Slutrapport för projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projekt"

Transkript

1 Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital form både till det lokala Leader-kontoret och till Länsstyrelsen. Observera att ditt Leader-kontor måste godkänna slutrapporten innan den sänds till Länsstyrelsen. Allmänna uppgifter Datum: Projekttid: Journalnummer: LAG diarienr: 120 Projektnamn: Presenter från Vedum Projektägare: Aktiva Vedum Sammanfattning Hur sammanfattar du projektet? Vad är bakgrunden till projektidén? Eftersom det blir allt vanligare att ge bort en upplevelse i present, då de flesta redan har allt i prylväg, ville vi undersöka att paketera och gemensamt marknadsföra upplevelse och presenter i Vedumsområdet. Vad planerade du att genomföra i projektet enligt projektplanen? Projektet startade med ett stormöte där alla personer i Vedum med omnejd blev inbjudna, för att komma på bra paket, presenter och upplevelser. Mötet delades upp i smågrupper med Postit lappar för att skriver ned alla ideér som vi sedan presenterade på mötet, och som vi sedan tog med oss i vårt fortsatta arbete i projektet. Några förslag som kom upp på mötet var "Gör-om-mig",

2 "Gör-om-mitt-fönster", "Naturupplevelse och vedeldad bastu", "Skogsvandring med jakt", "Måla i olja", "Lerduveskytte", m.m. Pakteten kommer kunna kompletteras med olika matalternativ från olika mataktörer på orten. Även övernattning kommer att föreslås. Det bestämdes att för att nå våra mål med vad som ska göras i projektet hade vi några punkter att starta med: 1. Samla alla som vill med vill medverka i presentpaket. 2. Vilka paket som kan göras. 3. Kartlägga olika marknadsföringsaltrtnativ. 4. Strategi för hur försäljningen kan organiseras. Vad genomförde du i projektet? Vi har samlat alla intresserade i smågrupper, vilka som medverkar i just det aktuella paketet, så att alla känner sig delaktiga och får utforma paketet. Vi har provat på de olika paketen med en turists glasögon på att kunna hitta det som är bra och mindre bra. Vi har genom ideér från arbetsgrupperna genomfört föreläsning, bl.a. hygienföreläsning inom mathantering, tjäna pengar på turism, utnyttja naturen. För att marknadföra oss har vi gjort 15st visitkortstavlor med plats för 24st visitkort för de medverkande företag och föreningar, som sedan satts upp på företag och föreningar där det rör sig mycket människor. Vi har dessutom marknadsfört oss i Radio Treby, annonserat och fått till repotage i Knallebladets och Skaraborgs Läns Tidnings turistlagor. Vi har marknadsfört oss på olika offentliga tillställningar genom att dela ut vykort med information och hemsideadress på, men även pratat med människor för att få ideér vad som efterfrågas. Vi finns med på Västgötalandets turistportal och plakat har satts upp på turistbyråer i de stora städerna runt om i Västergötland. En cykeldag har genomförts för att få fram nya besökspärlor hos privatpersoner t.ex trädgårdar, potatisgård, mysiga fikaställen, m.m. En busstur till 7 st av de medverkande har genomförts, där alla medverkande blivit inbjudna att åka med för att se varandras verksamheter och därmed bli goda ambassadörer för bygden och för varandra. Detta var en väldigt nyttig, intressant och rolig resa för alla deltagare. En hemsida är igångsatt, men försäljning av paket och presenter sker endast via personlig kontakt på "västgötska. Genomgång av lagar och avtal runt paketering är påbörjad, även vilken % - sats vi ska ta ut av de medverkande för att projektet ska kunna leva vidare. Vad blev det för resultat? Samverkan har varit jättebra. Bygdegårdsförening har samarbetat, köpmän och övriga företag t.ex. gårdsbutikerna har möts. Projektet har synliggjort vilka besöksmål och aktiviteter som finns i närområdet med omnejd. Vi har upplevt att aktiviteterna i området har ökat, men att det inte ännu har gått via projektet utan folk har hittat det själva, vilket människor på landsbygden är vana att göra. Vilka positiva effekter har projektet haft? Ökad samverka, många nya ideér, företagare, föreningar, kyrkan och privatperson har blivit mer positiva till att bli ambassadörer för orten med omnejd och för varandra.

3 Vilka erfarenheter av projektet kan vara till nytta för andra? Att det tar längre tid än man tror att få människor att förstå vikten av att samverka. Att vår cykeldag där vi tittat på allt från smått till stort, har fått människor med en liten hobbyverksamhet att våga visa sitt kunnande för allmänheten och därmed har fått till många nya besöksmål. Det är först nu vi märker att människor börjar fundera och prata med varandra om vad de har att erbjuda. Marknadsföring kostar mycket pengar och man måste hitta de rätta kanalerna. Lokalradioreklam ger ett mycket bra resultat för fler besökare på hemsidan och hos våra företagare. Deltagande och medverkan Vilka genomförde projektet? Vilka personer medverkade i projektet? Framförallt köpmannaföreningen, företag, kyrkan, bygdegårdsföreningarna och samhällsengagerade människor. Är projektet förankrat? På vilket sätt? Genom de många olika arbetsgrupperna, möten, föreläsningar och marknadsförnig vet hela Vedum med omnejd, men även gränskommunerna att vi finns. Samarbetade du med andra organisationer, föreningar, kommuner eller företag under projektet? Vi har samarbetat med Herrljunga och Grästorps kommuners turistprojekt, 5st bygdegruppsföreningar och ortens småföretagare, kyrkan och köpmannaförening. Har projektet skapat nya samarbeten? Genom paketering har det blivit många mya samarbetning. Bygdegårdsföreningarna har fått ett gott samarbete via paketet "Vi gör ditt kalas" men även med gränskommunerna för att få ett bra utbud av upplevelser så att människor stannar i området längre. Bakgrund Varför ville du genomföra projektet? Fanns det t.ex. konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverade projektet? Föreningen Aktiva Vedum som drivit projektet har under en längre tid arbetat för att göra Vedum med omnejd till en attraktiv plats att bo och leva på, men även besöka. Därför ville vi pröva genom projektet att få fler att upptäcka och besöka vår lilla ort på landsbygden för att se hur fint och bra

4 och aktiv vår ort med omnejd är. Genom paketering har vi presenterat idén för företag och föreningar och mer eller mindre fått med de flesta och på så vis har vi kunnat stärka handel och gett föreningarna nya inkomstkällor. Målgrupp Vem riktade sig projektet till? Dela upp målgruppen och beskriv vilka som berörts direkt respektive indirekt. Direkt berörs ortens handel, företag och föreningar, men även intresserade människor som vill stödja dessa. Indirekt berörs människor i närområdet av att det finns ett levande samhälle och en levande landsbygd med ett stort utbud men även känslan att var stolt över vad vi åstadkommit. Genomförande Vad genomförde du i projektet? När genomfördes projektet (projekttiden)? 1/ / Vilka aktiviteter genomförde du i projektet? Vi har genomfört 3st föreläsningar för allmänheten, vi i arbetsgruppen har varit på 3st föreläsningar om marknadsföring och paketering, hittat många nya besöksmål via vår cykeldag. Genomfört stormöte för att få ideér, förslag, frågor kring projektet. Fått till många olika arbetsgrupper som jobbat med olika frågor i projektet. Marknadsföring via radio, annonser, repotage och offentliga tillställningar. Bussresa i bygden för alla medverkande. Vad har gått som planerat? Det mesta har gått som planerat, men allt har tagit mycket längre tid än vad vi trodde från början. Har något fungerat bättre än förväntat? Att alla medverkande varit så positivt inställda till projektet och att hjälpsamhet och samverkan gått så lätt. Vi har fått till många fler paket än vad vi trodde från början. Vad har inte gått som planerat? Förklara

5 Tidsåtgången, marknadsföring var svårare än vi tänkt oss. Vi hade lite för dåliga kunskaper från början i marknadsföring och om lagar och avtal. Vilka svårigheter eller hinder har du haft under projektets gång?? Vi har haft lite olika tillgångar av projektledare under projekttiden. Luften går ut lite mellan varven när det inte flyttar sig framåt som man vill, då är det bra att vara några stycken i arbetsgruppen för då är det alltid någon som får en nytändning som smittar av sig och så rullar det på igen. Projektets mål Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Vilka var projektets mål? få fler personer att besöka Vedum med omnejd öka inkomsterna för handel och företag öka möjligheterna för föreningar till nya inkomster öka samverkan och gemenskap i samhället göra minst 10 st bra present och upplevelsepaket inom olika områden marknadsföra och organisera försäljning av present och upplevelsepaket Vad blev resultatet? Många av ideérna är ännu inte färdigutvecklade, men vi har hittills fått fram 20 st paket och presentkort, vi har gett föreningarna en avsevärt större chans att öka sina inkomster genom att medverka i paketeringen. Samverkan, gemenskap och positivitet har blivit avsevärt mycket bättre genom projektet. Marknadsföringen har vi fått ut genom många olika kanaler för att nå en så stor målgrupp som möjligt. Att få fler personer att besöka Vedum med omnejd och därmed öka inkomsterna för handel och företag har varit svårt att mäta, men så länge inte någon stänger ner så ser vi det som att det inte blivit färre besökare via projektet i alla fall. Om målen endast är delvis uppfyllt, vad är orsaken till detta? Det har tagit längre tid än vi trodde att få kunskap om ekonomi och upplägget i marknadsföringen. Att lagar och avtal kring paketering med övernattning m.m inte var en lätt bit. Att organisera försäljningen av paket och presentkort på ett bra och personligt sätt också tagit tid att få fram. Har projektet gynnat miljö och hållbar utveckling? På vilket sätt?

6 Ja, man behöver inte åka till storstaden eller centralorten för att få en upplevelse, present eller aktivitet. Vi har fått upp ögonen för allt vi har i Vedum med omnejd. Människor har genom projektet blivit mer medvetna om vad som kan hända om vi inte gynnar ortens företag och föreningar. Har projektet arbetat med ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund? På vilket sätt? Ungdomar står helt och hållet för ett av paketen "Barnkalas". Dessutom har vi hjälpt fram våra kvinnliga företagare att synas mer och att de vågar marknadsföra sig på en bredare front och att de blivit mer öppna för att samarbeta och ta hjälp av varandra.vi har skapat ett arbetstillfälle med projektet för en av våra projektledare som har utländsk bakgrund. I Vedum med omnejd finns ca 12 st företag som drivs enbart av kvinnor. Har projektet främjat kompetensutveckling? Genom föreläsningarna har kompetensutvecklingen höjts, men även genom samverkan. Mätbara resultat Fyll i med projektets mätbara resultat, som du känner till direkt efter projektets slut. Skriv en kommentar om resultatet inte blev som du förväntat dig och/eller annan relevant information. Antal Utfall Kommentar Antal deltagare i projektet Män Män har inte varit lika intresserade av att engagera sig och driva på i "Presenter från Vedum" Kvinnor Kvinnorna har blivit mer engagerade och med i projektet genom att vi har många kvinnliga företagare i Vedum. Ungdomar 25 Kyrkans unga i Vedum har ett paket "Vi gör ditt barnkalas" som de deltager i. Invandrare 1 En av projektledarna har utländsk bakgrund. Antal deltagare i kurser och seminarier Män 15 Kvinnor 25 Fler kvinnor än män har kommit på föreläsningar och studieresor och kurser vi genomfört. Nya arbetstillfällen Män Kvinnor 1 Ett nytt arbetstillfälle i det företag som ska driva projektet vidare ska det nog bli.

7 Nya företag 1 Vi tror att ett nytt företag ska kunna skapas för att driva projektet vidare, intresse finns. Antal nya tjänster och produkter som skapats genom projektet Vi har skapat 10st paket utöver vad vi räknade med från början plus en hemsida och fler paket är på gång. Nya nätverk 2 1st mellan bygdegårsföreningar 1st mellan gårdbutikerna Antal nya inflyttade personer Ökat antal besökare och gästnätter som projektet förväntas skapa 2 4 Vi välkommer nyinflyttade minst 2st varje månad med en inflyttningspåse och informationen kommer från kommunen. Med utflyttning har ingen information om Handel och gästnätter hos företag med övernattning har ökat eller ligger på samma som förut. Bidragit till ökad jämställdhet Spridning av projektets resultat Hur har du spridit resultatet av projektet? Via vår hemsida, massmedia, Facebook och anslagstavlor. Vilka andra aktörer kan vara intresserade att ta del av projektresultatet? Alla som intresserade av landsbygdsutveckling, kontakt är redan tagen med liknande landsbygdsutvecklingsorter bl.a. Grästorp och Herrljunga. Hur kan resultatet vara till nytta för andra som arbetar med företags- och landsbygdsutveckling efter att projektet är avslutat? Att vi kan träffas och dela erfarenheter och rekommendera besökare till varandras kommuner och orter.

8 Projektets kostnader och finansiering Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (uppdelat på finansiärer). Redovisa projektets ideella arbete och ideella resurser. KOSTNADER Faktiska kostnader Beviljad budget Utfall Löner och lönebikostnader kr kr Indirekta kostnader Investeringar Övriga kostnader kr kr kr kr Summa faktiska kostnader Resurser Ideellt arbete kr kr Övriga ideella resurser Summa ideellt arbete/resurser Offentliga resurser kr kr Om du haft kostnader för investeringar eller övriga kostnader beskriv vad dessa består av. Ex. på övriga kostnader är konsultkostnader, studieresor, logi eller utrustning för att administrera projektet. FINANSIERING Faktisk finansiering Budgeterad finansiering Utfall Privat medfinansiering, intäkter Privat medfinansiering, övrigt Namn Namn Summa privat medfinansiering Finansiering via Leader Övrig offentlig medfinansiering kr Namn Namn Namn

9 Resurser Ideellt arbete kr Övriga ideella resurser Summa ideellt arbete/resurser Offentliga resurser kr Avvikelser från beviljad budget Har det förekommit avvikelser mellan uppkomna kostnader och budgeterade kostnader? Om det är fallet, vilka är avvikelserna och vilka är skälen till dessa avvikelser? Det hamnade inte helt rätt med några tusenlappar, men ideella timmar har gjorts fler än vad som budgeterats för. Slutsats och rekommendationer Vilka slutsatser kan du dra från projektet? Vad har varit svårt, oförutsett, intressant eller nytt? Bra och intressant: Kul med många nya kontakter, samverkan har gjort att många nya ideér har kläckts. Svårt och oförutsett: Redovisningen till Leader har tagit mycket tid från projektet med många små anmärkningar av redovisning av ideéll tid så som adress och telefon nummer ska skrivas ned gång på gång, och att utbetalningen av pengarna har dröjt så att projektet nästan stått still p.g.a. det. Nytt: Många nya små besöksmål har kommit fram. Vi har hjälpt människor att våga visa vad de har att erbjuda. Vilka mervärden har projektet tillfört? Mervärdet har varit att vi upptäckt vår omgivning i större omfattning än vad vi förväntat oss. Vilka rekommendationer kan du ge till andra som vill genomföra ett liknande projekt? Ta till längre projekttid. Att föreningar som drivs ideéllt inte ska söka Leaderbidrag utan att ha en professionell kanslist. Genomförandet Hur har kontakten/hjälpen fungerat från LEADER Västra Skaraborg?

10 Vi har haft en mycket god kontakt och hjälp av Lena Tillgren med den ekonomiska redovisningen men även andra frågor. Förbättringsområden Hur kan Leaderstödet förbättras? (ex seminarier, föreläsningar, kontakter eller annat) Här skulle man kunna samla alla som jobbar med liknande projekt för gemensamma föreläsningar och tankesmedjor. Leader står för inbjudan och tips om frågor som berör samma saker. Bilagor: Bifoga eventuellt skriftlig material som du har tagit fram i projektet, som till exempel, broschyrer eller annat material som du tagit fram för att marknadsföra ditt projekt, filmer, et.c. Ort, datum Vedum 20/ Aktiva Vedum Projektägare/Firmatecknare Nicholle Mynett, Carina Joahnsson Projektledare

11 Jag godkänner att kontaktuppgifter publiceras i en projektdatabas där slutrapporten görs tillgänglig för andra som arbetar med landsbygdsutveckling och för allmänheten Godkännandet skickar du i original tillsammans med ansökan om slututbetalning. Kontaktpersoner i slutrapporten Namn & adress Carina Johansson Telefonnummer Fårhaga Vedum Roll i projektet Projektledare E-postadress Underskrift Carina Johansson Datum Namn & adress Nicholle Mynett Bitterna Prästlunden Telefonnummer Vedum Roll i projektet Projektledare Underskrift Nicholle Mynett E-postadress Datum Namn & adress Jeanette Östh Telefonnummer Elingsvägen Vedum Roll i projektet E-postadress

12 Kassör Underskrift Jeanette Östh Datum