Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden"

Transkript

1 Pressinformation Resultatrapport Kvartal DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE BANKING & INSTITUTIONAL CLIENTS SAMT DANSKE BOLÅN OCH DANSKE FINANS. UTÖVER BANKAKTIVITETER HAR DANSKE BANK FÖLJANDE AFFÄRSOMRÅDEN I SVERIGE: DANSKE MARKETS, DANSKE CONSENSUS, DANSKE CAPITAL, DANICA FONDFÖRSÄKRING OCH DANSKE FONDER. SAMTLIGA SIFFROR I RAPPORTEN AVSER ENDAST BANKAKTIVITETER SVERIGE. Resultatet före kreditförluster ökade med 27 procent. Volymtillväxten fortsatte att öka med 25 respektive 26 procent för ut- och inlåning. Provisionsnettot ökade med 33 procent och räntenettot ökade med 17 procent. Ny fondsparprodukt för ökad rörlighet inom bankmarknaden har lanserats. Kontorsexpansionen och satsningen på mäklarsamarbeten fortsätter. Danske Bank i Sverige är en fullservicebank uppbyggd som ett nätverk av provinsbanker med egna lokala namn och som tillsammans har fler än 60 kontor och regionala Finanscenter. Två tredjedelar av intäkterna kommer från företagskunder och en tredjedel kommer från privatkunder. Vår affärsmodell är att kombinera vårt lokala engagemang med den internationella bankens resurser. Genom att utnyttja koncernens plattform för administration och processer skapar vi utrymme för entreprenörskap och nytänkande. Under 2006 har vi gjort det igen med en ny produkt inom placeringsområdet. Bankaktiviteter Sverige, MSEK Halvår Halvår Index Helår Nettoränteintäkter Provisionsnetto Handelsintäkter Övriga intäkter Intäkter Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Resultat efter kreditförluster Utlåning (ultimo) Inlåning (ultimo) Riskvägda poster Fördelat eget kapital K/I-tal före kreditförluster 60,3 61, ,9 Avkastning på eget kapital före kreditförluster 14,5% 14,7% 99 14,2% 1 RESULTATRAPPORT

2 35% 30% 25% 20% Årlig tillväxt utlåning För första halvåret uppgick resultatet före kreditförluster till 588 miljoner kr jämfört med 462 miljoner kr, en ökning med 27 procent. Danske Bank fortsätter att växa kraftigt i Sverige och växer betydligt snabbare än marknaden. 15% 10% 5% 0% Q2 Stark resultattillväxt och ökade provisionsintäkter Tillväxt utlåning Danske Bank Tillväxt utlåning svensk totalmarknad Marknadsandelar Danske Bank Sverige Nettoränteintäkterna steg med 17 procent jämfört med andra kvartalet föregående år tack vare den kraftiga volymtillväxten inom ut- och inlåning. Ökningen av räntenettot motverkades av den ökade marginalpressen. Provisionsnettot ökade med 33 procent, främst på grund av ökade affärsvolymer genom nya kunder och till följd av ökad aktivitet hos befintliga kunder. Totalt ökade intäkterna med 23 procent jämfört med föregående år. På grund av expansionen i kontorsnätet ökade de totala omkostnaderna jämfört med samma kvartal 2005 med 20 procent. För etablerade kontor ökade omkostnaderna marginellt. Omkostnadsökningen påverkades också av ökad aktivitet och därtill kopplade kostnader, samt utvecklingsinsatser för nya produkter och rationalisering av processer Fortsätter ta marknadsandelar Marknadsandel Utlåning Företag Marknadsandel Utlåning Privat Bankens utlåning till företag ökade till 102 miljarder och till privatpersoner till 57 miljarder. Den sammanlagda volymtillväxten var 25 procent, jämfört med Bankens marknadsandelar fortsatte öka till 5,5 procent av totalmarknaden. Av utlåning till privatkunder har banken 3,7 procent av marknaden och banken har 6,9 procent av marknaden för utlåning till företagskunder. Kontorsrörelsen växer vidare Ingen av de fyra regionerna har beslutat att öppna något nytt kontor under andra kvartalet. Innan kommande årsskifte ska dock ytterligare två kontor öppnas i samarbete med fastighetsmäklare. 2 RESULTATRAPPORT

3 Tillströmningen av nya privatkunder fortsatte inom alla regioner. Främst lockar bankens förbättrade erbjudande av bolåneprodukter, vilket resulterade i en volymökning på hela 31 procent jämfört med första kvartalet Produktpenetrationen inom privatmarknaden har ökat bland annat till följd av lanseringen av bankens nya kreditkort, Fonddepå XL och flera aktieindexobligationer. Även antalet företagskunder har fortsatt att öka. Vi ser nu effekterna av att specialistkompetens kommit närmare kunderna i de fyra Finanscenter som startades under Affärsvolymer inom Trade Finance ökade och flera nya Cash Management-affärer vanns under andra kvartalet. Under våren har vi också utnämnts till Årets Affärsbank i Affärsvärldens stora Finansbarometer bland större företag. Enligt Finansbarometern får Danske Bank utmärkelsen genom att utmärka sig inom kvalitet på rådgivning, service och pris. Undersökningen visar på Danske Banks djupa engagemang och förmåga att vara den bästa lokala finansiella partnern för kunderna. Kraftsamling för ökad tillväxt inom storföretagssegmentet Danske Bank Sverige kraftsamlar för ökad tillväxt genom att ta fler huvudbanksuppdrag och därmed få ökad andel av både flödesaffärer och strategiska uppdrag i segmentet institutioner och stora företag. Under andra kvartalet har bland annat en större Cash Management-affär tagits. Ny fondsparprodukt ökar rörligheten på bankmarknaden 3 RESULTATRAPPORT Under andra kvartalet lanserades den unika spartjänsten Fonddepå XL för fondsparande. Den ger kunden möjlighet att samla, överblicka och hantera alla sina fonder på ett ställe. Med alla fonder menas både de fonder som kunden har hos oss och fonder som kunden har hos andra banker eller fondbolag. Med denna tjänst ökar rörligheten på bankmarknaden eftersom kunderna utan extra avgifter och utan skatteffekter kan flytta till Danske Bank och fortsätta att ha full kontroll över samtliga sina fonder, även i andra banker. Lanseringen har riktats till bankens egna kunder och kommer att fortsätta under hösten samt integreras i rådgivningen till nya kunder.

4 Relationen till fastighetsmäklarna stärks Nya möjligheter till expansion inom kontorsrörelsen öppnas genom dotterbolaget Skandia Mäklarna och genom samarbetet med Bjurfors. Nu diskuteras att öppna gemensamma kontor eller representation på flera platser. Det ger utrymme att expandera genom nytänkande. Trots en trög inledning på fastighetsmarknaden under inledningen på året, har Skandia Mäklarna gjort ett bra första halvår som dotterbolag till banken och mäklat närmare objekt till fortsatt bra provisioner. Utsikterna inför hösten ser bra ut och en rad olika nya aktiviteter planeras. Fondförvaltning i Danske Fonder Danske Fonder med bolaget Danske Capital fortsätter växa på den institutionella marknaden. Under första halvåret fick Danske Capital 1,9 miljarder kr i nytt kapital att förvalta för institutioner. Antalet institutionella kunder ökade med närmare 20 procent. Danske Fonder har under första halvåret fått in drygt 3,8 miljarder av nettoflödet, vilket är en ökning med ca 20 procent. Det betyder att Danske Fonder har en marknadsandel på drygt 7 procent av fondflödena under första halvåret och en total marknadsandel på 1,4 procent. Förvaltningsresultatet har överlag varit bra inom främst svenska placeringar och taktiskt allokerad förvaltning. Räntehandel i Danske Markets Danske Markets har under första halvåret 2006 behållit sin position som en av de ledande aktörerna på ränte- och räntederivatmarknaden. Valutahandeln har utvecklats positivt. Satsningen på ökad aktivitet och mer personal på regionborden i Stockholm och Göteborg samt det nya handlarbordet i Malmö har varit mycket lyckosam. Det har genererat nya affärer och är en viktig del för att stödja bankens expansion i Sverige. 4 RESULTATRAPPORT

5 DANSKE BANK I SVERIGE BESTÅR AV FJORTON PROVINSBANKER MED GEMENSAMMA SPECIALISTENHETER OCH ADMINISTRATIVA ENHETER. PROVINSBANKERNA ÄR BOHUSBANKEN, GÄVLEBORGS PROVINSBANK, HALLANDS PROVINSBANK, NÄRKES PROVINSBANK, SKARABORGS PROVINSBANK, SKÅNES PROVINSBANK, SMÅLANDSBANKEN, SUNDSVALLSBANKEN, SÖRMLANDS PROVINSBANK, UPPLANDSBANKEN, VÄRMLANDS PROVINSBANK, VÄSTMANLANDS PROVINSBANK, ÄLVSBORGS PROVINSBANK SAMT ÖSTGÖTA ENSKILDA BANK. Försäkringsverksamhet i Danica Fondförsäkring Danica Fondförsäkrings uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för en god avkastning över tiden. För att kunna erbjuda de bästa förvaltningsmöjligheterna har bolaget låtit ett oberoende konsultbolag analysera behovet att förändra fondutbudet. Under andra kvartalet har det medfört att två nya fonder tagits in i sortimentet; Carnegie Safety 90 och Skagen Kon Tiki. Ytterligare förändringar kommer under tredje kvartalet. Fortsätter att förnya bankmarknaden i Sverige Danske Bank i Sverige ska fortsätta att förnya bankmarknaden. Vi kombinerar det lokala engagemanget med den internationella koncernens resurser. Genom att utnyttja koncernens plattform för administration och processer skapar vi utrymme för entreprenörskap och att utmana med nytänkande i bankmarknaden. För ytterligare information: Mats Torstendahl VD, Danske Bank Sverige Telefon: E-post: Fredrik Sauter vice VD, Danske Bank Sverige Telefon: E-post: 5 RESULTATRAPPORT

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006 Pressinformation Kvartal 1 2006 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124 Pressinformation Resultatrapport Helår 2007 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRSOMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

Danske Bank Delårsrapport januari september 2015

Danske Bank Delårsrapport januari september 2015 Pressmeddelande 29 oktober Danske Bank Delårsrapport januari september Den nya tillväxtstrategin levererar Fortsatt stark tillväxt Stabil resultattillväxt Många nya produkt- och tjänstelanseringar Denna

Läs mer

Januari-september 2014 Jämfört med januari-september 2013. Tredje kvartalet 2014 Jämfört med andra kvartalet 2014. Volymer

Januari-september 2014 Jämfört med januari-september 2013. Tredje kvartalet 2014 Jämfört med andra kvartalet 2014. Volymer Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari september DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 1/5 Stockholm den 3 oktober Januari-september Jämfört med januari-september Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Helåret 2014. Fjärde kvartalet 2014 Jämfört med tredje kvartalet 2014. Volymer. Danske Bank Sverige Bokslutskommuniké. Jämfört med helåret 2013

Helåret 2014. Fjärde kvartalet 2014 Jämfört med tredje kvartalet 2014. Volymer. Danske Bank Sverige Bokslutskommuniké. Jämfört med helåret 2013 Danske Bank Sverige Bokslutskommuniké Helåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ HELÅRET 1/5 Stockholm den 3 februari 215 Helåret Jämfört med helåret Rörelseresultatet uppgick till 4 17 mnkr (3 522).

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport 1 januari 31 mars DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Första kvartalet jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 939 mnkr

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Handelsbanken Tredje kvartalet oktober 2005

Handelsbanken Tredje kvartalet oktober 2005 Handelsbanken Tredje kvartalet 2005 25 oktober 2005 Resultaträkning, januari - september Förändring mnkr 2005 2004 % Räntenetto 11 203 11 040 1 Provisionsnetto 5 064 4 339 17 Verksamhet till verkligt värde

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Handelsbanken Tredje kvartalet oktober 2003

Handelsbanken Tredje kvartalet oktober 2003 Handelsbanken Tredje kvartalet 2003 21 oktober 2003 Resultaträkning, januari - september Förändring mkr 2003 2002 % Räntenetto 10 936 10 611 3 Provisionsnetto 3 794 3 782 0 Tradingnetto 1 601 1 248 28

Läs mer

Handelsbanken Tredje kvartalet oktober 2001

Handelsbanken Tredje kvartalet oktober 2001 Handelsbanken Tredje kvartalet 2001 23 oktober 2001 Resultaträkning, januari - september mkr 2001 2000 Förändring i % Räntenetto 9 856 8 781 12 Provisionsnetto 3 729 4 167-11 Tradingnetto 1 994 1 968 1

Läs mer

Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2006

Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2006 Handelsbanken Bokslutspresentation 2005 21 februari 2006 Resultaträkning, januari - december Förändring mnkr 2005 2004 % Räntenetto 15 090 14 808 2 Provisionsnetto 7 055 6 000 18 Nettoresultat av finansiella

Läs mer

Om Banken. Senast uppdaterad

Om Banken. Senast uppdaterad Om Banken Senast uppdaterad 2017-11-22 Handelsbankens idé och mål Ide: Handelsbanken har ett decentraliserat arbetssätt, med stark lokal förankring genom landsomfattande kontorsnät och långsiktighet i

Läs mer

Handelsbanken Första halvåret augusti 2005

Handelsbanken Första halvåret augusti 2005 Handelsbanken Första halvåret 2005 23 augusti 2005 Resultaträkning, januari - juni Förändring mnkr 2005 2004 % Räntenetto 7 475 7 384 1 Provisionsnetto 3 356 2 983 13 Verksamhet till verkligt värde 1 319

Läs mer

Stadshypoteks delårsrapport januari juni 2001

Stadshypoteks delårsrapport januari juni 2001 21 augusti 2001 Pressmeddelande Stadshypoteks delårsrapport januari juni 2001 Sammanfattning Rörelseresultatet fortsatte att öka till 2 189 mkr, Stadshypoteks bästa halvår någonsin Fortsatt sjunkande omkostnader

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

EVLI BANK ABP:S DELÅRSRAPPORT :

EVLI BANK ABP:S DELÅRSRAPPORT : EVLI BANK ABP:S JANUARI-JUNI 2017 2 (5) EVLI BANK ABP:S 1.1. 30.6.2017: Rörelsevinsten nästan fördubblades under betraktelseperioden Rörelsevinsten förbättrades i segmentet Kapitalförvaltning och investerarkunder

Läs mer

Delårsrapport Kv3, VD/CFO-presentation 26 oktober

Delårsrapport Kv3, VD/CFO-presentation 26 oktober Delårsrapport 3, 2006 VD/CFO-presentation 26 oktober Jan Lidén, VD och koncernchef 2 Ett starkt kvartal Svensk Bankrörelse, stabil och lönsam utveckling - hög affärsaktivitet och växande affärsvolymer

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Handelsbanken januari mars april 2012

Handelsbanken januari mars april 2012 Handelsbanken januari mars 2012 26 april 2012 Genomsnittlig årlig tillväxt i eget kapital inklusive utdelningar Justerat eget kapital per aktie Ackumulerade utdelningar senaste 5 åren Kr/ aktie 225 200

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Handelsbanken Januari - december februari 2009

Handelsbanken Januari - december februari 2009 Handelsbanken Januari - december 2008 10 februari 2009 Sammanfattning Fjärde kvartalet 2008 jämfört med tredje kvartalet 2008 Rörelseresultatet ökade med 39% till 5 216 mnkr och med 20% exklusive reavinster

Läs mer

Handelsbanken januari - september oktober 2011

Handelsbanken januari - september oktober 2011 Handelsbanken januari - september 2011 26 oktober 2011 Genomsnittlig årlig tillväxt i eget kapital inklusive utdelningar Justerat eget kapital per aktie Ackumulerade utdelningar senaste 5 åren Kr/ aktie

Läs mer

Handelsbanken januari - december februari 2011

Handelsbanken januari - december februari 2011 Handelsbanken januari - december 2010 9 februari 2011 Genomsnittlig årlig tillväxt i eget kapital inklusive utdelningar Ackumulerade utdelningar sedan 2006 Justerat eget kapital per aktie Kr/aktie 225

Läs mer

: Delårsrapport januari-september 2018

: Delårsrapport januari-september 2018 31.10.2018: Delårsrapport januari-september 2018 Mikko Ayub verkställande direktör Outi Henriksson ekonomidirektör Centralt under Q3: Fortsatt stark resultatutveckling Det jämförbara rörelseresultatet

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Handelsbanken Tredje kvartalet oktober 2002

Handelsbanken Tredje kvartalet oktober 2002 Handelsbanken Tredje kvartalet 2002 22 oktober 2002 Resultaträkning, januari - september Handelsbankskoncernen Förändring mkr 2002 2001 % Räntenetto 10 611 9 856 8 Provisionsnetto 3 782 3 729 1 Tradingnetto

Läs mer

Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2002

Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2002 1 Handelsbanken Bokslutspresentation 2001 12 februari 2002 Resultaträkning, januari - december Handelsbankskoncernen mkr 2001 2000 Förändring i % Räntenetto 13 385 11 791 14 Provisionsnetto 5 028 5 455-8

Läs mer

: Januari-juni 2018 tf verkställande direktör Juha Hammarén

: Januari-juni 2018 tf verkställande direktör Juha Hammarén 7.8.2018: Januari-juni 2018 tf verkställande direktör Juha Hammarén 2 Utsikterna för Finlands ekonomi fortsatt goda 3 Ränteläget fortfarande utmanande Januari-juni 2018: Transformationen framskred väl

Läs mer

Handelsbanken Andra kvartalet 2002

Handelsbanken Andra kvartalet 2002 Handelsbanken Andra kvartalet 2002 20 augusti 2002 Resultaträkning, januari - juni Handelsbankskoncernen Förändring mkr 2002 2001 % Räntenetto 7 025 6 464 9 Provisionsnetto 2 549 2 579-1 Tradingnetto 1

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015.

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO 1 Collector snapshot Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 1 (5) EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent Januari december 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7

Läs mer

Handelsbanken januari september oktober 2015

Handelsbanken januari september oktober 2015 Handelsbanken januari september 21 oktober Sammanfattning januari september Rörelseresultatet ökade till 14 942 mkr (14 901) Vinst per aktie uppgick till 6,21 kr (6,21) Räntabilitet på eget kapital uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2003

Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2003 Handelsbanken Bokslutspresentation 2002 18 februari 2003 Resultaträkning, januari - december Handelsbankskoncernen Förändring mkr 2002 2001 % Räntenetto 14 285 13 385 7 Provisionsnetto 5 134 5 028 2 Tradingnetto

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september Den 27 oktober Bästa kvartalet någonsin Tredje kvartalet : Rörelseresultatet fördubblades till 5 225 mkr (2 583) Periodens resultat ökade med 34

Läs mer

Handelsbanken Januari - mars april 2010

Handelsbanken Januari - mars april 2010 Handelsbanken Januari - mars 21 28 april 21 Sammanfattning första kvartalet 21 Stigande vinst per aktie upp 14% jämfört med fjärde kvartalet Rörelseresultatet ökade 18% jämfört med fjärde kvartalet och

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Handelsbanken Januari - mars april 2008

Handelsbanken Januari - mars april 2008 Handelsbanken Januari - mars 2008 22 april 2008 Sammanfattning Januari-mars 2008 jämfört med januari-mars 2007 Rörelseresultatet uppgick till 2 919 mdkr (3 714). Räntenettot ökade med 17% till 4 399 mnkr

Läs mer

Handelsbanken januari mars april 2015

Handelsbanken januari mars april 2015 Handelsbanken januari mars 29 april Sammanfattning första kvartalet Det högsta rörelseresultatet under ett första kvartal i bankens 143-åriga historia* Rörelseresultatet ökade med 15% till 4 955 mkr (4

Läs mer

Bokslutsmeddelande JANUARI - DECEMBER Rörelseresultatet förbättrades med 145 mnkr till mnkr

Bokslutsmeddelande JANUARI - DECEMBER Rörelseresultatet förbättrades med 145 mnkr till mnkr Bokslutsmeddelande JANUARI - DECEMBER 2004 Rörelseresultatet förbättrades med 145 mnkr till 5 150 mnkr Räntenettot ökade med 197 mnkr till 5 183 mnkr, en ökning med 4% Bolånemarknadens mest nöjda företagskunder

Läs mer

säljer Trygg-Hansa Sak och köper samtidigt in sig i den danska bankmarknaden

säljer Trygg-Hansa Sak och köper samtidigt in sig i den danska bankmarknaden säljer Trygg-Hansa Sak och köper samtidigt in sig i den danska bankmarknaden - 1 - Avtalspaketet Försäljning av Trygg-Hansa Sak. Kapitalförvaltningsavtal för Codan-gruppen och Codan Bank. Custody service.

Läs mer

Avvaktande marknad. Perioden juli - sep. Perioden januari september. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-september 2012

Avvaktande marknad. Perioden juli - sep. Perioden januari september. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-september 2012 Avvaktande marknad Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 50,0 MSEK (51,6), vilket motsvarar en negativ tillväxt på -3,1 % Rörelseresultatet uppgick till 4,6 MSEK (6,0) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2008

Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2008 Handelsbanken Bokslutspresentation 2007 27 februari 2008 Sammanfattning Januari december 2007 Rörelseresultatet för total verksamhet ökade med 13% till 19,4 mdkr Räntabiliteten ökade och uppgick till 23,3%

Läs mer

: Januari-mars tf verkställande direktör Juha Hammarén

: Januari-mars tf verkställande direktör Juha Hammarén 8.5.2018: Januari-mars 2018 tf verkställande direktör Juha Hammarén 1 Utsikterna för Finlands ekonomi goda Finlands BNP, % förändring från föregående år 2 Ränteläget fortfarande utmanande ECB:s räntor

Läs mer

Handelsbanken januari - december februari 2010

Handelsbanken januari - december februari 2010 Handelsbanken januari - december 2009 18 februari 2010 Sammanfattning januari december 2009 jämfört med januari december 2008 Resultatet före kreditförluster ökade 3% till 17 115 mnkr (16 661) Räntabiliteten

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Skandiabanken Investerarpresentation

Skandiabanken Investerarpresentation Skandiabanken Investerarpresentation 216-12-2 Huvudbudskap tredje kvartalet 216 Fortsatt utlåningstillväxt och en återhämtning av förvaltat kapital under tredje kvartalet Utlåningen har ökat med 17% sedan

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Jan Lidén, VD och koncernchef

Jan Lidén, VD och koncernchef Jan Lidén, VD och koncernchef 1 2 Stabil, lönsam utveckling i den svenska rörelsen Fortsatt stark tillväxt i såväl volymer som lönsamhet i Hansabank Stärkta positioner inom sparande och inlåning 3 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport jan-juni Telefonkonferens 17 juli 2015 med VD Stefan Alexandersson och CFO Pia-Lena Olofsson.

Delårsrapport jan-juni Telefonkonferens 17 juli 2015 med VD Stefan Alexandersson och CFO Pia-Lena Olofsson. Delårsrapport jan-juni 2015 Viktiga händelser Q2 Banktillstånd 22 maj - Bedriver nu verksamhet som bank i Sverige, Norge och Finland - Ingen påverkan på Collector affärsmodell Börsnotering 10 juni - Stort

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Stadshypoteks bokslutsmeddelande för år 2001

Stadshypoteks bokslutsmeddelande för år 2001 12 februari 2001 Pressmeddelande Stadshypoteks bokslutsmeddelande för år 2001 Sammanfattning Rörelseresultatet fortsatte att öka till 4 543 mkr, Stadshypoteks högsta resultat någonsin Fortsatt sjunkande

Läs mer

Talmanus Q2- presskonferens

Talmanus Q2- presskonferens Talmanus Q2- presskonferens Bild 1 Välkomna till presentationen av vårt resultat för det andra kvartalet 2016. Idag presenterar vi ett rörelseresultat på 5 miljarder kronor, exklusive en positiv engångspost

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

2010 en milstolpe på vägen mot Great Nordea

2010 en milstolpe på vägen mot Great Nordea 2010 en milstolpe på vägen mot Great Nordea Christian Clausen vd och koncernchef Årsstämman i Stockholm mars 2011 Huvudbudskap 2010 en milstolpe på vägen mot Great Nordea Starkare än före finanskrisen

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2007

Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2007 Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Tillväxtstrategin levererar konsekvent starka resultat Intäkterna steg 8 procent till 3 830 mn euro (första

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Handelsbanken januari september oktober 2012

Handelsbanken januari september oktober 2012 Handelsbanken januari september 2012 22 oktober 2012 Genomsnittlig årlig tillväxt i eget kapital inklusive utdelningar Justerat eget kapital per aktie Ackumulerade utdelningar senaste 5 åren Kr/ aktie

Läs mer

Handelsbanken januari - mars april 2011

Handelsbanken januari - mars april 2011 Handelsbanken januari - mars 2011 27 april 2011 Genomsnittlig årlig tillväxt i eget kapital inklusive utdelningar Ackumulerade utdelningar senaste 5 åren Justerat eget kapital per aktie Kr/aktie 225 200

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké Catella AB

Bokslutskommuniké Catella AB Bokslutskommuniké 2013 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE Rådgivning till fastighetssektorn KAPITALFÖRVALTNING Fastighetsfonder samt aktie-, hedge-

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2004

Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2004 Handelsbanken Bokslutspresentation 2003 17 februari 2004 Resultaträkning, januari - december Förändring mkr 2003 2002 % Räntenetto Högsta intäkten 14 480 14 285 1 någonsin Provisionsnetto 5 224 5 134 2

Läs mer

NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23

NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23 NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23 INNEHÅLL INNEHÅLL : ÅRSÖVERSIKT 2007 DANSKE BANK I MEDIA 4 ÅRET I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6-7 DANSKE BANK: EN GEMENSAM PLATTFORM FÖR

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Handelsbanken januari - september oktober 2013

Handelsbanken januari - september oktober 2013 Handelsbanken januari - september 23 oktober Kv3 07 Kv4 07 Kv1 08 Kv2 08 Kv3 08 Kv4 08 Kv1 09 Kv2 09 Kv3 09 Kv4 09 Kv1 10 Kv2 10 Kv3 10 Kv4 10 Kv1 11 Kv2 11 Kv3 11 Kv4 11 Kv1 12 Kv2 12 Kv3 12 Kv4 12 Kv1

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2006

Delårsrapport för första kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 3 maj 2006 Delårsrapport för första kvartalet 2006 Fortsatt stark utveckling periodens resultat ökade 34 procent Periodens resultat steg 34 procent till 665 miljoner

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari - juni

Delårsrapport januari - juni 20 09 Delårsrapport januari - juni Handelsbankens delårsrapport januari - juni Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Rörelseresultatet ökade med 14% till 7 251 (6 352) och resultatet efter

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION Stark ledning Stark och ledning styrelse och styrelse Ledning Ledning Styrelse Styrelse xandersson nde direktör Pia-Lena Olofsson Mikael Anstrin Gudleiv Bjørklund Stefan Alexandersson

Läs mer

Talmanus Q1 presskonferens

Talmanus Q1 presskonferens Talmanus Q1 presskonferens Bild 1 Välkomna till presentationen av vårt resultat för det första kvartalet 2016. Bild 2 1. Kvartalet började med börsras och förnyad oro drivet av oljepriset och inbromsningen

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

OF MANY BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Pepins Group AB (publ). Org.nr

OF MANY BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Pepins Group AB (publ). Org.nr MAKING FINE IDEAS SING WITH THE POWER OF MANY Pepins Group AB (publ). Org.nr 556634-8222 Alla kan äga. Alla kan bidra. Alla är välkomna. På Pepins är alla delägare lika värdefulla. Tillsammans demokratiserar

Läs mer

Handelsbanken Tredje kvartalet oktober 2006

Handelsbanken Tredje kvartalet oktober 2006 Handelsbanken Tredje kvartalet 2006 24 oktober 2006 Resultaträkning, januari september Förändring mnkr 2006 2005 % Räntenetto 11 246 11 297 0 Provisionsnetto 6 483 5 076 28 Nettoresultat av finansiella

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Delårsöversikt. Januari mars 2019

Delårsöversikt. Januari mars 2019 Delårsöversikt Januari mars 2019 2/8 Delårsöversikt Skandia 1) Nyckeltal januari mars 2019 (motsvarande period 2018 inom parentes): Koncern Premier uppgick till 10,9 (9,1) miljarder kronor. Tillgångar

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - MARS Rörelseresultatet ökade med 10% till mkr. Effektiviseringsarbetet ger lägre omkostnader

Delårsrapport JANUARI - MARS Rörelseresultatet ökade med 10% till mkr. Effektiviseringsarbetet ger lägre omkostnader Delårsrapport JANUARI - MARS 2004 Rörelseresultatet ökade med 10% till 1 356 mkr Effektiviseringsarbetet ger lägre omkostnader Kreditförlusterna fortsätter att vara på en låg nivå. Återvinningarna översteg

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Finansinspektionens diarienummer: 06-10918-413 Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Detta dokument utgör ett tillägg till bankens grundprospekt. Tillägget har

Läs mer