1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena U 4983

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983"

Transkript

1 1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena U Projektperiod Projektansvarig Sökande Stig Flöijer, Kolbäcks Volleyklubb 3. Hur sammanfattar du projektet? Bakgrunden till projektidén? Bygga en multiarena på sand med fyra planer för BeachVolley och Beachhandboll. Arenan skall vara en samlingspunkt under sommaren med möjlighet till spontanidrott dagtid och kvällstid. En del av sandytan användes till strand för solbad och enkel sommardusch med trädgårdsslang. Genom att ta bort stolpar och nät så kan arenan användas tävlingar för beachfotboll. Genomförandeplan Bygga arenan samt genomföra verksamheten mha ungdomar som ledare. Vad genomfördes Vi byggde arenan och genomförde verksamheten enligt planen. Resultatet En arena med fyra banor för olika verksamheter på en mycket bra plats vid högstadieskolan på skolans mark. Vi fick inte ungdomar att använda arenan på sommarlovet i den omfattning vi önskat men arenan användes dagligen av skolan och skolungdom efter skoltid då vädret tillät det. En extra varm sommar gjorde också att baden lockade mer än arenan på dagtid. Positiva effekter Vi har skapat en arena som användes av både skolungdomar på Tunboskolan under dagtid och övriga skolungdomar efter skoltid. Även vuxenspel har förekommit. Föreningens egna medlemmar har även de använt arenan flitigt för spontanspel. Nyttiga erfarenheter Bra att ha en samlingsplats för ungdomar med idrottsintresse eller blivande idrottsintresse men svårt att locka ungdomar dit utan kringarrangemang. 4. Vilka genomförde projektet? Projektmedlemmar Stig Flöijer, projektledare. Angelina Kropp, ung ledare, Amanda Ålgars, ung ledare. Förankring Projektet är förankrat hos föreningen, kommunen, skolan samt lokala företag som sponsrat materiel och arbete. Samarbete Föreningen samarbetade med kommunen, skolan samt lokala företag som sponsrat materiel och arbete. Nya samarbeten Vi har sökt bidrag hos Lions och Rotary för det fortsamma verksamheten med arenan inför sommaren Vi har sökt samarbete med de lokala handbollsföreningen och de har använt arenan vid ett tillfälle. Vi behöver dock tillverka mål för både handboll och strandfotboll. 5. Varför ville du genomföra projektet? Utbudet av nöjes- och fritidsaktiviteter är inte stort ute på landsbygden, speciellt inte sommartid. Skolan tar sommarlov, vinteridrotten tar sommarlov och t.o.m. sommaridrotterna tar sommarlov under juli månad. Samlingspunkter behövs och helst skall där erbjudas möjligheter till aktivitet. Stora resurser i samhället finns att tillgå så snart en ungdom hamnar i missbruk eller kriminalitet. Vi ville satsa på att aktivera de som sköter sig för att de ska ha en samlingspunkt under sommaren och därigenom motverka att de lockas in i olämpliga aktiviteter.

2 6. Vem riktade sig projektet till? Mest nytta Skollediga ungdomar som vill aktivera sig. Målgrupp/uppfyllelse Det var svårt att intressera de yngsta i åldern år. Ungdomar i åldern och år använde arenan flitigast. Även visst spontanspel av vuxna har förekommit och då mest i konstellationen föräldrar/barn/kompisar. Vi hade en prioriterad målgrupp för skolungdomar som av olika anledningar slutar med sin ordinarie idrott men där har det varit svårt att definiera individer ur den målgruppen. 7. Vad genomförde du i projektet? Genomförandetid Sommaren 2010 och Genomförda aktiviteter Byggnation, sommarverksamhet enligt planen. Vad har gått som planerat? Byggnationen Har något fungerat bättre än förväntat? Nej. Vad har inte gått som planerat? Vi har inte nått alla målgrupper och det var svårare än vi trodde att locka ungdomarna till arenan. Svårigheter under projektets gång? Nå målgrupperna och få dem att besöka arenan. 8. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Projektets mål Byggnation och genomföra verksamhet. Resultatet Vi är nöjda totalt sett men vi kommer att förändra marknadsföringen till sommaren 2012 för att få fler att använda arenan. 9. Vilka är projektets mätbara resultat? Se bilaga Hur har du spridit resultatet? Hur har du spridit resultatet av projektet Vi har marknadsfört projektet via egen hemsida för arenan, utskick till skolor, affischering mm. Resultatet av projektet har inte kommunicerats ut ännu. Vilka andra aktörer kan vara intresserade av att ta del av projektresultatet? Andra föreningar med liknande planer och behov. Hur kan resultatet vara till nytta för andra som arbetar med företags- och landsbygdsutveckling efter att projektet är avslutat? Som inspiration till de som vill göra något liknande. 11. Vilka kostnader har projektet haft? Hur har dessa finansierats? Projektets totala kostnader har varit kr att jämföra mot projektstödet på kr. Kostnaderna har huvudsakligen bestått av materielkostnader för att bygga arenan. Kostnad för sand och transport av sand uppgår till är den största utgiftsposten på totalt kr. Övrigt är nät, materiel för nätuppsättning mm. förutom en kostnad på kr som är ledararvode till två gymnasietjejer som jobbat med aktivitetsdelen av projektet. Transport av betongsarg från beacharenan på Lögarängen samt utschaktning av sanden har utförts på idéell basis av två olika lokala företag. Byggnation av planer med stolpar/nätuppsättning samt ett litet förråd har utförts av klubbens egna medlemmar(kolbäcks Volleyklubb). Klubben har också lånat ut bollar gratis till projektet för aktivitetsdelen.

3 12. Vilka slutsatser drar du från projektet? Projektet är mycket lyckat och arenan har använts s.g.s. dagligen. I vår överenskommelse med Tunboskolan om utnyttjande av markytan för arenan och kostnadsfritt utnyttjande av omkl.rum så har Tunboskolan i gengäld kunnat använda arenan under gymnastiktimmar och raster. Det har gett ett mervärde för skolans möjligheter att aktivera skolungdomarna med fysiska aktiviteter. Målet var att skapa en win-win-win-situation genom att via Leaderbidrag få lokala företag och medlemmar att idéellt hjälpa till att bygga en anläggning som kan utnyttjas av skola och föreningar utan kostnad på antingen skoltid eller fritid. Bilagor Sammanställning Budgeterade kostnader(ur ansökan) mot verkligt utfall. 3. Intern verifikationslista som underlag till sammanställning bilaga Flyers/affischer för att locka ungdomar till arenan. 5. Flyers/affischer för att tigga materiel till arenan. 6. marknadsföringsaffischer 7. Utskrift av hemsida med mer information.

4 Slutrapport BareFoot

5 Slutrapport BareFoot Bilaga 1

6 Bilaga 2 Slutrapport BareFoot KOSTNADSBUDGET Kostnader Beskrivning Budget AktNr Belopp % LÖNER Instruktörer INVESTERINGAR Arena Unga ledare som visar åk 4-6 på gymnastiken, informerar, leder sommarverksamheten Sand, transport sand, schaktning,stolpar, nät, bollar ,00 60,0% ,25 79,9% ÖVRIGA KOSTNADER Resekostnader Projektledare m.fl ,50 103,2% Framtagning ,00 0,0% informationsmateriel inkl tryck Telefon Projektledare m.fl ,00 0,0% INDIREKTA KOSTNADER Summa faktiska kostnader ,75 76,7% Resurser Beskrivning Värderat belopp, kr IDÈELLT ARBETE Projektledning 20 tim/vka i 25 veckor x 175 kr ,00 47,9% Ung ledare tillgängliga dagligen 20 tim/vka i 12 veckor á 120 kr ,00 0,0% under sommarlovet kl Summa Idéellt arbete ,00 36,1% IDÈELLA RESURSER Sponsrat arbete Markarbeten, montering ,00 230,0% stängsel Sponsrat materiel Betongsarg, friggebod, läktare ,00 150,0% Summa idéella resurser ,00 190,0% Summa Idéellt arbete och ,00 58,7% Idéella resurser OFFENTLIGA RESURSER Möten avtal markupplåtelse 5 timmar á 175 kr ,00 0,0% Möten avtal kommunala bidrag 5 timmar á 175 kr ,00 0,0% Likvida medel För nät och stolpar ,00 100,0% Lokalupplåtelse Omklädningsrum ,00 100,0% Summa offentliga resurser ,00 92,6% Summa resurser ,00 63,7% FINANSIERINGSPLAN Faktisk finansiering Budgeter at belopp, kr AktNr Belopp % Projektstöd Leader ,00 80,0% Privat finansiering ,00 0,0% LAG off. finansiering LAG ,00 80,0% Summa finansiering ,00 71,4% Resurser Budgeter AktNr Belopp % at belopp, kr Idéellt arbete ,00 36,1% Offentliga resurser ,00 92,6% Övrig idéella resurser ,00 190,0% Summa finansiering ,00 63,7%

7 Bilaga 2 Slutrapport BareFoot

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA.

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. 3 SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. Saffle He redovisar projektet: "Off-ice Aktivitetsbana" med Journal nummer 2008-4917 i ett Leader projekt. De personer som kan svara pa fragor om projektet ar Christian

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning Datum: 2010-11-01 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-551 Kundnr O 144 20 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS Referens Ola Olsson ~,...,;~ B~e;~n;~g 3 J_ÖN_Kö_.PI_NG_S_LÄ_N _ Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavslut: status: Antal sidor

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap Lunds universitet MKVA12 Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) 2011-06-01 Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Praktikuppgift

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter m.m.)

Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter m.m.) Slutrapportering 37a-medel Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) Slutredovisning av beviljade insatser

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer