Årsöversikt Danske Bank i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige"

Transkript

1 Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige

2 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG 14 CASH MANAGEMENT 15 CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING DANSKE CAPITAL 18 DANSKE FINANS 19 CORPORATE FINANCE 20 WEALTH MANAGEMENT 21 DANSKE MARKETS 22 TRADE FINANCE 23 STRUCTURED FINANCE 24 SKOG & LANTBRUK 25 DANICA PENSION 26 SKANDIAMÄKLARNA 27 RESULTAT: ÅRET I SIFFOR BANKLEDNINGEN 32 ADRESSER: HÄR FINNS VI ÅRSÖVERSIKT 2008

3 ÅRET I KORTHET Stark utmanare på den svenska bankmarknaden Den svenska bankmarknaden har de senaste decennierna dominerats av fyra svenska storbanker. De har utmanats av flera nischaktörer men bara en fullservicebank med tillhörande kontorsnät, nämligen Danske Bank Danske Bank i Sverige har inte enbart styrkan att utmana de svenska storbankerna. Vi har även resurserna att erbjuda landets bankkunder en modern fullservicebank med kraften att tänka nytt. I Sverige genomsyras Danske Bank av en entreprenörskultur som har sin grund i att banken under drygt tio år har byggt sitt kontorsnät som ett nätverk av lokala banker. Det har attraherat ledare och medarbetare till banken som är initiativrika och har ett stort engagemang för sin lokala verksamhet. Utmärkande för kulturen är ett starkt kundfokus och ett obyråkratisk sätt att lösa kundens problem. Som en del av Danske Bankkoncernen får den lokala banken samtidigt resurser. Banken kan erbjuda den finansiella styrkan, produktutbudet och det internationella kontaktnätet hos en av Nordens största finanskoncerner. Det innebär att banken inte bara har viljan utan också kapaciteten att lösa kundens problem. Tack vare en unik koncerngemensam plattform kan vi utnyttja styrkan i hela koncernen och erbjuda våra kunder en exceptionell upplevelse. Plattformen medför att våra kunder kan göra aff ärer utan gränser i alla länder vi är verksamma. Vår attityd, vår kompetens och vårt engagemang har uppskattats av våra kunder och därför har vi också utsetts till Årets Aff ärsbank i tre år i rad och under nästan alla år sedan millennieskiftet har vi haft landets mest nöjda privat- och företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Det ska vi fortsätta med. ÅRSÖVERSIKT

4 VD HAR ORDET Danske Bank med kraften att utmana Danske Bank i Sverige har även 2008 haft ett starkt år i kärn verksamheten. Vi kan glädjas åt en stark intjäning och fortsatt god volym utveckling under det gångna året samtidigt som vi fortsatt att utmana och utveckla marknaden med attraktiva villkor och nya erbjudanden. Trots stora yttre utmaningar har vi fortsatt att utmana och förnya marknaden. Stor turbulens i omvärlden under 2008 Kapitalmarknaderna började skaka under första halvåret, vilket medförde en fallande börs och tilltagande oro på kredit marknaden. Under andra halvåret förvärrades situationen och det finansiella systemet utsattes för allvarliga störningar. Den negativa utvecklingen för Amerikanska och Europeiska banksektorn skapade problem för de större företagens refinansiering och en tilltagande misstro mellan marknadens aktörer. Oron medförde ett generellt svårare affärsklimat, minskad kreditvärdighet och ett substantiellt större räntegap samt recession. Under fjärde kvartalet och inledningen på 2009 har regeringarna världen över satt in gigantiska räddningspaket i den svåra krisen. Starkt resultat i en orolig tid I denna osäkra tid har vår kärnaffär ändå utvecklats starkt och våra nettoränteintäkter ökade med 20 procent. Det var ett gott resultat, även om vi inte fullt ut ökade intäkterna i samma takt som våra volymer. Den samlade inlåningen och utlåningen steg med 22 procent under föregående år. Det var glädjande att vi lyckades öka våra totala provisionsintäkter, trots minskade intäkter från börsrelaterade affärer. Även om vi har ökat våra affärsvolymer är vi inte helt nöjda med kostnadsutvecklingen. Vi har en effektiviseringspotential att hämta in och vi kommer under 2009 vidta åtgärder för att reducera våra kostnader. Det är nödvändigt inte minst med hänsyn till risken för fortsatt höga kreditförluster. Även om endast 8 procent av den totala reserveringen för kreditförluster under 2008 är hänförlig till konstaterade förluster, är den totala avsättningen på 739 MSEK en stor post som kraftigt drar ned vårt resultat. Nya fokusområden I samband med att jag tillträdde som VD i maj var det tydligt att vi stod inför utmaningar som skulle kräva en omorientering från starkt fokus på tillväxt. Med fokus att växa med befintliga kunder formulerade vi strategin i fyra punkter och dessa är mycket aktuella framöver. Vi fokuserar på förbättrad kvalitet, särskilt inom kreditområdet, att vår prissättning skall vara marknadsmässig, att vi är kostnadseffektiva och att vi ska bredda våra affärer med särskilt fokus på inlåning och placeringsprodukter. 4 ÅRSÖVERSIKT 2008

5 Leif Norburg Samtidigt fortsätter vi att vara en utmanare på bankmarknaden. Vi anstränger oss lite mer för att komma med nya produkter och lösningar och vi anstränger oss extra för att vara snabba i våra beslut och erbjuda väl genomarbetade lösningar. Stärkta positioner Under 2008 har vi fortsatt att stärka våra positioner. Vi tog in rekordmånga kunder på både privat- och företagssidan och vi fick också fler utmärkelser än tidigare år. Vi är stolta för att Danske Bank i Sverige tredje året i rad utsågs till Årets Affärsbank och för att vi utsågs till Årets Folkbildare av tidningen Privata Affärer. Vi är också mycket glada över att vi har återtagit tätpositionen som fullservice banken med de mest nöjda privatkunderna i Sverige. Men framförallt är vi stolta över uppskattningen och förtroendet vi får i mötet med alla kunder. Fortsatt svåra utmaningar 2009 Inför 2009 gör vi bedömningen att det kommer bli ett fortsatt svårt affärsklimat. Den ekonomiska recessionen och turbulensen på finansmarknaderna har försvårat förutsättningarna för våra kunder och för oss i den finansiella sektorn. I takt med den snabba konjunkturförsvagningen ökar antalet konkurser och svårigheterna för våra kunder. Vi som bank riskerar att få fortsatt höga kreditförluster. Vi har under 2008 förstärkt våra rutiner för kredituppföljning och det är i nuvarande konjunkturläge än mer angeläget med täta kontakter och löpande dialog mellan kund och bankens företrädare. Det kommer vara många svåra utmaningar under Vi ska fortsätta att fokusera på att stödja våra kunder och ha god kontroll på risker, likviditet och kapitalhantering. Vi ska öka vår kostnadskontroll och se till att våra marginaler också täcker våra kredit risker, men vi ska samtidigt se till att vi fortsätter erbjuda attraktiva villkor för in låning och placeringar. Den svenska verksamhetens starka kärnverksamhet tillsammans med koncernens starka kapitalbas ger oss en god grund för att fortsätta agera som utmanare på den svenska marknaden. Leif Norburg Verkställande direktör Danske Bank, Sverige ÅRSÖVERSIKT

6 DANSKE BANK En av nordens starkaste finanskoncerner Danske Bank är en av Nordens största finanskoncerner med cirka anställda och verksamhet i närmare femton länder. Banken är stark nog att förändra bankmarknaden i Sverige och nära nog att förbättra möjligheterna för bankkunderna. Danske Bank är finansiellt stark och internationellt erfaren, det innebär trygghet i oroliga tider. Rating Danske Bank Moody s S&P Fitch Short-term P-1 A-1 F1+ Long-term Aa3 A+ A+ Mars 2009 Finansiell bas Danske Bank Group* En balansomslutning på msek Ett eget kapital på msek En solvensprocent på 13,0 Ett resultat före skatt på msek Danske Bank hade cirka aktieägare vid utgången av Banken bedömer att omkring en tredjedel av bankens aktiekapital finns hos ägare utanför Danmark. * Vid utgången av 2008 Koncernen erbjuder, förutom traditionell bankverksamhet, omfattande finansiella tjänster inom försäkringar, krediter, kapitalförvaltning, fastighetsförmedling, leasingtjänster, pensionsförsäkringar, livförsäkringar m.m. Danske Bank har en väsentlig marknadsandel av näringslivet och den privata sektorn i Norden. Danske Bank fokuserar på klassisk bankverksamhet som genererar koncernen en stabil intjäningsförmåga trots svåra tider. Det visar inte minst ökande nettoränteintäkter för det gångna året. Vidare är Danske Bank en av de banker med högst kapitalbas i Norden och god tillgång på likviditet vilket är vitalt för en bank under rådande omständigheter. Sammanlagt består Danske Bank av cirka 800 bankkontor, regionala finanscenter och dotterbolag. Internetbanken nyttjas av 2 miljoner privatkunder och företag. Trygg fullservicebank Bankens finansiella styrka och erfarenhet av att vara en internationell aktör innebär en trygghet för våra kunder. Lika viktigt är det att Danske Bank på respektive marknad erbjuder det som kännetecknar en fullservicebank, nämligen ett heltäckande sortiment av tjänster för både privatpersoner och företag. Danske Bank i Sverige Med engagemang och nytänkande utmanar vi gamla banktraditioner. För detta har vi belönats med uppskattning från kunderna, ökande marknadsandelar och affärsvolymer samt experternas gillande av de nya lösningar vi erbjuder den svenska bankmarknaden. Varför ska du behöva välja mellan den stora bankens resurser och den lokala bankens engagemang? Hos oss får du båda. Danske Bank i Sverige har ett välfungerande nätverk av provinsbanker med lokala varumärken och är samtidigt en del av Nordens ledande finanskoncern. Våra lokala provinsbanker verkar som självständiga affärsenheter med egen ledning och styrelse. Totalt omfattar den svenska verksamheten cirka medarbetare, över sextio kontor och finanscenter och sexton olika provinsbanker uppdelade på fyra regioner. I varje region finns det ett lokalt Finanscenter med specialanpassade tjänster för storföretag. Under sista kvartalet 2008 offentliggjordes planerna att starta en ny provinsbank i Umeå under andra halvan på INGET ÅR UTAN PRIS Vår affärsidé har under åren resulterat i fl era utmärkelser vilket visar att våra kunder tror på samma saker som vi hög kvalitet och en lokal närvaro i kombination med globala muskler och personligt bemötande > 2002 > 2003 > 2004 > 2005 Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Årets Bank enligt Privata Affärer. Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). 6 ÅRSÖVERSIKT 2008

7 Fokus Bank Sampo Bank ZAO Danske Bank Ryssland Sampo Bank Danske Bank Northern Bank National Irish Bank Danske Bank London Danske Bank Hamburg Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing home Danske Bank Danske Bank Polska Danske Bank International > 2006 > 2007 > 2008 Årets Affärsbank enligt Affärsvärlden. Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Årets Bankprodukt enligt Privata Affärer. Årets Fondbolag enligt Privata Affärer. Årets Affärsbank enligt Affärsvärlden. Årets Bankprodukt enligt Privata Affärer. Mest nöjda företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Årets Affärsbank enligt Affärsvärlden. Mest nöjda privatkunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) ÅRSÖVERSIKT

8 HUMAN RESOURCES En modern arbetsgivare med fokus på individen Det första halvåret 2008 präglades av kraftig tillväxt för banken, medan fortsättningen på året, med tanke på konjunkturen, blev mer avvaktande. I en lågkonjunktur är det oerhört lätt att stanna upp i utvecklingen både som individ och organisation, säger Ing-Marie Frithiof, HR-chef på Danske Bank. Därför är det viktigt i sådana perioder att stärka ledare och medarbetare internt, särskilt för oss som är en innovativ bank som inte drar oss för att ta utmanarrollen i branschen. Under året har därför en fortsatt satsning gjorts på att genomföra och vidare utveckla bankens ledarskapsprogram. Duktiga ledare som kan driva och stötta sina medarbetare leder både till ökad motivation och nöjda kunder, vilket ytterst påverkar hela bankens resultat. Varje år genomför vi en medarbetarundersökning för att se hur organisationen mår, berättar Ing-Marie Frithiof. Resultatet visar att våra medarbetares motivation och tillfredsställelse ligger över branschen, vilket vi är stolta över! Friskvårdssatsning gav stort gensvar Som en följd av undersökningen genomförs en rad åtgärder både på lokal och central nivå för att bibehålla och förbättra resultatet. På initiativ av bankens arbetsmiljökommitté genomfördes bland annat en större friskvårdssatsning under året, vilket inspirerade till konkreta aktiviteter och ett nytt, hälsosammare tänkande. Satsningen har gett ett oerhört gensvar i banken, berättar Ing-Marie Frithiof. Som arbetsgivare måste man våga lyssna och ta till sig tips och synpunkter på vad som kan förbättras och det finns ett stort intresse för sådana här frågor. Engagerade medarbetare är en del av vår kultur Under året har en satsning även gjorts på utbildning av chefer inom arbetsmiljöområdet. Att skapa en god fysisk och psykisk miljö där medarbetarna känner sig trygga är något som påverkar både trivsel och prestation. Allt mynnar ut i engagerade medarbetare som helhjärtat kan ägna sig åt att hitta nya vägar för att lösa kundernas problem. Det är en del av vår kultur och något som särskiljer oss som bank, konstaterar Ing-Marie Frithiof. För trivseln spelar också den personliga utvecklingen en viktig roll. Varje medarbetare har därför en individuell handlingsplan med tydliga mål överenskomna med närmaste chef. En bättre bank både för medarbetare och kunder Alla chefer har också en betydelsefull roll när det gäller arbetet med att förbättra jämställdheten inom banken. En löne- 8 ÅRSÖVERSIKT 2008

9 Engagerade medarbetare är en del av vår kultur kartläggning genomförs varje år, trots att lagen kräver en genomgång bara vart tredje år. Det är en medveten satsning för att banken snabbare ska nå målet om rättvisande löner. En ambition är också att få in fler kvinnor i mansdominerade miljöer. Under 2008 har arbetet påbörjats med att ta fram en genusutbildning och under 2009 etableras ett utvecklingsprogram för kvinnor som idag inte är chefer. Jag tror att de inledda satsningarna kommer att leda till att vi blir en bättre bank och arbetsplats vilket gynnar både oss själva och våra kunder, säger Ing-Marie Frithiof. Talent Program ny satsning med långt perspektiv Under året har en helt ny satsning sett dagens ljus: Talent Program. Här finns möjlighet för potentiella ledare och specialister att få utvecklas tillsammans under en längre period. Samma grundtanke gäller bankens traineeprogram, som startade under Programmet består redan av 13 unga och ambitiösa deltagare. Ing-Marie Frithiof, chef Human Resources Det här är långsiktiga satsningar som är mycket viktiga för oss, säger Ing-Marie Frithiof. Det är våra framtida ledare och specialister som tillsammans med sina medarbetare ska föra vidare bankens tradition med engagemang för kunden och en vilja till att hela tiden utvecklas. Fakta Danske Bank genomför årligen en lönekartläggning i syfte att nå rättvisande löner. Lagstadgat krav är var tredje år. Talent Program en helt ny satsning för att identifiera potentiella ledare och utveckla specialister. Under 2008 startade bankens traineeprogram med 13 unga och ambitiösa deltagare. ÅRSÖVERSIKT

10 CORPORATE RESPONSIBILITY Årets folkbildare 2008 Danske Bank har under året gjort ett flertal aktiva insatser för att ta sitt ansvar i samhället. Studenter har kommit ut i världen tack vare Danske Banks stipendier. Den kanske populäraste satsningen, åtminstone bland de yngre medborgarna, är nog ändå Penningborg en virtuell värld på webben som lär barnen ekonomi på ett lekfullt sätt. För detta arbete har banken mottagit utmärkelsen Årets folkbildare Danske Bank har skapat en speciell grupp, Corporate Responsibility Board, som utvecklat ett helt program med aktiviteter kopplade till bankens roll i samhället. Programmet startade 2007 och innehåller åtgärder knutna till fyra fokusområden: kunder, miljö, anställda och samhälle. Totalt satsas, inom hela Danske Bankkoncernen, 100 Mkr på aktiviteter inom dessa områden. Årets folkbildare för satsningar på barnen Den största satsningen sker inom samhälls området. Banken består av en stor mängd medarbetare med hög kompetens inom ekonomi, något som många i samhället har behov av. En viktig ambition är därför att dra nytta av kunskaperna på ett sätt så att de kan komma fler tillgodo och gagna en sund samhällsutveckling inom området. Inte minst finns ett stort eftersatt behov bland barn och ungdomar att öka sina kunskaper i basala ekonomiska frågor. För detta engagemang har Danske Bank mycket glädjande utnämnts till Årets folkbildare 2008 av tidningen Privata Affärer. Penningborg ökar barnens förståelse för ekonomi Webbplatsen Penningborg.se är en av de största satsningarna. Det är en rolig och lärorik virtuell värld för barn i åldrarna 5-7 år. Den virtuella världen innehåller många spel och aktiviteter som lär barnen var pengar kommer ifrån, vad pengar är värda och hur man hanterar och sparar pengar. Under våren 2009 kommer också en efterlängtad påbyggnad till sajten, som 10 ÅRSÖVERSIKT 2008

11 Penningborg.se har med stor framgång använts som en del av skolundervisningen i flera svenska skolor. lär barn förhålla sig till familjens ekonomi i olika vardagssituationer. Alla initiativ tas fram tillsammans med experter inom pedagogik, utbildningspsykologi och representanter från läroväsendet. Intresset för webbplatsen Penningborg har varit stort och Danske Bank planerar redan en fortsättning och nya, liknande, satsningar även för högre åldergrupper. Dessa kommer vara helt integrerade med den svenska läroplanen, där privatekonomi blir en naturlig del av undervisningen i matematik. Balans i livet för medarbetarna Flera av aktiviteterna är visserligen nära kopplade till den ordinarie verksamheten, men gemensamt för insatserna är att de går ett steg längre än vad som krävs av formella krav och regler. Exempelvis satsar Danske Bank på att underlätta för de anställda att skapa en hälsosam balans i livet. Banken valde också att lansera en omfattande friskvårdssatsning, med utökat friskvårdsbidrag, tävlingar och andra åtgärder som inspirerade till en hälsosam livsstil. Koldioxidneutral bank Aktiviteter som kopplas till kund- och miljöområdena är bland annat traditionella åtgärder som miljökrav på hyresvärdarna, satsningar på ny teknik för att underlätta elektroniska möten på distans och beslut om att helt lämna bensindrivna tjänstebilar. Danske Bank har också tagit ett beslut om att bli helt koldioxidneu trala under 2009, vilket inne bär att ut släppsrätter köps upp mot svarande den miljöpåverkan vi själva inte kan effektivisera. Etisk granskning av fonder Mer specifikt för banken är arbetet med så kallad etisk screening av fondutbudet. Det innebär att fonderna granskas och bedöms utifrån kriterier kring deras investeringars påverkan vad gäller miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Screeningprocessen baseras på internationellt erkända riktlinjer, bl.a. FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Ett omfattande projekt har också genomförts med fokus på att minska vår miljöpåverkan genom ett effektivare utnyttjande av våra resurser. Som ett led i det har Lars Sjögren, Ordförande Corporate Responsibility board en struktur byggts upp på webben för att underlätta kundernas hantering av kommunikation till och från banken. Genom en övergång från pappersbesked av olika slag till elektroniska besked får kunden också all information samlad i en elektronisk postlåda, ett s.k. earkiv, sam tidigt som pengar och miljö sparas. Stipendier för studier utomlands Danske Bank har under 2008 delat ut utlandsstipendier till universitetsstudenter som vill fördjupa sig i sitt ämne utomlands. Stipendiet betalas ut som en engångssumma innan studiestart var andra året stipendierna delades ut och redan första året var intresset stort. Vi har hittills möjliggjort 120 svenska ungdomars studier i utlandet och bidragit till att svenska företag drar nytta av internationell kompetens på hemmaplan. Fakta Danske Bank blev under 2008 utsedda till Årets Folkbildare av tidningen Privata Affärer för satsningen på privatekonomisk folkbildning Penningborg.se. De första månaderna efter lansering hade penningborg.se haft över unika besökare i fem länder. ÅRSÖVERSIKT

12 FÖRETAGSMARKNAD Med ICB kan vi dra nytta av Danske Bank- koncernens enhetliga plattform Specialistkunskap serverat på en enhetlig plattform Under året har en rad satsningar gjorts på att underlätta för företagskunderna. Ökad rådgivningskompetens och etablering av Företagscenter, specialiserat på rådgivning till mindre företagskunder. Koncerner med verksamhet utomlands får å sin sida helt nya möjligheter till rådgivning och service genom ett gemensamt erbjudande även för utländska dotterbolag. Sara Österberg, chef Företagsmarknad Det är i lågkonjunktur som bankrelationen sätts på prov, säger Sara Österberg, chef för Företags - marknad inom Danske Bank. Det är lätt att säga att man finns där för kun derna, men det är nu vi ska bevisa att vi menar allvar. Där tror jag att Danske Bank har en fördel, fortsätter Sara Österberg. Vi har en kultur av att bygga upp långsiktiga kundrelationer där våra specialister och kundansvariga blir ett team som arbetar tillsammans med kunden och aktivt sätter sig in i deras verklighet. 12 ÅRSÖVERSIKT 2008

13 PRIVATMARKNAD Flera nyheter för privatkunderna Fakta Vi erbjuder nu kundansvariga med specialistkompetens för småföretag på Företagscenter. Lanserat International Corporate Banking, koncerngemensamt erbjudande till företagskunder med landsöverskridande affärer. Nu kan vi erbjuda företagskunden en genomlysning av hela betalningsflödet för att effektivisera kundens affär, en så kallad Cash Management Optimering. Enhetliga plattformar effektivare för kunderna I praktiken handlar det också om att alltid finnas nära för rådgivning och service. Ett viktigt led i detta är Företags center, som lanserats för att erbjuda specialistkunskap för mindre företag. Danske Bank har under året även infört Sparkonto Företag, en mycket offensiv satsning med hög inlåningsränta för företag. För de större internationella företagen har det funnits ett behov av lösningar som ger moderbolagen bättre överblick, samtidigt som dotterbolagen möts av rådgivare som är specialiserade på just deras lokala behov av produkter och tjänster. Som en konsekvens av detta har vi lanserat ICB, International Corporate Banking, berättar Sara Österberg. Med ICB kan vi dra nytta av Danske Bankkoncernens enhetliga plattform genom att erbjuda gränsöverskridande tjänster och produkter på ett enkelt och tidsbesparande sätt i hela tolv länder. Danske Bank är enligt Svenskt Kvalitets Index den bank som har de mest nöjda privatkunderna bland de stora bankerna. Kundnöjdheten är dessutom den högsta som hittills uppmätts för banken. Att ha nöjdast kunder är något som är starkt motiverande internt. Det är väldigt roligt för oss att jobba när vi känner att kunderna uppskattar det vi gör, säger Gunnar Nordéus, chef för Privatmarknad inom Danske Bank. Under året har en rad nyheter presenterats för att förenkla och för bättra för privatkunderna i Danske Bank. Bland annat har en ny hemsida lanserats och den nya tjänsten earkiv i Hembanken, där nästan all bankdokumentation för kunderna samlas elektroniskt på ett och samma ställe. Även kundservice på telefon har utvecklats ytterligare, vilket ger kunderna stora möjligheter att välja mellan personligt besök, telefon eller Internet för att göra affärer. Placeringsrådgivare med specialistutbildning Privatkunder som efterfrågar kvalificerad rådgivning inom placeringsområdet har fått flera nya möjligheter under året. Satsningar har gjorts på lokalt placerade rådgivare med specialistutbildning, som nu fått en mer renodlad roll med inriktning på placeringsfrågor. Gunnar Nordeus, chef Privatmarknad För dem som vill ha en aktivt förvaltad förmögenhet finns numera även möjlighet till diskretionär förvaltning, dvs placeringarna förvaltas med utgångspunkt i olika modellportföljer, berättar Gunnar Nordéus. Förmögenhetsråd givaren ser till kundens hela affär Alla dessa nyheter och innovativa lösningar är emellertid inte nog för att få riktigt nöjda kunder. Det handlar också om att aktivt kontakta kunderna. Årligen erbjuder vi en check-up med kunderna som är mycket uppskattad. Det är en ekonomisk hälsokontroll där kunderna får möjlighet att träffa en privatrådgivare på kontoret, berättar Gunnar Nordéus. Med vårt Sparkonto XL, som under året förbättrats ytterligare, har vi dessutom knutit många nya kunder till banken. Det ger i sin tur möjlighet att visa att vi kan mycket mer än bara hög ränta. Fakta Under 2008 delade Danske Bank ut ca 14 miljoner kronor i bonus till bankens guldkortskunder. Varje kortinnehavare fick ca 620 kronor som betalades ut i form av fondandelar i Danske Invest Balanserad. ÅRSÖVERSIKT

14 KUNDCENTER FÖRETAG Fokus på mindre företag Under året har ett intensivt arbete pågått med att bygga upp ett renodlat företagscenter för mindre företag. Företagskunderna har direktkontakt med företagscenter som har det totala kundansvaret. Syftet är att erbjuda mindre företag specialistkompetens som annars ofta bara de större företagen får tillgång till, förklarar Gunilla Lindefelt, chef för Kundcenter Företag. Satsningen är ovanlig i Sverige eftersom det oftast är de större företagen som hamnar i fokus för uppmärksamheten. Gunilla Lindefelt, chef Kundcenter Företag Jag tror inte att någon bank har varit så tydlig med att erbjuda de mindre företagen ett dedikerat rådgivningsteam, säger Gunilla Lindefelt. Hit kan företagarna kunna höra av sig för att diskutera enklare frågor såväl som strategiska affärer. Rådgivarna har hög kompetens och skulle det behövas kan de även koppla in bankens specialistfunktioner. Enkla lösningar som sparar tid för företagarna I vanlig ordning har förstås kunderna tillgång till Danske Banks unika plattformslösning för betalningar och ärenden av olika slag. Konceptet innebär att företa gare som även är privatkunder i banken har möjlighet att samla hela sitt engagemang på ett ställe, vilket ger bättre överblick och sparar tid. För vårt företagscenter gäller också att de kundansvariga har mandat att fatta egna beslut, vilket betyder att kunderna får snabba besked, poängterar Gunilla Lindefelt. Dessutom ökar tillgängligheten väsentligt eftersom öppettiderna på telefon är bättre än för de vanliga bankkontoren. Sammantaget gör satsningarna att Danske Bank kan följa med som kompetent samarbetspartner hela vägen. Från nystartat entreprenörsföretag till storföretag med verksamhet i flera länder. 14 ÅRSÖVERSIKT 2008

15 CASH MANAGEMENT Vårt servicekoncept gör Danske Banks Cash Management enklare och tryggare Antalet offertförfrågningar på vårt CM-erbjudande har ökat med 74 procent jämfört med föregående år, berättar en glad Ann Eriksson Thäck, chef för Cash Management CIB inom Danske Bank. En mycket hög andel av dessa väljer också att gå över till oss när de får höra om vår plattform där de med en enda inloggning kan komma åt och få överblick över alla banktransaktioner i hela företaget oavsett landsgränser. Normalt är det en komplicerad och tidsödande process att byta bank och införa ett nytt system för betalningsflöden. Med Danske Banks koncept går övergången säkert och smidigt, även vid större upplägg där samma system införs för hela koncernen i flera olika länder. Vi har inrättat särskilda team som är specialister på att byta CM-system och koppla ihop det med företagets egna affärssystem. De följer en tydlig och genomarbetad projektmodell och kunden får en projektledare som tar ansvar för att allt flyter enligt tidplanen, säger Ann Eriksson Thäck Sänker kostnaderna Tryggheten upphör inte i och med att systemet är infört. I servicekonceptet ingår att alltid finnas nära till hands för att hjälpa kunderna med den dagliga servicen, eller om det skulle uppstå något problem. Vid behov kommer även specialister ut för att på plats hjälpa företaget till rätt lösningar. Vi har sett att företag kan göra kostnadsbesparing på upp till 30 procent. Mycket tack vare den överblick som vår gemensamma plattform ger, med alla transaktioner i realtid, berättar Ann Eriksson Thäck. Kunderna behöver inte personal som sitter i de olika länderna utan kan, om de så önskar, administrera allt från en enda plats. Ann Eriksson Thäck, Head of Cash Management CIB I servicekonceptet ingår att alltid finnas nära till hands ÅRSÖVERSIKT

16 16 ÅRSÖVERSIKT 2008 Det är genom att vara engagerade som vi kan bli bättre rådgivare

17 CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING Ytterligare satsning på rådgivning CIB, Corporate & Institutional Banking, är en organisation inom Danske Bank som bland annat har kundansvar för större företag och institutioner. I uppdraget ingår att vara en samlad kontaktyta för kundernas alla bank- och finansieringstjänster. Det innebär täta kundkontakter. Finanskrisen har påverkat både oss och våra kunder i väldigt stor utsträckning. Det som skett omkring oss berör såväl våra kunder i den finansiella sektorn som industriföretagen, säger Jan Åslund, chef för CIB. Fokus under året har därför varit att möta kundernas ökade behov av rådgivning och analys samt att fungera som stöd vid genomförande av viktiga affärer. och lösningar kommit kunderna tillgodo, säger Jan Åslund. Att vi är en komplett bank för stora företag och finansiella institutioner märks också allt tydligare i våra kund relationer. Det är genom vårt djupare engagemang som vi kan bli bättre rådgivare och hitta skräddarsydda lösningar som gör skillnad i både goda och svåra tider. Årets affärsbank för tredje året i rad För att ytterligare stärka rollen som hel - het s leverantör mot företagen har Danske Bank under året fortsatt att satsa på kompetensutveckling, något som givit positiv respons. Att ansträngningarna uppskattas visas även av att Danske Bank för tredje året i rad utsetts till Årets affärsbank i tidningen Affärsvärlden. Vi gläds åt att våra investeringar i kompetens och utvecklingen av produkter Jan Åslund, chef CIB ÅRSÖVERSIKT

18 DANSKE CAPITAL Allt större fokus på att optimera portföljen Under året dubblades det mandat Danske Capital fick då man 2007 vann ett prestigefyllt förvaltningsuppdrag för Sjunde AP-fonden. En annan aktör inkom med ett uppdrag på 3,3 miljarder SEK. Mikael Nordberg, chef för Danske Capital Sverige, tror inte att det var en slump: Som en utmanare på marknaden måste vi vara extra lyhörda för kundernas behov. Vi har samtidigt visat upp goda förvaltningsresultat och det är något som skapat nyfikenhet i branschen. Mikael Nordberg, chef Danske Capital Sverige Det är så lätt att utgå ifrån vad man redan har, men det är inte alltid optimalt för kunden. Vi är en relativt liten organisation som har stora möjligheter att anpassa oss till kunden, fortsätter Mikael Nordberg. Det är en kreativ utmaning att hitta effektiva lösningar som ingen tänkt på förut. Från förvaltare till aktiv partner Samtidigt sker arbetet inom ramen för en väldefinierad arbetsprocess som bygger på lång erfarenhet av avancerad riskhantering och optimering av kundernas portföljer. De senaste åren har det skett en viss förskjutning i uppdragen. Från rena förvaltningsuppdrag till ett större fokus på helheten. En tydlig trend är att kunderna vänder sig till oss för att gå igenom och allokera portföljen på ett optimalt sätt. På så vis blir vi mindre av en vanlig förvaltare och mer av en partner, säger Mikael Nordberg. Skräddarsydda lösningar till trots är finansiella produkter och tjänster sällan unika. Danske Capital har därför satsat mycket på att rekrytera rätt medarbetare. Vi söker dem som vill mer än att bara utföra ett jobb, de som engagerar sig i kundernas situation, säger Mikael Nordberg. Kombinerat med ett tätt lagarbete har vi uppnått något av en entreprenörskänsla i banken, och det är något som gynnar både oss och kunderna. 18 ÅRSÖVERSIKT 2008

19 DANSKE FINANS Kraftigt ökat intresse för fakturabelåning Konjunkturen har gjort att bankkunderna ändrat inriktning på sina förfrågningar. Vi ser att färre väljer att göra investeringar i dagens affärs klimat och om man väljer att investera så är det mycket vanligt att finansieringen görs med hjälp av leasing- eller avbetalningsfinansiering istället för att använda företagets egen kassa, säger Rolf Ekström, chef för Danske Finans. Våra förvaltnings resultat har skapat nyfikenhet Fakta Danske Capital grundades 1996 av Danske Bank när banken centraliserade den institutionella kapital- och fondförvaltningen. Danske Capital förvaltar närmare 800 miljarder kronor. Danske Capital fokuserar på aktie- och räntemarknaderna i norden, Europa och Östeuropa. Trots den generellt minskade investeringsviljan finns det en fortsatt positiv inställning till investeringar inom de branscher som inte är så konjunkturkänsliga, såsom lantbruk där relativt många affärer görs, till stor del tack vare bankens effektiva och förmånliga leverantörssamarbeten. Aktiviteterna inom rörelsekreditsidan ökar kraftigt. Köp och belåning av fakturor har blivit en viktig kanal för kunderna eftersom de kan frigöra kapital samt få en betydande administrativ avlastning. Direktbelåning av fakturor ger bra kontroll och översikt för företagen, säger Rolf Ekström. Behovet av detta ökar i en orolig tid, därför har vi fått många förfrågningar särskilt under slutet av året. Behovet av rådgivning har också ökat eftersom företagen i rådande konjunktur ofta har behov av att förbättra sin likviditet genom att använda säkerheter i objekt eller fordringar. När det gäller investeringar är trenden tydlig. Företagen senarelägger nysatsningar i den rådande konjunkturen. När det gäller exempelvis vagnparksfinansiering ser Rolf Ekström ett ökat intresse för den operationella finansieringen, dvs där kunden betalar en fast kostnad och banken står för all administration, hantering och dessutom står för hela restvärdesrisken. Företagen söker hela tiden nya sätt att effektivisera och strukturera finansieringen. Snabbare besked med produktspecialister För att möta det ökade behovet av rådgivning har Danske Finans förstärkt organisationen med produktspecialister med bred kompetens. Det innebär att kunderna får träffa en specialist som kan diskutera samtliga finansbolagsprodukter och därigenom slipper kunden att slussas runt bland flera olika personer. I praktiken sparar det tid för kunderna som får snabbare besked och dessutom får en motpart som har en bättre helhetsbild över vilka lösningar man kan erbjuda företaget, säger Rolf Ekström. Att finnas nära kunderna är alltid viktigt, men i svåra tider blir det avgörande Vi finns nära våra kunder. Det är något som alltid är viktigt, men i svåra tider blir det avgörande. Har vi förståelse för den verklighet företaget verkar i kan vi ta fram lösningar som ger mycket bättre effekt, sammanfattar Rolf Ekström. Rolf Ekström, chef Danske Finans Fakta Danske Finans totala utlåningstock har sedan december 2004 ökat från cirka 7 miljarder till 15 miljarder december Danske Finans fi nansierade i december 2004 drygt personbilar via leasing. Per december 2008 har denna siffra ökat till personbilar. ÅRSÖVERSIKT

20 CORPORATE FINANCE Jag tror att det gett eko i branschen att vi kämpar hårt för våra kunder Fortsatta framgångar för Corporate Finance Danske Bank var under 2008 inte bara en av de ledande aktörerna i Sverige på större företagsöverlåtelser, utan blev också störst inom aktieemissioner. Jag tror att det har gett eko i branschen att vi kämpar hårt för våra kunder, säger Niels Jørgen Larsen, chef för Corporate Finance inom Danske Bank Sverige. En starkt bidragande orsak är också tillgången till Close Brothers, ett av världens främsta globala nätverk av specialister inom företagstransaktioner. Det gör att affärerna inte begränsas till Sverige eller Norden, utan får ett mycket bredare upptagningsområde. Det tar tid att bygga upp ett så omfattande globalt nätverk, säger Niels Jørgen Larsen. Vårt har tagit över 10 år att skapa och vi har idag en partner i varje land och marknad av betydelse. Många av våra konkurrenter nöjer sig med enklare former av bilaterala avtal, men vi erbjuder en sammanhängande global marknadstäckning. För kunderna innebär det betydligt bättre möjligheter att hitta köpare och säljare till sina verksamheter och få ut ett pris som verkligen motsvarar potentialen. Brett samarbete inom banken vid aktieemissioner Samma tänkande gäller vid aktieemissioner i svenska börsbolag, konstaterar Niels Jørgen Larsen. Kunden måste veta att vi drar full nytta av kompetensen som finns inom alla delar av banken inklusive Niels Jørgen Larsen, chef Corporate Finance aktiehandel och aktieanalys. Det handlar både om att kunna hantverket och förstå kundens hela situation och om att ha en organisation som brinner för att överträffa kundens förväntningar. Det har vi bevisat att vi kan, därför har våra kunder gjort oss ledande i Sverige. Fakta Danske Bank Corporate Finance störst i landet på aktieemissioner. Under 2008 genomfördes aktieemissioner till ett värde av 3,1 miljarder kronor (Källa: Statistik från Nasdaq OMX). Danske Bank Corporate Finance var även en av de mest anlitade rådgivarna i Sverige inom Mergers & Acquisitions. Nordisk partner i det globala nätverket Close Brothers bestående av cirka 400 corporate fi nance-specialister. 20 ÅRSÖVERSIKT 2008

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124 Pressinformation Resultatrapport Helår 2007 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRSOMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006 Pressinformation Kvartal 1 2006 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport 1 januari 31 mars DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Första kvartalet jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 939 mnkr

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Januari-september 2014 Jämfört med januari-september 2013. Tredje kvartalet 2014 Jämfört med andra kvartalet 2014. Volymer

Januari-september 2014 Jämfört med januari-september 2013. Tredje kvartalet 2014 Jämfört med andra kvartalet 2014. Volymer Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari september DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 1/5 Stockholm den 3 oktober Januari-september Jämfört med januari-september Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige 1 Handelsbankens företagsfilosofi Starkt decentraliserad organisation kontoret är banken

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

Helåret 2014. Fjärde kvartalet 2014 Jämfört med tredje kvartalet 2014. Volymer. Danske Bank Sverige Bokslutskommuniké. Jämfört med helåret 2013

Helåret 2014. Fjärde kvartalet 2014 Jämfört med tredje kvartalet 2014. Volymer. Danske Bank Sverige Bokslutskommuniké. Jämfört med helåret 2013 Danske Bank Sverige Bokslutskommuniké Helåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ HELÅRET 1/5 Stockholm den 3 februari 215 Helåret Jämfört med helåret Rörelseresultatet uppgick till 4 17 mnkr (3 522).

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Öresund Food Network Torsdagen den 19 mars 2009 Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Den största självständiga sparbanken i Sverige Sparbanken Finn 21 kontor i sydvästra och mellersta Skåne Affärsvolym

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder Svenskt Kvalitetsindex SKI Lån och Sparande Datum: -12-05 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Henrik Nyman, områdesansvarig Telefon: 0731-51 41 51 E-post:

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD SNABBFAKTA Exceed Capital AB är ett privatägt värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bland annat bedriva värdepappershandel,

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23

NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23 NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23 INNEHÅLL INNEHÅLL : ÅRSÖVERSIKT 2007 DANSKE BANK I MEDIA 4 ÅRET I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6-7 DANSKE BANK: EN GEMENSAM PLATTFORM FÖR

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Våra gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar Våra gemensamma värderingar Det är vår kunskap och vilja att göra det där lilla extra för kunderna som gör att de kommer tillbaka till oss. Affärsidé Att skapa effektiv handel med installationsprodukter,

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Privatekonomisk folkbildning

Privatekonomisk folkbildning Privatekonomisk folkbildning 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Danske Bank är sedan många år engagerade i privatekonomisk folk bild ning. Med vår samhällssatsning vill vi att nästa generation konsu menter ska

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK VI ÄR JOOL HEJ! VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK. Vår affärsidé är att matcha ihop sunda företag som är i behov

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BANKER 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015.

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO 1 Collector snapshot Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer