Kontaktperson: Christian Jönsson, hemtelefon , mobiltelefon , adress Pilhålsvägen 6 i Fjälkinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontaktperson: Christian Jönsson, hemtelefon 044-581 00, mobiltelefon 0705-709785, adress Pilhålsvägen 6 i Fjälkinge"

Transkript

1 Slutrapport Projekt: Fjälkinges nya idrottsplats Projektfakta Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: Fjälkinge IF, Journalnummer: Kontaktperson: Christian Jönsson, hemtelefon , mobiltelefon , adress Pilhålsvägen 6 i Fjälkinge Sammanfattning Bakgrunden till projektet är föreningens önskan om en lösning på trafiksituationen vid Fjälkinges dåvarande idrottsplats Willandia. Tillsammans med Kristianstads Kommun och Vägverket Skåne kom föreningen fram till att lösningen kunde vara att istället flytta idrottsplatsen. Projektet delades senare upp i två delar där kommunen ansvarade för anläggande av fotbollsplaner och föreningen för uppförandet av en klubbstuga och anläggande av området runt den. Föreningens såg många andra fördelar med att få en klubbstuga i byn. Den skulle kunna bli en naturlig samlingsplats och platsen för olika arrangemang som stärker banden mellan privatpersoner, företag och föreningar i Fjälkinge med omnejd och på det viset bidra till ökad trivsel och ekonomisk tillväxt. Efter ett omfattande arbete kunde vi presentera en kostnadsbudget och fick klart med finansieringen våren Arbetet med att uppföra klubbstugan påbörjades den 5 augusti Arbetet pågick under hela hösten och i december stod klubbstugan klar. Ett fantastiskt arbete gjordes av anlitade företag, föreningens medlemmar och lokala företag som alla ställde upp på ett imponerande sätt. Under våren och sommaren 2011 gjordes det utvändiga arbetet såsom målning, plattsättning och uppförande av lekplats.

2 Under 2011 har vi även arbetat för att få fler än Fjälkinge IF att använda klubbstugan. Bl a har skolan haft aktiviteter, men även andra organisationer har använt lokalen och vi ser att intresset finns för att använda samlingslokalen i olika sammanhang vilket vi välkomnar. Vi tycker att projektets mål i stort uppnåtts och att de effektmål som fanns i projektplanen har stor möjlighet att uppnås inom de tidsintervall som angavs. Projektpresentation Bakgrund Bakgrunden till projektet var föreningens förfrågan till Vägverket och Kristianstads kommun (kommunen) om en lösning på den osäkra trafiksituationen vid Fjälkinges dåvarande idrottsplats Willandia. Föreningen bjöd, hösten 2005, in representanter från Vägverket Skåne och kommunen för att diskutera trafiksituationen. Under de samtal som fördes kom representanten för Vägverket Skåne med ett förslag som gick ut på att man istället investerade i att flytta idrottsplatsen samt ställde frågan om detta var ett alternativ som föreningen kunde tänka sig. Både föreningen och representanterna från kommunen samtyckte. Vägverket Skåne och kommunen har medfinansierat projektet. Projektet delades upp i två delar där kommunen ansvarade för att anlägga fotbollsplaner och föreningen för att uppföra en klubbstuga och anlägga området runt den. Föreningen såg många andra fördelar med att få en klubbstuga i byn. Det skulle bli en naturlig samlingsplats och kunna bli platsen för olika arrangemang som stärker banden mellan privatpersoner, företag och föreningar i Fjälkinge med omnejd och på det viset bidra till ökad trivsel och ekonomisk tillväxt. Projektidé För att lösa problemet med osäkra transporter till och från idrottsplatsen samt öka tillgängligheten för barn och ungdom skulle idrottsplatsen flyttas till en plats rätt sida vägen och närmare Fjälkinge. Då Fjälkinge saknade en naturlig samlingslokal skulle den klubbstuga som byggs även kunna tillgodose behov från andra föreningar och sammanslutningar. Genom samarbete mellan olika parter skulle arbetet med klubbstugan skapa möjligheter för att öka samhörigheten i byn och ge möjlighet till ökad tillväxt för lokala företag. Projektmål Uppföra en ny klubbstuga Anlägga området, med bl a lekplats och två boulebanor, i anslutning till klubbstuga och fotbollsplaner Att den nya klubbstugan ska bli en naturlig samlingspunkt för människor i byn och för byns olika sammanslutningar och föreningar

3 Stärka banden mellan privatpersoner, företag och föreningar i Fjälkinge med omnejd genom olika samarbeten och arrangemang och på det viset bidra till både ökad trivsel och ekonomisk tillväxt Effektmål/syfte Öka tillgängligheten för barn och ungdomar och ge möjlighet för dem att ta sig till idrottsplatsen själva på ett säkert sätt. Målen är att inom 5 år: o Antal aktiva barn och ungdomar ökar med 25 % o Antal flicklag ökar från 20 % till 25 % av ungdomslagen i seriespel Minska behovet av motorburen trafik till och från idrottsplatsen. Målet är att halvera antal fordon per träningstillfälle. Ge Fjälkinge IF en tydligare identitet och stärka närvaron och samhörigheten med byn. Genom samarbete göra invånarna i Fjälkinge med omnejd mer medvetna om vad byns föreningar och företag har att erbjuda. Att även företagen tror på detta märks i deras vilja att sponsra projektet. Målen är att inom 3 år: o En årlig Byadag arrangeras på idrottsplatsen. Dagen inleds med Barnloppis och följs sedan av andra aktiviteter där lokala företag visar upp sig och sina produkter Närheten mellan Fjälkinge skola och idrottsplats gör att skolan använder klubbstuga och planer för flera utomhusaktiviteter per år. Målen är att inom 3 år: o Samarbeta med Hem o Skola och i klubbstugan arrangera informationsmöten om bl a mobbning och trafiksäkerhet o Skolan arrangerar 3 större arrangemang om året då man använder klubbstuga och planer Med utformning av byggnader och kringliggande områden göra klubblokalerna attraktiva för uthyrning och utlåning. En samlingspunkt för byns olika sammanslutningar och föreningar utan egna lokaler, bl a saknar PRO Fjälkinge idag en samlingspunkt i Fjälkinge och ställer sig positiva till att använda den nya klubbstugan. Målen är att inom 3 år: o Ha tre utomstående föreningar som kontinuerligt utnyttjar klubbstugan som möteslokal o Arrangera tipsrunda för promenerare varje lördag (under sommarhalvåret) med utgångspunkt från klubbstugan o Ett Byalag är bildat, initiativ har redan tagits av Fjälkinge IF, och använder klubbstugan som möteslokal

4 Organisation För att genomföra projektet bildades en organisation enligt nedan. Föreningen tillsatte en projektgrupp med övergripande ansvar för projektet. Projektgrupp: Stefan Holmqvist (sammankallande), Bengt Lennartsson, Hans Lennartsson och Christian Jönsson Att ansvara för bildandet av ett Byalag: Britten Jönsson och Kjell Nilsson Ansvariga för kontakten med Hem & Skola: Anna Sonander och Susanne Björk. Ansvarig för kontakten med PRO Fjälkinge: Ulrika Nilsson. Projektgruppen har tillsatt en sponsorgrupp med uppdrag att marknadsföra projektet både till lokala företag och till privatpersoner. Gruppens uppdrag är att nå en företagssponsring och privatsponsring som motsvarar upptagna belopp i budget i finansieringsplanen. Sponsorgrupp: Christian Jönsson, Jerker Lindström, Peter Malm, Dan Björk, Christer Persson, Claes Gunnarsson och Magnus Svensson Anlitat företag kommer att anlägga en gjuten platta och uppföra stomme. Projektgruppen har även tillsatt en byggrupp bestående av 6 personer med olika yrkeskunskaper. Denna grupp ska ansvara för uppförandet av klubbstugan. Förutom platta och stomme kommer uppförandet av klubbstugan att ske idéellt av föreningens medlemmar och lokala företag. I samband med föreningens årliga loppmarknad hjälper ca 150 personer till och vi räknar med stor uppslutning av medlemmar även i detta projekt. Föreningen har medlemmar av båda könen, i alla åldrar och har flera aktiva med utländsk härkomst. Byggrupp: Idéella arbetare: Jonas Wihlborg (bygg), Hans Lennartsson (bygg), Jerker Lindström (V/A), Claes Gunnarsson (V/A), Tommy Martinsson (el), Christer Persson (el) och Magnus Persson (el) Ovan nämnda och övriga medlemmar Genomförande och resultat Genomförande Från det att Kommunstyrelsen tagit beslut om flytt av idrottsplatsen och Leader gett bifall för föreningens bidragsansökan våren 2010 fortsatte planeringen inför uppförandet av klubbstugan. Många möten hölls med blivande sponsorer och avtal tecknades. I juni månad tecknades ett 10-årigt sponsoravtal mellan Fjälkinge IF och Maxi i Kristianstad och Bromölla som bland annat innebär att Maxi ska ingå i den nya idrottsplatsens namn. En namnförslagstävling arrangeras där vem som helst kunde lämna in namnförslag (i januari 2011 offentliggjordes namnet Maxilandia). Möten med byggföretag hölls och C4 Hus AB fick uppdraget att anlägga grund och att stomresa byggnaden. I maj skickades bygglovsansökan

5 in och i juli kom beslutet om att det beviljats. Schaktningen som inledde arbetet på plats började den 5 augusti Efter några dagar kom de första ideella insatserna vad gäller själva uppförandet av klubbstugan, avlopp och vattenledningar skulle läggas och två VVSfirmor från Fjälkinge genomförde arbetet enligt de överenskommelser som gjorts under projektplaneringen. Arbetet rullade sedan på enligt planerat och i mitten på september var bygget så långt att det ideella arbetet kunde rulla igång på allvar i klubbstugan. Många möten och diskussioner mellan lokala företag och föreningens medlemmar ledde arbetet framåt. Medlemmar och företag la under tiden fram till jul ner tals timmar på att gå från ett tomt skal till en färdig klubbstuga. I december står klubbstugan klar. Projektet fick stor uppmärksamhet i byn, många var intresserade och besöken var många av nyfikna. Under våren och sommaren 2011 målades klubbstugan i flera omgångar, stenläggning och plattsättning gjordes på området runt klubbstugan. En lekplats med en gungställning och en lekstuga blev också klar. Kontakter togs angående att bilda ett Byalag och intresse finns och arbetet fortgår för att bilda ett Byalag under Resultat Projektmål och måluppfyllelse Uppföra en ny klubbstuga Klart. Efter ett fantastiskt arbete från väldigt många stod klubbstugan klar och den blev precis så bra som man kunde hoppas. Anlägga området, med bl a lekplats och två boulebanor, i anslutning till klubbstuga och fotbollsplaner Gräsområden, plattsättning av gångar och altan är klart. Lekplats med gungställning och lekstuga finns. Boulebanorna är ännu inte på plats. Att den nya klubbstugan blir en naturlig samlingspunkt för människor i byn och för byns olika sammanslutningar och föreningar Fjälkinge PRO har besökt klubbstugan och ser positivt på att använda klubbstugan för vissa av sina möten i framtiden. Ett Byalag kommer att bildas under 2012 och då ha klubbstugan som sin möteslokal. En nattvandringsgrupp har bildats, i oktober 2011, och startat sin verksamhet. Den nya klubbstugan används ibland som samlingslokal och utgångspunkt. Skolan har använt området i sin verksamhet vid ett par tillfällen och har aviserat att detta är något man vill utveckla ytterligare.

6 Stärka banden mellan privatpersoner, företag och föreningar i Fjälkinge med omnejd genom olika samarbeten och arrangemang och på det viset bidra till både ökad trivsel och ekonomisk tillväxt Projektet har gjort att många personer som efter aktiv ålder kommit ifrån verksamheten nu åter är delaktiga. Många nya kontakter har knutits mellan både privatpersoner och företag. I juni månad arrangerades en mycket uppskattad invigningsdag med aktiviteter för ung som gammal. Bl a trollkarl, musikunderhållning, dans av Kristianstadsflickorna och fest på kvällen. På dagen var det öppet hus och många hundra personer kom för att ta del av festligheterna. På kvällen arrangerades en invignings- och jubileumsfest (föreningen fyller 80 år 2011) där finansiärer, sponsorer och medlemmar var inbjudna. Under året har även i bokloppis arrangerats i och omkring klubbstugan, arrangör var Fjälkinge IF. I oktober startades det nattvandring i Fjälkinge där klubbstugan ibland används som samlingslokal och utgångspunkt. Projektbudget Kostnadsbudget Projektets beräknade kostnader Budget Utfall Staket runt anläggning Grund, stommonterad klubbstuga, övrigt bygg Markarbeten Utvändig målning Kakel och klinker Invändig tapetsering, målning Vatten/Avlopp Elinstallationer Ventilation Övriga områden Summa faktiska kostnader

7 Projektets värderade resurser Idéellt arbete Budget Utfall Staket runt anläggning Grund och stomme, övrigt bygg Utvändig målning Invändig tapetsering, målning Vatten/Avlopp Elinstallationer Ventilation Projektering, förberedelser Övriga områden Övriga idéella resurser Invändig tapetsering, målning Elinstallationer Vatten/Avlopp Summa Finansieringsplan Projektets faktiska finansiering Budget Utfall Leader Skånes Ess Vägverket Skåne Banklån, Sparbanken Företagssponsring Privat sponsring Summa

8 Projektets övriga finansiering Idéellt arbete Övriga idéella resurser Summa Kommentarer till skillnader mellan kostnadsbudget och utfall Staket runt anläggning Flyttades över till Kristianstads Kommuns del av projektet som avsåg fotbollsplanerna med tillhörande områden. Markarbeten Markarbetet var mer omfattande än vad vi beräknat. Kakel och klinker Eftersom vi fick mycket hjälp med material och arbete från lokala företag kunde vi spara mycket på denna post. Vatten och avlopp Även här har vi haft massor av stöd av lokala företag och det har gjort att kostnaden för föreningen blev mindre än budgeterat. Elinstallationer Hade det inte varit för den höga anslutningskostnaden hade vi legat enligt budget. Ventilation Ideellt arbete har gjort att kostnaden blev lägre än budgeterat. Övriga områden Några kostnader som vi inte räknat med från början men som vi fått ta för att få klubbstugan funktionell har hamnat på denna post. Här ligger bl a kostnaderna för bildandet av den nya fastighetsbeteckningen, lås och nyckelsystem och en del inredning såsom bänkar och hyllor.

9 Reflektioner och slutsatser Vi är mycket nöjda med vad vi uppnått och det intresse och engagemang som vi fått. Vi hade en lång förberedelseperiod då vi svävade mellan hopp och förtvivlan över om detta skulle vara ett genomförbart projekt, både avseende finansiering av projektet samt att vi såg vilka enorma ideella insatser som skulle krävas. Vi ansåg då och gör fortfarande att projektet kommer att betyda mycket för Fjälkinge och Fjälkinge IF på sikt då man får en idrottsplats med tillhörande klubbstuga i en miljö som är lättillgänglig och funktionell. Organisationen har fungerat mycket bra och många medlemmar och lokala företag har ställt upp på ett fantastiskt sätt, både med arbetade timmar och med material och finansiellt stöd. Projektet har inneburit nya kontakter då nya människor har träffats och arbetat tillsammans och olika företag har kommit i kontakt med varandra. Många av byns företagare känner varandra sedan tidigare och andra har lärt känna varandra genom projektet. Effektmålen som fanns med i projektplanen kommer vi att arbeta vidare för att uppnå. Kortfattat var effektmålen att öka antalet aktiva barn och ungdomar, att minska motorburen trafik till och från idrottsplatsen, att stärka Fjälkinge IF:s närvaro i byn, att tillgängligheten till en samlingslokal ska innebära att den används för fler möten och arrangemang och att bidra till bildandet av ett Byalag. Hela projektet startades för att lösa trafiksituationen för våra barn och ungdomar som är aktiva i Fjälkinge IF. Effekten av flytten av idrottsplatsen är att i stort sätt alla nu kan cykla till sina träningar och matcher och det innebär att föräldrarna kan låta bilarna kan stå kvar hemma. Då föreningen i dagsläget har ca 120 aktiva barn och ungdomar är detta väldigt positivt ur både säkerhets- och miljösynpunkt. På sikt tror vi också att den förbättrade tillgängligheten ska innebära att fler väljer att spela fotboll och en aktiv fritid. Tillgängligheten gör också att klubbstugans samlingslokal blir intressant för andra föreningar och organisationer. Redan nu används den av byns nybildade Nattvandringsgrupp och fler organisationer har visat intresse av att använda lokalen. Vi tycker att projektet låg perfekt i tiden då den nya idrottsplatsen med klubbstuga, utbyggd förskola (klar 2010) och den planerade stationen för Pågatåg (enligt planering klar 2013) kommer att göra att Fjälkinge som ort ökar sin attraktionskraft hos både privatpersoner och företag. Nu fortsätter arbetet med att utveckla idrottsplatsen och föreningens verksamhet ytterligare. Vi kommer även att arbeta vidare med arbetet att bilda ett Byalag, planeras att bildas under 2012, och att använda samlingslokalen till att arrangera utbildnings- och informationsmöten. Fjälkinge IF

Projekt: Fjälkinges nya idrottsplats

Projekt: Fjälkinges nya idrottsplats Projekt: Fjälkinges nya idrottsplats Bakgrund Fjälkinge IF (föreningen) bildades 1931 och omfattade inledningsvis verksamheterna fotboll och friidrott. Nuvarande idrottsplats, Willandia, invigdes 1949

Läs mer

SLUTRAPPORT. Framtidsprojektet

SLUTRAPPORT. Framtidsprojektet SLUTRAPPORT Framtidsprojektet 1. Projektfakta 1.1 Projektnamn Projektets namn var: Framtidsprojektet. 1.2 Journalnummer Projektets journalnummer var 2010-27. 1.3 Projektägare Projektägare var Henrik Persson

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA.

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. 3 SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. Saffle He redovisar projektet: "Off-ice Aktivitetsbana" med Journal nummer 2008-4917 i ett Leader projekt. De personer som kan svara pa fragor om projektet ar Christian

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Ungdomsutveckling i Jugansbo

Ungdomsutveckling i Jugansbo Ungdomsutveckling i Jugansbo Barn och ungdomar fick prova på olika instrument vid en aktivitet i Jugansbo Bygdegård. Projektägare: Jugansbo bygdegårdsförening, ideell förening Projektledare: Linnea Seidel

Läs mer

Verksamhetsplan, Ekängens IF. Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsplan, Ekängens IF. Verksamhetsåret 2015 Verksamhetsplan, Ekängens IF Verksamhetsåret 2015 2 (7) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2015... 3 2.1 Administration... 3 2.1.1 Ekonomi... 3 2.1.2 Byggnader och planer... 3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 2. Projektperiod Projektansvarig Sökande 2010-06-01 2011-10-31 Stig Flöijer, 0703-550 510 Kolbäcks Volleyklubb mry696s@tninet.se

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Finspångs FK Nätverk Finspång

Finspångs FK Nätverk Finspång Finspångs FK har i dagsläget ca 500 medlemmar och klubben har en god ekonomisk grund att stå på inför framtiden. Att spela fotboll i FFK innebär inte några dyra säsongs/tränings-avgifter och vi vill även

Läs mer

Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd

Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd Läs denna information innan du börjar fylla i ansökningsblanketten och skriva projektbeskrivningen! Lokalstöd kan användas till nybyggnad, ombyggnad,

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

FBK STRATEGI & VISION FÖR 2020

FBK STRATEGI & VISION FÖR 2020 FBK STRATEGI & VISION FÖR 2020 FBK - FOT OTBOLLS OLLSKLUBBEN LUBBEN KARLSTAD FBK sysselsätter 3000 ungdomar i föreningens fotbollsaktiviteter och har mer än 100 tusen besökande från hela Sverige till vår

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Tyringe Byalag. Årsmöte

Tyringe Byalag. Årsmöte 1 Tyringe Byalag Årsmöte 2016 2 TYRINGE BYALAG ÅRSMÖTESHANDLINGAR 1 Fastställande av närvaroförteckningen/röstlängden 2 Val av ordförande för stämmoförhandlingarna. 3 Val av mötessekreterare för stämmoförhandlingarna

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Februari 2016 Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Målsättningen Målsättningen med detta dokument är att underlätta för föreningen att ta fram underlag för utarbetande

Läs mer

SLUTRAPPORT - Spontanidrottsplats Huaröd

SLUTRAPPORT - Spontanidrottsplats Huaröd Huaröds Häst- & c/o Elisabeth Tjärnvall Clarin, Ordförande, elisabeth@halfabee.se Datum 2013-06-16 SLUTRAPPORT - Spontanidrottsplats Huaröd 1. Projektfakta Projektnamn: Spontanidrottsplats Huaröd Leaderområde:

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084 Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-03-31 Projektnamn Orust Privata landbygdsflyg Journalnummer 2008-5084 Diarienummer TM017 Stödmottagare/projektägare Orust

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 16:00 Beslutande Ledamöter Carina Lorentzon (S), Ordförande Christer Bohm (V), 1:e vice ordförande Jolanta Walkow (S) Robert Ottosson

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10)

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Inlämnas i 1 ex till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Datum Diarienummer Bidrag

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

, 19:00-21:30. Bohus servicehus, Bohus

, 19:00-21:30. Bohus servicehus, Bohus MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte: Bohus Höst 2015 Datum och tid 2015-10-07, 19:00-21:30 1(9) ALE t..., Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Bohus servicehus, Bohus lnga-lill Andersson, ordförande

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2010. Styrelsen

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Projektnamn: Vedeldad stengodsugn Datum: 2015-10-25.. Diarienummer: 2014-149 AN.. Projekttid: 20150414-20151030. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Ulricamässa Företagscheckens namn Marbäcks IF Sökande (Namn/Förening) Orgnr 865500-1769 Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Införande av digitalteknik på GalaXen. Journalnummer: 2009-7750 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014

Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014 Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014 Uppdrag 1.3.3. (Mål 3) i regleringsbrev 2015 för Tillväxtverket Dnr 4.2.7Ä2015-383 Sammanställning av redovisningar från

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Olle-Jänsvägen 42 Kommun Östersund Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Olle-Jänsvägen 42 Kommun Östersund Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Östersund Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Äldre charmigt hus som ligger ett stenkast från skolan i centrala Fåker med närhet

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Jeanette Kobilsek Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Tillgängligheturism

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors

Ortsutvecklingsmöte i Alafors MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum och tid, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Medborgarhuset, Alafors Dan Björk, ordförande Thor Eliasson, 1:e vice ordförande Åke Niklasson, 2:e vice ordförande

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 Verksamheten i stort Styrelsen och dess arbete Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar Ordförande Bengt Sandell Viceordförande Christer Ahlberg Sekreterare

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-06-04 Diarienummer:2010-061 R Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Hajoms Byalag / Fiber i Hajom Checkens namn Hajoms Byalag Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelseordföranden har ordet: USIF i utveckling Detta blir mitt sista ordförande har ordet då jag avgår ett år tidigare än mitt mandat går ut på grund av nytt jobb i USA och

Läs mer

Byastämma i Fjälkinge

Byastämma i Fjälkinge Minnesanteckningar Kommunledningskontoret Kansli & samordning Birgitta Axelsson 2013-11-05 044 13 55 42 Byastämma i Fjälkinge Plats: Skolans Café Tid: 5 november kl 18.30 Deltagande politiker: Pierre Månsson

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Torsdagen den 22 januari kallade styrelsen och valberedningen till möte om den nya klubblokalen på Högalid.

Torsdagen den 22 januari kallade styrelsen och valberedningen till möte om den nya klubblokalen på Högalid. Föreställ dig detta: En härlig vårkväll nere på Högalid, glödheta grillar, god mat, kall dryck, trevliga föräldrar och glada barn som spelar fotboll. Detta efter att vi tillsammans har arbetat efter bästa

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Beddinge Idrottsförening ansöker om ett investeringsstöd på 75 000kr för utveckling av landsbygden.

Beddinge Idrottsförening ansöker om ett investeringsstöd på 75 000kr för utveckling av landsbygden. Ansökningar t o m 2015-10-15 Landsbygdsmiljonen. (utdelningsbart belopp 2015 = 750 000 SEK ) Ändamål: I kommunstyrelsens budget finns från och med år 2015 avsatt 750 000 kr för arbete med landsbygdsutveckling,

Läs mer

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplan Ekängens IF Verksamhetsåret 2014 2(6) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2014...3 2.1 Administration...3 2.1.1 Ekonomi...3 2.1.2 Byggnader och planer...3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...4

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras.

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Lokal Utvecklings Plan (LUP)

Lokal Utvecklings Plan (LUP) Projekt LISA Leader Småland Sydost Lokal Utvecklings Plan (LUP) Lokal Utvecklingsgrupp: Lenhovda med omnejd Kommun: Uppvidinge Reviderad 2010-11-10 Bjud in till stormöte i byn/tätorten/socknen och börja

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

Lokal plan för Hudene

Lokal plan för Hudene Lokal plan för Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av...3 4 Vad är det bästa med?...4 5 Slogan för...4 6 Trender...5 7 Naturområden...5

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

i Gällstaö www.g Restaura Mer information /gallstao Varmt välkomna!

i Gällstaö www.g Restaura Mer information /gallstao Varmt välkomna! Kallelse till årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Söndag 14 april 2013 kl. 10.00 Restaura ang Jungfrusund Jungfrusunds Marina, a, Bryggavägen 133A, 1788 31Ekerö Kaffe med förmiddagsfika serveras

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

ÖVERHOGDALS BYALAG informerar

ÖVERHOGDALS BYALAG informerar ÖVERHOGDALS BYALAG informerar ÖVERHOGDALS BYALAG informerar Byalaget äger, förvaltar och driver Forngården och Bakstugan. Som utredningen om Överhogdals Forngård 2015-3-16 visar har Byalagets ekonomi de

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Billeberga byalag 16.06.2011

Protokoll fört vid medlemsmöte för Billeberga byalag 16.06.2011 Protokoll fört vid medlemsmöte för Billeberga byalag 16.06.2011 1. Mötet öppnades av ordförande Christoffer Övén. 2. Som sekreterare valdes Mona Henckel. 3. Till att justera dagens protokoll valdes Christer

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

OFFERT: SVANHALL. Datum: / Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2

OFFERT: SVANHALL. Datum: / Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2 OFFERT: SVANHALL A-hus AB Box 104 18, 434 24 KUNGSBACKA Tel. 0300-56 88 00 org. Nr/VAT No. SE556210706901 Datum: 2017-08-17/ 1 310 Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2 Priset

Läs mer

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-08-20

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-08-20 Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-08-20 Plats: Fritidsgården i Hjärup kl:18.30 Närvarande: Kjell Nilsson, Christina Rothman, Kristina Börebäck, Åsa Fridh, Ingegerd Höglund, Heléne Lundborg, Bo

Läs mer

Paraply Företag startgas stimulans

Paraply Företag startgas stimulans Paraply Företag startgas stimulans Projektnamn: Paraply Företag startgas stimulans Journalnummer: 2009-4450 Projektägare: Leader Skånes Ess Projektperiod: 2009-04-08 2014-12-30 Kort sammanfattning Projektidén

Läs mer

Djäkneboda Byastämman 2013

Djäkneboda Byastämman 2013 Djäkneboda Byastämman 2013 Protokoll för mötet 11 april 2013 Djäkneboda skola 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet Bo Jonsson valdes till ordförande 3. Val av sekreterare för dagens protokoll

Läs mer

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar Leader Sverige 2007-2013 Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar LEADER - Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l

Läs mer

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-12-22 Projektnamn Motocross i nya banor Journalnummer 2009-7367 Diarienummer TM047 Stödmottagare/projektägare BMK Uddevalla

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen Skästra Byaförening Sid 1 av 6 Upprättad av: Datum: Version: Jakob Silén 2009-09-15 0.2 Projektplan, INNEHÅLL 0 Versionshistorik...2 1 Identifikation...2 1.1 Huvudmän...2 1.2 Budgetramar...2 1.3 Tidsramar...2

Läs mer

Lokalt ledd utveckling gör skillnad

Lokalt ledd utveckling gör skillnad Lokalt ledd utveckling gör skillnad Bakgrund Lokalt ledd utveckling stammar ur de erfarenheter man har av flera programperioder med Leadermetoden inom EU. Leader var från början ett gemenskapsinitiativ

Läs mer