Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna"

Transkript

1 Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari VS-samverkan VO-nivå Stockholm och Österund (Lena Eriksson, Mattias Estlind och Ann-Britt Nilsson deltog) Samverkansformer Från och med nu sker samverkan med båda verksamhetsområdena (VO) samtidigt. Arbetet med Lean Vi fick information om hur långt respektive VO kommit med Lean. VO Kompetensforum - Området vill ha mer pengar än de 30 miljoner de fått till utbildning. - Med anledning av all rekrytering till LFC kommer åtta personer att lånas in på heltid. Ersättningen till dessa vill arbetsgivaren betala ut som lönetillägg. Frågan om lönetilllägg kommer att tas upp i HR-samverkan. VO Helpdesk och Utveckling - Arbetet med avknoppning till Statens Servicecenter har påbörjats. Servicecentret inrättas den 1 juni. Berörd personal erbjuds att flytta med. VO HR och Lön - Även inom Lön förbereds avknoppningen till Servicecentret den 1 juni. - Det är stort tryck på rekryteringssidan. Även NFC rekryterar personal. VO Kontorsservice Till dagens möte hade vi fått dokumenten Nyckelfärdigt kontor, Standardarbetsplatser och Lokalprogram. Enligt STs uppfattning bör alla tre samverkas i Arbetsmiljökommittén (HR-samverkan). Eftersom det var kort om tid på dagens möte kom vi överens med arbetsgivaren att skicka in våra synpunkter på dokumenten och få återkoppling på dem via mejl. Mötet fick information om hur långt diskussionerna har kommit avseende nya lokaler till NFC i Visby. Inga beslut är fattade.

2 vidare - Utbytet av tjänstebilar kommer att fortsätta. Ett 50-tal äldre bilar ska bytas ut under året. - Ett benchmarkingprogram kommer att direktupphandlas. Förhandling om detta har skett tidigare. - Ny enhetschef har tillsatts för Kontorsservice Väst 1. - Beslut har tagits om att Kontorsservice tar över ansvaret för närarkiv. Man planerar att anställa tio personer för arbetet. 27 januari Omställning generalister (Anne Hagberg och Siv Norlin deltog) Under slutet av 2011 och början av 2012 har överläggningar och förhandlingar genomförts om övertalighet av generalister. För några veckor sedan fastställdes turordningslista och det var då fem generalister i Öst som hotades av uppsägning. Vid dagens möte informerade arbetsgivaren om att ingen av dem kommer att bli uppsagda, eftersom det går att hitta nya placeringar till samtliga. Möte angående omställningspengar (Anne Hagberg och Thomas Åding deltog) Enligt ett centralt avtal ska de lokala parterna, dvs. Försäkringskassan och de lokala fackliga organisationerna, komma överens om hur man ska använda omställningspengar inom myndigheten. För varje år avsätts inom Försäkringskassan cirka 11,5 miljoner kronor. HR-arbetsgivarfrågor och representanter från facken träffades redan i mars 2011 och påbörjade den här diskussionen. Efter det inledande mötet, där deltagarna tänkte fritt om hur pengarna skulle kunna användas, så har väldigt lite hänt. Nu har diskussionen åtminstone kommit igång igen och på dagens mötet diskuterades behovet av individuella insatser vid situationer där chef och anställd inte längre hittar någon lösning på den problematik som finns just i den relationen och arbetsinsatsen. Enligt ST är det viktigt att man dels utökar arsenalen av möjliga insatser för medarbetare med omställningsbehov och dels diskuterar myndighetens förhållningssätt till anställda som inte anses leva upp till förväntade krav. HR har funderingar om på vilket sätt som de skulle kunna stötta verksamheten och aktivt sprida myndighetens personalpolitik. ST tycker att det var en bra diskussion på mötet och avvaktar ett mer konkret förslag från HR.

3 30 januari Samverkan om årets budget och verksamhetsplan (Siv Norlin och Thomas Åding deltog) Detta var en slutlig samverkan om Försäkringskassans budget och verksamhetsplan för budgetåret Vi har haft regelbundna genomgångar och diskussioner tidigare. Till verksamhetsplanen fanns också bifogat de genomförandeplaner, som tagits fram inom staber och avdelningar. Dessa skulle alla ha varit slutsamverkade före mötet. Dock fanns en del brister i det avseendet, som ska diskuteras vidare under veckan. Ambitionen är att allt ska vara klart för beslut på fredag. ST yrkade att verksamhetsplanens mål skulle kompletteras med ett mål om arbetsbelastningen, eftersom Medarbetarundersökningen återigen visar att stark tidspress är ett stort problem. Vi får se efter veckans GD-beslut hur arbetsgivaren ställer sig till kravet. Vi konstaterade också att vi inte fått tillräcklig information om det nya målet Hälsoindex för att kunna avgöra om det är ett rimligt och bra mål eller inte. Information om Lean (en stor del av avdelningsstyrelsens ledamöter deltog) Arbetsgivaren hade bjudit in styrelserna för de fackliga organisationerna till en information om Lean, som ett led i arbetet med att införa Lean inom Försäkringskassan. NFC-samverkan (Anne Hagberg deltog) Studentpoolen Arbetsgivaren föreslog förlängningar av de tidsbegränsade anställningarna i den nationella studentpoolen t.o.m. augusti ST hade inga synpunkter på förslaget. Tandvård Umeå Arbetsgivaren föreslog att tandvårdsenheterna i Umeå ska undantas från bemanningsstrategin för filialer. Utredare Tandvård ska därmed kunna rekryteras till Umeå även i fortsättningen. ST hade inget att erinra. NFC framtid Enligt tidigare planering skulle beslut om organisationen för VO 2 fattas under januari månad. nu om att beslutet senareläggs. Efter samverkan kommer det troligen att fattas under februari.

4 Resultatet av medarbetarundersökningen Jan Andersson informerade om att NFC-ledningen ska gå igenom och arbeta med resultatet tillsammans med platscheferna. Därefter tas frågan åter upp i NFC-samverkan. Överenskommelse träffades om att arbetstagarorganisationerna och arbetsmiljöorganisationen ska lämna medskick och synpunkter, när vi haft möjlighet att gå igenom resultatet. Övriga frågor ST har fått en del synpunkter från medlemmar om den ärendemix, som presenterats i VO 1. Synpunkterna framfördes och diskuterades. Jan Andersson tar med sig synpunkterna inför möte med platscheferna i nästa vecka. Rekrytering Samverkan genomfördes om att NFC Falun rekryterar 25 årsarbetare till föräldraförsäkringen. 31 januari Workshop om lönepolicy och lönekriterier (Anne Hagberg, Siv Norlin, Claes Petterson och Gunilla Zetterberg deltog) Som ett led i arbetet med att se över gällande lönepolicy och lönekriterier hade facken bjudits in till en gemensam workshop för att kunna lyfta problem och synpunkter med nuvarande policy/kriterier, samt bidra med synpunkter till det fortsatta arbetet. ST tog bl.a. upp den svårighet och otydlighet som finns vad gäller ny lön eller lönetillägg vid t.ex. projektarbete eller annat tillfälligt byte av arbetsuppgifter. Vi förde också diskussion om i vilka situationer man kan/ska sätta ny lön (utöver vid nyanställning och revision). Träff med HR om bevakningen av företrädesrätt (Siv Norlin deltog) Inför varje rekrytering till Försäkringskassan måste man bevaka om det finns någon företrädesberättigad som kan komma ifråga. Formellt är det arbetsgivaren som har ansvaret, men det är förstås oerhört viktigt att facket också har koll på detta. Information om företrädesberättigade finns i rekryteringsverktyget ReachMee och samtliga sektionsordföranden har tillgång till informationen. Syftet med dagens möte var att klara hur informationen kan göras mer lättillgänglig än den är för närvarande.

5 1 februari Samverkan Kundcenter (Ann-Britt Nilsson, Elisabeth Ringsgård och huvudskyddsombudet Christina Eklöf deltog) Tuff arbetssituation Det är tufft på Familj, Bidrag och Egen Sjukdom pga. avstämningen av bostadbidrag och balanser inom Tidig Bedömning (TB). Kundcenter har framfört att de vill gå in och hjälpa TB. Försök med support via slinga inom kompetens Förälder Arbetsgivaren vill göra ett försök med support via slinga inom kompetens Förälder. En jourtelefon ska vara öppen hela dagen och bemannas av specialister, så att handläggare kan ringa upp supporten under pågående samtal. Kunden sätts på vänt under tiden och behöver inte ringas upp på nytt, utan kan få svar direkt efter handläggarens samtal med supporten. ST tycker förslaget är bra och undrade om specialisterna varit med i arbetet med att ta fram det? Arbetsgivaren svarade att de varit med. Fler tekniksamordnare om att de vill öka antalet tekniksamordnare, eftersom uppdraget har utökats och förändrats. Man föreslår att det ska finnas en tekniksamordnare per 30 medarbetare. ST tycker förslaget är bra. Bättre service vid skyddad identitet och för sociala medier Kunder med skyddad identitet ska få bättre service. Antalet handläggare som arbetar med skyddad identitet/misstanke om brott utökas. Dessutom utökas öppettiderna för kundgruppen till att omfatta hela kundcenters öppettid. Detta gäller även öppettiderna för sociala medier. ST frågade hur det påverkar schemaläggning och semester för berörda. Det är positivt att arbetsuppgifterna breddas och att fler får arbeta med detta, men vi krävde att en riskanalys ska göras, så det finns beredskap om problem uppstår med schemaläggning eller något annat. Begränsning av tjänstledigheter ST tog upp en fråga om att arbetsgivaren begränsar tiden som tjänstledighet beviljas till mindre än 12 månader. HR svarade att detta inte är ett påbud från dem, utan får tas upp på respektive kontor. Samverkan Lokala kontor (Ann-Britt Nilsson, Elisabeth Ringsgård och huvudskyddsombudet Christina Eklöf deltog) Omställning generalister Vi fick det positiva beskedet att omställningen av generalister gått bra. Det blir inga tvångsmässiga uppsägningar av i Öst. Genomförandeplan och budget Vi gick igenom genomförandeplanen för Lokala kontor. ST upplevde den tydlig och klar. Budgetgenomgång görs på nästa möte, då även medarbetarundersökningen behandlas.

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 38/2012 Omfattar perioden 10 december 19 december --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Arbetstidsmodell. Projektrapport

Arbetstidsmodell. Projektrapport Arbetstidsmodell Projektrapport Susanne Pohlman-Ericsson Projektledare September 2009 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Syfte... 5 Projektplanering... 6 Projektorganisation... 6 Milstolpeplan...

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer