NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23"

Transkript

1

2 NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23

3 INNEHÅLL INNEHÅLL : ÅRSÖVERSIKT 2007 DANSKE BANK I MEDIA 4 ÅRET I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6-7 DANSKE BANK: EN GEMENSAM PLATTFORM FÖR EXPANSION 8-9 HUMAN RESOURCES CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PRIVATMARKNAD 14 FÖRETAGSMARKNAD 15 CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING 16 KUNDCASE CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING: MFEX 17 CASH MANAGEMENT 18 KUNDCASE CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING: LANTMÄNNEN 19 DANSKE FINANS 20 DANSKE CAPITAL 21 CORPORATE FINANCE 22 KUNDCASE SUNDSVALLSBANKEN: NORRPORTEN 23 PRIVATE BANKING & KAPITALFÖRVALTNING 24 KUNDCASE SMÅLANDSBANKEN: BUBS GODIS 25 DANSKE MARKETS 26 KUNDCASE BOHUSBANKEN: NOREX 27 TRADE FINANCE 28 STRUCTURED FINANCE 29 SKOG & LANTBRUK 30 KUNDCASE JÄMTLANDS PROVINSBANK: SERVICEGRUPPEN 31 DANICA PENSION 32 KUNDCASE ÖSTGÖTA ENSKILDA BANK: LIVSKOMFORT 33 MÄKLARSAMARBETE: SKANDIA MÄKLARNA RESULTAT: ÅRET I SIFFOR BANKLEDNINGEN 40 ADRESSER: HÄR FINNS VI ÅRSÖVERSIKT

4 DANSKE BANK I MEDIA Den 1 februari 2007 godkänner berörda konkurrensmyndigheter koncernens förvärv av Sampo Bank i Finland. Det var och är fortfarande den första stora strukturaffären på länge inom den nordiska banksektorn, som under en längre tid omgärdats av olika fusions- och förvärvsrykten. Genom förvärvet har nu Danske Bank en framskjuten position i hela Norden med en kontorsrörelse i varje land. För att bli än mer konkurrenskraftiga kan nu många företagskunder och institutioner på båda sidor om Östersjön dra nytta av en internationell bank med bland annat finansiell styrka, ett stort utbud av produkter och ett starkt cash management-erbjudande. Svenska Dagbladet Ett år fyllt av priser och utmärkelser Danske Bank inleder 2007 med en rivstart. I januari utsågs VD Mats Torstendahl till Årets Mercurius av Dagens Industri och Mercuri International för bankens försäljningsframgångar. Dagens Industri Ytterligare en utmärkelse för banken kom under hösten då Danske Bank blev utnämnda till Årets Affärsbank av tidningen Affärsvärlden. Danske Bank placerade sig överst i kategorierna kvalité på rådgivning, service och pris. Affärsvärlden Under året kom Danske Bank starkt att förknippas med uppköpsrykten kring SBAB. Med jämna mellanrum rapporterade olika medier om bankens expansionslust och köpiver. Mats Torstendahl kommenterade rapporteringen ett flertal gånger under året. Dagens Industri Under våren lanserar Danske Bank ett av marknadens bästa sparkonton med 4 procent i ränta och ännu en gång trappas konkurrensen upp på den svenska bankmarknaden. Ett flertal konkurrenter introducerar efteråt egna högräntekonton och i media är plötsligt kontosparande återigen ett hett alternativ. Dagens Nyheter ÅRSÖVERSIKT 2007

5 Jenny Öman, Kundansvarig företag Sundsvallsbanken ÅRET I KORTHET : FORTSATT TILLVÄXT MED STARKT FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Fjärde kvartalet avslutades otroligt starkt och 2007 blev bankens bästa år hittills. Året präglades av fortsatt tillväxt med starkt förbättrad lönsamhet. Danske Bank är en utmanare på den svenska bankmarknaden och vi har fortsatt att öka våra affärsvolymer och marknadsandelar på in- och utlåning. Lönsamheten (RoE) förbättrades starkt till 21,0 från 15,6 procent. Resultatet före kreditförluster steg till miljoner kr, vilket är det bästa någonsin och en ökning med 32 procent. Inlåningen ökade med 20 procent och utlåningen med 22 procent, klart över marknadstillväxten. Expansionen i våra fyra regioner har fortsatt med ett stort antal nya privatoch företagskunder. Danske Bank har under året återigen utsetts till Årets Affärsbank av tidningen Affärsvärlden. Sparkonto XL lanserades framgångsrikt under andra kvartalet och utsågs senare till Årets Bankprodukt av tidningen Privata Affärer. Dotterbolaget Skandia Mäklarna har mäklat närmare objekt till fortsatt bra lönsamhet under ÅRSÖVERSIKT

6 Mikaela Ljung, en utav bankens totalt sextio utlandsstipendiater. Mikaela studerar till en magisterexamen i nationalekonomi. Här på plats i Sydafrika för att läsa sin utbytestermin. VD HAR ORDET : HANDLINGSKRAFTIG UTMANARE PÅ BANKMARKNADEN Vi ska fortsätta växa och ta ytterligare marknadsandelar. Vägen dit går via en stark och tydlig position på marknaden där vi ska vara den främsta utmanaren till storbankerna. Vi ska fortsätta visa att vi är den bästa lokala finansiella partnern genom att skapa tydliga värden för våra kunder. Vi har återigen påmints om att vi lever i en värld där vi påverkas allt mer av det som händer utanför Sverige. Klimatfrågan har kommit högt på dagordningen, inte minst genom insatser av Al Gore och FN:s klimatpanel som fick Nobels fredspris för sitt arbete. Våra kunder påverkas allt mer av faktorer i vår omvärld, vilket ställer krav på vår förmåga som rådgivare och finansiell leverantör att hjälpa våra kunder att agera snabbare och tänka nytt för att ta tillvara de möjligheter som en global marknad erbjuder. Det gångna året På de finansiella marknaderna har det gångna året varit omvälvande, främst på kreditmarknaderna världen över. Inledningen på 2008 har inte ändrat den bilden utan oron tycks bestå. Kronan försvagades mot euron, men stärktes mot dollarn. Och det är också i USA vi sett den största dramatiken med de tilltagande finansiella problemen inom bolånefinansieringen. Under 2007 har vi fått lära oss ett nytt ord Subprime och det är troligt att vi får lära oss nya begrepp under I Sverige höjdes reporäntan fyra gånger med sammanlagt en procent mot bakgrund av den starka konjunkturutvecklingen och tilltagande inflation. Året präglades av hög affärsaktivitet inom många olika områden. Antalet aktiviteter ökade successivt och intensifierades i fjärde kvartalet, som blev det bästa kvartalet någonsin. Kreditoron har medfört minskad likviditet på kapitalmarknaden, vilket också innebär ökade upplåningskostnader. Utmanar konkurrenterna Under 2007 har vi på allvar tagit steget mot att i större utsträckning sälja våra tjänster via telefon och Internet. Det är främst på kontoren vi möter våra kunder för kvalificerad rådgivning och försäljning av komplexa helhetslösningar till våra prioriterade kunder. Det är också via kontoren, som vi bygger starka relationer på de lokala marknaderna. Samtidigt möter banken nya utmaningar främst i form av en allt hårdare konkurrens både från gamla och nya konkurrenter, som pressar marginalerna, men också i form av en allt tydligare förändring av kundernas köpbeteende när det gäller finansiella tjänster. Det senare visar sig bland annat genom att kunderna också vill ha ökad tillgänglighet över Internet eller telefon och inte enbart genom möten hos oss lokalt via kontoren. Det ger ökade krav på tillgänglighet, kompetens och effektivitet. Till detta kommer en fortsatt reglering av marknaden, som är resultatet av en harmonisering av lagstiftningen inom EU och som syftar till att stärka konsumentskyddet och underlätta konkurrensen över gränserna. Under 2007 utmanade vi marknaden rejält när vi lanserade Sparkonto XL med marknadens högsta ränta. Det gav rubriker som räntekrig och flera mindre konkurrenter agerade men de fyra största bankerna gav inga matchande erbjudanden till sina kunder. 6 ÅRSÖVERSIKT 2007

7 MATS TORSTENDAHL Bästa året igen Vi har haft ett framgångsrikt år under 2007 med en stark förbättring av de finansiella resultaten och många bekräftelser av att kunderna uppskattar vårt erbjudande. Det senare visar sig bland annat i fortsatt hög kundnöjdhet och utmärkelser såsom Årets Affärsbank och Årets Bankprodukt. Vår resultatutveckling har varit mycket stark och vi har överträffat flera av våra mål. Vi har återigen vuxit snabbare än marknaden och vi har tagit ytterligare marknadsandelar inom samtliga affärsområden. Jämfört med föregående år ökade våra in- och utlåningsvolymer med 20 respektive 22 procent. På intäktssidan har nettoränteintäkterna ökat med 17 procent och avkastningen på eget kapital steg från 15,7 till 21,0 procent. Den förbättrade lönsamheten förklaras bl. a. av att vi använder de gemensamma resurserna bättre. Entreprenörer med gemensam bankmodell Danske Bank i Sverige genomsyras av en entreprenörskultur som har sin grund i att vi har byggt vårt kontorsnät som ett nätverk av lokala banker med egna lokala varumärken på en gemensam bankmodell. Vi är en handlingskraftig utmanare som våra kunder uppskattar men också en attraktiv arbetsgivare. Tack vare vår kultur har vi kunnat rekrytera ledare och medarbetare som är initiativrika och har ett stort engagemang för sin verksamhet fortsätter vi att utmana Inför 2008 ser vi tydliga avmattningar i den rekordstarka konjunktur vi haft de senaste åren. Detta märks både på privatsektorn genom en minskad efterfrågan på finansiering av bostadsköp och företagssektorn med fallande resultatnivåer, lägre orderingång och en svag dollar. I detta konjunkturläge är det extra viktigt i vår bransch att fokusera på kreditkvalitet. Koncernens expansion österut via förvärvet av Sampo Bank ger oss ytterligare möjligheter att utöka våra gränsöverskridande affärer främst genom att dra nytta av vår höga kompetens och systemmässiga fördelar inom Cash Management-området. Vi har höga mål. Vi ska fortsätta växa och ta marknadsandelar, och vi ska nå en lönsamhet som är i nivå med våra konkurrenter. Vägen till målet går via en stark och tydlig position på marknaden, där vi ska vara den främsta utmanaren till storbankerna. Vi tar även ansvar med insatser för samhället, miljön och våra kunder genom vårt CSR-program. Under 2008 fortsätter vi bland annat med våra uppskattade utlandsstipendier för ökad lokal växtkraft. Vi ska visa att vi är den bästa lokala finansiella partnern och det som ska göra oss till ett attraktivt val för våra kunder är vår handlingskraft. Vi ska använda vår kompetens, vårt engagemang och vår koncerngemensamma kapacitet för att snabbare och bättre än konkurrenterna skapa tydliga värden för våra kunder. Mats Torstendahl Verkställande direktör Danske Bank, Sverige ÅRSÖVERSIKT

8 DANSKE BANK : EN GEMENSAM PLATTFORM FÖR EXPANSION Danske Bank är en av Nordens största finanskoncerner. Varje vardag går cirka anställda till arbetet i femton länder för att överträffa förväntningarna från närmare fem miljoner kunder. I vår strävan efter att vara den bästa lokala finansiella partnern på marknaden visar vi dagligen vad en handlingskraftig bank kan åstadkomma för kundernas affärer och utveckling. Sammanlagt består Danske Bank av cirka 860 bankkontor, regionala finanscenter och dotterbolag. Internetbanken nyttjas av närmare 2 miljoner privatkunder och företag. Finansiell styrka och internationell erfarenhet ger trygghet Bankens finansiella styrka och erfarenhet av att vara en internationell aktör innebär utan tvekan en trygghet för våra kunder när de gör affärer. Lika viktigt är det att Danske Bank på respektive marknad erbjuder det som kännetecknar en fullservicebank, nämligen ett heltäckande sortiment av tjänster för både privatpersoner och företag. Danske Bank i Sverige Med engagemang och nytänkande utmanar vi gamla banktraditioner. För detta har vi belönats med uppskattning från kunderna, ökande marknadsandelar och affärsvolymer samt experternas gillande av de nya lösningar vi erbjuder den svenska bankmarknaden. Genom femton effektiva lokala provinsbanker erbjuder vi våra kunder tillgänglighet, snabba affärsbeslut och en djupgående förståelse för den lokala marknadens villkor. Bankens koncerngemensamma plattform innebär inte bara en konkurrensfördel som leverantör av finansiella tjänster. Plattformen underlättar även för våra kunder att expandera i hela Nordeuropa och göra affärer på nya marknader. Våra lokala provinsbanker är självständiga affärsenheter med egen ledning och styrelse. Vi är en platt organisation med engagerade medarbetare utan onödig hierarki. Totalt omfattar den svenska verksamheten cirka medarbetare, över sextio kontor och finanscenter och femton olika provinsbanker uppdelade på fyra regioner. Varje region huserar ett lokalt Finanscenter med specialistkompetens för mer komplexa lösningar för företag och privatpersoner. Rating Danske Bank Moody s S&P* Fitch Short-term P-1 A-1+ F1+ Long-term Aa1 AA- AA- October 2007 Finansiell bas Danske Bank-koncernen* En balansomslutning på msek Ett eget kapital på msek En solvensprocent på 9,3 Ett resultat före skatt på msek Danske Bank hade cirka aktieägare vid utgången av Banken bedömer att omkring en tredjedel av bankens aktiekapital finns hos ägare utanför Danmark. * Vid utgången av 2007 Koncernen erbjuder, förutom traditionell bankverksamhet, omfattande finansiella tjänster inom försäkringar, krediter, kapitalförvaltning, fastighetsförmedling, leasingtjänster, pensionsförsäkringar, livförsäkringar m.m. Danske Bank har en väsentlig marknadsandel av näringslivet och den privata sektorn i Norden. KONCERNENS FÖRVÄRV > 1995 > 1997 > 1999 > 2001 > INGET ÅR UTAN PRIS Vår affärsidé har under åren resulterat i flera utmärkelser vilket visar att våra kunder tror på samma saker som vi hög kvalitet och en lokal närvaro i kombination med globala muskler och personligt bemötande > 2002 > 2003 > 2004 > Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Årets Bank enligt Privata Affärer. Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). 8 ÅRSÖVERSIKT 2007

9 Fokus Bank DANSKE BANK : EN NORDEUROPEISK KONCERN Northern Bank National Irish Bank Danske Bank London Sampo Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing home Danske Bank Hamburg Danske Bank Polska Danske Bank International Danske Bank Cannes Danske Bank Marbella > 2005 > > > 2007 > 2005 > 2006 > 2007 Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Årets Affärsbank enligt Affärsvärlden. Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Årets Bankprodukt enligt Privata Affärer. Årets Fondbolag enligt Privata Affärer. Årets Affärsbank enligt Affärsvärlden. Årets Bankprodukt enligt Privata Affärer. Mest nöjda företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). ÅRSÖVERSIKT

10 HUMAN RESOURCES HUMAN RESOURCES : MOTIVERADE MEDARBETARE GER NÖJDA KUNDER Konkurrensen på den svenska bankmarknaden har på senare år blivit allt hårdare och värdet av att vara en attraktiv arbetsgivare har samtidigt ökat. Efterfrågan på kompetens blir högre och därmed även konkurrensen om kompetenta medarbetare. Danske Bank strävar efter att ha marknadens mest motiverade medarbetare och de bästa ledarna i finansbranschen. För Danske Bank är varje rekrytering en investering av vikt. Vi vill attrahera de bästa medarbetarna och erbjuda dem en möjlighet att utvecklas i en miljö präglad av entreprenörskap. Banken satsar stora resurser på tillväxt i marknadssegment där kunderna ställer stora krav på kompetens och handlingskraft av rådgivare och partners. För att lyckas växa i dessa segment krävs hög lojalitet, motivation och kompetens från varje medarbetare inom banken. Jämställdhet Ett ansvarstagande och tydligt agerande i jämställdhetsfrågorna är av avgörande betydelse för att banken ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. För medarbetare inom Danske Bank ska arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inte vara beroende av kön, ålder eller ursprung. Det ligger i bankens intresse att verka för mångfald och ta till vara på medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper. Ett av bankens långsiktiga personalmål för att säkra tillväxten av goda ledare och kompetenta medarbetare är att bli mer attraktiv för kvinnliga ledare och unga välutbildade arbetstagare. Strategiska insatser görs för att tillsätta fler kvinnor i chefspositioner och Danske Bank fokuserar på att underlätta för både kvinnliga och manliga medarbetare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Lönekartläggning Danske Bank är en del av de samhällen där vi är verksamma. Vi är varken förskonade eller isolerade från olika missförhållanden och företeelser i vårt samhälle. Bankbranschen utmärks bland annat av en obalans mellan könen och ofta finns fler kvinnor anställda samtidigt som majoriteten av chefer är män. I den årliga lönekartläggningen har konstaterats behov av att genomföra åtgärder för att säkerställa en könsneutral lönesättning. Åtgärderna avser både generella insatser F.v Anders Sjöqvist, HR-specialist Leif Norburg, Vice VD & chef Human Resources Jessica Collins, HR-partner 10 ÅRSÖVERSIKT 2007

11 Henrik Moberg, Kundansvarig företag, Sundsvallsbanken som individuella, dvs ett flertal kvinnor i banken kommer att få en mera rättvisande lönesättning som konsekvens av lönekartläggningen. Arbetet har under 2007 uppmärksammats av jämställdhetsombudsmannen (Jämo) och anses vara ett gott exempel på företag som lyckats väl i sin lönekartläggning. Medarbetarundersökning Medarbetarundersökningen genomförs i hela koncernen varje år, bland annat med utvärderingar av förhållanden på arbetsplatsen där resultaten sedan analyseras och diskuteras mellan ledare och medarbetare. Individuella handlingsplaner Danske Bank har en uttalat hög ambition att alla medarbetare ska arbeta enligt en individuell utvecklingsplan och med personliga mål. Bankens kompetensutveckling utgår ifrån våra affärsstrategier, som förverkligas genom våra medarbetares prestationer och personliga utveckling. Ett viktigt syfte med vår kompetensutveckling är att även denna väg stimulera och utveckla fler unga och kvinnliga medarbetare att ta en ledarroll. Under året som gått har ett flertal utvecklingsprogram och andra åtgärder startats för att tillgodose detta behov och medarbetarnas ambitioner. De individuella utvecklingsplanerna fastställs årligen med halvårsvisa uppföljningar. Traineeprogram Banken har börjat genomföra ett årligt trainee-program för att bland annat säkerställa kompetensförsörjning och kontakt med yngre akademiker på den svenska arbetsmarknaden. Vi söker unga akademiker med intresse för finansiella frågor. Totalt finns tolv platser per år fördelade på kontor runt om i landet och alla trainees gör praktik på centrala enheter och specialistfunktioner för att sedan arbeta som rådgivare på bankkontor. ÅRSÖVERSIKT

12 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : DANSKE BANK EN AKTIV DEL AV SAMHÄLLET Med vår policy för Corporate Social Responsibility (CSR), vill vi ta ett ansvar för vår omvärld på ett sätt som sträcker sig utöver vad vi juridiskt är skyldiga att göra. Förtroendet från kunder, anställda och allmänhet ska alltid vara högsta möjliga. Vi vill göra skillnad, inte bara genom självklarheter som att följa lagar och förordningar i vår dagliga verksamhet utan också genom att ständigt utveckla en högre standard vad gäller etik och moral, miljöfrågor och samhällsansvar. Bankens bidrag? Banken kan genom dagliga kontakter med anställda, kunder, företag, myndigheter och övriga intressenter påverka och bidra till samhället genom det sätt vi bedriver vår verksamhet. Med finansiell kompetens ska banken under 2008 göra den kompetensen tillgänglig för fler i samhället. Vi ser att den finansiella folkbildningen, i synnerhet kunskaper inom privatekonomi, behöver öka och vill därför bidra till att nästa generation konsumenter fattar välgrundade privatekonomiska beslut. Med goda privatekonomiska kunskaper skapas konsumenter med självförtroende kring finansiella beslut och i förlängningen bidrar vi till en sund samhällsekonomisk tillväxt. Privatekonomisk folkbildning I vårt samhällsarbete kommer vi med start 2008 att arbeta med att hjälpa nästa generation konsumenter att fatta informerade beslut kring hur man sparar, konsumerar, lånar och hanterar pengar. I satsningen riktar vi oss mot barn, ungdomar, studenter och unga familjer. Vi kallar det för privatekonomisk folkbildning. En del av arbetet innehåller utveckling av analyser och framtagande av undersökningar och insikter om våra målgruppernas behov av högre, ekonomisk kompetens. Ett annat handlar om att utveckla produkter, rådgivningskompetens, events och utbildningsmaterial som på olika sätt stimulerar finansiell kunskap och kompetens. Vi ser vår finansiella kompetens som ett naturligt bidrag till samhället. Linda Blomström, Operativt ansvarig CSR 12 ÅRSÖVERSIKT 2007

13 Fyra fokusområden Vi arbetar med ansvar inom områdena kunder, anställda, miljö och samhälle. Syftet är att levandegöra koncernens sociala ansvar och ytterligare synliggöra vårt engagemang. Danske Bank ser också som sitt ansvar att engagera sig i samhällets kulturella och sociala utveckling. Därför stöttade vi ekonomiskt under det gångna året bl.a. följande aktiviteter: Stipendier för utlandsstudier, 60 universitetsstuderande, tilldelas stipendier på kr vardera för studier utomlands. Intresset för stipendiet har överträffat våra förväntningar och vi har redan följt upp ett flertal stipendiater på plats i sina nya hemländer. Vi fortsätter med utlandsstipendierna under 2008 och räknar med ett lika stort intresse. Samarbete med Vadstena-akademien som varje sommar vidareutbildar unga operasångare och ger uppmärksammade operaföreställningar i kulturstaden Vadstena. Årets Rookie är ett återkommande regionalt arrangemang i Östergötland som premierar och uppmärksammar nya tillväxtföretag. ÅRSÖVERSIKT

14 Gunnar Nordéus, chef Privatmarknad PRIVATMARKNAD : ENTREPRENÖRERNAS BANK ÄVEN TILL PRIVATPERSONER Kärnan i vårt erbjudande är handlingskraftiga och kompetenta rådgivare i kombination med de mötesplatser vi kan erbjuda lokalt eller digitalt. Vi arbetar för att proaktivt bidra till kundernas utveckling oavsett om det gäller finansiering, placeringar eller vardagsekonomi. Danske Bank Sveriges övergripande erbjudande till privatkunderna är en handlingskraftig privatekonomisk rådgivning som ger ett tydligt värde för kunderna. Det som gör rådgivningen exceptionell, oavsett om den ges vid ett personligt möte på kontoret eller per telefon via Kundservice, är: metodiken, som säkerställer att kunden får träffa en rådgivare med rätt kompetens, som på ett systematiskt sätt snabbt kan identifiera kundens alla behov, rådgivarens kompetens, som innebär att kunden blir förstådd och får relevanta och konkreta råd, engagemanget, som betyder att banken alltid överträffar kundens förväntningar. Under det senaste året har vi breddat vårt erbjudande till nya målgrupper och arbetat med att ytterligare öka vår tillgänglighet och service. Detta kommer vi att fortsätta med även under 2008, bland annat genom att utveckla nya kontaktvägar för att ge kunderna snabb och kompetent rådgivning samt service. Vi har också utvecklat vårt samarbete med olika fastighetsmäklare och främst med dotterbolaget Skandia Mäklarna. Tillsammans har vi utvecklat skräddarsydda tjänster och produkter som ökar tryggheten för både säljare och köpare. Behovet styr Danske Bank Sverige är en partner till alla privatkunder, oavsett behov eller komplexitet. Vi differentierar erbjudandet baserat på det verkliga behovet för att säkerställa att kunden alltid möts av rätt kompetens, tillgänglighet, service och erbjudande. Privatkunder erbjuds i grunden en lättillgänglig bankservice av hög kvalitet till rätt pris där banken tar initiativ till att erbjuda nya anpassade tjänster. Och det är enkelt att få tillgång till kompetens och mer kvalificerade tjänster när man kan och vill utveckla sin privatekonomi eller flytta fler av sina affärer till banken. Kunder med större behov erbjuds en återkommande personlig rådgivning som dokumenteras i en handlingsplan - Finansiell Plan - och som återkommande följs upp. Private Banking-kunderna erbjuds en helhetslösning för hela familjen som omfattar såväl privatekonomi som företagsägande. Kunderna får en personlig Förmögenhetsrådgivare, en personlig Kapitalförvaltare och tillgång till ett individuellt sammansatt kundteam av specialister. För varje kund upprättas en förmögenhetsplan som återkommande följs upp i personliga möten. För den långsiktiga helkundsrelation banken söker med sina privatkunder utgör tillgängligheten i olika kanaler i kombination med rådgivningen grunden. 14 ÅRSÖVERSIKT 2007

15 FÖRETAGSMARKNAD FÖRETAGSMARKNAD : EN EXCEPTIONELL BANK FÖR FÖRETAG En nära kundrelation och handlingskraftiga rådgivare är kärnan i vårt erbjudande. Vi arbetar för att proaktivt bidra till kundernas utveckling. Den lokala beslutskraften på finanscenter, kontor och kundcenter är då en stor fördel, eftersom vi kan fatta snabba beslut och ge snabba besked. Det exceptionella i bankens rådgivning till företag är: handlingskraften, rådgivarna som företagaren möter har både kompetens och mandat som gör att de kan fatta snabba beslut, rådgivarnas kompetens, vilket innebär att kunden möter rådgivare som är inlästa på företaget och även har kunskap om kundens bransch och om de finansiella lösningar som är aktuella. Under det senaste året har vi breddat vårt erbjudande till nya målgrupper och arbetat med att ytterligare öka vår tillgänglighet och service. Detta kommer vi att fortsätta med även under 2008, bland annat genom att utveckla nya kontaktvägar för att ge kunderna snabb och kompetent rådgivning. Nordens bästa cross borderlösningar Danske Bank Sverige är en partner till alla företagskunder, oavsett storlek eller komplexitet. Vi differentierar erbjudandet baserat på det verkliga behovet för att säkerställa att kunden alltid möts av rätt kompetens, tillgänglighet, service och erbjudande. Storföretag - våra mest komplexa företagskunder erbjuds en finansiell partner med hög finansiell kompetens och stor kunskap om kunden och dess bransch. Vi arbetar som ett proaktivt och engagerat kundteam tillsammans med kunden. Utgångspunkten i samarbetet är en gemensam strukturerad handlingsplan. Medelstora företag - erbjuds en lokal finansiell partner där företaget via en lokal kundansvarig får tillgång till all den kompetens som banken kan erbjuda. Vi arbetar i engagerade team och upprättar en handlingsplan där banken tar initiativ för att utveckla kundens verksamhet. Småföretag - erbjuds hög tillgänglighet till service och rådgivning via telefon och Internet av kompetenta rådgivare. Kunderna kan snabbt och enkelt få tillgång till bankens tjänster. Samtidigt finns banken närvarande på den lokala marknaden och kan, till exempel i samband med strategiska förändringar, erbjuda kvalificerad finansiell rådgivning på plats. För den långsiktiga helkundsrelation banken söker med sina företagskunder utgör Cash Management-lösningarna grunden. Danske Bank har Nordens bästa cross border-lösningar och kapacitet att snabbt implementera dessa hos kunden. Sara Österberg, chef Företagsmarknad ÅRSÖVERSIKT

16 CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING : ANDRA SER RISK OCH VOLATILITET - VI SER MÖJLIGHETER I dagens snabbrörliga affärsklimat uppstår många attraktiva transaktionsmöjligheter för våra kunder och andra starka industriella och finansiella aktörer. Som finansiell rådgivare förser vi våra kunder med aktuell och relevant information om de finansiella marknaderna såväl som korrekt beslutsunderlag. Som en av Nordens största finansiella aktörer kan vi erbjuda den stora bankens resurser kombinerat med hög internationell kompetens. På Corporate & Institutional Banking utgår vi från fyra grundprinciper i vårt erbjudande till stora företag och finansiella institutioner: kännedom om vår kund engagerade specialister med kompetens att erbjuda rätt lösningar vid rätt tidpunkt djup kännedom om de finansiella marknaderna hög servicenivå och integrerade administrativa lösningar Vi vänder oss till de allra största företagen i Norden som har behov av såväl dagliga banktjänster, trading, finansiering och strategisk rådgivning med avancerade finansiella lösningar. Heltäckande Nordisk närvaro I samband med förvärvet av Sampo Bank har vi nu byggt en verksamhet med betydande närvaro i alla de nordiska länderna. Förvärvet stärker Danske Bank ytterligare som partner för kunder på båda sidor om Östersjön och vi kan nu med större kraft konkurrera om handelsflöden i hela Norden. Fördelen för våra kunder blir en helnordisk lösning med en gemensam teknisk plattform, administrativa system med kundens flöden och behov i fokus. Årets Affärsbank igen! För andra året i rad har Danske Bank utsetts till Årets Affärsbank av tidningen Affärsvärlden. Utmärkelsen är ett kvitto på att kunderna uppskattar Danske Bank som finansiell partner. Vi är stolta över utmärkelsen och ser den som en utmaning att upprätthålla och stärka vårt erbjudande på företagsmarknaden ytterligare. Madeleine Klefvenberg, Global Cash Manager, CIB Johan Hestréus, Head of Large Corporate Clients 16 ÅRSÖVERSIKT 2007

17 STORFÖRETAGSKUND: MFEX Oliver Lagerström, VD MFEX KUND : MFEX EN VITAMININJEKTION PÅ FONDMARKNADEN Tänk dig att kunna handla vilka aktier du vill oavsett var du är kund någonstans. Inte så svårt med tanke på att det är så det faktiskt fungerar idag. Tänk dig att kunna handla vilka fonder du vill oavsett var du är kund någonstans. Det blir genast lite svårare. Men MFEX, Mutual Fund Exchange, är lösningen på problemet i en konservativ bransch. MFEX bildades 1999 kort innan luften gick ur IT-bubblan. De första åren var av förklarliga skäl tuffa men sedan konjunkturen vänt uppåt igen har bolaget har haft stark tillväxt och har varje år sedan dess varit med i Dagens Industris lista över snabbväxande gasellföretag. Öppen fondmarknad I de länder där man är verksam erbjuder MFEX sina kunder en helt öppen fondmarknad. Kunderna i sin tur erbjuder privatsparare, företag och institutioner möjligheten att handla i vilka fonder man vill, oavsett vilken bank man är kund i. Det är unikt och revolutionerande. Med hjälp av spetsteknologi levererar MFEX en webbaserad plattform för distribution och handel med fonder. Lösningen innehåller allt från on line-handel, kontosystem, betalningslösningar, administration, marknadsinformation m.m. MFEX har avtal med över 200 fondleverantörer över hela världen och kan leverera i stort sett varenda tänkbar fond på marknaden. - Danske Bank var först bland de större bankerna i Sverige att erbjuda sina kunder ett öppet fondutbud. Under 2007 introducerade Swedbank ett begränsat erbjudande av externa fonder och SEB har ett liknande erbjudande till sina kunder. Tveklöst rör sig fondmarknaden åt ett helt öppet fondutbud. Några är bara lite kvickare än andra. Oliver Lagerström, VD MFEX MFEX bedriver en transaktionsintensiv verksamhet i ett antal olika länder som ställer stora krav på betalningar och flöden över landsgränserna mellan olika banker. Danske Bank är huvudleverantör av banktjänster för MFEX och den senaste tidens starka tillväxt har ställt än större krav på sofistikerade cash managementlösningar. I Frankrike samarbetar Danske Bank tillsammans med Deutsche Bank avseende Cash Management-lösningar. För MFEX innebär det en smidig hantering och one point of entry gällande företagets franska transaktioner. Genom Business Online, internetbanken för företagskunder hos Danske Bank, har MFEX närmat sig något som liknar en helhetslösning. I Danske Bank har MFEX hittat en utmanande aktör med stor förståelse för deras arbetssätt. I MFEX har Danske Bank funnit en drivande kund som motiverar banken att vidareutveckla och kundanpassa våra cash management-lösningar. ÅRSÖVERSIKT

18 CASH MANAGEMENT : EFFEKTIVARE MED GEMENSAM PLATTFORM En effektiv hantering av flöden innebär inte bara frigjort kapital utan också rationaliseringsvinster. På Danske Bank ser vi till kundens totala behov av cash management-tjänster för att optimera företagets likviditetsstyrning, betalningsflöden och kassahållning. På så vis kan företagets arbetande kapital utnyttjas på ett effektivt sätt. Det talas ofta om one point of entry i samband med cash management-lösningar. Faktum är att få har lyckats lösa detta i praktiken. Danske Bank är ensam på marknaden om att kunna erbjuda en gemensam, gränsöverskridande lösning i hela koncernen. Det innebär att bankens samtliga system i närmare 15 länder vilar på samma plattform, något som förenklar både kundernas och vår egen vardag. Samtidigt ger det oss möjlighet att på ett enkelt och effektivt sätt skräddarsy cash management-lösningar till kunder med speciella behov. Frigör kapital och ger räntevinster Tack vare lokal närvaro och ett välbeprövat servicekoncept kan vi exempelvis effektivisera kundernas kontostrukturer och betalningsströmmar helt efter enskilda behov och önskemål. Det gäller såväl mot kundens treasury- eller finansavdelning som mot backoffice. Därmed kan en effektiv hantering av företagets flöden inte bara ge fördelar i form av frigjort kapital, utan också ränteoch rationaliseringsvinster något som är lika viktigt för alla företag, oavsett storlek. Lars Östlund, Global Cash Manager CIB Ann Eriksson Thäck, Head of Cash Management CIB 18 ÅRSÖVERSIKT 2007

19 STORFÖRETAGSKUND: LANTMÄNNEN Marita Axelsson, Ekonomi- och Finansavdelningen Olof Wogén, Ekonomi- och Finansdirektör KUND : LANTMÄNNEN FRÅN JORD TILL BORD Lantmännen är en av Sveriges största livsmedelsproducenter. Med cirka anställda i 19 olika länder, en omsättning för 2007 på cirka 36 miljarder kronor, svenska lantbrukare som ägare och varumärken som exempelvis AXA, Kungsörnen, Granngården, Doggy och Kronfågel är man välkänd bland svenska konsumenter. Verksamheten spänner över tio affärsområden där Lantmännen Lantbruk tillsammans med Lantmännen Unibake (färskbröd & bake offprodukter) utgör kärnverksamheten. Lantmännen har idag en helhetslösning hos Danske Bank. Samarbetet intensifierades för snart två år sedan då företaget handlade upp cash management-tjänster. Uppdraget att hantera all utländsk valuta i Lantmännens Cash Pool-lösning gick till Danske Bank och resultat har inte låtit vänta på sig. Tillsammans med integrering med Lantmännens interna finanssystem har Lantmännen ökat den interna effektiviteten och bland annat helt blivit av med rutiner som förut krävde tre till fyra timmars arbete varje dag. Denna arbetsbesparing beror delvis på underlättandet av bankavstämningar vilket inneburit att avstämningsproblematik minskat väsentligt. Jämförelsevis är Business Online, internetbanken för företag, smidigt med den stora fördelen att gränssnittet är identiskt oavsett om du är användare i Danmark, Norge, Finland eller Sverige, säger Olof Wogén, finanschef på Lantmännen. Ägarnas bästa affärspartner Ett av Lantmännens övergripande mål är att vara sina ägares bästa affärspartner. Man strävar efter att skapa och utveckla affärsmöjligheter som bidrar till lönsamhet för ägarnas gårdar. Nyligen har styrelsen beslutat att titta på nya marknader utanför Norden och Europa, samtidigt som Lantmännen ska bli smalare och vassare och fokusera mer på kärnverksamheten inom till exempel lantbruk. Under 2007 har Danske Bank varit finansiell rådgivare för att hitta finansieringslösningar som främjar organisationens förvärvskapacitet. Kraven på att hantera internationella transaktioner är stora. Med våra planer är det viktigt med en bank som kan följa med oss ut i världen, säger Olof Wogén. ÅRSÖVERSIKT

20 DANSKE FINANS : RÄTT ANVÄND BALANSRÄKNING GER HANDLINGSUTRYMME Ett företag befinner sig i ständig utveckling. Ökad efterfrågan, ökad konkurrens och viljan att expandera gör att investeringsbehov uppstår. Därför fungerar Danske Bank som en viktig samarbetspartner. Med olika finansieringslösningar kan vi finansiera delar av verksamheten med externt kapital. Våra kunder slipper då binda upp eget kapital, samtidigt som avgifterna är fullt avdragsgilla. På så vis kan likviditeten användas där den gör mest nytta. För att kunna använda företagets säkerheter optimalt gäller det att använda rätt bankprodukter. Samtliga kontor i banken erbjuder exempelvis finansieringslösningar som omfattar investerings- och rörelsekrediter. När behovet finns av mer komplexa lösningar förmedlar kontoren kontakten till Danske Finans, som via fyra Finanscenter runt om i landet kan skräddarsy lösningar för företaget. På så vis får kunden tillgång till både lokal närvaro och finansiella muskler. Handlingsutrymme ger nya affärsmöjligheter Danske Finans erbjuder ett brett och konkurrenskraftigt sortiment av finansieringstjänster. För kunderna är det också viktigt att få snabba besked, vilket är ett kännetecken för oss. Finns det inte någon färdig lösning att tillgå så tar vi, tillsammans med kunden, fram en sådan. Lösningar via Danske Finans kan innebära en mycket hög grad av finansiering. Effekten av detta blir större kreditutrymme, snabbare beslut och mindre risk för egna kundförluster. Detta ger i sin tur en styrka att ytterligare utveckla verksamheten och därmed förutsättningar för nya affärsmöjligheter. Magdalena Crona, Produktspecialist Mats Rehnmark, Produktspecialist 20 ÅRSÖVERSIKT 2007

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124 Pressinformation Resultatrapport Helår 2007 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRSOMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006 Pressinformation Kvartal 1 2006 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Januari-september 2014 Jämfört med januari-september 2013. Tredje kvartalet 2014 Jämfört med andra kvartalet 2014. Volymer

Januari-september 2014 Jämfört med januari-september 2013. Tredje kvartalet 2014 Jämfört med andra kvartalet 2014. Volymer Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari september DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 1/5 Stockholm den 3 oktober Januari-september Jämfört med januari-september Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport 1 januari 31 mars DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Första kvartalet jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 939 mnkr

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige 1 Handelsbankens företagsfilosofi Starkt decentraliserad organisation kontoret är banken

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD SNABBFAKTA Exceed Capital AB är ett privatägt värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bland annat bedriva värdepappershandel,

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION Stark ledning Stark och ledning styrelse och styrelse Ledning Ledning Styrelse Styrelse xandersson nde direktör Pia-Lena Olofsson Mikael Anstrin Gudleiv Bjørklund Stefan Alexandersson

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; David Sjöberg, Projektledare bank

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Våra anslutna banker och långivare

Våra anslutna banker och långivare Våra anslutna banker och långivare MyLoan samarbetar med ett stort urval av Sveriges banker och långivare inom privatlån. De partners vi valt att samarbeta med uppfyller de hårda krav vi ställer på våra

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BANKER 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Helåret 2014. Fjärde kvartalet 2014 Jämfört med tredje kvartalet 2014. Volymer. Danske Bank Sverige Bokslutskommuniké. Jämfört med helåret 2013

Helåret 2014. Fjärde kvartalet 2014 Jämfört med tredje kvartalet 2014. Volymer. Danske Bank Sverige Bokslutskommuniké. Jämfört med helåret 2013 Danske Bank Sverige Bokslutskommuniké Helåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ HELÅRET 1/5 Stockholm den 3 februari 215 Helåret Jämfört med helåret Rörelseresultatet uppgick till 4 17 mnkr (3 522).

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Välkommen till Private Banking

Välkommen till Private Banking Välkommen till Private Banking Private Banking med hjärta och hjärna Vi beskriver gärna vårt erbjudande som Private Banking med både hjärta och hjärna. Som kund hos oss får du tillgång till några av marknadens

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015.

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO 1 Collector snapshot Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:73

Regeringens proposition 2008/09:73 Regeringens proposition 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Pressinformation Den 9 november 2009 Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Nedanstående parter har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av apotekskluster. Affärerna är villkorade

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer