Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redogörelse för de första 9 månaderna 2014"

Transkript

1 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse för koncernens första 9 månader från den 1 januari till den 30 september. Rapporten är uppställd som en proforma och redovisar bolagets ställning efter andelsbyte, där ägarna i dotterbolaget Mobile Loyalty Europé AB bytt sina aktier till aktier i Moderbolaget Mobile Loyalty Holding AB. Finansiella nyckeltal, koncernen Koncernens intäkter för de första 9 månaderna uppgick till SEK vilket innebär en ökning jämfört med första kvartalet (SEK ) Intäkterna utgör ca 30 % av den totala omsättning bolagets tjänster genererat i annonsintäkter åt kunderna. Det operativa resultatet för de första 9 månaderna före finansiella kostnader uppgick till SEK Efter finansiella kostnader uppgick resultatet för perioden till SEK Resultatet speglar väl de löpande kostnaderna för bolaget på månadsbasis och är ett resultat av den renodling av verksamheten som genomförts under första halvåret. Finansiella nyckeltal, Moderbolaget Resultatet för moderbolaget uppgick till SEK vilket härleds till kostnader för emissioner och andelsbyte. Moderbolagets tillgångar uppgår till MSEK Kort om de första 9 månaderna De första 9 månaderna har främst präglats av aktiviteter för att renodla bolaget mot det snabbast växande segmentet inom media dvs. online och mobil annonsering. Intresset för bolagets tjänster har ökat under perioden både från kunder och från kapitalmarknaden. De avslutande aktiviteterna för att förbereda bolaget för en större expansion genomfördes under sommaren genom andelsbytet där aktieägarna i det engelska moderbolaget Mobile Loyalty plc bytte sina aktier till det svenska moderbolaget Mobile Loyalty Holding AB. Samtidigt genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget SEK. Bolagets strategi under året har varit att fokusera på, och investera i räckvidd, dvs. att öka antalet kunder internationellt. Resultatet av detta har genererat flera nya internationella kontrakt och en bas för kapitalisering framöver. Bolagets nya VD tillträdde per den 1 september. I september meddelade bolaget att den nya finska investerargruppen, tillsammans med ett flertal svenska personer via en övertecknad riktad emission investerade 5,9 MSEK i bolaget till 40 öre per aktie.

2 Viktiga händelser efter periodens utgång Den 13 november meddelade bolaget att man skrivit avtal med AB Kvällstidningen Expressen. Först ut är Kvällsposten som lanserade den 18 november. Bolaget ser avtalet med Kvällsposten som en milstolpe och som ett bevis på att vi levererar en lösning på ett stort och växande behov av digitala och lokala annonsintäkter. Avtal skrevs med den första tidningen i Belgien. The Bulletin har en stark målgrupp på utlandsboende i Belgien. Det sedan tidigare aviserade andelsbytet mellan Mobile Loyalty Europe AB och Mobile Loyalty Holding AB, har löpt enligt plan. Samtliga externa ägare i dotterbolaget Mobile Loyalty Europe AB har via andelsbyte tecknat sig för byte av sina aktier till den noterade aktien i Mobile Loyalty Holding AB. De nya aktierna beräknas vara utbokade till aktieägarna i början av december. Vilket innebär att 100 % av dotterbolaget Mobile Loyalty Europé AB ägs av Moderbolaget Mobile Loyalty Holding AB. Övrig information Antal utestående aktier per den 30 september var Efter den nyligen i september kommunicerade emissionen om 5,9 MSEK uppgår antalet aktier till Efter andelsbyte mellan Mobile Loyalty Europe AB och Mobile Loyalty Holding AB och ovanstående emission uppgår antalet aktier till Delårsrapport för perioden oktober - december kommer att publiceras den 27 februari VD har ordet Mobile Loyalty utvecklas enligt plan och börjar se positiva resultat av säljaktiviteterna under hösten. Mobile Loyalty är i full gång med att öka säljaktiviteterna. Vårt strategiska fokus ligger på ökad annonsförsäljning med existerande kunder och att fortsätta teckna nya avtal med mediaföretag och tidningar i Norden och internationellt. Genomförda säljaktiviteter under augusti och september har gett positivt resultat och vi förväntar oss fler avtal utöver de redan kommunicerade avtalen med Kvällsposten och The Bulletin. Bolaget har under en längre tid genomgått en konsolidering med höga kostnader. Med den nya strukturen, lägre kostnader, fokus på tillväxt och affärer, förväntar vi oss ökad försäljning och ökade intäkter framöver. Mobile Loyalty rapporterar sin ordinarie kvartalsrapport för q4 den 27 februari 2015, såväl som våra förväntningar på årets omsättning och resultat. Mvh Lars Stenfeldt Hansen

3 Proforma konsoliderad resultaträkning samt moderbolagets resultaträkning Mobile Loyalty Holding AB Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Rörelseintäkter Inköp av material, varor och tjänster ( ) - Bruttoresultat Övriga intäkter - - Administrativa kostnader ( ) ( ) Rörelseresultat ( ) ( ) Finansiella intäkter Finansiella kostnader ( ) (6 984) Resultat efter finansnetto ( ) ( ) Resultat före skatt ( ) ( ) Periodens skatt Resultat efter skatt ( ) ( )

4 Proforma konsoliderad balansräkning samt moderbolagets balansräkning Mobile Loyalty Holding AB Balansräkning Koncernen Moderbolaget Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Kortfristiga placeringar Omsättningstillgångar Tillgångar Eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Lån Långfristiga skulder Lån Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital

5 Principer för upprättande av proformaredovisning Proforma konsoliderad resultat- och balansräkning har upprättats genom att resultat- och balansräkningarna för Mobile Loyalty Holding AB, Mobile Loyalty plc, Mobile Loyalty Europé AB och Encons Nordic AB har lagts samman för perioden Koncerninterna fordringar och skulder samt bokfört värde på aktier i dotterbolag har eliminerats. Hänsyn har ej tagits till gjorda ändringar i ägarförhållanden mellan ovan nämnda bolag under året och förvärvsanalys har ej upprättats och tagits hänsyn till i denna proforma konsolidering. Denna redogörelse är inte granskad av bolagets revisorer. För mer information, kontakta: Lars Stenfeldt Hansen VD Sterner de la Mau Ordförande/Grundare Om Mobile Loyalty Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmenten inom marknadsföring online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår plattform kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende. Mobile Loyalty handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: MOBI). https://www.facebook.com/pages/mobile- Loyalty- Holding- AB/

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Innehållsförteckning Sammanfattning av bokslutskommuniké 1 Väsentliga händelser under första kvartalet 2015 1 Omsättning

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351 14.173 11.351 2007 13.166 2008 ÅRSREDOVISNING 2009 Modern Times Group MTG AB Innehållsförteckning VD har ordet 1 Finanschefen har ordet 4 Styrelse 6 Verkställande ledning 9 Fem år med MTG 13 Modernt ansvarstagande

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006 Pressinformation Kvartal 1 2006 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer

Flygresor med stor valfrihet

Flygresor med stor valfrihet Flygresor med stor valfrihet SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll Snabbguide till viktiga fakta SAS koncernen 1 SAS koncernen i korthet 2 Bolagen i korthet 3 Viktiga händelser,

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och

Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och genom förvärv. Innehåll 2012 Verksamhet Detta är Nederman

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer