SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA."

Transkript

1 3 SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. Saffle He redovisar projektet: "Off-ice Aktivitetsbana" med Journal nummer i ett Leader projekt. De personer som kan svara pa fragor om projektet ar Christian Hogberg-, Stefan Ingman - och Berny Herr -. Vi sammanfattar projektet som foljande: Bakgrunden och orsaken till att vi ville genomfora projektet var att Saffle HC hade en langre tid funderat pa hur vi skulle kunna fa fler barn aktiverade i klubben. Da vi delar istider med Konstakningsklubben skulle detta projekt gora sa att bijda foreningarna skulle kunna utoka sin verksamhet vid Somashallen. Aven allmanheten och ovriga foreningar kan nyttja omradet da detta ligger i narhet till Skola, fritids och bostadsomraden. Pa detta satt ville vi stimulera fler att rora pa sig och ge en signal om att halsan ar en viktig del av vardagen. Saffle HC och medlemmarna jobbade stenhart for att genomfora och uppratta anlaggningen. Resultatet ar en super fin skottramp och valdigt funktionell och fantastisk hinderbana. En av de positiva effekterna av projektet var att Saffle HC fick anordna matchen mellan Farjestad BK och Frolunda inom Nordic Trophy ar Innan matchen borjade invigde Jorgen Jonsson skottrampen i en duel! mot varan lagkapten i A-Iaget. Manga gastande lag som har varit hos oss i samband med cuper, har beromt oss for skottrampen. Vi har nog en av Sveriges finaste och mest genomtankta ramper! Eckero Hockey fran Stockholm var sa imponerande att de tog in offerter fran foretaget som tillverkade

2 malramarna och skyddsnatkonsoler. Det som ar kul ar att vi i Saffle HC har gjort ritningarna, da det ej fanns liknande produkter pa marknaden, och en lokal mekanisk verkstad har tillverkat utrustningen. Ser vi pa hinderbanan sa har fardigstallandet dragit ut pa tiden pa grund av att tillgang tilliampligt fyllnadsmaterial har varit begransat och det gallde aven tillgangen till maskiner, samt den langa vintern. En positiv faljd av detta var att vi Iyckades minska kostnader rejalt med att vanta in fyllnadsmaterial och maskiner. Var erfarenhet av projektet ar att man ska satta upp delmal och att man ska strava efter att det finns en person som endast skater projektet utan att ha andra uppgifter. Naturligtvis ska den personen farsaka bilda en stor arbetsgrupp kring sig, sa att alia uppgifter blir delegerade. I barjan av projektet medverkade de fiesta Saffle HC medlemmar. Under loppets gang byttes styrelsen, slutade medlemmar o.s.v., sa att truppen bara blev mindre. Aven lokala faretag har stallt upp ideelit att hjalpa till med projektet. Projektet ar farankrat i den davarande styrelse och det finns ett styrelsebeslut pa det. loch med projektet har vi skapat ett nytt samarbete med: - Skolan, - Skateboard akande och basketboll spelande ungdomar - Saffle Konstakningsklubb - Drop-In Idrott via S SU

3 Vi ville bygga en off-ice bana bestaende av skottramp och en hinderbana for att oka traningsmojligheterna for de aktiva vid sidan av istiden. Vi paborjade projektet nar vi lamnade in ansokan och det pagick till Vi i Saffle HC har hela tiden forsokt att strava efter tidsplanen, men det var valdigt svart att fa tiden att racka till. Alit annat inom foreningen skulle ju flyta pa ocksa! En tung bord blev det for Saffle He nar var davarande ordforande Erik Koskela, som drog igang projektet och var en drivande kraft, fick jobb i Stockholm och flyttade dit. Aven den personen som skulle skota den administrativa biten, Lena Thoren, flyttade till en annan ort, och lamnade foreningen. Projektets mal var att skapa en off-ice aktivitetsbana for att utoka traningsmojligheterna och fa fler medlemmar till verksamheten. Malgruppen var bade Saffle He's medlemmar och Saffle Konstaknings Klubbs medlemmar. Genom att forutnamnda foreningar samarbetar representerar de idrotter som vander sig till bade pojkar och flickor, varav inte alia ar svenskfodda. Var off-ice aktivitetsbana skall vara tillganglig for alia. Realiseringen av projektet visade oss i Saffle HC att aven vi kan genomfora ett sadant projekt. Det visade sig att skottrampen och hinderbanan blivit uppskattade av fler malgrupper an vi forvantade oss fran borjan. Projektet gynnar milja och hal/bar utveckling pa ett positivt satt eftersom bade barnen och vuxna inte behover transporteras till andra orten och stallen for att trana. Dessutom blir halsan for alia som utnyttjar aktivitetsbanan, battre. 3

4 Genom hockeylager, samtal med gastande lag, telefonsamtal, moten, media, idrottsforbundet, kommun och skola har vi marknadsfort projektet. Alia som vi har skapat ett nytt samarbete med ar intresserade av att ta del av projektresultatet. Respektive intressenter ar: - Skolan, - Skateboard akande och basketbal spelande ungdomar - Saffle Konstakningsklubb - Drop-In Idrott via SISU Vi ser projektet som en motivering for bade ungdomar och vuxna att rora pa sig, gora saker tillsammans, ser det som en samlingspunkt och att ha mojlighet att ordna nagon form av kick-off. Redovisning av projektets kostnader och finansiering finns pa separat blad. Slutligen kan vi sammanfatta och rekommendera att man egentligen ska satta upp delmal och att man ska strava efter att det finns en person som endast skoter projektet utan att ha andra uppgifter. Naturligtvis ska den personen forsoka bilda en stor arbetsgrupp kring sig, sa att alia uppgifter blir delegerade. Som det var nu, var det valdigt svart att fa tiden att racka till. Alit annat inom foreningen skulle ju flyta pa ocksa! Projektet har ett stort mervarde for Saffle HC, Saffle kommun i form av turism, skolan i form av extra idrottslektions-mojligheter+utomhus aktiviteter, skateboard akande och basketboll spelande ungdomar O.s.v. Samt att det i dagslaget ar mycket attraktivare att halla lager och cuper. Ett exempel ar Nordic Youth Trophy som Saffle HC fick anordna nyligen. Nagra stora fordelar och mervarden med/av

5 projektet ar att vi kan bedriva traning nar ishallen inte ar 6ppen och pa sa satt kan aven eventuella nya medlemmar na ass under hela aret. Dessutom var det valdigt intressant och roligt att fa f6rverkliga vara dr6mmar och mal.

6 Projektagare : Saffle He Projekt: Off-ice aktivitetsbana Jnr Redovisning av projektets kostnader och finansiering. Kostnader: Enligt budget Utfall Investeringar Ovriga kostnader Summa: Finansiering: Enligt budget Prel utfall Projektstod LAG offentligt stod Ri ksidrottsforbundet Summa: Resurser: Enligt budget Utfall Ideellt arbete Ideella resurser Summa:

7 A. Projektets resultat, enligt EU:s riktlinjer, som du kan mata direkt efter projektets slut Version B. Leader Vaxtlusts specifika resultat - vilka har ert projekt bidragit till att uppfylla? Fyll i nedanstaende tabell och bifoga den till slutrapporten. A Matbara resultat enligt EU:s riktlinjer Resultat direkt Kommentar efter projekts!ut Antal nya foretag Antal bevarade arbetstillfallen Antal nya arbetstillfallen Antal deltagare i utbildningar Antal nya produkter, tjanster, tekniker, natverk och motesplatser Antal personer som fatt tillgang till bredband Man Kvinnor Man Kvinnor Man Kvinnor 25 ar eller c;lldre Ny mbtesplats j utomhusmiljb, natverk 3 som utvecklats, ny produkt skottramp B Leader Vlixtlusts specifika matbara resultat: Resultat direkt Kommentar efter projekts!ut Man I r Ideella insatser Antal identifierade deltagare i projekt dvs dar det 15 finns personnummer eller namn, adress 0 telefon Kvinnor I 3 Antal nybildade natverklsamarbeten mellan minst 3 parter sam bildats under inflytande av Leader utan tidigare formella samarbeten Om inte tillaggstexten passar - fyll i antalet endast i fraga 5 under A ovan Natverk mellan skola, hockey, konstakning skatare, basketbollspelare och Drop-In 1 idrottare via SISU Uppvisar ert projekt bestaende effekter av nagot slag i linje med angivet syfte och mal? Besvara med ja eller nej Om ja, ange vilka i rapport Ja Se slutrapport

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

t eckla Edanebyg e Slutr pport 2. KONTAKTPERSONER 1. PROJEKT

t eckla Edanebyg e Slutr pport 2. KONTAKTPERSONER 1. PROJEKT Slutr pport t eckla Edanebyg e 1. PROJEKT Identitet: Diarienr 2009012 1nr 2009-2212. Sokande: Edan. bygdens lokala foretagarforening Projektnamn: Utveckla danebygden 2. KONTAKTPERSONER Jan Fogelberg Mailadress:

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-03 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Demal.Zetterman@malmo.se Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker FRI-2013-415

Läs mer

... ... ARVIKA KOMMUN. SLUTRAPPORT "Klassbol - Glafsfjordens pm-la" Journalnr 2009-3049. Onr 2009017 StOdmottagare: Klassbols Batklubb Sida 1

... ... ARVIKA KOMMUN. SLUTRAPPORT Klassbol - Glafsfjordens pm-la Journalnr 2009-3049. Onr 2009017 StOdmottagare: Klassbols Batklubb Sida 1 "Klassbol - Glafsfjordens pm-la" Journalnr 2009-3049. Onr 2009017 StOdmottagare: Klassbols Batklubb Sida 1 Sammanfattoing av projektet. Var primara tanke i projektet "Kla bol-glafsfjordens pm-ia" var att,

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap Lunds universitet MKVA12 Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) 2011-06-01 Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Praktikuppgift

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer