Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden."

Transkript

1 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för landsbygdsprojekt. Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor. A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress IKMA Resurscenter, Sturegatan 19, Örebro Journalnummer Projektet Marknadsföring & sociala medier för företag E-postadress B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Gunta Westin Telefonnummer Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) E-postadress C. Sammanfattning av projektet C.1. Projektet genomfördes under perioden Från och med Till och med Beslutsdag -1 mars 2012 Genomförandet påborjas 30 april 2013 Var genomfördes projektet? Örebro län och Södermanlandslän, workshop/utbildningar genomfördes på Hjälmargården Här ska du kort och konkret beskriva projektet Projektet Marknadsföring & Sociala Medier för Företag utgick ifrån standpunkten att klarhet över hur man som småföretagare kan marknadsföra sig på bästa sättet i dagens djungel av sociala medier är viktigt. Inom projektets ramar erbjöds en konkret kompetensutveckling i modern marknadsföring för småföretagare/blivande företagare. Frågor om vilka socialamedier man som företagare kan satsa på och hur man på bästa sätet mäter att satsningen leder till ett önskat resultat behandlades. Principer och verktyg i marknadsföringen, kunskap om hur man bygger sitt varumärke samt kunskap om sociala medier och internetmarknadsföring berördes. Två studiebesök hos småföretagare som hade lyckats med sina marknadsföringsansatser på ett framgångsriksätt genomfördes för att inspirera deltagare med positiva förebilder. Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden.

2 D. Målgruppen vem riktade sig projektet till Personer eller grupper Projektet riktades till företagande kvinnor på landsbygden med indirekt koppling till IKMA RC och nätverket NEEM. På vilket sätt har de fått nytta av projektet? Kunskapslyftet inom marknadsföring och sociala medier för att öka företagets lönsamhet och konkurrenskraft, samt bildade av nätverk och ökade samarbete mellan länsgränser. E. Genomförandet av projektet E.1. Varför ville ni genomföra projektet I dagens samhälle där dataanvändningen ökar sätter även användning av sms, e-post och sociala medier nya ramar för kommunikation. Sociala nätverkssystem som Facebook, LinkedIn och Twitter är verktyg för att organisera grupper och gemensamma aktiviteter, samt för att skapa affärer genom sociala medier. Det är dock som småföretagare svårt att veta hur man på bästa sätt kan marknadsföra sig och veta om satsningen får ett önskat resultat. På grund av detta ville vi erbjuda kompetensutveckling i modern marknadsföring för småföretagare eller blivande företagare där principer och verktyg i marknadsföringen, kunskap om hur man bygger sitt varumärke samt kunskap om sociala medier och internetmarknadsföring belystes. Företagande kvinnor på landsbygden kan ha stor nytta av den nya tekniken eftersom de lever mera isolerade. Sociala medier erbjuder möjligheter att kunna marknadsföra produkter och tjänster utan geografiska gränser. Konkret användbar kunskap inom marknadsföring genom sociala medier samt ett utvidgat nätverk är största nyttan av projektets genomförande. Utöver detta har deltagare fått nytta av att stödja varandra, lära sig av varandra och inspireras genom samarbete och nätverkande. E.2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) Kön Antal Beskriv deras roll i projektet Om de representerat organisation, förening, företag eller myndighet ange i så fall vilken. Kvinnor projektledare, koordinator och IT ansvarig, ekonomi ansvarig, projektresultat spridning koordinator inom Södermanlandslän, deltagare inom Kick-off och avslutningsmöte föreläsare IKMA resurscenter NEEM, företagare inom Södermanlandslän E.3. Hur har ni förankrat projektet? Projektet blev förankrat i projekteringsstadier med föreningen NEEM genom överenskommelse till samarbete med Irina Örnberg och Claudia Cobello. NEEMs uppgift blev att hitta intresserade deltagarna och delta med erfarenhetsutbyte inom Kick-off och workshop, samt underhålla kontakter mellan länets deltagare och lokala föreningar. Även Maria Nilsson och Sophia Ahmed från Neem deltog i Kick- off och en workshop. E.4. Vilka har ni samarbetat med?

3 Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under projektet? Nej Om, vilka Vi har samarbetat med NEEM från Katrineholm(Nätverk för Entreprenörer från Etniska Minoriteter) som har deltagit i projektet och bidragit med sin erfarenhet och sitt nätverk och även samarbetat med nätverket Viby kvinnliga företagare. Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? Nej Om, med vilka Projektet har skapat ett gemensamt nätverk för kvinnliga entreprenörer. Sammarbetet mellan företag Ullerucka, Valladalahandel, Undantaget B&B, Stinas Ull & Skin samt Stefanie Andersons Foto har lett till ett nytt produktpaket som marknadsförs genom broschyren "Ivanhoe goes Viby". Utöver detta har samarbetet inom nätverket lett till produkt- och tjänst försäljning där Anette Valdemarsson- Marknadskompetens och Stefanie Andersson- Best of Skandinavien samarbetar och kompletterar ett tjänsterbjudande. Det nya nätverket har även gynnat försäljning av deltagernas produkter eller tjänster från till exempel Nordankyrkans kt och Fritid, Medevisalvan och Barnsäkerhetsspecialisten.. E.5. Vad har ni genomfört i projektet? Vi genomförde en kick-off, fyra workshops, två studieresor, individuella rådgivningar och möte om sammanfattande resultat och utvecklings strategier. E.6. Har något gått bättre än planerat? Deltagarnas engagemang samt vilja att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter gav mervärde i projektet. Inlärningsprocessen och kompetensutvecklingen blev underättade tack vare den pedagogiska och kunniga föreläsare. Detta lede i sin tur att det blev en mycket bra stämning och engagemang till samarbete mellan deltagarna för att gynna varandras verksamhet. E.7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? En företagare hoppade av pga. sjukdom. NEEM (Nätverk för entreprenörer från etniska minoriteter) genomgick reorganisation under projektets genomförandestid som försvårade att utvidga samarbetet. F. Projektets mål och resultat F.1. Vilka resultat skapade projektet? Deltagare var företagande kvinnor på landbygden som har stort behov att marknadsföra sina tjänster och produkter. Med dagens teknologi- och internet utveckling tar marknadsföring genom sociala medier mer plats och har större betydelse. Deltagare har ökat kompetens om marknadsföring och sociala medier samt har knutit nya kontakter, bildat nätverk, utvecklat sina hemsidor och befintliga produkter, skapat en ny produkt med andra deltagares deltagande och skapat en handelsplats. F.2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?

4 Mål Resultat Är målet uppfyllt? (/Nej) Engagera minst 15 deltagare i workshop/utbildningar inom projektet som innehåller följande teman: marknadsföring, varumärkesutveckling, sociala medier, internetmarknadsföring Sprida kunskap om marknadsföring, förstärka sitt varumärke för att öka konkurrenskraft och effektivitet Det blev 12 deltagare från landsbygden och en från Örebro som planerar starta verksamhet på landbygden. De har genomgått workshop/utbildning. Dessutom har vi engagerat fyra företagare att komma som gäster att utvidga nätverk och vi besökte fyra företagare under studieresor. Det resultatet är uppfyllt och resultatet avspeglas inom utvärderings sammanställningen. Delvis Om målet bara är delvis uppfyllt, ange orsak En företagare hoppade av, 3 företagare hade svårt att komma på första träffarna pga. uppdrag under maj och juni månad. De kände att det var för sent att hoppa in i utbildningen. Att anordna kompetensutveckling, där specialister inom detta område föreläser om. Att utbyta erfarenheter mellan de deltagande företagarna Vi har haft två kompetenta föreläsare Erfarenhets utbyte genomfördes under Kick-off, workshops praktiska övningar och studieresor. Att samverka mellan Samarbete mellan varandra för att skapa en varandra lede till ökad attraktivare marknadsplats produktutveckling och försäljning F.3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? /Nej Om, på vilket sätt? Funktionshindrade Hållbar utveckling ja Vi har gynnat företagsamhet på landsbygden Integration ja vi har haft deltagare med utländsk bakgrund Kompetenshöjning ja genom föreläsning, workshop, och erfarenhetsutbyte Jämställdhet ja genom workshop diskuterades marknadsföring från jämställdhetsperspektiv Kvinnor ja deltagare var kvinnor Miljö ja vi har förtärat närproducerad mat och samåkt Ungdomar F.4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?

5 Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentera och beskriv Antal nya företag 1 företag är på uppstartsvägen på landbygden. Antal nya produkter 1 I sammarbete mellan olika aktörer skapades en gemensam broschyr som erbjuder helhetskoncept för bröllop från ull-underkläder, brudklänning med broderingar, lakan m.m. och fotografering. Ökad lönsamhet i befintliga företag Antal nya tjänster 1 Ny handelsplats - webbutiken Antal nya tekniker Antal nya nätverk och mötesplatser 2 Kvinnliga företagare nätverk, virtuell mötesplats för deltagare via Facebook Antal bevarade arbetstillfällen Kvinnor Antal nya arbetstillfällen Antal deltagare i utbildningar Totalt antal nya övernattningar per år Kvinnor Kvinnor 12 Totalt involverade inom projektet 26 kvinnor varav 8 kvinnor med utländsk bakgrund Antal nya övernattningar för besökare från andra kommuner eller länder per år Totalt antal nya dagsbesökare per år nya dagsbesökare till Hjälmargården i Södermanlandslän samt 26 nya dagsbesökare till fyra företag inom studiebesök Örebro län Antal nya dagsbesökare från andra kommuner eller länder per år 91 6 från Örebrolän till Södermanlandslän från Södermanlandslän till Örebrolän G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan) Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar H. Hur har ni spridit projektets resultat? Projektet synliggöres genom Örebro promotion med informationsblad och Seakers corner filminspelningen, genom IKMA RC broschyr, tydningar NA, Katrineholmskuriren, Länsposten, Grönabladet samt inom dialoglunchen med beslutsfattarna. Projektets resultat sprids genom IKMA webbsida, IKMA RC Facebooksida, nätverk NEEM, nätverk Kvinnliga företagare samt Arbetsmarknadsdagen i Vivalla J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra Bra projekt för kvinnor från olika områden och olika bakgrund. Den etniska mångfalden skapade mervärde för integration, olika erfarenhetsutbyte och annan syn på problem lösningar. Man lär sig mycket av varandra, har möjlighet att lyfta upp frågor som kanske inte tänkt på tidigare K. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat

6 Deltagares största vilja är att fortsätta projektet med fördjupad kompetensutveckling inom marknadsföring och sociala medier med samma företagande kvinnor. Vi kommer att fortsätta kontakter genom nätverk Kvinliga entreprenörer, kontakter med Viby företagande kvinnor samt fortsätta samarbete mellan företag och tjänsteutbyte. Utvidga integration mellan företagande kvinnor med utländsk och svensk bakgrund. L. Bilagor Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vårt verksamhetsområde berör flera kommuner (Norberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Skultuna kommundelsnämnd i Västerås samt Smedjebacken).

Vårt verksamhetsområde berör flera kommuner (Norberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Skultuna kommundelsnämnd i Västerås samt Smedjebacken). A.Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening Salbohedsvägen 1 733 60 Västerfärnebo Journalnummer 2012-4290 E-postadress info@svartadalen.se B.Uppgifter om

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården år 1.

Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården år 1. Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården år 1. 1. Projekt Journalnummer: 2009 3973 Projektnamn: Innovativ samverkan i Bispgården Stödmottagare: Fors Företagareförening, industrivägen 13, 840

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Kompetensutveckling inom besöksnäringen Småland - Öland 2 Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Förstudien

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Slutrapport. Projekt; Ett Steg Längre. Karlshamns kommun Näringslivsenheten

Slutrapport. Projekt; Ett Steg Längre. Karlshamns kommun Näringslivsenheten Slutrapport Projekt; Ett Steg Längre Karlshamns kommun Näringslivsenheten Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund till projektet... 2 3 Projektperiod... 3 4 Projektidé... 3 4.1 Syfte... 3

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer