NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23"

Transkript

1

2 NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23

3 INNEHÅLL INNEHÅLL : ÅRSÖVERSIKT 2007 DANSKE BANK I MEDIA 4 ÅRET I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6-7 DANSKE BANK: EN GEMENSAM PLATTFORM FÖR EXPANSION 8-9 HUMAN RESOURCES CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PRIVATMARKNAD 14 FÖRETAGSMARKNAD 15 CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING 16 KUNDCASE CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING: MFEX 17 CASH MANAGEMENT 18 KUNDCASE CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING: LANTMÄNNEN 19 DANSKE FINANS 20 DANSKE CAPITAL 21 CORPORATE FINANCE 22 KUNDCASE SUNDSVALLSBANKEN: NORRPORTEN 23 PRIVATE BANKING & KAPITALFÖRVALTNING 24 KUNDCASE SMÅLANDSBANKEN: BUBS GODIS 25 DANSKE MARKETS 26 KUNDCASE BOHUSBANKEN: NOREX 27 TRADE FINANCE 28 STRUCTURED FINANCE 29 SKOG & LANTBRUK 30 KUNDCASE JÄMTLANDS PROVINSBANK: SERVICEGRUPPEN 31 DANICA PENSION 32 KUNDCASE ÖSTGÖTA ENSKILDA BANK: LIVSKOMFORT 33 MÄKLARSAMARBETE: SKANDIA MÄKLARNA RESULTAT: ÅRET I SIFFOR BANKLEDNINGEN 40 ADRESSER: HÄR FINNS VI ÅRSÖVERSIKT

4 DANSKE BANK I MEDIA Den 1 februari 2007 godkänner berörda konkurrensmyndigheter koncernens förvärv av Sampo Bank i Finland. Det var och är fortfarande den första stora strukturaffären på länge inom den nordiska banksektorn, som under en längre tid omgärdats av olika fusions- och förvärvsrykten. Genom förvärvet har nu Danske Bank en framskjuten position i hela Norden med en kontorsrörelse i varje land. För att bli än mer konkurrenskraftiga kan nu många företagskunder och institutioner på båda sidor om Östersjön dra nytta av en internationell bank med bland annat finansiell styrka, ett stort utbud av produkter och ett starkt cash management-erbjudande. Svenska Dagbladet Ett år fyllt av priser och utmärkelser Danske Bank inleder 2007 med en rivstart. I januari utsågs VD Mats Torstendahl till Årets Mercurius av Dagens Industri och Mercuri International för bankens försäljningsframgångar. Dagens Industri Ytterligare en utmärkelse för banken kom under hösten då Danske Bank blev utnämnda till Årets Affärsbank av tidningen Affärsvärlden. Danske Bank placerade sig överst i kategorierna kvalité på rådgivning, service och pris. Affärsvärlden Under året kom Danske Bank starkt att förknippas med uppköpsrykten kring SBAB. Med jämna mellanrum rapporterade olika medier om bankens expansionslust och köpiver. Mats Torstendahl kommenterade rapporteringen ett flertal gånger under året. Dagens Industri Under våren lanserar Danske Bank ett av marknadens bästa sparkonton med 4 procent i ränta och ännu en gång trappas konkurrensen upp på den svenska bankmarknaden. Ett flertal konkurrenter introducerar efteråt egna högräntekonton och i media är plötsligt kontosparande återigen ett hett alternativ. Dagens Nyheter ÅRSÖVERSIKT 2007

5 Jenny Öman, Kundansvarig företag Sundsvallsbanken ÅRET I KORTHET : FORTSATT TILLVÄXT MED STARKT FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Fjärde kvartalet avslutades otroligt starkt och 2007 blev bankens bästa år hittills. Året präglades av fortsatt tillväxt med starkt förbättrad lönsamhet. Danske Bank är en utmanare på den svenska bankmarknaden och vi har fortsatt att öka våra affärsvolymer och marknadsandelar på in- och utlåning. Lönsamheten (RoE) förbättrades starkt till 21,0 från 15,6 procent. Resultatet före kreditförluster steg till miljoner kr, vilket är det bästa någonsin och en ökning med 32 procent. Inlåningen ökade med 20 procent och utlåningen med 22 procent, klart över marknadstillväxten. Expansionen i våra fyra regioner har fortsatt med ett stort antal nya privatoch företagskunder. Danske Bank har under året återigen utsetts till Årets Affärsbank av tidningen Affärsvärlden. Sparkonto XL lanserades framgångsrikt under andra kvartalet och utsågs senare till Årets Bankprodukt av tidningen Privata Affärer. Dotterbolaget Skandia Mäklarna har mäklat närmare objekt till fortsatt bra lönsamhet under ÅRSÖVERSIKT

6 Mikaela Ljung, en utav bankens totalt sextio utlandsstipendiater. Mikaela studerar till en magisterexamen i nationalekonomi. Här på plats i Sydafrika för att läsa sin utbytestermin. VD HAR ORDET : HANDLINGSKRAFTIG UTMANARE PÅ BANKMARKNADEN Vi ska fortsätta växa och ta ytterligare marknadsandelar. Vägen dit går via en stark och tydlig position på marknaden där vi ska vara den främsta utmanaren till storbankerna. Vi ska fortsätta visa att vi är den bästa lokala finansiella partnern genom att skapa tydliga värden för våra kunder. Vi har återigen påmints om att vi lever i en värld där vi påverkas allt mer av det som händer utanför Sverige. Klimatfrågan har kommit högt på dagordningen, inte minst genom insatser av Al Gore och FN:s klimatpanel som fick Nobels fredspris för sitt arbete. Våra kunder påverkas allt mer av faktorer i vår omvärld, vilket ställer krav på vår förmåga som rådgivare och finansiell leverantör att hjälpa våra kunder att agera snabbare och tänka nytt för att ta tillvara de möjligheter som en global marknad erbjuder. Det gångna året På de finansiella marknaderna har det gångna året varit omvälvande, främst på kreditmarknaderna världen över. Inledningen på 2008 har inte ändrat den bilden utan oron tycks bestå. Kronan försvagades mot euron, men stärktes mot dollarn. Och det är också i USA vi sett den största dramatiken med de tilltagande finansiella problemen inom bolånefinansieringen. Under 2007 har vi fått lära oss ett nytt ord Subprime och det är troligt att vi får lära oss nya begrepp under I Sverige höjdes reporäntan fyra gånger med sammanlagt en procent mot bakgrund av den starka konjunkturutvecklingen och tilltagande inflation. Året präglades av hög affärsaktivitet inom många olika områden. Antalet aktiviteter ökade successivt och intensifierades i fjärde kvartalet, som blev det bästa kvartalet någonsin. Kreditoron har medfört minskad likviditet på kapitalmarknaden, vilket också innebär ökade upplåningskostnader. Utmanar konkurrenterna Under 2007 har vi på allvar tagit steget mot att i större utsträckning sälja våra tjänster via telefon och Internet. Det är främst på kontoren vi möter våra kunder för kvalificerad rådgivning och försäljning av komplexa helhetslösningar till våra prioriterade kunder. Det är också via kontoren, som vi bygger starka relationer på de lokala marknaderna. Samtidigt möter banken nya utmaningar främst i form av en allt hårdare konkurrens både från gamla och nya konkurrenter, som pressar marginalerna, men också i form av en allt tydligare förändring av kundernas köpbeteende när det gäller finansiella tjänster. Det senare visar sig bland annat genom att kunderna också vill ha ökad tillgänglighet över Internet eller telefon och inte enbart genom möten hos oss lokalt via kontoren. Det ger ökade krav på tillgänglighet, kompetens och effektivitet. Till detta kommer en fortsatt reglering av marknaden, som är resultatet av en harmonisering av lagstiftningen inom EU och som syftar till att stärka konsumentskyddet och underlätta konkurrensen över gränserna. Under 2007 utmanade vi marknaden rejält när vi lanserade Sparkonto XL med marknadens högsta ränta. Det gav rubriker som räntekrig och flera mindre konkurrenter agerade men de fyra största bankerna gav inga matchande erbjudanden till sina kunder. 6 ÅRSÖVERSIKT 2007

7 MATS TORSTENDAHL Bästa året igen Vi har haft ett framgångsrikt år under 2007 med en stark förbättring av de finansiella resultaten och många bekräftelser av att kunderna uppskattar vårt erbjudande. Det senare visar sig bland annat i fortsatt hög kundnöjdhet och utmärkelser såsom Årets Affärsbank och Årets Bankprodukt. Vår resultatutveckling har varit mycket stark och vi har överträffat flera av våra mål. Vi har återigen vuxit snabbare än marknaden och vi har tagit ytterligare marknadsandelar inom samtliga affärsområden. Jämfört med föregående år ökade våra in- och utlåningsvolymer med 20 respektive 22 procent. På intäktssidan har nettoränteintäkterna ökat med 17 procent och avkastningen på eget kapital steg från 15,7 till 21,0 procent. Den förbättrade lönsamheten förklaras bl. a. av att vi använder de gemensamma resurserna bättre. Entreprenörer med gemensam bankmodell Danske Bank i Sverige genomsyras av en entreprenörskultur som har sin grund i att vi har byggt vårt kontorsnät som ett nätverk av lokala banker med egna lokala varumärken på en gemensam bankmodell. Vi är en handlingskraftig utmanare som våra kunder uppskattar men också en attraktiv arbetsgivare. Tack vare vår kultur har vi kunnat rekrytera ledare och medarbetare som är initiativrika och har ett stort engagemang för sin verksamhet fortsätter vi att utmana Inför 2008 ser vi tydliga avmattningar i den rekordstarka konjunktur vi haft de senaste åren. Detta märks både på privatsektorn genom en minskad efterfrågan på finansiering av bostadsköp och företagssektorn med fallande resultatnivåer, lägre orderingång och en svag dollar. I detta konjunkturläge är det extra viktigt i vår bransch att fokusera på kreditkvalitet. Koncernens expansion österut via förvärvet av Sampo Bank ger oss ytterligare möjligheter att utöka våra gränsöverskridande affärer främst genom att dra nytta av vår höga kompetens och systemmässiga fördelar inom Cash Management-området. Vi har höga mål. Vi ska fortsätta växa och ta marknadsandelar, och vi ska nå en lönsamhet som är i nivå med våra konkurrenter. Vägen till målet går via en stark och tydlig position på marknaden, där vi ska vara den främsta utmanaren till storbankerna. Vi tar även ansvar med insatser för samhället, miljön och våra kunder genom vårt CSR-program. Under 2008 fortsätter vi bland annat med våra uppskattade utlandsstipendier för ökad lokal växtkraft. Vi ska visa att vi är den bästa lokala finansiella partnern och det som ska göra oss till ett attraktivt val för våra kunder är vår handlingskraft. Vi ska använda vår kompetens, vårt engagemang och vår koncerngemensamma kapacitet för att snabbare och bättre än konkurrenterna skapa tydliga värden för våra kunder. Mats Torstendahl Verkställande direktör Danske Bank, Sverige ÅRSÖVERSIKT

8 DANSKE BANK : EN GEMENSAM PLATTFORM FÖR EXPANSION Danske Bank är en av Nordens största finanskoncerner. Varje vardag går cirka anställda till arbetet i femton länder för att överträffa förväntningarna från närmare fem miljoner kunder. I vår strävan efter att vara den bästa lokala finansiella partnern på marknaden visar vi dagligen vad en handlingskraftig bank kan åstadkomma för kundernas affärer och utveckling. Sammanlagt består Danske Bank av cirka 860 bankkontor, regionala finanscenter och dotterbolag. Internetbanken nyttjas av närmare 2 miljoner privatkunder och företag. Finansiell styrka och internationell erfarenhet ger trygghet Bankens finansiella styrka och erfarenhet av att vara en internationell aktör innebär utan tvekan en trygghet för våra kunder när de gör affärer. Lika viktigt är det att Danske Bank på respektive marknad erbjuder det som kännetecknar en fullservicebank, nämligen ett heltäckande sortiment av tjänster för både privatpersoner och företag. Danske Bank i Sverige Med engagemang och nytänkande utmanar vi gamla banktraditioner. För detta har vi belönats med uppskattning från kunderna, ökande marknadsandelar och affärsvolymer samt experternas gillande av de nya lösningar vi erbjuder den svenska bankmarknaden. Genom femton effektiva lokala provinsbanker erbjuder vi våra kunder tillgänglighet, snabba affärsbeslut och en djupgående förståelse för den lokala marknadens villkor. Bankens koncerngemensamma plattform innebär inte bara en konkurrensfördel som leverantör av finansiella tjänster. Plattformen underlättar även för våra kunder att expandera i hela Nordeuropa och göra affärer på nya marknader. Våra lokala provinsbanker är självständiga affärsenheter med egen ledning och styrelse. Vi är en platt organisation med engagerade medarbetare utan onödig hierarki. Totalt omfattar den svenska verksamheten cirka medarbetare, över sextio kontor och finanscenter och femton olika provinsbanker uppdelade på fyra regioner. Varje region huserar ett lokalt Finanscenter med specialistkompetens för mer komplexa lösningar för företag och privatpersoner. Rating Danske Bank Moody s S&P* Fitch Short-term P-1 A-1+ F1+ Long-term Aa1 AA- AA- October 2007 Finansiell bas Danske Bank-koncernen* En balansomslutning på msek Ett eget kapital på msek En solvensprocent på 9,3 Ett resultat före skatt på msek Danske Bank hade cirka aktieägare vid utgången av Banken bedömer att omkring en tredjedel av bankens aktiekapital finns hos ägare utanför Danmark. * Vid utgången av 2007 Koncernen erbjuder, förutom traditionell bankverksamhet, omfattande finansiella tjänster inom försäkringar, krediter, kapitalförvaltning, fastighetsförmedling, leasingtjänster, pensionsförsäkringar, livförsäkringar m.m. Danske Bank har en väsentlig marknadsandel av näringslivet och den privata sektorn i Norden. KONCERNENS FÖRVÄRV > 1995 > 1997 > 1999 > 2001 > INGET ÅR UTAN PRIS Vår affärsidé har under åren resulterat i flera utmärkelser vilket visar att våra kunder tror på samma saker som vi hög kvalitet och en lokal närvaro i kombination med globala muskler och personligt bemötande > 2002 > 2003 > 2004 > Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Årets Bank enligt Privata Affärer. Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). 8 ÅRSÖVERSIKT 2007

9 Fokus Bank DANSKE BANK : EN NORDEUROPEISK KONCERN Northern Bank National Irish Bank Danske Bank London Sampo Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing home Danske Bank Hamburg Danske Bank Polska Danske Bank International Danske Bank Cannes Danske Bank Marbella > 2005 > > > 2007 > 2005 > 2006 > 2007 Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Årets Affärsbank enligt Affärsvärlden. Mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Årets Bankprodukt enligt Privata Affärer. Årets Fondbolag enligt Privata Affärer. Årets Affärsbank enligt Affärsvärlden. Årets Bankprodukt enligt Privata Affärer. Mest nöjda företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). ÅRSÖVERSIKT

10 HUMAN RESOURCES HUMAN RESOURCES : MOTIVERADE MEDARBETARE GER NÖJDA KUNDER Konkurrensen på den svenska bankmarknaden har på senare år blivit allt hårdare och värdet av att vara en attraktiv arbetsgivare har samtidigt ökat. Efterfrågan på kompetens blir högre och därmed även konkurrensen om kompetenta medarbetare. Danske Bank strävar efter att ha marknadens mest motiverade medarbetare och de bästa ledarna i finansbranschen. För Danske Bank är varje rekrytering en investering av vikt. Vi vill attrahera de bästa medarbetarna och erbjuda dem en möjlighet att utvecklas i en miljö präglad av entreprenörskap. Banken satsar stora resurser på tillväxt i marknadssegment där kunderna ställer stora krav på kompetens och handlingskraft av rådgivare och partners. För att lyckas växa i dessa segment krävs hög lojalitet, motivation och kompetens från varje medarbetare inom banken. Jämställdhet Ett ansvarstagande och tydligt agerande i jämställdhetsfrågorna är av avgörande betydelse för att banken ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. För medarbetare inom Danske Bank ska arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inte vara beroende av kön, ålder eller ursprung. Det ligger i bankens intresse att verka för mångfald och ta till vara på medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper. Ett av bankens långsiktiga personalmål för att säkra tillväxten av goda ledare och kompetenta medarbetare är att bli mer attraktiv för kvinnliga ledare och unga välutbildade arbetstagare. Strategiska insatser görs för att tillsätta fler kvinnor i chefspositioner och Danske Bank fokuserar på att underlätta för både kvinnliga och manliga medarbetare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Lönekartläggning Danske Bank är en del av de samhällen där vi är verksamma. Vi är varken förskonade eller isolerade från olika missförhållanden och företeelser i vårt samhälle. Bankbranschen utmärks bland annat av en obalans mellan könen och ofta finns fler kvinnor anställda samtidigt som majoriteten av chefer är män. I den årliga lönekartläggningen har konstaterats behov av att genomföra åtgärder för att säkerställa en könsneutral lönesättning. Åtgärderna avser både generella insatser F.v Anders Sjöqvist, HR-specialist Leif Norburg, Vice VD & chef Human Resources Jessica Collins, HR-partner 10 ÅRSÖVERSIKT 2007

11 Henrik Moberg, Kundansvarig företag, Sundsvallsbanken som individuella, dvs ett flertal kvinnor i banken kommer att få en mera rättvisande lönesättning som konsekvens av lönekartläggningen. Arbetet har under 2007 uppmärksammats av jämställdhetsombudsmannen (Jämo) och anses vara ett gott exempel på företag som lyckats väl i sin lönekartläggning. Medarbetarundersökning Medarbetarundersökningen genomförs i hela koncernen varje år, bland annat med utvärderingar av förhållanden på arbetsplatsen där resultaten sedan analyseras och diskuteras mellan ledare och medarbetare. Individuella handlingsplaner Danske Bank har en uttalat hög ambition att alla medarbetare ska arbeta enligt en individuell utvecklingsplan och med personliga mål. Bankens kompetensutveckling utgår ifrån våra affärsstrategier, som förverkligas genom våra medarbetares prestationer och personliga utveckling. Ett viktigt syfte med vår kompetensutveckling är att även denna väg stimulera och utveckla fler unga och kvinnliga medarbetare att ta en ledarroll. Under året som gått har ett flertal utvecklingsprogram och andra åtgärder startats för att tillgodose detta behov och medarbetarnas ambitioner. De individuella utvecklingsplanerna fastställs årligen med halvårsvisa uppföljningar. Traineeprogram Banken har börjat genomföra ett årligt trainee-program för att bland annat säkerställa kompetensförsörjning och kontakt med yngre akademiker på den svenska arbetsmarknaden. Vi söker unga akademiker med intresse för finansiella frågor. Totalt finns tolv platser per år fördelade på kontor runt om i landet och alla trainees gör praktik på centrala enheter och specialistfunktioner för att sedan arbeta som rådgivare på bankkontor. ÅRSÖVERSIKT

12 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : DANSKE BANK EN AKTIV DEL AV SAMHÄLLET Med vår policy för Corporate Social Responsibility (CSR), vill vi ta ett ansvar för vår omvärld på ett sätt som sträcker sig utöver vad vi juridiskt är skyldiga att göra. Förtroendet från kunder, anställda och allmänhet ska alltid vara högsta möjliga. Vi vill göra skillnad, inte bara genom självklarheter som att följa lagar och förordningar i vår dagliga verksamhet utan också genom att ständigt utveckla en högre standard vad gäller etik och moral, miljöfrågor och samhällsansvar. Bankens bidrag? Banken kan genom dagliga kontakter med anställda, kunder, företag, myndigheter och övriga intressenter påverka och bidra till samhället genom det sätt vi bedriver vår verksamhet. Med finansiell kompetens ska banken under 2008 göra den kompetensen tillgänglig för fler i samhället. Vi ser att den finansiella folkbildningen, i synnerhet kunskaper inom privatekonomi, behöver öka och vill därför bidra till att nästa generation konsumenter fattar välgrundade privatekonomiska beslut. Med goda privatekonomiska kunskaper skapas konsumenter med självförtroende kring finansiella beslut och i förlängningen bidrar vi till en sund samhällsekonomisk tillväxt. Privatekonomisk folkbildning I vårt samhällsarbete kommer vi med start 2008 att arbeta med att hjälpa nästa generation konsumenter att fatta informerade beslut kring hur man sparar, konsumerar, lånar och hanterar pengar. I satsningen riktar vi oss mot barn, ungdomar, studenter och unga familjer. Vi kallar det för privatekonomisk folkbildning. En del av arbetet innehåller utveckling av analyser och framtagande av undersökningar och insikter om våra målgruppernas behov av högre, ekonomisk kompetens. Ett annat handlar om att utveckla produkter, rådgivningskompetens, events och utbildningsmaterial som på olika sätt stimulerar finansiell kunskap och kompetens. Vi ser vår finansiella kompetens som ett naturligt bidrag till samhället. Linda Blomström, Operativt ansvarig CSR 12 ÅRSÖVERSIKT 2007

13 Fyra fokusområden Vi arbetar med ansvar inom områdena kunder, anställda, miljö och samhälle. Syftet är att levandegöra koncernens sociala ansvar och ytterligare synliggöra vårt engagemang. Danske Bank ser också som sitt ansvar att engagera sig i samhällets kulturella och sociala utveckling. Därför stöttade vi ekonomiskt under det gångna året bl.a. följande aktiviteter: Stipendier för utlandsstudier, 60 universitetsstuderande, tilldelas stipendier på kr vardera för studier utomlands. Intresset för stipendiet har överträffat våra förväntningar och vi har redan följt upp ett flertal stipendiater på plats i sina nya hemländer. Vi fortsätter med utlandsstipendierna under 2008 och räknar med ett lika stort intresse. Samarbete med Vadstena-akademien som varje sommar vidareutbildar unga operasångare och ger uppmärksammade operaföreställningar i kulturstaden Vadstena. Årets Rookie är ett återkommande regionalt arrangemang i Östergötland som premierar och uppmärksammar nya tillväxtföretag. ÅRSÖVERSIKT

14 Gunnar Nordéus, chef Privatmarknad PRIVATMARKNAD : ENTREPRENÖRERNAS BANK ÄVEN TILL PRIVATPERSONER Kärnan i vårt erbjudande är handlingskraftiga och kompetenta rådgivare i kombination med de mötesplatser vi kan erbjuda lokalt eller digitalt. Vi arbetar för att proaktivt bidra till kundernas utveckling oavsett om det gäller finansiering, placeringar eller vardagsekonomi. Danske Bank Sveriges övergripande erbjudande till privatkunderna är en handlingskraftig privatekonomisk rådgivning som ger ett tydligt värde för kunderna. Det som gör rådgivningen exceptionell, oavsett om den ges vid ett personligt möte på kontoret eller per telefon via Kundservice, är: metodiken, som säkerställer att kunden får träffa en rådgivare med rätt kompetens, som på ett systematiskt sätt snabbt kan identifiera kundens alla behov, rådgivarens kompetens, som innebär att kunden blir förstådd och får relevanta och konkreta råd, engagemanget, som betyder att banken alltid överträffar kundens förväntningar. Under det senaste året har vi breddat vårt erbjudande till nya målgrupper och arbetat med att ytterligare öka vår tillgänglighet och service. Detta kommer vi att fortsätta med även under 2008, bland annat genom att utveckla nya kontaktvägar för att ge kunderna snabb och kompetent rådgivning samt service. Vi har också utvecklat vårt samarbete med olika fastighetsmäklare och främst med dotterbolaget Skandia Mäklarna. Tillsammans har vi utvecklat skräddarsydda tjänster och produkter som ökar tryggheten för både säljare och köpare. Behovet styr Danske Bank Sverige är en partner till alla privatkunder, oavsett behov eller komplexitet. Vi differentierar erbjudandet baserat på det verkliga behovet för att säkerställa att kunden alltid möts av rätt kompetens, tillgänglighet, service och erbjudande. Privatkunder erbjuds i grunden en lättillgänglig bankservice av hög kvalitet till rätt pris där banken tar initiativ till att erbjuda nya anpassade tjänster. Och det är enkelt att få tillgång till kompetens och mer kvalificerade tjänster när man kan och vill utveckla sin privatekonomi eller flytta fler av sina affärer till banken. Kunder med större behov erbjuds en återkommande personlig rådgivning som dokumenteras i en handlingsplan - Finansiell Plan - och som återkommande följs upp. Private Banking-kunderna erbjuds en helhetslösning för hela familjen som omfattar såväl privatekonomi som företagsägande. Kunderna får en personlig Förmögenhetsrådgivare, en personlig Kapitalförvaltare och tillgång till ett individuellt sammansatt kundteam av specialister. För varje kund upprättas en förmögenhetsplan som återkommande följs upp i personliga möten. För den långsiktiga helkundsrelation banken söker med sina privatkunder utgör tillgängligheten i olika kanaler i kombination med rådgivningen grunden. 14 ÅRSÖVERSIKT 2007

15 FÖRETAGSMARKNAD FÖRETAGSMARKNAD : EN EXCEPTIONELL BANK FÖR FÖRETAG En nära kundrelation och handlingskraftiga rådgivare är kärnan i vårt erbjudande. Vi arbetar för att proaktivt bidra till kundernas utveckling. Den lokala beslutskraften på finanscenter, kontor och kundcenter är då en stor fördel, eftersom vi kan fatta snabba beslut och ge snabba besked. Det exceptionella i bankens rådgivning till företag är: handlingskraften, rådgivarna som företagaren möter har både kompetens och mandat som gör att de kan fatta snabba beslut, rådgivarnas kompetens, vilket innebär att kunden möter rådgivare som är inlästa på företaget och även har kunskap om kundens bransch och om de finansiella lösningar som är aktuella. Under det senaste året har vi breddat vårt erbjudande till nya målgrupper och arbetat med att ytterligare öka vår tillgänglighet och service. Detta kommer vi att fortsätta med även under 2008, bland annat genom att utveckla nya kontaktvägar för att ge kunderna snabb och kompetent rådgivning. Nordens bästa cross borderlösningar Danske Bank Sverige är en partner till alla företagskunder, oavsett storlek eller komplexitet. Vi differentierar erbjudandet baserat på det verkliga behovet för att säkerställa att kunden alltid möts av rätt kompetens, tillgänglighet, service och erbjudande. Storföretag - våra mest komplexa företagskunder erbjuds en finansiell partner med hög finansiell kompetens och stor kunskap om kunden och dess bransch. Vi arbetar som ett proaktivt och engagerat kundteam tillsammans med kunden. Utgångspunkten i samarbetet är en gemensam strukturerad handlingsplan. Medelstora företag - erbjuds en lokal finansiell partner där företaget via en lokal kundansvarig får tillgång till all den kompetens som banken kan erbjuda. Vi arbetar i engagerade team och upprättar en handlingsplan där banken tar initiativ för att utveckla kundens verksamhet. Småföretag - erbjuds hög tillgänglighet till service och rådgivning via telefon och Internet av kompetenta rådgivare. Kunderna kan snabbt och enkelt få tillgång till bankens tjänster. Samtidigt finns banken närvarande på den lokala marknaden och kan, till exempel i samband med strategiska förändringar, erbjuda kvalificerad finansiell rådgivning på plats. För den långsiktiga helkundsrelation banken söker med sina företagskunder utgör Cash Management-lösningarna grunden. Danske Bank har Nordens bästa cross border-lösningar och kapacitet att snabbt implementera dessa hos kunden. Sara Österberg, chef Företagsmarknad ÅRSÖVERSIKT

16 CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING : ANDRA SER RISK OCH VOLATILITET - VI SER MÖJLIGHETER I dagens snabbrörliga affärsklimat uppstår många attraktiva transaktionsmöjligheter för våra kunder och andra starka industriella och finansiella aktörer. Som finansiell rådgivare förser vi våra kunder med aktuell och relevant information om de finansiella marknaderna såväl som korrekt beslutsunderlag. Som en av Nordens största finansiella aktörer kan vi erbjuda den stora bankens resurser kombinerat med hög internationell kompetens. På Corporate & Institutional Banking utgår vi från fyra grundprinciper i vårt erbjudande till stora företag och finansiella institutioner: kännedom om vår kund engagerade specialister med kompetens att erbjuda rätt lösningar vid rätt tidpunkt djup kännedom om de finansiella marknaderna hög servicenivå och integrerade administrativa lösningar Vi vänder oss till de allra största företagen i Norden som har behov av såväl dagliga banktjänster, trading, finansiering och strategisk rådgivning med avancerade finansiella lösningar. Heltäckande Nordisk närvaro I samband med förvärvet av Sampo Bank har vi nu byggt en verksamhet med betydande närvaro i alla de nordiska länderna. Förvärvet stärker Danske Bank ytterligare som partner för kunder på båda sidor om Östersjön och vi kan nu med större kraft konkurrera om handelsflöden i hela Norden. Fördelen för våra kunder blir en helnordisk lösning med en gemensam teknisk plattform, administrativa system med kundens flöden och behov i fokus. Årets Affärsbank igen! För andra året i rad har Danske Bank utsetts till Årets Affärsbank av tidningen Affärsvärlden. Utmärkelsen är ett kvitto på att kunderna uppskattar Danske Bank som finansiell partner. Vi är stolta över utmärkelsen och ser den som en utmaning att upprätthålla och stärka vårt erbjudande på företagsmarknaden ytterligare. Madeleine Klefvenberg, Global Cash Manager, CIB Johan Hestréus, Head of Large Corporate Clients 16 ÅRSÖVERSIKT 2007

17 STORFÖRETAGSKUND: MFEX Oliver Lagerström, VD MFEX KUND : MFEX EN VITAMININJEKTION PÅ FONDMARKNADEN Tänk dig att kunna handla vilka aktier du vill oavsett var du är kund någonstans. Inte så svårt med tanke på att det är så det faktiskt fungerar idag. Tänk dig att kunna handla vilka fonder du vill oavsett var du är kund någonstans. Det blir genast lite svårare. Men MFEX, Mutual Fund Exchange, är lösningen på problemet i en konservativ bransch. MFEX bildades 1999 kort innan luften gick ur IT-bubblan. De första åren var av förklarliga skäl tuffa men sedan konjunkturen vänt uppåt igen har bolaget har haft stark tillväxt och har varje år sedan dess varit med i Dagens Industris lista över snabbväxande gasellföretag. Öppen fondmarknad I de länder där man är verksam erbjuder MFEX sina kunder en helt öppen fondmarknad. Kunderna i sin tur erbjuder privatsparare, företag och institutioner möjligheten att handla i vilka fonder man vill, oavsett vilken bank man är kund i. Det är unikt och revolutionerande. Med hjälp av spetsteknologi levererar MFEX en webbaserad plattform för distribution och handel med fonder. Lösningen innehåller allt från on line-handel, kontosystem, betalningslösningar, administration, marknadsinformation m.m. MFEX har avtal med över 200 fondleverantörer över hela världen och kan leverera i stort sett varenda tänkbar fond på marknaden. - Danske Bank var först bland de större bankerna i Sverige att erbjuda sina kunder ett öppet fondutbud. Under 2007 introducerade Swedbank ett begränsat erbjudande av externa fonder och SEB har ett liknande erbjudande till sina kunder. Tveklöst rör sig fondmarknaden åt ett helt öppet fondutbud. Några är bara lite kvickare än andra. Oliver Lagerström, VD MFEX MFEX bedriver en transaktionsintensiv verksamhet i ett antal olika länder som ställer stora krav på betalningar och flöden över landsgränserna mellan olika banker. Danske Bank är huvudleverantör av banktjänster för MFEX och den senaste tidens starka tillväxt har ställt än större krav på sofistikerade cash managementlösningar. I Frankrike samarbetar Danske Bank tillsammans med Deutsche Bank avseende Cash Management-lösningar. För MFEX innebär det en smidig hantering och one point of entry gällande företagets franska transaktioner. Genom Business Online, internetbanken för företagskunder hos Danske Bank, har MFEX närmat sig något som liknar en helhetslösning. I Danske Bank har MFEX hittat en utmanande aktör med stor förståelse för deras arbetssätt. I MFEX har Danske Bank funnit en drivande kund som motiverar banken att vidareutveckla och kundanpassa våra cash management-lösningar. ÅRSÖVERSIKT

18 CASH MANAGEMENT : EFFEKTIVARE MED GEMENSAM PLATTFORM En effektiv hantering av flöden innebär inte bara frigjort kapital utan också rationaliseringsvinster. På Danske Bank ser vi till kundens totala behov av cash management-tjänster för att optimera företagets likviditetsstyrning, betalningsflöden och kassahållning. På så vis kan företagets arbetande kapital utnyttjas på ett effektivt sätt. Det talas ofta om one point of entry i samband med cash management-lösningar. Faktum är att få har lyckats lösa detta i praktiken. Danske Bank är ensam på marknaden om att kunna erbjuda en gemensam, gränsöverskridande lösning i hela koncernen. Det innebär att bankens samtliga system i närmare 15 länder vilar på samma plattform, något som förenklar både kundernas och vår egen vardag. Samtidigt ger det oss möjlighet att på ett enkelt och effektivt sätt skräddarsy cash management-lösningar till kunder med speciella behov. Frigör kapital och ger räntevinster Tack vare lokal närvaro och ett välbeprövat servicekoncept kan vi exempelvis effektivisera kundernas kontostrukturer och betalningsströmmar helt efter enskilda behov och önskemål. Det gäller såväl mot kundens treasury- eller finansavdelning som mot backoffice. Därmed kan en effektiv hantering av företagets flöden inte bara ge fördelar i form av frigjort kapital, utan också ränteoch rationaliseringsvinster något som är lika viktigt för alla företag, oavsett storlek. Lars Östlund, Global Cash Manager CIB Ann Eriksson Thäck, Head of Cash Management CIB 18 ÅRSÖVERSIKT 2007

19 STORFÖRETAGSKUND: LANTMÄNNEN Marita Axelsson, Ekonomi- och Finansavdelningen Olof Wogén, Ekonomi- och Finansdirektör KUND : LANTMÄNNEN FRÅN JORD TILL BORD Lantmännen är en av Sveriges största livsmedelsproducenter. Med cirka anställda i 19 olika länder, en omsättning för 2007 på cirka 36 miljarder kronor, svenska lantbrukare som ägare och varumärken som exempelvis AXA, Kungsörnen, Granngården, Doggy och Kronfågel är man välkänd bland svenska konsumenter. Verksamheten spänner över tio affärsområden där Lantmännen Lantbruk tillsammans med Lantmännen Unibake (färskbröd & bake offprodukter) utgör kärnverksamheten. Lantmännen har idag en helhetslösning hos Danske Bank. Samarbetet intensifierades för snart två år sedan då företaget handlade upp cash management-tjänster. Uppdraget att hantera all utländsk valuta i Lantmännens Cash Pool-lösning gick till Danske Bank och resultat har inte låtit vänta på sig. Tillsammans med integrering med Lantmännens interna finanssystem har Lantmännen ökat den interna effektiviteten och bland annat helt blivit av med rutiner som förut krävde tre till fyra timmars arbete varje dag. Denna arbetsbesparing beror delvis på underlättandet av bankavstämningar vilket inneburit att avstämningsproblematik minskat väsentligt. Jämförelsevis är Business Online, internetbanken för företag, smidigt med den stora fördelen att gränssnittet är identiskt oavsett om du är användare i Danmark, Norge, Finland eller Sverige, säger Olof Wogén, finanschef på Lantmännen. Ägarnas bästa affärspartner Ett av Lantmännens övergripande mål är att vara sina ägares bästa affärspartner. Man strävar efter att skapa och utveckla affärsmöjligheter som bidrar till lönsamhet för ägarnas gårdar. Nyligen har styrelsen beslutat att titta på nya marknader utanför Norden och Europa, samtidigt som Lantmännen ska bli smalare och vassare och fokusera mer på kärnverksamheten inom till exempel lantbruk. Under 2007 har Danske Bank varit finansiell rådgivare för att hitta finansieringslösningar som främjar organisationens förvärvskapacitet. Kraven på att hantera internationella transaktioner är stora. Med våra planer är det viktigt med en bank som kan följa med oss ut i världen, säger Olof Wogén. ÅRSÖVERSIKT

20 DANSKE FINANS : RÄTT ANVÄND BALANSRÄKNING GER HANDLINGSUTRYMME Ett företag befinner sig i ständig utveckling. Ökad efterfrågan, ökad konkurrens och viljan att expandera gör att investeringsbehov uppstår. Därför fungerar Danske Bank som en viktig samarbetspartner. Med olika finansieringslösningar kan vi finansiera delar av verksamheten med externt kapital. Våra kunder slipper då binda upp eget kapital, samtidigt som avgifterna är fullt avdragsgilla. På så vis kan likviditeten användas där den gör mest nytta. För att kunna använda företagets säkerheter optimalt gäller det att använda rätt bankprodukter. Samtliga kontor i banken erbjuder exempelvis finansieringslösningar som omfattar investerings- och rörelsekrediter. När behovet finns av mer komplexa lösningar förmedlar kontoren kontakten till Danske Finans, som via fyra Finanscenter runt om i landet kan skräddarsy lösningar för företaget. På så vis får kunden tillgång till både lokal närvaro och finansiella muskler. Handlingsutrymme ger nya affärsmöjligheter Danske Finans erbjuder ett brett och konkurrenskraftigt sortiment av finansieringstjänster. För kunderna är det också viktigt att få snabba besked, vilket är ett kännetecken för oss. Finns det inte någon färdig lösning att tillgå så tar vi, tillsammans med kunden, fram en sådan. Lösningar via Danske Finans kan innebära en mycket hög grad av finansiering. Effekten av detta blir större kreditutrymme, snabbare beslut och mindre risk för egna kundförluster. Detta ger i sin tur en styrka att ytterligare utveckla verksamheten och därmed förutsättningar för nya affärsmöjligheter. Magdalena Crona, Produktspecialist Mats Rehnmark, Produktspecialist 20 ÅRSÖVERSIKT 2007

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya Sammandrag 2011 VD-ord Vårt mål är att skapa positiva kundupplevelser även under de nya regelverken. Vi är fast beslutna att öka vår kostnads-, kapital-, upplånings- och likviditetseffektivitet, för att

Läs mer

Årsöversikt 08 SEB är en rådgivarbank. Intjäningen bygger på hög aktivitet och duktiga medarbetare som arbetar nära kunderna.

Årsöversikt 08 SEB är en rådgivarbank. Intjäningen bygger på hög aktivitet och duktiga medarbetare som arbetar nära kunderna. Årsöversikt 8 SEB är en rådgivarbank. Intjäningen bygger på hög aktivitet och duktiga medarbetare som arbetar nära kunderna. Innehåll Rundabordssamtal om finanskrisen SEB:s nya miljöobligation SEB en ledande

Läs mer

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB 12 Årsredovisning Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Innehåll Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov Vierbjuderpersonligrådgiv ningochserviceviakontor, internetochtelefonallatider pådygnet. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Detmesttillfredsställandeär

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer

kostnader för året inklusive

kostnader för året inklusive 11 1 2 Innehåll Sidan 6 Stora företag och institutioner Nära relationer och djup kunskap om kundernas behov ligger till grund för SEB:s arbete med storföretag och finansiella institutioner. Under 2011

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009 Årsredovisning IV Nordea Annual Report 2009 VI Nordea Annual Report 2009 Nordea är en relationsbank. Attraktiva erbjudanden och ett komplett tjänsteutbud ger positiva kundupplevelser. Nordea Årsredovisning

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

vinjett Brödtext Årsredovisning 10

vinjett Brödtext Årsredovisning 10 vinjett Brödtext Årsredovisning 10 seb årsredovisning 2010 ii detta är SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562)

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72) Räntabilitet på eget

Läs mer

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning Årsredovisning 2007 Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72)

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

1) 41 41 Divisionen i korthet 2013 2012

1) 41 41 Divisionen i korthet 2013 2012 Årsöversikt 13 Innehåll Sidan 8 Stora företag och institutioner Nära relationer och djup kunskap om kundernas behov ligger till grund för SEB:s arbete med storföretag och finansiella institutioner. Under

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Årsredovisning 2008. Tio år som uppstickare på finansmarknaden

Årsredovisning 2008. Tio år som uppstickare på finansmarknaden Årsredovisning 2008 Tio år som uppstickare på finansmarknaden 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Collector 10 år 8 Affärsidé, vision, mission och kärnvärden 10 Marknad 14 Affärsområde Privat 18 Affärsområde

Läs mer

Årsöversikt 07. Nya tjänster och många aktiviteter för kunderna. SEB sammanfattar ett HÄNDELSERIKT år:

Årsöversikt 07. Nya tjänster och många aktiviteter för kunderna. SEB sammanfattar ett HÄNDELSERIKT år: Årsöversikt 7 SEB sammanfattar ett HÄNDELSERIKT år: Nya tjänster och många aktiviteter för kunderna Scania: SEB ställer upp i vått och torrt Rörelseresultatet 27: En ökning med 9 procent till 17 miljarder

Läs mer

Verksamheten 2000/2001

Verksamheten 2000/2001 Verksamheten 2000/2001 INNEHÅLL Kort om Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1 Styrelseordföranden har ordet 2 3 Verksamhet och inriktning 4 5 En unik struktur 6 7 Ekonomisk översikt 8 9 TJÄNSTEOMRÅDEN Revision

Läs mer

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen Årsredovisning Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen och värderingarna hos Nordeas medarbetare.

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer