Yrkestrafik och hastighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkestrafik och hastighet"

Transkript

1 Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2005 Rapport 09

2 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet. Höga hastigheter är en bidragande orsak till många trafikolyckor och är en avgörande faktor för skadeföljden. Detta notat visar att en del av systemanvändarna, i det här fallet många yrkeschaufförer och deras företag, inte visar tillräcklig respekt för hastighetsbegränsningarna och inte heller sin omgivning. Många yrkeschaufförer är dock ett offer för den företagskultur som råder i företaget eller från kunders krav. I denna rapport redovisas mätresultaten från hösten NTF Stockholms län genomförde även hastighetsmätningar under våren 2001, 2002, 2003, 2004 och under hösten 2001, 2002, 2003 samt Vissa jämförelser kan göras mellan års höstmätningar. Ytterligare notat finns från höstmätningarna 2001, 2002, 2003 och 2004 vilka återfinns på vår hemsida Projektledare har varit Kjell Cronvall som också har stått för analys och dokumentation. Ett tack riktas till Jan Kindgren och Harald Ljung som genomfört mätningarna. Solna i november 2005 Hans Norbeck VD NTF Stockholms län 2

3 Innehållsförteckning Förord... 2 Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning Bakgrund och syfte Metod , Resultat Branschindelning 3.2 Medelhastighet bransch för bransch 3.3 Antal över gränsen för körkortsindragning 3.4 Andel fordon som överskridit gällande hastighetsbegränsning 3.5 Högsta notering hastighetsöverträdelse, bransch för bransch 3.6 Av SL upphandlad lokaltrafik 4, Slutdiskussion Referenser Bilagor Bilaga Företagens resultat Bilaga Mätplatser Bilaga Resultat företag för företag. Jämförelser Bilaga Resultat övriga observerade företag/fordon. Jämförelser Bilaga Brev till företagens VD Bilaga Brev till övriga mätta företags VD 3

4 Sammanfattning Under våren 2005 genomfördes hastighetsmätningar på ett 30-tal företag. Företagen tillskrevs resultaten. Resultaten finns även på vår hemsida. Under hösten 2005 repeterades mätningarna och även dessa resultat har företagen fått ta del av. Resultatet från mätningarna under hösten redovisas i denna rapport. Mätningarna genomfördes på ett 15-tal platser i länet, främst i Stockholms närförorter. Koncentrerat på 30- och på 50-sträckor där trafikmiljön inte är hastighetssäkrad. Alla redovisade företag har högre medelhastighet på 30- och 50 -sträckor än skyltad hastighet. Företagen är indelade i fyra branscher; taxi, buss, åkeri och bud & service. Av det totala antalet mätta fordon var det 25% inom 30 områden och 26% inom 50 områden som höll sig inom gällande hastighetsbestämmelser. Totalt antal noterade fordon i hela mätningen blev (hösten-05) 1098st fördelade på 604 taxibilar, 171 bussar, 224 från åkeribranschen och 99 fordon från bud & service. I mätningarna har vi koncentrerat oss på ca 35 större företag och det är resultatet från dessa som vi presenterar i denna rapport. Vi presenterar också vissa resultat på mätta företag som vi kallar övriga och som inte är med i huvudmätningen. Se bilaga 4. Drygt 7 av 10 yrkesförare kör för fort på 30- och 50-sträckor. Taxi har en medelhastighet på 30- sträckor på 37 km/h, buss 33 km/h, åkeribranschen 36 km/h och bud & service på 36 km/h. På 50- sträckor har taxi en medelhastighet på 58 km/h, buss 52 km/h, åkeribranschen 54 km/h och bud &service 56 km/h. 46 av studerade yrkesförare körde så mycket för fort att gränsen för körkortsindragning överskreds. SL upphandlar lokaltrafik på skattebetalarnas uppdrag. Drygt var tredje buss upphandlad av SL kör i laglig fart på 30- och 50-sträckor. Medelhastigheten ligger högre än tillåtna. Vi kan konstatera att med det intensiva trafiksäkerhetsarbete som gjorts av åkeriföreningar, taxiförbund, yrkestrafikföretag mfl. har hastigheten på yrkestrafiken i Stockholms län minskat under Den enda bransch i våra mätningar som har ökat andelen förare som kör för fort jämfört med 2004 är bud & service. Företag som kan anses som särskilt oaktsamma. Här är också medtagna företag vars fordon är redovisade på bilaga 4. Vi har då bara lyft fram de företag som i 30 område har en medelhastighet högre än 38 km/h och i 50-område de företag som har en medelhastighet högre än 58 km/h. Dessa företag är: Taxi Kurir, Taxi Transfer, Taxi ABC, Ring Taxi, Box, Securitas, ASA Transport, Swerock, Ryska Posten, Kungsbud, Märsta Förenade Express, ICA Sverige AB, Westin Buss, Schenker, UPS, Tommys, Förlängda Armén, Sita, Falck Security, City Mail, Naus, NFB, PEX, Seppos, Skanska, Skubbet, Solna Taxi, Vattenfall, Värmdö Taxi, YIT och Taxi ej identifierade till företag genom logga. (friåkare). Det finns dessutom många företag som man skulle kunna omnämna och som ligger i närheten av ovan nämnda resultat.. Företag som bör nämnas för sitt trafiksäkerhetsarbete mot sänkta hastigheter. Taxi 020, Taxi Stockholm, Samtrans, Trabé, Järfälla Kommun, Stockholms Vatten, Stockholms Åkeri. Se även slutdiskussionen sidan 11. 4

5 1. Bakgrund och syfte Hastighetsöverträdelser tillhör ett av de vanligaste trafikbrotten i Stockholm. Höga hastigheter är en bidragande orsak till många trafikolyckor och avgörande betydelse för skadekonsekvenserna vid en olycka. Detta gäller i särkilt hög grad i olyckor där oskyddade trafikanter är inblandade. Hastigheten vid påkörningsögonblicket kan vara skillnaden mellan liv och död. Yrkestrafikföretagens fordon i Stockholm kör fort, det visar NTF Stockholms läns årliga mätningar. Orsakerna till för höga hastigheter kan vara många, tajta körtider, gammal vana, eller brist på kunskap om hastighetens betydelse för en trafiksäker transport. Ytterligare orsaker kan vara att yrkestrafikföretagen inte kvalitetssäkrat de transporter de säljer utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv eller att transportköpare inte ställer krav på en hastighetssäkrad transport. Yrkestrafikföretagens fordon sätter ofta trafikrytmen i Stockholm. NTF anser att en samhällsbetald transport aldrig får framkalla fara eller ohälsa. Lokaltrafiken i Stockholms län är till hälften finansierad av skattemedel. Bussförarna som kör lokaltrafik i Stockholms län överskrider ofta hastighetsgränserna. Det kan bero på flera orsaker; pressade scheman, orimliga krav från beställare, okunskap från förarna av hastighetens betydelse för trafiksäkerheten etc. Ingen vet dock exakt och till vilken grad vad som påverkar förarnas överskridande av hastigheter. Syfte Att skapa debatt bland företagsledare, köpare av transporter och förare av yrkesfordon om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten. 5

6 2. Metod Under våren 2005 genomfördes en studie av hastighetsanpassningen på ett 30-tal yrkestrafikföretag inklusive företag som inte är att anse som yrkestrafikföretag men har många transporter. Urvalet av företag grundar sig på vilka fordon som passerat mätpunkterna. Mätningarna genomfördes på ett 15- tal platser i länet, främst i Stockholms närförorter. Laserinstrument (ProLaser3) användes som mätinstrument vid mätningarna. Mätningarna är koncentrerade på 30- och på 50-sträckor där trafikmiljön inte är hastighetssäkrad. Endast fordon vars förare själv kunnat bestämma sin hastighet har observerats och noterats. Respektive företag identifieras via logga på fordonet. De aktuella företagens VD fick vetskap om sitt resultat. Företagen fick i första missivet (juni-05) ingen värdering från NTFs sida om resultatet. Företaget meddelades var och när ett fordon från företaget hade blivit uppmätt samt den uppmätta hastigheten. Resultaten redovisas på vår hemsida. Företagen meddelades även att en uppföljningsmätning skulle ske under hösten 2005 och att dessa resultat skulle delges allmänheten. I höstbrevet till företagen följde resultat, vilket företags fordon som kört var/när, registreringsnummer motsvarande och i vilken hastighet. Brevet har ställts till respektive företags VD. 6

7 3. Resultat Resultatet redovisas bransch för bransch. 3.1 Branschindelning Företag Taxibranschen Botkyrka Taxi AB Samtrans AB Stockholm Transfer Taxi AB Taxi ABC Taxi Kurir i Sthlm AB Taxi Stockholms AB Taxi 020 Ring Taxi AB Åkeri ARLA Foods AB DAGAB AB DHL International AB ICA Sverige AB Coop Coca Cola Posten Schenker Trabé Wiklunds Åkeri AB SÅAB SRV AB SITA AB RangSells AB Bussbranschen Busslink i Sverige AB Connex Swebus AB Westin Buss Stockholm AB Bud & Service Arkitektkopia Box Delivery SA AB Falck Security AB Tommys KaffeKnappen AB Securitas AB UPS AB Jetpak Lillebil AB Förlängda Armen Kommentar: Åkeribranschen har företrädesvis fordon över 3,5 ton och Bud & Service företrädesvis under 3,5 ton. Utöver dessa företag har även ca. 55 andra företag som kan betraktas som yrkestrafikföretag fått brev om sina resultat. Dessa resultat redovisas i bilaga 4. 7

8 3.2 Medelhastighet bransch för bransch/ antal fordon Bransch 30-sträcka 50-sträcka Taxi ,17 km/h/379 57,7 km/h/ ,62 km/h/519 60,61 km/h/ ,42 km/h/628 59,69 km/h/ km/h/ km/h/826 Buss ,98 km/h/58 51,78 km/h/ ,53 km/h183 55,12km/h/ ,55 km/h/220 54,94 km/h/ km/h/ km/h/310 Åkeri ,12 km/h/82 54,2 km/h/ ,64 km/h/195 56,75 km/h/ ,15 km/h/295 57,57 km/h/ km/h/ km/h/992 Bud & service ,24 km/h/62 56,19 km/h/ ,0 km/h/118 60,1 km/h/ ,15 km/h/152 58,79 km/h/ km/h/ km/h/180 Medelhastighet ,5 km/h/581 55,33 km/h/ ,44km/h/ ,15 km/h/ ,1 km/h/ , ,5 km/h/ ,5 km/h/ Antal över gränsen för körkortsindragning Bransch 30-sträcka 50-sträcka Taxi st 4 st st 16 st st 11 st st 16 st Buss st 0 st st 0 st st 1 st st 2 st Åkeri st 0 st st 2 st st 10 st st 5 st Bud & Service st 2 st st 4 st st 3 st st 2 st Totalt st 6 st 46 st st 22 st 153 st st 25 st 122 st st 25 st 94 st 8

9 3.4 Andel fordon som överskridit hastighetsbegränsning bransch för bransch Antal fordon som överskridit hast./totalt antal mätta fordon/ procentsats. Bransch 30-sträcka 50-sträcka Taxi /379/78% 186/225/83% /506/90% 547/626/87% /588/81,5% 691/766/90,2% /657/79% 711/826/86% /197/95% 607/652/93% Buss /58/72% 67/113/59% /183/74% 200/329/60% /220/76,3% 248/311/79,7% /260/77% 249/310/80% /86/90% 233/263/89% Åkeri /83/73% 104/143/73% /190/75% 400/518/77% /295/76,3% 700/840/83,3% /264/78% 836/992/84% /48/98% 297/328/91% Bud & Service /62/84% 28/39/72% /118/77% 91/114/80% /154/76,6% 130/153/84,9% /112/82% 156/180/87% /34/100% 93/102/91% Totalt /582/75% 385/520/74% /997/83% 1238/1587/78% /1257/78,9% 1790/2070/86,4% /1293/79% 1952/2308/85% 3.5 Toppnotering bransch för bransch Bransch 30-sträcka 50-sträcka Taxi km/h 90 km/h km/h 112 km/h km/h 94 km/h km/h 97 km/h km/h 90 km/h Buss km/h 71 km/h km/h 78 km/h km/h 80 km/h km/h 98 km/h km/h 83 km/h 9

10 Åkeri km/h 72 km/h km/h 80 km/h km/h 91 km/h km/h 88 km/h km/h 78 km/h Bud & Service km/h 83 km/h km/h 123 km/h km/h 97 km/h km/h 92 km/h km/h 83 km/h 3.6 Av SL upphandlad lokaltrafik NTF Stockholms län anser att inga upphandlade transporter för Statliga, Landstings eller Kommunala pengar får framkalla fara eller ohälsa. Medelhastighet 30-sträcka 50-sträcka ,98 km/h 51,85 km/h ,7 km/h 54.9 km/h ,1 km/h 54,8 km/h km/h 55 km/h km/h 57 km/h Andel bussar som överskridit hast /58/72% 64/106/60% /182/74% 176/298/59% /207/75,8% 224/278/80,6% /246/77% 229/283/81% /84/89% 211/240/88% Antal kk-indragning st 0 st st 0 st st 1 st st 1 st Toppnotering km/h 71 km/h km/h 78 km/h km/h 80 km/h km/h 80 km/h 10

11 4. Slutdiskussion Vid tio tillfällen under har NTF Stockholms län genomfört hastighetsmätningar på transportföretag i länet. Resultaten av mätningarna har tillskrivits företagen. Inte vid något tillfälle har företag kunnat uppvisa att man till stor del följer de hastighetsbestämmelser som gäller. Hösten 2001 genomfördes ca observationer, hösten 2002 ca 3600 observationer, hösten 2003 ca 3900 observationer, hösten 2004 ca 3900 observationer och hösten 2005 ca 1100 observationer. När NTF Stockholms län kontaktade företagens VD i februari 2002 (Utvärdering Hastighet & Yrkestrafik 2002, notat 0203, NTF Stockholms län) visar det sig att många företag har satt i gång processer för att komma tillrätta med problemet. Åkeriförbundet, ABC åkarna och Taxiförbundet för att nämna några som arbetar hårt med frågan. Med dessa ansträngningar har hastigheten på många företags yrkestrafikfordon minskat under Trots detta är det många företags fordon som har alldeles för höga hastigheter på sina fordon. Detta går att tolka på fler sätt. Det kan vara att företagen inte gjort tillräckligt, företagen inte prioriterat frågan eller att föraren inte får tillräcklig feedback på sitt beteende. En orsak kan vara att köparen av transporter dessutom inte tar sitt ansvar. Det går heller inte att bortse från förarens ansvar att hålla sig till reglerna och att visa trafiksäkerhetshänsyn. De skulle troligtvis vara en fördel om de fackliga organisationerna påverkar sina medlemmar i högre grad i denna fråga. Positiva händelser och ett bevis på att hårt arbete med trafiksäkerhetsfrågor/åtgärder ger resultat. Busslink, Swebus, Samtrans, Trabé, Taxi 020 och Taxi Stockholm har sänkt sina medelhastigheter inom både 30 och 50 områden. Alla redovisade företag har högre medelhastighet på 30 eller 50 - sträckor än skyltad hastighet. Trots att medelhastigheten sjunkit är det fortfarande en alldeles för hög andel som kör över gällande hastighetsbegränsning. (ca 75%) SL upphandlar lokaltrafik på skattebetalarnas uppdrag. Drygt var tredje busstransport upphandlad av SL kör i laglig fart på 30- och 50-sträckor. Medelhastigheten på 30- och 50-sträckor ligger långt över det tillåtna. Det är kunderna, offentliga som privata, som i sin upphandling av tjänst i högre utsträckning måste ställa krav på att transporten går lagligt till. Entreprenörerna måste från sin sida på olika sätt bevisa att de kan uppfylla kraven. Visserligen är det föraren som håller i ratten och har foten på gaspedalen. Det går inte att komma tillrätta med problemet, höga hastigheter, om inte företaget, köparen och föraren gör detta i samspel. 11

12 Referenser A B C D E F G Hastighetsgränserna ger säkerhet och miljövinster, Vägverket Hastigheter i Stockholm, rapport 4, 2000, NTF Stockholms län, Holmquist A-S Hastighet & Yrkestrafik, notat-7 01, 2001, NTF Stockholms län, Holm L Utvärdering Hastighet & Yrkestrafik 2002, notat 0203, NTF Stockholms län, Jonasson E Utvärdering Hastighet & Yrkestrafik 2002, notat 0211, NTF Stockholms län, Holm L Hastighet & Yrkestrafik 2003, notat 0303, NTF Stockholms län, Cronvall, K Hastighet & Yrkestrafik 2004, rapport 0403, NTF Stockholms län, Cronvall K 12

13 Resultat företag för företag BILAGA 1 sid 1 ( 8 ) Taxi Företag Medelhast./antal Andel över hast Kk-indrag Botkyrka Taxi 30-sträcka 05 36,0 km/h/9 56% 1 st 04 40,1 km/h/18 100% 2 st 03 - km/h/1 100% 0 st km/h/10 100% 1 st 01 - km/h/3 100% 0 st 50-sträcka 05 54,46 km/h/13 69% 0 st 04 63,29 km/h/17 100% 2 st km/h/35 94% 2 st km/h/35 94% 2 st km/h/32 100% 0 st SAMTRANS 30-sträcka 05 32,5 km/h/12 50% 1 st 04 38,51 km/h/49 80% 5 st km/h/78 87% 4 st km/h/85 74% 6 st 01 (38 km/h/12) 92% 2 st 50-sträcka 05 54,54 km/h/11 73 % 0 st 04 58,52 km/h/53 90% 0 st 03 58,5 km/h/91 91% 1 st km/h/94 84% 0 st km/h/68 93% 7 st Taxi ABC 30-sträcka 05 40,0 km/h/4 75% 1 st 04 52,5 km/h/4 100% 2 st 03 - km/h/1 100% 1 st 02 - km/h/9 100% 0 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 04 69,3 km/h/3 100% 0 st 03 - km/h/1 100% 0 st 02 - km/h/- -% - st 01 - km/h/- -% - st Taxi Transfer 30-sträcka 05 42,54 km/h/11 91% 1 st 04 39,9 km/h/10 100% 2 st 13

14 03 39,8 km/h/22 77% 5 st km/h/20 95% 5 st 01 - km/h/2 50% 0 st 50-sträcka 05 56,75 km/h/8 91% 0 st 04 60,19 km/h/16 100% 0 st km/h/32 100% 1 st km/h/23 87% 1 st km/h/19 100% 1 st Taxi Kurir 30-sträcka 05 38,19 km/h/83 80% 9 st 04 43,78 km/h/120 91% 32 st km/h/193 87% 22 st km/h/153 84% 19 st km/h/82 100% 25 st 50-sträcka 05 58,67 km/h/55 99% 1 st 04 59,86 km/h/119 87% 3 st km/h/176 92,6% 1 st km/h/192 92% 4 st km/h/171 96% 2 st Taxi Stockholm 30-sträcka 05 36,58 km/h/206 80% 8 st 04 40,1 km/h/183 89% 27 st 03 37,7 km/h/206 78,6% 23 st km/h/280 77% 15 st km/h/71 97% 11 st 50-sträcka 05 58,49 km/h/67 85% 1 st 04 59,2 km/h/209 85% 6 st km/h/267 88,7% 3 st km/h/267 84% 8 st km/h/239 95% 1 st Taxi sträcka 05 37,77 km/h/48 77% 7 st 04 41,39 km/h/120 88% 28 st 03 38,8 km/h/127 81% 16 st km/h/100 78% 5 st km/h/30 93% 2 st 50-sträcka 05 56,4 km/h/63 75% 1 st 04 58,34 km/h/186 84% 3 st km/h/192 88% 1 st km/h/172 84% 1 st km/h/149 88% 2 st 14

15 Ring Taxi AB 30-sträcka 05 37,5 km/h/6 99% 0 st 04 49,33 km/h/12 100% 8 st 03 - km/h/- -% - st 02 - km/h/8 75% 2 st 01 - km/h/2 100% 0 st 50-sträcka 05 65,25 km/h/8 100% 1 st 04 60,21 km/h/28 89% 2 st 03 - km/h/2 100% 0 st km/h/34 71% 0 st km/h/27 89% 0 st Buss Busslink 30-sträcka 05 33,25 km/h/4 50% 1 st 04 37,68 km/h/19 85% 1 st km/h/34 55,8% 0 st km/h/66 80% 1 st km/h/60 87% 0 st 50-sträcka 05 53,28 km/h/32 68% 0 st 04 56,66 km/h/113 80% 0 st 03 55,8 km/h/132 84% 1 st km/h/87 87% 0 st km/h/194 85% 0 st Connex 30-sträcka 05 35,8 km/h/15 87% 1 st 04 34,74 km/h/27 67% 1 st km/h/42 95% 0 st km/h/27 78% 1 st km/h/24 92% 2 st 50-sträcka 05 51,52 km/h/31 52% 0 st 04 52,44 km/h/149 59% 0 st km/h/84 78,5% 0 st km/h/71 77% 0 st km/h/16 81% 0 st Swebus 30-sträcka 05 31,87 km/h/39 70% 0 st 04 34,71 km/h/136 74% 0 st km/h/131 74,8% 1 st km/h/153 75% 2 st 01 - km/h/- -% - st 15

16 50-sträcka 05 51,0 km/h/43 60% 0 st 04 55,54 km/h/37 72% 0 st km/h/62 74% 0 st km/h/125 78%) 2 st) km/h/30 93%) 0 st) Westin Buss 30-sträcka 05 -km/h/- -% - st 04 35,0 km/h/1 100% 0 st km/h/13 84% 0 st 02 (35 km/h/14) 86% 0 st 01 (- km/h/2) 100% 0 st 50-sträcka 05 50,71 km/h/7 63% 0 st 04 55,84 km/h/31 77% 0 st km/h/33 72,7% 0 st km/h/27 78% 0 st km/h/23 100% 1 st Åkeri RangSells 30-sträcka 05 33,55 km/h/11 55% 0 st 04 36,28 km/h/25 76% 3 st km/h/25 72% 0 st km/h/19 63% 2 st km/h/12 83% 0 st 50-sträcka 05 54,13 km/h/15 73% 0 st 04 56,18 km/h/68 79% 1 st km/h/60 85% st km/h/76 86% 1 st km/h/37 97% 1 st SITA AB 30-sträcka 05 -km/h/- -0% - st 04 34,84km/h/19 74% 0 st km/h/11 81,68% 1 st km/h/16 88% 1 st 01 - km/h/3 100% 0 st 50-sträcka 05 58,11 km/h/9 99% 0 st 04 58,69 km/h/29 90% 0 st 03 57,6 km/h/51 82% 0 st km/h/44 82% 0 st km/h/20 100% 0 st 16

17 SRV 30-sträcka 05 -km/h/- -0% - st 04 38,0 km/h/4 100% km/h/6 83% 0 st km/h/10 100% 0 st 01 - km/h/1 100% 0 st 50-sträcka 05 51,83 km/h/12 60% 0 st 04 57,39 km/h/51 78% 0 st 03 57,8 km/h/74 86% 2 st km/h/135 84% 1 st km/h/ % 2 st Trabé 30-sträcka 05 -km/h/- -0% - st 04 47,0 km/h/2 100% 0 st 03 - km/h/3 33% 0 st 02 - km/h/8 100% 0 st 01 - km/h/1 100% 0 st 50-sträcka 05 50,17 km/h/6 44% 0 st 04 57,2 km/h/5 100% 0 st 03 -km/h/7 100% 0 st km/h/17 71% 0 st km/h/12 83% 0 st Posten 30-sträcka 05 36,29 km/h/41 80% 2 st 04 33,27 km/h/59 66% 2 st km/h/115 74% 5 st km/h/74 74% 1 st km/h/29 100% 4 st 50-sträcka 05 52,22 km/h/23 53% 0 st 04 54,42 km/h/81 60% 1 st km/h/137 80% 2 st km/h/144 79% 0 st km/h/93 96% 0 st Schenker Åkeri AB 30-sträcka 05 42,58 km/h/12 84% 2 st 04 34,63 km/h/27 81% 1 st km/h/51 78% 4 st km/h/48 79% 1 st 01 - km/h/8 100% 0 st 17

18 50-sträcka 05 55,19 km/h/27 82% 0 st 04 58,68 km/h/75 91% 0 st km/h/131 81% 1 st km/h/110 84% 1 st km/h/60 91% 0 st DHL 30-sträcka 05 32,37 km/h/8 63% 0 st 04 35,69 km/h/26 73% 1 st km/h/44 84% 3 st km/h/26 62% 1 st 01 - km/h/7 86% 0 st 50-sträcka 05 53,8 km/h/12 67% 0 st 04 56,0 km/h/53 77% 0 st km/h/125 81,6% 3 st km/h/101 90% 0 st km/h/56 98% 0 st SÅAB 30-sträcka 05 33,5 km/h/2 100% 0 st 04 30,0 km/h/8 50% 0 st 03 - km/h/7 71% 0 st km/h/35 94% 0 st 01 - km/h/1 100% 0 st 50-sträcka 05 55,94 km/h/16 88% 0 st 04 57,0 km/h/41 78% 0 st km/h/88 87,5% 0 st km/h/124 83% 1 st km/h/17 94% 0 st Wiklunds Åkeri 30-sträcka 05 32,33 km/h/3 70% 0 st 04 37,0 km/h/10 100% 0 st km/h/17 94% 1 st km/h/14 64% 1 st 01 - km/h/1 100% 0 st 50-sträcka 05 57,83 km/h/12 92% 0 st 04 57,0 km/h/28 82% 0 st km/h/44 88,6% 0 st km/h/47 87% 0 st km/h/30 100% 0 st 18

19 COOP 30-sträcka 05 -km/h/- -% - st 04 44,0 km/h/3 100% 0 st 03 - km/h/2 100% 0 st 02 - km/h/- -% - st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 05 -km/h/- -% - st 04 57,8 km/h/5 100% 0 st 03 -km/h/6 83% 0 st 02 - km/h/- -% - st 01 - km/h/- -% - st DAGAB 30-sträcka 05 -km/h/- -% - st 04 33,5 km/h/2 100% 0 st 03 - km/h/1 100% 0 st 02 - km/h/2 100% 0 st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 05 54,33 km/h/3 100% 0 st 04 55,54 km/h/26 73% 0 st km/h/50 92% 0 st km/h/68 88% 1 st km/h/17 100% 0 st Coca Cola 30-sträcka 05 -km/h/- -% - st 04 37,67 km/h/3 100% 0 st 03 - km/h/3 100% 0 st 02 - km/h/5 100% 1 st 01 - km/h- - % - st 50-sträcka 05 50,0 km/h/3 70% 0 st 04 59,62 km/h/16 81% 0 st 03 59,5 km/h/19 89% 0 st km/h/33 94% 0 st 01 - km/h/- -% - st ARLA 30-sträcka 05 -km/h/- -% - st 04 40,0 km/h/1 100% 0 st 03 - km/h/7 57% 0 st 02 - km/h/3 66% 0 st 01 - km/h/2 100% 0 st 19

20 50-sträcka 05 -km/h/- -% - st 04 54,32 km/h/25 64% 0 st km/h/38 71% 0 st km/h/79 77% 0 st km/h/50 76% 0 st ICA 30-sträcka 05 39,5 km/h/2 100% 0 st 04 31,0 km/h/1 100% 0 st 03 - km/h/3 33% 0 st 02 - km/h/4 100% 0 st 01 - km/h -% - st 50-sträcka 05 53,75 km/h/4 75% 0 st 04 55,1 km/h/15 53% 0 st km/h/10 80% 0 st km/h/14 79% 0 st km/h/10 90% 0 st Bud & Service Förlängda Armen 30-sträcka 05 42,5 km/h/8 100% 1 st 04 30,2 km/h/5 20% 1 st 03 - km/h/7 57% 0 st 02 - km/h/3 100% 0 st 50-sträcka 05 63,67 km/h/3 100% 0 st 04 65,66 km/h/6 83% 1 st 03 - km/h/5 60% 0 st 02 - km/h/5 80% 0 st Falck Security 30-sträcka 05 -km/h- -% 1 st 04 38,9 km/h/14 64% 2 st km/h/19 52,6% 0 st km/h/13 85% 1 st km/h/15 100% 6 st 50-sträcka 05 -km/h- -% - st 04 59,33 km/h/15 80% 0 st km/h/18 77,7% 0 st km/h/21 95% 0 st 01 - km/h/5 80% 0 st 20

21 Securitas 30-sträcka 05 37,33 km/h/3 100% 0 st 04 42,17 km/h/6 100% 1 st 03 - km/h/6 83% 1 st 02 - km/h/6 83% 1 st 01 - km/h/3 100% 2 st 50-sträcka 05 58,17 km/h/6 94% 1 st 04 62,36 km/h/11 91% 1 st 03 60,7 km/h/14 85,7% 1 st km/h/16 88% 0 st 01 - km/h/5 100% 0 st Lillebil 30-sträcka 05 34,0 km/h/7 72% 0 st 04 37,18 km/h/16 87% 2 st 03 - km/h/9 55,5% 0 st 02 - km/h/9 89% 0 st 01 - km/h/6 100% 0 st 50-sträcka 05 52,89 km/h/9 56% 0 st 04 57,36 km/h/19 79% 0 st 03 56,7 km/h/27 88,8% 0 st km/h/32 91% 0 st km/h/30 90% 0 st BOX 30-sträcka 05 37,96 km/h/23 83% 1 st 04 42,52 km/h/27 85% 8 st 03 36,76 km/h/21 81% 1 st km/h/32 75% 3 st 01 - km/h/1 100% 0 st 50-sträcka 05 60,1 km/h/10 80% 1 st 04 62,17 km/h/18 83% 2 st km/h/35 97% 2 st km/h/21 90% 0 st km/h/16 94% 0 st Arkitektkopia 30-sträcka 05 -km/h/- -% - st 04 50,33 km/h/3 100% 1 st 03 - km/h/2 100% 1 st 02 - km/h/1 100% 0 st 01 - km/h/- 100% 1 st 21

22 50-sträcka 05 57,0 km/h/2 100% 0 st 04 64,0 km/h/2 100% 0 st 03 - km/h/3 33% 0 st km/h/14 93% 0 st km/h/11 100% 0 st Jetpak (Adena Pickos) 30-sträcka 05 34,0 km/h/3 100% 0 st 04 42,41 km/h/17 94% 1 st 03 43,85 km/h/20 95% 5 st km/h/12 100% 0 st 01 - km/h/9 89% 1 st 50-sträcka 05 47,5 km/h/4 25% 0 st 04 59,22 km/h/9 89% 0 st km/h/22 91% 0 st km/h/267 85% 0 st km/h/19 95% 0 st UPS 30-sträcka 05 38,3 km/h/13 70% 3 st 04 38,23 km/h/13 92% 1 st km/h/32 87,5% 2 st km/h/14 86% 1 st 01 - km/h/3 100% 2 st 50-sträcka 05 55,0 km/h/2 50% 0 st 04 57,14 km/h/7 86% 0 st 03 - km/h/9 89% 0 st 02 - km/h/6 83% 0 st 01 - km/h/8 100% 0 st Tommys 30-sträcka 05 43,0 km/h/2 100% 0 st 04 30,22 km/h/9 55% 0 st km/h/22 82% 1 st km/h/10 80% 0st 01 - km/h/- -% - st 50-sträcka 05 -km/h/- -% - st 04 59,83 km/h/6 100% 0 st 03 - km/h/-6 83% 0 st 02 - km/h/- -% - st 01 - km/h/- -% - st 22

23 Kaffeknappen 30-sträcka 05 35,0 km/h/2 100% 0 st 04 38,25 km/h/8 63% 3 st km/h/14 71% 0 st 02 - km/h/7 71% 1 st km/h/10 100% 3 st 50-sträcka 05 51,5 km/h/2 50% 0 st 04 53,52 km/h/21 71% 0 st 03 57,5 km/h/14 64% 0 st km/h/18 78% 1 st km/h/48 92% 3 st 23

24 Mätplatser Bilaga 2 sid 1 (1) 30-sträckor 1, Häradsvägen, Huddinge. Korsningen Kapellvägen. Båda riktningarna. 2, Torshamnsgatan, Kista. Norr om Kistavägen, höjd med gymnasieskolan. Båda riktningarna. 3, Valhallavägen, Gärdet. Höjd med Gärdesskolan. Riktning Stadion. 4, Bällstavägen, korsningen Tappvägen. Båda riktningarna. 5, Täbylundsvägen, i höjd med IP. 6, Ga Tyresövägen, i höjd med Stråvägen. Båda riktningarna. 7, Huddinge Sjukhus, område vid huvudingången. 8, Häradsvägen, Huddinge. Korsningen Chronas väg. Båda riktningarna. 50-sträckor 1, Ekerövägen, Drottningholms Slott. Infart slottet vid Pressbyrån. Båda riktningarna. 2, Glömstavägen, Huddinge. Mellan Hägsvägen och Hagebyvägen. Båda riktningarna. 3, Ga Enköpingsvägen, P ficka. Båda riktningarna. 4, Lännavägen, Huddinge. 300 m söder om bron över Flemingbergsviken. Båda riktningarna. 5, Lännavägen, Huddinge. Höjd med Alunvägen. Båda riktningarna. 6, Enhagsvägen, Täby. 200 öster om Storövägen. Båda riktningarna. 7, Ulvsundavägen, Lillsjön, Shellmacken. Båda riktningarna. 8, Magelungsvägen, Farsta. Höjd med Farsta Idrottsplats. Båda riktningarna 9, Edsbergsvägen, Sollentuna. Korsningen Edsviksvägen. Båda riktningarna. 10, Enskedevägen, Johanneshov. Korsningen Lindevägen. Båda riktningarna. 11, Sockenvägen, korsningen Uleåborgsvägen, Båda riktningarna. 12, Edsbergsvägen, Sollentuna. I höjd med golfklubben. Båda riktningarna. 13, Storängsleden, Huddinge. Hörnet Storängsleden Centralvägen. Båda riktningarna. 14, Norgegatan, Kista. Mittemot Husbybadet. Båda riktningarna 24

25 25

26 26

27 27

28 Bilaga 5 sid 1 (1) VD YT-Företaget A-gatan Solna Solna 28 november 2005 Som du säkert minns så genomförde NTF Stockholms län hastighetsmätningar på era fordon under maj och juni i år. Vi har under hösten upprepat dessa mätningar. Mätningarna, som utförts med laserinstrument, har genomförts på ett 15-tal platser i länet. Tonvikten har legat på platser där det är hastighetsbegränsat till 30 och 50 km/h. I detta brev bifogar vi ert företags resultat. Måndagen den 28 november finns ditt företags resultat och ett 70-tal andra företags resultat redovisade på vår hemsida, Samtidigt offentliggörs resultaten i media. I det bifogade resultatet redovisas plats, datum, tidsram och hastighet på de fordon vi har genomfört mätning på. Uppgifter som redovisas till media är ert företags medelhastighet på 30-och 50-sträckor, andel över hastighetsgränsen och hur många som låg över gränsen för körkortsindragning. Fordonen är identifierade genom Företagslogga. Om det finns redovisade registreringsnummer/intern nummer kan dessa vara felaktiga (ibland svårt att avläsa rätt). Syftet med undersökningen är att uppmärksamma problemet med hastighetsanpassning inom yrkestrafiken och att skapa debatt bland företagsledare och förare av yrkesfordon om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten. Har du eller ditt företag frågor om undersökningen, hastighetsanpassning eller trafiksäkerhetsarbete är ni välkomna att kontakta oss. Med vänliga hälsningar Kjell Cronvall Projektledare/yrkestrafik Tel Mobil E-post 28

29 Bilaga 6 sid 1 (1) «VD» «Företag» «Adress» «Postnr» «Postadress» Solna 28 november 2005 Under hösten har NTF Stockholms län genomfört hastighetsmätningar på ett 15- tal platser runt om i länet. Vi har mätt hastigheten på fordon från ett 30-tal stora transportföretag. Ert företag ingår inte i den stora mätningen. Vi har ändå tagit tillfället i akt och genomfört mätningar på era fordon när vi ändå har varit på plats. Resultaten redovisas därför separat i vår rapport som offentliggörs i media måndagen den 28 november. I detta brev bifogas de hastighetsmätningar som vi genomfört på era fordon. Hastighetsmätningarna ingår i ett projekt för att öka trafiksäkerheten. Då yrkestrafiken är trendsättare i trafiken är det viktigt att trafiksäkerhet prioriteras både av transportföretag och deras kunder. Vårt mål är att trafiksäkerhet ska bli ett konkurrensmedel och att kunderna ska ställa krav på de företag de anlitar. NTF Stockholms län arbetar för att skapa opinion för trafiksäkerhet. De mätningar vi gjort nu under hösten är till för att vi ska få en bild över hur situationen ser ut och för att de företag vars resultat visar på alltför höga hastigheter ska kunna starta en process för att få till en förändring. Fordonen är identifierade genom Företagslogga. Om det finns redovisade registreringsnummer/internnummer kan dessa vara felaktiga (ibland svårt att avläsa). NTF Stockholms län genomförde en motsvarande undersökning under 2001, 2002, 2003 och Fyra rapporter/notat om undersökningen finns på vår hemsida, Fyra rapporter/notat handlar om undersökningsresultat och ett handlar om vad som skedde i företagen (2002) efter att resultaten publicerats Har du frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta undertecknad. Med vänliga hälsningar Kjell Cronvall Projektledare/yrkestrafik Tel Mobil E-post. 29

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2004 Rapport 0403 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2006 Rapport 07 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2007 Kjell Cronvall December 2007 2007 Rapport 09 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Lasse Holm ÅR 2002 Notat 0211 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Lasse Holm ÅR 2001 Notat 7 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet. Höga

Läs mer

Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod?

Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod? Hur reagerade företagen, vilka åtgärder har gjorts, vad tycker de om NTFs metod? En uppföljning av projektet om yrkestrafik och hastighet Eva Jonasson ÅR 2002 Notat 0203 Förord Under våren och hösten 2001

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell Taxiundersökning Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor Helena Hartzell 2001 Rapport 3 Förord Taxitrafiken i Stockholm utgör en betydande del av det totala trafikarbetet

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Skyddsutrustning i taxi

Skyddsutrustning i taxi Skyddsutrustning i taxi En undersökning om förekomsten av skyddsutrustning för barn i taxibilar Lasse Holm ÅR 2001 Notat 5 Förord Det bör vara en självklarhet att alla, även de allra minsta, ska kunna

Läs mer

Mätfakta. Mätningarna är genomförda under sammanlagt 24 timmar

Mätfakta. Mätningarna är genomförda under sammanlagt 24 timmar Mätfakta Mätningarna är genomförda under sammanlagt 24 timmar 8 timmar på E18 vid Brottby 03.30-07.30 01.30-05.30 12 timmar på RV73 vid Vega 04.00 08.00 10.00 14.00 16.00 20.00 4 timmar E4-E20 Botkyrka

Läs mer

Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland 2006

Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland 2006 Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland Halmstad Växjövägen 8/8 kl.-7. Riktning: Mot centrum 8 8 7 - - - - - - - -7 7-7 7-8 MC Antal mätningar: Medelhastighet: Medianhastighet: 7,% höll laglig

Läs mer

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg Jämställdhet i trafiknämnder Kartläggning av antal kvinnor och män i de nämnder som i Stockholms läns kommuner är ansvariga för trafiksäkerhet och trafikplanering. Linda Hallenberg 2004 Notat 0408 Sammanfattning

Läs mer

Hastigheter i Stockholm

Hastigheter i Stockholm Hastigheter i Stockholm Resultat av hastighetsmätningar 1986-2000 Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Rapport 4 Förord Hastigheten har stor betydelse för såväl risken för trafikolyckor som skadornas

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Närpolisen hässelby vällingby

Närpolisen hässelby vällingby Närpolisen hässelby vällingby informerar 12 oktober 2012 Anledningen till att månadsbreven har dröjt är att det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt format för brevet men i väntan på detta kommer

Läs mer

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 1 Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 2 Etappmålet En säker trafik Antalet döda och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor skall minska och antalet dödade i

Läs mer

Bältesstudie utvalda områden

Bältesstudie utvalda områden Bältesstudie utvalda områden Resultat av bältesstudie på 28 platser i 16 områden med olika demografisk karaktär. Lotta Frejd November 2001 2001 Rapport 5 1 Innehållsförteckning Förord Sammanfattning...

Läs mer

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck ISA test på SL bussar Erik Stenbäck AB Storstockholms Lokaltrafik Vad är ISA (Intelligent speed adaptation) Intelligent stöd för anpassning av hastighet ISA är ett GPS-baserat system som i realtid visar

Läs mer

Bilisters beteende vid övergångsställe

Bilisters beteende vid övergångsställe Bilisters beteende vid övergångsställe Observationer av bilisters benägenhet att lämna gående företräde vid fem obevakade övergångsställen i Stockholm stad. Linda Hallenberg RAP. 1 mars 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Cykelhjälmsobservationer i Stockholm

Cykelhjälmsobservationer i Stockholm Cykelhjälmsobservationer i Stockholm Resultat av observationer 1999-2002 Per-Åke Tjärnberg Juni 2002 2002 Rapport 0201 Förord Våld mot huvudet till följd av cykelolyckor är vanligt och dessutom ofta allvarligt.

Läs mer

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten.

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. En rapport från SEKO juni 2011. Ny undersökning från SEKO Fartsyndare största hotet mot vägarbetare Sveriges trafikanter struntar i hastighetsbegränsningarna vid

Läs mer

Skolskjutsundersökning

Skolskjutsundersökning Skolskjutsundersökning Sammanställning av enkätfrågor till kommunerna i Stockholms län Lasse Holm 2002 Notat 0209 Förord Det bör vara en självklarhet att alla skolbarn ska kunna färdas säkert till och

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

PROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748

PROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Kommunstyrelsens arbetsutskott 49 Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-15 Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Skyltfondsprojekt TRV 2013/13966 Eskilstuna kommun 2015 01 27 Förord Eskilstuna kommun framlade i sin ansökan till skyltfonden att de vill testa

Läs mer

Väj 2000 2000 Notat 5

Väj 2000 2000 Notat 5 Väj 2000 Projektrapportering av dialog med yrkesförare Anna-Sofia Holmquist Per-Åke Tjärnberg September 2000 2000 Notat 5 Inledning Under vecka 16-17, 17-28 april, 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Trafiksäkerhet som Valfråga 2006

Trafiksäkerhet som Valfråga 2006 Trafiksäkerhet som alfråga 6 onika artinson Rapport aj 6 Innehåll BAKGRUND 5 YFTE 5 ETOD 5 KOUNÖERGRIPANDE REULTAT 5. Bälten, alkolås och sittplatser för alla viktigast 6. ånga positiva till km i tätort

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 2011-03-24 MN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION... 3 2. BASVERKSAMHET... 3 2.1 OPINION... 3 2.2 KUNSKAP... 3 2.3 INFORMATION... 3 3. NATIONELLA

Läs mer

De olika faserna förändringscykeln

De olika faserna förändringscykeln Utmaningarna! Utmaningen Drastiskt ändrade ekonomiska förutsättningar Beroende av få aktörer (regering och VV) Leveransbrister Kvalitetsbrister Potential för kompetensutveckling Förtroende och aktivitetsgap

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från Kommunfullmäktige m.fl.

Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från Kommunfullmäktige m.fl. Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2008-06-17 Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Vi skall agera på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett pålitligt och kompetent företag. Vi skall genom utbildning av vår personal öka vårt kunnande om våra kunders

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Cyklisters synbarhet. Håkan Ter-Borch

Cyklisters synbarhet. Håkan Ter-Borch Cyklisters synbarhet Håkan Ter-Borch RAP. 11 Dec. 2005 SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 UTRUSTNING...7 SYFTE...8 METOD...8 TYP AV OBSERVATIONER...8 MÄTPLATSER:...8 Pendelstråk...8 Övriga cykelvägar...8

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Vi skapar trygghet! 1 Datum 2011-02-24 Diarienr: 360-520/11 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Resultat... 3

Läs mer

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Januari 2011 Förord Dessa föreskrifter gäller vid arbete på gator och vägar inom Falköpings kommun där kommunen är väghållare. Föreskrifterna

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

HFD 2015 ref 76. Lagrum: 5 kap. 3 1, 5, 6 och 10 körkortlagen (1998:488)

HFD 2015 ref 76. Lagrum: 5 kap. 3 1, 5, 6 och 10 körkortlagen (1998:488) HFD 2015 ref 76 Fråga om synnerliga skäl enligt 5 kap. 10 körkortslagen kan anses föreligga för att begränsa giltighetstiden av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare på grund av grovt rattfylleri.

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

NTF Sveriges Åkeriföretag

NTF Sveriges Åkeriföretag 1 Seminarium: Höga hastigheter inom yrkestrafiken NTF Sveriges Åkeriföretag Johan Lindström Patrick Magnusson 2 Reality check! Så här ser inte Sverige ut. 3 Kalla fakta Bildat 1917 12 åkeriföreningar 19

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Protokoll trygghetsvandring Ubbhult 2013-05-22

Protokoll trygghetsvandring Ubbhult 2013-05-22 Protokoll trygghetsvandring Ubbhult 2013-05-22 En trygghetsvandring är en metod för att skapa bättre närmiljöer med fokus på trygghet, tillgänglighet, och trivsel. Vandringarna kan också ses som ett demokratiskt

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

FRI VÄG Skyldigheter - Rättigheter. Kunskapshäfte teoriutbildning FRI VÄG. Skyldigheter - Rättigheter

FRI VÄG Skyldigheter - Rättigheter. Kunskapshäfte teoriutbildning FRI VÄG. Skyldigheter - Rättigheter Kunskapshäfte teoriutbildning Mål för utbildningen Kunskap om lagar/regler som reglerar utryckningskörning Insikt i svårigheter med utryckningskörning Attityd - Säkerhetstänkande Påverkande faktorer. www.copydok.se

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

Trafiksäkerhetsarbete i. Poståkeriet. Jörgen Edström Sven Pettersson. Poståkeriet

Trafiksäkerhetsarbete i. Poståkeriet. Jörgen Edström Sven Pettersson. Poståkeriet Trafiksäkerhetsarbete i Jörgen Edström Sven Pettersson Organisation Kiruna har en platt organisation med huvudkontor i Stockholm och 6 åkeriområdeskontor i Umeå, Borlänge, Stockholm, Jönköping, Alingsås

Läs mer

Riktlinjer för utmärkning av förbudsmärken. Innehållsförteckning RIKTLINJE 1 (82)

Riktlinjer för utmärkning av förbudsmärken. Innehållsförteckning RIKTLINJE 1 (82) RIKTLINJE 1 (82) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Daniel Bjelke TDOK 2013:0207 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Torbjörn Suneson S 2012-12-10 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Undervisningsplan för förarbevis snöskoter

Undervisningsplan för förarbevis snöskoter 2010-12-16 Undervisningsplan för förarbevis snöskoter Mål för utbildningen Utbildningen syftar till att skapa sådan attityd, kunskap och färdighet om snöskotern och dess användning som krävs för att uppfylla

Läs mer

Regeringens skrivelse 2012/13:60

Regeringens skrivelse 2012/13:60 Regeringens skrivelse 2012/13:60 Kommunikationsutrustning i fordon Skr. 2012/13:60 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 december 2012 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst.

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. En stark och växande region i Mälardalen är en förutsättning för Stockholms konkurrenskraft. Eftersom många väljer att flytta till regionen för

Läs mer

Huddinges bilaga till

Huddinges bilaga till Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 1 : 9 REV 2012-12-xx:1 Fr.om 2011-01-01 Gäller Handbok Arbete på Väg 2008-03 vid arbeten på och vid väg gata gatumark i Huddinge. Detta dokument upplyser om

Läs mer

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI Gäller från och med 2014-04-21

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI Gäller från och med 2014-04-21 STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI Gäller från och med 2014-04-21 Postnummer Postort 10012 STOCKHOLM 10026 STOCKHOLM 10028 STOCKHOLM 10029 STOCKHOLM 10031

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002

Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2002 www.ntf.se/stockholm Innehållsförteckning Förord 4 Detta är NTF Stockholms län 5 Verksamheten 2002 6 Organisation, nätverk och medlemmar 6 Styrelse och årsmöte 6 Kommunalt trafiksäkerhetsråd

Läs mer

Huddinges bilaga till

Huddinges bilaga till Natur och Byggnadsförvaltningen Sida 1 : 7 Reviderasd 2015-02-01 Fr.om 2011-01-01 Gäller Handbok Arbete på Väg 2008-03 vid arbeten på och vid väg eller gata eller gatumark i Huddinge. Detta dokument upplyser

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:1 2000-01-25 Dnr A 8/99

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:1 2000-01-25 Dnr A 8/99 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:1 2000-01-25 Dnr A 8/99 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1999-04-29, dnr 274/1999, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Stockholm Transfer Taxi AB, 556469-5350,

Läs mer

Minnesanteckningar från mötet 30 augusti, 2006 Yrkestrafikrådet i Jämtlands län Närvarande: Bert Eriksson, Transportarbetareförbundet, Bengt Arnell,

Minnesanteckningar från mötet 30 augusti, 2006 Yrkestrafikrådet i Jämtlands län Närvarande: Bert Eriksson, Transportarbetareförbundet, Bengt Arnell, Minnesanteckningar från mötet 30 augusti, 2006 Yrkestrafikrådet i Jämtlands län Närvarande: Bert Eriksson, Transportarbetareförbundet, Bengt Arnell, Taxi Östersund, Kenneth Peterson, Kommunal, Lennart

Läs mer

Hastighetsvisning. - En studie kring trygghet och hastigheter i kollektivtraf. ollektivtrafik

Hastighetsvisning. - En studie kring trygghet och hastigheter i kollektivtraf. ollektivtrafik Hastighetsvisning - En studie kring trygghet och hastigheter i kollektivtraf ollektivtrafik iken Svenska Bussbranschens Riksförbund Svenska Lokaltrafikför ikföreningen 2006 Sammanfattning Projektet Hastighetsvisning

Läs mer

Har ni inte möjlighet att svara digitalt via länken är ni välkomna att ringa till KFUMs administration 090-18 57 00 vardagar mellan kl. 8.30-12.00.

Har ni inte möjlighet att svara digitalt via länken är ni välkomna att ringa till KFUMs administration 090-18 57 00 vardagar mellan kl. 8.30-12.00. Hej! Välkommen till sommarläger på KFUM Umeås aktivitetscenter på Nydala 2016. Vi ser fram emot att få uppleva några härliga och spännande dagar tillsammans med dig och alla andra lägerdeltagare. Här kommer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rullskidbana i Sveg - ökad trafiksäkerhet

Rullskidbana i Sveg - ökad trafiksäkerhet Rullskidbana i Sveg - ökad trafiksäkerhet Rapport av NTF Jämtlands län för Vägverket Region mitt 1 Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Sida 4 Sida 5 Sida 7 Sida 8 Sida 10 Bakgrund Före rullskidbanan åkning

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Rätt fart i FalunBorlänge! Trafiksäker Kommun, Kalmar 2013-03-14

Rätt fart i FalunBorlänge! Trafiksäker Kommun, Kalmar 2013-03-14 Rätt fart i FalunBorlänge! Trafiksäker Kommun, Kalmar 2013-03-14 Fakta om FalunBorlänge Borlänge 49 tusen 39 tusen 20 kilometer Falun 56 tusen 36 tusen Romme Alpin FalunBorlängeregionen Falun, Borlänge,

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2014-08-26 39-43

Protokoll. Tekniska nämnden 2014-08-26 39-43 Tekniska 39-43 2 Information och överläggningar... 5 Upphandling av FNI bil nr 5 med option om bil 6... 6 Ändring i hastighetsplanen Alingsås kommun... 8 Nolhagagatan och Sidenvägen, problem med höga hastigheter...

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2015 Innehåll Inledning...1 Korsnäs skola... 2 Allmänt om skolan...2 Strandvägen...2 Kyrkobyvägen...3 Övrigt...3 Dalsbruk

Läs mer

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager OSPA - händelser Infoblad nr 7, april 2014 OSPA Obehöriga stoppsignalpassager Tema Sekundära händelsekategorier Här fortsätter serien med beskrivning av OSPA händelsekategorier. Nu har turen kommit till

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

STOXA VIKTIG INFORMATION

STOXA VIKTIG INFORMATION STOXA VIKTIG INFORMATION 26-28 maj 2016 STOXA 10 minuter från Arlanda INFLYTTNING Området är öppet för monterbyggnation Måndag 23 maj 7 18 Tisdag 24 maj 7 18 Onsdag 25 maj 7 21 Vid önskemål om inflyttning

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp RAPPORT 2012 VERSION 1.0 Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp Hassan Baghdarusefi 2012 II Innehållsförteckning Sammanfattning... V 1. Inledning... 1

Läs mer

Sydvästra delen: söder om Kulltorp till Havsbadsvägsrondellen

Sydvästra delen: söder om Kulltorp till Havsbadsvägsrondellen Sida 1 av 6 2013-02-25 (3) Förslag på ENGELHOLMSRINGLED runt Ängelholms innerstad Vägstandard som nuvarande Kungssgårdsleden d.v.s. för trafik med 90 km/tim. Hög hastighet motiveras med att trafikanterna

Läs mer

Arbetsplatsbesök och Cykla till jobbet

Arbetsplatsbesök och Cykla till jobbet Arbetsplatsbesök och Cykla till jobbet Sammanställning av utvärdering Per-Åke Tjärnberg September 21 21 Notat 4 Inledning Under april, maj och juni 21 har NTF Stockholms län genomfört besök med cykelhjälmsinformation

Läs mer

Parkeringsövervakning med MC

Parkeringsövervakning med MC Utvärdering Parkeringsövervakning med MC www.stockholm.se/trafikkontoret 1 November 2012 Rapporten är framtagen på uppdrag av Stockholms stad, Trafikkontoret Erik Hollander 08-508 262 15 erik.hollander@stockholm.se

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Charlottenberg

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Charlottenberg Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Charlottenberg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan. Utvärdering

Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan. Utvärdering Johanna Salén Trafikplanering 08-508 260 32 johanna.salen@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-09-29 Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan. Utvärdering Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

Antal omkomna 2000-2014

Antal omkomna 2000-2014 Antal omkomna 2000-2014 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ökat fokus på oskyddade trafikanter! trafikanter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skyddade trafikanter

Läs mer

Registraturet Bromma stadsdelsförvaltning Sid 1 (10) Förteckning över inkomna medborgarförslag

Registraturet Bromma stadsdelsförvaltning Sid 1 (10) Förteckning över inkomna medborgarförslag Registraturet Bromma stadsdelsförvaltning Sid 1 (10) SDN 2005-11-24 Till Stadsdelsnämnden Förteckning över inkomna medborgarförslag 1. Ny /förbättrad Lekpark i Bällsta Inlämnat av Linda Pettersson den

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-28 Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 1(27) Innehåll Sammanfattning... 3 Relativ utveckling av omkomna i väg- och järnvägstrafik och trafikmängd...

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

TRAFIKRÄKNING FARLIGT GODS TRANSPORTER

TRAFIKRÄKNING FARLIGT GODS TRANSPORTER Umeå kommun SHBK Umeå brandsförsvar & Säkerhet TRAFIKRÄKNING FARLIGT GODS TRANSPORTER Umeå tätort 16-22 maj 2005 Vägverket Region Norr Umeå brandförsvar NTF 0 Ett stort tack till alla som medverkat före,

Läs mer

Vägplan för ombyggnad av Väg 261 Ekerövägen i Ekerö kommun och Stockholms stad, Stockholms län, TRV 2012/19667

Vägplan för ombyggnad av Väg 261 Ekerövägen i Ekerö kommun och Stockholms stad, Stockholms län, TRV 2012/19667 Samfundet S:t Erik Stockholm YTTRANDE 2016-03-01 Trafikverket Ärendemottagningen Planprövning Box 810 781 28 Borlänge trafikverket@trafikverket.se Vägplan för ombyggnad av Väg 261 Ekerövägen i Ekerö kommun

Läs mer