FASTIGHETSBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETSBESKRIVNING"

Transkript

1 1

2 2 FASTIGHETSBESKRIVNING Ett av Skånes vackraste och bäst bevarade renässansslott, uppfört år 1615 av Anders Bille. Mycket förnämligt gods med stora utvecklingsmöjligheter och centralt läge vid Helsingborg i västra Skåne. Godsets totala areal uppgår till 820 ha varav 677 ha åkermark, 36 ha betesmark, 88 ha skogsmark samt övrig mark med bland annat vallgravar och slottspark. Jordbruket drivs konventionellt med ca 200 mjölkande kor, traditionell växtodling och fårhållning för skötsel av betesmarker omkring vallgraven och Billehuset. Utöver slottet med omkringliggande borggård finns tio separata bostäder och smågårdar.

3 3 Fastighet: Ägare: Helsingborg Rosendal 2:1, 4:1, Hålegården 35:1, Lydestad 18:1, Holk 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, Kropp 1:1, 2:1, 4:1, Ljungberga 3:1, Kropp församling, Skåne län. Bucolica Holding AB, Rosendal 107, Mörarp. Tax.värde 2014 Skogsmark :- Åkermark :- Betesmark :- Ekonomibyggn :- Slottet :- Övriga bostäder :- Tomtmark :- Summa :- Areal Enligt TAX Enligt SAM/Sb-plan Skogsmark 78 ha 88,2 ha Åkermark 670 ha 676,97 ha Betesmark 34 ha 36,01 ha Övrig mark 38 ha 18,5 ha Summa 819,6783 ha 819,6 ha

4 4 MARK Stödrätter Region 1 Åker 272,42 ha - totalt värde ,34 euro Bete 19,27 ha - totalt värde 3 929,54 euro Region 2 Åker 374,38 ha totalt värde ,97 euro Bete 50,75 ha totalt värde ,63 euro Summa 716,82 stödrätter (ha) med totalt värde om ,48 euro. Sökt areal 2014 är totalt 712,91 ha, dvs. 3,91 stödrätter har varit outnyttjade. Åker- och betesmark Klass enligt fysisk riksplanering: 9 Ersättningsnivå EU: Region 1 och 2 36,01 ha betesmark och 187,83 ha åkermark ligger idag som bete och är huvudsakligen beläget runt gårdscentrum. Miljöersättning söks idag för vallodling och för bevarande av betesmarker och slåtterängar.

5 5 Skog 88,2 ha produktiv skog med en total virkesvolym om m 3 sk varav m 3 sk utgör den skyddade skogen. 39 ha skog, sk. Lunden omfattas av naturvårdsavtal på 50 år från år 2005 med syftet att bevara natur- och kulturvärden. Fastighetsägaren äger ej rätt att utföra åtgärder inom området annat än efter överenskommelse med Skogsvårdsstyrelsen. Jakt God jakt på rådjur och småvilt. Våtmark Markområde inom Rosendal 2:1 och Hålegården 35:1 upplåts fr.o.m t.o.m till Helsingborgs Stad att för deras räkning projektera och vid tillstånd anlägga våtmark. Området omfattar ca 24,15 ha beläget norr om väg E6 mellan Kroppavägen och Rosendalsvägen. Rätt finns till våtmarksbidrag enligt Länsstyrelsen.

6 6 BYGGNADER Slottet är förlagt med en huvudbyggnad samt två flyglar, vilka i mötespunkten har trapptorn varav ett med elegant renässansspira. Vackra fönsterluckor pryder flertalet fönster, likaså eleganta pardörrar samt eldstäder i flertalet av rummen. Kullerstensbelagd Borggård med mindre innergård av grus (för uppvärmning av ridhästar). Den ursprungliga inkörseln till Borggården var i öster. År 1759 uppförde JW Bennet en ny inkörsel, så man färdas genom allén i söder, över vallgraven och rakt in på Borggården mot Slottet. Ca 8 x 51 m + 13 x 21m + 13 x 21 m = 954 m 2 byggyta på naturstensgrund i tegel under tak av enkupigt tegel. Slottet och västra flygeln är sammanbyggt med trapptorn med renässansspira vilket är uppfört år 1615 av Anders Bille. År 1756 uppfördes östra flygeln med dess torn, byggt som prydnad för symmetrins skull, av Jacob Wilhelm Bennet. BV: Huvudentré med stengolv, kammare i empirens stil med kolonnkakelugn, Billesalen, salong som upptar husets bredd har bröstpanel och vit kakelugn. Vidare till Gröna förmaket. Påfågelskabinett (uppkallat efter tapeterna från 1800-talets första år) med utgång till trädgården. Därefter ett par gästrum, wc och badrum i västra flygeln samt västra trapptornet. Vi vänder sedan tillbaka till huvudentrén och går sedan österut mot biblioteket med öppen spis. Två sovrum (f.d matsal), hall med utgång till trädgården. Badrum, wc, sovrum. Sedan kommer man in i östra flygeln med Friherrinnans skrivrum, matsal, serveringsrum, matplats samt kök, tvättrum och förstuga. OV: Ovan östra flygeln är på 70-talet inrett med hall, fyra sovrum, badrum samt wc. KV: Under östra flygeln/nuvarande kök finns matkällare på ca 35 m 2. Äldre källare med mäktiga korsvalv och golv av tegel belägen under huvudbyggnaden.

7 7 Billesalen Friherrinnans skrivrum Salong Påfågelskabinett Bibliotek

8 8 Fyra rum i fil med pampiga pardörrar Kammare Matsal Gröna förmaket Gediget hantverk Serveringsrum

9 9 Överblick via ridbanan mot gårdsbyggnader i öster

10 10 Gedigna fönsterluckor Ekport i den ursprungliga körseln ANNO 1615 DEN 1 MAY BLEF ROSEN DALL BEGYNT AT BOGGIS AFF HER ANDERS BILLE

11 11 Fd slottskök med förbindelse till slottet Ca 4 x 12 m + 7 x 20 m = 188 m 2 byggyta. Uppfört i tegel på stengrund under tegeltak. Slottsköket är beläget innanför vallgraven i väster med separat innergård med vattenbrunn och omkringliggande ekonomiutrymmen. Västra vinkeln: Ca 11 x 26 m + 10 x 40 m = 686 m 2 byggyta. Uppförd i tegel på stengrund under tegeltak. Inrymmer fd vagnshus samt förråd. Östra vinkeln: Ca 11 x 29 m + 10 x 42 m = 739 m 2 byggyta. Södra längan är uppförd i gråsten under tegeltak och inrymmer fd herrskapsstall och borgloge. Östra längan är uppförd i tegel under tegeltak och inrymmer idag en lägenhet och kontor (fd gårdskontor). Västra vinkeln Östra vinkeln med ursprunglig körsel

12 12 Traditionen säger att Billeshus, tvåvånings tegelbyggnad med halmtak, strax nordost om slottet, blev ett kärleksnäste, dock förblev Anders Bille ogift. Billeshus tros vara förutvarande mangårdsbyggnad, kanske uppförd redan på medeltiden. Omgivningar med äldre infart, park, vallgrav ( kanalen ) samt kärleksstig..

13 13 EKONOMIBYGGNADER VÄSTER OM ROSENDALSVÄGEN Fd. stall/förråd och pannrum Ca 12,5 m x 68 m = 850 m 2 byggyta. Uppförd på 1930-talet i putsad fasad på betonggrund under tegeltak, träklädda gavlar. Fd. kostall/kalvstall Ca 17 x 71 m = m 2 byggyta. Uppförd 1914 i tegel med träöverbyggnad under eternit/ plåttak, trägavel. Fårstall Ca 19 x 31 m = 589 m 2 byggyta. Uppfört 1860 i gråsten under tak av tegel/plåt. Inrymmer ca 40 får varav 24 tackor och resterande lamm. Halmlager och spannmålstork f.d loge Ca 16 x 70 m = m 2 byggyta. Uppfört i stående träpanel under plåttak, gjutet golv. Förråd och pannrum Kalvstall Fårstall Halmlager fd loge

14 14 EKONOMIBYGGNADER ÖSTER OM ROSENDALSVÄGEN Verkstad Ca 19 x 21 m = 399 m 2 byggyta. Uppförd 1975 i betong under plåttak, gjutet golv, högport på södra gaveln. Maskinhall Ca 19 x 53 m = m 2 byggyta. Uppförd 1969 på trästomme med träpanel under eternit/ plåttak, ca 1/3 gjutet golv. Kostall Ca 27 x 114 m + 10 x 25 m = m 2 byggyta. Uppfört 1990 i prefabricerad betong under plåttak. Inredd med liggbås, två foderbord och fyra spaltgångar för 200 kor i produktion. Mixervagn och bandfoderfördelare för grovfoder. Fyra mjölkrobotar från Lely från 2011 och fem foderautomater Lely Cosmix. Två mjölktankar om totalt 16 m³. 8 kalvningsboxar och 14 kalvboxar. Produktion Mjölkproduktion med ca 450 djur varav 200 kor i produktion. Avkastningen uppgår till ca kg per ko och år. Mjölkkvot kg. Verkstad Maskinhall Kostall Produktion

15 15 Öppen lösdrift med vindnät Ca 29 x 38 m = m 2 byggyta. Uppfört 1990 med öppen långsida för foderbord. Spannmålstork och lösdrift dikor Ca 21 x 117 m + 10 x 49 m = m 2 byggyta. Uppfört i prefabricerad betong med vindnät under plåttak. Inrymmer plansilo samt lösdriftsstall för dikor. Plansilo 2 st med längd ca 50 m och bredd ca12 m vardera, uppförda st med längd ca 39 m och bredd ca 7, 8, 4, 4 och 5,8 m. Öppen lösdrift Spannmålstork

16 16 BOSTÄDER Skriftliga hyresavtal finns på Ljungberga/Benarpsvägen 112, Gravarhus/Kroppavägen 180 samt västra lägenheten i Trädgårdshuset. Övriga bostäder står idag tomma eller nyttjas av familjemedlemmar och anställda. Trädgårdshuset Rosendalsvägen 105 Ca 8,5 x 19,5 = 166 m² byggarea. Inrymmer två lägenheter. Uppfört i korsvirke med tegel under tak av tegel. Väktarhuset Rosendalsvägen 116 Ca 7,5 x 20 = 150 m² byggarea. Inrymmer två lägenheter. Uppfört med stående träpanel under tegeltak. God standard. Villan (fd Inspektorsbostad) Rosendalsvägen 84 Ca 11 x 17 = 187 m² byggarea. Uppfört 1860 i tegel på stengrund under tegeltak. Nyare ytskikt. Kök och badrum från 70-talet. Förrådsbyggnad samt fristående garage. Smedjan Rosendalsvägen 78 Ca 9 x 10,5 = 95 m² byggarea. Bostad med murad grund, tegelfasad under tegeltak. Stall/loge i stående träpanel under plåttak samt fristående förråd. God standard. Trädgårdshuset Väktarhuset Villan Smedjan

17 17 Bokhållarhuset Rosendalsvägen 140 Ca 9,5 x 15,5 = 147 m² byggarea. Uppfört med putsad fasad under tak av tegel. Möllehuset - Rosendalsvägen 144 Ca 9,5 x 18,5 = 176 m² byggarea. Uppfört i tegel med trappgavel under tak av tegel. Beläget invid bäcken. Ljungberga Benarpsvägen 110 Ca 9 x 26,5 = 238 m² byggarea. Uppförd 1868 i korsvirke under tak av tegel. Uppvärmning med oljepanna. Hyresintäkt (varmhyra) 5 000:- / månad. Ljungberga - Benarpsvägen 112 Ca 6,5 x 15 = 97 m² byggarea. Uppförd i tegel under tak av fasetteternit. Uppvärmning med elpanna. Hyresintäkt 4 750:-/månad inkl. två stallplatser. Bostäderna på Ljungberga har gemensam del i stallbyggnad med två hästboxar men nyttjas i dagsläget endast av den ena fastigheten. Bokhållarhuset Möllehuset Ljungberga 110 Ljungberga 112

18 18 Gravarehus Kroppavägen 180 Ca 7 x 16 = 112 m² byggarea. Uppfört i början av 1800-talet i sten/lersten under tak av fasetteternit. Loge och garage. Källstorp Benarpsvägen Ca 8 x 11,5 m = 92 m² byggarea. Uppfört på källare i tegel under tak av tegel. Vidbyggt uterum. El-abonnemang är nerstängt. Uppvärmning med oljepanna. BV: Tre rum och kök OV: Tre sovrum, hall, wc med dusch. Fd stall/festlokal och loge på Källstorp Ca 9,5 x x 33 = 530 m² byggarea. Uppförd i tegel och trä under tak av plåt och eternit. Inrymmer festlokal om 180 m². På fastigheten finns även drängstuga, mindre svinhus och vagnslider. Vid infarten till Källstorp ligger äldre gårdssamling i korsvirke. Kroppavallen Invid Kroppavallen ligger föreningshus i sten under tak av plåt. Huset är liksom fotbollsplanen upplåten för bollverksamhet så länge planen utnyttjas. Gravarehus Källstorp Festlokal Källstorp Kroppavallen

19 19 Uppvärmning: Vatten: Avlopp: Linka havrepanna från kw. Pannan förser huvuddelen av slottet, samtliga byggnader och bostäder omkring slottet samt plantork. Förbrukning om ca 250 ton havre per år. Borra och pumphus vid Ljungberga förser hela egendomen med vatten. Föreläggande om godkänt avlopp föreligger på; Ljungberga 3:1 Benarpsvägen 110 och 112 Rosendal 2:1 Rosendalsvägen 84 och 116 Kroppavägen 180 Godkänt avlopp på; Rosendal 2:1 Rosendalsvägen 107, Slottet Rosendalsvägen 78, 105, 140, 144 Planer och bestämmelser: Byggnadsminne: Rosendals slott, allé fram till och från slottet och gamla gårdscentrum är byggnadsminnesförklarade sedan Byggnader som omfattas är Slottet med kringhörande byggnader, Trädgårdshuset, Smedjan, Villan, Flygeln, Väktarhuset, Bokhållarhuset, Bäcken, Billehuset, de gamla ekonomibyggnaderna och allén söder och norr om slottet. Byggnadsminnet innebär att byggnader inte får rivas, flyttas, byggas till eller till sin exteriör förändras. I Billehuset samt Slottet med tillhörande byggnader får man inte heller göra ingrepp i byggnadernas stommar, ändra planlösning eller ändra fast inredning. Samtliga byggnader skall underhållas så att det inte förfaller och vård och underhållsarbete skall utföras så att kulturhistoriska värden ej minskar. Nybyggnadsförbud E4, E6, riksväg 110, 111, 112: Förbud mot att uppföra byggnader mm inom 50 m från E4, E6 samt förbud mot att uppföra byggnader mm inom 30 m från riksväg 110, 111 och 112. Kommunala planer: Kulturlandskapet och godsmiljöerna är viktiga inslag i landskapsbilden att värna. Dessa är direkt kopplade till jordbruket och det är viktigt att de storskaliga fälten inte bryts upp. Riksintressen för naturvård och kulturmiljöområden, grönstråk samt ekologiskt känsliga områden, vattenskyddsområden samt planer att anlägga våtmarksområde på del av fastigheten belastar fastigheten.

20 20 Under 1600-talet fanns antagligen ingen växtlighet i slottets omgivningar eftersom dessa skulle tjäna som skydd för fiender, det fanns dock en trädgård med åtta regelbundna kvarter och ett litet lusthus norr om slottet. Under 1700-talet fanns bl a fruktträd i kvarter, häckar och en parterr samt alléer, plantager, skogslundar och en vacker humlegård. Under mitten av 1700-talet tillkom troligen Mossagången idag bestående av enstaka träd och flera stora stubbar, liksom den klippta lövgången/bersån av lind och avenbok. Under 1700-talet förändrades troligtvis kvartersindelningen i den Norra Trädgården till tolv kvarter och så såg det sedan ut en bit in på 1900-talet. Under 1700-talet och 1800-talets början var Lunden en ängsmark bevuxen med ekar. Parken med slingrande gångsystem inom Lunden tillkom troligen då även den Västra trädgården fick lite mer böljande former. Buxbomslabyrint fanns kvar i Norra trädgården fram till 1960-talet då parken omdanades. Lunden är idag åter igen en vacker betesmark med höga naturvärden och styrs idag av naturvårdsavtal. Att åka genom de grönskande alléerna är en skönhetsupplevelse i sig. Alléerna visar riktningen mot slottet, ger en fin inramning åt vägen samt bildar ett mindre rum i det storskaliga slättlandskapet. Tuktade alléer var förr ett sätt att symboliser makt! Ovanstående text är utdrag ur Rosendal En trädgård i törnrosasömn, SLU Alnarp 2007

21 21 Servitut, Anläggningsarrende 3G mast avtal mm: Område om ca 150 m² beläget norr om väg E6 vid Holk är upplåtet på 15 år fr.o.m till 3G Infrastructure Services AB. Arrendeintäkt :-/år Anläggningsarrende, vindkraftverk Öresundskraft Kraft & Värme AB projekterar och avser att uppföra fem stycken vindkraftverk om ca 2,0-2,5 MW per verk i en samlad park på egendomens nordöstra hörn. Avtalet ingicks på 25 år från Gemensamhetsanläggning Hjortshög GA:3. Andel i Hjortshög-Lydestadsvägens vägsamfällighet. Dikningsföretag Rosendals df av år 1945 (489) 100 % Rosendals df av år 1937 (314) 100 % Västraby df av år 1959 (1422) 100 % Rosendal-Fleninge df av år 1936 (284) 57,874 % Marielund-Lydinge df av år 1931 (336) 8,80 % Df Lillån av år (1075) 23,977 % Kropp-Hjortshög av år 1935, kulverterat (974) 38,16 % För mer information se; Övrigt: Pantbrev: Läge: Visning: Tillträde: Fornlämningar finns, se mer detaljerad information på Två st om totalt :- gäller i samtliga fastigheter. Vackert beläget ca 10 km NO om Helsingborg. Visning sker endast efter överenskommelse med Skånegårdar AB, Efter överenskommelse.

22 22 Försäljning: I enlighet med fastighetsmäklarlagen vill vi upplysa om, och understryka det ansvar att undersöka fastigheten som åligger en köpare. Detta innebär bl a att en köpare utöver att informera sig av mäklaren tillhandahållna uppgifter/handlingar, har ansvaret för att förvissa sig om fastighetens fysiska skick. Observera även att denna beskrivning endast är att betrakta som ett hjälpmedel för intressenter och att intressenter på egen hand får kontrollera måttuppgifter med mera om så önskas. Köpekontraktet kommer att innefattas av en friskrivningsklausul. Vid köpekontraktets undertecknande ska handpenning om 10 procent erläggas. Säljaren är ej tvingad att ta högsta bud och kan dessutom när som helst avsluta eventuell budgivningen och välja köpare. Efter det att eventuell budgivning är avslutad kommer köparen få veta vilken motpart som budgivningen till sist stod emot. Prisindikation: 200 Mkr eller högstbjudande. Affären läggs i första hand upp som en bolagsaffär varvid köpeskillingen för aktierna uppgår till marknadsvärdet på i bolaget befintlig egendom; fastigheter, djur och inventarier med avdrag för befintliga skulder. Lund den 21 april 2015 Skånegårdar AB Dag Magnusson Civilekonom Ann Knutsson Agronom, civ. ek.

23 23 FASTIGHETSVÄRDERING Fastighet: Helsingborg Rosendal 2:1, 4:1, Hålegården 35:1, Lydestad 18:1, Holk 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, Kropp 1:1, 2:1, 4:1 och Ljungberga 3:1, Skåne län. Ägare: Metod: Bucolica Holding AB Ortsprismetoden a la carte. Underlag: Okulärbesiktning februari DELVÄRDEN Mark: Åkermark 677,71 ha x : :- Betesmark 34 ha x : :- Skog 49,2 ha x :- = : m3sk x 350:- = : :- 39 ha skyddad skog (naturvårdsavtal 50 år) :- Jakt 250:- x 790 ha = :- 4 % Summa markvärden :- Byggnader: Slott inkl. borggård m byggnation, miljö vallgrav, tomt och övrig mark :- Ekonomibyggnader :-

24 24 Bostadshus/enskilda gårdssamlingar 1 Trädgårdshuset :- 2 Villan/Inspektorsbostad :- 3 Väktarhuset :- 4 Smedjan, nr :- 5 Bokhållarhuset :- 6 Möllehuset :- 7 Ljungberga :- 8 Ljungbarga :- 9 Gravarehus :- 10 Källstorp : :- Summa byggnadsvärden :- Summa delvärden :- Vi uppskattar denna dag fastighetens marknadsvärde till TVÅHUNDRAMILJONER KRONOR/SEK :-/ Lund den 21 april 2015 Skånegårdar AB Dag Magnusson Civ. ek. VD Ann Knutsson Agronom, civ. ek. Vice VD

25 25 Friherrinnans skrivrum Lilla matsalen Matsal wc G G wc Salong

26 26 wc Sovrum Sovrum Sovrum WC Sovrum Råvind wc/ Bad

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 OBS! Ej skalenlig 37

38 38 OBS! Ej skalenlig

39 39 Anders Bille började bygga slottet 1615 men redan 1612 började han bygga upp sitt jordinnehav genom förvärv av strögods i trakten. Över den gamla porten i östra längan finns en inskriftstavla för att hugfästa minnet härav. Till skillnad från många andra gårdar, som skövlats under kriget 1678 hade Rosendal blivit skonat. Det blev istället vinterkvarter för friskyttarna. Delvis förändring skedde på talet då översten friherre Jacob Wilhelm Bennet under intryck av barockstilens behov av symmetri lät uppföra den östra flygeln samt gjorde ny infart på gårdens södra sida från den långa alléplanteringen och uppfartsväg han anlagt. I rät linje anlade han också en allé genom den nyanlagda trädgården i norr. Vattnet till de breda vattengravarna leddes genom rör av borrade bokstammar en halv mils väg från bäckar och vattensamlingar, vilka också försåg tolv dammar vid slottet med vatten. Härigenom kunde vid fara ett bälte på två km runt slottet sättas under vatten. Namnet Rosendal kommer från Anders Billes trolovade Anne Ottesdatter Rosenkrantz som dog dagarna innan bröllopet skulle stå. Traditionen säger att Billeshus, tvåvånings tegelbyggnad med halmtak, strax nordost om slottet, blev ett kärleksnäste, dock förblev Anders Bille ogift. Billehuset tros vara förutvarande mangårdsbyggnad, kanske uppförd redan på medeltiden. Rosendal övergick till brodern och hans släkt och sedemera ärvde Kjell Christoffer Barnekow, som 3-åring, Rosendal. Dottern Margareta Ascheberg, känd som grevinnan Ascheberg lämnade vid sin bortgång 1753 Rosendal i dotterns händer, som då var änka efter landshövdingen friherre Wilhelm Bennet. Deras son Jacob Wilhelm Bennet blev den som därefter fick överta godset, alltsedan dess har Rosendal ägts av den Bennetska släkten. Med Jacob Wilhelm Bennet inbröt en ny tid för gården med upprustning av byggnaderna, utvidgning av ägorna och modernisering av jordbruket samt en bättre ställning för bönderna. Över den nya entrén i söder lyder inskriften: Detta hus upbygt af Anders Bille 1615 Förnyat af Jacob Wilhelm Bennet, blifve lyckans ärans, dygdens och Benneters boning i evärdeliga tider. Nedanför finns två tavlor till, en med byggherrskapets initialer och en tredje År 1808 blev Rosendal förbättradt af W.R. Bennet och E.W von Otter. Med dessa data i minnet har man en utmärkt ledning vid bedömandet av interiörernas ålder. Godset har aldrig sålts på öppna marknaden utan gått inom släkten sedan år 1615.

40 Anders Steensen Bille, ogift 1633 Hans bror Claus Steensen Bille till Vanås, gm Ingeborg Nielsdatter Parsberg 1655 Deras dotter Regitze Bille, gm Stalder Kaas, barnlösa 1666 Hennes systers sonson Kjell Christoffer Barnekow gm Margareta von Ascheberg 1700 Hans änka Margareta von Ascheberg 1753 Deras dotter Magdalena Eleonora Barnekow gm Wilhelm Bennet 1755 Deras son Jacob Wilhelm Bennet gm Margareta Lovisa Barnekow 1792 Deras son Wilhelm Rutger Bennet gm Elisabet Wilhelmina von Otter 1815 Hans änka Elisabet Wilhelmina von Otter 1849 Hennes sterbhus från vilket gården löstes 1862 av Adolf Herman Bennet gm Jacobina Gustava Charlotta von Essen 1895 Deras dotter Wilhelmina Gustava Sofia Bennet gm Carl Wilhelm Bennet 1911 Hennes sterbhus 1919 Deras son Henrik Adolf Bennet, ogift 1946 Hans brorson Gerard Stanislaw Bennet gm Kristina Richert 2006 Deras barn Margareta Lilliehöök, Tomas Bennet, Rutger Bennet och Johan Bennet genom Bucolica AB 2014 Rutger Bennet och Johan Bennet genom Bucolica Holding AB

41 41

42 42

Östergård Del av Vittskövle 15:3 - Svalöv

Östergård Del av Vittskövle 15:3 - Svalöv Östergård Del av Vittskövle 15:3 - Svalöv FASTIGHETSBESKRIVNING ÖSTERGÅRD Fastighet: Ägare: Del av Svalöv Vittskövle 15:3, Svalöv församling, Skåne län Per Erik Vikberg Vittskövle Östergård 1155 268 90

Läs mer

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lund Hällestad 10:23, Hällestad socken, Dalby församling, Skåne län.

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lund Hällestad 10:23, Hällestad socken, Dalby församling, Skåne län. ä FASTIGHETSBESKRIVNING Lanthandel har bedrivits i lokalerna sedan 1867 - Bostad och butik i vinkel. Bostadsdelen är renoverad i slutet på 80-talet. Butiken omfattar dels en äldre del i 1½ plan samt en

Läs mer

DEL AV BREDAL ÅTVIDABERG

DEL AV BREDAL ÅTVIDABERG DEL AV BREDAL ÅTVIDABERG FASTIGHETSBESKRIVNING Del av Bredal Fastighet: Adress: Ägare: Tax.värde: Del av Åtvidaberg Bredal 1:14, Åtvid förs., Östergötlands län Området utgör ett område av ca 1 ha enligt

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

LEKEBERG. Skarby Norrgården

LEKEBERG. Skarby Norrgården LEKEBERG Skarby Norrgården Fastigheten är belägen i ett böljande landskap där gårdsarealen ramas in av skogspartier. Fastigheten har ett mycket fint topografiskt läge där byggnationen ligger högt men ändå

Läs mer

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER En selektiv byggnadsinventering Hofors kommun Gästrikland 2007 Ulrika Olsson Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Heden Järnavägen 112

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Heden Järnavägen 112 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 240 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Dalagård med hus för uthyrning. Hästgård -

Läs mer

T r i l l a b a k k a g å r d. nära Övedskloster

T r i l l a b a k k a g å r d. nära Övedskloster T r i l l a b a k k a g å r d nära Övedskloster Smältande sol, ljusblå himmel. Vida åkrar utsträckta över kuperat landskap. Axen fullmogen, nickar och vajar i knappt märkbar bris. Under de höga trädens

Läs mer

Byggnadsvård. Grund och stomme. Fasad

Byggnadsvård. Grund och stomme. Fasad Byggnadsvård Knappt tio procent av byggnadsbeståndet i Sverige är uppfört före 1900. Många äldre hus är om- och tillbyggda till oigenkännlighet, vilket gör de välbevarade byggnader som återstår desto mer

Läs mer

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 Inledning Denna översiktliga beskrivning av lantbrukets ekonomibyggnader på Älviks gård,

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Tingshuset med tomt Haninge hembygdsgille Haninge hembygdsgille Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland 2012 Hedvig Bellberg

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Värt att värna - Voxtorps socken

Värt att värna - Voxtorps socken Värt att värna - Voxtorps socken Karta över Voxtorps socken, med urval av objekt och miljöer. 1 Voxtorps socken ligger i Östbo härad, sydost om tätorten Värnamo. Under medeltiden skrevs sockennamnet Owaxthorp.

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

FINANSIERING AV LANTBRUKSFASTIGHETER

FINANSIERING AV LANTBRUKSFASTIGHETER Examensarbete inom Lantmästarprogrammet FINANSIERING AV LANTBRUKSFASTIGHETER FINANCING OF FARMS Av: Zacharias Ahlgren Daniel Jönsson Examinator: Agronom Jan Larsson Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN!

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! VILLA VÄSTERHANINGE BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! 2 PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! Lantligt

Läs mer

Stjärnegården Bed and Breakfast

Stjärnegården Bed and Breakfast Stjärnegården Bed and Breakfast SIMRISHAMN GLIMMINGE 36:3 Väletablerad Bed and Breakfast i naturskön omgivning på Österlen. Renoverad skånegård erbjuder här fräscha rum och avkoppling åt tillresta gäster.

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RIDANLÄGGNINGAR MED RIDSKOLEVERKSAMHET En statusrapport KUND Peter

Läs mer

BASFAKTA. 1. Kastelholmsområdets förhistoria. 1.1 Stenåldern (ca 4000 1500 f.kr) (Karta 2)

BASFAKTA. 1. Kastelholmsområdets förhistoria. 1.1 Stenåldern (ca 4000 1500 f.kr) (Karta 2) V BASFAKTA 1. Kastelholmsområdets förhistoria 1.1 Stenåldern (ca 4000 1500 f.kr) (Karta 2) Landhöjningen har på ett avgörande sätt påverkat landskapsbilden i Kastelholm under olika tidsåldrar. Det kuperade

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅSE PÅ HOVSHÖJD!

VÄLKOMMEN TILL ÅSE PÅ HOVSHÖJD! NR 3 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅSE PÅ HOVSHÖJD! Inflyttning i Pandora Säteri till salu Härligt med pool Renovering på Högstorp VILLAÄGARNA KRONOBERG EN RESA TILL SPREEWALD Knappt 10 mil sydost om Berlin, i de

Läs mer

Erik Larsson och Vendela Lohrman i von der Lindeska huset

Erik Larsson och Vendela Lohrman i von der Lindeska huset Erik Larsson och Vendela Lohrman i von der Lindeska huset Lars Bengtsson En av Stockholms mer spektakulära 1600-talsfasader återfinns på von der Lindeska huset vid Vasterlånggatan 68 i Gamla stan. Huset

Läs mer

Täljöviken. Kulturmiljöinventering, Österåkers socken och kommun, Uppland. Kersti Lilja Rapport 2005:11

Täljöviken. Kulturmiljöinventering, Österåkers socken och kommun, Uppland. Kersti Lilja Rapport 2005:11 Täljöviken Kulturmiljöinventering, Österåkers socken och kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2005:11 Täljöviken Kulturmiljöinventering, Österåkers socken och kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2005:11

Läs mer

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Trevlig lägenhet belägen på första våningen. 3 r o k varav två sovrum. Hasselvägen 10A, lugnt läge i sydvästra Rimbo. Liten (8 lgh) och trivsam bostadsrättsförening

Läs mer

Bäckaskog. munkar, krigare och kungar

Bäckaskog. munkar, krigare och kungar Bäckaskog munkar, krigare och kungar Bäckaskog slott ligger i nordöstra Skåne, på den smala landremsa som skiljer Ivösjön och Oppmannasjön. Det röda tegelslottet är ett lappverk av murar, gavlar, portar,

Läs mer

Hofterup tomtmark. Kävlinge kommun

Hofterup tomtmark. Kävlinge kommun Hofterup tomtmark Kävlinge kommun FASTIGHETSBESKRIVNING Skapa Ditt eget drömhus på ett unikt läge i hästtäta Hofterup. Högt belägen tomt om ca 3 ha hag-/skogsmark med positivt förhandsbesked om nybyggnation

Läs mer