Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006"

Transkript

1 Pressinformation Kvartal Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE BANKING & INSTITUTIONAL CLIENTS SAMT DANSKE BOLÅN OCH DANSKE FINANS. UTÖVER BANKAKTIVITETER HAR DANSKE BANK FÖLJANDE AFFÄRSOMRÅDEN I SVERIGE: DANSKE MARKETS, DANSKE CONSENSUS, DANSKE CAPITAL, DANICA FONDFÖRSÄKRING OCH DANSKE FONDER. SAMTLIGA SIFFROR I RAPPORTEN AVSER ENDAST BANKAKTIVITETER SVERIGE. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden Resultatet före kreditförluster har ökat med 27 procent. Volymtillväxten ökade med 24 respektive 29 procent för ut- och inlåning Provisionsnettot ökade med 32 procent och räntenettot ökade med 16 procent Fonddepå XL är en helt ny produkt för placeringstjänster som har lanserats Fastighetsrenting etableras som nytt produktområde Danske Bank Sverige har utsetts till Årets Affärsbank Kontorsexpansionen och satsningen på mäklarsamarbeten fortsätter Bankaktiviteter Sverige, MSEK Kvartal 1 Kvartal 1 Index Helår Nettoränteintäkter Provisionsnetto Handelsintäkter Övriga intäkter Intäkter Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Resultat efter kreditförluster Utlåning (ultimo) Inlåning (ultimo) Riskvägda poster (medeltal) Fördelat eget kapital (medeltal) K/I-tal före kreditförluster 60,3 61, ,9 Avkastning på eget kapital före kreditförluster 14,4% 14,8% 97 14,2% 1 RESULTATRAPPORT

2 35% 30% 25% 20% 15% Årlig tillväxt utlåning Danske Bank i Sverige är en fullservicebank uppbyggd som ett nätverk av provinsbanker med egna lokala namn och som tillsammans har fler än 60 kontor och regionala Finanscenter. Två tredjedelar av intäkterna kommer från företagskunder och en tredjedel kommer från privatkunder. Vår affärsmodell är att kombinera vårt lokala engagemang med den internationella bankens resurser. Genom att utnyttja koncernens plattform för administration och processer skapar vi utrymme för entreprenörskap och nytänkande. Under 2006 har vi gjort det igen med en ny produkt inom placeringsområdet. 10% 5% 0% Tillväxt utlåning Danske Bank Tillväxt utlåning svensk totalmarknad 2005 Resultat före kreditförluster för Bankaktiviteter Sverige uppgick till 283 miljoner kr jämfört med 223 miljoner kr, en ökning med 27 procent. Ökningen av kreditförluster är till största delen hänförlig till ändring av de interna redovisningsreglerna för portföljreserveringar. Danske Bank fortsätter att växa kraftigt i Sverige och växer betydligt snabbare än marknaden Marknadsandelar Danske Bank Sverige Marknadsandel Utlåning Företag Marknadsandel Utlåning Privat 2005 Stark intäktstillväxt och ökade provisionsintäkter Nettoränteinteäkterna steg med 16 procent jämfört med första kvartalet föregående år tack vare den kraftiga volymtillväxten inom ut- och inlåning. Ökningen av räntenettot från in- och utlåning motverkades av en fortsatt ökad marginalpress. Provisionsnettot ökade med 32 procent, främst på grund av ökade affärsvolymer till följd av ökad aktivitet. Under första kvartalet har vi tagit nya uppdrag inom Trade Finance och en rad olika områden. Nu satsar vi ytterligare på Placeringsområdet med bland annat vår nya tjänst Fonddepå XL. Totalt ökade intäkterna med 22 procent jämfört med föregående år. På grund av expansionen i kontorsnätet ökade de totala omkostnaderna jämfört med samma kvartal 2005 med 19 procent. För etablerade kontor ökade omkostnaderna marginellt. Omkostnadsökningen påverkades också av ökad kundaktivitet och därtill kopplade kostnader, samt utvecklingsinsatser för nya produkter och rationalisering av processer. Fortsatt stark tillväxt 2 RESULTATRAPPORT Bankens utlåning till företag ökade till 94 miljarder och till privatpersoner till 54 miljarder. Den sammanlagda volymtillväxten var 24 procent, jämfört med 2004.

3 Inom privatmarknaden fokuserades utlåningen fortsatt på bolåneprodukter, vilket resulterade i en volymökning på hela 33 procent jämfört med första kvartalet Produktpenetrationen inom privatmarknaden har ökat bland annat till följd av lanseringen av bankens nya kreditkort och flera aktieindexobligationer. Förändringen av marknadsandelar för mars har inte redovisats av Riksbanken. Nytänkande öppnar bankmarknaden Det har tidigare inte varit möjligt för kunder att flytta sina fondinnehav från storbankerna till konkurrerande aktörer. Detta har lett till att många människor förlorat kontrollen över sina fonder som hamnat på olika ställlen när kunderna bytt bank. Två tredjedelar av alla fondsparare har fonder i fler än två bolag och huvuddelen av alla fondägare agerar inte när marknaden går upp eller ned. Fonddepå XL är en ny, helt unik produkt som vi är ensamma på den svenska bankmarknaden om att erbjuda. Den ger kunden möjlighet att samla, överblicka och hantera alla sina fonder på ett ställe. Med alla fonder menas både de fonder som kunden har hos oss och fonder som kunden har hos andra banker eller fondbolag. Kunden kan alltså samla alla sina fonder utan att sälja och undviker därmed skatteeffekter. Fonddepå XL ger kunden kontroll över sina fonder i alla banker och fondbolag gamla såväl som nya. Kunden kan få en fullödig rådgivning som tar hänsyn till hela den ekonomiska situationen och det ger tillgång till alla fonder som marknadsförs i Sverige, såväl inhemska som utländska, för nya placeringar. Fastighetsrenting nytt produktområde Idag har det blivit allt mer vanligt att privat och offentlig sektor satsar på sin kärnverksamhet. Danske Bank Sverige har därför startat ett nytt produktområde för fastighetsrenting. Fastighetsrenting är det idealiska verktyget för kunder som vill behålla kontrollen över sina fastighetstillgångar utan att behålla ägandet och samtidigt får kunden den ökade kapitaleffektivitet som fastighetsrentingen innebär. 3 RESULTATRAPPORT

4 Vi hjälper våra kunder att sälja och återförhyra fastigheter med hjälp av långfristiga hyresavtal. Kunderna kan uppnå en effektivare användning av fastighetstillgångar, bättre kostnadskontroll och att föra över kapitalutnyttjande till kärnverksamheten. Våra leasingvillkor syftar till att ge våra kunder konkreta lösningar utanför balansräkningen, i form av operativ långtidsuthyrning av fastigheter. Detta gör vi för fastigheter som har strategisk betydelse för användaren, oavsett om fastigheten redan ägs eller ska förvärvas eller byggas. Danske Bank har utsetts till Årets Affärsbank Danske Bank i Sverige fortsätter att utmana storbankerna både genom nytänkande och tillväxt. Vi förnyar den svenska bankmarknaden i snabb takt och har de mest nöjda kunderna jämfört med storbankerna. Nu har vi också utnämnts till Årets Affärsbank i Affärsvärldens stora Finansbarometer bland större företag. Enligt Finansbarometern hämtar Danske Bank hem utmärkelsen på de områden som blir allt viktigare för bankerna, kvalitet på rådgivning och service. Erbjudandet måste också uppfattas som prisvärt och konkurrenskraftigt. Undersökningen visar att Danske Banks affärsmodell med hög närvaro för kunden och personalens höga kompetens är drivande i positiv bemärkelse. Framför allt handlar det om att med djupt engagemang vara den bästa lokala finansiella partnern som förstår kundernas nuvarande behov och kan diskutera framtida utveckling. Fortsatt expansion i kontorsrörelsen Kontorsrörelsen fortsätter att expandera, men inte bara med traditionella lösningar. I samarbetet med Bjurfors har ett kontor av helt ny typ öppnats. Även med Skandia Mäklarna diskuteras att öppna gemensamma kontor. 4 RESULTATRAPPORT

5 DANSKE BANK I SVERIGE BESTÅR AV FJORTON PROVINSBANKER MED GEMENSAMMA SPECIALISTENHETER OCH ADMINISTRATIVA ENHETER. PROVINSBANKERNA ÄR BOHUSBANKEN, GÄVLEBORGS PROVINSBANK, HALLANDS PROVINSBANK, NÄRKES PROVINSBANK, SKARABORGS PROVINSBANK, SKÅNES PROVINSBANK, SMÅLANDSBANKEN, SUNDSVALLSBANKEN, SÖRMLANDS PROVINSBANK, UPPLANDSBANKEN, VÄRMLANDS PROVINSBANK, VÄSTMANLANDS PROVINSBANK, ÄLVSBORGS PROVINSBANK SAMT ÖSTGÖTA ENSKILDA BANK. Kraftsamling för ökad tillväxt inom storföretagssegmentet Danske Bank Sverige kraftsamlar för ökad tillväxt genom att ta fler huvudbanksuppdrag och därmed få ökad andel av både flödesaffärer och strategiska uppdrag i segmentet institutioner och stora företag (inklusive midmarket). En ny enhet har bildats där relationsansvariga koordineras med specialister inom Cash Management och Structured Finance samt Risk Management. Med den nya organisationen skapar vi förutsättningar för våra kunder att få en starkare finansiell partner som förstår deras nuvarande behov och kan diskutera framtida utveckling. Relationsansvariga och specialister kan koordineras i team för att på ett mer flexibelt och kundanpassat sätt möta våra kunders behov genom initierade diskussioner och skräddarsydda lösningar. Fortsatt goda makroekonomiska utsikter Vi ser fortsatt god tillväxt och förutspår en ökning av BNP med 3,2 procent. Samtidigt är inflationstrycket lågt och därmed förväntas inte riksbanken höja räntorna. Möjligen kan ökade priser på insatsvaror och de kommande löneförhandlingarna förändra bilden. Se vidare i Scandinavian Outlook som publiceras 2 maj. För ytterligare information: Mats Torstendahl VD, Danske Bank Sverige Telefon: E-post: Fredrik Sauter vice VD, Danske Bank Sverige Telefon: E-post: Fortsätter att förnya bankmarknaden i Sverige Danske Bank i Sverige ska fortsätta att förnya bankmarknaden både genom tillväxt och nytänkande. Ökningen från en till fem procent av marknaden bygger på en affärsmodell som kombinerar vårt lokala engagemang med resurserna i en internationell bank. Genom att utnyttja koncernens plattform för administration och processer skapar vi utrymme för entreprenörskap och nytänkande som är grunden för vår affärsmodell. Den ger oss möjlighet att effektivisera de interna processerna på kontor och centrala enheter, samtidigt som vi kan öka tillgängligheten på kundernas villkor med modern teknik. Vi ska nu börja dra full nytta av den koncerngemensamma plattformen och potentialen i att vara en del av Nordens största finanskoncerner. Och vi ska fortsätta att utmana med nytänkande i bankmarknaden. 5 RESULTATRAPPORT

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 2014 GOODMOODYEAR Under 2014 ökade Dunis omsättning till drygt 4,2 miljarder kronor och lönsamheten till över elva procent. Den organiska tillväxten blev nästan fyra

Läs mer

Flygresor med stor valfrihet

Flygresor med stor valfrihet Flygresor med stor valfrihet SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll Snabbguide till viktiga fakta SAS koncernen 1 SAS koncernen i korthet 2 Bolagen i korthet 3 Viktiga händelser,

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och är en världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Sveriges Bussföretag, 2015-05-06 Innehåll 1. Innehåll...2 2.

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer