DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,00) Soliditet 26 % (29 %) Periodens kassaflöde ksek (380 ksek) Moderbolag 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättning 0 ksek (0) Resultat efter skatt uppgick till -541 ksek (-467) Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01) Soliditet 99 % (96%) Siffrorna inom parentes gäller föregående år. Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

2 KASSAFLÖDE & NYFÖRSÄLJNING Koncernen AlphaHelix uppvisar en försiktig försäljningsökning för perioden. Bakom siffrorna döljer sig dock ganska stora skillnader. Dotterbolaget Techtum fortsätter stabilt medan dotterbolaget AlphaHelix Technologies nu fått igång sin försäljning. Detta syns också i kassaflödet som är det bästa sedan koncernen bildades. Periodens resultat belastas av 199 ksek i utvecklingskostnader som ledningen valt att inte balansera. Detta handlar främst om nya projekt inom AlphaHelix Technologies. Det pågår en process att smalna av sortimentet och bli mer specialiserade. I Techtum Lab har man exempelvis arbetat mycket med förbrukningsvaror historiskt. Dessa varor har successivt blivit mer prispressade varför ledningen aktivt styrt om utbudet till produkter där bolaget har en unik produkt eller kompetens. Som exempel kan nämnas att bolagets MRSA-plattform nu står för cirka 25% av koncernens omsättning. Trots arbetet med att optimera produktmixen så sjunker marginalerna något under perioden. Anledningen till detta är nästan uteslutande valutakurser; där koncernen är mycket exponerad mot framförallt dollar. De långa kundavtal som Techtum Lab tecknar ger små möjligheter till prisjusteringar. AlphaHelix Technologies har större delen av sina inköp i dollar. HÄNDELSER EFTER PERIODEN När koncernen bildades hade man 6,4 MSEK i immateriella anläggningstillgångar. Avskrivningen av dessa har sedan dess tyngt koncernens resultat med cirka 1,7 MSEK per år. Vid denna periods utgång var samtliga immateriella anläggningstillgångar avskrivna; vilket kommer att gynna resultatet motsvarande framöver. Ledningen har beslutat att kostnadsföra alla utvecklingskostnader från 1 januari I en uppgörelse mellan koncernen och Labkompaniet så genomförs en lönesänkning för de anställda som också är ägare i Labkompaniet. För koncernen innebär detta en resultatförbättring på cirka 500 ksek på årsbasis; samtidigt som skulden till Labkompaniet minskar med motsvarande belopp. För de berörda anställda är nettokonsekvensen begränsad p g a skatteeffekten. AlphaHelix har missbedömt tidsåtgången för de avslutande programjusteringarna och stabilitetstesterna för Rob. Detta orsakade leveransförseningar. Parallellt besöker dock bolaget distributörer i Europa för att demonstrera och utbilda. Några distributörer är klara medan bland andra Tyskland beräknas vara klara i maj; med leverans i juni. AKTIEN Bolagets aktie har under det senaste halvåret tappat mycket i värde. Det är mycket tråkigt för ägarna. Ledningen ser mycket liten anledning till denna nedgång eftersom bolagets finansiella ställning är bättre än någonsin. Den negativa riskbilden i aktien torde således ha försvunnit. Koncernen har nu råd att allokera betydande resurser på utveckling; utan att äventyra den finansiella stabiliteten. Det är ledningens förhoppning att denna utveckling successivt skall bidra till en återhämtning av aktiekursen. Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca aktieägare. Kortnamn: ALPH ISIN-kod: SE Antal aktier:

3 VERKSAMHETEN AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PRODUKTER Techtums produkter för PCR/QPCR kännetecknas av att de ger förbättrade resultat, har användarfördelar samt sparar pengar för användarna. Marknadens största sortiment för lagring med tillhörande maskiner för biobanker ger Techtum en bred exponering på denna marknad i Sverige. Techtum har även utvecklat och säljer ett system med förbrukningsvaror för MRSA screening inom klinisk verksamhet. AlphaHelix Technologies tillverkar αamp, som är en nischad PCR-maskin för en begränsad del av marknaden och vänder sig till det kundsegment som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCRinstrument. Rob är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob är en så kallad OEMprodukt som utvecklats tillsammans med AlphaHelix partner; där AlphaHelix har exklusiv försäljningsrättighet worldwide. NÄRSTÅENDE Huvudägaren Labkompaniet AB har, som tidigare publicerats, tillställt krediter till koncernen. Inga andra transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning. INSYNSPERSONERNAS AKTIEINNEHAV Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet. Insynsperson Aktieinnehav LabKompaniet* Mattias Molin Insynspersonen Mattias Molin har köpt aktier under perioden. * Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av dessa aktier. NÄSTA RAPPORT Delårsrapport för Q2 publiceras REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler. Denna rapport är bolagets första som upprättas i enlighet med K3. Det innebär att jämförelsesiffror med föregående år inte är identiska med tidigare rapporter. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Solna i maj 2015 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Mattias Molin, VD,

4 Resultaträkning i sammandrag - koncern (ksek) Nettoomsättning Summa intäkter Rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster netto Resultat efter finansiella poster Skatt Resultat efter skatt Balansräkning i sammandrag - koncern (ksek) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgång Lager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Nyckeltal Q Q Soliditet, % Antal aktier Resultat per aktie SEK 0,00-0,00-0,01 Medeltal anställda

5 Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget (ksek) Nettoomsättning 0 0 Övriga intäkter Summa intäkter 0 0 Rörelsekostnader Avskrivning anläggningstillg Rörelseresultat Balansräkning i sammandrag - moderbolaget (ksek) Finansiella poster netto Resultat efter finansiella poster Skatt Immateriella anläggningstillgångar Resultat Materiella efter anläggningstillgångar skatt Finansiella anläggningstillgång Lager 0 0 Kundfordringar 0 3 Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL)

Delårsrapport. januari - juni 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) Delårsrapport januari - juni 2010 Avensia är ett IT-företag som förutom egna mjukvaruprodukter, erbjuder kundanpassad programutveckling, kompetensförstärkning och kompletta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI Organisationsförändringar och kostnadsnedskärningar efter ett svagt andra kvartal. För att möta lågkonjunkturen genomför Mobyson strukturella förändringar och nedskrivningar

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Delårsrapport, period 2015-01-01 2015-03-31

Delårsrapport, period 2015-01-01 2015-03-31 Uppåt Finansiell utveckling Första kvartalet: januari mars 2015 Nettoomsättning: 3 145 (1 837) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -1 438 (-1 728) TSEK Resultatet per aktie*: -0,29 (-0,54) SEK *

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 SolTech Energy Sweden AB (publ) Stark omsättningsökning Nettoomsättningen uppgick till 20,6 (11,3 1 ) MSEK. En ökning med 82 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland,

Läs mer

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt!

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Delårsrapport Q3, januari-september 2012 Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4

Läs mer