Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla)"

Transkript

1 Bilaga 2 Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla) 1. Journalnummer Projektägare: Lundsbergs Bygdegårdsförening, Lunden, KOPPOM 2. Kontaktpersoner Projektledare: Kjell Olofsson, Lunden, KOPPOM mobil: Byggledare: Marit Segolsson, Solberga, KOPPOM mobil: Sammanfattning Lundsbergs bygdegård, en gammal värmlandsgård, ligger mitt i levande västvärmländsk jordbruksbygd i Eda kommun omgiven av skog och sjöar. Bygdegården hyrs mest ut för bröllop, fester av olika slag, möten och utbildningar men både bygdegårdsföreningen och flera andra föreningar har också sin verksamhet i lokalerna. Bygdegårdsföreningen har ett gammalt timrat spannmålsmagasin på fastigheten som mest användes som förråd för extrastolar mm. Magasinet var i ganska dåligt skick, där framför allt grunden behövde rättas till men stommen skulle kanske vara något att ta tillvara för något angeläget ändamål. Bygdegården hyrs ut till olika aktiviteter då det ibland kan vara behov för besökare att få övernattning. Med marknadsföring, skulle vi kunna locka förbiresande turister att stanna till? Med den fina omgivning, skulle vi med samarbete med naturorganisationer kunna genomföra aktiviteter? Dessa frågor och flera diskuterade vi på ett årsmöte och kom fram till vi har ju tillgångar som måste tillvaratas. Därför beslöts att via Leader ansöka om projektstöd. 1

2 Idag efter cirka 2 år har vi efter genomfört projekt och 1300 nedlagda ideella arbetstimmar 10 sängplatser i det gamla magasinet och 3 i huvudbyggnadens suterrängvåning. Gästerna kan använda huvudbyggnadens moderna kök till matlagning, om inte de enklare möjligheter som finns i härbret räcker till Genomförande och nytta Beslut om att försöka genomföra projektet togs på ett årsmöte i mars Efter att vi sökt och fått ansökan från Leader Växtlust Värmland beviljad i december 2009 började vi med projektet som dels bestod i att bygga om spannmålsmagasinet till boende, dels att marknadsföra verksamheten. 29 män och kvinnor har varit med under projektets gång och medverkat på olika sätt. Vi har samarbetat på olika sätt med Köla PRO, Köla skytteförening, Upper Hall Linedancers, Eda kommun, Valfjällsbyn, Morokulien infocenter och Koppoms gård. Skillingmarks och Eda hembygdsföreningar är nya samarbetspartners. Genom kontakter med turistorganisationer har vi fått klart för oss att behovet av liknande övernattningsmöjligheter är stort i området samtidigt som många i bygden har upplevt bristen på enkelt boende i området. Detta gör att turister, både enskilda och grupper som söker rekreation och naturupplevelser åker vidare och väljer andra ställen där de kan få både övernattning och uppleva naturen. Under sommaren har vi haft uthyrning i samband med bröllop, födelsedagsfester och skolträff totalt ca 20 övernattningar. Detta har gett de första intäkterna för boendet. Härbret har byggts om till 2 lägenheter med 5 sängplatser i varje, ett rum i bygdegårdens suterrängvåning har inretts med 3 sängplatser. Övernattning för större grupper kan ske i huvudbyggnaden då även bygdegårdens välutrustade kök kan användas. Dusch och wc finns också där. En friggebod har satts upp som förråd. Marknadsföring har skett genom att skapa en hemsida med egen domän samt att ta fram en broschyr som beskriver verksamheten. Broschyren har distribuerats till kommunen samt på turistbyråer i närområdet t.ex Morokuliens turistbyrå som ligger på gränsen mellan Sverige/Norge. Vägskylt har satts upp som anvisar boendet. 30-talet engagerade män och kvinnor i olika åldrar har lagt ner mer än 1300 timmar på att genomföra projektet. Resultat Trots att projektstarten blev försenad p.g.a. långvarig tjäle våren 2010 och därigenom hela projekttiden fick förlängas så har vi lyckats genomföra projektet och även haft ett antal övernattande gäster i sommar (2011). Ombyggnaden blev mycket lyckad och uthyrningen i sommar har fungerat bra. 2

3 Positiva effekter Projektet har skapat sammanhållning i bygden, nyinflyttade och tidigare bofasta har lärt känna varandra genom att skapa något tillsammans. En inflyttad utländsk medborgare har deltagit med ett antal ideella timmar. Han tycker att han har lärt sig mycket svenska genom att delta. Flera intresserade har hört av sig om önskat boende i samband med idrottstävlingar, vinterlov, älgjakt, bröllop och födelsedagsfirande. 7. Projektets genomförande Projektet godkändes i styrelsen för Leader Växtlust Värmland Ett gammat spannmålsmagasin fanns på bygdegårdens tomt. Detta var i mycket dåligt skick och var på väg att kana ner från grundplintarna. Användes till förråd mm. Tanken var från början att komma igång med grundläggningsarbetet direkt efter detta datum men vi stod inför en sträng vinter och tjälen kröp allt djupare i marken. Försök med att hålla marken ofrusen med värmemattor räckte inte utan det egentliga arbetet kunde inte komma igång förrän i mitten av maj Dessa omständigheter orsakade förseningar som vi inte kunde råda över. Under våren 2010 lyftes huset upp och ny grundläggning gjordes i form av skalblock i vardera hörn. Invändigt var vi tvungna att ta ut befintligt golv med bjälklag och lägga in nytt. Väggarna riktades upp och isolerades, likadant med taket i plan 2. En skiljebrandvägg byggdes upp så vi fick 2 lägenheter I juli 2011 blev härbret inflyttningsklart och samtliga som bidragit med arbetstid med respektive bjöds in till en visning. Det bjöds på förtäring med helstekt gris och vi var ca 40 personer på 3

4 bygdegården utan att behöva tänka på hammare spik och såg. De första gästerna kunde övernatta i samband med ett bröllop några dagar senare. I projektet ingick dessutom att inreda ett övernattningsrum i huvudbyggnadens suterrängsplan som inreddes med 3 sängplatser. Där finns också dusch och toaletter. Det som nu återstod var att bygga ett förråd för att få plats med extrastolar och annan utrustning som behövs för att sköta verksamheten. Vi köpte en byggsats och fick då ett utrymme på 15 kvm. Erfarenheter från det praktiska genomförandet är att man lätt stöter på omständigheter som är svåra eller omöjliga att förutse i gamla byggnader. En annan sak värd att tänka på är den långa handläggningen innan ansökan godkändes. Detta gjorde att det gick 4 månader innan vi kunde komma igång, vilket gjorde att boendet blev klart mitt i turistsäsongen. Projektet invigdes av Eda kommuns kommunalråd Johanna Söderberg i samband med Hantverk och Loppisdagen 23 oktober Vi har haft kontakter med Eda Naturskyddsförening, Eda Teaterförening och Koppoms Gård, då vi spånat om ett framtida samarbete. Dessa kontakter skall vi under vintern arbeta vidare med för att kunna planera in olika aktiviteter under kommande år. 4

5 8. Projektets mål och resultat Huvudsyftet med projektet var Att bedriva miljöturism med hjälp av övernattningsmöjligheter. Att genom intäkterna av ovanstående projektera och fasa ut nuvarande oljeuppvärmning till lämplig förnyelsebar värmekälla. Projektet syftade dessutom till att få en bredare service eftersom verksamheten i föreningen idag bygger på uthyrning för möten av olika slag, födelsedagsfester, bröllop och utbildningsaktiviteter mm. Långväga gäster till bröllop, födelsedagsfester har ofta uttalat behov av övernattningsmöjligheter. Målgrupp i första hand förbiresande turister, grupper som besöker eller deltar i olika aktiviteter i området. Exempel på detta är idrottscuper/ tävlingar, hemvändarträffar etc. Den målgrupp som söker lugnet borde dessa möjligheter också gagna genom närheten till naturupplevelser. Efter kontakter med turistorganisationer fick vi klart för oss att behovet av liknande övernattningsmöjligheter är stort i området. Möjligheter till övernattning skulle ge bygden en större attraktionskraft och skapa ett mervärde för att åstadkomma en levande landsbygd. Resultatet blev 13 sängplatser där möjligheter till matlagning finns inne i bygdegårdens kök. 5

6 9. Projektets mätbara mål A Måtbara resultat enligt EU:s riktlinjer Resultat direkt Kommentar efter projektslut Antal nya företag Män yngre än 25 år Antal bevarade arbetstillfällen 25 år eller äldre Kvinnor yngre än 25 år 25 år eller äldre Män yngre än 25 år X Sommarjobb för skolungdom planeras Antal nya arbetstillfällen 25 år eller äldre Kvinnor yngre än 25 år X Sommarjobb för skolungdom planeras 25 år eller äldre Män yngre än 25 år Antal deltagare i utbildningar 25 år eller äldre Kvinnor yngre än 25 år 25 år eller äldre Antal nya produkter, tjänster, tekniker, nätverk Övernattning familj/grupp och mötesplatser 3 Skillingmarks och Eda Hembygdsföreningar Antal personer som fått tillgång till bredband B Leader Växtlusts specifika mätbara Resultat direkt Kommentar resultat: efter projektslut Män yngre än 25 år Antal identifierade deltagare i projekt dvs där det 25 år eller äldre 23 Ideellt arbete finns personnummer eller namn, adress o telefon Kvinnor yngre än 25 år 25 år eller äldre 6 Ideellt arbete Antal nybildade nätverk/samarbeten - Om inte tilläggstexten Skillingmarks Hembygdsförening mellan minst 3 parter som bildats under inflytande passar - fyll i antalet endast X Eda Hembygdsförening av Leader utan tidigare formella samarbeten i fråga 5 under A ovan Uppvisar ert projekt bestående effekter av något slag Besvara med ja eller nej Ja Framtida övernattningar i linje med angivet syfte och mål? Om ja, ange vilka i rapport 6

7 10. Hur har resultatet spridits? Projektet har en egen sida på bygdegårdsföreningens hemsida. Där har man kunnat följa hur det har fortskridit. Under hösten 2011 har 2 artiklar gjorts i lokaltidningar, Värmlandsbygden och Arvika Nyheter. Inför den tidigare nämnda hantverksdagen den 23 oktober aviserades om projektets invigning och under den dagen hade vi uppskattningsvis 150 personer. Eda kommun och Turistbyrån i Eda och Arvika har fått information om möjligheterna till enkelt boende vilket har varit en bristvara i området. Broschyr Bo på Bygdegård har framtagits. Vi tror att projektet är känt i västra Värmland idag. 11. Projektets kostnader Kostnader för projektet är fördelat på följande poster. Faktiska kostnader Budgeterat Egen Ideellt arbete (1 303 tim) Budgeterat (796 tim) Totalt Byggnadsmaterial och elarbete är den stora posten i kostnadssammanhanget, andra poster är utrustning i form av sängar, inredningar, marknadsföring. Finansiering LAG Jordbruksverket Privat finansiering Summa faktisk finansiering Ideell tid Totalt

8 12. Slutsats När man arbetar med gamla byggnader är det svårt att förutse mängden arbete, det är lätt att råka på överraskningar när gammalt rivs ut. Resultatet för oss blev att vi överskred insatt arbete med ca 500 timmar. Det har varit en arbetsam period men när vi ser resultatet tycker vi att det skapats ett mervärde för föreningen och öppnat möjligheter till aktiviteter som vi tidigare inte haft. En rekommendation till andra är att om projektet är årstidsbetingat är att i god tid komma in med ansökan och ha klart så det finns utvärderingsmöjligheter som kan tas med i slutrapporten. Använd dagbok och notera personer och tid som lagts ner löpande Redovisning tar längre tid än man tror Begär förlängning i tid om man anar att tiden blir för knapp Lunden Kjell Olofsson Marit Segolsson 8

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA.

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. 3 SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. Saffle He redovisar projektet: "Off-ice Aktivitetsbana" med Journal nummer 2008-4917 i ett Leader projekt. De personer som kan svara pa fragor om projektet ar Christian

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Stjärnsund centrum för permakulturlärande

Stjärnsund centrum för permakulturlärande Stjärnsund centrum för permakulturlärande Projektet har haft en omfattande kursverksamhet, bland annat en skogsträdgårdskurs. Projektägare: Stiftelsen Stjärnsund, ideell förening (Fridhem) Projektledare:

Läs mer

t eckla Edanebyg e Slutr pport 2. KONTAKTPERSONER 1. PROJEKT

t eckla Edanebyg e Slutr pport 2. KONTAKTPERSONER 1. PROJEKT Slutr pport t eckla Edanebyg e 1. PROJEKT Identitet: Diarienr 2009012 1nr 2009-2212. Sokande: Edan. bygdens lokala foretagarforening Projektnamn: Utveckla danebygden 2. KONTAKTPERSONER Jan Fogelberg Mailadress:

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Slutrapport Välkommen till utvärderingen av Leader Upplandsbygds ungdomsprojekt Sixten Denna text är framtagen

Läs mer