kunnat bestämma sin hastighet har observerats och noterats. Respektive företag identifieras via logga på fordonet. De aktuella företagens VD fick vetskap om sitt resultat. Företagen fick i första missivet (juni-06) ingen värdering från NTFs sida om resultatet. Företaget meddelades var och när ett fordon från företaget hade blivit uppmätt samt den uppmätta hastigheten. Resultaten redovisas på vår hemsida. Företagen meddelades även att en uppföljningsmätning skulle ske under hösten 2006 och att dessa resultat skulle delges allmänheten. I höstbrevet till företagen följde resultat, vilket företags fordon som kört var/när, registreringsnummer motsvarande och i vilken hastighet. Brevet har ställts till respektive företags VD. 6

7 3. Resultat Resultatet redovisas bransch för bransch. 3.1 Branschindelning Företag Taxibranschen Botkyrka Taxi AB Samtrans AB Stockholm Transfer Taxi AB Taxi ABC Taxi Kurir i Sthlm AB Taxi Stockholms AB Taxi 020 Ring Taxi AB Åkeri ARLA Foods AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RangSells AB Bussbranschen Busslink i Sverige AB Connex Swebus AB Westin Buss Stockholm AB Bud & Service Arkitektkopia Box Delivery SA AB G4S AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Kommentar: Åkeribranschen har företrädesvis fordon över 3,5 ton och Bud & Service företrädesvis under 3,5 ton. Utöver dessa företag har även ca. 55 andra företag som kan betraktas som yrkestrafikföretag fått brev om sina resultat. Dessa resultat redovisas i bilaga 4. 7

8 3.2 Medelhastighet bransch för bransch/ antal fordon Bransch 30-sträcka 50-sträcka 70-sträcka Taxi ,2 km/h/459 55,4 km/h/433 69,8 km/h/ ,2 km/h/379 57,7 km/h/ ,6 km/h/519 60,6 km/h/ ,4 km/h/628 59,7 km/h/ ,0 km/h/657 59,0 km/h/826 Buss ,3 km/h/235 50,3 km/h/193 66,8 km/h/ ,0 km/h/58 51,8 km/h/ ,5 km/h183 55,1 km/h/ ,6 km/h/220 54,9 km/h/ ,0 km/h/260 55,0 km/h/310 Åkeri ,5 km/h/282 54,9 km/h/663 70,0 km/h/ ,1 km/h/82 54,2 km/h/ ,6 km/h/195 56,8 km/h/ ,2 km/h/295 57,6 km/h/ ,0 km/h/264 58,0 km/h/992 Bud & service ,9 km/h/52 54,8 km/h/59 67,8 km/h/ ,2 km/h/62 56,2 km/h/ ,0 km/h/118 60,1 km/h/ ,2 km/h/152 58,8 km/h/ ,0 km/h/112 58,0 km/h/180 Medelhastighet ,1 km/h/ ,4 km/h/ ,3 km/h/ ,5 km/h/581 55,3 km/h/ ,4 km/h/ ,2 km/h/ ,1 km/h/ ,1 km/h/ ,5 km/h/ ,5 km/h/ Antal över gränsen för körkortsindragning Bransch 30-sträcka 50-sträcka 70-sträcka Taxi st 5 st 0 st st 4 st st 16 st st 11 st st 16 st Buss st 0 st 0 st st 0 st st 0 st st 1 st st 2 st 8

9 Åkeri st 4 st 0 st st 0 st st 2 st st 10 st st 5 st Bud & Service st 0 st 0 st st 2 st st 4 st st 3 st st 2 st Totalt st 9 st 0 st st 6 st st 22 st st 25 st st 25 st 3.4 Andel fordon som överskridit hastighetsbegränsning bransch för bransch Antal fordon som överskridit hast./totalt antal mätta fordon/ procentsats. Bransch 30-sträcka 50-sträcka 70-sträcka Taxi /459/83% 309/433/71% 43/77/56% /379/78% 186/225/83% /506/90% 547/626/87% /588/82% 691/766/90% /657/79% 711/826/86% /197/95% 607/652/93% Buss /235/68% 97/193/50% 18/47/38% /58/72% 67/113/59% /183/74% 200/329/60% /220/76% 248/311/80% /260/77% 249/310/80% /86/90% 233/263/89% Åkeri /282/80% 469/663/71% 76/166/46% /83/73% 104/143/73% /190/75% 400/518/77% /295/76% 700/840/83% /264/78% 836/992/84% /48/98% 297/328/91% 9

10 Bud & Service /52/88% 45/59/76% 5/12/42% /62/84% 28/39/72% /118/77% 91/114/80% /154/77% 130/153/85% /112/82% 156/180/87% /34/100% 93/102/91% Totalt /1028/65% 920/1348/68% 142/302/47% /582/75% 385/520/74% /997/83% 1238/1587/78% /1257/79% 1790/2070/86% /1293/79% 1952/2308/85% 3.5 Högsta notering hastighetsöverträdelse, bransch för bransch Bransch 30-sträcka 50-sträcka Taxi km/h 88 km/h 95 km/h km/h 90 km/h km/h 112 km/h km/h 94 km/h km/h 97 km/h km/h 90 km/h Buss km/h 74 km/h 77 km/h km/h 71 km/h km/h 78 km/h km/h 80 km/h km/h 98 km/h km/h 83 km/h Åkeri km/h 84 km/h 89 km/h km/h 72 km/h km/h 80 km/h km/h 91 km/h km/h 88 km/h km/h 78 km/h Bud & Service km/h 75 km/h 83 km/h km/h 83 km/h km/h 123 km/h km/h 97 km/h km/h 92 km/h km/h 83 km/h 10

11 3.6 Av SL upphandlad lokaltrafik NTF Stockholms län anser att inga upphandlade transporter för Statliga, Landstings eller Kommunala pengar får framkalla fara eller ohälsa. Medelhastighet 30-sträcka 50-sträcka 70-Sträcka ,2 Km/h 50,1 km/h 65,4 km/h ,0 km/h 51,9 km/h ,7 km/h 54.9 km/h ,1 km/h 54,8 km/h ,0 km/h 55,0 km/h ,0 km/h 57,0 km/h Andel bussar som överskridit hast /231/68% 89/176/51% 11/38/29% /58/72% 64/106/60% /182/74% 176/298/59% /207/76% 224/278/81% /246/77% 229/283/81% /84/89% 211/240/88% Antal kk-indragning st 0 st 0 st st 0 st st 0 st st 1 st st 1 st Toppnotering km/h 74 km/h 77 km/h km/h 71 km/h km/h 78 km/h km/h 80 km/h km/h 80 km/h 11

12 4. Slutdiskussion Vid tolv tillfällen under vår/höst har NTF Stockholms län genomfört hastighetsmätningar på transportföretag i länet. Resultaten av mätningarna har tillskrivits företagen. Inte vid något tillfälle har företag kunnat uppvisa att man till stor del följer de hastighetsbestämmelser som gäller. Hösten 2001 genomfördes ca observationer, hösten 2002 ca 3600 observationer, hösten 2003 ca 3900 observationer, hösten 2004 ca 3900 observationer, hösten 2005 ca 1100 observationer och hösten 2006 ca 2700 observationer. När NTF Stockholms län kontaktade företagens VD i februari 2002 (Utvärdering Hastighet & Yrkestrafik 2002, notat 0203, NTF Stockholms län) visar det sig att många företag har satt i gång processer för att komma tillrätta med problemet. Sveriges Åkeriföretag, ABC åkarna och Taxiförbundet för att nämna några som arbetar hårt med frågan. Med dessa ansträngningar har hastigheten på många företags yrkestrafikfordon minskat de senaste åren. Trots detta är det många företags fordon som har alldeles för höga hastigheter på sina fordon. Detta går att tolka på fler sätt. Det kan vara att företagen inte gjort tillräckligt, företagen inte prioriterat frågan eller att föraren inte får tillräcklig feedback på sitt beteende. Vidare är det viktigt att företagen framhåller förare som håller sig till lagar och regler. En orsak kan vara att köparen av transporter dessutom inte tar sitt ansvar. Det går heller inte att bortse från förarens ansvar att hålla sig till reglerna och att visa trafiksäkerhetshänsyn. De skulle troligtvis vara en fördel om de fackliga organisationerna påverkar sina medlemmar i högre grad i denna fråga. Många företag arbetat hårt för att få ned hastigheterna och hålla sig inom gällande hastighetsbegränsningar, detta inneburit att medelhastigheten sjunkit. Trots detta är det fortfarande en alldeles för hög andel som kör över gällande hastighetsbegränsning. (ca 70%) SL upphandlar lokaltrafik på skattebetalarnas uppdrag. Drygt var tredje busstransport upphandlad av SL kör i laglig fart på 30- och 50-sträckor. Medelhastigheten på 30- och 50-sträckor ligger över det tillåtna. Det är kunderna, offentliga som privata, som i sin upphandling av tjänst i högre utsträckning måste ställa krav på att transporten går lagligt till. Entreprenörerna måste från sin sida på olika sätt bevisa att de kan uppfylla kraven. Visserligen är det föraren som håller i ratten och har foten på gaspedalen. Det går inte att komma tillrätta med problemet, höga hastigheter, om inte företaget, köparen och föraren gör detta i samspel. 12

13 Referenser A B C D E F Hastighetsgränserna ger säkerhet och miljövinster, Vägverket Hastigheter i Stockholm, rapport 4, 2000, NTF Stockholms län, Anna-Sofia Holmquist Hastighet & Yrkestrafik, notat-7 01, 2001, NTF Stockholms län, Lars Holm Utvärdering Hastighet & Yrkestrafik 2002, notat 0203, NTF Stockholms län, Eva Jonasson Utvärdering Hastighet & Yrkestrafik 2002, notat 0211, NTF Stockholms län, Lars Holm Hastighet & Yrkestrafik 2003, notat 0303, NTF Stockholms län, Kjell Cronvall G Hastighet & Yrkestrafik 2004, rapport 0403, NTF Stockholms län, Kjell Cronvall H Hastighet & Yrkestrafik 2005, rapport 0509, NTF Stockholms län, Kjell Cronvall 13

14 Mätresultat och diagram hösten 2006 Taxi Företag Hastighet Medel Antal obs Andel lagliga 1-6 km/h över 7km/h och över Topp km/h Körkortsförlus t 30 38, % 28% 55% ABC Taxi 30 50,7 3 0% 0% 100% 58 2 Botkyrka Taxi 30 37, % 40% 42% 68 5 Sirius 30 33, % 44% 25% 51 1 Samtrans 30 41,0 7 0% 43% 57% 55 2 Taxi Transfer 30 33,6 5 40% 40% 20% 43 0 Taxi Kurir 30 39, % 22% 60% Taxi Stockholm 30 39, % 20% 66% 63 5 Taxi , % 31% 53% 62 7 Ring Taxi 30 38,4 7 29% 0% 71% 51 1 Färdtjänst 30 37, % 33% 48% 56 1 Övriga Taxi 30 38, % 31% 54% 50 0 Ej Identifierade 30 38, % 29% 50% 60 3 Företag Hastighet Medel Antal obs Andel lagliga 1-6 km/h över >7km/h över Topp km/h Körkortsförlus t 50 55, % 30% 41% 88 5 ABC Taxi 50 51,0 3 67% 33% 0% 55 0 Botkyrka Taxi 50 60, % 31% 54% 77 0 Sirius 50 52, % 31% 31% 60 0 Samtrans 50 52, % 31% 31% 73 0 Taxi Transfer 50 55,8 5 0% 60% 40% 58 0 Taxi Kurir 50 57, % 29% 53% 88 4 Taxi Stockholm 50 56, % 35% 40% 82 1 Taxi , % 32% 36% 79 0 Ring Taxi 50 56,0 4 25% 50% 25% 67 0 Färdtjänst 50 51, % 21% 31% 64 0 Övriga Taxi 50 56, % 26% 49% 77 0 Ej Identifierade 50 56, % 21% 54% 75 0 Företag Hastighet Medel Antal obs Andel lagliga 1-6 km/h över >7km/h över Topp km/h Körkortsförlus t 70 69, % 26% 18% 95 0 ABC Taxi % 0% 0% 0 0 Botkyrka Taxi 70 68,2 9 56% 44% 0% 75 0 Sirius 70 70,3 3 33% 33% 33% 77 0 Samtrans 70 64, % 0% 0% 67 0 Taxi Transfer % 50% 50% 77 0 Taxi Kurir % 33% 33% 79 0 Taxi Stockholm 70 71, % 25% 25% 90 0 Taxi , % 19% 25% 95 0 Ring Taxi % 100% 0% 71 0 Färdtjänst 70 69,5 8 63% 13% 25% 82 0 Övriga Taxi 70 66, % 18% 0% 75 0 Ej Identifierade 70 72, % 30% 20%

15 Medelhastighet Taxi 30-väg km/h 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade Andel lagliga i % Taxi 30-väg 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade 15

16 Andel Taxi över 1-6 km/h på 30-väg i % 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade Andel Taxi i % 7 eller över 7 km/h på 30-väg 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade 16

17 km/h Topphastighet Taxi på 30-väg ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade Antal körkortsförluster Taxi på 30-väg ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir 17 Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade

18 km/h 62,0 Medelhastighet Taxi 50-väg 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade Andel lagliga i % Taxi 50-väg 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade 18

19 Andel Taxi över 1-6 km/h på 50-väg i % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade Andel Taxi i % 7 eller över 7 km/h på 50-väg 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade 19

20 km/h Topphastighet Taxi på 50-väg ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade Antal körkortsförluster Taxi på 50-väg ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade 20

21 km/h Medelhastighet Taxi 70-väg 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade Andel lagliga i % Taxi 70-väg 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir 21 Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade

22 Andel Taxi över 1-6 km/h på 70-väg i % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade Andel Taxi i % 7 eller över 7 km/h på 70-väg 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade 22

23 km/h 100 Topphastighet Taxi på 70-väg ABC Taxi Botkyrka Taxi Sirius Samtrans Taxi Transfer Taxi Kurir Taxi Stockholm Taxi 020 Ring Taxi Färdtjänst Övriga Taxi Ej Identifierade 23

24 Buss Företag Hastighe t Medel Antal obs Andel lagliga 1-6 km/h över >7km/h över Topp km/h Körkortsförlus t 30 33, % 41% 26% 55 1 Busslink 30 34, % 62% 23% 55 1 Connex 30 37, % 15% 69% 47 0 Swebus 30 32, % 41% 22% 50 0 Westin 30 38, % 30% 60% 46 0 Övriga bussföretag 30 27,8 4 50% 25% 25% 40 0 Företag Hastighe t Medel Antal obs Andel lagliga 1-6 km/h över >7km/h över Topp km/h Körkortsförlus t 50 50, % 37% 13% 74 0 Busslink 50 50, % 38% 13% 65 0 Connex 50 46, % 19% 0% 53 0 Swebus 50 51, % 41% 16% 74 0 Westin 50 51,2 6 33% 67% 0% 54 0 Övriga bussföretag 50 50, % 29% 18% 66 0 Företag Hastighe t Medel Antal obs Andel lagliga 1-6 km/h över >7km/h över Topp km/h Körkortsförlus t 70 66, % 36% 2% 77 0 Busslink 70 51, % 0% 0% 51 0 Connex % 0% 0% 0 0 Swebus 70 65, % 24% 3% 77 0 Westin 70 69,3 4 50% 50% 0% 76 0 Övriga bussföretag 70 70,9 9 22% 78% 0%

25 Medelhastighet Buss 30-väg km/h 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Busslink Connex Sw ebus Westin Övriga bussföretag Andel lagliga i % Buss 30-väg 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Busslink Connex Sw ebus Westin Övriga bussföretag 25

26 Andel Buss över 1-6 km/h på 30-väg i % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Busslink Connex Sw ebus Westin Övriga bussföretag Andel Buss i % 7 eller över 7 km/h på 30-väg 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Busslink Connex Sw ebus Westin Övriga bussföretag 26

27 Topphastighet Buss på 30-väg km/h Busslink Connex Sw ebus Westin Övriga bussföretag Antal körkortsförluster Buss på 30-väg Busslink Connex Sw ebus Westin Övriga bussföretag 27

28 km/h Medelhastighet Buss 50-väg 52,0 51,0 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 Busslink Connex Sw ebus Westin Övriga bussföretag Andel lagliga i % Buss 50-väg 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Busslink Connex Sw ebus Westin Övriga bussföretag 28

29 Andel Buss över 1-6 km/h på 50-väg i % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Busslink Connex Sw ebus Westin Övriga bussföretag Andel Buss i % 7 eller över 7 km/h på 50-väg 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Busslink Connex Sw ebus Westin Övriga bussföretag 29

30 km/h 80 Topphastighet Buss på 50-väg Busslink Connex Sw ebus Westin Övriga bussföretag 30

31 km/h Medelhastighet Buss 70-väg 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Busslink Connex Sw ebus Westin Övriga bussföretag Andel lagliga i % Buss 70-väg 100% 80% 60% 40% 20% 0% Busslink Connex Sw ebus Westin Övriga bussföretag 31

32 Andel Buss över 1-6 km/h på 70-väg i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Busslink Connex Sw ebus Westin Övriga bussföretag Andel Buss i % 7 eller över 7 km/h på 70-väg 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% Busslink Connex Sw ebus Westin Övriga bussföretag 32

33 Topphastighet Buss på 70-väg km/h Busslink Connex Sw ebus Westin Övriga bussföretag 33

34 Bud och service Bilar Företag Hastighet Medel Antal obs Andel lagliga 1-6 km/h över >7km/h över Topp km/h Körkortsförlust 30 41, % 29% 60% Box Delivery Sverige AB 30 37,0 4 0% 50% 50% 42 0 G4S AB 30 44,0 1 0% 0% 100% 44 0 Tommys 30 42,0 1 0% 0% 100% 42 0 KaffeKnappen AB 30 35,0 1 0% 100% 0% 53 0 Securitas AB 30 30,5 2 50% 50% 0% 33 0 UPS AB 30 36,0 8 13% 38% 50% 45 0 Jetpak 30 35,5 2 0% 50% 50% 40 0 Lillebil AB 30 38,7 6 0% 67% 33% 53 1 Förlängda Armen 30 51,0 1 0% 0% 100% 51 1 Övriga 30 46, % 12% 73% 74 9 Företag Hastighet Medel Antal obs Andel lagliga 1-6 km/h över >7km/h över Topp km/h Körkortsförlust 50 54, % 39% 37% 75 0 Box Delivery Sverige AB 50 55, % 60% 30% 64 0 G4S AB % 0% 0% 0 0 Tommys 50 49,5 4 50% 0% 50% 65 0 KaffeKnappen AB 50 50,4 8 38% 50% 13% 57 0 Securitas AB 50 53,0 1 0% 100% 0% 53 0 UPS AB 50 55,0 1 0% 100% 0% 55 0 Jetpak % 0% 0% 50 0 Lillebil AB 50 52,5 4 0% 100% 0% 54 0 Förlängda Armen % 0% 0% 0 0 Övriga 50 57, % 23% 53% 75 0 Företag Hastighet Medel Antal obs Andel lagliga 1-6 km/h över >7km/h över Topp km/h Körkortsförlust 70 67, % 33% 8% 83 0 Box Delivery Sverige AB 70 66,7 3 33% 67% 0% 72 0 G4S AB % 0% 0% 0 0 Tommys 70 65, % 0% 0% 65 0 KaffeKnappen AB % 0% 0% 0 0 Securitas AB 70 74,5 2 0% 100% 0% 76 0 UPS AB % 0% 0% 0 0 Jetpak % 0% 0% 0 0 Lillebil AB 70 60, % 0% 0% 68 0 Förlängda Armen % 0% 0% 0 0 Övriga 70 69,8 4 75% 0% 25%

35 km/h Medelhastighet 30-väg Budbilar 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Box Delivery Sverige AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Övriga Andel lagliga transporter i % Budbilar 30-väg 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Box Delivery Sverige AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Övriga 35

36 Andel transporter i % 7 eller >7 km/h över hast Budbilar 30-väg 100% 80% 60% 40% 20% 0% Box Delivery Sverige AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Övriga Andel transporter i % 1-6 km/h över hast Budbilar 30-väg 100% 80% 60% 40% 20% 0% Box Delivery Sverige AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Övriga 36

37 Max hastighet Budbilar 30-väg Box Delivery Sverige AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Övriga Antal körkortsförluster Budbilar 30-väg Box Delivery Sverige AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Övriga 37

38 km/h 60,0 Medelhastighet 50-väg Budbilar 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Box Delivery Sverige AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Övriga Andel lagliga transporter i % Budbilar 50-väg 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Box Delivery Sverige AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Övriga 38

39 Andel transporter i % 1-6 km/h över hast Budbilar 50-väg 100% 80% 60% 40% 20% 0% Box Delivery Sverige AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Övriga Andel transporter i % 7 eller >7 km/h över hast Budbilar 50-väg 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Box Delivery Sverige AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Övriga 39

40 km/h 80 Max hastighet Budbilar 50-väg Box Delivery Sverige AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Övriga 40

41 km/h Medelhastighet 70-väg Budbilar 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Box Delivery Sverige AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Övriga Andel lagliga transporter i % Budbilar 70-väg 100% 80% 60% 40% 20% 0% Box Delivery Sverige AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Övriga 41

42 Andel transporter i % 1-6 km/h över hast Budbilar 70-väg 100% 80% 60% 40% 20% 0% Box Delivery Sverige AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Övriga Andel transporter i % 7 eller >7 km/h över hast Budbilar 70-väg 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Box Delivery Sverige AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Övriga 42

43 km/h 90 Max hastighet Budbilar 70-väg Box Delivery Sverige AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Övriga 43

44 Åkeri Företag Hastighet Medel Antal obs Andel lagliga 1-6 km/h över >7km/h över Topp km/h Körkortsförlust 30 37, % 38% 43% ARLA Food AB 30 36,9 11 9% 45% 45% 48 0 DAGAB AB % 0% 0% 0 0 DHL International AB 30 36, % 27% 47% 48 0 ICA Sverige AB 30 45,0 1 0% 0% 100% 45 0 Coop % 0% 0% 0 0 Coca Cola 30 32,5 2 0% 100% 0% 34 0 Posten 30 37, % 32% 41% 62 5 Schenker 30 39,6 16 6% 38% 56% 55 1 Trabé 30 35,0 2 50% 0% 50% 42 0 Wiklunds Åkeri AB 30 40,3 6 17% 17% 67% 54 1 SÅAB 30 34,7 6 33% 33% 33% 41 0 SRV AB 30 40,3 6 17% 17% 67% 54 1 SITA AB 30 35,3 3 0% 67% 33% 38 0 RagnSells AB 30 42,9 18 0% 11% 89% 57 2 Övriga 30 37, % 34% 45% Företag Hastighet Medel Antal obs Andel lagliga 1-6 km/h över >7km/h över Topp km/h Körkortsförlust 50 54, % 31% 40% 84 4 ARLA Food AB 50 50,0 5 40% 60% 0% 56 0 DAGAB AB 50 51,5 6 33% 50% 17% 58 0 DHL International AB 50 56, % 27% 45% 79 0 ICA Sverige AB 50 40, % 0% 0% 40 0 Coop 50 60,7 10 0% 40% 60% 73 0 Coca Cola 50 48, % 0% 0% 50 0 Posten 50 55, % 31% 44% 83 1 Schenker 50 54, % 21% 46% 72 0 Trabé 50 56,5 6 17% 50% 33% 70 0 Wiklunds Åkeri AB 50 49,7 3 67% 33% 0% 54 0 SÅAB 50 54, % 41% 31% 69 0 SRV AB 50 54,8 6 17% 50% 33% 64 0 SITA AB 50 50, % 64% 0% 56 0 RagnSells AB 50 56, % 27% 60% 67 0 Övriga 50 54, % 29% 41% 84 3 Företag Hastighet Medel Antal obs Andel lagliga 1-6 km/h över >7km/h över Topp km/h Körkortsförlust 70 70, % 29% 17% 89 0 ARLA Food AB 70 62, % 0% 0% 70 0 DAGAB AB % 0% 0% 0 0 DHL International AB % 57% 0% 76 0 ICA Sverige AB % 0% 0% 0 0 Coop % 0% 0% 0 0 Coca Cola % 0% 0% 42 0 Posten 70 72,8 9 56% 22% 22% 89 0 Schenker 70 65, % 14% 7% 85 0 Trabé 70 61, % 0% 0% 66 0 Wiklunds Åkeri AB % 0% 0% 0 0 SÅAB 70 68, % 0% 0% 68 0 SRV AB 70 72,0 1 0% 100% 0% 72 0 SITA AB 70 75,2 5 20% 40% 40% 88 0 RagnSells AB 70 72,2 5 60% 20% 20% 86 0 Övriga 70 70, % 31% 19%

45 km/h 50,0 Medelhastighet Lastbil 30-väg 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 ARLA Food AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RagnSells AB Övriga Andel lagliga i % Lastbil 30-väg 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ARLA Food AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RagnSells AB Övriga 45

46 Andel Lastbil över 1-6 km/h på 30-väg i % 100% 80% 60% 40% 20% 0% ARLA Food AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RagnSells AB Övriga Andel Lastbil i % 7 eller över 7 km/h på 30-väg 100% 80% 60% 40% 20% 0% ARLA Food AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RagnSells AB Övriga 46

47 km/h Topphastighet Lastbil på 30-väg ARLA Food AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RagnSells AB Övriga Antal körkortsförluster Lasbil 30-väg ARLA Food AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RagnSells AB Övriga 47

48 km/h Medelhastighet Lastbil 50-väg 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ARLA Food AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RagnSells AB Övriga Andel lagliga i % Lastbil 50-väg 100% 80% 60% 40% 20% 0% ARLA Food AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RagnSells AB Övriga 48

49 Andel Lastbil över 1-6 km/h på 50-väg i % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ARLA Food AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RagnSells AB Övriga Andel Lastbil i % 7 eller över 7 km/h på 50-väg 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ARLA Food AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RagnSells AB Övriga 49

50 km/h Topphastighet Lastbil på 50-väg ARLA Food AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RagnSells AB Övriga Antal körkortsförluster Lasbil 50-väg ARLA Food AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RagnSells AB Övriga 50

51 Medelhastighet Lastbil 70-väg km/h 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ARLA Food AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RagnSells AB Övriga Andel lagliga i % Lastbil 70-väg 100% 80% 60% 40% 20% 0% ARLA Food AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RagnSells AB Övriga 51

52 Andel Lastbil över 1-6 km/h på 70-väg i % 100% 80% 60% 40% 20% 0% ARLA Food AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RagnSells AB Övriga 52

53 BILAGA 2 sid 1 ( 14 ) Resultat företag för företag Taxi Företag Medelhast./antal Andel över hast Kk-indrag Botkyrka Taxi 30-sträcka 06 37,2 km/h/57 86% 5 st 05 36,0 km/h/9 56% 1 st 04 40,1 km/h/18 100% 2 st 03 42,0 km/h/1 100% 0 st 02 40,0 km/h/10 100% 1 st 50-sträcka 06 60,2 km/h/13 75% 0 st 05 54,4 km/h/13 69% 0 st 04 63,2 km/h/17 100% 2 st 03 60,0 km/h/35 94% 2 st 02 60,0 km/h/35 94% 2 st 01 62,0 km/h/32 100% 0 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag SAMTRANS 30-sträcka 06 41,0 km/h/7 100% 2 st 05 32,5 km/h/12 50% 1 st 04 38,5 km/h/49 80% 5 st 03 37,0 km/h/78 87% 4 st 02 35,0 km/h/85 74% 6 st 01 38,0 km/h/12 92% 2 st 50-sträcka 06 52,3 km/h/16 62% 0 st 05 54,5 km/h/11 73 % 0 st 04 58,5 km/h/53 90% 0 st 03 58,5 km/h/91 91% 1 st 02 58,0 km/h/94 84% 0 st 01 60,0 km/h/68 93% 7 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Taxi ABC 30-sträcka 06 50,7 km/h/3 100% 2 st 05 40,0 km/h/4 75% 1 st 04 52,5 km/h/4 100% 2 st 03 71,0 km/h/1 100% 1 st 02 35,2 km/h/9 100% 0 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 06 51,0 km/h/3 33% 0 st 05 - km/h/- -% - st 04 69,3 km/h/3 100% 0 st 03 73,0 km/h/1 100% 0 st 02 59,0 km/h/9 -% - st 01 - km/h/- -% - st 53

54 BILAGA 2 sid 2 ( 14 ) Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Taxi Transfer 30-sträcka 06 33,6 km/h/5 60% 0 st 05 42,5 km/h/11 91% 1 st 04 39,9 km/h/10 100% 2 st 03 39,8 km/h/22 77% 5 st 02 44,0 km/h/20 95% 5 st 50-sträcka 06 55,8 km/h/5 100% 5 st 05 56,7 km/h/8 91% 0 st 04 60,2 km/h/16 100% 0 st 03 64,0 km/h/32 100% 1 st 02 58,0 km/h/23 87% 1 st 01 61,0 km/h/19 100% 1 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Taxi Kurir 30-sträcka 06 39,0 km/h/108 82% 14 st 05 38,2 km/h/83 80% 9 st 04 43,8 km/h/120 91% 32 st 03 39,0 km/h/193 87% 22 st 02 38,0 km/h/153 84% 19 st 01 44,0 km/h/82 100% 25 st 50-sträcka 06 57,6 km/h79 82% 4 st 05 58,7 km/h/55 99% 1 st 04 59,9 km/h/119 87% 3 st 03 60,0 km/h/176 93% 1 st 02 60,0 km/h/192 92% 4 st 01 62,0 km/h/171 96% 2 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Taxi Stockholm 30-sträcka 06 39,3 km/h/76 86% 5 st 05 36,6 km/h/206 80% 8 st 04 40,1 km/h/183 89% 27 st 03 37,7 km/h/206 79% 23 st 02 36,0 km/h/280 77% 15 st 01 40,0 km/h/71 97% 11 st 50-sträcka 06 56,2 km/h/81 75% 1 st 05 58,5 km/h/67 85% 1 st 04 59,2 km/h/209 85% 6 st 03 59,0 km/h/267 89% 3 st 02 59,0 km/h/267 84% 8 st 01 60,0 km/h/239 95% 1 st 54

55 Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Taxi sträcka 06 37,8 km/h/126 84% 7 st 05 37,8 km/h/48 77% 7 st 04 41,4 km/h/120 88% 28 st 03 38,8 km/h/127 81% 16 st 02 36,0 km/h/100 78% 5 st 01 41,0 km/h/30 93% 2 st 50-sträcka 06 54,4 km/h/115 68% 0 st 05 56,4 km/h/63 75% 1 st 04 58,3 km/h/186 84% 3 st 03 58,0 km/h/192 88% 1 st 02 58,0 km/h/172 84% 1 st 01 59,0 km/h/149 88% 2 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Ring Taxi AB 30-sträcka 06 38,4 km/h/7 71% 1 st 05 37,5 km/h/6 99% 0 st 04 49,3 km/h/12 100% 8 st 03 - km/h/- -% - st 02 39,6 km/h/8 75% 2 st BILAGA 2 sid 3 ( 14 ) 50-sträcka 06 56,0 km/h/4 75% 0 st 05 65,3 km/h/8 100% 1 st 04 60,2 km/h/28 89% 2 st 03 60,0 km/h/2 100% 0 st 02 57,0 km/h/34 71% 0 st 01 61,0 km/h/27 89% 0 st Buss Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Busslink 30-sträcka 06 34,5 km/h/26 85% 1 st 05 33,3 km/h/4 50% 1 st 04 37,7 km/h/19 85% 1 st 03 31,0 km/h/34 56% 0 st 02 35,0 km/h/66 80% 1 st 01 37,0 km/h/60 87% 0 st 50-sträcka 06 50,1 km/h/16 52% 0 st 05 53,3 km/h/32 68% 0 st 04 56,7 km/h/113 80% 0 st 03 55,8 km/h/132 84% 1 st 02 57,0 km/h/87 87% 0 st 01 57,0 km/h/194 85% 0 st 55

56 BILAGA 2 sid 4 ( 14 ) Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Connex 30-sträcka 06 37,3 km/h/13 84% 0 st 05 35,8 km/h/15 87% 1 st 04 34,7 km/h/27 67% 1 st 03 36,0 km/h/42 95% 0 st 02 36,0 km/h/27 78% 1 st 01 39,0 km/h/24 92% 2 st 50-sträcka 06 46,6 km/h/27 19% 0 st 05 51,5 km/h/31 52% 0 st 04 52,4 km/h/149 59% 0 st 03 54,0 km/h/84 78,5% 0 st 02 54,0 km/h/71 77% 0 st 01 54,0 km/h/16 81% 0 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Swebus 30-sträcka 06 32,7 km/h/182 63% 0 st 05 31,9 km/h/39 70% 0 st 04 34,7 km/h/136 74% 0 st 03 34,0 km/h/131 75% 1 st 02 35,0 km/h/153 75% 2 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 06 51,0 km/h/127 57% 0 st 05 51,0 km/h/43 60% 0 st 04 55,5 km/h/37 72% 0 st 03 54,0 km/h/62 74% 0 st 02 56,0 km/h/125 78% 2 st 01 57,0 km/h/30 93% 0 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Westin Buss 30-sträcka 06 38,2 km/h/10 80% 0 st 05 - km/h/- -% - st 04 35,0 km/h/1 100% 0 st 03 38,0 km/h/13 84% 0 st 02 35,0 km/h/14 86% 0 st 50-sträcka 06 51,2 km/h 67% 0 st 05 50,7 km/h/7 63% 0 st 04 55,8 km/h/31 77% 0 st 03 54,0 km/h/33 73% 0 st 02 55,0 km/h/27 78% 0 st 01 60,0 km/h/23 100% 1 st 56

57 BILAGA 2 sid 5 ( 14 ) Åkeri Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag RangSells 30-sträcka 06 42,9 km/h/18 100% 2 st 05 33,6 km/h/11 55% 0 st 04 36,3 km/h/25 76% 3 st 03 34,0 km/h/25 72% 0 st 02 37,0 km/h/19 63% 2 st 01 38,0 km/h/12 83% 0 st 50-sträcka 06 56,9 km/h/15 100% 0 st 05 54,1 km/h/15 73% 0 st 04 56,1 km/h/68 79% 1 st 03 58,0 km/h/60 85% st 02 59,0 km/h/76 86% 1 st 01 62,0 km/h/37 97% 1 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag SITA AB 30-sträcka 06 35,0 km/h/3 100% 0 st 05 - km/h/- -% - st 04 34,8 km/h/19 74% 0 st 03 39,0 km/h/11 82% 1 st 02 36,0 km/h/16 88% 1 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 06 50,4 km/h/14 64% 0 st 05 58,1 km/h/9 99% 0 st 04 58,7 km/h/29 90% 0 st 03 57,6 km/h/51 82% 0 st 02 57,0 km/h/44 82% 0 st 01 59,0 km/h/20 100% 0 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag SRV 30-sträcka 06 40,3 km/h/6 83% 1 st 05 - km/h/- -% - st 04 38,0 km/h/4 100% 0 st 03 34,3 km/h/6 83% 0 st 02 38,0 km/h/10 100% 0 st 01 - km/h/1 100% 0 st 50-sträcka 06 54,0 km/h/32 72% 0 st 05 51,8 km/h/12 60% 0 st 04 57,4 km/h/51 78% 0 st 03 57,8 km/h/74 86% 2 st 02 58,0 km/h/135 84% 1 st 01 64,0 km/h/ % 2 st 57

58 BILAGA 2 sid 6 ( 14 ) Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Trabé 30-sträcka 06 35,0 km/h/2 50% 0 st 05 - km/h/- -0% - st 04 47,0 km/h/2 100% 0 st 03 30,0 km/h/3 33% 0 st 02 35,1 km/h/8 100% 0 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 06 56,5 km/h/6 83% 0 st 05 50,2 km/h/6 44% 0 st 04 57,2 km/h/5 100% 0 st 03 59,4 km/h/7 100% 0 st 02 56,0 km/h/17 71% 0 st 01 59,0 km/h/12 83% 0 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Posten 30-sträcka 06 37,7 km/h/37 73% 5 st 05 36,3 km/h/41 80% 2 st 04 33,3 km/h/59 66% 2 st 03 35,0 km/h/115 74% 5 st 02 34,0 km/h/74 74% 1 st 01 41,0 km/h/29 100% 4 st 50-sträcka 06 55,9 km/h/36 75% 1 st 05 52,2 km/h/23 53% 0 st 04 54,4 km/h/81 60% 1 st 03 57,0 km/h/137 80% 2 st 02 57,0 km/h/144 79% 0 st 01 58,0 km/h/93 96% 0 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Schenker Åkeri AB 30-sträcka 06 39,6 km/h/16 94% 1 st 05 42,6 km/h/12 84% 2 st 04 34,6 km/h/27 81% 1 st 03 37,0 km/h/51 78% 4 st 02 35,0 km/h/48 79% 1 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 06 54,9 km/h/28 67% 0 st 05 55,2 km/h/27 82% 0 st 04 58,7 km/h/75 91% 0 st 03 58,0 km/h/131 81% 1 st 02 58,0 km/h/110 84% 1 st 01 60,0 km/h/60 91% 0 st 58

59 BILAGA 2 sid 7 ( 14 ) Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag DHL 30-sträcka 06 36,7 km/h/15 73% 0 st 05 32,4 km/h/8 63% 0 st 04 35,7 km/h/26 73% 1 st 03 37,0 km/h/44 84% 3 st 02 33,0 km/h/26 62% 1 st 01 - km/h/7 -% - st 50-sträcka 06 56,8 km/h/49 71% 0 st 05 53,8 km/h/12 67% 0 st 04 56,0 km/h/53 77% 0 st 03 58,0 km/h/125 82% 3 st 02 58,0 km/h/101 90% 0 st 01 61,0 km/h/56 98% 0 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag SÅAB 30-sträcka 06 34,7 km/h/6 66% 0 st 05 33,5 km/h/2 100% 0 st 04 30,0 km/h/8 50% 0 st 03 - km/h/7 71% 0 st 02 36,0 km/h/35 94% 0 st 01 - km/h/1 100% 0 st 50-sträcka 06 54,0 km/h/32 72% 0 st 05 55,9 km/h/16 88% 0 st 04 57,0 km/h/41 78% 0 st 03 58,0 km/h/88 88% 0 st 02 58,0 km/h/124 83% 1 st 01 60,0 km/h/17 94% 0 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Wiklunds Åkeri 30-sträcka 06 40,3 km/h/6 83% 1 st 05 32,3 km/h/3 70% 0 st 04 37,0 km/h/10 100% 0 st 03 37,0 km/h/17 94% 1 st 02 36,0 km/h/14 64% 1 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 06 49,7 km/h/3 33% 0 st 05 57,8 km/h/12 92% 0 st 04 57,0 km/h/28 82% 0 st 03 58,0 km/h/44 89% 0 st 02 56,0 km/h/47 87% 0 st 01 63,0 km/h/30 100% 0 st 59

60 BILAGA 2 sid 8 ( 14 ) Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag COOP 30-sträcka 06 - km/h/- -% - st 05 - km/h/- -% - st 04 44,0 km/h/3 100% 0 st 03 36,5 km/h/2 100% 0 st 02 - km/h/- -% - st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 06 60,7 km/h/10 100% 0 st 05 - km/h/- -% - st 04 57,8 km/h/5 100% 0 st 03 59,7 km/h/6 83% 0 st 02 - km/h/- -% - st 01 - km/h/- -% - st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag DAGAB 30-sträcka 06 - km/h/- -% - st 05 - km/h/- -% - st 04 33,5 km/h/2 100% 0 st 03 33,0 km/h/1 100% 0 st 02 32,5 km/h/2 100% 0 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 06 51,5 km/h/6 67% 0 st 05 54,3 km/h/3 100% 0 st 04 55,5 km/h/26 73% 0 st 03 59,0 km/h/50 92% 0 st 02 59,0 km/h/68 88% 1 st 01 57,0 km/h/17 100% 0 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Coca Cola 30-sträcka 06 32,5 km/h/2 100% 0 st 05 - km/h/- -% - st 04 37,7 km/h/3 100% 0 st 03 39,3 km/h/3 100% 0 st 02 38,0 km/h/5 100% 1 st 01 - km/h- -% - st 50-sträcka 06 48,0 km/h/2 0% 0 st 05 50,0 km/h/3 70% 0 st 04 59,6 km/h/16 81% 0 st 03 59,5 km/h/19 89% 0 st 02 58,0 km/h/33 94% 0 st 01 - km/h/- -% - st 60

61 BILAGA 2 sid 9 ( 14 ) Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag ARLA 30-sträcka 06 36,9 km/h/11 90% 0 st 05 - km/h/- -% - st 04 40,0 km/h/1 100% 0 st 03 32,1 km/h/7 57% 0 st 02 33,3 km/h/3 66% 0 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 06 50,0 km/h/5 60% 0 st 05 - km/h/- -% - st 04 54,3 km/h/25 64% 0 st 03 54,0 km/h/38 71% 0 st 02 55,0 km/h/79 77% 0 st 01 55,0 km/h/50 76% 0 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag ICA 30-sträcka 06 45,0 km/h/1 100% 0 st 05 39,5 km/h/2 100% 0 st 04 31,0 km/h/1 100% 0 st 03 30,3 km/h/3 33% 0 st 02 37,3 km/h/4 100% 0 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 06 40,0 km/h/1 0% 0 st 05 53,8 km/h/4 75% 0 st 04 55,1 km/h/15 53% 0 st 03 56,0 km/h/10 80% 0 st 02 57,0 km/h/14 79% 0 st 01 57,0 km/h/10 90% 0 st Bud & Service Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Förlängda Armen 30-sträcka 06 51,0 km/h/1 100% 1 st 05 42,5 km/h/8 100% 1 st 04 30,2 km/h/5 20% 1 st 03 34,0 km/h/7 57% 0 st 02 36,3 km/h/3 100% 0 st 50-sträcka 06 - km/h/- -% - st 05 63,7 km/h/3 100% 0 st 04 65,7 km/h/6 83% 1 st 03 53,6 km/h/5 60% 0 st 02 58,6 km/h/5 80% 0 st 61

62 BILAGA 2 sid 10 ( 14 ) Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag G4S 30-sträcka 06 44,0 km/h/1 100% 0 st 05 - km/h/- -% 1 st 04 38,9 km/h/14 64% 2 st 03 33,0 km/h/19 53% 0 st 02 36,0 km/h/13 85% 1 st 01 49,0 km/h/15 100% 6 st 50-sträcka 06 - km/h/- -% - st 05 - km/h- -% - st 04 59,3 km/h/15 80% 0 st 03 55,0 km/h/18 78% 0 st 02 59,0 km/h/21 95% 0 st 01 - km/h/- 80% 0 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Securitas 30-sträcka 06 30,5 km/h/2 50% 0 st 05 37,3 km/h/3 100% 0 st 04 42,2 km/h/6 100% 1 st 03 39,0 km/h/6 83% 1 st 02 38,8 km/h/6 83% 1 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 06 53,0 km/h/1 100% 0 st 05 58,2 km/h/6 94% 1 st 04 62,4 km/h/11 91% 1 st 03 60,7 km/h/14 86% 1 st 02 60,0 km/h/16 88% 0 st 01 - km/h/5 100% 0 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Lillebil 30-sträcka 06 38,7 km/h/6 100% 1 st 05 34,0 km/h/7 72% 0 st 04 37,2 km/h/16 87% 2 st 03 33,7 km/h/9 56% 0 st 02 34,7 km/h/9 89% 0 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 06 52,5 km/h/4 100% 0 st 05 52,9 km/h/9 56% 0 st 04 57,4 km/h/19 79% 0 st 03 56,7 km/h/27 89% 0 st 02 60,0 km/h/32 91% 0 st 01 60,0 km/h/30 90% 0 st 62

63 BILAGA 2 sid 11 ( 14 ) Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag BOX 30-sträcka 06 37,0 km/h/4 100% 0 st 05 38,0 km/h/23 83% 1 st 04 42,5 km/h/27 85% 8 st 03 36,8 km/h/21 81% 1 st 02 36,0 km/h/32 75% 3 st 01 - km/h/1 100% 0 st 50-sträcka 06 55,3 km/h/10 90% 0 st 05 60,1 km/h/10 80% 1 st 04 62,2 km/h/18 83% 2 st 03 63,0 km/h/35 97% 2 st 02 59,0 km/h/21 90% 0 st 01 61,0 km/h/16 94% 0 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Arkitektkopia 30-sträcka 06 - km/h/- -% - st 05 - km/h/- -% - st 04 50,3 km/h/3 100% 1 st 03 41,0 km/h/2 100% 1 st 02 36,0 km/h/1 100% 0 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 06 - km/h/- -% - st 05 57,0 km/h/2 100% 0 st 04 64,0 km/h/2 100% 0 st 03 52,7 km/h/3 33% 0 st 02 59,0 km/h/14 93% 0 st 01 60,0 km/h/11 100% 0 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Jetpak (Adena Pickos) 30-sträcka 06 35,5 km/h/2 100% 0 st 05 34,0 km/h/3 100% 0 st 04 42,4 km/h/17 94% 1 st 03 43,9 km/h/20 95% 5 st 02 38,0 km/h/12 100% 0 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 06 50,0 km/h/1 0% 0 st 05 47,5 km/h/4 25% 0 st 04 59,2 km/h/9 89% 0 st 03 60,0 km/h/22 91% 0 st 02 55,0 km/h/267 85% 0 st 01 61,0 km/h/19 95% 0 st 63

64 BILAGA 2 sid 13 ( 14 ) Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag UPS 30-sträcka 06 36,0 km/h/8 88% 0 st 05 38,3 km/h/13 70% 3 st 04 38,2 km/h/13 92% 1 st 03 38,0 km/h/32 87,5% 2 st 02 37,0 km/h/14 86% 1 st 01 - km/h/3 100% 2 st 50-sträcka 06 55,0 km/h/1 100% 0 st 05 55,0 km/h/2 50% 0 st 04 57,1 km/h/7 86% 0 st 03 55,1 km/h/9 89% 0 st 02 55,4 km/h/6 83% 0 st 01 - km/h/8 100% 0 st Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Tommys 30-sträcka 06 42,0 km/h/1 100% 0 st 05 43,0 km/h/2 100% 0 st 04 30,2 km/h/9 55% 0 st 03 37,0 km/h/22 82% 1 st 02 35,0 km/h/10 80% 0 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 06 49,5 km/h/4 50% 0 st 05 - km/h/- -% - st 04 59,8 km/h/6 100% 0 st 03 60,7 km/h/6 83% 0 st 02 - km/h/- -% - st 01 - km/h/- -% - st 64

65 BILAGA 2 sid 14 ( 14 ) Företag Medelhast./antal Andel över hast. Kk-indrag Kaffeknappen 30-sträcka 06 35,0 km/h/1 100% 0 st 05 35,0 km/h/2 100% 0 st 04 38,3 km/h/8 63% 3 st 03 34,0 km/h/14 71% 0 st 02 39,1 km/h/7 71% 1 st 01 46,0 km/h/10 100% 3 st 50-sträcka 06 50,4 km/h/8 63% 0 st 05 51,5 km/h/2 50% 0 st 04 53,5 km/h/21 71% 0 st 03 57,5 km/h/14 64% 0 st 02 58,0 km/h/18 78% 1 st 01 63,0 km/h/48 92% 3 st 65

66 Företag Hösten 2002 Hösten 2003 Hösten 2004 Hösten 2005 Hösten 2006 Bilaga 3 30 km/h 50 km/h kk 30 km/h 50 km/h kk 30 km/h 50 km/h kk 30 km/h 50 km/h kk 30 Km/h 50 km/h kk sid 1 (2) Abbekås Åkeri 71,0 0 ABT 40,0 68,8 1 43,0 58,8 0 36,7 55,0 0 52,0 42,0 1 AD Bud 29,0 65,0 0 Ahréns 61,0 0 Aldos Åkeri 71,0 0 Allbröd 61,5 0 Andys Frukt 70,0 0 Apeln 35,0 63, ,0 2 22,0 0,0 0 Arlanda Hotellby 49,5 0 ASA Transport 50,0 0,0 1 49,4 68,1 3 44,5 64,7 5 42,0 65,0 2 40,3 51,5 1 Asfalt & Mark 59,0 0 Assistanskåren 0,0 66,3 0 31,0 69,8 0 42,0 58,5 0 0,0 0,0 0 Bageriprodukter 31,5 0 Ballast 0,0 64,4 0 0,0 65,3 1 39,0 58,5 0 0,0 0,0 0 29,0 51,5 0 Bellmans 42,3 65,5 0 36,0 63,7 1 32,0 52,4 0 32,5 50,0 0 33,4 55,9 1 Bengt Hildemar Åkeri 35,0 48,2 0 Bergholtz Åkeri 34,0 57,7 0 Best Transport AB 55,5 0,0 1 36,8 63,7 1 33,9 58,3 1 37,6 54,0 0 74,0 52,3 2 Bigger 39,0 0 Bravida 0,0 69,0 0 38,0 53,5 1 37,5 60,9 2 0,0 61,0 0 35,0 0 Byggbeslag 33,5 0 Carlsberg 35,0 57,0 0 Carrier 46,5 0,0 0 41,3 58,0 2 43,5 61,5 2 38,0 54,0 0 44,3 52,6 0 Cervera 56,5 0 City Mail 0,0 70,0 0 48,0 66,0 0 31,5 53,3 0 44,0 62,0 0 57,7 0 Dahl 43,5 44,0 0 Delicato 58,8 0 DFDS 50,0 0 Dynamite 53,0 0 Ekerö Taxi 44,0 57,6 0 52,0 59,8 1 32,7 60,1 1 34,0 57,0 0 54,6 0 Enskede Express 33,5 42,5 0 Euro Dumper 46,8 0 Familjen Dafgård 34,0 51,3 0 Fazer Bageri 38,0 67,0 0 Flextronics 40,5 64,6 0 34,0 57,8 3 38,2 57,7 1 34,8 57,6 0 Flygbussarna 41,0 0,0 0 37,8 60,8 0 0,0 56,0 0 54,0 0 Fontana 62,5 0 Fortum 49,5 0,0 0 32,5 53,7 0 35,6 56,6 0 36,1 55,0 0 Fredéns 61,0 0 Friggoscandia 43,0 58,3 0 Frijo 36,0 54,0 0 Fullt Ös AB 47,0 0 Färdig Betong 54,8 0 Förenade Express 35,0 0 Försvaret 58,5 0 GB Glace 30,0 55,7 0 Green Cargo 0,0 69,0 0 0,0 59,0 0 0,0 57,0 0 63,0 0 HA-BE Frakt 43,7 63,8 1 Haninge Bud 0,0 75,0 1 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 Haninge Åkeri 36,3 55,0 1 Hemglass 50,5 0 HÅJ Transport 34,3 59,3 1 0,0 54,3 0 ISS 31,0 58,6 0 0,0 55,0 0 IL Recycling 47,5 77,0 1 39,8 60,2 2 36,3 61,3 1 32,0 57,0 0 51,0 57,0 1 Jehanders 56,7 0 Järfälla Kommun 0,0 56,7 0 0,0 53,5 0 0,0 55,2 0 0,0 50,9 0 KPK 42,3 59,0 2 0,0 0,0 0 51,5 0 Kungsbud 42,0 60,5 1 32,4 70,7 0 74,0 64,3 1 Kungsholms express 40,5 46,5 0 KungSängen 81,0 1 Kyl o Frysexpressen 36,0 58,8 0 0,0 56,0 0 54,3 0 Lambertsson 33,5 68,0 1 0,0 0,0 0 Leif Kreugert Åkeri 29,0 54,0 0 Lindkvist Busstrafik 31,0 66,0 0 Liselott Löf 0,0 63,0 0 42,5 61,5 0 34,5 0,0 0 51,0 0 Marko Kaj Moving 31,0 73,0 0 Metro Taxi 36,0 59,3 0 34,0 61,0 0 MLT 55,0 0 Motortransport 0,0 63,5 0 0,0 68,7 0 39,0 0,0 0 0,0 0,0 0 56,0 0 MTAB 43,0 56,3 0 0,0 0,0 0 Märsta Förenade 43,0 62,5 1 32,5 68,8 0 46,7 59,1 1 Naus 43,0 62,0 0 33,5 53,8 0 38,0 0,0 0 53,7 0 NFB 37,7 50,3 1 30,3 69,0 0 39,0 48,0 0 45,0 0 NSTAB 56,5 0 Nynäs Taxi 0,0 57,0 0 42,0 58,4 0 36,0 58,0 0 Onninen 54,3 0 Ombudet 36,2 59,0 0 0,0 54,0 0 45,0 0 66

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2005 Rapport 09 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2004 Rapport 0403 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2007 Kjell Cronvall December 2007 2007 Rapport 09 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod?

Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod? Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod? En uppföljning av projektet om yrkestrafik och hastighet Eva Jonasson ÅR 2002 Notat 0203 Förord Under våren och hösten 2001

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Mätfakta. Mätningarna är genomförda under sammanlagt 24 timmar

Mätfakta. Mätningarna är genomförda under sammanlagt 24 timmar Mätfakta Mätningarna är genomförda under sammanlagt 24 timmar 8 timmar på E18 vid Brottby 03.30-07.30 01.30-05.30 12 timmar på RV73 vid Vega 04.00 08.00 10.00 14.00 16.00 20.00 4 timmar E4-E20 Botkyrka

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Lasse Holm ÅR 2002 Notat 0211 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

Skyddsutrustning i taxi

Skyddsutrustning i taxi Skyddsutrustning i taxi En undersökning om förekomsten av skyddsutrustning för barn i taxibilar Lasse Holm ÅR 2001 Notat 5 Förord Det bör vara en självklarhet att alla, även de allra minsta, ska kunna

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Lasse Holm ÅR 2001 Notat 7 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet. Höga

Läs mer

Hastigheter i Stockholm

Hastigheter i Stockholm Hastigheter i Stockholm Resultat av hastighetsmätningar 1986-2000 Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Rapport 4 Förord Hastigheten har stor betydelse för såväl risken för trafikolyckor som skadornas

Läs mer

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck ISA test på SL bussar Erik Stenbäck AB Storstockholms Lokaltrafik Vad är ISA (Intelligent speed adaptation) Intelligent stöd för anpassning av hastighet ISA är ett GPS-baserat system som i realtid visar

Läs mer

Svenskt Hastighetsindex

Svenskt Hastighetsindex SÄKER TRAFIK SVERIGE AB Svenskt Hastighetsindex Resultatrapport september - oktober 2010 Exempel - Företag AB Tunga lastbilar (LB) Rapporten upprättad 2010-11-24 av Lars Nordquist, Säker Trafik Sverige

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet 2007-2012 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2012 Skapat av: Robin Billsjö, Liselott Söderström och Annika

Läs mer

NTF Sveriges Åkeriföretag

NTF Sveriges Åkeriföretag 1 Seminarium: Höga hastigheter inom yrkestrafiken NTF Sveriges Åkeriföretag Johan Lindström Patrick Magnusson 2 Reality check! Så här ser inte Sverige ut. 3 Kalla fakta Bildat 1917 12 åkeriföreningar 19

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

De olika faserna förändringscykeln

De olika faserna förändringscykeln Utmaningarna! Utmaningen Drastiskt ändrade ekonomiska förutsättningar Beroende av få aktörer (regering och VV) Leveransbrister Kvalitetsbrister Potential för kompetensutveckling Förtroende och aktivitetsgap

Läs mer

Resultat, sammanfattning

Resultat, sammanfattning Resultat, sammanfattning Drygt hälften av bilisterna, 58 procent, som överskred den gällande hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. Cirka 3 procent av fordonen körde 51 km/tim eller fortare. Medianhastigheten

Läs mer

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell Taxiundersökning Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor Helena Hartzell 2001 Rapport 3 Förord Taxitrafiken i Stockholm utgör en betydande del av det totala trafikarbetet

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

The Capital of Scandinavia

The Capital of Scandinavia Per Erik Österlund Projektledare Oproportionerligt stora utsläpp 4 % av trafiken 23 % av utsläppen Godstrafiken ökar Beräknas öka med 18 % fram till 2020 Stockholm växer 140 K (140 000 bostäder ska byggas

Läs mer

Hastigheter i Stockholm

Hastigheter i Stockholm Hastigheter i Stockholm Resultat av hastighetsmätningar 1986-2002 Helena Hartzell/Hasse Norbeck Januari 2003 2002 Rapport 0203 Förord Hastigheten har stor betydelse för såväl risken för trafikolyckor som

Läs mer

Bilisters beteende vid övergångsställe

Bilisters beteende vid övergångsställe Bilisters beteende vid övergångsställe Observationer av bilisters benägenhet att lämna gående företräde vid fem obevakade övergångsställen i Stockholm stad. Linda Hallenberg RAP. 1 mars 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport Hastighetsöverträdelser yrkestrafik

Rapport Hastighetsöverträdelser yrkestrafik Rapport Hastighetsöverträdelser yrkestrafik Mätningarna genomfördes 20 april 2017 21 juni 2017 Minskade hastighetsöverträdelser på vägarna är en förutsättning för att förverkliga nollvisionen och minska

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Trafikanternas syn på vägarbeten Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Utvärdering av kameraövervakade vägarbetsplatser en pilotstudie Radar som registrerar hastigheten hos passerande fordon Kamera

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige Trafikanternas respekt för -skylten vid skolor i Västsverige NTF Västs undersökning Väst inledning INNEHÅLL Alla 16 kommuner Inledning...........................................................................................

Läs mer

Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland 2006

Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland 2006 Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland Halmstad Växjövägen 8/8 kl.-7. Riktning: Mot centrum 8 8 7 - - - - - - - -7 7-7 7-8 MC Antal mätningar: Medelhastighet: Medianhastighet: 7,% höll laglig

Läs mer

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 1 Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 2 Etappmålet En säker trafik Antalet döda och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor skall minska och antalet dödade i

Läs mer

Trafiksäkerhet landsväg före ändring

Trafiksäkerhet landsväg före ändring Trafiksäkerhetseffekter av nya hastighetsgränser Karl-Lennart Bång, KTH Bakgrund Regeringsuppdrag 2008 till Vägverket att utreda effekter av att ändra hastighetsgränserna från nuvarande 50 70 90 110 km/h

Läs mer

Vem får gå, vem får vänta?

Vem får gå, vem får vänta? Vem får gå, vem får vänta? - En observation vid övergångsställen om bilisters benägenhet att lämna företräde påverkas av vem som ska gå över gatan. Linda Hallenberg RAP. 7 juni 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar)

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Anna Vadeby Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya VTI är projektledare för utvärderingsprojektet som genomförs tillsammans med Vectura

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

NTFs riktlinjer vid beställning av Säker bussresa

NTFs riktlinjer vid beställning av Säker bussresa NTFs riktlinjer vid beställning av Säker bussresa När din organisation ska beställa en säker bussresa bör ni först fundera igenom vilka krav ni vill ställa på bussen, föraren och på företaget som ni skall

Läs mer

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Delprojektet syftar till att redovisa 1. Verkliga hastighets- och tidsavståndsförändringar

Läs mer

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Tekniska nämnden 2012 08 30 85 233 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 08 16 94 240 Dnr 2011/1034.008 Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Bilaga:

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller 1(5) Handläggare Mikael Eriksson 08-6861451 mikael.b.eriksson@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på en komplettering av utredningen Framtida inriktning för färdtjänsten Trafikförvaltningen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:16 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna Föredragande landstingsråd: Anna Kettner Ärendet Motionären föreslår att alla

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna Föredragande landstingsråd: Anna Kettner ÄRENDET Motionären föreslår att alla bussar inom SL-trafiken

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23

Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23 Försök med 40 och 60 km/tim i tätort Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23 Praktisk information kring projektet Tidplan 15/3-2007 Sista dag för ansökan om undantag från VVFS

Läs mer

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Minnesstolpar från konferens Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Bakgrund Vägverket Region Stockholm bjöd tillsammans med NTF Stockholms län, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Väj 2000 2000 Notat 5

Väj 2000 2000 Notat 5 Väj 2000 Projektrapportering av dialog med yrkesförare Anna-Sofia Holmquist Per-Åke Tjärnberg September 2000 2000 Notat 5 Inledning Under vecka 16-17, 17-28 april, 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Utlåningsverksamhet -Prolaser

Utlåningsverksamhet -Prolaser Utlåningsverksamhet -Prolaser Uppföljning av förbundets utlåning av instrument för hastighetsmätning genom enkät till dem som lånat år 2 till 6 Helena Hartzell RAP 2 feb 7 BAKGRUND NTF Stockholms län

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

Polisens trafiksäkerhetsarbete. Bengt Svensson, Poliskommissarie, Polisens Utvecklingsavdelning

Polisens trafiksäkerhetsarbete. Bengt Svensson, Poliskommissarie, Polisens Utvecklingsavdelning Polisens trafiksäkerhetsarbete Bengt Svensson, Poliskommissarie, Polisens Utvecklingsavdelning 1 Polisens nya organisation 1 RPC SÄRSKILDA UTREDNINGAR INTERNREVISION RPC 16 REGIONER / AVDELNINGAR IT HR

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:77 Hastigheter motorcykeltrafik 2007 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

PROJEKTPLAN. Utveckling av passagerarinformation avseende hastigheter i busstrafik BR TV 060418-3 C. Digital hastighetsvisning

PROJEKTPLAN. Utveckling av passagerarinformation avseende hastigheter i busstrafik BR TV 060418-3 C. Digital hastighetsvisning BR TV 060418-3 C PROJEKTPLAN Digital hastighetsvisning Utveckling av passagerarinformation avseende hastigheter i busstrafik Uppdragsgivare: BR Service AB Framtaget: 2006-04-18 Projektansvarig: Tommie

Läs mer

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser)

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) TMALL 0141 Presentation v 1.0 Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) Fortsatt anpassning av hastigheterna - Fastställelse av plan 2014 Denna plan ska bidra

Läs mer

Vallgatan - uppföljning 1 Vallgatan Uppföljande studie Rapport nr 4:2002 Trafikkontoret 2 Vallgatan - uppföljning Vallgatan - uppföljning 3 Förord SWECO VBB har på uppdrag av Trafikkontoret gjort en uppföljande

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg Jämställdhet i trafiknämnder Kartläggning av antal kvinnor och män i de nämnder som i Stockholms läns kommuner är ansvariga för trafiksäkerhet och trafikplanering. Linda Hallenberg 2004 Notat 0408 Sammanfattning

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för transportintensiva verksamheter

Årlig tillsynsrapport för transportintensiva verksamheter 1 DNR 2010-18575 MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga Årlig tillsynsrapport för transportintensiva verksamheter Perioden april 2009 till oktober 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen 1 DNR 2010-18575 Bilaga En

Läs mer

PUBLIKATION 2008:141. Andel transportköpare som ställer miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporter

PUBLIKATION 2008:141. Andel transportköpare som ställer miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporter PUBLIKATION 2008:141 Andel transportköpare som ställer miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporter Titel: Andel transportköpare som ställer miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Information till förare av tunga lastbilar

Information till förare av tunga lastbilar Information till förare av tunga lastbilar Sammanställning av aktivitet och enkätsvar Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 9 Inledning Under våren och hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Närpolisen hässelby vällingby

Närpolisen hässelby vällingby Närpolisen hässelby vällingby informerar 12 oktober 2012 Anledningen till att månadsbreven har dröjt är att det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt format för brevet men i väntan på detta kommer

Läs mer

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten.

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. En rapport från SEKO juni 2011. Ny undersökning från SEKO Fartsyndare största hotet mot vägarbetare Sveriges trafikanter struntar i hastighetsbegränsningarna vid

Läs mer

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län 1(7) Handläggare Anna Bruzaeus 08-6861943 anna.bruzaeus@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län Stockholms läns landstings

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund/Nuläge NTF Blekinge har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i trafiksäkerhetsarbetet, samt planera, leda, utveckla

Läs mer

Säkerheten och tillgängligheten i den regionala och interregionala busstrafiken

Säkerheten och tillgängligheten i den regionala och interregionala busstrafiken Säkerheten och tillgängligheten i den regionala och interregionala busstrafiken Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 2 Förutsättningar... 4 Terminologi... 7 Metoder, omfattning och avgränsning...

Läs mer

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Statistiken på dessa sidor är hämtade från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig MC och från STRADA dit polis och sjukvård rapporterar trafikolyckor.

Läs mer

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet.

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet. Kontaktperson Annika Feychting Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 264 91 annika.feychting@tk.stockholm.se Till Trafiknämnden 2005-12-13 Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i

Läs mer

Utvärdering av Actibump i Uppsala

Utvärdering av Actibump i Uppsala Trivector Traffic Rapport 2015:45, Version 1.0 Utvärdering av Actibump i Uppsala Effekt på hastighet, väjningsbeteende och buller Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Actibump. Effekter på hastighet,

Läs mer

Effektiv loggning av trafiksäker körning med ISA

Effektiv loggning av trafiksäker körning med ISA Effektiv loggning av trafiksäker körning med ISA SLUTRAPPORT Ver 1.0 Sollentuna Bergkällavägen 31 B 192 79 Sollentuna Telefon 08-626 95 00 www.sepab.se Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Syfte 4 1.2

Läs mer

Eksjöortens Taxi. Miljöplan

Eksjöortens Taxi. Miljöplan Eksjöortens Taxi Miljöplan Innehållsförteckning: Miljöpolicy...sid.3 Lagarochföreskriftersomberörverksamheten...sid.4 Bränsleförbrukningochhastighetsbestämmelser...sid.4 Rutinerochmetoderförattefterlevamiljökravenenligtavtal...sid.5

Läs mer

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:76 Hastigheter motorcykeltrafik 2008 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

Utvärdering av Actibump i Linköping

Utvärdering av Actibump i Linköping Rapport 2016:56, Version 1.0 Utvärdering av Actibump i Linköping Effekt på hastighet och väjningsbeteende Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Actibump i Linköping. Effekt på hastighet och väjningsbeteende.

Läs mer

Bältesstudie utvalda områden

Bältesstudie utvalda områden Bältesstudie utvalda områden Resultat av bältesstudie på 28 platser i 16 områden med olika demografisk karaktär. Lotta Frejd November 2001 2001 Rapport 5 1 Innehållsförteckning Förord Sammanfattning...

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Den här kursen handlar om åkeribranschens organisation, vikten avgod lastplanering och hur last påverkar fordonets

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 1701, Skåne län

Förslag till nya föreskrifter för väg 1701, Skåne län REMISS 2016-07-12 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/44550 Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 kajsa.bergman@ trafikverket.se Direkt: 0707246637

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut VTInotat Hummer: T 103 Datum: 1991-01-22 Titel: Hastighetsutvecklingen för personbilar på landsvägar i Sverige. Mätningar fr 0 m 1980 t 0 m september 1990. Författare: Göran K Nilsson Avdelning: Trafik

Läs mer

Bättre hastighetsefterlevnad bland tung trafik -hur åstadkommer vi det? Resultatkonferens 2012 23 april 2012

Bättre hastighetsefterlevnad bland tung trafik -hur åstadkommer vi det? Resultatkonferens 2012 23 april 2012 1 Bättre hastighetsefterlevnad bland tung trafik -hur åstadkommer vi det? Resultatkonferens 2012 23 april 2012 Arbetsgrupp 2 Eva Lundberg, Trafikverket (projektledare) Johnny Svedlund, Trafikverket Patrick

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

Dnr A-137/07. Årsrapport

Dnr A-137/07. Årsrapport Dnr A-137/07 Årsrapport Genomförda spårtrafikutredningar 2006 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är att liknande händelser skall undvikas i framtiden.

Läs mer

Färre döda i trafiken 2004

Färre döda i trafiken 2004 Färre döda i trafiken 2004 Antal omkomna i trafiken i Stockholms län visar en positiv trend. Enligt preliminära siffror omkom 56 personer i trafiken 2004 att jämföra med 59 personer 2003 och 63 personer

Läs mer

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

Objektsrapporter. Säkerheten och tillgängligheten i regional och interregional busstrafik

Objektsrapporter. Säkerheten och tillgängligheten i regional och interregional busstrafik Objektsrapporter Säkerheten och tillgängligheten i regional och interregional busstrafik Innehållsförteckning Objetsrapporter inledning 2 Objektsrapport 1a Stockholm Sundsvall..3 Objektsrapport 1b Sundsvall

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Kollektivtrafik för funktionshindrade

Kollektivtrafik för funktionshindrade Kollektivtrafik för funktionshindrade Information om kollektivtrafiken i Västernorrland från 1 januari 2010 Den här broschyren är till för Dig som bor eller vistas i Västernorrland och har någon typ av

Läs mer

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017 NTF:s Verksamhetsinriktning 2017-2019 Förslag till Kongressen 2017 NTF:s styrande dokument NTF arbetar med utgångspunkt i tre styrande dokument. Ett av dem har varit Strategisk plan för 2015-2017 som beskrev

Läs mer

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Juni 2014 2014-06-18 För att lösa det demografiska problemet med en åldrande befolkning behövs fler människor som kan arbeta runt om i Sverige.

Läs mer