Årsöversikt Danske Bank i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige"

Transkript

1 Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige

2 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG 14 CASH MANAGEMENT 15 CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING DANSKE CAPITAL 18 DANSKE FINANS 19 CORPORATE FINANCE 20 WEALTH MANAGEMENT 21 DANSKE MARKETS 22 TRADE FINANCE 23 STRUCTURED FINANCE 24 SKOG & LANTBRUK 25 DANICA PENSION 26 SKANDIAMÄKLARNA 27 RESULTAT: ÅRET I SIFFOR BANKLEDNINGEN 32 ADRESSER: HÄR FINNS VI ÅRSÖVERSIKT 2008

3 ÅRET I KORTHET Stark utmanare på den svenska bankmarknaden Den svenska bankmarknaden har de senaste decennierna dominerats av fyra svenska storbanker. De har utmanats av flera nischaktörer men bara en fullservicebank med tillhörande kontorsnät, nämligen Danske Bank Danske Bank i Sverige har inte enbart styrkan att utmana de svenska storbankerna. Vi har även resurserna att erbjuda landets bankkunder en modern fullservicebank med kraften att tänka nytt. I Sverige genomsyras Danske Bank av en entreprenörskultur som har sin grund i att banken under drygt tio år har byggt sitt kontorsnät som ett nätverk av lokala banker. Det har attraherat ledare och medarbetare till banken som är initiativrika och har ett stort engagemang för sin lokala verksamhet. Utmärkande för kulturen är ett starkt kundfokus och ett obyråkratisk sätt att lösa kundens problem. Som en del av Danske Bankkoncernen får den lokala banken samtidigt resurser. Banken kan erbjuda den finansiella styrkan, produktutbudet och det internationella kontaktnätet hos en av Nordens största finanskoncerner. Det innebär att banken inte bara har viljan utan också kapaciteten att lösa kundens problem. Tack vare en unik koncerngemensam plattform kan vi utnyttja styrkan i hela koncernen och erbjuda våra kunder en exceptionell upplevelse. Plattformen medför att våra kunder kan göra aff ärer utan gränser i alla länder vi är verksamma. Vår attityd, vår kompetens och vårt engagemang har uppskattats av våra kunder och därför har vi också utsetts till Årets Aff ärsbank i tre år i rad och under nästan alla år sedan millennieskiftet har vi haft landets mest nöjda privat- och företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Det ska vi fortsätta med. ÅRSÖVERSIKT

4 VD HAR ORDET Danske Bank med kraften att utmana Danske Bank i Sverige har även 2008 haft ett starkt år i kärn verksamheten. Vi kan glädjas åt en stark intjäning och fortsatt god volym utveckling under det gångna året samtidigt som vi fortsatt att utmana och utveckla marknaden med attraktiva villkor och nya erbjudanden. Trots stora yttre utmaningar har vi fortsatt att utmana och förnya marknaden. Stor turbulens i omvärlden under 2008 Kapitalmarknaderna började skaka under första halvåret, vilket medförde en fallande börs och tilltagande oro på kredit marknaden. Under andra halvåret förvärrades situationen och det finansiella systemet utsattes för allvarliga störningar. Den negativa utvecklingen för Amerikanska och Europeiska banksektorn skapade problem för de större företagens refinansiering och en tilltagande misstro mellan marknadens aktörer. Oron medförde ett generellt svårare affärsklimat, minskad kreditvärdighet och ett substantiellt större räntegap samt recession. Under fjärde kvartalet och inledningen på 2009 har regeringarna världen över satt in gigantiska räddningspaket i den svåra krisen. Starkt resultat i en orolig tid I denna osäkra tid har vår kärnaffär ändå utvecklats starkt och våra nettoränteintäkter ökade med 20 procent. Det var ett gott resultat, även om vi inte fullt ut ökade intäkterna i samma takt som våra volymer. Den samlade inlåningen och utlåningen steg med 22 procent under föregående år. Det var glädjande att vi lyckades öka våra totala provisionsintäkter, trots minskade intäkter från börsrelaterade affärer. Även om vi har ökat våra affärsvolymer är vi inte helt nöjda med kostnadsutvecklingen. Vi har en effektiviseringspotential att hämta in och vi kommer under 2009 vidta åtgärder för att reducera våra kostnader. Det är nödvändigt inte minst med hänsyn till risken för fortsatt höga kreditförluster. Även om endast 8 procent av den totala reserveringen för kreditförluster under 2008 är hänförlig till konstaterade förluster, är den totala avsättningen på 739 MSEK en stor post som kraftigt drar ned vårt resultat. Nya fokusområden I samband med att jag tillträdde som VD i maj var det tydligt att vi stod inför utmaningar som skulle kräva en omorientering från starkt fokus på tillväxt. Med fokus att växa med befintliga kunder formulerade vi strategin i fyra punkter och dessa är mycket aktuella framöver. Vi fokuserar på förbättrad kvalitet, särskilt inom kreditområdet, att vår prissättning skall vara marknadsmässig, att vi är kostnadseffektiva och att vi ska bredda våra affärer med särskilt fokus på inlåning och placeringsprodukter. 4 ÅRSÖVERSIKT 2008

5 Leif Norburg Samtidigt fortsätter vi att vara en utmanare på bankmarknaden. Vi anstränger oss lite mer för att komma med nya produkter och lösningar och vi anstränger oss extra för att vara snabba i våra beslut och erbjuda väl genomarbetade lösningar. Stärkta positioner Under 2008 har vi fortsatt att stärka våra positioner. Vi tog in rekordmånga kunder på både privat- och företagssidan och vi fick också fler utmärkelser än tidigare år. Vi är stolta för att Danske Bank i Sverige tredje året i rad utsågs till Årets Affärsbank och för att vi utsågs till Årets Folkbildare av tidningen Privata Affärer. Vi är också mycket glada över att vi har återtagit tätpositionen som fullservice banken med de mest nöjda privatkunderna i Sverige. Men framförallt är vi stolta över uppskattningen och förtroendet vi får i mötet med alla kunder. Fortsatt svåra utmaningar 2009 Inför 2009 gör vi bedömningen att det kommer bli ett fortsatt svårt affärsklimat. Den ekonomiska recessionen och turbulensen på finansmarknaderna har försvårat förutsättningarna för våra kunder och för oss i den finansiella sektorn. I takt med den snabba konjunkturförsvagningen ökar antalet konkurser och svårigheterna för våra kunder. Vi som bank riskerar att få fortsatt höga kreditförluster. Vi har under 2008 förstärkt våra rutiner för kredituppföljning och det är i nuvarande konjunkturläge än mer angeläget med täta kontakter och löpande dialog mellan kund och bankens företrädare. Det kommer vara många svåra utmaningar under Vi ska fortsätta att fokusera på att stödja våra kunder och ha god kontroll på risker, likviditet och kapitalhantering. Vi ska öka vår kostnadskontroll och se till att våra marginaler också täcker våra kredit risker, men vi ska samtidigt se till att vi fortsätter erbjuda attraktiva villkor för in låning och placeringar. Den svenska verksamhetens starka kärnverksamhet tillsammans med koncernens starka kapitalbas ger oss en god grund för att fortsätta agera som utmanare på den svenska marknaden. Leif Norburg Verkställande direktör Danske Bank, Sverige ÅRSÖVERSIKT

6 DANSKE BANK En av nordens starkaste finanskoncerner Danske Bank är en av Nordens största finanskoncerner med cirka anställda och verksamhet i närmare femton länder. Banken är stark nog att förändra bankmarknaden i Sverige och nära nog att förbättra möjligheterna för bankkunderna. Danske Bank är finansiellt stark och internationellt erfaren, det innebär trygghet i oroliga tider. Rating Danske Bank Moody s S&P Fitch Short-term P-1 A-1 F1+ Long-term Aa3 A+ A+ Mars 2009 Finansiell bas Danske Bank Group* En balansomslutning på msek Ett eget kapital på msek En solvensprocent på 13,0 Ett resultat före skatt på msek Danske Bank hade cirka aktieägare vid utgången av Banken bedömer att omkring en tredjedel av bankens aktiekapital finns hos ägare utanför Danmark. * Vid utgången av 2008 Koncernen erbjuder, förutom traditionell bankverksamhet, omfattande finansiella tjänster inom försäkringar, krediter, kapitalförvaltning, fastighetsförmedling, leasingtjänster, pensionsförsäkringar, livförsäkringar m.m. Danske Bank har en väsentlig marknadsandel av näringslivet och den privata sektorn i Norden. Danske Bank fokuserar på klassisk bankverksamhet som genererar koncernen en stabil intjäningsförmåga trots svåra tider. Det visar inte minst ökande nettoränteintäkter för det gångna året. Vidare är Danske Bank en av de banker med högst kapitalbas i Norden och god tillgång på likviditet vilket är vitalt för en bank under rådande omständigheter. Sammanlagt består Danske Bank av cirka 800 bankkontor, regionala finanscenter och dotterbolag. Internetbanken nyttjas av 2 miljoner privatkunder och företag. Trygg fullservicebank Bankens finansiella styrka och erfarenhet av att vara en internationell aktör innebär en trygghet för våra kunder. Lika viktigt är det att Danske Bank på respektive marknad erbjuder det som kännetecknar en fullservicebank, nämligen ett heltäckande sortiment av tjänster för både privatpersoner och företag. Danske Bank i Sverige Med engagemang och nytänkande utmanar vi gamla banktraditioner. För detta har vi belönats med uppskattning från kunderna, ökande marknadsandelar och affärsvolymer samt experternas gillande av de nya lösningar vi erbjuder den svenska bankmarknaden. Varför ska du behöva välja mellan den stora bankens resurser och den lokala bankens engagemang? Hos oss får du båda. Danske Bank i Sverige har ett välfungerande nätverk av provinsbanker med lokala varumärken och är samtidigt en del av Nordens ledande finanskoncern. Våra lokala provinsbanker verkar som självständiga affärsenheter med egen ledning och styrelse. Totalt omfattar den svenska verksamheten cirka medarbetare, över sextio kontor och finanscenter och sexton olika provinsbanker uppdelade på fyra regioner. I varje region finns det ett lokalt Finanscenter med specialanpassade tjänster för storföretag. Under sista kvartalet 2008 offentliggjordes planerna att starta en ny provinsbank i Umeå under andra halvan på INGET ÅR UTAN PRIS Vår affärsidé har under åren resulterat i fl era utmärkelser vilket visar att våra kunder tror på samma saker som vi hög kvalitet och en lokal närvaro i kombination med globala muskler och personligt bemötande > 2002 > 2003 > 2004 > 2005 Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Årets Bank enligt Privata Affärer. Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). 6 ÅRSÖVERSIKT 2008

7 Fokus Bank Sampo Bank ZAO Danske Bank Ryssland Sampo Bank Danske Bank Northern Bank National Irish Bank Danske Bank London Danske Bank Hamburg Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing home Danske Bank Danske Bank Polska Danske Bank International > 2006 > 2007 > 2008 Årets Affärsbank enligt Affärsvärlden. Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Årets Bankprodukt enligt Privata Affärer. Årets Fondbolag enligt Privata Affärer. Årets Affärsbank enligt Affärsvärlden. Årets Bankprodukt enligt Privata Affärer. Mest nöjda företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Årets Affärsbank enligt Affärsvärlden. Mest nöjda privatkunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) ÅRSÖVERSIKT

8 HUMAN RESOURCES En modern arbetsgivare med fokus på individen Det första halvåret 2008 präglades av kraftig tillväxt för banken, medan fortsättningen på året, med tanke på konjunkturen, blev mer avvaktande. I en lågkonjunktur är det oerhört lätt att stanna upp i utvecklingen både som individ och organisation, säger Ing-Marie Frithiof, HR-chef på Danske Bank. Därför är det viktigt i sådana perioder att stärka ledare och medarbetare internt, särskilt för oss som är en innovativ bank som inte drar oss för att ta utmanarrollen i branschen. Under året har därför en fortsatt satsning gjorts på att genomföra och vidare utveckla bankens ledarskapsprogram. Duktiga ledare som kan driva och stötta sina medarbetare leder både till ökad motivation och nöjda kunder, vilket ytterst påverkar hela bankens resultat. Varje år genomför vi en medarbetarundersökning för att se hur organisationen mår, berättar Ing-Marie Frithiof. Resultatet visar att våra medarbetares motivation och tillfredsställelse ligger över branschen, vilket vi är stolta över! Friskvårdssatsning gav stort gensvar Som en följd av undersökningen genomförs en rad åtgärder både på lokal och central nivå för att bibehålla och förbättra resultatet. På initiativ av bankens arbetsmiljökommitté genomfördes bland annat en större friskvårdssatsning under året, vilket inspirerade till konkreta aktiviteter och ett nytt, hälsosammare tänkande. Satsningen har gett ett oerhört gensvar i banken, berättar Ing-Marie Frithiof. Som arbetsgivare måste man våga lyssna och ta till sig tips och synpunkter på vad som kan förbättras och det finns ett stort intresse för sådana här frågor. Engagerade medarbetare är en del av vår kultur Under året har en satsning även gjorts på utbildning av chefer inom arbetsmiljöområdet. Att skapa en god fysisk och psykisk miljö där medarbetarna känner sig trygga är något som påverkar både trivsel och prestation. Allt mynnar ut i engagerade medarbetare som helhjärtat kan ägna sig åt att hitta nya vägar för att lösa kundernas problem. Det är en del av vår kultur och något som särskiljer oss som bank, konstaterar Ing-Marie Frithiof. För trivseln spelar också den personliga utvecklingen en viktig roll. Varje medarbetare har därför en individuell handlingsplan med tydliga mål överenskomna med närmaste chef. En bättre bank både för medarbetare och kunder Alla chefer har också en betydelsefull roll när det gäller arbetet med att förbättra jämställdheten inom banken. En löne- 8 ÅRSÖVERSIKT 2008

9 Engagerade medarbetare är en del av vår kultur kartläggning genomförs varje år, trots att lagen kräver en genomgång bara vart tredje år. Det är en medveten satsning för att banken snabbare ska nå målet om rättvisande löner. En ambition är också att få in fler kvinnor i mansdominerade miljöer. Under 2008 har arbetet påbörjats med att ta fram en genusutbildning och under 2009 etableras ett utvecklingsprogram för kvinnor som idag inte är chefer. Jag tror att de inledda satsningarna kommer att leda till att vi blir en bättre bank och arbetsplats vilket gynnar både oss själva och våra kunder, säger Ing-Marie Frithiof. Talent Program ny satsning med långt perspektiv Under året har en helt ny satsning sett dagens ljus: Talent Program. Här finns möjlighet för potentiella ledare och specialister att få utvecklas tillsammans under en längre period. Samma grundtanke gäller bankens traineeprogram, som startade under Programmet består redan av 13 unga och ambitiösa deltagare. Ing-Marie Frithiof, chef Human Resources Det här är långsiktiga satsningar som är mycket viktiga för oss, säger Ing-Marie Frithiof. Det är våra framtida ledare och specialister som tillsammans med sina medarbetare ska föra vidare bankens tradition med engagemang för kunden och en vilja till att hela tiden utvecklas. Fakta Danske Bank genomför årligen en lönekartläggning i syfte att nå rättvisande löner. Lagstadgat krav är var tredje år. Talent Program en helt ny satsning för att identifiera potentiella ledare och utveckla specialister. Under 2008 startade bankens traineeprogram med 13 unga och ambitiösa deltagare. ÅRSÖVERSIKT

10 CORPORATE RESPONSIBILITY Årets folkbildare 2008 Danske Bank har under året gjort ett flertal aktiva insatser för att ta sitt ansvar i samhället. Studenter har kommit ut i världen tack vare Danske Banks stipendier. Den kanske populäraste satsningen, åtminstone bland de yngre medborgarna, är nog ändå Penningborg en virtuell värld på webben som lär barnen ekonomi på ett lekfullt sätt. För detta arbete har banken mottagit utmärkelsen Årets folkbildare Danske Bank har skapat en speciell grupp, Corporate Responsibility Board, som utvecklat ett helt program med aktiviteter kopplade till bankens roll i samhället. Programmet startade 2007 och innehåller åtgärder knutna till fyra fokusområden: kunder, miljö, anställda och samhälle. Totalt satsas, inom hela Danske Bankkoncernen, 100 Mkr på aktiviteter inom dessa områden. Årets folkbildare för satsningar på barnen Den största satsningen sker inom samhälls området. Banken består av en stor mängd medarbetare med hög kompetens inom ekonomi, något som många i samhället har behov av. En viktig ambition är därför att dra nytta av kunskaperna på ett sätt så att de kan komma fler tillgodo och gagna en sund samhällsutveckling inom området. Inte minst finns ett stort eftersatt behov bland barn och ungdomar att öka sina kunskaper i basala ekonomiska frågor. För detta engagemang har Danske Bank mycket glädjande utnämnts till Årets folkbildare 2008 av tidningen Privata Affärer. Penningborg ökar barnens förståelse för ekonomi Webbplatsen Penningborg.se är en av de största satsningarna. Det är en rolig och lärorik virtuell värld för barn i åldrarna 5-7 år. Den virtuella världen innehåller många spel och aktiviteter som lär barnen var pengar kommer ifrån, vad pengar är värda och hur man hanterar och sparar pengar. Under våren 2009 kommer också en efterlängtad påbyggnad till sajten, som 10 ÅRSÖVERSIKT 2008

11 Penningborg.se har med stor framgång använts som en del av skolundervisningen i flera svenska skolor. lär barn förhålla sig till familjens ekonomi i olika vardagssituationer. Alla initiativ tas fram tillsammans med experter inom pedagogik, utbildningspsykologi och representanter från läroväsendet. Intresset för webbplatsen Penningborg har varit stort och Danske Bank planerar redan en fortsättning och nya, liknande, satsningar även för högre åldergrupper. Dessa kommer vara helt integrerade med den svenska läroplanen, där privatekonomi blir en naturlig del av undervisningen i matematik. Balans i livet för medarbetarna Flera av aktiviteterna är visserligen nära kopplade till den ordinarie verksamheten, men gemensamt för insatserna är att de går ett steg längre än vad som krävs av formella krav och regler. Exempelvis satsar Danske Bank på att underlätta för de anställda att skapa en hälsosam balans i livet. Banken valde också att lansera en omfattande friskvårdssatsning, med utökat friskvårdsbidrag, tävlingar och andra åtgärder som inspirerade till en hälsosam livsstil. Koldioxidneutral bank Aktiviteter som kopplas till kund- och miljöområdena är bland annat traditionella åtgärder som miljökrav på hyresvärdarna, satsningar på ny teknik för att underlätta elektroniska möten på distans och beslut om att helt lämna bensindrivna tjänstebilar. Danske Bank har också tagit ett beslut om att bli helt koldioxidneu trala under 2009, vilket inne bär att ut släppsrätter köps upp mot svarande den miljöpåverkan vi själva inte kan effektivisera. Etisk granskning av fonder Mer specifikt för banken är arbetet med så kallad etisk screening av fondutbudet. Det innebär att fonderna granskas och bedöms utifrån kriterier kring deras investeringars påverkan vad gäller miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Screeningprocessen baseras på internationellt erkända riktlinjer, bl.a. FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Ett omfattande projekt har också genomförts med fokus på att minska vår miljöpåverkan genom ett effektivare utnyttjande av våra resurser. Som ett led i det har Lars Sjögren, Ordförande Corporate Responsibility board en struktur byggts upp på webben för att underlätta kundernas hantering av kommunikation till och från banken. Genom en övergång från pappersbesked av olika slag till elektroniska besked får kunden också all information samlad i en elektronisk postlåda, ett s.k. earkiv, sam tidigt som pengar och miljö sparas. Stipendier för studier utomlands Danske Bank har under 2008 delat ut utlandsstipendier till universitetsstudenter som vill fördjupa sig i sitt ämne utomlands. Stipendiet betalas ut som en engångssumma innan studiestart var andra året stipendierna delades ut och redan första året var intresset stort. Vi har hittills möjliggjort 120 svenska ungdomars studier i utlandet och bidragit till att svenska företag drar nytta av internationell kompetens på hemmaplan. Fakta Danske Bank blev under 2008 utsedda till Årets Folkbildare av tidningen Privata Affärer för satsningen på privatekonomisk folkbildning Penningborg.se. De första månaderna efter lansering hade penningborg.se haft över unika besökare i fem länder. ÅRSÖVERSIKT

12 FÖRETAGSMARKNAD Med ICB kan vi dra nytta av Danske Bank- koncernens enhetliga plattform Specialistkunskap serverat på en enhetlig plattform Under året har en rad satsningar gjorts på att underlätta för företagskunderna. Ökad rådgivningskompetens och etablering av Företagscenter, specialiserat på rådgivning till mindre företagskunder. Koncerner med verksamhet utomlands får å sin sida helt nya möjligheter till rådgivning och service genom ett gemensamt erbjudande även för utländska dotterbolag. Sara Österberg, chef Företagsmarknad Det är i lågkonjunktur som bankrelationen sätts på prov, säger Sara Österberg, chef för Företags - marknad inom Danske Bank. Det är lätt att säga att man finns där för kun derna, men det är nu vi ska bevisa att vi menar allvar. Där tror jag att Danske Bank har en fördel, fortsätter Sara Österberg. Vi har en kultur av att bygga upp långsiktiga kundrelationer där våra specialister och kundansvariga blir ett team som arbetar tillsammans med kunden och aktivt sätter sig in i deras verklighet. 12 ÅRSÖVERSIKT 2008

13 PRIVATMARKNAD Flera nyheter för privatkunderna Fakta Vi erbjuder nu kundansvariga med specialistkompetens för småföretag på Företagscenter. Lanserat International Corporate Banking, koncerngemensamt erbjudande till företagskunder med landsöverskridande affärer. Nu kan vi erbjuda företagskunden en genomlysning av hela betalningsflödet för att effektivisera kundens affär, en så kallad Cash Management Optimering. Enhetliga plattformar effektivare för kunderna I praktiken handlar det också om att alltid finnas nära för rådgivning och service. Ett viktigt led i detta är Företags center, som lanserats för att erbjuda specialistkunskap för mindre företag. Danske Bank har under året även infört Sparkonto Företag, en mycket offensiv satsning med hög inlåningsränta för företag. För de större internationella företagen har det funnits ett behov av lösningar som ger moderbolagen bättre överblick, samtidigt som dotterbolagen möts av rådgivare som är specialiserade på just deras lokala behov av produkter och tjänster. Som en konsekvens av detta har vi lanserat ICB, International Corporate Banking, berättar Sara Österberg. Med ICB kan vi dra nytta av Danske Bankkoncernens enhetliga plattform genom att erbjuda gränsöverskridande tjänster och produkter på ett enkelt och tidsbesparande sätt i hela tolv länder. Danske Bank är enligt Svenskt Kvalitets Index den bank som har de mest nöjda privatkunderna bland de stora bankerna. Kundnöjdheten är dessutom den högsta som hittills uppmätts för banken. Att ha nöjdast kunder är något som är starkt motiverande internt. Det är väldigt roligt för oss att jobba när vi känner att kunderna uppskattar det vi gör, säger Gunnar Nordéus, chef för Privatmarknad inom Danske Bank. Under året har en rad nyheter presenterats för att förenkla och för bättra för privatkunderna i Danske Bank. Bland annat har en ny hemsida lanserats och den nya tjänsten earkiv i Hembanken, där nästan all bankdokumentation för kunderna samlas elektroniskt på ett och samma ställe. Även kundservice på telefon har utvecklats ytterligare, vilket ger kunderna stora möjligheter att välja mellan personligt besök, telefon eller Internet för att göra affärer. Placeringsrådgivare med specialistutbildning Privatkunder som efterfrågar kvalificerad rådgivning inom placeringsområdet har fått flera nya möjligheter under året. Satsningar har gjorts på lokalt placerade rådgivare med specialistutbildning, som nu fått en mer renodlad roll med inriktning på placeringsfrågor. Gunnar Nordeus, chef Privatmarknad För dem som vill ha en aktivt förvaltad förmögenhet finns numera även möjlighet till diskretionär förvaltning, dvs placeringarna förvaltas med utgångspunkt i olika modellportföljer, berättar Gunnar Nordéus. Förmögenhetsråd givaren ser till kundens hela affär Alla dessa nyheter och innovativa lösningar är emellertid inte nog för att få riktigt nöjda kunder. Det handlar också om att aktivt kontakta kunderna. Årligen erbjuder vi en check-up med kunderna som är mycket uppskattad. Det är en ekonomisk hälsokontroll där kunderna får möjlighet att träffa en privatrådgivare på kontoret, berättar Gunnar Nordéus. Med vårt Sparkonto XL, som under året förbättrats ytterligare, har vi dessutom knutit många nya kunder till banken. Det ger i sin tur möjlighet att visa att vi kan mycket mer än bara hög ränta. Fakta Under 2008 delade Danske Bank ut ca 14 miljoner kronor i bonus till bankens guldkortskunder. Varje kortinnehavare fick ca 620 kronor som betalades ut i form av fondandelar i Danske Invest Balanserad. ÅRSÖVERSIKT

14 KUNDCENTER FÖRETAG Fokus på mindre företag Under året har ett intensivt arbete pågått med att bygga upp ett renodlat företagscenter för mindre företag. Företagskunderna har direktkontakt med företagscenter som har det totala kundansvaret. Syftet är att erbjuda mindre företag specialistkompetens som annars ofta bara de större företagen får tillgång till, förklarar Gunilla Lindefelt, chef för Kundcenter Företag. Satsningen är ovanlig i Sverige eftersom det oftast är de större företagen som hamnar i fokus för uppmärksamheten. Gunilla Lindefelt, chef Kundcenter Företag Jag tror inte att någon bank har varit så tydlig med att erbjuda de mindre företagen ett dedikerat rådgivningsteam, säger Gunilla Lindefelt. Hit kan företagarna kunna höra av sig för att diskutera enklare frågor såväl som strategiska affärer. Rådgivarna har hög kompetens och skulle det behövas kan de även koppla in bankens specialistfunktioner. Enkla lösningar som sparar tid för företagarna I vanlig ordning har förstås kunderna tillgång till Danske Banks unika plattformslösning för betalningar och ärenden av olika slag. Konceptet innebär att företa gare som även är privatkunder i banken har möjlighet att samla hela sitt engagemang på ett ställe, vilket ger bättre överblick och sparar tid. För vårt företagscenter gäller också att de kundansvariga har mandat att fatta egna beslut, vilket betyder att kunderna får snabba besked, poängterar Gunilla Lindefelt. Dessutom ökar tillgängligheten väsentligt eftersom öppettiderna på telefon är bättre än för de vanliga bankkontoren. Sammantaget gör satsningarna att Danske Bank kan följa med som kompetent samarbetspartner hela vägen. Från nystartat entreprenörsföretag till storföretag med verksamhet i flera länder. 14 ÅRSÖVERSIKT 2008

15 CASH MANAGEMENT Vårt servicekoncept gör Danske Banks Cash Management enklare och tryggare Antalet offertförfrågningar på vårt CM-erbjudande har ökat med 74 procent jämfört med föregående år, berättar en glad Ann Eriksson Thäck, chef för Cash Management CIB inom Danske Bank. En mycket hög andel av dessa väljer också att gå över till oss när de får höra om vår plattform där de med en enda inloggning kan komma åt och få överblick över alla banktransaktioner i hela företaget oavsett landsgränser. Normalt är det en komplicerad och tidsödande process att byta bank och införa ett nytt system för betalningsflöden. Med Danske Banks koncept går övergången säkert och smidigt, även vid större upplägg där samma system införs för hela koncernen i flera olika länder. Vi har inrättat särskilda team som är specialister på att byta CM-system och koppla ihop det med företagets egna affärssystem. De följer en tydlig och genomarbetad projektmodell och kunden får en projektledare som tar ansvar för att allt flyter enligt tidplanen, säger Ann Eriksson Thäck Sänker kostnaderna Tryggheten upphör inte i och med att systemet är infört. I servicekonceptet ingår att alltid finnas nära till hands för att hjälpa kunderna med den dagliga servicen, eller om det skulle uppstå något problem. Vid behov kommer även specialister ut för att på plats hjälpa företaget till rätt lösningar. Vi har sett att företag kan göra kostnadsbesparing på upp till 30 procent. Mycket tack vare den överblick som vår gemensamma plattform ger, med alla transaktioner i realtid, berättar Ann Eriksson Thäck. Kunderna behöver inte personal som sitter i de olika länderna utan kan, om de så önskar, administrera allt från en enda plats. Ann Eriksson Thäck, Head of Cash Management CIB I servicekonceptet ingår att alltid finnas nära till hands ÅRSÖVERSIKT

16 16 ÅRSÖVERSIKT 2008 Det är genom att vara engagerade som vi kan bli bättre rådgivare

17 CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING Ytterligare satsning på rådgivning CIB, Corporate & Institutional Banking, är en organisation inom Danske Bank som bland annat har kundansvar för större företag och institutioner. I uppdraget ingår att vara en samlad kontaktyta för kundernas alla bank- och finansieringstjänster. Det innebär täta kundkontakter. Finanskrisen har påverkat både oss och våra kunder i väldigt stor utsträckning. Det som skett omkring oss berör såväl våra kunder i den finansiella sektorn som industriföretagen, säger Jan Åslund, chef för CIB. Fokus under året har därför varit att möta kundernas ökade behov av rådgivning och analys samt att fungera som stöd vid genomförande av viktiga affärer. och lösningar kommit kunderna tillgodo, säger Jan Åslund. Att vi är en komplett bank för stora företag och finansiella institutioner märks också allt tydligare i våra kund relationer. Det är genom vårt djupare engagemang som vi kan bli bättre rådgivare och hitta skräddarsydda lösningar som gör skillnad i både goda och svåra tider. Årets affärsbank för tredje året i rad För att ytterligare stärka rollen som hel - het s leverantör mot företagen har Danske Bank under året fortsatt att satsa på kompetensutveckling, något som givit positiv respons. Att ansträngningarna uppskattas visas även av att Danske Bank för tredje året i rad utsetts till Årets affärsbank i tidningen Affärsvärlden. Vi gläds åt att våra investeringar i kompetens och utvecklingen av produkter Jan Åslund, chef CIB ÅRSÖVERSIKT

18 DANSKE CAPITAL Allt större fokus på att optimera portföljen Under året dubblades det mandat Danske Capital fick då man 2007 vann ett prestigefyllt förvaltningsuppdrag för Sjunde AP-fonden. En annan aktör inkom med ett uppdrag på 3,3 miljarder SEK. Mikael Nordberg, chef för Danske Capital Sverige, tror inte att det var en slump: Som en utmanare på marknaden måste vi vara extra lyhörda för kundernas behov. Vi har samtidigt visat upp goda förvaltningsresultat och det är något som skapat nyfikenhet i branschen. Mikael Nordberg, chef Danske Capital Sverige Det är så lätt att utgå ifrån vad man redan har, men det är inte alltid optimalt för kunden. Vi är en relativt liten organisation som har stora möjligheter att anpassa oss till kunden, fortsätter Mikael Nordberg. Det är en kreativ utmaning att hitta effektiva lösningar som ingen tänkt på förut. Från förvaltare till aktiv partner Samtidigt sker arbetet inom ramen för en väldefinierad arbetsprocess som bygger på lång erfarenhet av avancerad riskhantering och optimering av kundernas portföljer. De senaste åren har det skett en viss förskjutning i uppdragen. Från rena förvaltningsuppdrag till ett större fokus på helheten. En tydlig trend är att kunderna vänder sig till oss för att gå igenom och allokera portföljen på ett optimalt sätt. På så vis blir vi mindre av en vanlig förvaltare och mer av en partner, säger Mikael Nordberg. Skräddarsydda lösningar till trots är finansiella produkter och tjänster sällan unika. Danske Capital har därför satsat mycket på att rekrytera rätt medarbetare. Vi söker dem som vill mer än att bara utföra ett jobb, de som engagerar sig i kundernas situation, säger Mikael Nordberg. Kombinerat med ett tätt lagarbete har vi uppnått något av en entreprenörskänsla i banken, och det är något som gynnar både oss och kunderna. 18 ÅRSÖVERSIKT 2008

19 DANSKE FINANS Kraftigt ökat intresse för fakturabelåning Konjunkturen har gjort att bankkunderna ändrat inriktning på sina förfrågningar. Vi ser att färre väljer att göra investeringar i dagens affärs klimat och om man väljer att investera så är det mycket vanligt att finansieringen görs med hjälp av leasing- eller avbetalningsfinansiering istället för att använda företagets egen kassa, säger Rolf Ekström, chef för Danske Finans. Våra förvaltnings resultat har skapat nyfikenhet Fakta Danske Capital grundades 1996 av Danske Bank när banken centraliserade den institutionella kapital- och fondförvaltningen. Danske Capital förvaltar närmare 800 miljarder kronor. Danske Capital fokuserar på aktie- och räntemarknaderna i norden, Europa och Östeuropa. Trots den generellt minskade investeringsviljan finns det en fortsatt positiv inställning till investeringar inom de branscher som inte är så konjunkturkänsliga, såsom lantbruk där relativt många affärer görs, till stor del tack vare bankens effektiva och förmånliga leverantörssamarbeten. Aktiviteterna inom rörelsekreditsidan ökar kraftigt. Köp och belåning av fakturor har blivit en viktig kanal för kunderna eftersom de kan frigöra kapital samt få en betydande administrativ avlastning. Direktbelåning av fakturor ger bra kontroll och översikt för företagen, säger Rolf Ekström. Behovet av detta ökar i en orolig tid, därför har vi fått många förfrågningar särskilt under slutet av året. Behovet av rådgivning har också ökat eftersom företagen i rådande konjunktur ofta har behov av att förbättra sin likviditet genom att använda säkerheter i objekt eller fordringar. När det gäller investeringar är trenden tydlig. Företagen senarelägger nysatsningar i den rådande konjunkturen. När det gäller exempelvis vagnparksfinansiering ser Rolf Ekström ett ökat intresse för den operationella finansieringen, dvs där kunden betalar en fast kostnad och banken står för all administration, hantering och dessutom står för hela restvärdesrisken. Företagen söker hela tiden nya sätt att effektivisera och strukturera finansieringen. Snabbare besked med produktspecialister För att möta det ökade behovet av rådgivning har Danske Finans förstärkt organisationen med produktspecialister med bred kompetens. Det innebär att kunderna får träffa en specialist som kan diskutera samtliga finansbolagsprodukter och därigenom slipper kunden att slussas runt bland flera olika personer. I praktiken sparar det tid för kunderna som får snabbare besked och dessutom får en motpart som har en bättre helhetsbild över vilka lösningar man kan erbjuda företaget, säger Rolf Ekström. Att finnas nära kunderna är alltid viktigt, men i svåra tider blir det avgörande Vi finns nära våra kunder. Det är något som alltid är viktigt, men i svåra tider blir det avgörande. Har vi förståelse för den verklighet företaget verkar i kan vi ta fram lösningar som ger mycket bättre effekt, sammanfattar Rolf Ekström. Rolf Ekström, chef Danske Finans Fakta Danske Finans totala utlåningstock har sedan december 2004 ökat från cirka 7 miljarder till 15 miljarder december Danske Finans fi nansierade i december 2004 drygt personbilar via leasing. Per december 2008 har denna siffra ökat till personbilar. ÅRSÖVERSIKT

20 CORPORATE FINANCE Jag tror att det gett eko i branschen att vi kämpar hårt för våra kunder Fortsatta framgångar för Corporate Finance Danske Bank var under 2008 inte bara en av de ledande aktörerna i Sverige på större företagsöverlåtelser, utan blev också störst inom aktieemissioner. Jag tror att det har gett eko i branschen att vi kämpar hårt för våra kunder, säger Niels Jørgen Larsen, chef för Corporate Finance inom Danske Bank Sverige. En starkt bidragande orsak är också tillgången till Close Brothers, ett av världens främsta globala nätverk av specialister inom företagstransaktioner. Det gör att affärerna inte begränsas till Sverige eller Norden, utan får ett mycket bredare upptagningsområde. Det tar tid att bygga upp ett så omfattande globalt nätverk, säger Niels Jørgen Larsen. Vårt har tagit över 10 år att skapa och vi har idag en partner i varje land och marknad av betydelse. Många av våra konkurrenter nöjer sig med enklare former av bilaterala avtal, men vi erbjuder en sammanhängande global marknadstäckning. För kunderna innebär det betydligt bättre möjligheter att hitta köpare och säljare till sina verksamheter och få ut ett pris som verkligen motsvarar potentialen. Brett samarbete inom banken vid aktieemissioner Samma tänkande gäller vid aktieemissioner i svenska börsbolag, konstaterar Niels Jørgen Larsen. Kunden måste veta att vi drar full nytta av kompetensen som finns inom alla delar av banken inklusive Niels Jørgen Larsen, chef Corporate Finance aktiehandel och aktieanalys. Det handlar både om att kunna hantverket och förstå kundens hela situation och om att ha en organisation som brinner för att överträffa kundens förväntningar. Det har vi bevisat att vi kan, därför har våra kunder gjort oss ledande i Sverige. Fakta Danske Bank Corporate Finance störst i landet på aktieemissioner. Under 2008 genomfördes aktieemissioner till ett värde av 3,1 miljarder kronor (Källa: Statistik från Nasdaq OMX). Danske Bank Corporate Finance var även en av de mest anlitade rådgivarna i Sverige inom Mergers & Acquisitions. Nordisk partner i det globala nätverket Close Brothers bestående av cirka 400 corporate fi nance-specialister. 20 ÅRSÖVERSIKT 2008

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Innehåll Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov Vierbjuderpersonligrådgiv ningochserviceviakontor, internetochtelefonallatider pådygnet. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Detmesttillfredsställandeär

Läs mer

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009 Årsredovisning IV Nordea Annual Report 2009 VI Nordea Annual Report 2009 Nordea är en relationsbank. Attraktiva erbjudanden och ett komplett tjänsteutbud ger positiva kundupplevelser. Nordea Årsredovisning

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB 12 Årsredovisning Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsöversikt 08 SEB är en rådgivarbank. Intjäningen bygger på hög aktivitet och duktiga medarbetare som arbetar nära kunderna.

Årsöversikt 08 SEB är en rådgivarbank. Intjäningen bygger på hög aktivitet och duktiga medarbetare som arbetar nära kunderna. Årsöversikt 8 SEB är en rådgivarbank. Intjäningen bygger på hög aktivitet och duktiga medarbetare som arbetar nära kunderna. Innehåll Rundabordssamtal om finanskrisen SEB:s nya miljöobligation SEB en ledande

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsredovisning 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB

Läs mer

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen Årsredovisning Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen och värderingarna hos Nordeas medarbetare.

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya Sammandrag 2011 VD-ord Vårt mål är att skapa positiva kundupplevelser även under de nya regelverken. Vi är fast beslutna att öka vår kostnads-, kapital-, upplånings- och likviditetseffektivitet, för att

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

vinjett Brödtext Årsredovisning 10

vinjett Brödtext Årsredovisning 10 vinjett Brödtext Årsredovisning 10 seb årsredovisning 2010 ii detta är SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING GIVANDE RELATIONER. Stora förändringar i ekonomin Aktiva storföretagskunder Nya digitala tjänster möter nya behov

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING GIVANDE RELATIONER. Stora förändringar i ekonomin Aktiva storföretagskunder Nya digitala tjänster möter nya behov ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING GIVANDE RELATIONER Stora förändringar i ekonomin Aktiva storföretagskunder Nya digitala tjänster möter nya behov DETTA ÄR SEB VILKA VI ÄR SEB är en relationsbank. Vi

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer