Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009"

Transkript

1 Årsredovisning IV Nordea Annual Report 2009

2 VI Nordea Annual Report 2009

3 Nordea är en relationsbank. Attraktiva erbjudanden och ett komplett tjänsteutbud ger positiva kundupplevelser. Nordea Årsredovisning 1

4 Nordea in korthet brief Nordea en relationsbank som skapar positiva kundupplevelser Vår vision är att vara en great European bank, erkänd för våra medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vår storlek, ställning och starka fokus på en effektiv verksamhet, innovation och kundrelationer ger våra kunder möjlighet att göra sig själva rättvisa. Positiva kundupplevelser Avkastning på eget kapital > Kapitalkostnad Positiv spiral för kunder, investerare och samhälle Säkerställa att kunderna kan finansiera sina planer Bygga upp kapital Låg upplåningskostnad Kapacitet att låna ut Vi gör det möjligt. Vårt mål är att skapa positiva kundupplevelser. Det är grunden i vår relationsstrategi. Fördjupade relationer leder till större insikter vilket tar ner vår risk och kapitalkostnad och i sin tur skapar värde för kunderna. 2 Nordea Årsredovisning

5 Nordea i korthet in brief är norra Europas största finanskoncern, med ett börsvärde på cirka 24 md euro, en balansomslutning på 716 md euro och en kärnprimärkapitalrelation på 11,2 procent. är den största kapitalförvaltaren Nordea i regionen med 187 md euro i förvaltat kapital. Nordea stor kundbas och stark finansiell ställning 11 milj 3,2 milj 630 t 1400 kunder totalt förmåns- och private bankingkunder, 5 procent årlig ökning företagskunder, 10 procent årlig intäktstillväxt sedan 2007 kontor ett väl utbyggt distributionsnät Sverige 25 % Andel av rörelseintäkterna Norge 14 % Finland 19 % Polen, Baltikum och Ryssland 7 % Danmark 25 % Övriga 1 10 % 1) Shipping, Offshore & Oil Services, International Private Banking och koncernfunktioner. Nordea Årsredovisning 3

6 Nordea in korthet brief Strategi, finansiellt mål och resultat Strategisk riktning Vi är en fullservicebank med en fokuserad relationsstrategi. Vi är medvetna om att våra framgångar och vårt existensberättigande förutsätter nöjda kunder, och detta uttrycks i våra långsiktiga strategiska mål. De speglar vår tro på en positiv, självförstärkande spiral för kunder, samhälle och investerare. Vi strävar efter att skapa positiva kundupplevelser och finansiella helhetslösningar på ett effektivt och varierat sätt, och till låg risk. I det nya normala arbetar vi med tre huvudsakliga fokus för att nå våra mål och skapa en hållbar affärsmodell: balanserat kundfokus, medarbetarfokus och fokus på integration och optimering av värdekedjan. Nytt finansiellt mål De tidigare finansiella målen har ersatts med ett enda: att nå en avkastning på eget kapital (ROE) på 15 procent i en normaliserad ekonomi med en kärnprimärkapitalrelation på 11 procent. Organisationsförändring I juni infördes en ny organisation som bygger på det värdekedjetänkande som varit centralt för Nordeas verksamhetsmodell sedan Den nya organisationen har utvecklats kring de tre huvudsakliga affärsområdena Retail Banking, Wholesale Banking och Wealth Management. Alla delar av värdekedjorna kundansvar, stöd, produkter, personal och ITutveckling införlivas i affärsområdena med det tydliga målet att öka effektiviteten, höja avkastningen på eget kapital och fördjupa kundrelationerna. Dessutom har ett affärsområde med namnet Group Operations & Other Lines of Business skapats. Group Corporate Centre och Group Risk Management förblir centrala funktioner i organisationen. Den nya organisationen har fått genomslag i den finansiella rapporteringen från, med omräknade siffror för Kostnads- och kapitaleffektivitet För att nå det finansiella målet fokuserar Nordea på kostnads- och kapitaleffektivitet i det nya normala. Kostnadseffektivitet ska uppnås inom samtliga områden, och under andra halvåret påbörjades personalminskningar motsvarande totalt tjänster i Norden. Initiativ för ökad kostnadseffektivitet har även vidtagits inom exempelvis IT-utveckling. Nordea strävar också efter att öka kapitaleffektiviteten ytterligare genom att inrikta verksamheten på mindre kapitalintensiva produkter, rådgivning och kundrelationer liksom på kringtjänster till befintliga kunder. Styrka i intäktsutvecklingen För att kunna nå det finansiella målet är det väldigt viktigt att Nordea upprätthåller de senaste årens starka intäktsutveckling. Genom den nya organisationen och initiativen i planen för det nya normala ska Nordea fortsätta skapa positiva kundupplevelser och stötta sina kärnkunder, och även värva nya relationskunder. Stabilt resultat Intäkterna var fortsatt höga under, upp 2 procent jämfört med Räntenettot steg med 6 procent jämfört med förra året. Utlåningen ökade med 7 procent och inlåningen med 8 procent. Avgifts- och provisionsnettot fortsatte att öka starkt och steg med 11 procent jämfört med Nettoresultatet av poster till verkligt värde minskade med 17 procent jämfört med i fjol. Den kunddrivna handeln på kapitalmarknaden var fortsatt stark. Kostnaderna ökade med 8 procent. I lokala valutor och exklusive omstruktureringskostnader ökade kostnaderna med 3 procent och personalkostnaderna med 5 procent. Kreditförlusterna minskade med 16 pro cent, till en kreditförlustrelation på 23 punkter. Rörelseresultatet minskade med 3 procent jämfört med 2010 och ökade med 2 procent exklusive omstruktureringskostnader. Ny koncernorganisation i juni Verkställande direktör och koncernchef Christian Clausen Group Identity & Communications Group Human Resources Retail Banking Michael Rasmussen Wholesale Banking Casper von Koskull Peter Nyegaard (COO) Wealth Management Gunn Wærsted Group Operations & Other Lines of Business Torsten H. Jørgensen Group Corporate Centre Fredrik Rystedt Group CFO Group Risk Management Ari Kaperi Group CRO 4 Nordea Årsredovisning

7 Nordea i korthet in brief Nyckeltal Intäkter, resultat och affärsvolymer, nyckeluppgifter 2010 Förändr. % Summa rörelseintäkter, mn euro Summa rörelsekostnader, mn euro Resultat före kreditförluster, mn euro Kreditförluster, mn euro Rörelseresultat, mn euro Årets resultat, mn euro Utlåning till allmänheten, md euro 337,2 314, ,4 265,1 In- och upplåning från allmänheten, md euro 190,1 176, ,6 148,6 varav sparkonton 56,3 51, ,8 45,5 Kapital under förvaltning, md euro 187,4 191, ,1 125,6 Eget kapital, md euro 26,1 24,5 6 22,4 17,8 Summa tillgångar, md euro 716,2 580, ,5 474,1 Nyckeltal Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,65 0,66 0,60 0,79 Aktiekurs 2, euro 5,98 8,16 7,10 3,90 Totalavkastning, % 24,4 3,7 78,6 46,9 Föreslagen/verkställd utdelning per aktie, euro 0,26 0,29 0,25 0,20 Eget kapital per aktie 2, euro 6,47 6,07 5,56 5,29 Potentiellt antal utestående aktier 2, miljoner Avkastning på eget kapital, % 10,6 11,5 11,3 15,3 K/I-tal, % Kreditförlustrelation, punkter av den samlade utlåningen Kärnprimärkapitalrelation, exklusive övergångsregler 2, % 11,2 10,3 10,3 8,5 Primärkapitalrelation, exklusive övergångsregler 2, % 12,2 11,4 11,4 9,3 Kapitaltäckningsgrad, exklusive övergångsregler 2, % 13,4 13,4 13,4 12,1 Kärnprimärkapitalrelation 1, 2, % 9,2 8,9 9,3 6,7 Primärkapitalrelation 1, 2, % 10,1 9,8 10,2 7,4 Kapitaltäckningsgrad 1, 2, % 11,1 11,5 11,9 9,5 Primärkapital 2, mn euro Riskvägda tillgångar 1, 2, md euro Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Riskjusterat resultat, mn euro Economic capital 2, md euro 17,7 17,5 16,7 15,8 Riskjusterat resultat per aktie, euro 0,67 0,65 0,72 0,68 RAROCAR, % 15,5 15,0 17,3 15,6 MCEV, mn euro ) Inklusive övergångsregler. 2) Vid årets slut. Kapitalposition, kärnprimärkapitalrelation exklusive övergångsregler % 12 9 Avkastning på eget kapital (ROE), för kv3 exklusive kostnader för en omstruktureringsreserv % kv4/07 kv1/08 kv2/08 kv3/08 kv4/08 kv1/09 kv2/09 kv3/09 kv4/09 kv1/10 kv2/10 kv3/10 kv4/10 kv1/11 kv2/11 kv3/11 kv4/11 Nordea Årsredovisning 5

8 Nordea in korthet brief Utmärkelser Första kvartalet Nordea bäst på private banking Den internationella finanstidskriften Euromoney utnämner Nordea till bästa privatbank i Norden. Det är tredje året i rad som Nordea placerar sig i topp. Nordea utses till bästa bank i Norden för in- och utbetalningar i samband med tidskriften Global Finance Magazines årliga rankning av de bästa treasury- och cash management-bankerna. Nordeas fonder får pris av Morningstar Morningstar utser för andra året i rad det danska fondbolaget Nordea Invest till bästa obligationsförvaltare i Danmark, och även till bästa förvaltare av danska aktier. Nordea Invest toppar även kategorierna korta obligationer och högriskobligationer. Global Finance utser Nordea till Best Foreign Exchange Provider i Finland. Vid Lipper Fund Award i Europa (Lipper är ett dotterbolag till Reuters och tillhör världens främsta fondanalysföretag) får följande Nordea-fonder pris: Nordea 1 Danish Long Bond Fund BP DKK: fyra priser Nordea 1 European High Yield Bond Fund BP EUR: tre priser Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR: ett pris Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar i Nordea, tilldelas utmärkelsen Young Global Leader av World Economic Forum. Nordea utses till Best Foreign Exchange Bank in Finland av tidskriften Global Finance. Den internationella finanstidskriften Euromoney utser Nordea till bästa leverantör av private banking-tjänster i Lettland. Tidskriften Trade Finance Magazine utser Nordea till Best Trade Bank in the Nordic & Baltic Region. Andra kvartalet Nordea bästa bank i Finland Global Finance utser Nordea till Best Bank in Finland. Nordea bästa företagsbank i Danmark och Finland Nordea vinner kategorin bästa bank för företag/institut i Danmark och Finland i Euromoneys årliga rankning av Europas bästa banker. Den internationella finanstidskriften EMEA Finance utser Nordea till bästa bank i Estland Tredje kvartalet Nordea Bank Polska utses till bästa affärsbank 2010 av Rzeczpospolita, den största dagstidningen i Polen. Gazeta Bankowa, en branschtidskrift i Polen, utser Nordea Bank Polska till Bästa storbank 2010, och Wlodzimierz Kicinski, chef för Nordea i Polen, till Årets bankledare Nordea IT i Polen och Baltikum utses till IT Leader in the Financial and Banking Sector. I tävlingen utvärderas både IT-organisationens mogenhet och dess förmåga att genomföra högklassiga projekt. Nordea vinner pris av Lettlands Välfärdsministerium som ett Family Friendly Company. Nordea utses återigen till Nordens största och säkraste bank av Global Finance. Nordea placerar sig i år som den 32:a största och 22:a säkraste, och är den högst rankade banken i Norden. World Finance utser Nordea till bästa bankkoncern i Sverige, Danmark och Norge såväl som i hela Norden. Fjärde kvartalet G20-gruppens Råd för finansiell stabilitet identifierar Nordea, som enda nordiska bank, som en av de 29 viktigaste bankerna för världsekonomin. Därmed betraktas Nordea som ett systemviktigt finansinstitut, eller en så kallad Global SIB (Systemically Important Bank). Nordea i Danmark årets bank Tidskriften The Banker utser Nordea i Danmark till årets bank. Bästa arrangör av lån i Norden Nordea utses till bästa arrangör av lån i Norden vid Euroweeks Syndicated Loans & Leveraged Finance Awards. Nordea tilldelas en guldmedalj som bästa norska bank av organisationen Norsk Familieøkonomi. Nordea bästa bank i den nordiska CDP-rapporten Nordea kommer på delad fjärdeplats i Carbon Disclosure Projects rapport. CDP är en oberoende, ideell organisation som omfattar 655 institutionella investerare. 6 Nordea Årsredovisning

9 Nordea i korthet in brief Innehåll Nordeas verksamhet Nordea i korthet 2 VD-ord 8 Nordeas nya normala en fokuserad relationsstrategi 11 Affärsområden 14 Retail Banking 14 Wholesale Banking 22 Wealth Management 30 Medarbetarna är vår nyckel till framgång 42 Nordeas samhällsansvar 44 Nordeaaktien och aktieägarna 46 Förvaltningsberättelse Finansiell översikt 50 Affärsområdesresultat 54 Risk-, likviditets- och kapitalhantering 57 Bolagsstyrningsrapport 70 Ersättningar 77 Redovisning Koncernens redovisning 82 Noter till redovisningen 94 Moderbolagets redovisning 160 Noter till moderbolagets redovisning 169 Förslag till vinstdisposition 196 Revisionsberättelse 197 Organisation Koncernstruktur 199 Styrelse 200 Koncernledning 202 Nordeas organisation 203 Kreditbetyg 203 Årsstämma 204 Finansiell kalender Retail Banking Retail Banking har ett heltäckande utbud av finansiella tjänster för privat- och företagskunder i Norden, Polen och Baltikum. Läs intervjuer med kunder och medarbetare på sidorna Wholesale Banking Stora multinationella företag, institut samt shipping- och offshore-kunder betjänas av kundteam med erfarna kundansvariga och experter på kapitalmarknad, likviditetshantering, handelsfinansiering och andra områden. Läs intervjuer med kunder och medarbetare på sidorna Wealth Management Nordea är regionens största kapitalförvaltare. Inom Wealth Management erbjuds private banking-kunder, institutionella kunder och privatkunder kapitalförvaltning, sparande samt liv- och pensionsförsäkringar. Läs intervjuer med kunder och medarbetare på sidorna Denna årsredovisning innehåller förutsägelser som avspeglar ledningens syn i skrivande stund på vissa framtida händelser och på potentiellt finansiellt resultat. Även om Nordea bedömer att förutsägelserna grundar sig på rimliga förväntningar kan inga garantier ges för att förväntningarna visar sig korrekta. Utfallet kan alltså avvika markant från förutsägelserna till följd av en rad faktorer såsom: (i) den makroekonomiska utvecklingen, (ii) förändringar i konkurrensförutsättningarna, (iii) förändringar i regelverk och andra statliga åtgärder, och (iv) förändringar i räntenivån och valutakurser. Denna rapport ska inte tolkas som att Nordea åtagit sig att revidera dessa förutsägelser utöver vad som krävs av gällande lag eller börsbestämmelser, om och när omständigheter uppstår som medför förändringar jämfört med tidpunkten när förutsägelserna gjordes. Nordea Årsredovisning 7

10 VD-ord VD-ord Vårt mål är att skapa positiva kundupplevelser även under de nya regelverken. Vi är fast beslutna att öka vår kostnads-, kapital-, upplånings- och likviditetseffektivitet, för att kunna mildra konsekvenserna av de nya bankreglerna för våra kunder. Men vår strategi handlar om mer än så. Vi har varit delaktiga i många av våra kunders ambitioner, initiativ och innovationer i generationer. Vi vet vad de kan åstadkomma och vi vill hjälpa dem att göra det möjligt. Bästa aktieägare, När vi ser tillbaka på tror jag att vi kommer att beskriva det som året då grunden lades för en great bank i det nya normala. Vi inledde året med en stark affärsutveckling. Vi använde den till att proaktivt anpassa oss till de nya regelverken och mildra de nya regelverkens effekt på våra kunder. På våren organiserade vi om koncernen för att göra verksamheten ännu mer kundorienterad. Fyra nya affärsområden inrättades för att stödja våra värdekedjor och öka affärs- och resultatansvaret: Retail Banking, Wholesale Banking, Wealth Management och Group Operations & Other Lines of Business. Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya normala under sommaren. Det är en omfattande plan för att genomföra vår relationsstrategi inom de ramar som sätts av de skärpta globala bankreglerna. Målet är och förblir positiva kundupplevelser, även under dessa striktare regler för kapital, likviditet och upplåning. Vi har vidtagit åtgärder för att öka kapital- och kostnadseffektiviteten, samtidigt som vi fortsätter att välkomna nya kunder och stärka de kundrelationer vi har för att slå vakt om intäktstillväxten. För att öka fokuseringen på affärerna, höja lönsamheten och förbli en av Europas toppbanker har vi ersatt de tidigare tre finansiella målen med ett enda: att nå en avkastning på eget kapital, ROE, på 15 procent i en normaliserad makroekonomisk omgivning med högre räntor och ett kapitalkrav på 11 procent. Kapitalkravet i Sverige har sedan dess satts högre, men innan nivån i övriga Europa är känd och reglerna för upplåning och likviditet har fastställts är det svårt att förutspå om det kommer att påverka vårt mål. Kostnadseffektivitet är avgörande för att nå en högre ROE. I somras beslutade vi att stegvis ta ned kostnadsutvecklingen fram till slutet av. Därefter siktar vi på att hålla kostnaderna i stort sett oförändrade under en längre tid. Under hösten vidtog vi en rad åtgärder för att minska kostnaderna. Bland annat initierades en minskning av antalet medarbetare med Samtidigt planerar vi nya effektiveringsåtgärder. Resultaten har varit planenliga. Mellan fjärde kvartalet 2010 och minskade kostnaderna något. Sam tidigt ökade antalet förmånsoch private banking-kunder med

11 VD-ord närmare till det högsta antalet någonsin. Vi har också haft en stabil intäktsutveckling trots oron på kapital- och upplåningsmarknaderna. Under bekräftades Nordeas ställning som marknadsledande när vi som enda finansiella institution i regionen definierades som en globalt systemviktig bank. World Finance utsåg oss till bästa bankkoncern i Norden, Sverige, Danmark och Norge. Relationsstrategi Sedan 2007 har Nordea haft kundrelationerna som sitt främsta fokus. Skälet är enkelt. Relationskunder blir mer nöjda med våra tjänster eftersom vi kan skräddarsy individuella lösningar för kunder som vi känner. Därför blir privat- och företagskunder mer lojala och gör också mer affärer med oss. Vi kan också bedöma risker och vid behov agera förebyggande när vi arbetar nära kunderna. Slutligen bidrar det med engagemang och motivation att arbeta nära kunderna och se dem växa och förverkliga sina ambitioner. För både medarbetare och kunder har strategin medfört större tillfredsställelse. Strategin bygger på tre värderingar: I allt vi gör vill vi skapa positiva kundupplevelser. Kort sagt: vi strävar efter att alltid vara professionella. För oss betyder det att det alltid ska vara lätt att ha med oss att göra, vi ska förstå kundernas önskemål och stödja dem i det de vill uppnå. Vi inser att det är människorna som gör skillnaden. Därför är vi alltid medvetna om att det är människor det handlar om. Vi vill alltid se framåt och använda vår kompetens för att stödja människors ambitioner, bland våra medarbetare såväl som bland kunderna. Att vara Nordens största bank har en mening endast om den kunskap och erfarenhet som Nordea besitter kan komma varje kund till del i varje Vårt fokus är att skapa posi tiva kundupplevelser och nå det finansiella målet om 15 procents avkastning på eget kapital situation. Det är därför vår tredje värdering är att agera som ett Nordeateam. I det nya normala ska vi utveckla grundläggande sparprodukter, kapitaleffektiva utlåningsalternativ och en rättvis prissättning som säkrar bra produkter till rätt pris. I Nordea ska alla kunder veta att de behandlas rättvist i anpassningen till det nya normala, och att vi alltid erbjuder en mer kapitaleffektiv lösning om en sådan finns för att säkerställa rättvis prissättning. Genom de heltäckande rådgivningsmöten som vi erbjuder alla relationskunder på privatsidan kan vi hålla våra kunder väl informerade och erbjuda dem effektiva produktportföljer i det nya normala. Relationsstrategin för företagskunder syftar till att erbjuda heltäckande finansiella lösningar och bygga husbanksrelationer i alla segment. Vi har en helhetssyn på varje företag, dess vision, marknadsposition och finansiella situation, för att möjliggöra varje enskild ambition. Vi håller fast vid vår föresats att bli den ledande banken bland de största kunderna på alla nordiska marknader, och har tagit betydande steg i den riktningen under. Under förra året utvidgade vi också relationsstrategin med sociala medier och mobila banktjänster. Över kunder sköter regelbundet sina bankärenden via telefoner eller surfplattor. Vid årsskiftet hade vi fått gilla på våra nationella Facebooksidor, som ger oss snabb återkoppling och gör att vi kan föra en direkt dialog med många av våra kunder. Gör det möjligt Det gångna året har också utmärkts av växande kritik mot banker i världen. Nordea har inte tagit emot något statligt stöd, vi har förblivit lönsamma genom krisen, vi har lyckats öka utlåningen till både privatkunder och företag, och vi har nöjdare kunder och medarbetare nu än före krisen. Men även vi påverkas av branschens image. Vår strategi i det nya normala är därför bredare än bara finansiella mål. Den måste också innehålla en ödmjuk reflektion kring vad det innebär att driva en bank i dessa svåra tider. Eftersom vi är den enda banken i norra Europa som klassats som systemviktig har vi ett särskilt ansvar, inte bara för våra kunder utan också för våra samhällen. Vi ska vara en buffert vid recessioner och bidra till utveckling och tillväxt. Nordeas mission är att göra det möjligt. Vi vill bidra till framtiden. De finansiella lösningar och det stöd som vi erbjuder är av stor betydelse för att hjälpa företag, familjer och individer att förverkliga sina planer. Det är därför vi tror på framtiden. Vi har varit delaktiga i många av våra kunders ambitioner, initiativ och innovationer i generationer. Vi har vuxit med dem, sett dem upptäcka nya möjligheter, produkter och marknader. Vi vet vad de kan åstadkomma och vi vill stödja dem i att göra det möjligt. När våra kunder kan förverkliga sin kreativitet och kapacitet så kan våra samhällen fortsätta att utvecklas. Vänliga hälsningar Christian Clausen Nordea Årsredovisning 9

12 10 Nordea Årsredovisning

13 Nordeas nya normala Nordeas nya normala en fokuserad relationsstrategi Den fokuserade relationsstrategin utgör grunden för det finansiella målet att nå 15 procents avkastning på eget kapital i en normaliserad makroekonomisk miljö och med en kärnprimärkapitalrelation på 11 procent. Fokuserad relationsstrategi Nordea är en fullservicebank med en fokuserad relationsstrategi. Vi vet att våra framgångar och vårt existensberättigande bygger på och förutsätter nöjda kunder. Våra långsiktiga strategiska mål baserar sig på denna insikt. De speglar vår tro på en positiv, självförstärkande spiral för kunder, samhälle och investerare. Vi strävar efter att skapa positiva kundupplevelser och finansiella helhetslösningar på ett effektivt vis, med låg risk för banken. Vår vision är att bli en great European bank, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Visionen och de strategiska målen stöds av våra värderingar och vår kultur: Positiva kundupplevelser, Det är människor det handlar om, och Ett Nordeateam. I en omgivning präglad av det nya normala har vi tre huvudsakliga fokusområden för att nå våra mål och skapa en hållbar affärsmodell: Balanserat kundfokus. Vi strävar efter att ha ett balanserat kundfokus, med hjälp av en kundorienterad organisation där vi levererar rätt produkter på rätt sätt. Vi tillhandahåller i alla våra affärsområden ett heltäckande utbud av rådgivningsstyrda produkter, framtagna med utgångspunkt från kundernas behov och regelverkens utveckling. I takt med att de nya lagkraven blir tydligare anpassar vi oss och säkerställer att alla våra produkter har rimliga priser, baserade på den verkliga kostnaden att tillhandahålla dem. Medarbetarfokus. Vi strävar efter att främja tydliga värderingar och principer, som återspeglas i de mål och incitament vi fastställer, i hur vi leder och lyssnar, och i hur vi utvecklar och stödjer våra medarbetare. Vårt system för economic profit är fortsatt kärnan i hur vi leder och stöttar våra medarbetare. Det har kompletterats, och kommer även fortsättningsvis att kompletteras, med redskap för att anpassa oss till det nya normala och de lagkrav som gäller. Positiva kundupplevelser Avkastning på eget kapital > Kapitalkostnad Kundrelationer Säkerställa att kunderna kan finansiera sina planer Bygga upp kapital Låg upplåningskostnad Kapacitet att låna ut Nordea Årsredovisning 11

14 Nordeas nya normala Kundrelationer och finansiell rådgivning är avgörande för strategin och för att skapa positiva kundupplevelser Integrering och optimering av värdekedjan. Vi strävar efter att utveckla och införa bästa praxis, och att låta enkelhet och tydlighet förbli rättesnöre för vår resurshantering samtidigt som vi har kunderna och deras mål i fokus. Våra tre värdekedjor och affärsområden har utformats för att stödja den fokuserade relationsstrategin. Genom att ha en gemensam verksamhetsmodell och affärsområden som äger hela värdekedjan säkerställer vi översikt, ansvar och samstämmighet. Detta säkerställer operationell effektivitet genom att höja kvaliteten i kundrelationerna, prioritera direkta kundkontakter och korta tiden för produktlansering. Strategi privatkunder Privatkunderna delas in i fyra segment utifrån hur deras affärer med oss ser ut. För varje segment finns ett erbjudande som omfattar kontaktpolicy, servicenivå, prissättning och produkter. Grundfilosofin i strategin är att erbjuda kunderna den bästa servicen och rådgivningen och de bästa lösningarna, för att därigenom säkra lojalitet, varumärkets värde och tillväxt i affärer och intäkter. Priserna redovisas öppet och är generellt inte förhandlingsbara något som normalt anses gagna både kunden och Nordea. Vi har ett brett och väl fungerande produktsortiment, en mycket kompetent produktorganisation och en väl utbyggd distribution. Produktutvecklingen inriktar sig på att minska komplexiteten och ta fram produkter med låga kapitalkrav för att tillgodose både kundernas och regelverkens krav. Våra sparprodukter har utformats så att de tar hänsyn till kundernas förmögenhet och riskvillighet samt passar för olika livsfaser. Vår distributionsstrategi omfattar flera kanaler. Målet är att öka kundnöjdheten samtidigt som kostnaderna för kundservice minskas. Den proaktiva kontakten med kunderna sköts av kontorsnätet, med stöd från kundcentren, nätbanken och mobilbanken. Vårt mål är att regelbundet hålla 360-gradersmöten med alla befintliga och potentiella relationskunder, där vi ser över kundernas hela ekonomi och En stark kundorientering i värderingarna och kulturen En great European bank, erkänd för sina medarbetare som skapar betydande värde för kunder och aktieägare Positiva kundupplevelser Det är människor det handlar om Ett Nordeateam Vi tänker och agerar med kundens bästa för ögonen Vi förstår enskilda kunders behov och överträffar förväntningarna Vi agerar professionellt Vi skapar varaktiga relationer Vi inser att det är människorna som är avgörande Vi ger människor möjlighet att uppnå goda resultat och växa Vi främjar initiativtagande och verkställande i rätt tid Vi bedömer prestation på ett korrekt och rättvist sätt Vi arbetar som ett lag Vi arbetar tillsammans i hela organisationen Vi visar tillit och tar ansvar Vi skapar regler och instruktioner som är tydliga och lätta att tillämpa Grund: Resultatorientering samt väl avvägd kostnads-, risk- och kapitalhantering Vi fokuserar på att generera en tillräcklig kapitalavkastning Vi fokuserar på stram kostnadskontroll, konservativ riskhantering och effektiv kapitalhantering 12 Nordea Årsredovisning

15 Nordeas nya normala långsiktiga preferenser, för att utforma en heltäckande finansiell lösning. Vi är en fullservicebank med en fokuserad relationsstrategi. Vi vet att våra framgångar och vårt existensberättigande förutsätter nöjda kunder, och detta uttrycks i våra långsiktiga strategiska mål. Strategi företagskunder Företagskunderna delas in i fyra segment utifrån affärspotential och hur avancerade deras behov är. För varje segment har vi utvecklat ett erbjudande som omfattar kontaktpolicy, servicenivå och produktlösningar och som ska få kunderna att göra Nordea till sin husbank. Varje företag har en kundansvarig som tar ett helhetsgrepp på respektive kunds situation och mål, och utformar relationen därefter. Vår ambition att bli den ledande banken för de största företagen i alla de nordiska länderna ligger fast. I samtliga länder har vi stärkt vår ställning i segmentet och fått en större andel av kringförsäljningen. För stora och medelstora företagskunder inriktar vi oss på att göra riskhanteringsprodukter och kapitalmarknadstransaktioner till en integrerad del av grunderbjudandet. För småföretagen utökas rådgivarprofilen och servicekonceptet för att göra det möjligt att hantera såväl företags- som privataffärer för kunderna i detta segment. Segmentering och erbjudande Privatkunder Segmentering och erbjudande Företagskunder Segment Kunder, tal Kriterier och erbjudande Segment Kunder, tal Erbjudande Private Banking 110 Tillgångar > euro Det bästa Nordea kan erbjuda CIB 12 Strategisk samarbetspart sponsor, kundteam och namngiven rådgivare skräddarsydda, individuella lösningar Förmåns- och premiumkunder Volym > euro, antal produkter > 5. Namngiven rådgivare prioritet vid kontakt bästa fasta pris Stora företag 30 Samarbetspart namngiven rådgivare och specialister individuella lösningar PLUSkunder Volym > euro, antal produkter > 3 Personlig service vid behov förmånligt pris Medelstora företag 90 Affärsrelation namngiven rådgivare individuella lösningar standardprodukter Baskunder Aktiv kund Bastjänster rimliga priser Små företag 500 Personlig bankrelation bastjänster effektiv hantering Nordea Årsredovisning 13

16 Affärsområden Retail Banking Våra nära och djupa kundrelationer är grunden i vår verksamhet. Vår förståelse hjälper oss att minska risken och öka kapitaleffektiviteten. Detta i kombination med vårt strukturerade sätt att göra affärer och vår tydliga segmentering gör att vi verkligen kan skapa värde för både företags- och privatkunder. Michael Rasmussen Chef för Retail Banking 14 Nordea Årsredovisning

17 Affärsområden Nordea Årsredovisning 15

18 Affärsområden Relationsstrategin står i fokus på både privat- och företagssidan En fullsortimentsbank Affärsområdet Retail Banking riktar sig mot privat- och företagskunder i Norden, Baltikum och Polen och innefattar alla delar i värdekedjan. Mer än tio miljoner kunder erbjuds ett stort urval produkter och betjänas av totalt kontor och kundcenter samt via Internet- och mobilbanken. Vi genomför vår strategi med hjälp av en unik verksamhetsmodell En koncerngemensam verksamhetsmodell IT Distribution & produkter Segment Nationell bankverksamhet Anpassa den gemensamma modellen till nationella förhållanden Kvartalsvis affärsöversyn En verksamhetsmodell Uppföljning av genomförande Nationell anpassning Relationsstrategin ger resultat tack vare en unik verksamhets modell Det allra viktigaste för Nordea är kundrelationerna. Våra nära och djupa relationer med kunderna ger oss förståelse och hjälper oss att minska risken, öka intäkterna och få nöjdare kunder. Vi har tagit fram en unik verksamhetsmodell, där vi är lokala i betjäningen av kunderna på våra åtta marknader och samtidigt globala i övriga delar av Retail Bankings värdekedja. Modellen gör det möjligt för oss att än mer anpassa verksamheten till de lokala marknadsförhållandena. Vi har inlett arbetet med att bli effektivare och vi ska fortsätta att använda våra kunskaper och vårt kapital på ett förnuftigt sätt gentemot kunderna. Andel av koncernens intäkter, Andel av antalet anställda (omr. till heltidstjänster) Andel av economic capital 58 % 58 % 48 % 16 Nordea Årsredovisning

19 Affärsområden Nordea är en fullsortimentsbank med fokus på rådgivning och positiva kundupplevelser Affärsutveckling Retail Banking fortsätter att anpassa sig till det nya normala. Effektivitetsvinster tas till vara genom att optimera distributionskanalerna samt back office- och stödfunktionerna. Retail Banking strävar på alla nivåer i organisationen aktivt efter att skapa medvetenhet om de utmaningar och konsekvenser som de nya regelverken, de ekonomiska utsikterna och det förändrade kundbeteendet medför, i syfte att bygga förståelse bland kunderna för de nödvändiga förändringarna. Antalet förmåns- och premiumkunder uppgår till 3,06 miljoner, en ökning med kunder eller 5 procent under året. Nordea fortsätter att göra om sitt kontorsnät för att bättre spegla beteendet och behoven hos dagens kunder. Sammanlagt 513 kontor arbetar nu i det nya formatet, vilket motsvarar 40 procent av Nordeas kontorsnät i Norden. Antalet manuella transaktioner minskade stadigt när kunderna valde att använda andra mer bekväma lösningar för sina dagliga bankaffärer. I Norden mer än fyrdubblades antalet besök i mobilbanken under. Flera förbättringar och funktioner lanserades också i Internet banken Privat. Retail Banking, intäkter per marknad Banking Danmark Räntenetto 2010 Provisionsnetto 2010 Banking Finland Nettoresultat av poster till verkligt värde 2010 Banking Norge Resultat Intäkterna steg med 14 procent jämfört med fjolåret, till följd av såväl högre räntenetto som högre avgiftsoch provisionsnetto. Samtidigt begränsades kostnadsökningen till 3 procent. Den här utvecklingen tillsammans med lägre kreditförluster innebar att rörelseresultatet ökade med 62 procent, till mn euro. Banking Danmark Inflödet av externt värvade förmånsoch premiumkunder fortsatte. Ökningen motsvarade en tillväxt på 4 procent. Mötesaktiviteten ökade medan antalet manuella transaktioner fortsatte att sjunka. Till följd av den ekonomiska och i viss mån politiska osäkerheten förblev aktiviteten på marknaden låg. På den danska företagsmarknaden noteras en ökad polarisering. Alltjämt är det dock de små och medelstora företagen samt jordbrukssektorn i allmänhet som står inför de största utmaningarna. Behovet av reserveringar för kreditförluster är fortsatt högt. Banking Finland Antalet förmåns- och premiumkunder ökade med 3 procent. Relationsstrategin avspeglades i det positiva resultatet av kundbarometern, Banking Sverige Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av poster till verkligt värde Banking Polen & Baltikum där Nordea överträffade sina konkurrenter. Ett ökat fokus på placeringsrådgivning, i synnerhet till premiumkunder, slog väl ut och mycket tydde på att nettoinflödet till fonderna översteg marknadsgenomsnittet. Nordeas relationsstrategi i kombination med förnyelsen av företagskontorsnätet välkomnades av kunderna och antalet proaktiva kundmöten var på en hög nivå. Banking Norge Affärsaktiviteten på privatsidan förblev stark och antalet förmåns- och premiumkunder steg med 12 procent. Mer än hälften av dessa var externt värvade kunder. Efterfrågan från företagskunderna ökade markant. Den årliga kundbarometern visade på en positiv utveckling på både privat- och företagssidan och bekräftade att kunderna uppskattar den starka fokuseringen på proaktivitet. Banking Sverige Den svenska bankrörelsen redovisade ett stabilt resultat med ett högt räntenetto, stabila övriga rörelseintäkter och en starkt kontrollerad kostnadsutveckling. Antalet förmåns- och premiumkunder ökade med 4 procent under. Bolånevolymerna fortsatte att växa, men i något lägre takt. Efterfrågan bland företagskunder var något lägre. Relationskundernas efterfrågan var dock fortsatt hög och såväl affärsvolymer som ränteskillnader förblev i stort sett oförändrade. Banking Polen och Baltikum Affärerna utvecklades gynnsamt under fjärde kvartalet. Införandet av den nya affärsmodellen, som ska hjälpa verksamheten att möta de nya ekonomiska förutsättningarna och de nya bankreglerna, fortskred planenligt. Utlåningen till företag ökade medan utlåningen till privatkunder var stabil. Intäktsökningen var fortsatt stabil. Polens ekonomi utvecklades fortsatt gynnsamt, om än i lägre takt än tidigare. Större affärsvolymer och allt fler kundtransaktioner bidrog till intäktsökningen på 10 procent jämfört med föregående år. Nordea Årsredovisning 17

20 Affärsområden Företagskunder relationsstrategi Företagskunder optimera kundrelationerna Nordeas verksamhet på företagssidan har delats in i segmenten små, medelstora och stora företag. Vår tydliga segmentering gör att vi kan vara disciplinerade och mer strukturerade i vår kontakt med kunderna. En och samma säljprocess används på samtliga åtta marknader, och Nordeas struktur med kundansvariga och särskilda kundteam ger resultat i form av positiva kundupplevelser. Vår strategi har varit lyckad och bidragit till mer proaktiv resursfördelning och ökad kapitaleffektivitet. Nordea är idag husbank åt större delen av sina företagskunder, och målet är att öka den andelen, vilket i sin tur skapar ytterligare affärstillväxt. Nordea erbjuder bland annat transaktionsprodukter, cash management, internetbank, handels- och projektfinansiering, depåtjänster, finansbo- Hög kompetens i Nordea gör det enkelt att bli framgångsrik Morten Kirkebøe, kundansvarig i Banking i Norge, har arbetat i Nordea i fem år och han är imponerad av hur Nordea lyckas arbeta som ett team genom hela organisationen. Det är det som skiljer Nordea från konkurrenterna. Kan du beskriva din nuvarande roll i banken? Jag ansvarar för en grupp stora företagskunder. Min roll är att vara den interna experten på min kunds strategi och finansiella situation, och att säkerställa att Nordea klarar av att tillgodose kundens finansiella behov. Förutom att leda det team av produktspecialister som finns för kunden, ansvarar jag för försäljning, kreditanalys och utförandet av kreditbeslut. Kan du beskriva din kontakt med kunderna? Tillsammans med de övriga i kundteamet försöker jag ha många kundmöten för att utveckla relationen och hålla mig à jour med hur det går för kunderna. Vi håller också så kallade 360-gradersmöten minst en gång om året, där vi går igenom kundens strategiska planer och finansiella behov. Dessa möten mynnar ut i en åtgärdsplan för det kommande året. Hur för du vidare kundernas behov ut i Nordeas organisation? Vi har ett bra kundsystem där vi registrerar information och behov. Dessutom har vi kundteamsmöten där vi tar fram en arbetsplan som innehåller de åtgärder som varje specialist måste vidta för att vi ska kunna leverera våra produkter och lösningar. Vilka produkter erbjuder ni stora företag? Nordea är en fullservicebank med målsättningen att vara våra företagskunders huvudbank. Vi har ett heltäckande produkturval: cash management, kort- och långfristig finansiering, handelsfinansiering, valutor, derivat, kapitalförvaltning, pensioner, leasing och företagsfinansiering. Vad skulle kunna utvecklas, så att du blir ännu bättre på ditt jobb? Den generellt höga kompetensen i Nordea gör det enkelt för mig att lyckas som kundansvarig, men ett område skulle kunna vara utveckling av tekniska lösningar och nya system för samarbete. Det skulle frigöra tid så att vi kan ägna ännu mer till åt att träffa kunderna. Att utveckla relationen är viktigare än priserna. Vad gäller prissättningen är vi redan konkurrenskraftiga. Vad tror du kunderna uppskattar mest hos Nordea? Jag tror att de uppskattar alla duktiga människor i det kundteam som står till deras förfogande. Oavsett vilka finansiella behov kunderna har så har vi specialister som kan träffa dem och ge dem råd. Det är vid dessa möten vi skapar positiva kundupplevelser. Varför är Nordea bättre än sina konkurrenter, enligt din mening? I Nordea är vi väldigt duktiga på att arbeta som ett team genom hela organisationen. Våra produkter är i stort sett desamma som konkurrenternas, men våra medarbetare, våra värderingar och vår organisation gör oss unika. 18 Nordea Årsredovisning

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya Sammandrag 2011 VD-ord Vårt mål är att skapa positiva kundupplevelser även under de nya regelverken. Vi är fast beslutna att öka vår kostnads-, kapital-, upplånings- och likviditetseffektivitet, för att

Läs mer

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen Årsredovisning Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen och värderingarna hos Nordeas medarbetare.

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2011

Rapport för andra kvartalet 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli Rapport för andra kvartalet Första halvårets rörelseresultat steg 21 % till 1 952 mn (SEK 17,4 md) Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den stabila

Läs mer

Mot Ett Nordea en flexibel och stark bank engagerad i kunderna. Casper von Koskull, vd och koncernchef Nordeas årsstämma 17 mars 2016

Mot Ett Nordea en flexibel och stark bank engagerad i kunderna. Casper von Koskull, vd och koncernchef Nordeas årsstämma 17 mars 2016 Mot Ett Nordea en flexibel och stark bank engagerad i kunderna Casper von Koskull, vd och koncernchef Nordeas årsstämma 17 mars 2016 Ett utmanande år Resultatet för 2015: starkt och stabilt På väg mot

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2011

Rapport för tredje kvartalet 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 oktober 2011 Rapport för tredje kvartalet 2011 Robust kundverksamhet, men finansoron påverkar resultatet Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Trots

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 januari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Planen för det nya normala levererar starka resultat Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Vår fokuserade relationsstrategi

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2012

Rapport för tredje kvartalet 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 oktober 2012 Rapport för tredje kvartalet 2012 Nordea levererar enligt plan på kostnader, kapital och intäkter Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2012

Rapport för andra kvartalet 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 juli 2012 Rapport för andra kvartalet 2012 Starka intäkter och god kostnadskontroll Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den goda affärsutvecklingen

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete

Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2012 Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 30 januari 2013 Bokslutskommuniké 2012 Stark kapitalposition, oförändrade kostnader och stigande intäkter Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: I slutet

Läs mer

2010 en milstolpe på vägen mot Great Nordea

2010 en milstolpe på vägen mot Great Nordea 2010 en milstolpe på vägen mot Great Nordea Christian Clausen vd och koncernchef Årsstämman i Stockholm mars 2011 Huvudbudskap 2010 en milstolpe på vägen mot Great Nordea Starkare än före finanskrisen

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2014

Delårsrapport för andra kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 17 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: Det andra kvartalet 20 utmärktes av ett fortsatt inflöde av nya

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport 1 januari 31 mars DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Första kvartalet jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 939 mnkr

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2009

Rapport för andra kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli 2009 Rapport för andra kvartalet 2009 Fortsatt starkt resultat Intäkterna ökade 4 % mot kv1 2009 och 18 % mot kv2 2008 Riskjusterat resultat steg 4 % mot

Läs mer

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-översikt Året som gick Aktia satsar på tillväxt Utsikter 2015 2 Finland i fel sällskap 3 Skuldsättningen fortsätter att öka? 4 Resultatet 2014 2014 2013 Δ% Räntenetto 102,8

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

relevant och kompetent var som helst och när som helst

relevant och kompetent var som helst och när som helst Årsredovisning 2015 Casper von Koskull, vd och koncernchef, och Torsten Hagen Jørgensen, Group COO och ställföreträdande koncernchef Kundvision: Lätt att ha att göra med relevant och kompetent var som

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 januari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: 2013 blev ytterligare ett år med låg tillväxt och räntor som sjönk till

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2007

Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2007 Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Tillväxtstrategin levererar konsekvent starka resultat Intäkterna steg 8 procent till 3 830 mn euro (första

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

VD-ord. 1. Resultatorientering samt väl avvägd kostnads-, risk- och kapitalhantering. Under finanskrisen var Nordeas

VD-ord. 1. Resultatorientering samt väl avvägd kostnads-, risk- och kapitalhantering. Under finanskrisen var Nordeas Sammandrag 2010 VD-ord I kölvattnet av finanskrisen var Nordea en av de första stora bankerna som introducerade ett program för att accelerera ut ur krisen strategin för välavvägd tillväxt. Den har redan

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2013

Delårsrapport för andra kvartalet 2013 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 17 juli Delårsrapport för andra kvartalet Stärkta kundrelationer, oförändrade kostnader och mer kapital Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: Trots det

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2007 Delårsrapport januari september 2007 Starka resultat Intäkterna steg 9 procent till 5 744 mn euro (jan-sept 2006: 5 268 mn euro*) Kostnaderna ökade

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

Januari-september 2014 Jämfört med januari-september 2013. Tredje kvartalet 2014 Jämfört med andra kvartalet 2014. Volymer

Januari-september 2014 Jämfört med januari-september 2013. Tredje kvartalet 2014 Jämfört med andra kvartalet 2014. Volymer Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari september DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 1/5 Stockholm den 3 oktober Januari-september Jämfört med januari-september Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006 Pressinformation Kvartal 1 2006 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124 Pressinformation Resultatrapport Helår 2007 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRSOMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VD-översikt Året 2015 Aktia satsar på tillväxt Utsikter och planer inför 2016 2 Svag tillväxt i Finland framöver 0,6 0,9 3 Konkurrenskraften fortsättningsvis ett problem

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt 2011 ett händelserikt år för Aktia Rörelseresultat, mn euro Resultat per aktie sjönk till 0,53 (0,83) euro Dividenden oförändrad

Läs mer

Delårsrapport januari september 2008

Delårsrapport januari september 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 23 oktober 2008 Delårsrapport januari september 2008 Starkt resultat under extrema marknadsförhållanden Intäkterna steg 4 procent till 5 949 mn euro (första nio

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Sammandrag 2007. Nordeakoncernen 2007. Nordea Group 2007 1

Sammandrag 2007. Nordeakoncernen 2007. Nordea Group 2007 1 Sammandrag 2007 Nordea Group 2007 1 Det här är Nordea, Nordea är den största finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen, med ett börsvärde på cirka 30 md euro, en balansomslutning på 389 md euro och

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

i möter framtiden tillsammans med våra kunder. Förra året tog miljontals nya och befintliga kunder del av Nordeas rådgivning och tjänster.

i möter framtiden tillsammans med våra kunder. Förra året tog miljontals nya och befintliga kunder del av Nordeas rådgivning och tjänster. Sammandrag 2009 Vi möter framtiden tillsammans med våra kunder. Förra året tog miljontals nya och befintliga kunder del av Nordeas rådgivning och tjänster. Starkt resultat 2009 Nordea redo för välavvägd

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Helåret 2014. Fjärde kvartalet 2014 Jämfört med tredje kvartalet 2014. Volymer. Danske Bank Sverige Bokslutskommuniké. Jämfört med helåret 2013

Helåret 2014. Fjärde kvartalet 2014 Jämfört med tredje kvartalet 2014. Volymer. Danske Bank Sverige Bokslutskommuniké. Jämfört med helåret 2013 Danske Bank Sverige Bokslutskommuniké Helåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ HELÅRET 1/5 Stockholm den 3 februari 215 Helåret Jämfört med helåret Rörelseresultatet uppgick till 4 17 mnkr (3 522).

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Innehåll. VD-ord Sidan 6

Innehåll. VD-ord Sidan 6 Årsredovisning 2008 Innehåll Nordeas verksamhet Sammanfattning 2 VD-ord 6 Vision, värderingar och strategi 8 Affärsutveckling 2008 12 Medarbetarna gör Nordea ännu bättre 22 Företagets samhällsansvar 24

Läs mer

Långsiktighet och relationer

Långsiktighet och relationer Långsiktighet och relationer SEB:s strategiska inriktning ligger fast. Långsiktiga kundrelationer med utgångspunkt i en stark finansiell position är grunden för uthållig lönsamhet. Inom SEB kommer kunderna

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2014

Delårsrapport för första kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2014 Delårsrapport för första kvartalet 2014 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: I början av 2014 ökade aktiviteten inom vår rådgivning till

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2002

Delårsrapport för första kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2002 Delårsrapport för första kvartalet 2002 Stabil underliggande utveckling Intäkterna upp 3 % från fjärde kvartalet kostnaderna oförändrade Kostnaderna

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2004

Delårsrapport för första kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004 Starka resultat under första kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 584 miljoner euro (383 under kv 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Vi bygger framtidens relationsbank. Christian Clausen, vd och koncernchef Nordeas årsstämma 19 mars 2015

Vi bygger framtidens relationsbank. Christian Clausen, vd och koncernchef Nordeas årsstämma 19 mars 2015 Vi bygger framtidens relationsbank Christian Clausen, vd och koncernchef Nordeas årsstämma 19 mars 2015 Ett utmanande år i ekonomin Resultatet för 2014: starkt och stabilt Stärkta kundrelationer Vi bygger

Läs mer

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006 JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! Även jag vill hälsa er varmt välkomna till FöreningsSparbankens årsstämma 2006

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt 2012 Aktia uppnådde ett gott resultat Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter, mn euro 76,3 Försäljningen ökade kraftigt

Läs mer

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar i Nordea Skapa förtroende varje dag Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar: vad är det egentligen? Företagets samhällsansvar, eller CSR som det brukar kallas (Corporate Social Responsibility),

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VD Annika Falkengrens anförande vid SEB:s årsstämma 2012-03-29. Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset.

VD Annika Falkengrens anförande vid SEB:s årsstämma 2012-03-29. Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. VD Annika Falkengrens anförande vid SEB:s årsstämma 2012-03-29 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. För mig är det här en av årets viktigaste dagar, då vi får tillfälle

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2014

Delårsrapport för första kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2014 Delårsrapport för första kvartalet 2014 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: I början av 2014 ökade aktiviteten inom vår rådgivning till

Läs mer

SERVICE I VÄRLDSKLASS

SERVICE I VÄRLDSKLASS STRATEGI SERVICE I VÄRLDSKLASS seb:s långsiktiga vision speglar en framtid där kundorientering och digitalisering ökar i betydelse. I denna miljö är bankens ambition att vara den klart ledande nordiska

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2010

Rapport för andra kvartalet 2010 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli Rapport för andra kvartalet Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Vi har haft en positiv utveckling i kundverksamheten. Antalet nya förmåns- och

Läs mer

Nordea 2012 i sammandrag

Nordea 2012 i sammandrag Nordea 2012 i sammandrag Forma framtiden Nordeas relationsstrategi fortsätter att ge resultat. Tidskriften The Banker utsåg oss till bästa bank i västra Europa. Men än viktigare var att vi under året kunde

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Bolagsstämma för verksamhetsåret 2015

Bolagsstämma för verksamhetsåret 2015 Bolagsstämma för verksamhetsåret 2015 Ett framgångsrikt år Rörelseresultat 30,3 miljoner euro (22,4), + 35 % Högsta betyget av alla aktörer från Private Banking-kunder i Finland i Prosperas mätning AAA-betyg

Läs mer