FASTIGHETSBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETSBESKRIVNING"

Transkript

1 1

2 2 FASTIGHETSBESKRIVNING Ett av Skånes vackraste och bäst bevarade renässansslott, uppfört år 1615 av Anders Bille. Mycket förnämligt gods med stora utvecklingsmöjligheter och centralt läge vid Helsingborg i västra Skåne. Godsets totala areal uppgår till 820 ha varav 677 ha åkermark, 36 ha betesmark, 88 ha skogsmark samt övrig mark med bland annat vallgravar och slottspark. Jordbruket drivs konventionellt med ca 200 mjölkande kor, traditionell växtodling och fårhållning för skötsel av betesmarker omkring vallgraven och Billehuset. Utöver slottet med omkringliggande borggård finns tio separata bostäder och smågårdar.

3 3 Fastighet: Ägare: Helsingborg Rosendal 2:1, 4:1, Hålegården 35:1, Lydestad 18:1, Holk 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, Kropp 1:1, 2:1, 4:1, Ljungberga 3:1, Kropp församling, Skåne län. Bucolica Holding AB, Rosendal 107, Mörarp. Tax.värde 2014 Skogsmark :- Åkermark :- Betesmark :- Ekonomibyggn :- Slottet :- Övriga bostäder :- Tomtmark :- Summa :- Areal Enligt TAX Enligt SAM/Sb-plan Skogsmark 78 ha 88,2 ha Åkermark 670 ha 676,97 ha Betesmark 34 ha 36,01 ha Övrig mark 38 ha 18,5 ha Summa 819,6783 ha 819,6 ha

4 4 MARK Stödrätter Region 1 Åker 272,42 ha - totalt värde ,34 euro Bete 19,27 ha - totalt värde 3 929,54 euro Region 2 Åker 374,38 ha totalt värde ,97 euro Bete 50,75 ha totalt värde ,63 euro Summa 716,82 stödrätter (ha) med totalt värde om ,48 euro. Sökt areal 2014 är totalt 712,91 ha, dvs. 3,91 stödrätter har varit outnyttjade. Åker- och betesmark Klass enligt fysisk riksplanering: 9 Ersättningsnivå EU: Region 1 och 2 36,01 ha betesmark och 187,83 ha åkermark ligger idag som bete och är huvudsakligen beläget runt gårdscentrum. Miljöersättning söks idag för vallodling och för bevarande av betesmarker och slåtterängar.

5 5 Skog 88,2 ha produktiv skog med en total virkesvolym om m 3 sk varav m 3 sk utgör den skyddade skogen. 39 ha skog, sk. Lunden omfattas av naturvårdsavtal på 50 år från år 2005 med syftet att bevara natur- och kulturvärden. Fastighetsägaren äger ej rätt att utföra åtgärder inom området annat än efter överenskommelse med Skogsvårdsstyrelsen. Jakt God jakt på rådjur och småvilt. Våtmark Markområde inom Rosendal 2:1 och Hålegården 35:1 upplåts fr.o.m t.o.m till Helsingborgs Stad att för deras räkning projektera och vid tillstånd anlägga våtmark. Området omfattar ca 24,15 ha beläget norr om väg E6 mellan Kroppavägen och Rosendalsvägen. Rätt finns till våtmarksbidrag enligt Länsstyrelsen.

6 6 BYGGNADER Slottet är förlagt med en huvudbyggnad samt två flyglar, vilka i mötespunkten har trapptorn varav ett med elegant renässansspira. Vackra fönsterluckor pryder flertalet fönster, likaså eleganta pardörrar samt eldstäder i flertalet av rummen. Kullerstensbelagd Borggård med mindre innergård av grus (för uppvärmning av ridhästar). Den ursprungliga inkörseln till Borggården var i öster. År 1759 uppförde JW Bennet en ny inkörsel, så man färdas genom allén i söder, över vallgraven och rakt in på Borggården mot Slottet. Ca 8 x 51 m + 13 x 21m + 13 x 21 m = 954 m 2 byggyta på naturstensgrund i tegel under tak av enkupigt tegel. Slottet och västra flygeln är sammanbyggt med trapptorn med renässansspira vilket är uppfört år 1615 av Anders Bille. År 1756 uppfördes östra flygeln med dess torn, byggt som prydnad för symmetrins skull, av Jacob Wilhelm Bennet. BV: Huvudentré med stengolv, kammare i empirens stil med kolonnkakelugn, Billesalen, salong som upptar husets bredd har bröstpanel och vit kakelugn. Vidare till Gröna förmaket. Påfågelskabinett (uppkallat efter tapeterna från 1800-talets första år) med utgång till trädgården. Därefter ett par gästrum, wc och badrum i västra flygeln samt västra trapptornet. Vi vänder sedan tillbaka till huvudentrén och går sedan österut mot biblioteket med öppen spis. Två sovrum (f.d matsal), hall med utgång till trädgården. Badrum, wc, sovrum. Sedan kommer man in i östra flygeln med Friherrinnans skrivrum, matsal, serveringsrum, matplats samt kök, tvättrum och förstuga. OV: Ovan östra flygeln är på 70-talet inrett med hall, fyra sovrum, badrum samt wc. KV: Under östra flygeln/nuvarande kök finns matkällare på ca 35 m 2. Äldre källare med mäktiga korsvalv och golv av tegel belägen under huvudbyggnaden.

7 7 Billesalen Friherrinnans skrivrum Salong Påfågelskabinett Bibliotek

8 8 Fyra rum i fil med pampiga pardörrar Kammare Matsal Gröna förmaket Gediget hantverk Serveringsrum

9 9 Överblick via ridbanan mot gårdsbyggnader i öster

10 10 Gedigna fönsterluckor Ekport i den ursprungliga körseln ANNO 1615 DEN 1 MAY BLEF ROSEN DALL BEGYNT AT BOGGIS AFF HER ANDERS BILLE

11 11 Fd slottskök med förbindelse till slottet Ca 4 x 12 m + 7 x 20 m = 188 m 2 byggyta. Uppfört i tegel på stengrund under tegeltak. Slottsköket är beläget innanför vallgraven i väster med separat innergård med vattenbrunn och omkringliggande ekonomiutrymmen. Västra vinkeln: Ca 11 x 26 m + 10 x 40 m = 686 m 2 byggyta. Uppförd i tegel på stengrund under tegeltak. Inrymmer fd vagnshus samt förråd. Östra vinkeln: Ca 11 x 29 m + 10 x 42 m = 739 m 2 byggyta. Södra längan är uppförd i gråsten under tegeltak och inrymmer fd herrskapsstall och borgloge. Östra längan är uppförd i tegel under tegeltak och inrymmer idag en lägenhet och kontor (fd gårdskontor). Västra vinkeln Östra vinkeln med ursprunglig körsel

12 12 Traditionen säger att Billeshus, tvåvånings tegelbyggnad med halmtak, strax nordost om slottet, blev ett kärleksnäste, dock förblev Anders Bille ogift. Billeshus tros vara förutvarande mangårdsbyggnad, kanske uppförd redan på medeltiden. Omgivningar med äldre infart, park, vallgrav ( kanalen ) samt kärleksstig..

13 13 EKONOMIBYGGNADER VÄSTER OM ROSENDALSVÄGEN Fd. stall/förråd och pannrum Ca 12,5 m x 68 m = 850 m 2 byggyta. Uppförd på 1930-talet i putsad fasad på betonggrund under tegeltak, träklädda gavlar. Fd. kostall/kalvstall Ca 17 x 71 m = m 2 byggyta. Uppförd 1914 i tegel med träöverbyggnad under eternit/ plåttak, trägavel. Fårstall Ca 19 x 31 m = 589 m 2 byggyta. Uppfört 1860 i gråsten under tak av tegel/plåt. Inrymmer ca 40 får varav 24 tackor och resterande lamm. Halmlager och spannmålstork f.d loge Ca 16 x 70 m = m 2 byggyta. Uppfört i stående träpanel under plåttak, gjutet golv. Förråd och pannrum Kalvstall Fårstall Halmlager fd loge

14 14 EKONOMIBYGGNADER ÖSTER OM ROSENDALSVÄGEN Verkstad Ca 19 x 21 m = 399 m 2 byggyta. Uppförd 1975 i betong under plåttak, gjutet golv, högport på södra gaveln. Maskinhall Ca 19 x 53 m = m 2 byggyta. Uppförd 1969 på trästomme med träpanel under eternit/ plåttak, ca 1/3 gjutet golv. Kostall Ca 27 x 114 m + 10 x 25 m = m 2 byggyta. Uppfört 1990 i prefabricerad betong under plåttak. Inredd med liggbås, två foderbord och fyra spaltgångar för 200 kor i produktion. Mixervagn och bandfoderfördelare för grovfoder. Fyra mjölkrobotar från Lely från 2011 och fem foderautomater Lely Cosmix. Två mjölktankar om totalt 16 m³. 8 kalvningsboxar och 14 kalvboxar. Produktion Mjölkproduktion med ca 450 djur varav 200 kor i produktion. Avkastningen uppgår till ca kg per ko och år. Mjölkkvot kg. Verkstad Maskinhall Kostall Produktion

15 15 Öppen lösdrift med vindnät Ca 29 x 38 m = m 2 byggyta. Uppfört 1990 med öppen långsida för foderbord. Spannmålstork och lösdrift dikor Ca 21 x 117 m + 10 x 49 m = m 2 byggyta. Uppfört i prefabricerad betong med vindnät under plåttak. Inrymmer plansilo samt lösdriftsstall för dikor. Plansilo 2 st med längd ca 50 m och bredd ca12 m vardera, uppförda st med längd ca 39 m och bredd ca 7, 8, 4, 4 och 5,8 m. Öppen lösdrift Spannmålstork

16 16 BOSTÄDER Skriftliga hyresavtal finns på Ljungberga/Benarpsvägen 112, Gravarhus/Kroppavägen 180 samt västra lägenheten i Trädgårdshuset. Övriga bostäder står idag tomma eller nyttjas av familjemedlemmar och anställda. Trädgårdshuset Rosendalsvägen 105 Ca 8,5 x 19,5 = 166 m² byggarea. Inrymmer två lägenheter. Uppfört i korsvirke med tegel under tak av tegel. Väktarhuset Rosendalsvägen 116 Ca 7,5 x 20 = 150 m² byggarea. Inrymmer två lägenheter. Uppfört med stående träpanel under tegeltak. God standard. Villan (fd Inspektorsbostad) Rosendalsvägen 84 Ca 11 x 17 = 187 m² byggarea. Uppfört 1860 i tegel på stengrund under tegeltak. Nyare ytskikt. Kök och badrum från 70-talet. Förrådsbyggnad samt fristående garage. Smedjan Rosendalsvägen 78 Ca 9 x 10,5 = 95 m² byggarea. Bostad med murad grund, tegelfasad under tegeltak. Stall/loge i stående träpanel under plåttak samt fristående förråd. God standard. Trädgårdshuset Väktarhuset Villan Smedjan

17 17 Bokhållarhuset Rosendalsvägen 140 Ca 9,5 x 15,5 = 147 m² byggarea. Uppfört med putsad fasad under tak av tegel. Möllehuset - Rosendalsvägen 144 Ca 9,5 x 18,5 = 176 m² byggarea. Uppfört i tegel med trappgavel under tak av tegel. Beläget invid bäcken. Ljungberga Benarpsvägen 110 Ca 9 x 26,5 = 238 m² byggarea. Uppförd 1868 i korsvirke under tak av tegel. Uppvärmning med oljepanna. Hyresintäkt (varmhyra) 5 000:- / månad. Ljungberga - Benarpsvägen 112 Ca 6,5 x 15 = 97 m² byggarea. Uppförd i tegel under tak av fasetteternit. Uppvärmning med elpanna. Hyresintäkt 4 750:-/månad inkl. två stallplatser. Bostäderna på Ljungberga har gemensam del i stallbyggnad med två hästboxar men nyttjas i dagsläget endast av den ena fastigheten. Bokhållarhuset Möllehuset Ljungberga 110 Ljungberga 112

18 18 Gravarehus Kroppavägen 180 Ca 7 x 16 = 112 m² byggarea. Uppfört i början av 1800-talet i sten/lersten under tak av fasetteternit. Loge och garage. Källstorp Benarpsvägen Ca 8 x 11,5 m = 92 m² byggarea. Uppfört på källare i tegel under tak av tegel. Vidbyggt uterum. El-abonnemang är nerstängt. Uppvärmning med oljepanna. BV: Tre rum och kök OV: Tre sovrum, hall, wc med dusch. Fd stall/festlokal och loge på Källstorp Ca 9,5 x x 33 = 530 m² byggarea. Uppförd i tegel och trä under tak av plåt och eternit. Inrymmer festlokal om 180 m². På fastigheten finns även drängstuga, mindre svinhus och vagnslider. Vid infarten till Källstorp ligger äldre gårdssamling i korsvirke. Kroppavallen Invid Kroppavallen ligger föreningshus i sten under tak av plåt. Huset är liksom fotbollsplanen upplåten för bollverksamhet så länge planen utnyttjas. Gravarehus Källstorp Festlokal Källstorp Kroppavallen

19 19 Uppvärmning: Vatten: Avlopp: Linka havrepanna från kw. Pannan förser huvuddelen av slottet, samtliga byggnader och bostäder omkring slottet samt plantork. Förbrukning om ca 250 ton havre per år. Borra och pumphus vid Ljungberga förser hela egendomen med vatten. Föreläggande om godkänt avlopp föreligger på; Ljungberga 3:1 Benarpsvägen 110 och 112 Rosendal 2:1 Rosendalsvägen 84 och 116 Kroppavägen 180 Godkänt avlopp på; Rosendal 2:1 Rosendalsvägen 107, Slottet Rosendalsvägen 78, 105, 140, 144 Planer och bestämmelser: Byggnadsminne: Rosendals slott, allé fram till och från slottet och gamla gårdscentrum är byggnadsminnesförklarade sedan Byggnader som omfattas är Slottet med kringhörande byggnader, Trädgårdshuset, Smedjan, Villan, Flygeln, Väktarhuset, Bokhållarhuset, Bäcken, Billehuset, de gamla ekonomibyggnaderna och allén söder och norr om slottet. Byggnadsminnet innebär att byggnader inte får rivas, flyttas, byggas till eller till sin exteriör förändras. I Billehuset samt Slottet med tillhörande byggnader får man inte heller göra ingrepp i byggnadernas stommar, ändra planlösning eller ändra fast inredning. Samtliga byggnader skall underhållas så att det inte förfaller och vård och underhållsarbete skall utföras så att kulturhistoriska värden ej minskar. Nybyggnadsförbud E4, E6, riksväg 110, 111, 112: Förbud mot att uppföra byggnader mm inom 50 m från E4, E6 samt förbud mot att uppföra byggnader mm inom 30 m från riksväg 110, 111 och 112. Kommunala planer: Kulturlandskapet och godsmiljöerna är viktiga inslag i landskapsbilden att värna. Dessa är direkt kopplade till jordbruket och det är viktigt att de storskaliga fälten inte bryts upp. Riksintressen för naturvård och kulturmiljöområden, grönstråk samt ekologiskt känsliga områden, vattenskyddsområden samt planer att anlägga våtmarksområde på del av fastigheten belastar fastigheten.

20 20 Under 1600-talet fanns antagligen ingen växtlighet i slottets omgivningar eftersom dessa skulle tjäna som skydd för fiender, det fanns dock en trädgård med åtta regelbundna kvarter och ett litet lusthus norr om slottet. Under 1700-talet fanns bl a fruktträd i kvarter, häckar och en parterr samt alléer, plantager, skogslundar och en vacker humlegård. Under mitten av 1700-talet tillkom troligen Mossagången idag bestående av enstaka träd och flera stora stubbar, liksom den klippta lövgången/bersån av lind och avenbok. Under 1700-talet förändrades troligtvis kvartersindelningen i den Norra Trädgården till tolv kvarter och så såg det sedan ut en bit in på 1900-talet. Under 1700-talet och 1800-talets början var Lunden en ängsmark bevuxen med ekar. Parken med slingrande gångsystem inom Lunden tillkom troligen då även den Västra trädgården fick lite mer böljande former. Buxbomslabyrint fanns kvar i Norra trädgården fram till 1960-talet då parken omdanades. Lunden är idag åter igen en vacker betesmark med höga naturvärden och styrs idag av naturvårdsavtal. Att åka genom de grönskande alléerna är en skönhetsupplevelse i sig. Alléerna visar riktningen mot slottet, ger en fin inramning åt vägen samt bildar ett mindre rum i det storskaliga slättlandskapet. Tuktade alléer var förr ett sätt att symboliser makt! Ovanstående text är utdrag ur Rosendal En trädgård i törnrosasömn, SLU Alnarp 2007

21 21 Servitut, Anläggningsarrende 3G mast avtal mm: Område om ca 150 m² beläget norr om väg E6 vid Holk är upplåtet på 15 år fr.o.m till 3G Infrastructure Services AB. Arrendeintäkt :-/år Anläggningsarrende, vindkraftverk Öresundskraft Kraft & Värme AB projekterar och avser att uppföra fem stycken vindkraftverk om ca 2,0-2,5 MW per verk i en samlad park på egendomens nordöstra hörn. Avtalet ingicks på 25 år från Gemensamhetsanläggning Hjortshög GA:3. Andel i Hjortshög-Lydestadsvägens vägsamfällighet. Dikningsföretag Rosendals df av år 1945 (489) 100 % Rosendals df av år 1937 (314) 100 % Västraby df av år 1959 (1422) 100 % Rosendal-Fleninge df av år 1936 (284) 57,874 % Marielund-Lydinge df av år 1931 (336) 8,80 % Df Lillån av år (1075) 23,977 % Kropp-Hjortshög av år 1935, kulverterat (974) 38,16 % För mer information se; Övrigt: Pantbrev: Läge: Visning: Tillträde: Fornlämningar finns, se mer detaljerad information på Två st om totalt :- gäller i samtliga fastigheter. Vackert beläget ca 10 km NO om Helsingborg. Visning sker endast efter överenskommelse med Skånegårdar AB, Efter överenskommelse.

22 22 Försäljning: I enlighet med fastighetsmäklarlagen vill vi upplysa om, och understryka det ansvar att undersöka fastigheten som åligger en köpare. Detta innebär bl a att en köpare utöver att informera sig av mäklaren tillhandahållna uppgifter/handlingar, har ansvaret för att förvissa sig om fastighetens fysiska skick. Observera även att denna beskrivning endast är att betrakta som ett hjälpmedel för intressenter och att intressenter på egen hand får kontrollera måttuppgifter med mera om så önskas. Köpekontraktet kommer att innefattas av en friskrivningsklausul. Vid köpekontraktets undertecknande ska handpenning om 10 procent erläggas. Säljaren är ej tvingad att ta högsta bud och kan dessutom när som helst avsluta eventuell budgivningen och välja köpare. Efter det att eventuell budgivning är avslutad kommer köparen få veta vilken motpart som budgivningen till sist stod emot. Prisindikation: 200 Mkr eller högstbjudande. Affären läggs i första hand upp som en bolagsaffär varvid köpeskillingen för aktierna uppgår till marknadsvärdet på i bolaget befintlig egendom; fastigheter, djur och inventarier med avdrag för befintliga skulder. Lund den 21 april 2015 Skånegårdar AB Dag Magnusson Civilekonom Ann Knutsson Agronom, civ. ek.

23 23 FASTIGHETSVÄRDERING Fastighet: Helsingborg Rosendal 2:1, 4:1, Hålegården 35:1, Lydestad 18:1, Holk 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, Kropp 1:1, 2:1, 4:1 och Ljungberga 3:1, Skåne län. Ägare: Metod: Bucolica Holding AB Ortsprismetoden a la carte. Underlag: Okulärbesiktning februari DELVÄRDEN Mark: Åkermark 677,71 ha x : :- Betesmark 34 ha x : :- Skog 49,2 ha x :- = : m3sk x 350:- = : :- 39 ha skyddad skog (naturvårdsavtal 50 år) :- Jakt 250:- x 790 ha = :- 4 % Summa markvärden :- Byggnader: Slott inkl. borggård m byggnation, miljö vallgrav, tomt och övrig mark :- Ekonomibyggnader :-

24 24 Bostadshus/enskilda gårdssamlingar 1 Trädgårdshuset :- 2 Villan/Inspektorsbostad :- 3 Väktarhuset :- 4 Smedjan, nr :- 5 Bokhållarhuset :- 6 Möllehuset :- 7 Ljungberga :- 8 Ljungbarga :- 9 Gravarehus :- 10 Källstorp : :- Summa byggnadsvärden :- Summa delvärden :- Vi uppskattar denna dag fastighetens marknadsvärde till TVÅHUNDRAMILJONER KRONOR/SEK :-/ Lund den 21 april 2015 Skånegårdar AB Dag Magnusson Civ. ek. VD Ann Knutsson Agronom, civ. ek. Vice VD

25 25 Friherrinnans skrivrum Lilla matsalen Matsal wc G G wc Salong

26 26 wc Sovrum Sovrum Sovrum WC Sovrum Råvind wc/ Bad

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 OBS! Ej skalenlig 37

38 38 OBS! Ej skalenlig

39 39 Anders Bille började bygga slottet 1615 men redan 1612 började han bygga upp sitt jordinnehav genom förvärv av strögods i trakten. Över den gamla porten i östra längan finns en inskriftstavla för att hugfästa minnet härav. Till skillnad från många andra gårdar, som skövlats under kriget 1678 hade Rosendal blivit skonat. Det blev istället vinterkvarter för friskyttarna. Delvis förändring skedde på talet då översten friherre Jacob Wilhelm Bennet under intryck av barockstilens behov av symmetri lät uppföra den östra flygeln samt gjorde ny infart på gårdens södra sida från den långa alléplanteringen och uppfartsväg han anlagt. I rät linje anlade han också en allé genom den nyanlagda trädgården i norr. Vattnet till de breda vattengravarna leddes genom rör av borrade bokstammar en halv mils väg från bäckar och vattensamlingar, vilka också försåg tolv dammar vid slottet med vatten. Härigenom kunde vid fara ett bälte på två km runt slottet sättas under vatten. Namnet Rosendal kommer från Anders Billes trolovade Anne Ottesdatter Rosenkrantz som dog dagarna innan bröllopet skulle stå. Traditionen säger att Billeshus, tvåvånings tegelbyggnad med halmtak, strax nordost om slottet, blev ett kärleksnäste, dock förblev Anders Bille ogift. Billehuset tros vara förutvarande mangårdsbyggnad, kanske uppförd redan på medeltiden. Rosendal övergick till brodern och hans släkt och sedemera ärvde Kjell Christoffer Barnekow, som 3-åring, Rosendal. Dottern Margareta Ascheberg, känd som grevinnan Ascheberg lämnade vid sin bortgång 1753 Rosendal i dotterns händer, som då var änka efter landshövdingen friherre Wilhelm Bennet. Deras son Jacob Wilhelm Bennet blev den som därefter fick överta godset, alltsedan dess har Rosendal ägts av den Bennetska släkten. Med Jacob Wilhelm Bennet inbröt en ny tid för gården med upprustning av byggnaderna, utvidgning av ägorna och modernisering av jordbruket samt en bättre ställning för bönderna. Över den nya entrén i söder lyder inskriften: Detta hus upbygt af Anders Bille 1615 Förnyat af Jacob Wilhelm Bennet, blifve lyckans ärans, dygdens och Benneters boning i evärdeliga tider. Nedanför finns två tavlor till, en med byggherrskapets initialer och en tredje År 1808 blev Rosendal förbättradt af W.R. Bennet och E.W von Otter. Med dessa data i minnet har man en utmärkt ledning vid bedömandet av interiörernas ålder. Godset har aldrig sålts på öppna marknaden utan gått inom släkten sedan år 1615.

40 Anders Steensen Bille, ogift 1633 Hans bror Claus Steensen Bille till Vanås, gm Ingeborg Nielsdatter Parsberg 1655 Deras dotter Regitze Bille, gm Stalder Kaas, barnlösa 1666 Hennes systers sonson Kjell Christoffer Barnekow gm Margareta von Ascheberg 1700 Hans änka Margareta von Ascheberg 1753 Deras dotter Magdalena Eleonora Barnekow gm Wilhelm Bennet 1755 Deras son Jacob Wilhelm Bennet gm Margareta Lovisa Barnekow 1792 Deras son Wilhelm Rutger Bennet gm Elisabet Wilhelmina von Otter 1815 Hans änka Elisabet Wilhelmina von Otter 1849 Hennes sterbhus från vilket gården löstes 1862 av Adolf Herman Bennet gm Jacobina Gustava Charlotta von Essen 1895 Deras dotter Wilhelmina Gustava Sofia Bennet gm Carl Wilhelm Bennet 1911 Hennes sterbhus 1919 Deras son Henrik Adolf Bennet, ogift 1946 Hans brorson Gerard Stanislaw Bennet gm Kristina Richert 2006 Deras barn Margareta Lilliehöök, Tomas Bennet, Rutger Bennet och Johan Bennet genom Bucolica AB 2014 Rutger Bennet och Johan Bennet genom Bucolica Holding AB

41 41

42 42

Vittskövle/Högestorp

Vittskövle/Högestorp ö ö FASTIGHETSBESKRIVNING Vittskövle/Högestorp Trevlig och välhållen gård strax norr om Marieholm. Areal 16 ha åkermark klass 9. Rundel på gårdsplanen och en frukt- och köksträdgård med en härlig blandning

Läs mer

SMEDEBODA Hässleholm

SMEDEBODA Hässleholm SMEDEBODA Hässleholm FASTIGHETSBESKRIVNING Trevlig gård med välskött bostad knappt 6 km väster om Tyringe järnvägsstation. Tomt om ca 5 900 m². Nymålad bostad om ca 155 m², verkstad, stall, loge, garage

Läs mer

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lund Hällestad 10:23, Hällestad socken, Dalby församling, Skåne län.

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lund Hällestad 10:23, Hällestad socken, Dalby församling, Skåne län. ä FASTIGHETSBESKRIVNING Lanthandel har bedrivits i lokalerna sedan 1867 - Bostad och butik i vinkel. Bostadsdelen är renoverad i slutet på 80-talet. Butiken omfattar dels en äldre del i 1½ plan samt en

Läs mer

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00.

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00. Avstyckad gård SVALÖV GISSLEBERGA 11:1, DEL AV Tilltalande gård med rymliga och gedigna byggnader. Trivsam och klassisk mangårdsbyggnad om ca 230 kvm. Ekonomibyggnader såsom loge, stallbyggnad samt förrådsbyggnad

Läs mer

Ållskogs Egendom SKÅNE

Ållskogs Egendom SKÅNE Å Ållskogs Egendom SKÅNE Välskött egendom om 566 ha i södra Skåne Ståndsmässigt corps de logi och utmärkta jaktmarker Åkermarken är utarrenderad Fastighet: Ägare: Tax.värde: Ystad Ållskog 12:1 och Alaröd

Läs mer

DEL AV KULLEBO SÄTERI VETLANDA SJÖLÄGE OCH EGNA ÖAR

DEL AV KULLEBO SÄTERI VETLANDA SJÖLÄGE OCH EGNA ÖAR DEL AV KULLEBO SÄTERI VETLANDA SJÖLÄGE OCH EGNA ÖAR FASTIGHETSBESKRIVNING DEL AV KULLEBO SÄTERI Fastighet: Adress: Ägare: Tax.värde: Vetlanda Näshults-Kullebo 3:7, Del av Näshults-Kullebo 3:4 (under avstyckning),

Läs mer

DEL AV BREDAL ÅTVIDABERG

DEL AV BREDAL ÅTVIDABERG DEL AV BREDAL ÅTVIDABERG FASTIGHETSBESKRIVNING Del av Bredal Fastighet: Adress: Ägare: Tax.värde: Del av Åtvidaberg Bredal 1:14, Åtvid förs., Östergötlands län Området utgör ett område av ca 1 ha enligt

Läs mer

FASTIGHETSBESKRIVNING

FASTIGHETSBESKRIVNING RÖSHULT KYRKHULT FASTIGHETSBESKRIVNING Omhuldad av levande landsbygd bjuder Röshult in till nybakat. Vedeldat stenugnsbageri varmt renoverat med servering och goda möjligheter att utveckla till restaurang,

Läs mer

Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen

Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen Smålandsidyll Gården Ängen består av ett vackert beläget byggnadscentrum samt 9 ha mark belägen 25 min. bilväg från Jönköping och 3,5 km till Vaggeryd. Det charmiga huset

Läs mer

Charmig gård 1,7 Ha. Utgångspris: 650 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Charmig gård 1,7 Ha. Utgångspris: 650 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Charmig gård 1,7 Ha LAHOLM PERSILT 2:13 Charmig mindre gård för den som uppskattar fritt lantligt läge, med möjligheter till mindre verksamhet eller djurhållning på hobbynivå. Vedeldad panna med ack-tankar,

Läs mer

Gård på ostört läge, 7,6 ha

Gård på ostört läge, 7,6 ha Gård på ostört läge, 7,6 ha OSBY BJÖRKERÅS 1:6 Välarronderad fastighet på ostört läge mellan Osby och Älmhult. Total areal om ca 7,6 ha varav ca 5 ha skog och 2 ha betesmark. Gedigen och renoverad bostadsbyggnad

Läs mer

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Smålandsgård 47 ha Vackert belägen i byn Boarp ca 25 km öster om Eksjö. Bostadshus samt enklare ekonomibyggnader. 8 ha inägomark, 37 ha skogsmark med ett virkesförråd om 4 700

Läs mer

Björkeberga, 13 ha. Utgångspris: 2 300 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Björkeberga, 13 ha. Utgångspris: 2 300 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Björkeberga, 13 ha HÄSSLEHOLM MELLBY-BJÖRKEBERGA 2:34 Mellan Sösdala och Brönnestad, ca 13 km söder om Hässleholm, ligger Björkeberga. Gården omfattar ca 13 ha varav ca 12 ha åkermark. Gårdsbyggnationen

Läs mer

HERRGÅRD - SVARTÅ - PRIS: 13 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

HERRGÅRD - SVARTÅ - PRIS: 13 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE HERRGÅRD - SVARTÅ - PRIS: 13 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Läs mer

AVSTYCKAD GÅRD - FALKÖPING - ÅSLE - PRIS: 1 950 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE

AVSTYCKAD GÅRD - FALKÖPING - ÅSLE - PRIS: 1 950 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE AVSTYCKAD GÅRD - FALKÖPING - ÅSLE - PRIS: 1 950 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Adress Avstyckad gård Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Fastigheten Falköping Åsle 13:4 - del av. Åsle Södra

Läs mer

Hofterup tomtmark. Kävlinge kommun

Hofterup tomtmark. Kävlinge kommun Hofterup tomtmark Kävlinge kommun FASTIGHETSBESKRIVNING Skapa Ditt eget drömhus på ett unikt läge i hästtäta Hofterup. Högt belägen tomt om ca 3 ha hag-/skogsmark med positivt förhandsbesked om nybyggnation

Läs mer

Övrigt Fastigheten är välbelägen utefter trafikerad väg i vacker omgivning.

Övrigt Fastigheten är välbelägen utefter trafikerad väg i vacker omgivning. KUMLA Stene 3:20 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundfastighet med bra kommersiellt läge och bebyggelse, i vackert slättlandskap i mellersta Närke, 1 km väster om Kumla. Lokalerna rymmer

Läs mer

N ÅLEBERG DEL AV EMMABODA NORRA ÅLEBERG 1:6

N ÅLEBERG DEL AV EMMABODA NORRA ÅLEBERG 1:6 N ÅLEBERG DEL AV EMMABODA NORRA ÅLEBERG 1:6 Allmänt Fastigheten är belägen ca 4 km nordväst Emmaboda. Fastigheten omfattar bostadshus och ekonomibyggnad samt ca 1 ha mark i anslutning till byggnaderna.

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - PRIS: 1 050 000:-

FRILIGGANDE VILLA - PRIS: 1 050 000:- FRILIGGANDE VILLA - PRIS: 1 050 000:- Beskrivning 40-talsvilla med ostört läge vid skogsbacke Med bra läge i byn, längst in på liten återvändsgata, ligger denna 40-talsvilla i tegel med tidstypiska detaljer

Läs mer

GÅRD - SÄFFLE - KILA - PRIS: 1 300 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

GÅRD - SÄFFLE - KILA - PRIS: 1 300 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE GÅRD - SÄFFLE - KILA - PRIS: 1 300 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Säffle Sätterskog 9:1 Adress Gård om ca 24 ha med enskilt läge Sätterskog Mossen, 661 94 Säffle. Belägen i Säffle kommun

Läs mer

GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Gård i Likenäs, Torsby kommun Bostadshus i 2½-plan med källare centralt i Likenäs. 6 r.o.k. i gott skick 3:e våningen delvis inredd. Jordvärme

Läs mer

Stora Topphem. Fågeltofta Tomelilla

Stora Topphem. Fågeltofta Tomelilla Stora Topphem Fågeltofta Tomelilla FASTIGHETSBESKRIVNING Stora Topphem Fastighet: Postadress: Ägare: Tomelilla Frörum 26:2. Brösarp-Tranås församling, Fågeltofta socken, Skåne län. Stora Topphem, Frörum,

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Stora Anisåsen. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Stora Anisåsen. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Stora Anisåsen SKARA TRESTENA 10:5, 10:6 Mindre lantbruksfastighet belägen ca 1 mil söder om Skara. Gårdens totala areal uppgår till 16,7 ha varav 9,6 ha utgörs av skogsmark. Bostadshus och ekonomibyggnader

Läs mer

Avstyckad gård vid Oppmannasjön

Avstyckad gård vid Oppmannasjön Avstyckad gård vid Oppmannasjön KRISTIANSTAD KIABY 53:1 Alldeles norr om Kiaby med bara 500 meter till Oppmannasjön ligger denna välskötta mangårdsbyggnad. Bostaden erbjuder stora och generösa utrymme

Läs mer

Hästgård i Vånga. Utgångspris: 3 400 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Hästgård i Vånga. Utgångspris: 3 400 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Hästgård i Vånga NORRKÖPING BOBERG 1:34, DEL AV Gård vid Vånga om totalt ca 12,3 ha. Mangårdsbyggnaden är trevligt belägen på en höjd med fin utsikt över det omgivande odlingslandskapet. Gårdens ekonomibyggnation

Läs mer

26 ha gård för boende och verksamhet

26 ha gård för boende och verksamhet 26 ha gård för boende och verksamhet VARBERG TOARP 1:3 Trevlig gård för boende och mindre djurhållning eller annan verksamhet. Gräns i Toarpesjö. 26 ha varav ca 16 ha skog och impediment, ca 10 ha åker

Läs mer

Ingeborgsö. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Ingeborgsö. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Ingeborgsö Är en mindre gård med avskilt strandläge på en halvö mellan 3 sjöar. Här finns en väl dokumenterad historia och ett hus med anor. Naturskönt beläget bara 2 km från centrala Eksjö. Ett timmerhus

Läs mer

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Allégatan 26 Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Centralt på hörna! Välkommen till ett trivsamt hus placerat på

Läs mer

Mellangården. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Mellangården. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Mellangården Skogfastighet med boende, 72 ha (Omr.av Eksjö Ekeryd 1:1, 1:4 En skogsgård naturskönt belägen 9 km nord ost om Eksjö. Mindre bostadshus i 1½ plan. Ekonomi byggnader. Skogsmarken uppgår till

Läs mer

Hallongatan. Familjevänlig villa på lugnt läge! Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast

Hallongatan. Familjevänlig villa på lugnt läge! Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast Hallongatan 15 Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast Gatuadress Hallongatan 15 enligt överenskommelse Familjevänlig villa på lugnt läge! För att boka enskild

Läs mer

Eksjö Lid 1:9. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Eksjö Lid 1:9. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Eksjö Lid 1:9 Skog & jakt, 66 ha En skogsgård belägen 5 km sydväst om Mariannelund. Stort bostadshus i 1½ plan från -77, för permanentboende samt med mindre gäst lägenhet. Stor lummig trädgård. Bod med

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSFASTIGHET - ÖREBRO

JORD- OCH SKOGSBRUKSFASTIGHET - ÖREBRO JORD- OCH SKOGSBRUKSFASTIGHET - ÖREBRO Fastighet Fastigheten Örebro Sundby 1:3 och 1:58 Adress Sundby 812, 718 92 Frövi. Belägen i Örebro kommun och Glanshammar församling. Skattesats 33,99. Endast 27

Läs mer

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande Gård 1,5 ha sydöst Hörby Lantgård om ca 1,5 ha på högt, fint läge i Henset 15 km sydöst Hörby. Kringbyggt gårdscentra med bostadshus om 5 rum o kök och ekonomibyggnader med kostall, maskinhus om 300 kvm

Läs mer

Sommaridyll i Södra Mjönäs

Sommaridyll i Södra Mjönäs Sommaridyll i Södra Mjönäs KRISTIANSTAD SÖDRA MJÖNÄS 1:45 Genomgående stilrent och snyggt boende från golv till tak med ca 500 meters gångväg ner till idyllisk badplats vid Immeln. Kök med vedspis och

Läs mer

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud Fritidshus Öje MALUNG-SÄLEN ÖJE 25:5 Vackert beläget fritidshus eller enklare permanentboende i Öje. Rymlig tomt med traditionell ladulänga samt närhet till affär, natur och bad. Pris: 330 000 kr eller

Läs mer

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Presentation Ett trevligt och tilltalande bostadshus uppfört i stående stock och träkonstruktion omkring 1946 i 1½ plan

Läs mer

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 1 (6) Huvudbyggnaden, sedd från infartsvägen. Fastighetsbeskrivning: Självständig jordbruksfastighet om 38,35 ha (19, 62 + 18,73 ha). Härav 24 ha skog, varav 3,4 ha slutavverkats

Läs mer

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lekeberg Käxle 1:4

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lekeberg Käxle 1:4 Lekeberg KÄXLE 1 FASTIGHETSBESKRIVNING Lekeberg Käxle 1:4 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med skog och åker. Belägen i det vackra Västernärke. De fakta som ligger till grund för

Läs mer

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Presentation I hörnet Björkvägen-Solstrandstigen finns detta eleganta bostadshus som med sin personliga arkitektur

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Ekshärad! Villa i 1½-plan med källare. Rymligt kök och inglasad veranda i söderläge. Två sovrum på ovanvåning. Bastu

Läs mer

LEKEBERG. Skarby Norrgården

LEKEBERG. Skarby Norrgården LEKEBERG Skarby Norrgården Fastigheten är belägen i ett böljande landskap där gårdsarealen ramas in av skogspartier. Fastigheten har ett mycket fint topografiskt läge där byggnationen ligger högt men ändå

Läs mer

Ainagård. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Ainagård. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Ainagård En smålandsidyll, vackert belägen i byn Vrånghult, 18 km öster om Vetlanda. Charmigt mindre bostadshus i 1½-plan med timmerstomme med stor trädgård. Allt välskött och i bra skick. Stilfullt totalrenoverat

Läs mer

Gård i Klamby. Utgångspris: 2 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Gård i Klamby. Utgångspris: 2 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Gård i Klamby SJÖBO KLAMBY 1:3 OCH BRÖSARP 5:21, 5:22 Trivsam gård i ett varierande kulturlandskap. Lantligt boende med tillhörande stallängor i klassisk U-formation. Totalareal om 15,4 ha, varav 8,5 ha

Läs mer

Askersund. Pia Eriksson. Vretstorp, Svinnersta 5:27. Fastigheten är belägen i byn Svinnersta, mellan Vretstorp och Askersund.

Askersund. Pia Eriksson. Vretstorp, Svinnersta 5:27. Fastigheten är belägen i byn Svinnersta, mellan Vretstorp och Askersund. Askersund Vretstorp, Svinnersta 5:27 ANSVARIG MÄKLARE Pia Eriksson PIA ERIKSSON 0585-262 00 pia@varhulta.com Fastigheten är belägen i byn Svinnersta, mellan Vretstorp och Askersund. www.varhulta.com Geografiskt

Läs mer

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud Fritidshus Öje MALUNG-SÄLEN ÖJE 25:5 Vackert beläget fritidshus eller enklare permanentboende i Öje. Rymlig tomt med traditionell ladulänga samt närhet till affär, natur och bad. Pris: 330 000 kr eller

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 22. Järnvägsgatan 22, 269 62 Grevie. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,50.

JÄRNVÄGSGATAN 22. Järnvägsgatan 22, 269 62 Grevie. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,50. JÄRNVÄGSGATAN 22 Beskrivning Renoverad 30-talsvilla med högt läge och ljuvlig tomt Längs Järnvägsgatan i Grevie samhälle ligger detta karaktärsfulla hus från 30-talet med högt läge och härlig tomt. Huset

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 26

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 26 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Holsåkern Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysigt och lättskött hus beläget

Läs mer

Välkomna till fastigheten Oppvreta 1:8 i Dingtuna

Välkomna till fastigheten Oppvreta 1:8 i Dingtuna UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING Uppsala Akademiförvaltning förvaltar till Uppsala Universitet anknutna stiftelser och deras förmögenhet, som består av likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Förvaltningsuppdraget

Läs mer

Välkomna till Börje-Brunnby UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING

Välkomna till Börje-Brunnby UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING Uppsala Akademiförvaltning förvaltar till Uppsala Universitet anknutna stiftelser och deras förmögenhet, som består av likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Förvaltningsuppdraget

Läs mer

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 10.0 rum (4 sovrum) / 385 m² Område Backe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig gammal gård bestående

Läs mer

Östergård Del av Vittskövle 15:3 - Svalöv

Östergård Del av Vittskövle 15:3 - Svalöv Östergård Del av Vittskövle 15:3 - Svalöv FASTIGHETSBESKRIVNING ÖSTERGÅRD Fastighet: Ägare: Del av Svalöv Vittskövle 15:3, Svalöv församling, Skåne län Per Erik Vikberg Vittskövle Östergård 1155 268 90

Läs mer

Pris: 1 900 000 kr eller högstbjudande

Pris: 1 900 000 kr eller högstbjudande F d vårdhem norr Sjöbo F d prästgård och vårdhem om 1 150 kvm boyta i Östra Kärrstorp 9 km norr om Sjöbo. 21 boenderum, flera med egen wc/dusch, samvaroutrymmen, personalutrymmen och boende samt restaurangkök.

Läs mer

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje NORRTÄLJE RÖRVIK 2:1 Rörviks gård ligger i Roslagens kustland ca 2,5 mil nordost om Norrtälje och 700 meter från saltsjön, en bit söder om Väddö kanal. Huvudbyggnaden

Läs mer

JORDBRUKSFASTIGHET - KARLSTAD

JORDBRUKSFASTIGHET - KARLSTAD JORDBRUKSFASTIGHET - KARLSTAD Fastighet Fastigheten Karlstad Snaversrud 1:43 Adress Snaversrud 831, 655 94 Karlstad. Belägen i Karlstad kommun och Väse-Fågelvik församling. Skattesats 33,71. Jordbruksfastighet

Läs mer

Västerviksvägen 9. Län Kalmar Gatuadress Västerviksvägen 9 Kommun Västervik Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 204 m² Område. Tillträde tidigast

Västerviksvägen 9. Län Kalmar Gatuadress Västerviksvägen 9 Kommun Västervik Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 204 m² Område. Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Västervik Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 204 m² Område Centrala Gamleby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning VILLA MED GÅRDSHUS.

Läs mer

Jordbruksfastighet. Areal ca 141 ha, varav skog ca 96 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor.

Jordbruksfastighet. Areal ca 141 ha, varav skog ca 96 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor. Jordbruksfastighet KUNGSÖR RÅSTA 1:33 Areal ca 141 ha, varav skog ca 96 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor. Ansvarig mäklare Hans Lennartsson, LRF Konsult

Läs mer

CHRISTINAS VÄG 28. Christinas Väg 28, 269 39 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

CHRISTINAS VÄG 28. Christinas Väg 28, 269 39 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. CHRISTINAS VÄG 28 Beskrivning Välskött och strandnära Västkuststuga i lugn sommaridyll I attraktivt område vid hav och strand ligger denna Västkuststuga från 1977 i skön retrostil. Sommarstugan är i äldre

Läs mer

Halladalsgården, 70ha

Halladalsgården, 70ha Halladalsgården, 70ha KRISTIANSTAD OLSERÖD 64:1, 9:15 Lantbruksegendom med inriktning på mjölkproduktion med hög automatiseringsgrad. Vackert belägen i ett öppet och kuperat odlingslandskap, ca 3 mil söder

Läs mer

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-06-15

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-06-15 Avstyckad mangårdsbyggnad i Grönskåra I Grönskåra samhälle ligger denna avstyckade tvåvånings mangårdsbyggnad. Tomten gränsar till Badebodaån. Mangårdsbyggnad med mindre ekonomibyggnader. Fastigheten är

Läs mer

FRITIDSHUS - BJURBERGET - PRIS: 400 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRITIDSHUS - BJURBERGET - PRIS: 400 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRITIDSHUS - BJURBERGET - PRIS: 400 000:- ELLER HÖGSTBJUDDE Beskrivning Fritidshus i Bjurberget! Frididshus i ett plan med storstuga med öppen spis, två sovrum och kök. Huset ligger i ett högt och enskilt

Läs mer

Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 68 m2 Område Utsund Tillträde tidigast

Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 68 m2 Område Utsund Tillträde tidigast Utsundsvägen 117 Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 68 m2 Område Utsund Tillträde tidigast Gatuadress Utsundsvägen 117 enligt överenskommelse Natur inpå knuten! Vackert beläget fritidshus

Läs mer

Mindre gård i Vallby. Utgångspris: 3 100 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-29. Visning: Tor 12/11 kl 14.00.

Mindre gård i Vallby. Utgångspris: 3 100 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-29. Visning: Tor 12/11 kl 14.00. Mindre gård i Vallby NORRKÖPING FURINGSTADS-VALLBY 2:3 SAMT 2:1 DEL AV Möjlighet att förvärva en mindre gård belägen ca 11 km öster om Norrköping. Stilfull mangårdsbyggnad i 1 1/2 plan från 1840-talet

Läs mer

Tallåsen. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Tallåsen. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Tallåsen Vackert belägen hästgård med lantligt boende nära stan, 6 km söder om Vetlanda. Bostadshus i bra skick uppfört 1920. 5 r o k med vackra kakelugnar och kaminer. Gäststuga. Stall med 3 hästboxar,

Läs mer

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Hemanet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Läs mer

ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000

ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000 B ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000 Södersundavägen 507, Gottby. 140 000 BESKRIVNING Gårdsmiljö med ett renoverat, rymligt bostadshus, en äldre väl bevarad smedja

Läs mer

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Välskött villa med stor altan i Ransby På en lugn gata finner man denna fräscha 1-plans villa om 96 kvm med fullstor källare. 4 rok, varav

Läs mer

Bostadshus i två plan jämte garage, egen hörntomt på Genvägen i Mariehamn

Bostadshus i två plan jämte garage, egen hörntomt på Genvägen i Mariehamn Bostadshus i två plan jämte garage, egen hörntomt på Genvägen i Mariehamn Presentation Möjligheternas hus med egen hörntomt på Genvägen 1 i populära Östernäs. Huset är uppfört 1978 på gjuten platta med

Läs mer

Nyhems gård. Utgångspris: 2 600 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Nyhems gård. Utgångspris: 2 600 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Nyhems gård TRELLEBORG LILLA BEDDINGE 8:24 DEL AV Nyhems gård är belägen i det vackra landskapet vid Sveriges sydspets, mellan Smygehuk och Beddingestrand, med havet endast ca 275 meter från bostaden.

Läs mer

Krokom Hissmon 1:269

Krokom Hissmon 1:269 Krokom Hissmon 1:269 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Augsuti 2009 Adress Telefon Fax Org nr E-post Offerslasvägen 8 0640-191 00 0640-164 55 556458-8639info@krokomsbosater.se 835 80 Krokom Krokom 2009-09-11 Öppen

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2 SKOGSFASTIGHET GRÖNSKÅRA HÖGSBY ISABO 1:2 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Grönskåra i byn Isabo. Fastigheten består av tre skiften om totalt 24,1 ha varav 21 ha är skogsmark. Skogen fördelar sig till

Läs mer

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Presentation Rejäl, rymlig och nyrenoverad egnahemsvilla på Ringvägen 64 i Mariehamn. Bostadshuset är uppfört i siporex 1964

Läs mer

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa är läget! Längst upp på gatan, återvändsgata, trädgården och närheten

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

Gård i Rännelanda 197 ha

Gård i Rännelanda 197 ha Gård i Rännelanda 197 ha Gården har tills nyligen brukats som mjölkgård och är bl.a. bebyggd med ett nyare mjölkstall för 150 mjölkkor samt rekrytering, ladugårdsbyggnad med 38 uppbundna platser, nybyggt

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Heden Järnavägen 112

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Heden Järnavägen 112 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 240 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Dalagård med hus för uthyrning. Hästgård -

Läs mer

Södra vägen. Charmig villa med stor potential! Län Skåne Typ Villa Kommun Hässleholm Storlek 133 m2 Område Bjärnum Tillträde tidigast

Södra vägen. Charmig villa med stor potential! Län Skåne Typ Villa Kommun Hässleholm Storlek 133 m2 Område Bjärnum Tillträde tidigast Södra vägen 23 Län Skåne Typ Villa Kommun Hässleholm Storlek 133 m2 Område Bjärnum Tillträde tidigast Gatuadress Södra vägen 23 enligt överenskommelse Charmig villa med stor potential! Charmig fastighet

Läs mer

Före detta sågverksterminal

Före detta sågverksterminal Före detta sågverksterminal RONNEBY SVENSTORP 21:1 Fastighetens areal uppgår till ca 54 393 m² och är belägen i Bräkne-Hobys norra delar. Inom området är merparten av marken hårdgjord och asfalterad. Bebyggelsen

Läs mer

Mobäcken 11. Län. Västra Gatuadress Mobäcken 11. Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast

Mobäcken 11. Län. Västra Gatuadress Mobäcken 11. Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trivsamt hus med

Läs mer

Flakeberg Dalby 1. Län. Västra Gatuadress Flakeberg Dalby 1. Kommun Grästorp Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 167 m² Område Flakeberg Tillträde tidigast

Flakeberg Dalby 1. Län. Västra Gatuadress Flakeberg Dalby 1. Kommun Grästorp Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 167 m² Område Flakeberg Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Grästorp Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 167 m² Område Flakeberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Här kan du njuta

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

Noltorp. Utgångspris: 675 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Noltorp. Utgångspris: 675 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Noltorp SKÖVDE GÄDDEBERG 1:3 Trevligt lantställe med bra bostadshus, gäststuga samt äldre ladugård. Till fastigheten hör ca 0,7 ha inägomark. Fastigheten är belägen ca 6 km öster om Väring. Utgångspris:

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Klaråsen Trevlig 1-plansvilla med källare i Klaråsen. 3 rum och kök. Stor inglasad veranda under tak. Bergvärme. Fristående

Läs mer

Anstorp Egendom 105 ha

Anstorp Egendom 105 ha Anstorp Egendom 105 ha TROLLHÄTTAN ANSTORP 1:2, ANSTORP 1:3, AGUNNERYR 1:4 OCH SKATTETORPET 1:4 Mycket vackert belägen skogs- och jordbruksfastighet i Sjuntorp. Gården Anstorp frälse har anor från 1400-talet

Läs mer

Eksjö Ålarp 1:2. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2011-10-19. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist

Eksjö Ålarp 1:2. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2011-10-19. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist Eksjö Ålarp 1:2 Smålandsgård 77 ha En skogs gård med boende, belägen 10 km sydväst om Mariannelund. Stort gediget bostadshus i 2 plan, med två kompletta lägenheter, källare under hela huset, ytterfasad

Läs mer

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött suterränghus

Läs mer

FLERFAMILJSFASTIGHET - ÖSTRA ÄMTERVIK - PRIS: 4 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDAN

FLERFAMILJSFASTIGHET - ÖSTRA ÄMTERVIK - PRIS: 4 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDAN FLERFAMILJSFASTIGHET - ÖSTRA ÄMTERVIK - PRIS: 4 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDAN Beskrivning Tillfälle att förvärva Solbacka Gästgifveri i natursköna Östra Ämtervik. 8 bostadsbyggnader som kan passa till många

Läs mer

Hörby Maggatorpet 1:1, Brunnslöv 8:5-8:6

Hörby Maggatorpet 1:1, Brunnslöv 8:5-8:6 Jordbruk 18 ha sydväst Hörby Gården Maggehus på fritt, högt läge i Magnaröd 15 km sydväst Hörby. Bostadshus om 5 rum och kök och ca 150 kvm samt ekonomibyggnader, samtliga med stort renoveringsbehov. Ca

Läs mer

rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala

rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala 4 rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala Parhuslokal om ca 180m 2 uppfört i 1½ plan med förråd och garage. Lugnt läge vid återvändsgränd och altan mot både öst och väst. Utgångspris: 240 000 (skuldfritt

Läs mer

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn.

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. S ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. Utgångspris: 470 000 Stilenligt och gediget renoverad äldre villa med återuppbyggd punschveranda, trivsamt belägen med sjönära läge i lummig gårdsmiljö med utsikt

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Sätravägen 3 Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Sätravägen 3 Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Möjlighet att renovera och få huset precis som du vill! -- Gunnel

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Vaggeryd Ljungberg 2:6 Olsbo

Vaggeryd Ljungberg 2:6 Olsbo Vaggeryd Ljungberg 2:6 Olsbo Skillingaryd, 21 ha Gården är högt och vackert belägen 5 km väster om Skillingaryd. Mangårdsbyggnaden är totalrenoverad och i bra skick. Gården omfattar totalt 21,4 ha varav

Läs mer

Gedigen och renoverad enplansvilla med vistelsevänlig tomt, Knutsboda, Lemland

Gedigen och renoverad enplansvilla med vistelsevänlig tomt, Knutsboda, Lemland Gedigen och renoverad enplansvilla med vistelsevänlig tomt, Knutsboda, Lemland Presentation Välskött enplansvilla med stor altan i västerläge samt vistelsevänlig tomt på Lundsvägen 41 i populärt område

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström Presentation Ett charmigt och mycket välskött bostadshus som ursprungligen är uppfört i stående stock år 1934 i 1½ plan med hel

Läs mer

Enbärsvägen 1. Län Gävleborg Gatuadress Enbärsvägen 1 Kommun Gävle Storlek 7.0 rum (4 sovrum) / 82 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Enbärsvägen 1. Län Gävleborg Gatuadress Enbärsvägen 1 Kommun Gävle Storlek 7.0 rum (4 sovrum) / 82 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Gävle Storlek 7.0 rum (4 sovrum) / 82 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fin enplansvilla i gott skick med helt inredd

Läs mer